CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261"

Transkrypt

1 CURRICULUM VITAE NAZWISKO IMIONA PRZYBYSZEWSKI Krzysztof Włodzimierz DATA URODZENIA MIEJSCE URODZENIA NARODOWOŚĆ STATUS RODZINNY Łódź, Polska polska żonaty, jedna córka ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) ADRES ZAMIESZKANIA ul. Traugutta 5 m ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42)

2 WYKSZTAŁCENIE Magister Studia podyplomowe (Inżynier) Pedagogiczne studia podyplomowe Doktor nauk fizycznych Certyfikat Microsoft ukończenia kursu Obserwacyjne aspekty późnych stadiów ewolucji gwiazd. (The observable aspects of the late states of the stars.) Program indywidualny (IPS) Instytut Fizyki, Uniwersytet Łódzki 1982 Zastosowanie metod nieliniowej optymalizacji do charakterystyki procesów jednostkowych inżynierii chemicznej. (An implementation of nonlinear optimization methods in unit processes of chemical engineering.) Instytut Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechnika Łódzka 1984 Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi 1987 Badania doświadczalne procesów kolektywnych na przykładzie rozdrabniania ciał stałych i krystalizacji masowej z roztworów. (Model of the collective processes based on the study of the grinding and the mass crystallization.) Instytut Fizyki Uniwersytet Łódzki 2004 ASP.Net Web Applications using Visual Studio.Net Microsoft Certified Technical Educational Center Certyfikat Microsoft ukończenia kursu Introduction to C# Microsoft Certified Technical Educational Center STAŻE ZAGRANICZNE I WYJAZDY STUDYJNE: Pobyt 10 dniowy w Gent (Belgia) w Hogeschool Gent 2002r

3 ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW polski angielski rosyjski język ojczysty bardzo dobra dobra SPECJALIZACJA informatyka technologie informatyczne we wspomaganiu nauczania systemy e-learningowe zastosowania informatyki we wspomaganiu procesów decyzyjnych techniki sztucznej inteligencji w edukacji grafika komputerowa modelowanie i symulacja komputerowa fizyka stanów skondensowanych fizyka ciała stałego fizyka statystyczna i termodynamika teoria barwy i kolorystyka instrumentalna modelowanie i symulacja procesów fizykochemicznych biofizyka ORGANIZACJE ZAWODOWE I NAUKOWE PTF Polskie Towarzystwo Fizyczne Koło PTF Łódź Członkostwo od 1991r PTI Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Łódzki PTI Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału Członkostwo od 2004r IEEE Institute of Electrical & Electronic Engineers IEEE Computational Intelligence Society Nr członkowski: Członkostwo od 2005r PTNEI Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Członkostwo od 2007r IAIED International Artificial Intelligence in Education Society Członkostwo od 2009r

4 PRACA ZAWODOWA: asystent OBR Przemysłu Barwników, Zgierz st. asystent OBR Przemysłu Barwników, Zgierz Wojskowa Akademia Medyczna OBR Przemysłu Barwników, Zgierz adiunkt Kierownik Pracowni Barwometrycznej OBR Przemysłu Barwników, Łódź adiunkt Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi adiunkt Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Kierownik Zakładu Metod Przetwarzania Informacji WSHE Prodziekan kierunku Informatyka ds. ogólnych Prodziekan kierunku Informatyka ds. organizacyjnych Prodziekan kierunku Informatyka ds. ogólnych Zastępca Dyrektora Instytutu Kształcenia na Odległość ds. Naukowych Kierownik Zakładu Nowoczesnych Technologii w Nauczaniu na Odległość adiunkt Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii Informatycznych nadal 2009 nadal

5 NAGRODY: 1979 Ukończone studia z wyróżnieniem 1987 Tytuł Wojewódzkiego Mistrza Techniki Nagroda NOT i Premiera 1987 Nagroda Ministra Oświaty, Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską Nagroda I stopnia Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktycznej Nagroda Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Nagroda Ministra Edukacji Narodowej pierwszego stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Nagroda Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Nagroda Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Nagroda Kanclerza WSHE za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe Nagroda Kanclerza WSHE za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe Nagroda Kanclerza WSHE za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe 2006 Medal Komisji Edukacji Narodowej (nr ) 2007 Nagroda Kanclerza WSHE za szczególne osiągnięcia naukowe i organizacyjne

6 PATENTY: 3 3 współautor P , P , P WNIOSKI RACJONALIZATORSKIE: 4 3 współautor 1 autor PUBLIKACJE: współautor 14 autor MONOGRAFIE (redakcja): 4 4 współautor PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE: 2 1 autor 1 współautor ODCZYTY I KOMUNIKATY: współautor 13 autor

7 PROJEKTY: 1. Uciąglenie technologii wytwarzania barwników syntenowych. The continues production technology of the disperse dyes. współautor Dla ZACHEM, Bydgoszcz, Nowe formy aplikacyjne barwników i pigmentów. The investigations of the new applied forms of dyes and pigments. współautor, prowadzący części dotyczącej procesów jednostkowych inżynierii chemicznej OBR Przemysłu Barwników, Zgierz, Zautomatyzowany system doboru barwy i składu mieszanin barwiących dla przemysłu włókienniczego. Computer color matching and preparing of dyeing mixtures for the textile industry. współautor Wdrożony w ORTAL-u, Łódź, Zautomatyzowany system doboru barwy i składu mieszanin barwiących dla przemysłu farb i lakierów. Computer color matching and preparing of color mixtures for the paint industry. prowadzący ostatnie badania w 1989 r. 5. Zautomatyzowany system instrumentalnej oceny kolorystycznej i doboru barwy dla spektrofotometrów firmy MACBETH. The system of instrumental colorimetric and color matching for the MACBETH spectrophotometers. prowadzący Wdrożony w IMPOL II, Warszawa, Wzrost i badania właściwości kryształów półprzewodników wykazujących aktywność optyczną. Growth and investigations of the optic-active semiconductor crystals. badacz Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej, Opracowanie systemu i narzędzi interaktywnego nauczania. Kierownik projektu Zakład Metod Przetwarzania Informacji Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania WSHE, Opracowanie koncepcji nowoczesnego sposobu nauczania podstaw informatyki na kierunkach nieinformatycznych WSHE Kierownik projektu Zakład Metod Przetwarzania Informacji WSHE, 2001

8 9. Opracowanie programu specjalizacji Grafika komputerowa i multimedia dla kierunku Informatyka WSHE Kierownik projektu Zakład Metod Przetwarzania Informacji WSHE, Opracowanie programu specjalizacji Systemy informatyczne w geodezji i kartografii dla kierunku Informatyka WSHE Kierownik projektu Zakład Metod Przetwarzania Informacji WSHE, Perspektywy wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji w regionie łódzkim (nauczanie zdalne, multimedia, techniki informatyczne) Kierownik projektu z ramienia WSHE Zakład Metod Przetwarzania Informacji WSHE Projekt realizowany w ramach prac Zespołu Rozwoju Regionalnego Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku Turystyka i Turyzm Opiekun merytoryczny z ramienia WSHE i IKO Zakład Nowoczesnych Technologii w Nauczaniu na Odległość IKO Projekt opracowywany w ramach programu resortu nauki DELID Project (Developing e-learning in Dialogue) Uczestnik wykonawca projektu ze strony WSHE Projekt opracowywany w ramach projektów zlecanych przez Unię Europejską Modernizacja i rozwój systemu nauczania informatyki w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania. Kierownik studiów I-go stopnia nadal 15. Opracowanie i wdrożenie nowej technologii zarządzania badaniami naukowymi w oparciu o narzędzia informatyczne. Projekt zgłoszony w ramach transzy Kierownik zadania, wykonawca.

9 PEŁNIONE FUNKCJE SPOŁECZNE: 1. Członek Kolegium Redakcyjnego Innowacje w Edukacji Akademickiej, ISSN: Przewodniczący Rady Programowej kierunku Informatyka Wydziału Informatyki, Zarządzania i Transportu WSHE Przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej WSHE Sekretarz Rady Naukowej kierunku Informatyka Wydziału Informatyki, Zarządzania i Transportu WSHE Członek Komitetu Naukowego czasopisma Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології ISSN: (Modelowanie fizyko-matematyczne i technologie informacyjne) 2004 nadal 6. Przewodniczący lokalnego komitetu organizacyjnego 4th Ukrainian Polish Conference on Environmental Mechanics, Methods of Computer Science and Simulations, Lwów, Przewodniczący komitetu organizacyjnego 1 st PD Forum- Conference on Computer Science, Bronisławów, Przewodniczący komitetu organizacyjnego 2 nd PD Forum- Conference on Computer Science, Smardzewice, Redaktor odpowiedzialny International Journal of Information Technology and Intelligent Computing, ISSN , Redaktor odpowiedzialny Biuletynu Naukowego IKO, ISSN: , Przewodniczący komitetu organizacyjnego 3 rd PD Forum- Conference on Computer Science, Smardzewice, Przewodniczący komitetu organizacyjnego 4 th PD Forum- Conference on Computer Science, Smardzewice, Redaktor odpowiedzialny Journal of Applied Computer Science Methods, ISSN: nadal

10 PUBLIKACJE 1. Przybyszewski K., Krauze S.; Charakterystyka procesu rozdrabniania substancji stałych. Cz.I. Fizyczne podstawy procesu rozdrabniania i podstawowe modele matematyczne. (The charakteristic of the grinding process. Part I. Physical base of the grinding process and the fundamental mathematical models.), Biul. Barwniki i Środki Pomocnicze, XXIX, 1985, no 3, ss Krauze S., Przybyszewski K., Gromadzinska E., SzewczykG.;Charakterystyka procesu rozdrabniania substancji stałych. Cz.II. Analiza granulometryczna i nowa skala rozdrobnienia. (The charakteristic of the grinding process. Part II. The particles size analysis and the new scale of the particles size distribution.), Biul. Barwniki i Środki Pomocnicze, XXIX, 1985, no 3, ss Cader A.B., Nowak H., Przybyszewski K.; O możliwości pomiaru częstotliwości rezonansowej dla drgań mechanicznych serca. (On the possibility of the measurements of the resonance frequency of the heart.), Prob.Techn.Med., XVI, 1985, no 2, ss Przybyszewski K., Krauze S., Szewczyk G.; Charakterystyka procesu rozdrabniania substancji stałych. Cz.III. Metoda porównywania urządzeń rozdrabniających na przykładzie młynów stosowanych do rozdrabniania barwników. (The characteristic of the grinding process. Part III. The method of the comparison of the grinding devices on the examples of mills for dyes and pigments.), Biul. Barwniki i Środki Pomocnicze, XXX, 1986, no 1, ss Przybyszewski K., Krauze S., Szewczyk G.; Charakterystyka procesu rozdrabniania substancji stałych. Cz. IV. Podatność materiałów na rozdrabnianie. (The characteristic of the grinding process. Part IV. On the grinding flexibility of the materials.), Biul. Barwniki i Środki Pomocnicze, XXX, 1986, no 2, ss Nowak H., Kaźmierczak A., Przybyszewski K., Nowak D.; Badanie pozostałości Olaquindoxu znakowanego radioizotopem w organizmach zwierząt. (Researches of the radioactive Olaquindox residual in the animal organs.), Nowości Weterynarii, XVI, 1986, no 3, ss Nowak H., Przybyszewski K.; Modelowy układ krwionośny. (The model of the blood vascular system.), Fizyka w szkole, 196, 1987, no 1, ss Przybyszewski K.; Krystalizacja masowa z roztworów. Cz.I. Podstawy fizyczne procesu. (On the mass crystallization from the solutions. Part I. The physical principles of the process.), Biul. Barwniki i Środki Pomocnicze, XXXI, 1987, no 1, ss Przybyszewski K.; Krystalizacja masowa z roztworów. Cz.II. Kinetyka krystalizacji masowej z roztworów. (On the mass crystallization from the solutions. Part II. The kinetic of the mass crystallization.), Biul. Barwniki i Środki Pomocnicze, XXXI, 1987, no 3, ss Przybyszewski K.; Badania doświadczalne procesów kolektywnych. (The experimental investigations of the collective processes.), Biul. Barwniki i Środki Pomocnicze, XXXII, 1988, no 2, ss

11 11. Przybyszewski K., Szafnicki W.; Automatyzacja procesu wykańczania wyrobów włókienniczych. (Automation of the finishing processes of the textiles.), Przegląd Włókienniczy, 11, 1989, ss Kowalski B.J., Przybyszewski K., Orłowski B.A., Opanowicz A.; Optical properties of CuInSe from infra-red to vaccum ultraviolet., Proceedings of 5th Conference on Surface Physics, IX, 1991, Wydawnictwo UŁ, Łódź, ss Kościelniak-Mucha B., Opanowicz A., Przybyszewski K., Grabowski M.J Growth, roentgenographic and optical studies of p-cuinse Crystals., Materiały z Konferencji Naukowej Jurata 90', 1, 1991, Wydawnictwo WAT, ss Opanowicz A., Przybyszewski K.; On the analysis of transient photo-induced photoconductivity in insulating crystals., Zeszyty Naukowe PŁ, 704, no 13, Wydawnictwo Naukowe PŁ, 1994, ISSN , ss Opanowicz A., Przybyszewski K.; Exact calculations of thermally stimulated luminescence and conduktivity characteristics of insulating crystals., Zeszyty Naukowe PŁ, 733, no 14, Wydawnictwo Naukowe PŁ, 1995, ISSN: , ss Przybyszewski K.; Zadania i metody wdrażania systemów klasy MRP II/ERP. (Objectives and methods of MRP II/ERP Systems implementation), Jakość i Metody Kształcenia w Dziedzinie Informatyki, Materiały z I Krajowej Konferencji Szkół Niepaństwowych, Wydawnictwo WSHE, Łódź, 1999, ss Przybyszewski K..: O zintegrowanych systemach informatycznych wspomagających zarządzanie. (On the integrated IT systems for management.), Zeszyty Naukowe WSHE, nr 3 (8), Wydawnictwo WSHE, 2000, ISSN , ss Przybyszewski K., Cader A., Filutowicz Z.: Zarządzanie informacją w systemie interaktywnego nauczania. (Information management in the interactive e-learning systems.), Zeszyty Naukowe WSHE, nr 4 (9), Wydawnictwo WSHE, 2000, ISSN , ss ; 19. Filutowicz Z., Przybyszewski K., Lach A., Krupski M.; System informatyczny do wspomagania nauczania przedmiotów związanych z nauką programowania. (Support IT system for the teaching of programing.), [w]: Materiały VIII Konferencji Naukowej Sieci i Systemy Informatyczne SiS, PŁ, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, 2000, ISBN , ss Filutowicz A., Przybyszewski K., Stobińska M.: Kompleksowe wykorzystanie komputerów w nauczaniu. (Comprehensive computer support for teaching), Konferencja Telemedycyna 2000, WSI, Wydawnictwo Piatek Trzynastego, Łódź, Przybyszewski K., Filutowicz Z., Lach A., Krupski M.; The role of the interactive learning/teaching system for the distance learning., Materiały 5-tej Międzynarodowej Konferencji: Creativity in Bisnes and Education, wrzesień 2000, Wydawnictwo WSHE, Łódź, Filutowicz Z., Przybyszewski K., Krupski M.; Analiza multimedialnych form przekazu wiedzy (The analysis of the multimedia in the knowledge transmission), [w:] Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Edukacji Akademickiej, Wydawnictwo WSHE, 2001.

12 23. Przybyszewski K.; Od wspomagania komputerowego procesu nauczania do wirtualnego nauczania interaktywnego.(from the computer support for the teaching to the virtual learning systems.), Innowacje w Edukacji Akademickiej, 1, 1, Wydawnictwo WSHE, 2001, ISSN , ss Przybyszewski K., Filutowicz Z., Lach A., Krupski M.; Analiza interaktywnych form przekazu wiedzy i trenowania umiejętności w wirtualnym nauczaniu (Analysis of the interactive forms of the knowledge transmission and the trainers in the e-learning), [w:] Materiały IX Konferencji Naukowej Sieci i Systemy Informatyczne SiS, Łódź, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, 2001, ISBN , ss. 25. Przybyszewski K., Grzybowski R., Filutowicz Z., Lach A., Krupski M.; Komputerowe wspomaganie procesu edukacji nauczanie na odległość (Computer support for the education process the distance learning), [w:] Materiały II Konferencji Krajowej Szkół Niepublicznych pt. Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki, Łódź, Wydawnictwo WSHE, 2001; 26. Przybyszewski K.; Dlaczego fizyka? rzecz o nauczaniu przedmiotu Fizyka ogólna studentów kierunku Informatyka., [w:] Materiały II Konferencji Krajowej Szkół Niepublicznych pt. Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki, Łódź, 2001; 27. Filutowicz Z, Przybyszewski K., Smardzewski M.; Zarządzanie wiedzą dla potrzeb nauczania wirtualnego (The knowledge management system for the e-learning systems); [w:] Materiały X Konferencji Naukowej Sieci i Systemy Informatyczne SiS, Łódź, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, 2002, ISBN Przybyszewski K., Filutowicz Z., Wspomaganie komputerowe procesu kształcenia (IT support for the teaching and elearning processes), Teleinformatyka, Zeszyty Naukowe WSHE, 4 (35), Łódź, 2003, ISSN , str. 9-22; 29. Przybyszewski K., Kolibabka M., Wirtualne laboratorium jako trenażer umiejętności (The virtual laboratory as the trainer of the skills), [w:] Environmental Mechanics, Methods of Computer Science and Simulations, tom 2: Methods of Computer Science and Simulations, Społom Press Institute of Mathematical Modeling, Lwów, 2004, ISBN , str ; 30. Przybyszewski K., Łukasiak K., Modelowanie i symulacja procesów kolektywnych na przykładzie rozdrabniania ultradrobnego barwników (The ultra fine grinding of dyes as an example of modeling and simulation of the collective processes), [w:] Environmental Mechanics, Methods of Computer Science and Simulations, tom 2: Methods of Computer Science and Simulations, Społom Press Institute of Mathematical Modeling, Lwów, 2004, ISBN , str ; 31. Filutowicz Z., Lewandowski P., Przybyszewski K.,, Interaktywne materiały dydaktyczne w systemach e-nauczania na przykładzie nauki programowania (The interactive didactic materials for the e-learning systems for the programming teaching.), [w:] Environmental Mechanics, Methods of Computer Science and Simulations, tom 2: Methods of Computer Science and Simulations, Społom Press Institute of Mathematical Modeling, Lwów, 2004, ISBN , str ;

13 32. Filutowicz Z, Przybyszewski K., Smardzewski M.; Zintegrowany system informatyczny jako środowisko do badań z zakresu zarządzania wiedzą, komunikacją i kooperacją w e-nauczaniu (The integrated IT system as the environment for tests of the knowledge management and comunnication and cooperation in the e-learning systems), Zarządzanie informacją, Zeszyty Naukowe WSHE, 5 (47), Łódź, 2004, ISSN , str. 7-18; 33. Przybyszewski K., Kolibabka M., Architektura systemu laboratorium wirtualnego (The architecture of a virtual laboratories), Automatyka, 8, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2004, ISSN , str ; Łukasiak K., Przybyszewski K.; Normalizacja parametrów symulacji procesu rozdrabniania ultradrobnego (Normalization of the simulation parameters of the ultra fine grinding process), [w:] Rutkowska D. et al. (Eds.), Selected Problems of Computer Science, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005, ISBN , ss ; 35. Kolibabka M., Przybyszewski K.; Problemy ewaluacji w wirtualnym laboratorium edukacyjnym (Evaluation problems in education virtual laboratories), [w:] Rutkowska D. et al. (Eds.), Selected Problems of Computer Science, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005, ISBN , ss ; 36. Przybyszewski K., Tutoriale i trenażery umiejętności w nauczaniu zdalnym, Automatyka, 9, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2005, ISSN , ss ; 37. Przybyszewski K., Łukasiak K., Symulacja procesu rozdrabniania ultradrobnego dla niejednomodalnych rozkładów rozmiarowych ziaren, Automatyka, 9, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2005, ISSN , ss ; Przybyszewski K.: A new evaluation method for e-learning systems. [in:] L. Rutkowski et al. (Eds.): ICAISC 2006, LNAI 4029, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006, ISBN , pp Przybyszewski K., Zastosowanie zbiorów rozmytych do oceny testów (problemów zamkniętych), Automatyka, 10, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006, ISSN , ss ; 40. Łukasiak K., Przybyszewski K., Analiza zależności prawdopodobieństwa rozpadu kryształu od jego rozmiaru w symulacji ultradrobnego rozdrabniania kryształów, Automatyka, 10, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006, ISSN , ss ;

14 Przybyszewski K.: Wykorzystanie wybranych metod sztucznej inteligencji do oceny postępów studentów, [w:] Niedźwiedziński M., Lange-Sadzińska K. (red.), Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, Consulting, Łódź, 2008, ISBN , ss Cader A., Przybyszewski K., Marchlewska A.: Systemy agentowe w e-learningu, [w:] Cader A. et al. (red.), Wybrane zagadnienia inżynierii wiedzy, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2008, ISBN , ss Przybyszewski K., Cader A., Filutowicz Z.: Automatyzacja i obiektywizacja ewaluacji w procesach kształcenia, [w:] Cader A. et al. (red.), Wybrane zagadnienia inżynierii wiedzy, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2008, ISBN , ss Filutowicz Z., Sowa G., Przybyszewski K.: Strukturalizacja i standaryzacja wiedzy eksperckiej w zakresie inżynierii oprogramowania, [w:] Cader A. et al. (red.), Wybrane zagadnienia inżynierii wiedzy, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2008, ISBN , ss Przybyszewski K., Zastosowanie zbiorów rozmytych do ewaluacji różnych aspektów systemów kształcenia, Automatyka, 12, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2008, ISSN , ss Vorobel R., Przybyszewski K.; Wzmacnianie kontrastu obrazu jako jeden ze sposobów poprawy jego jakości, Automatyka, 12, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2008, ISSN , ss Cader A., Goetzen P., Przybyszewski K., E-Science platform, Journal of Applied Computer Science Methods, 1, 1, 2009, ISSN , pp Przybyszewski K., Filutowicz Z., Cader A., Standaryzacja wyników ewaluacji studenta/ucznia dla potrzeb prognozowania efektywności klasycznych i e-learningowych systemów kształcenia, [w:] Niedźwiedziński M., Lange- Sadzińska K. (red.), Wybrane problemy zastosowania platformy elektronicznej, Consulting, Łódź, 2009, ISBN , ss Filutowicz Z., Przybyszewski K., Analiza rozwoju programistycznych technologii dostępu do usług i wymiany danych ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji Web'owych, [w:] Niedźwiedziński M., Lange-Sadzińska K. (red.), Wybrane problemy budowy aplikacji dla gospodarki elektronicznej, Consulting, Łódź, 2009, ISBN , ss Piasecki P., Przybyszewski K., Gawryś J., Systemy informatyczne wspomagające działania kontrahentów rynku pracy, [w:] Niedźwiedziński M., Lange-Sadzińska K. (red.), Wybrane problemy zastosowania platformy elektronicznej, Consulting, Łódź, 2009, ISBN , ss Cader A., Przybyszewski K., Rozproszone platformy e-nauczania, Automatyka, 13, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2009, ISSN , ss

15 52. Vorobel R., Stobińska M., Przybyszewski K., Wykorzystanie metod kontrastu lokalnego do wykrywania krawędzi w obrazie, Automatyka, 13, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2009, ISSN , ss Przybyszewski K., Cader A., Marchlewska A. O możliwościach zastosowania wybranych metod wyznaczania efektywności klasycznych i e-learningowych systemów kształcenia, Automatyka, 13, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2009, ISSN , Przybyszewski K., Lukasiak K., On the Method of Calculating the Correlation between Parameters that Describe the Ultra Fine Grinding Process Simulation and the Real Process Time, Journal of Applied Computer Science Methods, 2, 1, 2009, ISSN , pp Przybyszewski K., A New Method for Validation of Complex Tests Based on Fuzzy Numbers, [in:] Rutkowska D. et al. (Eds.), Some New Ideas and Research Results in Computer Science, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2010, ISBN , pp Strumiłło G., Cader A., Przybyszewski K., Tonn K., Experts Knowledge Acquisition for Design of Expert System Supporting Students Evaluation in Long-Time Learning Process, [in:] Rutkowska D. et al. (Eds.), Some New Ideas and Research Results in Computer Science, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2010, ISBN , pp Przybyszewski K., AI Methods for a Prediction of the Pedagogical Efficiency Factors for Classical and e-learning System, [in:] L. Rutkowski et al. (Eds.): ICAISC 2010, LNAI 6114, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010, ISBN , pp

16 MONOGRAFIE (RED.) 1. Cader A., Przybyszewski K. (red.), Zarządzanie informacją (Information management systems), Zeszyty Naukowe WSHE, 5 (47), Wydawnictwo WSHE, Łódź, ISSN , 2004 ss. 106; 2. Rutkowska D., Kacprzyk J., Kosiński W., Przybyszewski K., Starczewski J. (eds.): Selected Problems of Computer Science, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, ISBN , 2005, ss Cader A., Żurada J. M., Przybyszewski K. (red.): Wybrane zagadnienia inżynierii wiedzy, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, ISBN , 2008, ss Rutkowska D., Kacprzyk J., Cader A., Przybyszewski K. (eds.): Some New Ideas and Research Results in Computer Science, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2010, ISBN , pp PODRĘCZNIKI I SKRYPTY 1. Przybyszewski K.; Wybór zadań, testów i pytań problemowych z fizyki ogólnej dla studentów kierunku Informatyka WSHE w Łodzi., Wydawnictwo WSHE, Łódź, 2000 ISBN X (wyd. 1), 2001 ISBN: (wyd. 3) 2. Przybyszewski K., Fizyka. Akademicki podręcznik multimedialny, PUW, Łódź, 2004 ISBN: Przybyszewski K., Siwocha A.; Grafika komputerowa. Multimedialny podręcznik akademicki., PUW, Łódź, 2007 ISBN

17 ODCZYTY I KOMUNIKATY: 1. Przybyszewski K., Krauze S., Gromadzinska E., Szewczyk G.; Characterization of the crushing process with the examples of the selected disperse dyes., VIII CHISA Congress, Praque (CSRS), 3-7.X Krauze S., Szewczyk G., Przybyszewski K.; Identyfikacja parametrów funkcji gęstości rozkładów granulometrycznych. (On the identification of the parameters of the particle size dystributin.), PTCh and SITPChem Conference, Poznań (Poland), 4-7.X Przybyszewski K., Krauze S.; Podstawy procesu rozdrabniania ciał stałych. (On the principles of the grinding process.), SITPChem Conference, Zakopane (Poland), IV Krauze S., Przybyszewski K.; Podstawy modelu procesu rozdrabniania. (On the principles of the basis model of the grinding process.), INTERCHIM Congress, Pardubice (CSRS), 9-13.VI Przybyszewski K., Krauze S.; The new method of the describing of the grinding process of disperse dyes with agglomeration., IX CHISA Congress, Praque (CSRS), 30.VIII-4.IX.1987 (section G). 6. Przybyszewski K., Krauze S.; Characterization of the disperse dyes crystallization with chemical reaction., IX CHISA Congress, Praque (CSRS), 30.VIII-4.IX.1987 (section D). 7. Przybyszewski K., Krauze S., Kasprzak A.; Characteristic of an agglomeration of some disperse dyes., IX CHISA Congress, Praque (CSRS), 30.VIII-4.IX.1987 (section G). 8. Przybyszewski K., Krauze S., Kasprzak A.; Wybrane problemy końcowych stadiów produkcji i standaryzacji barwników zawiesinowych i pigmentów. (On some problems of the late states of the production technology and standaryzation processes of disperse dyes and pigments.), PTCh and SITPChem Conference, Bydgoszcz (Poland), 2-5.IX Przybyszewski K.; Instrumental measurements of color in different color spaces for polish metal-complex dyes containing sulphuric acid grups., COLORCHEM Conference, Pardubice (CSRS), IV.1988 (section A). 10. Przybyszewski K.; The calculation method for determining of the optimum conditions for the mass crystallization process., XIX Conference CHEMDATA 88 (The Use of Computers in Chemical Engineering), VI.1988, Goteborg (Sweden). 11. Kowalski B.J., Przybyszewski K., Orłowski B.A., Opanowicz A.; Optical properties of CuInSe from infra-red to vaccum ultraviolet., 5th Conference on Surface Physics, XI.1990, Pulawy (Poland). 12. Kościelniak-Mucha B., Opanowicz A., Przybyszewski K., Grabowski M.J.; Growth, roentgenographic and optical studies of p-cuinse crystals., WAT Conference on Solid State, 26.X-2.XI.1990, Jurata (Poland). 13. Przybyszewski K.; Zadania i metody wdrażania systemów klasy MRPII/ERP., I Krajowa Konferencja Szkół Niepaństwowych pt. Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki, WSHE, Łódź, listopad 1999, p.73

18 14. Filutowicz Z., Przybyszewski K., Lach A., Krupski M.; System informatyczny do wspomagania nauczania przedmiotów związanych z nauką programowania (Support IT system for the teaching of programing.), VIII Konferencja Naukowa Sieci i Systemy Informatyczne SiS, Łódź, PŁ, październik 2000, 15. Filutowicz A., Przybyszewski K., Stobińska M.: Kompleksowe wykorzystanie komputerów w nauczaniu (Comprehensive computer support for teaching), Konferencja Telemedycyna, wrzesień 2000, WSI, Łódź, Przybyszewski K., Filutowicz Z., Lach A., Krupski M.; The role of the interactive learning/teaching system for the distance learning., Międzynarodowa Konferencja: Creativity in Bisnes and Education, wrzesień 2000, Zakopane. 17. Filutowicz Z., Przybyszewski K., Krupski M.; Analiza multimedialnych form przekazu wiedzy (The analysis of the multimedia in the knowledge transmission), I Ogólnopolska Konferencja Innowacje w Edukacji Akademickiej, Spała, czerwiec 2001; 18. Przybyszewski K., Filutowicz Z., Lach A., Krupski M.; Analiza interaktywnych form przekazu wiedzy i trenowania umiejętności w wirtualnym nauczaniu (Analysis of the interactive forms of the knowledge transmission and the trainers in the e-learning), IX Konferencja Naukowa Sieci i Systemy Informatyczne SiS, Łódź, październik 2001; 19. Przybyszewski K., Grzybowski R., Filutowicz Z., Lach A., Krupski M.; Komputerowe wspomaganie procesu edukacji nauczanie na odległość (Computer support for the education process the distance learning), II Konferencja Krajowa Szkół Niepublicznych pt. Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki, Łódź, listopad 2001; 20. Przybyszewski K.; Dlaczego fizyka? rzecz o nauczaniu przedmiotu Fizyka ogólna studentów kierunku Informatyka., II Konferencja Krajowa Szkół Niepublicznych pt. Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki, Łódź, Listopad 2001; 21. Przybyszewski K., Filutowicz Z.; Rola symulacji w skryptach elektronicznych (The role of the simulation in the e-learning content), II Ogólnopolska Konferencja Innowacje w Edukacji Akademickiej, Spała, czerwiec 2002; 22. Filutowicz Z., Przybyszewski K., Smardzewski M.; Zarządzanie wiedzą dla potrzeb nauczania wirtualnego (The knowledge management system for the e- learning systems); X Konferencja Naukowa Sieci i Systemy Informatyczne SiS, Łódź, październik 2002; 23. Przybyszewski K., Kolibabka M., Wirtualne laboratorium jako trenażer umiejętności (The virtual laboratory as the trainer of the skills), 4 th Ukrainian Polish Conference on Environmental Mechanics, Methods of Computer Science and Simulations, Lwów, lipiec 2004; 24. Przybyszewski K., Łukasiak K., Modelowanie i symulacja procesów kolektywnych na przykładzie rozdrabniania ultradrobnego barwników (The ultra fine grinding of dyes as an example of modeling and simulation of the collective processes), 4 th Ukrainian Polish Conference on Environmental Mechanics, Methods of Computer Science and Simulations, Lwów, lipiec 2004;

19 25. Filutowicz Z., Lewandowski P., Przybyszewski K.,, Interaktywne materiały dydaktyczne w systemach e-nauczania na przykładzie nauki programowania (The interactive didactic materials for the e-learning systems for the programming teaching.), 4 th Ukrainian Polish Conference on Environmental Mechanics, Methods of Computer Science and Simulations, Lwów, lipiec 2004; 26. Przybyszewski K., Kolibabka M., Architektura systemu laboratorium wirtualnego (The architecture of a virtual laboratories), Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, czerwca 2004; 27. Łukasiak K., Przybyszewski K.; Normalizacja parametrów symulacji procesu rozdrabniania ultradrobnego (Normalization of the simulation parameters of the ultra fine grinding process), 1 st PD Forum-Conference on Computer Science, Bronisławów, April, 11-14, 2005; 28. Kolibabka M., Przybyszewski K.; Problemy ewaluacji w wirtualnym laboratorium edukacyjnym (Evaluation problems in education virtual laboratories), 1 st PD Forum-Conference on Computer Science, Bronisławów, April, 11-14, 2005; 29. Przybyszewski K., Tutoriale i trenażery umiejętności w nauczaniu zdalnym (Tutorials and training modules for the e-learning), Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Bronisławów, czerwiec 2005; 30. Przybyszewski K., Łukasiak K., Symulacja procesu rozdrabniania ultradrobnego dla niejednomodalnych rozkładów rozmiarowych ziaren (Simulation of the ultra fine grinding processes of the non one-size distribution materiale), Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Bronisławów, czerwiec 2005; 31. Łukasiak K., Przybyszewski K., Analiza zależności prawdopodobieństwa rozpadu kryształu od jego rozmiaru w symulacji ultradrobnego rozdrabniania kryształów, Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, czerwca Przybyszewski K., Zastosowanie zbiorów rozmytych do oceny testów (problemów zamkniętych), Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, czerwca Przybyszewski K.: A new evaluation method for e-learning systems. The Eighth International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, June, 25-29, Przybyszewski K.; A New Method for Validation of Complex Tests Based on Fuzzy Numbers, 2 nd PD Forum-Conference on Computer Science, Smardzewice- Łódź, October, 16-19, 2006; 35. Strumiłło G., Cader A., Przybyszewski K., Tonn K.; Experts' Knowledge Acquisition for Design of Expert System Supporting Students' Evaluation in Long-Time Learning/Teaching Process, 2 nd PD Forum-Conference on Computer Science, Smardzewice-Łódź, October, 16-19, 2006; 36. Przybyszewski K.: Multimedia a wspomaganie komputerowe procesu kształcenia, Edukacja Multimedialna w Szkole, Łódź, 11 czerwca 2007;

20 37. Łukasiak K., Przybyszewski K.; On the Method of Calculating the Correlation Between the Parameters that Describe the Ultra Fine Grinding Process Simulation and the Real Process Time, 3 nd PD Forum-Conference on Computer Science, Smardzewice-Łódź, June, 11-14, 2007; 38. Zachorska M., Rutkowska D., Przybyszewski K.; On the New Method of Onechoice Test Assessment Based on Fuzzy Numbers, 3 nd PD Forum-Conference on Computer Science, Smardzewice-Łódź, June, 11-14, 2007; 39. Przybyszewski K.; A New Method for Validation of Students Final Exams, 4 th PD Forum-Conference on Computer Science, Smardzewice-Łódź, April, 21-23, 2008; 40. Przybyszewski K.; Wykorzystanie wybranych metod sztucznej inteligencji do oceny postępów studentów, XVI Konferencja EDI-EC, Łódź-Rochna, czerwiec 2008; 41. Przybyszewski K.; Zastosowanie zbiorów rozmytych do ewaluacji różnych aspektów systemów kształcenia, Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, czerwca 2008; 42. Vorobel R., Przybyszewski K.; Wzmacnianie kontrastu obrazu jako jeden ze sposobów poprawy jego jakości, Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, czerwca Przybyszewski K., Filutowicz Z., Cader A., Standaryzacja wyników ewaluacji studenta/ucznia dla potrzeb prognozowania efektywności klasycznych i e-learningowych systemów kształcenia, XVII Konferencja EDI-EC, Łódź- Rochna, 8-9 czerwiec Filutowicz Z., Przybyszewski K., Analiza rozwoju programistycznych technologii dostępu do usług i wymiany danych ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji Web'owych XVII Konferencja EDI-EC, Łódź-Rochna, 8-9 czerwiec Piasecki P., Przybyszewski K., Gawryś J., Systemy informatyczne wspomagające działania kontrahentów rynku pracy, XVII Konferencja EDI-EC, Łódź-Rochna, 8-9 czerwiec Przybyszewski K., Cader A., Marchlewska A., O możliwościach zastosowania wybranych metod inteligentnych obliczeń do wyznaczania efektywności klasycznych i e-learningowych systemów kształcenia, Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, czerwca Cader A., Przybyszewski K., Rozproszone platformy e-nauczania, Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, czerwca Vorobel R., Stobińska M., Przybyszewski K., Wykorzystanie metod kontrastu lokalnego do wykrywania krawędzi w obrazie, Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, czerwca Przybyszewski K.: AI Methods for a Prediction of the Pedagogical Efficiency Factors for Classical and e-learning System. The Tenth International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, June 13-18, 2010.

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Historia kierunku Matematyka Stosowana utworzona w 2012 r. na WPPT (zespół z Centrum im. Hugona Steinhausa) studia

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19 Spis treści Wstęp / 13 Introduction / 19 I II III IV Zasady dydaktyczne procesu kształcenia w uniwersytecie / 27 Istota i geneza zasad dydaktycznych oraz ich klasyfikacja / 30 Treści zasad dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sebastian Meszyński

mgr inż. Sebastian Meszyński Wykształcenie: 2011 obecnie studia doktoranckie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Stosowanej. 2009-2011 - studia magisterskie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski Życiorys Wojciech Paszke Dane Osobowe Data urodzin: 20 luty, 1975 Miejsce urodzin: Zielona Góra Stan Cywilny: Kawaler Obywatelstwo: Polskie Adres domowy pl. Cmentarny 1 67-124 Nowe Miasteczko Polska Telefon:

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski

24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski Agnieszka Heba, Ph.D. Curriculum Vitae Dane osobowe E-mail www Data i miejsce ur. agnieszka_heba@o2.pl agnieszka.heba@gmail.com www.agnieszkaheba.pl 24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski Telefon 0 665 564

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G.

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G. kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1 I r. Analiza matematyczna I T. Inglot W. Wawrzyniak- Kosz 29.01.2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes. Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014

Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014 Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014 Monografie i skrypty 1. Rojek-Mikołajczak I., Bazy danych kurs podstawowy dla inżynierów informatyków, skrypt, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe: CURRICULUM VITAE

Dane osobowe: Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe: CURRICULUM VITAE Dane osobowe: Wykształcenie: CURRICULUM VITAE Imię i nazwisko: Barbara Pękala Data urodzenia: 25 listopada 1975 Adres: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Lata.. I. DANE PERSONALNE 1.Imię i nazwisko:.... 2.Data urodzenia:..... 3.Jednostka organizacyjna (Zakład/Katedra):. 4.Zajmowane stanowisko, tytuł, stopień naukowy:.....

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ( )

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ( ) PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (2012-2013) Objęte programem studiów wykazane w Tabeli rodzaje zajęć doktoranci

Bardziej szczegółowo

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓ PIERSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA Nabór 2013/2014 Obowiązuje A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. JĘZYKI OBCE 180 210 60 150 14 120 120 0 120 5 1 Język

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Dane osobowe: Imię i nazwisko: Prof. dr hab. Bohdan Yuskiv Adres domowy: ul. L.Tolstogo 32 / 6 33-001 Równe, Ukraina E-mail: yuskivb@ukr.net Telefon i faks: +38 050

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 42/d/05/2017 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Wydział Architektury architektura (architecture)

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com Curriculum Vitae Agnieszka Zbrzezny DANE PERSONALNE imię i nazwisko Agnieszka Zbrzezny data urodzenia 22 czerwiec 1985 stan cywilny panna email aga.zbrzezny@gmail.com strona domowa www.ajd.czest.pl/ imi/agnieszka.zbrzezny

Bardziej szczegółowo

Informatyczne fundamenty

Informatyczne fundamenty Informatyczne fundamenty Informatyka to szeroka dziedzina wiedzy i praktycznych umiejętności. Na naszych studiach zapewniamy solidną podstawę kształcenia dla profesjonalnego inżyniera IT. Bez względu na

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html Lublin: Usługi przeprowadzenia zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl Robert Narewski Dane osobowe Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Stan cywilny: Telefon: Email: Portfolio: 13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej dr inż. arch. Agata Glinkowska-Musiałek Zakład Technologii Cyfrowych w Architekturze i Urbanistyce Instytut Architektury

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 -learning INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015/16 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne ybrane zagadnienia matematyki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo

Empiryczne dowody skuteczności dydaktycznej technologii informacyjnych

Empiryczne dowody skuteczności dydaktycznej technologii informacyjnych Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym Toruń 2013 Empiryczne dowody skuteczności dydaktycznej technologii informacyjnych Skrót (Adresy internetowe, literatura, konferencje, podsumowanie) Maria

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI OBJĘTY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI OBJĘTY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 21.09.2017 r. KRYTERIA OCENY DOROBKU NAUKOWEGO I TECHNICZNEGO POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI (ADIUNKCI, ASYSTENCI I PRACOWNICY BADAWCZO-TECHNICZNI) ZA LATA 2015 2016 A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

II. MODUŁY KSZTAŁCENIA

II. MODUŁY KSZTAŁCENIA PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Poziom kształcenia: s

Bardziej szczegółowo

Field of study: Chemistry of Building Materials Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Chemistry of Building Materials Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Materials Science and Ceramics Field of study: Chemistry of Building Materials Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2033/203 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności 1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. R. Lenczewski Doc. J. Górniak. Prof. Z. Kowalski Dr B.

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. R. Lenczewski Doc. J. Górniak. Prof. Z. Kowalski Dr B. kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1. I r. Analiza matematyczna I R. Lenczewski Doc. J. Górniak 4.02.2014 r 2. I r. 3. I r.

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie prelegenta. Uzasadnienie aktualności problemu naukowego. Dotychczasowy dorobek naukowy

Przedstawienie prelegenta. Uzasadnienie aktualności problemu naukowego. Dotychczasowy dorobek naukowy Struktura wystąpienia Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Holistyczny model oceny inteligentnych technologii wykorzystywanych w sferze produkcji

Bardziej szczegółowo

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Książki, w których prof. Tadeusiewicz pełnił funkcje redaktora 2015 2014 2013 1. Romanowski A., Sankowski D., Tadeusiewicz R. (eds.): Modelling and Identification

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Area: km 2 Population: Currency: Złoty (PLN)

POLSKA. Area: km 2 Population: Currency: Złoty (PLN) POLSKA Area: 312 679 km 2 Population: 38 483 957 Currency: Złoty (PLN) www.polska.pl Województwo Kujawsko Pomorskie Area: 17 971 km 2 Population: 2 098 370 www.kujawsko-pomorskie.pl BYDGOSZCZ Area: 174,57

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 -learning INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2014/15 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Matematyka 3 10 15 25 1 6 Programowanie

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska

Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska Lp. Nr ewid. Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska Nazwa Koła Naukowego Jednostki Uwagi 1. 1 Centrum Promocji Inżynierów Instytut Inżynierii Zarządzania 2. 2 Ergonomii Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA ( UKŁADZIE ROCZNYM) ybrane zagadnienia matematyki wyższej Logika i teoria mnogości dla informatyków Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 12, p. 212; (012) 295 28 22, p. 203 (lab.), fax: (012) 295 28 04 email: h.kazimierczak@imim.pl

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy. Sylabus modułu: Technologia informacyjna (0310-CH-S1-003) 1. Informacje ogólne

Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy. Sylabus modułu: Technologia informacyjna (0310-CH-S1-003) 1. Informacje ogólne Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy Sylabus modułu: Technologia informacyjna (0310-CH-S1-003) 1. Informacje ogólne koordynator modułu dr Joachim Włodarz rok

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. 2. Kod przedmiotu: ZSI

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. 2. Kod przedmiotu: ZSI (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/17 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 14, pokój 214, fax: (012) 295 28 04 email: a.debski@imim.pl Miejsca zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TECHNIKI OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO Medical Imaging Techniques Forma

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia niestacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -NZ-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003056W Algebra z geometrią analityczną

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI Rozkład zajęć, Semestr zimowy, Kierunek INFORMATYKA PONIEDZIAŁEK

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI Rozkład zajęć, Semestr zimowy, Kierunek INFORMATYKA PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK Automaty i języki formalne (W) informatycznym (W) Algebra liniowa z geometrią 1 (W) dr R. Kamocki Automaty i języki formalne Analiza matematyczna 2 (W) Analiza matematyczna 2 informatycznym

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 14, pokój 214, fax: (012) 295 28 04 email: a.debski@imim.pl Miejsca zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów

Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów Izabela Kula, Marlena Plebańska Politechnika Warszawska Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów W referacie zaprezentowano metodykę i wyniki badania przeprowadzonego wśród studentów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka CCB-1-103-s

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r.

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r. Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Marek ORKISZ Rzeszów 2016

Marek ORKISZ Rzeszów 2016 Marek ORKISZ Rzeszów 2016 ZOBOWIĄZANIA ZŁOŻONE W 2012 r. Uzyskanie statusu uniwersytetu technicznego do 2020 r. Rozwój kadry naukowej Zabieganie o nowych studentów Nowe projekty badawcze Umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Doktor inżynier Temat rozprawy: Analiza dynamiczna i sterowanie maszynami roboczymi posadowionymi podatnie

Tytuł: Doktor inżynier Temat rozprawy: Analiza dynamiczna i sterowanie maszynami roboczymi posadowionymi podatnie ŻYCIORYS Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data i miejsce urodzenia Andrzej URBAŚ ul. Sikorskiego 50, 34-326 Zarzecze 28.11.1977, Łodygowice Wykształcenie szkoła średnia 1992-1997 studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM OFERTA WYDZIAŁU INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMTYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Lp. 1. 2. nazwa kursu/ szkolenia lub studiów

Bardziej szczegółowo