PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia"

Transkrypt

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016 Plan studiów zatwierdzono na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii w dniu 10 kwietnia 2015 roku.

2 strony Kierunek studiów: Ekonomia 3-13; 28 Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska 3; 4-5; 28 Gospodarka żywnościowa i biobiznes 3; 6-7; 28 Publicystyka ekonomiczna i public relations 3; 8-9; 28 Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji 3; 10-11; 28 Zasoby ludzkie w organizacji 3; 12-13; 28 Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość 14-22; 28 Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe 14; 15-16; 28 Finanse, audyt i podatki 14; 17-18; 28 Rachunkowość i skarbowość 14; 19-20; 28 Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem 14; 21-22; 28 Kierunek studiów: Polityka społeczna 23-27; 28 Specjalność: Finanse i zarządzanie usługami społecznymi 23; 24-25; 28 Komunikacja społeczna 23; 26-27; 28 Kierunek studiów: Kierunek prawno-ekonomiczny Kierunek studiów: Finance

3 Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 1 Historia gospodarcza A E 2 Matematyka A E 3 Metodyka pracy umysłowej A Podstawy mikroekonomii A E 5 Podstawy makroekonomii A E 6 Podstawy zarządzania A Prawo A Socjologia A E 9 Informatyka ekonomiczna B Nauka o przedsiębiorstwie B Podstawy finansów B E 12 Psychologia ekonomiczna B Public relations B Język obcy I D[B] Język obcy II D[B] WF A Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 6 3

4 Ekonomia globalna i menedżerska Rok II Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 3 Semestr 4 1 Ekonometria A E 2 Statystyka opisowa A E 3 Analiza ekonomiczna B E 4 Bankowość B Gospodarka regionalna B Podstawy polityki gospodarczej B Polityka państwa na rynku pracy B E 8 Rachunkowość finansowa B E 9 Ubezpieczenia B Zabezpieczenie społeczne B E 11 Współczesne teorie makroekonomii C Menedżer w procesie planowania i zarządzania strategicznego C Optymalizacja decyzji menedżerskich C Integracja gospodarcza C Język obcy I D[B] Język obcy II D[B] Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 6 Rok III Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 5 Semestr 6 1 Ekonomia międzynarodowa A Rynki finansowe B E 3 Zachowanie człowieka w organizacji B E 4 Kompetencje społeczne w pracy menedżera C Państwo jako podmiot ekonomiczny C E 6 Transformacja gospodarcza C Przedmioty ogólne do wyboru C Przedmioty specjalnościowe do wyboru C Wykład w języku obcym D[C] Język obcy I D[B] E 11 Język obcy II D[B] E 12 Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 5 4

5 Przedmioty specjalnościowe do wyboru (blok C) Ekonomia globalna i menedżerska Lp. Nazwa przedmiotu wymiar godzinowy semestr 5 1 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne Ekonomia branży Gospodarka zasobami w przedsiębiorstwie Komparatywna analiza gospodarek narodowych Krajowy i unijny rynek pracy Rola krajów rozwijających się we współczesnej gospodarce światowej 30 3 semestr 6 1 Dyskryminacja na rynku pracy Funkcjonowanie gospodarki światowej Metody ilościowe w ekonomii Państwo Środka gospodarka azjatyckiego smoka Polityka regionalna Współczesne teorie konsumenta 30 3 punkty ECTS 5

6 Gospodarka żywnościowa i biobiznes Rok II Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 3 Semestr 4 1 Ekonometria A E 2 Statystyka opisowa A E 3 Analiza ekonomiczna B E 4 Bankowość B Gospodarka regionalna B Podstawy polityki gospodarczej B Polityka państwa na rynku pracy B E 8 Rachunkowość finansowa B E 9 Ubezpieczenia B Zabezpieczenie społeczne B E 11 Analizy marketingowe w sektorze rolnospożywczym C Organizacja rynku w gospodarce żywnościowej C Podstawy ekonomiczne gospodarki żywnościowej C Podstawy spółdzielczości w gospodarce żywnościowej C Język obcy I D[B] Język obcy II D[B] Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 6 Rok III Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 5 Semestr 6 1 Ekonomia międzynarodowa A Rynki finansowe B E 3 Zachowanie człowieka w organizacji B E 4 Analiza produkcyjno-ekonomiczna przedsiębiorstw agrobiznesu C Fundusze UE w gospodarce żywnościowej C Podstawy ekonomiczne gospodarki żywnościowej (c.d.) C E 7 Przedmioty ogólne do wyboru C Przedmioty specjalnościowe do wyboru C Wykład w języku obcym D[C] Język obcy I D[B] E 11 Język obcy II D[B] E 12 Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 5 6

7 Przedmioty specjalnościowe do wyboru (blok C) Gospodarka żywnościowa i biobiznes Lp. Nazwa przedmiotu wymiar godzinowy semestr 5 1 Biznes plan Eurologistyka Finanse gmin Finanse przedsiębiorstw Międzynarodowe stosunki polityczne Systemy zapewniania jakości w gospodarce żywnościowej Ubezpieczenia rolne i katastroficzne 30 3 semestr 6 1 Agrobiznes w strategiach rozwoju Analiza ekonomiczno-finansowa Metody oceny projektów gospodarczych Samorząd lokalny Techniki negocjacji Towaroznawstwo i technologie artykułów żywnościowych 30 3 punkty ECTS 7

8 Publicystyka ekonomiczna i public relations Rok II Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 3 Semestr 4 1 Ekonometria A E 2 Statystyka opisowa A E 3 Analiza ekonomiczna B E 4 Bankowość B Gospodarka regionalna B Podstawy polityki gospodarczej B Polityka państwa na rynku pracy B E 8 Rachunkowość finansowa B E 9 Ubezpieczenia B Zabezpieczenie społeczne B E 11 Internal relations C Język w public relations C Pracownia telewizyjna C Wstęp do prasoznawstwa C Język obcy I D[B] Język obcy II D[B] Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 6 Rok III Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 5 Semestr 6 1 Ekonomia międzynarodowa A Rynki finansowe B E 3 Zachowanie człowieka w organizacji B E 4 Internetowe public relations C Kryzysowe public relations C E 6 Pracownia publicystyczna C Przedmioty ogólne do wyboru C Przedmioty specjalnościowe do wyboru C Wykład w języku obcym D[C] Język obcy I D[B] E 11 Język obcy II D[B] E 12 Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 5 8

9 Przedmioty specjalnościowe do wyboru (blok C) Publicystyka ekonomiczna i public relations Lp. Nazwa przedmiotu wymiar godzinowy punkty ECTS semestr 5 1 Kampanie public relations Międzynarodowe stosunki polityczne Public relations administracji Studia TV Techniki negocjacji Wizerunek biznesu 30 3 semestr 6 1 Blog, facebook, twitter Europejskie systemy polityczne Investor relations Pracowania publicystyczna II Prawo prasowe Retoryka Społeczeństwo obywatelskie

10 Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji Rok II Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 3 Semestr 4 1 Ekonometria A E 2 Statystyka opisowa A E 3 Analiza ekonomiczna B E 4 Bankowość B Gospodarka regionalna B Podstawy polityki gospodarczej B Polityka państwa na rynku pracy B E 8 Rachunkowość finansowa B E 9 Ubezpieczenia B Zabezpieczenie społeczne B E 11 Analiza strategiczna C Dynamika systemów biznesowych C Polityka konkurencji krajów i regionów C Ekonomia integracji europejskiej C Język obcy I D[B] Język obcy II D[B] Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 6 Rok III Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 5 Semestr 6 1 Ekonomia międzynarodowa A Rynki finansowe B E 3 Zachowanie człowieka w organizacji B E 4 Planowanie finansowe funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa C E 5 Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym C Strategie funkcjonalne C Przedmioty ogólne do wyboru C Przedmioty specjalnościowe do wyboru C Wykład w języku obcym D[C] Język obcy I D[B] E 11 Język obcy II D[B] E 12 Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 5 10

11 Przedmioty specjalnościowe do wyboru (blok C) Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji Lp. Nazwa przedmiotu wymiar godzinowy semestr 5 1 Badania marketingowe Lokalizacja działalności gospodarczej Strategia zrównoważonego rozwoju Strategia i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych Zarządzanie projektami 30 3 semestr 6 1 Metody wyceny przedsiębiorstw Monitoring, rozliczanie i kontrola projektów Prognozowanie kursów walutowych i stóp procentowych w przedsiębiorstwie Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej Założenie i prowadzenie własnej firmy 30 3 punkty ECTS 11

12 Zasoby ludzkie w organizacji Rok II Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 3 Semestr 4 1 Ekonometria A E 2 Statystyka opisowa A E 3 Analiza ekonomiczna B E 4 Bankowość B Gospodarka regionalna B Podstawy polityki gospodarczej B Polityka państwa na rynku pracy B E 8 Rachunkowość finansowa B E 9 Ubezpieczenia B Zabezpieczenie społeczne B E 11 Podstawy edukacji i rozwoju pracowników C Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi C Prawo pracy i prawo socjalne C Język obcy I D[B] Język obcy II D[B] Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 6 Rok III Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 5 Semestr 6 1 Ekonomia międzynarodowa A Rynki finansowe B E 3 Zachowanie człowieka w organizacji B E 4 Systemy wynagrodzeń C E 5 Systemy informatyczne w ZZL C Zarządzanie bezpieczeństwem pracy C Przedmioty ogólne do wyboru C Przedmioty specjalnościowe do wyboru C Wykład w języku obcym D[C] Język obcy I D[B] E 11 Język obcy II D[B] E 12 Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 5 12

13 Przedmioty specjalnościowe do wyboru (blok C) Zasoby ludzkie w organizacji Lp. Nazwa przedmiotu wymiar godzinowy semestr 5 1 Etnografia pracy Metody zarządzania zasobami ludzkimi Ocena ryzyka zawodowego Planowanie kariery zawodowej Projektowanie i ocena szkoleń Socjologia pracy 30 3 semestr 6 1 Ergonomiczne uwarunkowania systemów pracy Przedsiębiorczość społeczna Techniki negocjacji pracowniczych Techniki organizatorskie Techniki prezentacji w zarządzaniu kadrami Zarządzanie zasobami ludzkimi w MSP 30 3 punkty ECTS 13

14 Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 1 Historia gospodarcza A Matematyka A E 3 Metodyka pracy umysłowej A Podstawy makroekonomii A E 5 Podstawy mikroekonomii A E 6 Podstawy zarządzania A Prawo A Socjologia A Statystyka opisowa A E 10 Informatyka ekonomiczna E-commerce B Podstawy finansów B E 12 Podstawy rachunkowości B E 13 Język obcy I D[B] Język obcy II D[B] WF A Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 6 14

15 Bankowość i pośrednictwo finansowe Rok II Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 3 Semestr 4 1 Ekonometria A E 2 Analiza finansowa B Bankowość B E 4 Finanse przedsiębiorstw B E 5 Podstawy polityki gospodarczej B Podstawy ubezpieczeń B E 7 Rachunkowość finansowa B E 8 Rynki finansowe B E 9 Zarządzanie ryzykiem B Banki komercyjne I (organizacja i zarządzanie) C Międzynarodowe organizacje finansowe C E 12 Analiza pozycji rynkowej banku C Język obcy I D[B] Język obcy II D[B] Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 7 Rok III Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 5 Semestr 6 1 Historia myśli ekonomicznej A E 2 Zabezpieczenie społeczne B E 3 Bankowość inwestycyjna C E 4 Kredyt i alternatywne formy finansowania C E 5 Podstawy kapitałowe banku C Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku C E 7 Przedmioty ogólne do wyboru C Przedmioty specjalnościowe do wyboru C Wykład w języku obcym D[C] Język obcy I D[B] E 11 Język obcy II D[B] E 12 Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 7 15

16 Przedmioty specjalnościowe do wyboru (blok C) Bankowość i pośrednictwo finansowe Lp. Nazwa przedmiotu wymiar godzinowy semestr 5 1 Fundusze inwestycyjne Negocjacje bankowe Polityka kursu walutowego w teorii i praktyce Rynek i pośrednictwo finansowe 30 3 semestr 6 1 Bankowość centralna na świecie Międzynarodowy system oceny inwestycji Przedsiębiorstwo jako klient banku Rozliczenia krajowe i zagraniczne Współczesne systemy pieniężne 30 3 punkty ECTS 16

17 Finanse, audyt i podatki Rok II Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 3 Semestr 4 1 Ekonometria A E 2 Analiza finansowa B Bankowość B E 4 Finanse przedsiębiorstw B E 5 Podstawy polityki gospodarczej B Podstawy ubezpieczeń B E 7 Rachunkowość finansowa B E 8 Rynki finansowe B E 9 Zarządzanie ryzykiem B Podatki obrotowe C Finanse Unii Europejskiej C E 12 Finansowanie usług społecznych C Język obcy I D[B] Język obcy II D[B] Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 7 Rok III Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 5 Semestr 6 1 Historia myśli ekonomicznej A E 2 Zabezpieczenie społeczne B E 3 Analizy giełdowe C E 4 Podatki bezpośrednie C E 5 Audyt finansowy C Rachunkowość podatkowa C E 7 Przedmioty ogólne do wyboru C Przedmioty specjalnościowe do wyboru C Wykład w języku obcym D[C] Język obcy I D[B] E 11 Język obcy II D[B] E 12 Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 7 17

18 Przedmioty specjalnościowe do wyboru (blok C) Finanse, audyt i podatki Lp. Nazwa przedmiotu wymiar punkty ECTS semestr 5 1 Inwestycje alternatywne Polityka podatkowa Unii Europejskiej Zarządzanie projektem europejskim 30 3 semestr 6 1 Aplikacja o środki Unii Europejskiej Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw Podatki i opłaty lokalne Rynek instrumentów skarbowych

19 Rachunkowość i skarbowość Rok II Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 3 Semestr 4 1 Ekonometria A E 2 Analiza finansowa B Bankowość B E 4 Finanse przedsiębiorstw B E 5 Podstawy polityki gospodarczej B Podstawy ubezpieczeń B E 7 Rachunkowość finansowa B E 8 Rynki finansowe B E 9 Zarządzanie ryzykiem B System podatkowy C Zarządzanie długiem publicznym C E 12 Rachunkowość grup kapitałowych C Język obcy I D[B] Język obcy II D[B] Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 7 Rok III Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 5 Semestr 6 1 Historia myśli ekonomicznej A E 2 Zabezpieczenie społeczne B E 3 Rachunkowość podatkowa C E 4 Rewizja finansowa C E 5 Podstawy kontroli i audytu C Projekty i fundusze unijne C E 7 Przedmioty ogólne do wyboru C Przedmioty specjalnościowe do wyboru C Wykład w języku obcym D[C] Język obcy I D[B] E 11 Język obcy II D[B] E 12 Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 7 C(1) przedmioty specjalnościowe obowiązkowe C(2) przedmioty specjalnościowe do wyboru C(3) przedmioty ogólne do wyboru 19

20 Przedmioty specjalnościowe do wyboru (blok C) Rachunkowość i skarbowość Lp. Nazwa przedmiotu wymiar godzinowy punkty ECTS semestr 5 1. Podatki i cła w Unii Europejskiej Partnerstwo publiczno-prywatne Mechanizm funkcjonowania rynku walutowego Nowe usługi finansowe 30 3 semestr 6 1. Audyt wewnętrzny Planowanie i budżetowanie Analizy giełdowe Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw

21 Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem Rok II Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 3 Semestr 4 1 Ekonometria A E 2 Analiza finansowa B Bankowość B E 4 Finanse przedsiębiorstw B E 5 Podstawy polityki gospodarczej B Podstawy ubezpieczeń B E 7 Rachunkowość finansowa B E 8 Rynki finansowe B E 9 Zarządzanie ryzykiem B Dystrybucja usług ubezpieczeniowych C Ubezpieczenia majątkowe C E 12 Umowa ubezpieczenia C Język obcy I D[B] Język obcy II D[B] Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 7 Rok III Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 5 Semestr 6 1 Historia myśli ekonomicznej A E 2 Zabezpieczenie społeczne B E 3 Podstawy gospodarki finansowej ubezpieczyciela C E 4 Ubezpieczenia osobowe C E 5 Organizacja rynku ubezpieczeniowego C Zarządzanie zakładem ubezpieczeń I C E 7 Przedmioty ogólne do wyboru C Przedmioty specjalnościowe do wyboru C Wykład w języku obcym D[C] Język obcy I D[B] E 11 Język obcy II D[B] E 12 Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 7 21

22 Przedmioty specjalnościowe do wyboru (blok C) Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem Lp. Nazwa przedmiotu wymiar godzinowy semestr 5 1 Ubezpieczenia rolne Ubezpieczenia katastroficzne Ubezpieczenia zdrowotne Fundusze inwestycyjne 30 3 semestr 6 1 Ubezpieczenia finansowe Nowe usługi finansowe Podstawy analizy finansowej ubezpieczyciela Podstawy kontroli i audytu Inwestycje emerytalne Ubezpieczenia środowiskowe 30 3 punkty ECTS 22

23 Kierunek Polityka społeczna Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 1 Historia gospodarcza A Logika A Metodyka pracy umysłowej A Nauka o państwie i prawie A E 5 Podstawy mikroekonomii A E 6 Podstawy zarządzania A Socjologia A E 8 Wprowadzenie do polityki społecznej A E 9 Demografia B Polityka społeczna w Unii Europejskiej B E 11 Psychologia społeczna B Public relations B Służby społeczne i praca socjalna B Język obcy I D[B] Język obcy II D[B] WF A Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 5 23

24 Finanse i zarządzanie usługami społecznymi Rok II Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 3 Semestr 4 1 Podstawy makroekonomii A E 2 Statystyka opisowa A E 3 Metody i techniki badań społecznych B Polityka społeczna wobec rodziny B E 5 Pośrednictwo finansowe B Prawo pracy B E 7 Zabezpieczenie społeczne B E 8 Zachowanie człowieka w organizacji B E 9 Rachunkowość zarządcza C Finanse przedsiębiorstw i instytucji C Partnerstwo publiczno-prywatne C Strategie rozwoju społecznego C Język obcy I D[B] Język obcy II D[B] Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Liczba egzaminów w roku akademickim 6 Rok III Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 5 Semestr 6 1 Statystyka społeczna B E 2 Techniki negocjacji C Zarządzanie projektem C Finansowanie projektów ze środków UE C Ubezpieczenia gospodarcze C E 6 Przedmioty ogólne do wyboru C Przedmioty specjalnościowe do wyboru C Wykład w języku obcym D[C] Język obcy I D[B] E 10 Język obcy II D[B] E 11 Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 4 24

25 Przedmioty specjalnościowe do wyboru (blok C) Finanse i zarządzanie usługami społecznymi Lp. Nazwa przedmiotu wymiar godzinowy semestr 5 1 Aktywizacja osób niepełnosprawnych Ekonomia społeczna Etyka zawodowa Pomiar poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej Rachunkowość finansowa Socjologia pracy 30 3 semestr 6 1 Ergonomia Kapitał społeczny Pomoc społeczna finanse i zarządzanie Psychologia podejmowania decyzji Techniki prezentacji Zarządzanie usługami społecznymi 30 3 punkty ECTS 25

26 Komunikacja społeczna Rok II Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 3 Semestr 4 1 Podstawy makroekonomii A E 2 Statystyka opisowa A E 3 Metody i techniki badań społecznych B Polityka społeczna wobec rodziny B E 5 Pośrednictwo finansowe B Prawo pracy B E 7 Zabezpieczenie społeczne B E 8 Zachowanie człowieka w organizacji B E 9 Pracownia prasowa C Warsztaty TV C Media masowe w komunikacji społecznej C Marketing polityczny i wyborczy C Język obcy I D[B] Język obcy II D[B] Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 6 Rok III Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 5 Semestr 6 1 Statystyka społeczna B E 2 Pracownia prasowa C Komunikacja w Internecie C Komunikacja wewnętrzna w organizacji C Komunikowanie w kryzysie C E 6 Przedmioty ogólne do wyboru C Przedmioty specjalnościowe do wyboru C Wykład w języku obcym D[C] Język obcy I D[B] E 10 Język obcy II D[B] E 11 Seminarium dyplomowe C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 4 26

27 Przedmioty specjalnościowe do wyboru (blok C) Komunikacja społeczna Lp. Nazwa przedmiotu wymiar godzinowy semestr 5 1 Determinanty lobbingu w Parlamencie Europejskim Organizacje pozarządowe Public relations administracji publicznej Retoryka Social media Światowe systemy medialne 30 3 semestr 6 1 Etyka zawodowa Opinia publiczna w komunikowaniu społecznym Prawo prasowe Społeczeństwo obywatelskie Studio TV Zasady funkcjonowania i promocji Unii Europejskiej 30 3 punkty ECTS 27

28 Studia stacjonarne I stopnia Przedmioty ogólne do wyboru dla kierunków Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Polityka społeczna i dla wszystkich specjalności w ramach tych kierunków (BLOK C) Lp. Nazwa przedmiotu wymiar godzinowy punkty ECTS semestr 5 1 Ekonomia szczęścia Globalizacja Klątwa bogactwa paradoks rozwoju gospodarczego państw bogatych w złoża surowców naturalnych Podmioty, instytucje i mechanizmy gospodarki rynkowej Pomiar poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej Techniki negocjacji Związki ubezpieczeń z instytucjami finansowymi Zajęcia otwarte 30 3 semestr 6 1 Analizy wielowymiarowe w gospodarce żywnościowej Fundusze UE jako instrument stymulowania zrównoważonego rozwoju Gospodarka publiczna Inwestycje alternatywne Psychologia w biznesie Współpraca przedsiębiorstw z bankiem Zarządzanie projektem Zajęcia otwarte 30 3 Przedmioty w języku obcym do wyboru dla kierunków Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Polityka społeczna i dla wszystkich specjalności w ramach tych kierunków (BLOK D[C]) Lp. Nazwa przedmiotu wymiar godzinowy punkty ECTS język angielski 1 Banking Systems in Poland and CEECs Cross-cultural management Employment and Migration in Europe Labour market and gender inequalities Legal Issues in Public Relations Methods and Techniques of Decision Making in Business Monetary Economics Private Asset and Wealth Management Tax systems in the EU member states The fundamentals of Risk and Insurance 30 3 język niemiecki 1 Das Mediensystem Deutschlands Soziale Sicherung in der EU 30 3 język francuski 1 Planification et gestion de l'entreprise 30 3 język rosyjski 1 Коммуникация с элементами русской деловой корреспонденции

29 Kierunek: Kierunek prawno-ekonomiczny Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Uczelnia ECTS W ĆW E/Z ECTS W ĆW E/Z 1. Matematyka z elementami logiki formalnej A E UEP 2. Podstawy ekonomii A E UEP 3. Podstawy prawa cywilnego A E UAM 4. Analiza ilościowa A E UEP 5. Prawo zobowiązań A E UAM 6. Podstawy polityki gospodarczej B Z UEP 7. Podstawy rachunkowości B Z UEP 8. Podstawy prawoznawstwa i logiki prawniczej B E UAM 9. Historia gospodarcza B E UEP 10. Podstawy prawa konstytucyjnego B E UAM 11. Redakcja tekstów prawnych i prawniczych B Z UAM 12. Informatyka ekonomiczna B Z UEP 13. Ubezpieczenia B Z UEP 14. Prawo ubezpieczeń gospodarczych B Z UAM 15. Język obcy I B Z UEP 16. Język obcy II B Z UAM 17. Wychowanie fizyczne C Z 1 30 Z UEP/UAM Razem w semestrze Razem w roku akademickim Liczba egzaminów w roku akademickim 8 Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Blok Wymiar Semestr 3 Semestr 4 Uczelnia ECTS W ĆW E/Z ECTS W ĆW E/Z 1. Socjologia A Z UEP 2. Prawo podatkowe A E UAM 3. Podstawy postępowania cywilnego A E UAM 4. Podstawy prawa administracyjnego A Z UAM 5. Podstawy postępowania administracyjnego A E UAM 6. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności B Z UEP/UAM 7. Podstawy przedsiębiorczości B E UEP 8. Prawo karne gospodarcze B Z UAM 9. Podstawy finansów B Z UEP 10. Ekonomiczna i prawna teoria własności B E UEP/UAM 11. Przedmiot do wyboru I B Z UEP 12. Przedmiot do wyboru II B Z UAM 13. Język obcy I B Z 2 30 Z UEP 14. Język obcy II B Z 2 30 Z UAM Razem w semestrze Razem w roku akademickim Liczba egzaminów w roku akademickim 5 29

30 Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Blok Wymiar Semestr 5 Semestr 6 Uczelnia ECTS W ĆW E/Z ECTS W ĆW E/Z 1. Prawo handlowe A E UAM 2. Finanse przedsiębiorstw B E UEP 3. Ekonomiczna i prawna teoria kontraktów B Z UEP/UAM 4. Regulacja prawna stosunku pracy B E UAM 5. Publiczne prawo gospodarcze B E UAM 6. Prawo ochrony środowiska B Z UAM 7. Zabezpieczenie społeczne B Z UEP 8. Rynki kapitałowe i finansowe B E UEP 9. Międzynarodowe stosunki gospodarcze B Z UEP 10. Ekonomiczna i prawna teoria procesu sądowego B E UEP/UAM 11. Przedmiot do wyboru I (w języku D** obcym* i polskim) (B) 60 3* 30* Z 6 60 Z UEP 12. Przedmiot do wyboru II B Z 6 60 UAM 13. Język obcy I B E UEP 14. Język obcy II B E UAM 15. Seminarium dyplomowe C Z UEP/UAM Razem w semestrze Razem w roku akademickim Liczba egzaminów w roku akademickim 8 * Przedmiot do wyboru w języku obcym obowiązkowy dla studentów rekrutowanych na UEP. Studenci przyjmowani na UAM wybierają równolegle przedmiot w języku polskim lub języku obcym. ** Przedmiot wykładany w języku obcym, kwalifikowany godzinowo do bloku B. Blok B przedmioty do wyboru I grupa przedmiotów ekonomicznych II grupa przedmiotów prawniczych 30

31 Przedmioty do wyboru I Blok B grupa przedmiotów ekonomicznych dla kierunku prawno-ekonomicznego Lp. Nazwa przedmiotu wymiar godzinowy punkty ECTS semestr 3 1 Polityka rynku pracy Przedsiębiorstwo jako klient banku Strategia zrównoważonego rozwoju 30 3 semestr 4 1 Europejskie systemy polityczne Założenie i prowadzenie własnej firmy Polityka innowacyjna 30 3 semestr 5 przedmioty w języku obcym dla studentów rekrutowanych na UEP język angielski 1 Banking Systems in Poland and CEECs Human and Social Capital Tax systems in the EU member states Monetary Economics Labour market and gender inequalities Employment and Migration in Europe Legal Issues in Public Relations Private Asset and Wealth Management Methods and Techniques of Decision Making in Business The fundamentals of Risk and Insurance 30 3 język niemiecki 1 Soziale Sicherung in der EU Das Mediensystem Deutschlands 30 3 język francuski 1 Planification et gestion de l'entreprise 30 3 język rosyjski 1 Современные направления макроэкономии Коммуникация с элементами русской деловой корреспонденции 30 3 semestr 5 przedmioty w języku polskim dla studentów rekrutowanych na UAM 1 Gospodarstwo domowe w polityce ekonomicznej Podmioty, instytucje i mechanizmy gospodarki rynkowej Ekonomia szczęścia Globalizacja Techniki negocjacji Pomiar poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej Związki ubezpieczeń z instytucjami finansowymi 30 3 semestr 6 1 Współpraca przedsiębiorstw z bankiem Planowanie kariery wspomagane elektronicznie Zarządzanie projektem Partnerstwo publiczno-prywatne Analizy wielowymiarowe w gospodarce żywnościowej Gospodarka publiczna Inwestycje alternatywne

32 Przedmioty do wyboru II Blok B grupa przedmiotów prawniczych dla kierunku prawno-ekonomicznego Lp. Nazwa przedmiotu wymiar godzinowy punkty ECTS semestr 3 1 Prawo i polityka samorządowa Międzynarodowe prawo podatkowe Prawo upadłościowe i naprawcze Teoria i filozofia prawa 30 3 semestr 4 1 Prawo energetyczne Prawo telekomunikacyjne Organizacje pozarządowe Historia prawa prywatnego 30 3 semestr 5 1 Prawo zagospodarowania przestrzeni Prawo spółek w wybranych państwach europejskich Nietypowe formy zatrudnienia Prawo opieki zdrowotnej 30 3 semestr 6 1 Prawo rolne Zarządzanie nieruchomościami Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych Historia prawa publicznego

33 Kierunek Finance Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 1 Elements of Law A Information Technology A Management A E 4 Mathematics A E 5 Microeconomics A E 6 Principles of Accounting B Finance A E 8 Financial Accounting B E 9 Financial Mathematics B E 10 Macroeconomics A E 11 Sociology B Physical Education A Foreign Language E Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 7 Rok II Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 3 Semestr 4 1 Statistics A E 2 Banking B E 3 Financial Reporting B Fundamentals of Insurance B E 5 Public Finance and Taxation B E 6 Econometrics A E 7 Corporate Finance B E 8 Cost Accounting B Financial Analysis B E 10 International Economics B E 11 Foreign Language E BSc Seminar C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 8 33

34 Rok III Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 5 Semestr 6 1 Financial Markets B E 2 Operations Research for Finance B E 3 Informatics for Accounting B History of Economic Thought A 2 30 E 5 Investment Banking B Social Security Systems B 2 30 E 7 Elective Specialization Courses (I) C(2) Elective Specialization Courses (II) C(3) Foreign Language E 2 30 E 10 BSc Seminar C Razem w semestrze Razem w roku akademickim Ilość egzaminów w roku akademickim 5 C(2) przedmioty do wyboru I Elective Specialization Courses I C(3) przedmioty ogólne do wyboru II Elective Specialization Courses II Przedmioty do wyboru (blok C(2)) dla kierunku Finance Lp. Nazwa przedmiotu wymiar godzinowy semestr 5 1 Banking Systems in Poland and CEECs European Union Tax Policy Consolidated Financial Statements Investment Funds 30 3 semestr 6 1 European Union Financial System Personal and Commercial Insurance Private Asset and Wealth Management International Financial Institutions 30 3 punkty ECTS Przedmioty do wyboru (blok C(3)) dla kierunku Finance Lp. Nazwa przedmiotu wymiar godzinowy semestr 5 1 Economics of Happiness Legal Environment of Business Demography 30 3 semestr 6 1 History and Culture of Poland International Public Relations Labour Market and Gender Inqualities 30 3 punkty ECTS 34

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

Kierunek prawno-ekonomiczny

Kierunek prawno-ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek prawno-ekonomiczny Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku prawno-ekonomicznego I stopień, studia stacjonarne

Plan studiów dla kierunku prawno-ekonomicznego I stopień, studia stacjonarne Plan studiów dla kierunku prawno-ekonomicznego I stopień, studia stacjonarne I ROK STUDIÓW L. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) Uczelnia 1. Matematyka z elementami A 5 15 30 E

Bardziej szczegółowo

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Prawo A 30 3 30 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Polityka społeczna

Kierunek Polityka społeczna Kierunek Polityka społeczna Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 1 Socjologia A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 45 5 15 30 E 3 Prawo A 30 4 30 E 4 Podstawy mikroekonomii A 45 5 15

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Polityka społeczna Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016 Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Kierunek prawno-ekonomiczny

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Kierunek prawno-ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Kierunek prawno-ekonomiczny Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad.

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2015/2016 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2. Statystyka opisowa

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1080 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1080 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Analityka usług (po zmianie nazwy z: Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Specjalność: Finanse i rachunkowość

Kierunek: EKONOMIA Specjalność: Finanse i rachunkowość PLAN STUDIÓW Studia niestacjonarne pierwszego stopnia profil praktyczny Liczba godzin I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr Kod L.p. Nazwa przedmiotu przedmiotu Raze m W Ć+L

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Kierunek ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja rok akademicki 2017/2018. Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja rok akademicki 2017/2018. Studia stacjonarne i niestacjonarne WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja rok akademicki 2017/2018 Kierunek ZARZĄDZANIE Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 01/017 (W wykład, C

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia Semestr Wymiar godzinowy Punkty Nazwa przedmiotu przedmiotu 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 1, 2, 3 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 4 1 EOL104 Psychologia pracy 15

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru Ekonomia studia pierwszego stopnia stacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 6.1 6. 6. Przedmioty human. społeczne do wyboru Podstawy socjologii KO 6.1/1 Polska Myśl Demokratyczna KO 6.1/ Współczesna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: specjalność/i: EKONOMIA Ekonomia menedżerska Integracja europejska Ekonomika sektora publicznego Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Podstawy prawa 30 15 15 E 3 2 Matematyka w ekonomii 45 15 30 E 4 3 Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia niestacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku

Ekonomia. studia pierwszego stopnia niestacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku Ekonomia studia pierwszego stopnia niestacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 5.1 5. 5. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku Podstawy socjologii KO 5.1/1 Polska Myśl Demokratyczna

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: Zarządzania i Administracji Kierunek: Zarządzanie Rok ak. 2014/2015 Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod M ZARZII _01 - MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin forma

Bardziej szczegółowo

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 0 0 E/Z 7 0 0 60 7 Technologie informacyjne 0 Z 0 0 Konstytucyjne podstawy ustroju ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

10 10 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

10 10 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych su ma suma godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 20 20 E/Z 7 20 20 40 7 2 Technologie informacyjne 20 Z 2 20 20 2 Konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Konsulting gospodarczy PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Kierunek: Finanse i rachunkowość. Specjalność: Doradztwo finansowe. Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne.

Wydział Ekonomii. Kierunek: Finanse i rachunkowość. Specjalność: Doradztwo finansowe. Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne. Wydział Ekonomii Kierunek: Finanse i rachunkowość Specjalność: Doradztwo finansowe Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne Studia II stopnia Opis specjalności Podstawowym celem kształcenia na specjalności

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

ECTS W. Ćw. E/Zk. 3 Mikroekonomia A Zal E A E B E. 8 Socjologia B ZK

ECTS W. Ćw. E/Zk. 3 Mikroekonomia A Zal E A E B E. 8 Socjologia B ZK Plan studiów Wydział Zarządzania Kierunek: Gospodarka przestrzenna Specjalność: Rozwój miast i regionów Rok 1 Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) ECTS W. Ćw. E/Zk 1 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin W Ć K S

Łączna liczba godzin W Ć K S Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2015 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016

EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016 EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Semestr I Moduł 1 Historia społeczna i gospodarcza Europy 30 30 - - - E Ogólny 5 Moduł 2 Nauka o państwie i polityce

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 6 semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4 Kierunek: Zarządzanie Studia: II stopnia, stacjonarne Specjalności: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Przedsiębiorczość Specjalność menedŝerska Zarządzanie finansowe Zarządzanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA - studia STACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2016/2017

EKONOMIA SPOŁECZNA - studia STACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2016/2017 Semestr I: Mikroekonomia 30 30 60 E 5 Podstawy socjologii 15 30 45 E 3 spółczesna myśl ekonomiczna 15 30 45-4 Podstawy organizacji i zarządzania 15 30 45 E 3 Nauka o państwie 15 15 30-3 Podstawy prawa

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

20 10 E/Z 5 20 10 30 5 Instytut Nauk Ekonomicznych

20 10 E/Z 5 20 10 30 5 Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Makroekonomia 20 10 E/Z 5 20 10 30 5 2 Ekonomia międzynarodowa 18 E 18 18 3 Historia myśli ekonomicznej 20 10 E/Z 5 20

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK

EKONOMIA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM W Ćw LAB suma Jednostka organizacyjna Elementy matematyki w ekonomii 0 20 E 7 0 20 0 7 2 Technologie informacyjne 20 Z 20

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANÓW STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH UJ: ZARZADZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE ROK AKADEMICKI

AKTUALIZACJA PLANÓW STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH UJ: ZARZADZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE ROK AKADEMICKI AKTUALIZACJA PLANÓW STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH UJ: ZARZADZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE ROK AKADEMICKI 2010-2011 I ROK STUDIÓW LICENCJACKICH I semestr Lp. Nazwa Liczb a DZIE NNE ZAOCZ

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 52/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 52/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Załącznik do Uchwały Senatu nr 52//212 z dnia 19 czerwca 212 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia obowiązuje I rok w r.a. 212/2 Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab

Bardziej szczegółowo

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku.

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku. Lp. Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku. Przedmiot Pun- Liczba kty po 1 2 3 ECTS sem. w c w c w c 1 Historia gospodarcza 4 z

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14)

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Liczba godzin Forma Typ Jednostka realizująca Łącznie zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA Specjalność -... Czas trwania studiów 6 semestrów WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA PLAN STUDIÓW ZAOCZNYCH dnia Lp. Nazwa przedmiotu semestrzeegzamin

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3.

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 Technologia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 2 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie 2 B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja zmieniony uchwałami nr 156/2014-2015 z dnia 19 maja 2015 r oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW Stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujące studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

PLANY STUDIÓW Stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujące studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania V/DWZ-W/ 837 /2015 PLANY STUDIÓW Stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujące studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Specjalność: logistyka w Europie I rok studiów, 1 semestr Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Lp. Nazwa modułu Egz. Zal. Razem W. 1 Ćw. 2 ECTS 1. Socjologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 52/000/2012 z 19 czerwca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 52/000/2012 z 19 czerwca 2012 r. Załącznik do Uchwały Senatu nr 52//212 z 19 czerwca 212 r. Forma zaliczenia PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia I w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość - studia niestacjonarne I stopnia / cykl kształcenia

Finanse i rachunkowość - studia niestacjonarne I stopnia / cykl kształcenia Finanse i rachunkowość - studia niestacjonarne stopnia / cykl kształcenia 2016-2019 rok rok rok (zp) obejmujące: sem sem sem sem sem sem A. MODUŁ KSZTAŁCENA OGÓLNEGO 655 277 25 172 0 172 0 0 80 378 10

Bardziej szczegółowo