Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2"

Transkrypt

1 Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Te informacje o wersji dotyczą programu Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Ten dokument zawiera następujące sekcje: 1. Co nowego w tej wersji 2. Wymagania systemowe dla instalacji serwera WSUS 3.0 SP2 3. Wymagania wstępne związane z konfiguracją oraz najważniejsze wskazówki dotyczące serwera WSUS 4. Wymagania wstępne dotyczące produktu Windows Small Business Server 5. Wymagania systemowe dla instalacji konsoli zdalnej programu WSUS 3.0 SP2 6. Wymagania systemowe dla instalacji klienta 7. Wymagania i zalecenia dotyczące uaktualniania 8. Instalowanie programu WSUS 3.0 SP2 9. Parametry wiersza polecenia dotyczące instalacji nienadzorowanych programu WSUS 3.0 SP2 10. Znane problemy Co nowego w tej wersji Integracja z systemem Windows Server 2008 R2. Obsługa funkcji BranchCache w systemie Windows Server 2008 R2. Obsługa klientów z systemem Windows 7. Nowe funkcje: Reguły automatycznego zatwierdzania umożliwiają obecnie określanie terminu ostatecznego (daty i godziny) zatwierdzenia dla wszystkich komputerów lub dla określonych grup komputerów. Ulepszona obsługa wyboru języka na serwerach podrzędnych udostępnia nowe okno dialogowe z ostrzeżeniem, które jest wyświetlane w przypadku pobierania aktualizacji tylko dla określonych języków. Nowe raporty dotyczące aktualizacji i stanu komputerów umożliwiają filtrowanie aktualizacji zatwierdzonych do zainstalowania. Można uruchamiać te raporty za pomocą konsoli programu WSUS lub dołączyć tę funkcjonalność do własnych raportów, korzystając z interfejsu API. Dodatki Service Pack 1 i Service Pack 2 dla programu WSUS 3.0 udostępniają zgodny interfejs użytkownika na serwerze i na kliencie. Aktualizacje oprogramowania. 1

2 W tej wersji rozwiązano znane problemy dotyczące usługi Windows Update Agent: a. Program WSUS 3.0 SP2 i system Windows 7 zawierają nową wersję usługi Windows Update Agent (dla systemów Windows XP, Vista, Windows Server 2000, Windows Server 2003 i Windows Server 2008). W tej wersji rozwiązano następujący problem: wywołania interfejsów API z poziomu systemu innego niż lokalny w sesji nieinterakcyjnej kończą się niepowodzeniem. b. Problem rozwiązany w wersji usługi Windows Update Agent. W tej aktualizacji rozwiązano następujący problem: próba jednoczesnego zainstalowania co najmniej 80 aktualizacji z poziomu strony Windows Update lub Microsoft Update może spowodować zwrócenie kodu błędu 0x c. Ulepszenia i rozwiązane problemy uwzględnione w wersji usługi Windows Update Agent. Ta aktualizacja obejmuje następujące ulepszenia: krótszy czas skanowania w usłudze Windows Update, szybsze dostarczanie aktualizacji podpisów, obsługa funkcji ponownego instalowania w Instalatorze Windows, ulepszona obsługa komunikatów o błędach. Wymagania systemowe dla instalacji serwera WSUS 3.0 SP2 W tej sekcji opisano wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania dla instalacji programu WSUS 3.0 SP2. Wymagania wstępne dotyczące oprogramowania dla serwera WSUS Jeden z następujących obsługiwanych systemów operacyjnych: Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 SP1 lub nowsza wersja Windows Server 2003 SP1 lub nowsza wersja Windows Small Business Server 2008 Windows Small Business Server 2003 Należy pamiętać, że istnieją dodatkowe wymagania wstępne dotyczące produktu Windows Small Business Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wymagania wstępne dotyczące produktu Windows Small Business Server. Usługi IIS 6.0 lub nowsza wersja Program Microsoft.NET Framework 2.0 lub nowsza wersja Jedna z następujących obsługiwanych baz danych: Program Microsoft SQL Server 2008 w wersji Express, Standard lub Enterprise Program SQL Server 2005 SP2 Wewnętrzna baza danych systemu Windows 2

3 Jeśli nie jest zainstalowana żadna z obsługiwanych wersji programu SQL Server, Kreator instalacji programu WSUS 3.0 SP2 zainstaluje wewnętrzną bazę danych systemu Windows. Program Microsoft Management Console 3.0 Program Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 Ważne System Windows Server 2008 R2 wymaga programu WSUS 3.0 SP2. Jeśli zainstalowano system Windows Server 2008 R2, powinien zostać zainstalowany program WSUS 3.0 SP2. Nie należy instalować programu WSUS 3.0 SP1 w systemie Windows Server 2008 R2. Korzystanie z programu WSUS 3.0 SP2 nie jest obsługiwane na serwerach, w przypadku których zdalny program SQL Server jest uruchomiony na serwerze frontonu. Wymagania wstępne dotyczące oprogramowania dla konsoli administracyjnej programu WSUS Jeden z następujących obsługiwanych systemów operacyjnych: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 SP2 lub nowsze wersje, Windows Small Business Server 2008 lub 2003, Windows Vista albo Windows XP SP2 Program Microsoft.NET Framework 2.0 lub nowsza wersja Program Microsoft Management Console 3.0 Program Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 Wymagania dotyczące sprzętu dla serwera WSUS Partycja systemowa oraz partycja z zainstalowanym programem WSUS 3.0 SP2 muszą być sformatowane z użyciem systemu plików NTFS. Co najmniej 1 GB wolnego miejsca na partycji systemowej Co najmniej 2 GB wolnego miejsca w woluminie, w którym będą przechowywane pliki bazy danych Co najmniej 20 GB wolnego miejsca w woluminie, w którym będzie przechowywana zawartość (zalecane 30 GB) Ważne Programu WSUS 3.0 SP2 nie można zainstalować na dyskach skompresowanych. Wymagania wstępne związane z konfiguracją oraz najważniejsze wskazówki dotyczące serwera WSUS Przed zainstalowaniem programu WSUS 3.0 SP2 należy upewnić się, że zostały wykonane odpowiednie zadania opisane w tej sekcji. 3

4 Usługi IIS Jeśli usługi IIS są uruchomione w trybie izolacji usług IIS 5.0, instalacja nie powiedzie się. Przed zainstalowaniem programu WSUS 3.0 SP2 należy wyłączyć tryb izolacji usług IIS 5.0. Jeśli którykolwiek ze składników usług IIS został zainstalowany w 32-bitowym trybie zgodności na platformie 64-bitowej, instalacja programu WSUS 3.0 SP2 może zakończyć się niepowodzeniem. Wszystkie składniki programu IIS powinny zostać zainstalowane w trybie macierzystym platform 64-bitowych. Serwery proxy Program WSUS 3.0 SP2 umożliwia serwerowi proxy obsługę wyłącznie protokołu HTTP. Zaleca się skonfigurowanie drugiego serwera proxy z protokołem HTTPS za pomocą wiersza polecenia (wsusutil configuresslproxy) przed skonfigurowaniem serwera WSUS z poziomu konsoli administracyjnej lub Kreatora konfiguracji. Witryny sieci Web uruchomione na porcie 80 Jeśli na porcie 80 są uruchomione co najmniej dwie witryny sieci Web (na przykład oparte na programie Windows SharePoint Services), przed zainstalowaniem programu WSUS należy usunąć je wszystkie z wyjątkiem jednej. W przeciwnym razie samoczynna aktualizacja klientów serwera może nie działać. Programy antywirusowe Przed rozpoczęciem instalacji programu WSUS 3.0 SP2 może być wymagane wyłączenie programów antywirusowych. Gdy oprogramowanie antywirusowe zostanie wyłączone, należy uruchomić ponownie komputer przed rozpoczęciem instalacji programu WSUS. Ponowne uruchomienie komputera zapobiega zablokowaniu plików, do których dostęp będzie wymagany w czasie instalacji. Po ukończeniu instalacji należy włączyć ponownie oprogramowanie antywirusowe. Należy odwiedzić witrynę sieci Web producenta oprogramowania antywirusowego, aby uzyskać dokładny opis wyłączania i ponownego włączania tego oprogramowania. Przestroga Zastosowanie tego obejścia może spowodować, że komputer lub sieć będą bardziej narażone na ataki złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, na przykład wirusów. Nie zalecamy takiego rozwiązania, ale chcemy wskazać możliwość wykonania takiej procedury wedle uznania użytkownika. Tę procedurę należy przeprowadzać na własną odpowiedzialność. Oprogramowanie antywirusowe ułatwia ochronę komputera przed wirusami. Jeśli program antywirusowy jest wyłączony, nie należy pobierać ani otwierać plików pochodzących z niezaufanych źródeł. Nie wolno także odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników wiadomości . 4

5 Opcja wyzwalaczy zagnieżdżonych programu SQL Server Jeśli magazynem danych programu Windows Server Update Services ma być baza danych programu SQL Server, administrator programu SQL Server powinien sprawdzić, czy opcja wyzwalaczy zagnieżdżonych jest włączona na serwerze, zanim administrator programu WSUS zainstaluje program WSUS 3.0 SP2. Opcja wyzwalaczy zagnieżdżonych jest włączana domyślnie, może zostać jednak wyłączona przez administratora programu SQL Server. Instalator programu WSUS 3.0 SP2 włącza opcję RECURSIVE_TRIGGERS specyficzną dla bazy danych. Instalator programu WSUS 3.0 SP2 nie włącza jednak opcji wyzwalaczy zagnieżdżonych będącej globalną opcją serwera. Ograniczenia i wymagania dotyczące współpracy ze zdalną bazą danych SQL Program WSUS 3.0 SP2 umożliwia uruchamianie zgodnej wersji oprogramowania SQL Server na komputerze innym niż komputer, na którym jest uruchomiona aplikacja WSUS 3.0 SP2. Poniższe wymagania dotyczą zdalnej instalacji bazy danych SQL. Serwera skonfigurowanego jako kontroler domeny nie można używać jako komputera wewnętrznego ze zdalną bazą danych SQL. Na komputerze będącym serwerem frontonu zdalnej instalacji bazy danych SQL nie można uruchamiać serwera terminali. Zarówno komputer frontonu, jak i komputer wewnętrzny muszą być przyłączone do domeny usługi Active Directory. Jeśli komputer frontonu i komputer wewnętrzny znajdują się w różnych domenach, przed uruchomieniem Instalatora programu WSUS należy ustanowić zaufanie między tymi domenami. Jeśli program WSUS 2.0 zainstalowano już w konfiguracji ze zdalną bazą danych SQL i jest planowane uaktualnienie do programu WSUS 3.0 SP2, przed zainstalowaniem programu WSUS należy wykonać następujące czynności: a. Odinstaluj program WSUS 2.0 za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Upewnij się przy tym, że istniejąca baza danych pozostała nienaruszona. b. Zainstaluj program SQL Server 2005 SP2 lub SQL Server 2008 i uaktualnij istniejącą bazę danych. Usługi IIS zostaną ponownie uruchomione podczas instalowania programu WSUS 3.0 SP2 Instalator programu WSUS 3.0 SP2 uruchomi ponownie usługi IIS bez powiadomienia. Może to wpłynąć na istniejące witryny sieci Web znajdujące się w organizacji. Zaleca się powiadomienie wszystkich użytkowników tych witryn sieci Web przed rozpoczęciem tej instalacji. Należy pamiętać, że Instalator programu WSUS 3.0 SP2 uruchomi usługi IIS, jeśli nie będą uruchomione. 5

6 Wymagania wstępne dotyczące produktu Windows Small Business Server Jeśli program WSUS 3.0 SP2 jest instalowany w produkcie Windows Small Business Server, mają zastosowanie poniższe wymagania wstępne. Jeśli w wirtualnym katalogu głównym usług IIS wprowadzono ograniczenie umożliwiające używanie tylko określonych adresów IP lub nazw domen W niektórych instalacjach produktu Windows Small Business Server może występować domyślna witryna sieci Web usług IIS skonfigurowana na potrzeby opcji Ograniczenia adresów IP i nazw domen. W takim przypadku klient usługi Windows Update na serwerze może nie mieć możliwości przeprowadzenia samodzielnej aktualizacji. Przed zainstalowaniem programu WSUS 3.0 SP2 należy usunąć to ograniczenie. Jeśli jest używany serwer proxy programu ISA Jeśli produkt Windows Small Business Server uzyskuje dostęp do Internetu za pomocą serwera proxy programu ISA, wpisz ustawienia serwera proxy, nazwa serwera proxy, port w interfejsie użytkownika Ustawienia. Jeśli program ISA korzysta z uwierzytelniania systemu Windows, wpisz poświadczenia serwera proxy w postaci DOMENA\użytkownik. Użytkownik powinien być członkiem grupy Internet Users (Użytkownicy Internetu). Jeśli do sieci dodano podsieć i nie użyto kreatorów produktu Windows Small Business Server W procesie instalacji serwera WSUS na serwerze są instalowane dwa wirtualne katalogi główne programu IIS: SelfUpdate oraz ClientWebService. Instalator umieszcza także niektóre pliki w katalogu głównym domyślnej witryny sieci Web (używającej portu 80), co umożliwia komputerom klienckim przeprowadzanie samodzielnej aktualizacji za pośrednictwem domyślnej witryny sieci Web. Domyślna witryna sieci Web jest skonfigurowana tak, aby blokować dostęp do adresów IP innych niż localhost lub określonych podsieci skojarzonych z serwerem. Dlatego komputery klienckie, które nie używają adresu localhost ani nie znajdują się w tych podsieciach, nie mogą przeprowadzać samodzielnej aktualizacji. Jeśli do sieci dodano podsieć bez użycia kreatorów produktu Microsoft Windows Small Business Server, należy wykonać poniższą procedurę: 1. W obszarze Zarządzanie serwerem rozwiń kolejno węzły Zarządzanie zaawansowane, Internetowe usługi informacyjne, Witryny sieci Web, Domyślna witryna sieci Web, kliknij prawym przyciskiem myszy katalog wirtualny Selfupdate, a następnie kliknij polecenie Właściwości. 2. Kliknij kartę Ustawienia zabezpieczeń. 6

7 3. W obszarze Ograniczenia adresów IP i nazw domen kliknij pozycję Edytuj, a następnie kliknij pozycję Udzielony dostęp. 4. Kliknij przycisk OK, kliknij prawym przyciskiem myszy katalog wirtualny ClientWebService, a następnie kliknij polecenie Właściwości. 5. Kliknij kartę Ustawienia zabezpieczeń. 6. W obszarze Ograniczenia adresów IP i nazw domen kliknij pozycję Edytuj, a następnie kliknij pozycję Udzielony dostęp. Wymagania systemowe dla instalacji konsoli zdalnej programu WSUS 3.0 SP2 Konsolę zdalną programu WSUS 3.0 SP2 można zainstalować w dowolnym z następujących systemów operacyjnych: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 SP1 lub nowsze wersje, Windows Server 2003 SP2 lub nowsze wersje, Windows Small Business Server 2003, 2005 lub 2008, Windows Vista albo Windows XP Professional SP2 lub nowsze wersje. Wymagania systemowe dla instalacji klienta programu WSUS Aktualizacje automatyczne (oprogramowanie klienckie programu WSUS) można zainstalować w dowolnym z następujących systemów operacyjnych: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 SP1 lub nowsze wersje, Windows Server 2003 SP2 lub nowsze wersje, Windows Small Business Server 2003, 2005 lub 2008, Windows Vista, Windows XP Professional RTM, SP1, SP2 lub nowsze wersje oraz Windows 7 (klient). Wymagania i zalecenia dotyczące uaktualniania Poniższe wersje programu WSUS można uaktualnić do programu WSUS 3.0 SP2 bez odinstalowywania starszej wersji: WSUS 2.0, 2.0 SP1, 3.0 i 3.0 SP1. Uaktualnienia wersji 1.0 do wersji 3.0 SP2 nie są obsługiwane. Przed zainstalowaniem programu WSUS 3.0 SP2 należy odinstalować program SUS 1.0. System Windows Server 2008 R2 wymaga programu WSUS 3.0 SP2. Jeśli zainstalowano system Windows Server 2008 R2, powinien zostać zainstalowany program WSUS 3.0 SP2. Nie należy instalować programu WSUS 3.0 SP1 w systemie Windows Server 2008 R2. Przed przeprowadzeniem uaktualnienia do programu WSUS 3.0 SP2 1. Sprawdź błędy zarejestrowane ostatnio w dziennikach zdarzeń, problemy z 7

8 synchronizacją między serwerami podrzędnymi i nadrzędnymi oraz problemy z raportowaniem dotyczącym klientów. Przed rozpoczęciem uaktualniania rozwiąż te problemy. 2. Opcjonalnie można uruchomić polecenie DBCC CHECKDB, aby upewnić się, że baza danych programu WSUS jest poprawnie indeksowana. Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu DBCC CHECKDB, zobacz DBCC CHECKDB (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim). 3. Wykonaj kopię zapasową bazy danych programu WSUS. Zwróć uwagę, że Instalator programu WSUS 3.0 SP2 doda nową bazę danych do katalogu domyślnego, czyli dysk\wsus (dysk to dysk lokalny z systemem plików NTFS, na którym jest dostępna największa ilość wolnego miejsca). Jeśli w tym katalogu jest już umieszczona kopia zapasowa bazy danych, może zostać zastąpiona. Zaleca się zapisanie kopii zapasowej bazy danych bieżącej wersji programu WSUS w innej lokalizacji przed rozpoczęciem uaktualniania do programu WSUS 3.0 SP2. 4. Jeśli ręcznie zmieniono port używany przez program WSUS (bez użycia narzędzia Wsusutil) i jest obecnie uruchomiony program Software Update Services 1.0 lub WSUS 2.0, uruchom domyślną witrynę sieci Web przed odinstalowaniem programu SUS 1.0 lub WSUS 2.0 w systemie 64-bitowym. 5. Otwarte połączenia z istniejącą bazą danych programu WSUS (na przykład związane z otwartym programem SQL Server Management Studio) mogą spowodować niepowodzenie instalacji. Przed zainstalowaniem programu WSUS 3.0 SP2 zamknij wszystkie połączenia. Odzyskiwanie instalacji po błędzie uaktualnienia Jeśli uaktualnianie starszej wersji programu WSUS do wersji WSUS 3.0 SP2 zakończy się niepowodzeniem (z dowolnego powodu innego niż próba przeprowadzenia nieobsługiwanego uaktualnienia programu SUS 1.0), należy wykonać poniższe zadania. 1. Zainstaluj ponownie starszą wersję programu WSUS. 2. Przywróć bazę danych na podstawie kopii zapasowej, która została wykonana przed próbą uaktualnienia. Pomyślne ukończenie uaktualniania jest niemożliwe, jeśli istnieje baza danych programu WSUS 3.0 SP2 związana z poprzednią instalacją. W większości przypadków program WSUS automatycznie wykonuje kopię zapasową. Aby poznać jej lokalizację, zobacz plik WSUSSetup.log. 3. Sprawdź dzienniki, aby ustalić przyczynę niepowodzenia, a następnie rozwiąż zaistniały problem. 4. Zainstaluj program WSUS 3.0 SP2. 8

9 Zmiana nazwy komputera przed przeprowadzeniem uaktualnienia do programu WSUS 3.0 SP2 może spowodować niepowodzenie uaktualnienia Jeśli nazwa komputera zostanie zmieniona po zainstalowaniu programu WSUS 2.0, ale przed przeprowadzeniem uaktualnienia do programu WSUS 3.0 SP2, uaktualnianie może zakończyć się niepowodzeniem. Użyj następującego skryptu, aby usunąć i dodać ponownie grupy ASPNET i Administratorzy WSUS. Następnie ponownie uruchom uaktualnianie. Nazwę <lokalizacja_bazy_danych> należy zastąpić nazwą folderu, w którym jest zainstalowana baza danych, a nazwę <katalog_zawartosci> należy zastąpić nazwą lokalnego folderu przechowywania plików. sqlcmd.exe -S <lokalizacja_bazy_danych> -E -Q "USE SUSDB varchar(200) from sysusers WHERE name like '%ASPNET' EXEC sqlcmd.exe -S <lokalizacja_bazy_danych> -E -Q "USE SUSDB varchar(200) from sysusers WHERE name like '%WSUS Administrators' EXEC sqlcmd.exe -S <lokalizacja_bazy_danych> -E -Q "USE SUSDB varchar(200) EXEC EXEC EXEC sp_addrolemember sqlcmd.exe -S <lokalizacja_bazy_danych> -E -Q "USE SUSDB varchar(200) Administrators' EXEC EXEC EXEC sp_addrolemember sqlcmd.exe -S <lokalizacja_bazy_danych> -E -Q "backup database SUSDB to disk=n'<katalog_zawartosci>\susdb.dat' with init" Jeśli przeprowadzono migrację z programu MSDE do programu SQL Server 2008 lub SQL Server 2005 z użyciem programu WSUS 2.0, należy zmienić odpowiednią wartość rejestru Jeśli po zainstalowaniu programu WSUS 2.0 przeprowadzono migrację do programu SQL Server 2008 lub SQL Server 2005, należy zmienić wartość HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup\WmsdeInstalled z 1 na 0. Jeśli ta czynność nie zostanie wykonana przed rozpoczęciem uaktualniania do programu WSUS 3.0 SP2, uaktualnienie zakończy się niepowodzeniem. 9

10 Odinstalowanie programu WSUS 3.0 i pozostawienie plików dziennika może spowodować, że te pliki będą miały nieprawidłowe uprawnienia po ponownym zainstalowaniu programu W czasie odinstalowywania programu WSUS 3.0 SP2 można zachować pliki dziennika instalacji. Po ponownym zainstalowaniu programu WSUS 3.0 SP2 stare pliki dziennika mogą utracić przypisane do nich uprawnienia (zwykle są to uprawnienia tylko dla grupy Administratorzy WSUS). Zaleca się sprawdzenie uprawnień dla tych plików dziennika po zakończeniu instalacji. Jeśli istnieją aktualizacje ze stanem Nie dotyczy związane z klientami programu WSUS 2.0, aktualizacje te będą przez krótki czas wyświetlane ze stanem Nieznany po uaktualnieniu do programu WSUS 3.0 SP2 Jeśli istniejący serwer programu WSUS 2.0 ma klientów z aktualizacjami w stanie Nie dotyczy, dla tych aktualizacji może być przez krótki czas wyświetlany stan Nieznany po przeprowadzeniu uaktualnienia do programu WSUS 3.0 SP2. Gdy klient przeprowadzi kolejne skanowanie, zostanie przywrócony stan aktualizacji Nie dotyczy. Instalowanie programu WSUS 3.0 SP2 Przewodnik krok po kroku dotyczący programu WSUS 3.0 SP2, dostępny pod adresem (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim), zawiera instrukcje umożliwiające zainstalowanie programu WSUS 3.0 SP2 przy użyciu Menedżera serwera systemu Windows lub pliku WUSSetup.exe. Aby uzyskać pełne informacje na temat instalowania programu WSUS i korzystania z niego, zobacz: Przewodnik dotyczący wdrażania programu WSUS: (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim). Przewodnik obsługi programu WSUS: (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim). Parametry wiersza polecenia dotyczące instalacji nienadzorowanych programu WSUS 3.0 SP2 Dostępny z poziomu wiersza polecenia Instalator programu WSUS umożliwia przeprowadzanie instalacji nienadzorowanych programu WSUS 3.0 SP2. W tabeli poniżej podano parametry wiersza polecenia Instalatora programu WSUS

11 Opcja Opis /q Umożliwia przeprowadzenie instalacji dyskretnej. /u Umożliwia odinstalowanie programu. Powoduje również odinstalowanie wewnętrznej bazy danych systemu Windows, jeśli jest zainstalowana. /p Umożliwia sprawdzenie wymagań wstępnych. Służy do przeprowadzania inspekcji systemu i zgłaszania wszelkich wymagań wstępnych, które nie są spełnione. /?, /h Umożliwia wyświetlenie parametrów wiersza polecenia i ich opisów. /g Umożliwia uaktualnienie poprzedniej wersji programu WSUS. Uaktualnienia programu SUS 1.0 nie są obsługiwane. W przypadku użycia tej opcji jedynym poprawnym parametrem jest /q (instalacja dyskretna). Razem z tą opcją można użyć jedynie właściwości DEFAULT_WEBSITE. W tabeli poniżej podano właściwości wiersza polecenia dla programu WSUS 3.0 SP2. Właściwość CONTENT_LOCAL CONTENT_DIR WYUKON_DATA_DIR SQLINSTANCE_NAME Opis 0=zawartość obsługiwana lokalnie, 1=obsługiwana przez usługę Microsoft Update Ścieżka do katalogu zawartości. Wartość domyślna to dysk_instalacji_programu_wsus\wsus\wsuscontent, gdzie dysk_instalacji_programu_wsus to dysk lokalny, na którym jest dostępna największa ilość wolnego miejsca. Ścieżka do katalogu danych wewnętrznej bazy danych systemu Windows. Nazwa powinna występować w formacie nazwa_serwera\nazwa_wystąpienia_sql. Jeżeli wystąpienie bazy danych znajduje się na komputerze lokalnym, należy użyć zmiennej środowiskowej %COMPUTERNAME%. W przypadku braku istniejącego wystąpienia nazwą domyślną jest 11

12 Właściwość Opis %COMPUTERNAME%\WSUS. DEFAULT_WEBSITE 0=port 8530, 1=port 80 PREREQ_CHECK_LOG CONSOLE_INSTALL ENABLE_INVENTORY DELETE_DATABASE DELETE_CONTENT DELETE_LOGS CREATE_DATABASE PROGRESS_WINDOW_HANDLE MU_ROLLUP FRONTEND_SETUP Ścieżka i nazwa pliku dziennika 0=instalacja serwera WSUS, 1=instalacja wyłącznie konsoli 0=bez instalacji funkcji magazynu, 1=instalacja funkcji magazynu 0=zachowanie bazy danych, 1=usunięcie bazy danych 0=zachowanie plików zawartości, 1=usunięcie plików zawartości 0=zachowanie plików dziennika, 1=usunięcie plików dziennika (opcja używana razem z przełącznikiem instalacji /u) 0=użycie bieżącej bazy danych, 1=utworzenie bazy danych Uchwyt okna służący do zwracania komunikatów postępu programu MSI 1=przystąpienie do Programu poprawy jakości rozszerzenia Microsoft Update, 0=rezygnacja z przystąpienia do Programu poprawy jakości rozszerzenia Microsoft Update 1=nie zapisuj lokalizacji zawartości w bazie danych, 0=zapisz lokalizację zawartości w bazie danych (dla technologii NLB) Przykładowe użycie WSUSSetup.exe /q DEFAULT_WEBSITE=0 (instalacja w trybie cichym przy użyciu portu 8530) WSUSSetup.exe /q /u (dezinstalacja programu WSUS) Ważne Jeśli program WSUS 3.0 SP2 jest instalowany w trybie cichym (/q), a komputer nie spełnia wszystkich wymagań wstępnych dotyczących zainstalowanych elementów, program instalacyjny wygeneruje plik o nazwie WSUSPreReqCheck.xml i zapisze go w katalogu %TEMP%. 12

13 Znane problemy Po pomyślnym ukończeniu pracy Kreatora instalacji programu WSUS użytkownik jest proszony o kliknięcie przycisku Zakończ. Sporadycznie pojawia się okno dialogowe z następującym komunikatem o błędzie: Wystąpił błąd podczas komunikowania się z serwerem. Praca kreatora musi zostać zakończona. Kreatora konfiguracji serwera WSUS można uruchomić na stronie Opcje w konsoli WSUS 3.0. Aby upewnić się, że wybrane opcje instalacji zostały zapisane, należy otworzyć stronę Opcje w konsoli administracyjnej programu WSUS i sprawdzić ustawienia w każdej z sekcji. Informacje o prawach autorskich Informacje podane w tym dokumencie, w tym adresy URL i inne odwołania do internetowych witryn sieci Web, mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jeśli nie określono inaczej, firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy , logo, osoby, miejsca i zdarzenia przedstawione w przykładach są fikcyjne. Żaden związek z jakąkolwiek rzeczywistą firmą, organizacją, produktem, nazwą domeny, adresem , logo, osobą, miejscem lub zdarzeniem nie był zamierzony ani nie należy go zakładać. Obowiązek przestrzegania wszystkich stosownych praw autorskich spoczywa na użytkowniku. Niezależnie od praw wchodzących w zakres praw autorskich, żadnej części niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie powielać, przechowywać, wprowadzać do żadnego systemu umożliwiającego odtworzenie ani przekazywać za pomocą jakichkolwiek metod (urządzeń elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrania itp.) i w jakimkolwiek celu z wyjątkiem przypadków, w których uzyskano na to jawną, pisemną zgodę firmy Microsoft Corporation. Firma Microsoft może być właścicielem patentów, zgłoszeń patentowych, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej dotyczących przedmiotu tego dokumentu. Otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie ani inne prawa związane z własnością intelektualną, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w pisemnych umowach licencyjnych firmy Microsoft Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, ActiveX, Authenticode, Excel, InfoPath, Internet Explorer, MSDN, Outlook, Visual Studio, Win32, Windows, Windows Server i Windows Vista są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. 13

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2.1 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security Business Edition

AVG Internet Security Business Edition AVG Internet Security Business Edition Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2013.06 (03/12/2013) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2012.03 (30.11.2011) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo