Lubelskie - na chwilę lub na dłużej"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lubelskie - na chwilę lub na dłużej""

Transkrypt

1 Biuletyn Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze 8 stycznia 2014 r. Nr 111 Kalendarium 51 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Tomaszów Lubelski. Tomaszowski Dom Kultury, godzina Narol. Rynek miejski, godzina Zamość. Więcej informacji na Szczebrzeszyn. Miejski Dom Kultury,godzina Horyniec-Zdrój. Gminny Ośrodek Kultury, godzina I Wernisaż wystawy fotograficznej WHITE POWER w Galerii Fotografii Ratusz w Zamościu, godzina I 9 III Wystawa "Ptaki i ssaki Roztocza w obiektywie Roberta Bijasa" w sali wystaw Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim. LOT Roztocze oferuje hotelom i innym obiektom noclegowym, restauracjom i sklepom z pamiątkami dukaty regionalne. Proponujemy korzystne warunki sprzedaży i upust od ceny detalicznej. Informacje: Biuro LOT Roztocze tel Lubelskie - na chwilę lub na dłużej raz z początkiem roku poczuć wolność, znaleźć inspirację i ale kino+. Kampania została Wwojewództwo lubelskie do działania w różnych sferach podzielona na dwie części. ruszyło z telewizyjną kampanią aktywności, a w konsekwencji Realizacja pierwszej z nich potrwa wizerunkową. W jej ramach na zainwestować tu w prowadzenie do końca stycznia i będzie kosztować antenie największych telewizji biznesu, a może nawet w drugi dom. około 1,5 mln zł. Druga część - TVP1, TVP2, TVN, POLSAT Opracowania scenariusza i realizacji k a m p a n i i r o z p o c z n i e s i ę - pojawił się 45-sekundowy spot spotu podjęła się warszawska p rawd o p o d o b n i e w l u t y m. Lubelskie - na chwilę lub na dłużej". agencja reklamowa San Markos, Oryginalnym wsparciem kampanii Widzowie obejrzą go w sumie ponad wyłoniona w ramach przetargu telewizyjnej jest tegoroczny dwa tysiące razy. nieograniczonego. Koszt jej pracy to promocyjny kalendarz, wydany O głównych założenia kampanii mówili na dzisiejszej (8 stycznia) konferencji prasowej p r z e d s t a w i c i e l e u r z ę d u marszałkowskiego: marszałek Krzysztof Hetman, wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Piotr Franaszek, jego zastępca Dariusz Donica i dyrektor D e p a r t a m e n t u G o s p o d a r k i i Innowacji Artur Habza. Kampania Lubelskie - na chwilę lub na dłużej" 350 tys. zł brutto. Ujęcia kręcone były przez UMWL, zainspirowany jest częścią realizowanego przez m.in.: w Szkole Orląt w Dęblinie, spotem TV. Nie wykluczamy Urząd Marszałkowski unijnego szklarniach JMP Flowers w Stężycy, kolejnych działań towarzyszących projektu Marketing gospodarczy Zakładach Azotowych Puławy, kampanii. Województwa Lubelskiego" Kazimierzu Dolnym, Zamościu, na i konsekwentną kontynuacją Roztoczu, a także w Porcie P r o j e k t M a r ke t i n g wcześniejszych przedsięwzięć Lotniczym Lublin oraz na Torze go s p o d a rc z y Wo j e wó d z t wa wizerunkowych, w tym kampanii Lublin. Lubelskiego" w 90 procentach Lubelskie - chwilo trwaj!, w s p ó ł f i n a n s o w a n y j e s t Lubelskie - smakuj życie!" oraz Poza głównymi antenami, z R e g i o n a l n e go P r o g r a m u Wyłącz napięcie, włącz zasilanie". klip emitowany będzie również w Operacyjnego Województwa kanałach tematycznych i stacjach Lubelskiego , Działanie 2.4 Założeniem tej kampanii jest partnerskich TVN-u, m.in.: TVN24, Marketing gospodarczy. ukazanie regionu jako miejsca TVN Style, Animal Planet, Discovery przyjaznego ludziom, w którym Channel, MTV, National Geographic źródło: można rozsmakować się w życiu, Płyta Katarzyny Zdybel PORTRAIT dniu 14 stycznia 2014 roku Gillet Hugo Fox w Oxfordzie w solowe oraz prowadząc tamtejszą Wodbędzie się premiera stanie Ohio (USA) w 2012 roku, zaś w grupę fagocistów. Na swym koncie debiutanckiej płyty pt. PORTRAIT 2009 roku została laureatką II ma także współpracę z SWR m ł o d e j, u z d o l n i o n e j nagrody (I nie przyznano) oraz Saarbrücken-Kaiserslautern oraz krasnobrodzianki - Katarzyny nagrody za najlepsze wykonanie Islandzką Orkiestrą Symfoniczną Zdybel. u t w o r u k o n k u r s o w e g o i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej. Od 2007 roku K a t a r z y n a artystka jest solistką Orkiestry Z d y b e l - j e d n a z Symfonicznej Filharmonii n a j b a r d z i e j Wrocławskiej. utytułowanych fagocistek młodego pokolenia. W opisie do płyty czytamy: W latach Wielu kompozytorów ceni s t u d i o w a ł a p o d sobie jego śpiewność oraz kierunkiem Zbigniewa zdolności w y woł y wania Płużka w Akademii e f e k t ó w g r o t e s k o w y c h Muzycznej w Warszawie, i karykaturalnych, jednak mimo a trzy lata później to fagot nie należy do u k o ń c z y ł a z instrumentów, na które tworzy wyróżnieniem studia się masowo. Tym cenniejsza p o d y p l o m o w e wydaje się płyta-portret, w pełni ( S o l i s t e n k l a s s e ) w ukazująca barytonowo-basowy Hochschule für Musik w charakter fagotu i możliwości Stuttgarcie w klasie popisowe we wszystkich Marka Engelhardta. Od rejestrach instrumentu r o k u j e s t doktorantką w klasie Płytę już teraz można Czesława Klonowskiego w Międzynarodowym Konkursie kupić na a po w Akademii Muzycznej im. Karola I n s t r u m e n t ó w D ę t y c h premierze w sklepach Empik w całej Lipińskiego we Wrocławiu. Artystka i Perkusyjnych w Moskwie. Polsce. j e s t l a u r e a t k ą w i e l u K o n c e r t u j e j a k o s o l i s t k a międzynarodowych konkursów, m. i kameralistka. W sezonie 2011/2012 materiał nadesłany in. I nagrody w Międzynarodowym współpracowała z Królewską Operą K o n k u r s i e I D R S F e r n a n d w Kopenhadze, wykonując partie Wydawca: Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze, Tomaszów Lubelski, ul. Kościelna 9, tel ,

2 Zima w OEM RPN Godziny otwarcia Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN: W okresie od 1 listopada do 31 marca w godz z wyjątkiem poniedziałków ostatnie wejście grupy zorganizowanej godz Zachęcamy do zwiedzania wystawy stałej W krainie jodły, buka i tarpana oraz do korzystania z oferty ośrodka. ul. Plażowa 3, Zwierzyniec, tel./fax: Roztocze na Facebook`u Zapraszamy wszystkich użytkowników portalu społecznościowego Facebook na profil Roztocze. Dofinansowanie unijne! Zapytaj u źródła Prezentujemy listę Lokalnych Grup Działaniaw regionie Roztocza, które ogłaszają konkursy w ramach programu LEADER IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O dotacje mogą ubiegać się samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne. Informacji udzielają biura LGD. LGD Roztocze Tomaszowskie gminy: Bełżec, Krynice, Lubycza Królewska, Susiec, Tarnawatka i Tomaszów Lubelski. tel , LGD Nasze Roztocze gminy: Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość, Zwierzyniec. tel , LGD Serce Roztocza gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Narol. tel , LGD Dolina Wieprza i Poru gminy: Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn. tel LGD Ziemia Biłgorajska gminy: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Księżpol, Łukowa, Obsza, Tereszpol, Potok Górny, Tarnogród, Turobin. tel , Szansa na dalszy remont synagogi w Cieszanowie est szansa na kompleksową Żydów Polskich i koordynator a jedyny nagrobek to odbudowany w J renowację zdewastowanej projektu Wirtualny Sztetl r. przez Fundację Rodziny synagogi w Cieszanowie. Po Nissenbaumów ohel cadyka Symchy gruntownym wyremontowaniu Rabini akceptują plany Isachara Bera Halberstama. Rabini dachu, władze przymierzają się do władz miasta dotyczące renowacji o c z e k u j ą, ż e w z w i ą z k u kompleksowego remontu bóżnicy. synagogi. Chcą, aby podczas prac z przeznaczeniem synagogi na cele Między innymi o tej sprawie z jak największą wiernością użyteczności publicznej, władze r o z m aw i a n o z p o t o m k a m i odtworzono fasadę budynku miasta otoczą cmentarz stałą opieką, miejscowego cadyka z Nowego zgodnie z jej przedwojennym przeprowadzając cykliczne prace Jorku. Budynek synagogi, jak wiele w naszym regionie, w latach PRL wykorzystywano jako magazyn zbożow y. Od początku lat dziewięćdziesiątych zdewastowany o b i e k t b y ł z a m k n i ę t y i nieużytkowany, zagrożony katastrofą budowlaną. W 2013 roku dzięki wsparciu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odbudowano strop synagogi, a całość pokryto nowym dachem. Władze Cieszanowa chcą k o n t y n u o w a ć p r a c e konserwatorskie, a budynek przeznaczyć na dom kultury. W tej właśnie sprawie wyglądem oraz zachowano wszelkie porządkowe, wykaszając trawę w piątek (20.12) w Cieszanowie możliwe oryginalne elementy i zarośla. Zgodnie z sugestią odbyło się spotkanie z burmistrzem architektoniczne i plastyczne Krzysztofa Bielawskiego, rabini Zdzisławem Zadwornym, na które wnętrza (m. in. relikty polichromii). zaapelowali do burmistrza p r z y b y l i z N o w e g o J o r k u Jest dla nich ważne, by w obiekcie nie o rozpoczęcie poszukiwań macew, potomkowie miejscowego cadyka pojawiły się symbole religijne których część być może znajduje się Symchy Isachara Bera Halberstama niezwiązane z judaizmem, w okolicy. nowojorscy rabini Lejbisz Rubin, a synagoga była udostępniana Jakow Symcha Rubin oraz Chaim przyjezdnym, którzy chcieliby Warto zwrócić uwagę na Rubin. W rozmowach uczestniczyli odmówić w niej modlitwy. fakt, że rabini podczas negocjacji między innymi: Anna Pajączkowska opierali się między innymi na nauczycielka w Zespole Szkół W rozmowach poruszono materiale ikonograf icznym, Publicznych w Cieszanowie oraz także temat cmentarza żydowskiego. zgro m a d zony m n a p o r t a l u Tomasz Róg historyk i pracownik Jak wynika z ustaleń pracowników Wirtualny Sztetl. Centrum Kultury w Cieszanowie. Na Urzędu Miasta, w latach II wojny zaproszenie nowojorskiej wspólnoty światowej wszystkie macewy zostały Opracowano na podstawie tekstu c h a s y d ó w b o b o w s k i c h d o na rozkaz Niemców wyrwane, Krzysztofa Bielawskiego; Wirtualny Cieszanowa przyjechał także potłuczone i użyte do utwardzenia Sztetl, Krzysztof Bielawski główny drogi, zalanej później asfaltem. Dziś źródło: specjalista w Muzeum Historii teren cmentarza jest ogrodzony, Ambasador Województwa Lubelskiego ozpoczynamy jubileuszową przyznanie tytułu Ambasadora Lubelskiego, ul. Lubomelska 1-3, R- XV - edycję konkursu Województwa Lubelskiego" Lublin, pokój nr 128 A m b a s a d o r Wo j e wó d z t w a powinien zawierać dane kandydata: (Kancelaria Ogólna Urzędu Lubelskiego". Kapituła Honorowego imię i nazwisko bądź nazwę Marszałkowskiego Województwa Tytułu zaprasza do składania instytucji lub firmy, datę urodzenia L u b e l s k i e g o w L u b l i n i e ). propozycji kandydatur w terminie lub datę założenia (w przypadku W przypadku pytań prosimy o do 31 stycznia 2014 roku. Tytuły f i r my, i n s t y t u c j i ), m i e j s ce kontakt z Jadwigą Januszek z Ambasadora 2013" przyznane zamieszkania, miejsce pracy oraz Departamentu Promocji i Turystyki, zostaną osobie, instytucji i firmie, s z c z e gó ł o we u z a s a d n i e n i e tel , które w ostatnim czasie wniosły z g ł a s z a n e j k a n d y d a t u r y istotny wkład w promocję Regionu (udokumentowana charakterystyka Lubelskiego w kraju i poza jego osiągnięć, notka biograficzna). źródło: granicami. Informacje o poprzednich edycjach, regulamin i wniosek zgłoszenia L a u r e a c i w y ł o n i e n i kandydata są zamieszczone na zostaną przez Kapitułę, której stronie p r z e w o d n i c z y M a r s z a ł e k Województwa Lubelskiego. Prawo Zgłoszenia kandydatur zgłaszania kandydatur mają: należy dokonać w formie pisemnej, j e d n o s t k i s a m o r z ą d ó w w terminie do 31 stycznia 2014 r. terytorialnych (także rady gmin, (piątek), na adres: Sekretarz miast i powiatów), organizacje i Kapituły, Departament Promocji instytucje społeczno-kulturalne, i T u r y s t y k i U r z ę d u naukowe i gospodarcze. Wniosek o Marszałkowskiego Województwa Wydawca: Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze, Tomaszów Lubelski, ul. Kościelna 9, tel ,

3

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza mikroprzedsiębiorstwa na BEZPŁATNE SZKOLENIA BRANŻOWE w ramach projektu Turystyka na PLUS Zapraszamy mikroprzedsiębiorstwa: posiadające jednostkę organizacyjną w woj. lubelskim, prowadzące działalność związaną z TURYSTYKĄ oraz ich pracowników zamieszkałych lub zatrudnionych w woj. lubelskim - do udziału w jednym z 3 bezpłatnych szkoleń: EKOturystyka Turystyka biznesowa Budowa produktu turystycznego Uczestnikom zapewniamy: + wykwalifikowaną kadrę wykładowców + program i harmonogram dostosowany do potrzeb uczestników + małe grupy szkoleniowe + obiad i poczęstunek + materiały szkoleniowe + zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje Informacje i zapisy Biuro Projektu: ul. Wojciechowska 9, Lublin tel Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Człowiek najlepsza inwestycja ogłoszenie płatne

5

6

7

8

9

10

11

12

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie Numer 3(23)/2014 ISSN 2081 8033 Rozmowa numeru Johannes Hahn, były unijny komisarz ds. polityki regionalnej: Pięć lat pod znakiem reformy polityki spójności kalendarium Nowe departamenty od zarządzania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

BIULETYNINFORMACYJNY

BIULETYNINFORMACYJNY NR 4/2012 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Trasy rowerowe Polski Wschodniej str. 2 Meczety i mizary uznane za pomniki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Zwolnij! Jest ślisko!

Zwolnij! Jest ślisko! BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 2(2) październik 2008 Pola naftowe na Biłgorajszczyźnie? W październiku Geofizyka Kraków Sp. z o.o. rozpoczęła badania sejsmiczne

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami

2011-06-29 Jarocin między czołgami, samolotami i armatami 2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami Wernisaż wystawy plenerowej "30 lat jarocińskich festiwali", przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie w ramach projektu Spichlerz Polskiego

Bardziej szczegółowo

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r.

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. W NUMERZE: STRZEGOM Nowe kamienice s remontowane Kolejnym remontowanym

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI ISSN 2299-0577 www.fundusze.malopolska.pl Nr 2 (10) sierpień 2014 Rowerem przez Małopolskę str. 3 Nasze produkty najlepsze! str. 10 str. 15 Renesansowa perła Fundusze

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy!

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy! gazeta bezpłatna nr 1/2011 2011 Organizatorzy warsztatów przygotowali mnóstwo prac związanych ze Świętami Wielkanocnymi, a prym wiodły oczywiście jaja. Uwagę przykuwały szczególnie te ogromne - gliniane

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22 Kronika NR 4 (110) 2012 ROK / ISSN 1730-749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl wrzesień / PaźDziernik 2011 081-809 sn 2 #8 is

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl wrzesień / PaźDziernik 2011 081-809 sn 2 #8 is wrzesień / październik 2011 #8 issn 2081-8092 Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich / www.archsarp.pl 3 2 W numerze: wydawca stowarzyszenie architektów polskich sarp 00-950 warszawa ul. foksal

Bardziej szczegółowo