Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń"

Transkrypt

1 Dokument techniczny Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń Informacje na temat podstawowych koncepcji i korzyści, jakie można osiągnąć, wykorzystując technologię przetwarzania złożonych zdarzeń w celu spełnienia wymagania wysokiej wydajności w dzisiejszych przedsiębiorstwach funkcjonujących w warunkach czasu rzeczywistego

2 SPIS TREŚCI 3 Wstęp 3 Czym jest przetwarzanie złożonych zdarzeń? 4 Alternatywa dla własnego kodu 5 Nowe koncepcje i pojęcia 5 Spektrum zastosowań i wymagań 6 Analiza danych w czasie rzeczywistym 6 Sybase Event Stream Processor 6 Cel: wydajność 6 Cel: wszechstronność 7 Cel: produktywność 8 Integracja systemu 9 Funkcje produktu Sybase Event Stream Processor 10 Typowe aplikacje przetwarzania złożonych zdarzeń 11 Podsumowanie 2

3 WSTĘP Na rynkach kapitałowych wydarzenia zachodzą bardzo szybko. Szybkie są zarówno ruchy rynków, jak i zmiany pozycji. Natychmiastowe reagowanie na nie jest kluczem do zwiększenia zysku i/lub zarządzania ryzykiem. Czy jest to zautomatyzowana aplikacja do dokonywania transakcji, aplikacja kształtująca rynek, która musi natychmiast reagować na jego ruchy, czy też osoba zarządzająca ryzykiem, która chce mieć przez cały dzień przed oczami stale aktualizowaną wielkość ekspozycji firmy na rozmaite rodzaje ryzyka, sednem sprawy jest zdolność do analizowania danych przychodzących z wielu źródeł i w bardzo szybkim tempie w czasie rzeczywistym. Zjawisko to nie występuje wyłącznie na rynkach kapitałowych. Oprócz usług finansowych wiele branż, w tym telekomunikacja i sieci, logistyka i transport, a także administracja rządowa, doświadczają tych samych wyzwań dotyczących wzrostu wolumenów danych, przyspieszenia tempa odbierania lub tworzenia danych, jak również rosnącej presji biznesowej na zdolność analizowania danych i podejmowania na ich podstawie działań w czasie rzeczywistym, aby maksymalizować zysk i/lub zmniejszać ryzyko. Technologia przetwarzania złożonych zdarzeń (CEP) zapewnia innowacyjne podejście do wydobywania informacji z danych o zdarzeniach w czasie rzeczywistym. Jako platforma rozwijania aplikacji udostępnia ona narzędzia wysokiego poziomu do definiowania sposobów przetwarzania i analizowania zdarzeń. Jako silnik architektury sterowanej zdarzeniami (EDA) stanowi mózg absorbujący, agregujący, korelujący i analizujący zdarzenia, dający w wyniku nowe zdarzenia wysokiego poziomu, które mogą wywołać odpowiedź, jak również informacje wysokiego poziomu obrazujące aktualny stan działalności. Technologia CEP pozwala łatwo zdefiniować logikę stosowaną do przychodzących zdarzeń (np. komunikatów), tak aby wykonywać następujące czynności: Łączenie danych z wielu źródeł, dające w wyniku strumienie pochodne zawierające bogatszą i pełniejszą informację. Obliczanie informacji dodających wartość, umożliwiające szybkie podejmowanie decyzji. Oczekiwanie na określone warunki lub wzorce wywołujące natychmiastową reakcję. Generowanie informacji wysokiego poziomu, takich jak dane podsumowujące, statystyki i trendy, pozwalające zobaczyć ogólny obraz lub łączny wynik wielu pojedynczych zdarzeń. Stałe przeliczanie głównych wartości operacyjnych w oparciu o kompleksową analizę danych przychodzących. Gromadzenie danych nieprzetworzonych i/lub wynikowych w historycznej bazie danych dla celów analizy historycznej i/lub zgodności z prawem. Celem niniejszej publikacji jest wprowadzenie czytelnika w zagadnienia leżące u podstaw przetwarzania złożonych zdarzeń oraz przedstawienie korzyści, które można uzyskać, budując aplikacje przetwarzające zdarzenia za pomocą Sybase Event Stream Processor, najbardziej kompletnej, złożonej technologii przetwarzania zdarzeń klasy enterprise dostępnej dla dzisiejszych wyśrubowanych wymagań. CZYM JEST PRZETWARZANIE ZŁOŻONYCH ZDARZEŃ? Rozważmy następujące sytuacje: Zautomatyzowana aplikacja do dokonywana transakcji, skanująca olbrzymie ilości przychodzących danych rynkowych w celu wykrywania okazji transakcyjnych, gdzie wywołanie transakcji musi następować natychmiast pod groźbą zaprzepaszczenia okazji. Aplikacja kształtująca rynek, która musi korygować kursy wewnętrzne lub opublikowane w reakcji na ruchy rynku opóźnienia oznaczają utratę transakcji lub zysku. Aplikacja zarządzania ryzykiem, która stale aktualizuje zagregowane informacje o pozycjach i ryzyku, łącząc dane z wielu systemów tak, aby zapewnić pojedynczy, skonsolidowany, zawsze aktualny widok. Oto zaledwie kilka przykładów rodzajów aplikacji, które mogą skorzystać z technologii przetwarzania złożonych zdarzeń. Wspólnym mianownikiem tych aplikacji jest potrzeba stałego gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych w czasie rzeczywistym oraz zwracania wyników bez opóźnień, nawet dla danych przychodzących w bardzo szybkim tempie. Aczkolwiek tradycyjne bazy danych zostały zaprojektowane tak, aby przetwarzać pojedyncze transakcje w bardzo szybkim tempie, analiza danych w poszukiwaniu określonych warunków lub generowanie danych podsumowujących wyższego poziomu są zadaniami, które muszą odbywać się na uboczu, z użyciem narzędzi zapytań, które nigdy nie były projektowane z myślą o zwracaniu informacji, na podstawie których można podejmować działania, w czasie rzeczywistym. Są one przez to nieprzydatne dla aplikacji, które muszą analizować dane w czasie rzeczywistym (takich jak aplikacje transakcyjne), a chociaż zostały przystosowane do analizy danych w innych obszarach, to fakt dokonywania analizy na danych historycznych oznacza, że wgląd biznesowy uzyskiwany jest po fakcie, co w wielu przypadkach skutkuje utratą okazji na szybką reakcję na wyniki analizy. Technologia przetwarzania złożonych zdarzeń zapewnia narzędzia analizy danych tradycyjnie oferowane przez relacyjne bazy danych, a nawet arkusze kalkulacyjne, lecz w zaimplementowane jako system czasu rzeczywistego, 3

4 sterowany zdarzeniami, zdolny przetwarzać dane przychodzące w bardzo szybkim tempie i generować wyniki z opóźnieniem bliskim zerowego. Można to przedstawić jako przewrót w niektórych koncepcjach relacyjnej bazy danych. Tradycyjna relacyjna baza danych projektowana jest pod kątem gromadzenia danych i ich przechowywania, a następnie analizy w celu odfiltrowania danych, ich łączenia, szukania wzorców, generowania danych podsumowujących wyższego poziomu itd. Analiza odbywa się na uboczu, a nie w reakcji na zdarzenia przychodzące. Z kolei procesor zdarzeń (serce technologii CEP) pobiera zdarzenia przechodzące i przepuszcza je przez zestaw zdefiniowanych wcześniej ciągłych zapytań, aby uzyskać pochodne strumienie lub zbiory danych. Zapytania te zwane są ciągłymi, ponieważ logika analizy danych wygląda podobnie jak ta występująca w tradycyjnej bazie danych, na przykład: Pokaż, które zdarzenia spełniają dane kryterium. Powiedz mi, czy wystąpił określony wzorzec zdarzeń (lub ich braku). Pokaż mi aktualną łączną liczbę zdarzeń spełniających dane kryterium. Pogrupuj zdarzenia według tych wartości i oblicz średnią dla każdej grupy. Aczkolwiek logika przetwarzania złożonych zdarzeń może przypominać zapytania w tradycyjnej bazie danych, jej implementacja jest zupełnie niepodobna. Przetwarzanie zdarzeń wykorzystuje architekturę przepływu danych, aby przepuszczać komunikaty przychodzące przez operatory ciągłych zapytań natychmiast po otrzymaniu komunikatu, dzięki czemu można natychmiast aktualizować zbiory wyników. Funkcje używane w zapytaniach ciągłych zostały zaimplementowane w sposób maksymalizujący przepustowość i minimalizujący opóźnienia. Strumień wejściowy Agregacja Złączanie Obliczanie Strumień wejściowy 2 Filtrowanie Podsumowywanie Iteracja Alternatywa dla własnego kodu Sybase Event Stream processor (ESP) stanowi alternatywne podejście do budowania wysokiej wydajności aplikacji klasy enterprise, które mają przetwarzać dane zdarzeń w czasie rzeczywistym. Własne aplikacje pisane przez firmy w języku C++ lub Java są kosztowne, czasochłonne i zwykle nieelastyczne, i stąd drogie w utrzymaniu, ponieważ ich logika przetwarzania wbudowana jest na stałe i ściśle powiązana ze strukturami danych. W rzeczy samej użytkownicy informują, że zastosowanie do tworzenia aplikacji technologii CEP stworzonej przez Sybase spowodowało zmniejszenie nakładów średnio o 80% w porównaniu z tworzeniem tych aplikacji od podstaw w języku Java. Efektem są nie tylko mniejsze koszty, lecz również krótszy czas między stworzeniem aplikacji a wdrożeniem jej do produkcji, co ma korzystny wpływ na sprawność biznesową. Oznacza to również, że ilość kodu, który trzeba utrzymywać, ulega zmniejszeniu. Dzięki napisaniu wyłącznie logiki zapytań ciągłych i oddaniu zarządzania danymi Sybase ESP, ilość kodu, którą trzeba utrzymywać, wynosi jakieś 10% całości o resztę troszczy się Sybase. Co więcej, projektowanie i pisanie wysoce wydajnego kodu do przetwarzania zdarzeń w czasie rzeczywistym wymaga specjalistycznych umiejętności programistycznych. Nie ma to być może znaczenia przy prostych aplikacjach, które nie muszą być skalowane, zapewniają wysoką wydajność, wdrażają bezpieczeństwo, wysoką dostępność itp. Jednak gdy wziąć te cechy pod uwagę, stworzenie takiej aplikacji przestaje być prostym ćwiczeniem programistycznym. Konieczne okazują sie wtedy znajomość programowania wielowątkowego, wiedza na temat projektowania kodu tak, aby komunikował się ze sprzętem w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności, oraz programowanie sieciowe zapewniające wysoce wydajną i niezawodną komunikację we/wy. Jeśli zaprzęgnięto do tworzenia aplikacji Sybase ESP, wszystkie te aspekty znajdują się już pod maską, a użytkownik siada za kierownicą i koncentruje się jedynie na wdrożeniu logiki biznesowej. 4

5 Nowe koncepcje i pojęcia Gdy pojawia się nowa technologia, często zdarza się, że przyjęcie wspólnej terminologii w branży i uzgodnienie wspólnych definicji używanych terminów wymaga dłuższego czasu. Tak z pewnością jest w przypadku przetwarzania złożonych zdarzeń (CEP). Przez ostatnie dwa lata, w miarę rozwoju tej technologii, zwano ją przetwarzaniem strumienia zdarzeń, przetwarzaniem strumienia, czy po prostu przetwarzaniem zdarzeń. W tej publikacji mowa o przetwarzaniu złożonych zdarzeń, gdyż jest to nazwa, której na określenie technologii tej klasy używa większość podmiotów z branży. Można jednak zauważyć, że produkt Sybase dla CEP nosi nazwę Event Stream Processor. Przetwarzanie strumienia zdarzeń jest jedną z postaci przetwarzania złożonych zdarzeń. Uważamy, że jest to najlepszy opis tego, do czego zaprojektowana została platforma Sybase ESP. Spektrum zastosowań i wymagań Niezależnie od konkretnych używanych terminów, wszystkie aplikacje przetwarzania zdarzeń próbują wykonywać jedną lub więcej z poniższych czynności: Wykrywanie sytuacji: Monitorowanie zdarzeń przychodzących w celu wykrycia wzorców, oznaczających istnienie okazji lub problemu, tj. sytuacji, która wymaga reakcji lub musi zostać zarejestrowana. Wykrywanie może odbywać się za pomocą prostego filtra lub złożonego zbioru reguł korelującego zdarzenia przychodzące i przesiewające je w poszukiwaniu zbiorów warunków, które mogą obejmować zdarzenia niewystępujące. W jego wyniku tworzone są zdarzenia wyższego poziomu oznaczające istnienie danej sytuacji. Agregacja i analiza danych ciągłe obliczenia: Dane są korelowane, grupowane i agregowane, a następnie poddawane obliczeniom w celu stworzenia nowych informacji, takich jak dane podsumowujące, statystyki wysokiego poziomu lub korekty kluczowych parametrów operacyjnych. Informacje te są często przekazywane użytkownikom końcowym za pomocą paneli kontrolnych. Informacje podsumowujące mogą zostać również użyte w aplikacjach dalszej fazy procesu, które wykonują na ich podstawie działania. Przykłady tego rodzaju CEP obejmują: stałe korygowanie cen w oparciu o ruchy rynku lub inne dane przychodzące w czasie rzeczywistym stałe aktualizowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) stałe aktualizowanie wycen i narażeń stałą agregację danych z wielu źródeł w celu uzyskania ogólnego obrazu Gromadzenie danych: Produktem ubocznym CEP jest często gromadzenie nieprzetworzonych danych zdarzeń i/lub danych podsumowujących wyższego poziomu. Zgromadzone dane mogą zostać wykorzystane jako kontekst przy przetwarzaniu zdarzeń nowo odebranych, jak również przechowywane w historycznej bazie danych dla celów analizy na uboczu, raportowania lub śladu audytowego. Integracja aplikacji, inteligentna obsługa zdarzeń: Wiele aplikacji zbudowanych jest w oparciu o architekturę sterowaną zdarzeniami, lecz podstawowe narzędzia takiej architektury udostępniają mechanizmy wymiany danych zdarzeń bez możliwości ich analizowania. CEP jest w stanie zapewnić w ramach tej architektury konkretną informację, analizując zdarzenia w kontekście innych zdarzeń oraz wiedzy o stanie różnych systemów, oraz ustalić, jakie nowe zdarzenia należy wygenerować lub jakie działanie podjąć w oparciu o dane zdarzenie. Można to rozumieć jako strumieniową alternatywę dla tradycyjnego ETL, ale taką, która działa w czasie rzeczywistym, a nadto posiada dodatkową warstwę informacyjną zdolną nie tylko przekształcać zdarzenia, lecz również je łączyć i filtrować, dając w wyniku nowe zdarzenia oparte na regułach biznesowych. Kwestia ta jest istotna, ponieważ w określonym kontekście może się okazać, że sedno sprawy tkwi w jednym konkretnym aspekcie przetwarzania zdarzeń. Mimo to zrozumienie, że różne aplikacje posiadają różne potrzeby, pomaga zapewnić dobranie optymalnego narzędzia do zadania. Analiza danych w czasie rzeczywistym Mówiąc o zdolności analizowania danych przychodzących w czasie rzeczywistym, mamy w istocie na myśli szereg funkcji, które można łącznie lub osobno stosować do danych, aby uzyskać informacje wysokiego poziomu i/ lub wywołać reakcję. Oto przykłady: Filtrowanie danych przez proste lub złożone filtry w celu wykrycia interesujących okoliczności. Filtrowanie może obejmować korelację zdarzeń z wielu źródeł, korelację zdarzeń w czasie oraz oczekiwanie na zbiory zdarzeń pasujące do określonego wzorca. Łączenie danych z wielu źródeł, w tym możliwość łączenia danych strumieniowych i statycznych lub danych przychodzących w różnych momentach. Można definiować okienka zachowywania danych, w oparciu bądź to o czas bądź o liczbę elementów, w których wykonywane będą obliczenia. Grupowanie i agregowanie danych, dające w wyniku dane podsumowujące i statystyki wysokiego poziomu. Mogą one obejmować trendy (średnie kroczące), pozycje/narażenia netto itp. 5

6 Obliczanie nowych elementów danych, wzbogacanie prostych danych zdarzeń poprzez dodawanie nowych pól obliczanych w oparciu o kontekst, danych z innych źródeł itd. Przekształcanie formatu i struktury danych. Może ono wykraczać poza proste przekształcanie na poziomie komunikatu i tworzyć zupełnie nowe zdarzenia oparte na jednym lub więcej zdarzeniach z użyciem reguł uwzględniających kontekst, danych referencyjnych itd. Generowanie zdarzeń wysokiego poziomu z wzorców lub grup zdarzeń niskiego poziomu. SYBASE EVENT STREAM PROCESSOR Sybase Event Stream Processor (ESP) to wysokiej wydajności złożony silnik przetwarzania zdarzeń klasy enterprise, którego można użyć, do implementacji i wdrażania szerokiej gamy aplikacji, których działanie oparte jest na analizie danych oraz podejmowaniu na ich podstawie decyzji w czasie rzeczywistym.. Produkt ten odzwierciedla najnowsze osiągnięcia w przetwarzaniu złożonych zdarzeń, łącząc wydajność, wszechstronność i łatwość użycia w implementacji klasy enterprise zaprojektowanej do wykorzystywania w najbardziej wymagających środowiskach. Cel: wydajność Głównym celem projektowym Sybase ESP od początku była maksymalna przepustowość przy minimalnych opóźnieniach. Na przykład na serwerze z systemem Linux i dwoma procesorami, Sybase ESP jest w stanie przetworzyć ponad 100 tys. komunikatów na sekundę, przy czym opóźnienia, mierzone od momentu odebrania komunikatu do zakończenia przetwarzania i wygenerowania wyników, mieszczą się zwykle w przedziale od jednej do kilku milisekund. Sybase ESP, zaprojektowany z myślą o wysokiej skalowalności i funkcjonowaniu jako element infrastruktury w aplikacjach kluczowych dla powodzenia przedsiębiorstwa, to wielowątkowa 64-bitowa aplikacja działająca w systemach Linux, Solaris i Microsoft Windows. Silnik ESP jest w pełni wielowątkowy, wykorzystując możliwości przetwarzania równoległego dostępne w maszynach z wieloma procesorami, a ponadto dysponuje funkcjami tworzenia klastrów, dzięki czemu aplikacje mogą być skalowane na wiele serwerów. Efekt końcowy to praktycznie nieograniczoną skalowalność, gdyż w celu zwiększenia przepustowości można dodawać dowolną potrzebną liczbę procesorów i serwerów. Cel: wszechstronność Jak wspomniano powyżej, różne aplikacje posiadają różne potrzeby. Wiele produktów CEP zostało zaprojektowanych tak, aby obsługiwać jeden typ aplikacji. Istnieje na przykład szereg silników reguł CEP zaprojektowanych przede wszystkim do wykrywania sytuacji. Jeśli występuje potrzeba właśnie wykrywania sytuacji, podejście takie ma sens, lecz kosztem utraty rozszerzalności technologii na inne typy aplikacji, zajmujące się raczej ciągłą analizą zbiorów danych zdarzeń. Sybase ESP został zaprojektowany tak, aby obsłużyć jak najszerszą gamę wymagań dotyczących przetwarzania zdarzeń: Monitorowanie przychodzących strumieni danych pod kątem okoliczności stanowiących szanse lub zagrożenia. Rozbudowywanie strumieni danych z innych źródeł i/lub wartościami obliczonymi. Grupowanie danych według różnych wymiarów, dające w wyniku dane podsumowujące lub statystyki wysokiego poziomu. Konsolidowanie danych z wielu heterogenicznych systemów, tworzące jeden zagregowany widok lub strumień. Operowanie na dużych zbiorach danych obejmujących długie przedziały czasowe. Gromadzenie danych nieprzetworzonych i/lub wynikowych do wykorzystania w analizie historycznej, raportowaniu lub do zapewnienia śladu audytowego. Niektóre specyficzne aspekty architektury Sybase ESP zapewniające jej wszechstronność to: Prosty, deklaratywny język zapytań w stylu SQL wraz z proceduralnym językiem skryptowym służącym do jego rozszerzania i kontroli. Podstawowym językiem przetwarzania zdarzeń używanym w Sybase ESP jest język CCL (Continuous Computation Language) adaptacja SQL na potrzeby przetwarzania zdarzeń. W ten sposób można wykorzystać znajomość i prostotę SQL w najczęściej spotykanych działaniach relacyjnych. Często występują jednak rodzaje logiki przetwarzania zdarzeń, których nie można łatwo wyrazić deklaratywnym poleceniem języka SQL. Dla nich Sybase ESP udostępnia wbudowany język skryptowy o nazwie SPLASH, którego można użyć do rozszerzenia CCL o operatory i funkcje użytkownika. Zarządzanie stanem bazy: komunikaty przychodzące mogą być przetwarzane jako klauzule INSERT, UPDATE, DELETE lub INSERT + UPDATE. Dzięki temu Sybase ESP może poradzić sobie z sytuacjami, w których komunikaty przychodzące nie stanowią jedynie nowego punktu danych w serii czasowej, lecz aktualizację poprzednich informacji. Większość implementacji CEP nie obsługuje klauzul UPDATE i DELETE, 6

7 traktując wszystkie komunikaty przychodzące jako nowe punkty danych w serii. W rzeczywistości wiele strumieni danych wywołuje aktualizacje, zmiany i unieważnienia. Aktualizacje te, czy są to zmiany w księdze zleceń, czy poprawki wcześniej wysłanych danych, muszą zostać zastosowane do uprzednio otrzymanych danych, aby można było utrzymać dokładny widok bieżącego stanu. Architektura klastra prywatnej chmury: zaawansowana architektura klastrowa serwera ESP umożliwia mu funkcjonowanie jako prywatna chmura udostępniająca usługi CEP dowolnej liczbie aplikacji działających na dowolnej liczbie serwerów, przy czym aplikacje mogą być uruchamiane i zatrzymywane dynamicznie. Co więcej, menedżer klastra udostępnia zarządzanie przestrzenią nazw i konwersję adresów URL, co umożliwia wydajną komunikację między projektami w ramach chmury. Interfejs zapytań na żądanie, umożliwiający aplikacjom zewnętrznym odpytywanie wszystkich okien zdarzeń, jak gdyby były one przechowywane w bazie danych. Interfejsy ODBC/JDBC zapewniają wsparcie dla standardowych aplikacji odpytujących i umożliwiają tworzenie migawek aktualnych zbiorów danych. Elastyczne opcje subskrypcji, umożliwiające użytkownikom i aplikacjom dostosowanie strumieni wyjściowych poprzez tworzenie subskrypcji wykorzystujących predykaty SQL, a także, w przypadku subskrypcji okienek, opcja otrzymywania informacji o stanie bieżącym po aktualizacjach. Cel: produktywność Każdy produkt CEP jest, mimo wszystko, narzędziem do zapewnienia produktywności. Można pisać wszystko samemu w języku C++ lub innym języku programowania ogólnego przeznaczenia, lecz tworzenie aplikacji w Sybase ESP oszczędza czas i nakłady oraz czyni aplikację solidniejszą i łatwiejszą w konserwacji. Ważne więc, aby narzędzia do pisania aplikacji maksymalizowały produktywność użytkowników. W Sybase ESP dostępne są dwa elementy ukierunkowane na maksymalizację tej produktywności: CCL + SPLASH: CCL to język przetwarzania zdarzeń obsługiwany przez Sybase ESP, używany do wyrażania logiki biznesowej przetwarzania i analizowania zdarzeń przychodzących. SPLASH to prosty język skryptowy zapewniający rozszerzalność CCL, umożliwiający użytkownikowi szybkie i proste pisanie własnych operatorów i funkcji. Taka solidna kombinacja języków ma zapewnić wymagane bogactwo opcji i wszechstronności z jednoczesnym zachowaniem prostoty w celu maksymalizowania produktywności użytkowników. Sybase ESP Studio: oparte na Eclipse środowisko IDE, zapewniające wszystkie narzędzia niezbędne do łatwego i skutecznego pisania, testowania, dostrajania i wdrażania projektów ESP. Unikatowym aspektem ESP Studio jest możliwość pracy przez użytkownika z projektami w wizualnym edytorze przepływu danych bądź w tekstowym edytorze CCL. Użytkownicy zaawansowani chętnie skorzystają z wydajności edytora CCL, a także możliwości wizualnego podglądu przepływu danych między operatorami, co szczególnie przydaje się w dużych, złożonych projektach. Użytkownicy nowi i z mniejszą wiedzą techniczną docenią możliwość pracy wyłącznie w edytorze wizualnym, bez konieczności poznawania składni języka CCL. Użytkownicy mogą przełączać się między edytorem wizualnym i CCL w dowolnym momencie jedną kombinacją klawiszy, a zmiany dokonane w jednym z edytorów są widoczne w drugim. ESP Studio zawiera ponadto bogaty zestaw narzędzi do testowania, odpluskwiania i dostrajania aplikacji. Perspektywa uruchamiania i testowania obejmuje: Nagrywanie i odtwarzanie: przechwytywanie strumieni danych na żywo i odtwarzanie ich w kontrolowanym tempie na potrzeby testów regresowych lub testowania nowych modeli na danych historycznych. Ładowanie danych z plików i narzędzie do ręcznego wprowadzania danych. Śledzenie zdarzeń: widok wpływu każdego ze zdarzeń na stan wszystkich węzłów na schemacie przepływu danych. Debugger: ustawianie pułapek. Przeglądarka: widok wyników poszczególnych strumieni i zawartości poszczególnych okien. 7

8 INTEGRACJA SYSTEMU Sybase ESP otrzymuje zdarzenia z systemów, które je generują, publikuje zdarzenia wyjściowe dla aplikacjikonsumentów i udostępnia okna ESP dla zapytań dokonywanych poprzez interfejs ODBC lub JDBC. Zdarzenia są zwykle kierowane strumieniowo do i z projektu ESP za pomocą adapterów. Sybase udostępnia szeroką gamę adapterów do łączenia się z często używanymi systemami, w tym: Szynami komunikatów Bazami danych Plikami, gniazdami Pocztą (SMTP) Usługami sieci Web Danymi rynku finansowego Systemami wymiany informacji finansowej (FIX) Dodatkowo pakiet SDK do Sybase ESP zawiera interfejsy i narzędzia służące do pisania własnych adapterów lub umożliwiania aplikacjom bezpośredniej integracji z ESP. SDK ESP jest dostępny dla języków C/C++, Java i.net. 8

9 STRUMIENIE WEJŚCIOWE Studio Rynki Handel internetowy Pliki Dystrybucja i łańcuch dostaw Input Adapters Event Stream Processor Output Adapters Wizualizacja panoptyczna Aplikacje operacyjne Narzędzia raportowania / BI Arkusze kalkulacyjne Składnice danych operacyjnych Dane referencyjne Dane historyczne ZEWNĘTRZNE BAZY DANYCH Dane analityczne Sybase RAP Analiza historyczna i serii danych na żądanie Interfejs zapytań na żądanie umożliwia uruchamianie migawkowych zapytań SQL na oknach zdarzeń wewnątrz projektu ESP. Obsługiwane są interfejsy ODBC i JDBC. Sterowanie serwerem Sybase ESP i kontrolowanie go odbywa się za pomocą interfejsu XML RPC. Funkcje produktu Sybase Event Stream Processor Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie głównych cech platformy ESP. Okna zdarzeń: Okna zdarzeń można zdefiniować w oparciu o czas lub wielkość. Starsze zdarzenia są automatycznie usuwane z okna zgodnie ze zdefiniowanymi regułami zachowywania. Okna umożliwiają agregację zdarzeń, obliczanie statystyk zagregowanych na zbiorach powiązanych zdarzeń, a także podglądy i złączenia. Automatyczne zarządzanie stanem bazy: Podczas gdy większość procesorów zdarzeń traktuje wszystkie dane przychodzące jako serię czasową, dołączając najnowsze komunikaty do historii strumienia, procesor Sybase wykorzystuje bardziej złożony model, w którym można stosować komunikaty przychodzące również do okien zdarzeń jako klauzule UPDATE i DELETE, automatycznie i wydajnie utrzymując bieżący stan dynamicznych zbiorów danych. Przechwytywanie danych: Dane nieprzetworzone i/lub pochodne można przechwytywać w Sybase IQ lub Sybase RAP, co zapewnia zapis historyczny dla celów analizy lub audytu na żądanie. Zapytania na żądanie: Wszystkie okna zdarzeń ESP mogą nie tylko generować strumień wyjściowy, lecz również być odpytywane poprzez standardowe interfejsy ODBC i JDBC. Dla narzędzia raportującego są one widoczne jako baza danych z zawsze aktualnymi widokami. Architektura klastra chmury prywatnej: Serwer ESP może działać jako chmura, zapewniając w praktyce prywatną chmurę CEP, w której uruchomiona jest dowolna liczba projektów ESP na dowolnej liczbie maszyn. Możliwe jest dynamiczne uruchamianie i zatrzymywanie projektów, a także łączność z innymi projektami za pośrednictwem menedżera klastra ESP, który zapewnia konwersję adresów i izolację przestrzeni nazw. Język skryptowy SLASH: Możliwe jest szybkie i łatwe pisanie własnych operatorów i funkcji z użyciem wbudowanego języka skryptowego SLASH. SLASH zapewnia rozszerzalność języka CCL, znacząco podnosząc jego wszechstronność. Jest to niewielki język zaprojektowany w konkretnym celu pracy ze zdarzeniami, ściśle zintegrowany ze strumieniami i oknami CCL oraz w pełni zintegrowany z ESP Studio. Zwiększa on wszechstronność bez ograniczania produktywności użytkowników. Zewnętrzne biblioteki funkcji: ESP wyposażony jest w interfejs dla zewnętrznych bibliotek użytkownika, umożliwiający wywoływanie w zapytaniu ESP własnościowych funkcji napisanych w języku C/C++ lub Java. 9

10 Opcje komunikatów asynchronicznych i synchronicznych: Podczas gdy większość implementacji CEP zakłada działanie całkowicie asynchronicznie, Sybase uznaje fakt, że niektóre aplikacje muszą zapewnić integralność danych. Dlatego też dla strumieni wejściowych dostępne są opcje synchronicznego transferu komunikatów z regulowanymi parametrami, równoważące potrzeby integralności danych i wydajności. Opcje subskrypcji: Opcje subskrypcji obejmują możliwość subskrypcji okien z opcją otrzymywania początkowego stanu okna i późniejszych aktualizacji, a także możliwość subskrypcji poleceniem języka SQL w celu dostosowania subskrypcji filtrowaniem lub agregacją. Wbudowane zabezpieczenia: Kontrola dostępu na poziomie strumienia, uwierzytelnienie i opcjonalne szyfrowanie strumieni wejściowych i wyjściowych. Konfiguracje klastrowe: wsparcie dla konfiguracji sprzętu w klastrach obejmuje możliwość uruchamiania pojedynczego modelu danych na wielu maszynach za pośrednictwem menedżera klastra, który zarządza procesem rozproszonym. Opcje wysokiej dostępności: Funkcje Hot Standby zapewniają automatyczne przełączanie po awarii z serwera głównego na działający zapasowy. Alternatywnie można wykorzystać konfigurację rezerwy pasywnej, aby automatycznie uruchamiać nowy serwer na dostępnym sprzęcie. Odzyskiwanie danych oparte na zasobach dyskowych, które można włączyć dla wszystkich lub niektórych okien projektu, umożliwia odzyskiwanie treści okien przy ponownym uruchamianiu projektu. Sybase ESP Studio: Zaprojektowane z myślą o zmaksymalizowaniu produktywności użytkowników środowisko oferujące edycję w trybach wizualnym i tekstowym z możliwością przełączania się między nimi w dowolnym czasie, a także pełny pakiet narzędzi do testowania, odpluskwiania i strojenia. Adaptery: Bogaty zestaw adapterów w celu łatwej integracji z typowymi systemami generującymi dane zdarzeń do przetworzenia przez ESP, przechowującymi dane statystyczne do użycia przez ESP oraz konsumującymi strumień wyjściowy ESP. SDK: Zestaw narzędzi dla programujących w językach C/C++, Java i.net, pozwalający na pisanie własnych adapterów i integrację z aplikacjami użytkownika. TYPOWE APLIKACJE PRZETWARZANIA ZŁOŻONYCH ZDARZEŃ Sybase ESP umożliwia szybkie pisanie szerokiej gamy aplikacji przetwarzających zdarzenia. Oto zaledwie kilka rodzajów aplikacji stworzonych przy pomocy tej technologii. Wgląd w rynek: Filtrowanie, łączenie, oczyszczanie i analizowanie danych rynkowych na żywo. Wybieranie lub łączenie danych z wielu źródeł. Monitorowanie opóźnień w dostarczaniu danych i ich jakości. Obliczanie pól dodających wartość. Konsolidowanie cen lub ksiąg zleceń na wielu forach. Obliczanie statystyk rynku. Analizowanie głębi rynku. Transakcje zautomatyzowane lub algorytmiczne: Przetwarzanie dużych wolumenów danych rynkowych w celu odkrycia okazji transakcyjnych i podjęcia odpowiednich działań; wykonywanie dużych zleceń z użyciem różnych algorytmów transakcji śledzących rynek; konsolidacja pełnych danych rynkowych z wielu rynków, umożliwiająca analizę całkowitej głębi i presji rynku. Dzięki połączeniu z serwerem Sybase RAP udostępniającym historię notowań, algorytmy mają dostęp do historycznych schematów transakcji, możliwe jest też testowanie na danych historycznych nowych algorytmów. Kształtowanie rynku, automatyczna wycena: Oczyszczanie i walidowanie przychodzących danych rynkowych, a następnie stosowanie do nich skrzywienia i różnic kursowych z włączeniem danych wejściowych od maklerów w celu aktualizacji kursów wewnętrznych i/lub opublikowanych. Walidacja i sprawdzanie zgodności przed transakcją: Sprawdzanie zleceń przychodzących pod kątem błędów i /lub zgodności bez powodowania opóźnień. Monitorowanie transakcji: Stałe monitorowanie i raportowanie działań transakcyjnych, prowadzonych bądź to przez algorytmy, bądź przez ludzi. Identyfikowanie zaniżonej wydajności, transakcji poza wcześniej ustalonymi parametrami oraz śledzenie postępów w składaniu dużych zleceń. Najlepsze wykonanie, inteligentne przekierowywanie zleceń: Przekierowywanie zleceń zgodnie z amerykańskimi przepisami Regulacji NMS i unijną dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych, z uwzględnieniem zleceń chronionych, profili i preferencji klientów oraz cech lokalizacji. Przechwytywanie i gromadzenie danych dla celów monitorowania i raportowania zgodności z przepisami. 10

11 Agregacja ryzyka, zysk i strata w czasie rzeczywistym: Zagregowane informacje o ryzyku i pozycjach w czasie rzeczywistym z wielu niezależnych systemów transakcyjnych, systemów przechowywania pozycji i systemów zarządzania ryzykiem, zapewniające zagregowany widok w czasie rzeczywistym, który można analizować w wielu wymiarach; nieinwazyjna konsolidacja informacji w czasie rzeczywistym w silosach organizacyjnych bez potrzeby zmiany lub wymiany systemów bazowych. Używanie danych rynkowych czasu rzeczywistego do ciągłej wyceny. Dyrygowanie danymi: Inteligentne zarządzanie rozpowszechnianiem danych w ramach architektury zorientowanej na usługi, definiowanie złożonych reguł obejmujących wiedzę o kontekście i stanach w celu utrzymania synchronizacji systemów rozproszonych. PODSUMOWANIE Kluczowe procesy i decyzje biznesowe coraz częściej polegają na możliwie najbardziej aktualnych informacjach oraz sposobach natychmiastowego reagowania na zmieniające się okoliczności. Jest to szczególnie istotne na stale zmieniającej się arenie usług finansowych, gdzie szybkość, wolumen danych i dokładność odgrywają niebagatelną rolę w maksymalizowaniu zysków, minimalizowaniu ryzyka i zachowywaniu zgodności z wewnętrznymi i administracyjnymi wymaganiami kontrolnymi. Sybase Event Stream Processor będący wysokiej wydajności złożoną platformą przetwarzania zdarzeń oferuje technologię następnej generacji pozwalającą sprostać tym wymagającym wyzwaniom zarówno dziś, jak i w przyszłości. 11

12 Sybase, Inc. Worldwide Headquarters One Sybase Drive Dublin, CA U.S.A SYBASE 12 Sybase Products Poland Sp. z o.o. Ul. Wołoska 5 budynek Taurus Warszawa Copyright 2012 Sybase, an SAP Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieujawnione prawa zastrzeżone na podstawie amerykańskich przepisów o prawach autorskich. Sybase i logo Sybase są znakami towarowymi Sybase, Inc. lub jego spółek zależnych. wskazuje na rejestrację w Stanach Zjednoczonych Ameryki. SAP i logo SAP są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi SAP AG w Niemczech oraz w kilku innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właściwych właścicieli. 01/12

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP DOKUMENT BIZNESOWY Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP Korzystanie z technologii CEP do uzyskiwania informacji o rynku z dużych ilości danych

Bardziej szczegółowo

SQL Anywhere ARKUSZ DANYCH PRODUKTU

SQL Anywhere ARKUSZ DANYCH PRODUKTU SQL Anywhere Wiodące technologie bazodanowe umożliwiające proste zarządzanie jak i przenoszenie wbudowanych baz danych w środowisku tzw. pierwszej linii działalności ARKUSZ DANYCH PRODUKTU EKSPLOZJA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii Continuous Intelligence w zarządzaniu energią

Wykorzystanie technologii Continuous Intelligence w zarządzaniu energią Dokument techniczny Wykorzystanie technologii Continuous Intelligence w zarządzaniu energią www.sybase.com.pl I SPIS TREŚCI 1 Wstęp 1 Rozwiązania inteligentnego zarządzania energią 2 Architektura rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Duże ilości danych i inteligentne dokonywanie transakcji

Duże ilości danych i inteligentne dokonywanie transakcji Dokument techniczny Duże ilości danych i inteligentne dokonywanie transakcji Stephen F. Elston Melinda J. Wilson www.sybase.com.pl SPIS TREŚCI 3 Duże ilości danych 3 Duże ilości danych, ale czy informacji?

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Sybase Adaptive Server Enterprise

Sybase Adaptive Server Enterprise Dokument techniczny Sybase Adaptive Server Enterprise Wydajność i niezawodność w systemach o kluczowym znaczeniu dla działalności firm www.sybase.com.pl I EDYCJE SYBASE ASE Edycja Enterprise (Enterprise

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo