Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003"

Transkrypt

1 STRESZCZENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003 Sponsorowane przez: Intel Andrew Buss Maj 2015 Andreas Olah KONTEKST Dziesięć lat temu firma Microsoft odniosła wielkie korzyści w zakresie wykorzystania centrów danych, wprowadzając system Windows Server 2003 na standardowym sprzęcie x86 i zyskując na znaczeniu względem tradycyjnych systemów Unix z własnymi procesorami RISC. Zapewniło to szerokie możliwości wykonywania różnych operacji komputerowych przez działy firmy, a także przyczyniło się do zwiększenia poziomu różnorodności: firmy zaczęły wdrażać szeroką gamę oprogramowania komercyjnego od dużych dostawców i niezależnych producentów oraz wykorzystywać dostosowane oprogramowanie tworzone wewnątrz danego przedsiębiorstwa. W miarę upływu czasu modernizowano niektóre z tych rozwiązań, ale znacząca ich część pozostaje w użyciu, pomimo wycofania wsparcia. Firmy, które ciągle są zależne od systemu Windows Server 2003, stoją teraz w obliczu poważnego wyzwania, ponieważ okres wydłużonego wsparcia dla tej wiekowej platformy kończy się 14 lipca 2015 r., czyli za mniej niż 40 dni. Pod koniec 2014 roku z systemu Windows Server 2003 korzystało nawet 20% serwerów, co oznacza, że koniec wsparcia może mieć poważne konsekwencje dla europejskich przedsiębiorstw. Firma IDC zaobserwowała spadek liczby instalacji systemu Windows Server 2003 z 19,2 miliona w 2009 roku do 5,7 miliona w 2013 roku i 3 milionów w 2014 roku. Jednak w 2015 roku nadal istnieje około 1,5 miliona instalacji systemu, co może okazać się swoistą bombą zegarową, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania. W NINIEJSZYM STRESZCZENIU DLA KADRY KIEROWNICZEJ Niniejsze streszczenie IDC dla kadry kierowniczej zawiera 30-dniowy plan działania omawiający kroki, jakie firmy muszą podjąć w celu uniknięcia sytuacji, w której zostaną zmuszone do korzystania z nieobsługiwanej i niezgodnej infrastruktury. Dokument omawia różne dostępne opcje, w tym migrację do bardziej aktualnej wersji systemu Windows Server lub innego odpowiedniego systemu, pełną migrację do infrastruktury jako usługi opartej na chmurze (IaaS) lub oprogramowania jako usługi (SaaS) bądź migrację do hybrydowej konfiguracji w siedzibie firmy/w chmurze. Zostaną także omówione potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas migracji, a także działania do wykonania po zakończeniu migracji. PRZEGLĄD SYTUACJI Określenie koniec cyklu życiowego produktu jest dość dramatycznym sposobem na opisanie zakończenia wsparcia dla produktu, ale jest to niezwykle trafna metafora cytowana w całej branży. Od 14 lipca firma Microsoft nie będzie tworzyła żadnych nowych aktualizacji oprogramowania ani poprawek z zakresu zabezpieczeń dla tej platformy. Niemniej jednak jest to dawno zaplanowane zdarzenie, o którym producent informował publicznie przez wiele lat od zakończenia aktywnej sprzedaży. Okres wsparcia podstawowego i rozszerzonego dla tego systemu trwał ponad dziesięć lat. Maj 2015, IDC nr IDCEB01X

2 Koniec cyklu życiowego systemu Windows Server 2003 niesie ze sobą wiele implikacji: Wszystkie aplikacje działające na tej platformie będą podlegać coraz większemu ryzyku związanemu z naruszeniem bezpieczeństwa, ponieważ nie będą oferowane poprawki dla nowych luk w zabezpieczeniach i exploitów zero-day. Firmy, które ciągle korzystają z systemu Windows Server 2003, mogą utracić zgodność z normami regulacyjnymi. Na przykład obowiązujące obecnie w Wielkiej Brytanii przepisy dotyczące ochrony danych mówią, że firma może zostać ukarana grzywną do 500 tysięcy funtów za utratę danych. Zgodnie z proponowanymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych, które mogą wejść w życie już w przyszłym roku, grzywna za utratę danych może wynieść nawet 5% światowego obrotu, a kary rosną w zależności od poziomu winy firmy. Korzystanie z nieaktualnej i nieobsługiwanej platformy serwerowej najprawdopodobniej sprawi, że ustawodawcy obciążą winą firmę i nałożą na nią wyższe grzywny lub sankcje. Użycie nieaktualnej, nieobsługiwanej i niezgodnej infrastruktury serwerowej powoduje także wzrost kosztów dla firm: koszty wsparcia na zamówienie są wysokie, a ubezpieczenie na wypadek utraty danych lub strat pośrednich może być trudne i drogie. Utrzymywanie starego sprzętu może być kosztowne: zakup części staje się bardziej skomplikowany, a do tego coraz trudniej znaleźć konsultantów i pracowników IT z niezbędną wiedzą, co oznacza, że ich usługi stają się droższe. Wszystko to oznacza, że starzejąca się infrastruktura IT może wpływać na zdolności firmy do świadczenia zaufanych i cennych usług dla swoich pracowników i klientów. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z AKTUALIZACJI SYSTEMU WINDOWS SERVER 2003 Świat biznesowy w coraz większym stopniu staje się cyfrowy, a chmury, mobilność, duże zbiory danych oraz sieci społecznościowe stanowią siłę napędową nowych, innowacyjnych modeli biznesowych i tworzą nowe rynki. W tym świecie trzeciej platformy IT tempo prowadzenia działalności wzrosło znacząco, a możliwość generowania przychodów i zyski wielu firm są zależne od sprawnego, skalowalnego, niezawodnego i bezpiecznego dostarczania usług IT. System Windows Server 2003 był wspaniałym rozwiązaniem firmy Microsoft i zyskał ogromną popularność. Nie został jednak zaprojektowany z myślą o potrzebach nowoczesnej firmy cyfrowej, biorąc pod uwagę zakres komputeryzacji i mobilności współczesnego świata. Przejście na nowoczesny system operacyjny oparty na działaniu w chmurze taki jak Windows Server 2012 R2 pozwoli w pełni wykorzystać zaawansowany, wydajny, skalowalny i niezawodny sprzęt serwerowy. Dzięki niedawnym pakietom aktualizacji platformy Azure i narzędziom do zarządzania, takim jak System Center 2012, system ten umożliwia przejście do modelu chmury hybrydowej, a także zapewnia znacznie szybsze i łatwiejsze wdrażanie obiegów pracy. Prawo Moore'a i rozwój konstrukcji oznaczają, że obecny sprzęt zapewnia znacznie większe możliwości w zakresie działania aplikacji niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Wielordzeniowe procesory z wykrywaniem mocy umożliwiają konsolidację wielu zadań w mniejszej liczbie szaf serwerowych, co prowadzi do obniżenia wymagań w zakresie zasilania i chłodzenia. Przyjrzyjmy się największym europejskim superkomputerom opartym na technologii x86. W 2012 roku najbardziej zaawansowane systemy wykorzystywały rdzeni i osiągały wydajność obliczeniową około 1000 TFLOPS przy poborze energii wynoszącym 4500 KW. W 2015 roku takie systemy urosły do rdzeni i osiągają wydajność rzędu 6000 TFLOPS. Ponadto zużywają o połowę mniej energii (około 2300 KW) przy sześciokrotnie większej wydajności obliczeniowej. Nowoczesny sprzęt obsługuje także gęstą wirtualizację. Raport IDC Server Tracker pokazuje, że między rokiem 2010 a 2014 średnia liczba rdzeni na serwer w Europie Zachodniej wzrosła z 6 do 9. IDC prognozuje także, że ogólna gęstość maszyn wirtualnych będzie wzrastać z 9,6 w 2013 r. do 9,9 w 2014 r., 10,3 w 2015 r. oraz 11 w 2018 r. Oznacza to, że systemy operacyjne instalowane w erze systemu Windows Server 2003 mają przestarzałe możliwości w zakresie obsługi serwerów z wyższą 2015 IDC nr IDCEB01X 2

3 gęstością rdzeni, a także nowych technologii, takich jak konteneryzacja Docker. Przeprowadzając aktualizację do systemu Windows Server 2012, klienci mogą skorzystać z natywnej możliwości deduplikacji, która zapewnia wysoką wydajność. Jest to szczególnie ważne podczas obsługi dużych ilości danych. Najnowsza wersja oferuje także większe maszyny wirtualne, które mogą obsługiwać najbardziej wymagające aplikacje. Kiedy używana jest duża liczba maszyn wirtualnych, licencjonowanie staje się drogie i złożone w przypadku starszych wersji systemu Windows Server. Przejście na system Windows Server 2012 Datacenter Edition może zapewnić oszczędność kosztów, ponieważ licencjonowanie nie jest już oparte na liczbie uruchamianych serwerów. Ten system zapewnia bardziej odpowiednią i przewidywalną licencję, która uwzględnia liczbę gniazd procesorów. Aktualizacja może zapewnić znaczące korzyści związane z bieżącymi kosztami operacyjnymi. IDC przewiduje, że w przypadku braku odpowiedniego działania wzrost wydatków operacyjnych do 2018 roku wyniesie od 6% do 80% całkowitego budżetu centrum danych, redukując kwotę dostępną na inwestycje w nowe możliwości i innowacje. Oznacza to kontynuację trendu, który stał się widoczny w ciągu dwóch ostatnich dekad ery technologii typu klient/serwer. Aktualizacja starszych systemów operacyjnych może pomóc w odwróceniu tego trendu, a także umożliwić korzystanie z najnowszych narzędzi do monitorowania centrum danych, takich jak czujniki temperatury i zaawansowane narzędzia do zarządzania chłodzeniem, co pozwoli zachować kontrolę nad kosztami. Jeśli nie zostanie przyjęte nowe podejście, koszty pracy związane z ręcznym zarządzaniem i administracją serwerami instalowanymi od zera, a w szczególności maszynami wirtualnymi wzrośnie o 19% w okresie od 2013 do 2018 roku. Oznacza to możliwość uzyskania znaczących korzyści poprzez obniżenie współczynnika liczby serwerów lub hostów do administratorów przy użyciu najnowszych narzędzi do zarządzania systemami w połączeniu z nowoczesnymi systemami operacyjnymi i sprzętem. Wyższe poziomy automatyzacji operacji, które są zapewniane przez system Windows Server 2012, mogą uwolnić pracowników, którzy skupią się na projektowaniu nowych aplikacji i narzędzi. Dodatkową korzyścią będzie zredukowanie czasu poświęcanego na rutynową konserwację lub reagowanie na awarie działania tego typu nie zapewniają wartości dodanej, a często zajmują nawet 80% czasu pracy administratora. Jeśli firma korzysta z nieaktualnych pakietów aplikacji od niezależnych dostawców oprogramowania, przejście na nowocześniejszą wersję aplikacji lub konkurencyjną platformę może zapewnić korzyści w postaci zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa i funkcjonalności nowoczesnego sprzętu, systemów operacyjnych i platform do zarządzania. WYZWANIA System Windows Server 2012 R2 oferuje relatywnie dobrą zgodność dla większości aplikacji, które obecnie ciągle działają w systemie Windows Server Najważniejszym wyjątkiem od tej reguły są aplikacje działające bliżej jądra niż trybu użytkownika, ponieważ kod 32-bitowy musi być uruchamiany w trybie emulacji, a nie natywnie. Migracja aplikacji niestandardowych lub poważnie zmodyfikowanych wersji aplikacji standardowych może być skomplikowana, ponieważ często kod musi być przeniesiony przez twórców oryginalnej aplikacji. Sytuacja jest trochę łatwiejsza w przypadku, gdy aplikacja została stworzona całkowicie w firmie oczywiście pod warunkiem, że zespół programistów ciągle zapewnia wsparcie dla danej aplikacji i dysponuje czasem na przeprowadzenie migracji. Inne wyzwania są związane z oprogramowaniem, które nie jest już wspierane, lub produktami, których okres wsparcia niedługo wygaśnie. Najlepszym przykładem są tu klienci firmy Microsoft, którzy ciągle korzystają z programu SQL Server 2005, ponieważ ta wersja bazy danych zbliża się do końca cyklu wsparcia rozszerzonego (co nastąpi na początku 2016 r.). Oznacza to, że migracja z programu SQL 2015 IDC nr IDCEB01X 3

4 Server 2005 do systemu Windows Server 2008 lub Windows Server 2012 zapewnia ograniczone korzyści, gdyż w ciągu następnego roku lub dwóch konieczne będzie przeprowadzenie kolejnej migracji. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest jednoczesna migracja systemu Windows Server i programu SQL Server do najnowszych wersji. Rozważając kwestię migracji serwera Windows Server oraz tworzenia i migracji aplikacji, należy pamiętać, że istnieją poważne problemy z niedoborem umiejętności w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności Europy. Oznacza to konieczność jak najwcześniejszego zidentyfikowania i zarezerwowania niezbędnych konsultantów. Inicjatywy szkoleniowe w formie warsztatów prowadzonych we współpracy z największymi dostawcami IT lub integratorami systemów mogą zapewnić dodatkową pomoc w zakresie przygotowania pracowników oraz podnoszenia ich umiejętności w dłuższym terminie. Finansowanie na tym etapie może nie być objęte ogólnym budżetem działu IT: migracja nie będzie darmowa, dlatego należy zidentyfikować wszystkie powiązane źródła budżetu i zapewnić finansowanie zarówno z ogólnego budżetu działu IT, jak i przez odpowiednich uczestników procesu. MIGRACJA SYSTEMU WINDOWS SERVER 2003 PLAN DZIAŁANIA Jeśli firma ciągle korzysta z systemu Windows Server 2003, należy natychmiast podjąć działanie, ponieważ do zakończenia wsparcia i pojawienia się problemów ze zgodnością pozostało mniej niż 40 dni. Podział dużego projektu na etapy pozwoli określić nadchodzące zadania oraz umożliwi efektywne zaplanowanie migracji i zarządzanie nią. Proces migracji należy podzielić na trzy etapy: Ocena Przygotowanie Wykonanie Te trzy etapy pozwolą uzyskać pogląd na bieżącą sytuację lub skalę problemu i pomogą przygotować proces migracji poprzez stworzenie planów zapewnienia odpowiednich konsultantów i techników w wymaganym miejscu i czasie, określenie procesów zamawiania dla zakupu nowego sprzętu lub usług opartych na chmurze oraz zaplanowanie szczegółowych kroków, jakie są wymagane do przeprowadzenia migracji. ETAP 1 OCENA Faza oceny składa się z dwóch etapów. Pierwszym krokiem jest zrozumienie nie tylko aktualnego stanu posiadania, ale także istniejących zależności. Ten etap, który należy rozpocząć natychmiast (jeśli nie zostało to jeszcze zrobione), określi zakres użycia systemu Windows Server Należy przy tym uwzględnić sprzęt, na którym jest uruchomiony ten system, a także szczegóły dotyczące zainstalowanego oprogramowania. Audyty i oceny tego typu są dość intensywne. Automatyczne narzędzia do wykrywania mogą znacząco przyspieszyć to zadanie oraz zwiększyć zakres i niezawodność oceny w porównaniu z działaniem ręcznym. IDC zaleca użycie takiego narzędzia, jeśli jest to możliwe. Proces wykrywania powinien także zidentyfikować osoby lub zespoły odpowiedzialne za finansowanie i zarządzanie wszystkimi kwestiami, jak również określić priorytety systemów w zależności od ich znaczenia dla firmy i zakresu użycia. Po zidentyfikowaniu systemów Windows Server 2003 należy je ocenić pod kątem łatwości migracji na inną platformę, a w szczególności na system Windows Server 2012 R2 działający na nowoczesnym 2015 IDC nr IDCEB01X 4

5 sprzęcie 64-bitowym, który wykorzystuje funkcje wirtualizacji lub do usługi chmury oferującej infrastrukturę jako usługę, a nawet oprogramowanie jako usługę. IDC zaleca użycie czterech poniższych kategorii: Aplikacje, które można poddać migracji w aktualnej postaci lub niewielkim staraniem Aplikacje wymagające umiarkowanej inwestycji w ich modyfikację w celu migracji Aplikacje wymagające poważnej inwestycji w przeprojektowanie przed dokonaniem migracji Aplikacje, których nie można poddać migracji, przez co wymagają ochrony w celu ograniczenia wpływu końca cyklu życiowego systemu lub wycofania z użytku W tej fazie należy określić poziom złożoności dostosowanego kodu i niestandardowych aplikacji uruchamianych przy użyciu infrastruktury. Jeśli pierwotni twórcy oprogramowania nie są już zatrudnieni lub dostępni, trzeba uwzględnić kwestię znalezienia i sfinansowania osób o wymaganych umiejętnościach specjalistycznych bądź rozważyć stworzenie lub zakup nowocześniejszej alternatywy. Kolejnym czynnikiem do uwzględnienia jest wpływ procesu migracji na firmę. Podczas migracji zarówno aplikacje, jak i ludzie muszą kontynuować pracę, dlatego niezbędny jest plan zapewniający minimalne zakłócenia i umożliwiający wycofanie procesu w przypadku problemów. Po zakończeniu procesu wykrywania zostanie stworzony przejrzysty obraz bieżącego stanu wykorzystania systemu Windows Server 2003 oraz pogląd na działania, zasoby i koszty wymagane w celu przeprowadzenia migracji. Należy też rozważyć potencjalne zakłócenia struktur i procesów wewnętrznych w wyniku zmian w infrastrukturze. W razie potrzeby trzeba uwzględnić też potencjalne konflikty polityczne między działami lub odpowiedzialnymi osobami. W niektórych przypadkach warto rozważyć centralizację zarządzania infrastrukturą IT, szczególnie w przypadku przejścia z serwerów fizycznych na systemy wirtualne. Ponadto należy przekonać innych członków kierownictwa (poza dyrektorem ds. informatyzacji) o wartości i korzyściach zapewnianych przez aktualizację, aby uzyskać ich wsparcie i finansowanie. ETAP 2 PRZYGOTOWANIE Na tym etapie należy rozstrzygnąć kwestie dotyczące aplikacji, które zidentyfikowano na etapie oceny. W najprostszej sytuacji może to wymagać jedynie przeniesienia istniejących zadań na nowocześniejszą platformę, która jest w pełni obsługiwana przez producenta oprogramowania. Zwykle jednak konieczne jest dokonanie pewnych prac związanych z aktualizacją lub modyfikacją, a nawet przejście na inną aplikację, jeśli jest dostępna. Jeżeli wymagane są modyfikacje, pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniej platformy do obsługi zaktualizowanej aplikacji. Windows Server 2012 R2 to najbardziej aktualna platforma Windows, oferująca wirtualizację, funkcje zarządzania i bezpieczeństwo. Jest to zarazem 64-bitowy system operacyjny, który obsługuje dużą ilość pamięci, co podnosi wydajność i skalowalność. Jeśli jednak występują problemy z uruchamianiem danego zadania w 64-bitowym systemie operacyjnym, a wymagane zmiany są zbyt poważne w krótkim okresie czasu, tymczasowym środkiem zaradczym może być migracja do systemu Windows Server Można także rozważyć użycie usługi chmury do obsługi danego zadania. Chmury hybrydowe zapewniają elastyczność, umożliwiając obsługę zadań w lokalizacji firmy lub w chmurze, zwiększając wydajność zgodnie z potrzebami zarówno tymczasowo, w celu obsłużenia chwilowego wzrostu zapotrzebowania, jak i długoterminowo, w miarę rozwoju działalności IDC nr IDCEB01X 5

6 Aplikacja może być dostępna w postaci oprogramowania jako usługi. W takim przypadku migracja informacji i innych danych do chmury może rozwiązać problem. Użycie infrastruktury jako usługi (IaaS) umożliwia wykonywanie zadań na nowoczesnych platformach w ramach miesięcznej subskrypcji bez konieczności ponoszenia dużych wydatków kapitałowych z góry lub modernizacji sprzętu w lokalizacji firmy. Jest to cenne rozwiązanie w przypadku ograniczonego budżetu. Użycie usług chmury w celu dostarczania podstawowych usług IT staje się coraz powszechniejsze. IDC prognozuje, że rozwiązanie oprogramowania jako usługi, dostarczające w pełni zarządzane usługi aplikacji, będzie stanowić najważniejsze podejście do inwestycji dla wielu firm, które planują aktualizację lub migrację swoich zadań (zob. rys. 1). RYSUNEK 1 Aplikacje są coraz częściej obsługiwane przez chmurę Źródło: IDC Western Europe Public Cloud Forecast, 2014 ($B) (Prognoza IDC Western Europe dotycząca chmur publicznych, 2014 (mld USD)) W przypadku aplikacji, których nie można zaktualizować ani poddać migracji, można dokonać całościowej migracji na inny produkt, jeśli jest dostępny, lub zakończyć okres eksploatacji aplikacji i wycofać ją z użytku. W najgorszym przypadku, gdy żadna inna opcja nie jest dostępna, należy podjąć specjalne kroki zabezpieczające, takie jak umieszczenie systemu za zaporą aplikacji lub systemem ochrony przed włamaniami, aby zabezpieczyć system przed znanymi metodami ataku, a nawet przed znanymi lukami w zabezpieczeniach, które nie zostały wyeliminowane. Każdy segment nowej konfiguracji wymaga audytu ryzyka: należy ocenić znaczenie każdego procesu i aplikacji oraz określić kolejność rozwiązywania problemów. To ryzyko może być związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych: hakerzy rutynowo sondują luki w zabezpieczeniach organizacji. Im dłużej niewspierana instalacja pozostaje w użyciu, tym bardziej przyciąga zainteresowanie hakerów. Jeśli urzędy odpowiedzialne za kontrolę zgodności zauważą taką niewspieraną instalację, może to doprowadzić do zwiększenia kar. Niekiedy aplikacja może nie powodować żadnych zastrzeżeń dotyczących zgodności, ale odgrywać ogromną rolę dla firmy IDC nr IDCEB01X 6

7 Druga faza przygotowań wymaga zrozumienia zakresu prac: terminu, wymaganych umiejętności i ogólnych kosztów. Ten etap przygotowań powinien obejmować identyfikację wymaganego doświadczenia: jeśli niezbędne umiejętności są niedostępne w firmie, należy przeszkolić zespół IT lub rozważyć zatrudnienie podwykonawców zewnętrznych. Warto jednak pamiętać o pewnej kwestii. Jak już wcześniej wspomniano, zbliżający się termin zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003 oznacza rosnące zapotrzebowanie na ekspertów i konsultantów podczas ostatnich dni wsparcia. Z tego powodu należy nie tylko zidentyfikować potrzebę zatrudnienia podwykonawców, ale także znaleźć takich, którzy są dostępni i zmieszczą się w budżecie. Na tym etapie należy także zidentyfikować powiązane koszty, a także rozważyć korzyści i wartość inwestycji, a następnie przekazać te informacje kierownictwu firmy i uczestnikom procesu. Być może jest to wymuszona migracja, ale istnieją pewne określone czynniki wartości biznesowej, związane z wydajnością, sprawnością, bezpieczeństwem i zarządzaniem, które mogą z łatwością przekształcić koszt migracji w przychód netto dla firmy. Po zakończeniu etapów przygotowania i planowania firma uzyska macierz oceny oprogramowania Windows Server 2003, która pomoże w zarządzaniu procesem migracji. Prosty przykład takiej macierzy przedstawia rysunek 2. RYSUNEK 2 Macierz oceny migracji oprogramowania Windows Server 2003 Źródło: IDC, 2015 ETAP 3 WYKONANIE Pomyślne przeprowadzenie faz oceny i przygotowania pozwoli uzyskać szczegółowy i wyraźny obraz aktualnego stanu infrastruktury IT oraz plan zamawiania sprzętu, oprogramowania, usług i dodatkowych pomocników. Pomoże to w implementacji szczegółowego planu tworzenia prototypów, testowania i wdrażania nowej infrastruktury i migracji aplikacji. Powinno się również jasno określić, skąd będą pochodzić pieniądze i kto jest właścicielem budżetu. Po wykonaniu wszystkich tych czynności można rozpocząć pierwszy etap wykonywania: tworzenie prototypów. W idealnej sytuacji tworzenie prototypów powinno odbywać się równolegle do fazy przygotowania, co pozwoli lepiej zrozumieć czas wykonania całego procesu oraz poziom trudności lub ryzyka. Umożliwi to dostosowanie harmonogramów lub podjęcie dodatkowych kroków w fazie przygotowań. Po utworzeniu prototypów i zaplanowaniu migracji należy wykonać migracje testowe. Pozwoli to zweryfikować metodologię i wychwycić problemy na wcześniejszym etapie, a w efekcie rozwiązać je bez wpływu na działalność firmy. Rozwiązywanie problemów może wymagać zarówno eliminowania 2015 IDC nr IDCEB01X 7

8 drobnych problemów, jak i wstrzymania prac i przejścia na plan B. Oczywiście taki plan zapasowy musi być gotowy. Może to być migracja na platformę znajdującą się w połowie cyklu eksploatacji (jako rozwiązanie tymczasowe) lub umieszczenie aplikacji w specjalnie zabezpieczonym środowisku na czas rozwiązywania problemu. W czasie fazy testowania należy także zidentyfikować dodatkowe czynności do wykonania lub takie, które można wykluczyć z końcowej migracji, co pozwoli zoptymalizować proces samej migracji. Wykonanie tej fazy pozwoli również ocenić czas wykonywania końcowej migracji. Z tego powodu należy przygotować się na zmiany w harmonogramie lub konieczność zapewnienia dodatkowej pomocy. Końcowym etapem migracji jest optymalizacja. Wymaga to rozwiązania problemów ze wszystkimi tymczasowymi rozwiązaniami. Po wykonaniu większości prac związanych z migracją i zapewnieniu płynnej działalności firmy można zająć się ulepszaniem szybkich i tymczasowych rozwiązań w celu zapewnienia ich zgodności z normami i wymaganiami firmowymi. REKOMENDACJE FIRMY IDC Wiele firm traktuje koniec wsparcia dla systemu Windows Server 2003 jako swego rodzaju szantaż ze strony firmy Microsoft i działu IT. Poważna modernizacja lub migracja infrastruktury IT powinna być przecież wykonywana na własnych warunkach, a nie wymuszona. Jednak te kilka ostatnich tygodni wsparcia zapewnia firmom możliwość dokładnego przyjrzenia się aktualnemu stanowi infrastruktury IT i podjęcia decyzji, z których firma skorzysta w przyszłości. Organizacje mają szerokie możliwości wyboru od całościowej modernizacji sprzętu i oprogramowania w lokalizacji firmy po migrację do chmury. Ponadto dostępnych jest wiele opcji między tymi dwiema skrajnościami. Wprawdzie możliwe jest wykupienie rozszerzonego wsparcia w firmie Microsoft, ale należy traktować to jako tymczasowe rozwiązanie w sytuacji ekstremalnej taka opcja nie jest tania. Zalecamy, aby organizacje rozpoczęły proces migracji tak szybko, jak to możliwe, postępując zgodnie z naszą strategią oceny, planowania i wykonywania. Bardzo ważną kwestią jest stworzenie strategii migracji, która obejmuje długoterminowe cele związane z przewagą konkurencyjną w zakresie infrastruktury IT i firmy jako takiej. Oznacza to, że poważna migracja nie stanowi tylko nieuchronnego środka zaradczego, ale zapewnia też znaczące możliwości zwiększenia elastyczności, bezpieczeństwa, mobilności i wydajności infrastruktury IT. Możliwe, że będzie też trzeba zrewidować strategie dotyczące partnerstwa w przypadku braku odpowiedniego wsparcia ze strony sprzedawców, integratorów systemów lub dostawców IT, a także rozważyć migrację infrastruktury do dostawców oferujących bardziej całościowe rozwiązania obsługujące najnowsze procesory i funkcje, takie jak przetwarzanie w pamięci, co pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć wydajność i uzyskać spokój ducha. Od samego początku należy uzyskać wsparcie kadry kierowniczej i upewnić się, że zarząd w pełni rozumie, dlaczego migracja jest konieczna. Obejmuje to przedstawienie korzyści z migracji oraz skutków zaniechania działania IDC nr IDCEB01X 8

9 Informacje o firmie IDC International Data Corporation (IDC) jest uznanym światowym dostawcą badań rynkowych i usług doradczych oraz organizatorem imprez w branżach IT, telekomunikacji i technologii konsumenckiej. IDC pomaga specjalistom IT, kadrze kierowniczej i społeczności inwestorów w podejmowaniu opartych na faktach decyzji dotyczących zakupów technologii i strategii biznesowej. Ponad 1100 analityków IDC dzieli się globalnym, regionalnym i lokalnym doświadczeniem w zakresie technologii i możliwości branżowych oraz trendów w ponad 110 krajach na całym świecie. Od 50 lat firma IDC zapewnia dostęp do strategicznych informacji, pomagając klientom w realizowaniu najważniejszych celów biznesowych. IDC jest spółką zależną firmy IDG światowego lidera w dziedzinie mediów, badań i imprez poświęconych technologii. Siedziba globalna 5 Speen Street Framingham, MA USA idc-insights-community.com Powiadomienie o prawach autorskich Ten dokument dotyczący badania firmy IDC został opublikowany w ramach ciągłej usługi badań firmy IDC, która obejmuje badania pisemne, interakcje z analitykami, zdalne briefingi i konferencje. Więcej informacji o subskrypcji i usługach doradczych firmy IDC można znaleźć na stronie Listę biur firmy IDC na całym świecie można znaleźć na stronie W celu uzyskania informacji dotyczących stosowania ceny tego dokumentu w celu zakupu usługi firmy IDC lub informacji dotyczących dodatkowych kopii lub praw internetowych, należy skontaktować się z linią pomocy telefonicznej firmy IDC pod numerem , wewn (lub ) albo napisać na adres Copyright 2015 IDC. Reprodukcja bez uzyskania zgody jest zabroniona. Wszelkie prawa zastrzeżone

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

Zaktualizuj swojego Windowsa

Zaktualizuj swojego Windowsa Broszura Zaktualizuj swojego Windowsa Koniec wsparcia (End Of Support - EOS) HP Technology Services dla i migracje Microsoft Microsoft Windows 2003 Ustabilizuj i zabezpiecz swoją infrastrukturę Dnia 14

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Ujednolicona komunikacja niższe koszty i oszczędne wykorzystanie zasobów Zalety ujednoliconej komunikacji w trudnych warunkach ekonomicznych oraz rozwiązania firmy Microsoft umożliwiające przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

Sybase Adaptive Server Enterprise

Sybase Adaptive Server Enterprise Dokument techniczny Sybase Adaptive Server Enterprise Wydajność i niezawodność w systemach o kluczowym znaczeniu dla działalności firm www.sybase.com.pl I EDYCJE SYBASE ASE Edycja Enterprise (Enterprise

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Webinarium Microsoft. Prelegenci. Cykl webinariów. Agenda spotkania. Windows Azure. Spotkanie piąte: Aplikacje i serwisy internetowe

Webinarium Microsoft. Prelegenci. Cykl webinariów. Agenda spotkania. Windows Azure. Spotkanie piąte: Aplikacje i serwisy internetowe Prelegenci Maciej Wrzód, Kierownik zespołu wsparcia sprzedaży w Atena S.A. Marcin Kosiedowski, Kierownik zespołu rozwoju oprogramowania, Atena S.A.. Atena od 20 lat produkuje oprogramowanie dostosowane

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP DOKUMENT BIZNESOWY Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP Korzystanie z technologii CEP do uzyskiwania informacji o rynku z dużych ilości danych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji Business Intelligence Mądrość i piękno informacji 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści Big Data w stronę gospodarki opartej na wiedzy Tomasz Słoniewski, IDC Poland Dokąd zmierza BI Wojciech M.

Bardziej szczegółowo