Wśród instytucji współpracujących z Centrum UNEP/GRID-Warszawa znajdują się między innymi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wśród instytucji współpracujących z Centrum UNEP/GRID-Warszawa znajdują się między innymi:"

Transkrypt

1 Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, działającą w ramach programu GRID (ang. Global Resource Information Database - Światowa Baza Danych o Zasobach Ziemi) powołanego przez Program Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP, ang. United Nations Envrionment Programme). Centrum UNEP/GRID-Warszawa istnieje od 1991 roku i jest wyspecjalizowanym ośrodkiem zastosowań systemów informacji geograficznej (GIS ang. Geographic Information System), zajmującym się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, oraz udostępnianiem danych o środowisku w różnorodnej formie: baz danych, raportów, map i innych prezentacji terenu, portali internetowych, programów multimedialnych i innych. Jednym z istotnych działań Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest również edukacja przyrodnicza, realizowana w formie programów edukacyjnych dla młodzieży (Międzynarodowy Program GLOBE, projekt Nawigacja w Plecaku), oraz programów szkoleniowych w zakresie zastosowań technologii informacyjnych (ICT) dla nauczycieli i doradców przedmiotowo-metodycznych. Zastosowania technologii informacyjnych w tym również geoinformacyjnych oraz narzędzia nawigacji satelitarnej (urządzenia GPS oraz PDA) stanowią jeden z istotnych elementów projektów edukacyjnych prowadzonych przez nasze Centrum. Centrum UNEP/GRID-Warszawa ma szesnastoletnie doświadczenie w realizacji różnorodnych przedsięwzięć z partnerami krajowymi i międzynarodowymi, w tym uczestnictwo w dużych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wśród instytucji współpracujących z Centrum UNEP/GRID-Warszawa znajdują się między innymi: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kampinoski Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, SADL (Spatial Applications Division Leuven), Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, WUR (Wageningen University and Research Centre) w Holandii, Tymczasowy Sekretariat Ramowej Konwencji Karpackiej w Wiedniu, Bayer Sp. z o.o. Hewlett Packard Polska Sp. z o. o. GARMIN. Zapraszamy na naszą stronę internetową:

2 PROJEKTY EDUKACYJNE Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa realizowane z zastosowaniem technologii informacyjnych oraz narzędzi nawigacji satelitarnej PORTAL WIRTUALNY KAMPINOSKI PARK NARODOWY Wirtualne ścieżki poznaj Puszczę wokół Zaborowa, Sierakowa oraz Roztoki Zapraszamy na wycieczkę po trzech wirtualnych ścieżkach edukacyjno-poznawczych: Wokół Sierakowa, Wokół Roztoki, Wokół Zaborowa. Trasy ścieżek zostały wyznaczone na obszarach o największym zróżnicowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej. Opis każdej z nich jest ilustrowany materiałami multimedialnymi zdjęciami, panoramami (360 ), filmami, dźwiękami, oraz wzbogacony o mapy przyrodnicze i dane do urządzeń mobilnych GPS i PDA, które można pobrać z portalu i zabrać na wycieczkę. Przemierzając każdą trasę w Internecie można zatrzymać się na wirtualnym przystanku edukacyjnym i zapoznać z informacjami o danym miejscu, obejrzeć filmy w letniej i wiosennej szacie roślinnej, jak również wyświetlić zdjęcia wykonane w czterech kierunkach świata. Technologie mobilne poznaj urządzenia do nawigacji satelitarnej Przygotowaliśmy materiały pomocnicze dla osób, które rozpoczynają przygodę z urządzeniami mobilnymi PDA i GPS. Przewodnik ich użytkowania można pobrać z portalu, wydrukować lub wgrać do komputera PDA i zabrać w teren.

3 Zainteresowane osoby mogą poznać podstawy analiz zdjęć satelitarnych (teledetekcji), interpretując na nich formy pokrycia terenu dla obszaru Wokół Sierakowa. Użytkownicy portalu mogą również poznać Puszczę Kampinoską z lotu ptaka oglądając wirtualne przeloty przygotowane dla każdej ze ścieżek. Leśny monitoring weź udział w leśnych obserwacjach i pomiarach! Jednym z zadań portalu jest inspirowanie turystów do udziału w monitoringu stanu obiektów turystycznych w Parku oraz do obserwowania różnorodności biologicznej w zakresie występowania wybranych gatunków obcych w Kampinoskim Parku Narodowym. Wyniki obserwacji terenowych wykonanych za pomocą urządzeń GPS lub PDA można wprowadzić do bazy danych portalu. W ten sposób stają się one dostępne dla innych użytkowników, jak również dla pracowników Parku. Projekt Wirtualny Kampinoski Park Narodowy został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków przejściowych PL2004/ Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu.

4 NAWIGACJA W PLECAKU AKTYWNA EDUKACJA EKOLOGICZNA Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH Nawigacja w plecaku jest kontynuacją wcześniejszego przedsięwzięcia zrealizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa pod tytułem Wirtualny Kampinoski Park Narodowy w ramach, którego uruchomiony został interaktywny portal informacyjno-edukacyjny dostarczający bogatych opisów o różnorodności biologicznej i walorach Puszczy Kampinoskiej. DLA KOGO JEST NAWIGACJA W PLECAKU? Projekt Nawigacja w plecaku powstał z myślą o uczniach oraz nauczycielach biologii i geografii, którzy dzięki oferowanym im narzędziom, materiałom, pomysłom mogą w atrakcyjny, nowoczesny, ciekawy sposób przekazać młodzieży wiedzę o otaczającym środowisku oraz o sposobach ochrony i monitorowania jego stanu. Projekt prezentuje zastosowania narzędzi nawigacji satelitarnej i technologii ICT (technologie informacyjne) pomocnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, pomaga wzmocnić warsztat pracy nauczyciela. Dodatkowo inspiruje młodych ludzi do aktywności w działaniu na rzecz ochrony przyrody i angażuje młodzież w obserwacje przyrodnicze, które mogą być prowadzone w ramach zajęć szkolnych. Do zabawy z portalem Wirtualny Kampinoski Park Narodowy zapraszamy również turystów, mieszkańców aglomeracji warszawskiej, gmin "kampinoskich", fanów nowoczesnych technologii i wszystkich miłośników przyrody. NA CZYM POLEGA NAWIGACJA W PLECAKU? Nawigacja w plecaku ma na celu prezentację praktycznego zastosowania portalu Wirtualny Kampinoski Park Narodowy w edukacji przyrodniczej młodzieży. Cel ten jest realizowany przy użyciu nowoczesnych technologii i narzędzi nawigacji satelitarnej - urządzenia GPS, komputery przenośne PDA.. Dla każdego internauty dostępny jest przewodnik użytkowania urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i PDA), który można pobrać ze strony internetowej WKPN, wydrukować lub wgrać bezpośrednio do komputera PDA i zabrać w teren. Portal zachęca do aktywnego włączenia się w obserwacje przyrodnicze poprzez wykonywanie prostych pomiarów terenowych zgodnie zaproponowanymi formularzami obserwacji. Wyniki obserwacji terenowych dokonanych za pomocą GPS lub PDA podczas przemierzania tras można wprowadzić do bazy danych portalu. W ten sposób stają się one dostępne dla innych użytkowników, w tym dla pracowników parku i przyczyniają się do stworzenia bazy danych na temat zjawisk zachodzących na tym terenie. Projekt Nawigacja w plecaku aktywna edukacja ekologiczna z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informacyjnych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków przejściowych 2005/ Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych

5 PROGRAM GLOBE W POLSCE GLOBAL LEARNING AND OBSERVATIONS TO BENEFIT THE ENVIRONMENT Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. W ramach Programu, w 110 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością. Celem Programu jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w prowadzeniu globalnych obserwacji ich najbliższego otoczenia Działania prowadzone są pod kierunkiem specjalnie przeszkolonego koordynatora i nauczycieli, a merytorycznie wspomagane przez grono naukowców. W Polsce podstawą do prowadzenia Programu jest umowa zawarta pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, a strona amerykańską. W 1997 roku MENiS wyznaczył Centrum UNEP/GRID-Warszawa na koordynatora Programu GLOBE w Polsce. W ramach Programu szkoły z terenu całej Polski prowadzą pomiary wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych oraz obserwacje pokrycia terenu z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych. Uczniowie prowadzą obserwacje i pomiary, poznają znaczenie dokładności i precyzji, dzielą się wynikami z innymi, prowadzą badania laboratoryjne, formułują pytania i testują stawiane hipotezy. Wszystkie te działania prowadzone w najbliższym otoczeniu szkoły pozwalają lepiej poznać region w którym żyją. Wyniki przesyłane są przez Internet do głównego serwera w Waszyngtonie. Dane z wszystkich szkół programu GLOBE są wykorzystywane do różnego typu prezentacji, głównie w formie map i animacji tworzonych interaktywnie i prezentowanych w Internecie. Liczba szkół aktywnie uczestniczących w Program GLOBE w Polsce 70. Na szkoleniach dla nauczycieli z metodyki badań w Programie GLOBE uczestniczy każdego roku ok. 100 nauczycieli z całej Polski. W zajęciach terenowych dla uczniów (tzw. GLOBE Games), odbywających się każdego roku w innym regionie Polski uczestniczy ok. 200 uczniów.

6 CASCADOSS MIĘDZYNARODOWY PROGRAM UPOWSZECHNIAJĄCY ZASTOSOWANIA WOLNEGO OPROGRAMOWANIA GIS NA RZECZ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Projekt ma na celu upowszechnianie zastosowań i roli projektów geoinformacyjnych bazujących na rozwiązaniach otwartych FOSS4G (ang. Free and Open Source Software for Geomatics), w praktyce sektora publicznego, a w szczególności w pracy instytucji, które zajmują się środowiskiem. CASCADOSS dąży w dużej mierze do ukształtowania grupy kluczowych użytkowników rozwiązań open source szczególnie sektora publicznego, którzy będą wspierać się w dążeniach do upowszechnienia zastosowań geoinfomacyjnych rozwiązań otwartych na rzecz środowiska przyrodniczego. Projekt CASCADOSS jest kierowany przede wszystkim do przedstawicieli następujących grup: Stowarzyszeń i organizacji zajmujących się geoinformacją; Naukowców; Małych i średnich przedsiębiorstw; Przedstawicieli samorządów (poziom NTS2 np. Geodeci Wojewódzcy dla PL); Instytucji związane z realizacją programu GMES, w tym biur programu GMES; Agencji Geodezyjno-Kartograficznych NMA (National Mapping Authorities); Społeczność open source. Jednym z elementów projektu jest opracowanie portalu edukacyjnego umożliwiającego korzystanie z materiałów szkoleniowych dotyczących zastosowań rozwiązań open source w zakresie GIS (ang. Geographic Information Systems) oraz RS (ang. remote sensing) w aplikacjach na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym również danych, oprogramowania i scenariuszy ich zastosowania. Na portalu będą udostępnione wyniki prac w ramach projektu, w szczególności rezultaty studium rozwiązań open source w zakresie GIS oraz teledetekcji, w tym: 1. Inwentaryzacji dostępnego oprogramowania open source, jego ewaluacji oraz opisaniu jego zastosowań w projektach na rzecz środowiska przyrodniczego. 2. Opis typów modeli biznesowych zastosowań rozwiązań open source z uwzględnieniem wartości dodanej usług bazujących na tej technologii. 3. Kompleksowy przegląd zasad prawnych związanych z licencjami rozwiązań open source. Ponadto na portalu zostanie udostępniony tzw. LIVE DVD, który będzie emulować środowisko Linux oraz zawierać oprogramowanie open source jak również zestaw danych testowych do wykorzystania w przykładowych zastosowaniach. Projekt CASCADOSS jest finansowany ze środków 6 Ramowego Programu Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej, Priorytet Określenie nowych metod promowania oraz pobudzania transferu technologii na szczeblu międzynarodowym

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: Innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2012 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przykłady lokalnych projektów

Przykłady lokalnych projektów Monika Dolińska Fundacja Wspomagania Wsi Dr Marzena Łotys Stowarzyszenie Edukacja Inaczej Przykłady lokalnych projektów W artykule zaprezentowano przykładowe projekty wykorzystujące nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo