CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261"

Transkrypt

1 CURRICULUM VITAE NAZWISKO IMIONA PRZYBYSZEWSKI Krzysztof Włodzimierz DATA URODZENIA MIEJSCE URODZENIA NARODOWOŚĆ STATUS RODZINNY Łódź, Polska polska żonaty, jedna córka ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) ADRES ZAMIESZKANIA ul. Traugutta 5 m ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42)

2 WYKSZTAŁCENIE Magister Studia podyplomowe (Inżynier) Pedagogiczne studia podyplomowe Doktor nauk fizycznych Certyfikat Microsoft ukończenia kursu Obserwacyjne aspekty późnych stadiów ewolucji gwiazd. (The observable aspects of the late states of the stars.) Program indywidualny (IPS) Instytut Fizyki, Uniwersytet Łódzki 1982 Zastosowanie metod nieliniowej optymalizacji do charakterystyki procesów jednostkowych inżynierii chemicznej. (An implementation of nonlinear optimization methods in unit processes of chemical engineering.) Instytut Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechnika Łódzka 1984 Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi 1987 Badania doświadczalne procesów kolektywnych na przykładzie rozdrabniania ciał stałych i krystalizacji masowej z roztworów. (Model of the collective processes based on the study of the grinding and the mass crystallization.) Instytut Fizyki Uniwersytet Łódzki 2004 ASP.Net Web Applications using Visual Studio.Net Microsoft Certified Technical Educational Center Certyfikat Microsoft ukończenia kursu Introduction to C# Microsoft Certified Technical Educational Center STAŻE ZAGRANICZNE I WYJAZDY STUDYJNE: Pobyt 10 dniowy w Gent (Belgia) w Hogeschool Gent 2002r

3 ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW polski angielski rosyjski język ojczysty bardzo dobra dobra SPECJALIZACJA informatyka technologie informatyczne we wspomaganiu nauczania systemy e-learningowe zastosowania informatyki we wspomaganiu procesów decyzyjnych techniki sztucznej inteligencji w edukacji grafika komputerowa modelowanie i symulacja komputerowa fizyka stanów skondensowanych fizyka ciała stałego fizyka statystyczna i termodynamika teoria barwy i kolorystyka instrumentalna modelowanie i symulacja procesów fizykochemicznych biofizyka ORGANIZACJE ZAWODOWE I NAUKOWE PTF Polskie Towarzystwo Fizyczne Koło PTF Łódź Członkostwo od 1991r PTI Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Łódzki PTI Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału Członkostwo od 2004r IEEE Institute of Electrical & Electronic Engineers IEEE Computational Intelligence Society Nr członkowski: Członkostwo od 2005r PTNEI Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Członkostwo od 2007r IAIED International Artificial Intelligence in Education Society Członkostwo od 2009r

4 PRACA ZAWODOWA: asystent OBR Przemysłu Barwników, Zgierz st. asystent OBR Przemysłu Barwników, Zgierz Wojskowa Akademia Medyczna OBR Przemysłu Barwników, Zgierz adiunkt Kierownik Pracowni Barwometrycznej OBR Przemysłu Barwników, Łódź adiunkt Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi adiunkt Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Kierownik Zakładu Metod Przetwarzania Informacji WSHE Prodziekan kierunku Informatyka ds. ogólnych Prodziekan kierunku Informatyka ds. organizacyjnych Prodziekan kierunku Informatyka ds. ogólnych Zastępca Dyrektora Instytutu Kształcenia na Odległość ds. Naukowych Kierownik Zakładu Nowoczesnych Technologii w Nauczaniu na Odległość adiunkt Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii Informatycznych nadal 2009 nadal

5 NAGRODY: 1979 Ukończone studia z wyróżnieniem 1987 Tytuł Wojewódzkiego Mistrza Techniki Nagroda NOT i Premiera 1987 Nagroda Ministra Oświaty, Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską Nagroda I stopnia Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktycznej Nagroda Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Nagroda Ministra Edukacji Narodowej pierwszego stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Nagroda Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Nagroda Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Nagroda Kanclerza WSHE za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe Nagroda Kanclerza WSHE za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe Nagroda Kanclerza WSHE za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe 2006 Medal Komisji Edukacji Narodowej (nr ) 2007 Nagroda Kanclerza WSHE za szczególne osiągnięcia naukowe i organizacyjne

6 PATENTY: 3 3 współautor P , P , P WNIOSKI RACJONALIZATORSKIE: 4 3 współautor 1 autor PUBLIKACJE: współautor 14 autor MONOGRAFIE (redakcja): 4 4 współautor PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE: 2 1 autor 1 współautor ODCZYTY I KOMUNIKATY: współautor 13 autor

7 PROJEKTY: 1. Uciąglenie technologii wytwarzania barwników syntenowych. The continues production technology of the disperse dyes. współautor Dla ZACHEM, Bydgoszcz, Nowe formy aplikacyjne barwników i pigmentów. The investigations of the new applied forms of dyes and pigments. współautor, prowadzący części dotyczącej procesów jednostkowych inżynierii chemicznej OBR Przemysłu Barwników, Zgierz, Zautomatyzowany system doboru barwy i składu mieszanin barwiących dla przemysłu włókienniczego. Computer color matching and preparing of dyeing mixtures for the textile industry. współautor Wdrożony w ORTAL-u, Łódź, Zautomatyzowany system doboru barwy i składu mieszanin barwiących dla przemysłu farb i lakierów. Computer color matching and preparing of color mixtures for the paint industry. prowadzący ostatnie badania w 1989 r. 5. Zautomatyzowany system instrumentalnej oceny kolorystycznej i doboru barwy dla spektrofotometrów firmy MACBETH. The system of instrumental colorimetric and color matching for the MACBETH spectrophotometers. prowadzący Wdrożony w IMPOL II, Warszawa, Wzrost i badania właściwości kryształów półprzewodników wykazujących aktywność optyczną. Growth and investigations of the optic-active semiconductor crystals. badacz Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej, Opracowanie systemu i narzędzi interaktywnego nauczania. Kierownik projektu Zakład Metod Przetwarzania Informacji Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania WSHE, Opracowanie koncepcji nowoczesnego sposobu nauczania podstaw informatyki na kierunkach nieinformatycznych WSHE Kierownik projektu Zakład Metod Przetwarzania Informacji WSHE, 2001

8 9. Opracowanie programu specjalizacji Grafika komputerowa i multimedia dla kierunku Informatyka WSHE Kierownik projektu Zakład Metod Przetwarzania Informacji WSHE, Opracowanie programu specjalizacji Systemy informatyczne w geodezji i kartografii dla kierunku Informatyka WSHE Kierownik projektu Zakład Metod Przetwarzania Informacji WSHE, Perspektywy wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji w regionie łódzkim (nauczanie zdalne, multimedia, techniki informatyczne) Kierownik projektu z ramienia WSHE Zakład Metod Przetwarzania Informacji WSHE Projekt realizowany w ramach prac Zespołu Rozwoju Regionalnego Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku Turystyka i Turyzm Opiekun merytoryczny z ramienia WSHE i IKO Zakład Nowoczesnych Technologii w Nauczaniu na Odległość IKO Projekt opracowywany w ramach programu resortu nauki DELID Project (Developing e-learning in Dialogue) Uczestnik wykonawca projektu ze strony WSHE Projekt opracowywany w ramach projektów zlecanych przez Unię Europejską Modernizacja i rozwój systemu nauczania informatyki w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania. Kierownik studiów I-go stopnia nadal 15. Opracowanie i wdrożenie nowej technologii zarządzania badaniami naukowymi w oparciu o narzędzia informatyczne. Projekt zgłoszony w ramach transzy Kierownik zadania, wykonawca.

9 PEŁNIONE FUNKCJE SPOŁECZNE: 1. Członek Kolegium Redakcyjnego Innowacje w Edukacji Akademickiej, ISSN: Przewodniczący Rady Programowej kierunku Informatyka Wydziału Informatyki, Zarządzania i Transportu WSHE Przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej WSHE Sekretarz Rady Naukowej kierunku Informatyka Wydziału Informatyki, Zarządzania i Transportu WSHE Członek Komitetu Naukowego czasopisma Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології ISSN: (Modelowanie fizyko-matematyczne i technologie informacyjne) 2004 nadal 6. Przewodniczący lokalnego komitetu organizacyjnego 4th Ukrainian Polish Conference on Environmental Mechanics, Methods of Computer Science and Simulations, Lwów, Przewodniczący komitetu organizacyjnego 1 st PD Forum- Conference on Computer Science, Bronisławów, Przewodniczący komitetu organizacyjnego 2 nd PD Forum- Conference on Computer Science, Smardzewice, Redaktor odpowiedzialny International Journal of Information Technology and Intelligent Computing, ISSN , Redaktor odpowiedzialny Biuletynu Naukowego IKO, ISSN: , Przewodniczący komitetu organizacyjnego 3 rd PD Forum- Conference on Computer Science, Smardzewice, Przewodniczący komitetu organizacyjnego 4 th PD Forum- Conference on Computer Science, Smardzewice, Redaktor odpowiedzialny Journal of Applied Computer Science Methods, ISSN: nadal

10 PUBLIKACJE 1. Przybyszewski K., Krauze S.; Charakterystyka procesu rozdrabniania substancji stałych. Cz.I. Fizyczne podstawy procesu rozdrabniania i podstawowe modele matematyczne. (The charakteristic of the grinding process. Part I. Physical base of the grinding process and the fundamental mathematical models.), Biul. Barwniki i Środki Pomocnicze, XXIX, 1985, no 3, ss Krauze S., Przybyszewski K., Gromadzinska E., SzewczykG.;Charakterystyka procesu rozdrabniania substancji stałych. Cz.II. Analiza granulometryczna i nowa skala rozdrobnienia. (The charakteristic of the grinding process. Part II. The particles size analysis and the new scale of the particles size distribution.), Biul. Barwniki i Środki Pomocnicze, XXIX, 1985, no 3, ss Cader A.B., Nowak H., Przybyszewski K.; O możliwości pomiaru częstotliwości rezonansowej dla drgań mechanicznych serca. (On the possibility of the measurements of the resonance frequency of the heart.), Prob.Techn.Med., XVI, 1985, no 2, ss Przybyszewski K., Krauze S., Szewczyk G.; Charakterystyka procesu rozdrabniania substancji stałych. Cz.III. Metoda porównywania urządzeń rozdrabniających na przykładzie młynów stosowanych do rozdrabniania barwników. (The characteristic of the grinding process. Part III. The method of the comparison of the grinding devices on the examples of mills for dyes and pigments.), Biul. Barwniki i Środki Pomocnicze, XXX, 1986, no 1, ss Przybyszewski K., Krauze S., Szewczyk G.; Charakterystyka procesu rozdrabniania substancji stałych. Cz. IV. Podatność materiałów na rozdrabnianie. (The characteristic of the grinding process. Part IV. On the grinding flexibility of the materials.), Biul. Barwniki i Środki Pomocnicze, XXX, 1986, no 2, ss Nowak H., Kaźmierczak A., Przybyszewski K., Nowak D.; Badanie pozostałości Olaquindoxu znakowanego radioizotopem w organizmach zwierząt. (Researches of the radioactive Olaquindox residual in the animal organs.), Nowości Weterynarii, XVI, 1986, no 3, ss Nowak H., Przybyszewski K.; Modelowy układ krwionośny. (The model of the blood vascular system.), Fizyka w szkole, 196, 1987, no 1, ss Przybyszewski K.; Krystalizacja masowa z roztworów. Cz.I. Podstawy fizyczne procesu. (On the mass crystallization from the solutions. Part I. The physical principles of the process.), Biul. Barwniki i Środki Pomocnicze, XXXI, 1987, no 1, ss Przybyszewski K.; Krystalizacja masowa z roztworów. Cz.II. Kinetyka krystalizacji masowej z roztworów. (On the mass crystallization from the solutions. Part II. The kinetic of the mass crystallization.), Biul. Barwniki i Środki Pomocnicze, XXXI, 1987, no 3, ss Przybyszewski K.; Badania doświadczalne procesów kolektywnych. (The experimental investigations of the collective processes.), Biul. Barwniki i Środki Pomocnicze, XXXII, 1988, no 2, ss

11 11. Przybyszewski K., Szafnicki W.; Automatyzacja procesu wykańczania wyrobów włókienniczych. (Automation of the finishing processes of the textiles.), Przegląd Włókienniczy, 11, 1989, ss Kowalski B.J., Przybyszewski K., Orłowski B.A., Opanowicz A.; Optical properties of CuInSe from infra-red to vaccum ultraviolet., Proceedings of 5th Conference on Surface Physics, IX, 1991, Wydawnictwo UŁ, Łódź, ss Kościelniak-Mucha B., Opanowicz A., Przybyszewski K., Grabowski M.J Growth, roentgenographic and optical studies of p-cuinse Crystals., Materiały z Konferencji Naukowej Jurata 90', 1, 1991, Wydawnictwo WAT, ss Opanowicz A., Przybyszewski K.; On the analysis of transient photo-induced photoconductivity in insulating crystals., Zeszyty Naukowe PŁ, 704, no 13, Wydawnictwo Naukowe PŁ, 1994, ISSN , ss Opanowicz A., Przybyszewski K.; Exact calculations of thermally stimulated luminescence and conduktivity characteristics of insulating crystals., Zeszyty Naukowe PŁ, 733, no 14, Wydawnictwo Naukowe PŁ, 1995, ISSN: , ss Przybyszewski K.; Zadania i metody wdrażania systemów klasy MRP II/ERP. (Objectives and methods of MRP II/ERP Systems implementation), Jakość i Metody Kształcenia w Dziedzinie Informatyki, Materiały z I Krajowej Konferencji Szkół Niepaństwowych, Wydawnictwo WSHE, Łódź, 1999, ss Przybyszewski K..: O zintegrowanych systemach informatycznych wspomagających zarządzanie. (On the integrated IT systems for management.), Zeszyty Naukowe WSHE, nr 3 (8), Wydawnictwo WSHE, 2000, ISSN , ss Przybyszewski K., Cader A., Filutowicz Z.: Zarządzanie informacją w systemie interaktywnego nauczania. (Information management in the interactive e-learning systems.), Zeszyty Naukowe WSHE, nr 4 (9), Wydawnictwo WSHE, 2000, ISSN , ss ; 19. Filutowicz Z., Przybyszewski K., Lach A., Krupski M.; System informatyczny do wspomagania nauczania przedmiotów związanych z nauką programowania. (Support IT system for the teaching of programing.), [w]: Materiały VIII Konferencji Naukowej Sieci i Systemy Informatyczne SiS, PŁ, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, 2000, ISBN , ss Filutowicz A., Przybyszewski K., Stobińska M.: Kompleksowe wykorzystanie komputerów w nauczaniu. (Comprehensive computer support for teaching), Konferencja Telemedycyna 2000, WSI, Wydawnictwo Piatek Trzynastego, Łódź, Przybyszewski K., Filutowicz Z., Lach A., Krupski M.; The role of the interactive learning/teaching system for the distance learning., Materiały 5-tej Międzynarodowej Konferencji: Creativity in Bisnes and Education, wrzesień 2000, Wydawnictwo WSHE, Łódź, Filutowicz Z., Przybyszewski K., Krupski M.; Analiza multimedialnych form przekazu wiedzy (The analysis of the multimedia in the knowledge transmission), [w:] Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Edukacji Akademickiej, Wydawnictwo WSHE, 2001.

12 23. Przybyszewski K.; Od wspomagania komputerowego procesu nauczania do wirtualnego nauczania interaktywnego.(from the computer support for the teaching to the virtual learning systems.), Innowacje w Edukacji Akademickiej, 1, 1, Wydawnictwo WSHE, 2001, ISSN , ss Przybyszewski K., Filutowicz Z., Lach A., Krupski M.; Analiza interaktywnych form przekazu wiedzy i trenowania umiejętności w wirtualnym nauczaniu (Analysis of the interactive forms of the knowledge transmission and the trainers in the e-learning), [w:] Materiały IX Konferencji Naukowej Sieci i Systemy Informatyczne SiS, Łódź, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, 2001, ISBN , ss. 25. Przybyszewski K., Grzybowski R., Filutowicz Z., Lach A., Krupski M.; Komputerowe wspomaganie procesu edukacji nauczanie na odległość (Computer support for the education process the distance learning), [w:] Materiały II Konferencji Krajowej Szkół Niepublicznych pt. Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki, Łódź, Wydawnictwo WSHE, 2001; 26. Przybyszewski K.; Dlaczego fizyka? rzecz o nauczaniu przedmiotu Fizyka ogólna studentów kierunku Informatyka., [w:] Materiały II Konferencji Krajowej Szkół Niepublicznych pt. Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki, Łódź, 2001; 27. Filutowicz Z, Przybyszewski K., Smardzewski M.; Zarządzanie wiedzą dla potrzeb nauczania wirtualnego (The knowledge management system for the e-learning systems); [w:] Materiały X Konferencji Naukowej Sieci i Systemy Informatyczne SiS, Łódź, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, 2002, ISBN Przybyszewski K., Filutowicz Z., Wspomaganie komputerowe procesu kształcenia (IT support for the teaching and elearning processes), Teleinformatyka, Zeszyty Naukowe WSHE, 4 (35), Łódź, 2003, ISSN , str. 9-22; 29. Przybyszewski K., Kolibabka M., Wirtualne laboratorium jako trenażer umiejętności (The virtual laboratory as the trainer of the skills), [w:] Environmental Mechanics, Methods of Computer Science and Simulations, tom 2: Methods of Computer Science and Simulations, Społom Press Institute of Mathematical Modeling, Lwów, 2004, ISBN , str ; 30. Przybyszewski K., Łukasiak K., Modelowanie i symulacja procesów kolektywnych na przykładzie rozdrabniania ultradrobnego barwników (The ultra fine grinding of dyes as an example of modeling and simulation of the collective processes), [w:] Environmental Mechanics, Methods of Computer Science and Simulations, tom 2: Methods of Computer Science and Simulations, Społom Press Institute of Mathematical Modeling, Lwów, 2004, ISBN , str ; 31. Filutowicz Z., Lewandowski P., Przybyszewski K.,, Interaktywne materiały dydaktyczne w systemach e-nauczania na przykładzie nauki programowania (The interactive didactic materials for the e-learning systems for the programming teaching.), [w:] Environmental Mechanics, Methods of Computer Science and Simulations, tom 2: Methods of Computer Science and Simulations, Społom Press Institute of Mathematical Modeling, Lwów, 2004, ISBN , str ;

13 32. Filutowicz Z, Przybyszewski K., Smardzewski M.; Zintegrowany system informatyczny jako środowisko do badań z zakresu zarządzania wiedzą, komunikacją i kooperacją w e-nauczaniu (The integrated IT system as the environment for tests of the knowledge management and comunnication and cooperation in the e-learning systems), Zarządzanie informacją, Zeszyty Naukowe WSHE, 5 (47), Łódź, 2004, ISSN , str. 7-18; 33. Przybyszewski K., Kolibabka M., Architektura systemu laboratorium wirtualnego (The architecture of a virtual laboratories), Automatyka, 8, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2004, ISSN , str ; Łukasiak K., Przybyszewski K.; Normalizacja parametrów symulacji procesu rozdrabniania ultradrobnego (Normalization of the simulation parameters of the ultra fine grinding process), [w:] Rutkowska D. et al. (Eds.), Selected Problems of Computer Science, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005, ISBN , ss ; 35. Kolibabka M., Przybyszewski K.; Problemy ewaluacji w wirtualnym laboratorium edukacyjnym (Evaluation problems in education virtual laboratories), [w:] Rutkowska D. et al. (Eds.), Selected Problems of Computer Science, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005, ISBN , ss ; 36. Przybyszewski K., Tutoriale i trenażery umiejętności w nauczaniu zdalnym, Automatyka, 9, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2005, ISSN , ss ; 37. Przybyszewski K., Łukasiak K., Symulacja procesu rozdrabniania ultradrobnego dla niejednomodalnych rozkładów rozmiarowych ziaren, Automatyka, 9, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2005, ISSN , ss ; Przybyszewski K.: A new evaluation method for e-learning systems. [in:] L. Rutkowski et al. (Eds.): ICAISC 2006, LNAI 4029, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006, ISBN , pp Przybyszewski K., Zastosowanie zbiorów rozmytych do oceny testów (problemów zamkniętych), Automatyka, 10, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006, ISSN , ss ; 40. Łukasiak K., Przybyszewski K., Analiza zależności prawdopodobieństwa rozpadu kryształu od jego rozmiaru w symulacji ultradrobnego rozdrabniania kryształów, Automatyka, 10, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006, ISSN , ss ;

14 Przybyszewski K.: Wykorzystanie wybranych metod sztucznej inteligencji do oceny postępów studentów, [w:] Niedźwiedziński M., Lange-Sadzińska K. (red.), Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, Consulting, Łódź, 2008, ISBN , ss Cader A., Przybyszewski K., Marchlewska A.: Systemy agentowe w e-learningu, [w:] Cader A. et al. (red.), Wybrane zagadnienia inżynierii wiedzy, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2008, ISBN , ss Przybyszewski K., Cader A., Filutowicz Z.: Automatyzacja i obiektywizacja ewaluacji w procesach kształcenia, [w:] Cader A. et al. (red.), Wybrane zagadnienia inżynierii wiedzy, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2008, ISBN , ss Filutowicz Z., Sowa G., Przybyszewski K.: Strukturalizacja i standaryzacja wiedzy eksperckiej w zakresie inżynierii oprogramowania, [w:] Cader A. et al. (red.), Wybrane zagadnienia inżynierii wiedzy, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2008, ISBN , ss Przybyszewski K., Zastosowanie zbiorów rozmytych do ewaluacji różnych aspektów systemów kształcenia, Automatyka, 12, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2008, ISSN , ss Vorobel R., Przybyszewski K.; Wzmacnianie kontrastu obrazu jako jeden ze sposobów poprawy jego jakości, Automatyka, 12, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2008, ISSN , ss Cader A., Goetzen P., Przybyszewski K., E-Science platform, Journal of Applied Computer Science Methods, 1, 1, 2009, ISSN , pp Przybyszewski K., Filutowicz Z., Cader A., Standaryzacja wyników ewaluacji studenta/ucznia dla potrzeb prognozowania efektywności klasycznych i e-learningowych systemów kształcenia, [w:] Niedźwiedziński M., Lange- Sadzińska K. (red.), Wybrane problemy zastosowania platformy elektronicznej, Consulting, Łódź, 2009, ISBN , ss Filutowicz Z., Przybyszewski K., Analiza rozwoju programistycznych technologii dostępu do usług i wymiany danych ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji Web'owych, [w:] Niedźwiedziński M., Lange-Sadzińska K. (red.), Wybrane problemy budowy aplikacji dla gospodarki elektronicznej, Consulting, Łódź, 2009, ISBN , ss Piasecki P., Przybyszewski K., Gawryś J., Systemy informatyczne wspomagające działania kontrahentów rynku pracy, [w:] Niedźwiedziński M., Lange-Sadzińska K. (red.), Wybrane problemy zastosowania platformy elektronicznej, Consulting, Łódź, 2009, ISBN , ss Cader A., Przybyszewski K., Rozproszone platformy e-nauczania, Automatyka, 13, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2009, ISSN , ss

15 52. Vorobel R., Stobińska M., Przybyszewski K., Wykorzystanie metod kontrastu lokalnego do wykrywania krawędzi w obrazie, Automatyka, 13, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2009, ISSN , ss Przybyszewski K., Cader A., Marchlewska A. O możliwościach zastosowania wybranych metod wyznaczania efektywności klasycznych i e-learningowych systemów kształcenia, Automatyka, 13, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków, 2009, ISSN , Przybyszewski K., Lukasiak K., On the Method of Calculating the Correlation between Parameters that Describe the Ultra Fine Grinding Process Simulation and the Real Process Time, Journal of Applied Computer Science Methods, 2, 1, 2009, ISSN , pp Przybyszewski K., A New Method for Validation of Complex Tests Based on Fuzzy Numbers, [in:] Rutkowska D. et al. (Eds.), Some New Ideas and Research Results in Computer Science, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2010, ISBN , pp Strumiłło G., Cader A., Przybyszewski K., Tonn K., Experts Knowledge Acquisition for Design of Expert System Supporting Students Evaluation in Long-Time Learning Process, [in:] Rutkowska D. et al. (Eds.), Some New Ideas and Research Results in Computer Science, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2010, ISBN , pp Przybyszewski K., AI Methods for a Prediction of the Pedagogical Efficiency Factors for Classical and e-learning System, [in:] L. Rutkowski et al. (Eds.): ICAISC 2010, LNAI 6114, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010, ISBN , pp

16 MONOGRAFIE (RED.) 1. Cader A., Przybyszewski K. (red.), Zarządzanie informacją (Information management systems), Zeszyty Naukowe WSHE, 5 (47), Wydawnictwo WSHE, Łódź, ISSN , 2004 ss. 106; 2. Rutkowska D., Kacprzyk J., Kosiński W., Przybyszewski K., Starczewski J. (eds.): Selected Problems of Computer Science, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, ISBN , 2005, ss Cader A., Żurada J. M., Przybyszewski K. (red.): Wybrane zagadnienia inżynierii wiedzy, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, ISBN , 2008, ss Rutkowska D., Kacprzyk J., Cader A., Przybyszewski K. (eds.): Some New Ideas and Research Results in Computer Science, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2010, ISBN , pp PODRĘCZNIKI I SKRYPTY 1. Przybyszewski K.; Wybór zadań, testów i pytań problemowych z fizyki ogólnej dla studentów kierunku Informatyka WSHE w Łodzi., Wydawnictwo WSHE, Łódź, 2000 ISBN X (wyd. 1), 2001 ISBN: (wyd. 3) 2. Przybyszewski K., Fizyka. Akademicki podręcznik multimedialny, PUW, Łódź, 2004 ISBN: Przybyszewski K., Siwocha A.; Grafika komputerowa. Multimedialny podręcznik akademicki., PUW, Łódź, 2007 ISBN

17 ODCZYTY I KOMUNIKATY: 1. Przybyszewski K., Krauze S., Gromadzinska E., Szewczyk G.; Characterization of the crushing process with the examples of the selected disperse dyes., VIII CHISA Congress, Praque (CSRS), 3-7.X Krauze S., Szewczyk G., Przybyszewski K.; Identyfikacja parametrów funkcji gęstości rozkładów granulometrycznych. (On the identification of the parameters of the particle size dystributin.), PTCh and SITPChem Conference, Poznań (Poland), 4-7.X Przybyszewski K., Krauze S.; Podstawy procesu rozdrabniania ciał stałych. (On the principles of the grinding process.), SITPChem Conference, Zakopane (Poland), IV Krauze S., Przybyszewski K.; Podstawy modelu procesu rozdrabniania. (On the principles of the basis model of the grinding process.), INTERCHIM Congress, Pardubice (CSRS), 9-13.VI Przybyszewski K., Krauze S.; The new method of the describing of the grinding process of disperse dyes with agglomeration., IX CHISA Congress, Praque (CSRS), 30.VIII-4.IX.1987 (section G). 6. Przybyszewski K., Krauze S.; Characterization of the disperse dyes crystallization with chemical reaction., IX CHISA Congress, Praque (CSRS), 30.VIII-4.IX.1987 (section D). 7. Przybyszewski K., Krauze S., Kasprzak A.; Characteristic of an agglomeration of some disperse dyes., IX CHISA Congress, Praque (CSRS), 30.VIII-4.IX.1987 (section G). 8. Przybyszewski K., Krauze S., Kasprzak A.; Wybrane problemy końcowych stadiów produkcji i standaryzacji barwników zawiesinowych i pigmentów. (On some problems of the late states of the production technology and standaryzation processes of disperse dyes and pigments.), PTCh and SITPChem Conference, Bydgoszcz (Poland), 2-5.IX Przybyszewski K.; Instrumental measurements of color in different color spaces for polish metal-complex dyes containing sulphuric acid grups., COLORCHEM Conference, Pardubice (CSRS), IV.1988 (section A). 10. Przybyszewski K.; The calculation method for determining of the optimum conditions for the mass crystallization process., XIX Conference CHEMDATA 88 (The Use of Computers in Chemical Engineering), VI.1988, Goteborg (Sweden). 11. Kowalski B.J., Przybyszewski K., Orłowski B.A., Opanowicz A.; Optical properties of CuInSe from infra-red to vaccum ultraviolet., 5th Conference on Surface Physics, XI.1990, Pulawy (Poland). 12. Kościelniak-Mucha B., Opanowicz A., Przybyszewski K., Grabowski M.J.; Growth, roentgenographic and optical studies of p-cuinse crystals., WAT Conference on Solid State, 26.X-2.XI.1990, Jurata (Poland). 13. Przybyszewski K.; Zadania i metody wdrażania systemów klasy MRPII/ERP., I Krajowa Konferencja Szkół Niepaństwowych pt. Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki, WSHE, Łódź, listopad 1999, p.73

18 14. Filutowicz Z., Przybyszewski K., Lach A., Krupski M.; System informatyczny do wspomagania nauczania przedmiotów związanych z nauką programowania (Support IT system for the teaching of programing.), VIII Konferencja Naukowa Sieci i Systemy Informatyczne SiS, Łódź, PŁ, październik 2000, 15. Filutowicz A., Przybyszewski K., Stobińska M.: Kompleksowe wykorzystanie komputerów w nauczaniu (Comprehensive computer support for teaching), Konferencja Telemedycyna, wrzesień 2000, WSI, Łódź, Przybyszewski K., Filutowicz Z., Lach A., Krupski M.; The role of the interactive learning/teaching system for the distance learning., Międzynarodowa Konferencja: Creativity in Bisnes and Education, wrzesień 2000, Zakopane. 17. Filutowicz Z., Przybyszewski K., Krupski M.; Analiza multimedialnych form przekazu wiedzy (The analysis of the multimedia in the knowledge transmission), I Ogólnopolska Konferencja Innowacje w Edukacji Akademickiej, Spała, czerwiec 2001; 18. Przybyszewski K., Filutowicz Z., Lach A., Krupski M.; Analiza interaktywnych form przekazu wiedzy i trenowania umiejętności w wirtualnym nauczaniu (Analysis of the interactive forms of the knowledge transmission and the trainers in the e-learning), IX Konferencja Naukowa Sieci i Systemy Informatyczne SiS, Łódź, październik 2001; 19. Przybyszewski K., Grzybowski R., Filutowicz Z., Lach A., Krupski M.; Komputerowe wspomaganie procesu edukacji nauczanie na odległość (Computer support for the education process the distance learning), II Konferencja Krajowa Szkół Niepublicznych pt. Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki, Łódź, listopad 2001; 20. Przybyszewski K.; Dlaczego fizyka? rzecz o nauczaniu przedmiotu Fizyka ogólna studentów kierunku Informatyka., II Konferencja Krajowa Szkół Niepublicznych pt. Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki, Łódź, Listopad 2001; 21. Przybyszewski K., Filutowicz Z.; Rola symulacji w skryptach elektronicznych (The role of the simulation in the e-learning content), II Ogólnopolska Konferencja Innowacje w Edukacji Akademickiej, Spała, czerwiec 2002; 22. Filutowicz Z., Przybyszewski K., Smardzewski M.; Zarządzanie wiedzą dla potrzeb nauczania wirtualnego (The knowledge management system for the e- learning systems); X Konferencja Naukowa Sieci i Systemy Informatyczne SiS, Łódź, październik 2002; 23. Przybyszewski K., Kolibabka M., Wirtualne laboratorium jako trenażer umiejętności (The virtual laboratory as the trainer of the skills), 4 th Ukrainian Polish Conference on Environmental Mechanics, Methods of Computer Science and Simulations, Lwów, lipiec 2004; 24. Przybyszewski K., Łukasiak K., Modelowanie i symulacja procesów kolektywnych na przykładzie rozdrabniania ultradrobnego barwników (The ultra fine grinding of dyes as an example of modeling and simulation of the collective processes), 4 th Ukrainian Polish Conference on Environmental Mechanics, Methods of Computer Science and Simulations, Lwów, lipiec 2004;

19 25. Filutowicz Z., Lewandowski P., Przybyszewski K.,, Interaktywne materiały dydaktyczne w systemach e-nauczania na przykładzie nauki programowania (The interactive didactic materials for the e-learning systems for the programming teaching.), 4 th Ukrainian Polish Conference on Environmental Mechanics, Methods of Computer Science and Simulations, Lwów, lipiec 2004; 26. Przybyszewski K., Kolibabka M., Architektura systemu laboratorium wirtualnego (The architecture of a virtual laboratories), Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, czerwca 2004; 27. Łukasiak K., Przybyszewski K.; Normalizacja parametrów symulacji procesu rozdrabniania ultradrobnego (Normalization of the simulation parameters of the ultra fine grinding process), 1 st PD Forum-Conference on Computer Science, Bronisławów, April, 11-14, 2005; 28. Kolibabka M., Przybyszewski K.; Problemy ewaluacji w wirtualnym laboratorium edukacyjnym (Evaluation problems in education virtual laboratories), 1 st PD Forum-Conference on Computer Science, Bronisławów, April, 11-14, 2005; 29. Przybyszewski K., Tutoriale i trenażery umiejętności w nauczaniu zdalnym (Tutorials and training modules for the e-learning), Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Bronisławów, czerwiec 2005; 30. Przybyszewski K., Łukasiak K., Symulacja procesu rozdrabniania ultradrobnego dla niejednomodalnych rozkładów rozmiarowych ziaren (Simulation of the ultra fine grinding processes of the non one-size distribution materiale), Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Bronisławów, czerwiec 2005; 31. Łukasiak K., Przybyszewski K., Analiza zależności prawdopodobieństwa rozpadu kryształu od jego rozmiaru w symulacji ultradrobnego rozdrabniania kryształów, Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, czerwca Przybyszewski K., Zastosowanie zbiorów rozmytych do oceny testów (problemów zamkniętych), Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, czerwca Przybyszewski K.: A new evaluation method for e-learning systems. The Eighth International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, June, 25-29, Przybyszewski K.; A New Method for Validation of Complex Tests Based on Fuzzy Numbers, 2 nd PD Forum-Conference on Computer Science, Smardzewice- Łódź, October, 16-19, 2006; 35. Strumiłło G., Cader A., Przybyszewski K., Tonn K.; Experts' Knowledge Acquisition for Design of Expert System Supporting Students' Evaluation in Long-Time Learning/Teaching Process, 2 nd PD Forum-Conference on Computer Science, Smardzewice-Łódź, October, 16-19, 2006; 36. Przybyszewski K.: Multimedia a wspomaganie komputerowe procesu kształcenia, Edukacja Multimedialna w Szkole, Łódź, 11 czerwca 2007;

20 37. Łukasiak K., Przybyszewski K.; On the Method of Calculating the Correlation Between the Parameters that Describe the Ultra Fine Grinding Process Simulation and the Real Process Time, 3 nd PD Forum-Conference on Computer Science, Smardzewice-Łódź, June, 11-14, 2007; 38. Zachorska M., Rutkowska D., Przybyszewski K.; On the New Method of Onechoice Test Assessment Based on Fuzzy Numbers, 3 nd PD Forum-Conference on Computer Science, Smardzewice-Łódź, June, 11-14, 2007; 39. Przybyszewski K.; A New Method for Validation of Students Final Exams, 4 th PD Forum-Conference on Computer Science, Smardzewice-Łódź, April, 21-23, 2008; 40. Przybyszewski K.; Wykorzystanie wybranych metod sztucznej inteligencji do oceny postępów studentów, XVI Konferencja EDI-EC, Łódź-Rochna, czerwiec 2008; 41. Przybyszewski K.; Zastosowanie zbiorów rozmytych do ewaluacji różnych aspektów systemów kształcenia, Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, czerwca 2008; 42. Vorobel R., Przybyszewski K.; Wzmacnianie kontrastu obrazu jako jeden ze sposobów poprawy jego jakości, Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, czerwca Przybyszewski K., Filutowicz Z., Cader A., Standaryzacja wyników ewaluacji studenta/ucznia dla potrzeb prognozowania efektywności klasycznych i e-learningowych systemów kształcenia, XVII Konferencja EDI-EC, Łódź- Rochna, 8-9 czerwiec Filutowicz Z., Przybyszewski K., Analiza rozwoju programistycznych technologii dostępu do usług i wymiany danych ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji Web'owych XVII Konferencja EDI-EC, Łódź-Rochna, 8-9 czerwiec Piasecki P., Przybyszewski K., Gawryś J., Systemy informatyczne wspomagające działania kontrahentów rynku pracy, XVII Konferencja EDI-EC, Łódź-Rochna, 8-9 czerwiec Przybyszewski K., Cader A., Marchlewska A., O możliwościach zastosowania wybranych metod inteligentnych obliczeń do wyznaczania efektywności klasycznych i e-learningowych systemów kształcenia, Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, czerwca Cader A., Przybyszewski K., Rozproszone platformy e-nauczania, Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, czerwca Vorobel R., Stobińska M., Przybyszewski K., Wykorzystanie metod kontrastu lokalnego do wykrywania krawędzi w obrazie, Seminarium Naukowe Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, czerwca Przybyszewski K.: AI Methods for a Prediction of the Pedagogical Efficiency Factors for Classical and e-learning System. The Tenth International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, June 13-18, 2010.

Tomasz Szapiro Skrócone CV

Tomasz Szapiro Skrócone CV www.szapiro.net 2012 1 Tomasz Szapiro Skrócone CV KONTAKT: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa e-mail: tszapiro@gmail.com http://www.szapiro.net WYKSZTAŁCENIE:

Bardziej szczegółowo

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18 Curriculum vitae...5 Wniosek skrócony kandydata na członka korespondenta PAN (www.napieralski.dmcs.pl)... 7 Osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej... 9 Streszczenie działalności

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Informacja dot. Specjalizacji Informatyczne Systemy Zarządzania. Autor opracowania: Bartosz Wachnik Warszawa marzec 2013 Strona 1 z 17 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 41 II Konferencja E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Otwarci na nowe wyzwania wybieramy MOOC? 30 kwietnia 2015, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance

Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance dr inż. Henryk Marjak Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance Rok 2014 Marjak H. Ocena działań online

Bardziej szczegółowo

E-learning narzędzia i praktyka

E-learning narzędzia i praktyka E-learning narzędzia i praktyka pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński Warszawa, lipiec 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Zbigniew Gralak

Dr inż. Zbigniew Gralak Dr inż. Zbigniew Gralak 1.Data i miejsce urodzenia 1949-09-07 Biała Podlaska, 2. Wykształcenie o 1985-1986 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Wydział Pedagogiczny w Bydgoszczy studia podyplomowe; o 1982-1983-

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnych (ZZO), Modelowanie przepływów

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk profesor nadzwyczajny

Prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk profesor nadzwyczajny Prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk profesor nadzwyczajny 1. Tytuł naukowy (dziedzina, data nadania): profesor nauk technicznych, tytuł nadany przez Prezydenta RP 25 września 2009 roku; 2. Stopień naukowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: (podano procentowy udział habilitanta w publikacjach) A. Juszczyszyn Krzysztof (100%): A subjective

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo