Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2"

Transkrypt

1 Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Te informacje o wersji dotyczą programu Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Ten dokument zawiera następujące sekcje: 1. Co nowego w tej wersji 2. Wymagania systemowe dla instalacji serwera WSUS 3.0 SP2 3. Wymagania wstępne związane z konfiguracją oraz najważniejsze wskazówki dotyczące serwera WSUS 4. Wymagania wstępne dotyczące produktu Windows Small Business Server 5. Wymagania systemowe dla instalacji konsoli zdalnej programu WSUS 3.0 SP2 6. Wymagania systemowe dla instalacji klienta 7. Wymagania i zalecenia dotyczące uaktualniania 8. Instalowanie programu WSUS 3.0 SP2 9. Parametry wiersza polecenia dotyczące instalacji nienadzorowanych programu WSUS 3.0 SP2 10. Znane problemy Co nowego w tej wersji Integracja z systemem Windows Server 2008 R2. Obsługa funkcji BranchCache w systemie Windows Server 2008 R2. Obsługa klientów z systemem Windows 7. Nowe funkcje: Reguły automatycznego zatwierdzania umożliwiają obecnie określanie terminu ostatecznego (daty i godziny) zatwierdzenia dla wszystkich komputerów lub dla określonych grup komputerów. Ulepszona obsługa wyboru języka na serwerach podrzędnych udostępnia nowe okno dialogowe z ostrzeżeniem, które jest wyświetlane w przypadku pobierania aktualizacji tylko dla określonych języków. Nowe raporty dotyczące aktualizacji i stanu komputerów umożliwiają filtrowanie aktualizacji zatwierdzonych do zainstalowania. Można uruchamiać te raporty za pomocą konsoli programu WSUS lub dołączyć tę funkcjonalność do własnych raportów, korzystając z interfejsu API. Dodatki Service Pack 1 i Service Pack 2 dla programu WSUS 3.0 udostępniają zgodny interfejs użytkownika na serwerze i na kliencie. Aktualizacje oprogramowania. 1

2 W tej wersji rozwiązano znane problemy dotyczące usługi Windows Update Agent: a. Program WSUS 3.0 SP2 i system Windows 7 zawierają nową wersję usługi Windows Update Agent (dla systemów Windows XP, Vista, Windows Server 2000, Windows Server 2003 i Windows Server 2008). W tej wersji rozwiązano następujący problem: wywołania interfejsów API z poziomu systemu innego niż lokalny w sesji nieinterakcyjnej kończą się niepowodzeniem. b. Problem rozwiązany w wersji usługi Windows Update Agent. W tej aktualizacji rozwiązano następujący problem: próba jednoczesnego zainstalowania co najmniej 80 aktualizacji z poziomu strony Windows Update lub Microsoft Update może spowodować zwrócenie kodu błędu 0x c. Ulepszenia i rozwiązane problemy uwzględnione w wersji usługi Windows Update Agent. Ta aktualizacja obejmuje następujące ulepszenia: krótszy czas skanowania w usłudze Windows Update, szybsze dostarczanie aktualizacji podpisów, obsługa funkcji ponownego instalowania w Instalatorze Windows, ulepszona obsługa komunikatów o błędach. Wymagania systemowe dla instalacji serwera WSUS 3.0 SP2 W tej sekcji opisano wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania dla instalacji programu WSUS 3.0 SP2. Wymagania wstępne dotyczące oprogramowania dla serwera WSUS Jeden z następujących obsługiwanych systemów operacyjnych: Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 SP1 lub nowsza wersja Windows Server 2003 SP1 lub nowsza wersja Windows Small Business Server 2008 Windows Small Business Server 2003 Należy pamiętać, że istnieją dodatkowe wymagania wstępne dotyczące produktu Windows Small Business Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wymagania wstępne dotyczące produktu Windows Small Business Server. Usługi IIS 6.0 lub nowsza wersja Program Microsoft.NET Framework 2.0 lub nowsza wersja Jedna z następujących obsługiwanych baz danych: Program Microsoft SQL Server 2008 w wersji Express, Standard lub Enterprise Program SQL Server 2005 SP2 Wewnętrzna baza danych systemu Windows 2

3 Jeśli nie jest zainstalowana żadna z obsługiwanych wersji programu SQL Server, Kreator instalacji programu WSUS 3.0 SP2 zainstaluje wewnętrzną bazę danych systemu Windows. Program Microsoft Management Console 3.0 Program Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 Ważne System Windows Server 2008 R2 wymaga programu WSUS 3.0 SP2. Jeśli zainstalowano system Windows Server 2008 R2, powinien zostać zainstalowany program WSUS 3.0 SP2. Nie należy instalować programu WSUS 3.0 SP1 w systemie Windows Server 2008 R2. Korzystanie z programu WSUS 3.0 SP2 nie jest obsługiwane na serwerach, w przypadku których zdalny program SQL Server jest uruchomiony na serwerze frontonu. Wymagania wstępne dotyczące oprogramowania dla konsoli administracyjnej programu WSUS Jeden z następujących obsługiwanych systemów operacyjnych: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 SP2 lub nowsze wersje, Windows Small Business Server 2008 lub 2003, Windows Vista albo Windows XP SP2 Program Microsoft.NET Framework 2.0 lub nowsza wersja Program Microsoft Management Console 3.0 Program Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 Wymagania dotyczące sprzętu dla serwera WSUS Partycja systemowa oraz partycja z zainstalowanym programem WSUS 3.0 SP2 muszą być sformatowane z użyciem systemu plików NTFS. Co najmniej 1 GB wolnego miejsca na partycji systemowej Co najmniej 2 GB wolnego miejsca w woluminie, w którym będą przechowywane pliki bazy danych Co najmniej 20 GB wolnego miejsca w woluminie, w którym będzie przechowywana zawartość (zalecane 30 GB) Ważne Programu WSUS 3.0 SP2 nie można zainstalować na dyskach skompresowanych. Wymagania wstępne związane z konfiguracją oraz najważniejsze wskazówki dotyczące serwera WSUS Przed zainstalowaniem programu WSUS 3.0 SP2 należy upewnić się, że zostały wykonane odpowiednie zadania opisane w tej sekcji. 3

4 Usługi IIS Jeśli usługi IIS są uruchomione w trybie izolacji usług IIS 5.0, instalacja nie powiedzie się. Przed zainstalowaniem programu WSUS 3.0 SP2 należy wyłączyć tryb izolacji usług IIS 5.0. Jeśli którykolwiek ze składników usług IIS został zainstalowany w 32-bitowym trybie zgodności na platformie 64-bitowej, instalacja programu WSUS 3.0 SP2 może zakończyć się niepowodzeniem. Wszystkie składniki programu IIS powinny zostać zainstalowane w trybie macierzystym platform 64-bitowych. Serwery proxy Program WSUS 3.0 SP2 umożliwia serwerowi proxy obsługę wyłącznie protokołu HTTP. Zaleca się skonfigurowanie drugiego serwera proxy z protokołem HTTPS za pomocą wiersza polecenia (wsusutil configuresslproxy) przed skonfigurowaniem serwera WSUS z poziomu konsoli administracyjnej lub Kreatora konfiguracji. Witryny sieci Web uruchomione na porcie 80 Jeśli na porcie 80 są uruchomione co najmniej dwie witryny sieci Web (na przykład oparte na programie Windows SharePoint Services), przed zainstalowaniem programu WSUS należy usunąć je wszystkie z wyjątkiem jednej. W przeciwnym razie samoczynna aktualizacja klientów serwera może nie działać. Programy antywirusowe Przed rozpoczęciem instalacji programu WSUS 3.0 SP2 może być wymagane wyłączenie programów antywirusowych. Gdy oprogramowanie antywirusowe zostanie wyłączone, należy uruchomić ponownie komputer przed rozpoczęciem instalacji programu WSUS. Ponowne uruchomienie komputera zapobiega zablokowaniu plików, do których dostęp będzie wymagany w czasie instalacji. Po ukończeniu instalacji należy włączyć ponownie oprogramowanie antywirusowe. Należy odwiedzić witrynę sieci Web producenta oprogramowania antywirusowego, aby uzyskać dokładny opis wyłączania i ponownego włączania tego oprogramowania. Przestroga Zastosowanie tego obejścia może spowodować, że komputer lub sieć będą bardziej narażone na ataki złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, na przykład wirusów. Nie zalecamy takiego rozwiązania, ale chcemy wskazać możliwość wykonania takiej procedury wedle uznania użytkownika. Tę procedurę należy przeprowadzać na własną odpowiedzialność. Oprogramowanie antywirusowe ułatwia ochronę komputera przed wirusami. Jeśli program antywirusowy jest wyłączony, nie należy pobierać ani otwierać plików pochodzących z niezaufanych źródeł. Nie wolno także odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników wiadomości . 4

5 Opcja wyzwalaczy zagnieżdżonych programu SQL Server Jeśli magazynem danych programu Windows Server Update Services ma być baza danych programu SQL Server, administrator programu SQL Server powinien sprawdzić, czy opcja wyzwalaczy zagnieżdżonych jest włączona na serwerze, zanim administrator programu WSUS zainstaluje program WSUS 3.0 SP2. Opcja wyzwalaczy zagnieżdżonych jest włączana domyślnie, może zostać jednak wyłączona przez administratora programu SQL Server. Instalator programu WSUS 3.0 SP2 włącza opcję RECURSIVE_TRIGGERS specyficzną dla bazy danych. Instalator programu WSUS 3.0 SP2 nie włącza jednak opcji wyzwalaczy zagnieżdżonych będącej globalną opcją serwera. Ograniczenia i wymagania dotyczące współpracy ze zdalną bazą danych SQL Program WSUS 3.0 SP2 umożliwia uruchamianie zgodnej wersji oprogramowania SQL Server na komputerze innym niż komputer, na którym jest uruchomiona aplikacja WSUS 3.0 SP2. Poniższe wymagania dotyczą zdalnej instalacji bazy danych SQL. Serwera skonfigurowanego jako kontroler domeny nie można używać jako komputera wewnętrznego ze zdalną bazą danych SQL. Na komputerze będącym serwerem frontonu zdalnej instalacji bazy danych SQL nie można uruchamiać serwera terminali. Zarówno komputer frontonu, jak i komputer wewnętrzny muszą być przyłączone do domeny usługi Active Directory. Jeśli komputer frontonu i komputer wewnętrzny znajdują się w różnych domenach, przed uruchomieniem Instalatora programu WSUS należy ustanowić zaufanie między tymi domenami. Jeśli program WSUS 2.0 zainstalowano już w konfiguracji ze zdalną bazą danych SQL i jest planowane uaktualnienie do programu WSUS 3.0 SP2, przed zainstalowaniem programu WSUS należy wykonać następujące czynności: a. Odinstaluj program WSUS 2.0 za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Upewnij się przy tym, że istniejąca baza danych pozostała nienaruszona. b. Zainstaluj program SQL Server 2005 SP2 lub SQL Server 2008 i uaktualnij istniejącą bazę danych. Usługi IIS zostaną ponownie uruchomione podczas instalowania programu WSUS 3.0 SP2 Instalator programu WSUS 3.0 SP2 uruchomi ponownie usługi IIS bez powiadomienia. Może to wpłynąć na istniejące witryny sieci Web znajdujące się w organizacji. Zaleca się powiadomienie wszystkich użytkowników tych witryn sieci Web przed rozpoczęciem tej instalacji. Należy pamiętać, że Instalator programu WSUS 3.0 SP2 uruchomi usługi IIS, jeśli nie będą uruchomione. 5

6 Wymagania wstępne dotyczące produktu Windows Small Business Server Jeśli program WSUS 3.0 SP2 jest instalowany w produkcie Windows Small Business Server, mają zastosowanie poniższe wymagania wstępne. Jeśli w wirtualnym katalogu głównym usług IIS wprowadzono ograniczenie umożliwiające używanie tylko określonych adresów IP lub nazw domen W niektórych instalacjach produktu Windows Small Business Server może występować domyślna witryna sieci Web usług IIS skonfigurowana na potrzeby opcji Ograniczenia adresów IP i nazw domen. W takim przypadku klient usługi Windows Update na serwerze może nie mieć możliwości przeprowadzenia samodzielnej aktualizacji. Przed zainstalowaniem programu WSUS 3.0 SP2 należy usunąć to ograniczenie. Jeśli jest używany serwer proxy programu ISA Jeśli produkt Windows Small Business Server uzyskuje dostęp do Internetu za pomocą serwera proxy programu ISA, wpisz ustawienia serwera proxy, nazwa serwera proxy, port w interfejsie użytkownika Ustawienia. Jeśli program ISA korzysta z uwierzytelniania systemu Windows, wpisz poświadczenia serwera proxy w postaci DOMENA\użytkownik. Użytkownik powinien być członkiem grupy Internet Users (Użytkownicy Internetu). Jeśli do sieci dodano podsieć i nie użyto kreatorów produktu Windows Small Business Server W procesie instalacji serwera WSUS na serwerze są instalowane dwa wirtualne katalogi główne programu IIS: SelfUpdate oraz ClientWebService. Instalator umieszcza także niektóre pliki w katalogu głównym domyślnej witryny sieci Web (używającej portu 80), co umożliwia komputerom klienckim przeprowadzanie samodzielnej aktualizacji za pośrednictwem domyślnej witryny sieci Web. Domyślna witryna sieci Web jest skonfigurowana tak, aby blokować dostęp do adresów IP innych niż localhost lub określonych podsieci skojarzonych z serwerem. Dlatego komputery klienckie, które nie używają adresu localhost ani nie znajdują się w tych podsieciach, nie mogą przeprowadzać samodzielnej aktualizacji. Jeśli do sieci dodano podsieć bez użycia kreatorów produktu Microsoft Windows Small Business Server, należy wykonać poniższą procedurę: 1. W obszarze Zarządzanie serwerem rozwiń kolejno węzły Zarządzanie zaawansowane, Internetowe usługi informacyjne, Witryny sieci Web, Domyślna witryna sieci Web, kliknij prawym przyciskiem myszy katalog wirtualny Selfupdate, a następnie kliknij polecenie Właściwości. 2. Kliknij kartę Ustawienia zabezpieczeń. 6

7 3. W obszarze Ograniczenia adresów IP i nazw domen kliknij pozycję Edytuj, a następnie kliknij pozycję Udzielony dostęp. 4. Kliknij przycisk OK, kliknij prawym przyciskiem myszy katalog wirtualny ClientWebService, a następnie kliknij polecenie Właściwości. 5. Kliknij kartę Ustawienia zabezpieczeń. 6. W obszarze Ograniczenia adresów IP i nazw domen kliknij pozycję Edytuj, a następnie kliknij pozycję Udzielony dostęp. Wymagania systemowe dla instalacji konsoli zdalnej programu WSUS 3.0 SP2 Konsolę zdalną programu WSUS 3.0 SP2 można zainstalować w dowolnym z następujących systemów operacyjnych: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 SP1 lub nowsze wersje, Windows Server 2003 SP2 lub nowsze wersje, Windows Small Business Server 2003, 2005 lub 2008, Windows Vista albo Windows XP Professional SP2 lub nowsze wersje. Wymagania systemowe dla instalacji klienta programu WSUS Aktualizacje automatyczne (oprogramowanie klienckie programu WSUS) można zainstalować w dowolnym z następujących systemów operacyjnych: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 SP1 lub nowsze wersje, Windows Server 2003 SP2 lub nowsze wersje, Windows Small Business Server 2003, 2005 lub 2008, Windows Vista, Windows XP Professional RTM, SP1, SP2 lub nowsze wersje oraz Windows 7 (klient). Wymagania i zalecenia dotyczące uaktualniania Poniższe wersje programu WSUS można uaktualnić do programu WSUS 3.0 SP2 bez odinstalowywania starszej wersji: WSUS 2.0, 2.0 SP1, 3.0 i 3.0 SP1. Uaktualnienia wersji 1.0 do wersji 3.0 SP2 nie są obsługiwane. Przed zainstalowaniem programu WSUS 3.0 SP2 należy odinstalować program SUS 1.0. System Windows Server 2008 R2 wymaga programu WSUS 3.0 SP2. Jeśli zainstalowano system Windows Server 2008 R2, powinien zostać zainstalowany program WSUS 3.0 SP2. Nie należy instalować programu WSUS 3.0 SP1 w systemie Windows Server 2008 R2. Przed przeprowadzeniem uaktualnienia do programu WSUS 3.0 SP2 1. Sprawdź błędy zarejestrowane ostatnio w dziennikach zdarzeń, problemy z 7

8 synchronizacją między serwerami podrzędnymi i nadrzędnymi oraz problemy z raportowaniem dotyczącym klientów. Przed rozpoczęciem uaktualniania rozwiąż te problemy. 2. Opcjonalnie można uruchomić polecenie DBCC CHECKDB, aby upewnić się, że baza danych programu WSUS jest poprawnie indeksowana. Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu DBCC CHECKDB, zobacz DBCC CHECKDB (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim). 3. Wykonaj kopię zapasową bazy danych programu WSUS. Zwróć uwagę, że Instalator programu WSUS 3.0 SP2 doda nową bazę danych do katalogu domyślnego, czyli dysk\wsus (dysk to dysk lokalny z systemem plików NTFS, na którym jest dostępna największa ilość wolnego miejsca). Jeśli w tym katalogu jest już umieszczona kopia zapasowa bazy danych, może zostać zastąpiona. Zaleca się zapisanie kopii zapasowej bazy danych bieżącej wersji programu WSUS w innej lokalizacji przed rozpoczęciem uaktualniania do programu WSUS 3.0 SP2. 4. Jeśli ręcznie zmieniono port używany przez program WSUS (bez użycia narzędzia Wsusutil) i jest obecnie uruchomiony program Software Update Services 1.0 lub WSUS 2.0, uruchom domyślną witrynę sieci Web przed odinstalowaniem programu SUS 1.0 lub WSUS 2.0 w systemie 64-bitowym. 5. Otwarte połączenia z istniejącą bazą danych programu WSUS (na przykład związane z otwartym programem SQL Server Management Studio) mogą spowodować niepowodzenie instalacji. Przed zainstalowaniem programu WSUS 3.0 SP2 zamknij wszystkie połączenia. Odzyskiwanie instalacji po błędzie uaktualnienia Jeśli uaktualnianie starszej wersji programu WSUS do wersji WSUS 3.0 SP2 zakończy się niepowodzeniem (z dowolnego powodu innego niż próba przeprowadzenia nieobsługiwanego uaktualnienia programu SUS 1.0), należy wykonać poniższe zadania. 1. Zainstaluj ponownie starszą wersję programu WSUS. 2. Przywróć bazę danych na podstawie kopii zapasowej, która została wykonana przed próbą uaktualnienia. Pomyślne ukończenie uaktualniania jest niemożliwe, jeśli istnieje baza danych programu WSUS 3.0 SP2 związana z poprzednią instalacją. W większości przypadków program WSUS automatycznie wykonuje kopię zapasową. Aby poznać jej lokalizację, zobacz plik WSUSSetup.log. 3. Sprawdź dzienniki, aby ustalić przyczynę niepowodzenia, a następnie rozwiąż zaistniały problem. 4. Zainstaluj program WSUS 3.0 SP2. 8

9 Zmiana nazwy komputera przed przeprowadzeniem uaktualnienia do programu WSUS 3.0 SP2 może spowodować niepowodzenie uaktualnienia Jeśli nazwa komputera zostanie zmieniona po zainstalowaniu programu WSUS 2.0, ale przed przeprowadzeniem uaktualnienia do programu WSUS 3.0 SP2, uaktualnianie może zakończyć się niepowodzeniem. Użyj następującego skryptu, aby usunąć i dodać ponownie grupy ASPNET i Administratorzy WSUS. Następnie ponownie uruchom uaktualnianie. Nazwę <lokalizacja_bazy_danych> należy zastąpić nazwą folderu, w którym jest zainstalowana baza danych, a nazwę <katalog_zawartosci> należy zastąpić nazwą lokalnego folderu przechowywania plików. sqlcmd.exe -S <lokalizacja_bazy_danych> -E -Q "USE SUSDB varchar(200) from sysusers WHERE name like '%ASPNET' EXEC sqlcmd.exe -S <lokalizacja_bazy_danych> -E -Q "USE SUSDB varchar(200) from sysusers WHERE name like '%WSUS Administrators' EXEC sqlcmd.exe -S <lokalizacja_bazy_danych> -E -Q "USE SUSDB varchar(200) EXEC EXEC EXEC sp_addrolemember sqlcmd.exe -S <lokalizacja_bazy_danych> -E -Q "USE SUSDB varchar(200) Administrators' EXEC EXEC EXEC sp_addrolemember sqlcmd.exe -S <lokalizacja_bazy_danych> -E -Q "backup database SUSDB to disk=n'<katalog_zawartosci>\susdb.dat' with init" Jeśli przeprowadzono migrację z programu MSDE do programu SQL Server 2008 lub SQL Server 2005 z użyciem programu WSUS 2.0, należy zmienić odpowiednią wartość rejestru Jeśli po zainstalowaniu programu WSUS 2.0 przeprowadzono migrację do programu SQL Server 2008 lub SQL Server 2005, należy zmienić wartość HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup\WmsdeInstalled z 1 na 0. Jeśli ta czynność nie zostanie wykonana przed rozpoczęciem uaktualniania do programu WSUS 3.0 SP2, uaktualnienie zakończy się niepowodzeniem. 9

10 Odinstalowanie programu WSUS 3.0 i pozostawienie plików dziennika może spowodować, że te pliki będą miały nieprawidłowe uprawnienia po ponownym zainstalowaniu programu W czasie odinstalowywania programu WSUS 3.0 SP2 można zachować pliki dziennika instalacji. Po ponownym zainstalowaniu programu WSUS 3.0 SP2 stare pliki dziennika mogą utracić przypisane do nich uprawnienia (zwykle są to uprawnienia tylko dla grupy Administratorzy WSUS). Zaleca się sprawdzenie uprawnień dla tych plików dziennika po zakończeniu instalacji. Jeśli istnieją aktualizacje ze stanem Nie dotyczy związane z klientami programu WSUS 2.0, aktualizacje te będą przez krótki czas wyświetlane ze stanem Nieznany po uaktualnieniu do programu WSUS 3.0 SP2 Jeśli istniejący serwer programu WSUS 2.0 ma klientów z aktualizacjami w stanie Nie dotyczy, dla tych aktualizacji może być przez krótki czas wyświetlany stan Nieznany po przeprowadzeniu uaktualnienia do programu WSUS 3.0 SP2. Gdy klient przeprowadzi kolejne skanowanie, zostanie przywrócony stan aktualizacji Nie dotyczy. Instalowanie programu WSUS 3.0 SP2 Przewodnik krok po kroku dotyczący programu WSUS 3.0 SP2, dostępny pod adresem (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim), zawiera instrukcje umożliwiające zainstalowanie programu WSUS 3.0 SP2 przy użyciu Menedżera serwera systemu Windows lub pliku WUSSetup.exe. Aby uzyskać pełne informacje na temat instalowania programu WSUS i korzystania z niego, zobacz: Przewodnik dotyczący wdrażania programu WSUS: (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim). Przewodnik obsługi programu WSUS: (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim). Parametry wiersza polecenia dotyczące instalacji nienadzorowanych programu WSUS 3.0 SP2 Dostępny z poziomu wiersza polecenia Instalator programu WSUS umożliwia przeprowadzanie instalacji nienadzorowanych programu WSUS 3.0 SP2. W tabeli poniżej podano parametry wiersza polecenia Instalatora programu WSUS

11 Opcja Opis /q Umożliwia przeprowadzenie instalacji dyskretnej. /u Umożliwia odinstalowanie programu. Powoduje również odinstalowanie wewnętrznej bazy danych systemu Windows, jeśli jest zainstalowana. /p Umożliwia sprawdzenie wymagań wstępnych. Służy do przeprowadzania inspekcji systemu i zgłaszania wszelkich wymagań wstępnych, które nie są spełnione. /?, /h Umożliwia wyświetlenie parametrów wiersza polecenia i ich opisów. /g Umożliwia uaktualnienie poprzedniej wersji programu WSUS. Uaktualnienia programu SUS 1.0 nie są obsługiwane. W przypadku użycia tej opcji jedynym poprawnym parametrem jest /q (instalacja dyskretna). Razem z tą opcją można użyć jedynie właściwości DEFAULT_WEBSITE. W tabeli poniżej podano właściwości wiersza polecenia dla programu WSUS 3.0 SP2. Właściwość CONTENT_LOCAL CONTENT_DIR WYUKON_DATA_DIR SQLINSTANCE_NAME Opis 0=zawartość obsługiwana lokalnie, 1=obsługiwana przez usługę Microsoft Update Ścieżka do katalogu zawartości. Wartość domyślna to dysk_instalacji_programu_wsus\wsus\wsuscontent, gdzie dysk_instalacji_programu_wsus to dysk lokalny, na którym jest dostępna największa ilość wolnego miejsca. Ścieżka do katalogu danych wewnętrznej bazy danych systemu Windows. Nazwa powinna występować w formacie nazwa_serwera\nazwa_wystąpienia_sql. Jeżeli wystąpienie bazy danych znajduje się na komputerze lokalnym, należy użyć zmiennej środowiskowej %COMPUTERNAME%. W przypadku braku istniejącego wystąpienia nazwą domyślną jest 11

12 Właściwość Opis %COMPUTERNAME%\WSUS. DEFAULT_WEBSITE 0=port 8530, 1=port 80 PREREQ_CHECK_LOG CONSOLE_INSTALL ENABLE_INVENTORY DELETE_DATABASE DELETE_CONTENT DELETE_LOGS CREATE_DATABASE PROGRESS_WINDOW_HANDLE MU_ROLLUP FRONTEND_SETUP Ścieżka i nazwa pliku dziennika 0=instalacja serwera WSUS, 1=instalacja wyłącznie konsoli 0=bez instalacji funkcji magazynu, 1=instalacja funkcji magazynu 0=zachowanie bazy danych, 1=usunięcie bazy danych 0=zachowanie plików zawartości, 1=usunięcie plików zawartości 0=zachowanie plików dziennika, 1=usunięcie plików dziennika (opcja używana razem z przełącznikiem instalacji /u) 0=użycie bieżącej bazy danych, 1=utworzenie bazy danych Uchwyt okna służący do zwracania komunikatów postępu programu MSI 1=przystąpienie do Programu poprawy jakości rozszerzenia Microsoft Update, 0=rezygnacja z przystąpienia do Programu poprawy jakości rozszerzenia Microsoft Update 1=nie zapisuj lokalizacji zawartości w bazie danych, 0=zapisz lokalizację zawartości w bazie danych (dla technologii NLB) Przykładowe użycie WSUSSetup.exe /q DEFAULT_WEBSITE=0 (instalacja w trybie cichym przy użyciu portu 8530) WSUSSetup.exe /q /u (dezinstalacja programu WSUS) Ważne Jeśli program WSUS 3.0 SP2 jest instalowany w trybie cichym (/q), a komputer nie spełnia wszystkich wymagań wstępnych dotyczących zainstalowanych elementów, program instalacyjny wygeneruje plik o nazwie WSUSPreReqCheck.xml i zapisze go w katalogu %TEMP%. 12

13 Znane problemy Po pomyślnym ukończeniu pracy Kreatora instalacji programu WSUS użytkownik jest proszony o kliknięcie przycisku Zakończ. Sporadycznie pojawia się okno dialogowe z następującym komunikatem o błędzie: Wystąpił błąd podczas komunikowania się z serwerem. Praca kreatora musi zostać zakończona. Kreatora konfiguracji serwera WSUS można uruchomić na stronie Opcje w konsoli WSUS 3.0. Aby upewnić się, że wybrane opcje instalacji zostały zapisane, należy otworzyć stronę Opcje w konsoli administracyjnej programu WSUS i sprawdzić ustawienia w każdej z sekcji. Informacje o prawach autorskich Informacje podane w tym dokumencie, w tym adresy URL i inne odwołania do internetowych witryn sieci Web, mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jeśli nie określono inaczej, firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy , logo, osoby, miejsca i zdarzenia przedstawione w przykładach są fikcyjne. Żaden związek z jakąkolwiek rzeczywistą firmą, organizacją, produktem, nazwą domeny, adresem , logo, osobą, miejscem lub zdarzeniem nie był zamierzony ani nie należy go zakładać. Obowiązek przestrzegania wszystkich stosownych praw autorskich spoczywa na użytkowniku. Niezależnie od praw wchodzących w zakres praw autorskich, żadnej części niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie powielać, przechowywać, wprowadzać do żadnego systemu umożliwiającego odtworzenie ani przekazywać za pomocą jakichkolwiek metod (urządzeń elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrania itp.) i w jakimkolwiek celu z wyjątkiem przypadków, w których uzyskano na to jawną, pisemną zgodę firmy Microsoft Corporation. Firma Microsoft może być właścicielem patentów, zgłoszeń patentowych, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej dotyczących przedmiotu tego dokumentu. Otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie ani inne prawa związane z własnością intelektualną, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w pisemnych umowach licencyjnych firmy Microsoft Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, ActiveX, Authenticode, Excel, InfoPath, Internet Explorer, MSDN, Outlook, Visual Studio, Win32, Windows, Windows Server i Windows Vista są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. 13

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Program Microsoft Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem SP2 przewodnik krok po kroku

Program Microsoft Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem SP2 przewodnik krok po kroku Program Microsoft Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem SP2 przewodnik krok po kroku Microsoft Corporation Autor: Anita Taylor Redaktor: Theresa Haynie Krótkie streszczenie Ten przewodnik zawiera

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej

Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej Ochrona przed spyware Antyspam Ochrona antywiruso wa Antyphishing Filtrowanie zawartości i

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak Instalacja i konfiguracja serwera WSUS Program Windows Server Update Services 3.0 to zaawansowane narzędzie służące do zarządzania aktualizacjami w sieci. Głównym zadaniem serwera WSUS jest synchronizacja

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Serwer Sieci Web (IIS)

Serwer Sieci Web (IIS) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Serwer Sieci Web (IIS) Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych dla potrzeb system Asix Pomoc techniczna Dok. Nr 0021 Wersja:04-12-2014 ASKOM

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET INFORMATION SERVICES

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr wrzesień 2014 Novell 1 Omówienie produktu Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Wymagania programowe systemu asix 6.0.2 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0114 Wersja: 05-11-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 S t r o n a 1 Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 SCENARIUSZ NR1 UWAGA: Należy wykonywać w kolejności poniższe operacje: I ) INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania programu Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux oraz rozpoczynania

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for R w systemach operacyjnych Windows. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Kwiecień 2015 r. 1 Omówienie produktu Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja instalacji aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI 1. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

-Próba otworzenia pliku bezpośrednio z płyty CD także kończy się niepowodzeniem, pojawia się komunikat System Windows nie może otworzyć tego pliku.

-Próba otworzenia pliku bezpośrednio z płyty CD także kończy się niepowodzeniem, pojawia się komunikat System Windows nie może otworzyć tego pliku. 1.Tytuł: Lokalizacja i usunięcie usterek na komputerze klienta. 2.Założenia: -Użytkownik komputera korzystając z własnego konta księgowa nie może skopiować do folderu Moje dokumenty pliku podatki.tar z

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe dla Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wymagania systemowe dla Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wymagania systemowe dla Qlik Sense Qlik Sense June 2017 Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Wymagania systemowe dla aplikacji ImageManager przynajmniej 1 GB pamięci RAM (4 GB rekomendowane) przynajmniej 75 MB wolnego miejsca na dysku

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

GroupWise 6.5 dla systemu Linux

GroupWise 6.5 dla systemu Linux GroupWise 6.5 dla systemu Linux 29 marca 2004 r. 1.0 Omówienie produktu 2.0 Instrukcje dotyczące instalacji 3.0 Znane problemy 3.1 Problemy administracyjne 3.1.1 Brak obsługi NFS 3.1.2 Niedostępne funkcje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo