Wirtualne społeczności konsumenckie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wirtualne społeczności konsumenckie"

Transkrypt

1 Grzegorz Mazurek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Wirtualne społeczności konsumenckie Wstęp Pomysł wykorzystania społeczności internetowych 1, do celów biznesowych pojawił się stosunkowo niedawno 2. Wirtualna społeczność konsumencka została zdefiniowana jako grupa konsumentów obecnych w wirtualnej sieci komputerowej, pozostających we wzajemnej interakcji, komunikujących się między sobą dla realizacji potrzeb natury indywidualnej i społecznej 3. Olbrzymie możliwości, jakie daje Internet w zakresie kontaktu z klientami, pozwalają m.in. na wykorzystanie ich konsumenckiego doświadczenia w procesie tworzenia nowych produktów i usług, w komunikacji z innymi konsumentami, gdzie występują w roli doradcy lub eksperta czy w rozpowszechnianiu informacji marketingowych (zjawisko zwane word-of-mouth) 4. W poniższym referacie przedstawione zostaną: - fundamenty tworzenia wirtualnej społeczności konsumenckiej; - czynniki motywujące jej członków do aktywnego partycypowania w życiu społeczności; - korzyści, jakie organizacja może osiągnąć implementując narzędzia budujące wirtualną społeczność konsumencką. 1 Pojęcie społeczności internetowej traktowane jest w tym referacie jako tożsame z pojęciem społeczności wirtualnej. Wirtualna społeczność konsumencka stanowi podgrupę społeczności internetowej. 2 Manuel Castells: Galaktyka Internetu, refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis Nowe horyzonty, Poznań, 2003, s Drew Banks, Kim Daus: Customer.Community, Unleashing the Power of Your Customer Base, Jossey-Bass, San Francisco, USA, 2002, s.19 4 word-of-mouth (ang.) pojęcie charakteryzowane niekiedy w polskiej literaturze przedmiotu jako wieść gminna, definiowane jako nieformalne, spontaniczne rozpowszechnianie informacji o produkcie, usłudze przez potencjalnych i faktycznych klientów. 1

2 Na końcu, przedstawiona zostanie niezwykle istotna teza oparta na pojęciu postindywidualizacji, mówiąca, iż w dobie nowoczesnych technik komunikacji, pomimo promowanego indywidualnego podejścia do klienta (np. dzięki aplikacjom CRM), konieczne jest docenienie wagi i znaczenia grupy, jako: punktu odniesienia dla decyzji podejmowanych przez jednostkę, cennego źródła informacji dla organizacji oraz w skrajnym przypadku czynnego reprezentanta organizacji. Fundamenty budowania wirtualnych społeczności konsumenckich Istnieje wiele elementów, które mogą wpłynąć na skuteczność procesu budowania i rozwijania wirtualnej społeczności konsumenckiej. Elementy te bardzo rzadko występują samodzielnie. Najczęściej, społeczność tworzy się na bazie hybrydy co najmniej kilku z nich. Bez wątpienia, do najważniejszych katalizatorów, wspomagających proces budowania wirtualnych społeczności należą: - Istnienie wspólnej potrzeby; - Wspólne cechy demograficzne czy kulturowe; - Bliskość (w znaczeniu przestrzennym); - Przyzwyczajenie/ rutyna/lojalność; - Duża częstotliwość interakcji/ kontaktu; - Wspólne zainteresowania/ hobby. Wspólna potrzeba Społeczność tworzona wokół wspólnej potrzeby jest zjawiskiem występującym najczęściej. Ludzie w niej uczestniczący, tworzą sieć powiązań aby realizować swoje indywidualne cele. Są świadomi tego co jest im potrzebne do podjęcia decyzji, i partycypują w działaniu społeczności do momentu zebrania informacji niezbędnej do podjęcia decyzji. Najbardziej jaskrawym przykładem takich społeczności są te, budowane wokół danego produktu lub usługi. Tworzy się relacje, aby zakupić produkt, który spełni daną potrzebę. Konsumenci kontaktują się wzajemnie, by wymienić informację, czy dokonują właściwych 2

3 wyborów. Komentują i opiniują jakość produktu. Wreszcie, pod wpływem innych członków grupy, dokonują oceny, która jeśli jest pozytywna, spowoduje dokonanie zakupu i być może wykreowanie lojalności, jeśli zaś jest negatywna, wywoła odwrócenie się od marki i skierowanie kroków ku konkurencji. Dla organizacji zorientowanej na wykorzystanie idei społeczności konsumenckich, skuteczną metodą podtrzymania więzi z klientem, jest wykreowanie lojalności. Wówczas, konsument uczestniczący w życiu społeczności jedynie dla celów zaspokojenia potrzeby, może uczestniczyć w niej nadal, dzięki lojalności, jaką uda się w nim zaszczepić dzięki odpowiednim narzędziom marketingowym zastosowanym do tego celu. Społeczności tworzone na fundamencie zaspokojenia potrzeby są nietrwałe, gdyż o jej członków nieprzerwanie walczy konkurencja, zaś zaspokojenie potrzeby często zniechęca do dalszego uczestniczenia w procesie wymiany informacji i interakcji z innymi konsumentami. Zagrożenie płynie więc zarówno od wewnątrz (nie satysfakcjonujący produkt, zaspokojona potrzeba, za którą nie idzie lojalność), jak i z zewnątrz (lepszy produkt konkurencji). Społeczność budowana wokół potrzeby, mimo iż relatywnie nietrwała, jest bardzo wymagająca i wymusza od organizacji partycypowanie w morderczym biegu ku doskonałości. Organizacja, będzie czerpać korzyści płynące z wdrożenia narzędzi budowania społeczności, tylko wówczas, gdy uda jej się wykreować lojalność co najmniej części swoich klientów. Wspólne cechy demograficzne lub kulturowe U podstaw działania pewnych społeczności wirtualnych leżą wspólne cechy demograficzne lub kulturowe. Wspólna wiara, podobny wiek, edukacja, zawód, to cechy, które wpływają na to, że ludzie je przeżywający mają podobne problemy, przeżycia i chcą się ze sobą komunikować. Społeczności, u których źródeł leży podobieństwo demograficzne i kulturowe jej członków, mają zdecydowanie trwalszy charakter, niż 3

4 opisane wcześniej społeczności oparte na zaspokojeniu potrzeby. Wynika to z kreowanych więzi emocjonalnych, które powodują, że ludzie stają się sobie bliscy. Wortale tematyczne tj.: Women.com czy Gay.com skupiają Internautów charakteryzujących się podobnymi cechami osobowymi. Przewagą konkurencyjną tego typu witryn jest również to, że składają się one z homogenicznych pod pewnymi względami grup docelowych, wyodrębnionych właśnie wg kryterium psychograficznego, przez co stają się bardzo atrakcyjne dla reklamodawców. Bliskość (w znaczeniu przestrzennym) Wiele wirtualnych społeczności powstaje za sprawą geograficznej bliskości swoich członków. Zapowiadany upadek znaczenia odległości za sprawą Internetu nie sprawdził się. Internet nie wykluczył z naszego życia takich pojęć, jak blisko czy daleko. Pozwolił je wszak lepiej zrozumieć. Czy całonocny sklep spożywczy nie może wykorzystać lokalnej społeczności do zbudowania przewagi konkurencyjnej polegającej na dostarczaniu produktów zamawianych przez sąsiadów em? Czy lokalny fryzjer nie może rezerwować czasu dla swoich stałych klientek na tej samej zasadzie? Czy mieszkańcy jednego podwórka nie mogą stworzyć wirtualnej społeczności po to, by w zaciszu domowym prowadzić wspólną politykę osiedlową lub przedyskutować sprawy związane z bezpieczeństwem wokół kamienicy? Idea i narzędzia społeczności wirtualnych są właśnie wykorzystywane przez osoby, które z braku czasu i możliwości nie mogą uczestniczyć w realnym życiu społecznym. Wirtualna społeczność oparta na bliskości może mieć również olbrzymie znaczenie marketingowe, dzięki wspomnianym przykładom lokalnego sklepiku, usługodawcy, etc. 4

5 Przyzwyczajenie/ rutyna/ lojalność Społeczność budowana na fundamencie lojalności, rutyny czy zwyczaju jest zjawiskiem dość powszechnym, lecz trudno mierzalnym. Z takiej techniki korzysta np. Amazon.com, który stosując wobec klientów narzędzia personalizacji serwisu przyzwyczaja ich do pewnych wygodnych i pomocnych rozwiązań, kreując lojalność i zniechęcając równocześnie do poszukiwania przez klienta alternatywnych form zakupu wydawnictw książkowych. Wykreowanie lojalności wśród klientów uczestniczących w działaniu społeczności wirtualnych jest szalenie istotne ze względu na rolę jaką mogą oni odegrać w życiu organizacji. O korzyściach, jakie lojalny klient uczestnik życia wirtualnej społeczności może dostarczyć organizacji napiszę w dalszej części referatu. Świadomość marki i częstotliwość interakcji Istnieją dwa czynniki psychologiczne, które pozwalają utrzymać i wzmocnić więzy wewnątrz społeczności konsumenckiej. Są to pozytywna świadomość marki oraz częste kontakty na linii sprzedawca konsument. Pozytywna świadomość marki wytwarza się najefektywniej, gdy komunikat ją stanowiący jest emitowany z ust samych klientów lub osób postronnych. Stosowanie strategii pull 5 wydaje się o wiele skuteczniejsze, gdyż konsumenci mają o wiele większe zaufanie do innych konsumentów, ekspertów danej dziedziny, czy przedstawicieli mediów branżowych, niż do specjalistów od marketingu promujących daną markę. Tym samym, członkowie społeczności, ubrani w role adwokatów firmy czy produktu, skutecznie go zareklamują. 5 Strategia pull rozumiana jest w niniejszym referacie jako wdrażanie działań marketingowych, mających za zadanie wykreowanie lub zwiększenie popytu poprzez np. komunikację z mediami branżowymi, sponsorowanie specjalnych wydarzeń, product placement, wystawy, happeningi lub sampling. 5

6 Również członkowie społeczności są często świadomi istnienia podobnych mechanizmów wyszukiwania informacji i dokonywania zakupu. Bezinteresownie rekrutują się do roli adwokatów, bądź egzekutorów opinii. Podobnie, częste kontakty na linii organizacja - klient możemy osiągnąć poprzez obecność jej przedstawiciela w niekontrolowalnej przestrzeni wirtualnej społeczności konsumenckiej. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że obecność takiej osoby w życiu społeczności powinna być jawna, co spełni warunek symetrycznej komunikacji na linii organizacja- klient. Znane są przypadki, gdy członkowie organizacji, której produktów dotyczyło forum wirtualne zostali zdemaskowani, gdyż działali z ukrycia. Sytuacje takie kreują wrogość lub podejrzenie braku czystych intencji i całkowicie niweczą próby marketingowego wykorzystania społeczności. Wspólne zainteresowania/hobby Ta grupa społeczności wirtualnych ma już swoją historię w Internecie. Argument, iż to właśnie Internet stanowi katalizator do tworzenia więzów pomiędzy osobami o podobnych zainteresowaniach jest jak najbardziej trafny. Społeczności oparte na wspólnych zainteresowaniach są trwałe, kreują bardzo mocne więzi pomiędzy jej członkami i stanowią bardzo często ciało opiniotwórcze dla organizacji z nią związanych. Przykładem swoistej społeczności tego typu jest społeczność ekspercka skupiająca wielkich miłośników systemu Linux oraz programistów głęboko wierzących w ideę otwartego źródła 6. Oprócz roli opiniotwórczej, społeczność ta jest traktowana jako forum ekspertów w dziedzinie programowania, przez co sama w sobie kreuje olbrzymią wartość. Inną ciekawą cechą społeczności eksperckiej jest motywacja, jaką kierują się jej najbardziej zasłużeni członkowie. Ludzie ci działają z czysto altruistycznych względów i celem ich działania jest dobro wspólne i 6 Znana w literaturze anglojęzycznej jako open source community 6

7 chęć naprawy świata, co odpowiadałoby realizacji najwyższej wg hierarchii motywacji Maslowa potrzeby samorealizacji. Szczególną odmianą tego typu społeczności są również społeczności kultowe, które skupiają się wokół pewnych kultowych idei bądź marek. Motywy partycypacji w społecznościach wirtualnych. Nowatorska koncepcja Maslow on-line Wykreowanie społeczności konsumenckiej w Internecie jest bardzo trudnym i ryzykownym zajęciem. Zdecydowanie trudniejsze wydaje się jednak jej utrzymanie i rozwój. Problem z zarządzaniem społecznością internetową wynika przede wszystkim z różnorodności motywów, dla których jej członkowie partycypują w działaniach virtual community. Im bardziej niejednolite będą te motywy, tym trudniej będzie zapanować nad grupą konsumencką i przewidzieć jej działania. Poniżej zaprezentuję powody wyjaśniające dlaczego tworzenie grup konsumenckich jest tak atrakcyjne dla samych konsumentów. Co ich motywuje do tego, aby po dokonaniu zakupu wyrazić na forum publicznym swoją opinię na temat nabytego towaru lub usługi. - Asocjacja bycie w grupie to nobilitacja i poczucie przynależności, ludzie czują się lepiej gdy należą do większej całości, mają poczucie więzi i tożsamości. Czynnik ten jest szczególnie istotny w społeczności Internautów, która faktycznie składa się z niezliczonej liczby grup. Grupy te tworzą swoją hierarchię, porządek i zwyczaje. Nie inaczej jest w przypadku grup konsumenckich, które wyodrębniają liderów, maruderów, innowatorów czy krytyków. - Informacja - dzięki współistnieniu w grupie podobnych nam, pod jakimś względem osób, możemy zweryfikować własną wiedzę na dany temat. Jeśli jest to grupa konsumencka, dowiemy się jak dany produkt jest odbierany, co inni 7

8 konsumenci wiedzą na jego temat lub po prostu jakie są odczucia z konsumpcji tego produktu. - Decyzja często, chcąc kupić dany towar/usługę, poza zdobyciem informacji ze źródeł subiektywnych (materiały marketingowe), zdecydowanie ważniejsze dla podjęcia decyzji jest wysłuchanie opinii samych użytkowników, którzy nie czerpią żadnych korzyści z bezpodstawnego zachwalania danego produktu. Word-of-mouth to najbardziej wiarygodny i przekonujący czynnik podjęcia decyzji o zakupie, a obiektywizm opinii jest niemal pewny. - Władza silna grupa konsumencka może skutecznie wpłynąć na producenta. Nawet jeśli jego aparat marketingowy pozostanie głuchy na propozycje lojalnych konsumentów, to odpowiednio wyartykułowany krytyczny głos takiej społeczności może skutecznie zniweczyć wizerunek organizacji. Sygnały o braku satysfakcji z użytkowania danego produktu, to równocześnie dobry znak dla konkurencji, która nie dość że dowiaduje się, na co uczuleni są nabywcy, to dodatkowo zwiększa swoje szanse na przejęcie klientów konkurenta. Członkowie grup konsumenckich doskonale zdają sobie sprawę ze swojej władzy, co również motywuje do aktywnego uczestnictwa w działaniu tych grup. Znajomość natury ludzkiej przedkłada się na kolejną nowatorską koncepcję związaną z wykorzystaniem hierarchii potrzeb Maslowa do modelu społeczności internetowych i zastosowania Internetu. 7 Zaspokojeniem podstawowych potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa odpowiada satysfakcjonujący szybkością i przepustowością dostęp do Internetu, szyfrowanie transakcji czy bezpieczne przechowywanie danych. Potrzebie społecznej odpowiada kontakt owy, chat room y czy bierny udział w działaniach społeczności internetowej. Potrzebie uznania i szacunku odpowiada np. kreowanie własnych stron WWW, lub moderowanie grupy 7 Drew Banks, Kim Daus: Customer.Community..., op.cit.,s.41 8

9 dyskusyjnej. Wreszcie, co warte podkreślenia, najwyższą część piramidy, lub jak kto woli drabiny potrzeb Maslowa tworzy potrzeba samorealizacji. To właśnie tej potrzebie odpowiada chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi, uprawiane mentorstwo, doradztwo. Obrazem realizacji tej potrzeby była wspomniana wcześniej społeczność ekspercka Motywacja stosowania idei wirtualnych społeczności konsumenckich Wirtualne społeczności konsumenckie równie wiele (jeśli nie więcej) mają do zaoferowania specjalistom od marketingu, przede wszystkim za sprawą jakości informacji, jaką ujawniają członkowie grup konsumenckich. Dane, opinie i uwagi pochodzące od aktywnych w społeczności internetowej konsumentów są: - obiektywne, choć często zabarwione emocjami, - merytoryczne, ponieważ członkowie grupy to zazwyczaj zaawansowani użytkownicy danego towaru/ usługi, - prawdziwe, opisują fakty i zdarzenia, które częstokroć są studiami przypadków dla służb marketingowych i sprzedażowych firmy, - wartościowe pochodzą od najbardziej wartościowej grupy klientów lojalnych, aktywnych, poszukujących i uczestniczących (propagujących dany towar/ usługę). Żadne badania nie wyłowią z konsumentów (przy założeniu, że respondenci to faktycznie konsumenci naszego towaru/usługi) takich informacji, jakie daje np. internetowe forum konsumenckie. Forum takie zrzesza rzeczywistych konsumentów, którzy udostępniają wiedzę, jakiej w inny sposób nie możnaby wydobyć. Co jeszcze może zmotywować organizację do wykorzystania idei grup konsumenckich w praktyce? Darmowy R&D Nowatorskie czy racjonalizatorskie rozwiązania zgłaszane przez użytkowników towaru/ usługi stanowią praktycznie darmową kuźnię pomysłów. Częstokroć spojrzenie zwykłych użytkowników, pozwala 9

10 na zebranie niebywale istotnych z marketingowego i funkcjonalnego punktu widzenia informacji. Identyfikacja grupy docelowej Wnikliwe zbadanie grupy konsumenckiej pozwala odpowiedzieć na pytanie: kto faktycznie jest naszym klientem. Dotychczas preferowana segmentacja demograficzna nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a segmentacja psychograficzna nie dość że jest droga, to również nie gwarantuje dotarcia do właściwych odbiorców. Klienci działający w ramach grup konsumenckich zazwyczaj zobowiązani są do ujawnienia swoich danych, a to daje szansę na wyodrębnienie faktycznych czynników, jakie należy brać pod uwagę przy doborze naszego segmentu. Przykładowo, dzięki pogłębionej analizie wpisów do forum dyskusyjnego można zidentyfikować procesy podejmowania decyzji przez konsumentów. Wsparcie sprzedaży i obsługi klienta Potencjalni klienci szukają często informacji na temat danego produktu/ usługi właśnie wśród jego użytkowników. To ci inni konsumenci często wyjaśniają wątpliwości, dementują nieprawdziwe plotki lub po prostu polecają (lub nie) dany produkt. Tym samym, grupa konsumencka spełnia funkcje biura obsługi klienta, wypełniając ją zresztą o wiele lepiej i skuteczniej niż specjalnie zatrudniona do tego celu grupa pracowników. Testowanie nowych idei W momencie testowania nowych produktów czy funkcjonalności nowej usługi, najlepiej zwrócić się otwarcie o pomoc do najbardziej zaawansowanych użytkowników aktywnych w społeczności wirtualnej, którzy trzeźwo ocenią nowy projekt. Zrobią to za darmo, jako lojalni klienci będą zaangażowani i dumni z tego, że mogą pomóc. Podsumowując, główną przesłanką tworzenia grup konsumenckich dla specjalistów od marketingu, oprócz zdobycia niezmiernie wartościowych informacji, jest znaczna redukcja kosztów. Wspomniano o zastępczym, ale i skuteczniejszym biurze obsługi klienta, o możliwości przeprowadzenia niezwykle wiarygodnych 10

11 badań marketingowych, testowaniu nowych produktów czy kuźni nowych pomysłów. Co jednak najważniejsze, dzięki grupom konsumenckim, organizacja pozyskuje niezwykle wiarygodnego agenta swoich działań. W końcu, nikt nie przekona do zakupu produktu lepiej niż zadowolony z niego inny klient. Postindywidualizacja Implementacja idei społeczności internetowych do działań marketingowych stanowi swoistą sprzeczność względem kultywowanych obecnie nurtów marketingu indywidualnego. Każdego dochodowego klienta należy traktować indywidualnie, jednak z drugiej strony każdy niemal klient, przechodząc przez proces podejmowania decyzji, zbiera informacje i dokonuje wyboru na podstawie co najmniej kilku alternatyw. Ponieważ klient poszukuje informacji, zwraca się, obok źródeł typowych, takich jak reklama, sprzedawca w sklepie, czy folder informacyjny, do źródeł najbardziej wiarygodnych, a więc doświadczenia z obcowaniem z produktem czy usługą przez innych użytkowników. To oni stanowią najwartościowsze źródło informacji, ponieważ nie mają żadnej motywacji w tym, aby bezpodstawnie zachwalić zakupiony produkt. Informacja od nich płynąca jest rzetelna, obiektywna, nie zabarwiona nawet odrobiną zachęcania do dokonania zakupu. Dzięki spostrzeżeniu, iż człowiek jest istotą zarówno indywidualną jak i społeczną, zasadny jest pogląd o konieczności równoległego stosowania narzędzi marketingu indywidualnego oraz społecznego. Przykładem tego pierwszego może być spersonalizowany program lojalnościowy, przykładem tego drugiego zbudowanie społeczności konsumenckiej na bazie Internetu. Klient staje się niejako członkiem samej organizacji. Na pierwszym etapie analizuje alternatywy zakupu. Na drugim, podejmuje decyzje nabycia dobra/usługi, po czym, w przypadku wzbudzonej lojalności, może stać się adwokatem organizacji, jej konsultantem, testerem czy innowatorem oferowanych produktów i usług. 11

12 Podsumowując, pomimo promowanego obecnie indywidualnego podejścia do klienta (np. dzięki aplikacjom CRM), konieczne jest docenienie wagi i znaczenia grupy, jako: punktu odniesienia dla decyzji podejmowanych przez jednostkę, cennego źródła informacji dla organizacji oraz w skrajnym przypadku czynnego reprezentanta organizacji. Tę ideę postrzegania klienta obecnego w Internecie nie tylko jako jednostki, ale również jako części większej społeczności, określmy mianem postindywidualizacji. Podsumowanie Niniejszy referat miał na celu podkreślenie znaczenia wirtualnych społeczności konsumenckich dla konsumentów oraz dla organizacji, z nich korzystających. Zarówno uczestnicy wirtualnych organizacji, jak i jej obserwatorzy, posiadają dużą motywację do czynnego korzystania z tego nowoczesnego narzędzia marketingowego. W pierwszej części, opisano fundamenty tworzenia społeczności internetowych. Czynniki motywacyjne zostały opisane w drugiej części referatu. W trzeciej jego części, szczegółowo opisano korzyści, jakie wirtualne społeczności konsumenckie przynoszą jej twórcom i uczestnikom. Na końcu, zdefiniowano pojęcie postindywidualizacji, które wskazuje na konieczność postrzegania konsumenta obecnego w Internecie nie tylko jako jednostki, ale również jako części społeczności, co można wymiernie wykorzystać do działań marketingowych związanych m.in. z testowaniem nowych produktów, rozpowszechniania wieści gminnych czy przejęciem na siebie przez członków społeczności funkcji biura obsługi klienta. Summary The concept of virtual communities has been known for as long as the Internet itself. However, the business application of the notion became popular only a few years ago. Internet tools, such as newsgroups, forums, or chat rooms gave customers the opportunity of expressing their opinions about products/ ideas/ services on-line. What is more important, they have the chance of acting not only individually but also as a group known as community. Members of communites are 12

13 driven by many motives which can be explained by motivation theories (such as Maslow on-line). For marketers, good communication with on-line communities gives numerous benefits, i.e.: product testing, coining new ideas, spreading information via viral marketing, taking the role of customer service. The strategic approach to the idea of virtual communites is perhaps the next step of marketing development after product customization and tailoring of information. The new approach can be called postindividualization when the marketers perceive the Internet users not only individually, but also as a consistent groups which fulfill many functions useful both for its members and marketers. Bibliografia 1. Castells Manuel: Galaktyka Internetu, refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis Nowe horyzonty, Poznań, Banks Drew,Daus Kim: Customer.Community, Unleashing the Power of Your Customer Base, Jossey-Bass, San Francisco, USA, Mazurek Grzegorz, Społeczność konsumencka, jak to praktycznie wykorzystać?, Modern Marketing, nr.1-2/ Mazurek Grzegorz, Fundamenty budowania wirtualnej społeczności, Modern Marketing, nr.3-4/ Webster Kristine Kirby, Who owns your brand?, 13

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Innowacje rynkowe Wykład 5. Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe

Innowacje rynkowe Wykład 5. Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe Innowacje rynkowe Wykład Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe Uwarunkowania zachowań konsumentów Makroekonomiczne Siła nabywcza główne czynniki zakupowe Słaby etnocentryzm Samoobsługa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Poznań, 2014 Agenda Cechy rynku kosmetycznego Marketingowe cele prowadzenia firmy kosmetycznej i SPA Kim

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT?

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT? DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT? POZNAMY ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W raporcie znaleźć można szczegółowe informacje na temat podejmowanych przez polskich konsumentów działań na rzecz środowiska i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Wzorce i procedury segmentacji rynku - wstęp Bez względu na posiadane towary czy usługi należy liczyć się

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

ROLA INTERNETU I WIRTUALNYCH SPOŁECZNOŚCI W ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW

ROLA INTERNETU I WIRTUALNYCH SPOŁECZNOŚCI W ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW DR GRZEGORZ MAZUREK WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO KATEDRA MARKETINGU ROLA INTERNETU I WIRTUALNYCH SPOŁECZNOŚCI W ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW Jednym z istotnych sposobów uzyskania przez przedsiębiorstwo trwałej

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy!

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy! Skuteczna strona w Internecie wymaga odpowiedniego zaplanowania. Prezentujemy krótki przewodnik, który pomoże Ci uporządkować wszystkie informacje, które potrzebujesz, żeby rozpocząć pracę nad dobrą stroną

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Popytowe podejście do innowacji Design thinking. Wojciech Pander

Popytowe podejście do innowacji Design thinking. Wojciech Pander 2011 Popytowe podejście do innowacji Design thinking Wojciech Pander Popytowe podejście do innowacji jako nowa koncepcja procesu innowacyjnego w firmie Model liniowy innowacji Model łańcuchowy Model otwarty

Bardziej szczegółowo

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Dr Piotr Drygas MiMomento.pl Internet w biznesie czy biznes w Internecie? Czyli o miejscu Internetu w dzisiejszej firmie.

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

SOCIAL MEDIA ACADEMY

SOCIAL MEDIA ACADEMY SOCIAL MEDIA ACADEMY Oferta Szkoleń 2015 www.smacademy.pl Powered by: Wstęp Poniższy dokument ma na celu przybliżenie Państwu najważniejszych kwestii związanych ze szkoleniami w ramach Social Media Academy

Bardziej szczegółowo

Lojalność. śći programy. Wprowadzenie warsztatowe

Lojalność. śći programy. Wprowadzenie warsztatowe Lojalność śći programy lojalnościowe Wprowadzenie warsztatowe Copyright Synergia Sp. z o.o. 2010 Obsługa klienta Budowanie lojalności zaczyna sięod dobrej obsługi klienta Klienta i obsługa Czym firmy działające

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Prezentacja usług Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Twórcy firmy 7 lat doświadczenia w zakresie e-commerce Zarządzanie i tworzenie sukcesów największej polskiej apteki internetowej Domzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

Innowacje rynkowe Wykład 2 dr Grzegorz Mazurek Dyfuzja innowacji Dyfuzja innowacji Dyfuzja innowacji to rozprzestrzenianie się innowacji w ramach danego systemu społecznego Dyfuzja a adaptacja Czas prywatny

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta!

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta! 15 Października 2014 Onet Audience Nowa jakość dotarcia do konsumenta! Targetowanie źródłem przewagi W Polsce i na świecie marketerzy szukają tego samego Marketerzy i przedstawiciele domów mediowych uważają

Bardziej szczegółowo

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Marek Bytnar, Paweł Kraiński Cele pracy utworzenie nowoczesnego systemu CRM dla biura podróży, które oferuje swoje usługi przez Internet zaproponowanie

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Przedstawmy się! Jesteśmy pewni, że połączenie wizji z umiejętnym i konsekwentnym realizowaniem wyznaczonych celów daje nam zawsze pozycję lidera.

Przedstawmy się! Jesteśmy pewni, że połączenie wizji z umiejętnym i konsekwentnym realizowaniem wyznaczonych celów daje nam zawsze pozycję lidera. Przedstawmy się! Jesteśmy energicznym i doświadczonym zespołem. Cenimy sobie przedewszystkim lojalność, efektywność i precyzję. Realizując potrzeby i cele naszych klientów nie stawiamy sobie żadnych barier.

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Kluczowym czynnikiem tworzącym sukces każdej firmy jest zadowolenie odbiorców. Lojalni klienci pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA INTERNETOWA

ANALITYKA INTERNETOWA ANALITYKA INTERNETOWA Oferta cyklicznych analiz ruchu w witrynie www KILKA SŁÓW O NAS Zapraszamy do świata Yetiz Interactive, miejsca w którym kreacja, technika i marketing internetowy łączą się, aby dostarczyć

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Rozpoznaj swoich klientów, czyli jak dobrze przeprowadzić segmentację rynku? - identyfikacja rynków docelowych i grupy planowanych odbiorców

Rozpoznaj swoich klientów, czyli jak dobrze przeprowadzić segmentację rynku? - identyfikacja rynków docelowych i grupy planowanych odbiorców 2012 Rozpoznaj swoich klientów, czyli jak dobrze przeprowadzić segmentację rynku? - identyfikacja rynków docelowych i grupy planowanych odbiorców Małgorzata Latuszek Analiza rynku e-usługi Wrocław, 02

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Użyteczność stron internetowych

Użyteczność stron internetowych Użyteczność stron internetowych Użyteczność Użyteczność (ang. usability) jest to dziedzina wiedzy dotycząca interaktywnych urządzeń i aplikacji, która określa stopień, w jakim ludzie są w stanie wykonać

Bardziej szczegółowo

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY 3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY CSR BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? CSR (Corporate Social Responsiblity) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Biznes Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie doświadczeń konsumenta w multichannel e-commerce

Kształtowanie doświadczeń konsumenta w multichannel e-commerce Kształtowanie doświadczeń konsumenta w multichannel e-commerce Zbigniew Nowicki Customer Experience Management Odbiorcy platformy opiniac.com Wybrani Klienci Wybrani Partnerzy 2 Doświadczenia VoC badają

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ MARKETING

SPECJALNOŚĆ MARKETING SPECJALNOŚĆ MARKETING Charakterystyka seminarium licencjackiego Studia dzienne IV sem. 30 godzin Kierunek: Zarządzanie RA 2009/2010 Seminarium licencjackie z zakresu marketingu MARKETING - Sylwetka absolwenta

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

faza cyklu życia rodziny

faza cyklu życia rodziny Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Po co przedsiębiorcy społeczność? 1 / 17

Po co przedsiębiorcy społeczność? 1 / 17 Po co przedsiębiorcy społeczność?? 1 / 17 Co to jest społeczność? Na potrzeby tego artykułu przez społeczność będę określał grupę ludzi w jakiś sposób powiązaną wspólnymi zainteresowaniami czy interesami.

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Trendy w marketingu

Akademia Młodego Ekonomisty. Trendy w marketingu Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w marketingu Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 08 października 2015 r. O czym dzisiaj będziemy mówić i co będziemy robić Co to jest marketing? Personalizacja działań

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce Fundusze Europejskie w Małopolsce Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72, p. 400 tel. (012) 29 90 778, (012) 29 90 627, (012) 29 90 777

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo