Projekt: Strategia Centrum Handlowego GALERIA SIEDLCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Strategia Centrum Handlowego GALERIA SIEDLCE"

Transkrypt

1 COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Robert Bąkowski Nr albumu: 9871 Projekt: Strategia Centrum Handlowego GALERIA SIEDLCE Praca napisana W Katedrze Finansów i Rachunkowości Pod kierunkiem dr Stanisława Dymury Siedlce 2014

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP STRESZCZENIE DEKLARACJA MISJI ANALIZA SYTUACJI Makrootoczenie Otoczenie ekonomiczne Otoczenie demograficzne Otoczenie socjokulturowe Otoczenie polityczno-prawne Otoczenie technologiczne Mikrootoczenie Konsument Konkurencja Dostawcy Analiza SWOT CELE MARKETINGOWE WYBÓR SEGMENTU DOCELOWEGO Segmentacja rynku Rynki docelowe STRATEGIE MARKETINGOWE Strategia produktu Strategia ceny Strategia dystrybucji Strategia promocji ZAKOŃCZENIE

3 1. WSTĘP Celem stworzenia planu marketingowego jest ustalenie strategii działania Centrum Handlowego GALERIA SIEDLCE z uwzględnieniem misji oraz ogólnych złożeń przedsiębiorstwa w celu zoptymalizowania działań w dążeniu do osiągnięcia najlepszej pozycji przedsiębiorstwa, jako najlepszej marki i budowę pozytywnego wizerunku na lokalnym rynku. Decyzje strategiczne powinny być skupione na: wyborze obszaru działania firmy i jego rozwoju lub zmiany; określeniu interesów przedsiębiorstwa tj. zakresu działalności w układzie: produkt rynek docelowy podmioty (jednostki) realizacji; wyborze, określeniu strategii konkurowania; wyborze metod oddziaływania na partnerów gospodarczych (klientów, dostawców); wyborze strategii funkcjonalnych i narzędzi marketingu mix. 2. STRESZCZENIE Centrum Handlowe GALERIA SIEDLCE zainaugurowało działalność w dniu r. W wyniku rozbudowy poprzedniego Centrum Handlowego GALERIA S powstał kompleks obejmujący nie tylko galerię handlową. Integralną cześć kompleksu stanowi zabytkowy budynek Narodowego Banku Polskiego, projektu Mariana Lalewicza, gdzie już wkrótce otworzą się biura i klimatyczne knajpki. Rolę letniego ogródka lokali spełni nowa miejska przestrzeń Plac Bankowy. To także miejsce wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, na co dzień doskonałe na chwilę relaksu i odpoczynek. Nazwa Galerii odwołuje się wprost do nazwy miasta. Także wewnętrzne pasaże handlowe: Ogińskiej, Jacka i Bankowy noszą nazwy inspirowane historią Siedlec oraz lokalizacją obiektu. Do budowy galerii wykorzystano materiały najwyższej jakości, wnętrze oświetlono w systemie energooszczędnej technologii. Kompleks usytuowany jest przy skrzyżowaniu dwóch najbardziej uczęszczanych ulic, w pobliżu dworców PKP i PKS oraz przystanków komunikacji miejskiej 1. Otrzymaną po rozbudowie powierzchnię około m 2 podzielono na 2 poziomy handlowe, na których znajduje się 120 lokali handlowych, 12 lokali gastronomicznych i 5 sal kinowych. Pod budynkiem GALERII SIEDLCE znajduje się 721 miejsc parkingowych, natomiast wokół budynku rozmieszczono miejsca postojowe dla 146 pojazdów DEKLARACJA MISJI Klienci: Odbiorcy indywidualni Produkty lub usługi: Możliwie najwyższa jakość, ceny adekwatne do jakości Rynki: W ujęciu przestrzennym - miasto Siedlce i okolice (ościenne gminy i powiaty) Cele ekonomiczne: Wzrost rentowności, optymalizacja opłacalności 1 [dostęp r.] 2 Por. [dostęp r.] 2

4 Korzyści, wartości, dążenia: Wzrost znajomości przedsiębiorstwa, zadowolenie klientów, komercyjny sukces najemców Sprawy dotyczące pracowników: Pracownicy wykwalifikowani i uprzejmi Misja: Stałe podnoszenie zadowolenia klientów i komfortu ich życia przy współpracy z najemcami powierzchni handlowych poprzez wysoką jakość gatunkową dostępnych produktów i usług, rozsądne ceny i miłą obsługę. 4. ANALIZA SYTUACJI 4.1. Makrootoczenie Rysunek 1 Oddziaływanie czynników makroekonomicznych na przedsiębiorstwo Otoczenie ekonomiczne Otoczenie ogólnogospodarcze oddziałuje na przedsiębiorstwo ze względu na stan i kierunek zmian gospodarczych. Szczególne znaczenie dla marketingu mają te zmienne, które wpływają na pojemność i chłonność obsługiwanych przez przedsiębiorstwo rynków - czynniki kształtujące popyt i podaż, dochód realny, poziom cen i stopę inflacji i inne zmienne, wyznaczające stan rynku dóbr, pracy i pieniądza. 3

5 Tabela 1: Przeciętne wynagrodzenie brutto w latach Rok Przeciętne wynagrodzenie brutto Polska woj. mazowieckie pow. siedlecki pow. m. Siedlce , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 IV kw , , , ,80* * - dane szacunkowe Opracowanie własne na podstawie danych GUS 3 Wykres 1: opracowanie własne na podstawie Tabeli [dostęp r.] 4

6 Tabela 2: Stopa bezrobocia w latach Stopa bezrobocia w % Rok Polska woj. mazowieckie powiat siedlecki miasto Siedlce koniec ,00 14,70 17,70 15,80 koniec ,60 13,80 16,70 15,30 koniec ,80 11,80 13,40 13,30 koniec ,20 9,00 9,60 9,60 koniec ,50 7,30 8,00 8,60 koniec ,10 9,00 9,40 9,70 koniec ,40 9,70 11,10 9,60 koniec ,50 9,80 10,60 10,10 koniec ,40 10,70 11,90 11,50 koniec ,40 11,00 12,00* 12,30* * - dane szacunkowe Opracowanie własne na podstawie danych GUS 4 Wykres 2: opracowanie własne na podstawie Tabeli [dostęp r.] 5

7 Tabela 3: Wskaźnik inflacji w Polsce i na terenie woj. mazowieckiego w latach Rok Wskaźnik inflacji Polska w% Wskaźnik inflacji woj. Mazowieckie w % ,90 1, ,80 1, ,50 3, ,10 2, ,00 1, ,50 2, ,20 3, ,50 3, ,60 2, ,30 3, ,70 3, ,90 0,80 Opracowanie własne na podstawie danych GUS 5 Wykres 3: opracowanie własne na podstawie Tabeli [dostęp r.] 6

8 Wykres 4: Stopy oprocentowania w Polsce w latach Opracowanie własne na podstawie danych NBP 6 6 [dostęp r.] 7

9 Obniżanie stóp procentowych ma na celu pobudzenie gospodarki. Bezpośrednio wpływa na stopień kreacji pieniądza przez banki komercyjne, niższa stopa podwyższa kreację pieniądza. Ma także na celu zwiększenie popytu (spożycia) poprzez łatwiejszy dostęp do kredytów i zakupów ratalnych. Na przestrzeni ostatnich 15 lat stopy procentowe uległy znacznemu obniżeniu z około 30% pod koniec lat 90-tych poprzedniego stulecia do wartości poniżej 5%. Oznacza to, że warunki ekonomiczne ulegają ciągłej poprawie i stabilizacji. Stabilne warunki ekonomiczne sprzyjają tworzeniu długoterminowych strategii rozwoju przedsiębiorstw Otoczenie demograficzne Na terenie całej Polski liczba ludności na przestrzenia lat utrzymuje się na przestrzeni lat niezmienionym poziomie. Natomiast od dłuższego już czasu odnotowuje się spadek przyrostu naturalnego, jednocześnie następuje wzrost osób po 55 roku życia. Osoby w wieku od 25 od 54 roku życia stanowią najliczniejsza część społeczeństwa. Spadek liczby urodzeń ma bezpośrednie przełożenie na kondycję ekonomiczną przedsiębiorców działających w sektorze dla niemowląt oraz dzieci i młodzieży. Podobny oddźwięk społeczno-ekonomiczny pozostawia tendencja wzrostowa w najstarszych grupach wiekowych społeczeństwa. Nastąpiła wyraźna zmiana w przekroju wiekowym społeczeństwa, w związku z tym przedsiębiorcy specjalizujący się w szeroko rozumianej obsłudze poszczególnych grup wiekowych muszą brać pod uwagę te tendencje i dostosować swoje krótko- i długoterminowe strategie rozwoju do nowego profilu wiekowego społeczeństwa. Wykres 5: Ludność na terenie Polski i województwa mazowieckiego w latach Ludność na terenie Polski i województwa mazowieckiego w latach MAZOWIECKIE POLSKA MAZOWIECKIE POLSKA Opracowanie własne na podstawie danych GUS 7 7 [dostęp r.] 8

10 Wykres 6: Ludność na terenie powiatu m. Siedlce i powiatu siedleckiego w latach Ludność na terenie powiatu m. Siedlce i powiatu siedleckiego w latach Powiat m.siedlce Powiat siedlecki Powiat m.siedlce Powiat siedlecki Opracowanie własne na podstawie danych GUS 8 Tabela 4: Ludność Polski w latach w podziale na grupy wiekowe. Grupa Polska wiekowa i więcej Opracowanie własne na podstawie danych GUS 9 Tabela 5: Ludność Siedlec w latach w podziale na grupy wiekowe. Grupa Siedlce wiekowa i więcej Opracowanie własne na podstawie danych GUS 10 8 vide opis 7 9 [dostęp r.] 10 vide opis 9 9

11 Wykres 7: Ludność Polski w latach w podziale na grupy wiekowe. Ludności Polski w latach według grup wiekowych i więcej Opracowanie własne na podstawie Tabeli 4. Wykres 8: Ludność Siedlec w latach w podziale na grupy wiekowe. Ludności Siedlec w latach według grup wiekowych i więcej pracowanie własne na podstawie Tabeli 5. Oferta rynkowa oraz strategia rozwoju powinna być dostosowana do struktury ludności. Wskaźnik ilości kobiet przypadających na 100 mężczyzn, na terenie Polski, od lat jest na tym samym poziomie i wynosi 107. Wartości wskaźnika mają duże znaczenie ekonomiczne i marketingowe, gdyż zakupów głównie dokonują kobiety, bardzo często działając pod wpływem impulsu. O 10

12 W tabeli 6 ujęto dane dotyczące podziału ludności według płci na terenie Polski, województwa mazowieckiego, powiatu siedleckiego oraz powiatu miasta Siedlce. Tabela 6: Ludność według płci wraz ze wskaźnikiem ilości kobiet na 100 mężczyzn w latach Ludność według płci wraz ze wskaźnikiem ilości kobiet na 100 mężczyzn w latach M POLSKA K K/M M Mazowieckie K Powiat siedlecki Powiat m.siedlce K/M M K K/M M K K/M Opracowanie własne na podstawie danych GUS 11. Wykres 9: Ludność według płci wraz ze wskaźnikiem ilości kobiet na 100 mężczyzn w latach Otoczenie socjokulturowe Otoczenie socjokulturowe ma wpływ na popyt, na który należy spojrzeć przez pryzmat piramidy Maslowa, czyli konieczności zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych poprzez nabycie pro- 11 vide opis 9 11

13 duktów i usług. Kształt preferencji, upodobań i gustów gospodarstw domowych i grup społecznych oraz ich zwyczaje i tradycje spożycia mają duże znaczenie marketingowe i ekonomiczne. W latach przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych były następujące: Tabela 7: Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę (w zł) w latach Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę (w zł) w gospodarstwach domowych Rok Polska Woj. Mazowieckie ,03 588, ,76 640, ,49 704, ,72 709, ,99 743, ,81 839, ,70 863, ,30 817, ,81 901, , , , , , , , , , , , ,89 Opracowanie własne na podstawie danych GUS 12 Wykres 10: Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę (w zł) w latach Opracowanie własne na podstawie danych z Tabeli 7. Z przytoczonych danych GUS jednoznacznie wynika, że poziom konsumpcji na terenie całego kraju systematycznie wzrasta. Na terenie województwa mazowieckiego wzrost ma większą dynamikę niż w skali kraju. Wyższe wydatki związane są bezpośrednio z wyższymi dochodami, które osiągają i rozporządzają gospodarstwa domowe (tabela 1). Systematyczny wzrost wydatków konsumpcyjnych jest również widoczny w przeciętnych miesięcznych wydatkach w ujęciu strukturalnym zawartych w tabeli 8. Taki rezultat spowodowany jest zarówno wzrostem potrzeb 12 [dostęp r.] 12

14 konsumpcyjnych społeczeństwa spowodowanych wzrostem dochodów, ale również wzrostem cen i stopą inflacji. Tabela 8: Struktura miesięczne wydatków na przestrzeni lat Polska woj. mazowieckie Jednostka terytorialna zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Wydatki łącznie 1 150, , , , , , , , , ,98 Towary i usługi 577,62 660,67 945,80 971, ,19 677,80 784, , , ,95 Żywność i napoje bezalkoholowe 184,77 194,10 246,14 254,13 263,85 203,70 211,78 273,25 282,34 291,01 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 17,98 18,85 26,94 27,41 28,46 21,04 21,65 34,94 35,68 37,56 Odzież i obuwie 33,10 35,00 52,35 51,77 51,69 43,29 44,53 75,31 76,42 72,22 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki 107,21 135,64 199,88 210,34 213,77 118,50 155,20 243,51 246,56 250,17 energii Wypos. Mieszkania i prowadzenie 35,59 34,28 51,19 49,05 50,35 36,60 42,25 70,16 67,92 69,37 gosp. Domowego Zdrowie 26,63 34,72 47,42 50,41 52,68 34,25 41,69 70,99 74,83 73,56 Transport 59,56 61,49 94,78 97,03 102,92 68,98 74,79 141,57 135,20 148,69 Łączność 21,05 36,67 43,43 42,59 41,90 28,43 46,15 54,92 53,76 51,36 Rekreacja i kultura 40,08 47,25 79,80 81,81 85,55 55,98 66,96 123,80 123,24 128,16 Edukacja 8,61 9,07 12,75 12,48 12,41 13,69 15,72 23,31 24,42 26,71 Restauracje i hotele 8,41 12,80 22,93 24,82 29,25 12,88 15,01 40,37 48,39 50,51 Pozostałe wydatki na towary i usługi 29,60 34,22 51,63 52,31 54,26 35,54 44,45 73,12 72,17 77,71 Opracowanie własne na podstawie danych GUS 13 Największą część osiąganych dochodów pochłaniają wydatki na towary i usługi - stanowią ponad 50% wszystkich wydatków. Znaczące też są wydatki na żywność, użytkowanie mieszkań (domów) oraz na transport. W skali kraju odnotować należy spadek wydatków na odzież i obuwie, łączność i edukację. Wartości pozostałych składników strukturalnych wzrosły. Zmniejszenie wydatków na łączność jest zrozumiałe, gdyż ceny usług telekomunikacyjnych systematycznie są obniżane. Zastanawiające są wydatki na cele edukacyjne, które są najniższymi wydatkami w strukturze wydatków, natomiast od trzech lat są wydatkami, które odnotowują systematyczny spadek. Wydawać by się mogło, że edukacja jest dobrem luksusowym, na które społeczeństwo nie może sobie pozwolić, w związku z tym wydatkuje dochody na cele związane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Jednakże rokroczny wzrost wydatków czysto konsumpcyjnych na towary i usługi, restauracje i hotele czy rekreację i kulturę wskazuje, że wydatki edukacyjne, a wraz z nimi cała edukacja jest traktowana przez społeczeństwo, jako zbędny wydatek Otoczenie polityczno-prawne Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej makroekonomiczne uwarunkowania polityczne i prawne czy też polityczno-prawne można podzielić na dwie grupy: Otoczenie krajowe Otoczenie zagraniczne Krajowe czynniki otoczenia politycznego i prawnego mają duży wpływ na tworzenie szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa. Jedną ze znaczących tendencji obserwowanych na świecie jest trend deregulacji, znoszenia zakazów, restrykcji, barier prawnych, celnych itd. Dzięki tym tendencjom zmieniają się warunki konkurencji na rynkach światowych. Niewątpliwie świat go- 13 vide opis 12 13

15 spodarczy i świat polityczny są coraz bardziej ze sobą powiązane, ale nie zawsze te więzi są korzystne dla przedsiębiorstw. W każdym kraju polityka zagraniczna może stwarzać zachęty do handlu z określonymi krajami, a polityka pieniężna określa warunki opłacalności handlu zagranicznego. Decyzja rządu o przystąpieniu do konkretnych organizacji międzynarodowych czy układów może w znaczącym stopniu zmienić warunki działania przedsiębiorstw. Przykładem może być proces przystępowania Polski do Unii Europejskiej. Na wiele lat przed oczekiwaną datą wejścia do UE polskie przedsiębiorstwa musiały konkurować z przedsiębiorstwami europejskimi. Wynikało to ze stopniowego obniżania ceł, dostosowywania norm jakości do standardów europejskich oraz z innych zmian legislacyjnych związanych z procesem integracji. Zmiany dokonywane w prawie regulującym działalność przedsiębiorstw, szczególnie w przepisach podatkowych i dotyczących zatrudnienia, tworzą nowe warunki ich funkcjonowania. Zmiany legislacyjne, ich rola i wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw są bardzo widoczne w gospodarkach dawnych krajów komunistycznych, nowe regulacje systemowo-prawne doprowadzają do restrukturyzacji całych sektorów i gałęzi wytwórczości. Przy omawianiu problemów z zakresu otoczenia politycznego i prawnego nie można pominąć bardzo ważnego zagadnienia nowej roli państwa wobec postępującej globalizacji. Przedsiębiorstwa oczekują, że państwo z jednej strony będzie chroniło rynki dla ich produktów, a z drugiej pomagało im rozwijać nowe wyroby i technologie. W związku z tymi nowymi oczekiwaniami większość państw przyjmuje bardzo zbliżone strategie. Mianowicie, za pomocą narodowych programów badawczych i udziału w międzynarodowych projektach publicznych, przez umiejętne sterowanie rynkiem wewnętrznym (ulgi podatkowe, zamówienia publiczne, regulacje handlowe itp.) państwo dokonuje na dużą skalę transferu publicznych zasobów do prywatnych przedsiębiorstw. W Europie proces integracji w obrębie Unii Europejskiej doprowadza do unifikacji norm prawnych i standardów rynkowych państw członkowskich oraz pretendujących do członkostwa, a także przyspiesza proces globalizacji. Otoczenie międzynarodowe. D.A. Bali i W.H. McCulloch za otoczenie międzynarodowe uznają- układ współdziałania między czynnikami występującymi w otoczeniu krajowym i zagranicznym a czynnikami znajdującymi się w otoczeniu zewnętrznym dla danego kraju. Zmiany w otoczeniu międzynarodowym mogą kreować zarówno szansę dla ekspansji rynkowej, jak i zagrożenia dla przedsiębiorstw działających tylko na rynkach wewnętrznych, narodowych. Istotnymi czynnikiem jest tu poziom rozwoju przemysłu w różnych krajach. Państwa rozwijające się, takie jak Brazylia, Korea Południowa, Tajwan i Chiny, stwarzają niektórym przedsiębiorstwom z krajów wysokorozwiniętych szansę sprzedaży nowoczesnych technologii czy urządzeń. Jednocześnie dla innych przedsiębiorstw z tych krajów stanowią zagrożenie konkurencją tańszych towarów. Ustalenia podejmowane przez organizacje międzynarodowe, takie jak NATO czy Unia Europejska eliminują, ze względów politycznych, niektóre kraje z aktywnego handlu międzynarodowego (Irak, Kuba), a innym tworzą warunki do przyspieszonego rozwoju (Jugosławia). Międzynarodowa konkurencja staje się coraz bardziej zacięta i przybiera coraz to nowe formy. Restrykcje, sankcje i inne formy dyskryminacji stosowane wobec niektórych krajów mogą czasowo ograniczać szansę rozwojowe przedsiębiorstw, zmieniać nasilenie konkurencji i zakres kooperacji międzynarodowej [dostęp r.] 14

16 Otoczenie technologiczne Zmiany w na rynku technologicznym mają bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstw. Niejednokrotnie nowinki technologiczne pozwalają na zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystania materiałów czy też udziału w rynku. Rozwój technologii może spowodować upadek jednych i a powstanie innych gałęzi przemysłu, produkcji czy usług. Powszechnym już jest wykorzystywanie w komputerów, kas fiskalnych, terminali płatniczych, które pozwalają na sprawniejszą obsługę klienta centrum handlowego. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury już na etapie planowania budynku i możliwości do jej rozbudowy będzie istotnym argumentem w negocjacjach z potencjalnym partnerem biznesowym. W Centrum Handlowym GALERIA SIEDLCE zastosowano unikalne w skali kraju rozwiązanie dotyczące poziomu oświetlenia, które zostało sprzężone z żaluzjami zewnętrznymi, a te z kolei są systemem automatycznie reagującym na poziom nasłonecznienia. Takie rozwiązanie technologiczne pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem pomieszczeń, gdyż system automatycznie optymalizuje poziom oświetlenia wewnątrz budynku maksymalizując wykorzystanie naturalnego oświetlenia pomieszczeń Centrum Handlowego. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywał się 7-9 maja w Katowicach przyznane zostały nagrody Top Inwestycje Komercyjne w Przestrzeni Miejskiej. Celem konkursu było wyłonienie projektów deweloperskich, które w ostatnim roku w istotny sposób wpłynęły na poprawę jakości życia w mieście. Wzbogaciły jego ofertę dla biznesu, turystki, kultury i rozrywki, przyczyniły się do rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej, a także stały się rozpoznawalnym symbolem aglomeracji. Do plebiscytu na podstawie zgłoszeń czytelników portalu Propertynews.pl oraz propozycji Rady Konsultacyjnej Nagrody zostało nominowanych 10 inwestycji. Laureaci zostali wyłonieni dzięki głosom oddanym przez czytelników portalu Propertynews.pl oraz decyzją Rady Konsultacyjnej złożonej z 28 członów czołowych działaczy samorządowych, biznesowych. Zwycięzcami zostali: Galeria Siedlce, Plac Unii w Warszawie, Green Horizon w Łodzi, Olivia Business Center w Gdańsku Por. [dostęp: r.] 15

17 4.2. Mikrootoczenie Konsument Centrum Handlowe GALERIA SIEDLCE w obecnej formie istnieje bardzo krótko, bo około 2 miesiące. Wcześniej na rynku funkcjonował podmiot o nazwie GALERIA S, który w wyniku rozbudowy i zmian przeobraził się w C.H. GALERIA SIEDLCE. W związku z tym jest marką bardzo dobrze znaną na rynku lokalnym o ukształtowanej opinii wśród konsumentów. W pierwszych tygodniach działalności GALERIĘ odwiedziło prawie 750 tys. osób, z tego 250 tys. osób w pierwszych dwóch tygodniach od działalności. Tygodniowa średnia odwiedzin to niespełna 83 tys. osób, dzienna średnia odwiedzin oscyluje w okolicy 10 tys. osób. Tabela 9: Kim są konsumenci? 1. Najczęstszy konsument: Wiek Płeć Dochód brutto Zawód 2.Jacy są konsumenci? 3. Co kupują? 4. Jak często kupują? lat* Kobiety (w większości)* 3.000,00 zł 4.000,00 zł* Nieznany (sektor usługowy) Klienci lokalni Klienci regionalni Klienci ogólnokrajowi Klienci międzynarodowi Turyści Produkt(y) Usługi Korzyści Codziennie Dwa razy w tygodniu Raz w tygodniu Raz w miesiącu 2-3 razy w miesiącu 5. Jak dużo kupują? Za ok ,00 zł 5.000,00 zł na rok 6. W jaki sposób płacą? 7. W jaki sposób dowiadują się o firmie? 8. Co myślą o: 9. Co chcą, żeby im dostarczyć? Galerii Ofercie towarowej Ofercie usługowej Gotówka Karta płatnicza Karta kredytowa Przekaz ustny Reklama: gazeta, radio, TV Sprzedaż bezpośrednia Strona internetowa Bardzo chwalą Bardzo bogata wyjątek to: art. spożywcze i RTV-AGD Bardzo bogata i różnorodna Więcej informacji Lepszej jakości Niższych cen 10. Jak duży jest rynek firmy? Geograficznie Liczba ludności Liczba potencjalnych klientów 11. W jaki sposób firma powinna być odbierana przez konsumentów? * - dane wynikające ze statystyk GUS m. Siedlce oraz sąsiednie powiaty i gminy Ok. 500 tys. osób 350 tys. osób (niepowtarzalnych) Około 2 mln (powtarzalnych) Kompleksowa obsługa zaspokajająca pełną gamę potrzeb konsumenta na najwyższym poziomie usług i towarów. 16

18 Konkurencja Centrum Handlowe GALERIA SIEDLCE na terenie miasta i gminy nie ma konkurencji. Najbliższa placówka o podobnych walorach powierzchniowych znajduje się w Warszawie (ok. 80 km), Lublinie (ok. 130 km) i Białymstoku (ok. 175 km). W miejscowościach położonych bliżej, w odległości około 50 km od Siedlec (Mińsk Mazowiecki, Łuków, Sokołów Podlaski, Międzyrzec Podlaski) nie ma obiektów o podobnych walorach inwestycyjnych i tak kompleksowej ofercie handlowo-usługowo-rozrywkowej. Działalność lokalnych przedsiębiorców nie stanowi zagrożenia, w tym działalność Domu Handlowego ATLAS (kilkanaście podmiotów na powierzchni około 2 tys. m 2 ). W najbliższym czasie konkurencją może okazać się Park Handlowy Siedlce, którego otwarcie planowane jest na październik 2014r., gdzie przewidywana powierzchnia wynajmu wynosić będzie m 2. Wbrew pozorom brak konkurencji nie jest sytuacją, jaką powinni pożądać przedsiębiorca i konsument. W sytuacji braku konkurencji na lokalnym rynku, jako naturalne należy uznać zarzuty o praktyki monopolistyczne lub monopsonistyczne, dlatego należy szczególną uwagę poświęcić praktykom antymonopolistycznym i nie dopuszczanie do sztucznego zawyżania cen (powierzchni, usług, towarów) czy obniżenia jakości usług i towarów, unikać zagrożeń mogących skutkować brakiem motywacji do wprowadzania innowacji i zmian Dostawcy Przyjmując podział według grup asortymentu dostawcami Centrum Handlowego GALERIA SIEDLCE są: Tabela 10: Podział dostawców według asortymentu. Artykuły spożywcze: Stokrotka; Biżuteria i zegarki: Elektronika i wyposażenie wnętrz: Kawiarnie, restauracje, cukiernie: Książki, prasa, artykuły piśmiennicze: Moda - odzież i bielizna: Obuwie i akcesoria: Rozrywka: Sport i rekreacja: Usługi: Zabawki: Zdrowie i uroda: Apart, Bijou Brigitte, Helia, Świat Biżuterii, Swiss, Yes; Dom i Światło, RTV EURO AGD, S Decor Al Amir Bar, Bubble House, Cafe Club, Coffee for You, Dobre Smaki, Grycan, KFC, Presto, Mc Donald s, Subway, Sushi Nanatsu, Zenthai; Empik, In Medio, Skarbet; , Atlantic, Bershka, Bialcon, Big Star Levis, Butik, C&A, Carry, Centrum Mody F&M, Coccodrillo, Cris, Cropp, CROSS JEANS, Diverse, Esotiq, Greenpoint, H&M, Home&You, House, Kubenz, Lei, Lilly, Medicine, Mikos, Mohito, Monnari, Morani, New Yorker, Ochnik, Pako Lorente, Pretty Girl, Quiosque, Recman, Reserved, Salon Magic Line, Sinsay, Szachownica, Taranko, Tatuum, Textil Market, Top Secret, Triumph, Vissavi, Vistula, Wrangler Lee, Wólczanka; CCC, Deichmann, Gianni, Hana, Helios Obuwie, Kangur, Obuwie Łęczycki, Ray Obuwie, Vanessa, Wojas; Fitness Calypso (wkrótce otwarcie), Kino Helios, Sala Zabaw Kubusiowo; 4F,City Sport, Lotos Styl, Martes Sport; Bank WBK, EKO Pralnia Laguna, Eureka Travel, Eurobank, Itaka, Kantor, Millennium Bank, PKO BP, Play, T- Mobile, Teleakces; Koala, Smyk; Apteka Cefarm (wkrótce otwarcie), Douglas, Optyk Studio, Rossmann. Opracowanie na podstawie informacji ze strony Wprowadzenie na teren GALERII kolejnego dostawcy artykułów spożywczych i urządzeń z sektora RTV-AGD może zwiększyć atrakcyjność oferty z punktu widzenia konsumenta oraz zwiększyć konkurencyjność pomiędzy dostawcami. 17

19 4.3. Analiza SWOT Tabela 11: Analiza SWOT Mocne strony S - Strength Lp. 1. Mocne strony S 2. Ocena (1-5) 3. Ranga czynnika 4. Ocena ważona (2x3) 1. Korzystna lokalizacja 5 0,120 0, Dostępność usług (dni i godziny otwarcia) 5 0,080 0, Wizerunek firmy 4 0,080 0, Jakość oferowanego asortymentu 4 0,240 0, Wygoda parkowania 4 0,120 0, Różnorodność sklepów i usług 5 0,200 1, Organizacja działań promocyjnych (korzystne oferty) 2 0,160 0,320 Średnia: 4,14 Suma 4,08 Tabela 12: Analiza SWOT Słabe strony W - Weaknesses Lp. 1.Słabe strony W 2. Ocena (1-5) 3. Ranga czynnika 1. Brak firmowych bezpłatnych autobusów 4. Ocena ważona (2x3) -3 0,040-0, Wysokie ceny -4 0,400-1, Wysokie koszty utrzymania -4 0,480-1, Brak przechowalni bagażu -3 0,040-0, Źle rozmieszczone znaki informacyjne -3 0,040-0,120 Średnia: 3,40 Suma: -3,880 18

20 Tabela 13: Analiza SWOT Szanse O - Opportunities Lp. 1.Szanse O 2. Ocena (1-5) 3. Ranga czynnika 4. Ocena ważona (2x3) 1. Wzrost popytu 5 0,240 1, Dobra koniunktura gospodarcza 4 0,160 0, Dostosowanie asortymentu do potrzeb wszystkich klientów 4 0,080 0, Powiększenie się liczby klientów 4 0,160 0, Wzrost mody na rodzinne zakupy weekendowe 3 0,080 0, Sytuacja ekonomiczna i polityczna 3 0,160 0, Zmienność trendu w rynku 3 0,120 0,360 Średnia: 3,71 Suma: 3,880 Tabela 14: Analiza SWOT Zagrożenia T - Threats Lp. 1. Zagrożenia T 2. Ocena (1-5) 3. Ranga czynnika 4. Ocena ważona (2x3) 1. Niestabilna polityka fiskalna -5 0,280-1, Silna konkurencja nowo powstających punktów handlowych -3 0,120-0, Brak stabilizacji cen na rynku -4 0,160-0, Spadek realnych dochodów społeczeństwa -4 0,160-0, Wzrost bezrobocia -3 0,080-0, Sezonowość sprzedaży -2 0,080-0, Brak konkurencji -2 0,120-0,240 Średnia 3,29 Suma: -3,704 19

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie opracowanie powstało w ramach projektu TURYSTYKA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PODKARPACKIEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań www.kreatywni.arp.gda.pl Opracowanie przygotowane

Bardziej szczegółowo

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 1 czerwca 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo