PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW"

Transkrypt

1 PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie i podatkach Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat: Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z-rozliczanie w bilansie i podatkach. Jeżeli wiążesz swoją przyszłość z księgowością, na pewno w większości firm spotkasz się z tematem leasingu. Jest to dosyć trudny temat zwłaszcza jeżeli spółka musi rozliczać umowy leasingowe inaczej dla celów podatkowych i inaczej dla celów bilansowych. Szkolenie jest tak zorganizowane, a materiały tak przygotowane, że każdy uczestnik będzie po warsztacie posiadał praktyczną wiedzę na temat i umiejętność samodzielnego poradzenia sobie z tematem w przyszłości, tematem, który nawet doświadczonym księgowym stwarza problem. Tematyka warsztatu: 1.Omówienie ogólne umów leasingowych oraz różnic między nimi 2.Spojrzenie na temat leasingu z punktu widzenia różnych przepisów 3.Kwalifikacja umów leasingu w bilansie 4.Rozliczanie umów leasingu w podatkach-w zależności od charakteru umowy 5.Obszerny przykład ilustrujący leasing operacyjno-finansowy (przyjęcie leasingu, rozliczanie, ujęcie w rachunku zysków i strat i bilansie) Warsztat odbędzie się w dniu 18 października 2013 roku w sali 1111 w Collegium Altum w godzinach od 9.00 do Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG w Collegium Altum w godzinach zapisy od r. warsztat prowadzić będzie główna księgowa ogólnopolskiej firmy działającej na rynku instytucjonalnym. W warsztatach udział mogą wziąć studenci studiów stacjonarnych UEP Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Wykorzystanie Manufacturing Resource Planing w procesie zarządzania Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Wykorzystanie Manufacturing Resource Planning w procesie zarządzania celem warsztatu jest zapoznanie studentów z zasadami działania zintegrowanego systemu informatycznego w ujęciu praktycznego wykorzystania MRP II. W ramach warsztatu omówione zostanie: Podejście procesowe w organizacji, Systemy Informatyczne Zarządzania, Charakterystyka i ewolucja systemów MRP, Zasady działania zintegrowanego systemu informatycznego w ujęciu praktycznego wykorzystania MRP II. Warsztat odbędzie się w dniu 23 października 2013 r. w sali 1111 w Collegium Altum w godzinach od do Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG 1411 w Collegium Altum w godzinach

2 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Kształtowanie wartości nieruchomości komercyjnej (w ramach: Zarządzanie nieruchomością biurową na wynajem). Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat pt.: 'Kształtowanie wartości nieruchomości komercyjnej' w ramach cyklu warsztatów dotyczących: 'Zarządzanie nieruchomością biurową na wynajem'. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z zasadami zarządzania nieruchomością komercyjną, a także z powiązanymi z zarządzaniem aspektami: zasadami wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym oraz problemem pozyskiwania najemców w praktyce. Istotnym elementem warsztatów będzie ukazanie licznych przykładów nieruchomości komercyjnych będących przedmiotem zarządzania, wyceny i obrotu. Część zajęć odbywać się będzie na terenie nieruchomości biurowej. W ramach warsztatów omówione zostanie: - biznesplan plan jako narzędzie zarządcy nieruchomości - optymalny plan wykorzystania budynku case study - rola pośrednika w maksymalizacji przychodu z nieruchomości biurowej: pozyskanie przygotowanie - wynajęcie - zasady wyceny nieruchomości biurowej (możliwe podejścia, metody i techniki) - analiza rynku najmu powierzchni biurowych zasady i przykłady - analiza transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości biurowych przykłady - przykłady wyceny nieruchomości biurowych - wizja lokalna budynku biurowego Warsztat odbędzie się w dniach 24 października w godzinach od do (sala 1111, w Collegium Altum); 25 października w godzinach od 9 do (sala 1111 w collegium Altum) oraz w dniu 26 października w godzinach od 9.00 do (sala 1111 w Collegium Altum).. Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG w Collegium Altum w Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Zarządzanie należnościami w czasach kryzysu. Ochrona wierzytelności, mediacje, trudni dłużnicy (w ramach Praktyczne problemy Zarządzania finansami przedsiębiorstwa ). Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat pt.: Zarządzanie należnościami w czasach kryzysu. Ochrona wierzytelności, mediacje, trudni dłużnicy. Warsztat odbędzie się w ramach cyklu wykładów pt.: Praktyczne problemy Zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Tematyka warsztatu dotyczy zagadnień związanych z zarządzaniem należnościami w trudnych czasach kryzysu. Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych zatorami płatniczymi, zostaną przedstawione zasady i procedury minimalizujące ryzyko powstawania przeterminowanych należności oraz źródła zdobywania informacji o wypłacalności kontrahenta. Szkolenie jest tak zaprojektowane, aby skutecznie rozwiązywać konkretne problemy, z którymi spotykają się przedsiębiorstwa. Uczestnicy warsztatu będą mogli nabyć wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz aktywnie uczestniczyć w prowadzonych zajęciach. Warsztat odbędzie się w dniu 24 października w sali 1411, w Collegiu Altum, w godzinach od 9.00 do Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG w Collegium Altum w godzinach (od r.).

3 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Assessing small-area statistics based on register data Zapraszamy na warsztat umiejętności specjalistycznych poświęcony wykorzystaniu nowoczesnych metod statystycznej analizy danych w środowisku R i SAS. Warsztat będzie realizowany w dwóch wzajemnie powiązanych częściach. Głównym celem pierwszej części warsztatów pt. Assessing small-area statistics based on register data jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zastosowania nowoczesnych metod estymacji tj. statystyki małych obszarów w połączeniu z wykorzystaniem danych pochodzących z rejestrów i jednego z najlepszych programów statystycznych - R. W ramach tej części warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności stosowania najnowszych metod, modeli i technik jakie oferuje statystyka małych obszarów dla danych pochodzących z rejestrów, a jakie stosowane są w wiodących pod względem metodologii krajowych urzędach statystycznych. Druga część warsztatów poświęcona będzie praktycznemu zastosowaniu programu SAS w kontekście przygotowania danych do różnego rodzaju analiz oraz nieklasycznym metodom wnioskowania statystycznego obejmujących m.in. estymację pośrednią oraz kalibrację. Zagadnienia poruszane podczas warsztatów będą szczegółowo omawiane w programach R i SAS. W trakcie warsztatów uczestnik: zdobędzie cenne umiejętności związane z wykorzystaniem i praktycznym zastosowaniem metod statystyki małych obszarów, pozna możliwości jednych z najlepszych programów służących do modelowania, raportowania, przetwarzania i analizy danych R oraz SAS, wykorzystywanych jako podstawowe narzędzie pracy specjalistów zatrudnionych w wiodących krajowych urzędach statystycznych oraz firmach analitycznych na całym świecie, zyska wiedzę na temat praktycznego wykorzystania metod ilościowych. Pierwsza część warsztatu przeprowadzona będzie w języku angielskim i odbędzie się dnia 24 października 2013 roku w godzinach w laboratorium komputerowym Centrum Informatyki, budynek A. Zajęcia poprowadzi wybitny ekspert z zakresu statystyki małych obszarów i integracji danych prof. Li-Chun Zhang z Norweskiego Urzędu Statystycznego. Druga część warsztatów z programem SAS przeprowadzona zostanie w języku polskim w pierwszym półroczu 2014 roku. Zajęcia poprowadzi kierownik Ośrodka Statystyki Małych Obszarów mgr Tomasz Józefowski z Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Zapisy na warsztat w Biurze KDG (1413) w Collegium Altum w godzinach od r. W warsztatach udział mogą brać studenci studiów stacjonarnych UEP znający podstawy programu R i SAS oraz język angielski w stopniu komunikatywnym Warsztat umiejętności specjalistycznych - Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Praktyczne aspekty funkcji pieniądza w czasie Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat pt.: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Praktyczne aspekty funkcji pieniądza w czasie, który odbędzie się w ramach cyklu wykładów dotyczących Praktycznych problemów zarządzania finansami. Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zastosowaniami matematyki finansowej w pracy doradcy finansowego. Słuchacz pozna praktyczne zastosowania rozwiązań stosowanych w matematyce finansowej w pracy doradcy finansowego. Nabędzie umiejętności przekazywania tej wiedzy klientom spoza rynku finansowego. Zrozumie czym jest wartość pieniądza w czasie. Będzie w stanie prognozować potencjał firm w przyszłości. Szczegółowy program obejmuje: 1. Strumienie pieniędzy 2. Kredyty

4 - spłata kredytów w równych płatnościach - spłata kredytów w płatnościach malejących 3. Renty pewne 4. Prognozowanie przyszłych zdarzeń - model regresji liniowej - modele regresji nieliniowej Warsztat prowadzi Informatyk programista. Właściciel firmy zajmującej się doradztwem finansowym dla przedsiębiorstw: obejmujące finanse, wyceny badania i restrukturyzację. Warsztat odbędzie się w dniu 24 października 2013 r, w sali 1111 w Collegium Altum w godzinach od 9.00 do Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG w Collegium Altum w godzinach (od r.) Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Jak skutecznie zarządzać należnościami przedsiębiorstwa na rynku instytucjonalnym. Windykacja i komunikacja z klientem (w ramach: Praktyczne problemy zarządzania finansami przedsiębiorstw Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Jak skutecznie zarządzać należnościami przedsiębiorstwa na rynku instytucjonalnym. Windykacja i komunikacja z klientem, który odbędzie się w cyklu warsztatów pt.: 'Praktyczne problemy zarządzania finansami przedsiębiorstw. Tematyka warsztatu dotyczy zagadnień związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie wszystkich aspektów związanych z windykacją oraz przedstawienie dozwolonych środków i metod windykacji należności. Szkolenie jest tak zaprojektowane, aby skutecznie rozwiązywać konkretne problemy, z którymi spotykają się przedsiębiorstwa. Uczestnicy warsztatu będą mogli nabyć wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz aktywnie uczestniczyć w prowadzonych zajęciach. Warsztat odbędzie się w dniu 25 października w sali 1111 w Collegium Altum, w godzinach od do Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG w Collegium Altum w godzinach (od r.) Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Kształtowane wartości nieruchomości komercyjnej (w ramch: zarządzanie nieruchomością biurową na wynajem). Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat pt.: 'Kształtowanie wartości nieruchomości komercyjnej' w ramach cyklu warsztatów dotyczących: 'Zarządzanie nieruchomością biurową na wynajem'. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z zasadami zarządzania nieruchomością komercyjną, a także z powiązanymi z zarządzaniem aspektami: zasadami wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym oraz problemem pozyskiwania najemców w praktyce. Istotnym elementem warsztatów będzie ukazanie licznych przykładów nieruchomości komercyjnych będących przedmiotem zarządzania, wyceny i obrotu. Część zajęć odbywać się będzie na terenie nieruchomości biurowej. W ramach warsztatów omówione zostanie: - biznesplan plan jako narzędzie zarządcy nieruchomości - optymalny plan wykorzystania budynku case study - rola pośrednika w maksymalizacji przychodu z nieruchomości biurowej: pozyskanie

5 przygotowanie - wynajęcie - zasady wyceny nieruchomości biurowej (możliwe podejścia, metody i techniki) - analiza rynku najmu powierzchni biurowych zasady i przykłady - analiza transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości biurowych przykłady - przykłady wyceny nieruchomości biurowych - wizja lokalna budynku biurowego Warsztat odbędzie się w dniach 7 listopada w godzinach od do (sala 1111, w Collegium Altum); 8 listopada w godzinach od 9 do (sala 1111 w Collegium Altum) oraz w dniu 9 listopada w godzinach od 9.00 do (zajęcia terenowe). Zapisy w czwartki i piątki (od 3.X.2013) w Biurze KDG w Collegium Altum (1411) w Warsztat umiejętności specjalistycznych - Wybrane zagadnienia z rekrutacji i selekcji Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Wybrane zagadnienia z rekrutacji i selekcji. Celem warsztatu jest zdobycie praktycznej wiedzy na temat skutecznego przygotowania procesu rekrutacji i selekcji jak również pokazania siebie jako aplikanta od najlepszej strony. W trakcie warsztatu szczegółowo zostaną omówione następujące zagadnienia: - wprowadzenie w świat procesu rekrutacji i selekcji; - poznanie etapów i rodzajów rekrutacji ; - podział rekrutacji, ich wady i zalety - analiza stanowiska pracy, przygotowanie profilu wymagań, przygotowanie ogłoszenia ćwiczenia - zapoznanie się z metodami selekcji i ich omówienie - analiza życiorysów, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; - rodzaje rozmów kwalifikacyjnych - organizacja czasu i przestrzeni w trakcie spotkania; - wykorzystanie różnych rodzajów pytań w trakcie rozmów kwalifikacyjnych; - znaczenie komunikacji niewerbalnej; - przepisy prawa pracy mające wpływ na przebieg rekrutacji; Warsztat odbędzie się w dniu 07 listopada 2013 r. w sali 1111 w Collegium Altum, w godzinach od 9.00 do Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG w Collegium Altum w godzinach (od r.). W warsztatach udział mogą brać studenci studiów stacjonarnych UEP Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - MSP i ich strategie biznesowe w dobie globalizacji (w odniesieniu do zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi). Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat pt.: MSP i ich strategie biznesowe w dobie globalizacji' (w odniesieniu do zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi). Celem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu polityki personalnej i strategicznego zarządzania kapitałem społecznym. Warsztat składa się z trzech modułów: pierwszy odnosi się do funkcji personalnych i metod ich zaspakajania oraz przepisów prawa pracy w procesie zarządzania personelem. Poruszone zostaną zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników, motywowaniem oraz oceną

6 pracowniczą. Moduł drugi to tematyka związana z organizacją pracy pracowników. Omówione zostaną zagadnienia związane z delegowaniem uprawnień, strategią przywództwa, organizacją pracy. Ostatni moduł odnosi się do metod twórczego myślenia. Zatrudnianie pracowników to posiadanie żywych aktywów w organizacji co często prowadzi do powstawania konfliktów. Warsztaty są próbą odpowiedzi na pytania dotyczące źródeł konfliktów, metod ich rozwiązania oraz narzędzi zapobiegających ich powstawaniu. Dzięki różnorodności poruszanych zagadnień warsztaty pozwolą zdobyć umiejętności zarządzania polityką personalną, możliwość wyboru optymalnego systemu organizacji pracy dla specyfiki przedsiębiorstwa i poszczególnych grup pracowników, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz zastosowania metod zapobiegających ich powstawaniu. Moduł I. Polityka personalna i strategiczne zarządzanie kapitałem społecznym. Funkcje personalne w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce. 1. Dobór kadr do organizacji. a. Budowanie zespołu. b. Komunikowanie. c. Opis stanowiska pracy i określenie ról. d. Rekrutacja. e. Strategia selekcji. f. Wdrożenie pracownika. 2. Oceny pracownicze. a. Analiza metod ocen pracowniczych. b. Tworzenie kwestionariusza ocen. c. Rozmowy oceniające. Prawo pracy w procesie zarządzania personelem. 1. Analiza źródeł prawa. 2. Umowy stosunku prawa pracy. 3. Alternatywne metody zawierania umów pracowniczych. Zarządzanie stosunkami pracy. Moduł II. Organizacja pracy. Delegowanie uprawnień. Organizacja czasu pracy w grupie. 1. Integracja własnego czasu pracy z czasem współpracowników. 2. Krzywa wydajności. 3. Zasada zarządzania priorytetami. 4. Zasada Pareto. 5. Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie. Korzyści wynikające z lepszego zarządzania czasem. 6. Organizacja pracy grupy. 7. Bariery w planowaniu i ich przezwyciężanie. 8. Formy kontroli pracy. Delegowanie uprawnień. Delegowanie uprawnień założenia 1.1. sprecyzowanie zakresu zadań i kompetencji 1.2. analiza kompetencji oraz predyspozycji współpracowników 1.3. dobór odpowiednich zadań do kompetencji pracownika, czyli granice delegowania

7 2. Delegowanie uprawnień zasady 1.1. jakie uprawnienia można delegować 1.2. w jakich sytuacjach dokonywać delegowania 1.3. jak dobrać oraz zmotywować pracownika do przejęcia uprawnień 1.4. błędy w delegowaniu i sposoby ich przezwyciężania 3. Proces delegowania uprawnień 1.1. określenie znaczenia delegowanego uprawnienia w całościowym systemie pracy firmy 1.2. zasad i kryteriów 1.3. przedstawienie informacji i metod realizacji 1.4. techniki udzielania pomocy oraz wsparcia delegowanemu Moduł III. Techniki twórczego myślenia Kreatywność jako proces grupowy. Znaczenie sposobów komunikowania się podczas pracy grupy kreatywnej. 1. Dlaczego warto słuchać i dlaczego jest to takie trudne. 2. Bariery komunikacyjne w kreatywności. Techniki twórczego myślenia 1. Fazy twórczego myślenia 2. Strategie myślenia innowacyjnego 3. Techniki pracy twórczej a) myślenie równoległe b) metoda sześciu kapeluszy c) burza mózgów d) kwiat lotosu Konflikt w organizacji 1. Konflikt w organizacji - geneza, natura, zakres 2. Konsekwencje konfliktów - krótko, średnio i długoterminowe 3. Typy konfliktów i ich wpływ na kulturę i klimat organizacji 4. Style rozwiązywania konfliktów - autodiagnoza 5. Radzenie sobie z negatywnym zachowaniem 6. Redukowanie i unikanie konfliktów personalnych 7. Techniki rozwiązywania konfliktów 8. Wpływanie na zachowania innych menedżerów i członków zespołu Budowanie dobrej atmosfery w firmie Warsztat odbędzie się w dniach: r. w godzinach od w sali 1111 w Collegium Altum r. w godzinach od w sali 1111 w Collegium Altum r. w godzinach od w sali 1111 w Collegium Altum Zapisy w czwartki i piątki (od r.) w Biurze KDG w Collegium Altum w

8 Warsztat umiejętności specjalistycznych - Resourcing jako sposób na oszczędne zarządzanie w przedsiębiorstwie Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Resourcing jako sposób na oszczędne zarządzanie w przedsiębiorstwie. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z procesem przenoszenia produkcji i z jego korzyściami. Chcesz się dowiedzieć jak rozsądnie oszczędzać i zarabiać w przedsiębiorstwie?! Poznaj proces przenoszenia produkcji! Zdobądź wiedzę na jego temat! Poznaj podstawowe i zaawansowane kroki procesu paszportowego, jego wdrażanie i wypływające z niego korzyści. Na warsztatach poznasz przykłady praktycznego zastosowania w różnych dziedzinach, także stykowych oraz nowych technologiach. Nie czekaj, nauka idzie do przodu! Wykorzystaj to! W programie między innymi: 1. Co to jest przenoszenie produkcji? 2. Bibliografia. 3. Czynniki wpływające na stworzenie i rozwój procesu bramkowego. 4. Jakie wymagania stawia nam Klient? 5. Rodzaje strat. 6. Czym jest wykres góry lodowej? 7. Przypomnienie idei Lean Manufacturing. 8. Opis zagadnienia. 9. Macierz dokumentacji. 10. Kto może zarządzać projektem? 11. Zgłoszenie projektu. 12. Wymagania stawiane podwykonawcy. 13. Proces paszportowy. 14. Znaczenie w nowych technologiach na przykładzie biomechaniki. 15. Podsumowanie - Słabe i mocne strony. Warsztat odbędzie się w dniu 14 listopada 2013 r, w sali 1111 w Collegium Altum w godzinach od 9.00 do Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG w Collegium Altum w godzinach (od r.) Warsztat umiejętności specjalistycznych - Przedsiębiorstwo na obszarach wiejskich - założenie, rozwój, dotacje Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: 'Przedsiębiorstwo na obszarach wiejskich - założenie, rozwój, dotacje'. Celem warsztatu jest: przedstawienie i poznanie możliwości rozwoju własnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich możliwości rozwoju i finansowania działalności gospodarczej. 'Przedsiębiorstwo na obszarach wiejskich - założenie, rozwój, dotacje' - dowiedz się jak wielki potencjał drzemie na obszarach wiejskich. Przekonaj się, że polska wieś to idealny teren na rozwój własnej przedsiębiorczości. Na zajęciach dowiesz się jak założyć własną firmę, jak w pełni ją rozwinąć oraz jak i gdzie szukać dodatkowych źródeł finansowania swojego biznesu. Szczegółowy program obejmuje: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich sytuacja w Polsce i Europie Warunki rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

9 Ścieżka rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej Możliwości rozwoju i sposoby finansowania własnego przedsiębiorstwa Dobre praktyki Warsztat odbędzie się w dniu 14 listopada 2013 r, w sali 1111 w Collegium Altum w godzinach od do Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG w Collegium Altum (1411) w godzinach (od r.) Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Narzędzia wspomagające pracę działów sprzedaży i zaopatrzenia na przykładzie branży motoryzacyjnej przedsiębiorstwa handlowego Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat pt.: Narzędzia wspomagające pracę działów sprzedaży i zaopatrzenia na przykładzie branży motoryzacyjnej przedsiębiorstwa handlowego. Zamierzasz w przyszłości założyć własny biznes? Przyjmij zatem do wiadomości że czeka Ciebie wiele spotkań z potencjalnymi klientami i dostawcami. Jeśli chcesz poznać od kuchni tajniki dobrej obsługi klienta, zmagania z dostawcami, trudy negocjacji cenowych i dyskretną walkę z konkurencją, to warsztaty są właśnie dla Ciebie! Twoje dotychczasowe wyobrażenia o handlu, Twoja wiedza teoretyczna którą już posiadasz ma szansę konfrontacji z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem prowadzącego. Szczegółowy program warsztatu: 1.Rola klienta w przedsiębiorstwie 2.Oczekiwania klientów i metody ich spełniania 3. Psychologiczne aspekty obsługi 4. Doskonalenie jakości obsługi jako jeden z czynników pozyskiwania nowych klientów Warsztat odbędzie się w dniu 15 listopada 2013 r. w sali 1111 w Collegium Altum, w godzinach od Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG w Collegium Altum w godzinach (od r.) Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Finansowanie przedsiębiorstw przez bank komercyjny. aspekty praktyczne Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Finansowanie przedsiębiorstw przez bank komercyjny. aspekty praktyczne., który odbędzie się w ramach cyklu warsztatów pt.: Praktyczne problemy finansowania przedsiębiorstw. Celem warsztatów Finansowanie przedsiębiorstw przez bank komercyjny aspekty praktyczne jest przybliżenie jego uczestnikom zagadnień związanych z finansowaniem działalności i rozwoju przedsiębiorstw przez bank komercyjny. Podczas warsztatów na podstawie case study uczestnicy zapoznają się z charakterystycznymi elementami procesu kredytowego, zarządzania ryzykiem kredytowym, a także rolą jego uczestników. Program spotkania zakłada także poruszenie aspektów nie tylko profesjonalnej sprzedaży usług bankowych SPIN, co sposobów doprowadzenia do implementacji niestandardowych rozwiązań wobec ponadstandardowych oczekiwań przedsiębiorców. Warsztaty będą prowadzone w formie synergii wykładu, dyskusji i pracy w grupach. Warsztat prowadzić będzie pan mgr Krzysztof Simon, prawnik, Decydent Kredytowy w Pionie Ryzyka Bankowości Przedsiębiorstw Citi Handlowy Bank Handlowy w Warszawie SA.

10 Warsztat odbędzie się w dniu 20 listopada 2013 roku w sali 1111 w Colegium Altum w godzinach od do Zapisy w czwartki i piątki (od r.) w Biurze KDG w Collegium Altum (1411) w Warsztat umiejętności specjalistycznych - Wykorzystanie Lean Manufacturing w doskonaleniu procesów produkcyjnych i zarządczych Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Wykorzystanie Lean Manufacturing w doskonaleniu procesów produkcyjnych i zarządczych. Celem warsztatu jest poznanie możliwości wykorzystania podejścia Lean w doskonaleniu procesów produkcyjnych i zarządzających oraz przedstawienie praktycznego wykorzystania narzędzia Lean w doskonaleniu procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Uczestnicy będą mieli możliwość: Zapoznania się z podejściem Lean Zrozumienia podstaw ciągłego doskonalenia Zapoznania się z wybranymi narzędziami Lean Warsztat odbędzie się w dniu 21 listopada 2013 roku w sali 1111 w Collegium Altum w godzinach od 9.00 do Zapisy w czwartki i piątki (od r.) w Biurze KDG w Collegium Altum (1411) w Warsztat umiejętności specjalistycznych - Key Performance Indicators w środowisku operacyjnym współczesnego przedsiębiorstwa Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Key Performance Indicators w środowisku operacyjnym współczesnego przedsiębiorstwa. Celem warsztatu jest poznanie Key Performance Indicators stanowiących nowoczesne spojrzenie na efektywne zarządzanie operacjami. W ramach warsztatu poruszona będzie problematyka: Przedstawienie praktycznego wykorzystania KPI w strukturze współczesnego, efektywnie funkcjonującego przedsiębiorstwa, Zrozumienie zasad identyfikowania wskaźników w organizacji, Zapoznanie się z kategoryzacją KPI. Warsztat odbędzie się w dniu 21 listopada 2013 roku w sali 1111 w Collegium Altum w godzinach od do Zapisy w czwartki i piątki (od r.) w Biurze KDG w Collegium Altum (1411) w Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Terminowe transakcje walutowe jako narzędzia ograniczania ryzyka niekorzystnych zmian kursowych i ich wpływu na wynik finansowy firmy Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Terminowe transakcje walutowe jako narzędzia ograniczania ryzyka niekorzystnych zmian kursowych i ich wpływu na wynik

11 finansowy firmy, który odbędzie się w ramach cyku warsztatów pt.: Transakcje rynku finansowego: zarządzanie ryzykiem kursu walutowego i stopy procentowej. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z instrumentami rynku finansowego w kontekście możliwości użycia ich do ograniczania ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W trakcie warsztatu uczestnicy nabędą następujące umiejętności: 1. Szacowania terminowych kursów walutowych w oparciu o kursy spot i bieżące stawki stóp procentowych. 2. Zarządzania otwartą pozycją walutową dzięki transakcjom spot i transakcjom terminowego rynku walutowego. 3. Stosowania zabezpieczeń kursów przyszłych przepływów finansowych wyrażonych w walucie, za pomocą zróżnicowanych instrumentów i strategii. Na warsztacie poruszone zostaną następujące problemy: 1. Ryzyko gospodarcze i jego rodzaje. 2. Ryzyko walutowe (kursy walutowe, definicja i ich funkcje, od czego zależą, czynniki wpływające na zmianę kursów walutowych). 3. Różnice kursowe w rachunku ekonomicznym. 4. Rynek walutowy, główne pojęcia. 5. Uczestnicy rynku walutowego. 6. Kwotowania waluty, kursy walutowe. 7. Transakcje spot. 8. Naturalne zabezpieczanie ryzyka zmiany kursu walutowego (zakup waluty spot, kredyty i pożyczki walutowe). 9. Transakcje terminowe forward, definicja, zastosowanie, punkty SWAP. Warsztat prowadzi mgr Jarosław Kaczyński, Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ekspert WIPH, w latach konsultant w biznesie, zarządzający regionalnym biurem sprzedaży ogólnopolskiej firmy handlowej. Warsztat odbędzie się w dniach: r. w godzinach od 9.00 do w sali 1111 w Collegium Altum (cz. 1) r. w godzinach od 9.00 do w sali 1111 w Collegium Altum (cz. 2) Zapisy w czwartki i piątki (od r.) w Biurze KDG w Collegium Altum w Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Zarządzanie konfliktem w organizacji, tworzenie procedur włączających nowe algorytmy postępowań w istniejące, zastane systemy zarządzania Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Zarządzanie konfliktem w organizacji, tworzenie procedur włączających nowe algorytmy postępowań w istniejące, zastane systemy zarządzania, który odbędzie się w ramach cyku warsztatów pt.: Transakcje rynku finansowego: zarządzanie ryzykiem kursu walutowego i stopy procentowej. Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów (metoda win/win). Wykazania różnic w podejściu tradycyjnym, a proponowanym i ich skutków w organizacji. W ramach warsztatu uczestnicy będą mogli spotkać się z praktykiem (18 lat pracy, na stanowiskach: handlowca, managera działu sprzedaży, konsultanta w biznesie, od kilku lat prowadzącego wykłady i warsztaty), W trakcie zajęć omówione zostaną: - Zmiana w postrzeganiu konfliktu, zamiast problemu szansa na rozwój.

12 - Opanowanie umiejętności, procedur i schematów postępowań (umiejętności twarde) do konstruktywnego i kreatywnego zarządzania konfliktem. Szczegółowy program warsztatu obejmuje: 1. Definicja konfliktu 2. Możliwy wpływ na organizację 3. Postrzeganie tradycyjne i tradycyjne metody zaradcze 4. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktu (wykład) 6. Case study 5. Ćwiczenia i warsztaty praktyczne Warsztat prowadzi mgr Jarosław Kaczyński, Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ekspert WIPH, w latach konsultant w biznesie, zarządzający regionalnym biurem sprzedaży ogólnopolskiej firmy handlowej. Warsztat odbędzie się w dniach: r. w godzinach od do w sali 1111 w Collegium Altum Zapisy w czwartki i piątki (od r.) w Biurze KDG w Collegium Altum w Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Zakończenie roku obrachunkowego w bilansie i podatkach. Prace bilansowe w praktyce. Ustalanie wyniku finansowego podatkowo i bilansowo, rozliczenie z US Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Zakończenie roku obrachunkowego w bilansie i podatkach. Prace bilansowe w praktyce. Ustalanie wyniku finansowego podatkowo i bilansowo, rozliczenie z US. Warsztat odbędzie się w ramach cyklu warsztatów dotyczących Praktycznych problemów zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Celem warsztatu jest zapoznanie studentów z ważnymi elementami składającymi się na zamknięcie ksiąg rachunkowych we firmie, omówienie poszczególnych etapów prac składających się na prawidłowe zakończenie roku obrachunkowego w bilansie i w podatkach, przekazanie studentom praktycznych rad i wskazówek dotyczących tematu. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w dziale księgowości, docelowo na samodzielnym stanowisku (samodzielny księgowy, główny księgowy). Uczestnicy zapoznają się z praktyczną stroną tematu-jak prawidłowo zamknąć księgi rachunkowe, jak rozliczyć roczny podatek dochodowy, jak sporządzić deklarację Vat i porównać ją z księgami. Na szkoleniu uczestnicy otrzymają konkretną wiedzę jak zweryfikować poszczególne grupy kont od Zapoznają się z trudnym tematem podatku odroczonego-jak i kiedy tworzy się go w praktyce. Przykłady i przekazana wiedza będzie w oparciu o firmę podlegającą badaniu biegłego rewidenta. Szczegółowy program obejmuje: 1. Umiejętność sporządzenia deklaracji VAT-7 2. Umiejętność sporządzenia deklaracji CIT-8 na podstawie ksiąg 3. Omówienie poszczególnych etapów prac składających się na zamknięcie roku obrachunkowego 4. Weryfikacja każdej grupy kont-wskazówki praktyczne 5. Ustalanie wyniku bilansowego-wyceny należności, zobowiązań, kredytów 6. Ustalenie podatku odroczonego w praktyce 7. 2 wyniki w firmie-jak sobie z tym poradzić 8. Sprawozdanie finansowe 9. Współpraca z biegłym rewidentem-na co zwrócić uwagę Warsztat odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 r. w godzinach od 9.00 do 15.00, w sali 1111

13 w Collegium Altum. Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG w Collegium Altum w zapisy od r Warsztat umiejętności specjalistycznych - Pomiary geodezyjne jako element procesu inwestycyjnego Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Pomiary geodezyjne jako element procesu inwestycyjnego. Celem warsztatu jest ukazanie fundamentalnego znaczenia Geodezji jako dziedziny nauki, wiedzy oraz techniki, której zastosowanie ma istotny wpływ na całokształt procesu inwestycyjnego, od fazy projektowej, poprzez etap realizacji, etap oddawania do użytku i eksploatacji, aż do etapu wpisu do rejestrów publicznych. W trakcie warsztatu uczestnik zapozna się z warsztatem pracy geodety w procesie inwestycyjnym. Nabędzie umiejętność rozpoznawania rodzajów map oraz ich analizy. Pozna istotę i cel prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym mapy zasadniczej jako podstawowego opracowania kartograficznego w procesie inwestycyjnym. Uczestnik wykona pomiar podstawowych elementów w geodezji z analizą błędów. Problematyka warsztatu: Geodezja jako nauka i technika w procesie inwestycyjnym Rodzaje map i ich analiza Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny Mapa zasadnicza jako podstawowe opracowanie kartograficzne w procesie inwestycyjnym Pomiar podstawowych elementów w geodezji Obserwacje nadliczbowe i analiza błędów Warsztat odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 roku w sali 1111 w Collegium Altum w godzinach od 09 do Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG w Collegium Altum w godzinach (od r.) Warsztat umiejętności specjalistycznych - Określanie wartości nieruchomości - ćwiczenia praktyczne Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Określanie wartości nieruchomości - ćwiczenia praktyczne. Celem warsztatu jest przedstawienie i przećwiczenie krok po kroku procedury wyceny nieruchomości poprzez proces sporządzania operatu szacunkowego z uwzględnieniem różnych rodzajów nieruchomości, pozyskiwania danych o nieruchomościach oraz analizą rynku nieruchomości. Uczestnik nabywa wiedzę na temat rodzajów nieruchomości, analizie praw do nieruchomości oraz podejściach, metodach i technikach wyceny nieruchomości. Nabywa umiejętność właściwego oznaczenia przedmiotu wyceny poprzez analizę różnorodnych rejestrów publicznych będących źródłem informacji o nieruchomościach oraz umiejętność wyboru właściwego rynku nieruchomości, pozyskiwania danych o nim i jego analiza. Uczestnik dokona określenia wartości nieruchomości. W trakcie warsztatu poruszone zostaną problemy: Nieruchomość zagadnienia podstawowe Charakterystyka sposobów wyceny nieruchomości

14 Określenie przedmiotu i zakresu wyceny Określenie celu i podstaw prawnych wyceny Źródła danych o nieruchomości i ich analiza Przeznaczenie nieruchomości Charakterystyka i analiza rynku nieruchomości Określenie wartości nieruchomości Warsztat odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 roku w sali 1411 w Collegium Altum w godzinach od 09 do Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG (1411) w Collegium Altum w godzinach (od r.) Warsztat umiejętności specjalistycznych - Wycena nieruchomości lokalowych w świetle obowiązujących przepisów prawa Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Wycena nieruchomości lokalowych w świetle obowiązujących przepisów prawa. Celem warsztatu jest przedstawienie i przećwiczenie krok po kroku procedury wyceny nieruchomości lokalowych poprzez proces sporządzania operatu szacunkowego z uwzględnieniem różnych typów nieruchomości lokalowych, pozyskiwania danych o nieruchomościach lokalowych oraz analizą rynku nieruchomości. Uczestnik nabywa wiedzę na temat rodzajów nieruchomości, analizie praw do nieruchomości oraz podejściach, metodach i technikach wyceny nieruchomości. Nabywa umiejętność właściwego oznaczenia przedmiotu wyceny poprzez analizę różnorodnych rejestrów publicznych będących źródłem informacji o nieruchomościach oraz umiejętność wyboru właściwego rynku nieruchomości, pozyskiwania danych o nim i jego analiza. Uczestnik dokona określenia wartości nieruchomości lokalowej. W trakcie warsztatu poruszone zostaną problemy: Nieruchomość zagadnienia podstawowe Nieruchomość lokalowa jako szczególny rodzaj nieruchomości Charakterystyka sposobów wyceny nieruchomości lokalowych Określenie przedmiotu i zakresu wyceny Określenie celu i podstaw prawnych wyceny Źródła danych o nieruchomości i ich analiza Przeznaczenie nieruchomości Charakterystyka i analiza rynku nieruchomości Określenie wartości nieruchomości lokalowej Warsztat odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 roku w sali 1411 w Collegium Altum w godzinach od do 21. Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG (1411) w Collegium Altum w godzinach (od r.) Warsztat umiejętności specjalistycznych - Czynności geodety w procesie inwestycyjnym - ćwiczenia praktyczne Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Czynności geodety w procesie inwestycyjnym - ćwiczenia praktyczne. Celem warsztatu jest ukazanie fundamentalnego znaczenia Geodezji jako dziedziny nauki, wiedzy oraz techniki, której zastosowanie ma istotny wpływ na całokształt procesu inwestycyjnego, od fazy projektowej, poprzez etap

15 realizacji, etap oddawania do użytku i eksploatacji, aż do etapu wpisu do rejestrów publicznych. Uczestnik zapozna się z warsztatem pracy geodety w procesie inwestycyjnym. Nabędzie umiejętność rozpoznawania rodzajów map oraz ich analizy. Pozna istotę i cel prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym mapy zasadniczej jako podstawowego opracowania kartograficznego w procesie inwestycyjnym. Uczestnik wykona pomiar podstawowych elementów w geodezji z analizą błędów. 1. Geodezja jako nauka i technika w procesie inwestycyjnym 2. Geodeta jako uczestnik procesu inwestycyjnego 3. Rodzaje map i ich analiza 4. Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 5. Mapa zasadnicza jako podstawowe opracowanie kartograficzne w procesie inwestycyjnym 6. Podstawowe pomiary geodezyjne w procesie inwestycyjnym 7. Obserwacje nadliczbowe i analiza błędów Warsztat odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 roku w sali 1111 w Collegium Altum w godzinach od do Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG w Collegium Altum w godzinach (od r.) Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Zaawansowane strategie zarządzania ryzykiem walutowym, złożone terminowe transakcje rynku walutowego. Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: 'Zaawansowane strategie zarządzania ryzykiem walutowym, złożone terminowe transakcje rynku walutowego', który odbędzie się w ramach cyku warsztatów pt.: Transakcje rynku finansowego: zarządzanie ryzykiem kursu walutowego i stopy procentowej. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z instrumentami rynku finansowego w kontekście możliwości użycia ich do ograniczania ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają następujące produkty: 1 Kontrakty NDF. 2. Transakcje SWAP 3. Opcja terminowa (opcja czasowa) 4. Standaryzowane kontrakty walutowe futures (definicja, zasady działania, możliwości wykorzystania, porównanie z kontraktami Forward) 5. Opcje walutowe - Opcje proste (waniliowe) - Proste strategie opcyjne - Opcje egzotyczne - przykłady - Opcje toksyczne (nieograniczone ryzyko wystawcy opcji) 6. Transakcje na rynku Forex (OTC) Warsztat prowadzi mgr Jarosław Kaczyński, Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ekspert WIPH, w latach konsultant w biznesie, zarządzający regionalnym biurem sprzedaży ogólnopolskiej firmy handlowej. Warsztat odbędzie się w dniach: r. w godzinach od 9.00 do w sali 1111 w Collegium Altum (cz. 1) r. w godzinach od do w sali 1111 w Collegium Altum (cz. 2) Zapisy w czwartki i piątki (od r.) w Biurze KDG w Collegium Altum w

16 Warsztat umiejętności specjalistycznych - Przegląd metod i narzędzi rekrutacji i selekcji Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Przegląd metod i narzędzi rekrutacji i selekcji. Celem warsztatu jest Zdobycie praktycznej wiedzy na temat narzędzi i metod używanych w rekrutacji i selekcji jak również wskazanie prawnych ograniczeń wynikających z norm prawnych. W szczególności w trakcie warsztatu poruszone zostaną problemy: - procesów rekrutacji i selekcji; - poznanie etapów, metod i technik wykorzystywanych w rekrutacji, dyskusja i ćwiczenia; - zapoznanie się z metodami selekcji i ich omówienie na przykładzie, analizy życiorysów, formularzy aplikacyjnych, technik symulacyjnych, analizy kompetencji, centrum oceny - przepisy prawa pracy mające wpływ na przebieg rekrutacji. Warsztat odbędzie się w dniu 05 grudnia 2013 r. w sali 1411 w Collegium Altum, w godzinach od 9.00 do Zapisy w czwartki i piątki (od 14 listopada) w Biurze KDG w Collegium Altum w godzinach W warsztatach udział mogą brać studenci studiów stacjonarnych UEP Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Obróbka zdjęć oraz tworzenie grafiki na potrzeby stron www Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Obróbka zdjęć oraz tworzenie grafiki na potrzeby stron www. Celem warsztatu jest nabycie przez studentów umiejętności samodzielnej obróbki zdjęć, tworzenia grafiki oraz animacji na potrzeby stron internetowych. Uczestnik nabędzie umiejętności w posługiwaniu się programami Gimp oraz Photoshop. Pozna metody obróbki zdjęć. Nauczy się tworzyć proste animacje. Szczegółowy zakres warsztatu: Kadrowanie i skalowanie. Narzędzia selekcji obrazu. Warstwy, Ścieżki. Tła stron www. Filtry. Animacje. Fotomontaże. Warsztat prowadzi Informatyk programista. Właściciel firmy zajmującej się tworzeniem programów na zamówienie firm oraz doradztwem finansowym dla przedsiębiorstw obejmującym finanse, wyceny badania i restrukturyzację. Warsztat odbędzie się w dniu 05 grudnia 2013 r. w sali 1411 w Collegium Altum w godzinach od do Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG w Collegium Altum (1411) w godzinach (od r.). W warsztatach udział mogą brać studenci studiów stacjonarnych UEP UWAGA uczestników prosimy o zabranie laptopów.

17 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Zarządzanie konfliktem w organizacji, tworzenie procedur włączających nowe algorytmy postępowań w istniejące, zastane systemy zarządzania Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Zarządzanie konfliktem w organizacji, tworzenie procedur włączających nowe algorytmy postępowań w istniejące, zastane systemy zarządzania, który odbędzie się w ramach cyku warsztatów pt.: Transakcje rynku finansowego: zarządzanie ryzykiem kursu walutowego i stopy procentowej. Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów (metoda win/win). Wykazania różnic w podejściu tradycyjnym, a proponowanym i ich skutków w organizacji. W ramach warsztatu uczestnicy będą mogli Spotkać się z praktykiem (18 lat pracy, na stanowiskach: handlowca, managera działu sprzedaży, konsultanta w biznesie, od kilku lat prowadzącego wykłady i warsztaty), W trakcie zajęć omówione zostaną: - Zmiana w postrzeganiu konfliktu, zamiast problemu szansa na rozwój. - Opanowanie umiejętności, procedur i schematów postępowań (umiejętności twarde) do konstruktywnego i kreatywnego zarządzania konfliktem. Szczegółowy program warsztatu obejmuje: 1. Definicja konfliktu 2. Możliwy wpływ na organizację 3. Postrzeganie tradycyjne i tradycyjne metody zaradcze 4. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktu (wykład) 6. Case study 5. Ćwiczenia i warsztaty praktyczne Warsztat prowadzi mgr Jarosław Kaczyński, Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ekspert WIPH, w latach konsultant w biznesie, zarządzający regionalnym biurem sprzedaży ogólnopolskiej firmy handlowej. Warsztat odbędzie się w dniach: r. w godzinach od 9.00 do w sali 1111 w Collegium Altum Zapisy w czwartki i piątki (od r.) w Biurze KDG w Collegium Altum w Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Wybrane aspekty zarządzania zespołem, przykłady z praktyki i ćwiczenia Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Wybrane aspekty zarządzania zespołem, przykłady z praktyki i ćwiczenia, który odbędzie się w ramach cyklu warsztatów pt.:.: Transakcje rynku finansowego: zarządzanie ryzykiem kursu walutowego i stopy procentowej. Zapraszamy na warsztaty prowadzone przez praktyka biznesu (18 lat pracy, na stanowiskach: handlowca, managera działu sprzedaży, konsultanta w biznesie, od kilku lat prowadzący wykłady i warsztaty). Na zajęciach poruszone zostaną następujące tematy: 1. Jak budować zespół. Co to są role i zadania, dublowane i rozłączne. 2. Cel zespołu jako podstawa budowania struktury 3. Jakość zarządzania zespołem 4. Procedury dla zespołu czy zespół dla procedur? Metody opracowań i wdrożeń. 5. Style kierowania.

18 6. Zarządzanie czasem, planowanie. 7. Delegowanie uprawnień 8. Rola motywacji 9. Komunikacja, a aktorstwo 10. Procedury kontroli i oceny członków zespołu 11. Rola wizji jako elementu wiarygodności szefa Warsztat odbędzie się w dniu r. w godzinach od do w sali 1111 w Collegium Altum Zapisy w czwartki i piątki (od r.) w Biurze KDG w Collegium Altum w Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Płacić za pracę? Modele wynagrodzeń jak wybrać właściwy dla danej grupy pracowników? Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat pt.: Płacić za pracę? Modele wynagrodzeń jak wybrać właściwy dla danej grupy pracowników?, który odbędzie się w ramach cyklu warsztatów pt.: 'MSP i ich strategie w dobie globalizacji' Celem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu stosowanych w firmach modeli wynagrodzeń. Wynagrodzenie za pracę jest prawnie zagwarantowanym uposażenie z którego pracownik nie może zrezygnować, tym samym jest również ważnym czynnikiem procesu motywacyjnego pracownika. Warsztaty dostarczają szeregu praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji procesu wyznaczania czynników wpływających na wynagrodzenie pracownika, wyboru modelu wynagrodzeń, czy redagowania regulaminu wynagradzania pracowników. W szczególności poruszone zostaną problemy: 1. Motywowanie przez wynagradzanie. 2. Modele wynagrodzeń. Płace stałe. Płace ruchome. Płace mieszane. 3. Polityka wynagradzania w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania zewnętrzne polityki wynagradzania Wynagrodzenia a koszty pracy Wynagrodzenia a przepisy prawa pracy Wynagrodzenia a rynek pracy Uwarunkowania wewnętrzne polityki wynagradzania. Strategia organizacji Wzrost elastyczności zatrudnienia wpływ na zmiany w systemach wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. 4.Dobór składników wynagrodzenia cele i zadania przedsiębiorstwa. Charakterystyka elementów systemu wynagrodzeń. Cele wprowadzania systemu motywacyjnego. Warsztat odbędzie się w dniu 11 grudnia 2013 roku w Collegium Altum w sali 1111 w godzinach od do Zapisy w czwartki i piątki (od r.) w Biurze KDG (1411) w Collegium Altum w

19 Warsztat umiejętności specjalistycznych - Wykorzystanie Manufacturing Resource Planning w procesie zarządzania Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Wykorzystanie Manufacturing Resource Planning w procesie zarządzania. Celem warsztatu jest zapoznanie studentów z zasadami działania zintegrowanego systemu informatycznego w ujęciu praktycznego wykorzystania MRP II. W ramach warsztatu omówione zostanie: Podejście procesowe w organizacji, Systemy Informatyczne Zarządzania, Charakterystyka i ewolucja systemów MRP, Zasady działania zintegrowanego systemu informatycznego w ujęciu praktycznego wykorzystania MRP II. Warsztat odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 r. w sali 1111 w Collegium Altum w godzinach od do Zapisy w czwartki i piątki (od ) w Biurze KDG 1411 w Collegium Altum w Warsztat umiejętności specjalistycznych - Środki trwałe a tarcza podatkowa Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat realizowany w ramach Praktyczne problemy zarządzani finansami przedsiębiorstw pt.: Środki trwałe a tarcza podatkowa. Amortyzacja środków trwałych nie pozostaje bez wpływu na wysokość płaconego podatku dochodowego. Odpisy amortyzacyjne znacząco wpływają na wysokość kosztów uzyskania przychodów, które determinują podstawę opodatkowania w PIT i CIT, dlatego warto poznać zasady dotyczące ich dokonywania. Może się bowiem okazać, że dzięki odpowiednio zastosowanej metodzie amortyzacji płacone przez nas podatki będą niższe. W ramach warsztatu omówione zostaną: 1.Środki trwałe w prawie podatkowym 2.Środki trwałe w prawie bilansowym 3.Obliczanie wartości początkowej środka trwałego 4.Stawki podatkowe obowiązujące. 5.Zastosowanie amortyzacji i jej obliczanie tarczy podatkowej Warsztat odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 roku w sali 1111 w Collegium Altum w godzinach od do Zapisy w czwartki i piątki (od ) w Biurze KDG w Collegium Altum w godzinach Warsztat umiejętności specjalistycznych - Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Praktyczne aspekty funkcji pieniądza w czasie Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat pt.: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Praktyczne aspekty funkcji pieniądza w czasie, który odbędzie się w ramach cyklu wykładów dotyczących Praktycznych problemów zarządzania finansami. Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zastosowaniami matematyki finansowej w pracy doradcy finansowego. Słuchacz pozna praktyczne zastosowania rozwiązań stosowanych w matematyce finansowej w pracy doradcy finansowego. Nabędzie umiejętności przekazywania tej wiedzy klientom

20 spoza rynku finansowego. Zrozumie czym jest wartość pieniądza w czasie. Będzie w stanie prognozować potencjał firm w przyszłości. Szczegółowy program obejmuje: 1. Strumienie pieniędzy 2. Kredyty - spłata kredytów w równych płatnościach - spłata kredytów w płatnościach malejących 3. Renty pewne 4. Prognozowanie przyszłych zdarzeń - model regresji liniowej - modele regresji nieliniowej Warsztat prowadzi Informatyk programista. Właściciel firmy zajmującej się doradztwem finansowym dla przedsiębiorstw: obejmujące finanse, wyceny badania i restrukturyzację. Warsztat odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 r, w sali 1111 w Collegium Altum w godzinach od 9.00 do Zapisy w czwartki i piątki w Biurze KDG w Collegium Altum (1411) w godzinach (od r.) Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Terminowe transakcje walutowe jako narzędzia ograniczania ryzyka niekorzystnych zmian kursowych i ich wpływu na wynik finansowy firmy Kadry dla Gospodarki zapraszają na warsztat nt.: Terminowe transakcje walutowe jako narzędzia ograniczania ryzyka niekorzystnych zmian kursowych i ich wpływu na wynik finansowy firmy, który odbędzie się w ramach cyku warsztatów pt.: Transakcje rynku finansowego: zarządzanie ryzykiem kursu walutowego i stopy procentowej. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z instrumentami rynku finansowego w kontekście możliwości użycia ich do ograniczania ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W trakcie warsztatu uczestnicy nabędą następujące umiejętności: 1. Szacowania terminowych kursów walutowych w oparciu o kursy spot i bieżące stawki stóp procentowych. 2. Zarządzania otwartą pozycją walutową dzięki transakcjom spot i transakcjom terminowego rynku walutowego. 3. Stosowania zabezpieczeń kursów przyszłych przepływów finansowych wyrażonych w walucie, za pomocą zróżnicowanych instrumentów i strategii. Na warsztacie poruszone zostaną następujące problemy: 1. Ryzyko gospodarcze i jego rodzaje. 2. Ryzyko walutowe (kursy walutowe, definicja i ich funkcje, od czego zależą, czynniki wpływające na zmianę kursów walutowych). 3. Różnice kursowe w rachunku ekonomicznym. 4. Rynek walutowy, główne pojęcia. 5. Uczestnicy rynku walutowego. 6. Kwotowania waluty, kursy walutowe. 7. Transakcje spot. 8. Naturalne zabezpieczanie ryzyka zmiany kursu walutowego (zakup waluty spot, kredyty i pożyczki walutowe). 9. Transakcje terminowe forward, definicja, zastosowanie, punkty SWAP. Warsztat prowadzi mgr Jarosław Kaczyński, Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ekspert WIPH, w latach konsultant w biznesie, zarządzający

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo