NNOVA SA, Warszawa 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NNOVA SA, Warszawa 2005"

Transkrypt

1 NNOVA SA, Warszawa 00

2 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje opracowali: Bartłomiej Wicek, Bogdan Margasiski, Waldemar Nowakiewicz Okładk zaprojektował: Daniel Zieliski Korekt przeprowadził: Mirosław Baranowski, Jacek Markowski

3 Wstp... Tryby pracy kasy... Dane techniczne... Czynnoci jakie moe wykonywa serwis... Konstrukcja mechaniczna.... Wymiana akumulatora...7 Wymiana klwiatury...8 Wymiana pakietu przejciowego...8 Wymiana wywietlacza...8 Wymiana mechanizmu drukujcego...9 Konstrukcja elektroniczna....9 Moduł fiskalny...0 Zasilanie kasy... Mechanizm drukujcy... Złcza kasy... Interfejs RSC (Port komputera/ Czytnika kodów kreskowych)... Gniazdo szuflady... Gniazdo zasilania zewntrznego... Papier termiczny....7 Wymiana papieru...7 Klawiatura...8 Klawisze specjalne...8 Plombowanie kasy...0 System menu... Funkcje testowe... Programowanie zegara... Fiskalizacja kasy...7 Raport rozliczeniowy...8 Obsługa programu serwisowego...0 Stany awaryjne kasy... Błdy nie blokujce dalszej pracy kasy... Błdy fatalne raportowane po włczeniu zasilania... Stan Tylko do odczytu... Decyzja dopuszczajca kas do obrotu... Deklaracja zgodnoci CE...

4 Wstp Kasa fiskalna INNOVA HIT BELLA wykonana została w oparciu o nowe technologie i przy wykorzystaniu wysokiej klasy podzespołów elektronicznych. Konstrukcja kasy ułatwia jej serwisowanie, które w wikszoci przypadków sprowadza si do wymiany uszkodzonego podzespołu. Oprogramowanie kasy zapewnia realizacj wszystkich wymaganych w kasach fiskalnych funkcji, a w szczególnoci rejestracj sprzeday. Drukowanie paragonu fiskalnego oraz elektroniczna rejestracja obrotu s operacjami NIEPODZIELNYMI. Kasa samodzielnie formatuje paragon fiskalny oraz nalicza podatek PTU na podstawie danych o transakcjach. Realizuje równie drukowanie raportów fiskalnych a w szczególnoci dobowego, okresowego i miesicznego. Kasa wyposaona jest w interfejs szeregowy RSC, który słuy do programowania i wymiany danych z komputerem oraz do współpracy z innymi urzdzeniami zewntrznymi takimi jak: czytnik kodów kreskowych. Kasa wyposaona jest w specjalne gniazdo RJ umoliwiajce podłczenie w prosty sposób szuflady na pienidze. Tryby pracy kasy Kasa charakteryzuje si trzema trybami pracy: szkoleniowym, fiskalnym, tylko do odczytu. Pierwszym trybem, w którym pracuje kasa jest tryb szkoleniowy. Po zafiskalizowaniu kasa przechodzi w tryb fiskalny, a po zapełnieniu pamici fiskalnej lub wczeniejszym wykonaniu raportu rozliczeniowego przechodzi w tryb tylko do odczytu. Tryb szkoleniowy charakteryzuj nastpujce właciwoci: wykonanie raportu dobowego nie jest zwizane z zapisem informacji do pamici fiskalnej; raporty okresowy i miesiczny nie s generowane przez kas poniewa w pamici fiskalnej nie ma adnych zapisów; dostpne s natomiast funkcje wywołujce ten raport; na kocu i na pocztku paragonu drukowany jest napis # niefiskalny # oraz zablokowany jest zapis jakichkolwiek informacji do modułu fiskalnego; stawki PTU zapisywane s do pamici RAM; na wydrukach nie jest drukowany numer unikatowy. Tryb fiskalny charakteryzuje si: jeeli wystpuj: zerowania RAM wewntrzne, zmiany stawek PTU, raporty dobowe to s zapisywane do pamici fiskalnej, na wszystkich wydrukach fiskalnych jest drukowany cały numer fiskalny z logo fiskalnym, na wydrukach niefiskalnych jest drukowana cz cyfrowa numeru unikalnego. Tryb tylko do odczytu charakteryzuje si:

5 moliwoci wykonania (wielokrotnie) wszystkich raportów czytajcych (raport okresowy, miesiczny i rozliczeniowy) poza raportem dobowym brakiem moliwoci prowadzenia sprzeday moliwoci programowania wyłcznie zegara i nagłówka Dane techniczne Wymiary x x 98 mm (szeroko x długo x wysoko) Zasilanie Zewntrzny zasilacz 0V ±0% o napiciu wyjciowym 9,V/.A akumulator V/,Ah. W pełni naładowany akumulator zapewnia wydruk około 000 linii (bez podłczonego z zewntrz zasilacza!) Podtrzymanie pamici RAM i zegara Bateria litowa CR0 RTC Zakres temperatur pracy C Mechanizm drukujcy Mechanizm termiczny (oryginał + kopia), 0 znaków w wierszu Szybko druku 0 linii / sec Wytrzymało mechanizmu 0 km drukujcego Papier x mm (szeroko) Stawki PTU 7 programowalnych (A..G) Ilo PLU 000 (nazwa: max znaków) Kod kreskowy od do cyfr dla kadego PLU 0 klawiszy szybkiej sprzeday szybki dostp do przypisanych klawiszom towarów Ilo kasjerów 8 Ilo form płatnoci gotówka + programowalne Ilo rabatów i dopłat rabaty i dopłaty Ilo opakowa Rabaty i dopłaty procentowe do paragonu Raporty zerujce Raport dobowy, raport ilociowo wartociowy sprzeday z zerowaniem pól, raport sprzeday zmianowej, raport kasjera, statystyczny raport form płatnoci, statystyczny raport opakowa Raporty czytajce Raport okresowy ( zadawany wg dat lub numerów raportu dobowego), raport miesiczny, raport rozliczeniowy, raport kasjera, raport sprzeday ( zmiany), ilociowo - wartociowy raport sprzeday, raport magazynowy, statystyczny raport form płatnoci, statystyczny raport opakowa, raport bazy opakowa, raport bazy klawiszy szybkiej sprzeday, raport bazy form płatnoci, raport bazy rabatów / dopłat, raport bazy PLU z PTU, raport napisów stałych.

6 Współpraca z komputerem Strona kodowa czcionki Wywietlacz operatora Wywietlacz klienta Klawiatura Maksymalna cena Maksymalna kwota transakcji Maksymalna pojemno totalizera Pojemno pamici fiskalnej Maksymalna ilo pozycji na paragonie KASA FISKALNA RSC Mazovia numeryczny 0 cyfr numeryczny 8 cyfr 9 klawiszy + klawiszy do szybkiej sprzeday ( 0 z shiftem) ,99 zł ,99 zł ,99 zł (dla stawki A...G) 08 zapisów 0 Kasa fiskalna INNOVA HIT BELLA została dopuszczona do obrotu decyzj Ministerstwa Finansów z dnia nr PP7-80/98/8/0/JS (patrz str.). Czynnoci jakie moe wykonywa serwis Kasa INNOVA HIT BELLA została skonstruowana z wysokiej jakoci podzespołów, które w przypadku uszkodzenie podlegaj wymianie na nowe. Płyta główna wykonana została w technice SMD. Zakres napraw ograniczony jest do wymiany nastpujcych podzespołów:. Pakietu przejciowego. Mechanizmu drukujcego wraz ze zwijaczem. Zespołu wywietlaczy. Klawiatury. Akumulatora V/,Ah i wykonywaniu nastpujcych czynnoci:. Fiskalizacji urzdzenia. Zmiana daty/czasu wicej ni h, jednak nie wczeniej ni ostatni zapis w pamici fiskalnej. Testowania podzespołów kasy W przypadku uszkodzenia innych podzespołów lub koniecznoci wykonania innych czynnoci, naley kontaktowa si z serwisem producenta w celu ustalenia trybu postpowania. Konstrukcja mechaniczna. Kasa fiskalna INNOVA HIT BELLA została skonstruowana z elementów wykonanych z tworzyw sztucznych metod wtrysku. W skład konstrukcji mechanicznej wchodz nastpujce podzespoły:. podstawa obudowy, do której zamocowane s nastpujce podzespoły: - mechanizm drukujcy i zespół zwijacza kopii

7 - płyta sterownika - moduł fiskalny - akumulator - klawiatura - podzespół wywietlaczy. Pokrywa górna obudowy, do której mocowana jest klapka Na Rysunek przedstawiono widok ogólny kasy. Klapka Gniazdo plomby Obudowa górna Wkrty 7 szt. Rysunek Podstawa obudowy ( rozmieszczenie elementów kasy). Poniej przedstawiono rysunki podstawy obudowy uwzgldniajce mocowane do niej elementy (Rysunek i Rysunek ).

8 Zwora serwisowa Zwijacz kopii KASA FISKALNA Wywietlacz klienta Dyfuzor Mechanizm drukujcy Wywietlacz operatora Wkrty klawiatury Obudowa dolna Rysunek

9 Zwora serwisowa Obejma baterii Akumulator Moduł fiskalny Moduł przejciowy Zalepka Rysunek Demonta elementów kasy INNOVA HIT BELLA moliwy jest wyłcznie po pokonaniu zabezpieczenia serwisowego (rozplombowanie urzdzenia). Wymiana akumulatora. Demonta naley wykonywa w nastpujcej kolejnoci:. Po otwarciu klapki naley wypi j z zawiasów.. Rozplombowa urzdzenie usuwajc plomb ołowian z jej gniazda w tulei. Pozwoli to wykrci wkrt zabezpieczajcy.. Wykrci 7 wkrtów znajdujcych si w gniazdach od spodu obudowy dolnej i zdj obudow górn urzdzenia.. Wyjc dyfuzor, oraz wyj i odłczy od modułu fiskalnego wywietlacz operatora i wywietlacz klienta.. Wykrci wkrty i wyj oraz odłczy klawiatur.. Wyj i odłczy od modułu fiskalnego moduł podwietlenia. 7. Wyj i odłczy moduł przejciowy. 8. Wykrci wkrty i zdj obejm baterii, oraz wyj akumulator. 7

10 Wymiana klwiatury Polega na:. Po otwarciu klapki naley wypi j z zawiasów.. Rozplombowa urzdzenie usuwajc plomb ołowian z jej gniazda w tulei. Pozwoli to wykrci wkrt zabezpieczajcy.. Wykrci 7 wkrtów znajdujcych si w gniazdach od spodu obudowy dolnej i zdj obudow górn urzdzenia.. Wyjc dyfuzor, oraz wyj i odłczy od modułu fiskalnego wywietlacz operatora i wywietlacz klienta.. Wyj zalepk klawiszy.. Wykrci wkrty i wyj oraz odłczy klawiatur. Monta klawiatury odbywa si w odwrotnej kolejnoci. Wymiana pakietu przejciowego. Po otwarciu klapki naley wypi j z zawiasów.. Rozplombowa urzdzenie usuwajc plomb ołowian z jej gniazda w tulei. Pozwoli to wykrci wkrt zabezpieczajcy.. Wykrci 7 wkrtów znajdujcych si w gniazdach od spodu obudowy dolnej i zdj obudow górn urzdzenia.. Wyjc dyfuzor, oraz wyj i odłczy od modułu fiskalnego wywietlacz operatora i wywietlacz klienta.. Wykrci wkrty i wyj oraz odłczy klawiatur.. Odłczy wizk łczc pakiet przejciowy z płyt sterownika (gniazdo JP). 7. Wysun do góry pakiet przejciowy 8. Wymontowa zalepk złcza RS Monta pakietu przejciowego odbywa si w odwrotnej kolejnoci, pamitajc eby przed wsuniciem pakietu przejciowego zamontowa zalepk złcza RS. Wymiana wywietlacza Demonta naley wykonywa w nastpujcej kolejnoci:. Po otwarciu klapki (Rysunek ) naley wypi j z zawiasów.. Rozplombowa urzdzenie usuwajc plomb ołowian z jej gniazda w tulei. Pozwoli to wykrci wkrt zabezpieczajcy.. Wykrci 7 wkrtów znajdujcych si w gniazdach od spodu obudowy dolnej i zdj obudow górn urzdzenia.. Wyjc dyfuzor, oraz wyj i odłczy od modułu fiskalnego wywietlacz operatora i wywietlacz klienta. Monta wywietlacza odbywa si w odwrotnej kolejnoci. 8

11 Wymiana mechanizmu drukujcego Polega na:. Po otwarciu klapki naley wypi j z zawiasów.. Rozplombowa urzdzenie usuwajc plomb ołowian z jej gniazda w tulei. Pozwoli to wykrci wkrt zabezpieczajcy.. Wykrci 7 wkrtów znajdujcych si w gniazdach od spodu obudowy dolnej i zdj obudow górn urzdzenia.. Wyjc dyfuzor, oraz wyj i odłczy od modułu fiskalnego wywietlacz operatora i wywietlacz klienta.. Wykrci wkrty i wyj oraz odłczy klawiatur.. Odłczy wizki łczce mechanizm z płyt sterownika (J, J, J) 7. Wypi mechanizm z zatrzasków mocujcych drukark i zwijacz 8. Zdj pasek zwijacza 9. Odkrci rub mocujc zwijacz do mechanizmu drukujcego Monta mechanizmu drukujcego odbywa si w odwrotnej kolejnoci. Konstrukcja elektroniczna. - Kas INNOVA HIT BELLA zbudowano w oparciu o mikrokontroler C0L firmy Infineon, bdcy rozszerzon wersj procesora 80 firmy Intel. Konstrukcja urzdzenia ma charakter modułowy, co w przypadku awarii umoliwia szybk wymian uszkodzonego bloku. W skład kasy wchodz nastpujce moduły: 9

12 - fiskalny (MHIT-M0W) - przejciowy (MHIT-PD7W) - pamici fiskalnej (MHIT-FM) - wywietlacza operatora (MHIT-WOP) - wywietlacza klienta (MHIT-LED) - klawiatury (MHIT-KBDW) - zwory serwisowej (MMARKET-ZS) KASA FISKALNA Schemat blokowy kasy przedstawiono na rysunku. PWR_SW KIN0 KIN KIN KIN KIN KIN KOUT KOUT KOUT KOUT KOUT0 KBD_ ULIN ULIN ULIN SDATA STB STB STB STB nc nc TH STB STB STB VCC SCLK /TL nc ULIN ULIN ULIN HEADSENSE CO VF LF LF LF LF Mechanizm drukujcy "CP9" Moduł pamici fiskalnej "MHIT-FM" Szuflada na pienidze Komputer / skaner Zasilacz Zewntrzny 9,V/,A J ZIF-GZA-8 J MRX 70 J MRX 70 J BH-S J RJ-PC J RJ-8P8C J, DC0-.0 VCC VCEP VPP CHARGER JP BH-S WE_ULINX SZUF VCC ZAS ZAS ZAS RxD_PC TxD_PC TxD_W RxD_W J PCT J9 złcze testowe J BH-S J8 polaczenie lutowane ACCU(+) FD FD FD FD FD FD0 FD FA0 FD7 FA RAM FA FA0 FA /RD FA FA FA FA9 FA FA8 FA7 FA FA FA FA nc FA /FMPGM VPP VCEP VCEP J PCT Moduł fiskalny "MHIT-M0w" Moduł pakietu przejciowego "MHIT-PD7w" /DSPCK /DSPTX KBD_ KBD_ VCC VCC VCC Moduł wywietlacza operatora "MHIT-WOP" J PCT0 J PCT 0 SH SG LED_EN SF SE LED_EN SD SC LED_EN SB SA LED_EN KBD_ DG0 DG9 DG8 DG7 DG DG DG DG DG KBD_ (+) (+) (+) +V TxD RxD nc (+) (-) Połczenia zewntrzne J7 BH-0S J WF-0S J PCT Moduł klawiatury "MHIT-KBDw" Akumulator V/,Ah J BH-S Moduł wywietlacza klienta "MHIT-LED" Moduł zwory serwisowej "MMARKET-ZS" J Rysunek Moduł fiskalny Na Rysunek przedstawiono widok elementów płyty sterownika. Wyróniono podstawowe elementy i złcza kasy istotne z punktu widzenia serwisowania kasy. Poniewa płyta została wykonana w technologii SMD przyjto załoenie, e w przypadku uszkodzenia 0

13 kasy zwizanego z uszkodzeniem na płycie sterownika w wikszoci przypadków serwis producenta bdzie wymieniał cały pakiet. W wyjtkowych sytuacjach moliwa jest wymiana którego z nastpujcych elementów: - bateria litowa V, podtrzymujca pami RAM oraz zegar RTC - bezpiecznik B w torze akumulatora (,A 0V, zwłoczny) - rezonatory kwarcowe X (,09 MHz) oraz X (78 Hz) - układ U7, zawierajcy kod programu (EPROM typu M7C00) tylko w wersji EPROM - tranzystor Q, zwizany z obwodem ładowania akumulatora V (typu BD) - tranzystor Q, wchodzcy w skład przetwornicy DC/DC (typu NTD8N0L lub zamiennik)

14 Rysunek

15 Zasilanie kasy KASA FISKALNA Kasa INNOVA HIT BELLA zasilana jest standardowo z dedykowanego zasilacza zewntrznego 9,V/,A. Wbudowany w urzdzenie akumulator V/, Ah umoliwia równie prac autonomiczn w pełni naładowany zapewnia wydruk około tysicy wierszy bez podłczonego zasilacza. Na rysunku nr przedstawiono fragment schematu ideowego kasy, zwizany z zasilaniem urzdzenia. ZABEZPIECZENIE NADNAPICIOWE (MODUŁ PRZEJCIOWY) ŁADOWARKA AKUMULATORA (MODUŁ FISKALNY) R,R R7,R ZAS J DC0-.0 B,A D MURS0 D TZMC7V C9 0u/0V C 00n ZAS Q8 BC87 R09,R R,R R08 0R Q BD R 0R R07 R0 00R 0R/0,W CHARGER R 0R Q TIP0 Q8 BC87 R0 00R/% D TZMBV R0 R0 R 0R/% C8 0u/V PRZETWORNICA ZASILAJCA (MODUŁ FISKALNY) ZAS D MBRS0T CHARGER J8 Akumulator D MBR00 D0 MBRS0T R 0k B,A D LL8 D8 MURS0 C 00n D DC BAT /PWRON MURS0 D9 R 0k R9 k VCC D D0 BAT Q SI0DS MBRS0T R0 k C7 700u/0 /PWRON C9 70n 8 7 R0 0k U DRC SWC ISEN SWE VCC TCAP COMP MC0AD R R7 k,7k/% R,8k/% Q SI0DS C 00n C 0u/0V-EXR C 70p Q BC87 R00,7k Q BC87 R 0k R Ok C9 n Q BCWC Q7 BCW7C R 0,R R 0R R99,7k TR INNOVA-TR08 R8 MBRD0CTL D 0R D MURS0 Q NTD8N0L C 00n C78 0n VCC C8 00u/0V-EXR Rysunek Ze schematu tego wynika, i ładowanie akumulatora kasy zachodzi zawsze gdy podłczono zasilacz zewntrzny, bez wzgldu na to, czy kasa jest włczona czy te nie. Układ ładowarki akumulatora znajduje si na płytce modułu fiskalnego. Akumulator ładowany jest w układzie ródła prdowego, zbudowanego na tranzystorach Q8 i Q. Warto prdu ładowania zaley od wypadkowej rezystancji R09,R,R,R7, pełnicej funkcj czujnika prdu i wynosi ok. 0, A. Elementy Q8, D, R0 i R0 gwarantuj ograniczanie prdu ładowania wraz ze wzrostem napicia na zaciskach akumulatora. Moduł przejciowy zawiera układ przepalajcy bezpiecznik B w przypadku zasilania kasy zbyt wysokim napiciem (wskutek podłczenia obcego zasilacza). Układ ten składa si z detektora napicia, zbudowanego na tranzystorze Q, rezystorach R, R i diodzie D. Na układzie scalonym U typu MC0 bazuje przetwornica impulsowa DC/DC, generujca główne napicie +V, wykorzystywane do zasilania procesora oraz współpracujcych z nim układów cyfrowych. Przetwornica ta pracuje w konfiguracji

16 FLYBACK. Napicie wyjciowe +V pobierane jest z katody diody D, podłczonej do jednego z odczepów transformatora TR. Pozostałe odczepy s wykorzystywane do programowania pamici fiskalnej (nie przedstawiono na załczonym rysunku). Napicia wyjciowe, poprzez dzielnik R, R podawane jest na U i jest wewntrz porównywane z lokalnym wzorcem,v. Zatem jakiekolwiek manipulacje przy rezystorach R oraz R powinny by wykonywane szczególnie starannie i zakoczone kontrol wartoci napicia VCC. Jego warto powinna zawiera si w zakresie,7,v. Mechanizm drukujcy Wykorzystano mechanizm termiczny firmy APS, typu CP9-DZ, umoliwiajcy drukowanie oryginału i kopii przy uyciu jednej, wspólnej linijki termicznej. Umoliwia on drukowanie do 0 znaków w wierszu (oryginał lub kopia) na papierze termicznym o szerokoci mm. Procesor kontroluje zarówno obecno papieru (sygnał /PE na rys. nr 7) jak i połoenie dwigni słucej do załadunku papieru (sygnał HEAD). Połczenie mechanizmu z płyt główn odbywa si przy pomocy 8-yłowej tamy elastycznej FFC oraz dwóch złczy typu MOLEX (podłczenie silnika krokowego i czujników mechanizmu drukujcego). VCC Q BC87 R9 0k R8,7k Q9 BC87 R7,7k REF /ENST J MRX 70 CO VF R8 0R C0 70p VCC R7 0k HEAD R9 0R C9 70n C79 0n VCC R 7k U7F MC7HCTADT /PE ULIN J MRX70 LF LF LF LF U8 M N.C. LF OUT OUT VCC STPX IN IN STPY IN IN VCC LF 7 0 OUT OUT 8 9 M N.C. BA8FS R8 LF k7 LF D TZMCV Rysunek 7

17 Złcza kasy Interfejs RSC (Port komputera/ Czytnika kodów kreskowych) Na płycie modułu przejciowego znajduje si specjalizowany układ scalony ST0ECD, którego zadaniem jest dostosowanie poziomu sygnałów wychodzacych z kasy do standardu napiciowego RSC, co przedstawiono na rys. nr 8. Układ ten jest montowany w technologii SMD, dlatego w przypadku jego uszkodzenia zaleca si wymian całego modułu przejciowego. Warystory RV-RV chroni linie wejciowe przed chwilowymi przepiciami, których ródłem mog by np. wyładowania atmosferyczne. Złcze J słuy do podłczenia komputera/czytnika kodów kreskowych. RS- C 00n VCC VCC C 00n /TX_PC /RX_PC C 00n U C+ C- C+ C- TIN 0 TIN ROUT 9 ROUT Vs+ Vs- VCC TOUT TOUT 7 RIN RIN 8 C7 00n VCC TX_PC RX_PC C8 R 00n 0k ST0ECD RV JVR-7N80K RX_PC TX_PC RV JVR-7N80K C0 70p C 70p R 00R R7 00R VCC R9 R J 7 8 RJ-8P8C PC Rysunek 8

18 W tabeli poniej opisano wyprowadzenia interfejsu RSC (złcza RJ): Tabela PIN OPIS FUNKCJA UWAGI Nie wykorzystywane Masa Masa RxD Wejcie odczytu danych TxD Wyjcie transmisji danych Parametry łcza: 900, N, 8, Masa 7 Masa Gniazdo szuflady Kasa współpracuje z szuflad poprzez gniazdo J, typu RJ. Przypisanie sygnałów poszczególnym kocówkom zawarto w poniszej tabelce: Tabela PIN OPIS FUNKCJA UWAGI (+) Zasilanie szuflady (+) Zasilanie szuflady Napicie -7 V (+) Zasilanie szuflady Masa Masa Masa Gniazdo zasilania zewntrznego Jest to gniazdo typu DC0-.0. Przypisanie sygnałów przedstawiono w poniszej tabelce: Tabela PIN OPIS FUNKCJA UWAGI, Minus zasilania Przewidziane dla zasilacza bdcego na (+) Plus zasilania wyposaeniu kasy. Stosowanie innych ródeł zasilania jest zabronione (UTRATA GWARANCJI!)

19 Papier termiczny. KASA FISKALNA Naley stosowa papier termiczny z nadrukiem INNOVA o parametrach: - szeroko rolki mm - długo 0 m ( rednica rolki nie wiksza ni 9 mm ) Stosowanie papieru firmowego INNOVA gwarantuje wysok jako uzyskiwanych wydruków. Papier naley przechowywa w nastpujcych warunkach: - temperatura powietrza 8 C - wilgotno powietrza 0 0 % - chroni przed wiatłem - przechowywa z dala od ródeł ciepła ( kaloryfery, promienniki ciepła itp.) - niewskazany jest bezporedni kontakt z chemikaliami, alkoholem oraz rozpuszczalnikami Wymiana papieru Na rysunku poniej przedstawiono widok mechanizmu oraz zwijacza kopii paragonów. Aby załoy now rolk papieru postpujemy tak samo bez wzgldu na to, czy zakładamy oryginał czy kopi. Jedyna rónica sprowadza si do tego, e koniec kopii jest dodatkowo zakładany na szpul zwijacza kopii ( Rysunek 9). Rysunek 9 mechanizm drukujcy i element zwijacza kopii paragonów Aby załoy now rolk papieru naley:. Odchyli głowic mechanizmu poprzez nacinicie umieszczonej z jego lewej strony dwigni w miejscu oznaczonym 7

20 . Włoy w umieszczon w dolnej pokrywie wnk now rolk papieru oryginał lub kopia (). Wsun i przełoy koniec papieru midzy wałek i czoło głowicy (). Docisn głowic do wałka poprzez nacinicie umieszczonej z jego lewej strony dwigni w miejscu oznaczonym (). O ile zakładan rolk jest kopia naley wsun zagity koniec papieru w szczelin rolki zwijacza (), nawin na osi dwa zwoje i włoy rolk w element zwijacza. Rysunek 0 Rolki papieru uywane w kasach INNOVA HIT BELLA s na kocu barwione, aby zwróci obsłudze uwag na koniec papieru. W przypadku pojawienia si zabarwionego na krawdzi papieru naley załoy nowy papier. Drukowanie dalej moe spowodowa otrzymanie niekompletnego wydruku! Klawiatura Klawiatura w kasie INNOVA HIT BELLA to niezaleny podzespół zakoczony wtykiem - pin. Rysunek Klawisze specjalne To umieszczone na klawiaturze klawisze: PLU, CENA, ILO, C, % (rabat/dopłata), KAUCJA, =. Umoliwiaj one w trakcie sprzeday (programowania kasy) uzyskanie szybkiego dostpu do interesujcej operatora funkcji. 8

21 Tabela Opis klawiatury KASA FISKALNA słuy do włczania i wyłczania kasy. Włczenie kasy nastpuje po naciniciu klawisza przez czas ok., sekundy w trybie sprzeday umoliwia : anulowanie paragonu lub storno pozycji na paragonie w trybie edycji kasuje ostatnio wprowadzony znak nacinicie jednokrotne tego klawisza po uprzednim wprowadzeniu liczby okrela wielko rabatu do paragonu nacinicie dwukrotne tego klawisza po uprzednim wprowadzeniu liczby okrela wielko dopłaty do paragonu podczas programowania kasy pozwala na przesuwanie kursora podczas ustawiania zakresu dat dla raportu okresowego pozwala na przejcie na kolejne pola daty podczas programowania kasy pozwala na przesuwanie kursora podczas ustawiania zakresu dat dla raportu okresowego pozwala na przejcie na kolejne pola daty w trybie sprzeday umoliwia obsług opakowa zwrotnych nacinicie tego klawisza w trybie edycji paragonu po uprzednim wprowadzeniu wartoci numerycznej zatwierdza CEN realizuje wpłat i wypłat z kasy, jednokrotne nacinicie tego klawisza to wpłata, dwukrotne wypłata słuy do wyboru rónych funkcji kasy nacinicie tego klawisza w trybie edycji paragonu po uprzednim wprowadzeniu wartoci numerycznej zatwierdza ILO sprzedawanego towaru nacinicie tego klawisza w trybie edycji paragonu po uprzednim wprowadzeniu wartoci numerycznej zatwierdza numer towaru nacinicie i przytrzymanie tego klawisza a nastpnie nacinicie jednego z klawiszy K... K umoliwia wykorzystanie klawiszy szybkiej sprzeday zdefiniowanych od numeru do 0 jeden z dziesiciu klawiszy numerycznych uywanych do okrelenia wartoci liczbowych umoliwia wprowadzanie danych tekstowych poprzez podanie kodu wprowadzanego znaku. List symboli, które chcemy wprowadza umieszczono na dole klawisza. Aby uzyska znak Z trzeba kolejno nacisn klawisze i wtedy na wywietlaczu pojawi si liczba. klawisz szybkiej sprzeday w trybie edycji nagłówka nacinicie tego klawisza i klawisza wstawia znak koca wiersza CR w trybie sprzeday w złotych umoliwia wprowadzenie groszy punktu dziesitnego 9

22 w trybie sprzeday nacinicie tego klawisza powoduje dopisanie do wprowadzanych wartoci liczbowych dwóch zer w trybie wprowadzania nazwy jego nacinicie i klawisza pozwala na umieszczenie znaku spacji w trybie sprzeday klawisz zatwierdzajcy transakcj, form płatnoci, typ opakowania, rabat lub dopłata w trybie sprzeday umoliwia wywietlenie sumy pozycji na paragonie klawisz zatwierdzajcy wprowadzany do kasy parametr podczas jej programowania zatwierdza wybór funkcji podpowiadanej na wywietlaczu kasy Plombowanie kasy Plomby producenta maj na celu zabezpieczenie całego urzdzenia, a w szczególnoci modułu i pamici fiskalnej przed ingerencj osób nie powołanych. Drukarka posiada trzy typy zabezpiecze producenta:. Pierwszy typ zabezpieczenia w postaci plomby papierowej zabezpiecza pami fiskaln i pami programu w module fiskalnym. Tych plomb nie moe narusza aden serwis poza producentem. Zabezpiecza on podstawowe elementy modułu fiskalnego przed dostpem osób nieuprawnionych.. Drugi typ zabezpieczenia to plomba gwarancyjna. Zerwanie tej plomby powoduje utrat przez uytkownika/serwis gwarancji na dany podzespół. Sierpien 00 mies.. Trzeci typ zabezpieczenia to plomba ołowiana. Zabezpiecza ona cał elektronik przed dostpem uytkownika kasy. Blokuje ona równie dostp do zwory serwisowej. 0

23 Ta plomba moe by usuwana przez serwis w celu dokonania nastpujcych operacji: wykonywania czynnoci serwisowych, które wymagaj dostpu do zwory serwisowej (podczas fiskalizacji, wykonywania raportu rozliczeniowego itp.), podczas naprawy kasy, wykonywania przegldów. Plomba ta powinna by zniszczona po raz pierwszy przy fiskalizacji drukarki i wymieniona na plomb serwisu dokonujcego fiskalizacji. Kada interwencja serwisu musi by odnotowana w ksice serwisowej kasy oraz, o ile przewiduj to odnone przepisy szczegółowe, wymaga powiadomienia Urzdu Skarbowego. O wszelkich zauwaonych uszkodzeniach plomb, wskazujcych na ingerencj osób niepowołanych, naley powiadomi Urzd Skarbowy i producenta. Dokonywanie w takim przypadku otwierania lub naprawy kasy obcia odpowiedzialnoci serwisanta. System menu W kasie fiskalnej dostpne s dwa rodzaje menu: kierownika i kasjera. Po włczeniu kasy na wywietlaczu widnieje aktualny czas, nacinicie jakiegokolwiek klawisza powoduje wywietlenie napisu HASŁO. Fabrycznie programowane jest hasło kierownika 0000 oraz hasło jednego kasjera System menu kasjera został szczegółowo opisany w Instrukcji Obsługi kasy, dlatego zostanie on pominity w tej instrukcji. UWAGA: Kierownik powinien pamita swoje hasło w przeciwnym wypadku do odtworzenia hasła kierownika niezbdna jest interwencja serwisu. W celu wpisania nowego hasła kierownika nale zewrze zwor serwisow i poda domylne hasło czyli Poruszanie si w menu funkcjonuje w ten sposób, e klawisze słu do przewijania poszczególnych opcji menu w gór i w dół (wykaz dostpnych opcji zawarty jest w opisie poniej). i zatwierdzenie opcji odbywa si poprzez nacinicie klawisza, natomiast

24 rezygnacja i przejcie do menu nadrzdnego realizowane jest poprzez nacinicie klawisza.

25 System menu kierownika funkcjonujcy w kasie INNOVA HIT BELLA: Włczenie kasy. Na wywietlaczu pokazany jest aktualny czas Komunikacja z komputerem Po wpisaniu hasła kierownika ( 0000 ) dostpne jest menu Programowanie kasy Raporty czytajce Raporty zerujce Po wybraniu jednej z opcji uzyskujemy dostp do funkcji podrzdnych opisanych w tabelach poniej.. Raporty dostpne po wybraniu opcji SUP rapc : Napis na wywietlaczu Nazwa operacji wykonywanej przez kas Raport okresowy Raport miesiczny Raport rozliczeniowy Raport kasjera Raport zmianowy sprzeday Raport ilociowo - wartociowy sprzeday Raport stanów magazynowy Raport form płatnoci Statystyczny raport opakowa Raport bazy opakowa

26 Raport bazy klawiszy sprzeday Raport bazy form płatnoci Raport bazy rabatów /dopłat Raport PLU z PTU Raport napisów stałych. Raporty dostpne po wybraniu opcji SUP rapz Napis na wywietlaczu Nazwa operacji wykonywanej przez kas Raport dobowy Raport kasjera Raport zmianowy sprzeday Ilociowy raport sprzeday z zerowaniem pól Raport form płatnoci Raport opakowa. Funkcje programujce kas dostpne po wybraniu opcji SUP PrOG : Napis na wywietlaczu Nazwa operacji wykonywanej przez kas Programowanie bazy opakowa Programowanie bazy klawiszy szybkiej sprzeday Programowanie bazy kasjerów Programowanie bazy form płatnoci Programowanie bazy rabatów / dopłat Programowanie bazy PLU Programowanie nagłówka Programowanie hasła kierownika

27 Programowanie PTU Programowanie zegara / daty Programowanie parametrów pracy kasy Funkcja fiskalizacji kasy Funkcja testów. Programowanie kasy z komputera po wybraniu opcji SUP COnP. Napis na wywietlaczu Nazwa operacji wykonywanej przez kas Programowanie kasy przy pomocy komputera Wikszo wymienionych opcji opisana jest w Instrukcji Obsługi. Poniej opisano funkcje dostpne wyłcznie dla serwisantów. Funkcje testowe Aby wej do tej opcji naley w menu kierownika wybra kolejno: po naciniciu zwory serwisowej i zatwierdzeniu klawiszem nastpujce opcje testowe:,mamy do dyspozycji Symbol opcji Par upp COn Kbd SZUF dsp Akcje wykonywane po wybraniu opcji Włczenie testu paragonowego, tylko w urzdzeniu niefiskalnym. Aby przerwa test naley nacisn klawisz C.W urzdzeniu fiskalnym próba wejcia do tej opcji powoduje wygenerowanie sygnału dwikowego i urzdzenie nie podejmuje adnej akcji. Włczenie napi programujcych, na wywietlaczu pojawia si komunikat upp On, nacinicie dowolnego klawisza powoduje wyjcie z tej opcji Test portu COM (komputer /czytnik kodów kreskowych). Po wejciu w te opcje włcza si dioda ON-LINE a kasa odsyła przez port COM echo znaków odbieranych z tego portu. Nacinicie dowolnego klawisza powoduje wyjcie z tej opcji. Kasa wysyła na port szeregowy odpowiednie kody naciskanych klawiszy. Wyjcie z tego trybu to nacinicie klawisza C. Wysłanie pojedyczego impulsu na wyjcie szuflady Test wywietlacza. Po wejciu wywietlacz jest kasowany a kursor jest ustawiany w skrajnej lewej pozycji, włczany jest te wywietlacz klienta.

28 rsup KASA FISKALNA ustawiany w skrajnej lewej pozycji, włczany jest te wywietlacz klienta. Znaki przesyłane przez port szeregowy s przesyłane do wywietlacza. Interpretowane s nastpujce kody: #0..#9 pozycjonowanie kursora # kasowanie wywietlacza. punkt dziesitny jest dopisywany do pozycji wskazanej przez kursor..#7 kody ASCII, oprócz cyfr. #8..# bezporedni dostp do segmentów G F E D C B A Wyjcie z trybu nastpuje przez nacinicie dowolnego klawisza. Wysyłanie na port szeregowy wyników pomiarów napi w układzie kasy w formacie: #0 UU DD TT RR gdzie: UU = cyfry HEX dla urednionego napicia linijki (AKD) DD = cyfry HEX dla pomiaru napicia wejciowego (DC) R RR = cyfry HEX dla wyniku pomiaru dla układu pomiaru temp.(thr) Programowanie zegara W tej opcji istnieje moliwo ustawienia zegara czasu rzeczywistego. Po wejciu w menu kierownika i wybraniu opcji na wywietlaczu zostanie wywietlona aktualna data w formacie rok (dwie ostatnie cyfry), miesic, dzie a punkt dziesitny wskazuje wprowadzan warto. Po zatwierdzeniu klawiszem = na wywietlaczu zostanie wywietlony czas ustawiony w kasie w formacie godzina, minuty, sekundy. Naley teraz uywajc klawiszy numerycznych ustawi właciwy czas i zatwierdzi go klawiszem Ograniczenia: Zmiana czasu tylko raz pomidzy raportami dobowymi (kontrolowana!); warunek konieczny: zerowe totalizery (!) Dopuszczalny zakres zmiany - dokładnie o ± godzin w stosunku do aktualnego wskazania zegara lub na dowoln warto w zakresie danej godziny Zmiana DATY moliwa jest tylko gdy nastpi przekłamanie zegara i nastpi zerowanie RAM - wówczas naley powiadomi serwis. Przykład: jeeli zegar wskazuje :0 w momencie wyboru trybu programowania zegara, to mona go ustawi dowolnie w zakresie :00... :9 lub dokładnie na godzin 7:0 (+ godzina do przodu) lub :0 (- godzina do tyłu). UWAGA: W przypadku koniecznoci zmiany czasu wicej ni godzina, to w momencie zatwierdzania właciwej daty/czasu klawiszem = naley wcisn zwor serwisow.

Uwagi dotyczące formy instrukcj lub informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Uwagi dotyczące formy instrukcj lub informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Uwagi dotyczące formy instrukcj lub informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji: 0.9 z dn. 14 lutego 2006 Wersja oprogramowania 15.1/15.1-20k

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 1 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 2 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 Spis treci 1 Wane informacje...6 2 Dane techniczne kasy...9

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2. Instrukcja serwisowa

Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2. Instrukcja serwisowa Taksometr fiskalny INNOVA TAXI Instrukcja serwisowa Warszawa, czerwiec 00 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska /, 0- Warszawa, tel.: (0) -0-0 do, fax.: (0) -0- http: www.innova-sa.pl, e-mail: info@innova-sa.pl

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F, FP-600A i FP-600B w wersji 7-stawkowej oraz drukarki Omega

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Warunki pracy WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Temperatura otoczenia musi być większa od 0 C, lecz nie może przekraczać 40 C. 2. Kasa fiskalna musi być podłączona do baterii wewnętrznej 6V. 3. Kasę fiskalną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka drukarki fiskalnej 4 2. Warunki pracy i przechowywania drukarki 5 3. Wyświetlacz 5 4. Klawiatura 6 5. Tylny panel drukarki 11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ BINGO 02-281 Warszawa ul Municypalna 33 wwwposnetcompl bingo@posnetcompl serwis@posnetcompl (0-22) 868-68-89 ( fax ) infolinia 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep firmowy)

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.01 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Współpraca

Bardziej szczegółowo

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT)

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) Kasa z numerem unikatowym: JT. Programowanie stawek VAT UWAGA. 1. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym. 2. Do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl

Bardziej szczegółowo

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna ELZAB Mera E nowości kopia elektroniczna mechanizm z funkcją easy load automatyczny obcinacz papieru wydruk faktur VAT (dla modelu Mera EFV) LCD graficzny: monochromatyczny lub kolorowy efektywna szybkość

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBÓR FUNKCJI 03 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO 02-281 Warszawa ul Municypalna 33 wwwposnetcompl bingo@posnetcompl serwis@posnetcompl (0-22) 868-68-89 ( fax ) infolinia 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu M116_Manager

Instrukcja obsługi programu M116_Manager Instrukcja obsługi programu M116_Manager Spis treści 1 Przeznaczenie...2 2 Podłączenie kasy do komputera... 2 2.1 Schemat podłączenia...2 2.2 Ustawienia programu... 2 3 Menu Towary... 4 4 Menu Opakowania...

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA HIT

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA HIT Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA HIT Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji: 1.42 z dn. 2006-04-18

Bardziej szczegółowo

VENTO / VENTO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki

VENTO / VENTO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VENTO / VENTO APTEKA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INSTR_OBSLUGI_VENTOA_V34_20050922.DOC Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII Instrukcja obsługi generatora PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS Dyplomant: Piotr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VIVO / VIVO APTEKA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie III NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ Kasa fiskalna POSNET NEO EJ LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN KOPIA ELEKTRONICZNA...2 ROLKA PARAGONU DO 100M DŁUGOŚCI...2 EUROFISKALIZACJA WIELOWALUTOWOŚĆ...2 POWIĘKSZONA BAZA PLU DO 15000...2 KLAWIATURA...2

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Szeroki wydruk rejestru VAT...4 Filtry wydruków dotyczcych VAT...5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Operacyjny TXM

Podręcznik Operacyjny TXM I. Założenia ogólne 1. Każdy kasjer pracuje na swoim indywidualnym loginie i haśle do programu TEMA. 2. Każdy kasjer ma obowiązek mieć przy sobie klucz do szuflady kasowej. 3. Szuflada kasowa jest otwierana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET W niniejszym dokumencie zawarto skrócony opis sposobu zmiany stawek VAT w kasach fiskalnych POSNET Spis treści Wstęp2 KASA POSNET BINGO 701-752 (MS):3 Programowanie

Bardziej szczegółowo

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent: XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL CO. ( Chiny) Importer i dystrybutor: TELESTAR ELECTRONICS LTD, Sp. z o.o. Warszawa SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

VEGA MOBIL. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VEGA MOBIL

VEGA MOBIL. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VEGA MOBIL 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VEGA MOBIL 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl INSTR_OBSLUGI_VEGAMOBIL_V35_20050401.DOC

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne.

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne. nazwa dokumentu 44003801 data 2005-01-18 dotyczy 01 system wersja 4.40.038 autor Paweł Marciniak skrócony opis Opis modułu współpracy z kasami firmy OPTIMUS-IC z rodziny Tango (System, Tango, Rumba, Bonita,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELZAB ZETA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELZAB ZETA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELZAB ZETA Redakcja 1.2 - Opis ogólny 3 1 Charakterystyka drukarki 3 4 3 Budowa drukarki 5-7 7 7 8 9 10 6 Obsługa drukarki z klawiatury lokalnej 10 lawiatury lokalnej w trybie lokalnym

Bardziej szczegółowo

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > MAŁA PLUS E MAŁA PLUS E Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży realizująca rejestrację

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji: 1.0 Wersja oprogramowania 15.1 Instrukcje opracowali: Jacek

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: 03 FUNKCJE SERWISOWE

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI PLUS Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl e-mail: sklep@elpro.com.pl tel: (42) 664-06-00 Cena 1 079,00 PLN Kasa EURO-50TE Mini PLUS jest najnowszą odsłoną

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Lista zmian funkcjonalnych Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Zmiana stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Blokada sprzedaży...str.2

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INSTR_OBSLUGI_PS3000pn_V31_20060306.DOC Infolinia: 0 801 13 00 23,

Bardziej szczegółowo

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX Strona 1 1. Prezentacja 1.1. Zasadnicze funkcje Odczyt i pobór danych z tachografu Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu (pami i karta inteligentna wprowadzona

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI Kategorie Kasy małe / przenośne Kasy z kopią elektroniczną Dla lekarzy Dla prawników Dla biur rachunkowych Marka ELCOM Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03)

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Posnet Neo EU 1.03 Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Programowanie zmiany stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Kasowanie statystyk...str.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT 02-281 Warszawa ul. Municypalna 33 www.posnet.com.pl (0-22) 868-68-89 ( fax. ) infolinia: 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep firmowy) POSNET czerwiec

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna SENTO E

kasa fiskalna SENTO E Kasa fiskalna SENTO E to bardzo nowoczesna kasa dedykowana małym i średnim punktom handlowo usługowym, realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta SD). Mała i poręczna

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Frigo II oraz Frigo II+

Frigo II oraz Frigo II+ NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Frigo II oraz Frigo II+ 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_FrigoII_v91_20050308_Novitus.doc

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Oferta Handlowa Mobilne kasy fiskalne/systemowe

Oferta Handlowa Mobilne kasy fiskalne/systemowe Zespół Nesso Tel. 71 727 16 47 (+48) 601 721 161 (+48) 609 614 402 mail:biuro@nesso.pl www.kasy-fiskalne-wroclaw.pl Oferta Handlowa Mobilne kasy fiskalne/systemowe Autoryzowany serwis i dystrybutor urządzeń

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Tipo. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS TIPO 13.

Tipo. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS TIPO 13. 13. NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Tipo NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_Tipo_v88_20050217_Novitus.doc

Bardziej szczegółowo

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) 863-63-53 INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INT. - 1 - Instrukcja Obsługi XL-2A / XL-1 SZYFRATOR. ARM STAY INSTANT AC/LB READY 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Małe Tango / Rumba. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118

Małe Tango / Rumba. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Małe Tango / Rumba NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_mTango_Rumba_v29_20050714.doc

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

dr IRENEUSZ STEFANIUK

dr IRENEUSZ STEFANIUK dr IRENEUSZ STEFANIUK E-mail istef@univ.rzeszow.pl Wykonywanie wicze w laboratorium wie si z koniecznoci pracy z urzdzeniami elektrycznymi, laserami oraz specjalistycznymi urzdzeniami pomiarowymi. Pomimo,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA KASA FISKALNA PERŁA E

INSTRUKCJA SERWISOWA KASA FISKALNA PERŁA E INSTRUKCJA SERWISOWA KASA FISKALNA PERŁA E Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 678-60-29 Ver 1.03 Spis treści 1. DANE TECHNICZNE... 3 2. WARUNKI PRACY...

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych

Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych Posnet Mobile HS EJ Prezentacja urządzenia 1 Budowa Budowa 2 Budowa Klawiatura opis funkcji klawiszy 3 4 Uruchomienie kasy Wyłączenie kasy 5 Poruszanie się po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści v1,2 Spis treści Wstęp... 2 Opis działania... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Pierwsze kroki... 4 Uruchomienie... 5 Konfiguracja... 5 Wyświetlacz... 6 Menu... 7 Menu Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA HIT BELLA

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA HIT BELLA Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA HIT BELLA Uwagi dotycz ce formy instrukcji, informacje o zauwa onych bł dach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji: 1.3 z dn. 2005-09-06

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI WAG ECO LABEL, PROXIMA W PROGRAMIE SMALL BUSINESS SYMPLEX

INSTRUKCJA KONFIGURACJI WAG ECO LABEL, PROXIMA W PROGRAMIE SMALL BUSINESS SYMPLEX INSTRUKCJA KONFIGURACJI WAG ECO LABEL, PROXIMA W PROGRAMIE SMALL BUSINESS SYMPLEX SPIS TREŚCI I. DANE FIRMY I OSOBY DO KONTAKTU... 2 II. USTAWIENIE PARAMETRÓW W WADZE... 3 1. WAGA ECO LABEL... 3 A). USTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP Spis treści: Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 6 Drukarka komputerowa... 7 Dane do faktury VAT... 7 Jednostki miary...

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości!

Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości! Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > NANO E NANO E Zobacz specjalne serwisy poświęcone fiskalizacji nowych grup podatkowych w 2015 roku: www.kasawgabinecie.pl [5] - lekarzy i

Bardziej szczegółowo

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE DO: Izba Adwokacka w Warszawie Okręgowa Rada Adwokacka OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE Od roku 1993 firma TORELL jest wiodącym dostawcą urządzeń fiskalnych, kas, drukarek oraz stanowisk POS.

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo