Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?"

Transkrypt

1 Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?

2 Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Opracowanie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Jaworznie Urząd Miejski w Jaworznie Tytuł wydania: Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Wydanie II poprawione i uaktualnione Wydawnictwo bezpłatne Opracowanie i druk sfinansowane z grantu Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie Gminnych Centrów Informacji w ramach Programu Pierwsza Praca Treść konsultowana z zainteresowanymi stronami Projekt okładki: Krzysztof Nowakowski Skład i druk: Wydawnictwo GM sp. z o. o Jaworzno, ul. Św. Barbary 7 Jaworzno, grudzień 2003 ISBN

3 Spis treści 1. Wstęp Treść Vademecum Podstawa prawna działalności gospodarczej Pomysł na działalność Formy działalności firmy Kroki, które należy wykonać, aby stać się przedsiębiorcą... 8 Krok 1 Urząd Miejski w Jaworznie Krok 2 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach Krok 3 Urząd Skarbowy w Katowicach Krok 4 Wykonanie pieczątki firmowej i oznaczenie siedziby firmy Krok 5 Zakładanie konta firmy w banku Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA Bank Polska Kasa Opieki SA Bank Spółdzielczy ING Bank Śląski Powszechna Kasa Oszczędności BP SA Krok 6 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Krok 7 Zawiadomienie właściwego Inspektoratu Pracy i Inspekcji Sanitarnej Krok 8 Wybór biura rachunkowego Krok 9 Koncesje i zezwolenia Pomoc ze strony władz lokalnych i innych organizacji Władze lokalne Inne organizacje Informacje pomocne w działalności gospodarczej Leasing co to takiego? Kalendarz Przedsiębiorcy, czyli co? gdzie? kiedy? Potrzebujesz porady, masz wątpliwości? Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej Unia Europejska działalność gospodarcza Wykaz ważniejszych aktów prawnych Wykaz przydatnych stron internetowych... 72

4 4 1. Wstęp Każdy, kto wpadł na pomysł założenia własnej firmy, a nie wie jak to zrobić lub ma pewne wątpliwości co do pierwszych kroków, znajdzie w tym VADEMECUM potrzebne informacje. Zostanie poprowadzony Krok po Kroku, od pierwszych drzwi - w Urzędzie Miejskim, do ostatnich w zakładzie wyrobu pieczątek. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji zostały specjalnie zebrane i opracowane by: - przybliżyć zagadnienia związane z działalnością gospodarczą, - ułatwić podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek, - pomóc w załatwieniu formalności z tym związanych, - pokazać gdzie załatwia się wszystkie sprawy z tym związane i w jakiej kolejności należy je załatwiać, - ułatwić poruszanie się po urzędach, instytucjach i w gąszczu przepisów, - pomóc w wypełnianiu każdego formularza, jaki można napotkać w trakcie zakładania firmy, - wskazać ile i w jakim urzędzie trzeba wnieść opłat za załatwienie formalności, jakie dokumenty należy mieć przy sobie - czy powinny to być oryginały czy kopie, jakie dokumenty powinny wydać poszczególne urzędy i instytucje, - powiedzieć w jakim terminie będą rozpatrzone poszczególne wnioski, - poinformować na jakie ulgi i pomoc ze strony władz lokalnych i organizacji przedsiębiorców można liczyć VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

5 2. Treść Vademecum Omówimy w VADEMECUM najprostszy sposób założenia własnej firmy, prowadzący do uzyskania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, gdzie organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz lub prezydent. Zaletą tej formy jest to, że nie wymaga posiadania kapitału założycielskiego, a podstawowe formalności rejestracyjne załatwia się w Urzędzie Miejskim (w odróżnieniu od spółek prawa handlowego np. spółka z.o.o., spółka akcyjna, gdzie wymagana jest rejestracja w Sądzie w Katowicach). Z chwilą wpisania do ewidencji działalności gospodarczej, osoba fizyczna mieszkaniec miasta staje się Przedsiębiorcą. 3. Podstawa prawna działalności gospodarczej 5 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawoo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz z późn. zmian.) działalnością gospodarczą jest wszelka działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, która prowadzona jest w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność oraz wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów klienta. Działalność gospodarczą można podjąć po uzyskaniu wpisu do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców. Wyżej wymieniona ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji rządowej i samorządowej w przedmiotowym zakresie. Zakładając działalność gospodarczą można w zasadzie swobodnie podjąć decyzję, w jakiej formie organizacyjnej chce się ją prowadzić. Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach przepisy wymagają by działalność gospodarcza była prowadzona w określonej formie prawnej (np. banki tworzone są w formie spółek akcyjnych). Uwaga! Obecnie prowadzone są prace nad nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej. Projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest dostępny na stronie internetowej dawnego Ministerstwa Gospodarki JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

6 6 4. Pomysł na działalność Najważniejszy jest dobry pomysł na działalność. Od niego będzie zależało powodzenie Twojej firmy. Robisz doskonałe wypieki, potrafisz oryginalnie urządzić mieszkanie, wyszukiwać informacje, naprawić pralkę lub samochód? Do dzieła! Najlepsze firmy to te, które zrodziły się z pasji swoich właścicieli, a większość biznesów powstaje, gdy ktoś udanie kopiuje usługę, którą widział na innych rynkach. Może na Twoim osiedlu nie ma zakładu, w którym można naprawić telewizor lub zakładu kosmetycznego, baru, cukierni. Sprawdź dokładnie rynek lokalny pod kątem potencjalnych odbiorców usług lub dostaw, a następnie ewentualną konkurencję. Zanim podejmiesz decyzję o rozpoczęciu pracy na własny rachunek zastanów się: 1) Co chcesz robić? co, komu i w jakich ilościach...chcesz sprzedawać, jakie usługi możesz świadczyć...i czy znajdziesz na nie odbiorców? 2) Ile będziesz musiał zainwestować w zorganizowanie...firmy (wynajem biura, magazynu, zakup sprzętu)? 3) Czy jest ktoś, kogo możesz poprosić o pomoc,...radę, współpracę? 4) Jaka jest konkurencja na rynku, kto może Ci zagrozić? Jeżeli masz już pomysł, dokonałeś wstępnej analizy rynku możesz przystąpić do zakładania własnej firmy. Najpierw jednak musisz się zdecydować, w jakiej formie chcesz prowadzić działalność gospodarczą. VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

7 7 5. Formy działalności firmy Wybór rodzaju działalności niesie ze sobą konsekwencje własnościowe, podatkowe oraz te związane z odpowiedzialnością karną i skarbową. Warto pamiętać, że niektóre z form prowadzenia działalności są bardziej kosztowne, choć mogą się wydawać atrakcyjne podatkowo. Koszty rejestracyjne również nie są bez znaczenia. Przy wyborze formy działalności należy brać pod uwagę przede wszystkim: a) pożądane formy opodatkowania, b) rodzaj działalności, c) rozmiar planowanej działalności, d) źródła kapitału na finansowanie działalności w początkowej fazie. Należy uwzględnić również łatwość i możliwość późniejszych przekształceń, sposób dysponowania środkami z prowadzonej działalności, rodzaj prowadzonej księgowości. Forma prawna Działalność indywidualna Spółka cywilna Spółka z o.o. Spółka akcyjna Osobowość prawna nie posiada nie posiada posiada posiada Uregulowania kodeks cywilny kodeks cywilny kodeks handlowy kodeks handlowy Legalizacja wpis do ewidencji wpis do ewidencji rejestracja rejestracja działalności działalności w sądzie w sądzie gospodarczej gospodarczej Sposób zawarcia umowa pisemna umowa pisemna umowa pisemna Odpowiedzialność całym majątkiem solidarna ograniczona ograniczona właściciela całym majątkiem udziałami majątkiem wspólników z wyjątkiem spółki zobowiązań wobec Skarbu Państwa Kapitał założycielski nie ma warunków nie ma warunków min zł zł Cechy jednoosobowa dwóch i więcej jednoosobowa trzech założycieli wspólników Władze dowolne dowolne Zgromadzenie Wspólników, Zarząd JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

8 8 6. Kroki, które musisz wykonać, aby stać się przedsiębiorcą Każdy, kto ma zamiar pracować na własny rachunek musi się liczyć z wieloma obowiązkami wynikającymi z różnych przepisów, często rozproszonych. Uchybienie tym przepisom obwarowane jest różnorodnymi sankcjami. Spełnienie większości obowiązków musi nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Poniżej wymieniamy podstawowe obowiązki, których należy dopełnić zanim założymy własną firmę. Krok 1 Urząd Miejski złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Krok 2 Wojewódzki Urząd Statystyczny - złożenie wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego branżowego rejestru REGON, którym podmioty obowiązane są posługiwać się w kontaktach z innymi urzędami i instytucjami. Krok 3 Urząd Skarbowy - złożenie deklaracji o wyborze formy opodatkowania. Krok 4 Wykonanie pieczęci firmowych oraz oznaczenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poprzez umieszczenie odpowiednich tablic informacyjnych. VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

9 9 Krok 5 Bank - otwarcie w wybranym banku rachunku bankowego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Krok 6 Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenie osób prowadzących działalność gospodarczą i ewentualnych pracowników do ubezpieczenia społecznego. Krok 7 Zawiadomienie właściwego Inspektoratu Pracy i Inspektora Sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz o przewidywanej liczbie pracowników. Krok 8 Wybór biura rachunkowego, które poprowadzi księgowość. Krok 9 Koncesje i zezwolenia. JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

10 10 KROK 1 - URZĄD MIEJSKI Jeśli zdecydowałeś się na prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie, potrzebny jest Ci wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wpisu takiego dokonuje się we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania, urzędzie gminy. W Jaworznie takim miejscem jest Wydział Spraw Obywatelskich Referat Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim, który mieści się przy ul. Słowackiego 8, pok. 1 na parterze (od Rynku w górę), numer telefonu , Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać: 1) oznaczenie przedsiębiorcy, 2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli...stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania również... wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego... miejsca wykonywania działalności, 3) określenie podmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, 4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dla ułatwienia zgłoszenia możesz wypełnić stosowny formularz (wg wzoru). Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł., którą możesz wpłacić gotówką w punkcie kasowym w Referacie Działalności Gospodarczej przy ul. Słowackiego, w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33, w Banku bądź na poczcie na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Jaworznie nr Uwaga! Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/129/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie są zwolnione z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Aby uzyskać zwolnienie należy przedstawić aktualne zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych. Zgłoszenie oraz dowód wpłaty lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy składasz w pokoju nr 1. Zgodnie z ustawą termin załatwienia wpisu wynosi 14 dni, natomiast w naszym jaworznickim urzędzie sprawę załatwia się odręcznie (w tym samym dniu) lub wysyła pocztą na wskazany adres. VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

11 11 Wzór Formularza Jaworzno, dnia PREZYDENT MIASTA Jaworzna ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Oznaczenie przedsiębiorcy Imię i nazwisko..... Nazwa Miejsce zamieszkania i adres Miejsce wykonywania działalności (wypełnić jeżeli przedsiębiorca stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania) Siedziba i adres zakładu głównego Inne miejsce wykonywania działalności gospodarczej Określenie przedmiotu działalności gospodarczej Data rozpoczęcia działalności gospodarczej:..... /podpis/ załącznik: 1. odcinek opłaty stałej JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

12 12 Wypełniamy formularz zgłoszeniowy: W pkt. 1 wpisujesz swoje imię, nazwisko a w linijce niżej, nazwę, jaką wybrałeś dla swojej firmy np. Przedsiębiorstwo Handlowe Gramatyka. W pkt. 2 wpisujesz miejsce swojego zamieszkania zgodnie z danymi z dowodu osobistego. W pkt. 3 podajesz adres, gdzie będziesz prowadził firmę lub gdzie znajduje się jej siedziba. Oczywiście, jeżeli jest to poza Twoim miejscem zamieszkania. W tym miejscu wpisujesz również adres swoich oddziałów lub filii, jeżeli takie posiadasz. Jeżeli prowadzisz działalność np. handel obwoźny na targowiskach, placach, giełdach to nie wpisujesz miejsca. W pkt.4 określasz zakres swojej działalności gospodarczej tzn. wpisujesz to, czym się będziesz zajmował. Przykładowe wpisy: - handel detaliczny artykułami...przemysłowymi, spożywczymi. - towarowy i pasażerski transport...drogowy. - produkcja płyt kompaktowych...czystych, - usługi krawieckie, - komputerowe przepisywanie tekstu. Oczywiście, może być wiele różnych wpisów, bo przecież Twoja firma może zajmować się różnymi przedsięwzięciami. W pkt.5 określasz datę rozpoczęcia działalności czyli dzień, od którego stajesz się Przedsiębiorcą i masz swoją firmę. Nie może to być data wsteczna, ale nie musi to też być dzień składania Zgłoszenia. Zakładając, że załatwienie wszystkich formalności związanych z założeniem firmy zajmie Ci klika dni, wskazane jest, aby data rozpoczęcia działalności była o kilka (7-10) dni późniejsza niż data złożenia formularza zgłoszeniowego. Na dole zgłoszenia po prawej stronie składasz swój podpis. Jako załącznik do Zgłoszenia załączasz odcinek opłaty 100,- złotych, o której pisaliśmy wyżej. Dopiero tak złożone Zgłoszenie tj. druk + opłata, zostanie przyjęte do rozpatrzenia. Nie musisz okazywać tytułów prawnych do lokalu, w którym masz zamiar wykonywać działalność gospodarczą. Pamiętaj! Aby otrzymać wpis do ewidencji musisz mieć przy sobie: - dowód osobisty, - wypełniony poprawnie formularz Zgłoszenie działal-...ności gospodarczej, - dowód wpłaty 100,- złotych na konto Urzędu Miejskie-...go lub w przypadku osób bezrobotnych - zaświadcze-...nie z Powiatowego Urzędu Pracy. Uwaga! Powyższa informacja uwzględnia stan prawny obowiązujący w grudniu 2003 r. VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

13 13 W telegraficznym skrócie: Adres: Urząd Miejski w Jaworznie Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Działalności Gospodarczej, ul. Słowackiego 8, parter pokój nr 1 Godziny urzędowania: od w czwartki do Telefon , Masz przy sobie: dowód osobisty Wypełniasz: zgłoszenie działalności gospodarczej Opłata: na konto 100,- złotych (nie dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) Procedurę przedstawia także Kiosk Informacyjny UM na stronie internetowej: JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

14 14 Krok 2 - Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach Od dnia otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej masz 14 dni na uzyskanie numeru REGON. Co to jest ten numer statystyczny zwany REGON em? To zakodowany w formie liczb system informacji o: nazwie firmy, rodzaju prowadzonej działalności, formie prawno-organizacyjnej (czy jest to spółka, czy jednoosobowa działalność), o rodzaju własności i sposobie finansowania. Mieszkaniec Jaworzna, po nadanie numeru REGON może udać się do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Katowicach bądź do jego oddziału w Sosnowcu. Wojewódzki Urząd Statystyczny w skrócie zwany WUS ma swoją siedzibę w Katowicach przy ul. Owocowej 3, (za Spodkiem, dwa przystanki tramwajem w kierunku na Siemianowice). WUS jest czynny: poniedziałek: , wtorek - piątek W pokoju o nr 013 na parterze składa się Wniosek o wpis do krajowego rejestreu urzędowego podmiotów gospodarki narodowej w skrócie zwanym RG 1. W pokoju nr 016, również na parterze, znajduje się punkt informacyjny. Telefon do WUS w Katowicach: do 406. Oddział w Sosnowcu mieści się przy ul. Rzeźniczej 12, w pobliżu stacji PKP Sosnowiec Południowy, niedaleko przebiega trasa linii autobusowej S ). Oddział czynny jest w poniedziałek: , wtorek - piątek Telefon do oddziału: By uzyskać numer REGON musisz mieć przy sobie: oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu) i jego kserokopię (można na miejscu zrobić kserokopię) oraz dowód osobisty. Wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarczych jest bezpłatny, możesz go otrzymać nawet tego samego dnia, jeżeli wniosek złożysz rano. Wzór wniosku RG 1, który wypełniasz oraz objaśnienia jak go wypełnić zamieściliśmy na kolejnych stronach. Przy jego wypełnianiu wszelkie potrzebne dane wpisujesz ze swojego dowodu osobistego i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ciebie dotyczą pola, gdzie obok numeru pola, w nawiasie pojawia się literka F. VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

15 15 Wzór wniosku RG-1, strona 1 JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

16 16 Wzór wniosku RG-1, strona 2 VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

17 17 Wzór wniosku RG-1, strona 3 JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

18 18 Wzór wniosku RG-1, strona 4 VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

19 Co wpisywać w pola? Dla ułatwienia: 19 W polu 01 otaczasz obwódką cyfrę 2. Pola 02 i 03, nie wypełniasz. W polu 04 otaczasz obwódką cyfrę 1. W polu 05 wpisujesz nazwę swojej firmy, tak jak w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej np. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Gramatyka. W polu 06 wpisujesz nazwę skróconą np. P.H.U. Gramatyka. W polach od 07 do 18 wpisujesz dane adresowe swojej firmy. W polach 19 do 31 wpisujesz swoje dane osobowe łącznie z PESELEM. W polu 32 wybierasz adres do korespondencji z WUS em, jeżeli zaznaczysz obwódką cyfrę 1 korespondencja będzie przychodziła na adres Twojej firmy jeżeli cyfrę 2 to na adres domowy. W polu 44 zaznaczasz cyfrę 1. W polu 45 wpisujesz Urząd Miejski w Jaworznie. W polu 46 wpisujesz Ewidencja Działalności Gospodarczej. W polu 47 numer swojego wpisu do ewidencji (Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). W polu 48 wpisujesz datę wpisu do ewidencji. W polu 49 zaznaczasz obwódką cyfrę 3. Pola 50 nie wypełniasz. W polu 51 wpisz formę w jakiej prowadzisz działalność, jeżeli to jest sklep to wpisz; sklep, jak warsztat to warsztat, jeśli handlować chcesz obwoźnie wpisujesz np. Sprzedaż na straganach i targowiskach. W polu 52 przy krajowych osób fizycznych wpisujesz 100%. W polu 53 wpisujesz 100% w rubrykę obok krajowych osób fizycznych. Pól 53,54,55 nie wypełniasz. W polu 56 wpisujesz rodzaj działalności jaką wykonujesz pod adresem swojej firmy, podanym w polach od 07 do 16. W polu 57 zaznaczasz cyfrę 1. W polu 58 wpisujesz przewidywaną datę, od której chcesz rozpocząć działalność firmy. W polu 59 musisz zaznaczyć cyfrę 2 w przypadku, gdy działalność którą masz zamiar prowadzić jest Twoją działalnością uboczną (dodatkową), a jedynkę gdy główną (jedyną). W polu 60 zaznacz 1. A w polu 61 0 jeżeli nikogo nie zatrudniasz umową o pracę, jeżeli kogoś masz zamiar zatrudnić lub zatrudniasz, wpisz ilość. Pole 62 i 63 możesz opuścić, jeżeli nie masz gospodarstwa rolnego. W polu 64 zaznaczasz obwódką cyfrę 5. Pola 65,66,67 nie wypełniasz. W miejscu do tego przeznaczonym wpisujesz Swoje imię i nazwisko, datę wypełnienia formularza i składasz swój podpis. JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

20 20 W ten sposób wypełniliśmy wniosek RG 1 który możesz złożyć w pokoju 013, jeżeli składasz go w Katowicach lub w 201 jeżeli zdecydowałeś się na Sosnowiec. W telegraficznym skrócie: Adres: Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3 parter pok. 013 (informacja w pok.016) czynny: poniedziałek: , wtorek-piątek lub Oddział w Sosnowcu ul. Rzeźnicza 12, II piętro, pok. 201 czynny w tych samych godzinach. Centrala Katowice: do 406 wew. 207, 225 Oddział Sosnowiec: Masz przy sobie: dowód osobisty, oryginał i kserokopie Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopie zostawiasz, oryginał do wglądu. Wypełniasz: RG-1 wniosek o wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej Opłata: Bezpłatnie Czekasz: maksymalnie 14 dni, ale z reguły numer możemy odebrać na drugi dzień lub - jeżeli wniosek złożymy rano - to REGON będzie do odbioru po południu. strona internetowa: VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

21 Krok 3 - Urząd Skarbowy w Jaworznie 21 Posiadasz już wpis do ewidencji działalności gospodarczej, odebrałeś też REGON, musisz zrobić trzeci KROK, udajesz się więc do Urzędu Skarbowego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 274. Telefon centrali: Wszelkie sprawy załatwiasz w sali na parterze, po lewej stronie od wejścia. Godziny urzędowania, codziennie od godz do 15.00, w poniedziałki i czwartki do godz Wszystkie podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą obowiązane są zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Osoby fizyczne rozpoczynające samodzielnie prowadzenie działalności gospodarczej na zasadzie wpisu do ewidencji przy pierwszej wizycie w Urzędzie Skarbowym powinny przy sobie posiadać: - dowód osobisty, - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności...gospodarczej z Urzędu Miejskiego, - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON...z WUS /Wojewódzki Urząd Statystyczny/, - numer konta w banku (jeżeli go jeszcze nie posiadasz...to czeka cię kolejna wizyta po założeniu go, w celu...zgłoszenia tego faktu urzędowi). W jaworznickim Urzędzie Skarbowym, pracownicy obsługujący salę dla klientów, udzielają m.in. informacji dotyczących: - wyboru odpowiedniego formularza, - dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej, - sposobu wypełniania formularzy podatkowych i rejestracyjnych. Załatwiasz tutaj Numer Identyfikacji Podatkowej (jeżeli jeszcze takiego numeru nie posiadasz) dla celów podatkowych w skrócie NIP oraz wybierasz formę opodatkowania swojej firmy w podatku dochodowym. Podmioty gospodarcze, czyli również Twoja firma, przy pierwszej wizycie w Urzędzie Skarbowym dokonują zgłoszenia rozpoczęcia działalności na formularzach NIP oraz zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług na formularzu VAT. Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą (czyli znowu o Tobie mowa): a) które mają już nadany numer NIP wypełniają formularz NIP-1, jako zgłoszenie aktualizacyjne, b) osoby fizyczne, które nie mają nadanego numeru NIP, wypełniają formularz NIP-1 jako zgłoszenie identyfikacyjne. JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

22 22 Jeżeli wcześniej nie pracowałeś i nie rozliczałeś się z Urzędem Skarbowym i nie masz Swojego NIP-u, postępujesz jak w pkt.b), w przypadku kiedy rozliczałeś się już z Urzędem Skarbowym bądź pracowałeś zawodowo i masz Swój numer NIPu, postępujesz jak w pkt.a). Wypełnione formularze składa się na sali obsługi klienta w okienku, na parterze urzędu. UWAGA! Na podstawie formularza NIP-1 złożonego jako zgłoszenie identyfikacyjne Urząd Skarbowy nadaje Tobie numer NIP. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT. Urząd Skarbowy potwierdza w terminie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Zgłoszenie działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym nie wymaga wnoszenia żadnych opłat. Jedynie gdybyś chciał być podatnikiem VAT i złożyłbyś zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług, musiałbyś uiścić opłatę skarbową w wysokości 152,- zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ten sam, co przy wpisie do ewidencji) tj: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Jaworznie nr Urząd Miejski Wydział Budżetowo-Finansowy w Jaworznie lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 /na parterze/ (podstawa prawna opłaty skarbowej - Ustawa z dnia 9 września 2000 r. O opłacie skarbowej Dz. U. Nr 86 póz. 960 z późn. zm.). Jak najprościej rozliczać się z Fiskusem? Jakiego rodzaju formę płacenia i rozliczenia wybrać i jakie podatki będziesz płacił zdecydujesz po analizie sposobów rozliczania, po czym dokonasz wyboru formy najbardziej korzystnej i odpowiadającej prowadzonej przez Ciebie działalności. UWAGA: Od 2004 roku nastąpi wiele zmian w przepisach i zasadach podatkowych, dlatego odsyłamy Cię drogi Przedsiębiorco do źródła informacji: Urzędu Skarbowego lub Biura Podatkowego. VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

23 23 Pamiętaj! Decyzję o rodzaju prowadzonej księgowości musisz podjąć sam, pracownik Urzędu Skarbowego może Cię jedynie poinformować o formach opodatkowania, jaka powinna być prowadzona dokumentacja oraz wskazać przepisy podatkowe, które normują poszczególne formy opodatkowania. Udając się do US, postaraj się mieć już rachunek bankowy, w ten sposób nie będziesz musiał fatygować się tam drugi raz i składać zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1. Wszelkie formalności zgłoszeniowe w Urzędzie Skarbowym powinieneś dopełnić przed rozpoczęciem działalności. W telegraficznym skrócie: Adres: Urząd Skarbowy w Jaworznie ul. Grunwaldzka 274 czynny od w poniedziałki i czwartki do Centrala: Podatki pośrednie: lub nr wew Podatek dochodowy: Zabierz ze sobą: Dowód osobisty, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z Urzędu Miejskiego oraz Zaświadczenie o nr REGON. Opłata: jedynie 152 zł, od zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku VAT. Zapamiętaj! Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonujesz tylko jeden raz - w celu nadania NIP. Po nadaniu numeru NIP przez Urząd Skarbowy, składasz już tylko i wyłącznie zgłoszenia aktualizacyjne w przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych identyfikacyjnych w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych wpisanych w ostatnim złożonym w Urzędzie Skarbowym formularzu NIP-1 (art.9 Ustawy z 13 października 1995r. O zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Dz. U. Nr 142 poz.702 z póz. zmianami). UWAGA! W związku, że w 2004 roku przewidywane są zmiany w przepisach podatkowych, należy koniecznie skontaktować się z Urzędem Skarbowym, dla dokonania weryfikacji przedstawionych wyżej informacji. Dziękujemy. JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

24 24 Krok 4 - Wykonanie pieczątki firmowej i oznaczenia siedziby firmy Kolejnym krokiem jest założenie konta w banku, ale nie jest to możliwe bez pieczątki. Dlatego należy wyrobić sobie pieczątkę, na której musi znaleźć się przynajmniej: - pełna nazwa firmy, - imię i nazwisko właściciela, - siedziba firmy, czyli adres...prowadzonej działalności. Proponujemy również umieszczenie numeru NIP i REGON. W niektórych sytuacjach, np. przy wypełnianiu faktur, nie będziesz musiał wpisywać tych numerów ręcznie. Wykonanie pieczątki należy zlecić specjalistycznemu zakładowi, gdzie mogą poprosić o okazanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i dowodu osobistego. W przypadku umieszczenia na pieczątce numerów NIP i REGON należy również mieć przy sobie kopie tych dokumentów, celem spisania tych danych. Zakłady wyrobu pieczątek mogą żądać powyższych dokumentów, ze względu na kontrole, którym mogą być poddane. Koszt jednej pieczątki kształtuje się w granicach 25 zł+vat, a pieczątki tzw. automatycznej od 45 złotych w górę. Czekać na nią można od dwóch godzin do 2-3 dni. Z reguły jest to jednak 1 dzień. Załatwiając pieczątkę warto pomyśleć o oznaczeniu siedziby firmy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo o działalności gospodarczej, musisz miejsce (siedzibę) prowadzenia działalności oznaczyć na zewnątrz poprzez wywieszenie w widocznym miejscu szyldu z Twoim nazwiskiem i imieniem oraz nazwą, pod którą wykonujesz działalność a także zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności. VADEMECUM PRZDSIĘBIORCZEGO JAWORZNIANINA

25 Krok 5 - Zakładamy konto firmy w banku Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania firmowego rachunku bankowego. Zabierasz ze sobą do banku zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze REGON, NIP, dowód osobisty oraz pieczątkę firmową. Ponadto należy wypełnić i złożyć wniosek o założenie konta i dołączyć kartę wzorów podpisów. Każdy bank ma gotowe swoje formularze, które wypełnia się na miejscu. W Jaworznie jest kilka banków, w których można założyć konto firmy. Przy wyborze banku należy zwrócić uwagę na: - wysokość opłat, jakie stosuje bank za prowadzenie rachunku, przelewy itp. - odległość banku od firmy, - renomę banku. Poniżej prezentujemy w kolejności alfabetycznej informacje adresowe o bankach, które znajdują się na terenie Jaworzna: 25 Bank BPH PBK SA Jaworzno, ul. Sądowa 5 i ul. Grunwaldzka czynny od poniedziałku do piątku: Bank PeKaO SA Jaworzno, ul. Mickiewicza 17 czynny od poniedziałku do piątku: w soboty od Bank Spółdzielczy Jaworzno, ul. Stojałowskiego 10 i ul. Grunwaldzka 54 czynny od poniedziałku do piątku: Bank Śląski SA Jaworzno, ul. Narutowicza 1a i ul. Grunwaldzka 204 czynny od poniedziałku do piątku: JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JAWORZNIE

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Proces założycielski, czyli proces uruchamiania działalności gospodarczej, oznacza zorganizowanie nowego przedsiębiorstwa przez osobę nie będąca do tej pory

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Pod redakcją Marcina Milewskiego Od pucybuta do milionera takie historie w ostatnich dziesięcioleciach zdarzały się w Polsce rzadko. Era internetu i nowych technologii dostarczyła

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Katowice, 2011 r. Informacje zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo