Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do organizacji kursów dla uczniów z 11 zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, w ramach projektu systemowego nr identyfikacyjny WND-POKL /12 pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działa 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I część organizacja kursów spawania, SEP i budownictwa energooszczędnego dla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie L p. 1. Rodzaj kursu kurs spawacza metodą TIG/MAG Tematyka kursu Łączna liczba godzin 250 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) 50 godzin teoretycznych Szkole teoretyczne: bezpieczeństwo i higiena pracy. bezpieczna praca ma hali produkcyjnej. materiały dodatkowe do spawania. spawa w praktyce. Szkoła Technicznych Energetycznych Mechanicznych Liczba ucznió w Ilość grup Kierunek kształcenia mechanik (grupy ślusarz mechanik mechatronik Badania wstęp ne tak kursu i rozliczenia umowy do 30 kwietnia 2015 r późj niż 29 Egzamin zewnętrzny Zaświadcze/ 1

2 oznacze i wymiarowa spoin. metody przygotowania złączy do spawania. kwalifikowa spawaczy. wprowadze do zagadń wytwarzania stali. złącza spawane blach. spawalność stali. skurcz, naprężenia, odkształcenia. zgodności spawalnicze. przegląd procesów spawania. bezpieczna praca na montażu. kontrola i badania. zapew jakości w spawalnictwie. budowa i użytkowa urządzeń do spawania gazowego, typowe parametry. materiały dodatkowe do spawania. złącza spawane rur. materiały inne niż stale stopowe. przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń. normy spawalnicze. 200 godzin praktycznych: Szkole praktyczne: instruktaż stanowiskowy budowa i użytkowa urządzeń do spawania MAG materiały dodatkowe do spawania charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry budowa i użytkowa urządzeń do spawania TIG elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania charakterystyka spawania TIG oraz typowe parametry praktyczna nauka spawania Samochodowych Kształcenia Ustawicznego 20 mechatronik pojazdów blacharz samochodowy mechanik pojazdów elektromechanik pojazdów budownictwa maja i ferie zimowe książeczka spawacza, europejskiego spawacza metodą 135- MAG, 141- TIG (IS Gliwice lub miecki TUV) 2

3 2. kurs spawacza gazowego Łączna liczba godzin 120 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) 30 godzin teoretycznych: bezpieczeństwo i higiena pracy. bezpieczna praca ma hali produkcyjnej. materiały dodatkowe do spawania. spawa w praktyce. oznacze i wymiarowa spoin. metody przygotowania złączy do spawania. kwalifikowa spawaczy. wprowadze do zagadń wytwarzania stali. złącza spawane blach. spawalność stali. skurcz, naprężenia, odkształcenia. zgodności spawalnicze. przegląd procesów spawania. bezpieczna praca na montażu. kontrola i badania. zapew jakości w spawalnictwie. budowa i użytkowa urządzeń do spawania gazowego, typowe parametry. materiały dodatkowe do spawania. złącza spawane rur. materiały inne niż stale stopowe. przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń. normy spawalnicze. 90 godzin praktycznych: instruktaż stanowiskowy praktyczna nauka spawania Technicznych Kształcenia Ustawicznego 5 2 (grupy mechanik monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych tak umowy do 30 kwietnia 2015 r późj niż 29 maja, po zajęciach lekcyjnych i ferie zimowe zewnętrzny książeczka spawacza i europejskiego spawacza metodą 311 3

4 Łączna liczba godzin 20 umowy do 31 grudnia 2014 r. 3. Budownictwo energooszczędne i odnawialne źródła energii 15 godzin teoretycznych: budynki energooszczędne i pasywne, rodzaje odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaika, procedury wyliczeń 5 godzin praktycznych: rodzaje odnawialnych źródeł energii - prezentacja możliwości na modelach i w praktyce Kształcenia Ustawicznego 6 1 budownictwa późj niż 30 stycznia 2015 r. i po zajęciach lekcyjnych. zaświadcze 4. Kurs SEPuprawnia do 1 KV Łączna liczba godzin godzin teoretycznych: E (eksploatacji): Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej, zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia; D(dozoru) Przepisy w zakresie przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz dysponowania mocą, Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń z Technicznych Energetycznych 30 4 (grupy elektronik elektryk informatyk elektronik tak umowy do 31 grudnia 2014 r. późj niż 30 stycznia 2015 r. i po zajęciach lekcyjnych zewnętrzny (świadectwo kwalifikacyjne do 1 kv) 4

5 uwzględm zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, Przepisy w zakresie eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń, Przepisy dotyczące budowy sieci, urządzeń i instalacji oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać te sieci, instalacje i urządzenia, Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego z uwzględm udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska, Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci 15 godzin praktycznych: E(eksploatacji): Wykonywa prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, udziela pierwszej pomocy; D(dozoru) Zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych. Zasady wykonywania prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, wymagane przepisami budowy i normami 5

6 II część organizacja kursów językowych dla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie L p Rodzaj kursu kurs języka angielskiego z elementami języka branżowego oraz egzaminem KET (poziom A2) kurs ologii lotniczej w języku angielskim Tematyka kursu Łączna liczba godzin godzin: Leksyka: człowiek, rozkład dnia, zakupy, zdrowie, zdrowy tryb żucia, hobby, dom, uczucia, sport, transport, podróżowania, pogoda, praca (ze szczególnym uwzględm branży i zawodów: elektryk, informatyk, ślusarz, operator obrabiarek skrawających) Gramatyka: rzeczowniki policzalne i policzalne, Past Simple, Past Continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania), czasowniki frazalne, zastosowa i stopniowa przymiotników i przysłówków, strona bierna, czasy przyszłe, czasy teraźjsze, czasowniki modalne, zaimki (ilościowe, względne, osobowe, dzierżawcze), formy Gerund i bezokoliczników po określonych przymiotnikach Łączna liczba godzin godzin z lektorem: - specyfika Simplified Technical English 60 godzin na platformie e-learningowej: - budowa i eksploatacja statków powietrznych, ćwiczenia uwzgledniające dokumentację techniczną z możliwością weryfikacji czasu spędzonego na platformie przez kursanta oraz Szkoła Energetycznych Mechanicznych Liczba uczniów Ilość grup Kierunek kształcenia elektryk informatyk ślusarz operator obrabiarek skrawających mechanik lotniczy awionik kursu i rozliczenia umowy do 27 lutego późj niż 31 marca kurs po zajęciach lekcyjnych i które soboty umowy do 30 kwietnia późj niż 29 maja Egzamin zewnętrzny (3- częściowy egzamin) (znajomość procedur Simplified Technical English wg ASD - Badania wstępne Zaświadcze/ University of Cambridge ESOL Examinations 6

7 3. 4. kurs ologii mechanicznej w języku angielskim Kurs języka angielskiego zawodowego ilości wykonanych przez go ćwiczeń, testów, zaliczeń itp. Łączna liczba godzin godzin z lektorem: - specyfika Simplified Technical English 60 godzin na platformie e-learningowej: - budowa i eksploatacja maszyn, ćwiczenia uwzgledniające dokumentację techniczną z możliwością weryfikacji czasu spedzonego na platformie przez kursanta oraz ilości wykonanych przez go ćwiczeń, testów, zaliczeń itp. Łączna liczba godzin Bezpieczeństwo i higiena pracy.2.pierwsza pomoc 3. Podstawowe pojęcia działalności gospodarczej. 4.Sporządza dokumentacji związanej z obsługą podróżnych. 5. Materiały informacyjne dla podróżujących w formie ustnej i pisemnej. 6. przewóz osób chorych, pełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. 7. Praca z materiałem autentycznym - mapy, przewodniki, oferty biur podróży, informatory. 8. Infrastruktura portów i ali - Mechanicznych Spożywczych mechanik mechatronik eksploatacji portów i ali kurs po zajęciach lekcyjnych, 2 razy w tygodniu po 2 godziny i które soboty umowy do 30 kwietnia 2014 r. późj niż 29 maja kurs po zajęciach lekcyjnych, 2 razy w tygodniu po 2 godziny i które soboty umowy do 31 marca późj niż 30 kwietnia 2015 r. week- STE 0 oraz ologia technicznolotnicza) (znajomość procedur Simplified Technical English wg ASD - STE 0 oraz ologia technicznolotnicza) we- wnętrzny 7

8 słownictwo. 9. Ładunki i towary - słownictwo..umiejętność radzenia sobie ze stresem. Łączna liczba godzin 50 endy i ferie zimowe kurs języka włoskiego - poziom podstawowy kurs języka migowego 50 godzin: 1. Pierwsze spotkania. 2. Alfabet włoski, wymowa 3. Odmiana czasowników regularnych. 4. Nazwy potraw i napojów. - ćwiczenia leksykalne. 5. W barze ćwiczenia w słuchaniu, dialogi. 6. Nazwy narodowości ćwiczenia w słuchaniu, dialogi. 7. Rodzajnik określony. 8. Czynności w czasie wolnym. 9. Dove vanno gli amici? - ćwiczenia w słuchaniu.. Liczebniki, nazwy miesięcy i dni tygodnia. 11. Co oferuje hotel? ćwiczenia leksykalne. 12. Potwierdze rezerwacji, problemy w hotelu - dialogi 13. Dove ha prenotato Luca? - ćwiczenia w słuchaniu. 14. Odmiana czasowników regularnych. 15. Pytania o drogę. - ćwiczenia w słuchaniu, dialogi. 16. Podróż, środki transportu słownictwo. 17. Na lotnisku słownictwo. 18. Miasto i zabytki opis swojego miasta. 19. Czas przeszły. 20. Rozmowa telefoniczna - ćwiczenia w słuchaniu. Łączna liczba godzin 60 Kurs języka migowego I stopnia w wymia- Spożywczych Ekonomicznych (grupy 2 (grupy żywienia i usług gastronomicznych kelner hotelarstwa technologii żywności organizacji reklamy kucharz ekonomista handlowiec umowy do 27 lutego późj niż 31 marca i po zajęciach lekcyjnych umowy do 27 lutego znajomość języka włoskiego na poziomie A1 /zaświadcz enia 8

9 rze 60 godzin. Realizowane zagadnia: ogólne problemy osób słyszących; polski język migowy i jego cechy; znaki daktylograficzne; polski alfabet palcowy; znaki statyczne występujące w pozycji klasycznej; znaki statyczne występujące w pozycji odmiennej od klasycznej; znaki dynamiczne; znaki pojęć liczbowych; znaki liczebników głównych. (za wyłączem listopada, bo uczniowie mają praktykę zawodową) późj niż 31 marca i po zajęciach lekcyjnych 9

10 III część organizacja kursów motoryzacyjnych dla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie L p Rodzaj kursu Kurs diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach Kurs wykorzystania informatycznych w diagnostyce systemów wtryskowych w silnikach Tematyka kursu Łączna liczba godzin 30 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) 1. Elektronika w pojazdach (platformy, oprogramowa, diagnostyka) 2. Czujniki i elektroniczne elementy wykonawcze w pojazdach. Diagnostyka przy pomocy testerów i oscyloskopu. 3. Systemy bezpieczeństwa ABS, ASR (cz. 1) 4. Systemy bezpieczeństwa ABS, ASR (Cz. 2) 5. Układy komfortu - klimatyzacja Łączna liczba godzin 30 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) 1. Systemy wtrysku paliwa - układy benzynowe MOTRONIC i FSI (cz.1) 2. Systemy wtrysku paliwa - układy benzynowe MOTRONIC i FSI (cz.2) 3. Systemy wtrysku paliwa Diesel - sterowa EDC 4. System wtrysku diesel - Common Rail (cz.1) Szkoła Samochodowych Samochodowych Liczba ucznió w Ilość grup 3 (grupy 12 Kierunek kształcenia mechatronik pojazdów blacharz samochodowy mechanik pojazdów elektromechanik pojazdów mechatronik pojazdów blacharz samochodowy mechanik Badania wstęp ne kursu umowy do 27 lutego późj niż 31 marca i ferie zimowe umowy do 27 lutego późj niż 31 marca Egzamin Zaświadcze/ zaświadcze

11 3. 4. Kurs mechatroniki w pojazdach Kurs diagnostyki i naprawy układów podwozi 5. System wtrysku diesel - Common Rail (cz.2) pojazdów elektromechanik pojazdów Łączna liczba godzin 24 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) 12 godzin teoretycznych,12 godzin praktycznych 1. Elektronika w pojazdach (platformy, oprogramowa, diagnostyka) 2. Systemy wtrysku paliwa: Jetronic, Motronic, FSI 3. Światłowody, magistrale danych: CAN/LIN i inne (cz.1) 4. Światłowody, magistrale danych: CAN/LIN i inne (cz.2) Łączna liczba godzin 24 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) 12 godzin teoretycznych, 12 godzin praktycznych 1. Układy hamulcowe, diagnostyka i naprawa przy zastosowaniu systemów bezpieczeństwa (ABS, ASR) (cz.1) 2. Układy hamulcowe, diagnostyka i naprawa przy zastosowaniu systemów bezpieczeństwa (ABS, ASR) (cz.2) Samochodowych Samochodowych (grupy 12 mechatronik pojazdów blacharz samochodowy mechanik pojazdów elektromechanik pojazdów pojazdów blacharz samochodowy mechanik pojazdów i ferie zimowe umowy do 27 lutego późj niż 31 marca i ferie zimowe umowy do 27 lutego późj niż 31 marca zaświadcze zaświadcze 11

12 3. Zawiesze samochodowe i układy jezdne (cz.1) 4. Zawiesze samochodowe i układy jezdne (cz.2) i ferie zimowe IV część organizacja kursów handlowych i małego biznesu dla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie L p. 1. Rodzaj kursu kurs obsługi kasy fiskalnej Tematyka kursu Łączna liczba godzin godzin teoretycznych: Zagadnia prawne w zakresie kas fiskalnych - Podstawowe informacje o rodzajach i budowie kas fiskalnych - Zasady stosowania urządzeń fiskalnych - Programowa towarów, grup towarowych, opakowań zwrotnych - Obsługa sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych - Dokumentacja kasy fiskalnej - paragon - raport dobowy - raport okresowy - Wymiana materiałów eksploatacyjnych - Podstawowe zabiegi konserwacyjne. - Systemy kasowe w dużych sklepach (super- Szkoła nr 2 w Rzeszowie Energetycznych Ekonomicznych Ilość grup 15 (grupy Kierunek kształcenia ekonomista elektryk informatyk elektronik energetyk ślusarz operator obrabiarek skrawających ekonomista handlowiec Badania wstępne kursu 30 stycznia późj niż 27 lutego i po zajęciach lekcyjnych, Egzamin brak Liczba uczniów Zaświadcze/ 12

13 2. kurs profesjonalny handlowiec marketach) - obsługa, organizacja i transmisje danych - Współpraca systemów kasowych z komputerami, wagami i czytnikami kodów kreskowych 15 godzin praktycznych: - opracowa wniosku do Urzędu Skarbowego o zwrot kwoty odliczenia z tytułu zakupu kasy, - identyfikowa podstawowych elementów kasy fiskalnej, - instalacja kasy, - podłącza czytnika kodów kreskowych i wagi, - włącza i wyłącza kasjera, - wpłata i wypłata z kasy, - definiowa kodów, klawiszy bezpośrednich, grup, jednostek, wiązań i płatności, - kasowa towarów, wiązań, grup, - wytworze pozycji sprzedaży, - demonstrowa sprzedaży towarów z ilością jednostkową, - demonstrowa sprzedaży towarów z ilością inną niż jednostkowa, - sporządza dokumentacji kasy fiskalnej (paragony i raporty) Łączna liczba godzin godzin teoretycznych: Towar jako przedmiot handlu. Profesjonalny handlowiec - cechy Strategie marketingowe i merchandisingowe. Sposoby prezentacji i i sprzedaży. Profesjonalne urządzenia wspomagające pracę handlowca. Rozpoznawa określonych typów klienta. Komunikacja z klientem i metody pozyskiwania nowych klientów. nr 2 w Rzeszowie 24 2 (grupy 12 ekonomista w tym 6 grup z Zespołu Szkól Ekonomicznych powinno mieć kurs poza listopadem, poważ uczniowie mają praktykę zawodową 27 lutego późj niż 31 marca 13

14 3. Kurs ABC małego biznesu (zakłada, organizacja i prowadze własnego serwisu sam./myjni/z akładu wulkanizacji, itp.) Strategie działania handlowców w stosunku do różnych typów klientów. Budowa długofalowych relacji z klientami. Przygotowa oferty handlowej. Jak poszerzać możliwości sprzedaży. Negocjacje handlowe. Sprzedaż i kontakt po sprzedaży. Dokumentacja związana ze sprzedażą. Stres w pracy zawodowej i sposoby jego redukcji. 25 godzin praktycznych: Skuteczne komunikowa się, rozmowa indywidualna, i rozmów handlowych Budowa relacji i własnej wiarygodności w rozmowie z klientem Negocjacje w praktyce, gry negocjacyjne Skuteczne sposoby na trudnych klientów Składa oferty, finalizowa transakcji Skuteczna rozmowa telefoniczna z klientem Wykorzysta programu komputerowego systemu WF-Mag do ewidencji zamówień i sprzedaży. Łączna liczba godzin 66 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) 66 godzin: 1. Regulacje prawne dla małego biznesu 2. Firma - formy organizacyjne dostępne dla małego biznesu 3. Analiza interesariuszy i biznesplan 4. Zewnętrzne źródła finansowania (fundusze strukturalne, dotacje unijne, kredyty) 5. Zakłada firmy 6. Zasady marketingu, promocja, reklama i PR 7. Zarządza firmą 8. Księgowość firm małego biznesu (podatki, płace, ZUS) Samochodowych 15 1 i po zajęciach lekcyjnych 27 lutego późj niż 31 marca mechatronik pojazdów blacharz samochodowy mechanik pojazdów elektromechanik Przygotowa biznesplanu przez każdego ucznia zaświadcze 14

15 9. Pracownicy w firmie, prawa i obowiązki pracodawcy, ubezpieczenia. Odpowiedzialność przedsiębiorcy pojazdów i ferie zimowe V część organizacja kursów turystycznych dla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie Lp. Rodzaj kursu Tematyka kursu Szkoła Liczba ucznió w Ilość grup Kierunek kształcenia kursu Egzamin Badania wstępne Zaświadcze/ 1. kurs pilota wycieczek połączony z kursem wychowawcy dzieci i młodzieży na koloniach 150 godzin dydaktycznych, w tym 3-dniowy terenowy wyjazd szkoleniowy w grupach -osobowych. Zakres programowy kursu na pilotów wycieczek ma opierać się na programie sformułowanym w załączniku nr do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 roku "w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek" Dz. U. z 2006r. Nr. 15, poz. 4; ychowawcy dzieci i młodzieży na koloniach: -Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. -Organizacja zajęć w placówce wypoczynku. -Planowa pracy wychowawczo - opiekuńczej. -Wychowa fizyczne i sport w placówce wypoczynku. Gospodarczych 30 3 (grupy obsługi turystycznej 27 lutego późj niż 31 marca weeken- dy+3- dniowa wycieczka Zaświadcze ukończenia kursu pilota wycieczek, zaświadcze ukończenia kursu wychowawców dzieci i młodzieży na koloniach 15

16 -Turystyka i krajoznawstwo. -Zajęcia kulturalno - oświatowe i praktyczno - techniczne. -Prace społeczno - użyteczne. -Profilaktyka uzależń. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku. (piątek + weekend) 2. Kurs stewardess Łączna liczba godzin 50 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) 25 godzin teoretycznych: 1. Strefy czasowe UTC. 2. Oznaczenia lotów rejsowych. 3. Charakterystyka samolotów pasażerskich. 4. Konstrukcja statków powietrznych. 5. Pre-flight Check- przegląd przedstartowy kabiny pasażerskiej. 6. Skład załogi. 7. Liczba załogi na dany typ samolotu i ilość pasażerów. 8. Podział obowiązków. 9. Współpraca w załodze- CRM (Crew Resource Management).. Standardy mundurowe w liniach lotniczych. 11. Efekt,, pierwszego wrażenia", elementy wizażu. 12. Służby naziemne- rola i obowiązki. 13. Procedury pokładowe. 14. Pasażerowie- zasady przyjęcia na pokład. 15. Dzieci i mowlęta podróżujące z osobą dorosłą, oraz zwierzęta na pokładzie- zasady przewozu. 16. Tankowa samolotu z pasażerami na pokładzie. 17. Kondycja psychofizyczna, przeciwwskazania medyczne do odbycia lotu. 18. Przygotowa do lotu, odprawa załogi, przepisy celne. Spożywczych 20 2 (grupy eksploatacji portów i ali 27 lutego późj niż 31 marca i ferie zimowe /zaświadcze nia 16

17 19. Standardy obsługi pasażerskiej. 20. Menu samolotowe. 21. Przeprowadza serwisu pokładowego z użyciem sprzętu cateringowego, posiłki załogowe.rozwiązania systemowe-,, Renegade". 22. Współpraca cywilno- wojskowa (COP). 23. ATC- podział przestrzeni powietrznej, przepisy kontroli ruchu lotniczego. 24. Procedury obowiązujące podczas lotu. 25 godzin praktycznych: 1. Rodzaje zapowiedzi pokładowych. 2. Standardy wygłaszania zapowiedzi. 3. Zapowiedzi pokładowe w języku angielskim. 4. Zwroty grzecznościowe. 5. ologia lotnicza. Wyposaże samolotu w języku angielskim. 6. Rozwiązywa trudnych sytuacji w pasażerami- scenki rodzajowe na pokładzie samolotu. 7. Wyposaże awaryjne wybranych typów samolotów. 8. Wyjścia awaryjne- wyposaże. 9. Lądowa awaryjne.. Dekompresja. 11. Wodowa. 12. Inne sytuacje awaryjne mogące wystąpić w czasie lotu. 13. Zasady przeprowadzania prawidłowej ewakuacji. 14. Rola personelu pokładowego przy udzielaniu pierwszej pomocy. 15. Apteczki pokładowe. 16. Pierwsza pomoc w nagłych sytuacjach. 17. Sprzęt awaryjny używany przez personel pokładowy. 18. Wybrane zagadnia z medycyny lotniczej. 19. Stres- panowa nad stresem. 17

18 3. 4. kurs animatora czasu wolnego kurs samoobrony i pierwszej pomocy 20. Jak się zachować gdy zostasz zakładnikiem razem z pasażerami. 21. Komunikacja w załodze- CRM. 22. Odpowiedzialność prawna i moralna. 23. Budowa autorytetu. 24. Przekaza pokładu, wymiana załogi. Łączna liczba godzin godzin Program kim jest animator, predyspozycje zawodowe, funkcje animacji, public relations w animacji, warsztaty pracy z mikrofonem, ruch i aktywizacja ludzi, praca z małymi dziećmi, metodyka i a pracy animatora, gry rekreacyjne, zespołowe gry sportowe, dorośli na wakacjach, klienci trzeciego wieku, psychologiczne aspekty funkcjonowania grupy, konflikty w pracy, sytuacje awaryjne, bezpieczeństwo i higiena pracy. Łączna liczba godzin godzin z pierwszej pomocy : Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego i dziecka, zastosowa AED Układa w pozycji bocznej bezpiecznej Postępowa w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych u dorosłych i dzieci Postępowa w przypadku urazów. Postępowa w przypadku stanów zagrożenia życia. Zagrożenia związane z udzielam pierwszej Gospodarczych nr 2 w Rzeszowie (grupy 5 (grupy 11 obsługi turystycznej ekonomista (klasa prawnopolicyjna) 27 lutego późj niż 31 marca 30 kwietnia 2015 r. późj brak zaświadcze 18

19 pomocy Ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy 25 godzin z samoobrony: rozpoznawania i unikania zagrożeń, właściwa reakcja psychicznej na agresję, zdolność przejmowania kontroli nad zachowam napastnika, postawa, zachowa i porusza się podczas napaści, zapozna z miejscami wrażliwymi na ciele, wykorzysta w obro przedmiotów codziennego użytku, uwalnia się z chwytów, obchwytów oraz duszenia, obrona przed uderzeniami i kopnięciami, obrona w sytuacji szantażu nożem, i obezwładniania przeciwnika podczas napadu, obrona w pozycji leżącej, podstawy psychologii agresji, przepisy prawne związane z obroną koczną. Ćwiczenia praktyczne z samoobrony niż 29 maja 2015 r. czasie lekcji wychowania fizycznego i po zajęciach lekcyjnych 19

20 VI część organizacja kursu operatora obrabiarek sterowanych numerycz CNC dla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie L p. 1. Rodzaj kursu kurs obrabiarek sterowanych numerycz (obrabiarki CNC) Tematyka kursu Łączna liczba godzin 80 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) Część I-część teoretyczna - 30 godzin BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE Przepisy bhp i ergonomia pracy, Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycz Osie sterowane numerycz Odmiany konstrukcyjne obrabiarek sterowanych numerycz: Punkty charakterystyczne obrabiarki Układy sterowania numerycznego CNC Urządzenia do wymiany narzędzi ZAKRES NIEZBĘDNYCH PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI Podstawy rysunku technicznego Matematyczne podstawy opisu geometrycznego Dokumentacja techniczna Ustala baz obróbkowych Podstawowe metody obróbki skrawam Narzędzia skrawające Parametry skrawania Szkoła Technicznych Energetycznych Liczba ucznió w 30 5 Ilość grup 4 (grupy Kierunek kształcenia mechanik elektronik informatyk elektryk informatyk elektronik energetyk kursu 31 marca późj niż 30 kwietnia październik - grudzień 2014 dwie grupy i styczeńmarzec 2015 Egzamin Badania wstępne Zaświadcze/ 20

21 PODSTAWY PROGRAMOWANIA OBRABIA- REK STEROWANYCH NUMERYCZNIE ISO Wprowadze do programowania Struktura programu sterującego Programowa podstawowych funkcji przygotowawczych Programowa funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami Punkty charakterystyczne narzędzi Cykle stałe Programowa funkcji prędkości obrotowej Programowa funkcji pomocniczych OBSŁUGA PROGRAMU SINUTRAIN Część II- część praktyczna - 50 godzin STEROWANIE CNC SINUMERIK Obsługa techniczna obrabiarki CNC Uruchamia Mocowa narzędzi Ustala wartości korekcji narzędzi Ustala przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego Programowa obrabiarki z wykorzystam sterownika SINUMERIK Programowa cykli stałych Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki Praca na obrabiarce w trybie ręcznym Wykona detalu z programu w trybie automatycznym Kontrola wymiarów Modyfikacja programu obróbczego w sterowniku SINUMERIK STEROWANIE CNC FANUC Obsługa techniczna obrabiarki CNC Uruchamia Mocowa narzędzi Ustala wartości korekcji narzędzi dwie grupy i po zajęciach lekcyjnych 21

22 Ustala przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego Programowa obrabiarki z wykorzystam sterownika FANUC Programowa cykli stałych Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki Praca na obrabiarce w trybie ręcznym Wykona detalu z programu w trybie automatycznym Kontrola wymiarów Modyfikacja programu obróbczego w sterowniku FANUC STEROWANIE CNC HEIDENHAIN Cechy obrabiarki sterowanej numerycz Definicja sterowania numerycznego Układy współrzędnych Sposoby pomiaru narzędzi Sondy pomiarowe narzędzi i przedmiotów obrabianych Programowa ruchów narzędzi (linia, okrąg, linia śrubowa) Podprogramy Elementy programowania parametrycznego Korekcja promieniowa narzędzi Cykle obróbkowe Cykle transformacji Parametry skrawania Eksploatacja narzędzi skrawających Tryby pracy na obrabiarce Uzbraja magazynu narzędzi Pomiar narzędzi przy pomocy sondy pomiarowej Pomiar narzędzi przy braku sondy pomiarowej Ustawia baz obróbkowych Cykle sondy pomiarowej Kalibracja sondy Tworze programów w trybie półautomatycz- 22

23 nym (MDI) Funkcje edytora Symulacja programów Programowa podstawowych elementów geometrycznych Programowa z wykorzystam cykli obróbkowych Tworze podprogramów Definiowa parametryczne (zmienne Q) Procedura bezpiecznego uruchamiania programów Obróbka precyzyjna z dużymi dokładnościami VII część organizacja kursów gastronomicznych, bukieciarstwa, stylizacji i wizażu dla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie L p. 1. Rodzaj kursu kurs baristyczny (dwa stop) Tematyka kursu Łączna liczba godzin 20 I i II stopień: 5 godzin teoretycznych, 15 godzin praktycznych: historia kawy, historia ekspresów do kawy, kawowiec, gatunki kawy, rozpoznawa ziarna, metody zbierania, obróbka ziaren, selekcja ziarna, magazynowa i sposoby palenia, pakowa, główni producenci, Zasada 4M,rodzaje kaw przygotowywanych z espresso, i baristy, obsługa i konser- Szkoła Spożywczych Gospodarczych Liczba ucznió w 0 Ilość grup 11 (gru-py Kierunek kształcenia żywienia i usług gastronomicznych hotelarstwa żywienia i usług gastronomicz- kursu 27 lutego Egzamin Badania wstępne Zaświadcze/ zaświadcze w języku polskim i angielskim 23

24 wacja ekspresu. napoje na bazie espresso, elementy latte Art, proces produkcji kawy, maszyny barowe, parze kawy, napoje kawowe (kawy mlecznej, kawy z czekoladą, alkoholem, deserowej itp.), - metody parzenia kawy, parametry perfekcyjnego espresso, mleko i jego właściwości nych późj niż 31 marca kurs kelnerski kurs barmański Łączna liczba godzin 30 godzin teoretycznych, 20 godzin praktycznych: Program kursu powin obejmować takie zagadnia jak: rodzaje zakładów gastronomicznych, etyka zawodu kelnera, wygląd i prezentacja kelnera, karty menu, etapy obsługi gości w restauracji, serwisy w obsłudze gości - szczegółowa charakterystyka i rodzaje, trudny gość - zajęcia praktyczne, elementy wiedzy psychologicznej, sprzedaż sugestywna, podstawy wiedzy o wi, serwis wina w restauracji, nakrywa i dekoracja stołu, przenosze tac i zastawy stołowej, bielizna stołowa, podawa napojów bezalkoholowych i alkoholowych, przygotowa przyjęć okolicznościowych Łączna liczba godzin godzin teoretycznych, 45 godzin praktycznych: sylwetka barmana, historia miksologii, historia i towaroznawstwo napoi alkoholowych, charakterystyka i klasyfikacja rodzajów alkoholi, rodzaj i prezentacja sprzętu barmańskiego, szkoły barowe, sporządza drinków na bazie różnych alkoholi metodami shaking, stiring, throwing, building, sporządza drin- Spożywczych Gospodarczych Spożywczych (gru-py 7 (grupy żywienia i usług gastronomicznych hotelarstwa technologii żywności kucharz hotelarstwa żywienia i usług gastronomicznych kelner hotelarstwa kucharz lutego późj niż 31 marca 27 lutego w języku polskim i angielskim w języku polskim i angielskim 24

25 4. 5. kurs carvingu kurs organizacji imprez kateringowych ków z kategorii np.: coctails, daisy, higjball, cream drinks, sour, collins, cooler, julep, pickme-up, frozen drinks, mocktails, serwowa napoi mieszanych, striped drinks - przyrządza shotów warstwowych różnymi metodami, classic coctails and modern classic cocktails, zasady prefect serve, garnish - sztuka dekorowania drinków, drinki na bazie świeżych owoców, elementy flair, elementy barmaństwa molekularnego. Łączna liczba godzin Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) godzin praktycznych: historia sztuki carvingu narzędzia do carvingu: typy, rodzaje, sposoby używania i konserwacji sposoby zabezpieczania i pielęgnacji wyrzeźbionych prac rzeźbie motywów kwiatowych i innych w owocach i warzywach takich jak: arbuz, melon, dynia, burak, kalarepa, rzodkiew, ogórek, cukinia, marchew i inne tworze dekoracji sztuki carvingu poprzez łącze pojedynczych rzeźb (tworze kompozycji przestrzennej) Łączna liczba godzin 30 8 godzin teoretycznych - działalność usługowa firmy kateringowej, wyposaże techniczne, bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy. 22 godzin praktycznych - planowa i obsługa imprez kateringowych. Gospodarczych Spożywczych Spożywczych 1 1 żywienia i usług gastronomicznych kucharz hotelarstwa żywienia i usług gastronomicznych kelner hotelarstwa technologii żywności cukiernik kucharz żywienia i usług gastronomicznych kelner późj niż 31 marca 31 grudnia 2014 r. późj niż 30 stycznia 31 grudnia 2014 r. zaświadcze zaświadcze 25

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r.

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r. AKTUALIZACJA 2015 30.06.2015 r. Nazwa Zakres DZIAŁ 1 1 Technologie robót wykończeniowych wraz z uprawniami elektroenergetycznymi do 1 kv 2 w ach których szkole jest zewnętrznym ukończe finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Instalacja i konfiguracja Windows Server Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Instalacja i konfiguracja Windows Server Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20410 Instalacja i konfiguracja Windows Server 2012 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla administratorów chcących

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA 2015. 27.10.2015 r.

AKTUALIZACJA 2015. 27.10.2015 r. AKTUALIZACJA 2015 27.10.2015 r. Nazwa Zakres DZIAŁ 1 1 Technologie robót wykończeniowych wraz z uprawniami elektroenergetycznymi do 1 kv 2 w ach których szkole jest zewnętrznym ukończe finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia (kwartały)

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r.

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. Lp. 1. Nowoczesny sekretariat obsługa komputera (Word, Excel, Internet), Kodeks Pracy, zagadnienia kadrowe, obsługa

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. Kurs baristyczny (dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno

Zadanie nr 1. Kurs baristyczny (dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZKOLENIA NA TERENIE SZKOŁY Kursy gastronomiczne Zadanie nr 1. Kurs baristyczny (dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bochni) 1. Liczba uczestników zajęć 3

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski

Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski Zawód Symbol cyfrowy zawodu Nazwa kwalifikacji wyodrębnionych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kierowca samochodów ciężarowych kat. C - 16 osób Ogółem Wykłady 1. 1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia. 2. Znaki i sygnały drogowe. 3. Komfort pracy i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FORM WSPARCIA Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY DLA NAUCZYCIELI/LEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE pn. ZAWODOWA WSPÓŁPRACA

WYKAZ FORM WSPARCIA Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY DLA NAUCZYCIELI/LEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE pn. ZAWODOWA WSPÓŁPRACA Załącznik nr 1 do Regulaminu WYKAZ FORM WSPARCIA Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY DLA NAUCZYCIELI/LEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE pn. ZAWODOWA WSPÓŁPRACA Zespół Szkół im. Bolesława Prusa: 1 Studia podyplomowe Animacja

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników BRUKARZ PODSTAWOWE SZKOLENIE KOMPUTEROWE - techniczne podstawy budownictwa i robót brukarskich; - podstawy wiedzy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 20 r. - (modyfikacja z dnia 27.05.20 r.) LP NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA UCZESTNIKÓW PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI,

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE 188 godzin podstawy obróbki skrawaniem podstawy rysunku technicznego wprowadzenie do sterowania numerycznego programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE CAZ.RP.541-2/AW/13 Chrzanów dn. 27.02.2013 r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE Nazwa i zakres Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu

Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu Załącznik 2 Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu CZĘŚĆ I A i I B ZAMÓWIENIA SZKOLENIE SPAWANIE METODAMI MAG 135 I TIG 141 Wykonawcy mogą składać oferty tylko na jedną części I A, lub

Bardziej szczegółowo

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R.

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W BUSKU-ZDROJU 28-100 Busko-Zdrój ul. Różana 2 tel. 378-30-54 fax. 370-91-20 PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. Lp. azwa i zakres szkolenia Liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 3 osoby Nr modułu Temat Czas realizacji (w godz.) Teoria 1 Zestaw A: 1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. 2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 Kurs operatorów wózków widłowych z egzaminem państwowym I. Wymagania niezbędne cześć 1: posiadanie przygotowania pedagogicznego, posiadanie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Etyka kelnera - barmana organizacja i techniki pracy optymalizacja ruchów i ergonomia pracy Majas Hanna ul. Grunwaldzka 13; Iława

Etyka kelnera - barmana organizacja i techniki pracy optymalizacja ruchów i ergonomia pracy Majas Hanna ul. Grunwaldzka 13; Iława Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 04.05.2017 16:00-16:45

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych oraz realizowane

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PLAN SZKOLEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLAN SZKOLEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO LP. SZKOLENIE ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN NIE PRZEGAP TERMIN ZAKRES TEMATYCZNY 1 SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET Z PROJEKTOWANIEM STRON WWW.

Bardziej szczegółowo

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poniższych części: Część I Podstawy obsługi komputera Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Zorganizowanie szkolenia Podstawy obsługi komputera dla 8 osób. 2. Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓ W SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Nasze atuty: specjalistyczne pracownie i laboratoria

Nasze atuty: specjalistyczne pracownie i laboratoria www.zszio-sulkowice.pl www.zszio-sulkowice.pl TECHNIK YWIENIA I US UG GASTRONOMICZNYCH sporz¹dzania potraw i napojów, prawid³owego przechowywania ywnoœci, sporz¹dzania pó³produktów, u ywania odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny)

Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan szkoleń na rok 2013 został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK URZĄD PRACY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOZIENICACH W RAMACH PROJEKTÓW - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Projekty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 305/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 21 września 2017 r.

UCHWAŁA NR 305/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 21 września 2017 r. UCHWAŁA NR 305/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 21 września 2017 r. o zmianie uchwały Nr 201/2016 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĄDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM ZAPLANOWANYCH DO REALIZOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2014 Lp. Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, Spis treści

ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, Spis treści ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 9 1. Podstawy pracy z komputerem 11 1.1. Komputery i sprzęt 11 1.1.1. ICT 11 1.1.2. Sprzęt

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014 Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. L.P Nazwa i zakres szkoleń 1. Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej

Bardziej szczegółowo

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0 EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH W 2010 ROKU Nazwa szkolenia Termin szkolenia Skierow ani Ukoń czyli do 3 do 6 1/10 Grafika komputerowa z elementami 12.05-02.07.2010 8 8 25 38 projektowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Kierujemy do Państwa propozycję szkolenia, którego celem jest przekazania niezbędnej wiedzy dotyczącej obsługi komputera i jego podstawowych programów. 1. Windows: Uruchamianie,

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 PROGRAM KURSU Kelner-barman edycja II Część stacjonarna Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 Dzień 1 piątek (09.09.2011r.) 16:30 17:15 17:15 18:00 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2016 r. - Fundusz Pracy

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2016 r. - Fundusz Pracy PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2016 r. - Fundusz Pracy L.p. NAZWA SZKOLENIA ZAKRES SZKOLENIA ILOŚĆ OSÓB PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI/ ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA W GODZINACH CHARAKTERYSTYKA OSÓB, DLA KTÓRYCH KIEROWANE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zamawiający SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów zawodowych zewnętrznych 2015/2016

Wyniki egzaminów zawodowych zewnętrznych 2015/2016 Wyniki egzaminów zawodowych zewnętrznych 2015/2016 1. Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu: B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej B.35 Obsługa

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014 PLAN SZKOLEŃ Projekt pn., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Dokument opracowały: Aldona Ratajczak

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 1. Florysta Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Kurs dla jednej grupy szkoleniowej 10 osobowej Termin realizacji szkolenia: szkolenie musi zostać zrealizowane w okresie między 09.2017 11.2017 Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zawody których wystąpią problemy

Zawody których wystąpią problemy Zawody w których wystąpią problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników i dla których brak jest opracowanej, przez MEN, podstawy programowej- zgodnie z wynikami raportu pn.: Prognoza potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie W przypadku gdy ilość chętnych (wykazujących indywidualne zainteresowania) przekracza ilość miejsc przewidzianych na daną formę wsparcia w pierwszej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 06.02.2015r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego. Ilość godzin praktycznych Język niemiecki

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego. Ilość godzin praktycznych Język niemiecki Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Szkolenie nr I: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego. Szkolenie obejmuje ogółem 200 godz. Dwie grupy szkoleniowe: I grupa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FORM WSPARCIA Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY Projektu pn. ZAWODOWA WSPÓŁPRACA

WYKAZ FORM WSPARCIA Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY Projektu pn. ZAWODOWA WSPÓŁPRACA Załącznik nr 1 do Regulaminu WYKAZ FORM WSPARCIA Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY Projektu pn. ZAWODOWA WSPÓŁPRACA Zespół Szkół im. Bolesława Prusa: 1 1 Wizaż i makijaż fotograficzny 2 Tworzenie filmów poklatkowych

Bardziej szczegółowo

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH i SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2017/2018 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA SZKOLEŃ GRUPOWYCH

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA SZKOLEŃ GRUPOWYCH Kołobrzeg, dnia 15.04.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA SZKOLEŃ GRUPOWYCH w ramach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH i SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 208/209 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku zrealizowane zrealizowane zrealizowane Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Spawanie metodami MAG 135, 3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA 04-24.05.2010 07-24.06.2010 06 24.09.2010 04 22.10.2010 60 10 21.05.2010 16 27.08.2010 15 26.11.2010 08 26.11.

ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA 04-24.05.2010 07-24.06.2010 06 24.09.2010 04 22.10.2010 60 10 21.05.2010 16 27.08.2010 15 26.11.2010 08 26.11. PLAN SZKOLEŃ: LP. SZKOLENIE / CHARAKTERYSTYKA OSÓB DLA KTÓRYCH SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA ZAKRES TEMATYCZNY 1 PODSTAWOWY KURS KOMPUTEROWY status osoby bezrobotnej.

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach luty listopad 80 godzin

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach luty listopad 80 godzin PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH W 2017r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia 1. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. I KWARTAŁ

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. I KWARTAŁ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. L.p. Nazwa i podstawowy zakres szkolenia Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji Czas trwania szkolenia (w godzinach) Charakterystyka osób, dla których szkolenie

Bardziej szczegółowo

SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA W LUBACZOWIE

SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA W LUBACZOWIE Zał. Nr 2 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Realizacja szkoleń, praktyk, zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych oraz wyjazdów dydaktycznych dla uczestników projektu Podkarpacie stawia na zawodowców Cena oferty

Bardziej szczegółowo

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i Załącznik 1 Opis szkoleń: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2010 rok

Plan szkoleń na 2010 rok PZ.633-3/10/MK Rybnik, dn. 25.02.2010r. Plan szkoleń na 2010 rok Lp Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia 1 Prawo jazdy kat. C - zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH HARMONOGRAM na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH Moduł I Obsługa kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem 18.08 20.08 25.08 27.08 iny - Podstawy prawne w zakresie użytkowania kas, - Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. I. SZKOLENIA GRUPOWE Nazwa i zakres szkolenia Przewidywana liczba miejsc dla uczestników szkoleń Czas trwania szkolenia Przewidywany termin realizacji szkoleń Charakterystyka, osób dla

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

0 100 88 samochodowych 4. Działalność gospodarcza w branży

0 100 88 samochodowych 4. Działalność gospodarcza w branży Zawód: blacharz samochodowy 721306 1. Podstawy konstrukcji maszyn 72 0 0 2. Podstawy technik wytwarzania w 64 36 0 blacharstwie 3. Technologia napraw nadwozi 0 100 88 samochodowych 4. Działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

III kwartał. 100godz.

III kwartał. 100godz. Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie Plan szkoleń na 2014 rok w ramach projektu Szansa dla Ciebie EFS 6.1.3 PO KL L.P. Nazwa i zakres 1. Kasjer - sprzedawca Zakres : BHP, ppoż., obsługa kas fiskalnych, HACCP,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU Podsumowanie projektu dla szkół zawodowych realizowany w latach 2012-2015 CEL STRATEGICZNY I PODNOSZENIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane I Liceum Ogólnokształcące ul. Licealna 3 tel. 616 38 46 Prawa i komunikacji społecznej/humanistyczna Medyczno/inżynierski Lingwistyczno/ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach. Liczba uczestników szkolenia. Charakterystyka uczestników. Nazwa i zakres szkolenia. Lp.

Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach. Liczba uczestników szkolenia. Charakterystyka uczestników. Nazwa i zakres szkolenia. Lp. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 15.12.2015. r. PLAN SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY DLA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa 1. Podstawy obsługi komputera z kasa fiskalną

Bardziej szczegółowo

Eureka - cennik. Strona 1

Eureka - cennik. Strona 1 Kierunki policealne z tytułem technika I semestr II semestr III semestr IV semestr KIERUNEK - ZAWÓD 1 technik bezpieczeństwa i higieny pracy 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 89 zł 445 zł 2 technik usług kosmetycznych

Bardziej szczegółowo

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób %

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób % OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

`TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017)

`TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017) `TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017) L.p Nazwa i adres szkoły Oferta edukacyjna w technikum Oferta edukacyjna w ZSZ Terminy Dni

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia (kwartały)

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. Szkolenia będą finansowane ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 15 II/III kwartał Rachunkowość, elementy prawa

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 15 II/III kwartał Rachunkowość, elementy prawa PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/34/2009 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Starogardzie Gdańskim z dnia 4.12.2009 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK L.P. ŹRÓDŁO FINANSO- WANIA NAZWA LICZBA OSÓB OKRES REALIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator obrabiarek skrawających; symbol 722307 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 17/18 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Żabia 5 15-365 Białystok (085) 651 58 55 cku@um.bialystok.pl Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.

Bardziej szczegółowo

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Konferencja pn. Jak kształcimy dokąd zmierzamy Problemy szkolnictwa zawodowego 25 października 2017 r. DANE DOTYCZĄCE POPULACJI W LATACH 2014 2016

Bardziej szczegółowo