SPRAWOZDANIE r r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE 01.01.2011r. -30.10.2013 r. 9472 3009 6008 455 240 195 5854 2249 3224 381 3378 760 2589"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z wizytacji Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec w Warszawie przeprowadzonej w dniach listopada 2013r. przez Sędziego SO Arkadiusza Makowskiego Poprzednia wizytacja miała miejsce w grudniu 2010r. wyniki jej dały podstawę do sformułowania pozytywnej oceny pracy wizytowanej jednostki. Sformułowano zalecenia powizytacyjne dotyczące stałego nadzorowania działu ewidencyjnego oraz wskazano, aby decyzje o ukaraniu karą dyscyplinarną były opatrzone adnotacją o pouczeniu ukaranych o treści art. 7 l kkw na dowód tego, że takie pouczenie miało miejsce. Wizytacje przeprowadzono w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu nadzoru penitencjarnego (Dz. U.2003r. nr z póz. zm.) Ponadto na podstawie danych statystycznych, informacji kierownictwa i pracowników poszczególnych działów, udostępnionej dokumentacji oraz wybranych akt osobowych cz. A i B, a także rozmów ze skazanymi i tymczasowo aresztowanymi. Wizytowana jednostka to areszt śledczy z oddziałami zakładu karnego typu zamkniętego dla skazanych mężczyzn młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy, dwoma oddziałami typu półotwartego dla skazanych mężczyzn młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy i dla recydywistów penitencjarnych oraz z oddziałem terapeutycznym dla skazanych mężczyzn uzależnionych od alkoholu młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy w warunkach zakładu karnego typu półotwartego i typu zamkniętego a także z oddziałem terapeutycznym dla skazanych mężczyzn uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy w warunkach zakładu karnego zamkniętego i półotwartego. Z danych statystycznych wynikało, że: 1. W okresie r r. do jednostki przybyło 9472 osób, - w tym 3009 tymczasowo aresztowanych, 6008 skazanych i 455 ukaranych, w tym: zgłosiło się, w tym 195 skazanych i 45 ukaranych doprowadzono, w tym 2249 tymczasowo aresztowanych, 3224 skazanych i 381 ukaranych przetransportowano z innych jednostek, w tym 760 tymczasowo aresztowanych, 2589 skazanych i 29 ukaranych 2. We wskazanym okresie ubyło: l

2 osób, w tym 848 tymczasowo aresztowanych, 6206 skazanych i 258 ukaranych w wyniku m.in.: 1. przetransportowania do innych AŚ, ZK 5126, w tym 573 tymczasowo aresztowanych, 4537 skazanych i 16 ukaranych; 2. na skutek ukończenia kary, upływu tymczasowego aresztu , w tym 275 tymczasowo aresztowanych, 1212 skazanych i 223 ukaranych; 3. warunkowo zwolniono 213 skazanych; 4. uiściło grzywnę 126, w tym 107 skazanych i 19 ukaranych; 5. zwolnieni na przerwę w karze 33 osoby; 6. zmarły 3 osoby skazani, 7. zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego uzyskało skazanych. W sumie na dzień 30 października 2013 roku w Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec i OZ Grodzisk Mazowiecki przebywało 1104 osadzonych, co stanowiło 95,83 % zaludnienia. W samym Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec przebywało 1023 osadzonych co stanowiło 94,72 % zaludnienia. W OZ Grodzisk Mazowiecki przebywało 81 osadzonych co stanowiło 112,5 %. W okresie od 01 stycznia 2011r. do 30 października 2013r. udzielono łącznie 3904 zezwoleń i przepustek na czasowe opuszczenie aresztu, z których skorzystało 409 osadzonych. W poszczególnych przypadkach podstawą opuszczenia aresztu były: 362 nagrody udzielone w trybie art pkt. 7 Kkw, tj. zezwolenia na widzenie bez dozoru z osobą najbliższą poza terenem aresztu na czas nieprzekraczający 30 godzin; 71 nagród udzielonych w trybie art pkt. Kkw tj. zezwolenia na opuszczenie aresztu na czas nieprzekraczający 14 dni; 5 przepustek udzielonych w trybie art. 91 pkt. 7 Kkw tj. udzielanych nie częściej niż raz na 2 miesiące, łącznie na okres nieprzekraczający 14 dni w roku; 54 zezwolenia udzielone w trybie art. 141 a l Kkw na opuszczenie zakładu na czas nieprzekraczający 5 dni w sytuacjach szczególnie ważnych dla osadzonego, w tym 32 w asyście funkcjonariuszy SW; 2

3 2041 zezwoleń udzielonych w trybie art. 91 pkt. 4 Kkw celem udziału w zajęciach kulturalno - oświatowych lub sportowych; 1367 zezwoleń udzielonych w trybie art. 91 pkt. 3 Kkw celem udziału w: -zajęciach terapeutycznych 1365 zezwoleń -nauczaniu - 2 zezwolenia - szkoleniach- O zezwoleń 2 zezwolenia udzielone w trybie art. 92 pkt. 3 Kkw celem udziału w zajęciach terapeutycznych; 2 zezwolenia udzielone w trybie art. 92 pkt. 4 Kkw celem udziału w zajęciach kulturalno - oświatowych; Ośmiu osadzonych nie powróciło w wyznaczonym terminie z udzielonych im zezwoleń. W wizytowanej jednostce funkcjonują: Oddział Penitencjarny nr l w skład, którego należą Pawilon A, który składa się z Oddziałów A-l, A-2, A-3, A-4 dla tymczasowo aresztowanych; Pawilon B, do którego należą Oddziały B-l przejściowy dla skazanych, B-2 przejściowy dla tymczasowo aresztowanych i stały dla tymczasowo aresztowanych, B-3 dla skazanych i t.a. i B-4 dla tymczasowo aresztowanych; Oddział C-1 terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu typu półotwartego, C- 2 terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych typu zamkniętego. Oddział Penitencjarny nr 2 do którego należą Pawilon D, do którego należą Oddziały D-1 typu zamkniętego dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy, D-2 dla skazanych -typu zamkniętego, D-3 i D-4 typu zamkniętego, Oddziały E-l i E-2 typu zamkniętego Oddział Penitencjarny nr, 3 do którego należą Pawilon E, E- 3 dla skazanych typu zamkniętego, E- 4 dla skazanych typu zamkniętego. Pawilon F /otwarty w maju 2012r. /: dla skazanych typu półotwartego. Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu dysponuje 29 miejscami. W trakcie wizytacji w terapii uczestniczyło 28 skazanych. Jeden osadzony odmawia udziału w terapii pomimo faktu zastosowania go do poddania się oddziaływaniom terapeutycznym na mocy artykułu 117 KKW.

4 W okresie od l stycznia 2011 roku do 30 października 2013 roku do oddziału zostało przyjętych 367 skazanych uzależnionych od alkoholu (337 skazanych do oddziału zostało skierowanych decyzją komisji penitencjarnej, 16 skazanych przyjęto w trybie artykułu 117 KKW, a 14 miało zastosowany artykuł 62 KK). Terapia w oddziale trwa dwanaście tygodni i może zostać skrócona do ośmiu tygodni w przypadku, gdy skazany nie wykazuje motywacji do terapii, traktuje ją jako zło konieczne" (takich przypadków było 18). Jeden osadzony w trakcie terapii otrzymał przerwę w karze. Nie było przypadków wycofywania skazanych z oddziału na mocy postanowienia Sądu Penitencjarnego w trybie art. 117 KKW. Średni czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału wynosi jedenaście miesięcy i dwa tygodnie. Obecnie na przyjęcie do oddziału oczekuje 122 skazanych. Personel oddziału terapeutycznego liczy 4 osoby: kierownik oddziału psycholog dwóch terapeutów uzależnień. Oddział terapeutyczny Narkantis" jest to oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych. Pojemność oddziału wynosi 36 miejsc, w okresie wizytacji w oddziale przebywało 34 skazanych, wszyscy uczestniczyli w terapii. W okresie od 01 stycznia 2011r. do 30 października 2013r. do oddziału zostało przyjętych 244 skazanych uzależnionych, w tym: 198 skazanych zostało skierowanych do oddziału decyzją komisji penitencjarnej, 11 skazanych przyjęto w trybie artykułu 117 KKW 15 skazanych miało zastosowany artykuł 62 KK 8 skazanych zostało wycofanych z oddziału na podstawie decyzji Sądu Penitencjarnego (rezygnacja z terapii) 3 skazanych wycofanych ze względu na błędną diagnozę uzależnienia l skazanego wycofano z oddziału ze względu na zmianę podgrupy klasyfikacyjnej (R-l/t) 5 skazanych opuściło oddział ze względu na koniec kary l skazany otrzymał warunkowe przedterminowe zwolnienie w trakcie terapii l skazany opuścił oddział ze względu na otrzymanie SDE Terapia w oddziale trwa 6 miesięcy. Może zostać skrócona do 4 miesięcy, w przypadku, gdy skazany nie wykazuje motywacji do terapii, a próby motywowania go do leczenia nie 4

5 przynoszą rezultatów, bądź w przypadku, gdy możliwości intelektualne pacjenta są ograniczone. Wtedy oddziaływania terapeutyczne zostają zawężone do oddziaływań motywacyjno-edukacyjnych. Takich przypadków w omawianym okresie było 20. Ze względów terapeutycznych istnieje również możliwość przedłużenia okresu leczenia maksymalnie do 8 miesięcy. Takich przypadków było 19. Średni czas oczekiwania na przyjęcie do tutejszego oddziału trwa 9 miesięcy. Najbliższy wolny termin przyjęcia do oddziału przypada na 28 październik 2014 roku. Obecnie na przyjęcie do oddziału oczekuje 48 skazanych. Personel oddziału terapeutycznego liczy 4 osoby, choć aktualnie służbę pełnią 3 osoby: kierownik oddziału - psycholog, specjalista terapii uzależnień 2 psychologów, w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień. Dział Służby Zdrowia W Ambulatorium z Izbą Chorych zatrudnieni są: 1. kierownik DSZ- l funkcjonariusz 2. lekarze ambulatorium - 3 osoby (l x pełny etat, 2 x 0,5 etatu) 3. lekarze stomatolodzy - 2 osoby zatrudnione łącznie na 0,95 etatu (0,5 i 0,45) 4. pielęgniarki - 8 pełnych etatów funkcjonariuszy i l x 0,4 etatu cywilnego w OZ Grodzisk 5. specjalista dermatolog - 0,25 etatu 6. specjalista psychiatra-0,95 etatu 7. specjalista laryngolog - 0,25 etatu 8. specjalista neurolog 0,2 etatu 9. lekarz radiolog - 0,25 etatu Od r.do r. na terenie tutejszej jednostki odbyło się: przyjęć zrealizowanych przez lekarzy ogólnych 3222 wizyt stomatologicznych, w tym przeglądy stomatologiczne, 9701 konsultacji dermatologicznych, 4696 konsultacji psychiatrycznych, 1056 konsultacji laryngologicznych, 573 konsultacji neurologicznych.

6 W tym czasie w penitencjarnej służbie zdrowia udzielono: 113 konsultacji ortopedycznych 63 konsultacji urologicznych 21 konsultacji neurochirurgicznych 268 konsultacji chirurgicznych oraz wykonano następujące badania diagnostyczne: 469 rtg klatki piersiowej (badania przesiewowe, wykonywane rutynowo przy przyjęciu osadzonego do jednostki oraz badania kontrolne wykonywane co najmniej l raz na 24 miesiące) 361 rtg (inne niż klatki piersiowej) 170usg 72 endoskopii W pozapenitencjarnej służbie zdrowia l.udzielono: 23 konsultacje okulistyczne 30 konsultacji hepatologicznych 14 konsultacji kardiologicznych 5 konsultacje ortopedyczne 4 konsultacje dermatologiczne 2. wykonano: rtg klatki piersiowej (badania przesiewowe, wykonywane rutynowo przy przyjęciu osadzonego do jednostki) 73 usg ( kolan, echo serca i usg metodą Dopplera) 37 endoskopii 54 tomografii komputerowych 21 rezonansów magnetycznych 3. leczono pod konwojem 22 osoby 4. dwie osoby dializowano w schemacie 3x w tygodniu, w tym jedna jest aktualnie dializowana - W Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec jest prowadzony program substytucji metadonowej, w okresie od lir. do r. uczestniczyło w nim 127 pacjentów. Obecnie metadon przyjmuje 20 osób. l

7 Od Ir. do lr. wystawiono łącznie 314 świadectw lekarskich z wnioskami: nie może być leczony w zakładzie karnym - 13 Ze względów zdrowotnych osadzeni otrzymują diety, obecnie zlecono: 10 diet cukrzycowych ( w tym 4 dla osób leczonych insuliną) 133 diet lekkostrawnych 3 normy żywienia indywidualnego Racje żywnościowe wyznaniowe w ramach normy żywieniowej podstawowej przyznano administracyjnie ogółem 59 osadzonym. Zdarzenia nadzwyczajne w wizytowanym okresie miały miejsce w liczbie 103, w szczególności: pobicia i bójki osadzonych -, 23 samouszkodzenia osadzonego - l napaść na funkcjonariusza poza służbą- l wypadek, napaść na pracownika cywilnego w służbie - 0 wypadków, usiłowanie dokonania samobójstwa-, 12 ujawnienie niebezpiecznego i niedozwolonego przedmiotu -wypadków, 37 samobójstwo osadzonego -, l ucieczka z systemu bez konwojenta - 6 Dwóch osadzonych zmarło. Stosowanie Środków Przymusu Bezpośredniego - 14 przypadków. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego M. D. s. Z., powodem zastosowania było groźne nieposłuszeństwo. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i kajdanki. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego K. F. s. A., powodem zastosowania było niszczenie mienia oraz groźne nieposłuszeństwo. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, kajdanki, pas obezwładniający jednoczęściowy, kask ochronny oraz cela zabezpieczająca. Przypadek w dniu roku.

8 Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego D. K. s. L., powodem zastosowania było groźne nieposłuszeństwo. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i kajdanek. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego Kamil Żaboklicki s. Jacka, powodem zastosowania było groźne nieposłuszeństwo. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego M. D. s. Z., powodem zastosowania było przeciwdziałanie groźnemu nieposłuszeństwu dodatkowo przeciwdziałanie usiłowanie zamachu na życie lub zdrowie własne albo innej osoby. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, celi zabezpieczającej, kasku ochronnego, pasa obezwładniającego jednoczęściowego oraz kajdanki. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego M. D. s. Z., powodem zastosowania było przeciwdziałanie groźnemu nieposłuszeństwu. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego P. K. s. A., powodem zastosowania było przeciwdziałanie usiłowanie zamachu na życie lub zdrowie własne dodatkowo przeciwdziałanie niszczeniu mienia. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz kajdanki. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego A. T. s. G., powodem zastosowania było przeciwdziałanie usiłowanie zamachu na życie lub zdrowie własne dodatkowo przeciwdziałanie groźnemu nieposłuszeństwu. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz kajdanki. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego D. S. s. M., powodem zastosowania było przeciwdziałanie groźnemu nieposłuszeństwu dodatkowo przeciwdziałanie usiłowanie zamachu na życie lub zdrowie własne. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, celi zabezpieczającej, kasku ochronnego, pasa obezwładniającego jednoczęściowego oraz kajdanki.

9 Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego I. I. s. G., powodem zastosowania było przeciwdziałanie groźnemu nieposłuszeństwu dodatkowo przeciwdziałanie niszczeniu mienia, przeciwdziałanie usiłowanie zamachu na życie lub zdrowie innej osoby. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, celi zabezpieczającej, kasku ochronnego, pasa obezwładniającego jednoczęściowego oraz kajdanki. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego I. I. s. G., powodem zastosowania było przeciwdziałanie usiłowanie zamachu na życie lub zdrowie innej osoby dodatkowo przeciwdziałanie groźnemu nieposłuszeństwu, przeciwdziałanie niszczeniu mienia, przeciwdziałanie groźnemu zakłóceniu porządku. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, celi zabezpieczającej, kasku ochronnego, pasa obezwładniającego jednoczęściowego oraz kajdanki.» Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego I. I. s. G., powodem zastosowania było przeciwdziałanie usiłowanie zamachu na życie lub zdrowie innej osoby. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, celi zabezpieczającej, kasku ochronnego, pasa obezwładniającego jednoczęściowego oraz kajdanki na czas doprowadzenia. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego I. I. s. G., powodem zastosowania było przeciwdziałanie niszczeniu mienia, dodatkowo przeciwdziałanie usiłowanie zamachu na życie lub zdrowie innej osoby, przeciwdziałanie groźnemu nieposłuszeństwu, przeciwdziałanie groźnemu zakłóceniu porządku. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, celi zabezpieczającej, kasku ochronnego, kajdanki. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego P. M. s. W., powodem zastosowania było wyegzekwowanie wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej.

10 Osadzeni korzystali ze swoich uprawnień m.in. poprzez składanie skarg, których w omawianym okresie wpłynęło ogółem 1412, skarg przekazanych bezpośrednio do Dyrektora bądź bezpośrednio przez organy właściwe do rozpoznania skarg. Problematyka skarg dotyczyła głównie: traktowanie przez funkcjonariuszy - 339; warunków bytowych -261; opieki zdrowotnej - 221; sposobu załatwienia skargi - 29; nieprawidłowości związanych z przetransportowaniem - 32; korespondencji - 95; depozytów - 64; zatrudnienia 25; realizacja zakupów - 23; zapoznawania z opiniami i udostępnianiem dokumentów/aktów prawnych - 26; sporządzenia wniosku o wymierzenie kary dyscyplinarnej - 53; widzenia i rozmowy telefoniczne - 43; przepustki i zezwolenia na opuszczenie aresztu - 7; decyzji komisji penitencjarnej - 16; traktowanie przez współosadzonych - 9; paczek -22; pomocy postpenitencjarnej - 8; działalności kulturalno - oświatowej i sportowej - 26; udzielania informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej 11; obliczenia okresu wykonywania kary - 2; innych spraw 100. W omawianym okresie w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu sporządzono 116 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, które skierowano do Prokuratury Rejonowej w W. w sprawach: niepowrotu osadzonych do aresztu po udzielonej przerwie w wykonaniu kary - 48; ucieczki osadzonych podczas wykonywania pracy w grupie skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta - 7; czynnej napaści na pracownika tutejszego aresztu - 37; 10

11 naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia u osadzonego przez współosadzonych - 4; fałszowanie znaku wartościowego Z uzyskanych informacji wynika, że kierownictwo wizytowanej jednostki podejmuje określone działania m.in. na odprawach kierownictwa omawiane są skargi, które mogą być wynikiem niedoprecyzowania pewnych procedur i sposobów działania. Ponadto kadra kierownicza systematycznie wizytuje oddziały mieszkalne, przyjmuje na bieżąco osadzonych zgłaszających wątpliwości, uwagi, składających prośby. Zatrudnienie Wizytowanej jednostce penitencjarnej w okresie l stycznia 201 Ir. do 30 października 2013r. przyznano: w 2011r etaty, w 2012r etaty, w 2013r etaty dla osadzonych skierowanych do zatrudnienia odpłatnego przy pracach pomocniczych i porządkowych o charakterze administracyjno - gospodarczym. Zatrudnienie wewnątrz jednostki odbywało się w wymiarze czasu pracy 4/8; 6/8; 7/8; 8/8 etatu oraz nieodpłatnie w ramach art. 123 a l i 2 kkw. W celu zatrudnienia osadzonych wewnątrz jednostki wykonano 721 badań, które przeprowadzone zostały przez lekarza medycyny pracy i wydatkowano na ten cel kwotę zł. L Zatrudnienie odpłatne wewnątrz jednostki. - średnio miesięcznie zatrudniano odpłatnie 55 osadzonych na 46 etatach. - osadzeni wypracowali godzin. II. Zatrudnienie nieodpłatne wewnątrz jednostki. - średnio miesięcznie zatrudniano 94 osadzonych w ramach art. 123 a 1 2 Kkw. - w ramach ww. artykułu osadzeni wypracowali godzin na rzecz tutejszej jednostki penitencjarnej. III. Zatrudnienie odpłatne na zewnątrz jednostki. Skazani nie są zatrudnieni odpłatnie na zewnątrz jednostki IV. Zatrudnienie nieodpłatne na zewnątrz jednostki. - nieodpłatnie na zewnątrz jednostki przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej oraz przy pracach wykonywanych na cele charytatywne w ramach art. 123 a 2 Kkw u 8 kontrahentów zatrudnionych było średnio miesięcznie 26 osadzonych. Osadzeni przepracowali godzin. 11

12 Działalność kulturalno - oświatowa w Areszcie Śledczym Warszawa - Służewiec w okresie styczeń 2011r. - październik 2013 r. Imprezy, koncerty, spotkania, konkursy organizowane w 2011 roku: 1) Akcja "Sprzątanie świata" 2) Wycieczka do Muzeum Etnograficznego 3) Wycieczka do Teatru Polonia 4) Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego 5) Wycieczka na Cmentarz Żydowski 6) Wycieczka do Żydowskiego Instytutu Historycznego 7) Dzień Kobiet 8) Dzień Matki 9) Dzień Dziecka 10) Mikołajki dla dzieci osadzonych 11) Występ Lwowskiego Teatru Chrześcijańskiego "Emmanuel" 12) Występ zespołu Gangsterzy i Raperzy" 13) Występ zespołu November Project" 14)Występy koła teatralnego "Maska" 15) Udział w akcja "Polska biega" 16) Występ Teatru "Igraszka" 17) Udział w VII Ogólnopolskim Konkursie na audycję radiowęzłową "Historia Żywa- Moja Mała Ojczyzna- Moja Rodzina -Ja" 18) Udział w XX Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Więziennej Bydgoszcz 2011 "Kiedy patrzę hen za siebie" 19) Udział w Ogólnopolskim Konkursie pt. "Historia futbolu w Polsce" 20) Udział w XX Ogólnopolskim i VIII Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej Sztum 2011" Kola zainteresowań dla osadzonych w 2011 roku: 1) Koło teatralne "Maska" 2) Koło muzyczne "Bemol" 3) Koło szachowe "Szach-mat" 4) Zajęcia plastyczne Van Gogh 5) Koło rekreacyjne Ringo 6) Koło plastyczne "Da Vinci"! 12

13 7) Zajęcia sportowe- gimnastyka ogólnorozwojowa 8) Kolo Modelarskie "Modelarz" W ramach zajęć kulturalno - oświatowych i sportowych realizowane były programy: 1) Program kulturoznawczy Moja stolica 11 2) Program zajęć sportowych- piłka siatkowa 3) Program zajęć sportowych- badminton Imprezy, koncerty, spotkania, konkursy organizowane w 2012 roku: 1) Prelekcja przedstawicieli Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 2) Występ koła literacko-poetyckiego "Feniks" z okazji Dnia Matki 3) Spotkanie skazanych ze srebrnym medalistą mistrzostw świata w piłce nożnej w Hiszpanii w 1982 roku i selekcjonerem reprezentacji Polski U-21 Stefanem Majewskim 4) Wycieczka do Zamku Królewskiego w Warszawie 5) Udział w przedstawieniu w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubnera w Warszawie 6) Wycieczka skazanych do Łazienek Królewskich w Warszawie 7) Koncert koła muzycznego "Bemol" z okazji Mikołajek 8) Udział w akcji "Szlachetna paczka - szlachetne serca" 9) Udział w akcji Światowy Dzień Ziemi" 10) Akcja "Polska biega" 11) Udział w akcji "Dzień Praw Zwierząt" 12) Akcja Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę" w ramach Sprzątanie Świata - Polska 2012" 13) Udział w Światowym Dniu Chorych na Alzheimera, udział w XVI Pikniku Alzheimerowskim. 14) Światowy Tydzień Zwierząt - sprzątanie schronisko "Na Paluchu" 15) Światowy Tydzień Zwierząt - wycieczka do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 16) Udział w Ogólnopolskim Konkursie "Szopka Bożonarodzeniowa 2012" 17) Udział w Ogólnopolskim Konkursie na Kartkę Świąteczną "Życzenia prosto z serca" 18) Udział w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. J. Genefa 19) Udział w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Satyra poza krawędzią" 20) Udział w Kampanii "Biała Wstążka" 1) Koło muzyczne "Bemol" Koła zainteresowań dla osadzonych w 2012 roku: 13

14 2) Koło szachowe "Szach-mat" 3) Koło plastyczne "Da Vinci" 4) Zajęcia sportowe- gimnastyka ogólnorozwojowa 5) Zajęcia sportowe - piłka siatkowa (w okresie wiosna jesień) 6) Koło Modelarskie "Modelarz" 7) Koła Literacko - Poetyckiego Feniks" 8) Program Potęga Sztuki" Imprezy, koncerty, spotkania, konkursy organizowane w 2013 roku (do 31.10): 1) Występ koła muzycznego "Bemol" w ramach Bożonarodzeniowych Jasełek 2) Wyjście do kina grupy osadzonych na film Niemożliwe" 3) Wystawa w Świetlicy Centralnej pt. "Jerozolima - Światło ze Wschodu" 4) Wyjście do kina grupy osadzonych na film Lot" 5) Występ koła muzycznego "Bemol" w ramach Dnia Kobiet 6) Wyjście do Domu Kultury Kadr" grupy osadzonych w ramach cyklu Między Kadrami". Projekcja filmu "Święto zmarłych" i "Jesteś Bogiem" oraz spotkanie z reżyserami filmów. 7) Koncert chrześcijańskiej grupy Przyjaciele Arki Noego" 8) Wyjście do Domu Kultury Kadr" grupy osadzonych w ramach cyklu Między Kadrami". Projekcja filmu Echo" i Pokłosie" oraz spotkanie z aktorem Maciejem Stuhr 9) Wyjście do Domu Kultury Kadr" grupy osadzonych w ramach cyklu Mokotowska Euterpe". Koncert Macieja Strzelczyka z zespołem Yang Fellows 10) Wycieczka do Muzeum Historii Żydów Polskich 11) Spotkanie z lekkoatletą Piotrem Małachowskim 12) Obchody "Światowego Dnia Ziemi" 13) Występ Kabaretu Pół-serio" 14) Wyjście do Domu Kultury Kadr" grupy osadzonych w ramach cyklu Między Kadrami". Projekcja filmu Luiza Hert" i W sypialni" oraz spotkanie z reżyserami filmów. 15) Występ koła muzycznego "Bemol" w ramach Dnia Matki 16) Występ koła muzycznego "Bemol" w ramach Dnia Dziecka 17) Wyjście do Domu Kultury Kadr" grupy osadzonych w ramach cyklu Między Kadrami". Projekcja filmu Obóz" i Truskawkowe wino" oraz spotkanie z reżyserem Tomaszem Jeziorskim 18) Występ koła muzycznego "Bemol" w ramach programu integracji rodzin pod hasłem Wakacje z rodziną" 19) Spotkanie z przedstawicielami Chojnowskiego Parku Kraj obrazowego 14

15 20) Wykład z zakresu chorób układu krążenia dr hab. n. med. Andrzeja Krupienicza 21) Udział w akcji "Sprzątanie Świata"- "Odkrywamy czystą Polskę" 22) Bliżej historii' - wykład przewodnika z Muzeum Powstania Warszawskiego 23) Występ koła muzycznego "Bemol" w ramach XV Ogólnopolskiego Przeglądu Muzyki Więziennej Blues zza krat" 24) Udział w XIX Konkursie Poezji Więziennej Krasnystaw 2013" 25) Udział w I Ogólnopolskim Konkursie Bajka" Kola zainteresowań dla osadzonych w 2013: 1) Koło muzyczne "Bemol" 2) Koło szachowe "Szach-mat" 3) Koło plastyczne "Da Vinci" 4) Zajęcia sportowe - piłka siatkowa (w okresie wiosna -jesień) 5) Koło Modelarskie "Modelarz" 6) Program Potęga sztuki 2013" 7) -Program Czas na sztukę" Oprócz w/w kół zainteresowań osadzeni mają możliwość korzystania z biblioteki zgodnie z grafikiem korzystania ze zbiorów bibliotecznych dostępnych w A.S. Warszawa Służewcu (każdy oddział dwa razy w miesiącu). Księgozbiór znajdujący się na wyposażeniu biblioteki posiada pozycji oraz 1203 pozycje otrzymanych w ramach w współpracy z Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów. Statystyka biblioteki rok Liczba czytelników Liczba wypożyczonych książek (do 31 października) Osadzeni mają do dyspozycji świetlice w oddziałach mieszkalnych m.in. wyposażone stoły do ping - ponga (świetlice w oddziałach na parterach, Paw. F oraz Paw. C), telewizory, gry planszowe, prasę. Oprócz świetlic w oddziałach osadzeni mogą również korzystać ze świetlicy centralnej wyposażonej w stół do ping - ponga, piłkarzyki, playstation. Codziennie w godzinach emitowany jest program z radiowęzła. 15

16 Skazani w okresie od 01 stycznia 2011r. do 30 października 2013r. wzięli udział w 199 programach readaptacji społecznej, w tym: program dla osób, które prowadziły pojazdy w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu HIOB"; programy z zakresu kształtowania umiejętność społecznych - komunikacji interpersonalnej: Mosty", Czuj, Ufaj, Rozmawiaj", Komunikacja jako sztuka skutecznego porozumiewania się", Poznaj siebie"; programy z zakresu kształtowania umiejętność społecznych - ekologia: ABC ekologii", Z ekologią na Ty", Śmieci mniej, ziemi lżej", Mam wpływ", Ekoodpowiedzialni", Zadbaj o środowisko"; program z zakresu kształtowania umiejętność społecznych - asertywność; program z zakresu kształtowania umiejętności społecznych - kształtujący postawę szacunku i akceptacji wobec ludzi starszych Starość - też radość"; program z zakresu kształtowania umiejętności społeczne dla skazanych młodocianych; program psychokorekcyjny kształtowania umiejętności poznawczych zapobiegający auto agresywnym i suicydalnym tendencjom osadzonych Wzgórze"; program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy domowej z elementami programu Duluth; programy z zakresu przeciwdziałania agresji: Trening Zastępowania Agresji AR.T.", Wolny od agresji"; program z zakresu kształtowania umiejętności poznawczych obsługi komputerów i programów pakietu Office Komputerek";» program readaptacji społecznej poprzez pracę wolontaryjną w Hospicjum NEMO -Nadzieja. Empatia. Miłość. Ofiarność."; program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla osób skazanych poddanych leczeniu substytucyjnemu Wyjście na prostą"; programy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom: Lekcje przestrogi", Rzucam palenie", Nie piję", Narkotykom mówię nie", Nie palę", programy z zakresu integracji rodzin: Święta Wielkanocne", Moja matka", Być ojcem", Ja i mój ojciec", Moje dziecko idzie do szkoły", Święty Mikołaj w Areszcie", Jasełka w Areszcie", Dzień Kobiet", Wakacje z rodziną"; 16

17 programy z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia: Klub Pracy", Po drugiej stronie", Jak szukać, aby znaleźć", Użytkowanie runa leśnego"; program przygotowujący osadzonych do życia po odbyciu kary pozbawienia wolności Otwarte drzwi"; programy z zakresu promocji zdrowego stylu życia: Nowy styl życia", program z zakresu kształtowania umiejętności poznawczych Myśl twórczo", Droga do kultury", Potęga sztuki". Areszt Śledczy Warszawa Shrżewiec współpracuje w ramach podpisanych porozumień z n/w podmiotami: Stowarzyszeniem Centrum Informacji Społecznej - Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie; Fundacją Sławek" w Warszawie; Stowarzyszeniem Bractwo Więzienne"; Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej SIP" w Warszawie; Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Mazowieckim; Biurem Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików; Fundacją HOMELESS; Towarzystwem Biblijnym i Traktatowym Zarejestrowanym Związkiem Wyznaniowym Świadków Jehowy Strażnica"; Patronackim Stowarzyszeniem Penitencjarnym; Rzymskokatolicką Parafią Św. Anny w Grodzisku Mazowieckim; Związkiem Buddyjskim Kanzeon"; Dzielnicową Wypożyczalnią Kompletów Książek w Warszawie; Biblioteką Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki; Grodziskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich Familia"; Parafią PNNK p.w. Dobrego Pasterza w Warszawie; Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie; Zborem Stołecznym Kościoła Zielonoświątkowego; Wspólnotą Anonimowych Narkomanów; Specjalistą Terapii Uzależnień p. Martą Szuberską Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie; 17

18 Pracownią Psychoprofilaktyki i Rozwoju Osobistego Optimum" - p. Agnieszką Chudzyńską Domem Kultury Kadr" w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy; Stowarzyszeniem Podajmy dalej" w Warszawie; Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Na Paluchu". W okresie od 01 stycznia 201 Ir. do 30 października 2013 r. Sąd Penitencjarny rozpatrzył ogółem 698 wniosków o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Pozytywnie rozpatrzono 171 wniosków, co stanowi 18,9% wszystkich wniosków. Dyrektor wnioskował o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia 132 skazanym, z czego 113 wniosków uwzględniono. W Areszcie Śledczym Warszawa-Służewiec, łącznie z Oddziałem Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim, od listopada 2008 roku realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania Realizowany jest Projekt Nr 3 pod nazwą: Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności". W ramach tego Projektu prowadzi się szkolenia kursowe skazanych, przyuczające do wykonywania różnych zawodów. Od stycznia 2011 roku do 30 października 2013 roku zrealizowano 17 kursów / w tym 7 w Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim/. Łącznie od stycznia 2011r. do końca października 2013r. oddziaływaniami szkoleniowymi objęto 200 skazanych /z czego 82 w OZ w Grodzisku Mazowieckim/. Absolwenci zdobyli podstawową wiedzę teoretyczną i nabyli praktycznych umiejętności w oferowanych zawodach. Niewątpliwie pozwoli to beneficjentom, po odbyciu przez nich kary, na szybkie podjęcie pracy, tym bardziej, że zaświadczenia o ukończeniu kursów i certyfikaty nie mają adnotacji, że szkolenia były realizowane w warunkach izolacji, a zgodne są z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach każdego kursu realizowane też były zajęcia aktywizacyjne: Wartość pracy" oraz Aktywizacja zawodowa". Obie formy zajęć pozwoliły beneficjentom zarówno na docenienie posiadania pracy jak i na umiejętność jej poszukiwania. 18

19 Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2008 roku zakupiono dla Aresztu, w pełni wyposażonych, 11 stanowisk komputerowych do pracowni komputerowej. Pracownia jest też wykorzystywana do realizacji programów finansowanych z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Korzystając z niej aktualnie dziesięciu skazanych uczy się w szkole e-learningowej na poziomie liceum ogólnokształcącego. Dokonano wizytacji poszczególnych pawilonów mieszkalnych zarówno tych, gdzie były osadzone osoby tymczasowo aresztowane, jak i skazani. Zapoznano się wyglądem, jak i wyposażeniem losowo wybranych cel oraz poziomem zabezpieczeń. Bez zastrzeżeń. W rozmowie z osadzonymi z wizytowanych cel wynika, że atmosfera w areszcie śledczym nie budzi zastrzeżeń. Zgłaszane uwagi dotyczyły spraw zwykle zgłaszanych i poruszanych, także na posiedzeniach sądu penitencjarnego. Przejrzano dokumentację zdarzeń nadzwyczajnych za lata 201l-2013r. W roku 2013r. było ich 24, w tym większość dotyczyła ujawnienia przedmiotów niebezpiecznych lub niedozwolonych / narkotyki / - 9. Inne kategorie to: samobójstwo - l zdarzenie, próby samobójstwa, samowolne oddalenie -3 zdarzenia, bójka lub pobicie 4 zdarzenia, inne - 3 zdarzenia, napaść na funkcjonariusza poza służbą- l zdarzenie. W roku 2012r. było ich 27, większość dotyczyła ujawnienia przedmiotów niebezpiecznych lub niedozwolonych / telefony, narkotyki / Inne kategorie to:, próba samobójcza -l zdarzenie, zgon - l zdarzenie, samouszkodzenie - l zdarzenie, samowolne oddalenie - 3 zdarzenia, bójka lub pobicie - 8 zdarzeń, inne - l zdarzenie. W roku 2011 r. było ich 52, w tym pobicie przez współosadzonych lub bójka - 11 zdarzeń, ujawnienie przedmiotów niebezpiecznych lub niedozwolonych - 26 zdarzeń, zgon -l zdarzenie - na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego CSK MSWiA, próba samobójcza 8 zdarzeń, inne - 6 zdarzeń. Powyższe liczby wskazują na zmniejszającą się ilość wypadków nadzwyczajnych i zmianę co do poszczególnych kategorii zdarzeń, w tym zmniejszenie się liczby wypadków targnięcia się przez skazanych na swoje życiu lub zdrowie. W sprawie wypadku nadzwyczajnego z r., dotyczącego samobójstwa skazanego P. P., jedynego w okresie sprawozdawczym, sędzia penitencjarny, w trybie art. 32 kkw - sygn. akt ( ), przesłał na ręce Dyrektora AŚ zauważenia dotyczące pozostawienia skazanego w celi jednoosobowej po jego rozmowie telefonicznej z narzeczoną w dniu r., uznając je za nieprawidłowe. Ze sprawozdania z czynności wyjaśniających okoliczności powstania i przebieg zdarzenia nadzwyczajnego z dnia r., zakończonego w dacie r., wynika, iż nie stwierdzono 19

20 nieprawidłowości w postępowaniu funkcjonariuszy, które przyczyniłyby się do powstania zdarzenia nadzwyczajnego. Z pisma z dnia 31.l0.2013r. wynika, iż zastrzeżenia wnikające z pisma sędziego penitencjarnego zostały omówione na odprawie działu penitencjarnego a zawarte w nim uwagi są wytycznymi w codziennej pracy funkcjonariuszy działu penitencjarnego. Postępowanie funkcjonariuszy SW w pozostałych wypadkach nie było przedmiotem wystąpień sędziego penitencjarnego. W wizytowanym okresie byłem obecny podczas pracy komisji penitencjarnej w dniu r., która dokonywała weryfikacji osadzonych w trybie art i 2 kkw. Decyzje komisji był wydawane czytelnie, w oparciu o obowiązujące przepisy, skazani mieli możliwości wypowiedzenia się, a także byli pouczani o możliwości złożenia skargi na decyzję do Sądu Okręgowego w W., co było uwidaczniane w aktach osobowych. Wziąłem także udział w naradzie penitencjarno ochronnej w dniu r., podczas której relacjonowane są bieżące sprawy dotyczące poszczególnych komórek organizacyjnych aresztu śledczego, w tym zdarzenia nadzwyczajne. Analiza akt osobowych cz. A i B nie wykazała błędów, na decyzjach dyrektora o ukaraniu karą dyscyplinarną i decyzjach komisji penitencjarnej, zgodnie z zaleceniami z poprzedniej wizytacji, były adnotacji o pouczeniu skazanego o treści art. 7 l kkw. Natomiast decyzje o odmowie udzielenia ulgi lub nagrody oraz o przyznaniu ulgi lub nagrody nie zawierały adnotacji o pouczeniu o możliwości złożenia skargi na decyzję Dyrektora do Sądu Okręgowego w W. w trybie skargi z art. 7 kkw. / M. K., D. L., H.H., W. C., M. K., R. K., K. L., A, T. / Sąd w postanowieniu z dnia r. w sprawie XI Kow 2297/13 dotyczącej skargi T. Ł. stwierdził, iż zaskarżona przez skazanego decyzja Dyrektora z dnia r. wydana została nie zgodnie z prawem, doszło bowiem do naruszenia art kw. Zaskarżona decyzja nie zawierała bowiem żadnego określenia przekroczenia którego dopuścił się skazany ani uzasadnienia w świetle art. 145 l kkw. Co się tyczy spraw prowadzonych z powództwa skazanych i tymczasowo aresztowanych o odszkodowanie lub zadośćuczynienie od Skarbu Państwa to w 2013r. wpłynęło faktycznie 20 pozwów, z czego jedna sprawa zakończyła się wyrokiem. Zasądzono na rzecz powoda kwotę 20 tysięcy złotych. Skazany skierowany został do odbywania kary w oddziale terapeutycznym, ale miał w trakcie czynności procesowe z tymczasowym aresztem. Zdaniem Sądu naruszenie godności powoda polegało na niezapewnieniu mu odpowiedniej terapii w warunkach oddziału terapeutycznego oraz na braku izolacji od pozostałych 20

SPRAWOZDANIE. ukaranych,

SPRAWOZDANIE. ukaranych, SPRAWOZDANIE z wizytacji Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec w Warszawie przeprowadzonej w dniach l do 8 grudnia 2010r. przez SSO Agnieszkę Komorowicz Poprzednia wizytacja miała miejsce we wrześniu 2009r.

Bardziej szczegółowo

z wizytacji Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzonej w dniach 22 i 24 września

z wizytacji Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzonej w dniach 22 i 24 września SPRAWOZDANIE z wizytacji Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzonej w dniach 22 i 24 września 2009r. przez SSR (del) Agnieszkę Komorowicz Poprzednia

Bardziej szczegółowo

Statystyki grudzień 2015 r.

Statystyki grudzień 2015 r. Statystyki grudzień 2015 r. Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 Przez użyte w informacji określenia należy rozumieć : osadzony osoba tymczasowo aresztowana, skazana lub ukarana, jednostka

Bardziej szczegółowo

STAWIAMY NA TERAPIĘ PROFILAKTYCZNY WYMIAR ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH W PODKARPACKICH JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH. ppłk Andrzej Leńczuk

STAWIAMY NA TERAPIĘ PROFILAKTYCZNY WYMIAR ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH W PODKARPACKICH JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH. ppłk Andrzej Leńczuk STAWIAMY NA TERAPIĘ PROFILAKTYCZNY WYMIAR ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH W PODKARPACKICH JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH ppłk Andrzej Leńczuk OISW RZESZÓW 2014 OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOKOREKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Programy substytucji prowadzone w jednostkach penitencjarnych

Programy substytucji prowadzone w jednostkach penitencjarnych Programy substytucji prowadzone w jednostkach Warszawa, dn. 07.09.2012 r. Okręgowy Jednostki Liczba miejsc Inspektorat SW Penitencjarne w programach raków AŚ raków 10-15 Warszawa AŚ W-wa okotów 10-15 AŚ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA

INFORMACJA STATYSTYCZNA Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Organizacyjny Wydział Statystyki INFORMACJA STATYSTYCZNA o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie Cz. VIII Więziennictwo w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 4 / 5 / 2690 KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za 205 r. WARSZAWA Spis treści TABL Podstawa prawna aktualnie wykonywanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 4 / 6 / 253 KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za 206 r. WARSZAWA Spis treści TABL Podstawa prawna aktualnie wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 8 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie redakcyjne Katarzyna Gierłowska Łamanie Mercurius Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 8 / 4 / 4859 KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za WARSZAWA Spis treści TABL Podstawa prawna aktualnie wykonywanych orzeczeń

Bardziej szczegółowo

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293 TABELE ANALITYCZNE Art. lub Ustawy 299 1. Kodeks postępowania administracyjnego 221 247 299 2. Ustawa o opłatach w sprawach karnych 15, 17 303 3. Prawo prasowe 13 304 4. Ustawa o Służbie Więziennej 1,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE w dniach 14-18 października 2013r.

SPRAWOZDANIE w dniach 14-18 października 2013r. SPRAWOZDANIE z wizytacji Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzonej w dniach 14-18 października 2013r. przez SSO Agnieszkę Komorowicz Wizytacje przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Nr /r /10. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Instrukcja Nr /r /10. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Instrukcja Nr /r /10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia ^ y^w-i 2 010r. w sprawie zasad organizacji i warunków prowadzenia oddziaływań penitencjarnych wobec skazanych, tymczasowo aresztowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

WYPADKI NADZWYCZAJNE W JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH LUB MIEJSCACH IZOLACJI DLA NIELETNICH

WYPADKI NADZWYCZAJNE W JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH LUB MIEJSCACH IZOLACJI DLA NIELETNICH WYPADKI NADZWYCZAJNE W JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH LUB MIEJSCACH IZOLACJI DLA NIELETNICH Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje sprawy nie tylko na wniosek obywateli, ale również z urzędu. W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych Dz.U.04.37.337 2009-10-27 zm. Dz.U.2009.169.1331 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 1601

Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 1601 Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 1601 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia. 2012 r. Projekt z dnia 8 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Moduł 4. Klasyfikacja skazanych

Moduł 4. Klasyfikacja skazanych Autorka: Iwona Bartkowska Moduł 4 Klasyfikacja skazanych Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności polega na takim doborze odpowiednich metod i środków oddziaływań penitencjarnych na skazanych,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa FUNDACJA SŁAWEK S Mienia Warszawa KOALICJA POWRÓT DO WOLNOŚCI Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Fundacja Sławek Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

- o przeciwdziałaniu narkomanii,

- o przeciwdziałaniu narkomanii, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-63-05 Do druku nr 4024 Warszawa, 30 maja 2005 r. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wizytacji Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec w dniach 8-11 i 14

SPRAWOZDANIE. z wizytacji Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec w dniach 8-11 i 14 SPRAWOZDANIE z wizytacji Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec w dniach 8-11 i 14 września 2009 r, przez s ę d z i e g o J a n u s z a _ M i c h a l s k i e g o z W y d z i a ł u XI Penitencjarnego Sądu

Bardziej szczegółowo

niebezpieczeństwa czego przejawem jest wypadek osadzonego W. C., który spadł z łóżka doznając urazu nogi. Aktualnie toczy się postępowanie

niebezpieczeństwa czego przejawem jest wypadek osadzonego W. C., który spadł z łóżka doznając urazu nogi. Aktualnie toczy się postępowanie Sprawozdanie z wizytacji Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec przeprowadzonej w dniach od 5 do 9 września 2005 r. przez sędziego penitencjarnego Piotra Aleksandrowa. Poprzednia wizytacja przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Nr 21/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 6 września 2010 r.

INSTRUKCJA Nr 21/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 6 września 2010 r. INSTRUKCJA Nr 21/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 6 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ROCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za rok 2013 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Ogólne dane o zaludnieniu aresztów śledczych i zakładów karnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr / j /2014. Dyrektora Generalnego Służby W ięziennej

Zarządzenie Nr / j /2014. Dyrektora Generalnego Służby W ięziennej Zarządzenie Nr / j /2014 Dyrektora Generalnego Służby W ięziennej z dnia 3? marca 2014 r. w sprawie postępowania w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej z dokumentacją zdarzeń mogących wystąpić w Służbie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1409 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

Moduł 5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w różnych typach i rodzajach zakładów karnych

Moduł 5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w różnych typach i rodzajach zakładów karnych Autorka: Iwona Bartkowska Moduł 5 Wykonywanie kary pozbawienia wolności w różnych typach i rodzajach zakładów karnych Karę pozbawienia wolności wykonuje się w zakładach karnych podlegających Ministrowi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ROCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za rok 2012 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Ogólne dane o zaludnieniu aresztów śledczych i zakładów karnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIII. Środki zabezpieczające

Rozdział XIII. Środki zabezpieczające Rozdział XIII Środki zabezpieczające Art. 199a. 1. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy do orzekania w przedmiocie środków zabezpieczających na zasadach określonych w rozdziale

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r. Dz.U.03.151.1469 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Alternatywy lecznicze alternatywy lecznicze pozostające w dyspozycji sądu: w fazie wyrokowania;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 738 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 738 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 738 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych Dz.U.04.27.242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz. U. z dnia 25 lutego 2004 r.) Na podstawie art. 129 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ROCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za rok 2015 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Ogólne dane o zaludnieniu aresztów śledczych i zakładów karnych

Bardziej szczegółowo

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r.

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Rejonowy w Białymstoku Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r. Dz.U.2003.151.1469 2013.01.14 zm. Dz.U.2012.1409 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ INFORMACJA O WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI I TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA za rok 2006 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Ogólne dane o

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

I N F O R M A T O R. dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. I N F O R M A T O R dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Służba medycyny pracy Służby Więziennej podejmuje wszelkie działania, by funkcjonariusz lub pracownik, przyjęty w struktury Służby

Bardziej szczegółowo

Zadania kuratorów sądowych

Zadania kuratorów sądowych Krzysztof Jędrysiak Kierownik IV Zespołu Kuratorskiej służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Zadania kuratorów sądowych Kurator sądowy w strukturze Sądu Zawodowy kurator sądowy dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA SKAZANEGO

INFORMATOR DLA SKAZANEGO INFORMATOR DLA SKAZANEGO dotyczący wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO I. Co to jest system dozoru elektronicznego? Dozór elektroniczny pozwala

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

KODEKS KARNY. Art. 207.

KODEKS KARNY. Art. 207. KODEKS KARNY Art. 207. 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 15/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 marca 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Dariusz Świecki Protokolant Jolanta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych Dz.U.2004.27.242 2017.09.02 zm. Dz.U.2017.1675 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz. U. z dnia 25 lutego 2004 r.) Na

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY W RODZINIE

W Y K A Z PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY W RODZINIE W Y K A Z programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 kk na terenie działalności Sądu Okręgowego w Zamościu. PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S40 Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Rzeszowska SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów Dozory dotyczące: warunkowego MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S40 Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLNE 1/5

USTALENIA KONTROLNE 1/5 Działając na podstawie zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku programu kontroli l.dz. U 092 22/07/RS z dnia 15.10.2007 r. oraz upoważnienia nr 88/07, 89/07 i 90/07 z dnia 15.10.2007

Bardziej szczegółowo

Centralny Zarząd Służby Więziennej. Biuro Penitencjarne

Centralny Zarząd Służby Więziennej. Biuro Penitencjarne Centralny Zarząd Służby Więziennej Biuro Penitencjarne ZATRUDNIENIE SKAZANYCH FUNKCJE PRACY W WIĘZIENIU EKONOMICZNE możliwość spłaty zobowiązań finansowych i wsparcia rodziny, spadek zadłużenia. SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Moduł 1. Zadania i organizacja Służby Więziennej

Moduł 1. Zadania i organizacja Służby Więziennej Autorka: Magdalena Markowiak Moduł 1 Zadania i organizacja Służby Więziennej 1. Ustawowe zadania Służby Więziennej Zapamiętaj! Służba Więzienna została powołana do realizacji zadań w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Projekt z dnia 27 lutego 2009 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 1) )

Bardziej szczegółowo

Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej Warszawa, dnia 03 stycznia 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA KRK 01/III/2012 Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej Szanowny Panie Dyrektorze W odpowiedzi na zapytanie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Zadania w zakresie redukcji szkód realizowane przez Polską Więzienną Służbę Zdrowia

Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Zadania w zakresie redukcji szkód realizowane przez Polską Więzienną Służbę Zdrowia Zadania w zakresie redukcji szkód realizowane przez Polską Więzienną Służbę Zdrowia Więzienna służba zdrowia zapewnia opiekę zdrowotną osobom pozbawionym wolności w oparciu m.in. o Ustawę z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Zasady wynagradzania skazanych zatrudnionych odpłatnie przy pracach porządkowych i

Rozdział 4. Zasady wynagradzania skazanych zatrudnionych odpłatnie przy pracach porządkowych i Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 242) (zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1675, Dz.U. 2011 Nr 129, poz. 746)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.26 15:54:20 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

SKARGI OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI PORADNIK

SKARGI OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI PORADNIK SKARGI OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI PORADNIK PRAWA OSOBY POZBAWIONEJ WOLNOŚCI W ZAKRESIE SKŁADANIA SKARG Osoba pozbawiona wolności ma prawo do składania wniosków, skarg i próśb organowi właściwemu do ich

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe ZBIORCZE Okręg SO w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 * ) niepotrzebne skreślić Dział 1. Dział 1.1. Apelacja łódzka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nr 16 /10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności

Instrukcja nr 16 /10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności Instrukcja nr 16 /10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI. Sekretarz Stanu. Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich. Warszawa, DWOiP-I /16/5

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI. Sekretarz Stanu. Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich. Warszawa, DWOiP-I /16/5 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BPW/55621/20ie P Data:2016-09-13 Sekretarz Stanu Warszawa, DWOiP-I-072-19/16/5 BIURO RZECZNIKA PRAWCBYWATF-L5K ICH WPtL. 2016-09- 1 3 Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE WZÓR NR 105 WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W WYKONANIU KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Skazany: Edward Biłograj, Zakład Karny w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

Moduł 7. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec wybranych kategorii osadzonych

Moduł 7. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec wybranych kategorii osadzonych Autorka: Iwona Bartkowska Moduł 7 Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec wybranych kategorii osadzonych Środowisko osób pozbawionych wolności jest bardzo zróżnicowane pod różnymi względami, w tym

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym.

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Kazimierz Postulski WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Tezy wykładu: 1. Cel, kierunki i zakres proponowanych zmian 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 390/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 marca 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Roman

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW projekt z dnia 22 czerwca 2011 r. z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Więziennej

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754) Warszawa, dnia 27 stycznia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754) I. Cel i przedmiot ustawy Uchwalona

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr IV/16/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015r.

U c h w a ł a Nr IV/16/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015r. U c h w a ł a Nr IV/16/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2015 rok. Na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 108/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 maja 2014 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) na posiedzeniu w trybie art. 535

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

9.2.1.3. Wykonywanie obowiązków zawodowych kadry penitencjarnej w przeludnionym

9.2.1.3. Wykonywanie obowiązków zawodowych kadry penitencjarnej w przeludnionym Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Przeludnienie więzienne problemy definicyjne... 25 Rozdział 2. Metodologiczne założenia badań nad zjawiskiej przeludnienia więziennego...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 144/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSA del. do SN Dariusz Kala Protokolant

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1067 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1067 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 10 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1067 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ INFORMACJA O WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI I TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA za rok 2007 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Ogólne dane o

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim Warszawa, dnia?wutego 2009 r. RPO-60681 l-yii-7020/08/km/kmp BIURO RZECZNIKA "I PRAW OBYWATELSKICH WPŁ. 2009-03«G 2 j z a ł..malaq5i}/ Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika

Bardziej szczegółowo

II. Ocena sposobu wykonania zaleceń związanych z poprzednią wizytacją str.7

II. Ocena sposobu wykonania zaleceń związanych z poprzednią wizytacją str.7 SPRAWOZDANIE z wizytacji Zakładu Karnego w G. obejmującej całokształt zagadnień określonych w 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu

Bardziej szczegółowo

W celu ustalenia pojemności jednostki penitencjarnej dokonuje się obliczenia powierzchni pomieszczeń w budynkach mieszkalnych.

W celu ustalenia pojemności jednostki penitencjarnej dokonuje się obliczenia powierzchni pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. INSTRUKCJA NR 6/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalania pojemności jednostek penitencjarnych Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 9 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt III KK 116/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 maja 2014 r. SSN Józef Dołhy na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 22 maja 2014 r., sprawy:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 392/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

1. Przeprowadzają na Ŝądanie uprawnionych organów wywiady środowiskowe

1. Przeprowadzają na Ŝądanie uprawnionych organów wywiady środowiskowe Kuratorzy zawodowi z mocy art. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych, realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA I INTERWENCJE WOBEC OSÓB BEZDOMNYCH LUB ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ. Zakład Karny w Sztumie

DZIAŁANIA I INTERWENCJE WOBEC OSÓB BEZDOMNYCH LUB ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ. Zakład Karny w Sztumie DZIAŁANIA I INTERWENCJE WOBEC OSÓB BEZDOMNYCH LUB ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ Zakład Karny w Sztumie 2 Główne regulacje prawne związane z udzielaniem pomocy osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ INFORMACJA O WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI I TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA za rok 2001 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Liczba jednostek

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ INFORMACJA O WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI I TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA za rok 2002 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Liczba jednostek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Zajęcia terenowe - kontakt ze sprawcą przemocy domowej. Moduł 106: Diagnoza i terapia osób, które doznały interpersonalnej traumy w dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Nr 7/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

INSTRUKCJA Nr 7/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ INSTRUKCJA Nr 7/2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie transportowania skazanych Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 193/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 sierpnia 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 22 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia..2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia..2011 r. Projekt z dnia 11 kwietnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Anna Kozłowska Sygn. akt II CSK 397/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 grudnia 2012 r. SSN Anna Kozłowska w sprawie z powództwa D. C. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu Śledczego w P. o

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo