KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY EGZOTARIUM W SOSOWCU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY EGZOTARIUM W SOSOWCU"

Transkrypt

1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Instytut Architektury Krajobrazu Architektura Krajobrazu Agnieszka Helena Hammer Nr indeksu KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY EGZOTARIUM W SOSOWCU Praca magisterska Opiekun pracy dr hab. Tomasz Nowak prof. nadzw. Wrocław, czerwiec

2 Specjalne podziękowania dla mojego promotora, dr hab. Tomasz Nowak prof. nadzw., Który wykazał się ogromną cierpliwością i wyrozumiałością. Pracę swą dedykuje mojej mamie, która towarzyszyła mi przez wszystkie lata studia. 2

3 OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRACY Oświadczam, że niniejsza praca magisterska pt.: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY EGZOTARIUM - autorstwa AGNIESZKI HELENY HAMMER została przygotowana pod moim kierunkiem w Zakładzie Budownictwa i Architektury Krajobrazu i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego data czytelny podpis opiekuna pracy OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa: została napisana przez mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami USTAWY z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z ubieganiem się o tytuł naukowy lub zawodowy wyższej uczelni załączona w wersji elektronicznej jest identyczna z wersją wydrukowaną data czytelny podpis autora pracy 3

4 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY EGZOTARIUM W SOSOWCU Streszczenie pracy Celem mojej pracy jest stworzenie koncepcji adaptacji parku w kierunku arboretum, w harmonii z istniejącym egzotarium. Chciałam koncepcyjnie połączyć oba obiekty o różnych warunkach klimatycznych, ze szczególnym naciskiem na użytkowy charakter obiektu, a zarazem, zwracający uwagę na siebie, oddziaływujący na zwiedzających. Obiekt ma wywoływać wrażenie różnorodności przyrodniczej, a co za tym idzie, budzący zainteresowanie przypadkowego przechodnia pięknem i urokiem przyrody. Jego funkcją ma być tworzenie azylu i zatrzymania czasu w centrum rozpędzonego miasta. W pierwszej części pracy przybliżyłam obiekty szklarniowe, wykazując ich długoletnią historię w krajobrazie Europy i Polski, bez względu na wiek obiektów szklarniowych zawsze są harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz, a zarazem mocno zwracają na siebie uwagę. Druga część, to stan prawny adoptowanego terenu, inwentaryzacja terenu oraz inwentaryzacja istniejących obiektów przyrodniczych. Trzecia część jest częścią projektową z konkretnymi propozycjami architektonicznymi, propozycja nasadzeń nowych obiektów przyrodniczych i ustawienia małej architektury ogrodowo-parkowej. Koncepcja obejmuje stworzenie ogrodu botanicznego służącego dydaktyce i popularyzacji wiedzy przyrodniczej. Główny profil koncepcji to rośliny drzewiaste oraz kilka działów z roślinami krzewiastymi i zielnymi. Prezentowane mają tu być różne formy drzew i krzewów. Proponuje się podział parku na poszczególne działy i kolekcje. Słowa kluczowe: Park Arboretum Obiekt szklarniowy 4

5 CONCEPT OF DEVELOPMENT LAND AT EGZOTARIUM IN SOSOWCU Summary of work The purpose of my job is to create an adaptation of the concept of the park towards the arboretum, in harmony with existing egzotarium. I wanted to conceptually connect the two objects of different climatic conditions, with particular emphasis on the utilitarian nature of the object, and at the same time, requesting attention to himself which affects the public. The object is to give the impression the natural diversity, and thus, arousing the interest of accidental passerby the beauty and charm of nature. Its function is to be the creation of detention of asylum and the fast time in the center of town. In the first part of the glass objects closer, demonstrating their long history in Europe and the Polish countryside, regardless of age, greenhouse facilities are always harmoniously entered in the surrounding landscape, and also pay much attention to itself. The second part is the legal status of an adopted land, the land inventory and inventory of existing natural objects. The third part is the part of the design of architectural concrete proposals, the proposal for planting new plants and natural settings of small architectural gardens. The concept includes the creation of a botanical garden serving teaching and popularization of natural science. The core concept of the woody plants and several branches of herbaceous plants. Presented here are to be various forms of trees and shrubs. It is proposed that the division of the park at various sections and collections. Keywords: Park Arboretum Greenhouse Facility 5

6 Spis treści Część pierwsza 1. Wstęp 8 2. Przegląd literatury.9 Pojęcia związane z obiektami szklarniowymi..9 Historia powstania obiektów szklarniowych..10 Konstrukcja obiektów szklarnianych Inwentaryzacja zieleni Opis Lista zinwentaryzowanych drzew i krzewów Lista drzew i krzewów zastanych...26 Część druga 4. Projekt...1 Przedmiot opracowania.1 Lokalizacja projektowanego terenu..1 Struktura własności...1 Historia założenia parkowego...2 Opis stanu istniejącego..2 Założenia projektowe 3 Gospodarowanie drzewostanem zastanym...4 Projektowane działy roślin 4 Dział kompozycji roślinnych 4 Egzotarium z terenem wydzielonym.5 Dział systematyczny 5 Dział morfologiczny.5 Dział cech ozdobnych.9 Dział wystaw okresowych 9 Dział roślin zielnych.9 Dział roślin okrywowych..9 Dział krzewów ozdobnych..10 6

7 Dział roślin wodnych i błotnych.10 Kolekcja drzew i krzewów pokrojowych 10 Kolekcja traw i kolekcja krzewów płożących.11 Kolekcja różaneczników.11 Kolekcja klonów.11 Kolekcja lilaków Mała architektura Lampy Ogrodzenie Ścieżki Fontanna Basen w dziale kompozycji roślinnych Nawadnianie Ławki Tablice informacyjne Kosze Trejaże Parkingi dla rowerów Pomnik Leona Kruczkowskiego Funkcjonowanie obiektu Etapowanie inwestycji Wielkości kosztorysowe Wizualizacja fontanny Spis ilustracji Bibliografia Załącznik: elektroniczna wersja pracy magisterskiej Lista załączników

8 1. Wstęp Żyjemy szybko, szybko, jeszcze szybciej. Każdego dnia budzimy się w ciasnych pomieszczeniach, ograniczonych betonowymi ścianami. Żyjemy w tumanach spalin, pędzimy samochodem do pracy w zgiełku maszyn lub szumu żyjącego miejsca pracy,w grupie, ale jakże wyizolowani, otoczeni obcymi ludźmi, rzeczami. Coraz bardziej gubimy sens biegnięcia, pracy i samego życia. Zapominamy, że jesteśmy częścią ekosystemu a nie trybkiem w maszynie eksplodującej cywilizacji. Urodziłam się i wychowałam na terenach o bardzo wysokim stopniu industrializacji - Śląsk, Zagłębie. W okresie mojego dzieciństwa te obszary powoli wychodziły z katastrofy ekologicznej, i może, dlatego tak bardzo jestem wrażliwa na pozbawianie codziennego życia kontaktu z przyrodą. A przecież kontakt z przyrodą to nie tylko łąka i las, to przecież różnorodność roślinności, ogromna wielość gatunków, odcieni barw i zapachów, to szum tulipanowca amerykańskiego, zapach magnolii, blask srebrzystego świerku Zawsze chciałam podzielić się tym pięknem, zawsze marzyłam, aby swoje zamiłowanie i wiedza mogła wpłynąć na moje otaczające mnie życie, wypełnić moją codzienność. Okazją dla mnie stała się moja praca dyplomowa. Chciałam stworzyć projekt ogrodu, parku pozwalający na odpoczynek, wzbudzający ciekawość poznania flory, poprzez ukazanie jej różnorodności. Odpowiednie jej zasadzenie ma nadać uczucie bliskości i uzmysłowić rolę, jaka odgrywa w życiu menedżera, murarza, czy pary zakochanych. Oczywiście to moje przyszłe doświadczenie w pracy będzie weryfikować moją koncepcję, ale starałam się odtworzyć całe swoje dziecięce marzenia, odczucia moich rodziców i zdobytą na Uczelni wiedzę, aby stworzyć ten projekt. 8

9 Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz. Albert Einstein 2. Przegląd literatury 2.1. Pojęcia związane z obiektami szklarniowymi Szklarnie według Wielkiej Encyklopedii Powszechnej [1984] to zamknięte pomieszczenie nazywane również cieplarnią, którego szkielet zbudowany jest ze stalowych profili o przekroju teowym, pokryty w całości (zarówno ściany jak i dach) specjalnym szkłem. Zadaniem szklarni jest wytworzenie specjalnego mikroklimatu dzięki wykorzystaniu jak najwięcej ciepła i światła z promieni słonecznych. Zazwyczaj spotykamy tam urządzenia wspomagające tj.: nawilżacze powietrza, urządzenia grzewcze i naświetlające, wentylatory. Według Tezaurusa sztuki ogrodowej [Mitkowska i Siewniak 1998] obiekt szklarniowy określono jako prostopadłościenną bryłę lub kopułę stanowiącą konstrukcje architektoniczna. Przeznaczeniem jest hodowla roślin egzotycznych. Szkielet jest ażurowy nośny, wykonany z drewna, stali, aluminium bądź tworzyw sztucznych. Ściany i dach są przeszklone. Obiekty szklarniowe o specjalistycznej uprawie nazywano, w zależności od uprawianych tam roślin: ananasarniami, pomarańczarniami, kaktusiarniami, paprociarniami, palmiarniami. Palmiarnia według Wielkiej encyklopedii powszechnej [1984] to budynek o stałej temp. ok. 15ºC, wysokości ok m, szklany o przeznaczeniu do uprawy palm oraz roślin podobnie wysokich. Autorzy Tezaurusa nazwali palmiarnią szklarnie do przechowywania palm w okresie zimowym. Często te obiekty posiadały ozdobne dachy i przeszklone ściany a ich architektura była bogato zdobiona. Już w XIX w wprowadzano do nich elementy ogrodu egzotycznego. Oranżerie według Wielkiej Encyklopedii Powszechnej [1984] to parterowe budynki ogrodowe, przeszklone zwłaszcza od strony południowej, ogrzewane, wolno stojące czasem łączone tarasami. Lokalizowano je w rezydencjach miedzy XVII a XIX wiekiem, w parkach i ogrodach pałacowych. Przeznaczeniem była uprawa roślin egzotycznych (ananasy, palmy) i tworzenie ogrodów zimowych. Organizowano w nich spotkania towarzyskie, a czasem przedstawienia teatralne. W Tezaurusie sztuki ogrodowej [Mitkowska i Siewniak 1998] oranżerie scharakteryzowano jako parterowy budynek, założony zazwyczaj na planie prostokąta, który posiada na całej wysokości kondygnacji gęsto rozstawione okna oraz przeszklony dach. Służył 9

10 do uprawy roślin egzotycznych i pełnił role rekreacyjną. Pierwsze udokumentowane zastosowanie oranżerii przypisuje się Salomonowi de Caus na początku XVII wieku, a spadziste oszklone dachy zastosował w Ledzie dr Herman Boerhawe. Oranżerie popularne były głownie w ogrodach barokowych w XVII-XVIII wieku w pobliżu pałaców, np. w Łazienkach. Wielkie szklarnie powstały dopiero w XIX wieku. 2.2 Historia powstania obiektów szklarniowych Ludzie od wieków zbierali i tworzyli kolekcje egzotycznych roślin. Jako pierwsi w Europie trudzili się tym zakonnicy w średniowieczu, wzorując się na rajskich ogrodach [Majdecki 1981]. W 1273 roku bracia zakonni z Doberman w Austrii zbudowali doświadczalną cieplarnie, wszystko po to, by moc przeprowadzić eksperymenty i selekcje roślin. Nowe botaniczne odkrycia przyczyniają się do powstania pierwszych naukowych placówek, prowadzących badania i programy edukacyjne [Stermińska i Rościszowski 1979]. W 1545 roku władze uniwersytetu w Padwie utworzyły pierwszy na świecie ogród botaniczny. Miało to związek z wielkim odkryciem geograficznym i masowym sprowadzaniem do europy roślin egzotycznych [Węglarski 2000]. Trzeba wiedzieć, iż okres miedzy był pełen nowo powstających oranżerii: we Florencji, Oksfordzie, Monpelier, Padwie, Pizie. Koniec XVII wieku dał początek wielkim, murowanym oranżeriom. Największy rozkwit zainteresowania naukami botanicznymi datuje się na wiek XVIII. To on przyniósł pierwsze, najpoważniejsze klasyfikacje i oznaczenia roślin. Eksperymenty botaniczne rzuciły nowe światło na tę dziedzinę a przyczynił się do tego Karol Linneusz [Majdecki 1981]. Na ten okres datuje się powstanie towarzystw botanicznych oraz szeregu związków ogrodniczych. Żywe dowody tak wielkich fascynacji botaniką można znaleźć do dziś. Przykładem jest tu Ogród Botaniczny w Oliwie, którego pokaźna część znajduje się na terenach dawnego klasztoru [Lorek 1996]. Przebudowy architektoniczne oraz zmiana w ogrodzie dokonała się za sprawa opata klasztoru, Jacka Rybińskiego w XVIII wieku. Jego następca Książe Karol Hohenzollern-Hechingen zajął się poprawą estetycznego rozwoju ogrodu [Schwarz i Żmijewska 1995]. To pod jego okiem powstały oranżerie, zwierzyniec, letnie pawilony oraz taras widokowy. Z ogrodu typowo gospodarczego został zbudowany Ogród Botaniczny [Eysymont 1992]. Kolejnym ważnym okresem historycznym dla ogrodów był wiek XIX. Czasy wiktoriańskie, Anglia, przyniosły falę nowych kolekcji ogrodniczych o nowych formach. Okres ten niesie za sobą powstanie ogromnej ilości palmiarni. Miasta takie jak Paryż, Kew pod Londynem oraz Chatswort stały się w tym czasie kolebką nauk botanicznych i miejscem powstawania palmiarni. Ważna postacią, która przyczyniła się do wzbogacenia 10

11 kolekcji roślin w Kew był Kapitan Cook. Z najdalszych zakątków świata przywoził on najróżniejsze gatunki roślin, i to za jego sprawą ogród ten zdobył sławę jednego z najlepszych ogrodów botanicznych. Królewskie Towarzystwo Ogrodnicze, specjalizuje się w sprowadzaniu egzotycznych gatunków, zatrudniło specjalnych zbieraczy - fachowców na wszystkich kontynentach [Węglarski 2000]. Do Europy rośliny docierały dopiero po tym jak udało się im zaadoptować w Anglii. Niestety nie wszystkie rośliny przywożone znosiły warunki klimatyczne Anglii. Wtedy to właśnie, w latach , została wybudowana słynna na całym świecie palmiarnia. Obejmowało ona również cały kompleks szklarniowy, największy w Europie. [Węglarski 2000]. Cieplarnie oraz szklarnie budowane były w sposób klasyczny i główną role przykładano do użyteczności tych budynków. Jeśli mowa o palmiarniach, pełniły one role nie tylko funkcjonalną, ale również estetyczną. To tam organizowano różnego rodzaju przedstawienia teatralne, koncerty i spotkania towarzyskie. Funkcja ozdobna palmiarni przenosiła się na detale architektoniczne i zdobienia dachu. We wrześniu 1995 roku udostępnione zostały, w Libercu (Republika Czeska) zmodernizowane i odnowione obiekty szklarnie wraz z palmiarnią. Ich powstanie datuje się na rok 1895 w Ogrodzie Botanicznym w Libercu należą one do jednych z najstarszych kompleksów szklarniowych z palmiarnią [Karpas 2003]. Druga wojna światowa zniszczyła wszystkie kompleksy szklarniowe w Niemczech, w tym z 1905 roku w Berlinie. 22 maja 1968 roku zostały one otwarty po odbudowaniu ich w podobnym stylu. Obecnie wszystkie szklarnie są systematycznie odnawiane, remontowane i w pełni automatyzowane [Leuenberger 2006]. W Polsce najstarszą palmiarnię zbudowano w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytety Jagiellońskiego w Krakowie [Zemanem 1994]. W latach powstał pierwszy kompleks szklarniowy o nazwie Victoria. 1 marca 1854 do Krakowa przybył Józef Warszewicz wraz z ogromną kolekcją tropikalnych roślin. Na szczególną uwagę zasługuje nieprzeciętna kolekcja storczyków licząca 325 gatunków. Został on zatrudniony na stanowisku głównego ogrodnika w Ogrodzie. Warszewicz odkrył wiele owych gatunków i nazwał je swoim imieniem, jak np. Miltona warszewiczii [Szafer 1956]. Ogród zyskał również potężną kolekcję sagowców w latach za sprawą Warszewicza [Piekiełko i Zemanem 1986]. Ten słynny podróżnik i ogrodnik odkrył miedzy innymi trzy gatunki Zamia; Zamia skinneri Warsz., Zamia lindleyi Warsz., Zamia variegata Warsz. [Piekiełko i Zemanem 1996]. W 1864 roku został opublikowany fakt wyhodowania 8 gatunków sagowców przez Warszewicza w Catalogus Plantarum [Zemanek A. i Zemanek B. 1996]. 11

12 W 1812 roku zaczęto budowę szklarni na terenie Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Składała się ona z trzech części. W 1817 zaczęto budowę drugiej szklarni ekspozycyjnej gdzie obecnie zlokalizowana jest palmiarnia. Projekt Theodora Milczewskiego obejmował przebudowę trzyczęściowej palmiarni, z której obecnie zachowało się jedno skrzydło [Orzeszkowska 1992]. W 1957 roku do zwiedzania została otwarta wieczna palmiarnia. Specjalnością Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu jest wysadzanie roślin nie tylko w gruncie i donicach, ale również w tzw. basenach hydroponicznych [Nowak T.J. ni. 2003]. Zbiór hydrohelofitów oraz liczba gatunków roślin stawia palmiarnie wrocławska na jednym z czołowych miejsc w świecie. W 1818 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał ponad 20 hektarów na tworzenie ogrodu botanicznego. Na tym terenie do dziś zachowała się jedna z oranżerii z czasów Stanisława Augusta [Gawryś i in. 1998]. W jej skład wchodzą ogromne kaktusy z rodzaju Cereus oraz żywe kamienie (Lithops), pochodzą one z pustyni Afryki Południowej [Andrearczyk 1976]. Zniszczenie ogrodu miało miejsce podczas Powstania Warszawskiego, kiedy to wszystkie budynki i szklarnie zostały zniszczone [Werblan-Jakubiec 1991]. Niedużo później, w Gliwicach, w 1880 roku, zostały postawione pierwsze szklarnie na terenie siedemnastowiecznego parku stanowiące prywatną oranżerie roku otwarto Główną Palmiarnię. Ważnym elementem było wybudowanie podgrzewanego basenu o pojemności 120m³. Był to pierwszy tego typu obiekt na Śląsku. Gdzie umieszczono wiktorię królewską (Victoria regia). Jednym w sukcesów Ogrodu było zakwitnięcie 40 letniej agawy. Niestety obiekt został zniszczony w roku Jego odbudowa zajęła trzy lata. Lata 70 XX wieku to rozkwit Ogrodu Botanicznego w Gliwicach a liczba eksponatów doszła do 8 tysięcy [Łukaszewicz i Puchalski 2002]. Na terenie Ogrodu Botanicznego w Poznaniu w latach wybudowano palmiarnię. Ogród zmieniono w roku 1925 na Park Thomasa Wodorowa Wilsona, kiedy to obiekt poszerzono a jego modernizacja trwała do 1929 roku [ Węglarski 2000].Na powierzchni 534m² eksponowano roślinność tropikalną: bananowce, paprocie, storczyki, pnącza oraz rośliny owadożerne, kaktusy. W mocno przeszklonym budynku, w jednym z pomieszczeń była prowadzona palmiarnia [Lisowski 1996]. To tutaj powstał pierwszy w Polsce podgrzewany basen dla Victoria regia i innych odmian roślin wodnych. Nowy, przebudowany obiekt miał powierzchnię 1694m². Lata drugiej wojny sukcesywnie wyniszczały palmiarnię. Wybuch bomby naruszył konstrukcje budynku, następnie majowe przymrozki przetrzebiły sporo roślin. Ostatnim etapem było oblężenie Wrocławia, co skończyło się 90% wyniszczeniem eksponatów 12

13 [Łukaszewicz 1987]. Niemal natychmiast rozpoczęto odbudowę budynku a eksponaty uzupełniano okazami z całej Polski. Palmiarnia Lubiechowska w Wałbrzychu zastała wybudowana w latach i jest kolejnym ważnym obiektem przyrodniczym. Ciekawostkę stanowi tu fakt, iż wnętrze zostało wyłożone lawą z wulkanu Etna na Sycylii. Na terenie poza palmiarnia zlokalizowane były jeszcze: ogród japoński, ogród owocowo-warzywny, rosarium oraz specjalnie wydzielony obszar do uprawy krzewów. Po pięćdziesięciu latach wymieniono całe oszklenie oraz system ogrzewania. Dzisiaj właścicielem jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Po adaptacji i generalnym remoncie budynku otworzono dnia szklarnie wystawienniczą w Łodzi. Ze względu na długą historię miasta na jego terenie znajdowało się dużo bardzo ciekawych gatunków roślin egzotycznych, które należały do fabrykantów i carskich urzędników. Okres I wojny światowej sprawił ze wiele ciekawych okazów trafiło na przechowania do Miejskiego Parku im. S. Staszica i tam też pozostało [Krzemińska-Fredra 1987]. W tym czasie rośliny miały już około 2,5 metra i wiek koło lat, co było pretekstem do remontu. Został podwyższony dach a rośliny zostały wsadzone w grunt w donicach. W tym to czasie stała się ciekawym punktem odwiedzin miłośników roślin egzotycznych. Wtedy to okazało się, że dach został za mało podniesiony do góry i w latach 70 dokonał się kolejny remont. Budynek został podwyższony, a jego górną kondygnacje przeszklono. Do 1977 r. palmiarnia znajdowała się w strukturze organizacyjnej Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego jako dział Ogrodu Botanicznego [Łukaszewicz i Puchalski 2002]. Szklarnia wystawiennicza w Sosnowcu, która jest obiektem badań została wybudowana w latach pięćdziesiątych. Pierwsze rośliny egzotyczne placówka otrzymała od palmiarni poznańskiej, krakowskiej i gliwickiej. Kolejne okazy były już nabywane na zasadzie zakupu. Placówkę dydaktyczną z palmiarnią i działem ryb akwariowych (największy tego typu obiekt w Polsce w tamtym czasie- obejmował 60 basenów z rybami i roślinnością akwariową) przekazano do użytku w 1956 roku. Obiekt został wpisany na listę międzynarodowego rejestru placówek akwarystycznych przez Uniwersity of Hawai, Waikiki Aquarium Honolulu w Hawai w USA w roku 1964 roku. Pomogło to w gromadzeniu nowych informacji, wzajemnej korespondencji, konferencji tematycznych, sprowadzaniu czasopism i literatury z zakresu tematyki akwarystycznej. Celem urozmaicenia gatunkowego w rok później powiększono placówkę i wprowadzono pojedyncze okazy zwierząt tj.: małpy i egzotyczne ptaki. Również otoczenie budynku uległo zmianie poprzez wprowadzenie wybiegu dla zwierząt niewymagających specjalnych warunków klimatycznych. W tym czasie liczba zwierząt była całkiem spora (niedźwiedzie, bażanty, szopy), co uległo zmianie w kilka lat później po otwarciu zoo w 13

14 Katowicach. Decyzją ministra zamknięto wybieg na wolnym powietrzu. Jedyny remont polegający na odnowieniu części przedniej oraz wymianie łączników i szyb przeprowadzono w 1986 roku. Jego historia sięga roku 1936, kiedy to próbowano przebudować istniejący park na ogród botaniczny. Sprowadzone zostały rośliny południowe. Niestety nie wytrzymały one stopnia zapylenia i skażenia środowiska. Rośliny zginęły mimo starannych pielęgnacyjnych. 2.3 Konstrukcja szklarni Nieprzepuszczający światła dach oraz kamienne lub ceglane ściany - tym charakteryzowały się pierwsze cieplarnie. Pierwszym odważnym, który zdobył się na zmiany był ogrodnik John Evelyn ( ). Skonstruował on własnego pomysłu piec szklarniowy. Zdawał on sobie sprawę, iż nowe rośliny potrzebuje wyższej temperatury, wilgotności. Przykładem mogą tu być szczególnie modne w owych czasach pomarańcze. Pierwsze tego typu szklarnie budowane były na zasadzie drewnianej konstrukcji. Jednak to wiek XIX przyniósł największy rozkwit oranżerii a co za tym poszło ich doskonalenia pod względem technicznym. W okresie tym nastąpiła ogromna poprawa w wytwarzaniu szkła, potrafiono już tworzyć spore tafle, które wprowadzana w żeliwne ramy. Również poprawie uległ system wentylacji oraz system ogrzewania ciepłem i centralne ogrzewanie [Zachariasz 2001]. Budowano nowe szklarnie, które szokowały swoim wyglądem, kształtem oraz stylem. Rys.1 Szklarnia w Chatsworth projektu Josepha Paxtona 14

15 Rys. 2 Szklarnia w Chatsworth projektu Josepha Paxtona To w tym czasie powstała piękna szklarnia w Chatsworth projektu Josepha Paxtona oraz Pałac Kryształowy w Londynie [Matyszczyk i Stachurski 2003]. Obiekty niestety nie przetrwały do dziś, choć są zaliczone do cudów sztuki ogrodowej [Mitkowsta i Siewniak 1998]. John C. Loudon rozpoczął modę w Anglii w roku 1817 roku na obiekty o żeliwnej konstrukcji. Owe czasy to rozkwit stylu wiktoriańskiego. Powstają wtedy pierwsze szklarnie w Kew. Są one największymi obiektami szklanymi a zarazem należą do największych ogrodów zimowych tego czasu. Budynki są wielkości 4880m²- wentylowana automatycznie i ogrzewana centralnie z sieci miejskiej) [Matyszczyk i Stachurski 2003]. Unikalny budynek szklarniowy o kształcie komórki, symbol elementu budowy żywych organizmów, znajduje się w Libercu w Republice Czeskiej. Ze względu na fakt utraty ciepła, poszczególne dziewięć szklarni przylega do siebie, tworząc 3000 m² powierzchni przeznaczonej dla roślin. Stalowa konstrukcja jest projektem Pavla Wenecka. Na uwagę zasługuje również stacja uzdatniania wody, dzięki której otrzymywana jest woda o najwyższych parametrach do uprawy roślin egzotycznych czy tez tropikalnych. System komputerowy kieruje automatycznie wentylacją obiektu. Na uznanie zasługuje fakt, iż obiekt w całości odpowiada normom dla osób niepełnosprawnych. Ciekawym obiektem o nazwie Szklany pałac, kompletnie odmiennym od reszty, stała się wybudowana w 2000 roku palmiarnia w Walii. Całkowicie odbiega ona kształtem, stylem i kompozycją. Jej kształt symbolizuje jeden z pagórków, które otaczają obiekt. Doskonale wtapia się w krajobraz i nie narusza jego równowagi. Jego powierzchnia to 4500m², długość 95m, 15

16 szerokość 55m, obiekt jest całkowicie zautomatyzowany (147 sterowanych komputerowo uchylnych okien). Autorem projektu jest Sir Norman Foster. Każdy szczegół budowli został starannie przemyślamy. Do podlewania roślin wykorzystuje się wodę opadowa spływającą z kopuły do specjalnie zaprojektowanych zbiorników (wykorzystanie również w celach komunalnych). Warto wiedzieć, iż całość projektu wykonana była przy użyciu komputerów i techniki 3d nieregularna kopula wykluczyła wszystkie inne tradycyjne metody projektowe [Karpas 2003]. Rys. 3 Szklarnia w Walli, którą zaprojektował Sir Norman Foster Dahlem, dzielnica Berlina, posiada kompleks bardzo ciekawych szklarni. Konstrukcja nośna utworzona jest ze stali i obudowana jest lekka warstwa aluminium. Całkowicie zautomatyzowana, a co ciekawe ogrzewanie rozprowadza się za pomocą rur z ogrzewania miejskiego na wszystkich czterech poziomach szklarni. W całej szklarni warunki wilgotności i temperatury w pełni odpowiadają wymaganiom roślin tam się znajdujących. 16

17 Rys. 4 Szklarnia w Berlinie Poznań może się poszczycić największym kompleksem szklarniowym w Polsce. Jego przebudowa dokonała się na zasadzie obudowy już istniejącego obiektu, co uchroniło istniejące kolekcje. Nowa, lekka warstwa aluminium na stalowej konstrukcji zachowała lekkość [Wland 1996]. Nowoczesnym rozwiązaniem jest tu wprowadzenie stacji uzdatniającej wodę, działającej na zasadzie odwróconej osmozy (bez stosowania środków chemicznych). Dzięki temu do roślin tropikalnych trafia woda o optymalnych parametrach. Na całej powierzchni obiektu wytwarzana jest mgła przy użyciu specjalnych dyszy o bardzo wąskiej prędkości przepływu powietrza. Wielkość kropli mgły wynosi do 50 mikronów. Możliwa jest regulacje wielkości użytku wody (0-10l/h) oraz wielkości kropli [Kornobis S. 2000]. Rys. 5 Szklarnia w Poznaniu 17

18 Krakowską szklarnię rekonstruowano w roku 1993 by odzwierciedlić jej wygląd z roku W latach 90 XX wieku w szklarni Strobel oraz Holenderce dokonano wymiany ogrzewania z systemu węglowego na olejowy [Zemanek B. i Zemanek A.1996]. Gliwicka palmiarnia jest jednym z nowocześniejszych obiektów. Stalowa konstrukcja otoczona lekką obudową z leksanu i aluminium kompletnie nie przypomina pierwotnego kształtu szklarni. Szklarnia jest pięknie wkomponowana w terenie Parku Chopina i stanowi ciekawy Obiekt architektury Śląska. Budynek jest przystosowany do zwiedzania go przez osoby niepełnosprawne. We wnętrzu zainstalowane jest automatyczne wietrzenie szklarni oraz na terenie obiektu istnieje stacja uzdatniania wody. Rys. 6 Palmiarnia w Gliwicach widok z góry Rys. 7 Palmiarnia w Gliwicach widok od strony wejścia 18

19 Starą budowle Łódzkiej palmiarni obudowano przeszkloną aluminiową fasadą (zintegrowaną ścianą grzewczą). Działanie tej ściany polega na przepływie cieplej wody w ramach okien. Po zakończeniu obudowy stare ściany usunięto. Całość prac wykonywana była by zachować stare zakorzenione w gruncie rośliny oraz zapewnić im na ten czas maksymalną ochronę [Kozubek- Euejda]. Aby możliwa była uprawa bardziej wymagających egzotycznych roślin obiekt posiada własną stacje uzdatniania wody. Obiekt posiada komputerowo sterowany system cieniowania oraz sporą salę gdzie jest możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych. Rys. 8 Palmiarnia w Łodzi Na modernizację i przebudowę obecnie oczekują bardzo cenne dla swoich regionów obiektów: Palmiarnia we Wrocławiu Palmiarnia Lubiechowska w Wałbrzychu Egzotarium w Sosnowcu 19

20 Rys. 9 Egzotarium w Sosnowcu widok z boku Rys. 10 Egzotarium w Sosnowcu widok z przodu Rys. 11 Palmiarnia w Wałbrzychu 20

21 Rys. 12 Stary rysunek przedstawiający Palmiarnię w Wałbrzychu Rys. 13 Fotografia przedstawiająca Palmiarnię we Wrocławiu 21

22 3. Inwentaryzacja zieleni 3.1 Opis zieleni zastanej Na podstawie podkładów sytuacyjnych i map własnościowych w skali 1:1000 uzyskanych z Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego UM oraz pomiarów w terenie opracowano szkic sytuacyjny w skali l :500. Naniesiono na niego granice działek własnościowych i granice opracowania. Naniesiono tu zinwentaryzowane drzewa i krzewy. Informacje na temat inwentaryzowanych roślin umieszczono w liście zinwentaryzowanych drzew i krzewów. Przemierzono wszystkie drzewa i krzewy o pierśnicy niemniej szej od 15 cm. Dla drzew podawano poszczególne pierśnice, łączną średnicę korony i wysokość. Skupiny krzewów traktowano łącznie. Podawano dla nich powierzchnię jaką zajmują i ewentualne obwody drzew tu występujących. Zinwentaryzowano również wyróżniające się wielkością pojedyncze krzewy i młode drzewa o mniejszych pierśnicach, podano tu jedynie ich powierzchnię lub zasięgi koron i wysokość. W liście umieszczono również uwagi o stanie zdrowotnym oraz proponowane zabiegi zgodnie z projektem. Nazewnictwo przyjęto za pozycjami: Seneta W., Dolatowski J.:Dendrołogia. PWN. Warszawa 2003; Seneta W.:Drzewa i krzewy iglaste. PWN. Warszawa 1987; Seneta W.:Drzewa i krzewy liściaste A-B. PWN. Warszawa 1991; Seneta W.:Drzewa i krzewy liściaste C. PWN. Warszawa 1994; Seneta W.:Drzewa i krzewy liściaste D-H. PWN. Warszawa Rostański K., Rostański K.M.:Klucz do oznaczania wybranych gatunków drzewiastych. KUBAJAK Krzeszowice Rys. 14 Okładka ksiązki Seneta W., Dolatowski J. 22

23 3.2 Lista drzew i krzewów zastanych Lp. Nazwa 1. Acer campestre L. klon polny 2. Acer negundo L.- klon jesionolistny 3. Acer platanoides L.- klon pospolity 4. Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity /Crimson King/ 5. Acer pseudoplatanus L.- jawor 6. Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ 7. Acer rubrum L. klon czerwony 8. Acer saccharinum L. klon srebrzysty 9. Acer tataricum ssp. ginnala Wesm. klon ginnala 10. Aesculus hippocastanum L.- kasztanowiec biały 11. Alnus glutinosa Gaertn.- olsza czarna 12. Amorpha fruticosa L. amorfa krzewiasta 13. Berberis thunbergii DC. berberys Thunberga 14. Berberis x ottawensis C.K.Schneid. berberys ottawski 15. Betula nana L. brzoza karłowata 16. Betula pendula Roth.- brzoza brodawkowata 17. Betula pubescens Ehrh.- brzoza omszona 18. Caragana arborescens Lam. karagana syberyjska 19. Carpinus betulus L. grab pospolity 20. Chaenomeles japonica Lindl. ex Spach pigwowiec japoński 21. Chamaecyparis pisifera Endl. cyprysik groszkowy 22. Chamaecyparis pisifera /Squarrosa/ cyprysik groszkowy /Squarrosa/ 23. Cornus alba L.- dereń biały 24. Cornus alba /Elegantissima/ dereń biały /Elegantissima//Elegantissima/ 25. Cornus alba /Sibirica Variegata/ dereń biały /Elegantissima//Sibirica Variegata/ 26. Corylus avellana L. leszczyna pospolita 27. Cotoneaster bullatus Bois irga pomarszczona 28. Cotoneaster horizontalis Decne irga pozioma 29. Cotoneaster lucidus Schlecht. irga błyszcząca 30. Crataegus monogyna Jacq. głóg jednoszyjkowy 31. Crataegus x media Bechst. głóg pośredni 32. Deutzia scabra Thunb. żylistek szorstki 33. Euonymus europaeus L. trzmielina pospolita 34. Euonymus fortunei /Emerald Gaiety/ - trzmielina Fortune/a /Emerald Gaiety/ 35. Fagus sylvatica /Pendula/ buk pospolity /Pendula/ 36. Forsythia suspensa Vahl. forsycja zwisła 37. Forsythia x intermedia Zabel forsycja pośrednia 38. Fraxinus excelsior L. jesion wyniosły 39. Fraxinus excelsior /Angustifolia/ jesion wyniosły /Angustifolia/ 40. Fraxinus pennsylvanica Marshall - jesion pensylwański 23

24 41. Gleditsia triacanthos L. iglicznia trójcierniowa 42. Juniperus /Hetzii/ jałowiec Hetza 43. Juniperus horizontalis Moench jałowiec płożący 44. Juniperus sabina /Tamariscifolia/ jałowiec sabiński /Tamariscifolia/ 45. Ligustrum vulgare L. ligustr pospolity 46. Liriodendron tulipifera L. tulipanowiec amerykański 47. Lycium barbarum L. kolcowój pospolity 48. Magnolia kobus DC. magnolia japońska 49. Mahonia aquifolium Nutt. mahonia pospolita 50. Malus /Royal/ - jabłoń /Royal/ 51. Malus sp. - jabłoń 52. Malus x purpurea /Justyna/ jabłoń purpurowa /Justyna/ 53. Morus alba L. morwa biała 54. Philadelphus pubescens Loisel. jaśminowiec omszony 55. Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty /Glauca/ 56. Pinus nigra J.F.Arnold - sosna czarna 57. Populus nigra /Italica/ - topola czarna /Italica/ 58. Populus simonii Carriere topola Simona 59. Populus tremula L. - topola osika 60. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska /Berlin/ 61. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola kanadyjska /Marilandica/ 62. Populus x canadensis /Serotina/ topola kanadyjska /Serotina/ 63. Populus x canescens Sm. topola szara 64. Prunus avium L. czereśnia ptasia 65. Prunus cerasifera /Woodii/ śliwa wiśniowa /Woodii/ 66. Prunus laurocerasus L. laurowiśnia wschodnia 67. Prunus padus L. czeremcha pospolita 68. Prunus serotina Mill. czeremcha późna 69. Prunus /Kanzan/ wiśnia /Kanzan/ 70. Pyracantha coccinea M.Roem. ognik szkarłatny 71. Pyracantha /Soleil d/or/ ognik /Soleil d/or/ 72. Pyrus communis L. grusza 73. Quercus robur L. - dąb szypułkowy 74. Quercus rubra L. dąb czerwony 75. Robinia pseudoacacia L. - robinia biała 76. Rosa canina L. róża dzika 77. Rosa sp. róża 78. Salix alba L. wierzba biała 79. Salix caprea L. - wierzba iwa 80. Salix x sepulcralis /Chrysocoma/ wierzba płacząca /Chrysocoma/ /Chrysocoma/ 81. Sambucus nigra L. bez czarny 82. Sorbus aucuparia L. jarzębina 83. Spiraea /Grefsheim/ tawuła norweska /Grefsheim/ 24

25 84. Spiraea japonica L.f. tawuła japońska 85. Spiraea x vanhouttei Zabel tawuła van Houtte/a 86. Spiraea x pseudosalicifolia / Silverside/ tawuła nibywierzbolistna / Silverside/ 87. Symphoricarpos albus S.F.Blake śnieguliczka biała 88. Syringa vulgaris L. lilak pospolity 89. Taxus baccata L. cis pospolity 90. Thuja occidentalis L. żywotnik zachodni 91. Thuja occidentalis /Ericoides/ żywotnik zachodni /Ericoides/ 92. Thuja /Smaragd/ żywotnik /Smaragd/ 93. Tilia /Euchlora/ lipa krymska 94. Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna 95. Tilia platyphyllos Scop. lipa szerokolistna 96. Tilia x europaea L. lipa holenderska 97. Ulmus glabra Huds. - wiąz górski 98. Ulmus laevis Pall. - wiąz szypułkowy 99. Juglans cinerea L. - orzech szary 100. Prunus cerasifera Ehrh. - śliwa wiśniowa 101. Sorbus aria /Majestica/ - jarząb mączny /Majestica/ 102. Ulmus /Camperdownii/ - wiąz Camperdown/a Tab. 1. Lista drzew i krzewów zastanych 25

26 3.3 Lista zinwentaryzowanych drzew i krzewów Lp. Nazwa Obwód pnia (cm) Śred nica koro ny (m) Wysok ość (m) Uwagi Proponow ane zabiegi 1. Robinia pseudoacacia robinia biała 80, Acer rubrum klon czerwony - 1 3,5 3. Acer rubrum klon czerwony - 1 3,5 4. Acer rubrum klon czerwony - 1 3,5 5. Acer negundo klon jesionolistny 129, Acer rubrum klon czerwony - 1 3,5 7. Salix sepulcralis /Chrysocoma/ wierzba płacząca /Chrysocoma/ 99, 98, 51, pień o obw. 34 suchy 8. Acer negundo klon jesionolistny Acer rubrum klon czerwony - 1 3,5 10. Acer rubrum klon czerwony - 1 2,5 11. Acer rubrum klon czerwony Acer negundo klon jesionolistny Acer rubrum klon czerwony Robinia pseudoacacia robinia biała Acer rubrum klon czerwony Acer rubrum klon czerwony Salix sepulcralis /Chrysocoma/ wierzba płacząca /Chrysocoma/ 18. Salix sepulcralis /Chrysocoma/ wierzba płacząca /Chrysocoma/ 366, red.korony, wypróchn. pień, huby 297, 179, Salix sepulcralis /Chrysocoma/ wierzba płacząca /Chrysocoma/ 20. Tilia cordata lipa drobnolistna Tilia cordata lipa drobnolistna Tilia platyphyllos lipa szerokolistna - 1 2,5 23. Prunus cerasifera /Woodii/ śliwa wiśniowa odm ,5 Wood/a 24. Prunus cerasifera /Woodii/ śliwa wiśniowa odm ,5 Wood/a 25. Prunus cerasifera /Woodii/ śliwa wiśniowa odm ,5 Wood/a 26. Prunus cerasifera /Woodii/ śliwa wiśniowa odm ,5 Wood/a 27. Prunus cerasifera /Woodii/ śliwa wiśniowa odm ,5 Wood/a 28. Acer pseudoplatanus jawor Betula pendula brzoza brodawkowata Tilia cordata lipa drobnolistna Tilia cordata lipa drobnolistna 83, Populus tremula topola osika Acer negundo klon jesionolistny 15, 16, 5 5 wszystko odrosty z pnia 34. Robinia pseudoacacia robinia biała 95, Populus tremula topola osika susz liczny 36. Populus tremula topola osika susz liczny, spróchniały pień 37. Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała 71, suche poj. gałęzie 39. Populus tremula topola osika 124, 114, i 90 mają susz liczny 40. Populus tremula topola osika usunąć suchy pień usunąć usunąć usunąć 26

27 41. Populus tremula topola osika Robinia pseudoacacia robinia biała Populus tremula topola osika Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ 45. Populus tremula topola osika Populus tremula topola osika 101, Populus tremula topola osika Populus x canadensis /Serotina/ topola drobny samosiew usunąć samosiew kanadyjska odm. późna A.negundo 49. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ susz liczny usunąć susz 50. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ odrost z korzenia 51. Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański Populus tremula topola osika Ulmus laevis - wiąz szypułkowy - 3, Populus tremula topola osika 53, susz liczny usunąć 55. Populus tremula topola osika susz liczny usunąć susz 56. Acer negundo klon jesionolistny 67, Populus tremula topola osika suche usunąć 58. Robinia pseudoacacia robinia biała suche usunąć 59. Fraxinus excelsior jesion wyniosły Populus tremula topola osika susz liczny usunąć 61. Populus tremula topola osika susz liczny usunąć 62. Populus tremula topola osika suche 63. Betula pendula brzoza brodawkowata suche poj. gałęzie, korniki usunąć 64. Robinia pseudoacacia robinia biała 34, suche poj. gałęzie, rozdwojony pień 65. Betula pendula brzoza brodawkowata korniki usunąć 66. Betula pendula brzoza brodawkowata Robinia pseudoacacia robinia biała usycha usunąć 68. Populus tremula topola osika susz liczny usunąć 69. Populus tremula topola osika susz liczny 70. Populus tremula topola osika susz liczny usunąć 71. Populus tremula topola osika susz liczny usunąć 72. Acer negundo klon jesionolistny Aesculus hippocastanum - kasztanowiec biały Ulmus laevis - wiąz szypułkowy Carpinus betulus grab pospolity Ulmus laevis - wiąz szypułkowy Ulmus laevis - wiąz szypułkowy Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Carpinus betulus grab pospolity Carpinus betulus grab pospolity Carpinus betulus grab pospolity Carpinus betulus grab pospolity Carpinus betulus grab pospolity usunąć, kolizja ze ścieżką 84. Carpinus betulus grab pospolity Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański 97, 100, Carpinus betulus grab pospolity 64, Carpinus betulus grab pospolity Carpinus betulus grab pospolity Carpinus betulus grab pospolity Carpinus betulus grab pospolity Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ 92. Populus x canadensis /Serotina/ topola kanadyjska odm. późna 93. Acer pseudoplatanus jawor

28 94. Robinia pseudoacacia robinia biała Ulmus laevis - wiąz szypułkowy pochylony 96. Populus x canadensis /Serotina/ topola suche poj. gałęzie kanadyjska odm. późna 97. Populus x canadensis /Serotina/ topola ogłowiona kanadyjska odm. późna 98. Populus x canadensis /Serotina/ topola ogłowiona, sucha usunąć kanadyjska odm. późna 99. Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała 127, 154, Carpinus betulus grab pospolity Carpinus betulus grab pospolity Carpinus betulus grab pospolity Carpinus betulus grab pospolity Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Carpinus betulus grab pospolity Carpinus betulus grab pospolity Carpinus betulus grab pospolity Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały suche poj. gałęzie 113. Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata suche poj. gałęzie 115. Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański 66, Robinia pseudoacacia robinia biała susz liczny usunąć 117. Tilia cordata lipa drobnolistna Morus alba morwa biała Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański Betula pendula brzoza brodawkowata Tilia cordata lipa drobnolistna Betula pendula brzoza brodawkowata Forsythia suspensa forsycja zwisła 4m2 0, Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański Salix sepulcralis /Chrysocoma/ wierzba płacząca /Chrysocoma/ 129. Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy - 1 1, Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Salix sepulcralis /Chrysocoma/ wierzba płacząca po red. korony /Chrysocoma/ 133. Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ susz liczny usunąć susz 135. Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ 136. Quercus robur dąb szypułkowy Quercus robur dąb szypułkowy 148, Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Quercus robur dąb szypułkowy suche poj. gałęzie 141. Quercus robur dąb szypułkowy suche poj. gałęzie 142. Quercus robur dąb szypułkowy suche poj. gałęzie 143. Ulmus laevis - wiąz szypułkowy Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Fraxinus excelsior jesion wyniosły usycha usunąć 146. Fraxinus excelsior jesion wyniosły Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Malus x purpurea /Justyna/ jabłoń purpurowa

29 151. Quercus robur dąb szypułkowy Acer platanoides klon pospolity Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ 157. Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty podkrzesa ć do wys. 3m 160. Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty 57 3, Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty 92 3, Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty 90 3, Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty 76 3, Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Acer campestre klon polny 82, Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty podkrzesa ć do wys. 3m 172. Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty podkrzesa ć do wys. 3m 173. Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Betula pendula brzoza brodawkowata Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2,5 29

30 208. Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Acer platanoides /Crimson King/ klon pospolity - 1 2, Betula pendula brzoza brodawkowata Acer negundo klon jesionolistny Betula pendula brzoza brodawkowata Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Betula pendula brzoza brodawkowata Thuja occidentalis żywotnik zachodni pochylone 222. Quercus robur dąb szypułkowy Acer negundo klon jesionolistny Spiraea x pseudosalicifolia tawuła nibywierzbolistna Philadelphus pubescens jaśminowiec omszony 5m2 2m2 1,4 do przesadze nia 225. Pyrus communis grusza domowa Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 227. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 228. Spiraea x pseudosalicifolia tawuła 3m2 1,2 nibywierzbolistna 229. Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Deutzia scabra żylistek szorstki 1m2 1,2 do przesadze nia 231. Spiraea x pseudosalicifolia tawuła nibywierzbolistna 3m2 1,4 do przesadze nia 232. Acer negundo klon jesionolistny suche poj. gałęzie 233. Acer negundo klon jesionolistny suche poj. gałęzie 234. Quercus robur dąb szypułkowy suche poj. gałęzie 235. Spiraea x pseudosalicifolia tawuła nibywierzbolistna Euonymus europaeus trzmielina pospolita Betula pendula brzoza brodawkowata 18m 2 1,4 domieszka domieszka 3m2 do przesadze nia 236. Acer pseudoplatanus jawor Fraxinus excelsior jesion wyniosły Fraxinus excelsior jesion wyniosły Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 241. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 242. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 243. Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Pinus nigra sosna czarna suche poj. gałęzie 245. Cornus alba dereń biały 3m2 1, Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Cornus alba dereń biały 2m2 1,8 do przesadze nia 248. Fraxinus excelsior jesion wyniosły Fraxinus excelsior jesion wyniosły Ulmus laevis - wiąz szypułkowy do przesadze nia 251. Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Cornus alba dereń biały 14m 1, Pinus nigra sosna czarna 63, Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 256. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 257. Fraxinus excelsior jesion wyniosły

31 258. Cornus alba dereń biały 1m2 1, Sambucus nigra bez czarny 3m2 1, Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 261. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 262. Quercus robur dąb szypułkowy Tilia cordata lipa drobnolistna Ulmus glabra - wiąz górski Fraxinus excelsior jesion wyniosły Fraxinus excelsior jesion wyniosły Syringa vulgaris lilak pospolity 5m2 1,8 Spiraea x pseudosalicifolia tawuła nibywierzbolistna 268. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ 173, Tilia cordata lipa drobnolistna Caragana arborescens karagana syberyjska 1m2 1, Betula pendula brzoza brodawkowata Crataegus x media głóg pośredni Tilia /Euchlora/ lipa krymska Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 275. Tilia /Euchlora/ lipa krymska Salix sepulcralis /Chrysocoma/ wierzba płacząca /Chrysocoma/ 277. Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty - 0,6 1, Thuja occidentalis żywotnik zachodni Thuja occidentalis żywotnik zachodni 64 1, Thuja occidentalis żywotnik zachodni 48 1, Thuja occidentalis żywotnik zachodni Thuja occidentalis żywotnik zachodni 46 1,2 6 suchy szczyt usunąć susz 283. Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Populus x canadensis /Serotina/ topola 239, kanadyjska odm. późna 287. Populus tremula - topola osika Robinia pseudoacacia robinia biała Acer rubrum klon czerwony - 1 3,5 podsycha 290. Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała po red. korony 292. Robinia pseudoacacia robinia biała Acer platanoides klon pospolity Robinia pseudoacacia robinia biała Tilia cordata lipa drobnolistna - 1 2, Tilia cordata lipa drobnolistna - 1 2, Tilia cordata lipa drobnolistna - 1 2, Tilia cordata lipa drobnolistna 50, 55, , Tilia x europaea lipa holenderska Tilia cordata lipa drobnolistna - 1 2, Acer negundo klon jesionolistny odrost z pnia 302. Tilia x europaea lipa holenderska próchniejąca rana po wrośniętym konarze 303. Cornus alba /Elegantissima/ dereń biały 1x0, 25 duże ubytki przesadzić Tilia cordata lipa drobnolistna - 1 2, Tilia cordata lipa drobnolistna Tilia cordata lipa drobnolistna - 1 2, Tilia cordata lipa drobnolistna - 1 2, Robinia pseudoacacia robinia biała niektóre pędy w typie /Tortuosa/ 309. Robinia pseudoacacia robinia biała 24 2,5 4 usunąć, koliduje z projektow anym 31

32 ogrodzeni em 310. Robinia pseudoacacia robinia biała sucha usunąć 311. Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Populus tremula topola osika Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała susz liczny, usunąć próchniejący pień 317. Robinia pseudoacacia robinia biała Acer negundo klon jesionolistny Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ 320. Acer negundo klon jesionolistny 138, Populus tremula - topola osika usycha, grzyb usunąć 322. Populus tremula - topola osika susz liczny usunąć 322a Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 322b Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ sucha usunąć 322c Acer negundo klon jesionolistny 161, 120, , 99, Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Populus tremula - topola osika 106, 90, susz liczny, dwa usunąć 66 mniejsze pnie suche 328. Populus tremula - topola osika susz liczny, usunąć wypróchniały pień 329. Populus tremula - topola osika 131, 117, Populus tremula - topola osika usycha usunąć 331. Robinia pseudoacacia robinia biała usunąć 332. Populus x canescens topola szara 101, 88, Acer negundo klon jesionolistny Acer negundo klon jesionolistny pochylony 335. Acer negundo klon jesionolistny 74, 73, Acer negundo klon jesionolistny pochylony 337. Acer negundo klon jesionolistny susz liczny usunąć 338. Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała 82, Acer negundo klon jesionolistny Acer negundo klon jesionolistny Acer negundo klon jesionolistny 59, Acer negundo klon jesionolistny Tilia cordata lipa drobnolistna Acer negundo klon jesionolistny 81, 77, 65, 56, susz liczny usunąć 58, 78, Acer negundo klon jesionolistny Acer negundo klon jesionolistny Acer negundo klon jesionolistny Acer negundo klon jesionolistny Robinia pseudoacacia robinia biała Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański suche poj. gałęzie 352. Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor suche poj. gałęzie /Purpurascens/ 354. Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Betula pendula brzoza brodawkowata Quercus robur dąb szypułkowy Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata

33 359. Populus tremula - topola osika sucha usunąć 360. Populus tremula - topola osika susz liczny 361. Cornus alba /Elegantissima/ dereń biały 1x0, 85 duże braki przesadzić Populus tremula - topola osika usycha usunąć 363. Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański suche poj. usunąć gałęzie, grzyb, duża rana pnia 364. Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański 92, suche poj. gałęzie 365. Betula pendula brzoza brodawkowata Populus tremula - topola osika susz liczny usunąć 367. Robinia pseudoacacia robinia biała susz liczny 368. Robinia pseudoacacia robinia biała susz liczny usunąć 369. Robinia pseudoacacia robinia biała susz liczny 370. Robinia pseudoacacia robinia biała susz liczny usunąć 371. Robinia pseudoacacia robinia biała susz liczny 372. Robinia pseudoacacia robinia biała usycha usunąć 373. Robinia pseudoacacia robinia biała susz liczny usunąć 374. Robinia pseudoacacia robinia biała susz liczny 375. Robinia pseudoacacia robinia biała susz liczny, pochylona 376. Robinia pseudoacacia robinia biała zagłuszone usunąć 377. Quercus robur dąb szypułkowy mrówki 378. Quercus robur dąb szypułkowy mrówki 379. Fraxinus excelsior f. angustifolia jesion wyniosły Robinia pseudoacacia robinia biała susz liczny usunąć 381. Robinia pseudoacacia robinia biała suche usunąć 382. Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ Populus x canadensis /Serotina/ topola 226, kanadyjska odm. późna 394. Ulmus laevis wiąz szypułkowy Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Populus x canadensis /Serotina/ topola kanadyjska odm. późna 400. Acer negundo klon jesionolistny susz liczny usunąć susz 401. Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Corylus avellana leszczyna pospolita Morus alba morwa biała susz liczny usunąć susz 405. Robinia pseudoacacia robinia biała ma odrosty z pnia odrosty do usunięcia 406. Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Populus x canadensis /Serotina/ topola suche poj. gałęzie kanadyjska odm. późna 409. Robinia pseudoacacia robinia biała Betula pendula brzoza brodawkowata Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/

34 412. Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ 424. Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Acer negundo klon jesionolistny Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Spiraea /Grefsheim/ tawuła norweska 30m 0, Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Thuja occidentalis żywotnik zachodni Tilia cordata lipa drobnolistna 76, 91, Betula pendula brzoza brodawkowata Betula nana brzoza karłowata 30m 0, Robinia pseudoacacia robinia biała suche usunąć 456. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ wypróchniały pień 457. Spiraea x pseudosalicifolia tawuła nibywierzbolistna Robinia pseudoacacia robinia biała Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański 40m Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Ulmus laevis wiąz szypułkowy Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia robinia biała Spiraea x pseudosalicifolia tawuła 20m 1,2 nibywierzbolistna Robinia pseudoacacia robinia biała ,5 34

35 468. Pinus nigra - sosna czarna Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie, pień wypróchniały usunąć bez Sambucus nigra bez czarny 1m Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 472. Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Tilia cordata lipa drobnolistna Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 475. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 476. Tilia cordata lipa drobnolistna usycha usunąć 477. Tilia cordata lipa drobnolistna Pinus nigra - sosna czarna Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ susz liczny, pień wypróchniały 480. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Prunus avium czereśnia suche poj. gałęzie 486. Acer platanoides klon pospolity Tilia /Euchlora/ lipa krymska Tilia /Euchlora/ lipa krymska Salix x sepulcralis /Chrysocoma/ wierzba płacząca /Chrysocoma/ 490. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ 154, susz liczny, większy pień usycha 491. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty - 1 1, Thuja /Smaragd/ żywotnik zachodni - 0,8 1, Thuja occidentalis żywotnik zachodni 36 1, Thuja occidentalis żywotnik zachodni 42 1, Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Salix x sepulcralis /Chrysocoma/ wierzba płacząca /Chrysocoma/ 499. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ 501. Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ 502. Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ 503. Acer pseudoplatanus jawor Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ usunąć susz usunąć większy pień 506. Populus tremula - topola osika Salix caprea - iwa Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ Robinia pseudoacacia robinia biała Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ 198, Prunus avium czereśnia Robinia pseudoacacia robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała usunąć 515. Quercus rubra - dąb czerwony susz liczny usunąć susz 516. Robinia pseudoacacia - robinia biała 86, 68, 75, prześwietl ić korony lub usunąć 35

36 pnie zagłuszają ce dąb 517. Robinia pseudoacacia - robinia biała 89, 78, Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie usunąć 520. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie usunąć 521. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola susz liczny usunąć kanadyjska odm.holenderska 522. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola susz liczny usunąć kanadyjska odm.holenderska 523. Robinia pseudoacacia - robinia biała usycha usunąć 524. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 525. Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 527. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 528. Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 531. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola kanadyjska odm.holenderska 532. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola kanadyjska odm.holenderska 533. Robinia pseudoacacia - robinia biała odrosty usunąć 534. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola kanadyjska odm.holenderska susz liczny usunąć susz 535. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 536. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berliń susz liczny usunąć 537. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola kanadyjska odm.holenderska 538. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska suche usunąć 539. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola suche poj. gałęzie kanadyjska odm.holenderska 540. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola suche poj. gałęzie kanadyjska odm.holenderska 541. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska suche usunąć 542. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 543. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola 178, 114, 104, kanadyjska odm.holenderska Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 545. Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie usunąć, koliduje ze ścieżką 547. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 548. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 549. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 550. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 551. Robinia pseudoacacia - robinia biała wykrot usunąć 552. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 553. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 554. Acer negundo - klon jesionolistny odrosty usunąć odrosty 555. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 556. Acer negundo - klon jesionolistny suche poj. gałęzie 557. Robinia pseudoacacia - robinia biała 66, susz liczny 558. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 559. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 560. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 561. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 562. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 563. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 564. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 565. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 566. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 36

37 567. Robinia pseudoacacia - robinia biała 118, susz liczny usunąć 568. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 569. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 570. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 571. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie usunąć, koliduje ze ścieżką 572. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 573. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 574. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 575. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 576. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 577. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 578. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 579. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 580. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 581. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 582. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 583. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 584. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 585. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 586. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 587. Robinia pseudoacacia - robinia biała 98, susz liczny usunąć 588. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 589. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 590. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 591. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie usunąć, koliduje ze ścieżką 592. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 593. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 594. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 595. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 596. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 597. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 598. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 599. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 600. Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 602. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 603. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 604. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 605. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 606. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 607. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 608. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 609. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 610. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 611. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 612. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 613. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola suche poj. gałęzie kanadyjska odm.holenderska 614. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola 128, susz liczny kanadyjska odm.holenderska 615. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola susz liczny usunąć kanadyjska odm.holenderska 616. Robinia pseudoacacia - robinia biała usycha usunąć 617. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola susz liczny usunąć kanadyjska odm.holenderska 618. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 619. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 620. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 621. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 622. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 37

38 623. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 624. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola 184, susz liczny kanadyjska odm.holenderska 625. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola susz liczny kanadyjska odm.holenderska 626. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola susz liczny kanadyjska odm.holenderska 627. Gleditsia triacanthos iglicznia trójcierniowa Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska sucha usunąć 629. Populus x canadensis /Marilandica/ - topola susz liczny kanadyjska odm.holenderska 630. Quercus rubra - dąb czerwony Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 632. Quercus robur - dąb szypułkowy Populus x canadensis /Marilandica/ - topola 269, suche poj. gałęzie kanadyjska odm.holenderska 634. Robinia pseudoacacia - robinia biała - 7m2 2, Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 636. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 637. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 638. Robinia pseudoacacia - robinia biała - 5m2 2, Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała - 8m Cornus alba - dereń biały - 45m Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Acer pseudoplatanus - jawor Salix caprea - wierzba iwa Populus nigra /Italica/ - topola włoska /Italica/ Populus x canadensis /Marilandica/ - topola suche poj. gałęzie kanadyjska odm.holenderska 647. Populus nigra /Italica/ - topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 648. Populus nigra /Italica/ - topola włoska /Italica/ susz liczny 649. Populus x canadensis /Serotina/ - topola usycha usunąć kanadyjska odm.późna 650. Acer platanoides - klon pospolity Acer platanoides - klon pospolity Acer platanoides - klon pospolity Acer platanoides - klon pospolity Acer platanoides - klon pospolity Acer platanoides - klon pospolity Acer platanoides - klon pospolity Acer platanoides - klon pospolity Acer platanoides - klon pospolity suche poj. gałęzie, asymetryczny 659. Acer platanoides - klon pospolity Acer platanoides - klon pospolity Populus nigra /Italica/ - topola włoska /Italica/ Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska suche usunąć 663. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie, 670. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański usycha usunąć 675. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański suche poj. gałęzie 676. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański suche poj. gałęzie 38

39 677. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański suche poj. gałęzie 679. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański susz liczny usunąć 681. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański suche poj. gałęzie 683. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański suche poj. gałęzie 684. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański suche poj. gałęzie 685. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański usycha usunąć 686. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański susz liczny usunąć 688. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański suche poj. gałęzie 690. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański suche poj. gałęzie 691. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański susz liczny usunąć 692. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański suche poj. gałęzie 695. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański suche poj. gałęzie 696. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański suche poj. gałęzie 698. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 700. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański suche poj. gałęzie, listwa od pioruna 703. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański odrosty korzeniowe 704. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański suche poj. gałęzie 705. Acer platanoides - klon pospolity Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 711. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 712. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 713. Alnus glutinosa - olsza czarna suche poj. gałęzie 714. Robinia pseudoacacia - robinia biała Betula pubescens - brzoza omszona Robinia pseudoacacia - robinia biała Alnus glutinosa - olsza czarna Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 719. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 720. Robinia pseudoacacia - robinia biała 29-5 suche usunąć 721. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 722. Alnus glutinosa - olsza czarna Alnus glutinosa - olsza czarna suche poj. gałęzie 724. Alnus glutinosa - olsza czarna suche poj. gałęzie 725. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 726. Alnus glutinosa - olsza czarna Populus simonii topola Simona 108, 113, suche poj. gałęzie 728. Alnus glutinosa - olsza czarna Alnus glutinosa - olsza czarna Alnus glutinosa - olsza czarna suche poj. gałęzie 731. Alnus glutinosa - olsza czarna suche poj. gałęzie 732. Alnus glutinosa - olsza czarna suche poj. gałęzie 733. Alnus glutinosa - olsza czarna Alnus glutinosa - olsza czarna susz liczny 735. Alnus glutinosa - olsza czarna Alnus glutinosa - olsza czarna susz liczny 737. Alnus glutinosa - olsza czarna usycha usunąć 39

40 738. Tilia cordata lipa drobnolistna Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berliń. 135, usycha usunąć 740. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 741. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 742. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 743. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 744. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 745. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 746. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 747. Robinia pseudoacacia - robinia biała 23, Robinia pseudoacacia - robinia biała Salix caprea - wierzba iwa 36, 47, susz liczny 750. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny 751. Salix caprea - wierzba iwa 44, usycha usunąć 752. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 753. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 754. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 755. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 756. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 757. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 758. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 759. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 760. Robinia pseudoacacia - robinia biała Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 762. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 763. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 764. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 765. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 766. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 767. Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała 77, 79, Robinia pseudoacacia - robinia biała 77, 72, Salix caprea - wierzba iwa 62, 54, Malus sp. - jabłoń Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 773. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 774. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berliń usycha usunąć 775. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 776. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 777. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha 778. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 779. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 780. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 781. Betula pendula - brzoza brodawkowata Betula pendula - brzoza brodawkowata Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 784. Betula pendula - brzoza brodawkowata Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 786. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska sucha usunąć 787. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 788. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 789. Robinia pseudoacacia - robinia biała 66, Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 791. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 792. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 793. Betula pendula - brzoza brodawkowata Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 795. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 796. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 797. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański suche poj. gałęzie 798. Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański Quercus robur dąb szypułkowy Morus alba morwa biała 110, Populus x canadensis /Serotina/ topola samosiew bzu usunąć 40

41 kanadyjska odm. późna bez Sambucus nigra bez czarny 1m Populus x canadensis /Serotina/ topola samosiew bzu usunąć kanadyjska odm. późna bez 1m Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska suche poj. gałęzie 804. Acer negundo klon jesionolistny Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska suche poj. gałęzie 809. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska suche poj. gałęzie, samosiew morwy 810. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska 180, suche poj. gałęzie 811. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska suche poj. gałęzie 812. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska suche poj. gałęzie 813. Populus simonii topola Simona Populus x canadensis /Serotina/ topola suche poj. gałęzie kanadyjska odm. późna 815. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ 96, Tilia cordata lipa drobnolistna Populus x canadensis /Serotina/ topola po red. korony usunąć samosiew morwy kanadyjska odm. późna 818. Tilia cordata lipa drobnolistna Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny 820. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska 202, suche poj. gałęzie 821. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 823. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 824. Tilia cordata lipa drobnolistna Populus x canadensis /Serotina/ topola usycha usunąć kanadyjska odm. późna 826. Tilia cordata lipa drobnolistna Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 828. Tilia cordata lipa drobnolistna suche poj. gałęzie, przesadzane, słabo się przyjmuje 829. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny 830. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 831. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska 60 1,5 10 usycha usunąć 832. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny, wypróchniały pień usunąć 832a Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska 192, susz liczny usunąć 833. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 834. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 836. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny 837. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berliń susz liczny 838. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 839. Tilia x europaea lipa holenderska Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny 841. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 842. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 843. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 844. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 845. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska usycha usunąć 846. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny 847. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny 848. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny 849. Tilia x europaea lipa holenderska

42 850. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny 851. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny 852. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska 56 1,5 10 suche usunąć 853. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 854. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 855. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 856. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska 138, susz liczny 857. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny 858. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska 89, susz liczny usunąć 859. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 860. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska 124, susz liczny, usunąć wypróchniały pień 861. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny 862. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska 105, 109, 127, suche poj. gałęzie Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 864. Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański - 2,5 3, Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański Fraxinus excelsior jesion wyniosły Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny 868. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny 869. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berliń susz liczny usunąć 870. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 871. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 872. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska 106, susz liczny 873. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 874. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny usunąć 875. Populus x berolinensis /Berlin/ - topola berlińska susz liczny 876. Robinia pseudoacacia - robinia biała Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 878. Betula pendula brzoza brodawkowata Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ susz liczny usunąć 880. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ 128, suche poj. gałęzie 881. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie 882. Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała 33, Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała 52, Acer platanoides klon pospolity Robinia pseudoacacia - robinia biała usycha usunąć 891. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 892. Acer saccharinum klon srebrzysty 166, Acer platanoides klon pospolity 68, Acer platanoides klon pospolity Acer saccharinum klon srebrzysty 104, 133, Populus x berolinensis /Berlin/ topola berlińska susz liczny 897. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 898. Populus x berolinensis /Berlin/ topola berlińska susz liczny usunąć 899. Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański Populus x berolinensis /Berlin/ topola berlińska susz liczny usunąć susz 901. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie, duża rana pnia 902. Robinia pseudoacacia - robinia biała Populus x berolinensis /Berlin/ topola berlińska susz liczny 904. Populus x berolinensis /Berlin/ topola berlińska susz liczny 905. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ Acer tataricum ssp. ginnala klon ginnala 1,5x 12 1,2 42

43 907. Acer tataricum ssp. ginnala klon ginnala 1,5x 1, Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny, usunąć wypróchn. pień 910. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 911. Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny 912. Robinia pseudoacacia - robinia biała 98, susz liczny 913. Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie 914. Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański Cotoneaster lucidus irga lśniąca 1,5x 1, Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Thuja occidentalis żywotnik zachodni wykrot usunąć 920. Thuja occidentalis żywotnik zachodni Thuja occidentalis żywotnik zachodni 25, Thuja occidentalis żywotnik zachodni Thuja occidentalis /Ericoides/ żywotnik zachodni 8m2 1, Thuja occidentalis /Ericoides/ żywotnik zachodni 5m2 1, Thuja occidentalis /Ericoides/ żywotnik zachodni 5m2 1, Thuja occidentalis żywotnik zachodni 35 1, Juniperus /Hetzii/ jałowiec Hetza 5m Juniperus /Hetzii/ jałowiec Hetza 5m2 1, Robinia pseudoacacia - robinia biała 78, 84, Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała 71, Robinia pseudoacacia - robinia biała 74, Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Prunus laurocerasus laurowiśnia wschodnia 0,5m 2 0,5 susz liczny usunąć susz 940. Sorbus aucuparia jarzębina Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Robinia pseudoacacia - robinia biała 98, usunąć robinię robinia zagłuszona 942. Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała 28, szt. takie same usunąć 945. Forsythia x intermedia forsycja pośrednia 35m 2, Spiraea x pseudosalicifolia tawuła 10m 2,5 nibywierzbolistna Malus sp. jabłoń 62, Cotoneaster horizontalis irga pozioma 3,5m 2 0,6 do przesadze nia 949. Berberis x ottawensis berberys ottawski 2m2 1,5 do przesadze nia 950. Berberis thunbergii berberys Thunberga 0,7x Berberis x ottawensis berberys ottawski 3m2 1, Juniperus /Hetzii/ jałowiec Hetza 4m2 1, Thuja occidentalis żywotnik zachodni 36 1, Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały ,7 5mb brak do przesadze nia 955. Chamaecyparis pisifera /Squarrosa/ cyprysik groszkowy /Squarrosa/

44 956. Thuja occidentalis żywotnik zachodni 36, Chamaecyparis pisifera cyprysik groszkowy 22 1,5 3 suchy usunąć 958. Thuja occidentalis żywotnik zachodni Juniperus /Hetzii/ jałowiec Hetza 4m2 1, Juniperus /Hetzii/ jałowiec Hetza 9m2 1, Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Sorbus aucuparia jarzębina Cotoneaster horizontalis irga pozioma 0,3m 2 0,5 do przesadze nia 964. Cotoneaster horizontalis irga pozioma 2m2 0,8 do przesadze nia 965. Ligustrum vulgare ligustr pospolity 1m2 1,5 do przesadze nia 966. Cotoneaster horizontalis irga pozioma 0,3m Spiraea japonica tawuła japońska 2,5m Cotoneaster lucidus irga błyszcząca 0,2m 2 0,8 do przesadze nia 1,3 do przesadze nia 1,4 do przesadze nia 969. Cotoneaster horizontalis irga pozioma 5m2 0,8 do przesadze nia 970. Cotoneaster bullatus irga pomarszczona Ligustrum vulgare ligustr pospolity 1x38 7m2 1 do przesadze nia 971. Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie 973. Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie 974. Fraxinus excelsior jesion wyniosły susz liczny usunąć susz 975. Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie 976. Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie 977. Forsythia x intermedia forsycja pośrednia 35m Tilia cordata lipa drobnolistna Fraxinus excelsior jesion wyniosły 73, Forsythia x intermedia forsycja pośrednia 12m Fraxinus excelsior jesion wyniosły Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie 983. Fraxinus excelsior jesion wyniosły susz liczny usunąć susz 984. Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie 985. Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański Fraxinus excelsior jesion wyniosły susz liczny usunąć susz 987. Fraxinus excelsior jesion wyniosły susz liczny usunąć susz 988. Acer platanoides klon pospolity Fraxinus excelsior jesion wyniosły susz liczny usunąć susz 990. Fraxinus excelsior jesion wyniosły susz liczny usunąć susz 991. Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie 992. Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie 993. Acer saccharinum klon srebrzysty Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański Tilia cordata lipa drobnolistna Ligustrum vulgare ligustr pospolity 2m2 2 44

45 997. Ligustrum vulgare ligustr pospolity 1m Ligustrum vulgare ligustr pospolity 1m Ligustrum vulgare ligustr pospolity 1m Ligustrum vulgare ligustr pospolity 1m Ligustrum vulgare ligustr pospolity 1m Ligustrum vulgare ligustr pospolity 2m Ligustrum vulgare ligustr pospolity 0,3m 1, Ligustrum vulgare ligustr pospolity 1m Ligustrum vulgare ligustr pospolity 0,5m Ligustrum vulgare ligustr pospolity 1m2 2 Lycium barbarum kolcowój pospolity Fraxinus excelsior jesion wyniosły susz liczny usunąć susz Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie Fraxinus excelsior jesion wyniosły Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie Ligustrum vulgare ligustr pospolity Chaenomeles japonica pigwowiec japoński Pyrus communis grusza - 6m2 6m Chaenomeles japonica pigwowiec japoński 8m2 1, Fraxinus excelsior jesion wyniosły Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański Pyrus communis grusza Cotoneaster lucidus irga błyszcząca Ligustrum vulgare ligustr pospolity 2,5m 2 1m Robinia pseudoacacia - robinia biała Prunus cerasifera /Woodii/ śliwa wiśniowa odm. - 0,8 2 przesadzić Wood/a Juniperus /Hetzii/ jałowiec Hetza 25m Juniperus /Hetzii/ jałowiec Hetza 35m 2 3 1, ,5 samosiew jeżyny usunąć, koliduje z nowym układem ścieżek Thuja occidentalis żywotnik zachodni 25 1, Juniperus /Hetzii/ jałowiec Hetza 5m Taxus baccata cis pospolity 1,5x 1, Taxus baccata cis pospolity 1,5x 1, Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański Salix x sepulcralis /Chrysocoma/ wierzba płacząca /Chrysocoma/ Acer platanoides klon pospolity - 1 2, Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć susz Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć susz Robinia pseudoacacia - robinia biała 60, 59, Robinia pseudoacacia - robinia biała 74, suche poj. gałęzie Fraxinus excelsior jesion wyniosły Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie usunąć Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gał Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie Robinia pseudoacacia - robinia biała Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć 45

46 1043. Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie Fraxinus excelsior jesion wyniosły Fraxinus excelsior jesion wyniosły susz liczny usunąć susz Fraxinus excelsior jesion wyniosły suche poj. gałęzie Cornus alba dereń biały 0,3m 1 susz liczny usunąć Quercus rubra dąb czerwony Quercus robur dąb szypułkowy Prunus cerasifera /Woodii/ śliwa wiśniowa odm. - 0,5 1 Wood/a Prunus cerasifera /Woodii/ śliwa wiśniowa odm Wood/a Prunus cerasifera /Woodii/ śliwa wiśniowa odm Wood/a Prunus cerasifera /Woodii/ śliwa wiśniowa odm Wood/a Prunus cerasifera /Woodii/ śliwa wiśniowa odm Wood/a Prunus cerasifera /Woodii/ śliwa wiśniowa odm Wood/a Acer platanoides klon pospolity Forsythia x intermedia forsycja pośrednia 1,5x Thuja occidentalis żywotnik zachodni 10, szt Thuja occidentalis żywotnik zachodni - 1, Thuja occidentalis żywotnik zachodni - 1, Populus simonii topola Simona Populus simonii topola Simona Populus simonii topola Simona Populus simonii topola Simona Populus x canescens topola szara Populus x canescens topola szara odrost ściętego usunąć pnia Thuja occidentalis żywotnik zachodni ,5 3 6 szt Rosa sp. róża 0,05 0,5 60 szt. m Juniperus horizontalis jałowiec płożący 35m Juniperus /Hetzii/ jałowiec Hetza 5m2 2 wykrot Rosa sp. róża 0,05 0,5 30 szt. m Juniperus /Hetzii/ jałowiec Hetza 35m Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Rosa sp. róża 0,05 0,5 27 szt. m Euonymus fortunei /Emerald Gaiety/ - trzmielina 10m 0,5 Fortune/a odm. Emerald Gaiety Magnolia kobus magnolia japońska Thuja occidentalis żywotnik zachodni - 3 2, Acer pseudoplatanus - jawor Rosa sp. róża 0,05 0,5 213 szt. m Juniperus /Hetzii/ jałowiec Hetza 45m 1, Acer platanoides klon pospolity Fagus sylvatica /Pendula/ buk pospolity - 1 2,5 /Pendula/ Ligustrum vulgare ligustr pospolity 0,9x 0, Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/

47 1088. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ Carpinus betulus grab pospolity 1x38 1, Malus /Royal Beauty/ - jabłoń - 2 2, Acer pseudoplatanus jawor Acer pseudoplatanus jawor 75, 68, Acer pseudoplatanus jawor Caragana arborescens karagana syberysjska 12m 0,7 Syringa vulgaris lilak pospolity Acer platanoides klon pospolity Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Spiraea x pseudosalicifolia tawuła nibywierzbolistna 300 m2 1,8 do usunięcia 40m Syringa vulgaris lilak pospolity 7m Robinia pseudoacacia - robinia biała Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ susz liczny usunąć susz Syringa vulgaris lilak pospolity 7m Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ susz liczny usunąć susz Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ susz liczny usunąć susz Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie usunąć Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ susz liczny usunąć susz Ulmus glabra wiąz górski 33, 29, Robinia pseudoacacia - robinia biała usunąć Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ susz liczny usunąć Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor suche poj. gałęzie /Purpurascens/ Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty susz liczny usunąć susz Tilia cordata lipa drobnolistna Morus alba morwa biała Robinia pseudoacacia - robinia biała susz liczny usunąć Robinia pseudoacacia - robinia biała 59, Robinia pseudoacacia - robinia biała suche poj. gałęzie usunąć Acer pseudoplatanus - jawor Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Acer pseudoplatanus jawor Acer pseudoplatanus jawor Acer platanoides klon pospolity Acer platanoides klon pospolity Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Thuja occidentalis żywotnik zachodni Thuja occidentalis żywotnik zachodni 36, Thuja occidentalis żywotnik zachodni 56 2, Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Ligustrum vulgare ligustr pospolity 0,8x 0, Thuja occidentalis żywotnik zachodni 51, 58,

48 1169. Juniperus sabina /Tamariscifolia/ jałowiec sabiński /Taariscifolia/ Pyracantha coccinea ognik szkarłatny 0,3m 0, Rosa canina róża dzika 0,6m 0, Pyracantha coccinea ognik szkarłatny 1m2 1, Thuja occidentalis żywotnik zachodni Pyracantha coccinea ognik szkarłatny 57, ,3m 7 0, Pyracantha /Soleil d/or/ ognik /Soleil d/or/ 0,3m 0, Pyracantha /Soleil d/or/ ognik /Soleil d/or/ 0,5m 0, Pyracantha /Soleil d/or/ ognik /Soleil d/or/ 0,3m 0, Tilia cordata lipa drobnolistna Tilia cordata lipa drobnolistna Acer pseudoplatanus jawor Tilia cordata lipa drobnolistna Tilia cordata lipa drobnolistna Tilia cordata lipa drobnolistna Tilia cordata lipa drobnolistna Tilia /Euchlora/ lipa krymska Acer platanoides klon pospolity Rosa canina róża dzika 0,5m 1, Tilia /Euchlora/ lipa krymska Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Tilia cordata lipa drobnolistna Taxus baccata cis pospolity 25m 4 siewki bzu, 2 jesionu i czeremchy do usunięcia Tilia cordata lipa drobnolistna Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty 42 2, Crataegus x media głóg pośredni - 1,5 2 odmiana do ustalenia w czasie kwitnienia Crataegus x media głóg pośredni - 1 1,8 odmiana do ustalenia w czasie kwitnienia Crataegus x media głóg pośredni odmiana do ustalenia w czasie kwitnienia Mahonia aquifolium mahonia pospolita 0,05-0,8 38 sztuk 1m2 0,05-0,5m Juniperus sabina /Tamariscifolia/ jałowiec 0,05- sabiński /Taariscifolia/ 1m Mahonia aquifolium mahonia pospolita 0,05-1m Liriodendron tulipifera tulipanowiec amerykański Tilia /Euchlora/ lipa krymska Acer platanoides klon pospolity 39, Tilia /Euchlora/ lipa krymska Tilia cordata lipa drobnolistna Fagus sylvatica /Pendula/ buk pospolity - 1 2,5 /Pendula/ Rosa sp. róża 2,5m 1, Pyracantha coccinea ognik szkarłatny 1,5m 2 1 0,2 23 szt. 0,2 29 szt szt. usunąć samosiew - 1 1,8 do przesadze nia 48

49 1180. Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie Ligustrum vulgare ligustr pospolity 0,8x 0, Ligustrum vulgare ligustr pospolity 0,8x 0, Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie Pyracantha coccinea ognik szkarłatny 0,5m 0, Pyracantha coccinea ognik szkarłatny 0,5m 0, Fagus sylvatica /Pendula/ buk pospolity - 1 2,5 /Pendula/ Betula pendula brzoza brodawkowata Ligustrum vulgare ligustr pospolity 0,7x 0, Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Acer platanoides klon pospolity Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor suche poj. gałęzie /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor suche poj. gałęzie /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus jawor 103, suche poj. gałęzie Acer pseudoplatanus jawor Prunus /Kanzan/ - wiśnia /Kanzan/ - 1 2,5 czy to wiśnie Kanzan, wymaga sprawdzenia w czasie kwitnienia Prunus /Kanzan/ - wiśnia /Kanzan/ Prunus /Kanzan/ - wiśnia /Kanzan/ - 1 2, Prunus /Kanzan/ - wiśnia /Kanzan/ - 0,5 2,5 suche usunąć Prunus avium czereśnia ptasia - 0,5 1,5 tylko podkładka usunąć Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały Prunus /Kanzan/ - wiśnia /Kanzan/ - 1 2,5 do przesadze nia Prunus /Kanzan/ - wiśnia /Kanzan/ - 1 2,5 do przesadze nia Prunus /Kanzan/ - wiśnia /Kanzan/ - 1 2,5 do przesadze nia Prunus /Kanzan/ - wiśnia /Kanzan/ - 1 2,5 do przesadze nia Prunus /Kanzan/ - wiśnia /Kanzan/ - 1 2, Tilia x europaea lipa holenderska

50 1221. Tilia x europaea lipa holenderska Tilia x europaea lipa holenderska Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor suche poj. gałęzie /Purpurascens/ Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty 93, Taxus baccata cis pospolity 68, 50, 30, Taxus baccata cis pospolity 36, 30 3, Thuja occidentalis żywotnik zachodni 31, 24 1,5 6,5 siewka jaworu usunąć samosiew Thuja occidentalis żywotnik zachodni , Cornus alba /Sibirica Variegata/ dereń biały 6m2 0,8 /Elegantissima/odm. Sibirica Variegata Forsythia x intermedia forsycja pośrednia 60m 1, Fagus sylvatica /Pendula/ buk pospolity - 0,8 2 /Pendula/ Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche poj. gałęzie Spiraea x pseudosalicifolia tawuła 60m 1,5 nibywierzbolistna Acer tataricum ssp. ginnala klon ginnala 35, 30, 32 3,5 4 suchy pień 32 usunąć suchy pień Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Syringa vulgaris lilak pospolity 12m 3, Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty suche poj. gałęzie Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Acer platanoides klon pospolity Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor susz liczny, duża usunąć /Purpurascens/ rana pnia Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor suche poj. gałęzie /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus jawor Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor 75, /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor suche poj. gałęzie /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor suche poj. gałęzie /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus jawor suche poj. gałęzie Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ suche usunąć Populus nigra /Italica/ topola włoska /Italica/ Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus jawor Acer pseudoplatanus jawor Acer pseudoplatanus jawor Symphoricarpos albus śnieguliczka biała 1,5m Philadelphus pubescens jaśminowiec omszony 0,5m 1, Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/

51 1263. Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor suche poj. gałęzie /Purpurascens/ Picea pungens /Glauca/ świerk srebrzysty suche poj. gałęzie Robinia pseudoacacia - robinia biała 81, 105, suche poj. gałęzie 105, Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor suche poj. gałęzie /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor suche poj. gałęzie /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor suche poj. gałęzie /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus jawor Syringa vulgaris lilak pospolity 4m2 1, Amorpha fruticosa amorfa krzewiasta 2m2 1, Tilia cordata lipa drobnolistna - 1,5 1,5 odrost ze ściętego usunąć pnia Tilia /Euchlora/ lipa krymska Tilia cordata lipa drobnolistna 14 1,5 5 do przesadze nia Tilia cordata lipa drobnolistna Tilia cordata lipa drobnolistna 81, 62, Tilia cordata lipa drobnolistna Acer pseudoplatanus jawor Acer pseudoplatanus jawor Tilia cordata lipa drobnolistna Tilia cordata lipa drobnolistna - 1,5 1,5 odrost ze ściętego usunąć Tilia cordata lipa drobnolistna 39, Tilia cordata lipa drobnolistna 43, Quercus robur dąb szypułkowy Tilia platyphyllos lipa szerokolistna Tilia cordata lipa drobnolistna Acer platanoides klon pospolity Betula pendula brzoza brodawkowata Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor 51, /Purpurascens/ Tilia cordata lipa drobnolistna Sambucus nigra bez czarny 1m2 1, Tilia /Euchlora/ lipa krymska Acer negundo klon jesionolistny Symphoricarpos albus śnieguliczka biała Rosa canina róża dzika Spiraea vanhouttei tawuła van Houtte/a Acer negundo klon jesionolistny - 25m 2 1m2 0,3m 2 1, Tilia /Euchlora/ lipa krymska Prunus padus czeremcha pospolita Quercus robur dąb szypułkowy Quercus robur dąb szypułkowy Betula pendula brzoza brodawkowata 60, Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Robinia pseudoacacia - robinia biała 42, Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Acer negundo klon jesionolistny ,5 1,5 1,5 pnia usunąć siewkę klonu 51

52 1312. Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata głęboka cięta rana pnia Betula pendula brzoza brodawkowata Rosa canina róża dzika 1m2 1, Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata 70, Quercus robur dąb szypułkowy Quercus robur dąb szypułkowy Acer negundo klon jesionolistny Acer negundo klon jesionolistny Salix alba wierzba biała Betula pendula brzoza brodawkowata Acer negundo klon jesionolistny Acer negundo klon jesionolistny Acer negundo klon jesionolistny Acer pseudoplatanus jawor Acer negundo klon jesionolistny Acer negundo klon jesionolistny Ulmus laevis wiąz szypułkowy wrasta w usunąć ogrodzenie Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor suche poj. gałęzie /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Acer campestre klon polny wrasta w usunąć ogrodzenie Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Acer pseudoplatanus jawor suche poj. gałęzie Salix caprea wierzba iwa Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Quercus robur dąb szypułkowy - 1 1, Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Acer negundo klon jesionolistny Acer pseudoplatanus jawor Ulmus laevis wiąz szypułkowy Acer pseudoplatanus jawor usunąć jawor Acer platanoides klon pospolity Salix caprea wierzba iwa susz liczny usunąć Betula pendula brzoza brodawkowata Acer pseudoplatanus jawor Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor /Purpurascens/ Ulmus laevis wiąz szypułkowy Robinia pseudoacacia - robinia biała Robinia pseudoacacia - robinia biała Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański Prunus serotina czeremcha późna Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Acer pseudoplatanus /Purpurascens/ jawor 32, /Purpurascens/ Acer pseudoplatanus jawor Tilia x europaea lipa holenderska 49, Tilia x europaea lipa holenderska 50, Sorbus aria /Majestica/ - jarząb mączny /Majestica/ - 1 3, Sorbus aria /Majestica/ - jarząb mączny /Majestica/ - 1 3, Sorbus aria /Majestica/ - jarząb mączny /Majestica/ - 1 3, Sorbus aria /Majestica/ - jarząb mączny /Majestica/ - 1 3, Sorbus aria /Majestica/ - jarząb mączny /Majestica/ - 1 3,5 52

53 1366. Juglans cinerea - orzech szary do przesadze nia Juglans cinerea - orzech szary do przesadze nia Juglans cinerea - orzech szary do przesadze nia Juglans cinerea - orzech szary do przesadze nia Juglans cinerea - orzech szary do przesadze nia Juglans cinerea - orzech szary do przesadze nia Juglans cinerea - orzech szary do przesadze nia Juglans cinerea - orzech szary do przesadze nia Juglans cinerea - orzech szary do przesadze nia Juglans cinerea - orzech szary do przesadze nia Fagus sylvatica /Pendula/ - buk pospolity /Pendula/ - 1 1,8 do przesadze nia Fagus sylvatica /Pendula/ - buk pospolity /Pendula/ - 1 1,8 do przesadze nia Ulmus /Camperdownii/ - wiąz Camperdown/a Prunus cerasifera - śliwa wiśniowa Prunus cerasifera - śliwa wiśniowa Prunus cerasifera - śliwa wiśniowa Prunus cerasifera - śliwa wiśniowa Prunus cerasifera - śliwa wiśniowa Prunus cerasifera - śliwa wiśniowa Forsythia x intermedia - forsycja pośrednia 1,5x 16m 2,5 stary żywopłot Tab. 2.Tabela zinwentaryzowanych drzew i krzewów na projektowanym terenie 53

54 4. Projekt 4.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja modernizacji parku miejskiego w kierunku ogrodu dendrologicznego służącego dydaktyce przyrody. W ramach opracowania ma być również ujęty problem przebudowy egzotarium i związanej z tym ingerencji w układ przestrzenny parku. 4.2 Lokalizacja projektowanego terenu Przedmiotowy teren znajduje się w Sosnowcu, między ul. Piłsudskiego i ul. Kresową. Posiada dogodny dojazd z centrum Sosnowca a także od strony Katowic i Będzina. 4.3 Struktura własności Teren opracowania obejmuje szereg działek własnościowych. Podział na działy. Działki wchodzące w zakres opracowania to działki: - należące do Gminy Sosnowiec arkusz 69: 40/12, 40/13, 40/15, 40/16, 40/17, 40/18, 41/4, 42/3, 42/4, 45/3, 46/3, 46/4, 49, 50/2, 52/1, 53, 57, 59/6, 59/8, 63/2,63/5, - należące do Gminy Sosnowiec z zarządcą: UM-Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym arkusz 69: 41/3, 45/2, 47/1,47/5, 47/6, 65/1, 65/2, 66/2, 66/3, - należące do Skarbu Państwa, we władaniu UM w Sosnowcu arkusz 69: 43/3,43/4,44/3,48/1, 51, 52/2, 54/2, 56, 60,63/3, - należące do Skarbu Państwa, we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Sosnowcu arkusz 69: 40/14, 40/20, 40/21,40/27, 58/3, 68, - należące do Skarbu Państwa, we władaniu Gwarectwa Kopalń Piasku i Kolejowego Transportu Górniczego arkusz 69: 62/2, 62/4, 62/5, 62/7 - należące do pani Genowefy Szot arkusz 69: 48/4,48/5 należące do pań Renaty Kurtyki i Grażyny Łapińskiej arkusz 69: 55/1 należące do pani Małgorzaty Otrębskiej i Gminy Sosnowiec arkusz 69: 59/1 54

55 należące do Gminy Sosnowiec z użytkownikiem wieczystym ENION S.A. arkusz 69: 59/7 4.4 Historia założenia parkowego Początek parku sięga roku 1935, kiedy to ówczesne władze miejskie założyły tu park o powierzchni 4,8 ha. Po roku 1945 prowadzono tu rekompozycję parku wg projektu Cellera i Komika. Prace te ukończono w Powstało Akwarium" i palmiarnia znane obecnie pod nazwą Egzotarium". Wokół niego zlokalizowano rabaty pod ekspozycje roślin uprawianych w gruncie. W otoczeniu Egzotarium powstał park z bogatym zestawem drzew i krzewów. Obecnie jego skład gatunkowy liczy 100 taksonów. W latach 70-tych XX wieku zdewastowano znaczną część parku w trakcie budowy pobliskiego osiedla Piastowskiego. W 1980 roku umieszczono na centralnej osi parku pomnik Leona Kruczkowskiego. Obecnie funkcjonuje nazwa Park Kresowy. 4.5 Opis stanu istniejącego Teren opracowania obejmuje powierzchnię ok. 9,29 ha. Jest on obecnie użytkowany jako ogólnie dostępny, nie ogrodzony park miejski. Od strony zachodniej park graniczy z ul.kresową. Jest tu duże zgrupowanie garaży, duży parking i stacja benzynowa. Po przeciwnej strome ulicy zlokalizowany jest hotel. Od strony północnej znajduje się uł.piłsudskiego z przystankami - tramwajowym i autobusowym. Od wschodu sąsiaduje skwer, teren osiedla mieszkaniowego i szkoły. Teren zamyka od strony południowej skarpa nad rzeką Brynicą. Chodniki zastane na terenie parku mają nową nawierzchnię z szarej kostki betonowej z akcentami z kostki czerwonej. Park posiada dwie główne osi kompozycyjne przecinające się pod kątem prostym w miejscu centralnego kwietnika. Po stronie północnej tego kwietnika są schody ujęte z dwóch stron murami oporowymi i górkami o prostokątnych zarysach. W stronę południową od kwietnika poprowadzony jest pasaż, w jego połowie ustawiono pomnik Leona Kruczkowskiego. Pasaż kończy się poprzeczną ścieżką nad Brynicą. W tym miejscu znajduje się mostek prowadzący na drugą stronę rzeki w kierunku terenów sportowych. Sama ścieżka właściwie kończy się na mostku. Dalej na zachód, obok garaży, w kierunku mostu kolei piaskowej i przejścia nad drogą szybkiego ruchu ścieżka zanika i nie jest kontynuowana. Teren przecina duża ilość sieci infrastruktury. Dzięki temu zapewniona jest możliwość podlewania kolekcji i oświetlenia głównej promenady. Problemem jest duży kolektor ściekowy przechodzący 55

56 przez południowo-zachodni narożnik parku. Nieszczelne włazy rewizyjne są źródłem przykrych zapachów. Gęsta sieć infrastruktury ma również wpływ na rozmieszczenie projektowanych nasadzeń i przebieg projektowanego ogrodzenia. Na terenie parku zlokalizowane jest Egzotarium wybudowane w 1956 roku. Posiada ono ciekawą kolekcję roślin i zwierząt. Jest popularnym miejscem odwiedzin dla mieszkańców Sosnowca i innych miast. Obecnie wymaga przebudowy i gruntownej modernizacji. Otoczenie budynku Egzotarium pełni rolę kolekcji roślin zielnych i kolekcji róż. Naprzeciw Egzotarium znajduje się rabata z fontanną. Stan techniczny fontanny jest obecnie dobry i powinna być zaadaptowana do nowej formy zagospodarowania terenu. Na zachód od wspomnianego budynku znajduje się kawiarnia parkowa. Stanowi ona obiekt niezależny formalnie od reszty parku, wymaga jednak zachowania swobodnego dostępu i ewentualnego dojazdu. Na terenie opracowania zinwentaryzowano ponad 1300 drzew i krzewów. Występuje tu 101 taksonów czyli gatunków i odmian drzew i krzewów. Drzewostan jest więc ciekawy i stanowi wartościową podstawę dla rozwoju kolekcji. Problemem są tu duże zgrupowania topoli i robinii, których stan zdrowotny, ze względu na przegęszczenie, jest wysoce niezadowalający. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sosnowiec zapisano utworzenie parku dendrologicznego w Parku Kresowym jako ważnego elementu systemu terenów zielonych miasta, o wyspecjalizowanej funkcji. Wzdłuż brzegów Brynicy sąsiadującej z parkiem od strony południowej, proponowane jest utworzenie ciągu zieleńców i bulwarów. 4.6 Założenia projektowe Przyjęto, że teren parku ma stanowić rodzaj ogrodu botanicznego służącego dydaktyce i popularyzacji wiedzy przyrodniczej. Główny profil koncepcji to rośliny drzewiaste. Dzięki temu powstanie park dendrologiczny, zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sosnowiec. Zaprojektowano następujące działy: dział kompozycji roślinnych; Egzotarium z terenem wydzielonym; dział morfologiczny; dział wystaw okresowych; dział roślin okrywowych; dział krzewów ozdobnych; kolekcja drzew i krzewów pokrojowych; kolekcja traw i kolekcja krzewów płożących; kolekcje różaneczników, klonów i lilaków. Park ma przybliżać różnorodność barwną zieleni w różnych okresach wegetacyjnych. Różnorodność zależną od cech gatunkowych oraz od form odmianowych charakteryzujących się barwnymi liśćmi. Prezentowane mają tu być również różne formy pokrojowe drzew i krzewów. 56

57 Projektuje się ogrodzenie całego terenu. Przyjmuje się, że Egzotarium będzie posiadać ogólnie dostępne toalety, dlatego w koncepcji modernizacji parku pomija się taki obiekt. 4.7 Gospodarowanie drzewostanem zastanem Drzewa i krzewy do usunięcia i wykonania koniecznych zabiegów wskazano w liście zinwentaryzowanych drzew i krzewów. Przyjęto założenie, że konieczne jest usunięcie drzew suchych i usychających. Niezbędne jest także przerzedzenie grup drzew rosnących w bardzo dużym zwarciu, które powoduje zasychanie gałęzi, utratę wartości ozdobnych drzew i degradację warstwy runa. Dotyczy to szczególnie grupy usychających topoli berlińskich oraz przegęszczonych zespołów robinii jakie powstały z samosiewu. Wskazano również drzewa wymagające zabiegów pielęgnacyjnych takich jak usunięcie posuszu, czy prześwietlenie koron. W celu uporządkowania kompozycji parku konieczne będzie również przesadzenie części drzew, szczególnie tych z ostatnich nasadzeń. Uznano, że oś centralna parku oraz pewne otwarte przestrzenie powinny być chronione przed obsadzeniami dla podkreślenia walorów kompozycyjnych parku jak i dla zapewnienia ekspozycji elementom kolekcji dendrologicznej. 4.8 Projektowane działy roślin Działy parku dendrologicznego Proponuje się podział parku na poszczególne działy i kolekcje. Podziały te przenikają się na swych granicach. Wyodrębnienie działów w ścisłych granicach nie jest możliwe ze względu na adaptację zastanego drzewostanu. Działy te są następujące: Dział kompozycji roślinnych (część ogólnie dostępna) Proponowane jest tu przebudowanie układu ścieżek. Obecny układ jest przypadkowy i niespójny. Proponowany nowy układ stara się związać formalnie zarówno ścieżki jak i elementy małej architektury oraz zieleń. Elementem scalającym ma tu być okrąg z krzewów i łuki ze śliw wiśniowych przechodzące w krajobrazowy układ pozostałej zieleni. Centrum założenia to basen z niskimi wodotryskami i oś kompozycyjna, zamknięta pomnikiem. 57

58 Egzotarium z terenem wydzielonym Projekt stara się uwzględnić przyszłą przebudowę Egzotarium. Teren proponowany pod rozbudowę Egzotarium ma pozostać w obecnym stanie do czasu tej rozbudowy. Niniejszy projekt nie narzuca formy nowego Egzotarium. Proponuje się jednak uwzględnić akcenty na przyszłej elewacji, związane z układem kompozycyjnym reszty parku oraz usytuowanie placów - od strony przystanków (ekspozycja elewacji obiektu od ul. Piłsudskiego), od strony głównej osi parku (ekspozycja elewacji od strony przejścia w głąb parku). Przejście od przystanków na główną oś parku może być poprowadzone po łuku, o ile rozbudowa Egzotarium będzie prowadzona w tym kierunku. Możliwe jest też przeprowadzanie zwiedzających przelotem pod nowym budynkiem. Bez względu na sposób przebudowy obiektu konieczne jest zapewnienie przejścia w kierunku głównej osi parku i usytuowanie tu głównego wejścia do parku i Egzotarium. Dział systematyczny W dziale systematycznym prezentowane mają być wybrane drzewa i krzewy reprezentujące poszczególne rodziny roślin drzewiastych, zgodnie z naturalnym podziałem systematycznym, opracowanym przez Armena Takhtajana z modyfikacjami przedstawionymi przez prof. dr hab. Krzysztofa Rostańskiego w skrypcie: Wykłady z botaniki systematycznej. Miałoby to być miejsce dla realizacji lekcji przyrodniczych podobnie jak dział morfologiczny. Dział morfologiczny Proponuje się posadzenie tu roślin prezentujących zróżnicowanie kształtu liścia, ustawienia liścia na pędzie, budowy kwiatu, różne typy owoców: Ustawienie liści na pędzie Skrętoległe Alnus glutinosa Gaertn. - olsza czarna - ułożenie liści 1/3 Okółkowe, naprzeciwległe Syringa vulgaris L. - lilak pospolity 58

59 Kształty blaszek liściowych Szpilki Taxus media /Fairview/ - cis pośredni Łuski Chamaecyparis lawsoniana /Alumii/ - cyprysik Lawsona /Alumii/ Liście lancetowate Salix fragilis L. - wierzba krucha Liście podługowate Ligustrum vulgare L. ligustr pospolity Liście równowąskie Hippophaë rhamnoides L. - rokitnik pospolity Liście jajowate Cydonia oblonga Mill. - pigwa pospolita Liście eliptyczne Rhododendron /Cannon/s Double/ - azalia Cannon/s Double Liście całobrzegie Cotinus coggygria /Rubrifolius/ - perukowiec podolski /Rubrifolius/ Liście karbowane Rhamnus cathartica L. - szakłak pospolity Liście ząbkowane Castanea sativa Mill. - kasztan jadalny Liście piłkowane Celtis occidentalis L. - wiązowiec zachodni Liście wrębne Populus tremula L. - topola osika 59

60 Liście klapowane Acer platanoides L. - klon pospolity Liście pierzastozłożone Fraxinus excelsior L. jesion wyniosły Liście dłoniastozłożone Aesculus parviflora Walter - kasztanowiec drobnokwiatowy Budowa kwiatu Grono Prunus serotina Ehrh. - czeremcha późna Kłos (kotka) Juglans nigra L. - orzech czarny Główka Platanus hispanica /Acerifolia/ - platan klonolistny /Acerifolia/ Baldach Hedera helix L. - bluszcz pospolity (baldachy zebrane w szczytowe grona) Baldachogrono Spiraea x vanhouttei Zabel - tawuła van Houtte/a Wiecha Cotinus coggygria Scop. - perukowiec podolski Podbaldach Ptelea trifoliata L. - parczelina trójlistkowa Wierzchotka Castanea sativa Mill. - kasztan jadalny 60

61 Owoce właściwe suche Owoce nie pękające Niełupka Clematis - powojnik Orzech Quercus - dąb Ziarniak Secale cereale - żyto Skrzydlak Acer - klon Owoce pękające Rozłupki Mieszek Strąk Torebka Euphorbia - wilczomlecz Cercidyphyllum japonicum Siebold et Zucc. - grujecznik japoński Robinia - robinia Philadelphus - jaśminowiec Owoce właściwe mięsiste Pestkowiec Prunus serotina Mill. - czeremcha późna Pestkowiec złożony Rubus idaeus L. - malina właściwa Jagoda Ribes - porzeczka Owoce pozorne Malus - jabłoń Rosa canina L. - róża dzika 61

62 Owocostany Morus alba L. - morwa biała Dział cech ozdobnych W dziale tym proponowane jest posadzenie drzew i krzewów ozdobnych ze względu na kształt i kolor liści, bujność kwitnienia czy szczególny pokrój. Dział wystaw okresowych Jest to plac centralny z fontanną oraz dwa zaułki z prostokątnymi trawnikami. Można by tu organizować czasowe aranżacje roślinne, wystawy prac plastycznych, wystawy rzeźby w wiklinie itd. Można by wykorzystywać do prezentacji sztalugi czy stoły demontowane po wystawie i przechowywane w nowym budynku Egzotarium. Dział roślin zielnych Proponuje się tu założenie kwietnika z roślin zielnych. Pewną atrakcją mogłoby być wplecenie w kompozycję zbóż uprawnych i traw. Pozostała powierzchnia poza chodnikiem to typowy trawnik. Dział roślin okrywowych Proponowane jest posadzenie tu powierzchni z krzewów i roślin zielnych stosowanych jako rośliny okrywowe. Proponuje się posadzenie następujących roślin: Ajuga reptans /Burgundy Glow/- dąbrówka rozłogowa Astilbe x arendsii /Colour Magic/ - tawułka Arendsa Bergenia cordifolia A.Br. - bergenia sercolistna Cotoneaster dammeri C.K.Schneid. - irga Dammera Cotoneaster horizontalis Decne irga pozioma Daphne cneorum L. - wawrzynek główkowy Euonymus fortunei /Emerald Gaiety/ - trzmielina Fortune/a Emerald Gaiety Euphorbia polychroma Kern. - wilczomlecz pstry Geranium macrorrhizum /Variegatum/ - bodziszek korzeniasty Variegatum Geranium sanguineum /Max Frei/ - bodziszek czerwony Hemerocallis x hybrida - liliowiec ogrodowy 62

63 Hosta undulata /Albomarginata/ - funkia falista Iberis sempervirens L. - ubiorek wieczniezielony Lamium maculatum /White Nancy/ - jasnota plamista Mahonia aquifolium Nutt. - mahonia pospolita Salvia nemorosa L. - szałwia omszona Dział krzewów ozdobnych Proponowane jest posadzenie tu różnych rodzajów krzewów ozdobnych, jakie nie zmieściły by się w Dziale cech ozdobnych. Dział roślin wodnych i błotnych W dziale tym proponuje się budowę oczka wodnego o powierzchni ok. 70 m². Dno oczka proponuje się wyłożyć warstwą 20 cm ubitej gliny (cztery warstwy nie wypalonych cegłówek ubitych ubijakiem). Proponowana głębokość oczka to 1,5 m. Na brzegu proponuje się posadzenie roślin błotnych - tataraku (w pojemniku), czermieni i kosaćców, a w wodzie w koszach - grążele, grzybienie i strzałkę. Kolekcja drzew i krzewów pokrojowych Proponuje się tu założenie dwóch symetrycznych grup drzew i krzewów w ten sposób, by roślinom liściastym (o określonych pokrojach) z pierwszej grupy odpowiadały rośliny iglaste z drugiej i odwrotnie. Poza tymi grupami, na murze oporowym proponuje się zamontowanie trejaży na pnącza. Z pnączy proponuje się tu następujące rośliny: Aristolochia macrophylla Lam. - kokornak wielkolistny Clematis alpina /Frances Rivis/ - powojnik alpejski /Frances Rivis/ Clematis /Daniel Deronda/ - powojnik /Daniel Derenda/ Clematis /Generał Sikorski/ - powojnik Generał Sikorski/ Clematis /Jan Paweł II/ - powojnik /Jan Paweł II/ Clematis /Mme Baron Veillard/ - powojnik /Mme Baron Veillard/ Clematis /Niobe/ - powojnik /Niobe/ Clematis /Rouge Cardina/ - powojnik /Rouge Cardina/ Clematis /Snow Queen/ - powojnik /Snow Queen/ 63

64 Clematis /Warszawska Nike/ - powojnik /Warszawska Nike/ Hedera helix L. - bluszcz pospolity Parthenocissus quinquefolia Planch. - winobluszcz pięciolistkowy Parthenocissus tricuspidata Planch. - winobluszcz trójklapowy Kolekcja traw i kolekcja krzewów płożących Proponuje się tu stworzenie kolekcji traw i krzewów płożących oraz wystawy geologicznej na wyniesieniach terenu, po obu stronach schodów. Projektuje się tu posadzenie kolekcji krzewów płożących a między nimi ułożenie głazów z różnych rodzajów kamieni. Zarówno krzewy jak i kamienie posiadałyby etykiety z nazwami. Proponuje się ustawienie 12 głazów łamanych o wadze ok kg każdy. Proponowane rodzaje kamienia: granit szary, gabro, sjenit, piaskowiec żółty, piaskowiec czerwony, wapień, dolomit, serpentynit, porfir, bazalt, marmur, diabaz. Fragmenty terenu w otoczeniu każdego głazu mają być wysypane klińcem z tego samego kamienia w ilości ok. 0,2m3. Proponuje się również wkopanie w grunt 10 prostokątnych płyt z różnych gatunków onyksu o wymiarach 2x20x100 cm tak, by tworzyły wspólną kompozycję z głazami i roślinami. Ścieżka wokół kolekcji ma mieć formę płyt granitowych 50x50 cm, ułożonych w trawie na podsypce piaskowej. W obu kolekcjach proponuje się zamontowanie po 3 reflektorki podświetlające głazy. Kolekcja różaneczników Proponuje się stworzenie w części zacienionej parku kolekcji różaneczników. Konieczne będzie tu odpowiednie przygotowanie dołków pod krzewy i dbanie o odpowiednie nawadnianie kolekcji. W maju, w okresie kwitnienia, będzie to najczęściej odwiedzane miejsce w Sosnowcu. Kolekcja klonów Na miejscu obecnego lasu usychających topól proponuje się założenie kolekcji klonów. Bogactwo form tego rodzaju drzew jest ogromne. Prof. Seneta opisał ponad 140 gatunków i odmian uprawianych w Polsce w różnego rodzaju arboretach. Kolekcja lilaków Dla uatrakcyjnienia najdalszej części parku proponuje się założenie tu kolekcji ogrodowych odmian lilaków, pospolicie nazywanych bzami. 64

65 4.9 Mała architektura Lampy Projektuje się zaadaptować istniejące oświetlenie do czasu przebudowy Egzotarium. Wtedy należałoby wymienić słupy oświetleniowe na pasujące do estetyki Egzotarium. Na terenie części ogólnie dostępnej konieczne jest przesunięcie 2 lamp. Obecnie projektuje się oświetlenie głównej nowoprojektowanej ścieżki obiegającej park oraz wymianę istniejących lamp. Proponuje się lampy typu BEGA 8218 w kolorze grafitowym w ilości 66 szt. (37 szt.- nowoprojektowane, 17 szt. zastane w części ogrodzonej, 7 szt. zastane w części ogólnie dostępnej, 5 szt. przy dojściu od strony Brynicy i szkoły). Są to lampy na słupach aluminiowo-stalowych. Dodatkowo proponuje się podświetlić z dołu drzewa na przejściu od Egzotarium do schodów terenowych lampami zagłębionymi w gruncie typu BEGA Floodlights-asymetrical 8015 o mocy 35W, w ilości 8 sztuk. Oświetlona ma być również fontanna Ogrodzenie Teren parku proponuje się ogrodzić. Jest to konieczne ze względu na ochronę kolekcji. Ma to być ogrodzenie z przęseł kutych na podmurówce z klinkieru. Do parku mają prowadzić 3 wejścia. Jedno od strony przystanków tramwajowego i autobusowego przez teren wokół Egzotarium. Drugie od strony parkingu. Trzecie od strony osiedla i szkoły. W miejscu tym pozostawiono swobodne przejście w kierunku Brynicy dla mieszkańców osiedla, bez konieczności przechodzenia przez ogrodzoną część parku. Wejścia te muszą posiadać punkty sprzedaży biletów, drobnej galanterii ogrodowej i pamiątek oraz literatury ogrodniczej i przyrodniczej. Proponuje się nie ogradzać części parku na skrzyżowaniu ul.piłsudskiego i ul.kresowej. Ma to zapewnić swobodny dostęp do kawiarni i możliwość korzystania z zieleńca bez konieczności uiszczania ewentualnej opłaty za wstęp do parku Ścieżki Proponowany układ ścieżek ma zapewnić dostęp zwiedzających do poszczególnych okazów. Zgodnie z tym poprowadzono dodatkowe ścieżki penetrujące projektowane działy parku. Ścieżka umożliwiająca dojazd do Egzotarium od strony parkingu ma mieć szerokość 4m. Główne ścieżki przechodzące przez kolekcje mają mieć szerokość 3m, przejścia uzupełniające mają mieć szerkość 1,5 m. Wszystkie nowoprojektowane ścieżki mają mieć nawierzchnię z kostki betonowej poza ścieżkami w wystawach geologicznych. Te mają mieć formę płyt chodnikowych 50x50 cm, włożonych w trawę, na podsypce piaskowej. Proponuje się rekompozycję wzoru 65

66 posadzki wokół fontanny. Tu, poza kostką betonową proponuje się uzupełnienie wzoru kostką granitową Fontanna W centrum, na największym placu proponuje się budowę fontanny z misą żelbetową o średnicy 13m. Misa ma być wyłożona płytami granitowymi (Strzegom) gr. 3 cm, okap 4 cm, lico zewnętrzne - 2cm. Brzeg niecki ma stanowić murek o wysokości 50 cm. Centralnie ma być ustawiona dysza typu Cascade 70T (wysokość wyrzutu 4m), wokół 8 dysz typu Finger 25-4T i 8 dysz typu Geiser 20T (wysokość wyrzutu zmienna, modulowana do 1,5m). Projektuje się podświetlenie strumieni z dysz Finger ośmioma lampami podwodnymi typu BEGA Recessed luminaire 8915 (1x100W) i strumienia z dyszy Cascade jedną lampą typu Recessed luminaire 8918 (2x100W). Dla obsługi fontanny konieczne jest wybudowanie podziemnego pomieszczenia technicznego o wymiarach 2,7x2,1x2,8m. Pomieszczenie w konstrukcji żelbetowej. Zakłada się doprowadzenie wody do fontanny z zastanej sieci wodociągowej. Odprowadzenie wody do pobliskiej kanalizacji deszczowej. Rys. 15 Wizualizacja fontanny Basen w dziale kompozycji roślinnych Na terenie części ogólnie dostępnej projektuje się basen w konstrukcji żelbetowej. Ma mieć wymiary 6x6m i głębokość 0,5m. Dno i ściany basenu mają być wyłożone płytami granitowymi o grubości 2 cm. Okap z płyt 50x 50cm i grubości 4cm. Ma z niego powstać obrzeże basenu. 66

67 Podobne płyty mają być wykorzystane do wykonania kwadratowych wzorów na posadzce otaczającego placu. Na dnie basenu proponuje się umieścić 3 pompy do oczek wodnych np. typu Gardena FP 2500 E wyrzucające wodę w formie dzwonka. Pompy mają być zabezpieczone przed kradzieżą obudowami ze stali nierdzewnej montowanymi do dna basenu. Dno basenu ma być przykryte żwirem rzecznym, płukanym o granulacji mm tworzącym warstwę 10 cm. Zakłada się doprowadzenie wody do fontanny z zastanej sieci wodociągowej. Odprowadzenie wody do pobliskiej kanalizacji deszczowej Nawadnianie Proponuje się założenie instalacji doprowadzającej wodę do pól kolekcji roślinnych. Co 30 metrów na przebiegu parkowej sieci wodociągowej należy założyć puszki z szybkozłączkami, umożliwi to podłączanie przenośnych zraszaczy. W okresach suszy służby zieleni będą musiały zapewnić zraszanie pól bylinowych. Zakłada się adaptację i częściową rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej. We Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym nawadnianie w roku wynosi mm/m2. Ponieważ kolekcje roślin zielnych mają tu stanowić jedynie niewielki procent można przyjąć niższą wielkość jako maksymalną. Daje to na terenie ogrodzonym m2 czyli roczne zapotrzebowanie na wodę rzędu m Ławki Proponuje się adaptację części ławek obecnych w parku (41 szt.w części ogrodzonej i 3 w części poza ogrodzeniem), wymianę 7 oraz dodanie podobnych w ilości 64 szt. (np. typu Nike firmy Jumat). Elementy drewniane ławek mają być wykonane z drewna liściastego i malowane na kolor orzechowy. Można by również rozważyć wymianę istniejących ławek o podstawach betonowych na ławki o podstawach stalowych i wtedy wszystkich ławek projektowanych byłoby 113. Ponieważ Egzotarium z pewnością będzie mieć nowoczesną formę to w tym wypadku proponowanoby ławki typu Sydney firmy Komserwis o podstawach malowanych na grafitowo. 67

68 Rys. 15. Ławka Nike firmy Jumat Rys. 16. Ławka Sydney firmy Komserwis Tablice informacyjne Proponuje się ustawienie na terenie ogrodu 20 tablic informacyjnych i 20 drogowskazów. Tablice mają być wykonane ze stalowych rur 5x5 cm. i wysokości 2m. Szerokość ramy nośnej 50 cm. Rama na plakat z kątowników stalowych ma mieć wymiary 100x70 cm. Plakat z informacjami o kolekcjach ma być obłożony pleksą - od tyłu grubości 1cm w kolorze szarym, od przodu 0,5cm przeźroczystą. Płyty mają być skręcane śrubami i uszczelniane sylikonem. Łączenia poszczególnych elementów tablic śrubami. Całość szlifowana i malowana na grafitowo. Fundament mają stanowić dwie rurki dł. 150 cm zalane betonem. Tablice z mapą parku ustawione powinny być przy wejściach. Pozostałe dotyczące szczegółowych informacji o poszczególnych kolekcjach powinny stanąć na terenach tych kolekcji. Drogowskazy informujące o kierunkach dojść powinny być ustawione na skrzyżowaniach ścieżek. 68

69 Rys. 18. Rysunek tablicy informacyjnej Kosze Projektuje się kosze na śmieci w typie Brno firmy Komserwis w ilości 39 szt. Rys. 19. zdjęcie kosza na śmieci, typ Brno firmy Komserwis Trejaże Proponuje się odmalować mur oporowy przy schodach farbą elewacyjną w kolorze szarym. Do muru należy przymocować kotwami stalowymi 12 trejaży ze stali malowanej na grafitowo o wymiarach 1,0 na 3,0m. Trejaże te mają być wykonane z profilowanych rur o przekroju kwadratowym i średnicy 5cm, stanowiących obramowanie, które wypełniać mają poprzeczne cięgna stalowe. Każdy trejaż ma być dodatkowo łukowato wygięty. 69

70 Rys. 20, 21. Rysunki przedstawiające trejaże Parkingi dla rowerów Proponuje się ustawienie przy każdej bramie do parku po dwa czterostanowiskowe stojaki na rowery, czyli w sumie 6 sztuk. Mogłyby to być stojaki typu Alfa firmy Komserwis. Rys. 22. Stojak typu Alfa firmy Komserwis 70

71 Pomnik Leona Kruczkowskiego Postument pomnika należy odczyścić. Należy rozważyć czy przy tak dużych nakładach na realizację parku dendrologicznego nie byłoby właściwe przeniesienie pomnika Kruczkowskiego np. do części ogólnie dostępnej (Dział kompozycji roślinnych). Twórczość tego pisarza ma niewiele wspólnego z dendrologią. Na tak eksponowanym miejscu parku dendrologicznego powinien raczej stanąć pomnik lub popiersie kogoś, kto wniósł szczególny wkład w rozwój polskiej dendrologii. Mógłby to być na przykład najwybitniejszy polski dendrolog XX wieku - prof. Włodzimierz Seneta, zmarły w 2003 roku, którego książki wciąż są podstawową literaturą dla polskich specjalistów z tej dziedziny. Do tej pory żaden inny polski specjalista nie opisał tak wielu taksonów. Jego rysunki przedstawiające cechy poszczególnych roślin zachwycają na całym świecie. Jego wykłady i wyjazdy terenowe ze studentami obrosły już legendą. Jak nikt inny w Polsce przyczynił się do popularyzacji wiedzy o drzewach i krzewach. Do końca życia aktywnie pracował stanowiąc wzór dla swoich wychowanków ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dla spójności kompozycji i funkcji parku dendrologicznego upamiętnienie jego osoby na centralnym miejscu byłoby działaniem bardzo pożądanym. Przeniesienie pomnika Kruczkowskiego na równie eksponowane miejsce w dziale kompozycji roślinnych nie byłoby żadną ujmą dla tego pisarza. Rys. 23 Pomnik Leona Kruczkowskiego 71

72 4.10 Funkcjonowanie obiektu Projekt nie narzuca konkretnego rozwiązania na sposób pobierania opłat za wstęp. Możliwe jest tu zastosowanie kilku scenariuszy. 1. Zamykanie parku na noc i wpuszczanie zwiedzających bez pobierania opłat. Takie rozwiązanie jest stosowane w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mimo, że Ogród jest formalnie związany z Uniwersytetem to jednak udział miasta w wydatkach na jego utrzymanie jest ogromny i uznano, że mieszkańcy mają prawo korzystać z Ogrodu jak z innych parków w mieście. 2. Pobieranie opłat za wstęp jedynie w okresach czasowych wystaw organizowanych w parku. W pozostałym okresie wstęp do parku byłby wolny. 3. Pobieranie opłat za wstęp jedynie w soboty i niedziele. W pozostałym okresie wstęp do parku byłby wolny. 4. Pobieranie opłat symbolicznych np. 50gr. od osoby. Powinno to zapewnić psychologiczną barierę dla osób nie zainteresowanych przyrodą i znudzonej młodzieży skłonnej do dewastacji. Wysokie opłaty obniżyłyby dostępność parku i podważyłyby rolę popularyzatorską obiektu. Wstęp do Egzotarium powinien pozostać płatny. Możliwa jest sprzedaż biletów do parku i Egzotarium w tych samych kasach. Bilety mogą być niezależne. Można też przyjąć, że jeden bilet upoważnia do wstępu zarówno do parku, jak i do Egzotarium. W takim przypadku zakup biletu do Egzotarium mógłby upoważniać do wstępu do parku bez dodatkowych opłat. W związku z ogrodzeniem rodzi się problem zamknięcia parku od strony ul.piłsudskiego. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zaprojektowanie tego wejścia jednocześnie z projektem przebudowy Egzotarium. Zapewnia to spójność estetyczną tego miejsca. 72

73 4.11 Etapowanie inwestycji. Proponuje się realizację niniejszego projektu w etapach, dla których konieczne będzie opracowanie szczegółowych projektów budowlanych i wykonawczych: 1. Usunięcia i nasadzenia projektowane drzew i krzewów 2. Budowa ścieżek 3. Budowa ogrodzenia 4. Nasadzenia kolekcji roślin zielnych 5. Budowa sadzawki dla roślin wodnych i błotnych 6. Budowa fontanny i basenu w dziale kompozycji roślinnych Kolejne kroki dla realizacji niniejszej inwestycji: 1. Aktualizacja podkładu mapowego w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu. 2. Projekt wykonawczy zieleni. 3. Projekt ogrodzenia parku 4. Projekt ścieżek i elementów małej architektury. 5. Realizacja wymienionych projektów 6. Koncepcja i projekt budowlany przebudowy Egzotarium oraz zagospodarowania terenu w jego sąsiedztwie (w granicach terenu wydzielonego w koncepcji modernizacji parku). 7. Realizacja przebudowy Egzotarium 73

74 4.12 Wielkości kosztorysowe Teren ogrodzony m² - drogi projektowane m² - drogi adaptowane i teren zabudowany m² - zieleń m² - w tym trawniki do założenia 457 m² - staw 70m² - fontanna 133m² - drogi z kostki do wyburzenia m² Teren nie ogrodzony m² - drogi projektowane 782 m² - drogi adaptowane m² - zieleń m² - w tym trawniki do założenia 604 m² - basen 34 m² - drogi z kostki do wyburzenia m² Ogrodzenie mb Na terenie opracowania do posadzenia ogółem - drzew krzewów różaneczników rabaty bylinowe ² co daje średnio rośliny zielne do posadzenia Usunięcia drzew i krzewów oraz planowane zabiegi - drzew do usunięcie krzewów do usunięcia 40m² - drzew do pielęgnacji 42 - drzew do przesadzenia 63 - krzewów do przesadzenia

75 4.13 Wizualizacja placu z fontanną Rys.24 Fotografia placu w parku Rys.25 Wizualizacja fontanny na placu w parku 75

76 5. Spis ilustracji 1. rys.1 Szklany Pałac w Chatsworth. Autor nie znany(źródło: 2. rys.2 Szklany Pałac w Chatsworth. Autor nie znany (źródło: 3. rys. 3 Szklarnia w Dahlem, w Berlinie. Autor nie znany (źródło: _walia) 4. rys. 4 Szklarnia w Berlinie. Autor nie znany (źródło: 5. rys.5 Szklarnia w Poznaniu. Autor nie znany (źródło: 6. rys.6 Palmiarnia w Gliwicach. Autor nie znany (źródło: 7. rys.7 Palmiarnia w Gliwicach widok od strony wejścia. Autor nie znany (źródło: 8. rys.8 Palmiarnia w Łodzi. Autor nie znany (źródło: Palmiarnia2.jpg) 9. rys.9 Egzotarium w Sosnowcu widok z boku. Fotografia własna. 10. rys.10 Egzotarium w Sosnowcu widok z przodu. Fotografia własna. 11. rys.11 Palmiarnia w Wałbrzychu. Autor nie znany (źródło: rys.12 Stary rysunek przedstawiający Palmiarnię w Wałbrzychu. Autor nie znany (źródło: rys.13 Fotografia przedstawiająca Palmiarnię we Wrocławiu. Autor nie znany (źródło: rys.14 Okładka ksiązki Seneta W., Dolatowski J. Fotografia własna. 15. rys.15 Wizualizacja fontanny. Fotografia własna z naniesionymi zmianami. 16. rys.16 Ławka Nike firmy Jumat. Autor nie znany (źródło: rys.17 Ławka Sydney firmy Komserwis. Autor nie znany (źródło: 76

77 18. rys.18 Rysunek tablicy informacyjnej. Rysunek własny. 19. rys. 19 zdjęcie kosza na śmieci, typ Brno firmy Komserwis (źródło: rys 20,21. Rysunki przedstawiające trejaże. Rysunek własny. 21. rys.22. Stojak typu Alfa firmy Komserwis (źródło: rys. 23 Pomnik Leona Kruczkowskiego (źródło: rys.24. Fotografia placu w parku. Fotografia własna. 24. rys.25. Wizualizacja fontanny na placu w parku. Fotografia własna. 77

78 6. Bibliografia 1. Andreaczyk J., Ogród Botaniczny Uniwersytety Warszawskiego. Wyd. RSW Prasa-Książka-Ruch, Warszawa. 2. Eysymont K., Chiński kostium ogrodu cysterskiego w Oliwie. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. XXXVII. 3. Gawryś W., Puchalski J., Dmochowski W., Znaczenie Ogrodu Botanicznego PAN dla regionu warszawskiego. Biuletyn Ogrodu Botanicznego 7, Warszawa. 4. Karpas R., Książka o Liberce przekład CEETLD. 5. Kornobis S., Akwarium Palmiarni Poznańskiej. Wyd. Poznańskie spółka zoo., Poznań. 6. Kozubek-Euejda C., Informacja ustna. 7. Krzemińska-Fredra J., Ogród botaniczny w Łodzi. [W:] Łukaszewicz A.,Puchalski J. (red). Ogrody Botaniczne i Arboreta w Polsce. PWRiL, Warszawa. 8. Leuenberger S, http;// 9. Lisowski S., Świat roślin tropików w palmarni poznańskiej. Wyd. Sorus, Poznań. 10. Lorek Z, Park Oliwski historia i spacery po parku. Wyd. Gdańskie, Gdańsk. 11. Łukaszewicz A., Ogrody botaniczne i arboreta w Polsce. PWRiL, Warszawa. 12. Łukasiwicz A., Puchalski J., Ogrody Botaniczne w Polsce. ARW Arkadiusz Grzegorczyk i Fundacja Homo et Planta, Warszawa. 13. Majdecki L.,1981. Historia ogrodów przemiany formy i konserwacje. PWN, Warszawa. 14. Matyszczyk A., Stachurski Z., Królewskie Ogrody Botaniczne. Ogrody Mitkowska A., Siewniak M., Tezaurus sztuki ogrodowej. Rytm, Warszawa. 16. Nowak T., Skarby Dolnośląskiego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. Ogród Botaniczny Uniwersytety Wrocławskiego, Wrocław. 17. Orzeszkowa Z., Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewodnik. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. 18. Piekiełko A., Zemanek A., Egzotyczny ogród na Wesołej. Wydawnictwo Literackie, Kraków. 19. Praca zbiorowa Ogród botaniczny w Łodzi najciekawsze kolekcje w Palmiarni. Wyd. Ogród Botaniczny,Łódź. 78

79 20. Praca zbiorowa Palmiarna Miejska w Gliwicach. Przewodnik. Wyd. MZUK, Gliwice. 21. Schwarz Z. Żmijewska E., Ogrody Gdańska i okolic. Wyd. Gdańskie, Gdańsk. 22. Stermińska W., Rościszowski J., Jubileuszowe szklarnie Ogrodu Botanicznego Uniwersytety Jagiellońskiego. Przewodnik. UJ Varia, Kraków. 23. Szafer W., Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytety Jagiellońskiego. PWN, Warszawa. 24. Werblan-Jakubiec H., Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wyd. Uniwa, Warszawa. 25. Węglarski K., Palmiarnia Poznańska Przewodnik. Wyd. Poznańskie spółka zoo., Poznań. 26. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa. 27. Wland J., Dydaktyczna wystawa roślin tropikalnych ze zbiorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pamiarni Poznańskiej. Biuletyn Ogrodów Botanicznych Zachariasz A., Oranżerie, szklarnie i XIX wieczne szaleństwa mody ogrodowej. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie Zemanek A., Zemanek B., Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Unwersitas, Kraków. 30. Zemanek A., 1994 Z problematyki najstarszych Ogrodów Botanicznych w Polsce. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

80 8. Załącznik: elektroniczna wersja pracy magisterskiej 80

81 9. Załączniki: 1. Mapa, Inwentaryzacja dendrologiczna projektowanego terenu 2. Mapa, Gospodarowanie drzewostanem zastanym 3. Mapa, Infrastruktura projektowanego terenu 4. Mapa, Projekt bez zaznaczonej zieleni 5. Mapa, Projekt z naniesioną zieleniom 6. Mapa, Projektowane działy 7. Mapa, Uzbrojenie terenu 81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni 43-190 Mikołów, ul. Jagodowa 22a INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA- PEWNIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI Metoda i zakres opracowania Inwentaryzację wykonywano na podstawie wizji terenowych i pomiarów dendrometrycznych w kwietniu 2012 r. przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, kiedy

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

Łączna cena nasadzenia (netto) Cena jednostkowa nasadzenia (brutto) (zakup, dostawa, nasadzenie, nasadzenia (brutto) (zakup,dostawa, nasadzenie,

Łączna cena nasadzenia (netto) Cena jednostkowa nasadzenia (brutto) (zakup, dostawa, nasadzenie, nasadzenia (brutto) (zakup,dostawa, nasadzenie, Tabela 1. Ceny jednostkowe poszczególnych gatunków roslin / materiałów - w roku 2008 i w roku 2009 1 Berberis thunbergii (berberys Thunberga) 'Pink Qeen' 7% 43 7% 7% 43 7% 2 Berberis thunbergii Red Pillar

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk

B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk Strona 1 z 34 B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13 tel. 505 176 909, tel./fax 81 743 72 92 jf@budoprojekt.lublin.pl Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r.

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r. Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami gospodarczymi i preliminarzem opłat na terenie projektowanej inwestycji przy Al. Mickiewicza 30

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Spis treści:

OPIS TECHNICZNY. Spis treści: OPIS TECHNICZNY Spis treści:. Cel i zakres opracowania. 2. Opis terenu. 3. Zakres szczegółowej inwentaryzacji zieleni. 4. Spis gatunków występujących wśród zinwentaryzowanych drzew i krzewów. 5. Drzewa

Bardziej szczegółowo

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki...

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki... II.I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II.I.1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 II.I.2. Charakterystyka terenu opracowania pod kątem zieleni istniejącej... 2 II.II. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKĄ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 14 7.1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów Sekcja I Lp. Nazwa Gatunkowa polska Nazwa Gatunkowa Łacińska Średnica pierśnicy w cm Średnica korony w m. Wysokość w m. Uwagi Drzewa do usunięcia kolor czerwony

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ 2017 / WIOSNA 2018

JESIEŃ 2017 / WIOSNA 2018 SZKÓŁKA DRZEW Stanisław Komsta Klementowice 161A, 24-170 Kurów GPS: 51 22.131' N 22 06.469' E tel. 509 39 40 30, fax 81 882 33 63 http://www.komsta.info/ JESIEŃ 2017 / WIOSNA 2018 MATERIAŁ W POJEMNIKACH

Bardziej szczegółowo

Klon zwyczajny Wiąz polny Robinia biała

Klon zwyczajny Wiąz polny Robinia biała Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód ( w cm ) 1 3 Ulmus minor Wiąz polny drzewo 26 64 28 38 30 27 2 4 Larix decidua Modrzew europejski drzewo 103 3 5 Larix decidua Modrzew europejski drzewo

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania... 3 2.0. Cel i zakres opracowania... 3 3.0. Charakterystyka geobotaniczna... 3 4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni... 3 5.0. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Walory przyrodnicze terenu

Załącznik nr 6 Walory przyrodnicze terenu Załącznik nr 6 Walory przyrodnicze terenu [1] Park Grabiszyński Dawne cmentarze część północna Zieleń (Załącznik nr 1) Dominujący nieregularny układ drzew. Kompozycja przestrzenna zieleni swobodna. Liniowe

Bardziej szczegółowo

Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC

Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC Wojciech Dudek Beata Kręcisz Cezary Pałczyński Instytut Medycyny Pracy in. J Nofera w Łodzi This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ 2016 / WIOSNA 2017

JESIEŃ 2016 / WIOSNA 2017 SZKÓŁKA DRZEW Stanisław Komsta Klementowice 161A, 24-170 Kurów GPS: 51 22.131' N 22 06.469' E tel. 509 39 40 30, fax 81 882 33 63 http://www.komsta.info/ JESIEŃ 2016 / WIOSNA 2017 Nazwa łacińska Nazwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88)

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1 tel. 071 343 18 68 wew. 61 mail: bpbk@bpbk.pl Temat: Inwestor: Odcinek: Szczegółowa inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

DRZEWA i KRZEWY LIŚCIASTE - POJEMINK

DRZEWA i KRZEWY LIŚCIASTE - POJEMINK SZKÓŁKA DRZEWEK ZIELIŃSCY Marek i Andrzej Zielińscy 39-9 Zasów 82 k. Dębicy, woj. podkarpackie e-mail: szkolka@szkolkazielinscy.pl www.szkolkazielinscy.com.pl tel./fax /014/ 614 Andrzej tel. kom. 01421333

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM INWESTOR: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM STANOWISKO: IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS PROJEKTANT : dr inż. Kinga Zinowiec-Cieplik arch.kraj 06.2008. paysagiste CESP OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wyniki inwentaryzacji dendroflory, spis drzew parkowych, informacja o stanie zdrowia i niezbędnych zabiegach pielęgnacyjnych

Załącznik nr 1. Wyniki inwentaryzacji dendroflory, spis drzew parkowych, informacja o stanie zdrowia i niezbędnych zabiegach pielęgnacyjnych Załącznik nr 1. Wyniki inwentaryzacji dendroflory, spis drzew parkowych, informacja o stanie zdrowia i niezbędnych zabiegach pielęgnacyjnych ISTNIEJĄCE NASADZENIA Numer Nazwa gatunkowa Obwód pnia na wysokości

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. za 1 szt. brutto. 1. Ambrowiec odmiany BoŜodrzew gruczołkowaty Brzoza brodawkowata

Cena jedn. za 1 szt. brutto. 1. Ambrowiec odmiany BoŜodrzew gruczołkowaty Brzoza brodawkowata Załącznik nr... Wykaz i specyfikacja materiału roślinnego oraz pomocniczego do nasadzeń wraz z szacunkową ilością i wyceną w ramach zadania pn.: Sadzenie drzew, krzewów i bylin wraz z dostawą materiału

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Ogrodnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 1 JOANNA BYKOWSKA, MARCIN KOLASIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Oferta jesień 2015 wiosna 2016

Oferta jesień 2015 wiosna 2016 Oferta jesień 2015 wiosna 2016 Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych BETULA mgr inż. Wojciech Kimel ul.pisarska 26 43-344 Bielsko-Biała (Hałcnów) tel./fax (033) 810-76-34 tel. kom. 0601 50-84-15 mail: wojciech.kimel@gmail.com

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 48 Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CPV: 45111200-0 Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie obręb 71 dz. 75 obręb 72 dz. 174/6

Bardziej szczegółowo

1. Fraxinus excelsior- jesion wyniosły 38,44,33, Fraxinus pennsylvanica- jesion pensylwański

1. Fraxinus excelsior- jesion wyniosły 38,44,33, Fraxinus pennsylvanica- jesion pensylwański NR GATUNEK OBWÓD WYS. KORONA UWAGI /CM/ /M/ /M/ 1 2 3 4 5 6 1. Fraxinus excelsior- jesion wyniosły 38,44,33, 35 8 6 2. Fraxinus pennsylvanica- jesion pensylwański 20,30 5 4 3. Fraxinus pennsylvanica- jesion

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W GMINIE ZABIERZÓW

PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W GMINIE ZABIERZÓW PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W GMINIE ZABIERZÓW Lokalizacja: Bolechowice, nr działki: 178, nr działki: 204/1, nr działki: 278/1 Inwestor: Gmina Zabierzów Projektant: Mgr inż. Anna Gabryś

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W PARKU PRZY UL. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU PRZY ZBIEGU ULIC CHOPINA I PIŁSUDSKIEGO NA DZ. NR EWID.

Bardziej szczegółowo

Ceny jednostkowe drzewa iglaste i liściaste Tabela 1

Ceny jednostkowe drzewa iglaste i liściaste Tabela 1 (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1 A/R-06/2014... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew.

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew. TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem sadzeń drzew. INWESTYCJA Przedmiotem inwestycji jest wykonie inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki istniejącym drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA

GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE KOMSTA OFERTA 2016/2017. DRZEWA LIŚCIASTE W POJEMNIKACH I Z GRUNTU 1 Acer campestre klon polny Pa 14-16 C56f Acer campestre klon polny Pa 16-18 C85f 2 Acer campestre Nanum klon polny Nanum Pa 8-10 C34f Acer campestre

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku gm. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM I ANALIZĄ UKŁADU KOMPOZYCJI opracowanie: mgr inż. Marta Akincza,

Bardziej szczegółowo

BD Projekt Strona 1 z 64 Warszawa 2006

BD Projekt Strona 1 z 64 Warszawa 2006 L.p. łacińska polska Acer pseudoplatanus klon jawor 22 7 8 3 Ac.pseud. 35 korona nieforemna; pochylenie lekkie; czopy 2 Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy 2+2+ 4 3 Fraxinus 4 Fraxinus 8 7 3 Crat. mon.

Bardziej szczegółowo