Projekt: Strategia Centrum Handlowego GALERIA SIEDLCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Strategia Centrum Handlowego GALERIA SIEDLCE"

Transkrypt

1 COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Robert Bąkowski Nr albumu: 9871 Projekt: Strategia Centrum Handlowego GALERIA SIEDLCE Praca napisana W Katedrze Finansów i Rachunkowości Pod kierunkiem dr Stanisława Dymury Siedlce 2014

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP STRESZCZENIE DEKLARACJA MISJI ANALIZA SYTUACJI Makrootoczenie Otoczenie ekonomiczne Otoczenie demograficzne Otoczenie socjokulturowe Otoczenie polityczno-prawne Otoczenie technologiczne Mikrootoczenie Konsument Konkurencja Dostawcy Analiza SWOT CELE MARKETINGOWE WYBÓR SEGMENTU DOCELOWEGO Segmentacja rynku Rynki docelowe STRATEGIE MARKETINGOWE Strategia produktu Strategia ceny Strategia dystrybucji Strategia promocji ZAKOŃCZENIE

3 1. WSTĘP Celem stworzenia planu marketingowego jest ustalenie strategii działania Centrum Handlowego GALERIA SIEDLCE z uwzględnieniem misji oraz ogólnych złożeń przedsiębiorstwa w celu zoptymalizowania działań w dążeniu do osiągnięcia najlepszej pozycji przedsiębiorstwa, jako najlepszej marki i budowę pozytywnego wizerunku na lokalnym rynku. Decyzje strategiczne powinny być skupione na: wyborze obszaru działania firmy i jego rozwoju lub zmiany; określeniu interesów przedsiębiorstwa tj. zakresu działalności w układzie: produkt rynek docelowy podmioty (jednostki) realizacji; wyborze, określeniu strategii konkurowania; wyborze metod oddziaływania na partnerów gospodarczych (klientów, dostawców); wyborze strategii funkcjonalnych i narzędzi marketingu mix. 2. STRESZCZENIE Centrum Handlowe GALERIA SIEDLCE zainaugurowało działalność w dniu r. W wyniku rozbudowy poprzedniego Centrum Handlowego GALERIA S powstał kompleks obejmujący nie tylko galerię handlową. Integralną cześć kompleksu stanowi zabytkowy budynek Narodowego Banku Polskiego, projektu Mariana Lalewicza, gdzie już wkrótce otworzą się biura i klimatyczne knajpki. Rolę letniego ogródka lokali spełni nowa miejska przestrzeń Plac Bankowy. To także miejsce wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, na co dzień doskonałe na chwilę relaksu i odpoczynek. Nazwa Galerii odwołuje się wprost do nazwy miasta. Także wewnętrzne pasaże handlowe: Ogińskiej, Jacka i Bankowy noszą nazwy inspirowane historią Siedlec oraz lokalizacją obiektu. Do budowy galerii wykorzystano materiały najwyższej jakości, wnętrze oświetlono w systemie energooszczędnej technologii. Kompleks usytuowany jest przy skrzyżowaniu dwóch najbardziej uczęszczanych ulic, w pobliżu dworców PKP i PKS oraz przystanków komunikacji miejskiej 1. Otrzymaną po rozbudowie powierzchnię około m 2 podzielono na 2 poziomy handlowe, na których znajduje się 120 lokali handlowych, 12 lokali gastronomicznych i 5 sal kinowych. Pod budynkiem GALERII SIEDLCE znajduje się 721 miejsc parkingowych, natomiast wokół budynku rozmieszczono miejsca postojowe dla 146 pojazdów DEKLARACJA MISJI Klienci: Odbiorcy indywidualni Produkty lub usługi: Możliwie najwyższa jakość, ceny adekwatne do jakości Rynki: W ujęciu przestrzennym - miasto Siedlce i okolice (ościenne gminy i powiaty) Cele ekonomiczne: Wzrost rentowności, optymalizacja opłacalności 1 [dostęp r.] 2 Por. [dostęp r.] 2

4 Korzyści, wartości, dążenia: Wzrost znajomości przedsiębiorstwa, zadowolenie klientów, komercyjny sukces najemców Sprawy dotyczące pracowników: Pracownicy wykwalifikowani i uprzejmi Misja: Stałe podnoszenie zadowolenia klientów i komfortu ich życia przy współpracy z najemcami powierzchni handlowych poprzez wysoką jakość gatunkową dostępnych produktów i usług, rozsądne ceny i miłą obsługę. 4. ANALIZA SYTUACJI 4.1. Makrootoczenie Rysunek 1 Oddziaływanie czynników makroekonomicznych na przedsiębiorstwo Otoczenie ekonomiczne Otoczenie ogólnogospodarcze oddziałuje na przedsiębiorstwo ze względu na stan i kierunek zmian gospodarczych. Szczególne znaczenie dla marketingu mają te zmienne, które wpływają na pojemność i chłonność obsługiwanych przez przedsiębiorstwo rynków - czynniki kształtujące popyt i podaż, dochód realny, poziom cen i stopę inflacji i inne zmienne, wyznaczające stan rynku dóbr, pracy i pieniądza. 3

5 Tabela 1: Przeciętne wynagrodzenie brutto w latach Rok Przeciętne wynagrodzenie brutto Polska woj. mazowieckie pow. siedlecki pow. m. Siedlce , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 IV kw , , , ,80* * - dane szacunkowe Opracowanie własne na podstawie danych GUS 3 Wykres 1: opracowanie własne na podstawie Tabeli [dostęp r.] 4

6 Tabela 2: Stopa bezrobocia w latach Stopa bezrobocia w % Rok Polska woj. mazowieckie powiat siedlecki miasto Siedlce koniec ,00 14,70 17,70 15,80 koniec ,60 13,80 16,70 15,30 koniec ,80 11,80 13,40 13,30 koniec ,20 9,00 9,60 9,60 koniec ,50 7,30 8,00 8,60 koniec ,10 9,00 9,40 9,70 koniec ,40 9,70 11,10 9,60 koniec ,50 9,80 10,60 10,10 koniec ,40 10,70 11,90 11,50 koniec ,40 11,00 12,00* 12,30* * - dane szacunkowe Opracowanie własne na podstawie danych GUS 4 Wykres 2: opracowanie własne na podstawie Tabeli [dostęp r.] 5

7 Tabela 3: Wskaźnik inflacji w Polsce i na terenie woj. mazowieckiego w latach Rok Wskaźnik inflacji Polska w% Wskaźnik inflacji woj. Mazowieckie w % ,90 1, ,80 1, ,50 3, ,10 2, ,00 1, ,50 2, ,20 3, ,50 3, ,60 2, ,30 3, ,70 3, ,90 0,80 Opracowanie własne na podstawie danych GUS 5 Wykres 3: opracowanie własne na podstawie Tabeli [dostęp r.] 6

8 Wykres 4: Stopy oprocentowania w Polsce w latach Opracowanie własne na podstawie danych NBP 6 6 [dostęp r.] 7

9 Obniżanie stóp procentowych ma na celu pobudzenie gospodarki. Bezpośrednio wpływa na stopień kreacji pieniądza przez banki komercyjne, niższa stopa podwyższa kreację pieniądza. Ma także na celu zwiększenie popytu (spożycia) poprzez łatwiejszy dostęp do kredytów i zakupów ratalnych. Na przestrzeni ostatnich 15 lat stopy procentowe uległy znacznemu obniżeniu z około 30% pod koniec lat 90-tych poprzedniego stulecia do wartości poniżej 5%. Oznacza to, że warunki ekonomiczne ulegają ciągłej poprawie i stabilizacji. Stabilne warunki ekonomiczne sprzyjają tworzeniu długoterminowych strategii rozwoju przedsiębiorstw Otoczenie demograficzne Na terenie całej Polski liczba ludności na przestrzenia lat utrzymuje się na przestrzeni lat niezmienionym poziomie. Natomiast od dłuższego już czasu odnotowuje się spadek przyrostu naturalnego, jednocześnie następuje wzrost osób po 55 roku życia. Osoby w wieku od 25 od 54 roku życia stanowią najliczniejsza część społeczeństwa. Spadek liczby urodzeń ma bezpośrednie przełożenie na kondycję ekonomiczną przedsiębiorców działających w sektorze dla niemowląt oraz dzieci i młodzieży. Podobny oddźwięk społeczno-ekonomiczny pozostawia tendencja wzrostowa w najstarszych grupach wiekowych społeczeństwa. Nastąpiła wyraźna zmiana w przekroju wiekowym społeczeństwa, w związku z tym przedsiębiorcy specjalizujący się w szeroko rozumianej obsłudze poszczególnych grup wiekowych muszą brać pod uwagę te tendencje i dostosować swoje krótko- i długoterminowe strategie rozwoju do nowego profilu wiekowego społeczeństwa. Wykres 5: Ludność na terenie Polski i województwa mazowieckiego w latach Ludność na terenie Polski i województwa mazowieckiego w latach MAZOWIECKIE POLSKA MAZOWIECKIE POLSKA Opracowanie własne na podstawie danych GUS 7 7 [dostęp r.] 8

10 Wykres 6: Ludność na terenie powiatu m. Siedlce i powiatu siedleckiego w latach Ludność na terenie powiatu m. Siedlce i powiatu siedleckiego w latach Powiat m.siedlce Powiat siedlecki Powiat m.siedlce Powiat siedlecki Opracowanie własne na podstawie danych GUS 8 Tabela 4: Ludność Polski w latach w podziale na grupy wiekowe. Grupa Polska wiekowa i więcej Opracowanie własne na podstawie danych GUS 9 Tabela 5: Ludność Siedlec w latach w podziale na grupy wiekowe. Grupa Siedlce wiekowa i więcej Opracowanie własne na podstawie danych GUS 10 8 vide opis 7 9 [dostęp r.] 10 vide opis 9 9

11 Wykres 7: Ludność Polski w latach w podziale na grupy wiekowe. Ludności Polski w latach według grup wiekowych i więcej Opracowanie własne na podstawie Tabeli 4. Wykres 8: Ludność Siedlec w latach w podziale na grupy wiekowe. Ludności Siedlec w latach według grup wiekowych i więcej pracowanie własne na podstawie Tabeli 5. Oferta rynkowa oraz strategia rozwoju powinna być dostosowana do struktury ludności. Wskaźnik ilości kobiet przypadających na 100 mężczyzn, na terenie Polski, od lat jest na tym samym poziomie i wynosi 107. Wartości wskaźnika mają duże znaczenie ekonomiczne i marketingowe, gdyż zakupów głównie dokonują kobiety, bardzo często działając pod wpływem impulsu. O 10

12 W tabeli 6 ujęto dane dotyczące podziału ludności według płci na terenie Polski, województwa mazowieckiego, powiatu siedleckiego oraz powiatu miasta Siedlce. Tabela 6: Ludność według płci wraz ze wskaźnikiem ilości kobiet na 100 mężczyzn w latach Ludność według płci wraz ze wskaźnikiem ilości kobiet na 100 mężczyzn w latach M POLSKA K K/M M Mazowieckie K Powiat siedlecki Powiat m.siedlce K/M M K K/M M K K/M Opracowanie własne na podstawie danych GUS 11. Wykres 9: Ludność według płci wraz ze wskaźnikiem ilości kobiet na 100 mężczyzn w latach Otoczenie socjokulturowe Otoczenie socjokulturowe ma wpływ na popyt, na który należy spojrzeć przez pryzmat piramidy Maslowa, czyli konieczności zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych poprzez nabycie pro- 11 vide opis 9 11

13 duktów i usług. Kształt preferencji, upodobań i gustów gospodarstw domowych i grup społecznych oraz ich zwyczaje i tradycje spożycia mają duże znaczenie marketingowe i ekonomiczne. W latach przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych były następujące: Tabela 7: Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę (w zł) w latach Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę (w zł) w gospodarstwach domowych Rok Polska Woj. Mazowieckie ,03 588, ,76 640, ,49 704, ,72 709, ,99 743, ,81 839, ,70 863, ,30 817, ,81 901, , , , , , , , , , , , ,89 Opracowanie własne na podstawie danych GUS 12 Wykres 10: Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę (w zł) w latach Opracowanie własne na podstawie danych z Tabeli 7. Z przytoczonych danych GUS jednoznacznie wynika, że poziom konsumpcji na terenie całego kraju systematycznie wzrasta. Na terenie województwa mazowieckiego wzrost ma większą dynamikę niż w skali kraju. Wyższe wydatki związane są bezpośrednio z wyższymi dochodami, które osiągają i rozporządzają gospodarstwa domowe (tabela 1). Systematyczny wzrost wydatków konsumpcyjnych jest również widoczny w przeciętnych miesięcznych wydatkach w ujęciu strukturalnym zawartych w tabeli 8. Taki rezultat spowodowany jest zarówno wzrostem potrzeb 12 [dostęp r.] 12

14 konsumpcyjnych społeczeństwa spowodowanych wzrostem dochodów, ale również wzrostem cen i stopą inflacji. Tabela 8: Struktura miesięczne wydatków na przestrzeni lat Polska woj. mazowieckie Jednostka terytorialna zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Wydatki łącznie 1 150, , , , , , , , , ,98 Towary i usługi 577,62 660,67 945,80 971, ,19 677,80 784, , , ,95 Żywność i napoje bezalkoholowe 184,77 194,10 246,14 254,13 263,85 203,70 211,78 273,25 282,34 291,01 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 17,98 18,85 26,94 27,41 28,46 21,04 21,65 34,94 35,68 37,56 Odzież i obuwie 33,10 35,00 52,35 51,77 51,69 43,29 44,53 75,31 76,42 72,22 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki 107,21 135,64 199,88 210,34 213,77 118,50 155,20 243,51 246,56 250,17 energii Wypos. Mieszkania i prowadzenie 35,59 34,28 51,19 49,05 50,35 36,60 42,25 70,16 67,92 69,37 gosp. Domowego Zdrowie 26,63 34,72 47,42 50,41 52,68 34,25 41,69 70,99 74,83 73,56 Transport 59,56 61,49 94,78 97,03 102,92 68,98 74,79 141,57 135,20 148,69 Łączność 21,05 36,67 43,43 42,59 41,90 28,43 46,15 54,92 53,76 51,36 Rekreacja i kultura 40,08 47,25 79,80 81,81 85,55 55,98 66,96 123,80 123,24 128,16 Edukacja 8,61 9,07 12,75 12,48 12,41 13,69 15,72 23,31 24,42 26,71 Restauracje i hotele 8,41 12,80 22,93 24,82 29,25 12,88 15,01 40,37 48,39 50,51 Pozostałe wydatki na towary i usługi 29,60 34,22 51,63 52,31 54,26 35,54 44,45 73,12 72,17 77,71 Opracowanie własne na podstawie danych GUS 13 Największą część osiąganych dochodów pochłaniają wydatki na towary i usługi - stanowią ponad 50% wszystkich wydatków. Znaczące też są wydatki na żywność, użytkowanie mieszkań (domów) oraz na transport. W skali kraju odnotować należy spadek wydatków na odzież i obuwie, łączność i edukację. Wartości pozostałych składników strukturalnych wzrosły. Zmniejszenie wydatków na łączność jest zrozumiałe, gdyż ceny usług telekomunikacyjnych systematycznie są obniżane. Zastanawiające są wydatki na cele edukacyjne, które są najniższymi wydatkami w strukturze wydatków, natomiast od trzech lat są wydatkami, które odnotowują systematyczny spadek. Wydawać by się mogło, że edukacja jest dobrem luksusowym, na które społeczeństwo nie może sobie pozwolić, w związku z tym wydatkuje dochody na cele związane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Jednakże rokroczny wzrost wydatków czysto konsumpcyjnych na towary i usługi, restauracje i hotele czy rekreację i kulturę wskazuje, że wydatki edukacyjne, a wraz z nimi cała edukacja jest traktowana przez społeczeństwo, jako zbędny wydatek Otoczenie polityczno-prawne Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej makroekonomiczne uwarunkowania polityczne i prawne czy też polityczno-prawne można podzielić na dwie grupy: Otoczenie krajowe Otoczenie zagraniczne Krajowe czynniki otoczenia politycznego i prawnego mają duży wpływ na tworzenie szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa. Jedną ze znaczących tendencji obserwowanych na świecie jest trend deregulacji, znoszenia zakazów, restrykcji, barier prawnych, celnych itd. Dzięki tym tendencjom zmieniają się warunki konkurencji na rynkach światowych. Niewątpliwie świat go- 13 vide opis 12 13

15 spodarczy i świat polityczny są coraz bardziej ze sobą powiązane, ale nie zawsze te więzi są korzystne dla przedsiębiorstw. W każdym kraju polityka zagraniczna może stwarzać zachęty do handlu z określonymi krajami, a polityka pieniężna określa warunki opłacalności handlu zagranicznego. Decyzja rządu o przystąpieniu do konkretnych organizacji międzynarodowych czy układów może w znaczącym stopniu zmienić warunki działania przedsiębiorstw. Przykładem może być proces przystępowania Polski do Unii Europejskiej. Na wiele lat przed oczekiwaną datą wejścia do UE polskie przedsiębiorstwa musiały konkurować z przedsiębiorstwami europejskimi. Wynikało to ze stopniowego obniżania ceł, dostosowywania norm jakości do standardów europejskich oraz z innych zmian legislacyjnych związanych z procesem integracji. Zmiany dokonywane w prawie regulującym działalność przedsiębiorstw, szczególnie w przepisach podatkowych i dotyczących zatrudnienia, tworzą nowe warunki ich funkcjonowania. Zmiany legislacyjne, ich rola i wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw są bardzo widoczne w gospodarkach dawnych krajów komunistycznych, nowe regulacje systemowo-prawne doprowadzają do restrukturyzacji całych sektorów i gałęzi wytwórczości. Przy omawianiu problemów z zakresu otoczenia politycznego i prawnego nie można pominąć bardzo ważnego zagadnienia nowej roli państwa wobec postępującej globalizacji. Przedsiębiorstwa oczekują, że państwo z jednej strony będzie chroniło rynki dla ich produktów, a z drugiej pomagało im rozwijać nowe wyroby i technologie. W związku z tymi nowymi oczekiwaniami większość państw przyjmuje bardzo zbliżone strategie. Mianowicie, za pomocą narodowych programów badawczych i udziału w międzynarodowych projektach publicznych, przez umiejętne sterowanie rynkiem wewnętrznym (ulgi podatkowe, zamówienia publiczne, regulacje handlowe itp.) państwo dokonuje na dużą skalę transferu publicznych zasobów do prywatnych przedsiębiorstw. W Europie proces integracji w obrębie Unii Europejskiej doprowadza do unifikacji norm prawnych i standardów rynkowych państw członkowskich oraz pretendujących do członkostwa, a także przyspiesza proces globalizacji. Otoczenie międzynarodowe. D.A. Bali i W.H. McCulloch za otoczenie międzynarodowe uznają- układ współdziałania między czynnikami występującymi w otoczeniu krajowym i zagranicznym a czynnikami znajdującymi się w otoczeniu zewnętrznym dla danego kraju. Zmiany w otoczeniu międzynarodowym mogą kreować zarówno szansę dla ekspansji rynkowej, jak i zagrożenia dla przedsiębiorstw działających tylko na rynkach wewnętrznych, narodowych. Istotnymi czynnikiem jest tu poziom rozwoju przemysłu w różnych krajach. Państwa rozwijające się, takie jak Brazylia, Korea Południowa, Tajwan i Chiny, stwarzają niektórym przedsiębiorstwom z krajów wysokorozwiniętych szansę sprzedaży nowoczesnych technologii czy urządzeń. Jednocześnie dla innych przedsiębiorstw z tych krajów stanowią zagrożenie konkurencją tańszych towarów. Ustalenia podejmowane przez organizacje międzynarodowe, takie jak NATO czy Unia Europejska eliminują, ze względów politycznych, niektóre kraje z aktywnego handlu międzynarodowego (Irak, Kuba), a innym tworzą warunki do przyspieszonego rozwoju (Jugosławia). Międzynarodowa konkurencja staje się coraz bardziej zacięta i przybiera coraz to nowe formy. Restrykcje, sankcje i inne formy dyskryminacji stosowane wobec niektórych krajów mogą czasowo ograniczać szansę rozwojowe przedsiębiorstw, zmieniać nasilenie konkurencji i zakres kooperacji międzynarodowej [dostęp r.] 14

16 Otoczenie technologiczne Zmiany w na rynku technologicznym mają bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstw. Niejednokrotnie nowinki technologiczne pozwalają na zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystania materiałów czy też udziału w rynku. Rozwój technologii może spowodować upadek jednych i a powstanie innych gałęzi przemysłu, produkcji czy usług. Powszechnym już jest wykorzystywanie w komputerów, kas fiskalnych, terminali płatniczych, które pozwalają na sprawniejszą obsługę klienta centrum handlowego. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury już na etapie planowania budynku i możliwości do jej rozbudowy będzie istotnym argumentem w negocjacjach z potencjalnym partnerem biznesowym. W Centrum Handlowym GALERIA SIEDLCE zastosowano unikalne w skali kraju rozwiązanie dotyczące poziomu oświetlenia, które zostało sprzężone z żaluzjami zewnętrznymi, a te z kolei są systemem automatycznie reagującym na poziom nasłonecznienia. Takie rozwiązanie technologiczne pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem pomieszczeń, gdyż system automatycznie optymalizuje poziom oświetlenia wewnątrz budynku maksymalizując wykorzystanie naturalnego oświetlenia pomieszczeń Centrum Handlowego. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywał się 7-9 maja w Katowicach przyznane zostały nagrody Top Inwestycje Komercyjne w Przestrzeni Miejskiej. Celem konkursu było wyłonienie projektów deweloperskich, które w ostatnim roku w istotny sposób wpłynęły na poprawę jakości życia w mieście. Wzbogaciły jego ofertę dla biznesu, turystki, kultury i rozrywki, przyczyniły się do rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej, a także stały się rozpoznawalnym symbolem aglomeracji. Do plebiscytu na podstawie zgłoszeń czytelników portalu Propertynews.pl oraz propozycji Rady Konsultacyjnej Nagrody zostało nominowanych 10 inwestycji. Laureaci zostali wyłonieni dzięki głosom oddanym przez czytelników portalu Propertynews.pl oraz decyzją Rady Konsultacyjnej złożonej z 28 członów czołowych działaczy samorządowych, biznesowych. Zwycięzcami zostali: Galeria Siedlce, Plac Unii w Warszawie, Green Horizon w Łodzi, Olivia Business Center w Gdańsku Por. [dostęp: r.] 15

17 4.2. Mikrootoczenie Konsument Centrum Handlowe GALERIA SIEDLCE w obecnej formie istnieje bardzo krótko, bo około 2 miesiące. Wcześniej na rynku funkcjonował podmiot o nazwie GALERIA S, który w wyniku rozbudowy i zmian przeobraził się w C.H. GALERIA SIEDLCE. W związku z tym jest marką bardzo dobrze znaną na rynku lokalnym o ukształtowanej opinii wśród konsumentów. W pierwszych tygodniach działalności GALERIĘ odwiedziło prawie 750 tys. osób, z tego 250 tys. osób w pierwszych dwóch tygodniach od działalności. Tygodniowa średnia odwiedzin to niespełna 83 tys. osób, dzienna średnia odwiedzin oscyluje w okolicy 10 tys. osób. Tabela 9: Kim są konsumenci? 1. Najczęstszy konsument: Wiek Płeć Dochód brutto Zawód 2.Jacy są konsumenci? 3. Co kupują? 4. Jak często kupują? lat* Kobiety (w większości)* 3.000,00 zł 4.000,00 zł* Nieznany (sektor usługowy) Klienci lokalni Klienci regionalni Klienci ogólnokrajowi Klienci międzynarodowi Turyści Produkt(y) Usługi Korzyści Codziennie Dwa razy w tygodniu Raz w tygodniu Raz w miesiącu 2-3 razy w miesiącu 5. Jak dużo kupują? Za ok ,00 zł 5.000,00 zł na rok 6. W jaki sposób płacą? 7. W jaki sposób dowiadują się o firmie? 8. Co myślą o: 9. Co chcą, żeby im dostarczyć? Galerii Ofercie towarowej Ofercie usługowej Gotówka Karta płatnicza Karta kredytowa Przekaz ustny Reklama: gazeta, radio, TV Sprzedaż bezpośrednia Strona internetowa Bardzo chwalą Bardzo bogata wyjątek to: art. spożywcze i RTV-AGD Bardzo bogata i różnorodna Więcej informacji Lepszej jakości Niższych cen 10. Jak duży jest rynek firmy? Geograficznie Liczba ludności Liczba potencjalnych klientów 11. W jaki sposób firma powinna być odbierana przez konsumentów? * - dane wynikające ze statystyk GUS m. Siedlce oraz sąsiednie powiaty i gminy Ok. 500 tys. osób 350 tys. osób (niepowtarzalnych) Około 2 mln (powtarzalnych) Kompleksowa obsługa zaspokajająca pełną gamę potrzeb konsumenta na najwyższym poziomie usług i towarów. 16

18 Konkurencja Centrum Handlowe GALERIA SIEDLCE na terenie miasta i gminy nie ma konkurencji. Najbliższa placówka o podobnych walorach powierzchniowych znajduje się w Warszawie (ok. 80 km), Lublinie (ok. 130 km) i Białymstoku (ok. 175 km). W miejscowościach położonych bliżej, w odległości około 50 km od Siedlec (Mińsk Mazowiecki, Łuków, Sokołów Podlaski, Międzyrzec Podlaski) nie ma obiektów o podobnych walorach inwestycyjnych i tak kompleksowej ofercie handlowo-usługowo-rozrywkowej. Działalność lokalnych przedsiębiorców nie stanowi zagrożenia, w tym działalność Domu Handlowego ATLAS (kilkanaście podmiotów na powierzchni około 2 tys. m 2 ). W najbliższym czasie konkurencją może okazać się Park Handlowy Siedlce, którego otwarcie planowane jest na październik 2014r., gdzie przewidywana powierzchnia wynajmu wynosić będzie m 2. Wbrew pozorom brak konkurencji nie jest sytuacją, jaką powinni pożądać przedsiębiorca i konsument. W sytuacji braku konkurencji na lokalnym rynku, jako naturalne należy uznać zarzuty o praktyki monopolistyczne lub monopsonistyczne, dlatego należy szczególną uwagę poświęcić praktykom antymonopolistycznym i nie dopuszczanie do sztucznego zawyżania cen (powierzchni, usług, towarów) czy obniżenia jakości usług i towarów, unikać zagrożeń mogących skutkować brakiem motywacji do wprowadzania innowacji i zmian Dostawcy Przyjmując podział według grup asortymentu dostawcami Centrum Handlowego GALERIA SIEDLCE są: Tabela 10: Podział dostawców według asortymentu. Artykuły spożywcze: Stokrotka; Biżuteria i zegarki: Elektronika i wyposażenie wnętrz: Kawiarnie, restauracje, cukiernie: Książki, prasa, artykuły piśmiennicze: Moda - odzież i bielizna: Obuwie i akcesoria: Rozrywka: Sport i rekreacja: Usługi: Zabawki: Zdrowie i uroda: Apart, Bijou Brigitte, Helia, Świat Biżuterii, Swiss, Yes; Dom i Światło, RTV EURO AGD, S Decor Al Amir Bar, Bubble House, Cafe Club, Coffee for You, Dobre Smaki, Grycan, KFC, Presto, Mc Donald s, Subway, Sushi Nanatsu, Zenthai; Empik, In Medio, Skarbet; , Atlantic, Bershka, Bialcon, Big Star Levis, Butik, C&A, Carry, Centrum Mody F&M, Coccodrillo, Cris, Cropp, CROSS JEANS, Diverse, Esotiq, Greenpoint, H&M, Home&You, House, Kubenz, Lei, Lilly, Medicine, Mikos, Mohito, Monnari, Morani, New Yorker, Ochnik, Pako Lorente, Pretty Girl, Quiosque, Recman, Reserved, Salon Magic Line, Sinsay, Szachownica, Taranko, Tatuum, Textil Market, Top Secret, Triumph, Vissavi, Vistula, Wrangler Lee, Wólczanka; CCC, Deichmann, Gianni, Hana, Helios Obuwie, Kangur, Obuwie Łęczycki, Ray Obuwie, Vanessa, Wojas; Fitness Calypso (wkrótce otwarcie), Kino Helios, Sala Zabaw Kubusiowo; 4F,City Sport, Lotos Styl, Martes Sport; Bank WBK, EKO Pralnia Laguna, Eureka Travel, Eurobank, Itaka, Kantor, Millennium Bank, PKO BP, Play, T- Mobile, Teleakces; Koala, Smyk; Apteka Cefarm (wkrótce otwarcie), Douglas, Optyk Studio, Rossmann. Opracowanie na podstawie informacji ze strony Wprowadzenie na teren GALERII kolejnego dostawcy artykułów spożywczych i urządzeń z sektora RTV-AGD może zwiększyć atrakcyjność oferty z punktu widzenia konsumenta oraz zwiększyć konkurencyjność pomiędzy dostawcami. 17

19 4.3. Analiza SWOT Tabela 11: Analiza SWOT Mocne strony S - Strength Lp. 1. Mocne strony S 2. Ocena (1-5) 3. Ranga czynnika 4. Ocena ważona (2x3) 1. Korzystna lokalizacja 5 0,120 0, Dostępność usług (dni i godziny otwarcia) 5 0,080 0, Wizerunek firmy 4 0,080 0, Jakość oferowanego asortymentu 4 0,240 0, Wygoda parkowania 4 0,120 0, Różnorodność sklepów i usług 5 0,200 1, Organizacja działań promocyjnych (korzystne oferty) 2 0,160 0,320 Średnia: 4,14 Suma 4,08 Tabela 12: Analiza SWOT Słabe strony W - Weaknesses Lp. 1.Słabe strony W 2. Ocena (1-5) 3. Ranga czynnika 1. Brak firmowych bezpłatnych autobusów 4. Ocena ważona (2x3) -3 0,040-0, Wysokie ceny -4 0,400-1, Wysokie koszty utrzymania -4 0,480-1, Brak przechowalni bagażu -3 0,040-0, Źle rozmieszczone znaki informacyjne -3 0,040-0,120 Średnia: 3,40 Suma: -3,880 18

20 Tabela 13: Analiza SWOT Szanse O - Opportunities Lp. 1.Szanse O 2. Ocena (1-5) 3. Ranga czynnika 4. Ocena ważona (2x3) 1. Wzrost popytu 5 0,240 1, Dobra koniunktura gospodarcza 4 0,160 0, Dostosowanie asortymentu do potrzeb wszystkich klientów 4 0,080 0, Powiększenie się liczby klientów 4 0,160 0, Wzrost mody na rodzinne zakupy weekendowe 3 0,080 0, Sytuacja ekonomiczna i polityczna 3 0,160 0, Zmienność trendu w rynku 3 0,120 0,360 Średnia: 3,71 Suma: 3,880 Tabela 14: Analiza SWOT Zagrożenia T - Threats Lp. 1. Zagrożenia T 2. Ocena (1-5) 3. Ranga czynnika 4. Ocena ważona (2x3) 1. Niestabilna polityka fiskalna -5 0,280-1, Silna konkurencja nowo powstających punktów handlowych -3 0,120-0, Brak stabilizacji cen na rynku -4 0,160-0, Spadek realnych dochodów społeczeństwa -4 0,160-0, Wzrost bezrobocia -3 0,080-0, Sezonowość sprzedaży -2 0,080-0, Brak konkurencji -2 0,120-0,240 Średnia 3,29 Suma: -3,704 19

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Jak tworzyć strategie przedsiębiorstw? Analiza otoczenia i potencjału strategicznego, strategie rozwoju, strategie konkurencji Warsztaty: Tworzenie i wzmacnianie przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Otoczenie zewnętrzne organizacji

Otoczenie zewnętrzne organizacji Analiza PEST Otoczenie zewnętrzne organizacji Otoczenie zewnętrzne to to, co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią Umowność rozgraniczenia organizacji i otoczenia: Otoczenie

Bardziej szczegółowo

Projektant biznes planu

Projektant biznes planu Projektant biznes planu Projektant biznes planu Jeżeli planujesz rozpoczęcie nowej działalności lub realizację inwestycji to Projektant biznes planu jest narzędziem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Naszym

Bardziej szczegółowo

MARKETING spotkanie 1

MARKETING spotkanie 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu MARKETING spotkanie 1 dr Marcin Soniewicki Zaliczenie Przygotowanie projektu w grupach i jego prezentacja na ostatnim spotkaniu 25 kwietnia. Aktywność podczas zajęć Aktywna

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwach handlowych Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Określenie misji firmy Określenie Strategicznych Jednostek Biznesu (SJB)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym...

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... Wstęp... 9 Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... 11 1.1. Zarys teorii marketingu... 11 1.2. Rodzaje marketingu... 16 1.3. Istota marketingu produktów spożywczych...

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Otoczenie. Główne zjawiska

Otoczenie. Główne zjawiska Otoczenie Coraz bardziej rozległe (globalizacja, wzrost wymiany informacji) Różnorodne (wyspecjalizowane organizacje, specyficzne nisze rynkowe) Niestabilne (krótki cykl życia produktu, wzrost konkurencji,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE mgr Filip Januszewski Wprowadzenie filip.januszewski@wsl.com.pl Katedra Ekonomii i Marketingu warunki zaliczenia obecności 2 Ewolucja zarządzania Planowanie krótkookresowe Planowanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Analiza otoczenia bliższego

Analiza otoczenia bliższego Analiza otoczenia bliższego Model 5 sił Portera Model 5 sił Portera Analiza sektora działalności poprzez zbadanie 5 czynników kształtujących jego atrakcyjność dla bieżących i przyszłych inwestorów: I.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zarządzanie strategiczne kierunek: Zarządzanie WYKŁAD III dr Rafał Kusa Plan wykładu 1. Metody analizy strategicznej otoczenia dalszego (makrootoczenia) organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw dr Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 marca 2015 r. Być konkurencyjnym??? Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym?

Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym? Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym? Czy to, co masz, działa jak marka? 1. Marka potrafi samodzielnie przyciągać nowych klientów 2. Marka potrafi uzasadnić cenę, którą chcemy dostać 3. Marka

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI Dr Hanna WŁODARKIEWICZ-KLIMEK Dr inż. Joanna KAŁKOWSKA Dr inż. Marek GOLIŃSKI CELE ANALIZY PEST DLA OCENY TRANSFORMACJI

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku BIZNES PLAN STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Do kogo jest adresowany, o jakie środki zabiegam, na co zostaną przeznaczone (mój wkład własny), dla kogo przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KONIECPOLU

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KONIECPOLU BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KONIECPOLU Miejscowość KONIECPOL 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Nasze przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Miejscowość Ruda Śląska 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Firma PASJONACI SMAKÓW

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

Panel dotyczący marketingu turystycznego. Jan Czaja Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2017 roku

Panel dotyczący marketingu turystycznego. Jan Czaja Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2017 roku Panel dotyczący marketingu turystycznego Jan Czaja Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2017 roku Panel dotyczący marketingu turystycznego Plan prezentacji: 1) Marketing; pojęcie, cele i strategie 2) Rola marketingu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Cena w marketingu Instrument stymulowania popytu Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Znaczenie decyzji cenowych Cena wpływa bezpośrednio na poziom popytu Cena determinuje zyskownośd działao

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE mgr Filip Januszewski Metody bezscenariuszowe Ekstrapolacja trendów Analiza luki strategicznej Opinie ekspertów metoda delficka 2 Ekstrapolacja trendów Prognozowanie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r.

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Turystyka wiejska i jej przyszłość Turystyka wiejska powinna

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna jest etapem procesu formułowania strategii działania. To na jej podstawie dokonuje się wyboru wariantu strategicznego, określa

Analiza strategiczna jest etapem procesu formułowania strategii działania. To na jej podstawie dokonuje się wyboru wariantu strategicznego, określa Planowanie strategiczne w klubie sportowym Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Planowanie strategiczne - definicja Planowanie strategiczne to proces, w którym określa się, drogę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja na rynku słodyczy i przekąsek w Polsce

Konsolidacja na rynku słodyczy i przekąsek w Polsce Konsolidacja na rynku słodyczy i przekąsek w Polsce 8 listopada 2016 1. Kondycja branży słodyczy 2. Konsolidacja branży słodyczy 3. Kierunki rozwoju branży Wartość rynku Pomimo zmienności cen podstawowych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Charakterystyka organizacji

Wykład 2. Charakterystyka organizacji Wykład 2. Charakterystyka organizacji 1 Ogólny podział organizacji: 1. Rodzaje organizacji: komercyjne, publiczne, społeczne. Organizacje komercyjne są organizacjami gospodarczymi nazywanymi przedsiębiorstwami.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE CZY ENERGIA JEST DROGA? Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE ( Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2004) Namacalnym efektem działalności

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Model podejmowania decyzji 1. Analiza zasobów przedsiębiorstwa 2. Analiza rynków docelowych 3. Analiza ryzyka 4. Określenie celów ekspansji zagranicznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15 Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran et al.]. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Istota marketingu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza DEFINICJA RYNKU Wg W. Wrzoska: rynek to ogół stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany. Tymi podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy reprezentują podaż, popyt, a także

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Źródło: www.uniwersytet-dzieciecy.pl W pierwszym etapie Konkursu przygotowaliście bardzo ciekawe propozycje nowych biznesów, oferujących zarówno towary, jak i usługi.

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Zarządzania

Podstawy Zarządzania Podstawy Zarządzania mgr Marcin Darecki TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mdarecki@wz.uw.edu.pl Otoczenie organizacji Otoczenie Otoczenie to, co znajduje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo