TAC Vista. ScreenMate

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TAC Vista. ScreenMate"

Transkrypt

1 TAC Vista 5 Serwer TAC Vista jest zaawansowanym systemem Building IT. TAC Vista monitoruje, steruje i nadzoruje systemy oświetleniowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz systemy dostępu/bezpieczeństwa we wszystkich typach obiektów i budynków. System TAC Vista może działać jako pojedynczy system, jak również jako system obejmujący wiele komputerów włączonych w lokalną i/lub zdalną sieć. System służy do monitoringu i sterowania lokalnego oraz do monitoringu i sterowania zdalnego. System TAC Vista zawiera następujące oprogramowanie: TAC Vista Serwer - do komunikowania się komputerów z urządzeniami obiektowymi oraz do komunikacji pomiędzy serwerami w systemie TAC Vista. TAC Vista Workstation - dla komputerów stacji roboczych używanych przez operatorów lub inżynierów do programowania, konfigurowania i codziennej obsługi. TAC Vista Webstation - do codziennej obsługi oraz wyświetlania raportów, diagramów, wykresów trendów itp. TAC Vista ScreenMate - do sterowania instalacji pokoju/strefy. Rys. 1 TAC Vista ScreenMate TAC Vista Workstation Printer Internet TAC Vista Server TAC Vista Web Applications LONWORKS network TAC Xenta TAC Xenta 100 Browser TAC Vista Serwer TAC Vista Serwer funkcjonuje jako zwykły program uruchamiany przez operatora w Microsoft Windows lub jako usługa Microsoft Windows. Licencja TAC Vista Serwer obejmuje następujące funkcje oraz moduły: Łączność sieciowa komputerów w systemie TAC Vista Zarządzanie bazą danych Obsługa alarmów Weryfikacja zabezpieczeń/uprawnień Sterowanie czasowe Synchronizacja czasu Programy czasowe Tworzenie kopii zapasowych Rejestracja danych Centralny IPCL Rejestracja zdarzeń Komunikacja LonWorks Komunikacja Xenta Serwer Komunikacja DDE TAC I-talk Collector Diagnostyka oraz dane o wydajności (Monitor Wydajności w systemie Microsoft Windows 2000, 2003 lub XP) Następujące moduły są opcjonalne: Komunikacja System 7 Komunikacja OPC (klient) Serwer OPC Moduły te zostały opisane w oddzielnych kartach katalogowych.

2 DANE TECHNICZNE TAC Vista Serwer Wymagania środowiskowe dla wszystkich urządzeń Temperatura otoczenia C do 32 C Wilgotność względna %, bez kondensacji Systemy operacyjne Microsoft Windows 2000 Professional / Windows XP Professional dla serwerów TAC Vista z maksymalną liczbą 10 równoczesnych połączeń między komputerami. Microsoft Windows 2000 Serwer / Serwer 2003 R2 dla serwerów TAC Vista z ponad 10 równoczesnymi połączeniami. Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4) Microsoft Windows 2000 Serwer (Service Pack 4) Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1 2) Microsoft Windows Serwer 2003 R2 (Standard, Enterprise lub Web Edition) Wymagania dla serwera SQL Microsoft SQL Serwer 2000 SP4 Wymagania sprzętowe PC Intel Pentium lub kompatybilny Częstotliwość zegara GHz lub większa Zalecany PC Intel Pentium IV 2 GHz Pamięć operacyjna > 512 MB Zalecana pamięć operacyjna GB Wymagania ogólne Grafika Super VGA, 1024x768 Wielkość monitora lub większy Drukarki.... dowolna obsługiwana przez Microsoft Windows CD ROM tak Mysz obsługiwana przez Microsoft Windows Numery katalogowe TAC Vista 5 Serwer TAC Vista Serwer jest również dostępny w pakietach z TAC Vista Workstation 2

3 sieci i baza danych TAC Vista w sieci Sieciowy system TAC Vista oparty jest na sieci typu peer-to-peer, w której wszystkie komputery (urządzenia operatorów) są identyczne a połączenie nawiązywane jest na żądanie. Na komputerze operatora systemu mogą być uruchamiane aplikacje TAC Vista Serwer i/lub TAC Vista Workstation. Operator korzystający tylko z aplikacji TAC Vista Workstation może logować się do dowolnego zdalnego serwera, jeżeli tylko posiada odpowiednie prawa dostępu. W systemie TAC Vista występować może maksymalnie 300 połączeń pomiędzy komputerami. Ograniczenie do 300 połączeń nie dotyczy liczby wszystkich komputerów (urządzeń operatorów) w sieci. Jest to liczba urządzeń operatorów, które mogą obsługiwać bazy danych z innych urządzeń operatorów. Przykład 1 System TAC Vista zawiera siedemnaście komputerów, z których każdy ma dostęp do każdej bazy danych. Każdy węzeł wymaga 16 połączeń, co daje wynik (17 x 16) = 272 połączeń. Przykład 2 System TAC Vista z dwoma centralnie umieszczonymi komputerami i nie podłączonymi urządzeniami obiektowymi. Jeden z centralnych komputerów stanowi węzeł główny i wymaga połączenia ze wszystkimi pozostałymi komputerami systemu TAC Vista. 80 komputerów kontroluje urządzenia obiektowe, lecz żaden z nich nie wymaga połączenia z pozostałymi. Wymaga to (2 x 81+80) = 242 połączeń. Nie ma jednak możliwości dodania innego komputera centralnego, gdyż takie rozwiązanie daje liczbę: ( ) = 324. Topologia sieci może być w postaci magistrali, gwiazdy lub pierścienia. Komunikacja może opierać się na protokołach obsługiwanych przez Microsoft Windows (takich jak Ethernet). Komunikacja pomiędzy komputerami w systemie TAC Vista jest obsługiwana przez protokół sieciowy TCP/IP. System TAC Vista obsługuje następujące typy sieci: Sieć lokalna, LAN (Local Area Network) - komputery są podłączone do sieci lokalnej. Sieć zdalna, tak zwana WAN (Wide Area Network). Sieć zdalna obejmuje komputery znajdujące się w dwóch lub więcej sieciach lokalnych (LAN). Sieć zdalna wykorzystująca połączenie przez ISDN (Integrated Services Digital Network), które zapewnia krótki czas połączenia i dużą szybkość komunikacji. Dzięki wykorzystaniu routerów ISDN do zdalnej sieci może być podłączonych kilka sieci lokalnych. Sieć lokalna (LAN) W sieci lokalnej, każdy komputer wymaga karty sieciowej oraz zainstalowanego i skonfigurowanego protokołu TCP/IP. System uprawnień i zabezpieczeń w systemie TAC Vista jest dostosowany do wykorzystania w powiązaniu z systemem bezpieczeństwa Microsoft Windows. System TAC Vista może funkcjonować w sieci Novell, lecz jego funkcjonalność będzie ograniczona a poziom zabezpieczeń niższy. TAC Vista Serwer może być przystosowany do pracy w sieci wykorzystującej oprogramowanie typu firewall (zapora ogniowa) służące do ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do sieci. Sieć zdalna (WAN) z ISDN Stworzenie zdalnej sieci TAC Vista z wykorzystaniem ISDN wymaga zarówno abonamentu ISDN jak i routera ISDN dla każdej podłączanej lokalnej sieci komputerów. Routery ISDN są zaprogramowane do komunikacji wzajemnej i łączą sieci lokalnych z siecią zdalną. Komputery i routery ISDN w sieci lokalnej powinny mieć przypisane stałe adresy IP. Baza danych TAC Vista w sieci Rozproszona baza danych systemu TAC Vista jest umieszczona na serwerach należących do systemu. Dane z urządzeń obiektowych są przechowywane na komputerze (serwerze), z którym mają fizyczne połączenie. Dane te mogą być udostępnione na wszystkich komputerach tworzących sieć TAC Vista, również na zdalnych stacjach roboczych. DANE TECHNICZNE SIEĆ I BAZA DANYCH Sieć serwer - serwer Protokół komunikacji TCP / IP Baza danych Identyfikator ID znaków/poziom.. (cakowita liczba znaków 1024, łącznie z ogranicznikami) Ograniczniki (myślnik), (przecinek) ; (średnik) Liczba obiektów w bazie danych Liczba urządzeń Liczba obiektów na urządzenie

4 OBSŁUGA ALARMÓW System TAC Vista oferuje rozbudowaną i łatwą w użyciu obsługę alarmów, zawierającą zarówno zdarzenia systemowe jak i obsługę alarmów przez operatora. Alarmy mogą być generowane na podstawie sygnałów binarnych lub analogowych. Operator definiuje obiekty typu alarm, które są powiązane z sygnałami w systemie. Sygnały binarne generują alarmy, gdy nastąpi zmiana stanu. Wartości sygnału analogowego są porównywane z górnymi i dolnymi wartościami granicznymi i alarm jest generowany, gdy wartość odchyłki przekroczy wartości dopuszczalne. Do zdefiniowanych alarmów można dołączyć: Grafikę Raporty i diagramy Wykresy rejestracji Pliki notatnika Dystrybucja alarmów Aby dostosować system do różnych wymagań (np. nadzór dzienny lub nocny), TAC Vista może współpracować z oprogramowaniem zewnętrznych producentów. Oprogramowanie takie może służyć do przekazywania alarmów do innych urządzeń, takich jak pager, faks, telefony GSM lub poczta elektroniczna. Kompletna lista alarmów może zostać wydrukowana do późniejszego wglądu. Teksty i atrybuty alarmów Dla każdego alarmu operator może zdefiniować unikalną treść, opisującą przyczynę alarmu oraz co w danej sytuacji należy zrobić. Możliwe jest również zdefiniowanie treści dla alarmu nieaktywnego. Alarmy mają możliwość zdefiniowania atrybutów dotyczących zamiany kolorów oraz sygnału dźwiękowego. Akustyczna i optyczna suma alarmów może zostać określona zgodnie z ich priorytetami. Akustyczna suma alarmów jest aktywowana gdy wystąpią alarmy o określonym priorytecie. Optyczna suma alarmów jest aktywowana przez cały czas występowania niepotwierdzonych alarmów o określonym priorytecie. Blokowanie alarmów Obsługa alarmów daje możliwość blokowania poszczególnych alarmów. Funkcja ta jest przydatna na przykład w przypadku naprawy instalacji, gdy obsługa spodziewa się wyzwolenia jednego lub większej liczby alarmów. Zablokowane alarmy są umieszczane w oddzielnym oknie alarmów. Alarmy mogą także być zablokowane przez użycie zmiennych. Inne funkcje Alarmy można podzielić na różne stopnie ważności za pomocą priorytetów. Operator może wprowadzić czasowe opóźnienie aby zapobiec wyzwalaniu alarmów powodowanych chwilowymi przekroczeniami wartości maksymalnych. Możliwa jest kontrola wyświetlania alarmów tak, by użytkownicy/grupy mogli widzieć tylko te alarmy, które dotyczą ich zadań/zakresu odpowiedzialności. Operator może potwierdzać alarmy przy pomocy myszy lub klawisza funkcyjnego. Gdy alarm zostaje potwierdzony, odpowiedni wiersz w oknie alarmów na monitorze zmienia kolor. Dla każdego obiektu alarmu, operator ma możliwość otrzymania statystycznych informacji, dotyczących najczęściej wyzwalanych alarmów oraz liczby alarmów, jakie wystąpiły od czasu ostatniego zresetowania. TAC Vista gromadzi alarmy w kolejce alarmów. Kolejka alarmów sortuje je wewnętrznie zgodnie z tym, czy został on potwierdzony, skasowany lub nie; lub zgodnie z nadanym priorytetem lub czasem. DANE TECHNICZNE - OBSŁUGA ALARMÓW Liczba poziomów priorytetów dla alarmów lub 0, A I i (0 = wiadomość informacyjna) Tekst alarmu maksymalnie 128 znaków Drukarka alarmów.... dowolna obsługiwana przez Windows Podgląd alarmów...liczba wyświetlanych alarmów zależy od rozmiaru okna

5 BEZPIECZEŃSTWO I UPRAWNIENIA Bezpieczeństwo i uprawnienia w systemie TAC Vista można podzielić na dwie części: Bezpieczeństwo - identyfikacja użytkownika na podstawie wpisanej przez niego nazwy użytkownika oraz hasła. Uprawnienia na poziomie obiektu - autoryzacja dla urządzeń/obiektów w bazie danych systemu TAC Vista. Użytkownicy/Grupy System bezpieczeństwa i uprawnień TAC Vista umożliwia utworzenie łatwych w użyciu grup operatorów o różnych uprawnieniach. TAC Vista zawiera dwa typy użytkowników/grup: Użytkownicy i grupy użytkowników TAC Vista. Dostępne są następujące profile użytkowników: USER, FIELD, MANAGER oraz SYSTEM. Użytkownicy i grupy w sieci Microsoft Windows NT/2000. Odpowiedni użytkownicy/grupy muszą zostać utworzeni przez administratora w systemie kont Windows NT i systemie TAC Vista Poziomy bezpieczeństwa TAC Vista posiada dwa poziomy bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo niskiego poziomu w tym przypadku użytkownik jest weryfikowany w serwerze TAC Vista. Bezpieczeństwo niskiego poziomu jest przeznaczone głównie dla systemów nie korzystających z Microsoft Windows NT/2000/2003, np.: sieć Novell. Można je również stosować w systemach Windows gdzie nie jest wymagana weryfikacja uzytkownika na poziomie systemu operacyjnego. Bezpieczeństwo wysokiego poziomu W tym przypadku użytkownik jest weryfikowany w systemie Windows. Bezpieczeństwo wysokiego poziomu jest przeznaczone dla systemów TAC Vista korzystających z sieci Microsoft Windows NT/2000. Logowanie/hasło Aby uzyskać dostęp do systemu, użytkownik musi wprowadzić osobistą nazwę oraz hasło. Bezpieczeństwo niskiego poziomu - logowanie jako użytkownik TAC Vista. Hasło jest autoryzowane przez serwer TAC Vista oraz zapamiętywane w zaszyfrowanej formie. Bezpieczeństwo wysokiego poziomu - logowanie jako użytkownik sieci Microsoft Windows NT/2000. Nazwa użytkownika jest autoryzowana przez sterownik domeny w sieci Microsoft Windows NT/2000. Uprawnienia na poziomie obiektu Uprawnienia dla urządzeń/obiektów w bazie danych systemu TAC Vista działają w ten sam sposób jak uprawnienia do katalogów/plików w systemie plików NTFS dla Microsoft Windows NT/2000. Administrator systemu określa, który użytkownik/grupa ma mieć dostęp do danego katalogu/pliku w systemie NTFS oraz jakie ma posiadać uprawnienia w stosunku do katalogu/pliku. Ustawienia dla każdego katalogu/pliku są zapisywane na liście (lista kontroli dostępu - Access Control List - ACL). Podobnie jest w systemie TAC Vista, gdzie istnieje ACL dla każdego urządzenia/obiektu w bazie danych systemu. Zakres uprawnień użytkownika i ustawienia ACL (lista kontroli dostępu) dla urządzeń/obiektów określają, do których urządzeń/obiektów użytkownik ma dostęp, oraz jakie działania może on wykonywać na urządzeniu/obiekcie. Typy dostępu Na ACL (liście kontroli dostępu) urządzenia/obiektu, dostęp oraz prawa są określone przy pomocy następujących typów: Brak dostępu Tylko do odczytu (R) Odczyt/zapis (RW) Modyfikacja (RWXD) Pełen dostęp Poziomy uprawnień dla użytkowników/grup Użytkownicy/grupy są przypisani przez administratora systemu do jednego z czterech możliwych poziomów: User (tylko do odczytu) Field (odczyt i zapis) Manager (modyfikacja) System (pełen dostęp) Inne funkcje dla uprawnień Podpis elektroniczny przy zmianie obiektu Możliwe jest zdefiniowanie obiektów, które będą mogły zostać zmienione tylko po wprowadzeniu podpisu elektronicznego i komentarza. Podpis identyfikuje tego, kto dokonał zmiany, natomiast komentarz określa co zostało zmienione. Zdarzenie określające dokonanie zmiany zostaje zapisane w dzienniku zdarzeń. Obiekty chronione Obiekty mogą być chronione przez użytkownika lub narzędzie w TAC Vista w celu zabezpieczenia zarówno przed skasowaniem jak i zmianą ich atrybutów. 5

6 STEROWANIE CZASowe, programy czasowe, SYNCHRonIZACJA i kopie zapasowe Sterowanie czasowe System TAC Vista posiada funkcje umożliwiające czasowe sterowanie obiektami. Mogą one być zastosowane w celu czasowego uruchamiania i zatrzymywania różnych części instalacji. Zmienne czasowe oraz programy czasowe mogą zostać wykorzystane do sterowania czasowego sterowników (RPU lub TAC Xenta). Zmienne czasowe w TAC Vista mogą zostać powiązane z jednym lub wieloma programami czasowymi. Zmienna czasowa jest sterowana zał./ wył. przez program czasowy. Korzystając ze zdarzeń czasowych, operator może określić, kiedy rozpocząć/zatrzymać rejestrację danych oraz generować okresowe raporty. Zmienna czasowa Zmienna czasowa jest zmienną logiczną mogącą posiadać wartości prawda lub fałsz. Wartość ta może być forsowana lub sterowana przez jeden lub kilka programów czasowych. Programy czasowe TAC Vista zawiera edytor obiektów czasowych, umożliwiający tworzenie oraz graficzną edycję programu czasowego. Program czasowy definiuje czas włączenia i wyłączenia dla zmiennej czasowej. Istnieją dwa typy programów czasowych: program tygodniowy oraz program dodatkowy. Program tygodniowy określa czas włączenia i wyłączenia dla każdego dnia tygodnia. Program dodatkowy ma wyższy priorytet niż tygodniowy i jest wykorzystywany w sytuacjach odbiegających od normalnego harmonogramu. Sterowanie w święta Operator może zdefiniować, które dni lub części dnia stanowią święta. Dla programu świątecznego definiuje się przedział daty i czasu. Harmonogramy czasowe I/NET System TAC Vista umożliwia zmianę harmonogramów czasowych I/NET z poziomu TAC Vista Workstation. Czas letni / czas zimowy Standardowo TAC Vista bazuje na zmianach czasu letni/zimowy przez system MS Windows. W przypadku gdy operator nie chce używać zmian czasu systemowych, zmiany czasu mogą być sterowane przez TAC Vista. Czas, data i dzień tygodnia Możliwe jest odczytanie oraz zmiana godziny, daty i dnia tygodnia ze stanowiska operatora. Synchronizacja czasu TAC Vista posiada zaawansowaną funkcję synchronizacji czasu. Synchronizacja jest przeprowadzana pomiędzy komputerami i urządzeniami, tak aby wszystkie urządzenia miały prawidłowo ustawiony czas. TAC Vista również obsługuje systemy, w których instalacje są rozmieszczone w różnych strefach czasowych, oferując możliwość dokonania w razie potrzeby korekty dla czasu zimowego oraz letniego. Tworzenie kopii zapasowych TAC Vista posiada wbudowaną funkcję tworzenia kopii zapasowej bazy danych, rejestracji zdarzeń oraz rejestracji danych. DANE TECHNICZNE - STEROWANIE CZASOWE Liczba definicji czasowych zależnie od urządzenia Zarządzanie w okresie świąt Tak Zarządzanie rokiem przestępnym Tak Czas letni/zimowy Tak Format daty/czasu zgodnie z ustawieniami systemu Windows

7 REJESTRACJA DANYCH Rejestracja danych jest to zbieranie i przechowywanie wartości w trakcie jakiegoś okresu czasu celem ich późniejszej prezentacji oraz analizy. Rejestracja danych, w zależności od szybkości zmian procesu, może się odbywać z dużą częstotliwością, np. co 10 s przez krótszy okres czasu lub rzadziej np. raz dziennie. Przykładem rejestracji procesu wolnozmiennego może być rejestracja energii lub objętości wody. Przykładem rejestracji procesu szybkozmiennego może być rejestracja temperatury ciepłej wody użytkowej. Wartości są rejestrowane razem ze stemplem czasowym, zgodnym z formatem daty i czasu Microsoft Windows. Wartości zarejestrowane mogą być prezentowane w postaci wykresów rejestracji, raportów lub w narzędziu do kontroli zużycia energii - TAC Signature. Tworzenie Mogą być rejestrowane zarówno wielkości numeryczne (np. pomiary wielkości analogowych) jak i wielkości logiczne (np. stan wejścia binarnego). Aby zdefiniować obiekt rejestracji należy wybrać odpowiedni punkt z bazy danych, określić jak często ma być zapisywany i ewentualnie określić zdarzenie inicjujące. Przechowywanie zarejestrowanych wartości może odbywać sie centralnie na komputerze operatora i lokalnie, bezpośrednio w pamięci sterowników. Wartości mogą być przechowywane centralnie dla wszystkich typów urządzeń, np.: TAC Xenta, RPU TAC 67XX, RPU TAC 65XX, RPU TAC 9000, urządzeń LonWorks lub urządzeń zewnętrznych przez komunikację OPC lub DDE. Przechowywanie lokalne jest dostepne w: Rejestracjach TAC Xenta 280, TAC Xenta 300 (wersja sprzętowa 2 lub większa) lub TAC Xenta 401 Rejestracjach RPU TAC 67XX Rejestracjach RPU TAC 65XX lub RPU TAC 9000 OPC Historical Data Access. Jeśli podczas rejestracji nastąpi przerwa w zasilaniu, funkcja rejestracji uzupełni brakujące punkty o wartości, jakie wystąpiły przed przerwą. Uzupełnione wartości zastaną oznaczone w specjalny sposób. Sterowanie Obiekt rejestracji może być aktywowany ręcznie (wł./wył.) lub automatycznie. Podczas centralnego rejestrowania na stanowisku operatora, automatyczna aktywacja może być inicjowana przez: zmianę stanu, zdarzenie czasowe lub listę zdarzeń czasowych. Podczas przechowywania lokalnego w RPU TAC 67XX lub TAC Xenta, automatyczna aktywacja może być sterowana przez zmienną czasową lub zmienną logiczną. W czasie uruchamiania i zatrzymywania rejestrowania, na liście alarmów pojawia się odpowiedni komunikat. Przechowywanie rzechowywanie zarejestrowanych wartości może odbywać sie centralnie na komputerze operatora i lokalnie, bezpośrednio w pamięci sterowników. Na komputerze operatora wielkość wszystkich rejestracji jest limitowana wolnym miejscem na dysku twardym komputera. Wielkość rejestracji lokalnych jest ograniczona pamięcią poszczególnych sterowników. Rejestrowanie może odbywać się w sposób cykliczny lub niecykliczny. Przy zapisywaniu cyklicznym najstarsze wartości będą zastępowane nowymi, gdy obszar rejestracji zostanie zapełniony. Przy rejestracjach niecyklicznych zapisywanie zostaje zatrzymane, gdy obszar rejestracji zostanie zapełniony. Wartości są zawsze zapamiętywane w kolejności rosnącej według czasu. DANE TECHNICZNE - rejestracja danych Format daty/czasu.... taki jak ustawiony w Microsoft Windows Rejestracja w TAC Vista Serwer PC Wymagane miejsce/wartość bajtów/zapisaną wartość, (zależy od wewnętrznej kompresji bazy danych SQL) ,000 wartości na 1 MB pamięci dysku Odstęp rejestracji sekund do 520 tygodni Rejestracja danych w RPU TAC 65XX / RPU TAC 9000 Liczba obiektów rejestracji do 4 Odstęp rejestracji , 20, 30, 40, 50 s, 1 min. lub 60 min. Obszar rejestracji dla 1 obiektu ostatnich wartości Rejestracja energii w RPU TAC 65XX / RPU TAC 9000 Liczba obiektów rejestracji do 4 Rejestracja lokalna w RPU TAC 67XX Liczba obiektów rejestracji do 20 Odstęp rejestracji sekund do 52 tygodni Obszar rejestracji ok. 4,400 liczb rzeczywistych, lub ok. 4,400 liczb całkowitych, lub ok. 34,000 wartości binarnych Optymalizacja przechowywania Tak Rejestracja lokalna w TAC Xenta Liczba obiektów rejestracji do 50 Odstęp rejestracji sekund do 530 tygodni Optymalizacja przechowywania Tak TAC Xenta 280: Obszar rejestracji ok. 650 liczb rzeczywistych, lub ok. 1,300 liczb całkowitych, lub ok. 10,000 wartości binarnych TAC Xenta 300: Obszar rejestracji ok liczb rzeczywistych, lub ok. 8,000 liczb całkowitych, lub ok. 60,000 wartości binarnych TAC Xenta 401: Obszar rejestracji ok. 7,000 liczb rzeczywistych, lub ok. 15,000 liczb całkowitych, lub ok. 110,000 wartości binarnych Rejestracja lokalna w TAC Xenta Serwer Liczba obiektów rejestracji do 300 Odstęp rejestracji min. 10 sekund Optymalizacja przechowywania Tak Obszar rejestracji ok. 200,000 wartości

8 CENTRALNY IPCL Centralny IPCL (interpreter języka sterowania procesami) jest wykorzystywany do przesyłania informacji pomiędzy programami IPCL w instalacjach używających urządzenia TAC ZONE II oraz TAC SYSTEM 7. Centralny IPCL oferuje funkcję, która ułatwia nadzór oraz wymianę informacji pomiędzy urządzeniami w instalacji. BAZA DANYCH SQL TAC Vista Serwer jest dostarczany razem z bezpłatną wersją serwera SQL - MSDE (Microsoft SQL Serwer Desktop Edition) służącym do przechowywania rejestracji danych i zdarzeń. Serwer SQL MSDE ma ograniczenie maksymalnej wielkości bazy danych do 2GB. Baza danych SQL oraz system TAC Vista standardowo pracują na jednym komputerze. Istnieje również możliwość korzystania z SQL zainstalowanej na innym komputerze. Z TAC Vista mogą współpracować serwery SQL w edycji: standard lub enterprise. Komunikacja pomiędzy Vista i SQL odbywa się wtedy za pośrednictwem IP. PODPIS ELEKTRONICZNY Dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkie rekordy bazy danych mogą być zapisywane razem z unikalnym podpisem elektronicznym. Jeżeli nastąpi zmiana zapisanego rekordu, np. za pośrednictwem innego narzędzia SQL, TAC Vista natychmiast to wykryje i wyśle odpowiedni alarm. REJESTRACJA ZDARZEŃ Rejestracja zdarzeń Rejestracja zdarzeń służy do zapamiętywania wszystkich zdarzeń, jakie wystąpiły w TAC Vista. Rejestrowanie zdarzeń w TAC Vista dokonywane jest automatycznie. Zapamiętywany jest typ zdarzenia, jego data i godzina, aktualne urządzenie operatora, bieżący użytkownik, obiekt, itp. Rejestracja zdarzeń umożliwia śledzenie tworzenia/zmiany/kasowania obiektów, zdarzeń poprzedzających alarmy, fakt zalogowania, wylogowania, itp. Rejestrowanie może odbywać się w trybie cyklicznym lub niecyklicznym. Istnieje funkcja wyzwalająca alarm w momencie zapełnienia rejestru w określonym stopniu. Rejestrowanie Rejestracja zdarzeń zostaje uruchamiane automatycznie przez TAC Vista. Zapamiętywane są następujące typy zdarzeń: Alarmy - wygenerowane, potwierdzone, skasowane oraz zablokowane. Zmiany obiektów - nowe, zmienione lub usunięte Zalogowanie Wylogowanie Logowanie niepoprawne Zmiany obiektów typu plik Polecenia dla urządzeń fizycznych: Załaduj i Odczytaj Polecenia konfiguracji - import Edycja wartości zarejestrowanych Rejestracja nie obejmuje programu TAC Signature, który posiada własną rejestrację zdarzeń. Przechowywanie W TAC Workstation, użytkownik ma możliwość ustawienia czasu przechowywania zdarzeń. Kopie zapasowe rejestracji zdarzeń można tworzyć automatycznie za pośrednictwem obiektu zdarzenia czasowego lub ręcznie. komunikacja Xenta Serwer TAC Vista Serwer obsługuje komunikację z Serwerami Xenta. Wzajemna wymiana informacji pomiędzy urządzeniem TAC Xenta Serwer i systemem zarządzania TAC Vista odbywa się po łączu TCP/IP. Wszystkie zdefiniowane w projekcie TAC XBuilder sygnały, alarmy, programy czasowe, strony web, grafiki, rejestracje i zdarzenia są dostępne z poziomu TAC Vista. TAC XBuilder jest integralnym narzędziem TAC Vista. DANE TECHNICZNE komunika- cja XENTA Xenta SERWER KOMUNIKA- Serwer Modele Xenta.. TAC Xenta 511/527/555/913 Serwery Xenta na Vista Serwer.. 1 do 50 Możliwości zdarzeń/s* *) Dla Windows XP Professional, Intel Pentium GHz, 1 GB RAM Xenta Servers Rys. 2

9 komunikacja LONWORKS Serwer TAC Vista wykorzystuje komunikację LonWorks do przekazywania sygnałów oraz informacji pomiędzy urządzeniami TAC Xenta w sieci LonWorks oraz systemem prezentacji TAC Vista. Komunikacja LonWorks dla serwera TAC Vista obsługuje również komunikację ze wszystkimi typami urządzeń zgodnych ze standardem LonWorks opracowanym przez Echelon oraz wykorzystuje komunikację poprzez SNVT. LonWorks działa w technologii otwartej, umożliwiając komunikację urządzeń innych producentów w tej samej sieci. Komunikacja LonWorks przekazuje wszystkie informacje pomiędzy urządzeniami zewnętrznymi a komputerem, takie jak np.: Alarmy Wartości Komunikaty Synchronizacja czasu Lokalne rejestracje danych Komunikacja LonWorks obsługuje bezpośrednio również połączenie telefoniczne. W systemie komunikacji bezpośredniej TAC Vista jest połączona z siecią LonWorks poprzez adapter LonTalk (LTA), konwertujący sygnały pomiędzy komputerem a siecią LonWorks. SNVT (Standardowe zmienne sieciowe) Komunikacja LonWorks serwera TAC Vista obsługuje komunikację standardowych typów zmiennych (SNVT) pomiędzy urządzeniami w sieci LonWorks a TAC Vista. Do komunikacji TAC Vista z urządzeniem w sieci LonWorks wymagany jest plik *.XIF(eXternal Interface File), dla każdego typu urządzenia. Plik *.XIF definiuje zmienne sieciowe, które mogą być przekazane z/do urządzenia oraz wykorzystywany jest w systemie TAC Vista do definiowania komunikacji z urządzeniem. Urządzenia TAC Xenta są zgodne ze standardem LonMark. Pliki *.XIF dla sterowników serii TAC Xenta 100 są dostępne u przedstawicieli TAC. Plik.XIF dla TAC Xenta 280, TAC Xenta 300 oraz TAC Xenta 400 jest generowany z aplikacji dla każdego urządzenia, przy wykorzystaniu narzędzia programowania TAC Menta. Dla każdej aplikacji TAC Menta tworzy plik (.XIF) zawierający zmienne SNVT. Rys. 3 LONWORKS network

10 komunikacja LONWORKS (CD.) Komunikacja modemowa sterowników TAC Xenta, może być nawiązywana zarówno z komputera jak i z TAC Xenta. W systemie komunikacji modemowej można wyróżnić jej dwie wersje: Sieć modemowa TAC Xenta LTA umożliwiająca połączenia telefoniczne. Oferuje te same możliwości co moduł komunikacji bezpośredniej, lecz ma mniejszą prędkość transmisji. Sieć modemowa TAC Xenta PP obsługująca sieć typu point-to-point, zawierająca jedno urządzenie TAC Xenta 300/400. LONWORKS network Rys. 4 komunikacja LONWORKS (CD.) Do podłączenia systemu TAC Vista z siecią LonWorks mogą być zastosowane TAC Xenta Serwer i TAC Xenta 911. LONWORKS network Rys. 5 10

11 DANE TECHNICZNE - KOMUNIKACJA LONWORKS Komputer Porty komunikacyjne szeregowe Złącze RS232 Maksymalna liczba portów COM Komunikacja z wykorzystaniem wielu portów komunikacyjnych: PC musi być wyposażony w wielokrotny port szeregowy (RS232). Xenta Serwer Modele TAC Xenta TAC Xenta 511/527/555/913 Ilość Xenta Serwer na Serwer Vista do 50 Adaptey LonTalk TAC Vista aktualnie obsługuje następujące modele adapterów LonTalk: PCLTA PCLTA-10 PCLTA-20 PCC-10 i.lon 1000 NIC709 PCI NIC709 USB NIC709 IP NIC852 TAC Xenta 911 FT 10 TP 1250 RS 485 IP 852 Ethernet NIC709 PCI X X - - NIC709 USB X X - - NIC709 IP X X - - NIC X Adapter LonTalk dla PC to karta rozszerzająca, która może być zamontowana w komputerze, zajmująca adres sterownika sieci (np. PCLTA:<nr>, PCCLON<nr> lub TACLON<nr>). Liczba adapterów LonTalk, które mogą być podłączone do komputera jest ograniczona przez liczbę dostępnych przerwań IRQ w komputerze. Systemy podłączone bezpośrednio Dla TAC Vista można wyróżnić dwa typy systemów obsługujących komunikację bezpośrednią: 1. Sieć LonWorks, bez komunikacji SNVT Modele TAC Xenta TAC Xenta 280/300/400 Sieci LonWorks na adapter LonTalk Grup TAC Xenta na sieć LonWorks do 30 Urządzeń bazowych TAC.. Xenta... na grupę TAC Xenta.. 1 do 30 Maks. 400 urządzeń bazowych TAC Xenta na sieć LonWorks 2. Sieć LonWorks obsługująca komunikację SNVT Modele TAC Xenta TAC Xenta 100/280/300/400 Urządzenia LonWorks... Wszystkie modele obsługujące komunikację standardu SNVT Sieci LonWorks na Adapter LonTalk Grup LonWorks na sieć. LonWorks do 50 Urządzeń LonWorks na grupę LonWorks do 64 Urządzeń wykorzystujących komunikację SNVT....max Systemy z komunikacją modemową Dla TAC Vista można wyróżnić trzy typy systemów obsługujących komunikację modemową: 1. Sieć TAC Xenta LTA, bez obsługi SNVT TAC Xenta 901 na sieć LonWorks Prędkość transmisji, TAC Xenta 901 sieć LonWorks ,600 bps Grup TAC Xenta na sieć LonWorks do 30 Urządzeń bazowych TAC Xenta na grupę TAC Xenta.. 1 do 30 Maks. 30 urządzeń bazowych TAC Xenta na sieć LonWorks 2. Sieć TAC Xenta LTA, z obsługą SNVT Plik interfejsu dla komunikacji SNVT *.XIF (external Interface File) Modele TAC Xenta TAC Xenta 100/280/300/400 Urządzenia LonWorks....Urządzenia LonWorks obsługujące komunikację SNVT Sieci LonWorks wykorzystujące komunikację SNVT Sieci... LonWorks na adapter.... LonTalk Grup LonWorks na sieć do 50 Urządzeń LonWorks na grupę LonWorks do 64 Urządzeń wykorzystujących komunikację SNVT......max Sieć TAC Xenta PP, bez komunikacji SNVT TAC Xenta 300/400 na sieć TAC Xenta PP 1 Prędkość transmisji ,600 bps 11

12 dane techniczne - snvt SNVT (Standardowe typy zmiennych sieciowych) dotyczą standardowych zmiennych sieciowych, które są wykorzystywane do komunikacji z urządzeniami w sieci LonWorks. TAC Vista obsługuje następujące standardowe typy zmiennych sieciowych: SNVT_address SNVT_alarm SNVT_alarm_2 SNVT_amp SNVT_amp_f SNVT_amp_mil SNVT_angle SNVT_angle_deg SNVT_angle_f SNVT_angle_vel SNVT_angle_vel_f SNVT_area SNVT_btu_f SNVT_btu_kilo SNVT_btu_mega SNVT_char_ascii SNVT_chlr_status SNVT_config_src SNVT_count SNVT_count_f SNVT_count_inc SNVT_count_inc_f SNVT_date_day SNVT_defr_mode SNVT_defr_state SNVT_defr_term SNVT_density SNVT_density_f SNVT_dev_c_mode SNVT_elapsed_tm SNVT_elec_kwh SNVT_elec_whr SNVT_elec_whr_f SNVT_ent_opmode SNVT_ent_state SNVT_evap_state SNVT_fire_indcte SNVT_fire_init SNVT_fire_test SNVT_flow SNVT_flow_f SNVT_flow_mil SNVT_flow_p SNVT_freq_f SNVT_freq_hz SNVT_freq_kilohz SNVT_freq_milhz SNVT_grammage SNVT_grammage_f SNVT_hvac_emerg SNVT_hvac_mode SNVT_hvac_overid SNVT_hvac_status SNVT_length SNVT_length_f SNVT_length_kilo SNVT_length_micr SNVT_length_mil SNVT_lev_cont SNVT_lev_cont_f SNVT_lev_disc SNVT_lev_percent SNVT_lux SNVT_magcard SNVT_mass SNVT_mass_f SNVT_mass_kilo SNVT_mass_mega SNVT_mass_mil SNVT_muldiv SNVT_multiplier SNVT_obj_request SNVT_obj_status SNVT_occupancy SNVT_override SNVT_ph SNVT_ph_f SNVT_power SNVT_power_f SNVT_power_kilo SNVT_ppm SNVT_ppm_f SNVT_preset SNVT_press SNVT_press_f SNVT_press_p SNVT_pwr_fact SNVT_pwr_fact_f SNVT_reg_val SNVT_reg_val_ts SNVT_res SNVT_res_f SNVT_res_kilo SNVT_rpm SNVT_scene SNVT_scene_cfg SNVT_setting SNVT_smo_obscur SNVT_sound_db SNVT_sound_db_f SNVT_speed SNVT_speed_f SNVT_speed_mil SNVT_state SNVT_state_64 SNVT_str_asc SNVT_str_int SNVT_switch SNVT_telcom SNVT_temp SNVT_temp_f SNVT_temp_p SNVT_temp_ror SNVT_temp_setpt SNVT_therm_mode SNVT_time_f SNVT_time_hour SNVT_time_min SNVT_time_sec SNVT_time_stamp SNVT_tod_event SNVT_vol SNVT_vol_f SNVT_vol_kilo SNVT_vol_mil SNVT_volt SNVT_volt_dbmv SNVT_volt_f SNVT_volt_kilo SNVT_volt_mil SNVT_zerospan Copyright 2006, TAC All brand names, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Information contained within this document is subject to change without notice. All rights reserved. TAC Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego Warszawa tel: fax:

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Copyright (c) 2009 BTC Sp. z o.o.

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Copyright (c) 2009 BTC Sp. z o.o. Zarządzanie Infrastrukturą IT e-audytor v. 3.2.0 Zarządzanie Infrastrukturą IT BTC Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/221/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika ( Umowa Licencyjna") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ( Licencjobiorcą") i firmą EVER

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo