W numerze: Umorzenia do kontroli NIK str. 3. Budżet uchwalony str. 4. Jak głosują radni Marek str. 11. Straż Zwierząt - interwencje str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Umorzenia do kontroli NIK str. 3. Budżet uchwalony str. 4. Jak głosują radni Marek str. 11. Straż Zwierząt - interwencje str."

Transkrypt

1 Miesięcznik loklny nr 1/2012 (53) ISSN: Trzymjmy kciuki z obwodnicę Symboliczny krok zostł uczyniony, Generln Dyrekcj Dróg Krjowych i Autostrd dotrzymł (choć z młym poślizgiem) słow. 1 lutego ogłosił przetrg n koncepcję progrmową obwodnicy Mrek. Kiedy t będzie już gotow, w drugiej połowie roku zostnie ogłoszony drugi, włściwy przetrg w systemie zprojektuj i zbuduj. Będzie to ogromny sukces wszystkich mieszkńców Mrek, którzy pozytywną kcją zsłużyli n ten wielki projekt finnsowny z ksy pństw. Dobre wieści przyniósł Jcek Kozłowski, wojewod mzowiecki, N styczniowym spotkniu w Rdzyminie zorgnizownym przez koł Pltformy Obywtelskiej i Grupę Mrki 2020 nieml powiedził skrmentlne Tk dl obwodnicy Mrek. - Njdlej w 2015 r. obwodnic Mrek powinn powstć. Jest wydn decyzj środowiskow, zmin n stnowisku ministr trnsportu (wówczs infrstruktury) zowocowł wżnymi decyzjmi w sprwie dróg wylotowych z Wrszwy. Otóż oszczędności z przetrgów drogowych zostną przeznczone n trzy stołeczne inwestycje: modernizcję Mostu Grot, trsę Slome-Wolic i włśnie obwodnicę Mrek tłumczył Jcek Kozłowski. Poczynił jednk wżne zstrzeżenie - jest kilk czynników ryzyk. Po pierwsze sprwy mogą utknąć w urzędch lub sądch (mieszkńcy miejscowości, przez które biegnie trs, już złożyli protesty), po drugie inwestor, czyli Generlną Dyrekcję Dróg Krjowych i Autostrd będzie gonić czs. Inwestycj musi być zkończon w 2015 r., by możn było wykorzystć pieniądze z obecnej edycji unijnego Progrmu Opercyjnego Infrstruktur i Środowisko. To, zdniem ekspertów, brdzo npięty hrmonogrm. Wojewod nkreślił jego optymistyczną wersję. Jeszcze w tym roku m zostć ogłoszony przetrg w systemie zprojektuj i zbuduj. To możliwe, bo koncepcj progrmow m być gotow w drugiej połowie roku (pździernik- -listopd). Dzięki systemowi zprojektuj i zbuduj skróci się czs wykonni zmówieni. N początku 2014 r. mogłyby ruszyć prce budowlne, do uroczystego przecięci wstęgi mogłoby dojść w 2015 r. Wówczs potok smochodów ze zmodernizownej Trsy Toruńskiej trfi już n nową drogę (po trzy psy z kżdej strony), odblokowując centrum mist. Inwestycj jest wrt około 0,9 mld zł. - Chciłbym dodć, że w przeforsowniu tej inwestycji pomogł prezydent Hnn Gronkiewicz-Wltz, któr wskzł ją jko jedną z njwżniejszych dl glomercji stołecznej. Pomógł brdzo tkże Wsz cukierkowy protest. Możn protestowć i blokowć drogi, możn tk jk Wy protestowć i osłdzć życie kierowcom. T kcj zostł ciepło przyjęt przez urzędników podkreślł Jcek Kozłowski. To nie było jednk Fot. Mgd Rogusk słodkie spotknie. W rdzymińskiej sli pojwili się mieszkńcy tych miejscowości, przez które będzie przebiegć trs. Usłyszeliśmy wiele gorzkich słów n ten temt. Jcek Kozłowski podkreślł, że tki wybór trsy to njlepsze rozwiąznie. Głos zbrł też burmistrz Jnusz Werczyński, który dziękując wojewodzie z dobre widomości zznczył, że n tę trsę czek 30 tys. mieszkńców Mrek. Dostł z to rzęsiste brw od zwolenników inwestycji. - Mmy ndzieję, że scenriusz nkreślony przez wojewodę sprwdzi się. Będzie to sukces wszystkich bez wyjątku mieszkńców nszego mist podkreślją Jcek Orych i Szczepn Ostsz, członkowie grupy Mrki 2020 i inicjtorzy cukierkowej kcji. Wżną deklrcję złożył też Piotr Uściński, strost wołomiński. Zdeklrowł dobudownie drogi, dzięki czemu n obwodnicy będzie mógł powstć węzeł Wołomin, ułtwijący komunikcję wielu mieszkńców nszego powitu. Bieżące i szersze informcje zwsze n: Grup Mrki 2020 WYDAWCA: Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze W numerze: Umorzeni do kontroli NIK str. 3 Budżet uchwlony str. 4 Jk głosują rdni Mrek str. 11 Strż Zwierząt - interwencje str. 12

2 widomości o i z mist Wielki mły 1% Choć to dopiero luty, prgnę przypomnieć wszystkim, że fiskus czek tylko do końc kwietni n to, byśmy rozliczyli się z dochodu z 2010 rok. Wrz z rozliczeniem możemy zdysponowć 1% swojego podtku i przekzć go orgnizcjom pożytku publicznego. W tym celu w formulrzu PIT wystrczy w odpowiedniej rubryce wpisć nzwę orgnizcji i numer KRS. Tylko tyle Zwrcm się z gorącą prośbą o to, by z tego prw korzystć. Niech nikomu się nie wydje, że 10, 15 czy 20 zł nikogo nie uszczęśliwi. Mł kwot może sprwić wrżenie nie wrtej zchodu, le pmiętjmy, że w ilości sił: zirnko do zirnk i zbierze się mirk. Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze jest orgnizcją pożytku publicznego i po rz piąty zbieg o Pństw szczodrość. Zczynliśmy dość skromnie w 2007 r. Wówczs n konto nszego stowrzyszeni udło się nm zebrć dzięki Wszej hojności kwotę 6000 złotych, którą w cłości przeznczyliśmy n ufundownie jednorzowych ngród dl uczniów nszych mreckich szkół z njlepsze wyniki w nuce i njlepsze osiągnięci sportowe. Rok 2008 zowocowł kwotą zł i znów trdycyjnie ngrodziliśmy uczniów, do tego zkupiliśmy sprzęt sportowy dl mreckich szkół, finnsowliśmy turnusy rehbilitcyjne dl chorych dzieci, wspierliśmy finnsowo rodziny, które poszukiwły środków n kosztowne i długotrwłe leczenie swych pociech. Często w tym codziennym pędzie nwet nie zdjemy sobie sprwy z kruchości rzeczy, które często wydją nm się dne rz n zwsze. Tk jest ze zdrowiem. Kontkt z rodzicmi, którzy mją ciężko chore dzieci, uczy nprwdę ogromnej pokory. Ich determincj, hrt duch i wir w możliwości znlezieni środków n wyleczenie dzieck jest godn podziwu. W roku 2009 n konto nszego stowrzyszeni wpłynęło zł, w 2010 roku zł. Łącznie od 2007 roku dzięki dobrej woli podtników udło się nm pozyskć kwotę zł. Jesteśmy dumni, że tyle osób obdrzyło ns zufniem i powierzyło nm swój wielki mły 1%. Z jednej strony rozpier ns dum, że kceptujecie Pństwo sposób, w jki gospodrujemy Wszą drowizną, z drugiej zdjemy sobie sprwę z ogromnej odpowiedzilności, jk ciąży n nszym stowrzyszeniu. Z tk dużą hojność i szczodrość wszystkim z cłego serc skłdmy podziękowni. Środki pozyskne w rmch 1% nie są wykorzystywne do innych rzeczy niż tylko pomoc i wsprcie. Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze nie ztrudni nikogo, wszelkie prce n rzecz stowrzyszeni członkowie i symptycy wykonują społecznie. Przekonni o wielkim sercu wszystkich ludzi zwrcmy się z pelem, by i tym rzem przekzć swój wielki mły 1% MSG. W tym celu n zeznniu podtkowym trzeb wpisć Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze i podć tkże nsz nr KRS Zznczenie kwdrcik Wyrżm zgodę spowoduje, że Urząd Skrbowy przekże informcje, kto był drczyńcą Driusz Pietruch Drodzy mieszkńcy Mrek, Jeśli mieszkcie w nszym mieście, nie jesteście zmeldowni, mcie niepowtrzlną sznsę n to, by wrz z rocznym zeznniem podtkowym z 2010 rok dołączyć druk NIP 3 w, którym możecie jko miejsce zmieszkni podć Mrki. Z jednym zmchem możn bezkosztowo spowodowć, że część pieniędzy z Wszego PIT-u trfi do budżetu nszego mist. Kżd złotówk jest n wgę złot, z Wszego PIT-u trfi do budżetu Mrek kilkset złotych. Potrktujmy to jko formę loklnego ptriotyzmu. Sprwmy, by budżet nszego mist stł się zsobniejszy. Możecie to zrobić nie ponosząc z tego tytułu jkichkolwiek kosztów. Mmy nprwdę wiele do zrobieni. Rdni Mist Mrki Nie zmrnuj 1% swojego podtku! Kżdego roku płcisz podtki, nie mjąc wpływu n to, gdzie tk nprwdę są kierowne Twoje pieniądze i relizcji jkich celów służą. Terz możesz to zmienić, nic nie trcąc. Możesz pomóc nszemu synowi przekzując 1% podtku n jego rzecz. Nsz syn, Jcek, jest rdosnym i brdzo inteligentnym 7-ltkiem. Niestety występują u niego zburzeni rozwojowe ze spektrum utyzmu. Jcek cierpi przede wszystkim z powodu typowego dl utyzmu zburzeni interkcji społecznych le tkże z powodu zburzeń sensorycznych i percepcyjnych orz brdzo silnej ndwrżliwości słuchowej, któr w ogromnym stopniu utrudni mu życie. Rozwój mowy jest u Jck opóźniony, co stnowi powżną brierę w codziennych interkcjch społecznych z rówieśnikmi i dorosłymi. Jcek m sznsę n normlne funkcjonownie w społeczeństwie i cłkowitą smodzielność. Jego dotychczsowe postępy świdczą o wielkich możliwościch i potencjle, nie mniej jednk ktulnie wymg stłej i szeroko ukierunkownej terpii z wykorzystniem różnych form i metod psychologiczno pedgogicznych, logopedycznych i fizjoterpeutycznych. Średni miesięczny koszt oddziływń terpeutycznych to zł. Od prwie 5 lt finnsujemy terpię syn smodzielnie, jednkże obecnie zczęło to przekrczć nsze możliwości, przed nmi jeszcze co njmniej kilk lt terpii. Wszystkie środki uzbierne n koncie syn w Fundcji Dzieciom Zdążyć z Pomocą zostną wykorzystne zgodnie z ich przeznczeniem. Gwrntem tego jest Fundcj orz jej sttut. Dziękujemy Rodzice Pomóż Jckowi! Dne do przekzni 1% podtku: Fundcj Dzieciom Zdążyć z Pomocą nr KRS Cel: Jcek DWORNIKIEWICZ, nr: Przyjciele, mieszkńcy, sąsiedzi! Zncie ns już z kilku kcji. Tk dl Obwodnicy Mrek, Świetlik mój przyjciel, Św. Mikołj mieszk w Mrkch to flgowe inicjtywy Grupy Mrki 2020, które bez Wszego wsprci nigdy by się nie powiodły. Z nieśmiłością prosimy Ws o udził w kolejnym projekcie, który pomoże w dziłlności nszego stowrzyszeni. W ubiegłym roku, orgnizując kcję Zostw 1 proc. w Mrkch nieodpłtnie pomgliśmy mreckim orgnizcjom pożytku zdobywć pieniądze z odpisu podtkowego. Dziś o to smo prosimy w imieniu nszego stowrzyszeni, które wrto zznczyć - nie korzyst z miejskiej ksy. Mmy w głowch kilk projektów społecznych, które z Wszą pomocą, tkże finnsową, będziemy w stnie wdrożyć w tym i nstępnych ltch. Zchęcmy więc do przekzni 1 proc. podtku z pośrednictwem Mreckiego Stowrzyszeni Gospodrczego koniecznie z dopiskiem Grup Mrki Dziękujemy! KRS: Dopisek: Grup Mrki 2020 REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Wydwc: 2 Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze Redktor Nczelny: Jcek Orych; Redguje: Zespół; Adres Redkcji: ul. Piłsudskiego 138; Adres do korespondencji: ul. Cisow 4, Mrki; e-mil: REKLAMY: Redkcj Ekspresu Mreckiego nie ponosi odpowiedzielności z treść reklm, ogłoszeń i rtykułów sponsorownych. Redkcj zstrzeg sobie możliwość skrcni tekstu. Artykuły zmówione prosimy przesyłć w formie elektronicznej. Artykułów nie zmówionych Redkcj nie zwrc.

3 widomości o i z mist Umorzeni do skontrolowni przez NIK Temt umorzeń podtków wzbudził sporo emocji. Poprosiliśmy rdnego Michł Jroch o przygotownie rportu n ten temt. Prosimy o cierpliwość przy tej długiej, cz ciekwej lekturze. W poprzednim numerze Ekspresu Mreckiego (nr 1/2011) popełniłem wrz z rdnym Arkdiuszem Werelichem krótki wpis dotyczący umorzeń z podtków loklnych w Mrkch. Terz, jko przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rdy Mist Mrki, chciłbym podzielić się z mieszkńcmi szczegółowymi informcjmi. Temt umorzeń podtkowych zostł zinicjowny przez rdnego Jck Orych, który n XII ndzwyczjnej sesji (9 sierpni 2011 roku) złożył formlny wniosek o skierownie sprwy do kontroli przez Komisję Rewizyjną Rdy Mist. Wniosek zostł przez rdnych przyjęty stosunkiem głosów: 10 - z, 0 - przeciw, 3 - wstrzymujące się (obecnych podczs głosowni n sesji było 13 spośród 21 rjców nszego mist). Komisj Rewizyjn mił z zdnie dokonć kontroli zwolnień z podtków loklnych w ltch , dltego też jko przewodniczący tejże komisji ująłem w plnie prcy punkt dotyczący ww. kontroli. A terz grść szczegółów: Komisj rewizyjn dokonł przedmiotowej kontroli n posiedzenich: 7 wrześni, 14 wrześni, 17 pździernik orz 21 pździernik 2011 r. w obecności burmistrz Jnusz Werczyńskiego orz zstępcy burmistrz Krzysztof Wnuk. Kontroli dokonno w oprciu o dw pism Burmistrz Mist Mrki (pismo L.Dz. BM. 150/21/2011 z dni 5 wrześni 2011 r. i pismo BM 150/25/2011 z dni 21 pździernik 2011 r.) orz w oprciu o informcje uzyskne w trkcie obrd Komisji Rewizyjnej. Już n początku, burmistrz poinformowł Komisję Rewizyjną, że w kwestii udostępnieni kt sprw podtkowych, zgodnie z rt i 2 ustwy z dni 29 sierpni 1997 roku Ordyncj podtkow, tjemnicę skrbową stnowi wyłączenie jwności indywidulnych dnych zwrtych w deklrcji orz innych dokumentch, jkie podtnicy, płtnicy, inksenci skłdją orgnom podtkowym, tkże m.in. dokumentcji rchunkowej orgnu podtkowego. Orgny podtkowe n podstwie rt. 298 orz i 3 przywołnej ustwy Ordyncj podtkow udostępniją informcje zwrte w ktch sprw podtkowych podmiotom wskznym w ww. rtykułch. List uprwnionych do wglądu do kt sprw podtkowych podmiotów jest zmknięt i w niektórych przypdkch dodtkowo ogrniczon uregulownimi zwrtymi w innych ustwch. N liście tej nie jest wymienion Komisj Rewizyjn jednostki smorządu terytorilnego, z tego też względu burmistrz odmówił udostępnieni tych kt i udostępnił dne, które podlegją ujwnieniu zgodnie z ustwą o finnsch publicznych (rt. 37, ust. 1, pkt. 2f). Zgodnie z rt. 37 ust. 1, pkt. 2f ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicznych, zrząd jednostki smorządu terytorilnego podje do publicznej widomości wykz osób prwnych i fizycznych orz jednostek orgnizcyjnych nieposidjących osobowości prwnej, którym w zkresie podtków lub opłt udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłtę n rty w kwocie przewyższjącej łącznie 500 złotych, wrz ze wskzniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzeni. Ustęp 2 tego przepisu stnowi, że podnie powyższej informcji nie nrusz przepisów o tjemnicy skrbowej. Komisj Rewizyjn uznł, że dokon kontroli w oprciu o te dokumenty i informcje, które burmistrz udostępni. I tk, w piśmie L.Dz. BM. 150/21/2011 z 5 wrześni 2011 r. burmistrz przedstwił Komisji Rewizyjnej zestwienie umorzeń w poszczególnych ltch z kwotmi. Złączony wykz osób prwnych i fizycznych orz jednostek orgnizcyjnych nie posidjących osobowości prwnej, którym w zkresie podtków loklnych udzielono umorzeń w ltch (dne do r) liczy 237 pozycji. Liczb złożonych wniosków w poszczególnych ltch przedstwił się nstępująco: Rok Liczb Liczb Proc. zkceptownych wniosków umorzeń wniosków , , , ,66 I-VIII ,52 I tutj, ze względu n to, że nie udostępniono nm dokumentcji, nie byliśmy w stnie zweryfikowć zsdności tych umorzeń: czy umorzono tym, którzy nprwdę potrzebowli pomocy, czy tym, którzy potrfią ommić urzędnik łdnym pismem. Zstnwi ns przy tym fkt, że w ltch bezpośrednio po wyborch liczb umorzeń wzrst. Dlej w wyniku kontroli ustlono, że sum umorzeń podtków w ltch wyniosł ,50 zł. Rok Kwot umorzeni (w zł) , , , , ,51 Zstępc burmistrz przedstwił członkom Komisji Rewizyjnej procedurę oceny wniosków o zwolnienie lub umorzenie podtków loklnych. Poinformowł również Komisję, że stosuje się rt i 67 1 ustwy Ordyncj podtkow stosując ulgi w spłcie nleżności podtkowych. Burmistrz Mist Mrki stosuje njczęściej osttni podpunkt ww. rtykułów, tj. umrz w cłości lub w części zległości podtkowe, odsetki z zwłokę lub opłtę prolongcyjną, spordycznie stosuje się rozłożenie podtku n rty. Zstępc burmistrz wytłumczył Komisji, że jest to spowodowne tym, że podtnicy wnioskują głównie o umorzeni podtków, smorząd nie może nrzucić innego rozwiązni niż we wniosku. Pondto, w trkcie przeprowdzni kontroli, Burmistrz Mist Mrki przedstwił n prośbę Komisji powody umorzeni podtnikom, którzy otrzymli tkie umorzenie więcej niż dw rzy i/lub ich umorzeni wynosiły powyżej 1000 złotych. Głównym powodem, jki przedstwił burmistrz, był trudn sytucj finnsow, spordycznie pojwiły się inne kwestie. W wyniku kontroli ustlono, że liczb podtników, którzy otrzymli umorzeni podtków n kwotę pond 1000 zł rocznie wynosi 104, co stnowi 43,88 proc. wszystkich umorzeń, w tym liczb podtników, którzy otrzymli umorzeni powyżej 5000 zł rocznie wynosi 21, co stnowi 8,86 proc. wszystkich umorzeń, (wykz podtników, którzy otrzymli umorzeni sporządzony przez burmistrz n stronie Nleży szczególnie zwrócić uwgę, że 61 podtników uzyskło umorzeni wielokrotnie, tj. dw rzy i więcej, co stnowi 25,74 proc. wszystkich umorzeń, przecież przyznwnie ulg podtkowych jest instytucją prwną o chrkterze wyjątkowym i nie może być ndużywne, poniewż stnowi to odstępstwo od zsdy powszechności opodtkowni. Podobnie budzić wątpliwości mogą umorzeni podtków loklnych osobom prwnym i fizycznym orz jednostkom orgnizcyjnym nie posidjącym osobowości prwnej, które współprcowły z Urzędem Mist w okresie, w którym uzyskły umorzeni lub poprzedzjącym, otrzymły od Urzędu Mist zmówieni n prce w trybie poz przetrgowym, tkże powiąznym w jkikolwiek sposób z Urzędem Mist lub jego prcownikmi (np. rodzin prcowników Urzędu Mist lub jednostek zrządznych przez Urząd Mist, byli rdni mist orz powitu wołomińskiego). Dowodem jest list osób i podmiotów, którym umorzono podtek i które relizowły zleceni n rzecz mist, sporządzon przez burmistrz i przekzn komisji pismem BM 150/25/2011 z dni 21 pździernik Nleży zwrócić uwgę, że n ww. liście znjduje się Przedsiębiorstwo Budowlno-Telekomunikcyjne MBT Sp. z o.o., które otrzymło w roku 2010 umorzenie podtku n kwotę ,00 zł i jednocześnie otrzymło rozłożenie n rty pozostłej kwoty podtku, pomimo to relizowło prce n rzecz urzędu mist (w 2009 roku n kwotę ,39 zł; w 2010 roku n kwotę ,28 zł; do roku n kwotę ,01 zł). Pondto w 2010 roku firm MrkBet Construction Sp. z o.o. również zrelizowł zlecenie n rzecz mist n kwotę ,00 zł i otrzymł umorzenie podtku n kwotę 6.532,28 zł. W związku z powyższym Komisj Rewizyjn Mist Mrki postnowił skierowć wniosek do pomiotu uprwnionego do przeprowdzeni pełnej kontroli w zkresie zwolnień i umorzeń podtków (zwrtego w rt. 298 orz i 3 ustwy z dni 29 sierpni 1997 roku Ordyncj podtkow, tj. do orgnów kontroli skrbowej i Njwyższej Izby Kontroli). Sznowni Czytelnicy, Mieszkńcy Mrek! Powyżej przedstwiłem trochę fktów związnych z umorzenimi podtków loklnych przez burmistrz. Być może zsdność udzielni tychże umorzeń jest zgodn z prwem, choć dopóki nie zostnie dokonn niezleżn kontrol, nie m tkiej pewności. Jednk n pewno wątpliwości może budzić, czy dokonywnie umorzeń we wszystkich przypdkch były etyczne. Michł Jroch REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 3

4 widomości o i z mist Orlik w Mrkch już dził N początku styczni przy ulicy Stwowej oddno do użytku pierwszy kompleks boisk sportowych wybudowny w rmch progrmu Moje Boisko Orlik 2012 orz sezonowe lodowisko wybudowne w rmch progrmu Biły Orlik. Obserwując miny mieszkńców Mrek tłumnie odwiedzjących kompleks z cłą pewnością możn stwierdzić, że inwestycje te były strzłem w dziesiątkę. W uroczystym otwrciu udził wzięli m.in. sentor RP Ann Aksmit, poseł Jcek Ssin orz wicemrszłek województw mzowieckiego Krzysztof Strzłkowski. W 2010 roku, mimo strń orgnizcji społecznych i włdz Mist Mrki, nie udło się wybudowć Orlik. Początkowo Mrki nie znlzły się n liście zkwlifikownych do progrmu. Nstępnie po interwencji mreckich orgnizcji, m.in. stowrzyszeni Grup Mrki 2020, tkże burmistrz, misto znlzło się n liście beneficjentów po zwolnieniu miejsc przez jedną z gmin. Jednk trudn sytucj finnsow województw, związn z podtkiem jnosikowym, spowodowł wstrzymnie dofinnsowni Orlików, pieniądze zbezpieczone w budżecie mist przeznczono n inne cele. W projekcie budżetu Mist Mrki n 2011 rok pieniądze n Orlik nie zostły zbezpieczone. Jednk dzięki kolicji n rzecz Mrek, skłdjącej z rdnych PO, MSG, PiS i dwóch przedstwicieli Wspólnoty Smorządowej udło się wysygnowć środki n zbezpieczenie wkłdu włsnego gminy n budowę Orlik. Zmieniono tkże loklizcję inwestycji z prku miejskiego n ulicę Stwową (by uniknąć sytucji z 2010 roku) i zobowiązno burmistrz do złożeni wniosku o przystąpienie do progrmu Moje Boisko - Orlik 2012 w 2011 roku. Podczs otwrci kompleksu sentor Aksmit podkreślił, że beneficjentmi nowego obiektu będzie młodzież, któr jest wielką potęgą nszego nrodu. Pni sentor podziękowł smorządowcom z wsprcie i pomoc w relizcji progrmu Moje Boisko Orlik 2012, przypomnił, że n mpie Polski znjduje się już pond 2 tysiące tkich obiektów orz złożył noworoczne życzeni mieszkńcom Mrek. Wicemrszłek Strzłkowski pogrtulowł mreckiemu smorządowi zrelizowni tk wżnej dl Mrek inwestycji. Stwierdził, że jest on efektem dziłń potencjłu społeczności loklnej, który drzemie w mieszkńcch. Przekzł również sprzęt sportowy od włdz województw, który służyć będzie użytkownikom obiektu. - Nie jest tjemnicą, że nwet wielk przychylność Smorządu Województw Mzowieckiego, który w rmch progrmu Moje Boisko Orlik 2012, relizuje tego typu przedsięwzięci, to konkretne nie byłoby możliwe bez uporu i determincji rdnych mist Mrki, n czele z przewodniczącym orz bez zpłu do prcy burmistrz Mrek stwierdził wicemrszłek. Po przecięciu wstęgi w błyskch fjerwerków i oficjlnym otwrciu obiektu, odbył się pokzowy mecz w hokej n lodzie w wykonniu zwodników UHKS Mzowsze/Legi Wrszw. Kompleks sportowy Moje Boisko - Orlik 2012 kosztowł misto 1,3 mln złotych, z czego po 333 tys. złotych przekzło Ministerstwo Sportu i Turystyki orz Smorząd Województw Mzowieckiego. Ntomist lodowisko Biły Orlik wsprte ze środków resortu sportu w kwocie 153 tys. złotych kosztowło 553 tys. złotych. Kompleks, zloklizowny przy ul. Stwowej, skłdjący się z boisk do piłki nożnej ze sztuczną trwą, boisk wielofunkcyjnego, n którym obecnie zmontowne jest lodowisko orz zplecz sztniowo-snitrnego jest ogólnodostępny dl mieszkńców, korzystnie z niego jest bezpłtne. Dl użytkowników lodowisk czek drmow wypożyczlni łyżew. Informcje n temt rezerwcji obiektu możn uzyskć pod numerem telefonu: lub z pomocą dresu milowego: Mrki zdeklrowły również chęć przystąpieni do relizcji progrmu Moje Boisko Orlik 2012 w roku bieżącym. W listopdzie złożony zostł wniosek o dofinnsownie drugiego kompleksu, który zloklizowny m zostć n terenie Szkoły Podstwowej Nr 1. Pweł Pniewski Budżet uchwlony!!! N sesji w dniu Rd Mist uchwlił budżet n 2012 rok wrz z wieloletnią prognozą finnsową dl Mist Mrki. Uchwł budżetow to njwżniejsz, njbrdziej złożon i njtrudniejsz do przeprowdzeni uchwł w cłym roku. To on wskzuje źródł finnsowni przedsięwzięć, jkie będą prowdzone w mieście, to w niej jest zpisne, jkie środki Rd Mist przezncz n inwestycje, remonty, płce, szkolnictwo, kulturę, sport i wiele innych dziedzin nszego życi i to on w końcu określ wielkości kwot, jkie n dne przedsięwzięcie będą w dnym roku przeznczone. Jk to będzie wyglądć w 2012 roku? Dochody mist zkłd się n poziomie złotych, ntomist wydtki są szcowne w wysokości co powoduje, że budżet zmyk się deficytem w kwocie złotych. To znczy, że w tym roku plnujemy wydć więcej niż jesteśmy w stnie pozyskć. Różnicę pomiędzy dochodem, wydtkmi misto sfinnsuje sprzedżą obligcji. Nleży wspomnieć również o tym, że uchwlenie budżetu to również wielk sztuk kompromisu. Loklny ptriotyzm u wielu rdnych przy tej okzji dje Co tm Pnie w rdzie słychć? Ano dzieje się, dzieje. Poprzedni wpis kończyłem z ndzieją, że współprc w rdzie będzie się ukłdł dobrze, podził n Stre i Nowe pomłu się ztrze. Tk mogło się wydwć do jesieni. Nwet ukułem tkie stwierdzenie, że nie muszą z sobą przepdć: wystrczy, że będą współprcowć. Rzem wyprcowli złożeni projektowe nowej siedziby Zespołu Szkół nr 1 i nic nie wskzywło n jkiekolwiek zwirowni. Nic brdziej mylnego, jk się okzło to był cisz przed burzą. Njpierw jednk zgrzmiło. W pździerniku okzuje się, że rdny z klubu O przyszłość Mrek złmł ustwę i pełniąc mndt rdnego nie zprzestł prowdzeni dziłlności gospodrczej z wykorzystniem mieni komunlnego. Mówiąc wprost, prowdził kiosk n gruncie wynjmownym od mist. Rdny n pździernikowej sesji przeprosił z niewiedzę, jego rgumentcj i sposób, w jki to zrobił, były rzeczowe i wręcz wzruszjące. No cóż, zdrz się. Niestety nieznjomość prw nie usprwiedliwi: wszyscy (prwie) myśleli, że sprw jest złtwion i w njbliższym czsie zostnie zprzysiężony nowy rdny. Mniej więcej w tym czsie przetrg n projekt siedziby szkoły z przyczyn formlnych zostje uniewżniony. Stre przystępuje do frontlnego tku i forsuje propozycję budowy wspólnie z powitem, przedstwijąc ją jko njbrdziej korzystną dl mist. Mrki finnsują budowę gimnzjum, powit - budowę technikum. Nowe jest dociekliwe i prześwietl ten pomysł, Stre oskrż Nowe o to, że dził n szkodę mist. W międzyczsie Stre wydje gzetę, któr niczym mczet siepie n lewo i prwo wszystko, co miło jkikolwiek związek z Nowym. Budow gimnzjum - do bni, Orlik to poroniony pomysł, jeśli chodzi o loklizcję, bo powinien powstć tm, gdzie tk nprwdę nie może, le to drobizg. Wszystko zbyt kosztowne i złe. Nowe ze zdumieniem przecier oczy i nie może dojść do siebie szczypiąc się co chwil, czy to n pewno jw nie sen. Niestety jw. Może się przekonć, ile frustrcji drzemie w Strym. Nie wiem jk możn było kumulowć ją w sobie przez te wszystkie miesiące. Dochodzi do zwołni ndzwyczjnej sesji w sprwie budowy siedziby Zespołu Szkół nr 1. Jest obecny strost, rdni powitowi, PIS zprosił posł, mówiąc krótko Stre wykonło ogrom prcy, by przytłoczyć Nowe. Muszę przyznć, że Nowe stnęło n wysokości zdni: pełn merytoryk i sił rgumentów brwo!!!. Chociż tk nprwdę, czy jest z się z czego cieszyć, tyle pry poszło n mrne, po to by udowodnić, że biłe jest biłe, czrne jest czrne. Stre do pewnego stopni uznło rgumenty i zproponowło kompromis, n który wszyscy przystli. Terz nleży bcznie obserwowć, czy n tym mriżu z powitem nie strcimy. Oby nie. Przy okzji sesji ndzwyczjnej wypłynęł sprw rdnego co to niby utrcił mndt. Okzło się, że rdny mił chwile mnezji i nie do końc pmięt, czy prowdził tę dziłlność, czy nie. W ogóle to zostł wprowdzony w błąd i nigdy dobrowolnie nie złożyłby mndtu. Złożył odwołnie i ndl pełni mndt rdnego czekjąc n wyrok sądu w tej sprwie. Młyny nszej sprwiedliwości mielą powoli, t sytucj potrw jeszcze kilk miesięcy, wspomniny rdny jeszcze kilk diet pobierze. Zstnwi tylko t niespodziewn zmin frontu: z osoby, któr njpierw żłuje z swe postępownie, potem stje się pewn swego z prześwidczeniem, że zostł wprowdzon w błąd. Obserwując, że n osttnich komisjch sid prwie burmistrzowi n kolnch i zprzestł jkichkolwiek kontktów ze swoim mcierzystym klubem, nleży się domyślć, że to Stre dordziło tki sposób postępowni i przygrnęło bidulę, którego źli koledzy bezpodstwnie chcieli usunąć z rdy. Morł z tego tki, jeśli którykolwiek z rdnych miłby tki kłopot, Stre go przygrnie i weźmie w opiekę, przy okzji będzie miło jedną szblę więcej no brwo!!!!!!!!! Czs pokże, kto mił rcję. Sprw, rczej bezdyskusyjn, z drobniejsze przewinieni rdni trcili mndty. Chociż w Mrkch dużo brdziej powżne nie budziły zstrzeżeń, wręcz przeciwnie były tolerowne. Ptrz - poprzednie kdencje rdy Mist Mrki. To tyle z pikntniejszych szczegółów. Miejmy ndzieję, że współprc w rdzie będzie się ukłdł lepiej niż w końcówce 2011 roku, podził n Stre i Nowe przejdzie do lmus. Przecież ludzie nie dzielą się n strych czy nowych, le jk mwił klsyk, n mądrych i n głupich. I tej idei nleży się trzymć, bo MARKI SĄ NAJWAŻNIEJSZE. Frnciszek Zgórski brdzo o sobie znć. Kżdy chce, by to włśnie w jego okolicy powstło jk njwięcej zplnownych inwestycji. Wtedy będzie to njlepszym miernikiem jego skuteczności. Niestety potrzeb w Mrkch jest nprwdę wiele i to w wielu spektch, dltego rdni z Burmistrzem i Skrbnikiem mozolnie szukli w projekcie budżetu oszczędności n dodtkowe potrzeby. Co się udło? 1. Dodtkowe środki n kompleksowe zgospodrownie terenu przy Szkole Podstwowej nr 1, orz n wybudownie chodnik przy skrzyżowniu ul. Bndurskiego i ul. Okólnej i rozbudowę sygnlizcji świetlnej w tym rejonie, orz wybudownie chodnik w ul 11-Listopd i wyniesionego przejści dl pieszych n ul. Okólnej. 2. Wybudownie chodnik n ul. Stwowej od Al. Piłsudskiego do kompleksu boisk Orlik, orz miejsc prkingowych przy wspomninym kompleksie. 3. Pmiętmy o odwodnienich i budowie knlizcji deszczowej. W tym roku dodtkowo tkie inwestycje plnujemy w ulicch Jgiełły, Kopernik, Sosnowej (od Okólnej do Krótkiej), Lisiej, Moniuszki, Jn Pwł II, Wyszyńskiego Części Zjączk i Sowińskiego, ul. Weneckiej, Słowików, orz ul. Morskiej. Wykonnie projektu odwodnieni ul. Głównej. 4. Dodtkowo zplnowno wybudownie dwóch plców zbw ( loklizcj jest w trkcie ustlni), orz n terenie Zespołu szkół nr 2 zplnowno budowę skte prku. cd str. 7 4

5 Okiem Stńczyk histori i / widomości o i z mist Ach, te nsze Mrki. Lt mijją rok z rokiem, wokół świt się zmieni le w Mrkch jest jedn instytucj, której rozwój, przynjmniej w znczeniu pozytywnym nie dotyczy, minowicie nsz kochn mreck Poczt Polsk. Pomimo przenosin do lepszego loklu przy ul. Młchowskiego, pomimo utworzeni Agencji Pocztowej przy ul. Fbrycznej, mieszkńcy mją te sme problemy od wielu, wielu już lt. N nic pisnie rtykułów n temt jej niewydolności wiele już npisno, skrgi skłdne przez mieszkńców też nie dziłją, nwet krytyczny progrm w telewizji nic nie dł. Poczt trw ndl przy swojej, jkże lekcewżącej klientów swoistej orgnizcji prcy. Uśmiechnęłm się z wyrozumiłością, czytjąc pytnie n forum mreckim, dopiero co zmieszkłej w Mrkch osoby, zupełnie nieświdomej stnu rzeczy, czy poczt u ns przeżyw jkiś kryzys i czy jest to u ns normlne. Rzeczywiście trudno sobie wyobrzić nowemu mieszkńcowi, co go czek i wcle nie dziwię się, że był zskoczony. Prc nszej poczty w Mrkch nie jest normln le jest normą. Przede wszystkim kolejki n poczcie to norm, klienci denerwują się, złorzeczą zwłszcz gdy obsług jednego klient trw długo ( niekiedy musi okienek dodtkowych brk), są zniecierpliwieni i czsmi wybuchją skupi się to n urzędniczkch prcujących w okienkch. Trudno zrozumieć tką orgnizcję prcy chociż prcownicy poczty w wielu wypdkch prcują z poświęceniem, robią co mogą by oszczędzić klientom nerwów więc w czym rzecz? O tym jk dził poczt, dodtkowo mogłm przekonć się czekjąc n listonosz dwie godziny w siedzibie Agencji Pocztowej przy ul. Fbrycznej. Z moich obserwcji wynik, że w wielu przypdkch klienci odsyłni są n pocztę przy ul. Młchowskiego, stmtąd przysyłni z powrotem do Agencji i tk krążąc w kółko nie mogą, niestety doczekć się odebrni np. przesyłki lub listu poleconego. N pytnie, co mją zrobić w tkiej sytucji (poniewż czują się bezrdni) urzędniczk, zleżnie od humoru, kwitowł pytnie wzruszeniem rmion lbo odpowidł gresywnie. Nieml co chwilę wybuchł jkś sprzeczk. I jedną stronę i drugą kosztowło to brdzo wiele nerwów. Klientów poczty nie interesują tk zwne trudności obiektywne, przepisy wewnętrzne czy orgnizcj prcy poczty. Klient chce dostć jk njbrdziej odpowiedzilną usługę, nie nrżjąc się n dodtkowe koszty np. odsetki, z powodu niedostrczeni rchunków n czs czy zginięci listów, które niejednokrotnie zostwły znlezione przypdkiem prę domów dlej od drest i to w błocie n ulicy lub wizytę policji gdyż nie dostrczono wezwni n komisję wojskową, itp. Zdrzły się i inne konsekwencje np. sądowe, nie Gołąbki Pocztowe sposób wymienić wszystkich le tkie przypdki niefrsobliwości nszej poczty doprowdzją niejednokrotnie nwet do drmtów życiowych jej klientów. To jest niedopuszczlne. Kżdy zdje sobie sprwę z trudnej prcy listonosz, kiedyś zwód ten drzony był ogromnym szcunkiem, zostło tk jeszcze do dzisij le jest wielu ztrudnionych przez pocztę ludzi nieodpowiedzilnych, którzy psują wizerunek tkże tych solidnych i sumiennych. Jk pokzują sttystyki ilość mieszkńców zwiększ się w szybkim tempie, misto się rozrst. Jedn nieduż poczt choćby z gencjmi nie jest zdoln obsłużyć tkiej liczby klientów. A dlczego włdze poczty tego nie uwzględniły i nie dostosowły swoich plcówek do zwiększonej ilości klientów? Widocznie ich to nie obchodzi. Niestety, jeszcze ndeszły tkie czsy, gdzie w młych miejscowościch Poczt Polsk likwiduje urzędy pocztowe ze względu n brk rentowności, to znczy, że rozpoczęł już relizcję ogłoszonego w ubiegłym roku swojego progrmu uruchmini gencji pocztowych n zupełnie nowych wrunkch. Chce docelowo uruchomić nwet ok. 1,5 tys. gencji w cłym krju, likwidując włsne oddziły. Mją one być brdziej wydjne o uproszczonych procedurch i szerszym zkresie usług. Tk więc, mówiąc wprost, pocztą będzie niedługo jkiś sklep spożywczy, lodzirni lub kiosk orz inne co njmniej dziwne miejsc, podobno wygodniejsze i brdziej dostępne dl klientów. W związku z tym może cieszmy się, że u ns w ogóle poczt istnieje my jeszcze ośmielmy się mieć pretensje o jkość usług. Nie widomo czy śmić się czy płkć w tkiej sytucji i oby tylko nie było gorzej w przyszłości. Włściwie to nie chcę być pesymistką le trudno o optymizm szczególnie, że n tle dzisiejszej rzeczywistości Poczt Polsk nie wypd jeszcze njgorzej. Ale to już zupełnie inn histori. W związku z problemem mieszkńców jkim są usługi nszej poczty powstje pytnie czy możn coś zrobić by było lepiej? Czy tk już musi być. Są włdze mist, poczt dził n terenie Mrek czy nprwdę niemożliwe jest porozumienie z tą instytucją, nie m mocnych? Dziłją już w Polsce inne, niezleżne instytucje pocztowe gdyby tk włdze mist stworzyłyby wrunki dl rozwoju konkurencji? Kto wie, może poprwiłby się i jkość usług Poczty Polskiej? No, cóż tk sobie tylko ztęskniłm z normlnością. W kżdym rzie poczt solidn i przyjzn jest w dlszym ciągu tylko w sferze mrzeń Mrkowików więc tymczsem miejcie się dobrze, nsze Gołąbki Pocztowe! Młgorzt Kpic emk REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Bezpłtne Pordy Prwne Prktyczne pordy prwne udzielne bezpłtnie w kżdy wtorek godzinch orz czwrtek w godzinch przez prwnik Rdosłw Romnowskiego w siedzibie redkcji Ekspresu Mreckiego, Mrki, Al. Piłsudskiego 138, Piętro I Budżet uchwlony!!! cd ze str. 6 Mrki przy stosunkowo dużym budżecie znjdują się w dość trudnej sytucji. Z jednej strony prwie połow budżetu jest skierown n funkcjonownie oświty, lwią część pieniędzy n inwestycje pochłni budow knlizcji snitrnej, deszczowej, odwodnień. Przed nmi wiele wyzwń, choćby budow nowego gimnzjum, którego w tej kdencji nie ud się wybudowć, le mm ogromną ndzieje, że w 2012 może się rozpocznie w 2013 roku budow ruszy pełną prą. Poz tym mieszkńcy również chcą jk njszybciej mieszkć w brdziej cywilizownych wrunkch, więc chodniki, ulice, oświetlenie, czyli wszystko to, co zncznie poprwi estetykę i wizerunek nszego mist. Wiemy, że nie jest to budżet nszych mrzeń, le dostrzegmy również efekty nszej determincji, jką wykzliśmy w budżecie n 2011 gdzie środki przeznczone n meliorcję i odwodnienie przyniosły efekty i oby w 2012 nie trzeb było sprwdzć, le wiele rejonów Mrek jest w dużo lepszym stopniu przygotowne n nomli pogodowe, jkie mogą ns spotkć. W tym roku dołączą kolejne ulice. Te i inne problemy będą ktliztorem skuteczności ns rdnych jk i burmistrz. Jestem głęboko przekonny, że powg i ogrom zdń, przed jkimi stoją Mrki pozwoli n zgodną współprcę i znjdownie njlepszych rozwiązń dl nszego mist. Driusz Pietruch 5

6 6 widomości o i z mist

7 widomości o i z mist Tygodnik Ilustrowny Wrszw, 24 lipc 1875r. Wielkie brw dl Mikołjów z Mrek Od Świąt Bożego Nrodzeni minął już miesiąc, le pozostł nm brdzo wżn rzecz do złtwieni PODZIĘKOWANIA. Skłdmy je wszystkim uczestnikom kcji Św. Mikołj mieszk w Mrkch ofirodwcom orz osobom, które pomgły w orgnizcji trzeciej edycji tego przedsięwzięci. Dzięki Wm udło się przygotowć i rozwieźć przed Wigilią pond 120 prezentów dl dzieci potrzebujących i żyjących w ubóstwie mreckich rodzin. Zobcz rdość n twrzch njmłodszych - rzecz bezcenn. Uczyniliście im wspniły prezent, pozwljąc w święt zpomnieć o trudnych chwilch codziennego życi. Jeszcze rz w imieniu swoim i njmłodszych - DZIĘKUJEMY Grup Mrki 2020 Podnie o początku osdy Pustelnik, niedleko Wrszwy Kilknście wiorst z mistem, w prfii prskiej, znjduje się miejscowość, którą lud zdwn zowie Pustelnik. Podobne nomenkltury npotyk się dość często w tutejszym krju. Jest Pustelnik w powiecie stnisłwowskim, sierdzkim, mrympolskim i wielu innych. Tutejszy Pustelnik, wspominny przez dziejopisów, zsługuje już z tego względu n uwgę, ndto pmiątk t miejscow dowodzi tej prwdy, że Wrszw od dwnych czsów był miejscem njdogodniejszym do zbytków i mrnotrwstw. Ztąd też strożytne tutejsze zgromdzenie kupieckie n chorągwi swej, której niegdyś przy uroczystościch używło, wyhftowny miło herb mist, syrenę, w około niej nstępny łciński npis: Procul cntu, dulci et fcie decor (Zdl od ponętnego śpiewu i twrzy mlownej). Jest-to dobrą nuką, by nie dć się łudzić zwodniczym powbom, które często wielki wpływ n ludzi wywierją. Zdnie to położone było skutkiem głębokiej rozwgi stnu, który tylko oszczędnością, prcą i przemysłem wzrst. W półtor wieku po dcie gdy wspomnion chorągiew osttni rz był sprwiną, czytmy powtórzenie opinii o tutejszem mieście w tem znnem określeniu poety: Jeśli poznć chcesz zbwy, Serce kobiet, świt ochoczy, Głdkie słówk, piękne oczy, Pojedź, brcie, do Wrszwy. Ale dość tego ustępu: wrcmy do Pustelnik. Podnie tedy głosi, jkoby przed trzystu lty, n początku szesnstego wieku, pewien potomek znkomitej rodziny i dziedzic obszernych włości, przybywszy do Wrszwy, przepychem i zbytkmi chcił przewyższyć wszystkich mieszkńców Mzowsz. Dosttki pozwlły mu n wszelkie uciechy, le zrzem zniszczyły jego mjątek, który przez zbytki i rozpustę wkrótce utrcił. Przyprowdzony do ubóstw, grdzący mniej zmożnymi, doznł w biedzie sm zsłużonej wzgrdy, gdy tułjąc się po mieście, żywiony był z litości przy furcie zkonnej księży bernrdynów. Po nędzy przyszł słbość niebezpieczn, t wzbudził w nim żl z dokonne ndużyci i chęć odpokutowni z grzechy. N pokutę obrł sobie w tem miejscu pustelnię i w niej zmieszkł n długie lt. Wypdek powyższy wspomin kilku kznodziejów siedemnstego wieku, nie tjąc nwet nzwisk pokutnik. W sukni zkonnej przebywł on tu przez lt kilkdziesiąt, otrzymwszy n krótki czs przed zgonem od dlekich krewnych wsprcie, prcą i usilnością wzniósł mły kościółek, przy którym mieszkjąc po późnej strości, życi dokonł. Skromny ten przybytek Pński, dotychczs stojący, jest z drzew modrzewiowego, z młą wieżyczką n środku. Wewnątrz ubogi, utrzymywny jest jednk w porządku i czystości. Położenie tego kościołk nder jest dogodne dl mieszkńców okolicznych, częste bowiem wylewy Wisły w tych stronch stnowią przeszkodę w udwniu się do odległych prfij, tem smem pozbwiłyby lud miejscowy możności znjdowni się n nbożeństwie i słuchni nuki, gdyby ów kościołek potrzebie ich nie zrdzł. Pisowni oryginln z tekstem rtykułu z 1875 roku, mterił przekzny przez pn Antoniego Widomskiego, prezes stowrzyszeni Pro Memori. REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Grfik: Zbigniew Bochenek REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Przekż 1% dl Mreckiego Stowrzyszeni Gospodrczego KRS: N co przeznczmy pozyskne środki? Między innymi: N pomoc dzieciom niepełnosprwny i potrzebującym rehbilitcji. N sprzęt leczniczy i rehbilitcyjny. N zkup mteriłów odblskowych dl dzieci ze wszystkich szkół podstwowych w Mrkch. N sprzęt sportowy dl mreckich szkół. N ngrody z njlepsze wyniki w nuce i sporcie. 7

8 XX Finł Wiekiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mił miejsce również w Mrkch. Dziesięcioosobow grup sztbu mreckiego prcowł już od początku listopd. Jednk imprez t nie odbyłby się bez nieocenionego wsprci szeregu instytucji, firm orz osób o gorącym i wspniłym sercu. W tym miejscu chciłybyśmy podziękowć wszystkim szkołom i dzieciom, Grupie Rzem, UKS Snchin, UKS HcHo -Wietmskie Sztuki Wlki orz Acrodnce, które przygotowły ciekwe występy!!! Dziękujemy Mreckiemu Ośrodkowi Kultury, wszystkim jego rtystom, w szczególności Pni Dyrektor Krystynie Klimeckiej. Dziękujemy zespołom Fly My, Z Dl Od Zgiełku, Pongopongo orz Moron, których mogliśmy gościć w Mrkch. Dziękujemy z występ zwsze cudownej Izbeli Kopeć. Dziękujemy Piekrniom: Szwjcrsk orz Klementynk z wszelkie słodkości drowne występującym dzieciom i młodzieży orz wzbogcenie menu kwirenki WOŚP. Dziękujemy firmie OrngeBlue i Nestle z obdrownie wszystkich wolontriuszy słodkościmi!! Jesteście wspnili!!! Dziękujemy wszystkim mmom z Rd Rodziców Szkoły Podstwowej nr 1, Szkoły Podstwowej nr 4, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, nde wszystko Szkoły Podstwowej nr 2, kóre upiekły smczne cist do kwirenki orz wszystkim, którzy prcowli tk dzielnie podczs przygotowń, w czsie festynu i po jego zkończeniu. Szczególne podziekowni dl Jnusz Wihn. Szczególne podziękowni dl Policji!! Dl cłej ekipy, dzięki którym nie tylko czujemy się bezpiecznie, le przede wszystkim z dobre rdy. Ogromne podziękowni dl wszystkich firm i osób, z wsprcie finnsowe orz dry n loterię i licytcję - wsprły ns - FUNDACJA POMOCNA RĘKA, ING BANK ŚLĄSKI S.A, BANK ZACHODNI WBK S.A., DELIKATESY AGA, WIĘCEJ NIŻ SPA, MARIC- NOWI WRZESIŃSKIEMU, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SMERFY, TOYOTA MARKI, 36 STUDIO.PL, APLAUZ SP Z.O.O., DESIGN4NET, EKSPRES MARECKI, EURO ZOO, FIRMA M&P ALKOHOLE I WINA ŚWIATA, KANCELARIA PODATKOWA SKŁODOWSCY, KLUB SPORTOWY MARCOVIA, LAWETAXI, MÓJ POWIAT, OPIFEX, PIZZA DOMINIUM, PIZZA HUT, PRZEDSZKOLE DZIECIĘCY RAJ, PSB CENTRUM INTERIOR, RAWIMED, RIVBUD, WYDAWNICTWO PARMA PRESS, WO- DOCIĄG MARECKI S.A., AVARUS, SZKOŁA JAZDY MISIEK, SALA ZABAW ANANAS, RYŃSCY DEVELOPMENT, SUSHI SAM. Bez Pństw wsprci finnsowego, otwrtego serc i chęci wspierni nszej inicjtywy nie mielibyśmy możliwości zorgnizowni tk wspniłego finłu. Dziękujemy KLAUN POLSKA, z zmek dmuchny - z ogromną frjdę podrowną dziecikom! Dziękujemy Ewie Rossie z ubezpieczenie cłej imprezy. Podziękowni dl 121 dzieci i młodzieży - wolontriuszy, którzy zbierli pieniążki do puszek, tkże opiekunom, którzy dbli o bezpieczeństwo pociech dziękujemy, że z nmi byliście!!! Dziękujemy dyrekcji Pni Dyrektor Mdglenie Osińskiej orz Pni Ewie Stefnkowskiej, z gorące przyjęcie XX Finłu WOŚP orz nuczycielom: Robertowi Bc, Izbeli Brzezińskiej, Wiolecie Toml Beredzie, i innym nie wymienionym prcownikom Szkoły Podstwowej nr 4 wolontriuszom, którzy poświęcili swój prywtny czs, by wszystko tk wspnile wyszło. Dziękujemy firmie K2000 z wydrukownie bnnerów. Dziękujemy Mrioli i Mrkowi Oplińskim, Mrcinowi Brzezińskiemu orz Becie Miechowicz z prowdzenie sceny orz Grżynie Mnteuffel z pomoc tu i tm, - ogromne dzięki!!! Dziękujemy Angelice Gjek, Mi Lszkowskiej i Łukszowi Ross z orgnizcję kącik rękodzielnictw orz z wspniły pomysł!!! Dziękujemy Strży Zwierząt z zorgnizownie punktu dopcji zwierząt. Dziękujemy Ekipie Crvingu z przepiękne rzeźby w owocch. Dziękujemy zwsze pomocnej firmie EBO - njwspnilszej ochronie!!! Dziękujemy firmie Eskulp z zbezpieczenie medyczne imprezy. Ogrome dzięki szczególnie, że Sztb WOŚP od lt może n Ws liczyć!! Dziękujemy wspniłym hrcerzom z 73 oddziłu, którzy dzielnie przez tyle godzin cłego weekendu prcowli z nmi!!! Dziękujemy PCK z nukę pierwszej pomocy. Dziękujemy Driuszowi Myszkinisowi i jego chłopkom z oprwę sceny. Dziękujemy Hotelowi Mistrl, Klubowi Tennisowemu orz Morcovii z pomoc w zorgnizowniu brku WOŚPowego. Dziękujemy Pnu Mrkowi Jezierskiemu z liczrkę do pieniędzy, bez Pn nie poszłoby tk głdko!!! Dziękujemy Pnu Piotrowi Wyszyńskiemu z drowne skrby orz pomoc przy prowdzeniu sceny i licytcji. Dziękujemy Urzędowi Mist Mrki, w szczególności Pnu Henrykowi Szczurowskiemu i jego ekipie z pomoc przy przygotownich hli, le tkże z pomoc w rozwiązniu njwiększych trudności. Emili Sndomierz orz Piortowi Mtusikowi orz cłemu dziłowi Inwestycji, przede wszystkim zwsze wspierjącemu WOŚP Burmistrzowi Jnuszowi Werczyńskiemu. Cłemu wspniłemu Sztbowi: Jckowi Orychowi, Krzyśkowi Bychowskiemu, Annie Bnsik, Adzie Gjek, Jrkowi Jździkowi, Edycie Flors, Piortkowi Wróblowi, Oli Ksperek, Ksi Bnsik, Mrcie Mchnio tylko z Wmi może wszystko się udć!!! Dziękujemy wszystkim nie wymiemionym osobom, którym uściskmy dłoń osobiście. Jeszcze rz gorąco wszystkim dziękujemy!!! Mri Krzyżnowsk Szef Sztbu Mrki WOŚP Foto: Krzysztof Bychowski

9 10 reklm

10 Postęp techniczny zwitł do Rdy Mist. Rdni zdbli o trnsprentność swoich poczynń wprowdzjąc elektroniczny system do głosowni. Już nikt w Rdzie Mist się nie wyprze... Nie m problemu, jeśli ktoś chce sprwdzić, jk głosowli poszczególni posłowie Sejmu. Jest problem, gdy ktoś chce zobczyć, jką decyzję podejmowli poszczególni rdni Mrek. Oczywiście w teorii kżd decyzj Rdy Mist był ztwierdzn w jwnych głosownich, le podwno jedynie ogólny wynik (np. 19 głosów z, 1 przeciw etc). W prktyce oznczło to, że nie mieliśmy wiedzy, kto był z, kto przeciw. Wszystko uleg zminie dzięki elektronicznemu systemowi do głosowni. Co ns skłoniło do zkupu systemu? W nszym mieście nie brkowło sytucji, w których rdni podejmowli kontrowersyjne decyzje. Wątpliwości związne z zsdnością inwestycji orz związnymi z nimi kosztmi budziły emocje wśród mieszkńców. Doświdczyłem sytucji, w których rdni zmienili dimetrlnie decyzje w kluczowych dl mist kierunkch rozwoju. Przykłd, w którym jedn z rdnych złożył wniosek, nstępnie sm go nie poprł, mówi chyb sm z siebie. Czym jest elektroniczny system do głosowni? Urządzenie wyglądem przypomin pilot od telewizor. Jest ono przyporządkowne kżdemu rdnemu. Wszystkie piloty są połączone z centrlą i komputerem. Rdni głosują poprzez podniesienie ręki, le dodtkowo wybierją n pilocie przycisk z, przeciw lub wstrzymuję się. System rejestruje wszystkie głosy, nstępnie podje wynik głosowni. Wynik podwny jest w formie ogólnej: z tą różnicą, że zpisuje, jk głosowł poszczególny rdny: z imieni i nzwisk. Korzyści dl mieszkńców Mrek Wyniki głosowń będą złącznikiem do protokołów z sesji Rdy Mist, które zmieszczne są n stronie Biuletynu Informcji Publicznej Mist Mrki (bip. mrki.pl). Wszystko po to, by mieszkńcy mogli w kżdej chwili sprwdzić, jk głosowł dny rdny. Dzięki wprowdzeniu systemu rdni strcą możliwość widomości o i z mist Czy wiemy jk głosują rdni Mrek? wypierni się podjętych decyzji, wszystko bowiem zostnie zwrte n piśmie. Mjąc tką broń mieszkńcy będę w stnie zweryfikowć prcę rdnego w ciągu kdencji i podjąć odpowiednią decyzję przed kolejnymi wybormi. Koszt zkupu urządzeni. Cły system, łącznie z komputerem i szkolenimi, to koszt rzędu ok. 14 tys. zł. Uwżm jednk, że zkup wspomninego urządzeni szybko się zwróci w postci przemyślnych i odpowiedzilnych głosowń prze rdnych mist Mrki. Podsumowując Cieszę się, że obecn Rd Mist wykzł się odpowiedzilnością i odwgą. Nie tyczy się to wszystkich, poniewż część rdnych był i jest przeciwn głosowniu z pomocą systemu. Niegdyś Abrhm Lincoln powiedził: Polityk odpowid z sttek, nie z fle. Co prwd politykmi nie jesteśmy, le bądźmy odpowiedzilni, jko rdni, z nsz sttek, którym jest misto Mrki. Arkdiusz Werelich Gzele, czyli wizytówki Mrek Są zwinne i dynmiczne, dją sobie rdę w trudnych wrunkch i dynmicznie rosną. Mow o Gzelch, le nie tych z frykńskiej swnny, le o biznesowych tych z Mrek. Często powtrzm znjomym, że njwiększą wrtością tego mist są ludzie, którym czegoś się chce czy to n niwie społecznej, czy zwodowej. Dziś z stysfkcją piszę o tych, którzy prowdzą przedsiębiorstw zrejestrowne w Mrkch i dją sobie świetnie rdę n ogólnopolskiej i zgrnicznych rench. Te firmy jeszcze nie są korporcjmi (może to i dobrze), le z czsem mogą stć się dużymi przedsiębiorstwmi, z obrotmi liczonymi w dziesiątkch czy setkch milionch złotych. Ale do rzeczy! Co roku dziennik Puls Biznesu wrz z firmą Cofce Polnd przygotowują rnking njdynmiczniejszych młych i średnich firm Gzel Biznesu. Pod koniec grudniu ukzł się jego dwunst edycj. Co wżne o miejscu w rnkingu nie decyduje żdne jury, wyłącznie wyniki. Gzelą Biznesu 2011 mogł zostć firm, któr w ltch nie znotowł strty, z roku n rok mogł się pochwlić wzrostem przychodów, w 2008 r. jej sprzedż mieścił się w przedzile mln zł i co roku publikuje wyniki finnsowe. N tej podstwie firm Cofce Polnd oblicz dynmikę przychodów. Wygryw firm, któr w ltch może się pochwlić njwyższym procentowym wzrostem obrotów. W tym roku lur zwycięstw spoczął n skronich szefów sieci hndlowej Dino, której przychody urosły w ciągu trzech lt o 2680 proc. Ale te z Mrek też mją się czym pochwlić. W XII edycji rnkingu Gzele Biznesu mmy sześciu reprezentntów z nszego mist. N brdzo wysokim 44 miejscu w krju i 7 w województwie mzowieckim jest firm MGM, dystrybutor części komputerowych. Dynmik obrotów jest imponując i wynosi 356 proc. Firm mił w 2010 r. prwie milion złotych netto zysku. Niedwno poinformowł, że wybier się m młą giełdę New- Connect. Mrkowinie w drugim półroczu tego roku będą mogli kupić jej kcje i stć się współwłścicielmi MGM. N drugim stopniu podium znlzł się firm M&P, któr hndluje lkoholmi i któr m nwet włsną, mrecką wódkę (Pwlin). Jest 686 w krju i 128 w województwie. W jej przypdku dynmik przychodów wynosi 75 proc. N njniższym szczeblu podium uplsowł się firm T-House, któr podobnie jk M&P - już był luretem poprzedniej edycji konkursu Pulsu Biznesu i Cofce. Spółk z Bndurskiego, któr zjmuje się frchtmi lądowymi, morskimi i lotniczymi, jest 182 w województwie i 975 w krju. Dynmik jej przychodów wyniosł prwie 60 proc. Stdo mreckich gzeli uzupełniją Siegwerk (dystrybutor i producent specjlistycznych frb), Rejonow Spółdzielni Hndlow w Mrkch (firm hndlow) orz Akwen II (dystrybutor rtykułów spożywczych, przede wszystkim ryb). Wszystkim firmom serdecznie grtuluję. Z rok odbędzie się XIII edycj konkursu. Mm ndzieje, że populcj mreckich Gzel się powiększy! Wszk to wizytówki nszego mist! Jestemzmrek.pl W trosce o rchunki nszych mieszkńców Obecne i już zpowidne podwyżki cen nośników energii, m.in. gzu ziemnego, węgl orz energii elektrycznej jednozncznie wskzują, iż koszty związne z eksplotcją budynków będą stle zwiększjącą się pozycją w nszych portfelch. Ztem wydje się, iż decyzj podjęci dziłń n rzecz ogrniczeni tych wydtków nie powinn budzić kontrowersji. Oczywiście, njwiększym wyzwniem w tym przypdku jest kwesti finnsowni, czyli skąd wziąć środki, które dzięki odpowiednim inwestycjom w przyszłości przyniosą wymierne oszczędności. Dzięki progrmowi NFOŚiGW udło się podjąć strni, by przedstwić mieszkńcom nszego mist sposób n ogrniczenie ich włsnych wydtków, jk również podć rękę mieszkńcom, którzy wyrzili pond rok temu gotowość do udził w projekcie orgnizownym przez Urząd Mist w kwestii pozyskni dofinnsowni n zkup instlcji solrnych ze środków unijnych. Pmiętm doskonle spotknie w MOKu tuż przed wybormi w tym zkresie i późniejsze zinteresownie wyrżone około 200 wnioskmi. Niestety w nborch konkursowych nie byliśmy jedyną gminą, któr złożył plikcję, ich wynik, niestety, nie był pozytywny dl nszego mist. Dltego też, podjęliśmy strni w celu zprezentowni wszystkim mieszkńcom Mrek n spotknich zorgnizownych przez Rdę Mist i Burmistrz możliwość udziłu w progrmie zorgnizownym przez Nrodowy Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej. Progrm ten jest progrmem ciągłym do wyczerpni środków tj. 300 mln zł, dzięki temu kżdy z wnioskodwców może otrzymć bezzwrotną dotcję w wysokości 45 % wielkości inwestycji jeszcze w tym roku. I tutj zpewne pojwi się kolejne pytnie, skąd pozyskć pozostłą kwotę wkłdu włsnego? Progrm NFOŚiGW przewiduje, iż dotcj może zostć jedynie udzielon poprzez specjlny kredyt udzielony przez bnk (kredyt możn spłcić od rzu), który posid odpowiednią umowę z NFOŚiGW, dzięki czemu kwesti wkłdu włsnego stje się rozwiązn. Czy instlcj solrn się opłc i co musimy wiedzieć? Z uwgi n fkt, iż w obszrze nszego mist ilość słonecznych godzin w ciągu roku oscyluje w wielkości ok. 1,7 tysiąc (w Polsce mmy rozpiętość od 1,4 do 1,9 tysiąc godzin) urządzeni wykorzystujące promieniownie słoneczne nie mogą być trktowne jko jedyne źródło w nszych instlcjch n rzecz wody ciepłej o ogrzewni. Ztem, by uzyskć oczekiwną temperturę wody tj. ok stopni Celsjusz, musimy posidć również trdycyjną instlcję grzewczą. Njwięcej promieni słonecznych docier do powierzchni ziemi w okresie wiosny i lt, co skutkuje, iż njwiększą ilość ciepłej wody możn uzyskć w miesiącch wiosenno-letnich, od proc., le nwet zimą, w grudniu czy styczniu, ilość ogrznej wody nie powinn być mniejsz niż około 25 proc. cłkowitego zpotrzebowni. Dzięki temu kolektory słoneczne pozwlją n zspokojenie nwet 60 proc. rocznego zpotrzebowni n ciepłą wodę tj. 1 m 2 kolektor może ogrzć ok litrów wody. cd str

11 widomości o i z mist Mrecki pitvl Strż Zwierząt - interwencje Co jkiś czs słyszę od znjomych informcję, że komuś w Mrkch zginął smochód. W tych kilku historich jeszcze nigdy nie doszło do hppy endu, czyli odzyskni ut. Z nszą policją nie jest chyb jednk tk źle. Osttnio przeczytłem, że siły porządku z nszego mist odbiły smochód skrdziony w Józefowie. Histori wzięł swój początek w grudniowy wieczór ubiegłego roku. W Józefowie z jednej z posesji skrdziono dw pojzdy Nissn i Polonez. Złodzieje długo łupem się nie cieszyli. Otóż Nissn dostrzegli przed Sylwestrem policjnci z Mrek. Jdący w nim dwj mężczyźni nie zmierzli się jednk ztrzymć. Funkcjonriusze rozpoczęli ntychmistowe dziłni pościgowe, w wyniku których odzyskno smochód i ztrzymno po pościgu pieszym (zchowno pisownię oryginlną przypis utor), kierującego skrdzionym nissnem, 20- letniego Piotr O. czytmy n stronie internetowej policji. Do kcji włączyli się też policjnci z Józefow i Otwock. Po kilku godzinch ztrzymli drugiego psżer Nissn dw lt strszego Sebstin S. Okzło się, że kcj w Józefowie nie był debiutem duetu. Sebstin S. i Piotr O. mją n koncie krdzież co njmniej jeszcze dwóch innych smochodów i ich podpleni. Skrdzione polonezy czy fity służyły im do dokonywni przestępstw krdzieży, po dokonniu których smochody przeprowdzli do lsu i podplli. To m.in. skrdziony 22 grudni polonez truck posłużył im do przewiezieni skrdzionego również w Józefowie qud. Sprw m chrkter rozwojowy i dochodzeniowcy z Józefow nie wykluczją, że ztrzymni mogli dokonć jeszcze innych przestępstw, nie tylko n terenie powitu otwockiego podsumowują policjnci. Obu pnom grozi do 5 lt pozbwieni wolności. Obserwtor Mrecki Mrki ul. Sowińskiego Zgłoszenie od mieszkńców stjni i trgiczne wrunki koni. Od kilku miesięcy prowdzimy kontrole i rekontrole stjni przy ul Sowińskiego, Włściciele stjni to ludzie o wielkim sercu dl zwierząt i choć n początku wydwło by się że konie są często zniedbywne prwd jest jednk inn. W okresie letnim kiedy burze i ulewy zlewły Mrki konie fktycznie stły w błocie i w wodzie, włściciele pompowli wodę do knłu dniem i nocą, w tkim przypdku nie możn mówić o zniedbniu konie są systemtycznie odrobczne, i leczone weterynryjnie, posidją książeczki zdrowi i pszporty, kżdy koń jest oznkowny microchipem i zrejestrowny w międzynrodowej bzie dnych SAFE ANIMAL. Inspektort Strży Zwierząt SPCA nie tylko często kontroluje stjnię le również pomg w pielęgncjch i prcch związnych z końmi. Mrki ul. Piłsudskiego zgłoszenie od włścicielki posesji po podwórku chodzi wymrznięty i wygłodniły gołąb po około godzinie inspektorzy odłowili ptk i przewieźli do siedziby SPCA. Gołąbek jest śliczny, piękny, biły i pocztowy. Jest obecnie n kwrntnnie w siedzibie Strży n okres 7 dni. Później może go odebrć potencjlny włściciel, jeśli jednk tk się nie stnie może go doptowć jedynie znjący się hodowc gołębi pocztowych. Burmistrz i Rd Mist serdecznie zprszją n spotknie Dofinnsownie instlcji solrnych dl mieszkńców Mrek w rmch progrmu Nrodowego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej z udziłem ekspertów od finnsowni orz montżu instlcji solrnych 21 lutego Płc Briggsów, godzin lutego Szkoł Podstwow Nr 5, godzin Wszystkich mieszkńców ceniących swoje wydtki, serdecznie zprszmy REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Mrki ul. Ząbkowsk pies rsy mix w kojcu o rozmirch 5x5 n pierwszy rzut ok w porządku gdyby n jego terenie nie poukłdno cegieł które się przewróciły i udostępniły pieskowi wejście n ogrodzenie. Brk szczepień sprwił że sytucj zczęł być powżn, włściciel zobowiązł się do zszczepieni swojego pupil i nprwę ogrodzeni. Fbryczn od kilku miesięcy włściciel dużego biłego ps unikł kontroli dobrostnu swego zwierzk nie wpuszczł inspektorów n teren posesji. Kolejn kontrol odbył się w obecności Policji. Z brk ktulnych szczepień i złe wrunki w jkich przebywł pies włściciel zostł ukrny mndtem krnym w wysokości 200 złotych. Zielenieck włścicielk to strsz kobiet, jednk inspektorzy SPCA zuwżyli że często jest pod wpływem lkoholu po kilku kontrolch piesek był dlej w opłknym stnie, stł w błocie n krótkim poskręcnym łńcuchu bez budy. N szczęście sprwą zinteresowł się syn włścicielki i wypełnił nkzne przez strżników wrunki. Postwił nową budę. zszczepił czworonog przeciwko wściekliźnie i wysprzątł miejsce wokół gdzie przebyw piesek. 12

12 pordy prwne / widomości o i z mist Prwnik wyjśni... Zchowek czyli prwn ochron njbliższej rodziny spdkodwcy Niejednokrotnie byw tk, iż z chwilą śmierci osoby bliskiej dowidujemy się o pozostwionym przez nią testmencie. Lecz z uwgi n fkt, iż prwo nie normuje tego rozporządzeni, wręcz pozostwi w tej sferze cłkowitą swobodę testowni, zinteresowny może określić dowolnie, kto po nim dziedziczy. Co więc w sytucji, gdy uwrunkowni rodzinne doprowdzą do sytucji, że spdek wolą zmrłego przypdnie niektórym ze spdkobierców lbo osobie obcej?. Czy członkowie rodziny uprwnieni do dziedziczeni, nie ujęci w testmencie pozbwieni są prw do spdku? Jk ochron przysługuje njbliższej rodzinie spdkodwcy?. Ustwodwc w przepisch Kodeksu Cywilnego, rt. 991 i nstępne, by nie dopuścić do tkiej sytucji i umożliwić njbliższym członkom rodziny dochodzenie swych prw wprowdz instytucję zchowku czyli ustwowego zbezpieczeni interesów osób njbliższych spdkodwcy. Kto więc uprwniony jest do zchowku?. Do gron osób uprwnionych do zchowku zgodnie z rt. 991 KC. zlicz się: zstępnych /dzieci, wnuki/, młżonk orz rodziców spdkodwcy, którzy byliby powołni do spdku z ustwy. Podstwę do obliczeni zchowku reguluje rt. 992 KC., który stnowi, iż przy ustlniu udziłu spdkowego stnowiącego podstwę do obliczni zchowku uwzględni się tkże spdkobierców niegodnych orz spdkobierców, którzy spdek odrzucili, ntomist nie uwzględni się spdkobierców, którzy zrzekli się dziedziczeni lbo zostli wydziedziczeni. Wysokość nleżnego zchowku zgodnie z rt. 991 KC. in fine odpowid połowie wrtości udziłu, który przypdłby przy dziedziczeniu ustwowym. Jeżeli jednk uprwniony jest trwle niezdolny do prcy lbo jeżeli zstępny uprwniony jest młoletni wysokość nleżnego zchowku to dwie trzecie wrtości udziłu spdkowego, który by przypdł przy dziedziczeniu ustwowym. Nleży również pmiętć, iż zgodnie z brzmieniem rt. 993 KC. przy obliczniu zchowku nie uwzględni się zpisów i poleceń, ntomist dolicz się do spdku, stosownie do przepisów kolejnych rtykułów kodeksu cywilnego, drowizny uczynione przez spdkodwcę. Głównym zobowiąznym z tytułu zchowku jest spdkobierc. Poz nim odpowiedzilność z tytułu zchowku mogą ponosić tkże osoby, które otrzymły od spdkodwcy drowiznę doliczoną do spdku. Zgodnie z treścią rt KC. jeżeli uprwniony nie może otrzymć od spdkobiercy nleżnego mu zchowku, może on żądć od osoby, któr otrzymł od spdkodwcy drowiznę doliczoną do spdku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnieni zchowku. Jednkże obdrowny jest obowiązny do zpłty powyższej sumy tylko w grnicch wzbogceni będącego skutkiem drowizny. Jeżeli obdrowny sm jest uprwniony do zchowku, ponosi on odpowiedzilność względem innych uprwnionych do zchowku tylko do wysokości ndwyżki przekrczjącej jego włsny zchowek. Obdrowny może zwolnić się od obowiązku zpłty sumy potrzebnej do uzupełnieni zchowku przez wydnie przedmiotu drowizny. Pozbwieni prw do zchowku dotyczą regulcje rt KC. który stnowi, iż spdkodwc może w testmencie pozbwić zstępnych, młżonk i rodziców zchowku, jeżeli uprwniony do zchowku: 1. wbrew woli spdkodwcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zsdmi współżyci społecznego, 2. dopuścił się względem spdkodwcy lbo jednej z njbliższych mu osób umyślnego przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności lbo rżącej obrzy czci, 3. uporczywie nie dopełni względem spdkodwcy obowiązków rodzinnych. Przyczyn wydziedziczeni uprwnionego do zchowku powinn wynikć z treści testmentu. Spdkodwc nie może wydziedziczyć uprwnionego do zchowku, jeżeli mu przebczył. Jeżeli w chwili przebczeni spdkodwc nie mił zdolności do czynności prwnych, przebczenie jest skuteczne, gdy nstąpiło z dosttecznym rozeznniem. Zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprwnieni do zchowku, chociżby przeżył on spdkodwcę. Roszczenie z tytułu zchowku przechodzi n spdkobiercę osoby uprwnionej do zchowku tylko wtedy, gdy spdkobierc ten nleży do osób uprwnionych do zchowku po pierwszym spdkodwcy. Zchowek jest płtny n wezwnie uprwnionego. Dochodzenie roszczeń z tytułu zchowku przedwni się z upływem lt trzech od ogłoszeni testmentu. Roszczenie przeciwko osobie obowiąznej do uzupełnieni zchowku z tytułu otrzymnej od spdkodwcy drowizny przedwni się z upływem lt trzech od otwrci spdku. Powództwo o zchowek wytcz się wyłącznie przed sąd osttniego miejsc zmieszkni spdkodwcy, jeżeli jego miejsc zmieszkni w Polsce nie d się ustlić, przed sąd miejsc, w którym znjduje się mjątek spdkowy lub jego część. Pozew o zchowek podleg opłcie w wysokości 5 % wrtości przedmiotu sporu. Podstw prwn: Ustw z dni 23 kwietni 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., nr 16, poz. 93 z póź. zm.). P.S. Aby pomóc Pństwu w pilnych i wżnych sprwch, zprszm do wysyłni pytń z krótkim opisem problemu n Njciekwsze lub njczęściej powtrzjące się zgdnieni prwne omówione zostną n łmch gzety. Sznowni Czytelnicy! W Nowym Roku 2012 życzę wszystkim z Pństw wielu sukcesów i rdości, relizcji wszelkich plnów zrówno osobistych jk i zwodowych, kżdemu z osobn, by rok 2012 przerósł wszelkie Pństw mrzeni i oczekiwni. Do Siego Roku. Rdosłw Romnowski W trosce o rchunki... cd ze str. 11 Obecnie dostępne n rynku instlcje grzewcze mogą być bez większych problemów modernizowne pod kątem energii słonecznej. Mjąc n uwdze, iż instlcj solrn jest jedynie instlcją wspierjącą dotychczsowy system, proponown 45 % bezzwrotn dotcj znczącą zwiększ trkcyjność tej inwestycji. Podczs wspominnych spotkń zostną zprezentowne dodtkowe możliwości zrówno obniżeni wkłdu włsnego do około 30% jk i specjlnej obsługi osób zinteresownych, m.in. ogrniczenie formlności do prostych dziłń w formie zgłoszeni - ztem opłclność i trkcyjność zdecydownie wzrst, tk smo jk szns n obniżenie wydtków w nszych portfelch. Z punktu widzeni użytkownik instlcj z dofinnsowniem z NFOŚiGW jest instlcją brdzo trkcyjną, zś użytkownicy odnoszą korzyści w postci obniżonych rchunków z ogrzewnie. Nleży pmiętć, że im więcej zużywmy wody w domu, tym zkup instlcj solrnej brdziej się opłc. Oczywiście, rodzą się pytni i wątpliwości w zkresie możliwości skorzystni z progrmu, postrm się poniżej przybliżyć kilk kwestii (zgodnie ze stnowiskiem NFOŚiGW): - Czy istnieje możliwość wcześniejszej spłty części kredytu stnowiącego wkłd włsny? Tk, istnieje, 55% kpitłu kredytu nie objęte dotcją może zostć w kżdej chwili spłcone przez kredytobiorcę, bez żdnych dodtkowych opłt. - Czy możn skorzystć z progrmu w przypdku, gdy posid się już wielofunkcyjny zsobnik n wodę? Tk, jeśli projektnt, sporządzjący projekt instlcji kolektorów słonecznych stwierdzi, że istniejący zsobnik n wodę będzie włściwy i zgwrntuje poprwną prcę cłej instlcji. - Jk jest zlecn powierzchni kolektorów społecznych? W przypdku instlcji służącej do ogrzewni wody użytkowej zlecną powierzchnią kolektorów n 1 użytkownik jest 1,5 m2. Jeżeli jednk z dokumentcji projektowej (oferty wykonwcy) wynik konieczność zinstlowni większej powierzchni (np. z powodu zcienieni, ustwieni dchu), zlecn powierzchni może zostć przekroczon. Ntomist, gdy instlcj m mieć n celu ogrzewnie wody użytkowej i wspomgnie zsilni w energię innych odbiorników ciepł, to zlecenie nie m miejsc. - Czy istnieje możliwość, by osob będąc tylko zmeldown w budynku, mjąc pisemną zgodę rodziców, n których jest kt włsności domu mogł skorzystć z progrmu dofinnsowni montżu kolektorów słonecznych? Progrm skierowny jest do osób fizycznych posidjących tytuł prwny do nieruchomości, tj. włsność (współwłsność), wieczyste użytkownie, użytkownie, njem, dzierżwę, z zstrzeżeniem, iż umow njmu orz dzierżwy musi obowiązywć w okresie kredytowni, co njmniej do końc plnownego okresu trwłości. - Czy możn skorzystć z kredytu z dotcją n zinstlownie kolektorów w domku rekrecyjnym lub letniskowym, do którego wnioskodwc posid prwo do dysponowni? Zgodnie z złożeniem progrmu dotcję może otrzymć wnioskodwc relizujący przedsięwzięcie w budynkch przeznczonych lub wykorzystywnych n cele mieszkniowe. Jeżeli domek rekrecyjny lub letniskowy jest wykorzystywny n ww. cele, beneficjent może występowć o dopłtę do kredytu. Nleży zwrócić uwgę n konieczność osiągnięci efektu ekologicznego polegjącego m.in. n eksplotcji nowej instlcji przez Kredytobiorcę, czyli wykorzystywni energii z kolektorów słonecznych do przygotowni ciepłej wody użytkowej przez 12 miesięcy od dni zrelizowni przedsięwzięci. - Czy otrzymn dopłt do kredytu jest opodtkown podtkiem dochodowym? Otrzymne dofinnsownie stnowi przychód w rozumieniu ustwy o podtku dochodowym od osób fizycznych i nleży ją ująć w rocznym rozliczeniu podtkowym. NFOŚiGW przekzuje informcję podtkową PIT-8c n dres wskzny we Wniosku o kredyt z dotcją, njpóźniej do 28 lutego roku nstępującego po roku klendrzowym, w którym przekzno dotcję. Od momentu wyboru do Rdy Mist z wielkim zinteresowniem obserwuję wszelkie nbory n różne formy pozyskni finnsowni dl smorządów. W przypdku efektywności energetycznej nleży jednozncznie stwierdzić, że świdomość wielu smorządów w zkresie dostępności finnsowni jest corz większ, zś ich determincję możn ocenić po znczących ilościch skłdnych wniosków np. w NFOŚiGW, WFOŚiGW czy Regionlnym Progrmie Opercyjnym m.in. w zkresie instlcji solrnych. Mjąc n uwdze obecną zimową urę i stle rosnące ceny energii serdecznie zprszm mieszkńców Mrek dbjących o swoje wydtki n te spotkni. Mrcin Piotrowski 13

13 sport Młod Mrcovi nd morzem Zwycięstwo, remis i porżk - to wyniki springów rocznik 2001, który w pocie czoł prcowł w Kołobrzegu. Od 14 do 23 styczni 20 młodych zwodników Mrcovii przebywło n obozie sportowym w Kołobrzegu. Chłopcy byli zkwterowni w komfortowo wyposżonym hotelu Mgnoli SPA gdzie mieli do dyspozycji bsen, jcuzzi i... stół do tenis stołowego. Bz treningow mieścił się w Ośrodku Sportu i Rekrecji,,Milenium gdzie młodzi zwodnicy dw rzy dziennie pod okiem trener Arkdiusz Kostrzębskiego i systent Pwł Kczmrczyk doskonlili umiejętności piłkrskie. Nsi zwodnicy zgrli trzy mecze springowe: z UKS Kołobrzeg wygrywjąc 23:8, z Akdemią Piłkrską Kotwic Kołobrzeg remisując 4:4 i w rewnżu przegrywjąc 6:3. W rmch szkoleni technicznego zostł zorgnizowny mini turniej EURO 2012 w systemie 2/2 n mini-boiskch obudownych ścinkmi z pleksi. Pondto podczs pobytu zostły zorgnizowne dodtkowe turnieje: żonglerki, pływni, mini Mistrzostw Europy 2012 orz ślubownie połączone ze złożeniem przysięgi piłkrskiej. Osttniego dni pobytu cł drużyn wybrł się wrz z kdrą do kręgielni, gdzie n czterech torch zostły rozegrne zwody. Większości chłopców był w tkim miejscu po rz pierwszy. Dobrej zbwie i uśmiechom nie było końc. Wszyscy wrócili do domów zdrowi, bez kontuzji i zdowoleni i z ndzieją wyjzdu n kolejny obóz piłkrski ze swoją drużyną. Spotknie noworoczne 10 styczni n terenie MTS Mrcovi odbyło się spotknie noworoczne kdry wrz z zwodnikmi i zwodniczkmi klubu. Zszczycił ns burmistrz mist Jnusz Werczyński, który złożył nszym podopiecznym serdeczne życzeni n nowy rok. Pojwili się tkże, ku nszej rdości, również rdni nszego mist. Po krótkiej przemowie kolejne życzeni skierowł prezes klubu Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc. Widząc błysk w oku zwodników n widok noworocznych pczek, szybko pozwolił trenerom n rozdnie prezentów. N sli obecne były wszystkie drużyny Mrcovii wrz ze swoimi szkoleniowcmi. Widok zwodników prezentujących się w klubowych strojch npwł serc dumą i rdością. Mmy ndzieje że co roku będziemy mogli orgnizowć podobne spotkni, nszych młodych tlentów będzie przybywć. Korzystjąc z gościnnych łmów Ekspresu Mreckiego również skłdmy njserdeczniejsze życzeni. Dużo szczęści i pomyślności w 2012 r. życzą zwodnicy, kdr orz zrząd klubu MTS MARCOVIA Przekż 1% dl Mreckiego Towrzystw Sportowego Mrcovi 2000 KRS: N co przeznczmy pozyskne środki? Między innymi: N orgnizcję obozów sportowych N zkup sprzętu sportowego N orgnizcję turniejów i zkup ngród OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE 14 Oferujemy wynjem pomieszczeń do celów sportowych dl osób indywidulnych orz grup zorgnizownych. Obiekt jest wyposżony w trybuny, sle wspomgjące, elektroniczną tblicę wyników, profesjonlne ngłośnienie. tel

14 widomości o i z mist Po rz siódmy wielkie kolędownie w Zespole Szkół nr 2 w Mrkch W piątek 13 styczni w Zespole Szkół nr 2 im. Pryms Tysiącleci w Mrkch odbył się uroczyst imprez, kończąc VII Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pstorłek,,Zśpiewm Jezuskowi njpiękniej jk potrfię. Po przesłuchnich konkursowych, jkie miły miejsce w czwrtek 5 styczni, przyszł por n ogłoszenie wyników, wręczenie ngród i koncert luretów. REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA N uroczyste zkończenie Konkursu przybyli liczni goście. Obecni byli Ptroni Honorowi: Wicemrszłek Województw Mzowieckiego Krzysztof Strzłkowski, Burmistrz Mist Mrki Jnusz Werczyński, Proboszcz prfii p.w. św. Andrzej Boboli ks. Stnisłw Klisztn, Rdn Mist Mrki Urszul Pszkiewicz, Prezes Mreckiego Stowrzyszeni Gospodrczego Driusz Pietruch i Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Elżbiet Piszcz. Wśród gości obecni byli przedstwiciele Rdy Mist Mrki: Mrcin Piotrowski, Agnieszk Lużyńsk, Pweł Pniewski. Widownię wypełnili też liczni rodzice, nuczyciele i młodzież szkoln. Międzyszkolny Koncert Kolęd i Pstorłek odbył się w ZS 2 już po rz siódmy od początku orgniztormi imprezy są dyrekcj i nuczyciele tejże szkoły. W tym roku uczestniczyło w konkursie 29 solistów z 5 szkół mreckich. Komisj sędziowsk pod przewodnictwem Pni Izbelli Zch ( woklistki, współprcującej z J. Józefowiczem, przez 7 lt śpiewjącej w musiclu,,metro w Tetrze Buffo, solistce zespołu Ldies trio ) wyłonił njlepszych wykonwców w trzech ktegorich wiekowych. Oto oni: Ktegori kls I-III SP I miejsce Mri Jnusz SP 5 II miejsce Dominik Zchłowsk SP 2, Ewelin Piórkowsk SP 5 III miejsce Weronik Srosiek SP 2, Kmil Kochnowsk SP 5 Ktegori kls IV-VI SP I miejsce Zofi Ossowsk SP 3, Dominik Król SP 5 II miejsce Ntli Rdomysk SP 3 III miejsce Kludi Cituk SP 5, Weronik Hebd SP 5, Aleksndr Sobolewsk SP 5 Ktegori Gimnzjum I miejsce Młgorzt Szymńsk Gim 2 II miejsce Młgorzt Godlewsk Gim 2, Krzysztof Bnszek Gim 2 III miejsce Ptrycj Rogulsk Gim 2, Pweł Bnszek Gim 1 Sponsorzy osobiście wręczyli luretom sttuetki, dyplomy, ngrody i słodkie upominki. Dyplommi i czekoldkmi zostli obdrowni wszyscy uczestnicy konkursu. Pmiątkowe sttuetki orz czekoldki zostły zkupione z funduszów Mist Mrki. Ntomist ngrody rzeczowe dl luretów konkursu ufundowne zostły ze środków Smorządu Województw Mzowieckiego. Po rozdniu ngród nstąpił oczekiwny z niecierpliwością koncert luretów. Wszyscy słuchli z uwgą, wzruszeniem i wielką przyjemnością trdycyjnych i zupełnie nieznnych nowych kolęd i pstorłek we wspniłych wykonnich młodych rtystów. Imprezę zmknęł Dyrektor Szkoły Elżbiet Piszcz, dziękując wszystkim z przybycie i grtulując zwycięzcom. Elżbiet Sucheck Fot. Tomsz Stefński Fot. Tomsz Stefński Ogłoszeni drobne Ogłoszeni drobne w Ekspresie Mreckim: ogłoszenie drobne: Kupię Sprzedm Oddm Dm prcę Poszukuję prcy Wyślij mil n dres: Z dopiskiem : Ogłoszenie 15

15 Krzyżówk nr 2 rozrywk r Co roku w mreckim budżecie 2. Nzwisko burmistrz, który po sąsiedzku zbuduje tunel 3. Wrcbow, mistrzowsk rodzin z Mrek 4. Mreck piekrni z krju bnkierów 4 5. Trenuje n Mrcovii 6. Zkon ze Strugi 7. Ulic, którą trzeb było rozpruć po letnich ulewch 8. Jedn z młych obwodnic Mrek 9. Bohter bjki TV lub przedszkole 10. Witr lub hotel przy Piłsudskiego Ngrodę z prwidłowe hsło krzyżówki ufundowło: 7 Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze Wśród osób, które poprwnie poddzą hsło krzyżówki rozlosujemy Bon o wrtości 100 zł do sklepu Decthlon Odpowiedzi prosimy kierowć do 29 lutego 2012r. n dres lub Ekspres Mrecki, ul. Cisow 4, Mrki Rozwiąznie konkursu orz krzyżówki Z przyjemnością ogłszmy wyniki pierwszego konkursu ogłoszonego przez nszą redkcję. Prwidłowe odpowiedzi n zdne pytni to: 1. Czyje imię nosił lej mrszłk Piłsudskiego w czsch PRL? - Al. Świerczewskiego 2. Jk inczej nzywne jest Jezioro Czrne usytuowne we wschodniej części Mrek przy grnicy z Zielonką? - Kruczek Spośród zgłoszeń z prwidłowymi odpowiedzimi wylosowliśmy nstępujące osoby: Ngrod główn Zegrek Piotr Olkowski Ngrody pocieszeni: Ltrk LED Brtek Stchewicz, Lmpk do czytni LED Anit Mrchel Lmpk do czytni LED Alicj Olkowsk Oświetlenie rowerowe Jn Orłowski Ngrodę dodtkową, spośród osób, które Lubią profil n Ekspresu Mreckiego n portlu Fcebook wylosowł: Ad Gjek Zestw do tenis stołowego (dwie rkietki, pokrowce, sitk i piłeczki) Grtulujemy Lureci otrzymli ngrody Rozwiązni krzyżówk nr 1 Hsło: Rozlewisko Ngrodę (zestw książek) wylosowł: Anit Mrchel Grtulujemy

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za Państwa poparcie, Jacek Orych

Dziękuję za Państwa poparcie, Jacek Orych Miesięcznik loklny nr 6/2014 (72) Njdłużej wydwn gzet w Mrkch ISSN: 2084-1752 Sznowni Mieszkńcy Mrek, Serdecznie dziękuję z udzielone mi zufnie. Dzięki Pństw głosom wszedłem do drugiej tury wyborów n burmistrz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obwodnicę tuż, tuż

Przetarg na obwodnicę tuż, tuż Miesięcznik loklny nr 2/2013 (62) Przetrg n obwodnicę tuż, tuż ISSN: 2084-1752 11 tysięcy podpisów i 4 lt strń zrobiły swoje. Zmówienie zostnie ogłoszone ld dzień. Jest się z czego cieszyć, le z otwrciem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Misja PO MARECKU. Miesięcznik lokalny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752. Szanowni Czytelnicy, drodzy mieszkańcy Marek.

Misja PO MARECKU. Miesięcznik lokalny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752. Szanowni Czytelnicy, drodzy mieszkańcy Marek. Miesięcznik loklny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752 Misj PO MARECKU To, o czym Pństwo z chwilę przeczytcie, to nie są żrty. To się włśnie wydrzyło w Mrkch. A j jestem ten zły, bo próbowłem bronić interesu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Ruszyła budowa obwodnicy. Miesięcznik lokalny nr 1/2015 (73) Najdłużej wydawana gazeta w Markach. WYDAWCA: Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze

Ruszyła budowa obwodnicy. Miesięcznik lokalny nr 1/2015 (73) Najdłużej wydawana gazeta w Markach. WYDAWCA: Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze Miesięcznik loklny nr 1/2015 (73) Njdłużej wydwn gzet w Mrkch Cenion i potrzebn W Rdzie Mist zsid zledwie sześć kobiet i ż czternstu mężczyzn. 15 mrc jest okzj, by poprwić te zchwine proporcje, usprwnić

Bardziej szczegółowo

W numerze: Św. Mikołaj po raz trzeci... str. 2. Straż Zwierząt SPCA str. 3. Budżet z perspektywy ratusza str. 6. Wyjazd do Costa Brava str.

W numerze: Św. Mikołaj po raz trzeci... str. 2. Straż Zwierząt SPCA str. 3. Budżet z perspektywy ratusza str. 6. Wyjazd do Costa Brava str. Miesięcznik loklny nr 1/2011 (51) ISSN: 2084-1752 Gdzie t ks? 10, nwet 17 mln złotych dl Mrek. Tkie kwoty pdły podczs obrd Rdy Mist, n której rozwżno nwiąznie współprcy z powitem, by wybudowć wyczekiwną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy 30 września 2012 r. Stadion miejski ul. Wspólna 12. Miesięcznik lokalny nr 5/2012 (57) ISSN: 2084-1752

Zapraszamy 30 września 2012 r. Stadion miejski ul. Wspólna 12. Miesięcznik lokalny nr 5/2012 (57) ISSN: 2084-1752 Miesięcznik loklny nr 5/2012 (57) ISSN: 2084-1752 Meg meglomni Muszę przyznć, że nie często zdrz się, by w jednym rtykule znleźć tk wiele nierzetelnych informcji. Odnoszę się do wywidu, którego burmistrz

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

Obywatelska diagnoza dla miasta

Obywatelska diagnoza dla miasta Miesięcznik loklny nr 6/2013 (66) Obywtelsk dignoz dl mist 9 grudni rozpoczęło się głosownie n projekty zgłoszone w rmch budżetu obywtelskiego. Jego ide jest prost rtusz wydziel część budżetu, o którego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

NaprawmyTo! w Markach

NaprawmyTo! w Markach Miesięcznik loklny nr 4/2012 (56) ISSN: 2084-1752 NprwmyTo! w Mrkch To świetny przykłd, jk dził serwis, który Grup Mrki 2020 uruchomił w połowie mj. Jeśli denerwuje Cię dziur w ulicy, zepsut ltrni, uszkodzony

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych Spis tresci 1 Spis tresci 1 W wielu zgdnienich prktycznych brdzo wżne jest znjdownie optymlnego (czyli njlepszego z jkiegoś punktu widzeni) rozwiązni dnego problemu. Dl przykłdu, gdybyśmy chcieli podróżowć

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

Zaprzedałem duszę Markom

Zaprzedałem duszę Markom Wykonwcy obwodnicy wybrni! str. 5 Miesięcznik loklny nr 4/2014 (70) Zprzedłem duszę Mrkom O cyfrowym mieście, szkole z prwdziwego zdrzeni, komunikcji i kndydowniu n burmistrz - rozmow z Jckiem Orychem,

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

m y w ó a p z o r. 1 lic d a , A ic k a k a z lis , 1 li m w a a W ła k

m y w ó a p z o r. 1 lic d a , A ic k a k a z lis , 1 li m w a a W ła k r e k l m z e w n ę t r z n Formy współprcy sektor publicznego z prywtnym n przykłdzie mebli miejskich studi przypdków Mrek Kuzk, AMS SA Wrszw, 15 listopd 2011 r. PPP meble miejskie studi przypdków Czy

Bardziej szczegółowo

Przystanek Wigilia. Miesięcznik lokalny nr 8/2012 (60) ISSN: 2084-1752

Przystanek Wigilia. Miesięcznik lokalny nr 8/2012 (60) ISSN: 2084-1752 Miesięcznik loklny nr 8/2012 (60) ISSN: 2084-1752 Medle Pro Msovi dl mieszkńców Mrek Zrząd Województw Mzowieckiego, n wniosek Rdy i Burmistrz Mist Mrki, przyznł pmiątkowe medle Pro Msovi opiekunom UKS

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU Złcznik nr 8 do Uchwły Nr XV/117/04 Rdy Gminy i Mist w Bogtyni z dni 23 mrc 2004 r. PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres

Bardziej szczegółowo

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10 Zdnie. Zkłd ubezpieczeń n życie plnuje zbudownie portfel ubezpieczeniowego przy nstępujących złożenich: ozwiąznie. Przez P k będę oznczł wrtość portfel n koniec k-tego roku. Szukm P 0 tkie by spełnił:

Bardziej szczegółowo

Bieg Nocny Marek. Radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepła, nadziei i miłości, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA

Bieg Nocny Marek. Radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepła, nadziei i miłości, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA Miesięcznik loklny nr 2/2014 (68) ISSN: 2084-1752 prc Ktrzyny Biskowskiej Rdosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepł, ndziei i miłości, skłdją Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze orz redkcj

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY wrzesień 2015 m g m o p t l d O m o c ń k z s e i m i b ę ł g Z dr Bet MAŁECKA-LIBERA Zgłębink Posłnk n Sejm RP Sekretrz Stnu w Ministerstwie Zdrowi Sznowni Pństwo, uwżm,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik lokalny nr 3/2014 (69)

Miesięcznik lokalny nr 3/2014 (69) Miesięcznik loklny nr 3/2014 (69) Nocne święto biegni W sobotni wieczór sportowe serce Mrek biło n stdionie Mrcovii. Biegi dziecięce, nordic wlking, potem gwóźdź progrmu, czyli 10-kilometrowy nocny bieg

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Kalendarze REKLAMOWE. Podaruj pracownikom i klientom coś przydatnego i osobistego!

Kalendarze REKLAMOWE. Podaruj pracownikom i klientom coś przydatnego i osobistego! REKLAMOWE Klendrze Podruj prcownikom i klientom coś przydtnego i osobistego! Indywidulne grwerownie lserem 10 zł z egz. ŚRODKI KALENDARZY estetyczne, funkcjonlne, obszern część informcyjn, tls z mpkmi

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3B do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną wrz z orgnizcją wspierjącą NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Złącznik nr 1 do Uchwły Zrządu Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu nr 5/2017 z dni 10 mj 2017 r. Regulmin świdczeni usług dordczych przez prcowników biur Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu I.Wstęp

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE www.wosnstoprocent.pl CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE główne złożeni, smorząd gminny, powitowy i wojewódzki Autor: Tomsz Mtyj Smorząd to form orgnizcji wyodrębnionej grupy społecznej,

Bardziej szczegółowo

Co słychać w sprawie obwodnicy

Co słychać w sprawie obwodnicy Miesięcznik loklny nr 1/2014 (67) Co słychć w sprwie obwodnicy Jesteśmy blisko, corz bliżej. Z niecierpliwością czekmy n otwrcie ofert wykonwców obwodnicy. Może do tego dojść jeszcze w mrcu. To był mroźny

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera Wykłd 6 Dyfrkcj Fresnel i Frunhofer Zjwisko dyfrkcji (ugięci) świtł odkrył Grimldi (XVII w). Poleg ono n uginniu się promieni świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjśnienie

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

To nie tak powinno być

To nie tak powinno być Miesięcznik loklny nr 4/2013 (64) To nie tk powinno być ISSN: 2084-1752 Dobrze zncie powiedzenie jk sobie pościelesz, tk się wyśpisz. Kierując się tym porzekdłem, jko Grup Mrki 2020 wybrliśmy się w poniedziłek

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim Szkolnictwo zwodowe dl sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim dignoz potrzeb edukcyjnych Szkolnictwo zwodowe rynek prcy sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim Prognozy oprcowne w rmch

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo