Techniki aktywnego poszukiwania pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki aktywnego poszukiwania pracy"

Transkrypt

1 Urząd Gminy w Kleszczowie Techniki aktywnego poszukiwania pracy Wykonano za środki grantu Ministerstwa Gospodarki i Pracy na rozwój Gminnych Centrów Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA

2 Jak rozpocząć poszukiwanie pracy? Pierwsze rady: Przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę, że praca sama nie przyjdzie do Ciebie. O pracę trzeba walczyć! Bądź cierpliwy może to potrwać kilka miesięcy. Bądź zdeterminowany wyślij kilkadziesiąt ofert. Zacznij od autodiagnozy i oceny swoich talentów, umiejętności, chęci i możliwości: Co lubisz robić? Co robisz dobrze? Czy masz jakieś umiejętności? Jakie masz zainteresowania? Jakie masz zdolności i predyspozycje? Jakie zebrałeś doświadczenia zawodowe i jakbyś mógł je wykorzystać? Poszukując pracy: skorzystaj z pomocy znajomych, śledź ogłoszenia w gazetach i komunikaty w radiu i telewizji, kontaktuj się z pracodawcami, zwróć się o pomoc do Biura Karier. Gdzie szukać ofert pracy? 1. Ogłoszenia w prasie codziennej firmy doradztwa personalnego prowadzą bazę danych, do której można przesłać swój list motywacyjny wraz z życiorysem; 2. Urzędy pracy prowadzą spisy oferowanych miejsc pracy; 3. Czasopisma fachowe z danej branży; 4. Lokalne organizacje społeczne: kluby, fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, organizacje młodzieżowe; 5. Internet: internetowe serwisy rekrutacyjne, strony internetowe firm, zarówno doradztwa personalnego, jak i bezpośrednio firm poszukujących pracowników; 6. Bezpośrednie kontakty (znajomi, koledzy, wizytówki, itp.). Warto zaglądać bezpośrednio na strony pracodawców, które zawierają informacje nt. poszukiwanych zawodów. Możesz również odwiedzić wirtualne targi pracy, gdzie uzyskasz informacje o oferowanych stanowiskach. Jednak najwięcej ogłoszeń znajdziesz w tzw. wortalach, czyli na specjalistycznych stronach, poświęconych tylko pracy. Oto adresy internetowe niektórych z nich: Praca w unii europejskiej unijny internetowy system pośrednictwa pracy Europejskiego Biura ds. Zatrudnienia (European Employment Services EURES). Serwis jest udostępniony w trzech językach: angielskim, niemieckim i francuskim i dostarcza niezbędnych informacji o warunkach życia i mieszkania w danym miejscu, wolnych miejscach pracy oraz zasadach ubiegania się o poszczególne stanowiska.

3 WIELKA BRYTANIA Obywatele nowych państw członkowskich mogą bez ograniczeń wjeżdżać do Wielkiej Brytanii w celu poszukiwania i podejmowania pracy. W ciągu miesiąca po podjęciu pracy w Wielkiej Brytanii należy zarejestrować się w programie rejestracji pracowników (Worker Registration Scheme WRS). Dokonuje się tego drogą pocztową. Jednorazowa opłata z tym związana wynosi 50 GBP. Otrzymane potwierdzenie rejestracji należy przedstawić pracodawcy. W przypadku zmiany pracodawcy należy uaktualnić zgłoszenie rejestracji, co nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Po upływie 12 miesięcy zatrudnienia można uzyskać zezwolenie na pobyt, które w Wielkiej Brytanii ma charakter potwierdzenia prawa do pobytu na podstawie Rozporządzenia 1612/68. Podejmując pracę w Wielkiej Brytanii należy uzyskać Numer Ubezpieczenia Społecznego. W tym trzeba zgłosić się do lokalnego biura Departamentu Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions) w przypadku przebywania na terenie Anglii, Szkocji i Walii, a w Irlandii Północnej do Departamentu Rozwoju Społecznego (Department for Social Development). Uwaga: odrębne zasady obowiązują na Wyspie Man, w Gibraltarze i na Wyspach Normandzkich. : Wydział Ekonomiczno Handlowy Ambasady RP w Londynie Ambasada Brytyjska w Warszawie Strona służb imigracyjnych, zawierająca formularz WRS oraz obszerne broszury i wskazówki, również po polsku Strona służb imigracyjnych IRLANDIA Obywatele wszystkich państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą przebywać w Irlandii do trzech miesięcy bez konieczności dokonywania jakichkolwiek formalności. Warunkiem jest oczywiście możliwość utrzymania się w oparciu o własne środki. W tym okresie można poszukiwać pracę, korzystając także z usług publicznych służb zatrudnienia. Obywatele wszystkich państw EOG, w tym także obywatele nowych państw członkowskich, mogą podejmować pracę w Irlandii na takich samych warunkach, jak Irlandczycy. Aby podjąć pracę nie trzeba legitymować się także pozwoleniem na pobyt, chociaż jest ono wymagane przy pobytach przekraczających 3 miesiące. Zamieszkując w Irlandii należy w lokalnym Biurze Świadczeń Społecznych (Social Welfare Office) uzyskać numer PPS (Personal Public Service). Będzie on niezbędny przy kontaktach z instytucjami ubezpieczenia społecznego, urzędem skarbowym i w wielu innych sytuacjach. Przy pobycie przekraczającym 3 miesiące należy złożyć w Biurze ds. Imigracji w Dublinie (w innych miejscach kraju na policji) wniosek o zezwolenie na pobyt. Należy dołączyć do niego dokument potwierdzający źródło utrzymania w Irlandii, czyli np. zaświadczenie o zatrudnieniu lub potwierdzenie statusu samozatrudnionego. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Dublinie Ambasada Irlandii w Warszawie Serwer rządowy poświęcony różnym aspektom życia w Irlandii Ministerstwo Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia Wydział Ekonomiczno- Handlowy Ambasady RP w Hadze Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie CWI Centrum Pracy i Dochodów Strona holenderskich służb zatrudnienia HOLANDIA Obywatele nowych państw członkowskich mogą przebywać w Holandii do trzech miesięcy w celach prywatnych, w tym również poszukując pracy. Niezbędne jest posiadanie środków utrzymania w tym okresie. Uzyskanie zezwolenia na pracę stanowi podstawę zatrudnienia obywateli Polskich w Niderlandach. Pracodawca składa wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w Centrum Pracy i Dochodów (CWI). Pracodawca musi wykazać, że przez co najmniej 6 tygodni bezskutecznie poszukiwał pracownika lokalnego lub z innego starego państwa członkowskiego UE za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia i systemu EURES. Udzielenie zezwolenia na pracę cudzoziemca uzależnione jest m.in. od warunków zatrudnienia i sytuacji na rynku pracy. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest w czasie do 5 tygodni od złożenia wniosku. Całość procedury uzyskiwania zezwolenia (wraz ze zgłoszeniem wakatu) trwa minimalnie ok. 3 miesięcy. W niektórych branżach, cierpiących na brak specjalistów, wydanie zezwolenia możliwe jest w oparciu o szybszą procedurę bez konieczności udowodnienia niepowodzenia w poszukiwaniu pracowników. Branże, których dotyczą te rozwiązania ogłaszane są okresowo przez CWI. Obecnie ułatwienia dotyczą m.in. asystentów sal operacyjnych, laboratoriów radioterapeutycznych i radiodiagnostycznych. Obywatele państw UE/EOG, przybywający do Niderlandów z zamiarem dłuższego pobytu, obowiązani są do rejestracji w Biurze Policji ds. Cudzoziemców ( Vreemdelingenpolitie) w ciągu 8 dni od przyjazdu do Holandii. Przed podjęciem pracy należy uzyskać w urzędzie skarbowym numer SOFI, służący celom podatkowym i ubezpieczenia społecznego. Przebywanie w Niderlandach przez okres powyżej 3 miesięcy wymaga uzyskania od władz lokalnych dowodu legalnego zamieszkania. W celu jego uzyskania osoba zatrudniona musi wykazać się zaświadczeniem o legalnym zatrudnieniu.

4 NIEMCY Obywatele wszystkich państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym Polski, mogą przebywać w Niemczech do trzech miesięcy bez pozwolenia na pobyt, pod warunkiem posiadania odpowiednich środków na sfinansowanie pobytu. Jeśli pobyt miałby trwać dłużej niż miesiąc, należy go zgłosić we właściwym miejscowo urzędzie ds. cudzoziemców (Ausländerbehörde). Pobyt dłuższy niż 3 miesiące wymaga uzyskania pozwolenia na pobyt (EG-Aufenthaltsbewilligung). Wysokowykwalifikowani przedstawiciele zawodów medycznych mogą starać się o pozwolenie na prace w Niemczech na zasadach ogólnych, tzn. na podstawie rozporządzenia o wyjątkach od wstrzymania naboru pracowników zagranicznych (Anwerbestoppausnahmev erordnung). O pozwolenie na pracę występuje pracodawca, który we właściwej miejscowo Agencji ds. Pracy składa wniosek wraz z szeregiem załączników (poświadczenie kwalifikacji, opis funkcji wykonywanych w przedsiębiorstwie, dokładny opis stanowiska pracy wraz z warunkami płacowymi, potwierdzenie znajomości języka niemieckiego). Agencja ds. Pracy rozpatruje wniosek, dokonując jednocześnie tzw. badania rynku pracy (czyli szuka potencjalnego pracownika na dane stanowisko na lokalnym rynku pracy). Jeśli na lokalnym rynku pracy urząd pracy nie znajdzie bezrobotnego obywatela niemieckiego (albo obywatela innego państwa, korzystającego z uprzywilejowanego dostępu do niemieckiego rynku pracy), spełniającego kryteria stawiane przez pracodawcę zagranicznemu pracownikowi, pozwolenie może zostać wydane. Procedura taka musi trwać co najmniej 4 tygodnie, a w praktyce może trwać nawet 6 miesięcy. Istnieje również możliwość zatrudnienia w Niemczech na podstawie polsko-niemieckiej umowy o tzw. pracownikachgościach. Pracownicy-goście przebywają w Niemczech w celu podniesienia swych kwalifikacji zawodowych i językowych; okres pracy w Niemczech wynosi zasadniczo 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. Kandydaci muszą mieć od 18 do 40 lat i muszą wykazywać się odpowiednim wykształceniem. Jednostkami koordynującymi zatrudnienie stażystów po stronie polskiej są Wojewódzkie Urzędy Pracy (i to do nich kieruje się odpowiednie wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami), po stronie niemieckiej Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (Centralny Urząd Pośrednictwa Pracy) w Bonn. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Konsulatu Generalnego RP w Kolonii Federalna Agencja ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit) WŁOCHY Aby legalnie pracować we Włoszech, należy uzyskać zezwolenie na pracę. Inicjatorem procedury rekrutacyjnej polskiego pracownika jest włoski pracodawca. Pracodawca, który zamierza zatrudnić na czas określony lub nieokreślony Polaka, powinien złożyć w Powiatowej Dyrekcji Pracy (Direzione Provinciale del Lavoro) podanie o zezwolenie na pracę (autorizazione al lavoro). Podanie musi być zaadresowane do Direzione Provinciale del Lavoro, której podlega miejscowość, gdzie będzie wykonywana praca i musi zawierać dane personalne pracodawcy, dane personalne pracownika oraz oferowane warunki pracy (rodzaj układu zbiorowego, który będzie miał zastosowanie, przewidziane stanowisko, wysokość brutto wynagrodzenia, czas pracy, miejsce zatrudnienia, rodzaj kontraktu: na czas określony, nieokreślony, sezonowy). Do podania musi być załączony kontrakt pracy zawarty z obywatelem polskim, którego warunkiem zalegalizowania jest uzyskanie zezwolenia na pracę (autorizazzione al lavoro) i karty pobytu (carta di soggiorno) przez pracownika. Direzione Provinciale del Lavoro po dokonaniu koniecznych weryfikacji i sprawdzeniu, czy limit miejsc pracy zarezerwowany dla obcokrajowców z nowych krajów UE nie został wyczerpany, wydaje zezwolenie na pracę, które przekazuje pracodawcy, INPS (Instytutowi Zabezpieczeń Społecznych), INAIL (Instytutowi Ubezpieczeń od Nieszczęśliwych Wypadków) i kwesturze (organ MSW) zgodnie z kompetencją terytorialną. Pracownik będzie musiał udać się do tej kwestury w celu otrzymania karty pobytowej. Szczególne regulacje dotyczące zawodów sanitarnych (lekarzy chirurgów i dentystów, weterynarzy, farmaceutów, położnych, pielęgniarek, techników sanitarnych radiologii) we Włoszech: zawody te są zrzeszone w Ordini lub Collegi (Rady, Izby) z siedzibą w każdym powiecie. We Włoszech wykonywanie zawodów sanitarnych jest dozwolone również osobom, które uzyskały dyplom i uprawnienia za granicą po warunkiem uzyskania uznania tych kwalifikacji przez Ministerstwo Zdrowia. Aby wykonywać zawód sanitarny we Włoszech konieczne jest zapisanie się do odpowiedniego rejestru zawodów. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP Ambasada Włoch Ministerstwo Pracy i Polityk SpołecznychI

5 NORWEGIA Obywatele polscy mogą przebywać w Norwegii w celu poszukiwania pracy przez okres do sześciu miesięcy, pod warunkiem dokonania w placówce publicznych służb zatrudnienia Aetat rejestracji jako poszukujący pracy. W okresie poszukiwania pracy należy dysponować odpowiednimi środkami utrzymania. Obywatele nowych państw członkowskich UE, w tym Polski, obowiązani są uzyskać zezwolenie na pobyt z możliwością podjęcia pracy. Dla uzyskania zezwolenia należy przedstawić poświadczenie zatrudnienia lub umowę (na pełen etat) wraz z wypełnioną częścią (pkt 5) poświadczenia zatrudnienia. Dokumenty te muszą być podpisane przez pracownika i pracodawcę. Wniosek o zezwolenie składa się na policji lub w norweskim konsulacie. Wniosek może złożyć także pracodawca (niezbędne jest wówczas pisemne upoważnienie od pracownika na specjalnym formularzu). Złożenie wniosku jest bezpłatne. Zezwolenie nie jest zależne od konkretnego typu pracy, jej miejsca ani kwalifikacji zawodowych. W przypadku zmiany pracy nie wymaga się powtórnego wnioskowania o zezwolenie. Jeżeli jest prawdopodobne, że wniosek danej osoby zostanie rozpatrzony pozytywnie przez Urząd ds. Cudzoziemców, policja może wydać pracownikowi tymczasowe pozwolenie na pracę. Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt należy zarejestrować się w Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret). Konieczna jest również rejestracja w urzędzie podatkowym (Skattekort). Zezwolenie na pobyt z możliwością pracy nie stanowi pozwolenia na osiedlenie się. Pozwolenie na osiedlenie, dające prawo do stałego pobytu i pracy w Norwegii, może być wydane osobom zamieszkałym w Norwegii nieprzerwanie przez okres co najmniej trzech lat. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Oslo Ambasada Królestwa Norwegii w Warszawie Urząd ds. Cudzoziemców (liczne informacje i formularze dostępne na stronie po polsku) Norweskie publiczne służby zatrudnienia HISZPANIA Ambasada RP w Madrycie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Aby legalnie pracować w Hiszpanii obywatel polski musi uzyskać pozwolenie na pracę, które wydawane jest na podstawie umowy o pracę. Do 30 kwietnia 2006 r. mają zastosowanie procedury rekrutacyjne przewidziane Umową o wzajemnym przepływie pracowników między Hiszpanią a Polską. Pracownicy polscy są wybierani w procesach selekcyjnych na podstawie ofert zatrudnienia zgłaszanych przez przedsiębiorców hiszpańskich. Składane oferty mogą dotyczyć: a) stanowisk długookresowych (oferty ogólne i wyspecjalizowane), b) stanowisk o charakterze czasowym. Pracodawca winien złożyć w lokalnym oddziale lub urzędzie pracy i spraw społecznych ofertę pracy, umowę o pracę oraz wniosek na wydanie zezwolenia na pracę i pobyt. Następnie zaaprobowane oferty zostają przekazane przez odpowiednie służby do Polski, gdzie odbędzie się rekrutacja. Umowy o pracę z kandydatami wyłonionymi w drodze selekcji są formalizowane na terytorium Polski. Równocześnie z umową o pracę zostaje pracownikowi wydane pozwolenie na pracę, a także przyznany mu zostaje numer identyfikacji obcokrajowców (NIO). Wszyscy pracownicy, którzy będą pracować w Hiszpanii dłużej niż 180 dni muszą złożyć podanie o wizę. SZWECJA Obywatele wszystkich państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą przebywać w Szwecji do trzech miesięcy bez konieczności dokonywania jakichkolwiek formalności. Warunkiem jest oczywiście możliwość utrzymania się w oparciu o własne środki. W tym okresie można poszukiwać pracę, korzystając także z usług publicznych służb zatrudnienia. Obywatele państw EOG, w tym także obywatele nowych państw członkowskich, mogą podejmować pracę w Szwecji na takich samych warunkach, jak Szwedzi. Aby podjąć pracę nie trzeba legitymować się pozwoleniem na pobyt. Przebywanie w Szwecji dłuższe niż 3 miesiące wymaga uzyskania pozwolenia na pobyt. Wniosek składa się w lokalnym biurze Urzędu ds. Migracji lub szwedzkiej placówce dyplomatycznej. Osoba ubiegająca się o pozwolenie na pobyt powinna wykazać, że dysponuje stałym źródłem utrzymania na terenie Szwecji. W przypadku pracowników będzie to zaświadczenie o zatrudnieniu. Pozwolenie wydawane jest generalnie na okres 5 lat lub w przypadku umów czasowych na krótszy, oznaczony okres. Wraz z pozwoleniem (wydanym na okres powyżej 1 roku) otrzymuje się numer systemu ewidencji ludności. Otrzymanie pozwolenia jest bezpłatne. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Szwecji Ambasada Królestwa Szwecji w Warszawie Szwedzki Urząd ds. Migracji Szwedzka administracja pracy

6 AUSTRIA Obywatele wsz ystkich państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą przebywać w Austrii do trzech miesięcy bez pozwolenia na pobyt, pod warunkiem posiadania odpowiednich środków na sfinansowanie pobytu. Pracownicy o wysokich kwalifikacjach mogą zostać zatrudnieni jako tzw. personel kluczowy. Personel kluczowy to pracownicy dysponujący szczególnymi umiejętnościami albo wykształceniem; wynagrodzenie takiego pracownika musi wynosić minimum 60% maksymalnej stawki bazowej, wymaganej przez przepisy o ubezpieczeniu społecznym (w roku 2004 jest to EUR brutto miesięcznie). Ponadto zatrudnienie personelu kluczowego musi mieć pozytywne znaczenie dla lokalnego rynku pracy albo mieć istotny wpływ na kierowanie zakładem. Odpowiedni wniosek o wydanie zezwolenia na pracę i na pobyt pracownika kluczowego sporządza zainteresowany cudzoziemiec, a składa go (i częściowo uzupełnia) pracodawca w rejonowym Urzędzie ds. Cudzoziemców (Bezirksverwaltungsbehörde Fremdenbehörde) lub w urzędzie premiera kraju związkowego. Wniosek rozpatrywany jest najpierw przez Urząd ds. Cudzoziemców, a następnie przez Urząd Pośrednictwa Pracy (Arbeitsmarktservice), który dokonuje tzw. badania rynku pracy (czyli szuka potencjalnego pracownika na dane stanowisko na lokalnym rynku pracy). Jeśli na lokalnym rynku pracy urząd pracy nie znajdzie bezrobotnego, spełniającego kryteria stawiane przez pracodawcę zagranicznemu pracownikowi, to wniosek wraca do Urzędu ds. cudzoziemców który wydaje pozwolenie na pobyt i zatrudnienie. Cała procedura trwa ok. 6 tygodni. Pozwolenie ważne jest 1 rok i może być przedłużane w postaci tzw. zgody na pracę (Arbeitserlaubnis) lub pozwolenia na zatrudnienie (Beschäftigungsbewilligung). W przypadku personelu kluczowego, zezwolenie na pobyt jest tożsame z zezwoleniem na pracę Niederlassungsbewilligung). W pozostałych przypadkach przebywanie w Austrii dłużej niż na okres 3 miesięcy wymaga uzyskania pozwolenia na pobyt. Uzyskuje się je w urzędzie dzielnicowym (Bezirksverwaltungsbehörde) albo w lokalnym komisariacie policji (Fremdenpolizeiliches Büro). Pozwolenie wydawane jest generalnie na okres 5 lat lub w przypadku umów czasowych na okres krótszy. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Austrii Austriacka Administracja Pracy (Arbeitsmarktservice) FRANCJA Osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie może przybyć dobrowolnie do Francji, aby szukać pracy, o ile nie otrzymała zezwolenia na dostęp do rynku pracy. Pracodawca francuski jest inicjatorem procesu rekrutacji cudzoziemca. Aby pracować we Francji, należy posiadać kartę pobytu i kartę pracy. W ciągu trzech miesięcy od przybycia na terytorium państwa należy złożyć wniosek o wydanie karty pobytu w prefekturze, podprefekturze, merostwie lub komisariacie policji w zależności od miejsca, gdzie dana osoba przebywa. Przyszły pracownik powinien dołączyć do wniosku poświadczenie zatrudnienia podpisane przez pracodawcę (określające m.in. przewidywany okres zatrudnienia). Aby legalnie pracować we Francji obywatele Polski obowiązani są uzyskać zezwolenie na pracę. Rodzaj zezwolenia na pracę zależy od okresu trwania umowy o pracę: gdy umowa zawarta jest na okres krótszy niż 1 rok, wydawane jest tymczasowe zezwolenie na pracę (APT Autorisation provisoire de travail), na odnawialny okres dziewięciu miesięcy. Czas trwania i okres ważności karty pobytu zależy od czasu trwania tymczasowego zezwolenia na pracę. Jednak ten rodzaj karty pracy nie zezwala na zmianę pracodawcy, ani na pozostanie we Francji dłużej niż pozwala na to okres tymczasowego zezwolenia na pracę; gdy umowa zawarta jest na jeden rok i dłużej, wydawana jest wtedy jedna karta pobytu i pracy, tzw. karta pobytu tymczasowego (CST Carte de séjour temporaire) z adnotacją pracownik. Karta ta jest ważna na jeden rok i jest odnawialna. Jej posiadacz może zmienić pracodawcę. Procedura rekrutacyjna: pracodawca składa w Dyrekcji Departamentu Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (DDTEFP) wniosek o zatrudnienie pracownika z Polski wraz z ofertą zatrudnienia w ANPE (Agencja Krajowa ds. Zatrudnienia) w ustawowym terminie sześciu tygodni. Po tej publikacji ANPE wydaje opinię i przekazuje ją do DDTEFP, która wydaje decyzję. Jeżeli decyzja jest pozytywna, pracownik zostaje wezwany przez biuro Urzędu ds. Migracji Międzynarodowej i poddany badaniom (w zależności od miejsca pobytu badania wykonywane są w Polsce lub we Francji). Po wydaniu świadectwa badania lekarskiego zostaje wydana umowa o pracę lub tymczasowe zezwolenie na pracę. Należy następnie stawić się w wydziale ds. cudzoziemców w prefekturze właściwej dla miejsca pobytu z niezbędnymi dokumentami, zwłaszcza z egzemplarzem umowy o pracę z adnotacją DDTEFP, świadectwem badania lekarskiego i dokumentami podróży w celu otrzymania karty pobytu. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP Ambasada Republiki Francuskiej Ministerstwo Zatrudnienia, Pracy i Spójności Społecznej Urząd ds. Migracji Międzynarodowe Sukces w znalezieniu pracy jest wynikiem dobrej znajomości samego siebie oraz dobrej znajomości rynku pracy.

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII Stan na dzień 17 sierpnia 2006 r. SPIS TREŚCI: 1 1. PRZEKRACZANIE GRANICY...

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe pośrednictwo pracy Eures

Międzynarodowe pośrednictwo pracy Eures Spis treści: 1. Międzynarodowe pośrednictwo pracy Eures...3 2. Poradnictwo zawodowe...6 3. Jak uzyskać zasiłek za pracę za granicą?...8 4. Wyjeżdżając za granicę bądź świadomy że...12 5. Austria...15 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM Polaka w Szwecji

VADEMECUM Polaka w Szwecji VADEMECUM Polaka w Szwecji 1 Spis treści Podstawowe informacje 5 Placówki dyplomatyczne Organizacje i instytucje polonijne Pierwsze kroki w Szwecji 8 Rejestracja pobytu Szwedzki numer personalny ID-kort

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi ISBN 83-912868-5-1 Konsultacja merytoryczna: Tomasz L. Krawczyk, LLM. Eur. (Leicester) Tłumaczenie:

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

Nowy/a w Holandii. Europejska migracja zarobkowa. Broszura informacyjna

Nowy/a w Holandii. Europejska migracja zarobkowa. Broszura informacyjna Niniejsza broszura jest dostępna w różnych językach na stronach internetowych: www.nieuwinnl.nl i www.newinthenetherlands.nl Nowy/a w Holandii Europejska migracja zarobkowa Broszura informacyjna Jeśli

Bardziej szczegółowo

PRACA W. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura

PRACA W. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura REGIONY AUTONOMICZNE Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Valencia Ciudad Autónoma

Bardziej szczegółowo

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock Do pracy w Finlandii Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią Anton Ivanov/Shutterstock te-services.fi Ministerstwo Pracy i Gospodarki, 11/2014 Składanie: Edita Publishing

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 18 sierpnia 2015, 15:54 Strona znajduje się w archiwum. Niedziela, 11 kwietnia 2004 INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NORWEGIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Norwegii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Norwegii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 5 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1

W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 2 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ

JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści Broszura powstała w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej...1 1. W jakim celu powstała broszura...2 2. Swobodny przepływ osób a możliwości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik Polak obywatel Unii Europejskiej Praktyczny poradnik Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 1 Wyd.II zaktualizowane Tekst i opracowanie publikacji: Rafał Nagórski Magdalena Skrzypek Katarzyna

Bardziej szczegółowo

24. Austria 26. Belgia 28. Cypr 30. Dania 32. Finlandia 34. Francja 36. Grecja 38. Hiszpania 40. Holandia 42. Irlandia

24. Austria 26. Belgia 28. Cypr 30. Dania 32. Finlandia 34. Francja 36. Grecja 38. Hiszpania 40. Holandia 42. Irlandia spis treści 4. Czy tam jest w ogóle praca? 6. Przyjazd, pobyt, meldunek 8. Ubezpieczenie zdrowotne 10. Świadczenia, emerytury, zasiłki 12. Jaka praca przed osiemnastką? 14. Na swoim spółki i samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

MAŁŻEŃSTWA POZORNE STUDIUM NAD MAŁŻENSTWAMI FIKCYJNYMI W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH MKSC

MAŁŻEŃSTWA POZORNE STUDIUM NAD MAŁŻENSTWAMI FIKCYJNYMI W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH MKSC COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ÉTAT CIVIL (CIEC) SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 3, PLACE ARNOLD - F- 67000 STRASBOURG, FRANCE TÉL. +33 (0) 388 61 18 62 FAX +33 (0) 388 60 58 79 MAŁŻEŃSTWA POZORNE STUDIUM NAD MAŁŻENSTWAMI

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Szwajcarii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Szwajcarii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo