NNOVA SA, Warszawa 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NNOVA SA, Warszawa 2005"

Transkrypt

1 NNOVA SA, Warszawa 00

2 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje opracowali: Bartłomiej Wicek, Bogdan Margasiski, Waldemar Nowakiewicz Okładk zaprojektował: Daniel Zieliski Korekt przeprowadził: Mirosław Baranowski, Jacek Markowski

3 Wstp... Tryby pracy kasy... Dane techniczne... Czynnoci jakie moe wykonywa serwis... Konstrukcja mechaniczna.... Wymiana akumulatora...7 Wymiana klwiatury...8 Wymiana pakietu przejciowego...8 Wymiana wywietlacza...8 Wymiana mechanizmu drukujcego...9 Konstrukcja elektroniczna....9 Moduł fiskalny...0 Zasilanie kasy... Mechanizm drukujcy... Złcza kasy... Interfejs RSC (Port komputera/ Czytnika kodów kreskowych)... Gniazdo szuflady... Gniazdo zasilania zewntrznego... Papier termiczny....7 Wymiana papieru...7 Klawiatura...8 Klawisze specjalne...8 Plombowanie kasy...0 System menu... Funkcje testowe... Programowanie zegara... Fiskalizacja kasy...7 Raport rozliczeniowy...8 Obsługa programu serwisowego...0 Stany awaryjne kasy... Błdy nie blokujce dalszej pracy kasy... Błdy fatalne raportowane po włczeniu zasilania... Stan Tylko do odczytu... Decyzja dopuszczajca kas do obrotu... Deklaracja zgodnoci CE...

4 Wstp Kasa fiskalna INNOVA HIT BELLA wykonana została w oparciu o nowe technologie i przy wykorzystaniu wysokiej klasy podzespołów elektronicznych. Konstrukcja kasy ułatwia jej serwisowanie, które w wikszoci przypadków sprowadza si do wymiany uszkodzonego podzespołu. Oprogramowanie kasy zapewnia realizacj wszystkich wymaganych w kasach fiskalnych funkcji, a w szczególnoci rejestracj sprzeday. Drukowanie paragonu fiskalnego oraz elektroniczna rejestracja obrotu s operacjami NIEPODZIELNYMI. Kasa samodzielnie formatuje paragon fiskalny oraz nalicza podatek PTU na podstawie danych o transakcjach. Realizuje równie drukowanie raportów fiskalnych a w szczególnoci dobowego, okresowego i miesicznego. Kasa wyposaona jest w interfejs szeregowy RSC, który słuy do programowania i wymiany danych z komputerem oraz do współpracy z innymi urzdzeniami zewntrznymi takimi jak: czytnik kodów kreskowych. Kasa wyposaona jest w specjalne gniazdo RJ umoliwiajce podłczenie w prosty sposób szuflady na pienidze. Tryby pracy kasy Kasa charakteryzuje si trzema trybami pracy: szkoleniowym, fiskalnym, tylko do odczytu. Pierwszym trybem, w którym pracuje kasa jest tryb szkoleniowy. Po zafiskalizowaniu kasa przechodzi w tryb fiskalny, a po zapełnieniu pamici fiskalnej lub wczeniejszym wykonaniu raportu rozliczeniowego przechodzi w tryb tylko do odczytu. Tryb szkoleniowy charakteryzuj nastpujce właciwoci: wykonanie raportu dobowego nie jest zwizane z zapisem informacji do pamici fiskalnej; raporty okresowy i miesiczny nie s generowane przez kas poniewa w pamici fiskalnej nie ma adnych zapisów; dostpne s natomiast funkcje wywołujce ten raport; na kocu i na pocztku paragonu drukowany jest napis # niefiskalny # oraz zablokowany jest zapis jakichkolwiek informacji do modułu fiskalnego; stawki PTU zapisywane s do pamici RAM; na wydrukach nie jest drukowany numer unikatowy. Tryb fiskalny charakteryzuje si: jeeli wystpuj: zerowania RAM wewntrzne, zmiany stawek PTU, raporty dobowe to s zapisywane do pamici fiskalnej, na wszystkich wydrukach fiskalnych jest drukowany cały numer fiskalny z logo fiskalnym, na wydrukach niefiskalnych jest drukowana cz cyfrowa numeru unikalnego. Tryb tylko do odczytu charakteryzuje si:

5 moliwoci wykonania (wielokrotnie) wszystkich raportów czytajcych (raport okresowy, miesiczny i rozliczeniowy) poza raportem dobowym brakiem moliwoci prowadzenia sprzeday moliwoci programowania wyłcznie zegara i nagłówka Dane techniczne Wymiary x x 98 mm (szeroko x długo x wysoko) Zasilanie Zewntrzny zasilacz 0V ±0% o napiciu wyjciowym 9,V/.A akumulator V/,Ah. W pełni naładowany akumulator zapewnia wydruk około 000 linii (bez podłczonego z zewntrz zasilacza!) Podtrzymanie pamici RAM i zegara Bateria litowa CR0 RTC Zakres temperatur pracy C Mechanizm drukujcy Mechanizm termiczny (oryginał + kopia), 0 znaków w wierszu Szybko druku 0 linii / sec Wytrzymało mechanizmu 0 km drukujcego Papier x mm (szeroko) Stawki PTU 7 programowalnych (A..G) Ilo PLU 000 (nazwa: max znaków) Kod kreskowy od do cyfr dla kadego PLU 0 klawiszy szybkiej sprzeday szybki dostp do przypisanych klawiszom towarów Ilo kasjerów 8 Ilo form płatnoci gotówka + programowalne Ilo rabatów i dopłat rabaty i dopłaty Ilo opakowa Rabaty i dopłaty procentowe do paragonu Raporty zerujce Raport dobowy, raport ilociowo wartociowy sprzeday z zerowaniem pól, raport sprzeday zmianowej, raport kasjera, statystyczny raport form płatnoci, statystyczny raport opakowa Raporty czytajce Raport okresowy ( zadawany wg dat lub numerów raportu dobowego), raport miesiczny, raport rozliczeniowy, raport kasjera, raport sprzeday ( zmiany), ilociowo - wartociowy raport sprzeday, raport magazynowy, statystyczny raport form płatnoci, statystyczny raport opakowa, raport bazy opakowa, raport bazy klawiszy szybkiej sprzeday, raport bazy form płatnoci, raport bazy rabatów / dopłat, raport bazy PLU z PTU, raport napisów stałych.

6 Współpraca z komputerem Strona kodowa czcionki Wywietlacz operatora Wywietlacz klienta Klawiatura Maksymalna cena Maksymalna kwota transakcji Maksymalna pojemno totalizera Pojemno pamici fiskalnej Maksymalna ilo pozycji na paragonie KASA FISKALNA RSC Mazovia numeryczny 0 cyfr numeryczny 8 cyfr 9 klawiszy + klawiszy do szybkiej sprzeday ( 0 z shiftem) ,99 zł ,99 zł ,99 zł (dla stawki A...G) 08 zapisów 0 Kasa fiskalna INNOVA HIT BELLA została dopuszczona do obrotu decyzj Ministerstwa Finansów z dnia nr PP7-80/98/8/0/JS (patrz str.). Czynnoci jakie moe wykonywa serwis Kasa INNOVA HIT BELLA została skonstruowana z wysokiej jakoci podzespołów, które w przypadku uszkodzenie podlegaj wymianie na nowe. Płyta główna wykonana została w technice SMD. Zakres napraw ograniczony jest do wymiany nastpujcych podzespołów:. Pakietu przejciowego. Mechanizmu drukujcego wraz ze zwijaczem. Zespołu wywietlaczy. Klawiatury. Akumulatora V/,Ah i wykonywaniu nastpujcych czynnoci:. Fiskalizacji urzdzenia. Zmiana daty/czasu wicej ni h, jednak nie wczeniej ni ostatni zapis w pamici fiskalnej. Testowania podzespołów kasy W przypadku uszkodzenia innych podzespołów lub koniecznoci wykonania innych czynnoci, naley kontaktowa si z serwisem producenta w celu ustalenia trybu postpowania. Konstrukcja mechaniczna. Kasa fiskalna INNOVA HIT BELLA została skonstruowana z elementów wykonanych z tworzyw sztucznych metod wtrysku. W skład konstrukcji mechanicznej wchodz nastpujce podzespoły:. podstawa obudowy, do której zamocowane s nastpujce podzespoły: - mechanizm drukujcy i zespół zwijacza kopii

7 - płyta sterownika - moduł fiskalny - akumulator - klawiatura - podzespół wywietlaczy. Pokrywa górna obudowy, do której mocowana jest klapka Na Rysunek przedstawiono widok ogólny kasy. Klapka Gniazdo plomby Obudowa górna Wkrty 7 szt. Rysunek Podstawa obudowy ( rozmieszczenie elementów kasy). Poniej przedstawiono rysunki podstawy obudowy uwzgldniajce mocowane do niej elementy (Rysunek i Rysunek ).

8 Zwora serwisowa Zwijacz kopii KASA FISKALNA Wywietlacz klienta Dyfuzor Mechanizm drukujcy Wywietlacz operatora Wkrty klawiatury Obudowa dolna Rysunek

9 Zwora serwisowa Obejma baterii Akumulator Moduł fiskalny Moduł przejciowy Zalepka Rysunek Demonta elementów kasy INNOVA HIT BELLA moliwy jest wyłcznie po pokonaniu zabezpieczenia serwisowego (rozplombowanie urzdzenia). Wymiana akumulatora. Demonta naley wykonywa w nastpujcej kolejnoci:. Po otwarciu klapki naley wypi j z zawiasów.. Rozplombowa urzdzenie usuwajc plomb ołowian z jej gniazda w tulei. Pozwoli to wykrci wkrt zabezpieczajcy.. Wykrci 7 wkrtów znajdujcych si w gniazdach od spodu obudowy dolnej i zdj obudow górn urzdzenia.. Wyjc dyfuzor, oraz wyj i odłczy od modułu fiskalnego wywietlacz operatora i wywietlacz klienta.. Wykrci wkrty i wyj oraz odłczy klawiatur.. Wyj i odłczy od modułu fiskalnego moduł podwietlenia. 7. Wyj i odłczy moduł przejciowy. 8. Wykrci wkrty i zdj obejm baterii, oraz wyj akumulator. 7

10 Wymiana klwiatury Polega na:. Po otwarciu klapki naley wypi j z zawiasów.. Rozplombowa urzdzenie usuwajc plomb ołowian z jej gniazda w tulei. Pozwoli to wykrci wkrt zabezpieczajcy.. Wykrci 7 wkrtów znajdujcych si w gniazdach od spodu obudowy dolnej i zdj obudow górn urzdzenia.. Wyjc dyfuzor, oraz wyj i odłczy od modułu fiskalnego wywietlacz operatora i wywietlacz klienta.. Wyj zalepk klawiszy.. Wykrci wkrty i wyj oraz odłczy klawiatur. Monta klawiatury odbywa si w odwrotnej kolejnoci. Wymiana pakietu przejciowego. Po otwarciu klapki naley wypi j z zawiasów.. Rozplombowa urzdzenie usuwajc plomb ołowian z jej gniazda w tulei. Pozwoli to wykrci wkrt zabezpieczajcy.. Wykrci 7 wkrtów znajdujcych si w gniazdach od spodu obudowy dolnej i zdj obudow górn urzdzenia.. Wyjc dyfuzor, oraz wyj i odłczy od modułu fiskalnego wywietlacz operatora i wywietlacz klienta.. Wykrci wkrty i wyj oraz odłczy klawiatur.. Odłczy wizk łczc pakiet przejciowy z płyt sterownika (gniazdo JP). 7. Wysun do góry pakiet przejciowy 8. Wymontowa zalepk złcza RS Monta pakietu przejciowego odbywa si w odwrotnej kolejnoci, pamitajc eby przed wsuniciem pakietu przejciowego zamontowa zalepk złcza RS. Wymiana wywietlacza Demonta naley wykonywa w nastpujcej kolejnoci:. Po otwarciu klapki (Rysunek ) naley wypi j z zawiasów.. Rozplombowa urzdzenie usuwajc plomb ołowian z jej gniazda w tulei. Pozwoli to wykrci wkrt zabezpieczajcy.. Wykrci 7 wkrtów znajdujcych si w gniazdach od spodu obudowy dolnej i zdj obudow górn urzdzenia.. Wyjc dyfuzor, oraz wyj i odłczy od modułu fiskalnego wywietlacz operatora i wywietlacz klienta. Monta wywietlacza odbywa si w odwrotnej kolejnoci. 8

11 Wymiana mechanizmu drukujcego Polega na:. Po otwarciu klapki naley wypi j z zawiasów.. Rozplombowa urzdzenie usuwajc plomb ołowian z jej gniazda w tulei. Pozwoli to wykrci wkrt zabezpieczajcy.. Wykrci 7 wkrtów znajdujcych si w gniazdach od spodu obudowy dolnej i zdj obudow górn urzdzenia.. Wyjc dyfuzor, oraz wyj i odłczy od modułu fiskalnego wywietlacz operatora i wywietlacz klienta.. Wykrci wkrty i wyj oraz odłczy klawiatur.. Odłczy wizki łczce mechanizm z płyt sterownika (J, J, J) 7. Wypi mechanizm z zatrzasków mocujcych drukark i zwijacz 8. Zdj pasek zwijacza 9. Odkrci rub mocujc zwijacz do mechanizmu drukujcego Monta mechanizmu drukujcego odbywa si w odwrotnej kolejnoci. Konstrukcja elektroniczna. - Kas INNOVA HIT BELLA zbudowano w oparciu o mikrokontroler C0L firmy Infineon, bdcy rozszerzon wersj procesora 80 firmy Intel. Konstrukcja urzdzenia ma charakter modułowy, co w przypadku awarii umoliwia szybk wymian uszkodzonego bloku. W skład kasy wchodz nastpujce moduły: 9

12 - fiskalny (MHIT-M0W) - przejciowy (MHIT-PD7W) - pamici fiskalnej (MHIT-FM) - wywietlacza operatora (MHIT-WOP) - wywietlacza klienta (MHIT-LED) - klawiatury (MHIT-KBDW) - zwory serwisowej (MMARKET-ZS) KASA FISKALNA Schemat blokowy kasy przedstawiono na rysunku. PWR_SW KIN0 KIN KIN KIN KIN KIN KOUT KOUT KOUT KOUT KOUT0 KBD_ ULIN ULIN ULIN SDATA STB STB STB STB nc nc TH STB STB STB VCC SCLK /TL nc ULIN ULIN ULIN HEADSENSE CO VF LF LF LF LF Mechanizm drukujcy "CP9" Moduł pamici fiskalnej "MHIT-FM" Szuflada na pienidze Komputer / skaner Zasilacz Zewntrzny 9,V/,A J ZIF-GZA-8 J MRX 70 J MRX 70 J BH-S J RJ-PC J RJ-8P8C J, DC0-.0 VCC VCEP VPP CHARGER JP BH-S WE_ULINX SZUF VCC ZAS ZAS ZAS RxD_PC TxD_PC TxD_W RxD_W J PCT J9 złcze testowe J BH-S J8 polaczenie lutowane ACCU(+) FD FD FD FD FD FD0 FD FA0 FD7 FA RAM FA FA0 FA /RD FA FA FA FA9 FA FA8 FA7 FA FA FA FA nc FA /FMPGM VPP VCEP VCEP J PCT Moduł fiskalny "MHIT-M0w" Moduł pakietu przejciowego "MHIT-PD7w" /DSPCK /DSPTX KBD_ KBD_ VCC VCC VCC Moduł wywietlacza operatora "MHIT-WOP" J PCT0 J PCT 0 SH SG LED_EN SF SE LED_EN SD SC LED_EN SB SA LED_EN KBD_ DG0 DG9 DG8 DG7 DG DG DG DG DG KBD_ (+) (+) (+) +V TxD RxD nc (+) (-) Połczenia zewntrzne J7 BH-0S J WF-0S J PCT Moduł klawiatury "MHIT-KBDw" Akumulator V/,Ah J BH-S Moduł wywietlacza klienta "MHIT-LED" Moduł zwory serwisowej "MMARKET-ZS" J Rysunek Moduł fiskalny Na Rysunek przedstawiono widok elementów płyty sterownika. Wyróniono podstawowe elementy i złcza kasy istotne z punktu widzenia serwisowania kasy. Poniewa płyta została wykonana w technologii SMD przyjto załoenie, e w przypadku uszkodzenia 0

13 kasy zwizanego z uszkodzeniem na płycie sterownika w wikszoci przypadków serwis producenta bdzie wymieniał cały pakiet. W wyjtkowych sytuacjach moliwa jest wymiana którego z nastpujcych elementów: - bateria litowa V, podtrzymujca pami RAM oraz zegar RTC - bezpiecznik B w torze akumulatora (,A 0V, zwłoczny) - rezonatory kwarcowe X (,09 MHz) oraz X (78 Hz) - układ U7, zawierajcy kod programu (EPROM typu M7C00) tylko w wersji EPROM - tranzystor Q, zwizany z obwodem ładowania akumulatora V (typu BD) - tranzystor Q, wchodzcy w skład przetwornicy DC/DC (typu NTD8N0L lub zamiennik)

14 Rysunek

15 Zasilanie kasy KASA FISKALNA Kasa INNOVA HIT BELLA zasilana jest standardowo z dedykowanego zasilacza zewntrznego 9,V/,A. Wbudowany w urzdzenie akumulator V/, Ah umoliwia równie prac autonomiczn w pełni naładowany zapewnia wydruk około tysicy wierszy bez podłczonego zasilacza. Na rysunku nr przedstawiono fragment schematu ideowego kasy, zwizany z zasilaniem urzdzenia. ZABEZPIECZENIE NADNAPICIOWE (MODUŁ PRZEJCIOWY) ŁADOWARKA AKUMULATORA (MODUŁ FISKALNY) R,R R7,R ZAS J DC0-.0 B,A D MURS0 D TZMC7V C9 0u/0V C 00n ZAS Q8 BC87 R09,R R,R R08 0R Q BD R 0R R07 R0 00R 0R/0,W CHARGER R 0R Q TIP0 Q8 BC87 R0 00R/% D TZMBV R0 R0 R 0R/% C8 0u/V PRZETWORNICA ZASILAJCA (MODUŁ FISKALNY) ZAS D MBRS0T CHARGER J8 Akumulator D MBR00 D0 MBRS0T R 0k B,A D LL8 D8 MURS0 C 00n D DC BAT /PWRON MURS0 D9 R 0k R9 k VCC D D0 BAT Q SI0DS MBRS0T R0 k C7 700u/0 /PWRON C9 70n 8 7 R0 0k U DRC SWC ISEN SWE VCC TCAP COMP MC0AD R R7 k,7k/% R,8k/% Q SI0DS C 00n C 0u/0V-EXR C 70p Q BC87 R00,7k Q BC87 R 0k R Ok C9 n Q BCWC Q7 BCW7C R 0,R R 0R R99,7k TR INNOVA-TR08 R8 MBRD0CTL D 0R D MURS0 Q NTD8N0L C 00n C78 0n VCC C8 00u/0V-EXR Rysunek Ze schematu tego wynika, i ładowanie akumulatora kasy zachodzi zawsze gdy podłczono zasilacz zewntrzny, bez wzgldu na to, czy kasa jest włczona czy te nie. Układ ładowarki akumulatora znajduje si na płytce modułu fiskalnego. Akumulator ładowany jest w układzie ródła prdowego, zbudowanego na tranzystorach Q8 i Q. Warto prdu ładowania zaley od wypadkowej rezystancji R09,R,R,R7, pełnicej funkcj czujnika prdu i wynosi ok. 0, A. Elementy Q8, D, R0 i R0 gwarantuj ograniczanie prdu ładowania wraz ze wzrostem napicia na zaciskach akumulatora. Moduł przejciowy zawiera układ przepalajcy bezpiecznik B w przypadku zasilania kasy zbyt wysokim napiciem (wskutek podłczenia obcego zasilacza). Układ ten składa si z detektora napicia, zbudowanego na tranzystorze Q, rezystorach R, R i diodzie D. Na układzie scalonym U typu MC0 bazuje przetwornica impulsowa DC/DC, generujca główne napicie +V, wykorzystywane do zasilania procesora oraz współpracujcych z nim układów cyfrowych. Przetwornica ta pracuje w konfiguracji

16 FLYBACK. Napicie wyjciowe +V pobierane jest z katody diody D, podłczonej do jednego z odczepów transformatora TR. Pozostałe odczepy s wykorzystywane do programowania pamici fiskalnej (nie przedstawiono na załczonym rysunku). Napicia wyjciowe, poprzez dzielnik R, R podawane jest na U i jest wewntrz porównywane z lokalnym wzorcem,v. Zatem jakiekolwiek manipulacje przy rezystorach R oraz R powinny by wykonywane szczególnie starannie i zakoczone kontrol wartoci napicia VCC. Jego warto powinna zawiera si w zakresie,7,v. Mechanizm drukujcy Wykorzystano mechanizm termiczny firmy APS, typu CP9-DZ, umoliwiajcy drukowanie oryginału i kopii przy uyciu jednej, wspólnej linijki termicznej. Umoliwia on drukowanie do 0 znaków w wierszu (oryginał lub kopia) na papierze termicznym o szerokoci mm. Procesor kontroluje zarówno obecno papieru (sygnał /PE na rys. nr 7) jak i połoenie dwigni słucej do załadunku papieru (sygnał HEAD). Połczenie mechanizmu z płyt główn odbywa si przy pomocy 8-yłowej tamy elastycznej FFC oraz dwóch złczy typu MOLEX (podłczenie silnika krokowego i czujników mechanizmu drukujcego). VCC Q BC87 R9 0k R8,7k Q9 BC87 R7,7k REF /ENST J MRX 70 CO VF R8 0R C0 70p VCC R7 0k HEAD R9 0R C9 70n C79 0n VCC R 7k U7F MC7HCTADT /PE ULIN J MRX70 LF LF LF LF U8 M N.C. LF OUT OUT VCC STPX IN IN STPY IN IN VCC LF 7 0 OUT OUT 8 9 M N.C. BA8FS R8 LF k7 LF D TZMCV Rysunek 7

17 Złcza kasy Interfejs RSC (Port komputera/ Czytnika kodów kreskowych) Na płycie modułu przejciowego znajduje si specjalizowany układ scalony ST0ECD, którego zadaniem jest dostosowanie poziomu sygnałów wychodzacych z kasy do standardu napiciowego RSC, co przedstawiono na rys. nr 8. Układ ten jest montowany w technologii SMD, dlatego w przypadku jego uszkodzenia zaleca si wymian całego modułu przejciowego. Warystory RV-RV chroni linie wejciowe przed chwilowymi przepiciami, których ródłem mog by np. wyładowania atmosferyczne. Złcze J słuy do podłczenia komputera/czytnika kodów kreskowych. RS- C 00n VCC VCC C 00n /TX_PC /RX_PC C 00n U C+ C- C+ C- TIN 0 TIN ROUT 9 ROUT Vs+ Vs- VCC TOUT TOUT 7 RIN RIN 8 C7 00n VCC TX_PC RX_PC C8 R 00n 0k ST0ECD RV JVR-7N80K RX_PC TX_PC RV JVR-7N80K C0 70p C 70p R 00R R7 00R VCC R9 R J 7 8 RJ-8P8C PC Rysunek 8

18 W tabeli poniej opisano wyprowadzenia interfejsu RSC (złcza RJ): Tabela PIN OPIS FUNKCJA UWAGI Nie wykorzystywane Masa Masa RxD Wejcie odczytu danych TxD Wyjcie transmisji danych Parametry łcza: 900, N, 8, Masa 7 Masa Gniazdo szuflady Kasa współpracuje z szuflad poprzez gniazdo J, typu RJ. Przypisanie sygnałów poszczególnym kocówkom zawarto w poniszej tabelce: Tabela PIN OPIS FUNKCJA UWAGI (+) Zasilanie szuflady (+) Zasilanie szuflady Napicie -7 V (+) Zasilanie szuflady Masa Masa Masa Gniazdo zasilania zewntrznego Jest to gniazdo typu DC0-.0. Przypisanie sygnałów przedstawiono w poniszej tabelce: Tabela PIN OPIS FUNKCJA UWAGI, Minus zasilania Przewidziane dla zasilacza bdcego na (+) Plus zasilania wyposaeniu kasy. Stosowanie innych ródeł zasilania jest zabronione (UTRATA GWARANCJI!)

19 Papier termiczny. KASA FISKALNA Naley stosowa papier termiczny z nadrukiem INNOVA o parametrach: - szeroko rolki mm - długo 0 m ( rednica rolki nie wiksza ni 9 mm ) Stosowanie papieru firmowego INNOVA gwarantuje wysok jako uzyskiwanych wydruków. Papier naley przechowywa w nastpujcych warunkach: - temperatura powietrza 8 C - wilgotno powietrza 0 0 % - chroni przed wiatłem - przechowywa z dala od ródeł ciepła ( kaloryfery, promienniki ciepła itp.) - niewskazany jest bezporedni kontakt z chemikaliami, alkoholem oraz rozpuszczalnikami Wymiana papieru Na rysunku poniej przedstawiono widok mechanizmu oraz zwijacza kopii paragonów. Aby załoy now rolk papieru postpujemy tak samo bez wzgldu na to, czy zakładamy oryginał czy kopi. Jedyna rónica sprowadza si do tego, e koniec kopii jest dodatkowo zakładany na szpul zwijacza kopii ( Rysunek 9). Rysunek 9 mechanizm drukujcy i element zwijacza kopii paragonów Aby załoy now rolk papieru naley:. Odchyli głowic mechanizmu poprzez nacinicie umieszczonej z jego lewej strony dwigni w miejscu oznaczonym 7

20 . Włoy w umieszczon w dolnej pokrywie wnk now rolk papieru oryginał lub kopia (). Wsun i przełoy koniec papieru midzy wałek i czoło głowicy (). Docisn głowic do wałka poprzez nacinicie umieszczonej z jego lewej strony dwigni w miejscu oznaczonym (). O ile zakładan rolk jest kopia naley wsun zagity koniec papieru w szczelin rolki zwijacza (), nawin na osi dwa zwoje i włoy rolk w element zwijacza. Rysunek 0 Rolki papieru uywane w kasach INNOVA HIT BELLA s na kocu barwione, aby zwróci obsłudze uwag na koniec papieru. W przypadku pojawienia si zabarwionego na krawdzi papieru naley załoy nowy papier. Drukowanie dalej moe spowodowa otrzymanie niekompletnego wydruku! Klawiatura Klawiatura w kasie INNOVA HIT BELLA to niezaleny podzespół zakoczony wtykiem - pin. Rysunek Klawisze specjalne To umieszczone na klawiaturze klawisze: PLU, CENA, ILO, C, % (rabat/dopłata), KAUCJA, =. Umoliwiaj one w trakcie sprzeday (programowania kasy) uzyskanie szybkiego dostpu do interesujcej operatora funkcji. 8

21 Tabela Opis klawiatury KASA FISKALNA słuy do włczania i wyłczania kasy. Włczenie kasy nastpuje po naciniciu klawisza przez czas ok., sekundy w trybie sprzeday umoliwia : anulowanie paragonu lub storno pozycji na paragonie w trybie edycji kasuje ostatnio wprowadzony znak nacinicie jednokrotne tego klawisza po uprzednim wprowadzeniu liczby okrela wielko rabatu do paragonu nacinicie dwukrotne tego klawisza po uprzednim wprowadzeniu liczby okrela wielko dopłaty do paragonu podczas programowania kasy pozwala na przesuwanie kursora podczas ustawiania zakresu dat dla raportu okresowego pozwala na przejcie na kolejne pola daty podczas programowania kasy pozwala na przesuwanie kursora podczas ustawiania zakresu dat dla raportu okresowego pozwala na przejcie na kolejne pola daty w trybie sprzeday umoliwia obsług opakowa zwrotnych nacinicie tego klawisza w trybie edycji paragonu po uprzednim wprowadzeniu wartoci numerycznej zatwierdza CEN realizuje wpłat i wypłat z kasy, jednokrotne nacinicie tego klawisza to wpłata, dwukrotne wypłata słuy do wyboru rónych funkcji kasy nacinicie tego klawisza w trybie edycji paragonu po uprzednim wprowadzeniu wartoci numerycznej zatwierdza ILO sprzedawanego towaru nacinicie tego klawisza w trybie edycji paragonu po uprzednim wprowadzeniu wartoci numerycznej zatwierdza numer towaru nacinicie i przytrzymanie tego klawisza a nastpnie nacinicie jednego z klawiszy K... K umoliwia wykorzystanie klawiszy szybkiej sprzeday zdefiniowanych od numeru do 0 jeden z dziesiciu klawiszy numerycznych uywanych do okrelenia wartoci liczbowych umoliwia wprowadzanie danych tekstowych poprzez podanie kodu wprowadzanego znaku. List symboli, które chcemy wprowadza umieszczono na dole klawisza. Aby uzyska znak Z trzeba kolejno nacisn klawisze i wtedy na wywietlaczu pojawi si liczba. klawisz szybkiej sprzeday w trybie edycji nagłówka nacinicie tego klawisza i klawisza wstawia znak koca wiersza CR w trybie sprzeday w złotych umoliwia wprowadzenie groszy punktu dziesitnego 9

22 w trybie sprzeday nacinicie tego klawisza powoduje dopisanie do wprowadzanych wartoci liczbowych dwóch zer w trybie wprowadzania nazwy jego nacinicie i klawisza pozwala na umieszczenie znaku spacji w trybie sprzeday klawisz zatwierdzajcy transakcj, form płatnoci, typ opakowania, rabat lub dopłata w trybie sprzeday umoliwia wywietlenie sumy pozycji na paragonie klawisz zatwierdzajcy wprowadzany do kasy parametr podczas jej programowania zatwierdza wybór funkcji podpowiadanej na wywietlaczu kasy Plombowanie kasy Plomby producenta maj na celu zabezpieczenie całego urzdzenia, a w szczególnoci modułu i pamici fiskalnej przed ingerencj osób nie powołanych. Drukarka posiada trzy typy zabezpiecze producenta:. Pierwszy typ zabezpieczenia w postaci plomby papierowej zabezpiecza pami fiskaln i pami programu w module fiskalnym. Tych plomb nie moe narusza aden serwis poza producentem. Zabezpiecza on podstawowe elementy modułu fiskalnego przed dostpem osób nieuprawnionych.. Drugi typ zabezpieczenia to plomba gwarancyjna. Zerwanie tej plomby powoduje utrat przez uytkownika/serwis gwarancji na dany podzespół. Sierpien 00 mies.. Trzeci typ zabezpieczenia to plomba ołowiana. Zabezpiecza ona cał elektronik przed dostpem uytkownika kasy. Blokuje ona równie dostp do zwory serwisowej. 0

23 Ta plomba moe by usuwana przez serwis w celu dokonania nastpujcych operacji: wykonywania czynnoci serwisowych, które wymagaj dostpu do zwory serwisowej (podczas fiskalizacji, wykonywania raportu rozliczeniowego itp.), podczas naprawy kasy, wykonywania przegldów. Plomba ta powinna by zniszczona po raz pierwszy przy fiskalizacji drukarki i wymieniona na plomb serwisu dokonujcego fiskalizacji. Kada interwencja serwisu musi by odnotowana w ksice serwisowej kasy oraz, o ile przewiduj to odnone przepisy szczegółowe, wymaga powiadomienia Urzdu Skarbowego. O wszelkich zauwaonych uszkodzeniach plomb, wskazujcych na ingerencj osób niepowołanych, naley powiadomi Urzd Skarbowy i producenta. Dokonywanie w takim przypadku otwierania lub naprawy kasy obcia odpowiedzialnoci serwisanta. System menu W kasie fiskalnej dostpne s dwa rodzaje menu: kierownika i kasjera. Po włczeniu kasy na wywietlaczu widnieje aktualny czas, nacinicie jakiegokolwiek klawisza powoduje wywietlenie napisu HASŁO. Fabrycznie programowane jest hasło kierownika 0000 oraz hasło jednego kasjera System menu kasjera został szczegółowo opisany w Instrukcji Obsługi kasy, dlatego zostanie on pominity w tej instrukcji. UWAGA: Kierownik powinien pamita swoje hasło w przeciwnym wypadku do odtworzenia hasła kierownika niezbdna jest interwencja serwisu. W celu wpisania nowego hasła kierownika nale zewrze zwor serwisow i poda domylne hasło czyli Poruszanie si w menu funkcjonuje w ten sposób, e klawisze słu do przewijania poszczególnych opcji menu w gór i w dół (wykaz dostpnych opcji zawarty jest w opisie poniej). i zatwierdzenie opcji odbywa si poprzez nacinicie klawisza, natomiast

24 rezygnacja i przejcie do menu nadrzdnego realizowane jest poprzez nacinicie klawisza.

25 System menu kierownika funkcjonujcy w kasie INNOVA HIT BELLA: Włczenie kasy. Na wywietlaczu pokazany jest aktualny czas Komunikacja z komputerem Po wpisaniu hasła kierownika ( 0000 ) dostpne jest menu Programowanie kasy Raporty czytajce Raporty zerujce Po wybraniu jednej z opcji uzyskujemy dostp do funkcji podrzdnych opisanych w tabelach poniej.. Raporty dostpne po wybraniu opcji SUP rapc : Napis na wywietlaczu Nazwa operacji wykonywanej przez kas Raport okresowy Raport miesiczny Raport rozliczeniowy Raport kasjera Raport zmianowy sprzeday Raport ilociowo - wartociowy sprzeday Raport stanów magazynowy Raport form płatnoci Statystyczny raport opakowa Raport bazy opakowa

26 Raport bazy klawiszy sprzeday Raport bazy form płatnoci Raport bazy rabatów /dopłat Raport PLU z PTU Raport napisów stałych. Raporty dostpne po wybraniu opcji SUP rapz Napis na wywietlaczu Nazwa operacji wykonywanej przez kas Raport dobowy Raport kasjera Raport zmianowy sprzeday Ilociowy raport sprzeday z zerowaniem pól Raport form płatnoci Raport opakowa. Funkcje programujce kas dostpne po wybraniu opcji SUP PrOG : Napis na wywietlaczu Nazwa operacji wykonywanej przez kas Programowanie bazy opakowa Programowanie bazy klawiszy szybkiej sprzeday Programowanie bazy kasjerów Programowanie bazy form płatnoci Programowanie bazy rabatów / dopłat Programowanie bazy PLU Programowanie nagłówka Programowanie hasła kierownika

27 Programowanie PTU Programowanie zegara / daty Programowanie parametrów pracy kasy Funkcja fiskalizacji kasy Funkcja testów. Programowanie kasy z komputera po wybraniu opcji SUP COnP. Napis na wywietlaczu Nazwa operacji wykonywanej przez kas Programowanie kasy przy pomocy komputera Wikszo wymienionych opcji opisana jest w Instrukcji Obsługi. Poniej opisano funkcje dostpne wyłcznie dla serwisantów. Funkcje testowe Aby wej do tej opcji naley w menu kierownika wybra kolejno: po naciniciu zwory serwisowej i zatwierdzeniu klawiszem nastpujce opcje testowe:,mamy do dyspozycji Symbol opcji Par upp COn Kbd SZUF dsp Akcje wykonywane po wybraniu opcji Włczenie testu paragonowego, tylko w urzdzeniu niefiskalnym. Aby przerwa test naley nacisn klawisz C.W urzdzeniu fiskalnym próba wejcia do tej opcji powoduje wygenerowanie sygnału dwikowego i urzdzenie nie podejmuje adnej akcji. Włczenie napi programujcych, na wywietlaczu pojawia si komunikat upp On, nacinicie dowolnego klawisza powoduje wyjcie z tej opcji Test portu COM (komputer /czytnik kodów kreskowych). Po wejciu w te opcje włcza si dioda ON-LINE a kasa odsyła przez port COM echo znaków odbieranych z tego portu. Nacinicie dowolnego klawisza powoduje wyjcie z tej opcji. Kasa wysyła na port szeregowy odpowiednie kody naciskanych klawiszy. Wyjcie z tego trybu to nacinicie klawisza C. Wysłanie pojedyczego impulsu na wyjcie szuflady Test wywietlacza. Po wejciu wywietlacz jest kasowany a kursor jest ustawiany w skrajnej lewej pozycji, włczany jest te wywietlacz klienta.

28 rsup KASA FISKALNA ustawiany w skrajnej lewej pozycji, włczany jest te wywietlacz klienta. Znaki przesyłane przez port szeregowy s przesyłane do wywietlacza. Interpretowane s nastpujce kody: #0..#9 pozycjonowanie kursora # kasowanie wywietlacza. punkt dziesitny jest dopisywany do pozycji wskazanej przez kursor..#7 kody ASCII, oprócz cyfr. #8..# bezporedni dostp do segmentów G F E D C B A Wyjcie z trybu nastpuje przez nacinicie dowolnego klawisza. Wysyłanie na port szeregowy wyników pomiarów napi w układzie kasy w formacie: #0 UU DD TT RR gdzie: UU = cyfry HEX dla urednionego napicia linijki (AKD) DD = cyfry HEX dla pomiaru napicia wejciowego (DC) R RR = cyfry HEX dla wyniku pomiaru dla układu pomiaru temp.(thr) Programowanie zegara W tej opcji istnieje moliwo ustawienia zegara czasu rzeczywistego. Po wejciu w menu kierownika i wybraniu opcji na wywietlaczu zostanie wywietlona aktualna data w formacie rok (dwie ostatnie cyfry), miesic, dzie a punkt dziesitny wskazuje wprowadzan warto. Po zatwierdzeniu klawiszem = na wywietlaczu zostanie wywietlony czas ustawiony w kasie w formacie godzina, minuty, sekundy. Naley teraz uywajc klawiszy numerycznych ustawi właciwy czas i zatwierdzi go klawiszem Ograniczenia: Zmiana czasu tylko raz pomidzy raportami dobowymi (kontrolowana!); warunek konieczny: zerowe totalizery (!) Dopuszczalny zakres zmiany - dokładnie o ± godzin w stosunku do aktualnego wskazania zegara lub na dowoln warto w zakresie danej godziny Zmiana DATY moliwa jest tylko gdy nastpi przekłamanie zegara i nastpi zerowanie RAM - wówczas naley powiadomi serwis. Przykład: jeeli zegar wskazuje :0 w momencie wyboru trybu programowania zegara, to mona go ustawi dowolnie w zakresie :00... :9 lub dokładnie na godzin 7:0 (+ godzina do przodu) lub :0 (- godzina do tyłu). UWAGA: W przypadku koniecznoci zmiany czasu wicej ni godzina, to w momencie zatwierdzania właciwej daty/czasu klawiszem = naley wcisn zwor serwisow.

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV wersja oprogramowania 02.1 kwiecień 2010 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres wdobraczynski@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98

wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98 wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98 Uwagi dotyczą ce formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Instrukcje opracował:

Bardziej szczegółowo

Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0

Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0 Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0 1. Informacje wstępne.... 4 1.1. Kody sterujące... 4 1.2. Syntaktyka sekwencji sterujących.... 5 2. Obsługa błędów... 7 3. Sekwencje sterujące....

Bardziej szczegółowo

KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny

KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny R KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny Dane techniczne kasy Specyfikacja INSTRUKCJA OBSŁUGI Wartość KASY(zakres) Wymiary Masa Zasilanie sieciowe Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

KASA REJESTRUJĄCA EMAR - 105

KASA REJESTRUJĄCA EMAR - 105 KASA REJESTRUJĄCA EMAR - 105 INSTRUKCJA OBSŁUGI EMAR Spółka Jawna Kopytów 26 05-870 Błonie tel./fax (0-22) 725-45-46, 725-45-94 - 2 - Spis treści 1. Wstęp...3 2. Dane techniczne...3 3. Przygotowanie autobusu...3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X Gastro POS Instrukcja użytkownika Wersja 2012.x.FR0X SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo