UCHWAŁA NR 867/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 867/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 roku"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 867/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2015 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172), uchwały Nr II/17/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 oraz uchwały Nr VI/140/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: określenia zadań, na które w 2015 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 1. Zatwierdza się do realizacji w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2015 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, projekty podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonione w wyniku otwartego

2 konkursu ofert na rok 2015 w łącznej kwocie ,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100), których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykaz podmiotów, których projekty nie zostały zakwalifikowane do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

3 Uzasadnienie do uchwały Nr 867/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2015 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Na podstawie uchwały Nr 506/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecenie fundacjom i organizacjom pozarządowym realizację następujących zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 1) prowadzenie rehabilitacji osób w różnych typach placówek; 2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby; 3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji; 4) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób w rynek pracy, w szczególności przez:

4 a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób ; 5) promowanie aktywności osób w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Na otwarty konkurs wpłynęły 134 oferty na wyżej wymienione zadania, 10 ofert nie spełniło wymagań formalnych konkursu. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 788/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku powołał Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w wymienionym wyżej otwartym konkursie. Komisja Konkursowa dokonała merytorycznej oceny ofert, zaproponowała rozdział środków finansowych i przedkłada wyniki konkursu do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Marzena Wodzińska Członek Zarządu

5 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 867/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 roku Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób w różnych typach placówek Lp. Nazwa podmiotu Miejscowość Nazwa projektu Kwota dotacji Planowany zasięg Fundacja na Rzecz Wspomagania 1 Rehabilitacji i Szerzenia Wiedzy Kynologicznej "MAŁY PIESEK ZUZI" 2 Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie" 3 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Osób Po 4 Endoprotezoplastyce Biodra "BIODERKO" 5 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "Gepetto" Kępiński Klub "AMAZONKI" 6 Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie "Zielony parasol" Kompleksowe wsparcie Dzieci z niepełnosprawnością z województwa wielkopolskiego ,00 Konin Mogę więcej! Edycja ,00 Piła Rehabilitacja aktywna i fizykoterapia w chorobach neurologicznych ,00 Chodzież Rozruszaj stawy ,00 Konin AUT-REH-TER - Time ,00 Kępno Kępno Rehabilitacja osób leczonych onkologicznie poznański, szamotulski, obornicki, m. koniński, kolski, turecki, słupecki pilski, chodzieski, złotowski, czarnkowskotrzcianecki, wągrowiecki chodzieski, czarnkowski, pilski słupecki, kolski, turecki, koniński Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym ,00 kępiński, ostrzeszowski Stowarzyszenie Jarocin XXI Jarocin Zamienisz się ,00 jarociński, średzki Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Małe dziecko - duża sprawa (2) ,00 m

6 9 z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Poznaniu Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach Szamotuły Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Uśmiech poprzez rehabilitację" ,00 10 Stowarzyszenie "Z miłości do dzieci" Latowice Zwykły koń - a ile może ,00 11 Centrum Rehabilitacji Dziecięcej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 12 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie 13 Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek "Różowa wstążeczka" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 14 Niepełnosprawnych "Przebudzone Nadzieje" Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz 15 Osób Niepełnosprawnych "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" 16 Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki 17 Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Wolica Więcej znaczy lepiej ,00 szamotulski, poznański, obornicki, czarnkowskotrzcianecki ostrowski, kaliski, ostrzeszowski m. Kalisz, kaliski, ostrowski Konin Równe szanse ,00 koniński, turecki, kolski 343 Chodzież Chodzież Pleszew Słupca Rak piersi. Bliżej człowieka - bliżej życia. Naucz mnie a będę bardziej samodzielny Ruch jest życiem a życie ruchem Samodzielność - znaczy wolność, rehabilitacja osób ,00 chodzieski ,00 chodzieski ,00 pleszewski ,00 koniński, słupecki 341 Koło Otwórzmy przed nimi życie ,00 kolski, turecki, koniński Rehabilitacja kompleksowa. kolski, koniński, m. Stowarzyszenie '"RAZEM DAMY RADĘ" Konin , Coś dla ducha coś dla ciała. Konin, słupecki, turecki 19 Fundacja Dzieciom "POMAGAJ" Wolica Hipoterapia ,00 m. Kalisz, kaliski Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego - Prowincja ska 21 Stowarzyszenie Dogonić Radość Piła Wczesna rehabilitacja drogą do podniesienia sprawności fizycznej dzieci Zajęcia wyrównawczo - terapeutyczne ,00 Wielkopolska ,00 chodzieski, złotowski, pilski 329 2

7 22 Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA" 23 Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "FAZON" 24 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych" Kórnik Usprawniam się więc jestem ,00 Warszawa Pleszew Wsparcie osób poprzez kompleksowy program rehabilitacji Masz prawo być pełnosprawnym poznański, średzki, śremski ,00 Wielkopolska ,00 pleszewski, jarociński Fundacja mydzieciom Rehabilitacja to życie ,00 poznański, m Kaliski Klub "AMAZONKI" Kalisz Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych "ISKIERKA NADZIEI" Stowarzyszenie MOTYLEK na rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Konarzewie Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" z siedzibą w Kaliszu Fundacja PATRIA Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska" Zduny Konarzew Kalisz Skrzetuszewo Rak piersi - powrót do sprawności Jestem tutaj - program wieloaspektowej terapii i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych MAM NADZIEJĘ - kompleksowy program rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w szczególności ze spektrum autyzmu ,00 Wielkopolska ,00 krotoszyński, gostyński, ostrowski ,00 m. Kalisz, kaliski 320 Żyję z pasją ,00 gnieźnieński, poznański Wczesne wspomaganie wolsztyński, grodziski, Stowarzyszenie "RAZEM ŁATWIEJ" Wolsztyn , rozwoju nowotomyski 31 Stowarzyszenie Dodajmy Życia do Lat Kościan Sprawni na maxa ,00 leszczyński, gostyński Stowarzyszenie POMOST w Krotoszynie Krotoszyn Figle migle na podkowach ,00 krotoszyński Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Aktywni" Doruchów Chcemy żyć aktywnie ,00 ostrzeszowski 302 3

8 34 Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane Ostrów Wlkp. Rehabilitacja ruchowa osób chorych na Stwardnienie Rozsiane - specjalistyczne warsztaty terapii zajęciowej jako proces medyczno - społeczny zapewniający osobom niepełnosprawnym godziwe życie w poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego oraz zawodowego ,00 ostrowski 297 RAZEM ,00 zł Zadanie Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby Lp. Nazwa podmiotu Miejscowość Nazwa projektu Kwota dotacji Planowany zasięg Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym 1 Fundacja im. Królowej Polski Św. Puszczykowo Jadwigi Fundacja Stworzenia Pana Baranówko Smolenia Świat pełen możliwości ,00 poznański Stowarzyszenie Edukacyjne MCA 5 zmysłów IMAGINARIUM ,00 Wielkopolska Na Wspak Nie ma zgody na przemoc ,00 poznański, kościański Fundacja "APJA" Otwarty świat ,00 czarnkowskotrzcianecki, poznański, 367 m. 5 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Pleszew Pasja,rozwój, integracja. Warsztaty rękodzieła ,00 pleszewski, jarociński 366 4

9 6 Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej artystycznego Śrem Razem możemy więcej ,00 śremski Stowarzyszenie "Psyche Soma Polis" Nie-stresowi ,00 Wielkopolska Fundacja Hospes Hospiti Sacer Pobiedziska Godnie i niezależnie ,00 poznański Integracyjne Stowarzyszenie "Aktywni 50+" Gościniec edukacyjny Paproć ,00 m., poznański Fundacja Aktywizacja Warszawa I.M.P.U.L.S. - inicjatywa motywacji potencjału uśpionej lokalnej społeczności ,00 poznański, ostrzeszowski, śremski, wągrowiecki, kępiński 11 Fundacja Polskich Kawalerów poznański, leszczyński, Na rybnej fali ,00 Maltańskich "Pomoc Maltańska" obornicki, złotowski Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym Warsztaty muzyczne i i Słabo Widzącym Absolwentom uczestnictwo w kulturze dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Owińska dzieci i młodzieży niewidomej Dzieci Niewidomych w Owińskach i słabo widzącej "Być Potrzebnym" ,00 Wielkopolska Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo- Mięśniowych Oddział Regionalny Co każdy z niepełnosprawnością wiedzieć ,00 Wielkopolska 324 w Poznaniu powinien Fundacja "Gębiczyn" Gębiczyn Akademia kompetencji ,00 czarnkowskotrzcianecki Stowarzyszenie "Tu i Teraz" Turek Aktywni-Kompetentni-Silni ,00 turecki Stowarzyszenie MAKI Gniezno Jestem niepełnosprawny-mam prawo żyć, działać i pracować w społeczeństwie ,00 gnieźnieński 316 Stowarzyszenie Rodzin i Osób Jeszcze sprawniej na rynku 17 Gniezno ,00 gnieźnieński 304 Niepełnosprawnych "Razem" pracy 18 Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej Piła Chcemy być samodzielni ,00 pilski, chodzieski,

10 w Pile 19 Stowarzyszenie Socius Chodzież Sprawni - (nie) sprawni ,00 chodzieski Polskie Stowarzyszenie Widoki Chodzież Punkt wspierania osób WIDOKI ,00 chodzieski, pilski RAZEM ,00 zł Zadanie Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji Lp. Nazwa podmiotu Miejscowość Nazwa projektu Kwota dotacji Planowany zasięg Konińskie Stowarzyszenie Sportowe "Mustang" Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej Spółdzielnia Socjalna "Sport i Rehabilitacja" Stowarzyszenie na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych intelektualnie "EMPATIA" Fundacja "Marchewkowe Pole" Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Konin Konin Konin Trzcianka Trzcianka Dorosła strona życia ,00 Akademia ONI - wsparcie otoczenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Wolontariusz i opiekun - Pozytywny impuls dla ,00 słupecki, turecki, kolski, koniński Wielkopolska, czarnkowskotrzcianecki wągrowiecki, złotowski, chodzieski Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym ,00 leszczyński, poznański 397 6

11 "Hospicjum Domowe" 4 Fundacja Społeczeństwo Przyszłości Wypaleni - Obudzeni ,00 Wielkopolska Asystent seniora Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie z niepełnosprawnością AMA (kontynuacja) ,00 poznański Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym "SPON" Leszno 7 COCODI Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością "Potrafię Więcej" Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Konińska Spółdzielnia Socjalna "SPEKTRUM" Wrzosiki Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych Wejdź do mojego świata - integracja osób słyszących i niesłyszących Profesjonalny i Pomocny. Kompleksowe działania asystentów, wolontariuszy i opiekunów osób ,00 Wielkopolska ,00 poznański, leszczyński, wrzesiński, czarnkowskotrzcianeckim. Nie mażę się, ale marzę o ,00 Wielkopolska 384 Kalisz O jakości opieki mowa - wspólnie dla ,00 Leszno Równi, bo aktywni! ,00 kaliski, ostrowski, ostrzeszowski gostyński, kościański, leszczyński, rawicki, wolsztyński, gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński Konin Niebieski KLEKS ,00 Wielkopolska 383 Września "Pomóżmy oswoić codzienność naszym niepełnosprawnym dzieciom" - cykl warsztatów dla rodziców i terapeutów ,00 wrzesiński, gnieźnieński, słupecki 13 Fundacja na niebiesko Oborniki Niedyrektywny rodzic ,00 Wielkopolska

12 14 Fundacja Dobrze że Jesteś Wrocław Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Nadziei" Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym "TON" Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej" w Kłodawie Łopienno Kłodawa 18 Fundacja "Bliżej" DOBRZE ŻE JESTEŚ - podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizacja wolontariatu na rzecz osób chorych onkologicznie Ogniwa wsparcia - wzmocnienie kompetencji DPS w Łopiennie Kursy języka migowego w woj. Wielkopolskim Punkt wspierania dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami Wiedzieć więcej - pomagać lepiej RAZEM ,00 zł ,00 poznański ,00 gnieźnieński ,00 Wielkopolska ,00 kolski ,00 Wielkopolska 364 Zadanie Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób w rynek pracy, w szczególności przez a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób Lp. Nazwa podmiotu Miejscowość Nazwa projektu Kwota dotacji Planowany zasięg 1 Fundacja AKME Słupecka Spółdzielnia Socjalna Bogucin Słupca "Znajdź zatrudnienie" ,00 chodzieski, złotowski Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym 390 8

13 2 3 4 Fundacja Zerknij Tu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek" Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu Żerków Żerków Jak nie my to kto? ,00 jarociński, średzki 360 Biznes bez ograniczeń edycja IV ,00 Wielkopolska 332 Swarzędz Nie jesteś sam ,00 poznański Fundacja Wsparcie Ostrów Wlkp. Równe szanse na rynku pracy ,00 ostrowski 301 RAZEM ,00 zł Zadanie Promowanie aktywności osób w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego Lp. Nazwa podmiotu Miejscowość Nazwa projektu Kwota dotacji Planowany zasięg 1 "Fundacja Barak Kultury" Inny Festiwal ,00 2 Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów" 3 Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Z Niepełnosprawnościami 4 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Progres Oborniki Śl. Olimpijczycy - kampania społeczna Uczmy się razem żyć - przełamujemy stereotypy! Kampania na rzecz włączenia społecznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami Wydanie Przewodnika Turystycznego pt. "Województwo Wielkopolskie - bez barier 101 tras czarnkowskotrzcianecki, ostrowski, jarociński, m. Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym ,00 Wielkopolska ,00 Wielkopolska ,00 Wielkopolska 387 9

14 turystycznych dla osób " 5 Fundacja Pracownia Projektów Migające Przedszkola, Dobra Nadzieja Społecznych Migające Szkoły ,00 pleszewski, kaliski Stowarzyszenie Na Górze Chodzież Niepełnosprawni w kosmosie ,00 chodzieski, pilski Stowarzyszenie Na Tak 8 Fundacja "Mielnica" Konin Wielkopolska aktywna i inkluzyjna XIX Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka - Abilimpiada, Konin 10 października 2015 r. 9 Stowarzyszenie Pomocy "SOS" Środa Wlkp. Kultura - Droga do integracji ,00 10 Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących 11 Fundacja Szansa Dla Niewidomych Warszawa Dobry pracownik - promocja aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami REHA for the Blind in - konferencja promująca aktywność osób wzrokowo w życiu społecznym RAZEM ,00 zł ŁĄCZNIE ,00 zł ,00 Wielkopolska ,00 Wielkopolska ,00 poznański, wrzesiński, jarociński, średzki poznański, m., szamotulski, chodzieski, nowotomyski ,00 Wielkopolska

15 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 867/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 roku Wykaz podmiotów niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego Lp. Oferent Miejscowość Nazwa projektu Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób w różnych typach placówek oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Stowarzyszenie "AKTYWNI I RADOŚNI" Słupca Tak mam jak dbam 296 Oddział Wielkopolski Równe szanse niesłyszących Polskiego Związku Głuchych w Wielkopolsce 296 Stowarzyszenie "NOWA Arteterapia - sztuka - Swarzędz WSPÓLNA DROGA" w terapii - terapia w sztuce 293 Stowarzyszenie Amazonka aktywna każdego "WRZESIŃSKI KLUB- Września dnia AMAZONKI" 286 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "KASIA" w Gostyniu Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie Guerrier Team Ostrów Wielkopolski Warszawa Gostyń Konin Międzychód Warszawa Rehabilitacja potrzebna jak słońce Rehabilitacja dzieci na basenie w oparciu o koncepcję Halliwick Wsparcie dla osób z Alzheimerem Zajęcia rehabilitacyjne dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie Grota solna relaks i zdrowie oferty niespełniające wymogów formalnych Ostrów Wielkopolski Rehabilitacja dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD Wszystko jest możliwe Stowarzyszenie "Ostrowskie 11. Wtórek 0 Centrum Hipoterapii" Edycja III Zadanie pn. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób - aktywujących zawodowo i społecznie te osoby oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną

16 Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" w Miłaczewie Polski Związek Niewidomych - Okręg Wielkopolski Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Kreatywni" Miłaczew Pokonać bariery, przełamać stereotypy 293 Rehabilitacja w pigułce 293 Aktywna jesień 287 Piaski Czuję się częścią tej społeczności-warsztaty umiejętności zawodowych i społecznych uczestników WTZ w Piaskach 16. Fundacja "Odzew" Leszno Razem-sprawni Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Czas na moje szkolenie Stowarzyszenie "Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" Ostrów Wielkopolski Sprawni i aktywnie Fundacja Imago Maris Warszawa Warsztaty żeglarskie dla osób niewidomych z województwa wielkopolskiego na Jeziorze Kierskim oferty niespełniające wymogów formalnych 20. Fundacja Antonina Międzychód LOL - więcej radości 0 Zadanie pn. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Kompetentna kadra w Konin procesie rehabilitacji osób Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie skie Towarzystwo "Amazonki" Spółdzielnia Socjalna Ostrzeszów Stowarzyszenie wspomagające działalność Zespołu Szkół Specjalnych "PROMYK" w Ostrowie Wielkopolskim Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Terapii Uzależnień "Cegiełka Ostrzeszów Amazonka - kobieta aktywna Wsparcie rodziców i opiekunów osób Ostrów Wielkopolski Akademia dobrych praktyk 323 Miejska Górka Stobno Wsparcie rodziny w aktywizacji osób z niepełnosprawnościami Opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Programu Rehabilitacyjnego

17 Nadziei" Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci " Promyk" w Broniszewicach Fundacja Anny Wierskiej "Dar Szpiku" Krotoszyn Broniszewice 30. Fundacja "W jedności siła" Ostrów Wielkopolski "Domowe Minimum Rehabilitacyjne"/DMR/ dla osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem aktualizacji diagnostyki rehabilitacyjnej oraz zastosowanie terapii Biofeedback Koncentracja, jako motywacji do systematycznego i konsekwentnego prowadzenia DMR przez rodziców lub opiekunów "Jestem już dorosły" - seksualność osób z niepełnosprawnościami Rozwój osobisty podstawą rozwoju interpersonalnego Razem w chorobie 251 Integracja społeczna poprzez wspólną terapię i zabawę oferty niespełniające wymogów formalnych 31. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Rabka Zdrój Fundacja Czeremcha Golina Bądź moim sąsiadem 0 Stowarzyszenie w 33. Rzadkowie Rzadkowo i Ługi Ujskie Stowarzyszenie Spektrum Razem możemy więcej 0 Możliwości 34. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" Stawnica Powrót do zdrowia Spółdzielnia Socjalna Rehabilitacja społeczna Kępno "Szansa" osób Prosta droga do szkoły Stowarzyszenie "Pomóż Owińska i pełnej aktywności w życiu Dziecku Niewidomemu" społecznym 0 Zadanie pn. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Skrzynka Aktywność - paszportem sukcesu 272 3

18 Wiejskich oferty niespełniające wymogów formalnych 38. Stowarzyszenie "Alterno" Szałe Tak blisko tak daleko Zadanie pn. Promowanie aktywności osób w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei" Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "ISKRA" Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Miś" Czarnków Seniorze -twórczo, aktywnie, bez barier jest ciekawiej i łatwiej 355 Śmigiel Razem aktywni 354 Pleszew Jarocin Projekt aktywizacji osób w powiecie pleszewskim Jestem... Czuję... TWORZĘ - warsztaty filmowe dla osób intelektualnie Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych "My też możemy się śmiać" 44. Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Śrem Aktywni niepełnosprawni Stowarzyszenie Bakcyl Fyrtel dla wszystkich Stowarzyszenie "Pomagam" Kleszczewo Portrety aktywności społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnością w Gminie Kleszczewo

Kompleksowe wsparcie Dzieci z niepełnosprawnością z województwa wielkopolskiego. Konin Mogę więcej! Edycja 3 80 000,00

Kompleksowe wsparcie Dzieci z niepełnosprawnością z województwa wielkopolskiego. Konin Mogę więcej! Edycja 3 80 000,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 867/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym 1 Stowarzyszenie Jarocin XXI Jarocin Zamienisz się? ,00 Powiat jarociński 391

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym 1 Stowarzyszenie Jarocin XXI Jarocin Zamienisz się? ,00 Powiat jarociński 391 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2611/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2016 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4222/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4222/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2017 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4222/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2017 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek Załącznik Nr do uchwały Nr /07 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 0 sierpnia 07 r. Wykaz podmiotów niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek

Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4985/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek

Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3741/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2437/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 2437/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2016 roku UCHWAŁA NR 2437/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2611/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 września 2016 roku

UCHWAŁA NR 2611/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 września 2016 roku UCHWAŁA NR 2611/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji. Rehabilitacja ruchowa i hipoterapia

Termin realizacji. Rehabilitacja ruchowa i hipoterapia Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2263/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2012 roku Wykaz podmiotów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 4985/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. Wykaz podmiotów niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3741/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 3741/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2013 roku UCHWAŁA NR 3741/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3628/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2017 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 456/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2012

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2012 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1841/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Wykaz podmiotów, zadań oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 54,00 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 20,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI 54,00 % - Liceum Ogólnokształcące, Krzyż Wielkopolski 43,50 % - Liceum

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Miejscowość (powiat) Gniezno (gnieźnieński) Śrem (śremski) Niepełnosprawni teŝ sprawni. Poznań (Poznań) Integralność - Laboratorium.

Miejscowość (powiat) Gniezno (gnieźnieński) Śrem (śremski) Niepełnosprawni teŝ sprawni. Poznań (Poznań) Integralność - Laboratorium. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3741/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Wykaz podmiotów, niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/ 808/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2014r.

UCHWAŁA NR XLV/ 808/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2014r. UCHWAŁA NR XLV/ 808/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLI/723/14 z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Całkowity koszt zadania w zł. Wnioskowana kwota dotacji w zł

Całkowity koszt zadania w zł. Wnioskowana kwota dotacji w zł Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Całkowity koszt zadania w zł Wnioskowana kwota dotacji w zł Liczba uzyskanych punktów (min. 18) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 56/563/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Mosina Poznań Krotoszyn oferty niespełniające wymogów formalnych

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Mosina Poznań Krotoszyn oferty niespełniające wymogów formalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1979/2016 Zarządu Województwa ego z dnia 5 maja 2016 r. Wykaz podmiotów, niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa ego z zakresu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/218/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/218/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2015 r. UCHWAŁA NR XV/218/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/133/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Miejscowość (powiat) oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną. Puszczykowo (poznański) Pleszew (pleszewski)

Miejscowość (powiat) oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną. Puszczykowo (poznański) Pleszew (pleszewski) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 456/2015 Zarządu Województwa ego z dnia 23 kwietnia 2015 r. Wykaz podmiotów, nie zakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa ego z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1353/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR 1353/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR 1353/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/358/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR XXV/358/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia r. UCHWAŁA NR XXV/358/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27.07.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/309/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1773/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2012 roku

Uchwała Nr 1773/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2012 roku Uchwała Nr 1773/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2014

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4613/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 723/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XLI/ 723/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20 marca 2014r. UCHWAŁA NR XLI/ 723/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2014r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1841/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 1841/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 roku UCHWAŁA NR 1841/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 006 - OPD - SUBREGION KALISKI - JAROCIŃSKI, PLESZEWSKI, KALISKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, KĘPSKI, M. KALISZ (KONKURS OFERT) 1 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD MEDYCYNY PALIATYWNEJ KARŁOWICZA 6-800 KALISZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r. Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1886/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 14 kwietnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 1886/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 14 kwietnia 2016 roku UCHWAŁA NR 1886/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych narkotykowym) w roku 2016, podmiotom

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

MOP Oceny. Wnioski ocenione pozytywnie Cel: 4

MOP Oceny. Wnioski ocenione pozytywnie Cel: 4 MOP Oceny. Wnioski ocenione pozytywnie Cel: 4 nr poza: 366/11/4/POZa/2012 4358 FUNDACJA "DR CLOWN" Dr clown w świecie niepełnosprawnych 50 032/11/4/POZa/2012 4930 FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ Szkolenia

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO W 2017 ROKU

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO W 2017 ROKU PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO W 2017 ROKU Lp. Nazwa podmiotu i dokładny adres Tytuł zadania Wnioskowana ofertą kwota dotacji (brutto w zł) Średnia punktów przyznana przez Komisję

Bardziej szczegółowo

1. Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Gospodarcza 32, Lublin ,00

1. Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Gospodarcza 32, Lublin ,00 Wykaz organizacji, które otrzymały dotację na realizację zadań zleconych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 1/2017 Lp. Nazwa zadania/nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób starszych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie osób starszych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie osób starszych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły konkursu ogłoszenie konkursu i nabór wniosków Zarówno ogłoszenie konkursu, jak nabór wniosków nastąpi

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 59,67 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 52,36 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 42,88 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 40,00 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 39,29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1979/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 1979/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2016 roku UCHWAŁA NR 1979/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa ego z

Bardziej szczegółowo

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA UWAGA!! Kolorem niebiskim zaznaczono te placówki, które wcześniej nie posiadały umowy z NFZ na realizowanie tych usług. PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ POWIAT GMINA

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3805/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 3805/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2013 roku UCHWAŁA NR 3805/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych - JEREMIE 2 Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Lp. Układ wg.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2315/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 9 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 2315/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 9 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR 2315/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 9 sierpnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zadania : POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj zadania : POMOC SPOŁECZNA P R E L I M I N A R Z W Y D A T K Ó W Z B U DŻETU POWIATU POZNAŃS K I E G O r e a l i z o w a n y c h p r z e z W y d z i a ł Z d r o w i a i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j w 2 0 1 1 r o k u z d z

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SERDECZNIE WITAMY NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA ZAŚWIADCZEŃ DLA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

wsparcie merytoryczne Fundacja Civis Polonus www.civispolonus.org.pl finansowe Instytut Książki

wsparcie merytoryczne Fundacja Civis Polonus www.civispolonus.org.pl finansowe Instytut Książki wsparcie merytoryczne Fundacja Civis Polonus www.civispolonus.org.pl finansowe Instytut Książki 10 kwietnia 2015 Młodzi gniewni w bibliotece - spotkanie z instruktorami bibliotek powiatowych ostatni tydzień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 456/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 456/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku UCHWAŁA NR 456/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres organizacji/nazwa zadania

Nazwa i adres organizacji/nazwa zadania Spis organizacji, które złożyły oferty niezakwalifikowane do realizacji ze względów merytorycznych lub z powodu wyczerpania środków w ramach konkursu nr 1/2014 na wykonanie zadań zleconych z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/7.4/1/13 w ramach puli środków nr II

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/7.4/1/13 w ramach puli środków nr II Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/7.4/1/13 w ramach puli środków nr II Lp. 1 2 3 4 5 Numer wniosku KSI 30-072/13 30-061/13 30-058/13 30-055/13 30-042/13

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:56:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:56:29 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.10.2017 godz. 11:56:29 Numer KRS: 0000074145 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku Lp INWESTOR, WNIOSKODAWCA PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku OBIEKT SPORTOWY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r.

Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r. Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr 837/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2011 r. Wykaz ofert, które zostały złożone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4613/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 4613/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 4613/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI Załącznik nr Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie,

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68)

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68) Lp. Obszar Nazwa placówki Adres Numer telefonu 1. POWIAT KOŚCIAŃSKI NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GÓRZNY 64-030, STARE BOJANOWO, GŁÓWNA 34 A (65) 518 52 68 2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

Wykaz przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wykaz przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom stanowi załącznik do niniejszego protokołu. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte konkursy na realizację zadań publicznych: Wspieranie działań w zakresie pomocy socjalnej i materialnej,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Wyniki I Otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Kwota przekazanej dotacji 30 000,00

Kwota przekazanej dotacji 30 000,00 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2010 ROKU FUNDACJE Lp. Nazwa jednostki, której przyznano dotację/

Bardziej szczegółowo

w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt. 1a, 1b i 2 ustawy Prawo budowlane

w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt. 1a, 1b i 2 ustawy Prawo budowlane WZÓR Pieczęć oferenta Nazwa i adres Załącznik nr 4 do warunków przetargu nieograniczonego Miejscowość, data PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami al. Niepodległości 8 61-875 Poznań Formularz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O Lp. Nazwa Poradni 01 02 03 04 05 06 S-A ( rejon powiatu gnieźnieńskiego) W - S A ( powiat gostyński ) 07 08 09 10 Nr

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego chodzieski 400/709/2015 Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3316/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 3316/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA NR 3316/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2017 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14 61-754 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 77,25%- I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 61,78% - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 57,79 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,67% - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,26% -

Bardziej szczegółowo

Województwo Wielkopolskie

Województwo Wielkopolskie Województwo Wielkopolskie LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy 1. 2. 3. 4. 5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży Ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież 661 799 699 utw.chodziez@op.pl

Bardziej szczegółowo

Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia

Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia Lp. Nazwa placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa powiat miejscowość Telefon email Podmiot prowadz ący Dodatkowe informacje 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niŝszą ocenę merytoryczną

Oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niŝszą ocenę merytoryczną Załącznik Nr do Uchwały Nr 85/00 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 00 r. Wykaz podmiotów, nie zakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego INFORMACJA O PROJECKIE Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4589/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr 4589/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 4589/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE

Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE Nowe szanse na rynku pracy - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2156/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 2156/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 2156/ Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu PROFESJONALIŚCI szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI REJONOWYCH I PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW rok szkolny 2007/2008

MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI REJONOWYCH I PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW rok szkolny 2007/2008 MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI REJONOWYCH I PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW rok szkolny 2007/2008 JĘZYK ANGIELSKI 23. 02. 2008 godz. 10 00 Rejon I a Powiaty: kaliski

Bardziej szczegółowo

Oczekiwan a wysokość dotacji w zł

Oczekiwan a wysokość dotacji w zł Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Całkowity koszt zadania w zł Oczekiwan a wysokość dotacji w zł Środki własne w zł lub pochodzące z innych źródeł Liczba uzyskanych (max 22 ) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2

MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2 MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2 nr poza: 442/11/2/POZa/2012 4233 FUNDACJA NASZA BAJKA WYSOKOSPECJALISTYCZNA REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. 29 204/11/2/POZa/2012 5035 POLSKIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych)

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4223/2017 Zarządu Województwa ego z dnia 6 września 2017 r. Wykaz podmiotów, niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa ego z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów; KLUB AGE 11 851,00

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów; KLUB AGE 11 851,00 Lp. 1. Nazwa i adres organizacji/nazwa zadania Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom "Mamy Siebie" przy SOSW w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów; Bądź odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/178/2013 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXII/178/2013 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr XXII/178/2013 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowotomyskiego z fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3557/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała nr 3557/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku Uchwała nr 3557/2013 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. Nasza wieś, naszą wspólną sprawą Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Wrzesień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2015 roku art.34 ust 1 pkt 3 lit.a

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2015 roku art.34 ust 1 pkt 3 lit.a Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2015 roku art.34 ust 1 pkt 3 lit.a Dotacje dla jednostek sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Projekt doradztwa energetycznego

Projekt doradztwa energetycznego Projekt doradztwa energetycznego ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.: (61) 845-62-00 fax: (61) 841-10-09 biuro@wfosgw.poznan.pl www.wfosgw.poznan.pl 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo