Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do organizacji kursów dla uczniów z 11 zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, w ramach projektu systemowego nr identyfikacyjny WND-POKL /12 pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działa 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I część organizacja kursów spawania, SEP i budownictwa energooszczędnego dla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie L p. 1. Rodzaj kursu kurs spawacza metodą TIG/MAG Tematyka kursu Łączna liczba godzin 250 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) 50 godzin teoretycznych Szkole teoretyczne: bezpieczeństwo i higiena pracy. bezpieczna praca ma hali produkcyjnej. materiały dodatkowe do spawania. spawa w praktyce. Szkoła Technicznych Energetycznych Mechanicznych Liczba ucznió w Ilość grup Kierunek kształcenia mechanik (grupy ślusarz mechanik mechatronik Badania wstęp ne tak kursu i rozliczenia umowy do 30 kwietnia 2015 r późj niż 29 Egzamin zewnętrzny Zaświadcze/ 1

2 oznacze i wymiarowa spoin. metody przygotowania złączy do spawania. kwalifikowa spawaczy. wprowadze do zagadń wytwarzania stali. złącza spawane blach. spawalność stali. skurcz, naprężenia, odkształcenia. zgodności spawalnicze. przegląd procesów spawania. bezpieczna praca na montażu. kontrola i badania. zapew jakości w spawalnictwie. budowa i użytkowa urządzeń do spawania gazowego, typowe parametry. materiały dodatkowe do spawania. złącza spawane rur. materiały inne niż stale stopowe. przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń. normy spawalnicze. 200 godzin praktycznych: Szkole praktyczne: instruktaż stanowiskowy budowa i użytkowa urządzeń do spawania MAG materiały dodatkowe do spawania charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry budowa i użytkowa urządzeń do spawania TIG elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania charakterystyka spawania TIG oraz typowe parametry praktyczna nauka spawania Samochodowych Kształcenia Ustawicznego 20 mechatronik pojazdów blacharz samochodowy mechanik pojazdów elektromechanik pojazdów budownictwa maja i ferie zimowe książeczka spawacza, europejskiego spawacza metodą 135- MAG, 141- TIG (IS Gliwice lub miecki TUV) 2

3 2. kurs spawacza gazowego Łączna liczba godzin 120 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) 30 godzin teoretycznych: bezpieczeństwo i higiena pracy. bezpieczna praca ma hali produkcyjnej. materiały dodatkowe do spawania. spawa w praktyce. oznacze i wymiarowa spoin. metody przygotowania złączy do spawania. kwalifikowa spawaczy. wprowadze do zagadń wytwarzania stali. złącza spawane blach. spawalność stali. skurcz, naprężenia, odkształcenia. zgodności spawalnicze. przegląd procesów spawania. bezpieczna praca na montażu. kontrola i badania. zapew jakości w spawalnictwie. budowa i użytkowa urządzeń do spawania gazowego, typowe parametry. materiały dodatkowe do spawania. złącza spawane rur. materiały inne niż stale stopowe. przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń. normy spawalnicze. 90 godzin praktycznych: instruktaż stanowiskowy praktyczna nauka spawania Technicznych Kształcenia Ustawicznego 5 2 (grupy mechanik monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych tak umowy do 30 kwietnia 2015 r późj niż 29 maja, po zajęciach lekcyjnych i ferie zimowe zewnętrzny książeczka spawacza i europejskiego spawacza metodą 311 3

4 Łączna liczba godzin 20 umowy do 31 grudnia 2014 r. 3. Budownictwo energooszczędne i odnawialne źródła energii 15 godzin teoretycznych: budynki energooszczędne i pasywne, rodzaje odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaika, procedury wyliczeń 5 godzin praktycznych: rodzaje odnawialnych źródeł energii - prezentacja możliwości na modelach i w praktyce Kształcenia Ustawicznego 6 1 budownictwa późj niż 30 stycznia 2015 r. i po zajęciach lekcyjnych. zaświadcze 4. Kurs SEPuprawnia do 1 KV Łączna liczba godzin godzin teoretycznych: E (eksploatacji): Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej, zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia; D(dozoru) Przepisy w zakresie przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz dysponowania mocą, Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń z Technicznych Energetycznych 30 4 (grupy elektronik elektryk informatyk elektronik tak umowy do 31 grudnia 2014 r. późj niż 30 stycznia 2015 r. i po zajęciach lekcyjnych zewnętrzny (świadectwo kwalifikacyjne do 1 kv) 4

5 uwzględm zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, Przepisy w zakresie eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń, Przepisy dotyczące budowy sieci, urządzeń i instalacji oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać te sieci, instalacje i urządzenia, Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego z uwzględm udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska, Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci 15 godzin praktycznych: E(eksploatacji): Wykonywa prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, udziela pierwszej pomocy; D(dozoru) Zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych. Zasady wykonywania prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, wymagane przepisami budowy i normami 5

6 II część organizacja kursów językowych dla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie L p Rodzaj kursu kurs języka angielskiego z elementami języka branżowego oraz egzaminem KET (poziom A2) kurs ologii lotniczej w języku angielskim Tematyka kursu Łączna liczba godzin godzin: Leksyka: człowiek, rozkład dnia, zakupy, zdrowie, zdrowy tryb żucia, hobby, dom, uczucia, sport, transport, podróżowania, pogoda, praca (ze szczególnym uwzględm branży i zawodów: elektryk, informatyk, ślusarz, operator obrabiarek skrawających) Gramatyka: rzeczowniki policzalne i policzalne, Past Simple, Past Continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania), czasowniki frazalne, zastosowa i stopniowa przymiotników i przysłówków, strona bierna, czasy przyszłe, czasy teraźjsze, czasowniki modalne, zaimki (ilościowe, względne, osobowe, dzierżawcze), formy Gerund i bezokoliczników po określonych przymiotnikach Łączna liczba godzin godzin z lektorem: - specyfika Simplified Technical English 60 godzin na platformie e-learningowej: - budowa i eksploatacja statków powietrznych, ćwiczenia uwzgledniające dokumentację techniczną z możliwością weryfikacji czasu spędzonego na platformie przez kursanta oraz Szkoła Energetycznych Mechanicznych Liczba uczniów Ilość grup Kierunek kształcenia elektryk informatyk ślusarz operator obrabiarek skrawających mechanik lotniczy awionik kursu i rozliczenia umowy do 27 lutego późj niż 31 marca kurs po zajęciach lekcyjnych i które soboty umowy do 30 kwietnia późj niż 29 maja Egzamin zewnętrzny (3- częściowy egzamin) (znajomość procedur Simplified Technical English wg ASD - Badania wstępne Zaświadcze/ University of Cambridge ESOL Examinations 6

7 3. 4. kurs ologii mechanicznej w języku angielskim Kurs języka angielskiego zawodowego ilości wykonanych przez go ćwiczeń, testów, zaliczeń itp. Łączna liczba godzin godzin z lektorem: - specyfika Simplified Technical English 60 godzin na platformie e-learningowej: - budowa i eksploatacja maszyn, ćwiczenia uwzgledniające dokumentację techniczną z możliwością weryfikacji czasu spedzonego na platformie przez kursanta oraz ilości wykonanych przez go ćwiczeń, testów, zaliczeń itp. Łączna liczba godzin Bezpieczeństwo i higiena pracy.2.pierwsza pomoc 3. Podstawowe pojęcia działalności gospodarczej. 4.Sporządza dokumentacji związanej z obsługą podróżnych. 5. Materiały informacyjne dla podróżujących w formie ustnej i pisemnej. 6. przewóz osób chorych, pełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. 7. Praca z materiałem autentycznym - mapy, przewodniki, oferty biur podróży, informatory. 8. Infrastruktura portów i ali - Mechanicznych Spożywczych mechanik mechatronik eksploatacji portów i ali kurs po zajęciach lekcyjnych, 2 razy w tygodniu po 2 godziny i które soboty umowy do 30 kwietnia 2014 r. późj niż 29 maja kurs po zajęciach lekcyjnych, 2 razy w tygodniu po 2 godziny i które soboty umowy do 31 marca późj niż 30 kwietnia 2015 r. week- STE 0 oraz ologia technicznolotnicza) (znajomość procedur Simplified Technical English wg ASD - STE 0 oraz ologia technicznolotnicza) we- wnętrzny 7

8 słownictwo. 9. Ładunki i towary - słownictwo..umiejętność radzenia sobie ze stresem. Łączna liczba godzin 50 endy i ferie zimowe kurs języka włoskiego - poziom podstawowy kurs języka migowego 50 godzin: 1. Pierwsze spotkania. 2. Alfabet włoski, wymowa 3. Odmiana czasowników regularnych. 4. Nazwy potraw i napojów. - ćwiczenia leksykalne. 5. W barze ćwiczenia w słuchaniu, dialogi. 6. Nazwy narodowości ćwiczenia w słuchaniu, dialogi. 7. Rodzajnik określony. 8. Czynności w czasie wolnym. 9. Dove vanno gli amici? - ćwiczenia w słuchaniu.. Liczebniki, nazwy miesięcy i dni tygodnia. 11. Co oferuje hotel? ćwiczenia leksykalne. 12. Potwierdze rezerwacji, problemy w hotelu - dialogi 13. Dove ha prenotato Luca? - ćwiczenia w słuchaniu. 14. Odmiana czasowników regularnych. 15. Pytania o drogę. - ćwiczenia w słuchaniu, dialogi. 16. Podróż, środki transportu słownictwo. 17. Na lotnisku słownictwo. 18. Miasto i zabytki opis swojego miasta. 19. Czas przeszły. 20. Rozmowa telefoniczna - ćwiczenia w słuchaniu. Łączna liczba godzin 60 Kurs języka migowego I stopnia w wymia- Spożywczych Ekonomicznych (grupy 2 (grupy żywienia i usług gastronomicznych kelner hotelarstwa technologii żywności organizacji reklamy kucharz ekonomista handlowiec umowy do 27 lutego późj niż 31 marca i po zajęciach lekcyjnych umowy do 27 lutego znajomość języka włoskiego na poziomie A1 /zaświadcz enia 8

9 rze 60 godzin. Realizowane zagadnia: ogólne problemy osób słyszących; polski język migowy i jego cechy; znaki daktylograficzne; polski alfabet palcowy; znaki statyczne występujące w pozycji klasycznej; znaki statyczne występujące w pozycji odmiennej od klasycznej; znaki dynamiczne; znaki pojęć liczbowych; znaki liczebników głównych. (za wyłączem listopada, bo uczniowie mają praktykę zawodową) późj niż 31 marca i po zajęciach lekcyjnych 9

10 III część organizacja kursów motoryzacyjnych dla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie L p Rodzaj kursu Kurs diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach Kurs wykorzystania informatycznych w diagnostyce systemów wtryskowych w silnikach Tematyka kursu Łączna liczba godzin 30 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) 1. Elektronika w pojazdach (platformy, oprogramowa, diagnostyka) 2. Czujniki i elektroniczne elementy wykonawcze w pojazdach. Diagnostyka przy pomocy testerów i oscyloskopu. 3. Systemy bezpieczeństwa ABS, ASR (cz. 1) 4. Systemy bezpieczeństwa ABS, ASR (Cz. 2) 5. Układy komfortu - klimatyzacja Łączna liczba godzin 30 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) 1. Systemy wtrysku paliwa - układy benzynowe MOTRONIC i FSI (cz.1) 2. Systemy wtrysku paliwa - układy benzynowe MOTRONIC i FSI (cz.2) 3. Systemy wtrysku paliwa Diesel - sterowa EDC 4. System wtrysku diesel - Common Rail (cz.1) Szkoła Samochodowych Samochodowych Liczba ucznió w Ilość grup 3 (grupy 12 Kierunek kształcenia mechatronik pojazdów blacharz samochodowy mechanik pojazdów elektromechanik pojazdów mechatronik pojazdów blacharz samochodowy mechanik Badania wstęp ne kursu umowy do 27 lutego późj niż 31 marca i ferie zimowe umowy do 27 lutego późj niż 31 marca Egzamin Zaświadcze/ zaświadcze

11 3. 4. Kurs mechatroniki w pojazdach Kurs diagnostyki i naprawy układów podwozi 5. System wtrysku diesel - Common Rail (cz.2) pojazdów elektromechanik pojazdów Łączna liczba godzin 24 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) 12 godzin teoretycznych,12 godzin praktycznych 1. Elektronika w pojazdach (platformy, oprogramowa, diagnostyka) 2. Systemy wtrysku paliwa: Jetronic, Motronic, FSI 3. Światłowody, magistrale danych: CAN/LIN i inne (cz.1) 4. Światłowody, magistrale danych: CAN/LIN i inne (cz.2) Łączna liczba godzin 24 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) 12 godzin teoretycznych, 12 godzin praktycznych 1. Układy hamulcowe, diagnostyka i naprawa przy zastosowaniu systemów bezpieczeństwa (ABS, ASR) (cz.1) 2. Układy hamulcowe, diagnostyka i naprawa przy zastosowaniu systemów bezpieczeństwa (ABS, ASR) (cz.2) Samochodowych Samochodowych (grupy 12 mechatronik pojazdów blacharz samochodowy mechanik pojazdów elektromechanik pojazdów pojazdów blacharz samochodowy mechanik pojazdów i ferie zimowe umowy do 27 lutego późj niż 31 marca i ferie zimowe umowy do 27 lutego późj niż 31 marca zaświadcze zaświadcze 11

12 3. Zawiesze samochodowe i układy jezdne (cz.1) 4. Zawiesze samochodowe i układy jezdne (cz.2) i ferie zimowe IV część organizacja kursów handlowych i małego biznesu dla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie L p. 1. Rodzaj kursu kurs obsługi kasy fiskalnej Tematyka kursu Łączna liczba godzin godzin teoretycznych: Zagadnia prawne w zakresie kas fiskalnych - Podstawowe informacje o rodzajach i budowie kas fiskalnych - Zasady stosowania urządzeń fiskalnych - Programowa towarów, grup towarowych, opakowań zwrotnych - Obsługa sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych - Dokumentacja kasy fiskalnej - paragon - raport dobowy - raport okresowy - Wymiana materiałów eksploatacyjnych - Podstawowe zabiegi konserwacyjne. - Systemy kasowe w dużych sklepach (super- Szkoła nr 2 w Rzeszowie Energetycznych Ekonomicznych Ilość grup 15 (grupy Kierunek kształcenia ekonomista elektryk informatyk elektronik energetyk ślusarz operator obrabiarek skrawających ekonomista handlowiec Badania wstępne kursu 30 stycznia późj niż 27 lutego i po zajęciach lekcyjnych, Egzamin brak Liczba uczniów Zaświadcze/ 12

13 2. kurs profesjonalny handlowiec marketach) - obsługa, organizacja i transmisje danych - Współpraca systemów kasowych z komputerami, wagami i czytnikami kodów kreskowych 15 godzin praktycznych: - opracowa wniosku do Urzędu Skarbowego o zwrot kwoty odliczenia z tytułu zakupu kasy, - identyfikowa podstawowych elementów kasy fiskalnej, - instalacja kasy, - podłącza czytnika kodów kreskowych i wagi, - włącza i wyłącza kasjera, - wpłata i wypłata z kasy, - definiowa kodów, klawiszy bezpośrednich, grup, jednostek, wiązań i płatności, - kasowa towarów, wiązań, grup, - wytworze pozycji sprzedaży, - demonstrowa sprzedaży towarów z ilością jednostkową, - demonstrowa sprzedaży towarów z ilością inną niż jednostkowa, - sporządza dokumentacji kasy fiskalnej (paragony i raporty) Łączna liczba godzin godzin teoretycznych: Towar jako przedmiot handlu. Profesjonalny handlowiec - cechy Strategie marketingowe i merchandisingowe. Sposoby prezentacji i i sprzedaży. Profesjonalne urządzenia wspomagające pracę handlowca. Rozpoznawa określonych typów klienta. Komunikacja z klientem i metody pozyskiwania nowych klientów. nr 2 w Rzeszowie 24 2 (grupy 12 ekonomista w tym 6 grup z Zespołu Szkól Ekonomicznych powinno mieć kurs poza listopadem, poważ uczniowie mają praktykę zawodową 27 lutego późj niż 31 marca 13

14 3. Kurs ABC małego biznesu (zakłada, organizacja i prowadze własnego serwisu sam./myjni/z akładu wulkanizacji, itp.) Strategie działania handlowców w stosunku do różnych typów klientów. Budowa długofalowych relacji z klientami. Przygotowa oferty handlowej. Jak poszerzać możliwości sprzedaży. Negocjacje handlowe. Sprzedaż i kontakt po sprzedaży. Dokumentacja związana ze sprzedażą. Stres w pracy zawodowej i sposoby jego redukcji. 25 godzin praktycznych: Skuteczne komunikowa się, rozmowa indywidualna, i rozmów handlowych Budowa relacji i własnej wiarygodności w rozmowie z klientem Negocjacje w praktyce, gry negocjacyjne Skuteczne sposoby na trudnych klientów Składa oferty, finalizowa transakcji Skuteczna rozmowa telefoniczna z klientem Wykorzysta programu komputerowego systemu WF-Mag do ewidencji zamówień i sprzedaży. Łączna liczba godzin 66 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) 66 godzin: 1. Regulacje prawne dla małego biznesu 2. Firma - formy organizacyjne dostępne dla małego biznesu 3. Analiza interesariuszy i biznesplan 4. Zewnętrzne źródła finansowania (fundusze strukturalne, dotacje unijne, kredyty) 5. Zakłada firmy 6. Zasady marketingu, promocja, reklama i PR 7. Zarządza firmą 8. Księgowość firm małego biznesu (podatki, płace, ZUS) Samochodowych 15 1 i po zajęciach lekcyjnych 27 lutego późj niż 31 marca mechatronik pojazdów blacharz samochodowy mechanik pojazdów elektromechanik Przygotowa biznesplanu przez każdego ucznia zaświadcze 14

15 9. Pracownicy w firmie, prawa i obowiązki pracodawcy, ubezpieczenia. Odpowiedzialność przedsiębiorcy pojazdów i ferie zimowe V część organizacja kursów turystycznych dla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie Lp. Rodzaj kursu Tematyka kursu Szkoła Liczba ucznió w Ilość grup Kierunek kształcenia kursu Egzamin Badania wstępne Zaświadcze/ 1. kurs pilota wycieczek połączony z kursem wychowawcy dzieci i młodzieży na koloniach 150 godzin dydaktycznych, w tym 3-dniowy terenowy wyjazd szkoleniowy w grupach -osobowych. Zakres programowy kursu na pilotów wycieczek ma opierać się na programie sformułowanym w załączniku nr do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 roku "w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek" Dz. U. z 2006r. Nr. 15, poz. 4; ychowawcy dzieci i młodzieży na koloniach: -Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. -Organizacja zajęć w placówce wypoczynku. -Planowa pracy wychowawczo - opiekuńczej. -Wychowa fizyczne i sport w placówce wypoczynku. Gospodarczych 30 3 (grupy obsługi turystycznej 27 lutego późj niż 31 marca weeken- dy+3- dniowa wycieczka Zaświadcze ukończenia kursu pilota wycieczek, zaświadcze ukończenia kursu wychowawców dzieci i młodzieży na koloniach 15

16 -Turystyka i krajoznawstwo. -Zajęcia kulturalno - oświatowe i praktyczno - techniczne. -Prace społeczno - użyteczne. -Profilaktyka uzależń. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku. (piątek + weekend) 2. Kurs stewardess Łączna liczba godzin 50 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) 25 godzin teoretycznych: 1. Strefy czasowe UTC. 2. Oznaczenia lotów rejsowych. 3. Charakterystyka samolotów pasażerskich. 4. Konstrukcja statków powietrznych. 5. Pre-flight Check- przegląd przedstartowy kabiny pasażerskiej. 6. Skład załogi. 7. Liczba załogi na dany typ samolotu i ilość pasażerów. 8. Podział obowiązków. 9. Współpraca w załodze- CRM (Crew Resource Management).. Standardy mundurowe w liniach lotniczych. 11. Efekt,, pierwszego wrażenia", elementy wizażu. 12. Służby naziemne- rola i obowiązki. 13. Procedury pokładowe. 14. Pasażerowie- zasady przyjęcia na pokład. 15. Dzieci i mowlęta podróżujące z osobą dorosłą, oraz zwierzęta na pokładzie- zasady przewozu. 16. Tankowa samolotu z pasażerami na pokładzie. 17. Kondycja psychofizyczna, przeciwwskazania medyczne do odbycia lotu. 18. Przygotowa do lotu, odprawa załogi, przepisy celne. Spożywczych 20 2 (grupy eksploatacji portów i ali 27 lutego późj niż 31 marca i ferie zimowe /zaświadcze nia 16

17 19. Standardy obsługi pasażerskiej. 20. Menu samolotowe. 21. Przeprowadza serwisu pokładowego z użyciem sprzętu cateringowego, posiłki załogowe.rozwiązania systemowe-,, Renegade". 22. Współpraca cywilno- wojskowa (COP). 23. ATC- podział przestrzeni powietrznej, przepisy kontroli ruchu lotniczego. 24. Procedury obowiązujące podczas lotu. 25 godzin praktycznych: 1. Rodzaje zapowiedzi pokładowych. 2. Standardy wygłaszania zapowiedzi. 3. Zapowiedzi pokładowe w języku angielskim. 4. Zwroty grzecznościowe. 5. ologia lotnicza. Wyposaże samolotu w języku angielskim. 6. Rozwiązywa trudnych sytuacji w pasażerami- scenki rodzajowe na pokładzie samolotu. 7. Wyposaże awaryjne wybranych typów samolotów. 8. Wyjścia awaryjne- wyposaże. 9. Lądowa awaryjne.. Dekompresja. 11. Wodowa. 12. Inne sytuacje awaryjne mogące wystąpić w czasie lotu. 13. Zasady przeprowadzania prawidłowej ewakuacji. 14. Rola personelu pokładowego przy udzielaniu pierwszej pomocy. 15. Apteczki pokładowe. 16. Pierwsza pomoc w nagłych sytuacjach. 17. Sprzęt awaryjny używany przez personel pokładowy. 18. Wybrane zagadnia z medycyny lotniczej. 19. Stres- panowa nad stresem. 17

18 3. 4. kurs animatora czasu wolnego kurs samoobrony i pierwszej pomocy 20. Jak się zachować gdy zostasz zakładnikiem razem z pasażerami. 21. Komunikacja w załodze- CRM. 22. Odpowiedzialność prawna i moralna. 23. Budowa autorytetu. 24. Przekaza pokładu, wymiana załogi. Łączna liczba godzin godzin Program kim jest animator, predyspozycje zawodowe, funkcje animacji, public relations w animacji, warsztaty pracy z mikrofonem, ruch i aktywizacja ludzi, praca z małymi dziećmi, metodyka i a pracy animatora, gry rekreacyjne, zespołowe gry sportowe, dorośli na wakacjach, klienci trzeciego wieku, psychologiczne aspekty funkcjonowania grupy, konflikty w pracy, sytuacje awaryjne, bezpieczeństwo i higiena pracy. Łączna liczba godzin godzin z pierwszej pomocy : Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego i dziecka, zastosowa AED Układa w pozycji bocznej bezpiecznej Postępowa w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych u dorosłych i dzieci Postępowa w przypadku urazów. Postępowa w przypadku stanów zagrożenia życia. Zagrożenia związane z udzielam pierwszej Gospodarczych nr 2 w Rzeszowie (grupy 5 (grupy 11 obsługi turystycznej ekonomista (klasa prawnopolicyjna) 27 lutego późj niż 31 marca 30 kwietnia 2015 r. późj brak zaświadcze 18

19 pomocy Ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy 25 godzin z samoobrony: rozpoznawania i unikania zagrożeń, właściwa reakcja psychicznej na agresję, zdolność przejmowania kontroli nad zachowam napastnika, postawa, zachowa i porusza się podczas napaści, zapozna z miejscami wrażliwymi na ciele, wykorzysta w obro przedmiotów codziennego użytku, uwalnia się z chwytów, obchwytów oraz duszenia, obrona przed uderzeniami i kopnięciami, obrona w sytuacji szantażu nożem, i obezwładniania przeciwnika podczas napadu, obrona w pozycji leżącej, podstawy psychologii agresji, przepisy prawne związane z obroną koczną. Ćwiczenia praktyczne z samoobrony niż 29 maja 2015 r. czasie lekcji wychowania fizycznego i po zajęciach lekcyjnych 19

20 VI część organizacja kursu operatora obrabiarek sterowanych numerycz CNC dla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie L p. 1. Rodzaj kursu kurs obrabiarek sterowanych numerycz (obrabiarki CNC) Tematyka kursu Łączna liczba godzin 80 Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) Część I-część teoretyczna - 30 godzin BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE Przepisy bhp i ergonomia pracy, Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycz Osie sterowane numerycz Odmiany konstrukcyjne obrabiarek sterowanych numerycz: Punkty charakterystyczne obrabiarki Układy sterowania numerycznego CNC Urządzenia do wymiany narzędzi ZAKRES NIEZBĘDNYCH PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI Podstawy rysunku technicznego Matematyczne podstawy opisu geometrycznego Dokumentacja techniczna Ustala baz obróbkowych Podstawowe metody obróbki skrawam Narzędzia skrawające Parametry skrawania Szkoła Technicznych Energetycznych Liczba ucznió w 30 5 Ilość grup 4 (grupy Kierunek kształcenia mechanik elektronik informatyk elektryk informatyk elektronik energetyk kursu 31 marca późj niż 30 kwietnia październik - grudzień 2014 dwie grupy i styczeńmarzec 2015 Egzamin Badania wstępne Zaświadcze/ 20

21 PODSTAWY PROGRAMOWANIA OBRABIA- REK STEROWANYCH NUMERYCZNIE ISO Wprowadze do programowania Struktura programu sterującego Programowa podstawowych funkcji przygotowawczych Programowa funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami Punkty charakterystyczne narzędzi Cykle stałe Programowa funkcji prędkości obrotowej Programowa funkcji pomocniczych OBSŁUGA PROGRAMU SINUTRAIN Część II- część praktyczna - 50 godzin STEROWANIE CNC SINUMERIK Obsługa techniczna obrabiarki CNC Uruchamia Mocowa narzędzi Ustala wartości korekcji narzędzi Ustala przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego Programowa obrabiarki z wykorzystam sterownika SINUMERIK Programowa cykli stałych Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki Praca na obrabiarce w trybie ręcznym Wykona detalu z programu w trybie automatycznym Kontrola wymiarów Modyfikacja programu obróbczego w sterowniku SINUMERIK STEROWANIE CNC FANUC Obsługa techniczna obrabiarki CNC Uruchamia Mocowa narzędzi Ustala wartości korekcji narzędzi dwie grupy i po zajęciach lekcyjnych 21

22 Ustala przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego Programowa obrabiarki z wykorzystam sterownika FANUC Programowa cykli stałych Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki Praca na obrabiarce w trybie ręcznym Wykona detalu z programu w trybie automatycznym Kontrola wymiarów Modyfikacja programu obróbczego w sterowniku FANUC STEROWANIE CNC HEIDENHAIN Cechy obrabiarki sterowanej numerycz Definicja sterowania numerycznego Układy współrzędnych Sposoby pomiaru narzędzi Sondy pomiarowe narzędzi i przedmiotów obrabianych Programowa ruchów narzędzi (linia, okrąg, linia śrubowa) Podprogramy Elementy programowania parametrycznego Korekcja promieniowa narzędzi Cykle obróbkowe Cykle transformacji Parametry skrawania Eksploatacja narzędzi skrawających Tryby pracy na obrabiarce Uzbraja magazynu narzędzi Pomiar narzędzi przy pomocy sondy pomiarowej Pomiar narzędzi przy braku sondy pomiarowej Ustawia baz obróbkowych Cykle sondy pomiarowej Kalibracja sondy Tworze programów w trybie półautomatycz- 22

23 nym (MDI) Funkcje edytora Symulacja programów Programowa podstawowych elementów geometrycznych Programowa z wykorzystam cykli obróbkowych Tworze podprogramów Definiowa parametryczne (zmienne Q) Procedura bezpiecznego uruchamiania programów Obróbka precyzyjna z dużymi dokładnościami VII część organizacja kursów gastronomicznych, bukieciarstwa, stylizacji i wizażu dla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie L p. 1. Rodzaj kursu kurs baristyczny (dwa stop) Tematyka kursu Łączna liczba godzin 20 I i II stopień: 5 godzin teoretycznych, 15 godzin praktycznych: historia kawy, historia ekspresów do kawy, kawowiec, gatunki kawy, rozpoznawa ziarna, metody zbierania, obróbka ziaren, selekcja ziarna, magazynowa i sposoby palenia, pakowa, główni producenci, Zasada 4M,rodzaje kaw przygotowywanych z espresso, i baristy, obsługa i konser- Szkoła Spożywczych Gospodarczych Liczba ucznió w 0 Ilość grup 11 (gru-py Kierunek kształcenia żywienia i usług gastronomicznych hotelarstwa żywienia i usług gastronomicz- kursu 27 lutego Egzamin Badania wstępne Zaświadcze/ zaświadcze w języku polskim i angielskim 23

24 wacja ekspresu. napoje na bazie espresso, elementy latte Art, proces produkcji kawy, maszyny barowe, parze kawy, napoje kawowe (kawy mlecznej, kawy z czekoladą, alkoholem, deserowej itp.), - metody parzenia kawy, parametry perfekcyjnego espresso, mleko i jego właściwości nych późj niż 31 marca kurs kelnerski kurs barmański Łączna liczba godzin 30 godzin teoretycznych, 20 godzin praktycznych: Program kursu powin obejmować takie zagadnia jak: rodzaje zakładów gastronomicznych, etyka zawodu kelnera, wygląd i prezentacja kelnera, karty menu, etapy obsługi gości w restauracji, serwisy w obsłudze gości - szczegółowa charakterystyka i rodzaje, trudny gość - zajęcia praktyczne, elementy wiedzy psychologicznej, sprzedaż sugestywna, podstawy wiedzy o wi, serwis wina w restauracji, nakrywa i dekoracja stołu, przenosze tac i zastawy stołowej, bielizna stołowa, podawa napojów bezalkoholowych i alkoholowych, przygotowa przyjęć okolicznościowych Łączna liczba godzin godzin teoretycznych, 45 godzin praktycznych: sylwetka barmana, historia miksologii, historia i towaroznawstwo napoi alkoholowych, charakterystyka i klasyfikacja rodzajów alkoholi, rodzaj i prezentacja sprzętu barmańskiego, szkoły barowe, sporządza drinków na bazie różnych alkoholi metodami shaking, stiring, throwing, building, sporządza drin- Spożywczych Gospodarczych Spożywczych (gru-py 7 (grupy żywienia i usług gastronomicznych hotelarstwa technologii żywności kucharz hotelarstwa żywienia i usług gastronomicznych kelner hotelarstwa kucharz lutego późj niż 31 marca 27 lutego w języku polskim i angielskim w języku polskim i angielskim 24

25 4. 5. kurs carvingu kurs organizacji imprez kateringowych ków z kategorii np.: coctails, daisy, higjball, cream drinks, sour, collins, cooler, julep, pickme-up, frozen drinks, mocktails, serwowa napoi mieszanych, striped drinks - przyrządza shotów warstwowych różnymi metodami, classic coctails and modern classic cocktails, zasady prefect serve, garnish - sztuka dekorowania drinków, drinki na bazie świeżych owoców, elementy flair, elementy barmaństwa molekularnego. Łączna liczba godzin Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut ) godzin praktycznych: historia sztuki carvingu narzędzia do carvingu: typy, rodzaje, sposoby używania i konserwacji sposoby zabezpieczania i pielęgnacji wyrzeźbionych prac rzeźbie motywów kwiatowych i innych w owocach i warzywach takich jak: arbuz, melon, dynia, burak, kalarepa, rzodkiew, ogórek, cukinia, marchew i inne tworze dekoracji sztuki carvingu poprzez łącze pojedynczych rzeźb (tworze kompozycji przestrzennej) Łączna liczba godzin 30 8 godzin teoretycznych - działalność usługowa firmy kateringowej, wyposaże techniczne, bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy. 22 godzin praktycznych - planowa i obsługa imprez kateringowych. Gospodarczych Spożywczych Spożywczych 1 1 żywienia i usług gastronomicznych kucharz hotelarstwa żywienia i usług gastronomicznych kelner hotelarstwa technologii żywności cukiernik kucharz żywienia i usług gastronomicznych kelner późj niż 31 marca 31 grudnia 2014 r. późj niż 30 stycznia 31 grudnia 2014 r. zaświadcze zaświadcze 25

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop 1. Kurs Adobe Photoshop poziom podstawowy ma na celu poznanie możliwości programu do obróbki obrazu osobom nie posiadających wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów Kształcenie ustawiczne Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2014 WYDAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 15.10.2014r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Centrum

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 31.12.2011r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej Adres i nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 26.08.2013r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Marcin

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW Publikacja opracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach projektu Pomorski barometr zawodowy diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową.

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Przedstawiam Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Zawody są podzielone na grupy: edukacja: nauczyciel,bibliotekarz, opiekunka dziecięca, pedagogika finanse

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Szkolenia e-learning.,,e-learning nauka na odległośd

Szkolenia e-learning.,,e-learning nauka na odległośd Szkolenia e-learning,,e-learning nauka na odległośd Warszawa 2010 Spis szkoleo -------------------------------------------------------------------------------------------- ECDL podstawy Podstawy technik

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Katalog usług szkoleniowych:

Katalog usług szkoleniowych: BHP Ekspert Katalog usług szkoleniowych: 1. PRAWO PRACY I BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Cena PLN/os.*) 1.1 Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) 3 56 1.2 Szkolenie BHP pracodawców wykonujących zadania

Bardziej szczegółowo