Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie"

Transkrypt

1 Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie s. 24 Magia papierowego teatru s. 48 NR 2/2015 Liczysz się dla nas

2 Spis treści 4 Aktualności Biały szkwał w bezpiecznej przystani 24 Z wizytą Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie 6 Rekomendacja U Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe wyzwania dla banków i ubezpieczycieli 30 Z życia SGB 8 10 SGB FIZAN. Nowa alternatywa dla restrukturyzacji kredytu Poczuj atmosferę Ligi Mistrzów 48 Kapitał społeczny Magia papierowego teatru Karta Visa Electron Karta Visa Electron młodzieżowa Karta Visa Electron paywave Karta Visa Electron paywave młodzieżowa Sukces usługi DCC z optymizmem rozpoczynamy kolejny rok! Rozwój w regionach nowy wymiar. Z zagranicznymi środkami pomocowymi za pan brat II edycja warsztatów dla Banków Spółdzielczych Rozwój biznesu kartowego w SGB Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. Lokata nagrodzona Mazdą Odznacz się w oszczędzaniu. Nowy konkurs dla dzieci i młodzieży Ważny element biznesu karta płatnicza Rekordowy przyrost transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi SGB Stacja: motywacja Jak radzić sobie ze stresem? Nowe media Konkurs na Facebooku. Aplikacj konkursowa czy oś czasu Nie samą pracą żyje człowiek Nr 2/2015 Redaktor naczelna: Hanna Kniołek Dział kulturalny: Jędrzej Szymanowski Redakcja: Biuro Marketingu i Komunikacji SGB-Bank S.A. Projekt graficzny i skład: Katarzyna Bartkowiak Wydawca: SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A Poznań Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redakcyjnego opracowywania nadesłanych tekstów oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Na materiały czekamy do 4 maja 2015.

3 Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, w imieniu Rady Zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej, Rady Nadzorczej oraz Zarządu SGB-Banku S.A., życzymy Państwu radosnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych, chwil przepełnionych miłą atmosferą i wiosennym słońcem. Życzymy także, aby natura budząca się z zimowego snu inspirowała Państwa do realizacji planów i spełniania marzeń. wydaje się, że całkiem niedawno robiliśmy plany na 2015, a już pierwszy kwartał roku mamy za sobą. Dużo zdążyło się wydarzyć, ale ten rok wciąż stawia nam wiele wyzwań i sporo ważkich batalii cały czas przed nami. Na szczęście wraz z wiosną budzi się optymizm i nowa energia. Elżbieta Nowakowska - Akkermans Przewodnicząca Rady Zrzeszenia SGB Władysław Dymek Przewodniczący Rady Nadzorczej SGB-Bank SA Ryszard Lorek Prezes Zarządu SGB-Banku SA Siły będą nam bardzo potrzebne, bo weszliśmy w ostatnią fazę walki o kształt ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Jej zapisy zarysują naszą perspektywę na następne lata. Przed nami jeszcze wiele wyzwań związanych z budową nowego systemu. Bardzo ważnym czynnikiem jest dla nas czas, abyśmy zdążyli wdrożyć rozwiązania zgodne z wymogami regulatorów. Trwają również intensywne prace nad nową strategią, która będzie obowiązywała od 2016 roku i określi kierunki działania dla SGB-Banku, ale także jego rolę wobec Banków Spółdzielczych, a co za tym idzie wpłynie na kształt całego Zrzeszenia. Wiosna sprzyja kreatywności i aktywności, co potwierdza coraz większa liczba zgłoszeń do konkursu Spółdzielnia pomysłów, na platformie Społecznik 2.0. Pierwsze projekty biorące udział w tej edycji wpłynęły już pierwszego dnia, co pokazuje, że społecznicy czekali na drugą odsłonę naszego konkursu. Takie dowody na to, że wartości spółdzielcze, którymi kierujemy się każdego dnia naszej pracy, są wciąż aktualne, doceniane i podzielane przez społeczności, w których funkcjonujemy, to powód do radości i potwierdzenie siły bankowości spółdzielczej. Rok 2015 to również rok 25-lecia SGB-Banku S.A. Mam nadzieję, że dla wszystkich będzie to nie tylko rok wytężonej pracy, ale również miłych chwil związanych z jubileuszem.

4 Aktualności Aktualności Biały szkwał w bezpiecznej przystani W poprzednim felietonie pisałem, że jedynym pewnikiem na rynku walutowym jest zmiana. Nie minęło kilkanaście dni i kolejne wydarzenia potwierdziły słuszność tego stwierdzenia. Michał Jurek dopiero wtedy, gdy ukształtuje się trwała ścieżka inflacyjna spójna z celem inflacyjnym EBC (2%). Choć przewidywania szwajcarskich władz monetarnych okazały się słuszne, to następstwa podjętej przez nie decyzji można przyrównać do białego szkwału nagłego i gwałtownego uderzenia wiatru o niszczycielskiej sile. Jednym komunikatem szwajcarski bank centralny zniszczył swoją wiarygodność i reputację w oczach inwestorów z całego świata. Nic więc dziwnego, że na rynku walutowym zapanował chaos które zaciągnęły kredyty mieszkaniowe denominowane we franku szwajcarskim. Ich raty mogły wzrosnąć nawet o 10-20%. Wzrosła też wartość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. To oznacza, że część klientów może nie być w stanie sprostać wyższym ratom kredytu w połączeniu z koniecznością podwyższenia wkładu własnego lub wykupienia dodatkowego ubezpieczenia a już dziś ponad 30 tys. kredytów mieszkaniowych denominowanych we frankach nie jest spłacanych terminowo. Problem jest niebagatelny, ponieważ niespełna 40% kredytów mieszkaniowych Jednym komunikatem szwajcarski bank centralny zniszczył swoją wiarygodność i reputację w oczach inwestorów z całego świata. Nic więc dziwnego, że na rynku walutowym zapanował chaos a kurs franka wobec najważniejszych walut świata w ciągu kilku godzin zmienił się o kilkadziesiąt procent. Rynek walutowy wyglądał jak po przejściu tornada. Wpływ zawirowań kursu franka będziemy odczuwać jeszcze długo. Ich ostateczne oddziaływanie na sytuację polskiej gospodarki zależeć będzie od tego, na jakim poziomie ustabilizuje się kurs złotego wobec szwajcarskiej waluty. Jak na razie kurs złotego ustabilizował się na poziomie ok. 4,0 PLN/CHF. Czy taki kurs utrzyma się w dłuższym czasie trudno wyrokować. Możliwa jest zarówno dalsza aprecjacja franka po rozpoczęciu programu ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej przez EBC, jak i jego osłabienie w razie gdyby szwajcarski bank centralny zdecydował się na interwencję walutową. Realizację tego drugiego scenariusza wspierają wypowiedzi prezesa SNB, T. Jordana, który zakomunikował, że szwajcarski bank centralny jest gotowy do interwencji na rynku walutowym, aby w razie potrzeby osłabić franka. Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy ktoś mu jeszcze wierzy... Dosłownie kilka dni po przygotowaniu poprzedniego felietonu, a mianowicie 15 stycznia, szwajcarski bank centralny odstąpił od obrony dolnego limitu kursu franka wobec euro (1,2 EUR/CHF), utrzymywanego nieprzerwanie od września 2011 r. Przedstawiciele SNB stwierdzili, że euro znacząco osłabiło się wobec dolara amerykańskiego i to w konsekwencji spowodowało osłabienie franka wobec dolara, poddając w wątpliwość sens dalszego utrzymywania minimalnego kursu. Szwajcarskie władze monetarne, podejmując taką decyzję mimo wcześniejszych zapowiedzi (zgodnie z którymi próg 1,2 EUR/CHF miał stanowić filar polityki pieniężnej), doprowadziły do bezprecedensowego umocnienia się franka, a także do zwiększenia zmienności zarówno kursów walut, jak i cen aktywów finansowych. Bezpośrednim rezultatem podjętych decyzji była skokowa aprecjacja franka szwajcarskiego wobec dolara i euro. Również polska waluta osłabiła się wobec franka. Kurs złotego z poziomu ok. 3,5 PLN/CHF przejściowo wzrósł nawet powyżej 5,0 PLN/ CHF, stabilizując się przejściowo na poziomie 4,2-4,3 PLN/CHF, a później spadając poniżej 4,0 PLN/CHF. Napływ kapitału zagranicznego wymagał interwencji szwajcarskiego banku centralnego, mającej na celu zapobieżenie nadmiernemu umacnianiu się franka. Przez lata frank szwajcarski pełnił funkcję bezpiecznej przystani schronienia dla kapitału lokowanego przez inwestorów z całego świata, poszukujących bezpiecznych aktywów finansowych. Napływ kapitału zagranicznego wymagał interwencji szwajcarskiego banku centralnego, mającej na celu zapobieżenie nadmiernemu umacnianiu się franka. Taka interwencja miała jednak swoją cenę. Koszty skupu aktywów denominowanych w euro od 2011 r. były niebagatelne szacuje się je na ponad 60 mld USD. Następstwem interwencji był też szybki wzrost oficjalnych aktywów rezerwowych szwajcarskiego banku centralnego, a w szczególności ich części denominowanej w euro. W efekcie suma bilansowa szwajcarskiego banku centralnego przekroczyła 80% PKB tego kraju. Gdy jednak Europejski Bank Centralny zapowiedział rozszerzenie programu ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej, szwajcarskim władzom monetarnym zajrzało w oczy widmo napływu kapitału zagranicznego w skali tak znacznej, że dalsza obrona kursu franka nie byłaby już możliwa. Szwajcarskie władze monetarne zdecydowały się więc wykonać uderzenie wyprzedzające, obawiając się złagodzenia, i tak już skrajnie łagodnej polityki pieniężnej w strefie euro. I rzeczywiście, EBC zachował się zgodnie z przewidywaniami szwajcarskich władz monetarnych. Już 22 stycznia Rada Prezesów EBC zdecydowała o znacznym rozszerzeniu programu ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej. Uzgodniono użycie tzw. dużej bazooki i dosłowne zalanie gospodarki strefy euro tanim pieniądzem. Zgodnie przyjętymi ustaleniami, EBC i narodowe banki centralne będą co miesiąc kupować aktywa finansowe na rynku wtórnym za aż 60 mld euro. Skup ten ma trwać od marca 2015 r. do września 2016 r., choć jego ostateczne zakończenie ma nastąpić a kurs franka wobec najważniejszych walut świata w ciągu kilku godzin zmienił się o kilkadziesiąt procent. Rynek walutowy wyglądał jak po przejściu tornada. Duże banki, firmy brokerskie, fundusze inwestycyjne i inwestorzy handlujący walutami podliczali straty. I tak, z doniesień prasowych wynika, że Citigroup jeden z największych dealerów na rynku walutowym stracił wskutek decyzji szwajcarskich władz monetarnych ponad 150 mln USD. Podobna sytuacja spotkała Deutsche Bank. Upadły firmy brokerskie w Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Everest Capital s Global Fund, duży fundusz hedgingowy, zmuszony został do zawieszenia działalności, choć jeszcze pod koniec 2014 r. jego aktywa wynosiły ponad 800 mln USD. Straty poniosły nie tylko instytucje finansowe. Przykładowo, wzrosły koszty obsługi kredytów denominowanych we frankach, zaciągniętych przez niektóre gminy w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech. Uwolnienie kursu franka sprawiło, że koszty te zwiększyły się o ok. 900 mln euro. Ucierpiała również szwajcarska gospodarka, i to nie tylko wskutek gwałtownego pogorszenia warunków dla eksportu towarów z tego kraju. Silniejszy frank uderzył bowiem także w branżę turystyczną. Niektóre szwajcarskie hotele poinformowały, że już kilka godzin po ogłoszeniu decyzji przez SNB pierwsi goście anulowali swój pobyt. Trudno dziś jednoznacznie ocenić wszystkie następstwa zaburzeń, do których doszło po odstąpieniu przez szwajcarski bank centralny od obrony kursu franka. Niewątpliwie jednak w Polsce znaczna zmiana wyceny szwajcarskiej waluty w największym stopniu dotknęła osoby, w Polsce zostało zaciągniętych właśnie w szwajcarskiej walucie. Co więcej, wyższe raty kredytowe ograniczą dochody rozporządzalne zadłużonych gospodarstw domowych. Pośrednim efektem deprecjacji złotego wobec franka może być więc ograniczenie konsumpcji indywidualnej. Długotrwałe utrzymywanie się kursu franka na poziomie przekraczającym 4 PLN/CHF może spowolnić tempo wzrostu gospodarczego w Polsce nawet o punktów bazowych. Umocnienie franka szwajcarskiego może też doprowadzić do pogorszenia sytuacji banków komercyjnych, wymuszając utworzenie dodatkowych rezerw już w najbliższym półroczu. Dotyczy to w szczególności tych banków, w których kredyty denominowane we franku stanowią 25 lub więcej procent całego portfela kredytów mieszkaniowych. W konsekwencji pogorszeniu mogą ulec współczynniki wypłacalności i wyniki finansowe tych banków, co skutkować będzie obniżeniem ich ratingów. Problemem dla banków mogą być też ujemne stopy procentowe szwajcarskie władze monetarne nie tylko zniosły dolny limit dla kursu franka wobec euro, ale także obniżyły docelowy przedział dla stawki LIBOR 3M CHF, ustalając go na od -1,25% do -0,25%. Ujemna stawka referencyjna dla kredytów denominowanych we frankach oznacza, że ich oprocentowanie obniży się, a w skrajnym przypadku spadek ten może przewyższyć marżę kredytu. Jeszcze innym zagrożeniem są pozwy klientów powołujących się na art. 357 kodeksu cywilnego, zawierający klauzulę dotyczącą nadzwyczajnej zmiany stosunków umownych, której zajście mogłoby prowadzić do nadmiernych trudności lub rażącej straty poniesionej przez jedną ze stron umowy. Michał Jurek, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Główny Ekonomista SGB-Banku S.A.

5 Aktualności Aktualności Rekomendacja U Komisji Nadzoru Finansowego Rekomendacja U Punktem wyjścia do opracowania Rekomendacji U były stwierdzone przez KNF nieprawidłowości w zakresie oferowania przez banki produktów ubezpieczeniowych, ocena obecnego stanu rynku bancassurance, wnioski z dostępnych badań przeprowadzonych na rynkach zagranicznych oraz informacje dotyczące działań podejmowanych przez właściwych regulatorów. W toku prowadzonych prac KNF Nowe wyzwania dla banków i ubezpieczycieli W toku prowadzonych prac KNF stwierdził, że dotychczasowa samoregulacja rynku krajowego była niewystarczająca, a banki i zakłady ubezpieczeń wykorzystywały uprzywilejowaną pozycję wobec klienta nieprofesjonalnego uczestnika rynku finansowego. stwierdził, że dotychczasowa samoregulacja rynku krajowego była niewystarczająca, a banki i zakłady ubezpieczeń wykorzystywały uprzywilejowaną pozycję wobec klienta nieprofesjonalnego uczestnika rynku finansowego. Komisja Nadzoru Bankowego 24 czerwca 2014 r. wydała Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance, której celem jest poprawa standardów współpracy pomiędzy bankami i zakładami ubezpieczeń w zakresie oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych przez banki oraz określenia warunków dla stabilnego rozwoju rynku bancassurance w długimi okresie. Jednym z kluczowych postanowień Rekomendacji U jest wskazanie, że w ramach jednej umowy ubezpieczenia bank nie może łączyć funkcji ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego. Bank będący ubezpieczającym nie może pobierać od zakładu ubezpieczeń wynagrodzenia. Wynagrodzenie banku z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych powinno być ustalane przy uwzględnieniu ponoszonych przez bank kosztów, a w przypadku oferowania ubezpieczeń w formule pośrednictwa ubezpieczeniowego należy zapewnić, aby wysokość wynagrodzenia nie podważała zaufania klienta do rynku finansowego. Preferowaną przez KNF formą współpracy jest model oparty na umowie agencyjnej, która pozwala na otrzymywanie wynagrodzenia od zakładu ubezpieczeń z tytułu sprzedaży przez bank produktów ubezpieczeniowych (bank występuje jako agent ubezpieczeniowy). Rekomendacja U powinna zostać wdrożona w banku nie później niż do dnia 31 marca 2015 r. Modele współpracy bankowo- -ubezpieczeniowej funkcjonujące w Bankach SGB: umowa agencyjna bank występuje w roli agenta/pośrednika ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru agentów ubezpieczeniowych, ubezpieczenie na cudzy rachunek (na rachunek klienta) bank występuje w roli ubezpieczającego; bank będąc stroną umowy ubezpieczenia zawiera umowę ubezpieczenia na rachunek klienta i oferuje klientom przystąpienie do umowy grupowego ubezpieczenia, ubezpieczenie zabezpieczające interes banku (zabezpieczenie ryzyka kredytowego banku) bank występuje w roli ubezpieczającego. Powyższe modele zostały dostosowane do postanowień Rekomendacji U. Wdrożenie postanowień Rekomendacji U w Bankach SGB W SGB-Banku S.A. powołany został zespół projektowy, kierowany przez Departament Produktów Bankowych, mający na celu dostosowanie działalności Banków Grupy SGB do postanowień Rekomendacji U. Działania obejmowały dostosowanie prowadzonej działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń przez Banki do postanowień Rekomendacji U i dotyczą poniższych obszarów: zarząd i rada nadzorcza, zabezpieczenie banku przed ryzykiem, rola banku, polityka rachunkowości, relacje z klientami, system kontroli wewnętrznej w zakresie bancassurance. Wsparcie banku zrzeszającego dla Banków Spółdzielczych SGB SGB-Bank S.A. jako bank zrzeszający udziela wsparcia Bankom Spółdzielczym Spółdzielczej Grupy Bankowej we wdrożeniu Rekomendacji U. Już na początku 2014 r., przed ogłoszeniem Rekomendacji U, SGB-Bank S.A. rozpoczął rozmowy z Concordią Ubezpieczenia w zakresie dostosowania produktów ubezpieczeniowych do wymogów planowanej do wdrożenia rekomendacji. Analizie poddano również dotychczasową ofertę produktową w zakresie bancassurance pod kątem wyboru docelowego modelu współpracy Banku z zakładem ubezpieczeń. Już na początku 2014 r., przed ogłoszeniem Rekomendacji U, SGB-Bank S.A. rozpoczął rozmowy z Concordią Ubezpieczenia w zakresie dostosowania produktów ubezpieczeniowych do wymogów planowanej do wdrożenia rekomendacji. Analizie poddano również dotychczasową ofertę produktową w zakresie bancassurance pod kątem wyboru docelowego modelu współpracy Banku z zakładem ubezpieczeń. Po ogłoszeniu przez KNF Rekomendacji U banki zostały zobowiązane do przygotowania i przekazania harmonogramu prac Po ogłoszeniu przez KNF Rekomendacji U banki zostały zobowiązane do przygotowania i przekazania harmonogramu prac związanych z wdrożeniem Rekomendacji U bank zrzeszający aktywnie wspierał Banki SGB poprzez m.in. udostępnienie harmonogramu wzorcowego. związanych z wdrożeniem Rekomendacji U bank zrzeszający aktywnie wspierał Banki SGB poprzez m.in. udostępnienie harmonogramu wzorcowego. Kolejne działania w zakresie wsparcia Banków SGB wynikające z dostosowania działalności banku do wymogów Rekomendacji U to przekazanie wzorcowych regulacji oraz propozycji zapisów stanowiących uzupełnienie regulacji funkcjonujących, a także dodatkowe materiały wspierające: Politykę w zakresie bancassurance do wykorzystania przez Banki Spółdzielcze przy tworzeniu własnych polityk oraz pozostałych regulacji, Procedurę przygotowywania i wdrażania produktów bankowych, Strategię zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym, wsad do polityki rachunkowości banków w zakresie ujmowania przychodów z tytułu produktów ubezpieczeniowych, wykaz informacji zarządczej z zakresu bancassurance, Zasady oceny i akceptacji zakładów ubezpieczeń, Instrukcję monitoringu decyzji odmownych wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych przez zakłady ubezpieczeń i przypadków rezygnacji przez Bank z występowania z wnioskiem o wypłatę świadczeń ubezpieczeniowych oraz przypadków rezygnacji dalszego dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, wzory umów agencyjnych z Concordia Polska TUW oraz WTUŻiR Concordia Capital S.A., informację dotyczącą zmian w zakresie oferowania ubezpieczeń do kart płatniczych i rachunków bankowych, Zasady stosowania ubezpieczeń przy zabezpieczeniu kredytów, które zawierają opis postępowania w przypadku stosowania ubezpieczenia jako formy zabezpieczenia spłaty kredytu oraz wymagane oświadczenia i informacje o akceptowanym wyłączeniu odpowiedzialności i wymaganych minimalnych zakresach ubezpieczenia. SGB-Bank S.A. przekazał informacje o zakresie zmian wymaganych do wprowadzenia we wzorcowych regulacjach kredytowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz regulacjach dotyczących kart i rachunków. Wsparcie dla Banków Spółdzielczych to również warsztaty dotyczące implementacji Rekomendacji U organizowane przez SGB-Bank S.A. z udziałem przedstawicieli Concordii Ubezpieczenia. W zakresie dostosowywania zrzeszeniowej oferty ubezpieczeniowej do założeń Rekomendacji U podjęte zostały działania, efektem których jest możliwość oferowania przez Banki produktów ubezpieczeniowych zgodnie z postanowieniami Rekomendacji U. Magdalena Kaczmarek Ryszard Cieślak Departament Produktów Bankowych

6 Aktualności Aktualności SGB FIZAN Nowa alternatywa dla restrukturyzacji kredytu FIZAN będzie dążył do wzrostu wartości portfela projektów nieruchomościowych oraz zbywania ich z zyskiem tak, aby móc dokonywać wykupów Certyfikatów Inwestycyjnych. Cena, po jakiej będą wykupowane, równa będzie wartości aktywów netto FIZAN, przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny. AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia KNF na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. TFI posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania takimi funduszami. Fundusz inwestycyjny zamknięty jest jedną z form funduszy inwestycyjnych przewidzianych ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Fundusz ten emituje, w seriach, certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi. Zważywszy, że certyfikaty emitowane są w seriach, ich subskrypcja odbywa się w ściśle określonych terminach. Fundusz inwestycyjny zamknięty jest jedną z form funduszy inwestycyjnych przewidzianych ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Fundusz ten emituje, w seriach, certyfikaty inwestycyjne SGB-Bank S.A., we współpracy z AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., utworzył Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN). Celem współpracy jest zabezpieczenie interesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych w SGB i banku zrzeszającego w zakresie możliwości odzyskania zagrożonych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych wartościowymi nieruchomościami. będące papierami wartościowymi. Zważywszy, że certyfikaty emitowane są w seriach, ich subskrypcja odbywa się w ściśle określonych terminach. Wykup certyfikatów może się odbywać w terminach ustalonych zgodnie ze statutem funduszu. Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych to szczególny rodzaj funduszu inwestycyjnego, wyróżniany ze względu na przyjęte zasady polityki inwestycyjnej. Fundusz charakteryzuje się tym, że 80% swoich aktywów lokuje w aktywa inne niż instrumenty rynku pieniężnego lub papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, między innymi nieruchomości. FIZAN, który został utworzony przez SGB-Bank S.A., inwestuje na rynku nieruchomości i dąży do wzrostu wartości aktywów, a tym samym Certyfikatów Inwestycyjnych. Nadmienić należy, że polityka inwestycyjna Funduszu skierowana jest na pozyskanie nieruchomości, których użytkowanie bądź zbycie przyniesie Funduszowi zysk, rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami pozyskania i administrowania nieruchomościami. Uczestnikami (inwestorami) w FIZAN mogą być w szczególności SGB-Bank S.A., Banki Spółdzielcze zrzeszone w SGB oraz podmioty powiązane z SGB- -Bankiem S.A. Aktualnie transakcje nabycia certyfikatów FIZAN przeprowadziło 5 Banków Spółdzielczych (wspólnie z SGB- -Bankiem SA lub też samodzielnie). Certyfikaty Inwestycyjne dają w szczególności prawo do żądania wykupienia Certyfikatu Inwestycyjnego oraz do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, które podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące FI- ZAN. Certyfikaty będą wykupywane przez FIZAN na żądanie uczestników, oczywiście o ile FIZAN posiadać będzie odpowiednie, płynne środki. FIZAN będzie dążył do wzrostu wartości portfela projektów nieruchomościowych oraz zbywania ich z zyskiem tak, aby móc dokonywać wykupów Certyfikatów Inwestycyjnych. Cena, po jakiej będą wykupowane, równa będzie wartości aktywów netto FIZAN, przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny. Schemat przykładowej transakcji Nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie zaangażowania Banku zamierzającego nabyć Certyfikaty Inwestycyjne wnoszona, jest do spółki (Spółka Celowa) we współpracy z dłużnikiem/ właścicielem nieruchomości. Bank sprzedaje wierzytelność kredytową Spółce Celowej (z odroczonym terminem płatności) wraz z zabezpieczeniem w formie hipoteki. Bank składa zapis na certyfikaty inwestycyjne emitowane przez FIZAN utworzony przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wartość zapisu na certyfikaty odpowiada wartości udziałów w Spółce Celowej. Bank Spółdzielczy opłaca zapis na certyfikaty FIZAN poprzez Spółkę Celową spłaca ustaloną cenę sprzedaży wierzytelności. FIZAN zarządza Spółką Celową (a tym samym posiadaną przez nią nieruchomością) użytkując nieruchomość bądź szykując do komercjalizacji. Koszty funkcjonowania FIZAN i Spółek Celowych szacowane są na od 2,5 do 5% wartości nieruchomości rocznie (koszty uzależnione od stanu nieruchomości i skali działania FIZAN); koszty te pokrywane są ze środków wypracowanych przez samą Spółkę Celową, FIZAN albo wpłacanych poprzez gotówkowe objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych. Możliwe jest też poprzez objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych zapewnienie środków Spółce Celowej na nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. Efektem transakcji jest posiadanie przez Bank Spółdzielczy Certyfikatów Inwestycyjnych stanowiących. Są one aktywem, które zastępuje w bilansie Banku np. wierzytelność, z którą związana była nieruchomość stanowiąca jej zabezpieczenie i przeniesiona do FIZAN. W perspektywie średnioterminowej (3 lata) wartość certyfikatów, dzięki profesjonalnemu zarządzaniu, winna wzrastać. Aktualna wycena 1 certyfikatu to 1056 zł, banki obejmowały certyfikaty po cenach niższych. Zatem nastąpił wzrost wartości certyfikatów. Co ważne, banki nie odnoszą każdorazowej różnicy w wycenie (pomiędzy ceną nabycia a aktualną wyceną) bezpośrednio do wyniku finansowego, ale rozliczają ten wynik poprzez fundusz aktualizacyjny. Dopiero przy faktycznym umorzeniu różnica zostanie odniesiona do wyniku bilansowego. Ekonomiczne skutki transakcji: Poprawa jakości portfela kredytowego Brak obowiązku tworzenia rezerw celowych Posiadanie aktywa (certyfikatów) perspektywicznie wzrostowego Niskie koszty działania FIZAN (2,5% wnoszonych aktywów) Motywacja FIZAN do wysokiej rentowności inwestycji poprzez mechanizm success fee Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami powinno powodować wzrost ich wartości i zapewnić korzystną stopę zwrotu Odciążenie zasobów Banku w działaniach windykacyjnych Departament Monitoringu, Restrukturyzacji i Windykacji

7 Aktualności Aktualności Poczuj atmosferę Ligi Mistrzów Sukces usługi DCC z optymizmem rozpoczynamy kolejny rok! Usługa dynamicznego przewalutowania transakcji (DCC) została uruchomiona 1 lipca 2014 roku, w bankomatach sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej zarządzanych przez First Data Polska S.A.. Zakończyła się kolejna edycja konkursu wspierającego wydawnictwo kart systemu MasterCard, w którym nagrodami były pakiety wyjazdowe na mecz Ligi Mistrzów. W tym roku konkurs dla Banków Spółdzielczych odbywał się pod nazwą Poczuj atmosferę Ligi Mistrzów. Rywalizacja w konkursie miała na celu promocję kart systemu MasterCard wydawanych zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Banki Spółdzielcze zostały podzielone na pięć kategorii konkursowych, a kryterium oceny była łączna liczba zdobytych punktów, czyli największa liczba wydanych kart płatniczych. Na początku marca Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięskie Banki Spółdzielcze, które zdobyły największą liczbę punktów. Nagrody odebrały: w pierwszej kategorii konkursowej: Bank Spółdzielczy w Wieleniu, Bank Spółdzielczy w Wierzbinku, Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim i Bank Spółdzielczy w Lubichowie, w drugiej kategorii konkursowej: Bank Spółdzielczy w Lipce, Bank Spółdzielczy w Suszu, Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach i Bank Spółdzielczy w Jastrowiu, w trzeciej kategorii konkursowej: Bank Spółdzielczy w Wołczynie, Bank Spółdzielczy w Chojnie, Bank Spółdzielczy PAŁUKI w Żninie i Bank Spółdzielczy w Starej Białej, w czwartej kategorii konkursowej: Bank Spółdzielczy w Jarocinie, Bank Spółdzielczy w Białogardzie, Bank Spółdzielczy w Chodzieży i Bank Spółdzielczy w Krokowej, w piątej kategorii konkursowej: Bank Spółdzielczy we Wschowie, Bank Spółdzielczy w Koronowie, Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie i ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku W tym roku pakiet wyjazdowy przedstawiał się niezwykle atrakcyjnie. Laureaci konkursu mogli się cieszyć wyjazdem do Madrytu, pięknego miasta położonego na Półwyspie Iberyjskim, w dniach marca. Na uczestników wycieczki czekały nie tylko emocje sportowe związane z oglądanym pojedynkiem piłkarskim dwóch drużyn z czołówki europejskiej Atletico Madryt i Bayeru Leverkusen ale również zwiedzanie pięknego miasta w wielu odsłonach (Madryt marokański, habsburski, burboński i powojenny) oraz wiele innych atrakcji. Tegoroczny wyjazd był organizowany i finansowany przez MasterCard i SGB-Bank S.A. Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych promocjach i konkursach związanych z wydawnictwem kart płatniczych. Magdalena Stodolna Departament Produktów Bankowych Usługa DDC jest skierowana do osób posługujących się zagranicznymi kartami płatniczymi w Polsce, daje im możliwość dokonania płatności w walucie kraju, z którego pochodzą. Oczywiście, aby skorzystać z DCC musimy być posiadaczami karty walutowej, denominowanej w walucie innej niż waluta, w której następuje transakcja. Skorzystanie z DCC daje klientowi pewność, jaką kwotą zostanie obciążone jego konto, bowiem przewalutowanie następuje w momencie transakcji. Kurs jest wskazany na ekranie bankomatu. W ten sposób już w chwili dokonywania wypłaty z bankomatu klient dokładnie wie, jaką kwotą zostanie obciążony jego rachunek. Realizacja takiej transakcji bez trybu DCC obciążona jest ryzykiem zastosowania kursu przelicznikowego, który jest dla posiadacza karty nieznany w momencie dokonywania wypłaty gotówki z bankomatu. W efekcie usługa DCC jest bardziej przyjazna posiadaczom kart i, jak można było oczekiwać, cieszy się dużą popularnością wśród klientów zagranicznych. Każdy, kto skorzysta z DCC w bankomatach SGB, powoduje, że za każdą udaną transakcję wypłaty gotówki (w ramach usługi DCC) z bankomatu danego Banku Spółdzielczego, Bank ten otrzymuje prowizje naliczaną od wartości dokonanej transakcji. Reasumując, wdrożenie przez SGB-Bank usługi dynamicznego przewalutowania transakcji dostarcza Zrzeszeniu szereg korzyści: brak dodatkowych opłat dla Banków Spółdzielczych; dodatkowy przychód dla Banków Spółdzielczych; gwarancja stałego rozliczenia klient wie, jaką kwotą zostanie obciążony jego rachunek; nowoczesny wizerunek zrzeszenia SGB. Innymi słowy, usługa dynamicznego przewalutowania transakcji, będąca nowoczesną usługą bankomatową stanowi istotne nowe źródło przychodów dla Zrzeszenia SGB. Już niebawem SGB-Bank SA uruchomi dla Banków Spółdzielczych SGB usługę DCC we współpracy z ITCARD SA. Biorąc pod uwagę powyższe zalety, a w szczególności korzyści finansowe płynące z usługi DCC, zachęcamy również do skorzystania z oferty dzierżawy bankomatów sezonowych, szczególnie w okresie wakacyjnym. Centrum Operacyjne i IT

8 Aktualności Aktualności Rozwój w regionach nowy wymiar Z zagranicznymi środkami pomocowymi za pan brat TRANSFORMACJA GOSPODARCZA WNĘTRZA PRZYSZŁOŚCI BIOSUROWCE I ŻYWNOŚĆ DLA ŚWIADOMYCH KONSUMENTÓW WYSPECJALIZOWANE PROCESY LOGISTYCZNE PRZEMYSŁ JUTRA ROZWÓJ OPARTY NA ICT NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MEDYCZNE W nowej perspektywie finansowej regiony zarządzać będą niebagatelną kwotą ponad 31 mld euro. Wiąże się to z większą odpowiedzialnością za realizację polityki rozwoju decydując o swoich priorytetach i sposobach ich wspierania ze środków europejskich. 6 obszarów inteligentnych specjalizacji w Wielkopolsce Źródło: JAKOŚĆ ŻYCIA 26 marca 2015 r. oficjalnie uruchomiono programy operacyjne dotyczące wydatkowania pieniędzy unijnych w latach Niespełna 40 proc. całej unijnej puli na te lata zostanie rozdzielonych w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Inteligentna identyfikacja obszarów wsparcia W nowej perspektywie unijnej większość województw w swoich programach położyła nacisk na: wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu. Co znajdzie swoje odzwierciedlenie w tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacjach, czyli dziedzinach charakterystycznych dla danego obszaru, stanowiących ich potencjał rozwojowy. Koncepcja inteligentnych specjalizacji opiera się na prostej zasadzie wyboru określonych dziedzin. Dlatego też regiony same zdecydują o obszarach gospodarki i nauki, w które chcą inwestować środki unijne. Zgodnie z założeniami inteligentnych specjalizacji, to samorządy lokalne potrafią najtrafniej określić najmocniejsze WOJEWÓDZTWO Sumaryczne środki przyznane z funduszy europejskich na programy regionalne (w euro) dolnośląskie ,20% kujawsko-pomorskie ,09% lubelskie ,13% lubuskie ,90% łódzkie ,21% małopolskie ,20% opolskie ,02% podkarpackie ,76% podlaskie ,88% pomorskie ,96% śląskie ,12% świętokrzyskie ,36% warmińsko-mazurskie ,53% wielkopolskie ,83% zachodniopomorskie ,12% RAZEM mazowieckie ,68% RAZEM ,00% % strony swoich regionów, wykorzystać zasoby naturalne i wskazać najbardziej rozwinięte, innowacyjne dziedziny nauki oraz technologii. Inteligentną specjalizację można określić jako oddolny proces identyfikacji obszarów nauki i technologii, z których może korzystać wybrany region. Obszarów, które dzięki wsparciu mogą generować produkty i usługi o dużym potencjale biznesowym, mające szansę rywalizować na rynkach międzynarodowych. Głównymi aktorami i beneficjentami rozwoju inteligentnych specjalizacji są przedsiębiorstwa. Charakter, atrybuty specjalizacji, a przede wszystkim podejmowane przedsięwzięcia, projekty czy działania dla ich rozwoju umożliwią przedsiębiorstwom tworzenie i absorpcję innowacji. Warunkiem tak osiąganego wzrostu innowacyjności przez przedsiębiorstwo jest jego proinnowacyjna aktywność, kształtowanie i pielęgnowanie kreatywnych postaw pracowników oraz ich kompetencje, w tym zdolności do współpracy. WRPO Województwo wielkopolskie znalazło się na 3. miejscu pod względem wielkości łącznej alokacji na program regionalny, otrzymując ok. 7,8% ogólnej kwoty przeznaczonej na wszystkie 16 RPO. W wyniku prac analitycznych i trwającego procesu przedsiębiorczego odkrywania obszarów stanowiących potencjał rozwojowy, w Wielkopolsce zidentyfikowano 6 obszarów inteligentnych specjalizacji: Biosurowce, Wnętrza przyszłości, Przemysł jutra to obszary wynikające z tradycyjnych specjalizacji gospodarczych Wielkopolski i posiadające potencjał modernizacji dzięki stykowi ze specjalizacją naukową regionu. Rozwój oparty na ICT i Wyspecjalizowane procesy logistyczne to zarówno obszary o silnym potencjale naukowo-badawczym, jak również specjalizacje będące odpowiedzią na wyzwania stojące przed Wielkopolską. Nowoczesne technologie medyczne to obszar klasycznie wynikający z wyzwań stojących przed regionem. Dwufunduszowość Nowością jest dwufunduszowość RPO. Środki pochodzić będą zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), jak i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Programowanie i wdrażanie dwufunduszowych programów regionalnych daje możliwość planowania celów rozwojowych, a nie poszczególnych funduszy UE. Takie rozwiązanie zwiększa komplementarność i efektywność podejmowanych działań. Wspomaga też ściślejsze powiązanie projektów infrastrukturalnych i miękkich". Takie podejście sprzyja również lepszej koordynacji działań podejmowanych w regionach przez podmioty zaangażowane w realizację programów. Na lata Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. To więcej niż w poprzedniej perspektywie Wówczas było to ok. 58 mld euro. Oddolne podejście do rozwoju W latach wzmocnieniu ulegnie wymiar terytorialny, którego celem jest stymulowanie zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów w oparciu o ich mocne strony. Jego zastosowanie przejawiać się będzie w praktyce m.in. poprzez: uwzględnienie potrzeb i potencjałów poszczególnych terytoriów, w tym zwłaszcza obszarów, które należy priorytetowo wspierać (tzw. obszary strategicznej interwencji); Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) nowe narzędzie ułatwiające zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. Instrument ten ma za zadanie służyć realizacji polityki miejskiej, czyli odpowiadać na specyficzne potrzeby miast. Stwarza też zupełnie nowe możliwości współpracy między samorządami, ukierunkowanej na zapewnienie zrównoważonego rozwoju aglomeracji. ZIT-y realizowane są głównie na terenie miast wojewódzkich oraz powiązanych z nimi miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF). Dzięki utworzonym na zasadzie partnerstwa związkom, samorządy mają szansę na pozyskanie środków finansowych Wysokość środków przyznanych poszczególnym województwom została ustalona w wyniku partnerskiego dialogu ministerstwa i urzędów marszałkowskich. Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

9 Aktualności Aktualności II edycja warsztatów dla Banków Spółdzielczych Rozwój biznesu kartowego w SGB Zasięg obszaru realizacji wojewódzkich Strategii ZIT Źródło: Wyniki negocjacji programów operacyjnych na lata , w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W przypadku krajowych programów, dla ZIT-ów przewidziane są preferencje w określonych typach projektów. Największe możliwości skorzystania ze wsparcia krajowego w ramach ZIT daje Program Infrastruktura i Środowisko. Najwięcej pieniędzy poprzez program regionalny rozdzielą władze Śląska. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL ) instrument ZIT będzie wdrażany na obszarze Metropolii Górnośląskiej i jej otoczenia funkcjonalnego tj. na obszarze Subregionu Centralnego. W skład Metropolii Górnośląskiej i jej otoczenia funkcjonalnego wchodzi 81 jednostek samorządu terytorialnego m.in. miasto wojewódzkie, wszystkie miasta z rdzenia obszaru funkcjonalnego oraz gminy i powiaty otoczenia funkcjonalnego. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - działania oparte o strategie odpowiadające na lokalne potrzeby. Podstawowym założeniem RLKS jest zwiększenie udziału społeczności lokalnych w zarządzaniu rozwojem terenów, na których mieszkają. Społeczność może stworzyć Lokalną Grupę Działania (LGD), zrzeszającą w swoich szeregach miejscowych przedsiębiorców, przedstawicieli władz publicznych, lokalne organizacje społeczne i mieszkańców. Grupa przygotowuje następnie Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), określając bieżące potrzeby danego obszaru oraz działania, które należałoby podjąć. Innymi słowy instrument RLKS daje mieszkańcom realny wpływ na planowanie i realizację inwestycji w ich otoczeniu. Aby podjęte decyzje odpowiadały na potrzeby całej społeczności, żadna z grup interesu należących do LGD nie może posiadać większości głosów. Stosowanie instrumentu RLKS jest obowiązkowe jedynie dla Wspólnej Polityki Rolnej (5% środków EFR- ROW musi zostać przekazanych na realizację RLKS). W pozostałych funduszach (EFMR, EFS, EFRR) jego realizacja jest dobrowolna. Choć sam instrument RLKS jest nową propozycją Komisji Europejskiej, idea oddolnych inicjatyw z powodzeniem była stosowana na terenach wiejskich w poprzednich latach w inicjatywie LEADER. RLKS jest rozszerzeniem tego dobrze znanego, wielu społecznościom wiejskim, mechanizmu. Tym, co odróżnia go od LEADER-a, jest możliwość działania nie tylko na wsi, ale również w miastach, a nawet objęcie jedną strategią rozwoju miasta i otaczających go terenów wiejskich. Dzięki temu RLKS nie tylko umożliwia współpracę między sektorami, ale także ułatwia jej nawiązywanie na linii miasto-wieś. Inną zasadniczą różnicą, jest możliwość finansowania jednej LSR z wielu funduszy jednocześnie. Warunkiem jest zachowanie zasady 1 LGD-1 obszar-1 LSR. Wyjątek stanowią obszary rybackie. Lokalna Strategia Rozwoju powinna obejmować obszar minimum dwóch gmin, a liczba mieszkańców terenu powinna wynosić od 30 tys. do 150 tys. Wyjątkiem od tej reguły są LSR finansowane wyłącznie z RPO, wówczas minimalna liczba mieszkańców to 20 tys., a obszarem ujętym w strategii może być jedna gmina, a nawet dzielnica miejska, bądź wydzielona część dzielnicy. Bibliografia Raport: Kierunek: inteligentne specjalizacje priorytety wspierania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej w latach , (dane pobrane: luty 2015 r.). Biuletyn informacyjny Fundusze Europejskie w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Nr 35 - październik 2014 r., Nr 36 - grudzień 2014 r. Informacja prasowa Programy regionalne , Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 13 lutego 2015 r. Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, kwiecień 2014 r. Strony internetowe (dane pobrane: luty 2015 r.): Joanna Nowak Departament Produktów Bankowych SGB-Bank S.A. Ze względu na duże zainteresowanie Banków Spółdzielczych SGB-Bank S.A. we współpracy z organizacja kartową MasterCard zorganizował drugą edycję warsztatów technologicznych, które odbyły się w ostatnim kwartale 2014 roku w Poznaniu i Warszawie. Spotkania zgromadziły przedstawicieli ponad 110 banków spółdzielczych Spółdzielczej Grupy Bankowej. Podczas warsztatów zaprezentowano dane statystyczne z obszaru kartowo-bankomatowego Zrzeszenia, a także przedstawiono pozycję SGB na tle polskiego rynku płatniczego. W dalszej części spotkania szczegółowo omówiono aktualną ofertę kartową Zrzeszenia SGB oraz planowane wdrożenia nowych usług dla Banków Spółdzielczych. Na warsztatach rozpoczął się również pilotaż usługi NFC (płatności telefonem). Dzięki zorganizowanym Warsztatom możliwa była również wymiana doświadczeń i określenie oczekiwań Banków względem kolejnych, prowadzonych wspólnie przedsięwzięć. W imieniu SGB-Banku serdecznie dziękujemy za aktywny udział w drugiej edycji warsztatów. Wyrażamy nadzieję, że omawiane zagadnienia spotkały się z Państwa zainteresowaniem i przyczynią się do rozwoju biznesu kartowo-bankomatowego Banków Spółdzielczej Grupy Bankowej. Centrum Operacyjne i IT

10 Aktualności Aktualności Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. POMYSŁ NA PROJEKT WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU AKCEPTACJA DYREKTORA DEPARTA- MENTU LUB CENTRUM POWOŁANIE WŁAŚCICIELA BIZNESOWEGO ROZSZERZONA KONCEPCJA PROJEKTU DECYZJA KPP OTWARCIE PROJEKTU- ROZPOCZĘCIE PRACY Odpowiednia jakość dokumentacji umożliwia Komitetowi Portfela Projektów podejmowanie decyzji co do dalszych losów projektu w na przykład jego przedwczesnego zamknięcia, kiedy zasadność biznesowa projektu zostaje zachwiana lub dofinansowania, gdy zakres projektu zostaje rozszerzony, a budżet jest niewystarczający. Geneza Nieustannie zmieniające się otoczenie biznesowe, polityczno prawne, czy też szybkie tempo rozwoju technologii, zmuszają organizacje do podejmowania odpowiednich kroków, dzięki którym dostosują działalność do dyktowanych warunków. Również otoczenie wewnętrzne nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie danego podmiotu. Z tego właśnie powodu, w drugiej połowie 2014 r. rozpoczęły się w SGB-Banku S.A. prace, których celem było usprawnienie procesu zarządzania projektami. Impulsem była wówczas Rekomendacja D Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którą bank powinien posiadać sformalizowane zasady prowadzenia projektów w zakresie środowiska teleinformatycznego. Uznaliśmy, że jest to odpowiedni moment, aby udoskonalić zasady zarządzania projektami nie tylko w odniesieniu do przedmiotu uregulowań Komisji Nadzoru Finansowego, ale również uwzględniając wewnętrzne uwarunkowania i obszary banku. Za punkt wyjścia przyjęto ocenę aktualnego stanu zarządzania projektami. Na podstawie wstępnej analizy została określona wizja stanu docelowego, czyli nowa metodyka zarządzania projektami, która wraz z końcem minionego roku zaczęła oficjalnie obowiązywać w SGB-Banku S.A.* Celem artykułu jest wyjaśnienie krok po kroku, jak zainicjować projekt według nowej metodyki. Jest wiele czynników inicjujących proces zarządzania projektem. Mogą być to czynniki wewnętrzne najczęściej pomysły na nowe produkty, usługi, zmiany w obowiązujących procesach lub rozwiązania i usprawnienia informatyczne. Natomiast Jest wiele czynników inicjujących proces zarządzania projektem. Mogą być to czynniki wewnętrzne najczęściej pomysły na nowe produkty, usługi, zmiany w obowiązujących procesach lub rozwiązania i usprawnienia informatyczne. zewnętrznymi najczęściej są: konieczność dostosowania działalności banku do wymogów zmienionych przepisów prawa lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego oraz zmiany otoczenia technologicznego. Zatwierdzenie uruchomienia projektu może odbywać się w dwóch etapach. Etap 1 wstępna koncepcja projektu Inicjatorem projektu może być każdy pracownik banku, który, chcąc zgłosić pomysł na nowy projekt, przedstawia Dyrektorowi Departamentu lub Centrum wstępną koncepcję projektu. Powinna ona zawierać opis projektu, przyczynę jego powołania, zakładane cele, prognozowany czas trwania oraz przewidywane nakłady i koszty. Aby przygotować wstępną koncepcję projektu, należy skorzystać z dedykowanych załączników do Instrukcji zarządzania portfelem projektów. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wstępnej koncepcji projektu, Dyrektor Departamentu lub Centrum powołuje właściciela biznesowego projektu z własnego Departamentu/Centrum lub doprowadza do powołania go z innego Departamentu/ Centrum i zleca mu wykonanie rozszerzonej koncepcji projektu, która również stanowi załącznik do Instrukcji zarządzania portfelem projektów i będzie rozpatrywana przez Komitet Portfela Projektów. Etap 2 rozszerzona koncepcja projektu Właściciel biznesowy prezentuje rozszerzoną koncepcję projektu przed Komitetem Portfela Projektów. Zaakceptowanie jej oznacza w szczególności powołanie kierownika projektu i zgodę na rozpoczęcie projektu. Oba etapy mają zastosowanie dla projektów, które na etapie planowania rocznego nie zostały uwzględnione w planie finansowym na dany rok. Należy pamiętać, że zaakceptowanie propozycji projektu zgłoszonej w procesie przygotowywania planu finansowego na nowy rok (planowania rocznego) nie jest równoznaczne z otwarciem projektu przez Komitet Portfela Projektów. Aby otworzyć projekt, który znalazł się w portfelu projektów na dany rok, należy pominąć wstępną koncepcję projektu i przejść od razu do etapu 2., czyli do sporządzenia koncepcji rozszerzonej rozpatrywanej przez Komitet Portfela Projektów. Rolę wstępnej koncepcji projektu pełnią w tym przypadku materiały przygotowywane w ramach planowania rocznego. Szczególnie istotne jest, by działania projektowe rozpoczynały się dopiero po otwarciu projektu przez Komitet Portfela Projektów dopiero to daje zespołowi projektowemu mandat do jego realizacji, a Kierownikowi projektu do korzystania z przyznanego budżetu projektowego. Istota jakości w przygotowywanej dokumentacji Jakość w projekcie jest istotna we wszystkich jego fazach, etapach i aspektach. Odnosząc się zatem do samego pojęcia jakości, należy wskazać, że jest ono wielokontekstowe i ma wiele wymiarów, również w przypadku dokumentacji projektowej. Wysokiej jakości zawartość merytoryczna zarówno wstępnej, jak i rozszerzonej koncepcji projektu, oznacza, że Komitet Portfela Projektów otrzymuje od Kierownika projektu takie informacje, aby na ich podstawie mógł podejąć właściwe decyzje biznesowe dotyczące losów projektu, a w szczególności przyznania wystarczających zasobów, nadania właściwego priorytetu i zarządzania ryzykiem projektowym. Jakość informacji zawartych w dokumentacji projektowej, również w okresowych raportach, ma znaczenie także dla controllingu i sprawozdawczości budżetowej. Odpowiednia jakość dokumentacji umożliwia Komitetowi Portfela Projektów podejmowanie decyzji co do dalszych losów projektu na przykład jego przedwczesnego zamknięcia, kiedy zasadność biznesowa projektu zostaje zachwiana lub dofinansowania, gdy zakres projektu zostaje rozszerzony, a budżet jest niewystarczający. System informacyjny w środowisku projektowym działa skutecznie i efektywnie, gdy przepływ informacji z zespołu projektowego do Komitetu Portfela Projektów odbywa się w odpowiednim czasie, informacje pochodzą z wiarygodnych źródeł oraz dostarczają pełnej podstawy do podjęcia stosownych decyzji. Controlling projektów jest możliwy do zastosowania do każdego typu projektów, niezależnie od wielkości i złożoności projektu, jednak warunkiem jest gromadzenie odpowiednich danych i przetwarzania ich w informacje, mogące dać wartość i przyczynić się do osiągania korzyści, jakie ma zapewnić projekt. Konkluzja Ciągłe doskonalenie procesów projektowych wpływa pozytywnie na efektywność i skuteczność zarządzania projektami, co z kolei przekłada się na rozwój Banku i Zrzeszenia. Wykorzystanie dedykowanych procedur i narzędzi zapewnia odpowiedni przepływ informacji dotyczących projektu. Podstawą do zaistnienia skutecznego controllingu i sprawozdawczości projektów jest świadomość osób wchodzących w skład zespołu zarządzania projektem, że jakość dokumentacji projektowej odgrywa ważną rolę przy podejmowaniu decyzji biznesowych dotyczących poszczególnych projektów i całego ich portfela. Świadomość ta daje w rezultacie możliwość zbudowania właściwych procesów gromadzenia danych i przetwarzania ich w informacje, które w konsekwencji dają wymierną wartość Komitetowi Portfela Projektów oraz organom zarządzającym bankiem. * na metodykę składają się następujące dokumenty: - Regulamin zarządzania projektami, - Instrukcja zarządzania projektem, - Instrukcja zarządzania portfelem projektów, - Instrukcja dla procesów wspomagających zarządzanie projektem.

11 Aktualności Aktualności Lokata nagrodzona Mazdą Odznacz się w oszczędzaniu Nowy konkurs dla dzieci i młodzieży 16 marca 2015 roku ruszyła kolejna akcja w ramach programu SKO. Tym razem jest to konkurs na najładniejszą odznakę dla najlepiej oszczędzających uczniów, a jego tytuł brzmi: Odznacz się w oszczędzaniu. Rozpoczęta w kwietniu ubiegłego roku wiosenna edycja promocji lokat terminowych SGB zakończyła się sukcesem prawie 500 klientów Banków Spółdzielczych Grupy SGB. Do 16 marca br. właściciele zwycięskich lokat odebrali wylosowane nagrody o łącznej wartości blisko pół miliona złotych. Nagrodą główną w tej odsłonie loterii promocyjnej, odbywającej się pod hasłem Zysk w parze z wygraną, był samochód osobowy Mazda 3. Powędrował on do Gospodarstwa Rybackiego Pomiłowo będącego klientem Banku Spółdzielczego w Sławnie. Uroczyste wydanie auta nastąpiło 24 lutego w poznańskiej siedzibie autoryzowanego salonu marki Mazda, Voyager Club. Przedstawiciel gospodarstwa odebrał kluczyki z rąk Pani Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sławnie, Aleksandry Bukowskiej. W przekazaniu nagrody brał udział również Pan Maciej Leśków, Dyrektor Oddziału ww. Banku w Sławnie. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i tradycyjnie zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych promocjach lokat terminowych SGB. Termin zakładania lokat w bieżącej edycji zimowej, odbywającej się pod hasłem Twoje marzenia procentują, upływa 10 kwietnia. Kolejna edycja wiosenna, Podwójnie się opłaca, rozpocznie się zaś już 22 kwietnia. Do rozlosowania po raz kolejny będzie zestaw atrakcyjnych nagród: samochody Volkswagen Nowa Jetta i Volkswagen up!, a także telewizory, rowery, tablety, zestawy garnków i kosze piknikowe. Zachęcamy do udziału i liczymy na Państwa wsparcie w działaniach lokalnych związanych z loterią. Termin zakładania lokat w bieżącej edycji zimowej, odbywającej się pod hasłem Twoje marzenia procentują, upływa 10 kwietnia. Kolejna edycja wiosenna, Podwójnie się opłaca, rozpocznie się zaś już 22 kwietnia. Poprzedni konkurs pt. Oszczędna świnka cieszył się niezwykle dużym zainteresowaniem wśród dzieci zakwalifikowało się do niego prawie 600 projektów! Jesteśmy przekonani, że nowy pomysł również przypadnie do gustu. Projekty odznak przygotowują uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, a wykorzystać do tego mogą dowolną technikę, także programy komputerowe. Najważniejsze jest to, aby projekt mógł zostać wpisany w okrąg taka będzie bowiem forma jego przedstawienia na stronie internetowej: okrągła odznaka. Nagrodzone zostaną 3 szkoły, których projekty zdobyły największą liczbę głosów. Na zwycięzców czekają: aparat cyfrowy dla szkoły, dwadzieścia zegarków sportowych dla uczniów przygotowujących projekt oraz torba sportowa dla Opiekuna SKO w wyróżnionej szkole. Dla ułatwienia przebieg i najważniejsze zasady konkursu, o których należy pamiętać: marca 2015 roku rusza konkurs Do 30 marca 2015 roku Opiekun SKO wysyła pełnomocnictwo i oświadczenie, które stanowią załączniki do regulaminu skany wypełnionych dokumentów należy przesłać Organizatorowi na adres administratora strony - lub oryginały dokumentów pocztą tradycyjną na adres: Departament Relacji, Biuro Marketingu i Komunikacji, SGB-Bank S.A., ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań (pod uwagę brana jest data nadania). Ważne: Opiekunowie SKO, których pełnomocnictwem z poprzedniego konkursu już dysponujemy, nie muszą przesyłać pełnomocnictwa ponownie. Każdorazowo natomiast należy przesłać podpisane przez Opiekuna SKO oświadczenie. Brak wymaganych dokumentów w określonym terminie skutkuje niezakwalifikowaniem szkoły do konkursu! Do 29 marca 2015 Opiekun SKO zgłasza projekt lub projekty za pośrednictwem konta konkursowego na stronie Od 31 marca do 7 kwietnia 2015 roku Organizator weryfikuje zgłoszone projekty oraz nadesłane pełnomocnictwa i oświadczenia. Od 8 do 22 kwietnia 2015 roku trwa głosowanie na projekty zamieszczone na stronie Do 4 maja 2015 roku rozstrzygnięcie konkursu Do 11 maja 2015 roku ogłoszenie wyników Do 31 maja 2015 roku wydanie nagród Zachęcamy do udziału wszystkie szkoły, z którymi współpracują Banki Spółdzielcze SGB. Wszystkich natomiast zapraszamy do głosowania od 8 kwietnia na stronie

12 Aktualności Aktualności Ważny element biznesu karta płatnicza Karta płatnicza jest ważnym narzędziem, które pozwala na uporządkowanie wydatków związanych z prowadzonym biznesem. Poza tym ułatwieniem, karta firmowa daje dużą niezależność i elastyczność w dostępie do środków zgromadzonych na rachunku. Główną zaletą kart debetowych jest to, że dokonywane nimi płatności obciążają bezpośrednio firmowy rachunek bieżący lub pomocniczy, co znacznie zmniejsza ryzyko utraty kontroli nad wydatkami firmy. Dla osób, które dokonują dużo płatności, zwłaszcza na kwoty do 50 zł, doskonałym narzędziem będzie karta wyposażona w technologię zbliżeniową. W ofercie Grupy SGB są dwie karty biznesowe, które umożliwiają dokonywanie tego typu transakcji: Visa Business Electron payvawe oraz MasterCard Business PayPass. Oprócz transakcji bezgotówkowych powyższymi kartami można wypłacać gotówkę w bankomatach i kasach banków. Dodatkowo, wszystkimi kartami firmowymi wydanymi do rachunku, można podczas dokonywania zakupów wypłacić gotówkę w ramach usługi Cash back lub Płać kartą i wypłacaj. Kartami można płacić bezpiecznie w Internecie dzięki usłudze 3D-Secure. Wymaga to dodatkowej rejestracji karty. Jeżeli klient nie jest zdecydowany, albo nie chce korzystać z tego typu transakcji, nie dokonuje aktywacji tej usługi. Co daje posiadanie firmowej karty wydanej do rachunku? Debetowa karta płatnicza wydawana do rachunku firmowego to produkt przydatny w prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. Oferta skierowana jest zarówno dla dużych firm, jak i dla małych oraz średnich przedsiębiorstw, dla osób prowadzących działalność lub posiadających gospodarstwa rolne. Użytkowanie debetowej karty firmowej daje cały szereg korzyści: kartą można płacić w punktach handlowo-usługowych w kraju i za granicą, Oferta debetowych kart firmowych w Grupie SGB Spośród oferowanych przez Grupę SGB firmowych kart debetowych każdy klient może wybrać dedykowany dla siebie produkt, szyty na miarę potrzeb prowadzonej firmy. W zależności od preferencji klienta istnieje możliwość wyboru karty wydanej w ramach organizacji płatniczej MasterCard lub Visa. Dla osób, które zaczynają przygodę z kartą płatniczą i nie mają potrzeby korzystania z płatności bezstykowych, najlepszą propozycją będzie karta Visa Business Electron. Każda transakcja dokonana tą kartą jest autoryzowana, co oznacza obniżenie środków dostępnych na rachunku o wartość autoryzowanej transakcji. Karta ma międzynarodowy zasięg. Można nią płacić w punktach handlowo-usługowych oraz wypłacać gotówkę. możliwość dokonywania zakupów przez Internet, bezpiecznie dzięki usłudze 3D Secure, kartą można wypłacać gotówkę z szeroko dostępnej Spółdzielczej Sieci Bankomatów oraz z tzw. bankomatów obcych w kraju i za granicą, dostęp do usługi Cash back lub Płać kartą i wypłacaj (wypłata gotówki podczas dokonywania płatności w punktach świadczących usługę jednorazowo nawet do 300 zł), w przypadku kart wyposażonych w technologię zbliżeniową Pay- Pass/payWave szybkie i wygodne płatności: transakcje bezstykowe do kwoty 50 PLN można dokonać bez podawania numeru PIN, te powyżej 50 PLN ze względów bezpieczeństwa wymagają potwierdzenia PIN-em, karta wydawana jest na okres 4 lat z możliwością wznowienia na kolejny okres, możliwość wydania dowolnej liczby kart do jednego rachunku, możliwość ustalenia dziennych limitów transakcji gotówkowych i bezgotówkowych indywidualnie dla każdej karty wydanej do rachunku, możliwość przygotowania oddzielnego zestawienia transakcji dla każdej karty wydanej do rachunku, możliwość otrzymania zwrotu środków, jeżeli za towar lub usługę zapłacono kartą, a usługodawca nie wywiązał się z umowy bądź otrzymany towar jest niezgodny z opisem na podstawie przeprowadzonej przez Bank procedury reklamacyjnej, dostęp do różnych form korzyści przy płaceniu kartą m.in. dostęp do programów rabatowych oferowanych przez organizacje kartowe: MasterCard program Buy&Smile, Visa program Oferty Visa, atrakcyjne rabaty w Centrum Medycznym POLMED oraz u partnerów POLMED. Posługiwanie się kartą to Poczucie komfortu. Przy prowadzeniu biznesu stały dostęp do środków jest bardzo istotny, a posiadanie karty daje gwarancje, że bez względu na dzień tygodnia czy porę dnia, istnieje możliwość stałego nieograniczonego dostępu do środków na rachunku. Zawsze, kiedy zaistnieje potrzeba, można skorzystać z karty. Dodatkowo, jeżeli karta wyposażona jest w technologię zbliżeniową, płatności można dokonać szybko

13 Aktualności Aktualności Transakcje kartowe obciążają rachunek bieżący lub pomocniczy firmy, co pozwala na stały monitoring jej wydatków. Ułatwia też zachowanie ich czytelnego obrazu, ponieważ każda transakcja dokonana kartą jest ujęta na wyciągu z rachunku wraz z opisem. firmowych. Firmowe karty kredytowe i charge są akceptowane w większej liczbie punktów sprzedaży niż karty debetowe. Karty przedpłacone karty dla firm, które planują przekazywać przeznaczone na wydatki służbowe środki finansowe do dyspozycji swoich pracowników. Pieniądze udostępniane na karcie znajdują są na odrębnym rachunku karty, dając pracodawcy możliwość większej kontroli nad wydatkami pracowników. Posiadanie karty przedpłaconej to praktyczny sposób płatności przy podróżach służbowych. Pracownik nie musi zastanawiać się, w jakiej kwocie pobrać zaliczkę, aby pokryć wszystkie wydatki służbowe. Kartą przedpłaconą można m.in. płacić w internecie, dokonywać płatności w sklepach i wypłacać gotówkę w każdym bankomacie. Gama oferowanych przez Grupę SGB firmowych kart płatniczych pozwala na indywidualne dobranie odpowiedniego typu karty do potrzeb, tak, aby wydawane produkty spełniały oczekiwania klientów z sektora biznesowego, a pracownicy firm mogli otrzymywać karty odpowiadające zakresowi ich zadań oraz wykonywanych przez nich czynności. Magdalena Stodolna Departament Produktów Bankowych i wygodnie, nie tracąc czasu na dodatkowe formalności. Poczucie elastyczności. Z posiadanej karty można skorzystać w dowolnym momencie, zarówno w kraju, jak i za granicą. To szczególnie istotne podczas podróży służbowych nie trzeba przewidywać, ile pieniędzy będzie potrzebne podczas podróży. Dodatkowo, jeżeli podróżuje się często do różnych krajów, dochodzi jeszcze kwestia wymiany waluty, a po zakończeniu podróży nie wiadomo co zrobić ze środkami, które zostały. Z kartą nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów związanych z wymianą drobnej gotówki. Płaci się nią bowiem zawsze tyle, ile wynosi Z kartą nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów związanych z wymianą drobnej gotówki. Płaci się nią bowiem zawsze tyle, ile wynosi rachunek, zaś wypłacając gotówkę pobiera się kwotę, która akurat jest potrzebna. rachunek, zaś wypłacając gotówkę pobiera się kwotę, która akurat jest potrzebna. Poczucie kontroli. Transakcje kartowe obciążają rachunek bieżący lub pomocniczy firmy, co pozwala na stały monitoring jej wydatków. Ułatwia też zachowanie ich czytelnego obrazu, ponieważ każda transakcja dokonana kartą jest ujęta na wyciągu z rachunku wraz z opisem. Dodatkowo istnieje możliwość wygenerowania zestawienia transakcji, które będzie zawierało wszystkie operacje dokonane daną kartą firmową. Taka kontrola daje możliwość szybkiego i sprawnego ewidencjonowania wydatków służbowych oraz oszczędność czasu poświęcanego na sprawy księgowe. Poczucie bezpieczeństwa. Przy dochowaniu warunków umowy o kartę i niezwłocznym zastrzeżeniu jej w banku, w przypadku zgubienia lub utraty karty, jej użytkownik nie traci pieniędzy. Ponadto nie trzeba się zastanawiać jaka kwota pieniędzy będzie potrzebna na opłacenie np. faktury lub czy starczy pieniędzy na zapłacenie rachunku w sklepie. A co w przypadku, kiedy zakup będzie opiewał na wyższą kwotę, niż wartość gotówki pod ręką? Posiadając kartę firmową, a tym samym stały dostęp do środków na rachunku, nie trzeba obawiać się o kwotę płatności. Oszczędność czasu. Płacąc kartami biznesowymi swoim kontrahentom (o ile oczywiście umożliwiają oni takie dokonywanie płatności), jak również za wszystkie firmowe wydatki, wprowadza się ład i kontrolę nad skomplikowanymi kwestiami związanymi z zarządzaniem finansami firmy. Jest to nie tylko kwestia zastąpienia ręcznych procedur wymagających dużych nakładów pracy, ale także oszczędność czasu na obsługę księgową firmy, np. wypłacanie i rozliczanie zaliczek. A czas to pieniądz, jak możemy powtórzyć za Benjaminem Franklinem Czas, który w tym przypadku można przeznaczyć na inne działania wspierające rozwój firmy. Karta do rachunku firmowego W zależności od wielu czynników m.in. preferencji Klienta, miejsca, w którym prowadzona jest firma, branży czy wielkości firmy klienci Grupy SGB mają do wyboru kilka kart biznesowych wydawanych do rachunków firmowych i pomocniczych. Posiadanie debetowej karty wydanej do rachunku firmowego pozwala na wiele udogodnień: swobodny i nieograniczony dostęp do środków zgromadzonych na rachunku, oddzielenia wydatków firmowych od prywatnych, a tym samym przejrzystą ewidencję kosztów związanych z prowadzeniem działalności, wygodną obsługę wydatków służbowych związanych z podróżami za pomocą środków dostępnych na rachunku, bezpieczeństwo w korzystaniu z dostępnych środków używanie karty jest bezpieczniejsze niż płacenie gotówką, ograniczenie czasu przeznaczonego na czynności administracyjne z uwagi na czytelny i prosty sposób kontrolowania wydatków firmowych, ułatwione prowadzenie księgowości. Pozostałe karty firmowe w ofercie SGB Karty kredytowe i charge dają poczucie komfortu i stanowią doskonałe narzędzia uzupełniające przy zarządzaniu budżetem firmy, umożliwiając dokonywanie płatności do wysokości przyznanego limitu kredytu, z którego można skorzystać w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wydatków Rekordowy przyrost transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi SGB W ostatnich miesiącach odnotowano bardzo dynamiczny wzrost liczby oraz wartości transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi wydanymi w ramach SGB! W czwartym kwartale 2014 roku osiągnęliśmy rekordową w historii SGB liczbę transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami SGB ich ilość przekroczyła 5 milionów! Z czego w samym grudniu było ich ponad 2 mln. W stosunku do analogicznego okresu 2013 roku liczba transakcji dokonanych kartami płatniczymi zwiększyła się o ponad 1,7 milionów. Jasno wskazuje to ogromną dynamikę wzrostu: 147%. Optymistyczne wyniki potwierdzają, iż coraz więcej klientów Grupy SGB posiadających karty płatnicze SGB dokonuje transakcji bezgotówkowych przy ich użyciu. Centrum Operacyjne i IT

14 Z wizytą Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie Chcemy pozostać przewidywalni Oława miasto we wschodniej części województwa dolnośląskiego, oddalone od Wrocławia o niespełna 30 km. Oława jest częścią aglomeracji wrocławskiej i liczy ponad 32 tys. mieszkańców. W powiecie oławskim, składającym się z czterech gmin, mieszka blisko 76 tys. osób. Trzeba mieć dobrych, kompetentnych, profesjonalnie przygotowanych współpracowników, którzy dobrze znają produkty i usługi banku, ale także dobrze rozumieją potrzeby klientów. Pierwsza, położona u zbiegu Odry i Oławy, osada powstała prawdopodobnie w połowie XII wieku. Miasto zostało zniszczone podczas najazdu mongolskiego w 1241 roku, ale później dynamicznie się rozwijało. Miało nawet własną mennicę, a w 1313 roku Bolesław Rozrzutny ustanowił tu burmistrza i radę miejską. W 1329 roku Oława, wraz z księstwem legnicko-brzeskim, trafiła pod berło króla Czech. Później, przez ponad 400 lat, miastem władała dynastia Piastów Śląskich. We władaniu Prus Oława znalazła się w 1742 roku. Od zakończenia II wojny światowej Oława należy do Polski. W Oławie urodził się między innymi sztangista Szymon Kołecki, srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Sydney oraz Pekinie, czterokrotny medalista mistrzostw świata oraz pięciokrotny mistrz Europy. Ostatnie lata to nieustające pasmo sukcesów Banku Spółdzielczego w Oławie. Jak robi się najlepszy bank spółdzielczy w Polsce? Bo najlepsi jesteście, o czym przekonują zwycięstwa w rankingach KZBS, Gazety Bankowej, Rzeczpospolitej, tytuł Złotego Banku SGB. Niestety, nie ma książkowego przepisu, który można przestudiować, a później postępować zgodnie z zawartymi tam wytycznymi. Nie jest to tak proste. Zresztą najpierw należałoby zdefiniować, co to znaczy sukces w bankowości i czy osiągnięcie tego sukcesu powinno być celem. Moim zdaniem to błędne założenie. Ale oczywiście jest kilka punktów, które są istotne. Na pewno trzeba sobie jasno określić w jakim kierunku chcemy się rozwijać i konsekwentnie tą drogą podążać. Konsekwentnie, nie znaczy dogmatycznie. Rynek usług finansowych jest bardzo dynamiczny, zmienia się pod wpływem sytuacji ekonomicznej, duży wpływ na jego funkcjonowanie ma gwałtowny rozwój techniki i technologii, a przede wszystkim potrzeby i możliwości klientów. Więc zachowując konsekwencję trzeba jednak nieustannie wprowadzać modyfikacje, unowocześniać Rozmowa z Bartoszem Sobiesiakiem, Prezesem Banku Spółdzielczego w Oławie. produkty i usługi, zmieniać sposób działania. A później realizować kolejne punkty i zdobywać kolejne szczyty, nie zadowalając się małymi sukcesami, tylko rozbudzać apetyt na następne, jeszcze większe. Niezbędni do tej wielkiej podróży są pracownicy. To najważniejszy, absolutnie niezbędny element, bo bankowość jest grą zespołową, pojedyncza osoba w tej branży nic nie zdziała. Trzeba mieć dobrych, kompetentnych, profesjonalnie przygotowanych współpracowników, którzy dobrze znają produkty i usługi banku, ale także dobrze rozumieją potrzeby klientów. Sukces można osiągnąć z każdą załogą? Naturalnie, pod warunkiem, że się tych ludzi dobrze przygotuje, uświadomi jaki jest cel i jakie mogą być korzyści po jego osiągnięciu. Czasem więc droga do sukcesu jest dłuższa, ale moim zdaniem osiągalna dla wszystkich. Oczywiście, w grupie zawsze będą liderzy i zawsze będą osoby, które pozostają tylko wykonawcami, a nie kreatorami. Ale wszyscy mają potencjał. Chodzi o to, aby go wyzwolić. Wiem to po sobie. Karierę w bankowości zacząłem od stanowiska kasjera. Kiedy to było? Pracę w bankowości zacząłem dziesięć lat temu. To kariera błyskawiczna, skoro w ciągu zaledwie dziesięciu lat z kasjera przedzierżgnął się Pan w prezesa. Być może, ale w tym czasie pokonywałem kolejne szczeble kariery, zdobywając doświadczenie, które pozwala mi dzisiaj czuć się pewnie na tym stanowisku. Byłem i kasjerem, i dysponentem-doradcą, skarbnikiem, doradcą małych i średnich przedsiębiorstw, analitykiem MŚP, pracownikiem kredytowym, dyrektorem oddziału,

15 Z wizytą Z wizytą wiceprezesem Zarządu. W końcu, 1 stycznia 2014 roku, zostałem wybrany prezesem Banku Spółdzielczego w Oławie. W banku każde stanowisko jest bardzo istotne. Bez kasjera nie byłoby oddziału, a bez oddziałów nie byłoby banku. I tak dalej. Te wszystkie elementy muszą do siebie pasować, muszą się idealnie zazębiać, bo tylko wówczas cały organizm może pracować wzorcowo. Rolą dyrektora oddziału, prezesa, wszystkich liderów, jest umiejętność przydzielania odpowiednich zadań odpowiednim ludziom. Bo są przecież tacy, którzy mają wielki potencjał interpersonalny, świetnie dogadują się z klientami, potrafią podpowiedzieć im najkorzystniejsze rozwiązania, są przekonujący. Ale są też tacy ludzie, wcale nie mniej ważni, którzy wolą pracować z dokumentami, liczbami, tabelkami, przygotowują świetne analizy. Do każdego pracownika trzeba dotrzeć, rozpoznać jego zalety i wady, a później postawić na zalety. Wasz sukces zdaje się zaprzeczać popularnej tezie, że im starszy bank spółdzielczy, tym lepiej zakorzeniony w lokalnej społeczności i tym lepszy. Tymczasem Bank Spółdzielczy w Oławie powstał stosunkowo niedawno, w 1946 roku. Taka jest specyfika zachodnich terenów, kiedyś określanych mianem ziem odzyskanych. W porównaniu z Bankami Spółdzielczymi zrzeszonymi w Spółdzielczej Grupie Bankowej, które mają 150, czy nawet ponad 160 lat, nasze 69 lat nie robi wielkiego wrażenia. Ale pamiętajmy, że lokalna społeczność ziemi oławskiej też kształtowała się przed siedemdziesięciu laty. Nasz Bank jest więc jej równolatkiem. To po pierwsze. Po drugie, znajomość lokalnego środowiska, zakorzenienie w nim, jest oczywiście bardzo ważne, ale nie można na tym poprzestać. Klienci chcą dzisiaj najlepszych produktów i najlepszych usług. Ważne więc, aby znaleźli taką ofertę u nas, a nie u konkurencji za rogiem. Trzeba robić wszystko, aby chcieli z nami pozostać, z nami pracować, ciągle do nas wracać. A będą wracać tylko wówczas, gdy nasza oferta będzie najlepsza i będą usatysfakcjonowani współpracą z nami. Wiem co mówię, bo w Oławie jest siedemnaście banków i instytucji parabankowych, a ponieważ nasze miasto leży blisko Wrocławia i wielu ludzi w stolicy Dolnego Śląska pracuje, to my właściwie konkurujemy z całym światem. Oczywiście, uwarunkowania kapitałowe czy informatyczne nie pozwalają nam na razie realizować pewnych planów, nie możemy sobie po prostu pozwolić na kupno niektórych narzędzi, ale nadrabiamy to wysokim poziomem obsługi, dobrymi cenami i tym, że klient znajduje się blisko centrum decyzyjnego wszystkie decyzje zapadają bez zbędnej zwłoki. Jest Pan człowiekiem młodym, więc lepiej rozumie Pan myślenie młodych ludzi. Tych, którzy żyją w świecie wielkich, globalnych marek i mają ambicję być członkami tych społeczności. Nie obawia się Pan, że to może uderzyć w Banki Spółdzielcze? Moim zdaniem nie ma to zasadniczego znaczenia. Jeśli Banki Spółdzielcze mogą przegrać z komercyjną konkurencją, to mogą przegrać przede wszystkim jakością produktów i usług. Bo młodzi klienci są dobrze wyedukowani i nawet jeśli początkowo idą na lep marki, to szybko zaczynają porównywać i liczyć. I chcą mieć wybór. Bankowość spółdzielcza musi więc walczyć, aby jej produkty były dostosowane do ich potrzeb i ich ambicji. Mówi Pan, że jestem młody i dlatego lepiej młodych rozumiem. Staram się wystrzegać takiego myślenia. Bo to prowadzi do Mówi Pan, że jestem młody i dlatego lepiej młodych rozumiem. Staram się wystrzegać takiego myślenia. Bo to prowadzi do tego, że prezes mówi na przykład, że przez całe swoje życie nie korzystał z bankowości mobilnej, albo nigdy nie zapłacił kartą bezstykową i żyje. Więc my nie dawajmy tych produktów w naszej ofercie, bo mój przykład świadczy, że do niczego nie są one potrzebne. Nic bardziej mylnego. tego, że prezes mówi na przykład, że przez całe swoje życie nie korzystał z bankowości mobilnej, albo nigdy nie zapłacił kartą bezstykową i żyje. Więc my nie dawajmy tych produktów w naszej ofercie, bo mój przykład świadczy, że do niczego nie są one potrzebne. Nic bardziej mylnego. Jeśli klienci czegoś chcą, to muszą to od nas dostać. Jeśli nie dostaną od nas, to dostaną od konkurencji. Pozostańmy na chwilę przy Pańskim wieku, bo nie mogę nie zadać pytania, czy nie obawiał się Pan wziąć na swoje barki takiego wyzwania, jak kierowanie bankiem, który od lat zajmuje czołowe pozycje w najważniejszych rankingach. Bałem się, oczywiście, że się bałem. Ale przyznam, że bałem się każdego nowego wyzwania. Gdy awansowałem z kasjera na dysponenta-doradcę, to też czułem strach, czy podołam nowym wyzwaniom. Każdy się boi awansując, wchodząc w nowy obszar działania. Nie mam wielkiego zaufania do ludzi, którzy w takich wypadkach nie odczuwają strachu. Bo albo są zadufani, albo nie mają wyobraźni, albo zbyt lekko podchodzą do swoich obowiązków. Oczywiście stres nie może być paraliżujący. Jeśli nie jest, to stanowi istotny czynnik motywacyjny, napędzający do wgryzania się w nową materię, uczenia, podnoszenia własnych kwalifikacji. Dodam też, że mój mentor, poprzedni długoletni prezes Banku Spółdzielczego w Oławie, pan Ryszard Żuraw, rozpoczął kierowanie bankiem mając niewiele więcej lat niż ja. Czasy są dla banków trudne. Środowisko niskich stóp procentowych, a w Polsce mamy obecnie historycznie najniższe stopy, wymusza działania, których klienci nie lubią. Zapytam wprost planuje Pan podniesienie opłat i prowizji? Od dawna potrzebujemy modyfikacji naszych produktów i od dawna nad tym pracujemy. Ta modyfikacja nie będzie oznaczała wzrostu wysokości opłat, ale zmianę sposobu ich pobierania. Chcemy nasze produkty lepiej sparametryzować, tworzyć więcej pakietów adresowanych do konkretnych klientów. Warto też pamiętać, że od wielu już lat nie podnosiliśmy opłat za niektóre nasze produkty, na przykład za prowadzenie rachunku od pięciu lat. Więc być może ceny niektórych, ale na pewno nielicznych, produktów i usług wzrosną. Ale chcemy pozostać przewidywalni i uczciwie komunikować nasze zamiary. Żadnych gwiazdek, żadnego drobnego druku! Banki komercyjne, aby utrzymać dotychczasową efektywność, zaczynają zwalniać pracowników. I to na masową skalę. Czy pracownicy Banku Spółdzielczego w Oławie powinni się obawiać o pracę? Nie powinni. Dużo inwestowaliśmy w naszych pracowników, inwestujemy nadal i chcemy to robić w przyszłości. Rzeczywiście, zwolnienia, zwłaszcza grupowe, dają natychmiastowy efekt w postaci wzrostu efektywności, ale to działanie na krótką metę. Nie chcemy też tracić dobrej marki, którą cieszymy się na lokalnym rynku pracy. Dzięki tej marce zgłasza się do nas coraz więcej pracowników banków komercyjnych, którzy chcą pracować w stabilnym, dobrze się rozwijającym banku. Korzystamy z tego, bo przychodzą do nas ludzie z innymi doświadczeniami, czasem unikalną wiedzą, którą warto wykorzystać. Rozmawiał Piotr Gajdziński Wrocław to dla nas błogosławieństwo i przekleństwo Bycie starostą powiatowym to zaszczyt czy realna władza? Wielu doświadczonych samorządowców jest zdania, że realna władza jest raczej w gminie, bo tam są pieniądze. Jest coś na rzeczy. Ze względu na uregulowania prawne i charakter zadań tej jednostki administracyjnej, nie jest to opinia pozbawiona sensu. Powiaty w Polsce realizują pewną pulę zadań rządowych, ale zajmują się też ochroną zdrowia, szkolnictwem ponadgimnazjalnym, a więc szkołami zawodowymi i ogólnokształcącymi. Do naszych zadań należy też utrzymanie dróg międzygminnych tak zwanych powiatowych, oraz pewne sprawy administracyjne związane z komunikacją. Chodzi między innymi o rejestrację pojazdów, wydawanie praw jazdy. Do powiatów należą też kwestie geodezyjne, kartograficzne i architektoniczne, czyli wydawanie zgód na budowę, a także w pewnym zakresie ochrona środowiska i prowadzenie Urzędu Pracy. Rozmowa z Zdzisławem Brezdeniem, starostą oławskim. Władze powiatu muszą więc dość ściśle współpracować z gminami. Jesteście na to skazani. To prawda. Z reguły ścieramy się, bo każdy ma swoją wizję, często różne interesy i opinie, ale dochodzimy do porozumienia i udaje nam się wypracować kompromis. Dobrą tego ilustracją jest realizacja zadań drogowych. Ale najbardziej spektakularnym przykładem jest budowa Centrum Edukacyjno-Rewalizacyjnego oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Gdyby nie współpraca z gminami, nigdy nie moglibyśmy tego Centrum stworzyć, a ono będzie dobrze służyło mieszkańcom. Przy jego budowie współpracujemy z gminami także dlatego, że obligują nas do tego przepisy. To powiat prowadzi szkolnictwo specjalne od poziomu powiatowego, poprzez gimnazjum do szkół

16 Z wizytą Zacznij działać na większą skalę! Kredyty dla firm zawodowych. Do zadań własnych gminy należy natomiast prowadzenie przedszkoli, a takie na terenie Centrum też powstanie. Budowa Centrum Edukacyjno-Rewalizacyjnego oraz Zespołu Szkół Specjalnych to Wasza największa obecnie inwestycja. Tak. Jej koszt to blisko 19 mln zł, co dla powiatu, którego roczny budżet niewiele przekracza 60 mln zł, jest poważnym obciążeniem. Przymierzaliśmy się do tej inwestycji długo, kilka lat, prowadziliśmy też intensywne i często trudne rozmowy z gminami. Nie ukrywam, że dochodziło do zgrzytów, był nawet protest rodziców, ale ostatecznie porozumieliśmy się. Zakończenie budowy Centrum Edukacyjno-Rewalizacyjnego oraz Zespołu Szkół Specjalnych planujemy na przyszły rok. Ta inwestycja była niezbędna. Przez wiele lat, niestety, zaniedbaliśmy szkolnictwo specjalne. Zawsze były jakieś inne, pilniejsze problemy, których rozwiązanie też wymagało dużych nakładów inwestycyjnych. Ale dłużej nie można było czekać. W latach dziewięćdziesiątych, w innych warunkach prawnych, zdecydowano, że szkoła specjalna ma funkcjonować w tym samym budynku, co szkoła podstawowa. Później wprowadzono gimnazja, jeszcze później powstała szkoła przysposabiająca do zawodu. W efekcie rozdźwięk wiekowy dzieci pobierających naukę w tej placówce dramatycznie się zwiększył. Doszliśmy do wniosku, że trzeba to przeciąć. A skoro budować, to na miarę XXI wieku, czyli wraz z przedszkolem oraz internatem dla tych dzieci, które inaczej przez pięć dni w tygodniu musiałby do Centrum dojeżdżać. Centrum, przeznaczone dla 160 dzieci, będzie też budynkiem oszczędnym jeśli chodzi o zużycie energii, niemalże tak zwanym pasywnym. Zdecydowaliśmy się na to, bo istnieje możliwość uzyskania na ten cel dodatkowych środków. A propos. Powiat refunduje koszty zakupu i montażu instalacji solarnych i pomp ciepła. Czyżby miał Pan ambicję stworzenia w Oławie uzdrowiska? Nie, nie to miejsce. Ale wszystkie działania, które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii są przez mieszkańców mile widziane. Z oczywistych względów instalacje solarne oraz pompy ciepła obniżają koszty eksploatacji budynków, a to istotny argument. Pieniądze na ten cel pochodzą z kar płaconych przez przedsiębiorstwa zanieczyszczające środowisko naturalne. Nie jest tego dużo, rocznie nieco ponad 100 tys. zł, ale te pieniądze co roku pozwalają dofinansować kilkanaście budynków. Dzięki temu, co roku kilkanaście rodzin powiatu oławskiego zaczyna wydawać mniej pieniędzy na eksploatację budynków i może je przeznaczyć na sensowniejsze cele. Zainteresowanie jest bardzo duże. Praktycznie całą przeznaczoną na ten cel kwotę rozdysponowujemy w dwa miesiące. Powiat oławski graniczy z Wrocławiem, jednym z najdynamiczniej rozwijających się polskich miast. To dla Was atut, czy raczej obciążenie? I jedno, i drugie. Błogosławieństwo, ale i przekleństwo. Bez wątpienia sąsiedztwo metropolii pozwala nam się szybciej rozwijać, lokuje się na terenie naszego powiatu Bez wątpienia sąsiedztwo metropolii pozwala nam się szybciej rozwijać, lokuje się na terenie naszego powiatu sporo inwestycji, dzięki czemu sytuacja na rynku pracy jest, w porównaniu z innymi gminami Dolnego Śląska, zadowalająca. Ale jednocześnie Wrocław wysysa z nas soki. sporo inwestycji, dzięki czemu sytuacja na rynku pracy jest, w porównaniu z innymi gminami Dolnego Śląska, zadowalająca. Ale jednocześnie Wrocław wysysa z nas soki. Ostatnio, w związku z niżem demograficznym, rekrutuje z naszego powiatu coraz więcej uczniów do swoich, często bardzo dobrych, szkół średnich. To problem dla naszych placówek oświatowych. Oczywiście dużo mieszkańców powiatu oławskiego znajduje też we Wrocławiu zatrudnienie, co powoduje, że niektóre firmy z naszego terenu mają problemy ze znalezieniem fachowców. Właśnie. Jak Oława i powiat oławski poradziły sobie z zapaścią gospodarczą lat dziewięćdziesiątych. Mieliście tutaj między innymi produkującego ciężarówki Jelcza. Dzisiaj już go nie ma Jelcza nie ma, choć pozostał jeden zakład występujący pod tą marką i wytwarzający ciężarówki dla wojska. Dawny Jelcz zatrudniał około 10 tys. osób, a więc potężną armię pracowników. Padł. Ale na jego dawnym terenie produkcja motoryzacyjna jest kontynuowana. Ludzie znaleźli zatrudnienie między innymi w zakładach Toyoty. Nadal istnieje Huta Cynku i Ołowiu oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Kiedyś mieliśmy też tutaj dużą fabrykę tworzyw sztucznych. Padła, ale na jej miejscu powstało kilka prywatnych firm pracujących w tej samej branży i zatrudniających naszych specjalistów. Co jest dzisiaj największą szansą powiatu i jego największym wyzwaniem? Bez wątpienia dokończenie budowy Centrum Edukacyjno-Rewalizacyjnego oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Mam nadzieję, a właściwie pewność, że uporamy się z tym w przyszłym roku, a więc zgodnie z harmonogramem. Dużym wyzwaniem będzie też dla nas utrzymanie na dobrym poziomie szpitala powiatowego. To trudne zadanie. Szpital został zrestrukturyzowany, wyszedł na prostą, ale nie ukrywam, że sytuacja nie jest łatwa. I to mimo wielu działań wyprzedzających, które obniżyły koszty jego działania, a co ważniejsze podniosły jakość usług. Jakiś czas temu powołaliśmy zakład opiekuńczo-leczniczy i hospicjum, rozwinęliśmy też Szpitalny Ośrodek Ratunkowy z lądowiskiem dla śmigłowców. Ale utrzymać szpital powiatowy w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia nie jest łatwo. Pacjent chce takiej pomocy, jaką dostaje w klinice, a przy obecnym sposobie finansowania służby zdrowia w Polsce, to nierealne. Bank Spółdzielczy w Oławie należy do najlepszych w kraju. Czy Pańskie doświadczenia z tym bankiem to potwierdzają? Tak. Współpracujemy od trzech lat, gdy oławski Bank Spółdzielczy wygrał przetarg na obsługę Starostwa Powiatowego, pokonując Bank Zachodni WBK. Ta współpraca układa się bardzo dobrze, a nasi klienci bardzo sobie cenią punkt kasowy funkcjonujący w budynku Starostwa. Dzięki temu, na przykład rejestrując samochód, mogą wszystko załatwić w jednym miejscu i oszczędzają sporo czasu. Bank jest też otwarty na nowoczesne rozwiązania, co z kolei chwalą sobie nasi pracownicy. Rozmawiał Piotr Gajdziński Program 10 : 90 szybko i sprawnie wspiera Twoją firmę, zapewniając Ci dodatkowe środki finansowe wtedy, kiedy ich potrzebujesz i bez zbędnych formalności, nawet do 90% kosztu inwestycji. W ramach programu masz dostęp do Kredytu inwestycyjno-obrotowego i Kredytu inwestycyjnego Agro. Możesz z nich skorzystać już po 6 miesiącach prowadzenia działalności, wymagają one jedynie 10% wkładu własnego i charakteryzują się niską prowizją. Oferta dostępna w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku S.A. Bezpłatna infolinia:

17 Z życia SGB Z życia SGB Z życia Spółdzielczej Grupy Bankowej Daję Głowę wystawa w Sejmie RP Daję Głowę to społeczna inicjatywa, która miała miejsce w czerwcu 2014 r. na wrocławskim Placu Solnym. W jej ramach mieszkańcy Dolnego Śląska oddają swoje włosy na rzecz kobiet chorych na raka. Podczas imprezy grupa fryzjerów skraca fryzury wszystkim chętnym, a włosy zbierane są na produkcję peruk dla kobiet, które straciły włosy podczas walki z chorobą nowotworową. Za każdą skróconą fryzurę płaci sponsor, a pieniądze trafiają na rzecz stowarzyszenia Zawsze Kobieta, które założyła i którym kieruje oławianka Elżbieta Wojdyła. Organizatorzy akcji Daję Głowę już zapowiadają, że chcą powtórzyć imprezę, co wstępnie planują na 7 czerwca 2015 r. Zapuszczajmy zatem włosy, by w czerwcu radykalnym cięciem znów wspomóc potrzebujących! Strona internetowa akcji: Podczas plenerowej akcji mieszkańcy Dolnego Śląska pokazali, że mocno solidaryzują się z osobami chorymi. Tłumnie i chętnie dawali głowy pod nożyce, by pomagać kobietom zmagającymi się z rakiem piersi lub potrzebującym wsparcia psychicznego po przebytej chorobie nowotworowej. Podczas ubiegłorocznej imprezy udało się fryzjerom obciąć aż 647 głów, co przełożyło się na prawie 13 tys. zł od sponsorów na rzecz stowarzyszenia Zawsze Kobieta. Dodatkowo zebrano 94 warkocze i 35 kg włosów, które przeznaczono na produkcję peruk. Partnerem akcji był m.in. Bank Spółdzielczy w Oławie, który wspierał finansowo realizowany projekt. Bank jest również oficjalnym parterem wystawy zdjęć z happeningu, jaka odbyła się w dniach lutego 2015 roku w budynku Sejmu RP (również partnera wydarzenia). Ekspozycję uroczyście otworzyła Wicemarszałek Sejmu, Pani Elżbieta Radziszewska. W otwarciu uczestniczył również Prezes Zarządu ww. Banku, Bartosz Sobiesiak.

18 Z życia SGB Z życia SGB Nowa siedziba Oddziału Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim Otwarcie nowej siedziby Oddziału Banku Spółdzielczego w Toruniu Dzień 26 stycznia 2015 roku zapisze się w sposób szczególny na kartach historii Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim. Dokonano wówczas uroczystego otwarcia i przekazania do użytku nowej siedziby Oddziału w Starej Kiszewie. Na tym ważnym dla władz Banku wydarzeniu obecni byli: przedstawiciele lokalnych władz z Wójtem Gminy Stara Kiszewa, Marianem Pick, na czele, wykonawcy budowy nowego obiektu, klienci Oddziału, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz pracownicy Banku. Na oczach licznie przybyłych gości dokonano otwarcia nowego budynku Oddziału w Starej Kiszewie i symbolicznego przecięcia biało-zielonej wstęgi przez Danutę Knitter, Dyrektor Oddziału, Czesława Zabrockiego, zasłużonego i wieloletniego działacza spółdzielczości bankowej i byłego Wiceprezesa Zarządu, Romana Brzoskowskiego, z-cę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz Józefa Bielińskiego, Członka Rady Nadzorczej. Aktu poświęcenia nowego budynku dokonał ks. Andrzej Taliński, proboszcz miejscowej parafii. Kazimierz Knasiak, Wiceprezes Zarządu, oraz Jan Wierzba, Przewodniczący Rady Nadzorczej, w krótkim wystąpieniu przypomnieli historię budowy, a także wspomnieli o tradycji spółdzielczej Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim, jego polskich korzeniach i w 100% rodzimym kapitale, do czego symbolicznie nawiązywały barwy wstęgi. Nowoczesny dwukondygnacyjny budynek powstał w trosce o wygodę klienta oraz w celu zapewnienia najwyższych standardów jakości obsługi. Obecna placówka Oddziału w Starej Kiszewie zapewnia obsługę klientów w nowoczesnym i funkcjonalnym obiekcie, usytuowanym w ścisłym centrum gminy. Wnętrze placówki bankowej zostało zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem przyjętych w Grupie SGB standardów w zakresie wizualizacji placówek. Dzięki profesjonalnej aranżacji uzyskano przestronne i przyjazne zarówno klientom, jak i pracownikom wnętrze. Zenon Blański, Prezes Zarządu, wyraził przekonanie, że oddanie do użytku nowej siedziby Oddziału stanowi dla Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim kolejny element realizacji wytycznych zawartych w strategii rozwoju Banku, która zakłada modernizację i unowocześnienie sieci posiadanych placówek. Klientom i pracownikom życzył wzrostu zadowolenia z jej użytkowania oraz dalszego rozwoju placówki. Uroczyste otwarcie nowej siedziby Oddziału w Łubiance, zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 1, miało miejsce 10 lutego 2015 r. Oddanie budynku do użytkowania było połączone z poświęceniem obiektu przez proboszcza parafii w Bierzgłowie, ks. Rajmunda Ponczka. Na uroczystym otwarciu Oddziału pojawiło się wielu gości, których przywitał Prezes Zarządu Banku, Waldemar Zieliński: Oficjalne oddanie do użytku nowego Oddziału w Łubiance kończy rozpoczęty 4 lata temu projekt wprowadzania jednolitego standardu placówek Banku Spółdzielczego w Toruniu. Nowy Oddział w Łubiance od początku został zaprojektowany i wykonany z myślą o potrzebach Klientów, optymalnej funkcjonalności przestrzennej, jasnym określeniu funkcji realizowanych przez poszczególnych pracowników, jak i nowoczesnym wizerunku. Czy nam się to udało? Oceńcie Państwo sami. Zapraszamy do nowej placówki w Łubiance. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku, Jacek Wójcik, Wójt Gminy Łubianka, Jerzy Zająkała, oraz Dyrektor Oddziału w Łubiance, Marzenna Krupska. Oddział ten jest zdecydowanie naszą najnowocześniejszą placówką. Wyróżnia go wysoki standard funkcjonalny i poprawa jakości obsługi klientów, m.in. dzięki strefie samoobsługowej czynnej 24h na dobę przez siedem dni w tygodniu, w której klienci mogą skorzystać z bankomatu, wpłatomatu oraz InfoKiosku. Dodatkowo urządzenie wielofunkcyjne (bankomat/wpłatomat) zostało wyposażone w moduł biometryczny, umożliwiający autoryzację operacji za pomocą unikalnego dla każdego człowieka skanu żył w dłoni. Teraz klienci Banku nie muszą już pamiętać o karcie płatniczej, aby dokonać wpłaty lub wypłaty gotówki. Cieszę się, że możemy się pochwalić nowoczesną i przyjazną placówką wyposażoną w wielofunkcyjne urządzenia. Oddział położony jest w dobrej lokalizacji, co sprawia, że jest widoczny z daleka. Zachęcam do korzystania z naszej nowej usługi biometrycznej! powiedziała Marzenna Krupska, Dyrektor Oddziału w Łubiance. Pełną galerię zdjęć można znaleźć na stronie internetowej:

19 Z życia SGB Z życia SGB Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu fundatorem karty przedpłaconej SGB Twoje marzenia procentują z PBS w Wągrowcu 6 marca, w Szkole Podstawowej nr 3 w Wągrowcu miał miejsce Międzyszkolny Turniej Matematyczny. Impreza przeznaczona jest dla uczniów klas szóstych, a jej hasło to Jeden z siedmiu. W ramach Turnieju przeprowadzono konkurs na temat finansów i bankowości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, których wiedza na temat oszczędzania jest bardzo duża, PBS w Wągrowcu obok tradycyjnych gadżetów ufundował jako nagrodę główną kartę przedpłaconą SGB. Radość zwyciężczyni była tym większa, że jak wynikało z odpowiedzi konkursowych, na temat kart wie już prawie wszystko, a teraz będzie możliwość sprawdzenia wiedzy w praktyce. Udział przedstawiciela Banku w uroczystości wręczenie nagród był okazją do nawiązania kontaktu z nauczycielami szkół z Powiatu oraz zainteresowania najmłodszych uczniów Szkolną Kasą Oszczędności, i przekazania im informacji o najbliższych konkursach i nagrodach. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu na Forum Rolniczym Rolnicy z powiatu Wągrowieckiego spotkali się 9 marca na Forum Rolniczym w Grylewie. Wśród zaproszonych gości (w tym: wojewodów, posłów, prezydium Wielkopolskiej Izby Rolniczej), nie zabrakło przedstawicieli Banków, instytucji będących najbliżej rolnictwa. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu reprezentowany przez przedstawiciela Zarządu i Dyrektora Oddziału, miał okazję przybliżyć ofertę finansową Banku. Klienci PBS w Wągrowcu Oddział w Gołańczy znaleźli się w gronie zwycięzców loterii SGB, Lokata z nagrodami. Hasło zimowej edycji loterii, Zysk w parze z nagrodami, okazało się szczęśliwe dla tych klientów PBS w Wągrowcu, którzy chcą pomnażać swoje oszczędności. Zwycięskie lokaty założono w gołanieckim Oddziale Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu. W siedzibie tego Oddziału 24 lutego odbyło się uroczyste wręczenie wygranych zdobytych w loterii przez klientów tego Banku. Nagrody zostały przekazane zaproszonym klientom z rąk m.in. Wiceprezesa Zarządu PBS w Wągrowcu, Pana Tomasza Wałowskiego, oraz Dyrektora Oddziału PBS w Gołańczy, Pana Przemysława Michalaka. Oddział w Gołańczy to w tym sezonie nie jedyny szczęśliwy Oddział PBS. W ramach innej z loterii SGB, Dobry Kredyt (Jesień 2014), dwie nagrody, każda w kwocie 2 tys. zł, wylosowano w Oddziale PBS w Damasławku. Jak informuje Dyrektor Oddziału PBS w Gołańczy, obecnie pod hasłem Twoje marzenia procentują trwa nowa edycja Lokaty SGB, Zima Dzięki nowej lokacie klienci nie tylko cieszą się zyskiem z pomnażania pieniędzy (wyższe niż na tradycyjnej lokacie oprocentowanie), ale również mają szansę na udział w losowaniu niezwykle atrakcyjnych i wyjątkowych nagród. W tym roku na klientów PBS w Wągrowcu oraz jego Oddziałów w Gołańczy, Janowcu Wlkp., Damasławku i filii w Wapnie czekają m.in. markowe zegarki, bony zakupowe do MediaMarkt oraz fotel masujący. Już dziś w naszym Oddziale można zaobserwować zainteresowanie Lokatą z nagrodami. W trakcie Forum przyznano honorowe odznaki Zasłużonych dla rolnictwa. Dużą ich część otrzymali byli lub obecni klienci Banku, co jest dla nas powodem do zadowolenia.

20 Z życia SGB Z życia SGB Założyli Bank i... wygrali pieniądze Współpraca Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią z Oddziałem SGB-Banku w Bydgoszczy Druga edycja Gry Ekonomicznej SGB pod nazwą Fair Play Bank 2: Nowa Generacja rozpoczęła się w październiku 2014 r. Akcja gry toczyła się w przyszłości, w której każdy gracz, a zarazem właściciel minibanku, mógł zostać współwłaścicielem MEGABanku współprowadzonego wraz z czterema innymi graczami. Celem gry było wygenerowanie jak największego przychodu swojego MEGABanku. Nagroda główna wynosiła aż zł! Drugie miejsce zostało zaś nagrodzone kwotą zł, a trzecie zł. Wielkim sukcesem mogą pochwalić się zarejestrowani w ramach Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie Hubert Kufel i Marcin Chomik, uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie, którzy zajęli drugie miejsce. Marcin brał także udział w licytacjach nagród rzeczowych, w wyniku których stał się posiadaczem ipoda, słuchawek Sony i trzech myszy bezprzewodowych Logic. Na zdjęciu od lewej: opiekun gry w Oddziale w Janikowie, Beata Łechtańska, laureaci: Hubert Kufel i Marcin Chomik, oraz Dyrektor Oddziału, Dorota Powałowska, podczas spotkania w siedzibie Banku 16 stycznia odbyła się uroczystość otwarcia Hotelu Sepia w Bydgoszczy. Czterogwiazdkowy obiekt, którego operatorem jest sieć Mercure powstał w centrum miasta, przy ul. Focha 20, vis a vis Opery Nova. Wkomponowany został w mury starej zabytkowej kamienicy, której fasada nie mogła być zmieniona. Aby zachować zabytkową architekturę w centrum miasta. Inwestycja została zrealizowana w ramach działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Oś Priorytetowa 6, Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Znaczny udział w finansowaniu budowy hotelu miały Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią i SGB-Bank, udzielając kredytu konsorcjalnego rzędu kilkunastu milionów złotych. Na uroczystości otwarcia obiektu, w której wzięli udział m.in. włodarze miasta, z prezydentem Bydgoszczy Rafałem Bruskim na czele, mieliśmy okazję zademonstrować operatywność i potencjał Spółdzielczej Grupy Bankowej. Na zdjęciu: Katarzyna Holec, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Nakle i Szczęsny Wielgosz, dyrektor Oddziału SGB-Banku w Bydgoszczy składający gratulacje Bogusławowi Łubkowskiemu, prezesowi Hotelu. Filmożercy na start Bohaterem tegorocznej jedenastej już edycji Dni Kina organizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku jest aktor filmowy i teatralny Robert Więckiewicz. W ramach imprezy przewidziane są warsztaty realizatorskie, konkurs wiedzy filmowej, gra miejska oraz finałowy koncert muzyki filmowej ESBANK Music Film. Dni Kina to cykliczna impreza, która wpisując się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych Radomska od ponad 10 lat uwrażliwia młodych ludzi na obraz i ukazuje uniwersalne humanistyczne postawy i wartości. Ta idea po raz kolejny spotkała się z uznaniem ze strony ESBANKU Banku Spółdzielczego, który objął imprezę swym mecenatem. Dni Kina skierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Pełnią rolę popularyzatora dorobku artystycznego polskich twórców filmowych oraz ich sylwetek, upowszechniają wiedzę z zakresu kinematografii i wspierają szkoły w edukacji filmoznawczej. Dodatkowo impreza jest nastawiona na budzenie wrażliwości estetycznej i uświadamianie młodym ludziom ich własnego potencjału twórczego, umożliwia im szlifowanie warsztatu filmowego i prezentację dokonań szerszej publiczności. W ramach XI Dni Kina zaplanowano warsztaty realizatorskie dla uczestników Konkursu na Etiudę Filmową pod hasłem Ten się śmieje kto się śmieje trudna sztuka tworzenia filmu komediowego, Konkurs Wiedzy o Filmie Życie i twórczość Roberta Więckiewicza, a także Filmową Grę Miejską pod nazwą Podróż za jeden uśmiech i Konferencję Filmoznawczą dla nauczycieli pt. Film w praktyce pedagogicznej. Tradycją radomszczańskich Dni Kina jest także możliwość zapoznania się z dorobkiem artystycznym bohatera imprezy podczas sesji filmowej w kinie Miejskiego Domu Kultury. W tym roku będzie można podziwiać kreacje Roberta Więckiewicza w filmach: W ciemności A. Holland, Wałęsa. Człowiek z nadziei A. Wajdy, Wszystko będzie dobrze T. Wiszniewskiego oraz Wymyk G. Zglińskiego. Uroczystą galę finałową z udziałem Roberta Więckiewicza zakończoną koncertem muzyki filmowej ESBANK Music Film w wykonaniu zespołu Apertus Quartet zaplanowano na 13 kwietnia 2015 r. Tego dnia podsumowane zostaną konkursy towarzyszące Dniom Kina, a zwycięzcy odbiorą nagrody, w tym karty przedpłacone ufundowane przez ESBANK Bank Spółdzielczy. SGB-Bank S.A. otrzymał nagrodę MasterCard, Data Integrity Award Global Compliance SGB-Bank S.A., jako bank członkowski międzynarodowej organizacji płatniczej MasterCard, obsługuje autoryzację i rozliczenia wszystkich transakcji kartowych oraz transakcji dokonywanych w sieci bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej. Za najwyższą jakość procesowanych operacji oraz zgodność z regulacjami, w IV kwartale 2014 roku SGB-Bank SA otrzymał od MasterCard International wyróżnienie Data Integrity Award Global Compliance. Centrum Operacyjne i IT

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE Załącznik nr 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i egzekwowanie Wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących

Wdrażanie i egzekwowanie Wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących Wdrażanie i egzekwowanie Wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń Paweł Sawicki Dyrektor Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie obszarów wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich Finansowanie obszarów wiejskich XVI Kongres Gmin Wiejskich RP Serock, 6-7 października 2015 r. PROW 2007-2013 w BGK Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. Uchwała Nr I/28/04/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podsumowanie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podsumowanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Podsumowanie Ogólny opis programu Cel POIR: Celem POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten będzie się wyrażał głównie zwiększeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE wynikająca z art. lila ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Grupa BPS Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe według stanu na dzień 31.12.2016 r. 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Załącznik do Uchwały 36/2017 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 30.03.2017 Załącznik do Uchwały 35/2017 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 30.03.2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r.

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. Rekomendacja U (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. 2 3 Rekomendacja 7.1 Bank jako ubezpieczający w danej umowie ubezpieczenia nie powinien jednocześnie przy tej samej umowie występować

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G O R L I C A C H 38-300 Gorlice, ul. Stróżowska 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim I. RACHUNKI W PLN: Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie 100,00 PLN dotyczy Szkolnych Kas

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.:

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Rozporządzenie ogólne (dwie części dla funduszy oraz dla polityki spójności) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Co Jak Za co Utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie wybranych inwestycji Program realizowany jest poprzez: finansowanie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "BANK ROLNIKÓW W OPOLU

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BANK ROLNIKÓW W OPOLU BANK SPÓŁDZIELCZY BANK ROLNIKÓW W OPOLU 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 36a INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "BANK ROLNIKÓW W OPOLU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku

Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku Nowa propozycja ofertowa Warszawa, 1 października 2009 1 Klienci starego portfela dostają nową możliwo liwość zmiany zasad oprocentowania kredytu Stary portfel

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo