SEMINARIUM. Antoni Bartosz. Janusz Byszewski BIOGRAMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEMINARIUM. Antoni Bartosz. Janusz Byszewski BIOGRAMY"

Transkrypt

1 BIOGRAMY SEMINARIUM Antoni Bartosz Mediewista, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Paris IV na Sorbonie, literaturoznawca, tłumacz pracownik naukowy UJ koordynator programów Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie (nagroda Fundacji POLCUL 2001) dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (MIK). Od stycznia 2008 dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie (MEK). Konkurs wygrał przedstawiając program Moje muzeum muzeum o mnie. Etnografię rozumie jako uważne spojrzenie na codzienność oraz myślenie o człowieku wolne od schematów. MEK skupia się na nowych interpretacjach źródeł, na opisie dzisiejszych zjawisk (badania terenowe w aspekcie zjawisk współczesności) oraz na pracy z publicznością pojmowanej jako refleksja nad sposobami bycia w świecie. Uwielbia rozmowę, góry, czytanie. Podziwia grę Barcelony w środku pola. Janusz Byszewski Współtwórca grupy partner ( ); od 1989 kurator i założyciel Laboratorium Edukacji Twórczej w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie; od 1996 prowadzi warsztaty Projektowanie sytuacji twórczych w ramach specjalizacji Animacja kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW. Autor kilkudziesięciu projektów w Polsce i za granicą. Książki: Tutaj jestem (1994), Inne muzeum (1996) ; współautor z M.Parczewską Projektowanie sytuacji twórczych (2005), Dom, moje centrum świata (2005), Sztuka współczesna instrukcja obsługi (2007,2009), Muzeum jako rzeźba społeczna (2012).Dyrektor Muzeum w drodze (2013).

2 SEMINARIUM Waldemar Rataj Prawnik, politolog, specjalista w zakresie zarządzania strategicznego i komunikacji społecznej, szef Grupy Planowania Strategicznego centrum im. Mirosława Dzielskiego, twórca i członek Akademii Solidarności oraz Akademii Twórczej Przedsiębiorczości. Jako członek zespołu opracowującego program reform ustrojowych państwa ( ) oraz Dyrektor Departamentu Analiz Programowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ( ) współpracował z premierem Jerzym Buzkiem, a jako doradca Rzecznika Praw Obywatelskich (prof. Andrzeja Zolla i dr Janusza Kochanowskiego) kierował m.in. pracami programowymi dotyczącymi systemu prawa do informacji publicznej oraz problematyki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ochrony praw człowieka. Na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w roku 2010) kierował pracami zespołu eksperckiego który opracował koncepcję programu Akademia Zarządzania Muzeum. Obecnie, jako pełnomocnik dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów kieruje pracami programowymi dotyczącymi stworzenia Strategii Rozwoju Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. prof. Dorota Folga Januszewska Polska historyk sztuki, muzeolog, krytyk. Od 1979 r. pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie. W 1991 r. została kuratorem Gabinetu Grafiki i Rysunków Współczesnych, w 1995 r. wicedyrektorem ds. naukowych. W okresie dyrektor muzeum. Wykładowca w Katedrze Iberystyki Wydziału Neolofilologii UW ( ) oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UW (od 1994). Od 2008 r. prof. w Instytucie Historii Sztuki UKSW w Warszawie. Od 2011 r. dyrektor Instytutu Muzeologii UKSW

3 SEMINARIUM Ewa Witkowska Członek Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM (od 2002 r. prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, od 1994 r. członek Central European ICOM Group), od 2007 przedstawiciel Polski w NEMO. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków AICA. Członek Honorowy Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Od 2005 jest członkiem 8-osobowej grupy ekspertów EU ds. muzeów (Culture Unit). Członek rad naukowych, rad muzealnych i doradczych, m.in. Rady Archiwalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Muzeum Europy w Brukseli. Pracownik Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Podczas seminarium zaprezentuje stronę internetową muzealnictwo.com i sposobów jej prowadzenia, z tworzeniem szerokiego forum wiedzy i praktyk muzealniczych w ogóle. Marcin Czerwiński Trener, konsultant, coach i supervisor. Od 10 lat zajmuje się szkoleniami, samodzielnie zrealizował ponad 1000 dni szkoleniowych, podczas których przeszkolił prawie osób. Współpracował z grupą Orange Polska jako trener, konsultant i coach, gdzie szkolił pracowników i kadrę kierowniczą Pionu Obsługi Klienta, Pionu Sprzedaży. Tematyka Jego szkoleń obejmuje m.in. Profesjonalną Obsługę Klienta, Techniki Sprzedaży, Przywództwo, Kierowanie Zespołami Pracowników, Prowadzenia sesji

4 i rozmów coachingowych, Motywowanie pracowników, Negocjacje, Zarządzanie przez cele, Rekrutacje pracowników. SEMINARIUM Natalia Paszkowska Realizuje również takie szkolenia jak: Efektywna Komunikacja, Wywieranie Wpływu, Sztuka Prezentacji, Udrażnianie komunikacji w zespole, Budowanie zespołów, itp. Architektka w pracowni projektowej WWA Architekci. Współpracuje z Wojciechem Kakowskim i Marcinem Mostafą, z którymi jest współautorką projektu Pawilonu Polskiego na EXPO 2010 w Szanghaju (2007) i Służewskiego Domu Kultury w Warszawie (WWA Architekci wraz z pracownią 137kilo, 2008). Zajmuje się wystawiennictwem, m.in. w Instytucie Chopina, Narodowym Centrum Kultury oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Anna Gabryś Doktor nauk historycznych, od 1999 roku pracuje w sferze kultury. Zajmuje się pamięcią historyczną, wizualnymi sposobami prezentacji przeszłości (wystawy, wystawy wirtualne, interaktywne e-booki). Szczególne miejsce w jej badaniach zajmuje historia Krakowa - jest autorką książki Salony krakowskie (Wydawnictwo Literackie 2006). W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa ( ) przygotowywała i koordynowała współpracą międzynarodową oraz organizowała duże wydarzenia (m.in. otwarcie oddziału Fabryka Emalia Oskara Schindlera), brała udział w projektach merytorycznych, książkowych i ekspozycyjnych. W WN PWN prowadziła redakcję historii ( ). Wcześniej

5 SEMINARIUM Anna Czyżewska pracowała zagranicą (m.in. współpracowała z Instytutem Goethego w Kazachstanie i w Czechach, uczestniczyła w tworzeniu wystaw w Niemczech). Od 2010 roku w ONTIA, gdzie jest odpowiedzialna za współpracę z instytucjami kultury w Polsce i na świecie. Kieruje projektami związanymi z nowymi technologiami (aplikacje mobilne, rozwiązania wirtualne, rozszerzona rzeczywistość) oraz digitalizacją i standaryzacją danych. Konsultuje zgodność rozwiązań IT z ustawodawstwem krajowym. Prezeska Zarządu Stowarzyszenia, koordynatorka projektów. Etnografka. Badaczka i edukatorka. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Autorka projektów edukacyjnych, dokumentacyjnych i popularyzatorskich. Obecnie Członkini Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m.st. Warszawa. Patrycja Rogacz Polonistka, edytorka. Współpracowała z Indeksem Represjonowanych Fundacji Ośrodka Karta, Kulturą Liberalną, portalem kulturalnym Niewinni Czarodzieje. Pomysłodawczyni i koordynatorka interdyscyplinarnego projektu LJN Czy są granice literatury?. Współpracuje z portalem Popmoderna, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie przy cyklu spotkań Formuły Retoryczne oraz Fundacją Ari Ari przy projektach Zatopione wsie oraz Odnalezione dziedzictwo.

6 SEMINARIUM Marcin Śliwa Z wykształcenia germanista i dziennikarz, z pasji i wyboru edukator i czasem animator kultury. Działa na Mazowszu. Szef działu edukacji i inicjator programów edukacyjnych w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki: Cięcie Kierunek Kultura www. kierunekkultura.waw.pl; W stronę nowoczesnego muzeum

7 BIOGRAMY DZIAŁANIA ANIMACYJNE AZE design Wszechstronni projektanci, których prace prezentowane były były na wielu polskich i zagranicznych wystawach, m.in. w Berlinie, Brukseli, Londynie, Łodzi, Mediolanie, Paryżu, Pradze, Tokio, TelAwiwie, Warszawie, Wiedniu, a długa lista publikacji prasowych zawiera m.in. takie tytuły zagraniczne jak Blueprint, Domus, Wallpaper, Interni, La Republicca, New York Times, Financial Times czy Newsweek. Część projektów wdrażana jest pod własną marką handlową, która działa w sektorze designu zaangażowanego społecznie, współpracując z osobami wykluczonymi społecznie i długotrwale bezrobotnymi. Swoją drogę projektową określają mianem designu świadomego. Inspirują ich codzienne sytuacje i zwykłe życie. W swoich projektach sięgają zarówno po stare techniki rękodzielnicze, jak i najnowsze technologie. Łąc zą je z poszukiwaniem najprostszych rozwiązań i intelektualną refleksją. Edyta Ołdak Artystka, pedagog, grafik, absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. W swoich działaniach nastawia się na prace w przestrzeni miasta, realizuje miejskie projekty z dziećmi, uwrażliwia ich na zniszczone zabytki w mieście, próbuje je ożywiać za pomocą dziecięcej wyobraźni. Stypendystka Ministra Kultury na rok 2007, laureatka wyróżnienia pisma Obieg na Biennale Młodych Rybie Oko. Od 2009 Prezeska (i jego założycielka) Stowarzyszenia Z Siedzibą w Warszawie.

8 DZIAŁANIA ANIMACYJNE Pani Jurek Kamila Szejnoch Projektantka, absolwentka malarstwa na warszawskiej ASP, założycielka marki Pani Jurek, pod którą wdraża własne projekty. Projektuje przedmioty niestatyczne, pobudzające do myślenia i samodzielnej kreacji, wychodzące poza swoją stereotypową funkcję i pozwalające na interakcję z użytkownikiem. W jej pracach ważna jest akcja, ruch, zmiana, relacje pomiędzy ludźmi i przedmiotami. Autorka dedykowanej dzieciom i mamom otwartej serii przedmiotów Wzorcowa Mama, w ramach której powstał m.in nagradzany obrus-domek. Współautorka książek integracyjnych dla dzieci polskich i wietnamskich oraz niewidomych i widzących. Jej prace prezentowane były na licznych wystawach w kraju i za granicą. Pracuje w przestrzeni publicznej - robi instalacje, rzeźby i różnego rodzaju obiekty. Punktem wyjścia są dla niej zazwyczaj istniejące miejsca: place, pomniki czy budynki. Odnosi się do nich dodając nowe warstwy będące w kontraście do dotychczasowego stylu czy funkcji: pierwsza warstwa to zazwyczaj forma zamknięta - tradycyjna, historyczna; druga - bardziej współczesna, otwarta, zabawna, interaktywna. Sfery, które pochłaniają artystkę to przede wszystkim historia, symbole miejskie oraz ideologia w różnych postaciach. Wielokrotna stypendystka Ministra Kultury, autorka wystaw indywidualnych w polsce i za granicą. Maria Rauch Maria Rauch sama o sobie:...jestem architektką, absolwentką Politechniki Krakowskiej oraz studium podyplomowego projektowania wnętrz i mebli na krakowskiej ASP. Projektuje domy i ich wnętrza oraz zegary emaliami malowane. Należę do Związku

9 DZIAŁANIA ANIMACYJNE Tomasz Żemojcin Polskich Artystów Plastyków-Polska Sztuka Użytkowa. Moją wielką pasją jest architektura i praca z dziećmi. Z radością łączę je obie projektując dla dzieci i wraz z dziećmi w trakcie warsztatów architektonicznych. źródło: html Architekt i projektant wnętrz. Swoje projekty opracowuje począwszy od szkiców a skończywszy na realizacji. Jego praktyka zawodowa obejmuje działalność w kraju jak i zagranicą - Stany Zjednoczone i Irlandia. Obecnie mieszka i prowadzi BIURO PROJEKTÓW na warszawskich Bielanach.

Organizator: Współorganizator: Partner:

Organizator: Współorganizator: Partner: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kolberg 04 - Promesa, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Organizator: Współorganizator: Partner: UWOLNIĆ PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Projekt dofinansowany ze rodków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu publikację prezentującą sylwetki Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Dziękujemy sponsorom projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

W POLSCE W H O I S W H O. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. oferta DLA WYDAWCÓW KOMPLEKSOWA. Patronat medialny. www.antalis.pl

W POLSCE W H O I S W H O. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. oferta DLA WYDAWCÓW KOMPLEKSOWA. Patronat medialny. www.antalis.pl W H O I S W H O W POLSCE 2014 Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Patronat medialny ISBN 978-83-63879-36-5 9 788363 879365 KOMPLEKSOWA oferta DLA WYDAWCÓW www.antalis.pl RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2014 W

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 16 listopada 2010 r. powołała: Radę Programową Telewizji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT z działalności Instytutu Miejskiej

RAPORT z działalności Instytutu Miejskiej RAPORT z działalności Instytutu Kultury Miejskiej styczeń grudzień 2012 www. Spis treści I Instytut Kultury Miejskiej kim jesteśmy? 5 II Sprawozdanie z działalności ikm w 2012 roku 9 1. Obserwatorium Kultury

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Uczelnia polska uczelnią międzynarodową: jak budować wizerunek na rynkach zagranicznych

Uczelnia polska uczelnią międzynarodową: jak budować wizerunek na rynkach zagranicznych XXIII KONFERENCJA STOWARZYSZENIA PR I PROMOCJI UCZELNI POLSKICH PRom pod tytułem Uczelnia polska uczelnią międzynarodową: jak budować wizerunek na rynkach zagranicznych Magnificencjo, Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

X Kongres Public Relations i Komunikacji

X Kongres Public Relations i Komunikacji X Kongres Public Relations i Komunikacji 20-21 października 2014 r., Warszawa hotel Marriott Relacje z agencją PR Relacje z dziennikarzami Efektywność działań PR CSR PR Kryzysowy Etyka PR Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55 Autorzy Monika Kostera profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesor gość na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 21 maja 2010 roku Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 lat Compensation & Benefits w Polsce Partner merytoryczny: Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Profesora

Bardziej szczegółowo

Laureaci V edycji Akademii Orange

Laureaci V edycji Akademii Orange l.p. Nazwa organizacji wnioskującej Laureaci V edycji Akademii Orange Tytuł projektu Nazwa organizacji Skrócony opis projektu kwota województwo partnerskiej wsparcia 1 Bajka - Fundacja na Bajkowe słuchowisko

Bardziej szczegółowo

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 24 17-23 maja 2013 r. RZECZPOSPOLITA BABSKA Kobieto! Puchu marny pisał Adam Mickiewicz w XIX wieku. Jednak dziś romantyczny obraz polskiego wieszcza nie ma nic

Bardziej szczegółowo