Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych"

Transkrypt

1 Akademia Rolnicza im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa Katedra Meblarstwa Komitet Technologii Drewna PAN Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych 30 Listopada 2007 r. Poznań

2 Organizator konferencji: 1. Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa, Akademia Rolnicza im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu, 2. Katedra Meblarstwa, Akademia Rolnicza im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu, 3. Komitet Technologii Drewna PAN Partnerzy: 1. BPSC S.A. 2. Intex Sp. z o.o. 3. Teknika Sp. z o.o. 4. TopSolution Sp. z o.o. 5. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 6. Wielkopolski Klaster Meblarski Patronat medialny: 1. 3DCAD.pl Kontakt: Akademia Rolnicza im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, ul. Wojska Polskiego 38/ Poznań tel fax Listopada 2007 r. Poznań

3 Konferencja jest kontynuacją corocznie organizowanych przez Katedrę Meblarstwa spotkań poświęconych tematyce innowacji w przemyśle meblarskim. W tym roku tematem przewodnim są komputerowe systemy CAD, CAM, ERP wspomagające producentów mebli tapicerowanych. Celem konferencji jest: zapoznanie producentów mebli tapicerowanych z innowacyjnymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi prace projektowe, technologiczne i organizacyjne, przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie wytwarzania stelaży i pokrowców mebli tapicerowanych, wskazanie na możliwość komputerowej optymalizacji i integracji wielu procesów realizowanych w przedsiębiorstwie. 30 Listopada 2007 r. Poznań

4 Program konferencji 10:00 Przywitanie gości i uczestników 10:30 Model zarządzania fabryką przy pomocy CIM prof. Jerzy Smardzewski, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna 10:50 Zintegrowany system CAD-CAM dla meblarstwa mgr Marcin Skurczyński, Topsolution Polska 11:30 Obrabiarki CNC oraz systemy CAM, dla producentów mebli mgr Jerzy Sarnecki Teknika-Biesse 12:10 Komputerowe systemy planowania rozkroju tkanin i skór w technologii Gerber Technology mgr Grzegorz Osdarty, Intex Sp. z o.o., Bytom 12:50 Przerwa kawowa 13:10 Automatyczne systemy rozkroju w technologii Gerber Technology mgr Grzegorz Osdarty, Intex Sp. z o.o., Bytom 13:50 Informatyczny system zarządzania klasy ERP II mgr Mariusz Basan, BPSC S.A. Corzów 14:10 Optymalizacja procesów technologicznych w otoczeniu systemu ERP dr Tomasz Gawroński, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna 14:30 Podsumowanie konferencji 30 Listopada 2007 r. Poznań

5 Komputerowo zintegrowane wytwarzanie Model zarządzania fabryką przy pomocy CIM JERZY SMARDZEWSKI MRP CIM BIS CAM M CAP P CAE E MIS ERP CA CAD D FEM PP C CRM CA PI CAPD CAQ PPMCS CPCS CAPM CAMSD CIM BIS CA M CA P ERP CA D FEM MRP CA E CAQ Komputerowo zintegrowane wytwarzanie Model zarządzania z wykorzystaniem CIM Baza wiedzy o produktach CAD,CSG, DFM Projektant Finans e Księgowo ść Dystrybucja GM Baza wiedzy o ko nst ruk cjac h i tech no log i CAD,CAE, CAQ,CE, CSG, EDM, E RP, FEM, PD M, TQM Inż yn ie r konstruktor Logistyka C AM, CE, C IM, EDM, E RP, PD M, TQM Inż yn ie r technolog Ba za wiedzy pro je ktu Manager Produkcja ST, KPP Baza wiedzy o w yma gan iach klientów Ha nd lo - wie c FMEA, ERP, PDM, TQM, MIS, CRM,ERP, TQM Serwis Klient Dost awca Baz a wiedzy o w yma gan iach ry nk ów Spe cja lista mar ketingu Dystrybu cja Projektowanie współbieżne Inż yn ie r A GOTOWY PROJ EKT In żynier B BAZA WIEDZY CAD Inż yn ie r C In żynier D

6 Model bryłowy konstrukcji mebla Konstrukcja szkieletu mebla CAM skierowan y na technologie CAM W syst em i e CAM ścieżki narzędziowe mogą być generowane, symulowane, analizowane i edytowane (z dynamicznym usuwaniem materiału). Zintegrowany mechanizm postprocesorów zapewnia wspomaganie całego procesu, od zdefiniowania ścieżek narzędz i owyc h po wygenerowanie programu na obrabiarkę CNC. System CAM 3D spełnia specyficzne wymagania producentów wyrobów finalnych wytwarzających rzeźby i płaskorzeźby lub skomplikowane elementy zdobnicze dla stelaży mebli tapicerowanych. CAM skierowany na technologie CAM skierowan y na technologie Nesting

7 Formatki z pianek i filcu Szablony dla rozkroju tkanin i skór Szablony dla rozkroju tkanin i skór Szablony dla rozkroju tkanin i skór Szablony dla rozkroju tkanin i skór Układy kroju tkanin

8 Układy kroju tkanin CAE Badania atestacyjne mebli Badania wytrzymałości szkieletów i elementów Numeryczna analiza wytrzymałości szkieletów Analiza zjawisk kontaktu ciała ludzkiego z meblem

9 Analiza naprężeń pomiędzy ciałem ludzkim a siedziskiem Analiza naprężeń pomiędzy ciałem ludzkim a siedziskiem Funkcja naprężeń dla osiowego ściskania: 2 1 W + 2 W σl = L 2 L I L I 2 1 Model Mooney-Rivlin dla ciała elastycznego: W( I, I ) = C ( I 3) + C ( I ) 14 T2516 y = x -2, T2838 y = 0,1462x -0, C T3530 y = -2, 8256x + 8, σ = 2( C + )( L ) T4060 y = 2,9811x -2, L L 10 8 Postać wynikowa niezbędna 6 do ustalenia stałych materiałowych ciał elastycznych : 4 2 σ 1 0 = C + C ,2 5 1,5 1, ,25 2,5 2, ,2 5 3,5 2( L ) L 2-4 1/L L s/( 2(L -1 /L^2) ) Modelowanie sztywności siedzisk lub leżysk Modelowanie sztywności siedzisk lub leżysk P P 3 P 2 P 1 P1 P P 2 P3 Odkształcenia pianek w teście osiowego ściskania, przemieszczenie: a/ 70%, b/ 50%, c/ 25%, d/ stan wyjściowy Modelowanie sztywności siedzisk lub leżysk PDM

10 Funkcje i zastosowanie systemów PDM/TDM PDM w systemach CIM jest rozwiązaniem współpracy biznesowej pozwalającym na udostępnianie i wymianę informacji o produkcie w całym łańcuchu zaopatrzeń W pełni zintegrowany z pozostałymi modułami CIM, PDM pozwala na bezproblemowe przechowywanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie dokumentów z jednoczesnym zachowaniem informacji o historii dokonywanych działań. Praca zespołowa na jednym bądź wielu projektach dzięki temu jest szybka i bezawaryjna. Systemy PDM są odpowiedzialne za zarządzanie zas obami danych r ozwiniętych na podstawie struktury produktu. Systemy TDM stanowią spójne środowisko danych w obszarze pracy grupowej, co ostatnio jest też często nazywane zarządzaniem projektami. Do podstawowych funkcji systemów PDM/TDM należy: zapis, przechowywanie oraz zarządza nie dokumentami; DVDM (Data Vault and Document Management), zarządzanie przeb iegi em prac i procesó w; WPM (WorkfIow and Process Management), zarządzanie strukturą produktu; PSM (Product Structure Management), klasyfikacja i wyszukiwanie informacji; CR (Classyfication and Retrieval), zarządzanie programami; PM (Programm Management), komunikacja i powia damian ie; CN (Communication and Notification), przesyłanie i przetwarzanie danych; DTT (Data Transport and Translatiori), przetwarzanie obrazu; IS (Image Services), administracja systemem; AD (Administration). Integracja dokumentacji i zarządzanie Podstawowe moduły systemu PDM Dokumentacja konstrukcyjna Dokumentacja technol. Na CNC Konstrukcja i technologia CAD CAM CAE BAZAY DANYCH In żyn ier B INTEGRATOR Inżynier A GOTOWY PRO JEKT BAZA WI ED ZY System PDM/TPP powinien składać się z sześciu modułów podstawowych: struktura produktu, proces technologiczny (CAPP), system zmian, miejsca pracy (stanowiska wytwórcze), relacje produkt-proces, raport oraz z trzech modułów pomocniczych: gospodarka narzędzi owa, archiwum dokumentacji, administracja systemu. Dokumentacja techniczna MES Inżynier C Zasoby w sieci In żyn i erd Funkcje kluczowe PDM Stand Alone PDM Koncentruje i zabezpiecza dane z systemów CAD, CAM, CAE, ERP, Ułatwia transparentność zarządzania plikami i strukturami Integruje dane i eliminuje większość błędów użytkowników, Ułatwia dostęp do poszukiwanych danych, Raportuje: Specyfikacje materiałowe BOM, Zależności między strukturami, Historię projektów, Kontroluje modyfikacje i zmiany, W prosty sposób informuje kiedy i gdzie część została użyta, Posiada silne pow iązania z wszystkimi modułami systemu ERP W iz ualiz acja i pos z ukiw anie FTP Serwer plików Vault Stacja robocza

11 Proces «Check Out» Proces «Save» Element jest oznaczony jako «Check-out» w vault Używając «Save» zapisujemy swoją pracę na maszynie lokalnej Orworzenie plików Element jest nadal «check out» FTP Serwer plików Vault FTP Serwer plików Vault Stacja Robocza Stacja robocza Kopia lokalna elementu tworzona jest przez serwer F TP Proces «Check In» Struktura PDM Server TCP/IP Vault FTP Serwer plików Vault Stacja robocza Stacja Robocza «Check Out» flaga usunięta, obiekt dostępny Stary obiekt jest zachowany i tworzony nowy Kopiowanie plików ze stacji roboczej do Vault. Proces <<Check out>> Proces <<Check in>> PDM Server PDM Server Użytkownik 3 Użytkownik 3 Użytkownik 2 Użytkownik 2 Vault Vault Użytkownik 1 Stacja robocza Użytkownik 1 Stacja robocza Obiekt jest zajęty prze Użytkownika 1. Inni mogą go jedynie pod glądać Dokument po zmianie jest dostę pny dla innych Nowy przegląd dok. Dokument zmodyf. Nowy dokument do zatwierdzenia jest na stacji Zmodyfikowany obiekt jest ponownie zapisany na vault. Kopia pamiętana jest na stacji lokalnej

12 Konfigurator produktu ERP Szablon fotela tapicerowanego Wyrób Pokrow iec P 1 A 1 G 1 C 1 Tkanina T 1 z grupy 1 Pk C 2 Tkanina T 2 z g rup y 1 Pianka Filc... Szkielet wyb arw iony A n C 3 G 2 C 1 C 2 C3 P2 G3 C1 Pq C2 gd zi e : P 1 -pa rame try d efiniu jące rodzaj tkaniny na pokrowiec, P2 -pa rame try d efiniu jące wykońc zen ie sz kie letu, C3 A1-agregacja grup cenowych tkanin, G 1 -p ie rwsz a g rup a ce no wa tk an in, G2-d rug a g rup a ce no wa tk an in, G 3 -grupa lakierów do wykońc zen ia sz kiele tu, C n -cechy w grupach np. rodzaj tkaniny,połyskowość. Tkanina T 3 z g rup y 1 Tka nina T 1 z grupy 2 Tkanina T 2 z g rup y 2 Tka nina T3 z g rup y 2 Lak i er wo dn y m at Lakier wodny półma t Laki e r wod n y po łys k Produkcja i logistyka Produkcja na zamówienie (MTO) Make to Order Planowanie produkcji według zamówień klientów Sprzedaż i s pedycja. Działania wg zam. klientów Magazyn wyr obów Planowanie produkcji? Wydział montażu Realizacja produkcji według za m ó wie ń klientów Wydział lakier ni R ealizacja produkcji według zamówień klientów Wydział obróbki zasadniczej R ealizacja produkcji we d ług za m ów ie ń klientów Wydział obróbki ws tępnej Realizacja produkcji według za m ó wie ń klientów Magazyn surowców Planowanie zakupów na podstawie prognoz i awiza z zamówień klientów. Sprzedaż Generowanie za m ów ie ń ZK -1 ZK i zleceń produkcji ZP... Magazyn wyrobów ZK-1/ZP 150,00 ZK-2/ZP 151,00 ZK-3/ZP 153,00 Wyrób A ZK-1/ZP 152,00 ZK-2/ZP 154,00 Wyrób B Gener owanie podzleceń Magazyn zespołów ZK-1/ZP 150,01 Zes pół A1 ZK-1/ZP 150,02 Zes pół A2 ZK-1/ZP 150,03 Zes pół A3 ZK-1/ZP 152,01 Ze spół B1 Generowanie podzl. M agazyn podzespołów ZK-1/ZP 150,04 Podzespół A11 ZK-1/ZP 150,05 Podzespół A12 ZK-1/ZP 150,06 Podzespół A21 Generowanie podzl. M agazyn elementów ZK-1/ZP 150,07 Element A111 ZK-1/ZP 150,08 Element A112 ZK-1/ZP 150,09 Element A211 Z K-1/Z P 152,02 Ele ment B 101 Awizo zakupów Ma ga zyn surowców Planowanie zakupów na podstawie długoterminowych planów i prognoz sprz eda ży Pr odukcja jawna, działania podejmowane w oparciu zamówienia klientów Prognozy Produkcja planowana

13 Zasada funkcjonowania MRP I Zintegrowany system informatyczny zarządzania ERP II Poziom strategiczny S t rat e gi cz ny pl a n d zi ałalności Pla n rozwoj u p rodu kt u Pla n sprzed aży zamówienia klientów, pro gnozy mar keting owe, harm onog ram owanie, zapotr zebowan ia materiałow e, cykle d ostaw, wielk ość prod ukcji. br ak zamówien ia gen erow anie zamów ienia zapasy mat eriał owe, zapasy w p rod ukcji, materiały w drodze, materiały w zamów ieniach, Zamówien ia Produ kcj a Do stawca Pla n prod ukc ji Poziom taktyczny Harmo nog ram produ kcj i Pla nowan i ez asob ów materia łowych Plano wanie zdo lnośc i p rodu kcy jnych Po zi o m Pl ano wani e zak upó w operatywny Pla nowan iez mia nowo ści, ido staw zat rud ni eni a, wyko rzyst ani a maszyn, urządzeń i narzę dzi Mag azyn K lien t Poziom strategiczny Wykorzystanie zapasów Pl an owan ieremo nt ów,n apra w, za kup ów Ś ledze nie iloś ci i jakości St ero wani e jakośc ią Stero wani e fi nansa mi Planowanie zapasów w ZSIZ Zarządzanie ZSIZ Produkcja Z apas max. Zapas w m agazynie Nadwyżka w zamówieniu Poziom zamówienia Niedobór w zamówieniu P unkt odnowienia Zapas m iń Data potwierdzenia zamówienia Cykl dostaw Data dostawy Czas cyklu produkcyjnego Czas [li czba dni] P oziom za mówi enia = zużycie sur owca w pr zeciętnym cyklu pr odukcyj nym P unkt odnowienia = wielkość dziennego zużyci a surowców * liczba dni w cyklu dostaw Zarządzanie ZSIZ Produkcja Zarządzanie ZSIZ Produkcja Biu ro tech nolo giczn e Lista za dań n a CNC: - z adan i e 1 -z adan i e 2 -z adan i e n CNC - rzeczywiste: - zużyci e materiałów, - wykorzystanie czasu, - zestawienie r esztek. ERP Aktualizacja stanów magazynowych Lista za dań n a CNC: - z adan i e 1 L ista rozk roju: Lista rozkroju: -z adan i e 2 -z adan i e n

14 Sterowanie praca lagowarki i cutera Sterowanie praca lagowarki i cutera m ag azyn tkan in, 2- aktualna tkanina, 3- stół lag owar ki, 4 - c utte r 4 Syst em ER P Plan prod ukcj i dla krojow ni input input output SMS (Spre a di ng Managment Sys tem - sy st e m za rzą dz an i a ro zk ładaniem ma t e riałów) Mag azyn l agowa rki input input Program cuttera output input Magazyn tkani n Rozkrój tkanin Straty z powodu niedostatecznej jakości CAQ Straty widoczne: 1. wady nienaprawialne, 2. poprawki, 3. zwroty od klientów. Straty ukryte: 1. reklamacje klientów 2. roszczenia klientów 3. nadgodzi ny 4. zaległości płatnicze 5. zmarnowany wysiłek i nakłady 6. opóźnien ia 7. zwiększone zapasy 8. nadmierny potencjał 9. utrata lojalności klientów 10. utrata potencjalnych klientów prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski DIC w ocenie jakości mebli Plan kontroli jakości 10 Szl if owa nie 120 t j=0,0 5go dz. 1 0 Ko ntr ol a ch ro pow ato ści, wartość nie ró wno ści R ma x <x, R śr <x 20 Gr un tow ani e 80 g t j=0, 02g od z. 20 Ko ntr ol a na niesi eni a, w art ości granic zna 75 g/m 2 <x <85g /m 2 30 Szlifowanie 180 tj=0,03godz. 30 Ko ntr ol a ch ro pow ato ści, wartość nie ró wno ści R max <x, R śr <x 40 Laki ero wan ie 20g tj=0, 04g od z. 4 0 Ko ntr ol a na niesi eni a, w art ości granic zna 18 g/m 2 <x <22g /m Ko ntr ol a sto pni a p oły sku, war to ści g ran iczn a 7 o <x<9 o prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski

15 Liczba zarejestrowananych usterek Model zarządzania z wykorzystaniem CIM Koszt P ro cen t ca łej Skumulowany Gr up a tec hn ologicz na n apr awy [zł] sum y [% ] % kosztów suszarnie ,4 0 64,3 9 64,39 lakiernia ,5 5 25,4 6 89,84 obró bka wstępna ,0 0 4,1 7 94,01 Baza wiedzy o produktach CAD, CSG, DFM Projektant Finans e bar wie nie 9 743,50 1,8 2 95,83 ob róbka zasa dnicza 8675,00 1,6 2 97,44 montaż wstępny 5 683,56 1,0 6 98,50 m ontaż końcowy 5342,30 1,0 0 99,50 skłą d tarcicy 2 344,34 0,44 99,94 100,00 pako wnia 345,33 0, ,00 90,00 80,00 70,00 60,00 Baza wiedzy o ko nst ruk cj ac h i t ech no l og i CAD,CAE, CAQ, CE, CSG, EDM, E RP, FEM, PD M, TQM C AM, CE, C IM, EDM, E RP, PD M, TQM Inż yn i e r konstruktor Inż yn i e r technolog Logistyka Ba za wiedzy pro j e kt u Manager 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 Procentowy udział w kosztach Wartość skumulowana Baza wiedzy o w yma gan i ach k lientó w CRM,ERP, TQM Ha nd lo - wie c Se rw i s FMEA, ERP, PDM, TQM, MIS, 0,00 suszarnie lakiernia obróbka ws tępna barwienie obróbka zasadnicza montaż wstępny montaż końcowy skłąd tarcicy pakow nia Baza wiedzy o w yma gan i ach ry nk ów Spe cja lista mar ketingu Dystrybu cja prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski Dziękuję za uwagę Jerzy Smardzewski prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski

16 30 Listopada 2007 r. Poznań

17 Missler Software. - Cel: R ozw ój i sprz ed aż sy stem ów CA D/CA M/CA E/PD M - R& D: 4 ce ntra R& D (CA D, Wood, C AM, Mo ld) 20 l at do świadcz eń na ry nk u CAD/ CAM 70 Autory zowanyc h prz edstawic ieli na c ałym świecie: Europ a, US A, Japonia, Azj a Jed no środowisko pracy dla konstruktorów i technologów Asocjatywność Zmiana w zło żeni u (m od el 3D) po wo duj e a uto m atyc zn ą aktu aliz ację d oku me nt acji 2D, t ec hn olo gii CN C, Int e grac ja środowi sk a C AD/CA M/P DM - Brak pr obl e mów w t rak cie całe go p roc es u p owst aw ani a p ro duk tu (jed no śr od owisk o do pr oje ktow ani a s te row ani a mas zyn ami nu me rycz ny mi, arc hiwiz ow ania i z arz ądzania dokumentacją) Zintegrowany system CAD/CA M/C AE/PDM TopSolid Wood Kom pleksowe pr ojek towan ie m ebli Twor zenie d okum entacj i 2D TopSolid Nest Optymalizacja rozkroju zamodel owanyc h części TopSolid Wood CAM Sterowanie maszyn do obróbki drewna TopSolid Image Zaawans owana wiz ualizacja TopSolid Fold Pr ojektowanie elem en tów bl aszanyc h TopSolid PDM Zar ządzanie d okum enta cją Spec jalizac ja, m od ułowo ść TopSolid CAM Ster owanie fr ezar kam i i tokar kam i CNC TopSolid - zintegrow ane rozwiązanie Cha rakte rystyka i możli wo ści systemu TopSolid Wood Projektowanie param etrycznych zł oż eń (st el aży i go t ow yc h m ebl i) -Baza inteligentnych okuć i do da tk ó w ( gr om a dze ni e wie dz y o technologii) -Lista częśc i i ka lk ul acj a k o szt ó w w yr o b u - G enerowa ni e dok ume ntacj i produkc yj ne j i m ontaż ow ej TopSolid Nest Kom pl ek so wy Ne sti n g elem en t ów wy ci na ny c h na centrum CNC -Asocjatywna współ pr ac a z m o d ułem pr oje kt o wym TopSolid WoodCAM Ster ow an ie m asz y nam i CNC 2,5 5 osi - Z a ut om a tyz o wa ne pr ogr am o wa ni e dzi ęki ws pó łpr ac y z m o du łem CAD

18 100% Parametr yczny syste m CAD 3D: Spec jalistyczne na rzędzia projektowe Wood - Parametryczny szkicownik - Modelowanie bryłowe - Zaawansowane modelowanie powierzchniowe - Dokumentacja płaska - Dokumentacja montażowa - Projektowanie elementów blaszanych - Analiza wytrzymałościowe MES - Biblioteki komponentów (śruby, nakrętki, ) Definiowanie części Łatwe pr ojektow anie i par ametryzacja w k onte kście złożenia Podstawo we in formacje o części -Nazwa -Kod - Sposób obróbki - Kierune k usłoje nia Sposób tekstur owania Defini owanie wym iaró w br utto Model złoże nia = jeden plik!! Defini owa nie części cd. Czopy i gniazda - Wyb ór mater iału (wyl iczanie masy eleme ntu p oprzez gęstość) -Domyślne ustawien ie ele mentu na stole maszyny (np. Wood Woop, Xilog, DXF ) - Po krycie (t yp ok leiny, lakie ru) - Nr. i ndeksu w liście części - Inf ormac je po trzebne do ka lkulac ja kosztó w

19 Połączenia na kołki Łączenie wkrętami Łatwe dodawan ie ko łków do bi blio teki i two rzenie w łasnych katalog ów Łatwe dodawan ie wk rętów do b ibli oteki i two rzenie własnych ka talogó w Kołki podczas wstaw iania w ykon ują aut omat ycznie operacje technol ogiczne (dwa nieprzelo towe otw ory) Podczas wstaw iania w kręt y wyk onują c harak teryst yczne ope racje technolo giczne (otwór przelotowy i nieprzelot owy) Kreato r roz mieszczenia kołk ów w z łożeni u -Wyśrodk owanie na g rubości płyt y -Opty malizacja roz mieszczenia - Dodawan ie fo rm uł ma temat ycznych Łatwa podm iana k ołków w cały m złoże niu ( jed nego l ub wszystkich) Kreato r roz mieszczenia wkrę tów w złożen iu -Wyśrodk owanie na g rubości płyt y -Opty malizacja roz mieszczenia - Dodawan ie fo rm uł ma temat ycznych Łatwa podm iana w krętó w w cał ym zł ożeniu ( je dnego lub wszystkich) Połącze nia mimośr odami Frezy kształtowe / przeciw frezy Łatwe dodawan ie m imośr odów do b ibli oteki Mimośró d jest p od złoże niem (s kład a się z dwóch osobnych komponen tów)!!! Łatwe dodawan ie no wych kszta łtów frez ów do biblio teki Automa tyczne w ykon ywanie operac ji tech nolo gicznyc h podczas wstawia nia ( 3 otwory ) Kreato r roz mieszczenia mi mośro dów w złożen iu Możliwości mody fikac ji m imoś rodu w złoże niu Pełna k ontr ola t oru narzędz ia Frezy pr oste piłki Otwory montażow e - Wpust y -Kanał ki -Wrę gi

20 Obrzeż a Lami naty Podział na ob rzeża g rubo i cien kościenne Pokr ywanie blató w wiel owarst wowyc h Zliczan ie dłu gości o brzeży (+na ddatk i) w liście części Automa tyczne oz naczanie oklejan ych k rawędzi w liście części Listwy Kalkulacja kosztów Edyt owalna bibl ioteka listew Płyta Wymiary brutto netto (pola powierzchni) Wstawianie listew p oprzez wskazanie d wóch punktó w lub kra wędzi Automa tyczne p rzyci nanie l istew (cięcie płaskie, cięcie ukośne ) Automa tyczne zl iczanie długości listew w liście części Obrzeża Automatyczne zliczanie długości automatyczne dodawanie naddatków Listwy - automatyczne zliczanie długości, bibl ioteka półfabrykatów Okucia kod, numer katalogowy, dostawca, Kalkulacja kosztów Dok umentac ja 2D Automatyczne generowanie dokumentacji na podstawia modelu 3D Specjalne narzędz ia Wood dokumentacji płaskiej Oznaczanie obrzeży Generowanie informacji o narzędziach Oznaczanie kierunkowości struktury

21 Extension Image Extension Nest Projektowanie scen i rendering Nesting Moduł w pełni zintegrow any z TopSolid Wood Interfejsy do maszyn numerycznyc h Interfe jsy d o pro gra mów opty maliz ujących rozkrój płyty Eksport geometrii części Eksport informacji o naddatkach Eksport informacji o narzędziach - typ narzędzia (frez, piłka, wiertło) - ścieżka narzędzia - agregat DXF eksport interfejs!!! Rover, Homag, W eeke, Morbidelli Author, SCM Tech, Sheet Metal Moduł Fold integralna część TopSolid Wo od Analiza wytrzy małościow a Castor Express integra lna część TopSolid Wood Analiza procesu tłoczenia elementów blaszanych (Autoform) - Analiza wytrzymałości owa części - Analiza i wizualizacja naprężeń i odkształce ń

22 TopSolid Wood CAM Spec jalizo wa ny mod uł CAM - Ścisła współpraca z modułem projektowym (Wood) Rozpoznawanie i obróbka cech technologicznych Wspólna baza narzędzia CAD-CAM Definicja półfabrytaku -Obsługa agregatów wiercących (górnych i bocznych), Piłki, agregatów 4 i 5 osiowych. - Specjalne funkcje strategii obróbczych. - Zarządzanie polami obróbczymi, ssawkami. - Baza Pp dla maszyn CNC do drewna Obłoże nie maszyny narz ędzia mi Analiza i o bró bka cz ęści w trybie automatycznym Modyfikacje (asoc jatyw ność CAD- CAM) Praca na ele me ntach złoż onyc h

23 Obróbka na nestingu Obróbka osiowa Referencje Referencje od 1996 od 1988 od 1992 Dziękujemy za uwagę

24 30 Listopada 2007 r. Poznań

25 CNC oraz systemy CAM, dla producentów mebli ZINTEGROWANE GNIAZDA OBRÓBCZE DO PRODUKCJI MEBLI Jak otrzymać lepszą elastyczność, wydajność, produktywność i kontrolę maszyn. SYTU ACJA AKTU ALN A MODELE. Ciągły wzrost ilości asortymentu SYTU ACJA AKTU ALN A WOLUMIN. Ciągle mniejsze zapotr zebow anie na produkcję seryjną. MATERIAŁY. Wzrost typów i wariantów. WYMAGANIA. W ymagania ciągle większe aby usatysf akcjonować rynki o różnych wymaganiach/preferencjach. SIŁA RO BO CZ A. Ko szt sta le w iększy i problem z zatrudnieniem wykwalifikowanego personelu. DOSTAWY. Czasod uruchomienia produkcji i d o st aw st a le cor a z kr ót szy SYT. AW ARYJNE. Zle cenia la st -minute, które tw orzą zamieszanie w procesach organizacji firmy. KONKURENCJA. Ciągle silna i zahartowana w boju o Klienta PRZESTRZEŃ. Przestrzeń do st ępna coraz mniejsza. J AKOŚĆ. Coraz bardziej niezbędna. W konsekwencji: SYTU ACJA AKTU ALN A ROZWIĄZANIE Propozycją BIESSE jest..biessevision KOSZTY ros ną MARGINES dz iałania ograniczony Jest to rezultatem Doświadczenia Innowacji Poszukiwań BIESSE w branży urządzeń dla Rozwiązań Globalnych Pro duktów i Obsługi

26 Co to jest BI ESSE V ISION? BIESSEVI SION Jest to spójny zbiór software dla zmaksymalizowania produktywności, poprzez koordynowanie, kontrolowanie procesów produkcjiprzemysłowej BIE SSE VI SION MODUŁ PRODUKCJI MODUŁ NADZORU MODUŁ RAPORTÓW BIESSEVI SION Jak operuje BI ESSE V ISION Integruje system IT firmy z poszczególnymi komórkami firmy. Optymalizuje, równoważy i kontroluje przepływy między poszczególnymi działami produkcji i poszczególnymi maszynami Generuje druki i informacje wsparcia dla każdego działu produkcji. Rejestruje i samodzielnie uczy się informacji zwrotnych od poszczególnych działów produkcji. (feedback) Jaka jest architektura.. BIURO BIESSEVI SION ŚRODOWISKO ZARZĄDZANIA BIESSEVI SION MODUŁ PRODUKCJI PLANOWANIE PRODUKCJI MODUŁ PRODUKCJI MODUŁ NADZORU MODUŁ NADZORU PRODUKCJA MODUŁ RA POR TÓW SYSTEM NADZORU MODUŁ RAPORTÓW ŚRODOWIS K O MAS ZY N MODUŁPRODUKCJI MODUŁ PRODUKCJI W ykonuje automatyczny import i przerabia względne dane firmowe na produkcję. MODUŁPRODUKCJI MODUŁPRODUKCJI MODUŁ PRODUKCJI Rozłożenie porz ądku produkcji w jednorodne operacje na różne gniazda produkcyjne. Każde gniazdo pr oduk cy jne może być wypos ażona w terminale palm z czytnikami kodów co potrz ebne przy zbiorze danyc h o produkcji. ROZKRÓJ OBRÓBKA SPECJALNAI ZATWIERDZENIE ZAMÓWIENIA ROZWINIĘCIE ZAMÓWIENIA USTALENIE PORZĄDKU TRANSFER ZAMÓWIEŃ OP RACOWYWANIE LISTY ZAMÓWIEŃ PRODUKTY FORMATOWANIE OKLEINOWANIE PODZIAŁ PRODUKTU CENTRA CNC ZAMÓWIENIA OPTYMALIZACJA PRODUKTU WIERCENIE KARTAPRODUKTU WYDRUKDANYCH WIERCENIE + OSADZANIE OKUĆ MONTAŻ IPAKOWANIE

27 MODUŁNADZORU BIESSEVI SION MODUŁ NADZORU Pozwala kontrolowaćw sposób centralny komórkę pracy lub wewnętrz ną linię produkcji. FO RM ATO W ANI E W SE RI C H MODUŁ PRODUKCJI FO RM ATO W ANI E O KL EI NO W A NI E W S ERI AC H FO RM ATO W ANI E- O KL EI NO W ANI E EL A ST YC ZN E MODUŁ NADZORU MODUŁ RAPORTÓW W I ER CE NI E I O KU W A NI E E LA ST Y CZ NE W I ER CE NI E W S E RI A CH MAGAZY N MODUŁNADZORU MODUŁ NADZORU MODUŁ CIĘCIA MODUŁ FORMATOW ANIA/O KLEINOWANIA MODUŁ WIERCENIA MODUŁNADZORU FUNKCJONALNOŚĆ Integracja z systemem zarządzania fabryki. Import list zamówień Dostarczać operatorowi jedyny interfejs prostego rozkazu MODUŁ O SADZ ANIA OKUĆ MODUŁ TRANSP ORTU MODUŁ MAGAZYNU Wyświetlać sprow adzo ne list y pra cy i do sta rczać odpowiednie narzędzia by edytować tę listę. Wyświetlać względne informacje o pracy na każdym pojedynczym panelu. MODUŁ MANIPULATORÓW MODUŁ NADZORU FUNKCJONALNOŚĆ W obecności de dykowa ne go mo nit o ra, jest możliwe dostarczanie pracownikom produkcji szczegółow ych informacji o operacjach do zrealizowania. MODUŁ NADZORU Rekonfiguracja linii dla aktualnych potrzeb FUNKCJONALNOŚĆ Zarządzanie liniami do produkcji seryjnej i jednostkowej Zarządzanie przywracaniem. Ko nt ro la kont ynuuje prod ukcję w cza sie realnym Wizualizacja położenia każdej pojedynczej maszyny Zarządzanie brakami.

28 MODUŁ NADZORU Zarządzanie i kontrola przepływu materiałów FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁNADZORU Dostarczanie druków i dokumentów FUNKCJONALNOŚĆ Zarządzanie dr uk ar kami Plan w czasie realnympołożenia magazynów Zarządzanie terminalami palm oraz czytnikami kodów Dostarczanie diagnozy pr oduk c ji. i raportów danych procesów i MODUŁNADZORU FUNKCJONALNOŚĆ BIESSEVI SION DIAGNOSTYK A Dział we ryf ikującydla znalezienia anomalii/niezgodności. MODUŁ PRODUKCJI TELESERWIS Za pośre dnict we m pro ste go po łączenia z Internetem jest możliwe aktywowanie teleserwisu z odległymi biuramibiesse Service. Z jednego punktu nadzoru jest możliwe przystąpienie do wszystkich działów / ske cji linii MODUŁ NADZORU MODUŁ RAPORTÓW MODUŁRAPORTÓW Inte ra ktywne ra po rt y w cza sie re a lnym p ro dukcji p o chod zące z poszczególnych obszarów pracy. Dynamiczne konsultacje i szczegółowe dane o produkcji na najwyższym poziomie. Wyświetlanie i druk plików raportów dla każdego gniazda produkcyjnego. Możliwość eksportowania danych w formacie EXCEL dla obróbki osobistej. RAPORTY MODUŁRAPORTÓW Zbiór szczegółow y i a rchiwizacja niebezpieczeństw Raport szczegółow y zagro żeń na selekcjonowany okres Kreowanie personalne kodu e i tekstu zagrożeń RAPORTY

29 OBWODY Technologia wireless Sys temy RF I D (Radio Frequency IDentification) te chnologia do a utoma t yczne j identyfikacji przedmiotów. Nesting Systemy wizualizacji i identyfikacji Nesting Co jest rozwiązaniem Nesting? Zintegrowane rozwiązanie dla maszyn CNC i oprogramowanie zdolne do produkcji komponentów tnącyc h je z nierów nyc h części, minimalizując stratę materiału Celem jest produkcja także batch-one komponentów minimalizującego zużyc ie materiału oraz transport i przeładunek. ZASTOSOWANIA Nesting (stelaże mebli tapicerowany ch, f ronty z MDF, elementy mebli, wy posażenie statków i samochodów kempingowy ch,...) Obróbka cienkich przedmiotów Folding (Alucobond, ) Wy cinanie w drewnie litym ZASTOSOWANIA Nesting Nesting Praca w systemie nesting

30 Płyta podkładowa z MDF Pompy próżniowe (MDF) Stół płaski - FT Pompa krzywkowa Busch 300 m3/h Stelaże Nesting Płyta wiórowa Sklejka Nesting software Nesting software CAM z nesting Czy jest zawsze obowiązk ow e użycie nesting software? DXF DXFDXF DXF DXF CID CIDCID CID CID BP P BP PBP P BP P BP P NIE, teoretycznie model nesting może być os iągnięty ręcz nie przy użyc iu sys temu CAD CAM + nesting moduł TAK, realnie czas tracony na opracowanie modelu nesting ręcznie nie jest normalnie akceptowany

31 Nesting software BiesseNest Blokowy model nesting u typowy dl a opty malizacji pił panelowyc h Poziom wejścia Biesse software dla nesting Prawdziwy kształtnesting (wolna forma) Odpad j est mini malizowa ny. BiesseNest pełna integracja z BiesseWorks prawdziwy kształtnesting nesting z plikami BPP, DXF i CID3 nesting z programowaniem parametrycznym etykietowanie Dziękuję za uwagę, mgr inż. Jerzy Sarnecki, Teknika Poznań GSM import list rozkroju z oprogramowania zewnętrznego BiesseNest jest moduł em całkowicie zinte grow anym z BiesseWorks

32 30 Listopada 2007 r. Poznań

33 GERBER TECHNOLOGY NA ŚWIECIE Siedzi ba główna w Tolland, CT Pioni er na r ynku automatycznego r ozkroju Lider technologiczny Ośrodki produkcyjne w USA oraz D anii GT EUROPE w Monachi um Magazyn części w Brukseli GERBER TECHNOLOGY W POLSCE INTEX - autory zowany dy stry butor w Polsce Sprzedaż Serwis Magazy n części Pomoc techniczna Materiały eksploatacy jne PRODUKTY GERBER TECHNOLOGY - lider wśród dostawców specjalistycznych systemów komputerowych dla przemysłu odzieżowego, dziew iarskieg o i skórzanego, łącznie z branżami: tkanin technicznych i mebli tapicerowanych oraz dla przemysłu samochodowego oferuje; systemy przygotowania produkcji (konstrukcja, modyfikacja, stopniowanie szablonów, projektowanie ukł adów kroju, dokumentacja techniczno-technologiczna wyrobu), projektowanie plastyczne, automatyczne systemy warstwowania tkanin i dzianin, systemy automatycznego wielowarstwowego rozkroju tkanin i dzianin, systemy automatycznego jednowarstwowego rozkroju skór, materiał ów i tworzyw sztucznych. Cuttery wielowarstwowe GtxL nakład do 2,5 cm, bezpośredni napęd noża GT 3250 nakład do 3,2 cm GT 5250 nakład do 5,2 cm, inteligencja noża GT 7250 nakład do 7, 2 cm, inteligencja noża Xlc 7000 nakład do 7,5 cm System przygotowania produkcji AccuMark PDS moduł służący do tworzenia i modyfi kacji szablonów GMS umożliwa tworzenie układów kroju oraz stopniowanie AccuNEST opcjonalny moduł do aut omat ycznego tworzenia układów kroju Interface wymiany danych w standardzie Oprogramowanie kontrolne Cuttworks Sterowanie urządzeni ami Możliwość tworzenia układów kroju Generowanie raportów produkcyjnych Polska wersja języ kowa

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

2011 HOMAG Group. Od projektu do maszyny

2011 HOMAG Group. Od projektu do maszyny HOMAG woodcad CAM Od projektu do maszyny 1 Strategia: Rozwiązania dla przemysłu i mniejszych firm CAM ERP/CAD POS ERP Add-Ons Przemysł MCS /COE WCC Małe i Średnie przedsiębiorstwa CAD/CAM woodcad CAM (Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Moduły Expert zoptymalizują Twoją produkcję. Expert Systemtechnik GmbH. Polski. Meble tapicerowane

Moduły Expert zoptymalizują Twoją produkcję. Expert Systemtechnik GmbH. Polski. Meble tapicerowane Moduły Expert zoptymalizują Twoją produkcję Expert Systemtechnik GmbH Polski Meble tapicerowane scanexpert static table: Skuteczna kontrola dostaw skór i zarządzanie zapasami Zapewnienie jakości zaczyna

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi.

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Produkcja Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

WEBOWY KONFIGURATOR MEBLI - ZAŁOŻENIA

WEBOWY KONFIGURATOR MEBLI - ZAŁOŻENIA WEBOWY KONFIGURATOR MEBLI - ZAŁOŻENIA zamawianie mebli na wymiar z mechanizmem dynamicznego wyliczania ceny system dla klienta końcowego i dla własnych handlowców lub salonów automatyzacja procesu zamawiania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2017/2018 1 Zalety systemu zarządzania dokumentami: zabezpieczenie przed

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 Prosimy zaznaczyć opcję czy wymaganie jest spełnione (kolumna TAK),

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL Beata Rybicka Rafał Olejniczak SYSTEM ERP Osobie odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją przypisuje się kluczowe zadanie w firmie: zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Dr i ż. Mar i Dą rowski Politechnika Śląska Wydział Orga

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Pierwsza część zawiera informacje związane z opisem dostępnych modułów, wymaganiami oraz instalacją programu.

WSTĘP. 1. Pierwsza część zawiera informacje związane z opisem dostępnych modułów, wymaganiami oraz instalacją programu. WSTĘP Podręcznik został przygotowany przez firmę Falina Systemy CAD CAM dla użytkowników rozpoczynających pracę z programem SmartCAM v19.6. Materiał informacyjno-szkoleniowy został podzielony na trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja wytwarzania

Automatyzacja wytwarzania Automatyzacja wytwarzania ESP, CAD, CAM, CIM,... 1/1 Plan wykładu Automatyzacja wytwarzania: NC/CNC Automatyzacja procesów pomocniczych: FMS Automatyzacja technicznego przygotowania produkcji: CAD/CAP

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163 WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA LABORATORIUM 5 / 6 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją Qcadoo MES Qcadoo MES - internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla Małych i Średnich Firm. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Przedmiot: Zintegrowane systemy wytwarzania Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

W ytwory natury. CAx w przemyśle meblarskim. Venus paleolityńska Kostienki (Ukraina) 19000 p.n.e. Scara Brae Szkocja 4500 p.n.e.

W ytwory natury. CAx w przemyśle meblarskim. Venus paleolityńska Kostienki (Ukraina) 19000 p.n.e. Scara Brae Szkocja 4500 p.n.e. W ytwory natury Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział TechnologiiDrewna Katedra Meblarstwa www.up.poznan.pl/km CAx w przemyśle meblarskim prof. dr hab. inŝ. JERZY SMARDZEWSKI 1 Venus paleolityńska

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

CADENAS PARTsolutions. Światowy przełom w zakresie zasobów i jakości biblioteki CAD produktów standardowych

CADENAS PARTsolutions. Światowy przełom w zakresie zasobów i jakości biblioteki CAD produktów standardowych CADENAS PARTsolutions Światowy przełom w zakresie zasobów i jakości biblioteki CAD produktów standardowych CADENAS PARTsolutions rozwiązanie dzięki, któremu wszyscy wygrywają Producenci i dostawcy części

Bardziej szczegółowo

Techniczny opis produktu. Techniczny opis produktu

Techniczny opis produktu. Techniczny opis produktu Techniczny opis produktu Treść Wykorzystanie silnika Autodesk Inventor... 3 Przypisanie materiałów... 4 Grupy materiałów... 4 Grupy oklein obrzeży... 5 Kalkulacja wielkości części i półsurowca... 5 Typy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ Femap PLAN SZKOLEŃ Femap Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo