Nr 1 / 2007 ISSN Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB"

Transkrypt

1 Nr 1 / 2007 ISSN Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB

2 Specjalna oferta dla Banków Spó dzielczych MACIF ycie TUW i Banki Spó dzielcze: Wspólne Korzenie MACIF ycie TUW jest pierwszym w Polsce, otwartym dla wszystkich Towarzystwem Ubezpiecze Wzajemnych, oferuj cym ubezpieczenia na ycie. Zosta o za o one przez europejsk Grup MACIF, jednego z liderów Ekonomii Spo ecznej i najwi kszego ubezpieczyciela rodzin we Francji. MACIF ycie TUW wzoruj c si na zasadach i etyce swoich za o ycieli, które bliskie s ideom Ruchu Spó dzielczego, prowadzi swoj dzia alno w trosce o potrzeby Cz onków zachowuj c najwy sz jako produktów i obs ugi. ACTI Finanse doskona e zabezpieczenie kredytu Idealne rozwi zanie dla Banku, który troszczy si o dobro swoich Klientów proste, tanie oraz przede wszystkim skuteczne rozwi zanie szybka i profesjonalna obs uga wniosków gwarancja najwy szej jako ci MACIF ycie TUW, Al. Jana Paw a II 25, Warszawa, Tel. (022) , Fax (022)

3 OD WYDAWCY W numerze: Jeden bank, system i porządek Wydarzenia System wczesnego ostrzegania Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS System informatyczny w SGB SoftNet przejmuje klientów Asseco Bankowość spółdzielcza nowoczesne technologie.. 16 Jasna sieć biznesu Duży i dynamiczny Uniwersalny Bank Spółdzielczy lat Banku Spółdzielczego w Biłgoraju Prezes NBP w PBS w Kwidzynie Uroczystości na Górze Świętej Anny lat Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku.. 24 Spółdzielczy Program Rabatowy Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Coraz większe wyzwania.. 27 Dłuższa historia kredytowa Co grozi za brak wymaganego kapitału Spadła rentowność banków spółdzielczych Jeden bank, system i porządek S ektor bankowości spółdzielczej jest bardzo różnorodny. Problemy małych banków są inne niż dużych. Dla tych pierwszych wyzwaniem w 2007 r. będzie osiągnięcie funduszy własnych na poziomie minimum 1 mln euro. Kilkudziesięciu z nich nie uda się to i będą musiały połączyć się z większymi bankami. Opisywane w tym numerze EBS sukcesy Banku Spółdzielczego w Gnieźnie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie pokazują, że konsolidacja może przynieść pozytywne efekty. Może więc nie ma się czym martwić? Małe banki szukają pomocy w bankach zrzeszających. Duże chcą być jak najbardziej samodzielne, by swobodnie prowadzić ekspansję, dlatego nie podobają im się wszelkie pomysły ujednolicające działalność w ramach zrzeszenia. Od czasu do czasu pojawiają się więc koncepcje, by powołać kolejne zrzeszenie, skupiające tylko duże banki, np. o sumie bilansowej powyżej 100 mln zł. W takim zrzeszeniu nie byłoby wspólnych kampanii reklamowych ani jednolitych platform informatycznych. Każdy bank konkurowałby na rynku na własną rękę. Prostszym rozwiązaniem ich problemów byłoby zniesienie obowiązku zrzeszania się, co w jednym z artykułów postulował Jan Czesak, prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Pomysłem idącym w drugą stronę jest dalsza konsolidacja banków zrzeszających, o której ich władze oficjalnie zaczęły rozmawiać jesienią 2006 r., a pierwszy ujawnił to w swoich mediach Instytut Bankowości Spółdzielczej. Różnorodność sektora BS tworzą również ludzie i interesy. Pełno w nim barwnych postaci. Są też liderzy, którzy od lat nadają mu ton. Niestety, jeden z nich Andrzej Chmielecki, w 2006 r. porzucił sektor BS i przeszedł do jego najgroźniejszego konkurenta Banku BGŻ. Głównym rozgrywającym wydaje się obecnie Paweł Siano, prezes Banku BPS, zrzeszającego więcej niż połowę banków spółdzielczych. Z sukcesem skonsolidował siedem banków zrzeszających, a teraz myśli o przyłączeniu kolejnego albo nawet dwóch. Drugim rozgrywającym jawi się Adam Góral, prezes ponadnarodowej korporacji Asseco Poland. Popiera on plany prezesa Siano, bo chciałby, by w sektorze było jedno zrzeszenie w całości obsługiwane przez systemy informatyczne dostarczane przez Asseco Poland. Część banków spółdzielczych przeciwna jest tym monopolistycznym zapędom. Przez kilka lat wspierał je prezes KZBS Eugeniusz Laszkiewicz. Osłabienie jego pozycji jesienią ubiegłego roku sprawiło jednak, że przeszedł do obozu jeden bank zrzeszający, jeden system informatyczny, jeden porządek. Świadczą o tym np. wywiad z prezesem Laszkiewiczem i relacja z konferencji KZBS opublikowane na stronie prowadzonej przez korporację Asseco. Z wroga Adama Górala, któremu zarzucał szatańskie pomysły, Laszkiewicz stał się jego sprzymierzeńcem. Wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy, m.in. ukrywana przez pół roku przed opinią publiczną wygrana Asseco w przetargu na system informatyczny w SGB, wskazują, że tak naprawdę głównym rozgrywającym w sektorze BS jest właśnie Adam Góral. On ma najwięcej do ugrania, chodzi bowiem o kilkaset milionów złotych, które Asseco chce w ciągu kilkunastu lat zarobić na usługach informatycznych dla banków spółdzielczych. Gdy stawką są takie kwoty, dzieją się zaskakujące rzeczy. Siłą Górala są duże pieniądze na marketing, public relations i prezenty oraz wpływy w różnych środowiskach biznesowych i politycznych. Asseco twierdzi, że dzięki efektowi skali obsłuży banki spółdzielcze tanio. Są też ekonomiczne argumenty przemawiające za utworzeniem jednego zrzeszenia. Niepokoi tylko nieprzejrzystość działań głównych graczy, np. ukrywanie informacji o wynikach przetargu w SGB czy prowadzenie w tajemnicy rozmów o konsolidacji zrzeszeń. Warto więc otwarcie zapytać banki spółdzielcze, czy podoba im się plan jeden bank zrzeszający, jeden system informatyczny, jeden porządek. Trzeba też dokładnie policzyć, ile może kosztować realizacja tego planu i dlaczego tak drogo. Jerzy Krajewski Europejski Ogólnopolski Kwartalnik Instytutu Bankowości Spółdzielczej Nr 1 (4) / styczeń-marzec 2007 r. Redaktor naczelny: Jerzy Krajewski Adres redakcji: Marki ul. Piłsudskiego 37 tel./faks (22) Wydawca: ULAN Sp. z o.o Marki ul. Świerkowa 2 A Stale współpracują: Andrzej Malanowski, Mariusz Pastor, Zbigniew Wołynka, Witold Kostrubiec Skład i łamanie: ULAN Sp. z o.o. Reklama: ULAN Sp. z o.o. Agata Kisiołek tel. (22) Druk: ArtDruk, Kobyłka Nakład: egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych. Numer oddano do druku: 30 stycznia 2007 roku. 3 E u r o p e j s k i

4 WYDARZENIA Nowy prezes NBP 10 stycznia 2007 r. Sejm na wniosek prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego powołał Sławomira Skrzypka na prezesa NBP. Jest on absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ma tytuł mgr. nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał dyplom MBA na University of Wisconsin La Crosse, z rozszerzonym programem w zakresie finansów oraz dyplom Business Management Uniwersytetu Georgetown. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Zarządzania Aktywami i Pasywami w Polskim Systemie Bankowym oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od grudnia 2005 r. pracował w PKO BP, najpierw jako wiceprezes zarządu, a od r. pełnił obowiązki prezesa zarządu PKO BP SA. W wywiadzie dla Gazety Bankowej nowy prezes NBP powiedział: Zapewniam, że będę dbał o tę pełną niezależność, ale nie wyobrażam sobie dobrego funkcjonowania NBP bez współpracy z rządem, podkreślam, wyłącznie na zasadzie partnerstwa. W innych sprawach wypowiadał się równie ostrożnie. Prowadzona przeze mnie polityka będzie polityką stabilności, braku niepewności, dotyczyć to będzie również moich publicznych wypowiedzi, stwierdził prezes Skrzypek. 15 lat Banku Polskiej Spółdzielczości Bank Polskiej Spółdzielczości zdecydował, że budując swój wizerunek, będzie odwoływał się do tradycji Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA, którego jest następcą prawnym. Dlatego w tym roku obchodzi 15-lecie działalności. Piętnaście lat temu, 9-10 stycznia 1992 roku, w Międzygórzu 115 przedstawicieli banków spółdzielczych z południowo-zachodniej Polski podpisało akt notarialny, który dał początek budowie Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA. Ówcześni założyciele nie sądzili, że za 10 lat ten bank, poprzez zjednoczenie innych banków zrzeszających, stanie się największym zrzeszeniem banków spółdzielczych w Polsce, a w skład jego wejdzie zarówno powstały kilka miesięcy wcześniej Bank Unii Gospodarczej, jak i pięć banków regionalnych powołanych przez ustawę z czerwca 1994 roku, napisał Paweł Siano, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA na stronie Przez te 15 lat w proces tworzenia i rozwoju największego banku zrzeszającego zaangażowanych było wiele osób. W tym dniu należy się im podziękowanie za trud i pracę. Docenić należy przede wszystkim założycieli Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA, który stanowi podwaliny dla Banku BPS. Ten dzień to również dobra okazja do docenienia osób, które były zaangażowane w powstanie Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Rada Konsultacyjna Sektora BS W dniu 28 listopada 2006 roku w siedzibie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych odbyło się zebranie członków Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, poinformował serwis informacyjny Zebrani w drodze consensusu dokonali wyboru swojego Prezydium oraz zasady powoływania Przewodniczącego na 6-miesięczne kadencje. Na obecną kadencję, która trwać będzie do 1 lipca 2007 roku, został wybrany Paweł Siano, Prezes Zarządu BPS SA. Jego następcą będzie Paweł Pawłowski, Prezes Zarządu GBW SA, a następnie Krzysztof Ksyta, Prezes Zarządu MR Bank SA. Rada Konsultacyjna uznała również za zasadne ustanowienie stałych funkcji dwóch Wiceprzewodniczących, które przypisane zostają do Prezesów Bankowych Izb Gospodarczych reprezentowanych przez Eugeniusza Laszkiewicza, Prezesa KZBS, oraz Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa ZBP. Podczas posiedzenia omówione zostały również najważniejsze problemy, którymi zajmować się będzie Rada Konsultacyjna. KZBS nie odpowiedział na nasze pytanie, na jakiej podstawie prawnej i kto (jaki organ) powołał Radę Konsultacyjną Sektora Bankowości Spółdzielczej. E u r o p e j s k i 4 Nowoczesna siedziba Banku BPS mieści się w centrum Warszawy przy ul. Płockiej. Małopolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA, Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego SA. Pamiętać należy również o tych, którzy zaangażowani byli w proces fuzji, by w drodze przyłączenia do Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA pięciu banków zrzeszających połączyć potencjał ludzki i materialny, by stworzyć bank wspólnych sił Bank Polskiej Spółdzielczości SA, podsumował Paweł Siano. Rada Rozwoju Rynku Finansowego Na mocy zarządzenia z 14 września 2006 r. minister finansów utworzył Radę Rozwoju Rynku Finansowego jako organ opiniodawczy i doradczy w sprawach rynku finansowego. Do składu rady, której przewodniczy minister finansów Zyta Gilowska, z sektora banków spółdzielczych został zaproszony prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Oznacza to, że obecnie sektor reprezentuje tam Paweł Siano. 27 października 2006 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie tej rady. SBO na Tarchominie 3 stycznia 2007 r. Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie uruchomił kolejną placówkę w stolicy tym razem na Tarchominie przy ul. Myśliborskiej 98 G. 25 placówka SBRiR w Wołominie 24 stycznia 2007 r. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie otworzył nową placówkę w Warszawie w dzielnicy Ursus. To 25 placówka banku, a ósma na terenie stolicy. Jest filią Oddziału Operacyjnego w Ząbkach.

5 WYDARZENIA BS w Skierniewicach umacnia się w Łodzi w Skierniewicach 12 stycznia 2007 r. uroczyście otworzył dwudziestą drugą placówkę terenową oddział w Łodzi. Rozwój sieci traktuje jako zadanie priorytetowe. W ubiegłym roku powiększył ją o cztery nowe placówki. W tym roku planuje kolejne, w tym jedną w Warszawie. Nasza obecność w Łodzi jest efektem konsekwentnej realizacji strategii banku i wyrazem tego, że polski bank, z wyłącznie polskim kapitałem, może sobie spokojnie radzić na wielkomiejskim rynku bankowym, powiedział Stanisław Lenart przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Łódzkie doświadczenia wykorzystamy przy uruchomianiu swej placówki w Warszawie, co planujemy w drugiej połowie tego roku, dodał prezes banku Władysław Klażyński. Wśród licznie zgromadzonych gości uroczystości znaleźli się kluczowi klienci banku, przedstawiciele łódzkiej drobnej i średniej przedsiębiorczości, goście ze środowisk akademickich. Władze Łodzi reprezentował skarbnik miasta Krzysztof Mączkowski, który wraz z przewodniczącym Lenartem i prezesem Klażyńskim dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Siedmioosobowa, młoda załoga jest w stanie poradzić sobie z każdym problemem, z którym zgłoszą się interesanci, zapewnił Robert Serafiński, dyrektor nowo otwartego oddziału w Łodzi. Częścią Nowi dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych W 2006 r. aż 20 banków spółdzielczych uzyskało zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Są to: Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie, w Toruniu, Podkarpacki w Sanoku, Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, w Skawinie, Nadwiślański w Czerwińsku nad Wisłą, w Szczytnie, Powiatowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Lubartowie, Gości uroczystości otwarcia łódzkiego oddziału Banku Spółdzielczego w Skierniewicach powitał przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Stanisław Lenart (pierwszy od lewej), prezes banku Władysław Klażyński (w środku) i dyrektor Oddziału Robert Serafiński. oddziału stał się Punkt Obsługi Klienta umiejscowiony w hipermarkecie Kaufland w Łodzi przy ulicy Wyszyńskiego 13. Warto dodać, że w tym punkcie zostały znacznie wydłużone godziny otwarcia i zwiększyła się także jego załoga. w Mońkach, Mazowiecki w Łomiankach, Gospodarczy w Barlinku, w Pruszczu Gdańskim, w Raszynie, Bank Spółdzielczy w Zambrowie, w Koronowie, Kaszubski w Wejherowie, w Prudniku, w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Dzierżoniowie, w Kamiennej Górze. Dzięki temu liczba dystrybutorów jednostek w sektorze banków spółdzielczych wzrosła do 48. Ich pełna lista dostępna jest na w Bazie Wiedzy w dziale Fundusze inwestycyjne. Kioski multimedialne w PBS Podkarpacki urucho- mił nową usługę bankowości elektronicznej o nazwie e-kiosk PBS. Obsługa rachunku w usłudze e-kiosk PBS odbywa się za pomocą kiosku multimedialnego. W listopadzie 2006 r. bank udostępnił cztery kioski multimedialne w oddziałach: w Dębicy, Krośnie, Rzeszowie i Sanoku. Jest to usługa, która umożliwia klientom automatyczny dostęp do rachunków oraz wykonywanie operacji na rachunku za pomocą kiosku multimedialnego (przedstawionego na fotografii obok). Kiosk posiada specjalny panel dotykowy. Warunkiem korzystania z usługi e-kiosk PBS jest posiadanie karty płatniczej przypisanej do rachunku klienta (za wyjątkiem kart kredytowych). Aby zostać użytkownikiem usługi, należy wypełnić wniosek w banku. Usługa e-kiosk PBS umożliwia pełną obsługę rachunku, m.in.: uzyskanie informacji o aktualnym saldzie rachunku, podgląd oraz wydruk historii rachunku, listy operacji oraz lokat wykonanych przez użytkownika, zlecanie wykonania przelewów zwykłych, należności podatkowych oraz na rzecz ZUS, zakładanie lokat. Podkarpacki znany jest z wprowadzania nowoczesnych rozwiązań. Jako jeden z pierwszych w sektorze BS zaoferował klientom dostęp do rachunków przez internet. Dynamicznie rozwija też sieć placówek. 22 stycznia 2007 r. otworzył siedemdziesiątą Punkt Obsługi Klienta w Orzechówce. Obecnie ma ich najwięcej wśród banków spółdzielczych. Kioski multimedialne cieszą się dużym zainteresowaniem klientów PBS. 5 E u r o p e j s k i

6 ROZMOWA System wczesnego ostrzegania Z dr. Krzysztofem Markowskim, prezesem zarządu Biura Informacji Kredytowej SA, rozmawia Jerzy Krajewski Sprzedaż Waszych raportów kredytowych rośnie bardzo szybko. Skąd tak duże zainteresowanie banków nimi? Obecnie BIK eksploatuje bazę danych zawierającą informacje dotyczące klientów indywidualnych, gdyż od tej grupy zaczęto budowę naszego systemu. Jesteśmy dostępni przez siedem dni w tygodniu, praktycznie przez wszystkie dni w roku, od godziny 7.00 do Od początku działalności BIK udostępnił ponad 32 mln raportów kredytowych na temat klientów indywidualnych. Liczba zapytań rośnie lawinowo od ponad 300 tys. w 2001 r. do 11,5 mln w 2006 r. Tendencja wzrostowa zapytań wynika z trzech czynników. Po pierwsze, wzrasta liczba banków uczestniczących w systemie wymiany informacji. Po drugie, banki doceniają przydatność naszych informacji, więc chętniej po nie sięgają i to nie tylko w momencie zapytania klienta o kredyt, ale także w czasie jego aktywnej relacji z bankiem, aby móc ocenić jego status i możliwości współpracy. Po trzecie, wzrost zapytań jest wynikiem zwiększonej aktywności kredytowej banków i zwiększonego zapotrzebowania klientów na kredyt. Spadające stopy procentowe, niższa inflacja, wzrost płac realnych sprawiają, że ludzie lepiej oceniają swoje perspektywy finansowe i chętniej pożyczają pieniądze. Od kilku lat maleje udział należności zagrożonych w należnościach osób prywatnych w bankach. Jak duża jest w tym zasługa BIK? Trudno to wymierzyć. Istnienie systemu wymiany informacji ma na pewno wpływ na ograniczenie ryzyka kredytowego. Trzeba jednak wziąć pod uwagę również inne czynniki. Mamy dobrą koniunkturą w gospodarce. Maleje bezrobocie. Polska korzysta z owoców przystąpienia do Unii Europejskiej. Wielu polskich obywateli podjęło pracę za granicą. Wzrasta stan zamożności społeczeństwa. To powoduje, że rośnie wolumen kredytów i są one lepiej spłacane. Gdy rozmawialiśmy pod koniec 2005 r., z usług BIK korzystał tylko jeden bank spółdzielczy i mieliście umowę z jednym zrzeszeniem. Czy E u r o p e j s k i 6 w 2006 r. udało się Wam poszerzyć współpracę z sektorem BS? Ubiegły rok był w tym zakresie przełomowy. Kilka lat temu zawarliśmy umowę z Bankiem BPS, a w 2006 r. z dwoma kolejnymi zrzeszeniami wiosną z Mazowieckim Bankiem Regionalnym SA, a jesienią z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA. Dlaczego dopiero w 2006 r. udało się Wam zawrzeć porozumienia ze wszystkim bankami zrzeszającymi? Banki spółdzielcze to spółdzielnie, których członkowie korzystają z ich usług. Dobrze znają swoich klientów i lokalny rynek, na którym działają. Dr Krzyszof Markowski, prezes BIK. Zarządy wielu banków spółdzielczych długo uważały, że nie potrzebują dodatkowych informacji o kredytobiorcach, zwłaszcza że przystąpienie do systemu wymiany informacji wymaga wysiłku organizacyjnego i finansowego. Trzeba bowiem dane do niego przygotowywać, przekazywać, zarządzać nimi, umieć je interpretować i włączyć w procesy oceny ryzyka i decyzyjny. Instytucja, która zastanawia się nad przystąpieniem do systemu wymiany informacji, kalkuluje koszty i pożytki. Korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka może być mniejsza niż nakłady, które trzeba ponieść. Drugi element to charakterystyka rynku, na którym działają banki spółdzielcze. One w mniejszym stopniu niż banki komercyjne i SKOK-i specjalizują się w obsłudze klienta indywidualnego. Czy macie dane, ilu klientów detalicznych obsługują BS-y? Takich danych nie mamy, ale z rozmów, które przeprowadzam z przedstawicielami sektora banków spółdzielczych, wynika, że jako kredytobiorcy dominują w nim przedsiębiorcy i rolnicy. Jak udało się Wam przekonać banki zrzeszające, że bilans włączenia się do systemu wymiany informacji będzie dla banków spółdzielczych dodatni? Przygotowaliśmy zasady współpracy uwzględniające specyfikę tego sektora. Ponadto niektóre większe banki spółdzielcze, którym zależało na wejściu do systemu wymiany informacji, wywarły presję na banki zrzeszające. Te, które działają na konkurencyjnych rynkach wielkomiejskich, odczuwały bowiem dyskomfort braku informacji o nowych klientach. Pewien wpływ na decyzje banków zrzeszających miało też oczekiwanie instytucji nadzorczych. Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego, wielokrotnie podkreślał, między innymi podczas obrad Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich, że brak banków spółdzielczy w systemie wymiany informacji naraża je na większe ryzyko. Chodzi też o to, by system był spójny i obejmował cały sektor bankowy, by nie było luk. Jak w praktyce wygląda współpraca banków spółdzielczych z BIK? Banki zrzeszające są koordynatorami współpracy, komunikują się z nami. Biorą na siebie zorganizowanie systemu przygotowywania wsadów informacyjnych, a także pobierania raportów kredytowych. Zasadą jest bowiem, że bank, który chce pobierać raporty, musi dostarczać informacje. Jeżeli pobierze pierwszy raport, powinien w ciągu trzech miesięcy być gotowy do przekazywania wsadu informacyjnego. Jeżeli bank nie jest gotowy do przekazywania wsadu, wstrzymuje się z pobieraniem raportów. Ile banków spółdzielczych do końca 2006 r. pobrało raporty, włączyło się do systemu wymiany informacji? Do 31 grudnia 2006 r. uczyniło tak 31 banków spółdzielczych. Czy jakieś banki spółdzielcze do 31 grudnia 2006 r. przekazały do systemu wsady informacyjne?

7 ROZMOWA Kilka banków spółdzielczych w pełni uczestniczy w systemie wymiany informacji kredytowej. Kto sfinansował budowę infrastruktury informatycznej? Banki zrzeszające. To jest ich inwestycja, wynikająca z funkcji, jakie pełnią. Do dwóch zrzeszeń dostarczyliśmy narzędzia informatyczne, które umożliwiają pobieranie raportów i tworzenie wsadu informacyjnego. Zainstalowaliśmy tam połączenie serwer do serwera. Z pomocą sieci informatycznych, które działają w tych zrzeszeniach, banki spółdzielcze mają dostęp do danych za pośrednictwem przeglądarek internetowych. W trzecim zrzeszeniu system informatyczny zbudowała firma z nim współpracująca. Jeżeli bank spółdzielczy chce skorzystać z systemu wymiany informacji, powinien kontaktować się z BIK czy z bankiem zrzeszającym? Z bankiem zrzeszającym, bo to on ma podpisaną z nami umowę, zgodnie z którą jest zobowiązany do określonych działań. Bank spółdzielczy przystępuje do systemu w ramach tej umowy. Wysyła jednak do nas pełnomocnictwo, umożliwiające nam przetwarzanie przekazanych przez niego danych. Jakie są ceny raportów dla banków spółdzielczych? Ustaliliśmy je na niskim poziomie, możliwym do zaakceptowania przez banki spółdzielcze. Gdybyśmy wobec nich zastosowali degresywny cennik stosowany w przypadku banków komercyjnych, byłoby dla BS-ów za drogo i nie weszłyby do systemu wymiany informacji. Dlatego zaproponowaliśmy sektorowi banków spółdzielczych wyjątkowo dogodne warunki współpracy. Jaki korzyści przynoszą bankom Wasze raporty? Zmniejszają ryzyko kredytowe. Wykorzystywanie informacji z BIK jest ważne nie tylko na etapie udzielania kredytu, ale również w czasie zarządzania nimi. Udzielenie kredytu jest jedną z łatwiejszych operacji. Trudniejsze i ważniejsze jest, by był on spłacony. System Informacji BIK Przedsiębiorca, którym zainteresowanie wykazywała część banków spółdzielczych, miał w 2006 r. wyjść z fazy testów. Kiedy będzie dostępny na zasadach komercyjnych? Faza testów jest dawno zakończona. System ruszy, gdy banki przekażą wsady informacyjne o firmach, co jest wielokrotnie bardziej złożone niż w przypadku klientów indywidualnych. Banki spółdzielcze są zainteresowane Systemem Informacji BIK Przedsiębiorca, ale same też muszą przygotować wsady informacyjne o podmiotach gospodarczych. Co będą zawierały raporty o firmach? Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (m.in. numer NIP) i stan jego zadłużenia. Bilans i rachunek wyników będą informacjami uzupełniającymi, gdyż banki na ogół nie mają tych danych w formie elektronicznej. BIK opracowuje też raporty o sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w systemie ESOR. Czym one różnią się od raportów z Systemu Informacji BIK Przedsiębiorca? Jak pomagają bankom? ESOR pomyślany jest docelowo jako uzupełnienie Systemu Informacji BIK Przedsiębiorca. To jest narzędzie analityczne. Na postawie dostarczonych nam przez bank czy firmę danych wykonujemy ocenę standingu finansowego wskazanego podmiotu. Raport jest pierwszym spojrzeniem na klienta, który stara się o kredyt bankowy lub kupiecki. Jak dużo banków korzysta z systemu ESOR? Jest on na etapie testowego wdrażania. Korzysta z niego osiem instytucji finansowych. Banki w niedługim czasie będą musiały dostosować się do wymogów Nowej Umowy Kapitałowej. Czy BIK będzie mógł je w tym wesprzeć? Na obecnym etapie możemy wesprzeć banki, dostarczając dane do analiz. W przyszłości planujemy rozszerzyć zakres zabieranych danych, by móc im bardziej pomóc. 7 grudnia 2006 r. w Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja Prawne uwarunkowania wymiany informacji w gospodarce, której BIK był współorganizatorem. Jakie wnioski z niej wypływają? Taka instytucja jak BIK powinna inicjować i wspierać działalność, która ma charakter pozytywistyczny i edukacyjny. Zauważyłem pewną rozbieżność między tym, co robimy, a teorią prawa. Nie da się zbudować sprawnego systemu wymiany informacji bez stworzenia dla niego solidnych podstaw prawnych. A te podstawy nie powstaną, jeżeli w instytucjach, które tworzą i interpretują prawo, nie będzie zrozumienia jego wpływu na procesy gospodarcze, że powinna być równowaga między ochroną prywatności a rzetelnością obrotu gospodarczego. Stąd nasze różne inicjatywy edukacyjne, m.in. ta konferencja. Chcieliśmy rozpocząć dyskusję na ten temat. Pokazać, że nie można przepisów prawa, np. o ochronie danych osobowych, rozpatrywać w oderwaniu od realiów życia gospodarczego, wykorzystywać do obrony nierzetelnych dłużników. Warto podkreślić, że wymiana informacji kredytowej chroni nie tylko banki, ale również nieodpowiedzialnych klientów przez wpadaniem w pułapkę nadmiernego zadłużenia, jest systemem wczesnego ostrzegania. Klient, który nie spłaca kredytu, powoduje uszczerbek w oszczędnościach innych osób, bo przecież bank z czegoś musi pokryć straty. Dlatego warto prowadzić dyskusje między środowiskiem prawnym i gospodarczym. Cieszymy się, że udało się nam nawiązać współpracę z wydziałem prawa Uniwersytetu Warszawskiego i wspólnie zorganizować grudniową konferencję. Czy wszystkie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe współpracują z BIK? Współpracuje z nami większość SKOK-ów. Liczba raportów przekazywanych do BIK i odbieranych z niego przez kasy potwierdza, że są to instytucje, która mają spory udział w rynku kredytów konsumpcyjnych, pokazuje, że efektywnie zarządzają ryzykiem kredytowym, rozumieją znaczenie informacji w zarządzaniu tym ryzykiem. SKOK-i są instytucjami dobrze zorganizowanymi. Kasa Krajowa jest wyposażona ustawowo w instrumenty, które pozwalają kształtować politykę zarządzania ryzykiem kredytowym. SKOK-i starają się standaryzować rozwiązania. To spotyka się czasami z krytyką, że ogranicza się niezależność kas, ale z praktyki wiadomo, że w zarządzaniu ryzykiem rozwiązania scentralizowane są skuteczniejsze i tańsze. Z dużym uznaniem patrzę na to, co robią SKOK-i. Jak Pan ocenia kampanię medialną przeciw SKOK-om? W ogóle jej nie rozumiem. SKOK-i to fenomen, który powinien być oceniany z dużym uznaniem. Są krytykowane za przywileje podatkowe i mniejsze obciążanie na rzecz systemu bezpieczeństwa finansowego. To są jednak przesadzone reakcje. Wszędzie na świecie tego rodzaju kasy są wspierane przez korzystniejsze rozwiązania fiskalne i inne przychylne im regulacje prawne. Organizują one bowiem rynek w niszach, które pomijają banki. Są szkołą ekonomii dla wielu ludzi. Mobilizują drobne oszczędności. Dziękuję za rozmowę. 7 E u r o p e j s k i

8 TRENDY Ile zrzeszeń? Władze banków zrzeszających we wrześniu 2006 r. rozpoczęły rozmowy w sprawie konsolidacji. Obecnie są one zawieszone, ale w każdej chwili mogą być wznowione. Informacje o tym są niechętnie ujawniane. Dnia 29 września 2006 r. Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w swojej uchwale programowej zapisało postulat konsolidacji zrzeszeń banków spółdzielczych: co ma doprowadzić do zmniejszenia ich liczby z trzech do dwóch. Było to zaskakujące, gdyż przez kilka lat związek ten opowiadał się za utrzymaniem obecnej liczby zrzeszeń, a nawet zwiększeniem jej do czterech. W październiku i listopadzie 2006 r. próbowałem ustalić, kto był wnioskodawcą tak poważnej zmiany stanowiska KZBS, ale nie udało się. Kilku członków zarządu KZBS nie wiedziało, że w uchwale programowej jest zapis o dwóch zrzeszeniach, przewodniczący komisji wniosków Walnego Zgromadzenia KZBS nie mógł sobie przypomnieć, kto był pomysłodawcą zapisu o zmniejszeniu liczby zrzeszeń. Prezes KZBS Eugeniusz Laszkiewicz nie odpowiedział na pytanie w tej sprawie. Być może władze KZBS dowiedziały się o rozmowach w sprawie konsolidacji i uznały, że zmniejszenie liczby zrzeszeń do dwóch jest tylko kwestią czasu, warto więc ją poprzeć. Chcą przejąć MR Bank Okazało się bowiem, że dwa największe banki zrzeszające Bank Polskiej Spółdzielczości SA i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA chcą fuzji z mniejszym bankiem zrzeszającym z Mazowieckim Bankiem Regionalnym SA. Szefowie rad nadzorczych i zarządów BPS SA i GBW SA długo nie chcieli ujawnić EBS informacji o tym, że prowadzone były negocjacje w tej sprawie. Również prezes zarządu MR Banku Krzysztof Ksyta twierdził, że to tylko plotki. Dopiero Zdzisław Inglot, przewodniczący rady nadzorczej MR Banku i prezes Banku Spółdzielczego w Bełchatowie uchylił rąbka tajemnicy. Najpierw we wrześniu 2006 r. z inicjatywą wystąpiły władze GBW SA. Rada nadzorcza i zarząd tego banku wystosowały do rady nadzorczej i zarządu MR Banku pisemną propozycję rozmów w sprawie połączenia banków, powiedział Zdzisław Inglot. Kilka dni E u r o p e j s k i 8 później pisemną ofertę połączenia MR Banku z BPS skierował do zarządu MR Banku prezes BPS Paweł Siano. Władze MR Banku zdecydowały się rozmawiać z przedstawicielami obu banków oddzielnie. Odbyło się kilka spotkań w sprawie konsolidacji, ale rozmowy na ten temat zostały zawieszone, dodał Zdzisław Inglot. Nawet po ustaleniu tych faktów nie udało się uzyskać oficjalnego potwierdzenia rozmów w biurach prasowych BPS SA, GBW SA i MR Banku. Nie odpowiedziały one na pytania w tej sprawie. Paweł Siano, prezes Banku BPS, z sukcesem skonsolidował siedem banków zrzeszających. Teraz chciałby przyłączyć jeszcze jeden albo dwa. Józef Myrczek, członek rady nadzorczej BPS, w grudniu 2006 r. powiedział nam, że rada ta na początku września 2006 r. upoważniła do rozmów z MR Bankiem w sprawie konsolidacji Krystynę Skowrońską, wówczas sekretarza rady, Jana Czesaka, członka rady, i prezesa Pawła Siano. Nie ujawnił, jakie były wyniki rozmów. Również Paweł Siano przyznał 14 grudnia 2006 r., że rozmowy były prowadzone. Droga do rezultatów jest jednak daleka, powiedział Paweł Siano. Kwestia kosztów utrzymania Jan Czesak już wiosną 2006 r. wypowiedział się za konsolidacją zrzeszeń na łamach miesięcznika Bank i Rolnictwo. Przy malejących marżach i coraz niższych dochodach banków spółdzielczych nie będzie stać na utrzymanie trzech banków zrzeszających. Trzeba będzie dążyć do ich połączenia i utworzenia dwóch, a w perspektywie jednego banku zrzeszającego, funkcjonującego na podobnych zasadach, jakie obowiązują w krajach Unii Europejskiej, bez ustawowego obowiązku zrzeszania się. Tylko taki układ może zapewnić zdecydowaną obniżkę kosztów banku zrzeszającego, wyższą jego efektywność i partnerskie stosunki z bankami spółdzielczymi, ocenił Jan Czesak. Zdaniem Mariana Grzegorczyka, prezesa Banku Spółdzielczego w Przysusze i przewodniczącego Rady Zrzeszenia MR Banku, członkowie tego zrzeszenia nie palą się do konsolidacji. Jest im w nim dobrze. Mogą swobodnie rozwijać się. Bank zrzeszający nie narzuca im się. Zrzeszenie nie jest duże. Liczy 80 banków spółdzielczych, których prezesi się znają. Do rozmów w sprawie ewentualnej fuzji z innym zrzeszeniem można wrócić najwcześniej wiosną 2007 r. po ocenie wyników banków spółdzielczych za 2006 r., ale wątpię, by szybko przyniosły one rezultaty, powiedział nam Marian Grzegorczyk. Władze MR Banku nie są przekonane do konsolidacji. Gdyby się zdecydowały, miałyby do wyboru zrzeszenia o różnych kulturach biznesowych. SGB jest bardziej zintegrowana niż BPS i MR Bank. Banki występują w tej grupie pod jednym logo, próbują sprzedawać wspólne produkty, np. lokaty SGB, pracują nad wdrożeniem jednolitej platformy informatycznej. Natomiast w zrzeszeniach BPS i MR Banku banki spółdzielcze mają więcej swobody. Samodzielnie prowadzą marketing i ustalają gamę produktów. Rozwijają wybrane przez siebie indywidualnie systemy informatyczne. Z prowadzonej od 8 lutego 2006 r. na stronie ankiety wynika, że większość respondentów opowiada się przeciw jednemu zrzeszeniu. Jerzy Krajewski

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie. WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 5/2012 październik. na drodze do zmian. magazyn. Temat numeru. Nasza. Wydarzenia

Bezpiecznie. WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 5/2012 październik. na drodze do zmian. magazyn. Temat numeru. Nasza. Wydarzenia Nasza Grupa Nowe pakiety Banku BPS Temat numeru Rozmowa z posłanką Krystyną Skowrońską Wydarzenia O spółdzielczości w Kancelarii Prezydenta magazyn BANKgrupy bps WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 5/2012

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 14 / wiosna 2014 mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej od początku 4 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 10 / wiosna 2013 Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Czas Voyagera od początku 04 Podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: Spółdzielcze a komercja dwie różne bajki

TEMAT NUMERU: Spółdzielcze a komercja dwie różne bajki Rynek Kapitały pilnie poszukiwane Prawo Oblicza lobbingu Wokół klienta Najnowsze w wirtualnej rzeczywistości Rynek kapitałowy Sekurytyzację czas zacząć LUTY 2015 / NUMER 7 Zasada proporcjonalności a nadzór

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu Zmiany w kartach płatniczych Grupy BPS str. 20 Sytuacja banków spółdzielczych u progu zmian regulacyjnych str. 30 Polski bank wspiera polskiego przedsiębiorcę str. 33 Magazyn Grupy BPS str. 4 Razem czy

Bardziej szczegółowo

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 3 Radosnego Alleluja! Radosnego Alleluja! MAH Społem Wiosna nasza! MIESIĘCZNIK WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW Rok XLVIII nr 4 (518) WARSZAWA, kwiecień 2010 r. Cena 4,50 zł (plus 7% VAT) KRS PSS Szczecin

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK VW N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C i C LEKTURA OBOWIĄZKOWA: Korporacja zawodowa czy ma a? Samorządy zawodowe mają w procesie budowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach 2008 I raport o odpowiedzialności biznesu Spis treści 2 4 6 8 12 16 18 20 24 28 28 30 34 35 36 37 38 39

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo