Techniki aktywnego poszukiwania pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki aktywnego poszukiwania pracy"

Transkrypt

1 Urząd Gminy w Kleszczowie Techniki aktywnego poszukiwania pracy Wykonano za środki grantu Ministerstwa Gospodarki i Pracy na rozwój Gminnych Centrów Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA

2 Jak rozpocząć poszukiwanie pracy? Pierwsze rady: Przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę, że praca sama nie przyjdzie do Ciebie. O pracę trzeba walczyć! Bądź cierpliwy może to potrwać kilka miesięcy. Bądź zdeterminowany wyślij kilkadziesiąt ofert. Zacznij od autodiagnozy i oceny swoich talentów, umiejętności, chęci i możliwości: Co lubisz robić? Co robisz dobrze? Czy masz jakieś umiejętności? Jakie masz zainteresowania? Jakie masz zdolności i predyspozycje? Jakie zebrałeś doświadczenia zawodowe i jakbyś mógł je wykorzystać? Poszukując pracy: skorzystaj z pomocy znajomych, śledź ogłoszenia w gazetach i komunikaty w radiu i telewizji, kontaktuj się z pracodawcami, zwróć się o pomoc do Biura Karier. Gdzie szukać ofert pracy? 1. Ogłoszenia w prasie codziennej firmy doradztwa personalnego prowadzą bazę danych, do której można przesłać swój list motywacyjny wraz z życiorysem; 2. Urzędy pracy prowadzą spisy oferowanych miejsc pracy; 3. Czasopisma fachowe z danej branży; 4. Lokalne organizacje społeczne: kluby, fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, organizacje młodzieżowe; 5. Internet: internetowe serwisy rekrutacyjne, strony internetowe firm, zarówno doradztwa personalnego, jak i bezpośrednio firm poszukujących pracowników; 6. Bezpośrednie kontakty (znajomi, koledzy, wizytówki, itp.). Warto zaglądać bezpośrednio na strony pracodawców, które zawierają informacje nt. poszukiwanych zawodów. Możesz również odwiedzić wirtualne targi pracy, gdzie uzyskasz informacje o oferowanych stanowiskach. Jednak najwięcej ogłoszeń znajdziesz w tzw. wortalach, czyli na specjalistycznych stronach, poświęconych tylko pracy. Oto adresy internetowe niektórych z nich: Praca w unii europejskiej unijny internetowy system pośrednictwa pracy Europejskiego Biura ds. Zatrudnienia (European Employment Services EURES). Serwis jest udostępniony w trzech językach: angielskim, niemieckim i francuskim i dostarcza niezbędnych informacji o warunkach życia i mieszkania w danym miejscu, wolnych miejscach pracy oraz zasadach ubiegania się o poszczególne stanowiska.

3 WIELKA BRYTANIA Obywatele nowych państw członkowskich mogą bez ograniczeń wjeżdżać do Wielkiej Brytanii w celu poszukiwania i podejmowania pracy. W ciągu miesiąca po podjęciu pracy w Wielkiej Brytanii należy zarejestrować się w programie rejestracji pracowników (Worker Registration Scheme WRS). Dokonuje się tego drogą pocztową. Jednorazowa opłata z tym związana wynosi 50 GBP. Otrzymane potwierdzenie rejestracji należy przedstawić pracodawcy. W przypadku zmiany pracodawcy należy uaktualnić zgłoszenie rejestracji, co nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Po upływie 12 miesięcy zatrudnienia można uzyskać zezwolenie na pobyt, które w Wielkiej Brytanii ma charakter potwierdzenia prawa do pobytu na podstawie Rozporządzenia 1612/68. Podejmując pracę w Wielkiej Brytanii należy uzyskać Numer Ubezpieczenia Społecznego. W tym trzeba zgłosić się do lokalnego biura Departamentu Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions) w przypadku przebywania na terenie Anglii, Szkocji i Walii, a w Irlandii Północnej do Departamentu Rozwoju Społecznego (Department for Social Development). Uwaga: odrębne zasady obowiązują na Wyspie Man, w Gibraltarze i na Wyspach Normandzkich. : Wydział Ekonomiczno Handlowy Ambasady RP w Londynie Ambasada Brytyjska w Warszawie Strona służb imigracyjnych, zawierająca formularz WRS oraz obszerne broszury i wskazówki, również po polsku Strona służb imigracyjnych IRLANDIA Obywatele wszystkich państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą przebywać w Irlandii do trzech miesięcy bez konieczności dokonywania jakichkolwiek formalności. Warunkiem jest oczywiście możliwość utrzymania się w oparciu o własne środki. W tym okresie można poszukiwać pracę, korzystając także z usług publicznych służb zatrudnienia. Obywatele wszystkich państw EOG, w tym także obywatele nowych państw członkowskich, mogą podejmować pracę w Irlandii na takich samych warunkach, jak Irlandczycy. Aby podjąć pracę nie trzeba legitymować się także pozwoleniem na pobyt, chociaż jest ono wymagane przy pobytach przekraczających 3 miesiące. Zamieszkując w Irlandii należy w lokalnym Biurze Świadczeń Społecznych (Social Welfare Office) uzyskać numer PPS (Personal Public Service). Będzie on niezbędny przy kontaktach z instytucjami ubezpieczenia społecznego, urzędem skarbowym i w wielu innych sytuacjach. Przy pobycie przekraczającym 3 miesiące należy złożyć w Biurze ds. Imigracji w Dublinie (w innych miejscach kraju na policji) wniosek o zezwolenie na pobyt. Należy dołączyć do niego dokument potwierdzający źródło utrzymania w Irlandii, czyli np. zaświadczenie o zatrudnieniu lub potwierdzenie statusu samozatrudnionego. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Dublinie Ambasada Irlandii w Warszawie Serwer rządowy poświęcony różnym aspektom życia w Irlandii Ministerstwo Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia Wydział Ekonomiczno- Handlowy Ambasady RP w Hadze Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie CWI Centrum Pracy i Dochodów Strona holenderskich służb zatrudnienia HOLANDIA Obywatele nowych państw członkowskich mogą przebywać w Holandii do trzech miesięcy w celach prywatnych, w tym również poszukując pracy. Niezbędne jest posiadanie środków utrzymania w tym okresie. Uzyskanie zezwolenia na pracę stanowi podstawę zatrudnienia obywateli Polskich w Niderlandach. Pracodawca składa wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w Centrum Pracy i Dochodów (CWI). Pracodawca musi wykazać, że przez co najmniej 6 tygodni bezskutecznie poszukiwał pracownika lokalnego lub z innego starego państwa członkowskiego UE za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia i systemu EURES. Udzielenie zezwolenia na pracę cudzoziemca uzależnione jest m.in. od warunków zatrudnienia i sytuacji na rynku pracy. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest w czasie do 5 tygodni od złożenia wniosku. Całość procedury uzyskiwania zezwolenia (wraz ze zgłoszeniem wakatu) trwa minimalnie ok. 3 miesięcy. W niektórych branżach, cierpiących na brak specjalistów, wydanie zezwolenia możliwe jest w oparciu o szybszą procedurę bez konieczności udowodnienia niepowodzenia w poszukiwaniu pracowników. Branże, których dotyczą te rozwiązania ogłaszane są okresowo przez CWI. Obecnie ułatwienia dotyczą m.in. asystentów sal operacyjnych, laboratoriów radioterapeutycznych i radiodiagnostycznych. Obywatele państw UE/EOG, przybywający do Niderlandów z zamiarem dłuższego pobytu, obowiązani są do rejestracji w Biurze Policji ds. Cudzoziemców ( Vreemdelingenpolitie) w ciągu 8 dni od przyjazdu do Holandii. Przed podjęciem pracy należy uzyskać w urzędzie skarbowym numer SOFI, służący celom podatkowym i ubezpieczenia społecznego. Przebywanie w Niderlandach przez okres powyżej 3 miesięcy wymaga uzyskania od władz lokalnych dowodu legalnego zamieszkania. W celu jego uzyskania osoba zatrudniona musi wykazać się zaświadczeniem o legalnym zatrudnieniu.

4 NIEMCY Obywatele wszystkich państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym Polski, mogą przebywać w Niemczech do trzech miesięcy bez pozwolenia na pobyt, pod warunkiem posiadania odpowiednich środków na sfinansowanie pobytu. Jeśli pobyt miałby trwać dłużej niż miesiąc, należy go zgłosić we właściwym miejscowo urzędzie ds. cudzoziemców (Ausländerbehörde). Pobyt dłuższy niż 3 miesiące wymaga uzyskania pozwolenia na pobyt (EG-Aufenthaltsbewilligung). Wysokowykwalifikowani przedstawiciele zawodów medycznych mogą starać się o pozwolenie na prace w Niemczech na zasadach ogólnych, tzn. na podstawie rozporządzenia o wyjątkach od wstrzymania naboru pracowników zagranicznych (Anwerbestoppausnahmev erordnung). O pozwolenie na pracę występuje pracodawca, który we właściwej miejscowo Agencji ds. Pracy składa wniosek wraz z szeregiem załączników (poświadczenie kwalifikacji, opis funkcji wykonywanych w przedsiębiorstwie, dokładny opis stanowiska pracy wraz z warunkami płacowymi, potwierdzenie znajomości języka niemieckiego). Agencja ds. Pracy rozpatruje wniosek, dokonując jednocześnie tzw. badania rynku pracy (czyli szuka potencjalnego pracownika na dane stanowisko na lokalnym rynku pracy). Jeśli na lokalnym rynku pracy urząd pracy nie znajdzie bezrobotnego obywatela niemieckiego (albo obywatela innego państwa, korzystającego z uprzywilejowanego dostępu do niemieckiego rynku pracy), spełniającego kryteria stawiane przez pracodawcę zagranicznemu pracownikowi, pozwolenie może zostać wydane. Procedura taka musi trwać co najmniej 4 tygodnie, a w praktyce może trwać nawet 6 miesięcy. Istnieje również możliwość zatrudnienia w Niemczech na podstawie polsko-niemieckiej umowy o tzw. pracownikachgościach. Pracownicy-goście przebywają w Niemczech w celu podniesienia swych kwalifikacji zawodowych i językowych; okres pracy w Niemczech wynosi zasadniczo 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. Kandydaci muszą mieć od 18 do 40 lat i muszą wykazywać się odpowiednim wykształceniem. Jednostkami koordynującymi zatrudnienie stażystów po stronie polskiej są Wojewódzkie Urzędy Pracy (i to do nich kieruje się odpowiednie wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami), po stronie niemieckiej Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (Centralny Urząd Pośrednictwa Pracy) w Bonn. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Konsulatu Generalnego RP w Kolonii Federalna Agencja ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit) WŁOCHY Aby legalnie pracować we Włoszech, należy uzyskać zezwolenie na pracę. Inicjatorem procedury rekrutacyjnej polskiego pracownika jest włoski pracodawca. Pracodawca, który zamierza zatrudnić na czas określony lub nieokreślony Polaka, powinien złożyć w Powiatowej Dyrekcji Pracy (Direzione Provinciale del Lavoro) podanie o zezwolenie na pracę (autorizazione al lavoro). Podanie musi być zaadresowane do Direzione Provinciale del Lavoro, której podlega miejscowość, gdzie będzie wykonywana praca i musi zawierać dane personalne pracodawcy, dane personalne pracownika oraz oferowane warunki pracy (rodzaj układu zbiorowego, który będzie miał zastosowanie, przewidziane stanowisko, wysokość brutto wynagrodzenia, czas pracy, miejsce zatrudnienia, rodzaj kontraktu: na czas określony, nieokreślony, sezonowy). Do podania musi być załączony kontrakt pracy zawarty z obywatelem polskim, którego warunkiem zalegalizowania jest uzyskanie zezwolenia na pracę (autorizazzione al lavoro) i karty pobytu (carta di soggiorno) przez pracownika. Direzione Provinciale del Lavoro po dokonaniu koniecznych weryfikacji i sprawdzeniu, czy limit miejsc pracy zarezerwowany dla obcokrajowców z nowych krajów UE nie został wyczerpany, wydaje zezwolenie na pracę, które przekazuje pracodawcy, INPS (Instytutowi Zabezpieczeń Społecznych), INAIL (Instytutowi Ubezpieczeń od Nieszczęśliwych Wypadków) i kwesturze (organ MSW) zgodnie z kompetencją terytorialną. Pracownik będzie musiał udać się do tej kwestury w celu otrzymania karty pobytowej. Szczególne regulacje dotyczące zawodów sanitarnych (lekarzy chirurgów i dentystów, weterynarzy, farmaceutów, położnych, pielęgniarek, techników sanitarnych radiologii) we Włoszech: zawody te są zrzeszone w Ordini lub Collegi (Rady, Izby) z siedzibą w każdym powiecie. We Włoszech wykonywanie zawodów sanitarnych jest dozwolone również osobom, które uzyskały dyplom i uprawnienia za granicą po warunkiem uzyskania uznania tych kwalifikacji przez Ministerstwo Zdrowia. Aby wykonywać zawód sanitarny we Włoszech konieczne jest zapisanie się do odpowiedniego rejestru zawodów. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP Ambasada Włoch Ministerstwo Pracy i Polityk SpołecznychI

5 NORWEGIA Obywatele polscy mogą przebywać w Norwegii w celu poszukiwania pracy przez okres do sześciu miesięcy, pod warunkiem dokonania w placówce publicznych służb zatrudnienia Aetat rejestracji jako poszukujący pracy. W okresie poszukiwania pracy należy dysponować odpowiednimi środkami utrzymania. Obywatele nowych państw członkowskich UE, w tym Polski, obowiązani są uzyskać zezwolenie na pobyt z możliwością podjęcia pracy. Dla uzyskania zezwolenia należy przedstawić poświadczenie zatrudnienia lub umowę (na pełen etat) wraz z wypełnioną częścią (pkt 5) poświadczenia zatrudnienia. Dokumenty te muszą być podpisane przez pracownika i pracodawcę. Wniosek o zezwolenie składa się na policji lub w norweskim konsulacie. Wniosek może złożyć także pracodawca (niezbędne jest wówczas pisemne upoważnienie od pracownika na specjalnym formularzu). Złożenie wniosku jest bezpłatne. Zezwolenie nie jest zależne od konkretnego typu pracy, jej miejsca ani kwalifikacji zawodowych. W przypadku zmiany pracy nie wymaga się powtórnego wnioskowania o zezwolenie. Jeżeli jest prawdopodobne, że wniosek danej osoby zostanie rozpatrzony pozytywnie przez Urząd ds. Cudzoziemców, policja może wydać pracownikowi tymczasowe pozwolenie na pracę. Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt należy zarejestrować się w Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret). Konieczna jest również rejestracja w urzędzie podatkowym (Skattekort). Zezwolenie na pobyt z możliwością pracy nie stanowi pozwolenia na osiedlenie się. Pozwolenie na osiedlenie, dające prawo do stałego pobytu i pracy w Norwegii, może być wydane osobom zamieszkałym w Norwegii nieprzerwanie przez okres co najmniej trzech lat. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Oslo Ambasada Królestwa Norwegii w Warszawie Urząd ds. Cudzoziemców (liczne informacje i formularze dostępne na stronie po polsku) Norweskie publiczne służby zatrudnienia HISZPANIA Ambasada RP w Madrycie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Aby legalnie pracować w Hiszpanii obywatel polski musi uzyskać pozwolenie na pracę, które wydawane jest na podstawie umowy o pracę. Do 30 kwietnia 2006 r. mają zastosowanie procedury rekrutacyjne przewidziane Umową o wzajemnym przepływie pracowników między Hiszpanią a Polską. Pracownicy polscy są wybierani w procesach selekcyjnych na podstawie ofert zatrudnienia zgłaszanych przez przedsiębiorców hiszpańskich. Składane oferty mogą dotyczyć: a) stanowisk długookresowych (oferty ogólne i wyspecjalizowane), b) stanowisk o charakterze czasowym. Pracodawca winien złożyć w lokalnym oddziale lub urzędzie pracy i spraw społecznych ofertę pracy, umowę o pracę oraz wniosek na wydanie zezwolenia na pracę i pobyt. Następnie zaaprobowane oferty zostają przekazane przez odpowiednie służby do Polski, gdzie odbędzie się rekrutacja. Umowy o pracę z kandydatami wyłonionymi w drodze selekcji są formalizowane na terytorium Polski. Równocześnie z umową o pracę zostaje pracownikowi wydane pozwolenie na pracę, a także przyznany mu zostaje numer identyfikacji obcokrajowców (NIO). Wszyscy pracownicy, którzy będą pracować w Hiszpanii dłużej niż 180 dni muszą złożyć podanie o wizę. SZWECJA Obywatele wszystkich państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą przebywać w Szwecji do trzech miesięcy bez konieczności dokonywania jakichkolwiek formalności. Warunkiem jest oczywiście możliwość utrzymania się w oparciu o własne środki. W tym okresie można poszukiwać pracę, korzystając także z usług publicznych służb zatrudnienia. Obywatele państw EOG, w tym także obywatele nowych państw członkowskich, mogą podejmować pracę w Szwecji na takich samych warunkach, jak Szwedzi. Aby podjąć pracę nie trzeba legitymować się pozwoleniem na pobyt. Przebywanie w Szwecji dłuższe niż 3 miesiące wymaga uzyskania pozwolenia na pobyt. Wniosek składa się w lokalnym biurze Urzędu ds. Migracji lub szwedzkiej placówce dyplomatycznej. Osoba ubiegająca się o pozwolenie na pobyt powinna wykazać, że dysponuje stałym źródłem utrzymania na terenie Szwecji. W przypadku pracowników będzie to zaświadczenie o zatrudnieniu. Pozwolenie wydawane jest generalnie na okres 5 lat lub w przypadku umów czasowych na krótszy, oznaczony okres. Wraz z pozwoleniem (wydanym na okres powyżej 1 roku) otrzymuje się numer systemu ewidencji ludności. Otrzymanie pozwolenia jest bezpłatne. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Szwecji Ambasada Królestwa Szwecji w Warszawie Szwedzki Urząd ds. Migracji Szwedzka administracja pracy

6 AUSTRIA Obywatele wsz ystkich państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą przebywać w Austrii do trzech miesięcy bez pozwolenia na pobyt, pod warunkiem posiadania odpowiednich środków na sfinansowanie pobytu. Pracownicy o wysokich kwalifikacjach mogą zostać zatrudnieni jako tzw. personel kluczowy. Personel kluczowy to pracownicy dysponujący szczególnymi umiejętnościami albo wykształceniem; wynagrodzenie takiego pracownika musi wynosić minimum 60% maksymalnej stawki bazowej, wymaganej przez przepisy o ubezpieczeniu społecznym (w roku 2004 jest to EUR brutto miesięcznie). Ponadto zatrudnienie personelu kluczowego musi mieć pozytywne znaczenie dla lokalnego rynku pracy albo mieć istotny wpływ na kierowanie zakładem. Odpowiedni wniosek o wydanie zezwolenia na pracę i na pobyt pracownika kluczowego sporządza zainteresowany cudzoziemiec, a składa go (i częściowo uzupełnia) pracodawca w rejonowym Urzędzie ds. Cudzoziemców (Bezirksverwaltungsbehörde Fremdenbehörde) lub w urzędzie premiera kraju związkowego. Wniosek rozpatrywany jest najpierw przez Urząd ds. Cudzoziemców, a następnie przez Urząd Pośrednictwa Pracy (Arbeitsmarktservice), który dokonuje tzw. badania rynku pracy (czyli szuka potencjalnego pracownika na dane stanowisko na lokalnym rynku pracy). Jeśli na lokalnym rynku pracy urząd pracy nie znajdzie bezrobotnego, spełniającego kryteria stawiane przez pracodawcę zagranicznemu pracownikowi, to wniosek wraca do Urzędu ds. cudzoziemców który wydaje pozwolenie na pobyt i zatrudnienie. Cała procedura trwa ok. 6 tygodni. Pozwolenie ważne jest 1 rok i może być przedłużane w postaci tzw. zgody na pracę (Arbeitserlaubnis) lub pozwolenia na zatrudnienie (Beschäftigungsbewilligung). W przypadku personelu kluczowego, zezwolenie na pobyt jest tożsame z zezwoleniem na pracę Niederlassungsbewilligung). W pozostałych przypadkach przebywanie w Austrii dłużej niż na okres 3 miesięcy wymaga uzyskania pozwolenia na pobyt. Uzyskuje się je w urzędzie dzielnicowym (Bezirksverwaltungsbehörde) albo w lokalnym komisariacie policji (Fremdenpolizeiliches Büro). Pozwolenie wydawane jest generalnie na okres 5 lat lub w przypadku umów czasowych na okres krótszy. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Austrii Austriacka Administracja Pracy (Arbeitsmarktservice) FRANCJA Osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie może przybyć dobrowolnie do Francji, aby szukać pracy, o ile nie otrzymała zezwolenia na dostęp do rynku pracy. Pracodawca francuski jest inicjatorem procesu rekrutacji cudzoziemca. Aby pracować we Francji, należy posiadać kartę pobytu i kartę pracy. W ciągu trzech miesięcy od przybycia na terytorium państwa należy złożyć wniosek o wydanie karty pobytu w prefekturze, podprefekturze, merostwie lub komisariacie policji w zależności od miejsca, gdzie dana osoba przebywa. Przyszły pracownik powinien dołączyć do wniosku poświadczenie zatrudnienia podpisane przez pracodawcę (określające m.in. przewidywany okres zatrudnienia). Aby legalnie pracować we Francji obywatele Polski obowiązani są uzyskać zezwolenie na pracę. Rodzaj zezwolenia na pracę zależy od okresu trwania umowy o pracę: gdy umowa zawarta jest na okres krótszy niż 1 rok, wydawane jest tymczasowe zezwolenie na pracę (APT Autorisation provisoire de travail), na odnawialny okres dziewięciu miesięcy. Czas trwania i okres ważności karty pobytu zależy od czasu trwania tymczasowego zezwolenia na pracę. Jednak ten rodzaj karty pracy nie zezwala na zmianę pracodawcy, ani na pozostanie we Francji dłużej niż pozwala na to okres tymczasowego zezwolenia na pracę; gdy umowa zawarta jest na jeden rok i dłużej, wydawana jest wtedy jedna karta pobytu i pracy, tzw. karta pobytu tymczasowego (CST Carte de séjour temporaire) z adnotacją pracownik. Karta ta jest ważna na jeden rok i jest odnawialna. Jej posiadacz może zmienić pracodawcę. Procedura rekrutacyjna: pracodawca składa w Dyrekcji Departamentu Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (DDTEFP) wniosek o zatrudnienie pracownika z Polski wraz z ofertą zatrudnienia w ANPE (Agencja Krajowa ds. Zatrudnienia) w ustawowym terminie sześciu tygodni. Po tej publikacji ANPE wydaje opinię i przekazuje ją do DDTEFP, która wydaje decyzję. Jeżeli decyzja jest pozytywna, pracownik zostaje wezwany przez biuro Urzędu ds. Migracji Międzynarodowej i poddany badaniom (w zależności od miejsca pobytu badania wykonywane są w Polsce lub we Francji). Po wydaniu świadectwa badania lekarskiego zostaje wydana umowa o pracę lub tymczasowe zezwolenie na pracę. Należy następnie stawić się w wydziale ds. cudzoziemców w prefekturze właściwej dla miejsca pobytu z niezbędnymi dokumentami, zwłaszcza z egzemplarzem umowy o pracę z adnotacją DDTEFP, świadectwem badania lekarskiego i dokumentami podróży w celu otrzymania karty pobytu. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP Ambasada Republiki Francuskiej Ministerstwo Zatrudnienia, Pracy i Spójności Społecznej Urząd ds. Migracji Międzynarodowe Sukces w znalezieniu pracy jest wynikiem dobrej znajomości samego siebie oraz dobrej znajomości rynku pracy.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy. Karolina Schiffter adwokat

Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy. Karolina Schiffter adwokat Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy Karolina Schiffter adwokat Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców (1) Zapewnienie legalnej pracy i legalnego pobytu prawo wykonywania pracy jest

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Rynek pracy państw UE/EOG po rozszerzeniu go o nowe kraje członkowskie z dniem 1 maja 2004r. znacznie zwiększył swój potencjał w zakresie siły pracowniczej. Stopniowo realizowana

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH I. Wstęp Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady:

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady: Prawo Pracy Warszawa Styczeń 2017 Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce Sytuacja cudzoziemców pochodzących spoza obszaru UE/EOG i Szwajcarii na rynku pracy w Polsce regulowana jest w szczególności przez dwie

Bardziej szczegółowo

Jak zatrudniać obcokrajowców?

Jak zatrudniać obcokrajowców? Procedura składania oświadczenia o zamiarze zatrudniania cudzoziemca oraz informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Wałbrzych 09.02.2017r. Procedura uproszczona,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na pracę sezonową jako nowa forma zatrudniania cudzoziemców

Zezwolenie na pracę sezonową jako nowa forma zatrudniania cudzoziemców Zezwolenie na pracę sezonową jako nowa forma zatrudniania cudzoziemców Powód wprowadzenia zmian Powód zmian: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie wjazdu i

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE KUCHARZ KOD ZAWODU 512001 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przechowywania żywności;

Bardziej szczegółowo

Rejestracja osób bezrobotnych

Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa się w Dziale Ewidencji i Świadczeń Referat Rejestracji i Orzecznictwa w pokoju 30 (parter), w godz. 8 00 14 00. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W INTERNETOWYCH EUROPEJSKICH TARGACH PRACY. 16 22 czerwca 2008. www.ekipa.info www.workwindow.info

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W INTERNETOWYCH EUROPEJSKICH TARGACH PRACY. 16 22 czerwca 2008. www.ekipa.info www.workwindow.info ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W INTERNETOWYCH EUROPEJSKICH TARGACH PRACY 16 22 czerwca 2008 www.ekipa.info www.workwindow.info Internetowe Europejskie Targi Pracy odbędą się w dniach 16 do 22 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej

Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej Założenia projektu European Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej 21 kwiecień 2006 r., Warszawa Grzegorz Pragert Asystent Menedżera EURES 1 Rola EURES Szczególna rola EURES

Bardziej szczegółowo

TECZKA INFORMACYJNA. Praca w Unii Europejskiej

TECZKA INFORMACYJNA. Praca w Unii Europejskiej TECZKA INFORMACYJNA Praca w Unii Europejskiej Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2004 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Rynek pracy w UE 3. Dostęp do rynków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r. poz. 543.) 1. Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Proszę o wydanie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z zamiarem powierzenia zatrudnienia cudzoziemca obywatela kraju...

WNIOSEK. Proszę o wydanie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z zamiarem powierzenia zatrudnienia cudzoziemca obywatela kraju... (nazwa i adres pracodawcy) Żary, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15 68-200 Żary WNIOSEK o wydanie Informacja Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 08.05.2017 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców w Uniwersytecie Rzeszowskim ZASADY

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych.

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych. Zarządzenie nr 43/2016/2017 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przez osoby niebędące obywatelami polskimi 1 Podstawy prawne 1. Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami mogą podejmować

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 543 wersja obowiązująca od 2015-05-02 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

Zezwolenia na pracę. Karolina Schiffter adwokat

Zezwolenia na pracę. Karolina Schiffter adwokat Zezwolenia na pracę Karolina Schiffter adwokat Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców Legalna praca i legalny pobyt prawo wykonywania pracy jest niezależne od prawa pobytu Przechowywanie w aktach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 43 /2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016r. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r. Paweł Ziółkowski

Zatrudnienie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r. Paweł Ziółkowski Zatrudnienie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r. Paweł Ziółkowski ptz@op.pl 2 Kto to jest cudzoziemiec? Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego (obcokrajowiec lub

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program)

Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program) Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program) Zarys: Imigranci wnoszą na rynek pracy w Ontario cenne umiejętności oraz wiedzę, wpływając korzystnie

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością stosowania wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Pierwsza praca z EURES - wszystko, co powinieneś wiedzieć o Sieci Europejskich Ofert Pracy

Pierwsza praca z EURES - wszystko, co powinieneś wiedzieć o Sieci Europejskich Ofert Pracy Krzysztof Smolarczyk Pośrednik pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach Pierwsza praca z EURES - wszystko, co powinieneś wiedzieć o Sieci Europejskich Ofert Pracy Praca za granicą? Przemyśl decyzję Czy chcę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej rejestruje oświadczenia:

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej rejestruje oświadczenia: Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Podstawa

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - KOD ZAWODU 325509 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2772 Zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń o zamiarze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej, Dział Współpracy Międzynarodowej WOW NFZ 14 listopada

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ y Zakres i cel koordynacji świadczeń Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY PLAN PREZENTACJI Regulacje prawne pośrednictwa pracy w Polsce Zagadnienia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Standardy usług

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r.

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. wyjaśnienia dla powiatowych urzędów pracy kwiecień 2014 r. Ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ

AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ SOCHA & PARTNERS s.c. B.Socha, E.Socha Agencja Pośrednictwa Pracy ul.rataja 22/3, 35-116 Rzeszów Nr Certyfikatu Ministerstwa: 1002 www.sochaandpartners.de NIEMCY - ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej Jesteście obywatelami Unii Europejskiej W I T A M Y w L u k s e m b u r g u informacja zaproponowana przez ASTI ( АСТИ) i partnerów S P I S T R E Ś C I Pobyt w Luksemburgu : Przez okres krótszy niż 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB Pieczęć pracodawcy 2 0 0 7-0 6-0 6 rok miesiąc dzień Sygnatura i data złożenia wniosku... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące procedury oddelegowania pracowników z państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii:

Wskazówki dotyczące procedury oddelegowania pracowników z państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii: Wskazówki dotyczące procedury oddelegowania pracowników z państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii: Poniżej zamieszczono skrót przepisów prawnych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej - Autónomo 2015-06-11 14:20:19

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej - Autónomo 2015-06-11 14:20:19 Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej - Autónomo 2015-06-11 14:20:19 2 Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej (Autónomo) w Hiszpanii trawa 1-2 dni. Obywatel państwa członkowskiego

Bardziej szczegółowo

3) prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach;

3) prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach; INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK LEŚNIK- KOD ZAWODU 314301 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania

Bardziej szczegółowo

Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą w tym przez sieć EURES. EURES mobilność młodość

Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą w tym przez sieć EURES. EURES mobilność młodość Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą w tym przez sieć EURES. EURES mobilność młodość Europejskie Służby Zatrudnienia EURES - jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Co to jest procedura uproszczona?

Co to jest procedura uproszczona? Procedura zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FOTOGRAF KOD ZAWODU 343101 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania planu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze http://pup-jawor.pl/strona/zatrudnianie-cudzoziemcow/127 Zatrudnianie cudzoziemców Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, że od dn. 1. grudnia 2016 r. rejestracja oświadczeń

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia prasowe dość popularny sposób poszukiwania pracy. Szybko i łatwo można mieć dostęp do dużej ilości ofert pracy. Równocześnie trzeba się

Ogłoszenia prasowe dość popularny sposób poszukiwania pracy. Szybko i łatwo można mieć dostęp do dużej ilości ofert pracy. Równocześnie trzeba się INFORMACJE O METODACH I SPOSOBACH POSZUKIWANIA PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ, W TYM PRZEZ SIEĆ EURES AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY Sukces, jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej pracy, zależy przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Adnotacja PUP: Numer zgłoszenia Data przyjęcia Data zamknięcia Nr pracodawcy

Adnotacja PUP: Numer zgłoszenia Data przyjęcia Data zamknięcia Nr pracodawcy ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY KRAJOWEGO 1. Nazwa pracodawcy 2. Adres pracodawcy...... Imię, nazwisko i stanowisko osoby wskazanej do kontaktu: telefon/fax. e-mail Preferowana

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku rozpatruje wnioski o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla:

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku rozpatruje wnioski o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla: Grafika : drukuj / nie drukuj Zezwolenie na pracę tymczasową http://www.pup-rybnik.pl/informacje_dla_pracodawcow/zezwolenie_na_prace_tymczasowa.html Zasady ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową

Bardziej szczegółowo

Dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii

Dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii Strona znajduje się w archiwum. Dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii KARIERA W POLSCE branża budowalna i przemysł dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii w dniach 15 16 września 2016 r. Sieć EURES 1

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA REKRUTACJA NA STUDIA 1. REJESTRACJA Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, aby dostać się na studia w Uniwersytecie Szczecińskim, jest rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (w skrócie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 5 sierpnia 2015 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Chorwacji 2015-06-17 15:32:11

Jeśli chcesz pracować w Chorwacji 2015-06-17 15:32:11 Jeśli chcesz pracować w Chorwacji 2015-06-17 15:32:11 2 Cudzoziemcy mogą podejmować pracę w Chorwacji na podstawie zezwolenia na pobyt i na pracę lub na podstawie świadectwa o rejestracji działalności,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty Od 1 maja 2004 r. polscy świadczeniodawcy, posiadający z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta) 1/1

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta) 1/1 1/1 Przedmiot sprawy Kogo dotyczy? ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI (tzw. NIEBIESKA KARTA) Zezwolenia na zamieszkanie na

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2007

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2007 Materiał na konferencję prasową w dniu 25 lipca 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 40/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie

ZARZĄDZENIE nr 40/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ZARZĄDZENIE nr 40/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie odbywania przez cudzoziemców studiów w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW Z UKRAINY: W JAKI SPOSÓB PROCEDURA LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA WPŁYWA NA PLAN STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA?

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW Z UKRAINY: W JAKI SPOSÓB PROCEDURA LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA WPŁYWA NA PLAN STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA? ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW Z UKRAINY: W JAKI SPOSÓB PROCEDURA LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA WPŁYWA NA PLAN STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA? Alicja Klebba, Foreign Employees Advisor, Atos Kim jesteśmy? Atos w Polsce

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE PIEKARZ kod 751204 Piekarz (kod 751204) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (DZ.U.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Pośrednik pracy. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INŻYNIER BUDOWNICTWA - BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE - kod 214203 W klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 82,

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy & Treningi. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ: Dokumeny przenośne

Prawo pracy & Treningi. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ: Dokumeny przenośne Prawo pracy & Treningi KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ: Dokumeny przenośne Przepisy UE dotyczce koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają na celu ochronę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie Kaliningradzkim) 2014-05-14 14:54:04

INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie Kaliningradzkim) 2014-05-14 14:54:04 INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie Kaliningradzkim) 2014-05-14 14:54:04 2 INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa cudzoziemców w urzędach pracy

Kompleksowa obsługa cudzoziemców w urzędach pracy Motto: Możemy szanować człowieka, dlatego że jest od nas odmienny, i możemy go rozumieć, ponieważ jest nam równy. - Karel Čapek Kompleksowa obsługa cudzoziemców w urzędach pracy SZKOLENIE ZAWIERA MODUŁ:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 29.01.2016) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE PIEKARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE PIEKARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE PIEKARZ kod 751204 Piekarz to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (DZ.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo