ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)"

Transkrypt

1 ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) REALIZACJA PROJEKTU W LATACH Warszawa, r. Milena Snopkiewicz Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie

2 ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) projekt pilotażowy (Łódź, Rzeszów, Szczecin) kontynuacja projektu (zasięg ogólnopolski)

3 OGÓLNY CEL PROJEKTÓW Ochrona zdrowia ludności w Polsce przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego

4 ZAKŁADANE CELE PROJEKTU W LATACH upowszechnienie wiedzy o istniejącym prawie ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995 r. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996 r.), tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego (podmioty lecznicze, szkoły, parki, przystanki autobusowe i tramwajowe), podnoszenie świadomości na temat wpływu dymu tytoniowego na zdrowie człowieka (bierne i czynne palenie) oraz uzyskanie poparcia społecznego dla wprowadzania nowego prawa, wzmocnienie egzekwowania obowiązującego prawa w obiektach użyteczności publicznej podległych miastom.

5 OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTU zapoznanie społeczeństwa z obowiązującym prawem oraz uzyskanie akceptacji wprowadzanych zmian, zmiana mentalności społeczeństwa dot. przyzwolenia na palenie tytoniu w miejscach użyteczności publicznej, uwolnienie od dymu instytucji publicznych, uwolnienie dzieci, młodzież i dorosłych od zagrożenia zdrowia i życia spowodowanego dymem tytoniowym, zaktywizowanie społeczeństwa do podejmowania trudnych tematów oraz uczestnictwa w kampaniach społecznych, wykorzystanie zdobytej wiedzy przy podejmowaniu innych działań prozdrowotnych

6 REALIZACJA PROJEKTU W LATACH Mazowsze: honorowy patronat Wojewody Mazowieckiego, Pana Jacka Kozłowskiego

7 EDUKACJA r. szkolenie regionalnych koordynatorów projektu (67 osób- pracowników Pionu OZiPZ woj. mazowieckiego) - odpowiedzialna WSSE; r. - szkolenie dla 81 pracowników nadzoru bieżącego z PSSE woj. mazowieckiego- z inicjatywy WSSE i PSSE w Warszawie; 3. Szkolenia/ narady kaskadowe dla pracowników nadzoru w PSSE woj. mazowieckiego 6 dla 110 osób (m.in. Ciechanów, Kozienice); szkolenia dla 959 funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej; 5. Edukacja nauczycieli, dyrektorów szkół, pielęgniarek, koalicjantów, uczestników kursów przedmałżeńskich, personelu i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, strażaków, pracowników służby więziennej, żandarmerii wojskowej.

8 KOALICJE LOKALNE 1. Zawiązanie koalicji lokalnych: w 37 PSSE podpisano 195 listów intencyjnych; Koalicjantów; - Komendy Policji Komendy Straży Miejskiej 31 - Urzędy Miast, Gmin, Starostwa 64 - ZRPCK 7 - Pielęgniarki Szpitale Publiczne i Niepubliczne ZOZ-y 14 - Domy Kultury 7 - Biblioteki 4 - Straż Pożarna 5 - Poradnie Psychologiczno Pedagogoczne 4 - Szkoły 10 - Spółdzielnie Mieszkaniowe 5 - Parafie 3 - Kuratorium - Ośrodki Pomocy Społecznej 3 - Fundacje, Osoby prywatne - Media 3. Kwartalne spotkania koalicji lokalnych - 195; - Ustalenia z koalicjantami odbywały się również na bieżąco, w czasie indywidualnych spotkań i rozmów.

9 WSPÓŁPRACA Z INNYMI SŁUŻBAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA WDRAŻANIE USTAWY Monitoring przestrzegania zakazu palenia przez: Straż Miejską, Policję, Państwową Inspekcję Sanitarną. 1. Policja i Straż Miejska udzieliła 3367 upomnień oraz 1549 grzywien na kwotę zł - w ramach współpracy podczas patroli prowadzona była również dystrybucja materiałów edukacyjnych. 2. Wspólne kontrole PSSE, Policji, Straży Miejskiej: * Grodzisk Mazowiecki- skontrolowano 10 placów zabaw, * Zwoleń- kontrole placówek letniego wypoczynku (3), sklepów, barów, stacji paliw i restauracji, lokali handlowych, * Żuromin- kontrole placów zabaw (2) i boisk szkolnych (7), * Radom- udział w patrolu na terenie wybranych szkół ponadgimnazjalnych, NZOZ, * Płock- wspólne kontrole w przedszkolach, szkołach, na przystankach i dworcach autobusowych, *Wołomin- patrole okolic szkół średnich, placów zabaw, * Węgrów- kontrole w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

10 WSPÓŁPRACA Z INNYMI SŁUŻBAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA WDRAŻANIE USTAWY 2. Wspólna edukacja: - PSSE Grójec, Mława, Zwoleń - wspólnie z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej prowadzono działania edukacyjne skierowane do osób korzystających z letniego wypoczynku, albo kierowników placówek, w których letni wypoczynek był organizowany, młodzieży i nauczycieli Gimnazjów; - PSSE Ostrów Maz. - działania edukacyjne przeprowadzone wspólnie z policją na terenie szkół ponadgimnazjalnych; - PSSE Płońsk - we współpracy ze Strażą Miejską przeprowadzono akcję informacyjną wśród mieszkańców Płońska i okolic (wśród 48 mężczyzn, którzy palili na targowisku, ulicach, szpitala powiatowego); - PSSE Sierpc - wspólnie z Komendantem Straży Miejskiej przeprowadzono wykład wśród młodzieży ZSCKR (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego) w Studzieńcu dla 116 osób; - PSSE Sierpc wspólnie z Komendantem Straży Gminnej w Gozdowie zorganizowano edukację wśród młodzieży i nauczycieli w 3 szkołach 102 osoby.

11 MONITORING PRZESTRZEGANIA ZAKAZU PALENIA PROWADZONY PRZEZ PIS Łącznie przeprowadzono kontroli w placówkach objętych zakazem palenia 1. W 23 zakładach stwierdzono łamanie ustawy: - w 6 nałożono mandat za złamanie zakazu palenia na kwotę 1750 zł, - w 3 nałożono mandat za nieumieszczenie znaku zakazu palenia na kwotę 1200 zł Dużym zaangażowaniem w przestrzeganie ustawy antynikotynowej wykazuje się Sekcja HP, Żywienia, Żywności i przedmiotów Użytku oraz HDiM

12 DYSTRYBUCJA 1. Prowadzona podczas szkoleń, narad, spotkań koalicjantów, patroli 2. Rozdystrybuowano: Podręczniki dla pracowników PIS, Podręczników w zakresie stosowania ustawy o ochronie zdrowia..., Poradników dla pracodawców, Poradników dla kobiet w ciąży, naklejek Wyłącz palenie, ulotek, plakatów antytytoniowych, - bloczki informacyjne, znaków zakazu palenia (9500 naklejek, 2900 twardych tabliczek plexi)pracownicy PSSE oraz koalicjanci znakowali nimi wybrane miejsca w mieście, m.in. przystanki autobusowe, dworce PKP i PKS, place zabaw, boiska, kluby osiedlowe, miejsca użyteczności publicznej, siedziby lokalnych koalicjantów, - 39 pamięci USB, podziękowań dla lokalnych koalicjantów.

13 REALIZACJA PROJEKTU Stworzono strefy wolne od dymu w ramach lokalnych uchwał m. in. : - w parkach i ogrodach, - na placach zabaw, - na plażach i basenach miejskich, - na przystankach komunikacji miejskiej.

14 ELEMENTY KAMPANII SPOŁECZNEJ Zorganizowano: punktów edukacyjnych podczas imprez prozdrowotnych dla około osób 2. Wystawy o tematyce antynikotynowej ( w siedzibach lokalnych koalicjantów i PSSE) 3. 8 konkursów, np: - Zdrowe powietrze wokół nas- PSSE Grodzisk Mazowiecki - Zerwij z nałogiem, zgarnij nagrody - PSSE Ciechanów - Młodość wolna od dymu tytoniowego - Ostrów Mazowiecka - Turniej wiedzy o niepaleniu- Żyrardów 4. Akcje informacyjne, 5. 3 kursy rzucenia palenia ( Ostrów Mazowiecka, Wyszków, Nowy Dwór Mazowiecki) dla około 70 osób. 6. Emisje spotów informacyjnych na monitorach

15 ELEMENTY KAMPANII SPOŁECZNEJ Dobre praktyki: PSSE Ciechanów: - zorganizowano edukacyjną kampanię medialną na łamach Tygodnika Ciechanowskiego (zasięg regionalny, nakład egz.), na którą składają się : - art. Papieros to cichy i powolny zabójca - wywiad z ordynatorem Oddz. Pulmonologii Szpitala w Ciechanowie (nr 18, ) - art. Pomożemy Ci rzucić palenie opracowanie PSSE (nr 21, ) - ogłoszenie konkursu z nagrodami Zerwij z nałogiem, zgarnij nagrody (nr 22, ) -Wydanie internetowe Tygodnika Ciechanowskiego przez całe wakacje drukowany był regulamin konkursu oraz poradnik Jak rzucić palenie PSSE Garwolin: - nawiązano współpracę z kinem WILGA, w którym przed każdą projekcją prezentowano spot dotyczący ustawy. PSSE Gostynin: - w ramach projektu powstały w powiecie Patrole Obywatelskie (wspólne patrole dzielnicowych i uczniów Liceum Ogólnokształcącego PUL im. Bohaterów Gostynina w Gostyninie). Patrole edukowały, rozdawały znaki zakazu palenia oraz ulotki informacyjne Palisz Ryzykujesz.

16 ELEMENTY KAMPANII SPOŁECZNEJ Dobre praktyki PSSE Łosice: - podjęto wspólne działania z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S.A. w Łosicach. Umieszczono plakaty na dworcu pks i w autobusach. Przekazywano znaki zakazu palenia, którymi pracownicy dworca oznaczali strefy wolne od dymu tytoniowego. Rozdawano pracownikom PKS i podróżnym ulotki o profilaktyce antytytoniowej. Rozdawano też testy uzależnienia od tytoniu. PSSE Mińsk Maz.: - Autobusy komunikacji miejskiej zaopatrzono w plakaty oraz ulotki o tematyce antytytoniowej dla podróżnych. PSSE Mława: - emisja spotu dot. ustawy przed każdym seansem filmowym w MDK w Mławie. PSSE Ostrołęka - Akcja prozdrowotna w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych r. Działaniami objęto 106 osób. - Zorganizowano emisję spotu edukacyjnego Miasta wolne od dymu w 6 autobusach komunikacji miejskiej na monitorach LCD Wg. informacji przekazanej przez Kierownika Przewozów MZK w Ostrołęce w m-cu listopadzie spot obejrzało pasażerów.

17 ELEMENTY KAMPANII SPOŁECZNEJ Dobre praktyki PSSE Ostrów Mazowiecka: - W dniach listopada br. w PSSE odbył się się kurs odwykowy dla palaczy. Wzięło w nim udział 18 osób. Uczestnikom kursu mierzono poziom tlenku węgla, ciśnienie tętnicze krwi, obliczano BMI. PSSE Piaseczno: - Dzięki uprzejmości Kierownika bazy PKS w Piasecznie materiały edukacyjne były wyeksponowane na ruchomej ekspozycji. Oplakatowano autobusy, umieszczono ulotki w 50 pojazdach. Szacunkowo w okresie r. przewożono ok 3,5 tyś. Pasażerów. PSSE Radom: - 2 punkty edukacyjne połączone z dystrybucją tematycznych materiałów oraz poradnictwem na dworcach PKP i PKS. Przez cały dzień ( ) hasła antytytoniowe emitowane były na monitoringu elektronicznym Dworca PKP i wygłaszane przez megafony na Dworcu PKS. PSSE Siedlce: - nawiązano współpracę z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, które udostępniło billboard na ulicy, na którym emitowano spot dot. ustawy /emisja co 5 minut przez 24 godziny i 15 dni w listopadzie emisji/.

18 ELEMENTY KAMPANII SPOŁECZNEJ Dobre praktyki PSSE Wołomin: - We współpracy z Hufcem Pracy przeprowadzono badanie dotyczące przestrzegania zapisów ustawy. Pełnoletnia uczennica z Hufca Pracy dokonywała zakupów testowych w sklepach sieci handlowej na terenie woj. mazowieckiego. Badanie wykazało, że kasjerzy nie kontrolują dowodów osobistych młodzieży. W wyniku tego badania przeprowadzono rozmowy z właścicielami sklepów nt. zapisów ustawy. - W dniu r. we współpracy z Parafią Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołominie przeprowadzono szkolenie dot. palenia dla uczestników kursów przedmałżeńskich. Uczestniczyło w nim 16 osób. PSSE Wyszków: -Przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Wyszkowie i Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Warszawie zorganizowano kurs dla osób chcących zerwać z nałogiem palenia tytoniu. Był to pięciodniowy cykl zajęć terapeutycznych uczestniczyło w nim 30 palaczy tytoniu Ponadto zorganizowano: ekspozycję plakatów, wykonywano pomiar ciśnienia tętniczego krwi, zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Po upływie miesiąca zorganizowano powtórne spotkanie sprawdzające utrzymanie abstynencji tytoniowej, okazało się że 10% nie poradziło sobie z nałogiem palenia.

19 ELEMENTY KAMPANII SPOŁECZNEJ Dobre praktyki PSSE Zwoleń: r- pracownicy PSSE w Zwoleniu przeprowadzili wspólnie z pracownikami Policji działania w zakresie przestrzegania zakazu palenia oraz oznakowania stref bezdymnych. Skontrolowano wspólnie sklepy, bary, stacje paliw i restauracje pod kątem zapisów ustawy w zakresie przestrzegania zakazu palenia oraz oznakowania stref bezdymnych. Prowadzono również rozmowy z handlowcami na temat zakazu sprzedawania wyrobów tytoniowych osobom małoletnim. Rozdawano materiały edukacyjne oraz naklejki zakaz palenia i wyłącz palenie. W kilku przypadkach sprzedawcom udzielono pouczeń na temat nieprawidłowego oznakowania zakazu palenia r i r odbyła się lokalna debata społeczna w 2 gminach powiatu zwoleńskiego na temat bezpieczeństwa. Celem spotkań było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa w szerokim zakresie. Debata została przygotowana przez policję i wzięli w niej udział: Komendant Policji w Zwoleniu, wójtowie gmin, Komendant Straży Pożarnej w Zwoleniu, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu, członkowie zarządu powiatu, władze lokalne.ppis w Zwoleniu poruszył m.in. problematykę dotyczącą profilaktyki antytytoniowej. Grupą docelową stanowili mieszkańcy gmin, przedstawiciele placówek oświatowo-wychowawczych, radni gmin, sołtysi. Ogółem -100 osób.

20 WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI MEDIAMI Z inicjatywy koordynatorów regionalnych ukazało się: - 93 artykuły w prasie (Tygodnik Ciechanowski, Bogoria, Tygodnik Szydłowiecki, Gazeta Fakty Wołomin, Głos Żyrardowa i okolic, Życie Żyrardowa, Nowy Kurier, Echo Dnia, Echo Powiatu, Tygodnik Ostrołęcki, Kurier Ostrołęcki, Tygodnik OKO, Głos Zwoleński, Gazeta Łosicka, Życie Siedleckie, Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów, Gazeta Mławska,Głos Mławy, Fakty Nowodworskie, Tygodnik Nowodworski, Gazeta Nowodworska, Goniec Lokalny, Życie Nasielska, Kurier Pułtuski, Ziemia Sochaczewska, Ekspres Sochaczewski, Kurier Żuromiński, Informator Ożarowski, Wieści Podwarszawskie, Głos Ziemi Zwoleńskiej, Nasze Sprawy, Nasz powiat, Nasze 7 dni Żuromina, Kurier Makowski, Linia Otwocka, Pułtuska Gazeta Powiatowa, Tygodnik Pułtuski, Kurier Południowy Piaseczno, Nowy Wyszkowiak, Głos Wyszkowa, Wyszkowiak, Głos Ziemi Zwoleńskiej, Kurier Żuromiński) publikacji w internecie (Strony internetowe PSSE, WSSE, samorządów, lokalnych koalicjantów) - 27 informacji w lokalnych telewizjach (Telewizja Żyrardowska, TV Kablowa w Garwolinie, TV Lokalna, Nasz Powiat, Kronika Kozienicka, MULTI TV Płock, LTV Legionowo, DAMI-Radom, TV Sierpc, Narew, TV Media Gost, Telewizja Mława, TV Antelsat, TV Siedlce, Nowodworska TV) - 54 informacje w lokalnych rozgłośniach radiowych (Radio Bogoria, Twoje Radio Lipsko, Radio FaMa, R. Bajka, R. Oko, R. Warszawa,. R. Lipsko, R. RMF Maxxx, R. Mazowsze, Radio Plus Radom, Radio dla Ciebie, R. Rekord, Katolickie Radio Ciechanów, R. Nadzieja, Akademickie Radio Kampus)

21 PODSUMOWANIE Znaczące osiągnięcia: 1. Nawiązanie kontaktów z lokalnymi partnerami w celu ochrony zdrowia mieszkańców Mazowsza przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego. 2. Wprowadzenie stref wolnych od dymu tytoniowego. Przeszkody: 1. Sposób przepływu środków finansowych. 2. Znikoma ilość środków finansowych w stosunku do potrzeb woj. mazowieckiego. 3. Zbyt mała ilość materiałów edukacyjnych. 4. Zbyt rozbudowany harmonogram realizacji projektu. 5. Oznaczenie stref wolnych od dymu tytoniowego były często dewastowane. 6. Trudności w uzyskaniu informacji dot. monitoringu ustawy od Policji i Straży Miejskiej.

22 DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA WŁĄCZENIE SIĘ W REALIZACJĘ PROJEKTU Na szczególne wyróżnienie zasługują pracownicy PSSE w: - Ostrołęce, - Ostrowi Mazowieckiej, - Grodzisku Mazowieckim, - Wołominie, - Zwoleniu, - Ciechanowie, - Otwocku, - Wyszkowie, - Mławie, - Płocku, - Pułtusku,

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Wisława Ostręga 0 DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2012 ROKU SPIS TREŚĆI WSTĘP... 5 HIGIENA KOMUNALNA...

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2013r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN 1509-1171 nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny) str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza

Bardziej szczegółowo

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Polityki Konsumenckiej Funkcjonowanie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w roku 2007 Warszawa, marzec 2009 SPIS TREŚCI I. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo