Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń"

Transkrypt

1 Dokument techniczny Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń Informacje na temat podstawowych koncepcji i korzyści, jakie można osiągnąć, wykorzystując technologię przetwarzania złożonych zdarzeń w celu spełnienia wymagania wysokiej wydajności w dzisiejszych przedsiębiorstwach funkcjonujących w warunkach czasu rzeczywistego

2 SPIS TREŚCI 3 Wstęp 3 Czym jest przetwarzanie złożonych zdarzeń? 4 Alternatywa dla własnego kodu 5 Nowe koncepcje i pojęcia 5 Spektrum zastosowań i wymagań 6 Analiza danych w czasie rzeczywistym 6 Sybase Event Stream Processor 6 Cel: wydajność 6 Cel: wszechstronność 7 Cel: produktywność 8 Integracja systemu 9 Funkcje produktu Sybase Event Stream Processor 10 Typowe aplikacje przetwarzania złożonych zdarzeń 11 Podsumowanie 2

3 WSTĘP Na rynkach kapitałowych wydarzenia zachodzą bardzo szybko. Szybkie są zarówno ruchy rynków, jak i zmiany pozycji. Natychmiastowe reagowanie na nie jest kluczem do zwiększenia zysku i/lub zarządzania ryzykiem. Czy jest to zautomatyzowana aplikacja do dokonywania transakcji, aplikacja kształtująca rynek, która musi natychmiast reagować na jego ruchy, czy też osoba zarządzająca ryzykiem, która chce mieć przez cały dzień przed oczami stale aktualizowaną wielkość ekspozycji firmy na rozmaite rodzaje ryzyka, sednem sprawy jest zdolność do analizowania danych przychodzących z wielu źródeł i w bardzo szybkim tempie w czasie rzeczywistym. Zjawisko to nie występuje wyłącznie na rynkach kapitałowych. Oprócz usług finansowych wiele branż, w tym telekomunikacja i sieci, logistyka i transport, a także administracja rządowa, doświadczają tych samych wyzwań dotyczących wzrostu wolumenów danych, przyspieszenia tempa odbierania lub tworzenia danych, jak również rosnącej presji biznesowej na zdolność analizowania danych i podejmowania na ich podstawie działań w czasie rzeczywistym, aby maksymalizować zysk i/lub zmniejszać ryzyko. Technologia przetwarzania złożonych zdarzeń (CEP) zapewnia innowacyjne podejście do wydobywania informacji z danych o zdarzeniach w czasie rzeczywistym. Jako platforma rozwijania aplikacji udostępnia ona narzędzia wysokiego poziomu do definiowania sposobów przetwarzania i analizowania zdarzeń. Jako silnik architektury sterowanej zdarzeniami (EDA) stanowi mózg absorbujący, agregujący, korelujący i analizujący zdarzenia, dający w wyniku nowe zdarzenia wysokiego poziomu, które mogą wywołać odpowiedź, jak również informacje wysokiego poziomu obrazujące aktualny stan działalności. Technologia CEP pozwala łatwo zdefiniować logikę stosowaną do przychodzących zdarzeń (np. komunikatów), tak aby wykonywać następujące czynności: Łączenie danych z wielu źródeł, dające w wyniku strumienie pochodne zawierające bogatszą i pełniejszą informację. Obliczanie informacji dodających wartość, umożliwiające szybkie podejmowanie decyzji. Oczekiwanie na określone warunki lub wzorce wywołujące natychmiastową reakcję. Generowanie informacji wysokiego poziomu, takich jak dane podsumowujące, statystyki i trendy, pozwalające zobaczyć ogólny obraz lub łączny wynik wielu pojedynczych zdarzeń. Stałe przeliczanie głównych wartości operacyjnych w oparciu o kompleksową analizę danych przychodzących. Gromadzenie danych nieprzetworzonych i/lub wynikowych w historycznej bazie danych dla celów analizy historycznej i/lub zgodności z prawem. Celem niniejszej publikacji jest wprowadzenie czytelnika w zagadnienia leżące u podstaw przetwarzania złożonych zdarzeń oraz przedstawienie korzyści, które można uzyskać, budując aplikacje przetwarzające zdarzenia za pomocą Sybase Event Stream Processor, najbardziej kompletnej, złożonej technologii przetwarzania zdarzeń klasy enterprise dostępnej dla dzisiejszych wyśrubowanych wymagań. CZYM JEST PRZETWARZANIE ZŁOŻONYCH ZDARZEŃ? Rozważmy następujące sytuacje: Zautomatyzowana aplikacja do dokonywana transakcji, skanująca olbrzymie ilości przychodzących danych rynkowych w celu wykrywania okazji transakcyjnych, gdzie wywołanie transakcji musi następować natychmiast pod groźbą zaprzepaszczenia okazji. Aplikacja kształtująca rynek, która musi korygować kursy wewnętrzne lub opublikowane w reakcji na ruchy rynku opóźnienia oznaczają utratę transakcji lub zysku. Aplikacja zarządzania ryzykiem, która stale aktualizuje zagregowane informacje o pozycjach i ryzyku, łącząc dane z wielu systemów tak, aby zapewnić pojedynczy, skonsolidowany, zawsze aktualny widok. Oto zaledwie kilka przykładów rodzajów aplikacji, które mogą skorzystać z technologii przetwarzania złożonych zdarzeń. Wspólnym mianownikiem tych aplikacji jest potrzeba stałego gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych w czasie rzeczywistym oraz zwracania wyników bez opóźnień, nawet dla danych przychodzących w bardzo szybkim tempie. Aczkolwiek tradycyjne bazy danych zostały zaprojektowane tak, aby przetwarzać pojedyncze transakcje w bardzo szybkim tempie, analiza danych w poszukiwaniu określonych warunków lub generowanie danych podsumowujących wyższego poziomu są zadaniami, które muszą odbywać się na uboczu, z użyciem narzędzi zapytań, które nigdy nie były projektowane z myślą o zwracaniu informacji, na podstawie których można podejmować działania, w czasie rzeczywistym. Są one przez to nieprzydatne dla aplikacji, które muszą analizować dane w czasie rzeczywistym (takich jak aplikacje transakcyjne), a chociaż zostały przystosowane do analizy danych w innych obszarach, to fakt dokonywania analizy na danych historycznych oznacza, że wgląd biznesowy uzyskiwany jest po fakcie, co w wielu przypadkach skutkuje utratą okazji na szybką reakcję na wyniki analizy. Technologia przetwarzania złożonych zdarzeń zapewnia narzędzia analizy danych tradycyjnie oferowane przez relacyjne bazy danych, a nawet arkusze kalkulacyjne, lecz w zaimplementowane jako system czasu rzeczywistego, 3

4 sterowany zdarzeniami, zdolny przetwarzać dane przychodzące w bardzo szybkim tempie i generować wyniki z opóźnieniem bliskim zerowego. Można to przedstawić jako przewrót w niektórych koncepcjach relacyjnej bazy danych. Tradycyjna relacyjna baza danych projektowana jest pod kątem gromadzenia danych i ich przechowywania, a następnie analizy w celu odfiltrowania danych, ich łączenia, szukania wzorców, generowania danych podsumowujących wyższego poziomu itd. Analiza odbywa się na uboczu, a nie w reakcji na zdarzenia przychodzące. Z kolei procesor zdarzeń (serce technologii CEP) pobiera zdarzenia przechodzące i przepuszcza je przez zestaw zdefiniowanych wcześniej ciągłych zapytań, aby uzyskać pochodne strumienie lub zbiory danych. Zapytania te zwane są ciągłymi, ponieważ logika analizy danych wygląda podobnie jak ta występująca w tradycyjnej bazie danych, na przykład: Pokaż, które zdarzenia spełniają dane kryterium. Powiedz mi, czy wystąpił określony wzorzec zdarzeń (lub ich braku). Pokaż mi aktualną łączną liczbę zdarzeń spełniających dane kryterium. Pogrupuj zdarzenia według tych wartości i oblicz średnią dla każdej grupy. Aczkolwiek logika przetwarzania złożonych zdarzeń może przypominać zapytania w tradycyjnej bazie danych, jej implementacja jest zupełnie niepodobna. Przetwarzanie zdarzeń wykorzystuje architekturę przepływu danych, aby przepuszczać komunikaty przychodzące przez operatory ciągłych zapytań natychmiast po otrzymaniu komunikatu, dzięki czemu można natychmiast aktualizować zbiory wyników. Funkcje używane w zapytaniach ciągłych zostały zaimplementowane w sposób maksymalizujący przepustowość i minimalizujący opóźnienia. Strumień wejściowy Agregacja Złączanie Obliczanie Strumień wejściowy 2 Filtrowanie Podsumowywanie Iteracja Alternatywa dla własnego kodu Sybase Event Stream processor (ESP) stanowi alternatywne podejście do budowania wysokiej wydajności aplikacji klasy enterprise, które mają przetwarzać dane zdarzeń w czasie rzeczywistym. Własne aplikacje pisane przez firmy w języku C++ lub Java są kosztowne, czasochłonne i zwykle nieelastyczne, i stąd drogie w utrzymaniu, ponieważ ich logika przetwarzania wbudowana jest na stałe i ściśle powiązana ze strukturami danych. W rzeczy samej użytkownicy informują, że zastosowanie do tworzenia aplikacji technologii CEP stworzonej przez Sybase spowodowało zmniejszenie nakładów średnio o 80% w porównaniu z tworzeniem tych aplikacji od podstaw w języku Java. Efektem są nie tylko mniejsze koszty, lecz również krótszy czas między stworzeniem aplikacji a wdrożeniem jej do produkcji, co ma korzystny wpływ na sprawność biznesową. Oznacza to również, że ilość kodu, który trzeba utrzymywać, ulega zmniejszeniu. Dzięki napisaniu wyłącznie logiki zapytań ciągłych i oddaniu zarządzania danymi Sybase ESP, ilość kodu, którą trzeba utrzymywać, wynosi jakieś 10% całości o resztę troszczy się Sybase. Co więcej, projektowanie i pisanie wysoce wydajnego kodu do przetwarzania zdarzeń w czasie rzeczywistym wymaga specjalistycznych umiejętności programistycznych. Nie ma to być może znaczenia przy prostych aplikacjach, które nie muszą być skalowane, zapewniają wysoką wydajność, wdrażają bezpieczeństwo, wysoką dostępność itp. Jednak gdy wziąć te cechy pod uwagę, stworzenie takiej aplikacji przestaje być prostym ćwiczeniem programistycznym. Konieczne okazują sie wtedy znajomość programowania wielowątkowego, wiedza na temat projektowania kodu tak, aby komunikował się ze sprzętem w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności, oraz programowanie sieciowe zapewniające wysoce wydajną i niezawodną komunikację we/wy. Jeśli zaprzęgnięto do tworzenia aplikacji Sybase ESP, wszystkie te aspekty znajdują się już pod maską, a użytkownik siada za kierownicą i koncentruje się jedynie na wdrożeniu logiki biznesowej. 4

5 Nowe koncepcje i pojęcia Gdy pojawia się nowa technologia, często zdarza się, że przyjęcie wspólnej terminologii w branży i uzgodnienie wspólnych definicji używanych terminów wymaga dłuższego czasu. Tak z pewnością jest w przypadku przetwarzania złożonych zdarzeń (CEP). Przez ostatnie dwa lata, w miarę rozwoju tej technologii, zwano ją przetwarzaniem strumienia zdarzeń, przetwarzaniem strumienia, czy po prostu przetwarzaniem zdarzeń. W tej publikacji mowa o przetwarzaniu złożonych zdarzeń, gdyż jest to nazwa, której na określenie technologii tej klasy używa większość podmiotów z branży. Można jednak zauważyć, że produkt Sybase dla CEP nosi nazwę Event Stream Processor. Przetwarzanie strumienia zdarzeń jest jedną z postaci przetwarzania złożonych zdarzeń. Uważamy, że jest to najlepszy opis tego, do czego zaprojektowana została platforma Sybase ESP. Spektrum zastosowań i wymagań Niezależnie od konkretnych używanych terminów, wszystkie aplikacje przetwarzania zdarzeń próbują wykonywać jedną lub więcej z poniższych czynności: Wykrywanie sytuacji: Monitorowanie zdarzeń przychodzących w celu wykrycia wzorców, oznaczających istnienie okazji lub problemu, tj. sytuacji, która wymaga reakcji lub musi zostać zarejestrowana. Wykrywanie może odbywać się za pomocą prostego filtra lub złożonego zbioru reguł korelującego zdarzenia przychodzące i przesiewające je w poszukiwaniu zbiorów warunków, które mogą obejmować zdarzenia niewystępujące. W jego wyniku tworzone są zdarzenia wyższego poziomu oznaczające istnienie danej sytuacji. Agregacja i analiza danych ciągłe obliczenia: Dane są korelowane, grupowane i agregowane, a następnie poddawane obliczeniom w celu stworzenia nowych informacji, takich jak dane podsumowujące, statystyki wysokiego poziomu lub korekty kluczowych parametrów operacyjnych. Informacje te są często przekazywane użytkownikom końcowym za pomocą paneli kontrolnych. Informacje podsumowujące mogą zostać również użyte w aplikacjach dalszej fazy procesu, które wykonują na ich podstawie działania. Przykłady tego rodzaju CEP obejmują: stałe korygowanie cen w oparciu o ruchy rynku lub inne dane przychodzące w czasie rzeczywistym stałe aktualizowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) stałe aktualizowanie wycen i narażeń stałą agregację danych z wielu źródeł w celu uzyskania ogólnego obrazu Gromadzenie danych: Produktem ubocznym CEP jest często gromadzenie nieprzetworzonych danych zdarzeń i/lub danych podsumowujących wyższego poziomu. Zgromadzone dane mogą zostać wykorzystane jako kontekst przy przetwarzaniu zdarzeń nowo odebranych, jak również przechowywane w historycznej bazie danych dla celów analizy na uboczu, raportowania lub śladu audytowego. Integracja aplikacji, inteligentna obsługa zdarzeń: Wiele aplikacji zbudowanych jest w oparciu o architekturę sterowaną zdarzeniami, lecz podstawowe narzędzia takiej architektury udostępniają mechanizmy wymiany danych zdarzeń bez możliwości ich analizowania. CEP jest w stanie zapewnić w ramach tej architektury konkretną informację, analizując zdarzenia w kontekście innych zdarzeń oraz wiedzy o stanie różnych systemów, oraz ustalić, jakie nowe zdarzenia należy wygenerować lub jakie działanie podjąć w oparciu o dane zdarzenie. Można to rozumieć jako strumieniową alternatywę dla tradycyjnego ETL, ale taką, która działa w czasie rzeczywistym, a nadto posiada dodatkową warstwę informacyjną zdolną nie tylko przekształcać zdarzenia, lecz również je łączyć i filtrować, dając w wyniku nowe zdarzenia oparte na regułach biznesowych. Kwestia ta jest istotna, ponieważ w określonym kontekście może się okazać, że sedno sprawy tkwi w jednym konkretnym aspekcie przetwarzania zdarzeń. Mimo to zrozumienie, że różne aplikacje posiadają różne potrzeby, pomaga zapewnić dobranie optymalnego narzędzia do zadania. Analiza danych w czasie rzeczywistym Mówiąc o zdolności analizowania danych przychodzących w czasie rzeczywistym, mamy w istocie na myśli szereg funkcji, które można łącznie lub osobno stosować do danych, aby uzyskać informacje wysokiego poziomu i/ lub wywołać reakcję. Oto przykłady: Filtrowanie danych przez proste lub złożone filtry w celu wykrycia interesujących okoliczności. Filtrowanie może obejmować korelację zdarzeń z wielu źródeł, korelację zdarzeń w czasie oraz oczekiwanie na zbiory zdarzeń pasujące do określonego wzorca. Łączenie danych z wielu źródeł, w tym możliwość łączenia danych strumieniowych i statycznych lub danych przychodzących w różnych momentach. Można definiować okienka zachowywania danych, w oparciu bądź to o czas bądź o liczbę elementów, w których wykonywane będą obliczenia. Grupowanie i agregowanie danych, dające w wyniku dane podsumowujące i statystyki wysokiego poziomu. Mogą one obejmować trendy (średnie kroczące), pozycje/narażenia netto itp. 5

6 Obliczanie nowych elementów danych, wzbogacanie prostych danych zdarzeń poprzez dodawanie nowych pól obliczanych w oparciu o kontekst, danych z innych źródeł itd. Przekształcanie formatu i struktury danych. Może ono wykraczać poza proste przekształcanie na poziomie komunikatu i tworzyć zupełnie nowe zdarzenia oparte na jednym lub więcej zdarzeniach z użyciem reguł uwzględniających kontekst, danych referencyjnych itd. Generowanie zdarzeń wysokiego poziomu z wzorców lub grup zdarzeń niskiego poziomu. SYBASE EVENT STREAM PROCESSOR Sybase Event Stream Processor (ESP) to wysokiej wydajności złożony silnik przetwarzania zdarzeń klasy enterprise, którego można użyć, do implementacji i wdrażania szerokiej gamy aplikacji, których działanie oparte jest na analizie danych oraz podejmowaniu na ich podstawie decyzji w czasie rzeczywistym.. Produkt ten odzwierciedla najnowsze osiągnięcia w przetwarzaniu złożonych zdarzeń, łącząc wydajność, wszechstronność i łatwość użycia w implementacji klasy enterprise zaprojektowanej do wykorzystywania w najbardziej wymagających środowiskach. Cel: wydajność Głównym celem projektowym Sybase ESP od początku była maksymalna przepustowość przy minimalnych opóźnieniach. Na przykład na serwerze z systemem Linux i dwoma procesorami, Sybase ESP jest w stanie przetworzyć ponad 100 tys. komunikatów na sekundę, przy czym opóźnienia, mierzone od momentu odebrania komunikatu do zakończenia przetwarzania i wygenerowania wyników, mieszczą się zwykle w przedziale od jednej do kilku milisekund. Sybase ESP, zaprojektowany z myślą o wysokiej skalowalności i funkcjonowaniu jako element infrastruktury w aplikacjach kluczowych dla powodzenia przedsiębiorstwa, to wielowątkowa 64-bitowa aplikacja działająca w systemach Linux, Solaris i Microsoft Windows. Silnik ESP jest w pełni wielowątkowy, wykorzystując możliwości przetwarzania równoległego dostępne w maszynach z wieloma procesorami, a ponadto dysponuje funkcjami tworzenia klastrów, dzięki czemu aplikacje mogą być skalowane na wiele serwerów. Efekt końcowy to praktycznie nieograniczoną skalowalność, gdyż w celu zwiększenia przepustowości można dodawać dowolną potrzebną liczbę procesorów i serwerów. Cel: wszechstronność Jak wspomniano powyżej, różne aplikacje posiadają różne potrzeby. Wiele produktów CEP zostało zaprojektowanych tak, aby obsługiwać jeden typ aplikacji. Istnieje na przykład szereg silników reguł CEP zaprojektowanych przede wszystkim do wykrywania sytuacji. Jeśli występuje potrzeba właśnie wykrywania sytuacji, podejście takie ma sens, lecz kosztem utraty rozszerzalności technologii na inne typy aplikacji, zajmujące się raczej ciągłą analizą zbiorów danych zdarzeń. Sybase ESP został zaprojektowany tak, aby obsłużyć jak najszerszą gamę wymagań dotyczących przetwarzania zdarzeń: Monitorowanie przychodzących strumieni danych pod kątem okoliczności stanowiących szanse lub zagrożenia. Rozbudowywanie strumieni danych z innych źródeł i/lub wartościami obliczonymi. Grupowanie danych według różnych wymiarów, dające w wyniku dane podsumowujące lub statystyki wysokiego poziomu. Konsolidowanie danych z wielu heterogenicznych systemów, tworzące jeden zagregowany widok lub strumień. Operowanie na dużych zbiorach danych obejmujących długie przedziały czasowe. Gromadzenie danych nieprzetworzonych i/lub wynikowych do wykorzystania w analizie historycznej, raportowaniu lub do zapewnienia śladu audytowego. Niektóre specyficzne aspekty architektury Sybase ESP zapewniające jej wszechstronność to: Prosty, deklaratywny język zapytań w stylu SQL wraz z proceduralnym językiem skryptowym służącym do jego rozszerzania i kontroli. Podstawowym językiem przetwarzania zdarzeń używanym w Sybase ESP jest język CCL (Continuous Computation Language) adaptacja SQL na potrzeby przetwarzania zdarzeń. W ten sposób można wykorzystać znajomość i prostotę SQL w najczęściej spotykanych działaniach relacyjnych. Często występują jednak rodzaje logiki przetwarzania zdarzeń, których nie można łatwo wyrazić deklaratywnym poleceniem języka SQL. Dla nich Sybase ESP udostępnia wbudowany język skryptowy o nazwie SPLASH, którego można użyć do rozszerzenia CCL o operatory i funkcje użytkownika. Zarządzanie stanem bazy: komunikaty przychodzące mogą być przetwarzane jako klauzule INSERT, UPDATE, DELETE lub INSERT + UPDATE. Dzięki temu Sybase ESP może poradzić sobie z sytuacjami, w których komunikaty przychodzące nie stanowią jedynie nowego punktu danych w serii czasowej, lecz aktualizację poprzednich informacji. Większość implementacji CEP nie obsługuje klauzul UPDATE i DELETE, 6

7 traktując wszystkie komunikaty przychodzące jako nowe punkty danych w serii. W rzeczywistości wiele strumieni danych wywołuje aktualizacje, zmiany i unieważnienia. Aktualizacje te, czy są to zmiany w księdze zleceń, czy poprawki wcześniej wysłanych danych, muszą zostać zastosowane do uprzednio otrzymanych danych, aby można było utrzymać dokładny widok bieżącego stanu. Architektura klastra prywatnej chmury: zaawansowana architektura klastrowa serwera ESP umożliwia mu funkcjonowanie jako prywatna chmura udostępniająca usługi CEP dowolnej liczbie aplikacji działających na dowolnej liczbie serwerów, przy czym aplikacje mogą być uruchamiane i zatrzymywane dynamicznie. Co więcej, menedżer klastra udostępnia zarządzanie przestrzenią nazw i konwersję adresów URL, co umożliwia wydajną komunikację między projektami w ramach chmury. Interfejs zapytań na żądanie, umożliwiający aplikacjom zewnętrznym odpytywanie wszystkich okien zdarzeń, jak gdyby były one przechowywane w bazie danych. Interfejsy ODBC/JDBC zapewniają wsparcie dla standardowych aplikacji odpytujących i umożliwiają tworzenie migawek aktualnych zbiorów danych. Elastyczne opcje subskrypcji, umożliwiające użytkownikom i aplikacjom dostosowanie strumieni wyjściowych poprzez tworzenie subskrypcji wykorzystujących predykaty SQL, a także, w przypadku subskrypcji okienek, opcja otrzymywania informacji o stanie bieżącym po aktualizacjach. Cel: produktywność Każdy produkt CEP jest, mimo wszystko, narzędziem do zapewnienia produktywności. Można pisać wszystko samemu w języku C++ lub innym języku programowania ogólnego przeznaczenia, lecz tworzenie aplikacji w Sybase ESP oszczędza czas i nakłady oraz czyni aplikację solidniejszą i łatwiejszą w konserwacji. Ważne więc, aby narzędzia do pisania aplikacji maksymalizowały produktywność użytkowników. W Sybase ESP dostępne są dwa elementy ukierunkowane na maksymalizację tej produktywności: CCL + SPLASH: CCL to język przetwarzania zdarzeń obsługiwany przez Sybase ESP, używany do wyrażania logiki biznesowej przetwarzania i analizowania zdarzeń przychodzących. SPLASH to prosty język skryptowy zapewniający rozszerzalność CCL, umożliwiający użytkownikowi szybkie i proste pisanie własnych operatorów i funkcji. Taka solidna kombinacja języków ma zapewnić wymagane bogactwo opcji i wszechstronności z jednoczesnym zachowaniem prostoty w celu maksymalizowania produktywności użytkowników. Sybase ESP Studio: oparte na Eclipse środowisko IDE, zapewniające wszystkie narzędzia niezbędne do łatwego i skutecznego pisania, testowania, dostrajania i wdrażania projektów ESP. Unikatowym aspektem ESP Studio jest możliwość pracy przez użytkownika z projektami w wizualnym edytorze przepływu danych bądź w tekstowym edytorze CCL. Użytkownicy zaawansowani chętnie skorzystają z wydajności edytora CCL, a także możliwości wizualnego podglądu przepływu danych między operatorami, co szczególnie przydaje się w dużych, złożonych projektach. Użytkownicy nowi i z mniejszą wiedzą techniczną docenią możliwość pracy wyłącznie w edytorze wizualnym, bez konieczności poznawania składni języka CCL. Użytkownicy mogą przełączać się między edytorem wizualnym i CCL w dowolnym momencie jedną kombinacją klawiszy, a zmiany dokonane w jednym z edytorów są widoczne w drugim. ESP Studio zawiera ponadto bogaty zestaw narzędzi do testowania, odpluskwiania i dostrajania aplikacji. Perspektywa uruchamiania i testowania obejmuje: Nagrywanie i odtwarzanie: przechwytywanie strumieni danych na żywo i odtwarzanie ich w kontrolowanym tempie na potrzeby testów regresowych lub testowania nowych modeli na danych historycznych. Ładowanie danych z plików i narzędzie do ręcznego wprowadzania danych. Śledzenie zdarzeń: widok wpływu każdego ze zdarzeń na stan wszystkich węzłów na schemacie przepływu danych. Debugger: ustawianie pułapek. Przeglądarka: widok wyników poszczególnych strumieni i zawartości poszczególnych okien. 7

8 INTEGRACJA SYSTEMU Sybase ESP otrzymuje zdarzenia z systemów, które je generują, publikuje zdarzenia wyjściowe dla aplikacjikonsumentów i udostępnia okna ESP dla zapytań dokonywanych poprzez interfejs ODBC lub JDBC. Zdarzenia są zwykle kierowane strumieniowo do i z projektu ESP za pomocą adapterów. Sybase udostępnia szeroką gamę adapterów do łączenia się z często używanymi systemami, w tym: Szynami komunikatów Bazami danych Plikami, gniazdami Pocztą (SMTP) Usługami sieci Web Danymi rynku finansowego Systemami wymiany informacji finansowej (FIX) Dodatkowo pakiet SDK do Sybase ESP zawiera interfejsy i narzędzia służące do pisania własnych adapterów lub umożliwiania aplikacjom bezpośredniej integracji z ESP. SDK ESP jest dostępny dla języków C/C++, Java i.net. 8

9 STRUMIENIE WEJŚCIOWE Studio Rynki Handel internetowy Pliki Dystrybucja i łańcuch dostaw Input Adapters Event Stream Processor Output Adapters Wizualizacja panoptyczna Aplikacje operacyjne Narzędzia raportowania / BI Arkusze kalkulacyjne Składnice danych operacyjnych Dane referencyjne Dane historyczne ZEWNĘTRZNE BAZY DANYCH Dane analityczne Sybase RAP Analiza historyczna i serii danych na żądanie Interfejs zapytań na żądanie umożliwia uruchamianie migawkowych zapytań SQL na oknach zdarzeń wewnątrz projektu ESP. Obsługiwane są interfejsy ODBC i JDBC. Sterowanie serwerem Sybase ESP i kontrolowanie go odbywa się za pomocą interfejsu XML RPC. Funkcje produktu Sybase Event Stream Processor Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie głównych cech platformy ESP. Okna zdarzeń: Okna zdarzeń można zdefiniować w oparciu o czas lub wielkość. Starsze zdarzenia są automatycznie usuwane z okna zgodnie ze zdefiniowanymi regułami zachowywania. Okna umożliwiają agregację zdarzeń, obliczanie statystyk zagregowanych na zbiorach powiązanych zdarzeń, a także podglądy i złączenia. Automatyczne zarządzanie stanem bazy: Podczas gdy większość procesorów zdarzeń traktuje wszystkie dane przychodzące jako serię czasową, dołączając najnowsze komunikaty do historii strumienia, procesor Sybase wykorzystuje bardziej złożony model, w którym można stosować komunikaty przychodzące również do okien zdarzeń jako klauzule UPDATE i DELETE, automatycznie i wydajnie utrzymując bieżący stan dynamicznych zbiorów danych. Przechwytywanie danych: Dane nieprzetworzone i/lub pochodne można przechwytywać w Sybase IQ lub Sybase RAP, co zapewnia zapis historyczny dla celów analizy lub audytu na żądanie. Zapytania na żądanie: Wszystkie okna zdarzeń ESP mogą nie tylko generować strumień wyjściowy, lecz również być odpytywane poprzez standardowe interfejsy ODBC i JDBC. Dla narzędzia raportującego są one widoczne jako baza danych z zawsze aktualnymi widokami. Architektura klastra chmury prywatnej: Serwer ESP może działać jako chmura, zapewniając w praktyce prywatną chmurę CEP, w której uruchomiona jest dowolna liczba projektów ESP na dowolnej liczbie maszyn. Możliwe jest dynamiczne uruchamianie i zatrzymywanie projektów, a także łączność z innymi projektami za pośrednictwem menedżera klastra ESP, który zapewnia konwersję adresów i izolację przestrzeni nazw. Język skryptowy SLASH: Możliwe jest szybkie i łatwe pisanie własnych operatorów i funkcji z użyciem wbudowanego języka skryptowego SLASH. SLASH zapewnia rozszerzalność języka CCL, znacząco podnosząc jego wszechstronność. Jest to niewielki język zaprojektowany w konkretnym celu pracy ze zdarzeniami, ściśle zintegrowany ze strumieniami i oknami CCL oraz w pełni zintegrowany z ESP Studio. Zwiększa on wszechstronność bez ograniczania produktywności użytkowników. Zewnętrzne biblioteki funkcji: ESP wyposażony jest w interfejs dla zewnętrznych bibliotek użytkownika, umożliwiający wywoływanie w zapytaniu ESP własnościowych funkcji napisanych w języku C/C++ lub Java. 9

10 Opcje komunikatów asynchronicznych i synchronicznych: Podczas gdy większość implementacji CEP zakłada działanie całkowicie asynchronicznie, Sybase uznaje fakt, że niektóre aplikacje muszą zapewnić integralność danych. Dlatego też dla strumieni wejściowych dostępne są opcje synchronicznego transferu komunikatów z regulowanymi parametrami, równoważące potrzeby integralności danych i wydajności. Opcje subskrypcji: Opcje subskrypcji obejmują możliwość subskrypcji okien z opcją otrzymywania początkowego stanu okna i późniejszych aktualizacji, a także możliwość subskrypcji poleceniem języka SQL w celu dostosowania subskrypcji filtrowaniem lub agregacją. Wbudowane zabezpieczenia: Kontrola dostępu na poziomie strumienia, uwierzytelnienie i opcjonalne szyfrowanie strumieni wejściowych i wyjściowych. Konfiguracje klastrowe: wsparcie dla konfiguracji sprzętu w klastrach obejmuje możliwość uruchamiania pojedynczego modelu danych na wielu maszynach za pośrednictwem menedżera klastra, który zarządza procesem rozproszonym. Opcje wysokiej dostępności: Funkcje Hot Standby zapewniają automatyczne przełączanie po awarii z serwera głównego na działający zapasowy. Alternatywnie można wykorzystać konfigurację rezerwy pasywnej, aby automatycznie uruchamiać nowy serwer na dostępnym sprzęcie. Odzyskiwanie danych oparte na zasobach dyskowych, które można włączyć dla wszystkich lub niektórych okien projektu, umożliwia odzyskiwanie treści okien przy ponownym uruchamianiu projektu. Sybase ESP Studio: Zaprojektowane z myślą o zmaksymalizowaniu produktywności użytkowników środowisko oferujące edycję w trybach wizualnym i tekstowym z możliwością przełączania się między nimi w dowolnym czasie, a także pełny pakiet narzędzi do testowania, odpluskwiania i strojenia. Adaptery: Bogaty zestaw adapterów w celu łatwej integracji z typowymi systemami generującymi dane zdarzeń do przetworzenia przez ESP, przechowującymi dane statystyczne do użycia przez ESP oraz konsumującymi strumień wyjściowy ESP. SDK: Zestaw narzędzi dla programujących w językach C/C++, Java i.net, pozwalający na pisanie własnych adapterów i integrację z aplikacjami użytkownika. TYPOWE APLIKACJE PRZETWARZANIA ZŁOŻONYCH ZDARZEŃ Sybase ESP umożliwia szybkie pisanie szerokiej gamy aplikacji przetwarzających zdarzenia. Oto zaledwie kilka rodzajów aplikacji stworzonych przy pomocy tej technologii. Wgląd w rynek: Filtrowanie, łączenie, oczyszczanie i analizowanie danych rynkowych na żywo. Wybieranie lub łączenie danych z wielu źródeł. Monitorowanie opóźnień w dostarczaniu danych i ich jakości. Obliczanie pól dodających wartość. Konsolidowanie cen lub ksiąg zleceń na wielu forach. Obliczanie statystyk rynku. Analizowanie głębi rynku. Transakcje zautomatyzowane lub algorytmiczne: Przetwarzanie dużych wolumenów danych rynkowych w celu odkrycia okazji transakcyjnych i podjęcia odpowiednich działań; wykonywanie dużych zleceń z użyciem różnych algorytmów transakcji śledzących rynek; konsolidacja pełnych danych rynkowych z wielu rynków, umożliwiająca analizę całkowitej głębi i presji rynku. Dzięki połączeniu z serwerem Sybase RAP udostępniającym historię notowań, algorytmy mają dostęp do historycznych schematów transakcji, możliwe jest też testowanie na danych historycznych nowych algorytmów. Kształtowanie rynku, automatyczna wycena: Oczyszczanie i walidowanie przychodzących danych rynkowych, a następnie stosowanie do nich skrzywienia i różnic kursowych z włączeniem danych wejściowych od maklerów w celu aktualizacji kursów wewnętrznych i/lub opublikowanych. Walidacja i sprawdzanie zgodności przed transakcją: Sprawdzanie zleceń przychodzących pod kątem błędów i /lub zgodności bez powodowania opóźnień. Monitorowanie transakcji: Stałe monitorowanie i raportowanie działań transakcyjnych, prowadzonych bądź to przez algorytmy, bądź przez ludzi. Identyfikowanie zaniżonej wydajności, transakcji poza wcześniej ustalonymi parametrami oraz śledzenie postępów w składaniu dużych zleceń. Najlepsze wykonanie, inteligentne przekierowywanie zleceń: Przekierowywanie zleceń zgodnie z amerykańskimi przepisami Regulacji NMS i unijną dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych, z uwzględnieniem zleceń chronionych, profili i preferencji klientów oraz cech lokalizacji. Przechwytywanie i gromadzenie danych dla celów monitorowania i raportowania zgodności z przepisami. 10

11 Agregacja ryzyka, zysk i strata w czasie rzeczywistym: Zagregowane informacje o ryzyku i pozycjach w czasie rzeczywistym z wielu niezależnych systemów transakcyjnych, systemów przechowywania pozycji i systemów zarządzania ryzykiem, zapewniające zagregowany widok w czasie rzeczywistym, który można analizować w wielu wymiarach; nieinwazyjna konsolidacja informacji w czasie rzeczywistym w silosach organizacyjnych bez potrzeby zmiany lub wymiany systemów bazowych. Używanie danych rynkowych czasu rzeczywistego do ciągłej wyceny. Dyrygowanie danymi: Inteligentne zarządzanie rozpowszechnianiem danych w ramach architektury zorientowanej na usługi, definiowanie złożonych reguł obejmujących wiedzę o kontekście i stanach w celu utrzymania synchronizacji systemów rozproszonych. PODSUMOWANIE Kluczowe procesy i decyzje biznesowe coraz częściej polegają na możliwie najbardziej aktualnych informacjach oraz sposobach natychmiastowego reagowania na zmieniające się okoliczności. Jest to szczególnie istotne na stale zmieniającej się arenie usług finansowych, gdzie szybkość, wolumen danych i dokładność odgrywają niebagatelną rolę w maksymalizowaniu zysków, minimalizowaniu ryzyka i zachowywaniu zgodności z wewnętrznymi i administracyjnymi wymaganiami kontrolnymi. Sybase Event Stream Processor będący wysokiej wydajności złożoną platformą przetwarzania zdarzeń oferuje technologię następnej generacji pozwalającą sprostać tym wymagającym wyzwaniom zarówno dziś, jak i w przyszłości. 11

12 Sybase, Inc. Worldwide Headquarters One Sybase Drive Dublin, CA U.S.A SYBASE 12 Sybase Products Poland Sp. z o.o. Ul. Wołoska 5 budynek Taurus Warszawa Copyright 2012 Sybase, an SAP Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieujawnione prawa zastrzeżone na podstawie amerykańskich przepisów o prawach autorskich. Sybase i logo Sybase są znakami towarowymi Sybase, Inc. lub jego spółek zależnych. wskazuje na rejestrację w Stanach Zjednoczonych Ameryki. SAP i logo SAP są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi SAP AG w Niemczech oraz w kilku innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właściwych właścicieli. 01/12

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Kompleksowa obsługa sprawozdawczości grup kapitałowych. Aplikacja Asseco CCR to zaawansowane, bezpieczne i intuicyjne narzędzie do obsługi sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Szkolenie autoryzowane MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, gdzie uczestnicy zapoznają

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan kursu. Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści

Ramowy plan kursu. Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści Ramowy plan kursu Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści 1 3 4 Technologia MS SQL Server 2008 R2. Podstawy relacyjnego modelu i projektowanie baz. Zaawansowane elementy języka SQL. Programowanie w języku

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++

Zaawansowane programowanie w języku C++ Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: C/ADV Zaawansowane programowanie w języku C++ Dni: 3 Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami wytwarzania oprogramowania z użyciem zaawansowanych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego mgr Artur Wroński mgr inż. Przemysław Kapica 25.04.2012 Agenda: Środowisko platformy BI Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. WARSTWA PRZETWARZANIA WSADOWEGO

CZĘŚĆ I. WARSTWA PRZETWARZANIA WSADOWEGO Spis treści Przedmowa Podziękowania O książce Rozdział 1. Nowy paradygmat dla Big Data 1.1. Zawartość książki 1.2. Skalowanie tradycyjnej bazy danych 1.2.1. Skalowanie za pomocą kolejki 1.2.2. Skalowanie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE: System Spółdzielcza Baza Nieruchomości realizuje wytyczne Komisji

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu baz danych

Pojęcie systemu baz danych Pojęcie systemu baz danych System baz danych- skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki. Składa się z zasadniczych elementów: 1) Danych 2) Sprzętu 3) Programów 4)

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio Czym jest jpalio? jpalio to unikalna platforma technologiczna pozwalająca na stworzenie szeregu produktów dostosowanych do indywidualnych preferencji klienta. W naszej ofercie znajduje się m.in. system

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne Autor Zofia Kruczkiewicz Wzorce oprogramowania 4

Informacje wstępne Autor Zofia Kruczkiewicz Wzorce oprogramowania 4 Utrwalanie danych zastosowanie obiektowego modelu danych warstwy biznesowej do generowania schematu relacyjnej bazy danych Informacje wstępne Autor Zofia Kruczkiewicz Wzorce oprogramowania 4 1. Relacyjne

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Java w 21 dni / Rogers Cadenhead. Gliwice, cop Spis treści. O autorze 11. Wprowadzenie 13 TYDZIEŃ I JĘZYK JAVA

Java w 21 dni / Rogers Cadenhead. Gliwice, cop Spis treści. O autorze 11. Wprowadzenie 13 TYDZIEŃ I JĘZYK JAVA Java w 21 dni / Rogers Cadenhead. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorze 11 Wprowadzenie 13 TYDZIEŃ I JĘZYK JAVA Dzień 1. Rozpoczynamy przygodę z Javą 21 Język Java 21 Programowanie obiektowe 24 Obiekty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką Autor: Paweł Konieczny Promotor: dr Jadwigi Bakonyi Kategorie: aplikacja www Słowa kluczowe: Serwis

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie simaris design SIMARIS design basic skupiać się na sprawach ważnych Zaprojektowanie systemu zasilania dla obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja mobilnego systemu wspomagającego organizowanie zespołowej aktywności fizycznej Autor: Krzysztof Salamon W dzisiejszych czasach życie ludzi

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ zastosowania rozwiązań BigData$ Bartosz Dudziński" Architekt IT! Już nie tylko dokumenty Ilość Szybkość Różnorodność 12 terabajtów milionów Tweet-ów tworzonych codziennie

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

EXR - EASY XBRL REPORTING

EXR - EASY XBRL REPORTING 1 - EASY XBRL REPORTING Program do tworzenia sprawozdań finansowych START prezentacji 2 O programie System (Easy XBRL Reporting) zaprojektowany został aby usprawnić procesy szeroko rozumianej sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Lp. 1 2 4 5 Temat Zasady dotyczące zarządzania projektem podczas prac związanych z tworzeniem bazy oraz cykl życiowy bazy Modele tworzenia

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Analityka danych w środowisku Hadoop Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Pytania stawiane przez biznes 1 Jaka jest aktualnie sytuacja w firmie? 2 Na czym jeszcze możemy zarobić? Które procesy możemy usprawnić?

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Replikacje. dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej. Kontakt:

Replikacje. dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej. Kontakt: dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl Replikacje 2 1 Podstawowe pojęcia Strategie replikacji Agenci replikacji Typy replikacji Modele replikacji Narzędzia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Procedury pozwalające na uproszczenie procesu. projektowania. ZW3D CAD/CAM Biała księga

Procedury pozwalające na uproszczenie procesu. projektowania. ZW3D CAD/CAM Biała księga Procedury pozwalające na uproszczenie procesu projektowania Wstęp Niniejsze opracowanie ukazuje typowy proces projektowania elementów mechanicznych. Ponadto wyjaśni typowe zagadnienia pozwalające uprościć

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida promotor: dr Dariusz Król Przypomnienie Celem pracy jest porównanie wybranych szkieletów programistycznych o otwartym kodzie źródłowym

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe Architektury Usług Internetowych Laboratorium 2. Usługi sieciowe Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem usług sieciowych na przykładzie prostego serwera Apache Axis2. Apache Axis2 Apache

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Programowanie dla początkujących w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Spis treści

Programowanie dla początkujących w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Spis treści Programowanie dla początkujących w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop. 2017 Spis treści O autorach 11 Podziękowania 12 Wprowadzenie 13 CZĘŚĆ I ZACZNIJ PROGRAMOWAĆ JUŻ DZIŚ Godzina 1. Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku z wykorzystaniem systemu ADONIS Krok po kroku BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Piotr Bubacz Cloud Computing

Piotr Bubacz Cloud Computing Cloud Computing ITA-112 Wersja 0.9 Warszawa, Czerwiec 2011 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Wprowadzenie do Cloud Computing 1-1 Moduł 2 Wprowadzenie do Windows 2-1 Moduł 3 Storage Tabele 3-1 Moduł

Bardziej szczegółowo