Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 2"

Transkrypt

1 Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 2 E-biznes i aplikacje e-biznesowe dr inż. Tomasz Walkowiak

2 Rozwój zastosowań informatyki w organizacji Pięciofazowy model pozwalający świadomie stosować IT dla potrzeb biznesu (Boar, 1997): Systemy funkcyjne - zastosowanie pojedynczych aplikacji IT, Systemy międzyfunkcyjne - tworzenia systemów, których zasięg przekracza granice funkcji - wewnętrzna integracja, Przebudowa organizacji -reorganizacja procesów biznesowych, Zmiana filozofii działalności - reorganizacja sieci gospodarczej i zmiana filozofii działania, Tworzenie i wykorzystywanie szans - zmiana zakresu działalności gospodarczej. 2

3 Typy organizacji i infrastruktury informatycznej Niezależny tradycyjna rola wspomagania informatycznego (brak kontekstu strategicznego); nie ma wpływu na realizację i kształtowanie strategii organizacji; wspomaganie informatyczne traktuje się jako bieżące zabiegi administracyjne. Reaktywny infrastrukturę informatyczną projektuje się w celu wspomagania strategii działania, ale nie wpływa ona na kształtowanie strategii; rozwój informatyki jest pochodną planów działalności organizacji. Współzależny infrastruktura informatyczna jest powiązana z długofalowym planem strategicznym a nie w reakcji na plan; rozwój informatyki to inwestycja gospodarcza. (za dr inż. J. Florek wykład Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych, UPH, Siedlce 3

4 Charakterystyka obecnych zastosowań IT w Polsce Większość firm stworzyła infrastruktury niezależne i reaktywne, a jedynie te przodujące infrastruktury współzależne Ponadto można uznać, iż stan zastosowań informatyki: nie zmienił istotnie organizacji pracy, nie umożliwił integracji funkcji na wszystkich poziomach zarządzania, nie spowodował poważnych zmian w pozycji firmy na rynku, nie stworzył strategicznych szans dla firmy, nie doprowadził do zmian w praktyce zarządzania oraz strukturach organizacyjnych firmy. (za dr inż. J. Florek wykład Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych, UPH, Siedlce 4

5 Charakterystyka obecnych i postulowanych zastosowań w Polsce STOPIEŃ INTEGRACJI zintegrowane systemy informatyczne systemy sztucznej inteligencji systemy informowania kierownictwa systemy eksperckie systemy wspomagania decyzji systemy informacyjno-decyzyjne systemy ewidencyjno-transakcyjne CZAS (za dr inż. J. Florek wykład Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych, UPH, Siedlce 5

6 Standardy systemów informatycznych zarządzania DEM IC MRP MRP II ERP CRM IC (Inventory Control) - zarządzanie gospodarką magazynową MRP (Material Requirments Planing) - planowanie potrzeb materiałowych poprzez wydawanie zleceń zakupu i produkcji dokładnie w takim momencie, aby żądany produkt pojawił się w potrzebnej chwili i wymaganej ilości MRP II (Manufacturing Resource Planing) - planowanie zasobów produkcyjnych poszerzone o bilansowanie zasobów produkcyjnych i dystrybucję ERP (Enterprice Resource Planing) - (określana jako MRP III - Money Resource Planing lub MRP II Plus) planowanie zasobów przedsiębiorstwa wraz z procedurami finansowymi, w tym księgowość zarządcza, cash flow i rachunek kosztów działania CRM (Customer Relationship Management) - zarządzanie kontaktami z klientem DEM (Dynamic Enterprice Modeler) - dynamiczne modelowanie przedsiębiorstwa, umożliwiające bezpośrednie przejście od modelu firmy do gotowej konfiguracji aplikacji dla poszczególnych użytkowników (za dr inż. J. Florek wykład Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych, UPH, Siedlce 6

7 Ewolucja systemów CRM CM (Contact Management) SFA (Sales Force Automation) oraz: CRS - Call Reporting Systems TMS - Territory Management Systems SMS - Sales Management Systems STA - Sales Team Automation Proste jednostanowiskowe aplikacje, funkcje kalendarza i baza danych pozwalają na analizę danych dotyczących klienta i historii kontaktów udostępnianie klientowi informacji online, zarządzanie sprzedażą, obsługa klienta w ramach jednego systemu CRM (Customer Relationship Management) (za dr inż. J. Florek wykład Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych, UPH, Siedlce 7

8 BACK OFFICE FRONT OFFICE Struktura systemów CRM KLIENCI WWW facebook... telefon Systemy wymiany informacji systemy obsługujące kanały komunikacji z klientem MARKETING OBSŁUGA KLIENTÓW SPZREDAŻ SERWIS... systemy front-office obejmujące m.in. marketing, sprzedaż, wsparcie klienta SYSTEMY INFORMATYCZNE zarządzania firmą zarządzania zasobami ludzkimi zarządzania finansami HURTOWNIE DANYCH ZARZĄDZANIE WIEDZĄ ANALITYKA systemy analityczne (za dr inż. J. Florek wykład Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych, UPH, Siedlce 8

9 Gospodarka elektroniczna Rozwój nowoczesnych technik informacyjnych oraz telekomunikacyjnych stwarza możliwości i wymusza zastosowanie nowych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim Internet, umożliwia pojawienie się gospodarki, w której obok czynników materialnych znaczącą, a nie rzadko kluczową rolę odgrywa informacja. Gospodarka elektroniczna, to wirtualna arena, na której prowadzona jest działalność gospodarcza : gdzie uczestnicy życia gospodarczego czerpią wiedzę o sobie ze stron WWW, gdzie dojrzewają bezpośrednie kontakty między jej uczestnikami ( ), gdzie przeprowadzane są transakcje elektroniczne, gdzie dochodzi do tworzenia i wymiany wartości. (za dr inż. J. Papińską Kacperek wykład Społeczeństwo informacyjne, Wydział Zarządzania UŁ) 9

10 Biznes elektroniczny (e-biznes) Dowolna forma wymiany zasobów pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia, dokonana poprzez łącza elektroniczne. Prowadzenie biznesu on-line, z wykorzystaniem systemów informatycznych i technologii internetowych. Najważniejsze składniki e-biznesu: handel elektroniczny wywiad biznesowy finanse elektroniczne (za dr inż. J. Papińską Kacperek wykład Społeczeństwo informacyjne, Wydział Zarządzania UŁ) 10

11 EDI Początki biznesu elektronicznego związane są wprowadzeniem w latach 70-tych i 80-tych do użytku rozwiązań EDI (Electronic Data Interchange), czyli elektronicznej wymiany danych/dokumentów. EDI umożliwia przyspieszenie, ułatwienie i eliminację wielokrotnego wprowadzania danych oraz zwiększenie dokładności przepływu informacji między partnerami gospodarczymi. Dokumenty, takie jak faktury, zamówienia, rachunki itp. były wymieniane między przedsiębiorstwami w formie elektronicznej, a nie jak do tej pory w formie papierowej. Dzięki temu informacje stały się szybciej dostępne, dane bardziej uściślone i poszerzone, a sam proces wymiany danych i dokumentów jest mniej praco- i czasochłonny. 11

12 Typy e-biznesu klasyfikowane są zazwyczaj w tradycyjny sposób, w zależności od business), dotyczące np. ogłaszania lub zlecania przetargów, zakupów przez Działania biznesowe, prowadzone w formie elektronicznej, rodzaju uczestników, którzy biorą w nich udział: B2B, czyli relacje business to business występujące pomiędzy firmami, B2C, czyli relacje business to consumer występujące pomiędzy firmą, a klientem docelowym, konsumentem, C2C, czyli relacje consumer to consumer występujące pomiędzy konsumentami, C2B, czyli relacje consumer to business występujące w przypadku wystawienia przez konsumenta w serwisie ofert zakupów i zainteresowaniu tymi ofertami przez firmy, B2A (B2G), czyli relacje business to administration (business to government) dotyczące kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami, a jednostkami rządowymi i administracyjnymi na poziomach lokalnych, regionalnych i krajowych, A2B (G2B), czyli relacje administration to business (government to jednostki rządowe i administracyjne. 12

13 Typowe przykłady działań e- biznesowych Prowadzenie i organizacja aukcji internetowych: przykład działań C2C. Sprzedaż towarów i usług drogą elektroniczną (zarówno B2C i B2B): sklepy internetowe, wypożyczalnie, biura turystyczne, transport, dodatkowe kanały dystrybucji. Integracja informacji rynkowej (B2C i B2B): pasaże handlowe, katalogi sklepów, porównywarki cen. Reklama internetowa. Przedsiębiorstwo i klient: prezentacja oferty przedsiębiorstwa, CRM (kontakt z klientem, organizacja programów lojalnościowych, analiza klienta). Integracja partnerów gospodarczych: Programy partnerskie, organizacja łańcucha dostaw, logistyka. Bankowość elektroniczna. 13

14 Aplikacje korporacyjne System zarządzania giełdą Charaktrystyka Aplikacje rozproszone Wielu klientów Wiele serwerów Bazy danych Aplikacje bankowe Serwisy warstwy środkowej Remote Method invocations Load balancing Transparent fail-over Back-end integration Transactions Clustering System Management Threading Message Oriented Middleware Resource pooling Security Caching Systemy zarządzania siecią Serwer aplikacji 14

15 Cele korporacji Wielokrotne użycie Czas do produktu szybciej Koszty taniej Jakość lepiej przenoszalność - napisać raz, wdrożyć wiele razy 15

16 Interfejs Interfejs Interfejs N warstwowa architektura Logika aplikacji jest podzielona funkcjonalnie a raczej nie fizycznie Serwery Webowe Serwery aplikacji HTML (przeglądarka) Web DB EIS Cienki/gruby klient Zdalny system Jakiekolwiek GUI Logika prezentacji Logika biznesowa Server Serwer webowy 16

17 Charakterystyka wielowarstwowych aplikacji korporacyjnych Scalability dodawanie dodtakowych zasobów bez zmiany aplikacji Availability pewność że usługa/zasób jest zawsze dostępna Extensibility dodawanie/modyfikacja funkcjonalności bez wpływu na istniejącą funkcjonalność Reliability pewność integralności i spójności aplikacji i jej wszystkich transakcji Security autentyfikacja, autoryzacja i odporność na ataki Interoperability wymiana danych z zewnętrznymi systemami Maintainability - Manageability Portability oprogramowanie działa na różnym sprzecie i różnych systemach operacyjnych Accessibility dostęp do funkcji systemu poprzez różne rodzaje klientów i w różnych językach (naturalnych) 17

18 Co to jest serwer aplikacji? Serwery aplikacji przechowują i udostępniają aplikacje wykorzystywane w sieci ułatwiając proces zarządzania nimi. Serwer może tylko udostępnić użytkownikowi daną aplikację lub też na serwerze może być także wykonywana część procesu przetwarzania realizowanego przez aplikację Określenie serwer aplikacji do niedawna kojarzone jest przede wszystkim z rozwiązaniami opartymi na platformie Java EE 18

19 Web Serwer Web Serwer to w ścisłym znaczeniu tego słowa serwer, który: Odbiera żądania HTTP Wysyła statyczne strony HTML jako odpowiedź HTTP 19

20 Web Serwer Najczęściej jednak: 1. Web serwer odbiera żądanie HTTP 20

21 Web Serwer 2a. Serwer aplikacji odsyła konkretny zasób: statyczną stronę HTML, plik itp. 21

22 Web Serwer 2b. Wywołuje program po stronie serwera (np. Interpreter skryptów PHP) 22

23 Web Serwer 3. Program przetwarza dane żądania, np. wysyła zapytanie SQL do bazy danych 23

24 Web Serwer 4. Program generuje jako odpowiedź stronę HTML, którą odsyła do serwera WWW 24

25 Web Serwer 5. Serwer WWW pakuje stronę HTML w odpowiedź HTTP i przesyła do przeglądarki klienta 25

26 Serwer Aplikacji JEE Serwer Aplikacji JEE, ma dokładnie to samo zadanie jak Web Serwer, ale inaczej je realizuje: Zamiast oddawać żądanie do obsługi przez program uruchamiany na tej samej maszynie, przekazuje je servlet om Servlet klasa Javy, która zawiera metody potrzebne do obsługi żądania HTTP Servlet y uruchamiane są wewnątrz kontenera Web owego (Aplikacji) 26

27 Serwer Aplikacji JEE 1. Serwer Aplikacji odbiera żądanie HTTP 27

28 Serwer Aplikacji JEE 2. Serwer Aplikacji wybiera servlet, który powinien je obsłużyć 28

29 Serwer Aplikacji JEE 2. Żądanie zostaje obsłużone przez jedną z metod servletu 29

30 Serwer Aplikacji JEE 3. Servlet generuje stronę HTML i przekazuje ją do Web Servera 30

31 Serwer Aplikacji JEE 4. Serwer WWW pakuje stronę HTML w odpowiedź HTTP i przesyła do przeglądarki klienta 31

32 Serwer Aplikacji JEE Jak Serwer HTTP współpracuje z serwerem aplikacji JEE? 32

33 Load balancing 33

34 Load balancing Plugin zbiera dane o pracy węzłów klastra i na tej podstawie przydzielają kolejne żądania do poszczególnych węzłów tak aby maksymalnie równomiernie rozłożyć obciążenie. 34

35 Load balancing Mechanizm failover w momencie gdy jeden z węzłów padnie plugin musi zdecydować do którego innego węzła przekazać żądania 35

36 Load balancing Komunikacja pomiędzy serwerem HTTP a serwerem aplikacji: - Protokół AJP13 - Apache Tomcat - Protokół HTTP IBM Websphere Application Server 36

37 Typy serwerów aplikacji Wyróżniamy trzy typy serwerów aplikacji: Java EE based Non-J2EE based (PHP, Perl etc.) Microsoft based (COM, ASP.NET etc.) 37

38 Historia serwerów aplikacji Koniec lat 90-tych - potrzeba wymiany informacji oraz udostępnienia funkcjonalności pomiędzy aplikacjami. Przełomowy sukces Javy spowodował, że serwer aplikacji kojarzony był z J2EE JOnAS (zapr. przez ObjectWeb consortium) pierwszy niekomercyjny, open source owy serwer aplikacji, który uzyskał certification of compliance with J2EE. Termin serwer aplikacji odnosi się już nie tylko do rozwiązań opartych o platformę J2EE (rosnąca popularność NET-Microsoft Application Server). 38

39 Java EE - aplikacja korporacyjna klient klient klient JMS kontener klient klient DB klient klient serwer komponenty EJB 39

40 RMI / IIOP JNDI JTA JDBC JMS Java Mail JCA\JMX RMI / IIOP JNDI JTA JDBC JMS Java Mail JCA\JMX JavaEE standardowe serwisy JSPs Kontener Web JDBC DB Html (przeglądarka) Servlets Java Mail Applet (przeglą darka) JavaEE serwer aplikacji kontener EJB RMI JNDI Mail Server Java Application EJB EJB EJB klient JMS Directory Service Message Queue 40

41 Java EE Serwer aplikacji JOnAS JavaEE Open Source Komercyjne _of_application_servers#java 41

42 JBoss: podstawowe informacje serwer aplikacji w Javie na licencji LGPL, na bazie technologii Enterprise JavaBeans (EJB) Źródła można znaleźć pod adresem: Napisany w 100% w języku Java, dostępny na niemal wszystkie platformy. Zintegrowany z darmowym środowiskiem programistycznym Eclipse (wtyczka Lomboz), które umożliwia wytwarzanie kompontentów dla tego serwera. Mniej pamięciożerny w porównaniu z innymi serwerami aplikacji jest więc szybszy Posiada zaawansowane mechanizmy dostępne w komercyjnych serwerach aplikacji (jak np. tworzenie klastra w oparciu o wiele serwerów) 42

43 JBoss: architektura 43

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM Czym jest ZISZ Przez zintegrowany system informatyczny zarządzania rozumie się system automatycznego przetwarzania danych wspomagający proces zarządzania, przy czym:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 14 Systemy e-biznesu Dr inż. Mariusz Makuchowski e-business W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił dynamicznym rozwój Internetu, technologii informacyjnej i jej

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Anna Sołtysik-Piorunkiewicz* ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Nie myśl o transakcjach, myśl o relacjach. Nie myśl o zwrocie z inwestycji,

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Informatyczne systemy zarządzania

Informatyczne systemy zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Informatyczne systemy zarządzania Grzegorz Hunicz 2013 grzegorz.hunicz@lublin.eu 1 Plan zajęć: Definicje Elementy ISZ Funkcje systemu informatycznego Informacja Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl Podział systemów zarządzania informacją CRM (Customer Relationship Management) -

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Elektroniczna

Gospodarka Elektroniczna dr inż. Paweł Morawski Gospodarka Elektroniczna semestr letni 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: środy

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW)

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) Jesień 2014 Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) udostępnienie w polskich centrach Komputerów Dużej Mocy, nowych architektur obliczeniowych, które pozwolą na prowadzenie badań wymagających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo