TAC Vista. ScreenMate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TAC Vista. ScreenMate"

Transkrypt

1 TAC Vista 5 Serwer TAC Vista jest zaawansowanym systemem Building IT. TAC Vista monitoruje, steruje i nadzoruje systemy oświetleniowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz systemy dostępu/bezpieczeństwa we wszystkich typach obiektów i budynków. System TAC Vista może działać jako pojedynczy system, jak również jako system obejmujący wiele komputerów włączonych w lokalną i/lub zdalną sieć. System służy do monitoringu i sterowania lokalnego oraz do monitoringu i sterowania zdalnego. System TAC Vista zawiera następujące oprogramowanie: TAC Vista Serwer - do komunikowania się komputerów z urządzeniami obiektowymi oraz do komunikacji pomiędzy serwerami w systemie TAC Vista. TAC Vista Workstation - dla komputerów stacji roboczych używanych przez operatorów lub inżynierów do programowania, konfigurowania i codziennej obsługi. TAC Vista Webstation - do codziennej obsługi oraz wyświetlania raportów, diagramów, wykresów trendów itp. TAC Vista ScreenMate - do sterowania instalacji pokoju/strefy. Rys. 1 TAC Vista ScreenMate TAC Vista Workstation Printer Internet TAC Vista Server TAC Vista Web Applications LONWORKS network TAC Xenta TAC Xenta 100 Browser TAC Vista Serwer TAC Vista Serwer funkcjonuje jako zwykły program uruchamiany przez operatora w Microsoft Windows lub jako usługa Microsoft Windows. Licencja TAC Vista Serwer obejmuje następujące funkcje oraz moduły: Łączność sieciowa komputerów w systemie TAC Vista Zarządzanie bazą danych Obsługa alarmów Weryfikacja zabezpieczeń/uprawnień Sterowanie czasowe Synchronizacja czasu Programy czasowe Tworzenie kopii zapasowych Rejestracja danych Centralny IPCL Rejestracja zdarzeń Komunikacja LonWorks Komunikacja Xenta Serwer Komunikacja DDE TAC I-talk Collector Diagnostyka oraz dane o wydajności (Monitor Wydajności w systemie Microsoft Windows 2000, 2003 lub XP) Następujące moduły są opcjonalne: Komunikacja System 7 Komunikacja OPC (klient) Serwer OPC Moduły te zostały opisane w oddzielnych kartach katalogowych.

2 DANE TECHNICZNE TAC Vista Serwer Wymagania środowiskowe dla wszystkich urządzeń Temperatura otoczenia C do 32 C Wilgotność względna %, bez kondensacji Systemy operacyjne Microsoft Windows 2000 Professional / Windows XP Professional dla serwerów TAC Vista z maksymalną liczbą 10 równoczesnych połączeń między komputerami. Microsoft Windows 2000 Serwer / Serwer 2003 R2 dla serwerów TAC Vista z ponad 10 równoczesnymi połączeniami. Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4) Microsoft Windows 2000 Serwer (Service Pack 4) Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1 2) Microsoft Windows Serwer 2003 R2 (Standard, Enterprise lub Web Edition) Wymagania dla serwera SQL Microsoft SQL Serwer 2000 SP4 Wymagania sprzętowe PC Intel Pentium lub kompatybilny Częstotliwość zegara GHz lub większa Zalecany PC Intel Pentium IV 2 GHz Pamięć operacyjna > 512 MB Zalecana pamięć operacyjna GB Wymagania ogólne Grafika Super VGA, 1024x768 Wielkość monitora lub większy Drukarki.... dowolna obsługiwana przez Microsoft Windows CD ROM tak Mysz obsługiwana przez Microsoft Windows Numery katalogowe TAC Vista 5 Serwer TAC Vista Serwer jest również dostępny w pakietach z TAC Vista Workstation 2

3 sieci i baza danych TAC Vista w sieci Sieciowy system TAC Vista oparty jest na sieci typu peer-to-peer, w której wszystkie komputery (urządzenia operatorów) są identyczne a połączenie nawiązywane jest na żądanie. Na komputerze operatora systemu mogą być uruchamiane aplikacje TAC Vista Serwer i/lub TAC Vista Workstation. Operator korzystający tylko z aplikacji TAC Vista Workstation może logować się do dowolnego zdalnego serwera, jeżeli tylko posiada odpowiednie prawa dostępu. W systemie TAC Vista występować może maksymalnie 300 połączeń pomiędzy komputerami. Ograniczenie do 300 połączeń nie dotyczy liczby wszystkich komputerów (urządzeń operatorów) w sieci. Jest to liczba urządzeń operatorów, które mogą obsługiwać bazy danych z innych urządzeń operatorów. Przykład 1 System TAC Vista zawiera siedemnaście komputerów, z których każdy ma dostęp do każdej bazy danych. Każdy węzeł wymaga 16 połączeń, co daje wynik (17 x 16) = 272 połączeń. Przykład 2 System TAC Vista z dwoma centralnie umieszczonymi komputerami i nie podłączonymi urządzeniami obiektowymi. Jeden z centralnych komputerów stanowi węzeł główny i wymaga połączenia ze wszystkimi pozostałymi komputerami systemu TAC Vista. 80 komputerów kontroluje urządzenia obiektowe, lecz żaden z nich nie wymaga połączenia z pozostałymi. Wymaga to (2 x 81+80) = 242 połączeń. Nie ma jednak możliwości dodania innego komputera centralnego, gdyż takie rozwiązanie daje liczbę: ( ) = 324. Topologia sieci może być w postaci magistrali, gwiazdy lub pierścienia. Komunikacja może opierać się na protokołach obsługiwanych przez Microsoft Windows (takich jak Ethernet). Komunikacja pomiędzy komputerami w systemie TAC Vista jest obsługiwana przez protokół sieciowy TCP/IP. System TAC Vista obsługuje następujące typy sieci: Sieć lokalna, LAN (Local Area Network) - komputery są podłączone do sieci lokalnej. Sieć zdalna, tak zwana WAN (Wide Area Network). Sieć zdalna obejmuje komputery znajdujące się w dwóch lub więcej sieciach lokalnych (LAN). Sieć zdalna wykorzystująca połączenie przez ISDN (Integrated Services Digital Network), które zapewnia krótki czas połączenia i dużą szybkość komunikacji. Dzięki wykorzystaniu routerów ISDN do zdalnej sieci może być podłączonych kilka sieci lokalnych. Sieć lokalna (LAN) W sieci lokalnej, każdy komputer wymaga karty sieciowej oraz zainstalowanego i skonfigurowanego protokołu TCP/IP. System uprawnień i zabezpieczeń w systemie TAC Vista jest dostosowany do wykorzystania w powiązaniu z systemem bezpieczeństwa Microsoft Windows. System TAC Vista może funkcjonować w sieci Novell, lecz jego funkcjonalność będzie ograniczona a poziom zabezpieczeń niższy. TAC Vista Serwer może być przystosowany do pracy w sieci wykorzystującej oprogramowanie typu firewall (zapora ogniowa) służące do ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do sieci. Sieć zdalna (WAN) z ISDN Stworzenie zdalnej sieci TAC Vista z wykorzystaniem ISDN wymaga zarówno abonamentu ISDN jak i routera ISDN dla każdej podłączanej lokalnej sieci komputerów. Routery ISDN są zaprogramowane do komunikacji wzajemnej i łączą sieci lokalnych z siecią zdalną. Komputery i routery ISDN w sieci lokalnej powinny mieć przypisane stałe adresy IP. Baza danych TAC Vista w sieci Rozproszona baza danych systemu TAC Vista jest umieszczona na serwerach należących do systemu. Dane z urządzeń obiektowych są przechowywane na komputerze (serwerze), z którym mają fizyczne połączenie. Dane te mogą być udostępnione na wszystkich komputerach tworzących sieć TAC Vista, również na zdalnych stacjach roboczych. DANE TECHNICZNE SIEĆ I BAZA DANYCH Sieć serwer - serwer Protokół komunikacji TCP / IP Baza danych Identyfikator ID znaków/poziom.. (cakowita liczba znaków 1024, łącznie z ogranicznikami) Ograniczniki (myślnik), (przecinek) ; (średnik) Liczba obiektów w bazie danych Liczba urządzeń Liczba obiektów na urządzenie

4 OBSŁUGA ALARMÓW System TAC Vista oferuje rozbudowaną i łatwą w użyciu obsługę alarmów, zawierającą zarówno zdarzenia systemowe jak i obsługę alarmów przez operatora. Alarmy mogą być generowane na podstawie sygnałów binarnych lub analogowych. Operator definiuje obiekty typu alarm, które są powiązane z sygnałami w systemie. Sygnały binarne generują alarmy, gdy nastąpi zmiana stanu. Wartości sygnału analogowego są porównywane z górnymi i dolnymi wartościami granicznymi i alarm jest generowany, gdy wartość odchyłki przekroczy wartości dopuszczalne. Do zdefiniowanych alarmów można dołączyć: Grafikę Raporty i diagramy Wykresy rejestracji Pliki notatnika Dystrybucja alarmów Aby dostosować system do różnych wymagań (np. nadzór dzienny lub nocny), TAC Vista może współpracować z oprogramowaniem zewnętrznych producentów. Oprogramowanie takie może służyć do przekazywania alarmów do innych urządzeń, takich jak pager, faks, telefony GSM lub poczta elektroniczna. Kompletna lista alarmów może zostać wydrukowana do późniejszego wglądu. Teksty i atrybuty alarmów Dla każdego alarmu operator może zdefiniować unikalną treść, opisującą przyczynę alarmu oraz co w danej sytuacji należy zrobić. Możliwe jest również zdefiniowanie treści dla alarmu nieaktywnego. Alarmy mają możliwość zdefiniowania atrybutów dotyczących zamiany kolorów oraz sygnału dźwiękowego. Akustyczna i optyczna suma alarmów może zostać określona zgodnie z ich priorytetami. Akustyczna suma alarmów jest aktywowana gdy wystąpią alarmy o określonym priorytecie. Optyczna suma alarmów jest aktywowana przez cały czas występowania niepotwierdzonych alarmów o określonym priorytecie. Blokowanie alarmów Obsługa alarmów daje możliwość blokowania poszczególnych alarmów. Funkcja ta jest przydatna na przykład w przypadku naprawy instalacji, gdy obsługa spodziewa się wyzwolenia jednego lub większej liczby alarmów. Zablokowane alarmy są umieszczane w oddzielnym oknie alarmów. Alarmy mogą także być zablokowane przez użycie zmiennych. Inne funkcje Alarmy można podzielić na różne stopnie ważności za pomocą priorytetów. Operator może wprowadzić czasowe opóźnienie aby zapobiec wyzwalaniu alarmów powodowanych chwilowymi przekroczeniami wartości maksymalnych. Możliwa jest kontrola wyświetlania alarmów tak, by użytkownicy/grupy mogli widzieć tylko te alarmy, które dotyczą ich zadań/zakresu odpowiedzialności. Operator może potwierdzać alarmy przy pomocy myszy lub klawisza funkcyjnego. Gdy alarm zostaje potwierdzony, odpowiedni wiersz w oknie alarmów na monitorze zmienia kolor. Dla każdego obiektu alarmu, operator ma możliwość otrzymania statystycznych informacji, dotyczących najczęściej wyzwalanych alarmów oraz liczby alarmów, jakie wystąpiły od czasu ostatniego zresetowania. TAC Vista gromadzi alarmy w kolejce alarmów. Kolejka alarmów sortuje je wewnętrznie zgodnie z tym, czy został on potwierdzony, skasowany lub nie; lub zgodnie z nadanym priorytetem lub czasem. DANE TECHNICZNE - OBSŁUGA ALARMÓW Liczba poziomów priorytetów dla alarmów lub 0, A I i (0 = wiadomość informacyjna) Tekst alarmu maksymalnie 128 znaków Drukarka alarmów.... dowolna obsługiwana przez Windows Podgląd alarmów...liczba wyświetlanych alarmów zależy od rozmiaru okna

5 BEZPIECZEŃSTWO I UPRAWNIENIA Bezpieczeństwo i uprawnienia w systemie TAC Vista można podzielić na dwie części: Bezpieczeństwo - identyfikacja użytkownika na podstawie wpisanej przez niego nazwy użytkownika oraz hasła. Uprawnienia na poziomie obiektu - autoryzacja dla urządzeń/obiektów w bazie danych systemu TAC Vista. Użytkownicy/Grupy System bezpieczeństwa i uprawnień TAC Vista umożliwia utworzenie łatwych w użyciu grup operatorów o różnych uprawnieniach. TAC Vista zawiera dwa typy użytkowników/grup: Użytkownicy i grupy użytkowników TAC Vista. Dostępne są następujące profile użytkowników: USER, FIELD, MANAGER oraz SYSTEM. Użytkownicy i grupy w sieci Microsoft Windows NT/2000. Odpowiedni użytkownicy/grupy muszą zostać utworzeni przez administratora w systemie kont Windows NT i systemie TAC Vista Poziomy bezpieczeństwa TAC Vista posiada dwa poziomy bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo niskiego poziomu w tym przypadku użytkownik jest weryfikowany w serwerze TAC Vista. Bezpieczeństwo niskiego poziomu jest przeznaczone głównie dla systemów nie korzystających z Microsoft Windows NT/2000/2003, np.: sieć Novell. Można je również stosować w systemach Windows gdzie nie jest wymagana weryfikacja uzytkownika na poziomie systemu operacyjnego. Bezpieczeństwo wysokiego poziomu W tym przypadku użytkownik jest weryfikowany w systemie Windows. Bezpieczeństwo wysokiego poziomu jest przeznaczone dla systemów TAC Vista korzystających z sieci Microsoft Windows NT/2000. Logowanie/hasło Aby uzyskać dostęp do systemu, użytkownik musi wprowadzić osobistą nazwę oraz hasło. Bezpieczeństwo niskiego poziomu - logowanie jako użytkownik TAC Vista. Hasło jest autoryzowane przez serwer TAC Vista oraz zapamiętywane w zaszyfrowanej formie. Bezpieczeństwo wysokiego poziomu - logowanie jako użytkownik sieci Microsoft Windows NT/2000. Nazwa użytkownika jest autoryzowana przez sterownik domeny w sieci Microsoft Windows NT/2000. Uprawnienia na poziomie obiektu Uprawnienia dla urządzeń/obiektów w bazie danych systemu TAC Vista działają w ten sam sposób jak uprawnienia do katalogów/plików w systemie plików NTFS dla Microsoft Windows NT/2000. Administrator systemu określa, który użytkownik/grupa ma mieć dostęp do danego katalogu/pliku w systemie NTFS oraz jakie ma posiadać uprawnienia w stosunku do katalogu/pliku. Ustawienia dla każdego katalogu/pliku są zapisywane na liście (lista kontroli dostępu - Access Control List - ACL). Podobnie jest w systemie TAC Vista, gdzie istnieje ACL dla każdego urządzenia/obiektu w bazie danych systemu. Zakres uprawnień użytkownika i ustawienia ACL (lista kontroli dostępu) dla urządzeń/obiektów określają, do których urządzeń/obiektów użytkownik ma dostęp, oraz jakie działania może on wykonywać na urządzeniu/obiekcie. Typy dostępu Na ACL (liście kontroli dostępu) urządzenia/obiektu, dostęp oraz prawa są określone przy pomocy następujących typów: Brak dostępu Tylko do odczytu (R) Odczyt/zapis (RW) Modyfikacja (RWXD) Pełen dostęp Poziomy uprawnień dla użytkowników/grup Użytkownicy/grupy są przypisani przez administratora systemu do jednego z czterech możliwych poziomów: User (tylko do odczytu) Field (odczyt i zapis) Manager (modyfikacja) System (pełen dostęp) Inne funkcje dla uprawnień Podpis elektroniczny przy zmianie obiektu Możliwe jest zdefiniowanie obiektów, które będą mogły zostać zmienione tylko po wprowadzeniu podpisu elektronicznego i komentarza. Podpis identyfikuje tego, kto dokonał zmiany, natomiast komentarz określa co zostało zmienione. Zdarzenie określające dokonanie zmiany zostaje zapisane w dzienniku zdarzeń. Obiekty chronione Obiekty mogą być chronione przez użytkownika lub narzędzie w TAC Vista w celu zabezpieczenia zarówno przed skasowaniem jak i zmianą ich atrybutów. 5

6 STEROWANIE CZASowe, programy czasowe, SYNCHRonIZACJA i kopie zapasowe Sterowanie czasowe System TAC Vista posiada funkcje umożliwiające czasowe sterowanie obiektami. Mogą one być zastosowane w celu czasowego uruchamiania i zatrzymywania różnych części instalacji. Zmienne czasowe oraz programy czasowe mogą zostać wykorzystane do sterowania czasowego sterowników (RPU lub TAC Xenta). Zmienne czasowe w TAC Vista mogą zostać powiązane z jednym lub wieloma programami czasowymi. Zmienna czasowa jest sterowana zał./ wył. przez program czasowy. Korzystając ze zdarzeń czasowych, operator może określić, kiedy rozpocząć/zatrzymać rejestrację danych oraz generować okresowe raporty. Zmienna czasowa Zmienna czasowa jest zmienną logiczną mogącą posiadać wartości prawda lub fałsz. Wartość ta może być forsowana lub sterowana przez jeden lub kilka programów czasowych. Programy czasowe TAC Vista zawiera edytor obiektów czasowych, umożliwiający tworzenie oraz graficzną edycję programu czasowego. Program czasowy definiuje czas włączenia i wyłączenia dla zmiennej czasowej. Istnieją dwa typy programów czasowych: program tygodniowy oraz program dodatkowy. Program tygodniowy określa czas włączenia i wyłączenia dla każdego dnia tygodnia. Program dodatkowy ma wyższy priorytet niż tygodniowy i jest wykorzystywany w sytuacjach odbiegających od normalnego harmonogramu. Sterowanie w święta Operator może zdefiniować, które dni lub części dnia stanowią święta. Dla programu świątecznego definiuje się przedział daty i czasu. Harmonogramy czasowe I/NET System TAC Vista umożliwia zmianę harmonogramów czasowych I/NET z poziomu TAC Vista Workstation. Czas letni / czas zimowy Standardowo TAC Vista bazuje na zmianach czasu letni/zimowy przez system MS Windows. W przypadku gdy operator nie chce używać zmian czasu systemowych, zmiany czasu mogą być sterowane przez TAC Vista. Czas, data i dzień tygodnia Możliwe jest odczytanie oraz zmiana godziny, daty i dnia tygodnia ze stanowiska operatora. Synchronizacja czasu TAC Vista posiada zaawansowaną funkcję synchronizacji czasu. Synchronizacja jest przeprowadzana pomiędzy komputerami i urządzeniami, tak aby wszystkie urządzenia miały prawidłowo ustawiony czas. TAC Vista również obsługuje systemy, w których instalacje są rozmieszczone w różnych strefach czasowych, oferując możliwość dokonania w razie potrzeby korekty dla czasu zimowego oraz letniego. Tworzenie kopii zapasowych TAC Vista posiada wbudowaną funkcję tworzenia kopii zapasowej bazy danych, rejestracji zdarzeń oraz rejestracji danych. DANE TECHNICZNE - STEROWANIE CZASOWE Liczba definicji czasowych zależnie od urządzenia Zarządzanie w okresie świąt Tak Zarządzanie rokiem przestępnym Tak Czas letni/zimowy Tak Format daty/czasu zgodnie z ustawieniami systemu Windows

7 REJESTRACJA DANYCH Rejestracja danych jest to zbieranie i przechowywanie wartości w trakcie jakiegoś okresu czasu celem ich późniejszej prezentacji oraz analizy. Rejestracja danych, w zależności od szybkości zmian procesu, może się odbywać z dużą częstotliwością, np. co 10 s przez krótszy okres czasu lub rzadziej np. raz dziennie. Przykładem rejestracji procesu wolnozmiennego może być rejestracja energii lub objętości wody. Przykładem rejestracji procesu szybkozmiennego może być rejestracja temperatury ciepłej wody użytkowej. Wartości są rejestrowane razem ze stemplem czasowym, zgodnym z formatem daty i czasu Microsoft Windows. Wartości zarejestrowane mogą być prezentowane w postaci wykresów rejestracji, raportów lub w narzędziu do kontroli zużycia energii - TAC Signature. Tworzenie Mogą być rejestrowane zarówno wielkości numeryczne (np. pomiary wielkości analogowych) jak i wielkości logiczne (np. stan wejścia binarnego). Aby zdefiniować obiekt rejestracji należy wybrać odpowiedni punkt z bazy danych, określić jak często ma być zapisywany i ewentualnie określić zdarzenie inicjujące. Przechowywanie zarejestrowanych wartości może odbywać sie centralnie na komputerze operatora i lokalnie, bezpośrednio w pamięci sterowników. Wartości mogą być przechowywane centralnie dla wszystkich typów urządzeń, np.: TAC Xenta, RPU TAC 67XX, RPU TAC 65XX, RPU TAC 9000, urządzeń LonWorks lub urządzeń zewnętrznych przez komunikację OPC lub DDE. Przechowywanie lokalne jest dostepne w: Rejestracjach TAC Xenta 280, TAC Xenta 300 (wersja sprzętowa 2 lub większa) lub TAC Xenta 401 Rejestracjach RPU TAC 67XX Rejestracjach RPU TAC 65XX lub RPU TAC 9000 OPC Historical Data Access. Jeśli podczas rejestracji nastąpi przerwa w zasilaniu, funkcja rejestracji uzupełni brakujące punkty o wartości, jakie wystąpiły przed przerwą. Uzupełnione wartości zastaną oznaczone w specjalny sposób. Sterowanie Obiekt rejestracji może być aktywowany ręcznie (wł./wył.) lub automatycznie. Podczas centralnego rejestrowania na stanowisku operatora, automatyczna aktywacja może być inicjowana przez: zmianę stanu, zdarzenie czasowe lub listę zdarzeń czasowych. Podczas przechowywania lokalnego w RPU TAC 67XX lub TAC Xenta, automatyczna aktywacja może być sterowana przez zmienną czasową lub zmienną logiczną. W czasie uruchamiania i zatrzymywania rejestrowania, na liście alarmów pojawia się odpowiedni komunikat. Przechowywanie rzechowywanie zarejestrowanych wartości może odbywać sie centralnie na komputerze operatora i lokalnie, bezpośrednio w pamięci sterowników. Na komputerze operatora wielkość wszystkich rejestracji jest limitowana wolnym miejscem na dysku twardym komputera. Wielkość rejestracji lokalnych jest ograniczona pamięcią poszczególnych sterowników. Rejestrowanie może odbywać się w sposób cykliczny lub niecykliczny. Przy zapisywaniu cyklicznym najstarsze wartości będą zastępowane nowymi, gdy obszar rejestracji zostanie zapełniony. Przy rejestracjach niecyklicznych zapisywanie zostaje zatrzymane, gdy obszar rejestracji zostanie zapełniony. Wartości są zawsze zapamiętywane w kolejności rosnącej według czasu. DANE TECHNICZNE - rejestracja danych Format daty/czasu.... taki jak ustawiony w Microsoft Windows Rejestracja w TAC Vista Serwer PC Wymagane miejsce/wartość bajtów/zapisaną wartość, (zależy od wewnętrznej kompresji bazy danych SQL) ,000 wartości na 1 MB pamięci dysku Odstęp rejestracji sekund do 520 tygodni Rejestracja danych w RPU TAC 65XX / RPU TAC 9000 Liczba obiektów rejestracji do 4 Odstęp rejestracji , 20, 30, 40, 50 s, 1 min. lub 60 min. Obszar rejestracji dla 1 obiektu ostatnich wartości Rejestracja energii w RPU TAC 65XX / RPU TAC 9000 Liczba obiektów rejestracji do 4 Rejestracja lokalna w RPU TAC 67XX Liczba obiektów rejestracji do 20 Odstęp rejestracji sekund do 52 tygodni Obszar rejestracji ok. 4,400 liczb rzeczywistych, lub ok. 4,400 liczb całkowitych, lub ok. 34,000 wartości binarnych Optymalizacja przechowywania Tak Rejestracja lokalna w TAC Xenta Liczba obiektów rejestracji do 50 Odstęp rejestracji sekund do 530 tygodni Optymalizacja przechowywania Tak TAC Xenta 280: Obszar rejestracji ok. 650 liczb rzeczywistych, lub ok. 1,300 liczb całkowitych, lub ok. 10,000 wartości binarnych TAC Xenta 300: Obszar rejestracji ok liczb rzeczywistych, lub ok. 8,000 liczb całkowitych, lub ok. 60,000 wartości binarnych TAC Xenta 401: Obszar rejestracji ok. 7,000 liczb rzeczywistych, lub ok. 15,000 liczb całkowitych, lub ok. 110,000 wartości binarnych Rejestracja lokalna w TAC Xenta Serwer Liczba obiektów rejestracji do 300 Odstęp rejestracji min. 10 sekund Optymalizacja przechowywania Tak Obszar rejestracji ok. 200,000 wartości

8 CENTRALNY IPCL Centralny IPCL (interpreter języka sterowania procesami) jest wykorzystywany do przesyłania informacji pomiędzy programami IPCL w instalacjach używających urządzenia TAC ZONE II oraz TAC SYSTEM 7. Centralny IPCL oferuje funkcję, która ułatwia nadzór oraz wymianę informacji pomiędzy urządzeniami w instalacji. BAZA DANYCH SQL TAC Vista Serwer jest dostarczany razem z bezpłatną wersją serwera SQL - MSDE (Microsoft SQL Serwer Desktop Edition) służącym do przechowywania rejestracji danych i zdarzeń. Serwer SQL MSDE ma ograniczenie maksymalnej wielkości bazy danych do 2GB. Baza danych SQL oraz system TAC Vista standardowo pracują na jednym komputerze. Istnieje również możliwość korzystania z SQL zainstalowanej na innym komputerze. Z TAC Vista mogą współpracować serwery SQL w edycji: standard lub enterprise. Komunikacja pomiędzy Vista i SQL odbywa się wtedy za pośrednictwem IP. PODPIS ELEKTRONICZNY Dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkie rekordy bazy danych mogą być zapisywane razem z unikalnym podpisem elektronicznym. Jeżeli nastąpi zmiana zapisanego rekordu, np. za pośrednictwem innego narzędzia SQL, TAC Vista natychmiast to wykryje i wyśle odpowiedni alarm. REJESTRACJA ZDARZEŃ Rejestracja zdarzeń Rejestracja zdarzeń służy do zapamiętywania wszystkich zdarzeń, jakie wystąpiły w TAC Vista. Rejestrowanie zdarzeń w TAC Vista dokonywane jest automatycznie. Zapamiętywany jest typ zdarzenia, jego data i godzina, aktualne urządzenie operatora, bieżący użytkownik, obiekt, itp. Rejestracja zdarzeń umożliwia śledzenie tworzenia/zmiany/kasowania obiektów, zdarzeń poprzedzających alarmy, fakt zalogowania, wylogowania, itp. Rejestrowanie może odbywać się w trybie cyklicznym lub niecyklicznym. Istnieje funkcja wyzwalająca alarm w momencie zapełnienia rejestru w określonym stopniu. Rejestrowanie Rejestracja zdarzeń zostaje uruchamiane automatycznie przez TAC Vista. Zapamiętywane są następujące typy zdarzeń: Alarmy - wygenerowane, potwierdzone, skasowane oraz zablokowane. Zmiany obiektów - nowe, zmienione lub usunięte Zalogowanie Wylogowanie Logowanie niepoprawne Zmiany obiektów typu plik Polecenia dla urządzeń fizycznych: Załaduj i Odczytaj Polecenia konfiguracji - import Edycja wartości zarejestrowanych Rejestracja nie obejmuje programu TAC Signature, który posiada własną rejestrację zdarzeń. Przechowywanie W TAC Workstation, użytkownik ma możliwość ustawienia czasu przechowywania zdarzeń. Kopie zapasowe rejestracji zdarzeń można tworzyć automatycznie za pośrednictwem obiektu zdarzenia czasowego lub ręcznie. komunikacja Xenta Serwer TAC Vista Serwer obsługuje komunikację z Serwerami Xenta. Wzajemna wymiana informacji pomiędzy urządzeniem TAC Xenta Serwer i systemem zarządzania TAC Vista odbywa się po łączu TCP/IP. Wszystkie zdefiniowane w projekcie TAC XBuilder sygnały, alarmy, programy czasowe, strony web, grafiki, rejestracje i zdarzenia są dostępne z poziomu TAC Vista. TAC XBuilder jest integralnym narzędziem TAC Vista. DANE TECHNICZNE komunika- cja XENTA Xenta SERWER KOMUNIKA- Serwer Modele Xenta.. TAC Xenta 511/527/555/913 Serwery Xenta na Vista Serwer.. 1 do 50 Możliwości zdarzeń/s* *) Dla Windows XP Professional, Intel Pentium GHz, 1 GB RAM Xenta Servers Rys. 2

9 komunikacja LONWORKS Serwer TAC Vista wykorzystuje komunikację LonWorks do przekazywania sygnałów oraz informacji pomiędzy urządzeniami TAC Xenta w sieci LonWorks oraz systemem prezentacji TAC Vista. Komunikacja LonWorks dla serwera TAC Vista obsługuje również komunikację ze wszystkimi typami urządzeń zgodnych ze standardem LonWorks opracowanym przez Echelon oraz wykorzystuje komunikację poprzez SNVT. LonWorks działa w technologii otwartej, umożliwiając komunikację urządzeń innych producentów w tej samej sieci. Komunikacja LonWorks przekazuje wszystkie informacje pomiędzy urządzeniami zewnętrznymi a komputerem, takie jak np.: Alarmy Wartości Komunikaty Synchronizacja czasu Lokalne rejestracje danych Komunikacja LonWorks obsługuje bezpośrednio również połączenie telefoniczne. W systemie komunikacji bezpośredniej TAC Vista jest połączona z siecią LonWorks poprzez adapter LonTalk (LTA), konwertujący sygnały pomiędzy komputerem a siecią LonWorks. SNVT (Standardowe zmienne sieciowe) Komunikacja LonWorks serwera TAC Vista obsługuje komunikację standardowych typów zmiennych (SNVT) pomiędzy urządzeniami w sieci LonWorks a TAC Vista. Do komunikacji TAC Vista z urządzeniem w sieci LonWorks wymagany jest plik *.XIF(eXternal Interface File), dla każdego typu urządzenia. Plik *.XIF definiuje zmienne sieciowe, które mogą być przekazane z/do urządzenia oraz wykorzystywany jest w systemie TAC Vista do definiowania komunikacji z urządzeniem. Urządzenia TAC Xenta są zgodne ze standardem LonMark. Pliki *.XIF dla sterowników serii TAC Xenta 100 są dostępne u przedstawicieli TAC. Plik.XIF dla TAC Xenta 280, TAC Xenta 300 oraz TAC Xenta 400 jest generowany z aplikacji dla każdego urządzenia, przy wykorzystaniu narzędzia programowania TAC Menta. Dla każdej aplikacji TAC Menta tworzy plik (.XIF) zawierający zmienne SNVT. Rys. 3 LONWORKS network

10 komunikacja LONWORKS (CD.) Komunikacja modemowa sterowników TAC Xenta, może być nawiązywana zarówno z komputera jak i z TAC Xenta. W systemie komunikacji modemowej można wyróżnić jej dwie wersje: Sieć modemowa TAC Xenta LTA umożliwiająca połączenia telefoniczne. Oferuje te same możliwości co moduł komunikacji bezpośredniej, lecz ma mniejszą prędkość transmisji. Sieć modemowa TAC Xenta PP obsługująca sieć typu point-to-point, zawierająca jedno urządzenie TAC Xenta 300/400. LONWORKS network Rys. 4 komunikacja LONWORKS (CD.) Do podłączenia systemu TAC Vista z siecią LonWorks mogą być zastosowane TAC Xenta Serwer i TAC Xenta 911. LONWORKS network Rys. 5 10

11 DANE TECHNICZNE - KOMUNIKACJA LONWORKS Komputer Porty komunikacyjne szeregowe Złącze RS232 Maksymalna liczba portów COM Komunikacja z wykorzystaniem wielu portów komunikacyjnych: PC musi być wyposażony w wielokrotny port szeregowy (RS232). Xenta Serwer Modele TAC Xenta TAC Xenta 511/527/555/913 Ilość Xenta Serwer na Serwer Vista do 50 Adaptey LonTalk TAC Vista aktualnie obsługuje następujące modele adapterów LonTalk: PCLTA PCLTA-10 PCLTA-20 PCC-10 i.lon 1000 NIC709 PCI NIC709 USB NIC709 IP NIC852 TAC Xenta 911 FT 10 TP 1250 RS 485 IP 852 Ethernet NIC709 PCI X X - - NIC709 USB X X - - NIC709 IP X X - - NIC X Adapter LonTalk dla PC to karta rozszerzająca, która może być zamontowana w komputerze, zajmująca adres sterownika sieci (np. PCLTA:<nr>, PCCLON<nr> lub TACLON<nr>). Liczba adapterów LonTalk, które mogą być podłączone do komputera jest ograniczona przez liczbę dostępnych przerwań IRQ w komputerze. Systemy podłączone bezpośrednio Dla TAC Vista można wyróżnić dwa typy systemów obsługujących komunikację bezpośrednią: 1. Sieć LonWorks, bez komunikacji SNVT Modele TAC Xenta TAC Xenta 280/300/400 Sieci LonWorks na adapter LonTalk Grup TAC Xenta na sieć LonWorks do 30 Urządzeń bazowych TAC.. Xenta... na grupę TAC Xenta.. 1 do 30 Maks. 400 urządzeń bazowych TAC Xenta na sieć LonWorks 2. Sieć LonWorks obsługująca komunikację SNVT Modele TAC Xenta TAC Xenta 100/280/300/400 Urządzenia LonWorks... Wszystkie modele obsługujące komunikację standardu SNVT Sieci LonWorks na Adapter LonTalk Grup LonWorks na sieć. LonWorks do 50 Urządzeń LonWorks na grupę LonWorks do 64 Urządzeń wykorzystujących komunikację SNVT....max Systemy z komunikacją modemową Dla TAC Vista można wyróżnić trzy typy systemów obsługujących komunikację modemową: 1. Sieć TAC Xenta LTA, bez obsługi SNVT TAC Xenta 901 na sieć LonWorks Prędkość transmisji, TAC Xenta 901 sieć LonWorks ,600 bps Grup TAC Xenta na sieć LonWorks do 30 Urządzeń bazowych TAC Xenta na grupę TAC Xenta.. 1 do 30 Maks. 30 urządzeń bazowych TAC Xenta na sieć LonWorks 2. Sieć TAC Xenta LTA, z obsługą SNVT Plik interfejsu dla komunikacji SNVT *.XIF (external Interface File) Modele TAC Xenta TAC Xenta 100/280/300/400 Urządzenia LonWorks....Urządzenia LonWorks obsługujące komunikację SNVT Sieci LonWorks wykorzystujące komunikację SNVT Sieci... LonWorks na adapter.... LonTalk Grup LonWorks na sieć do 50 Urządzeń LonWorks na grupę LonWorks do 64 Urządzeń wykorzystujących komunikację SNVT......max Sieć TAC Xenta PP, bez komunikacji SNVT TAC Xenta 300/400 na sieć TAC Xenta PP 1 Prędkość transmisji ,600 bps 11

12 dane techniczne - snvt SNVT (Standardowe typy zmiennych sieciowych) dotyczą standardowych zmiennych sieciowych, które są wykorzystywane do komunikacji z urządzeniami w sieci LonWorks. TAC Vista obsługuje następujące standardowe typy zmiennych sieciowych: SNVT_address SNVT_alarm SNVT_alarm_2 SNVT_amp SNVT_amp_f SNVT_amp_mil SNVT_angle SNVT_angle_deg SNVT_angle_f SNVT_angle_vel SNVT_angle_vel_f SNVT_area SNVT_btu_f SNVT_btu_kilo SNVT_btu_mega SNVT_char_ascii SNVT_chlr_status SNVT_config_src SNVT_count SNVT_count_f SNVT_count_inc SNVT_count_inc_f SNVT_date_day SNVT_defr_mode SNVT_defr_state SNVT_defr_term SNVT_density SNVT_density_f SNVT_dev_c_mode SNVT_elapsed_tm SNVT_elec_kwh SNVT_elec_whr SNVT_elec_whr_f SNVT_ent_opmode SNVT_ent_state SNVT_evap_state SNVT_fire_indcte SNVT_fire_init SNVT_fire_test SNVT_flow SNVT_flow_f SNVT_flow_mil SNVT_flow_p SNVT_freq_f SNVT_freq_hz SNVT_freq_kilohz SNVT_freq_milhz SNVT_grammage SNVT_grammage_f SNVT_hvac_emerg SNVT_hvac_mode SNVT_hvac_overid SNVT_hvac_status SNVT_length SNVT_length_f SNVT_length_kilo SNVT_length_micr SNVT_length_mil SNVT_lev_cont SNVT_lev_cont_f SNVT_lev_disc SNVT_lev_percent SNVT_lux SNVT_magcard SNVT_mass SNVT_mass_f SNVT_mass_kilo SNVT_mass_mega SNVT_mass_mil SNVT_muldiv SNVT_multiplier SNVT_obj_request SNVT_obj_status SNVT_occupancy SNVT_override SNVT_ph SNVT_ph_f SNVT_power SNVT_power_f SNVT_power_kilo SNVT_ppm SNVT_ppm_f SNVT_preset SNVT_press SNVT_press_f SNVT_press_p SNVT_pwr_fact SNVT_pwr_fact_f SNVT_reg_val SNVT_reg_val_ts SNVT_res SNVT_res_f SNVT_res_kilo SNVT_rpm SNVT_scene SNVT_scene_cfg SNVT_setting SNVT_smo_obscur SNVT_sound_db SNVT_sound_db_f SNVT_speed SNVT_speed_f SNVT_speed_mil SNVT_state SNVT_state_64 SNVT_str_asc SNVT_str_int SNVT_switch SNVT_telcom SNVT_temp SNVT_temp_f SNVT_temp_p SNVT_temp_ror SNVT_temp_setpt SNVT_therm_mode SNVT_time_f SNVT_time_hour SNVT_time_min SNVT_time_sec SNVT_time_stamp SNVT_tod_event SNVT_vol SNVT_vol_f SNVT_vol_kilo SNVT_vol_mil SNVT_volt SNVT_volt_dbmv SNVT_volt_f SNVT_volt_kilo SNVT_volt_mil SNVT_zerospan Copyright 2006, TAC All brand names, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Information contained within this document is subject to change without notice. All rights reserved. TAC Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego Warszawa tel: fax:

TAC Vista. ScreenMate

TAC Vista. ScreenMate TAC Vista TAC Vista Serwer TAC Vista jest zaawansowanym systemem Building IT. TAC Vista monitoruje, steruje i nadzoruje systemy oświetleniowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz systemy dostępu/bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Działanie komputera i sieci komputerowej.

Działanie komputera i sieci komputerowej. Działanie komputera i sieci komputerowej. Gdy włączymy komputer wykonuje on kilka czynności, niezbędnych do rozpoczęcia właściwej pracy. Gdy włączamy komputer 1. Włączenie zasilania 2. Uruchamia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. XChronos

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. XChronos SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU XChronos Kontrola dostępu Najważniejsze cechy Kontrola dostępu do obiektów Szerokie możliwości raportowania Szeroki wybór technik identyfikacji Sterowanie ryglami i urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop Kontrola dostępu > KaDe > Oprogramowanie > Model : - Producent : KaDe Program nadzorczy KaDe PREMIUM to zaawansowana wersja programu KaDe-Lite, dedykowana do współpracy z mi standardowymi typu KS-1012/24-RS/IP

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

TAC Vista IV. TAC Vista Server 06 Maj 2002. TAC Vista Workstation. TAC Vista ScreenMate. TAC Vista. Server

TAC Vista IV. TAC Vista Server 06 Maj 2002. TAC Vista Workstation. TAC Vista ScreenMate. TAC Vista. Server IV TAC Vista Server 06 Maj 2002 TAC Vista jest zaawansowanym systemem Building IT. TAC Vista monitoruje, steruje i nadzoruje systemy oœwietleniowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz systemy dostêpu/bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer)

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer) Informator Techniczny nr 50 22-07-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Wymagania systemowe i sprzętowe dla aplikacji IndustrialSQL Server 8.0 Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Audyt oprogramowania Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Cel audytu Audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie uporządkowaniu i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Status: Tajemnica handlowa Wersja z dnia: 23 października 2013 Strona: 1 z 8 SPIS TREŚCI 1. Wymagania dla serwera

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja czasu - protokół NTP

Synchronizacja czasu - protokół NTP Centrum Komputerowe Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra tel.: (68) 3282525, fax: (68) 3244012 http://www.ck.uz.zgora.pl/ Synchronizacja czasu - protokół NTP autor: Marcin Kliński

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji systemu zabezpieczeń Check Point VPN-1/FireWall-1 SmallOffice NG SmallOffice jest uproszczoną w zakresie zarządzania wersją systemu

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Przygotowanie VMWARE SERVER do pracy Zainstaluj VMWARE SERVER Zainstaluj VMWARE TOOLS (potrzebne połączenie z Internetem) Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Zainstaluj Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

KLUCZE SPRZĘTOWE. Dla Systemu Zarządzania SYMFONIA oraz SYMFONIA FORTE. System Zarządzania SYMFONIA

KLUCZE SPRZĘTOWE. Dla Systemu Zarządzania SYMFONIA oraz SYMFONIA FORTE. System Zarządzania SYMFONIA System Zarządzania SYMFONIA KLUCZE SPRZĘTOWE Dla Systemu Zarządzania SYMFONIA oraz SYMFONIA FORTE 2 Klucze sprzętowe Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem.... 13 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy... 13 1.2. Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych i ochrony praw autorskich....

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Zawartość Wymagania na serwer... 1 Instalacja... 2 Ręczny proces konfiguracji i uruchomienia serwera... 5 Przygotowanie konfiguracji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Rejestr HKEY_LOCAL_MACHINE

Rejestr HKEY_LOCAL_MACHINE Rejestr HKEY_LOCAL_MACHINE Poddrzewo HKEY_LOCAL_MACHINE zawiera dane konfiguracyjne lokalnego systemu. Informacje tutaj przechowywane są wykorzystywane przez aplikacje i sterowniki urządzeń, a także przez

Bardziej szczegółowo

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów Program Windykator I Moduły do programu Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów 1 A. Program Windykator... 3 1. Instalacja sieciowa z wydzielonym serwerem w lokalnej sieci... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Roger Access Control System Aplikacja RCP Point Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji... 3 1.2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 2 PRO-2000 INTERNET Copyright by: Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A., Ostrzeszów 2005 Windows, Internet Explorer, IIS są znakami firmowymi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn. Laserowa, kolorowa, czterobębnowa

L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn. Laserowa, kolorowa, czterobębnowa specyfikacja techniczna urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn 1. Technologia druku/kopiowania Laserowa,

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows

Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem systemami plików, zarządzaniem atrybutami plików, prawami do plików

Bardziej szczegółowo

TAC Xenta 711/731. Serwer Web i sterownik. TAC Vista

TAC Xenta 711/731. Serwer Web i sterownik. TAC Vista 4 (0.16) TAC Vista TAC Xenta 711/71 Serwer Web i sterownik TAC Xenta 711/71 jest wielofunkcyjnym systemem sterowania i wizualizacji z wbudowanym serwerem sieci Web, pozwalającym na zdalny dostęp do programów

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami Windows Serwer 2008 R2 Moduł 5. Zarządzanie plikami Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych 172.16.x.0 x nr w dzienniku Na serwerze musi działać Internet! Statyczny adres IP jest potrzebny komputerom,

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

- w związku ze stwierdzoną usterką właściciel firmy wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia,

- w związku ze stwierdzoną usterką właściciel firmy wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Połączenie sieciowe z wykorzystaniem VPN Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0014 Wersja: 16-04-2009 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo