Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?"

Transkrypt

1 Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?

2 Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Opracowanie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Jaworznie Urząd Miejski w Jaworznie Tytuł wydania: Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Wydanie II poprawione i uaktualnione Wydawnictwo bezpłatne Opracowanie i druk sfinansowane z grantu Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie Gminnych Centrów Informacji w ramach Programu Pierwsza Praca Treść konsultowana z zainteresowanymi stronami Projekt okładki: Krzysztof Nowakowski Skład i druk: Wydawnictwo GM sp. z o. o Jaworzno, ul. Św. Barbary 7 Jaworzno, grudzień 2003 ISBN

3 Spis treści 1. Wstęp Treść Vademecum Podstawa prawna działalności gospodarczej Pomysł na działalność Formy działalności firmy Kroki, które należy wykonać, aby stać się przedsiębiorcą... 8 Krok 1 Urząd Miejski w Jaworznie Krok 2 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach Krok 3 Urząd Skarbowy w Katowicach Krok 4 Wykonanie pieczątki firmowej i oznaczenie siedziby firmy Krok 5 Zakładanie konta firmy w banku Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA Bank Polska Kasa Opieki SA Bank Spółdzielczy ING Bank Śląski Powszechna Kasa Oszczędności BP SA Krok 6 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Krok 7 Zawiadomienie właściwego Inspektoratu Pracy i Inspekcji Sanitarnej Krok 8 Wybór biura rachunkowego Krok 9 Koncesje i zezwolenia Pomoc ze strony władz lokalnych i innych organizacji Władze lokalne Inne organizacje Informacje pomocne w działalności gospodarczej Leasing co to takiego? Kalendarz Przedsiębiorcy, czyli co? gdzie? kiedy? Potrzebujesz porady, masz wątpliwości? Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej Unia Europejska działalność gospodarcza Wykaz ważniejszych aktów prawnych Wykaz przydatnych stron internetowych... 72

4 4 1. Wstęp Każdy, kto wpadł na pomysł założenia własnej firmy, a nie wie jak to zrobić lub ma pewne wątpliwości co do pierwszych kroków, znajdzie w tym VADEMECUM potrzebne informacje. Zostanie poprowadzony Krok po Kroku, od pierwszych drzwi - w Urzędzie Miejskim, do ostatnich w zakładzie wyrobu pieczątek. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji zostały specjalnie zebrane i opracowane by: - przybliżyć zagadnienia związane z działalnością gospodarczą, - ułatwić podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek, - pomóc w załatwieniu formalności z tym związanych, - pokazać gdzie załatwia się wszystkie sprawy z tym związane i w jakiej kolejności należy je załatwiać, - ułatwić poruszanie się po urzędach, instytucjach i w gąszczu przepisów, - pomóc w wypełnianiu każdego formularza, jaki można napotkać w trakcie zakładania firmy, - wskazać ile i w jakim urzędzie trzeba wnieść opłat za załatwienie formalności, jakie dokumenty należy mieć przy sobie - czy powinny to być oryginały czy kopie, jakie dokumenty powinny wydać poszczególne urzędy i instytucje, - powiedzieć w jakim terminie będą rozpatrzone poszczególne wnioski, - poinformować na jakie ulgi i pomoc ze strony władz lokalnych i organizacji przedsiębiorców można liczyć VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

5 2. Treść Vademecum Omówimy w VADEMECUM najprostszy sposób założenia własnej firmy, prowadzący do uzyskania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, gdzie organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz lub prezydent. Zaletą tej formy jest to, że nie wymaga posiadania kapitału założycielskiego, a podstawowe formalności rejestracyjne załatwia się w Urzędzie Miejskim (w odróżnieniu od spółek prawa handlowego np. spółka z.o.o., spółka akcyjna, gdzie wymagana jest rejestracja w Sądzie w Katowicach). Z chwilą wpisania do ewidencji działalności gospodarczej, osoba fizyczna mieszkaniec miasta staje się Przedsiębiorcą. 3. Podstawa prawna działalności gospodarczej 5 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawoo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz z późn. zmian.) działalnością gospodarczą jest wszelka działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, która prowadzona jest w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność oraz wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów klienta. Działalność gospodarczą można podjąć po uzyskaniu wpisu do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców. Wyżej wymieniona ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji rządowej i samorządowej w przedmiotowym zakresie. Zakładając działalność gospodarczą można w zasadzie swobodnie podjąć decyzję, w jakiej formie organizacyjnej chce się ją prowadzić. Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach przepisy wymagają by działalność gospodarcza była prowadzona w określonej formie prawnej (np. banki tworzone są w formie spółek akcyjnych). Uwaga! Obecnie prowadzone są prace nad nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej. Projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest dostępny na stronie internetowej dawnego Ministerstwa Gospodarki JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

6 6 4. Pomysł na działalność Najważniejszy jest dobry pomysł na działalność. Od niego będzie zależało powodzenie Twojej firmy. Robisz doskonałe wypieki, potrafisz oryginalnie urządzić mieszkanie, wyszukiwać informacje, naprawić pralkę lub samochód? Do dzieła! Najlepsze firmy to te, które zrodziły się z pasji swoich właścicieli, a większość biznesów powstaje, gdy ktoś udanie kopiuje usługę, którą widział na innych rynkach. Może na Twoim osiedlu nie ma zakładu, w którym można naprawić telewizor lub zakładu kosmetycznego, baru, cukierni. Sprawdź dokładnie rynek lokalny pod kątem potencjalnych odbiorców usług lub dostaw, a następnie ewentualną konkurencję. Zanim podejmiesz decyzję o rozpoczęciu pracy na własny rachunek zastanów się: 1) Co chcesz robić? co, komu i w jakich ilościach...chcesz sprzedawać, jakie usługi możesz świadczyć...i czy znajdziesz na nie odbiorców? 2) Ile będziesz musiał zainwestować w zorganizowanie...firmy (wynajem biura, magazynu, zakup sprzętu)? 3) Czy jest ktoś, kogo możesz poprosić o pomoc,...radę, współpracę? 4) Jaka jest konkurencja na rynku, kto może Ci zagrozić? Jeżeli masz już pomysł, dokonałeś wstępnej analizy rynku możesz przystąpić do zakładania własnej firmy. Najpierw jednak musisz się zdecydować, w jakiej formie chcesz prowadzić działalność gospodarczą. VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

7 7 5. Formy działalności firmy Wybór rodzaju działalności niesie ze sobą konsekwencje własnościowe, podatkowe oraz te związane z odpowiedzialnością karną i skarbową. Warto pamiętać, że niektóre z form prowadzenia działalności są bardziej kosztowne, choć mogą się wydawać atrakcyjne podatkowo. Koszty rejestracyjne również nie są bez znaczenia. Przy wyborze formy działalności należy brać pod uwagę przede wszystkim: a) pożądane formy opodatkowania, b) rodzaj działalności, c) rozmiar planowanej działalności, d) źródła kapitału na finansowanie działalności w początkowej fazie. Należy uwzględnić również łatwość i możliwość późniejszych przekształceń, sposób dysponowania środkami z prowadzonej działalności, rodzaj prowadzonej księgowości. Forma prawna Działalność indywidualna Spółka cywilna Spółka z o.o. Spółka akcyjna Osobowość prawna nie posiada nie posiada posiada posiada Uregulowania kodeks cywilny kodeks cywilny kodeks handlowy kodeks handlowy Legalizacja wpis do ewidencji wpis do ewidencji rejestracja rejestracja działalności działalności w sądzie w sądzie gospodarczej gospodarczej Sposób zawarcia umowa pisemna umowa pisemna umowa pisemna Odpowiedzialność całym majątkiem solidarna ograniczona ograniczona właściciela całym majątkiem udziałami majątkiem wspólników z wyjątkiem spółki zobowiązań wobec Skarbu Państwa Kapitał założycielski nie ma warunków nie ma warunków min zł zł Cechy jednoosobowa dwóch i więcej jednoosobowa trzech założycieli wspólników Władze dowolne dowolne Zgromadzenie Wspólników, Zarząd JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

8 8 6. Kroki, które musisz wykonać, aby stać się przedsiębiorcą Każdy, kto ma zamiar pracować na własny rachunek musi się liczyć z wieloma obowiązkami wynikającymi z różnych przepisów, często rozproszonych. Uchybienie tym przepisom obwarowane jest różnorodnymi sankcjami. Spełnienie większości obowiązków musi nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Poniżej wymieniamy podstawowe obowiązki, których należy dopełnić zanim założymy własną firmę. Krok 1 Urząd Miejski złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Krok 2 Wojewódzki Urząd Statystyczny - złożenie wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego branżowego rejestru REGON, którym podmioty obowiązane są posługiwać się w kontaktach z innymi urzędami i instytucjami. Krok 3 Urząd Skarbowy - złożenie deklaracji o wyborze formy opodatkowania. Krok 4 Wykonanie pieczęci firmowych oraz oznaczenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poprzez umieszczenie odpowiednich tablic informacyjnych. VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

9 9 Krok 5 Bank - otwarcie w wybranym banku rachunku bankowego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Krok 6 Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenie osób prowadzących działalność gospodarczą i ewentualnych pracowników do ubezpieczenia społecznego. Krok 7 Zawiadomienie właściwego Inspektoratu Pracy i Inspektora Sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz o przewidywanej liczbie pracowników. Krok 8 Wybór biura rachunkowego, które poprowadzi księgowość. Krok 9 Koncesje i zezwolenia. JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

10 10 KROK 1 - URZĄD MIEJSKI Jeśli zdecydowałeś się na prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie, potrzebny jest Ci wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wpisu takiego dokonuje się we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania, urzędzie gminy. W Jaworznie takim miejscem jest Wydział Spraw Obywatelskich Referat Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim, który mieści się przy ul. Słowackiego 8, pok. 1 na parterze (od Rynku w górę), numer telefonu , Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać: 1) oznaczenie przedsiębiorcy, 2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli...stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania również... wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego... miejsca wykonywania działalności, 3) określenie podmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, 4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dla ułatwienia zgłoszenia możesz wypełnić stosowny formularz (wg wzoru). Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł., którą możesz wpłacić gotówką w punkcie kasowym w Referacie Działalności Gospodarczej przy ul. Słowackiego, w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33, w Banku bądź na poczcie na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Jaworznie nr Uwaga! Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/129/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie są zwolnione z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Aby uzyskać zwolnienie należy przedstawić aktualne zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych. Zgłoszenie oraz dowód wpłaty lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy składasz w pokoju nr 1. Zgodnie z ustawą termin załatwienia wpisu wynosi 14 dni, natomiast w naszym jaworznickim urzędzie sprawę załatwia się odręcznie (w tym samym dniu) lub wysyła pocztą na wskazany adres. VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

11 11 Wzór Formularza Jaworzno, dnia PREZYDENT MIASTA Jaworzna ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Oznaczenie przedsiębiorcy Imię i nazwisko..... Nazwa Miejsce zamieszkania i adres Miejsce wykonywania działalności (wypełnić jeżeli przedsiębiorca stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania) Siedziba i adres zakładu głównego Inne miejsce wykonywania działalności gospodarczej Określenie przedmiotu działalności gospodarczej Data rozpoczęcia działalności gospodarczej:..... /podpis/ załącznik: 1. odcinek opłaty stałej JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

12 12 Wypełniamy formularz zgłoszeniowy: W pkt. 1 wpisujesz swoje imię, nazwisko a w linijce niżej, nazwę, jaką wybrałeś dla swojej firmy np. Przedsiębiorstwo Handlowe Gramatyka. W pkt. 2 wpisujesz miejsce swojego zamieszkania zgodnie z danymi z dowodu osobistego. W pkt. 3 podajesz adres, gdzie będziesz prowadził firmę lub gdzie znajduje się jej siedziba. Oczywiście, jeżeli jest to poza Twoim miejscem zamieszkania. W tym miejscu wpisujesz również adres swoich oddziałów lub filii, jeżeli takie posiadasz. Jeżeli prowadzisz działalność np. handel obwoźny na targowiskach, placach, giełdach to nie wpisujesz miejsca. W pkt.4 określasz zakres swojej działalności gospodarczej tzn. wpisujesz to, czym się będziesz zajmował. Przykładowe wpisy: - handel detaliczny artykułami...przemysłowymi, spożywczymi. - towarowy i pasażerski transport...drogowy. - produkcja płyt kompaktowych...czystych, - usługi krawieckie, - komputerowe przepisywanie tekstu. Oczywiście, może być wiele różnych wpisów, bo przecież Twoja firma może zajmować się różnymi przedsięwzięciami. W pkt.5 określasz datę rozpoczęcia działalności czyli dzień, od którego stajesz się Przedsiębiorcą i masz swoją firmę. Nie może to być data wsteczna, ale nie musi to też być dzień składania Zgłoszenia. Zakładając, że załatwienie wszystkich formalności związanych z założeniem firmy zajmie Ci klika dni, wskazane jest, aby data rozpoczęcia działalności była o kilka (7-10) dni późniejsza niż data złożenia formularza zgłoszeniowego. Na dole zgłoszenia po prawej stronie składasz swój podpis. Jako załącznik do Zgłoszenia załączasz odcinek opłaty 100,- złotych, o której pisaliśmy wyżej. Dopiero tak złożone Zgłoszenie tj. druk + opłata, zostanie przyjęte do rozpatrzenia. Nie musisz okazywać tytułów prawnych do lokalu, w którym masz zamiar wykonywać działalność gospodarczą. Pamiętaj! Aby otrzymać wpis do ewidencji musisz mieć przy sobie: - dowód osobisty, - wypełniony poprawnie formularz Zgłoszenie działal-...ności gospodarczej, - dowód wpłaty 100,- złotych na konto Urzędu Miejskie-...go lub w przypadku osób bezrobotnych - zaświadcze-...nie z Powiatowego Urzędu Pracy. Uwaga! Powyższa informacja uwzględnia stan prawny obowiązujący w grudniu 2003 r. VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

13 13 W telegraficznym skrócie: Adres: Urząd Miejski w Jaworznie Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Działalności Gospodarczej, ul. Słowackiego 8, parter pokój nr 1 Godziny urzędowania: od w czwartki do Telefon , Masz przy sobie: dowód osobisty Wypełniasz: zgłoszenie działalności gospodarczej Opłata: na konto 100,- złotych (nie dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) Procedurę przedstawia także Kiosk Informacyjny UM na stronie internetowej: JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

14 14 Krok 2 - Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach Od dnia otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej masz 14 dni na uzyskanie numeru REGON. Co to jest ten numer statystyczny zwany REGON em? To zakodowany w formie liczb system informacji o: nazwie firmy, rodzaju prowadzonej działalności, formie prawno-organizacyjnej (czy jest to spółka, czy jednoosobowa działalność), o rodzaju własności i sposobie finansowania. Mieszkaniec Jaworzna, po nadanie numeru REGON może udać się do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Katowicach bądź do jego oddziału w Sosnowcu. Wojewódzki Urząd Statystyczny w skrócie zwany WUS ma swoją siedzibę w Katowicach przy ul. Owocowej 3, (za Spodkiem, dwa przystanki tramwajem w kierunku na Siemianowice). WUS jest czynny: poniedziałek: , wtorek - piątek W pokoju o nr 013 na parterze składa się Wniosek o wpis do krajowego rejestreu urzędowego podmiotów gospodarki narodowej w skrócie zwanym RG 1. W pokoju nr 016, również na parterze, znajduje się punkt informacyjny. Telefon do WUS w Katowicach: do 406. Oddział w Sosnowcu mieści się przy ul. Rzeźniczej 12, w pobliżu stacji PKP Sosnowiec Południowy, niedaleko przebiega trasa linii autobusowej S ). Oddział czynny jest w poniedziałek: , wtorek - piątek Telefon do oddziału: By uzyskać numer REGON musisz mieć przy sobie: oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu) i jego kserokopię (można na miejscu zrobić kserokopię) oraz dowód osobisty. Wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarczych jest bezpłatny, możesz go otrzymać nawet tego samego dnia, jeżeli wniosek złożysz rano. Wzór wniosku RG 1, który wypełniasz oraz objaśnienia jak go wypełnić zamieściliśmy na kolejnych stronach. Przy jego wypełnianiu wszelkie potrzebne dane wpisujesz ze swojego dowodu osobistego i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ciebie dotyczą pola, gdzie obok numeru pola, w nawiasie pojawia się literka F. VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

15 15 Wzór wniosku RG-1, strona 1 JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

16 16 Wzór wniosku RG-1, strona 2 VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

17 17 Wzór wniosku RG-1, strona 3 JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

18 18 Wzór wniosku RG-1, strona 4 VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

19 Co wpisywać w pola? Dla ułatwienia: 19 W polu 01 otaczasz obwódką cyfrę 2. Pola 02 i 03, nie wypełniasz. W polu 04 otaczasz obwódką cyfrę 1. W polu 05 wpisujesz nazwę swojej firmy, tak jak w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej np. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Gramatyka. W polu 06 wpisujesz nazwę skróconą np. P.H.U. Gramatyka. W polach od 07 do 18 wpisujesz dane adresowe swojej firmy. W polach 19 do 31 wpisujesz swoje dane osobowe łącznie z PESELEM. W polu 32 wybierasz adres do korespondencji z WUS em, jeżeli zaznaczysz obwódką cyfrę 1 korespondencja będzie przychodziła na adres Twojej firmy jeżeli cyfrę 2 to na adres domowy. W polu 44 zaznaczasz cyfrę 1. W polu 45 wpisujesz Urząd Miejski w Jaworznie. W polu 46 wpisujesz Ewidencja Działalności Gospodarczej. W polu 47 numer swojego wpisu do ewidencji (Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). W polu 48 wpisujesz datę wpisu do ewidencji. W polu 49 zaznaczasz obwódką cyfrę 3. Pola 50 nie wypełniasz. W polu 51 wpisz formę w jakiej prowadzisz działalność, jeżeli to jest sklep to wpisz; sklep, jak warsztat to warsztat, jeśli handlować chcesz obwoźnie wpisujesz np. Sprzedaż na straganach i targowiskach. W polu 52 przy krajowych osób fizycznych wpisujesz 100%. W polu 53 wpisujesz 100% w rubrykę obok krajowych osób fizycznych. Pól 53,54,55 nie wypełniasz. W polu 56 wpisujesz rodzaj działalności jaką wykonujesz pod adresem swojej firmy, podanym w polach od 07 do 16. W polu 57 zaznaczasz cyfrę 1. W polu 58 wpisujesz przewidywaną datę, od której chcesz rozpocząć działalność firmy. W polu 59 musisz zaznaczyć cyfrę 2 w przypadku, gdy działalność którą masz zamiar prowadzić jest Twoją działalnością uboczną (dodatkową), a jedynkę gdy główną (jedyną). W polu 60 zaznacz 1. A w polu 61 0 jeżeli nikogo nie zatrudniasz umową o pracę, jeżeli kogoś masz zamiar zatrudnić lub zatrudniasz, wpisz ilość. Pole 62 i 63 możesz opuścić, jeżeli nie masz gospodarstwa rolnego. W polu 64 zaznaczasz obwódką cyfrę 5. Pola 65,66,67 nie wypełniasz. W miejscu do tego przeznaczonym wpisujesz Swoje imię i nazwisko, datę wypełnienia formularza i składasz swój podpis. JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

20 20 W ten sposób wypełniliśmy wniosek RG 1 który możesz złożyć w pokoju 013, jeżeli składasz go w Katowicach lub w 201 jeżeli zdecydowałeś się na Sosnowiec. W telegraficznym skrócie: Adres: Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3 parter pok. 013 (informacja w pok.016) czynny: poniedziałek: , wtorek-piątek lub Oddział w Sosnowcu ul. Rzeźnicza 12, II piętro, pok. 201 czynny w tych samych godzinach. Centrala Katowice: do 406 wew. 207, 225 Oddział Sosnowiec: Masz przy sobie: dowód osobisty, oryginał i kserokopie Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopie zostawiasz, oryginał do wglądu. Wypełniasz: RG-1 wniosek o wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej Opłata: Bezpłatnie Czekasz: maksymalnie 14 dni, ale z reguły numer możemy odebrać na drugi dzień lub - jeżeli wniosek złożymy rano - to REGON będzie do odbioru po południu. strona internetowa: VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

21 Krok 3 - Urząd Skarbowy w Jaworznie 21 Posiadasz już wpis do ewidencji działalności gospodarczej, odebrałeś też REGON, musisz zrobić trzeci KROK, udajesz się więc do Urzędu Skarbowego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 274. Telefon centrali: Wszelkie sprawy załatwiasz w sali na parterze, po lewej stronie od wejścia. Godziny urzędowania, codziennie od godz do 15.00, w poniedziałki i czwartki do godz Wszystkie podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą obowiązane są zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Osoby fizyczne rozpoczynające samodzielnie prowadzenie działalności gospodarczej na zasadzie wpisu do ewidencji przy pierwszej wizycie w Urzędzie Skarbowym powinny przy sobie posiadać: - dowód osobisty, - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności...gospodarczej z Urzędu Miejskiego, - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON...z WUS /Wojewódzki Urząd Statystyczny/, - numer konta w banku (jeżeli go jeszcze nie posiadasz...to czeka cię kolejna wizyta po założeniu go, w celu...zgłoszenia tego faktu urzędowi). W jaworznickim Urzędzie Skarbowym, pracownicy obsługujący salę dla klientów, udzielają m.in. informacji dotyczących: - wyboru odpowiedniego formularza, - dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej, - sposobu wypełniania formularzy podatkowych i rejestracyjnych. Załatwiasz tutaj Numer Identyfikacji Podatkowej (jeżeli jeszcze takiego numeru nie posiadasz) dla celów podatkowych w skrócie NIP oraz wybierasz formę opodatkowania swojej firmy w podatku dochodowym. Podmioty gospodarcze, czyli również Twoja firma, przy pierwszej wizycie w Urzędzie Skarbowym dokonują zgłoszenia rozpoczęcia działalności na formularzach NIP oraz zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług na formularzu VAT. Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą (czyli znowu o Tobie mowa): a) które mają już nadany numer NIP wypełniają formularz NIP-1, jako zgłoszenie aktualizacyjne, b) osoby fizyczne, które nie mają nadanego numeru NIP, wypełniają formularz NIP-1 jako zgłoszenie identyfikacyjne. JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

22 22 Jeżeli wcześniej nie pracowałeś i nie rozliczałeś się z Urzędem Skarbowym i nie masz Swojego NIP-u, postępujesz jak w pkt.b), w przypadku kiedy rozliczałeś się już z Urzędem Skarbowym bądź pracowałeś zawodowo i masz Swój numer NIPu, postępujesz jak w pkt.a). Wypełnione formularze składa się na sali obsługi klienta w okienku, na parterze urzędu. UWAGA! Na podstawie formularza NIP-1 złożonego jako zgłoszenie identyfikacyjne Urząd Skarbowy nadaje Tobie numer NIP. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT. Urząd Skarbowy potwierdza w terminie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Zgłoszenie działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym nie wymaga wnoszenia żadnych opłat. Jedynie gdybyś chciał być podatnikiem VAT i złożyłbyś zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług, musiałbyś uiścić opłatę skarbową w wysokości 152,- zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ten sam, co przy wpisie do ewidencji) tj: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Jaworznie nr Urząd Miejski Wydział Budżetowo-Finansowy w Jaworznie lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 /na parterze/ (podstawa prawna opłaty skarbowej - Ustawa z dnia 9 września 2000 r. O opłacie skarbowej Dz. U. Nr 86 póz. 960 z późn. zm.). Jak najprościej rozliczać się z Fiskusem? Jakiego rodzaju formę płacenia i rozliczenia wybrać i jakie podatki będziesz płacił zdecydujesz po analizie sposobów rozliczania, po czym dokonasz wyboru formy najbardziej korzystnej i odpowiadającej prowadzonej przez Ciebie działalności. UWAGA: Od 2004 roku nastąpi wiele zmian w przepisach i zasadach podatkowych, dlatego odsyłamy Cię drogi Przedsiębiorco do źródła informacji: Urzędu Skarbowego lub Biura Podatkowego. VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

23 23 Pamiętaj! Decyzję o rodzaju prowadzonej księgowości musisz podjąć sam, pracownik Urzędu Skarbowego może Cię jedynie poinformować o formach opodatkowania, jaka powinna być prowadzona dokumentacja oraz wskazać przepisy podatkowe, które normują poszczególne formy opodatkowania. Udając się do US, postaraj się mieć już rachunek bankowy, w ten sposób nie będziesz musiał fatygować się tam drugi raz i składać zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1. Wszelkie formalności zgłoszeniowe w Urzędzie Skarbowym powinieneś dopełnić przed rozpoczęciem działalności. W telegraficznym skrócie: Adres: Urząd Skarbowy w Jaworznie ul. Grunwaldzka 274 czynny od w poniedziałki i czwartki do Centrala: Podatki pośrednie: lub nr wew Podatek dochodowy: Zabierz ze sobą: Dowód osobisty, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z Urzędu Miejskiego oraz Zaświadczenie o nr REGON. Opłata: jedynie 152 zł, od zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku VAT. Zapamiętaj! Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonujesz tylko jeden raz - w celu nadania NIP. Po nadaniu numeru NIP przez Urząd Skarbowy, składasz już tylko i wyłącznie zgłoszenia aktualizacyjne w przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych identyfikacyjnych w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych wpisanych w ostatnim złożonym w Urzędzie Skarbowym formularzu NIP-1 (art.9 Ustawy z 13 października 1995r. O zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Dz. U. Nr 142 poz.702 z póz. zmianami). UWAGA! W związku, że w 2004 roku przewidywane są zmiany w przepisach podatkowych, należy koniecznie skontaktować się z Urzędem Skarbowym, dla dokonania weryfikacji przedstawionych wyżej informacji. Dziękujemy. JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

24 24 Krok 4 - Wykonanie pieczątki firmowej i oznaczenia siedziby firmy Kolejnym krokiem jest założenie konta w banku, ale nie jest to możliwe bez pieczątki. Dlatego należy wyrobić sobie pieczątkę, na której musi znaleźć się przynajmniej: - pełna nazwa firmy, - imię i nazwisko właściciela, - siedziba firmy, czyli adres...prowadzonej działalności. Proponujemy również umieszczenie numeru NIP i REGON. W niektórych sytuacjach, np. przy wypełnianiu faktur, nie będziesz musiał wpisywać tych numerów ręcznie. Wykonanie pieczątki należy zlecić specjalistycznemu zakładowi, gdzie mogą poprosić o okazanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i dowodu osobistego. W przypadku umieszczenia na pieczątce numerów NIP i REGON należy również mieć przy sobie kopie tych dokumentów, celem spisania tych danych. Zakłady wyrobu pieczątek mogą żądać powyższych dokumentów, ze względu na kontrole, którym mogą być poddane. Koszt jednej pieczątki kształtuje się w granicach 25 zł+vat, a pieczątki tzw. automatycznej od 45 złotych w górę. Czekać na nią można od dwóch godzin do 2-3 dni. Z reguły jest to jednak 1 dzień. Załatwiając pieczątkę warto pomyśleć o oznaczeniu siedziby firmy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo o działalności gospodarczej, musisz miejsce (siedzibę) prowadzenia działalności oznaczyć na zewnątrz poprzez wywieszenie w widocznym miejscu szyldu z Twoim nazwiskiem i imieniem oraz nazwą, pod którą wykonujesz działalność a także zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności. VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

25 Krok 5 - Zakładamy konto firmy w banku Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania firmowego rachunku bankowego. Zabierasz ze sobą do banku zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze REGON, NIP, dowód osobisty oraz pieczątkę firmową. Ponadto należy wypełnić i złożyć wniosek o założenie konta i dołączyć kartę wzorów podpisów. Każdy bank ma gotowe swoje formularze, które wypełnia się na miejscu. W Jaworznie jest kilka banków, w których można założyć konto firmy. Przy wyborze banku należy zwrócić uwagę na: - wysokość opłat, jakie stosuje bank za prowadzenie rachunku, przelewy itp. - odległość banku od firmy, - renomę banku. Poniżej prezentujemy w kolejności alfabetycznej informacje adresowe o bankach, które znajdują się na terenie Jaworzna: 25 Bank BPH PBK SA Jaworzno, ul. Sądowa 5 i ul. Grunwaldzka czynny od poniedziałku do piątku: Bank PeKaO SA Jaworzno, ul. Mickiewicza 17 czynny od poniedziałku do piątku: w soboty od Bank Spółdzielczy Jaworzno, ul. Stojałowskiego 10 i ul. Grunwaldzka 54 czynny od poniedziałku do piątku: Bank Śląski SA Jaworzno, ul. Narutowicza 1a i ul. Grunwaldzka 204 czynny od poniedziałku do piątku: JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 9 listopada 2017 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I. OBJĘCIE DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM Osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! Informacja dla płatników składek SZANOWNY KLIENCIE Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych: Formy działalności gospodarczej Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące: - indywidualna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Działalność Gospodarcza:

Działalność Gospodarcza: Działalność Gospodarcza: ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1 Ustawa z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 1999r nr 101, 2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

W publikowanym opracowaniu zagadnień prawnych niektóre terminy są używane w uproszczeniu. Gdy poniżej używamy słowa Fundusz, mamy na myśli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [PFRON]

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 11 października :40 - Poprawiony wtorek, 12 października :51

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 11 października :40 - Poprawiony wtorek, 12 października :51 There are no translations available. PROCEDURA URUCHAMIANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prowadzenie działalności gospodarczej możliwe jest po spełnieniu kilku warunków związanych z załatwieniem przez przedsiębiorcę

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PORADNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PORADNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ STARGARD SZCZECIŃSKI URZĄD MIEJSKI Wydział Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Integracji Europejskiej UL. CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA 1934 2014 kwiecień 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZWPA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 119 9764 Poz. 805 805 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY Zmniejszenie podstawy wymiaru składki Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednie objęcie ub. E i R lub ich ustanie i jeśli trwały tylko część miesiąca kwotę

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla przedsiębiorców

Informacje ogólne dla przedsiębiorców Informacje ogólne dla przedsiębiorców 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), wnioskiem o wpis

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej SZANOWNI PAŃSTWO, Wspólnicy spółki cywilnej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie

OŚWIADCZENIE. osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie PRZECZYTAJ POUCZENIE (na końcu). Znajdziesz tam ważne informacje. OŚWIADCZENIE osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą?

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje, dostępne są w serwisach: Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Karta podatkowa. II. Jakie dokumenty należy złożyć

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Karta podatkowa. II. Jakie dokumenty należy złożyć URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Karta podatkowa K-024/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy : Osób fizycznych prowadzących w małych rozmiarach pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw Projekt A U T O P O P R A W K A do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw W projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców Rachunek db Firma z Przyszłością Dla kogo jest to interesujące rozwiązanie: Przedsiębiorcy prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Definicje Pracownik osoba pozostająca w stosunku pracy (z wyłączeniem prokuratorów),

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej URZĄD GMINY W JORDANOWIE Rynek 2, 34-240 Jordanów, Tel. 182693510, fax. 182693526 www.gmina-jordanow.pl, gminajordanow@rubikon.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r.

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r. Stowarzyszenia 2010-12-17 Przepisy prawne: 1. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), 2. Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków, 16.01.2012 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wyniosła 4.055 zł. Zatem 60% tej kwoty, czyli minimalna podstawa wymiaru składek na 2016 rok, wynosi 2.433,00 zł. Ważne! Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) Art. 1-6. (1) (uchylone). Art. 7. (2) (uchylony). Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 261 15251 Poz. 1560 1560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZAA Adresy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U Dz.U.99.101.1178 2000.11.17 zm. Dz.U.00.86.958 2001.01.01 zm. Dz.U.00.114.1193 2001.07.01 zm. Dz.U.01.67.679 2001.08.22 zm. Dz.U.01.49.509 2001.10.06 zm. Dz.U.01.102.1115 2002.01.04 zm. Dz.U.01.147.1643

Bardziej szczegółowo

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym KARTA USŁUGI Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym Nr 0028/2011/IP Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić?

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo