DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,77 1. Wydział GKiM Plan ,00 Wykonanie ,27 Gmina zawarła umowę w dniu 29 maja 2008 roku nr GKiM.XVII /24/08 z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, Świebodzin ul. Wałowa 3 na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe lub roztopowe na terenie miasta i gminy Świebodzin z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2008 r. Zamówienia dokonano zgodnie z Zarządzeniem Nr 170a/B/07 Burmistrza Świebodzina z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu zamówień o wartości poniżej EURO w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie i jednostkach podległych Gminie Świebodzin z zastosowaniem 4 ust. 9 Regulaminu. Umową objęte są n/w rowy Miasto Świebodzin - R-1 ( I kons) - długość rowu 934 mb - R-1 ( II kons) - długość rowu 934 mb - R-1 ( III kons) - długość rowu 934 mb - R-2 - długość rowu 220 mb - R-4 - długość rowu 185 mb - R-5 - długość rowu 48 mb - R-6 - długość rowu 92 mb - R-7 - długość rowu 345 mb - R-7a - długość rowu 23 mb - R-8 - długość rowu 68 mb - R-9 - długość rowu 68 mb - R-12 - długość rowu 120 mb - R-13 - długość rowu 25 mb - R-14 - długość rowu 40 mb - R-14a - długość rowu 25 mb - R-15 - długość rowu 685 mb - R-16 - długość rowu 200 mb - R-18 - długość rowu 224 mb - R-21 - długość rowu 190 mb Miejscowości wiejskie - m. Rusinów - długość rowu 294 mb - m. Borów - długość rowu 530 mb - m. Grodziszcze - długość rowu 450 mb - m. Raków - długość rowu 158 mb - m. Lubinicko - długość rowu 214 mb - m. Ługów - długość rowu 556 mb - m. Gościkowo - długość rowu 260 mb - m. Glińsk - długość rowu 402 mb 1

2 Dnia 19 czerwca 2008 roku Rejonowy Związek Spółek Wodnych zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru wykonanych robót na rowie R1 (I konserwacja) w Świebodzinie. Zakres prac konserwacyjnych obejmował: 1) udrożnienie koryta rowu R1 poprzez odmulenie dna cieku, 2) wykoszenie porostów ze skarp i dna rowu, 3) hakowanie roślin korzeniących w dnie, 4) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, 5) wywóz wydobytych namułów i wykoszonych porostów. Dnia 21 sierpnia 2008 roku zgodnie z zawartą umową GKiM.XVII /2008 z dnia r. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru wykonanych robót na rowie R-1 (II konserwacja), R2, R4, R5, R6 w Świebodzinie oraz rowy o łącznej dł. 450 m w miejscowości Grodziszcz. Protokołem nr 17/Z/2008, 16//Z/2008 i 15/Z/2008 spisanym dnia 22 sierpnia 2008 r. odebrano i potwierdzono wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń wodnych. Dnia 26 listopada 2008 roku zgodnie z zawartą umową GKiM.XVII /2008 z dnia 29 maja 2008 r. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru wykonanych robót na rowie R-1 (III konserwacja), R7, R7a, R8, R9, R12, R 13, R14, R14a, R15, R16, R18, R21 w Świebodzinie oraz rowy w miejscowościach: Rusinów 288m, Borów 530, Raków -158m, Lubinicko 214m, Ługów 556, Gościkowo 260m, Glińsk 402m. Protokołem nr 20/Z/2008 spisanym dnia 02 grudnia 2008 roku odebrano i potwierdzono wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń wodnych. Zgodnie z zleceniem GKiM.XVII /2008 z dnia r. funkcję inspektora nadzoru w zakresie z rozliczeniem ilościowo-kosztowym zadania Konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe z terenu miasta i gminy Świebodzin w 2008 roku pełniła firma AQUA-TECH z Międzyrzecza. Zakładowi Utrzymania Zieleni Ewa Waszak zlecono roboty związane z wykoszeniem 600 m skarp rowu i przycięciem 14 szt. drzew rosnących w skarpie rowu w miejscowości Rzeczyca. Protokołem odbioru robót spisanym dnia 15 grudnia 2008 roku odebrano i potwierdzono wykonanie w/w robót. 2. Wydział GRiOŚ Plan 6.200,00 Wykonanie 2.835,50 W okresie sprawozdawczym z zakresu budowy i utrzymania melioracji wodnych oraz prac porządkowo - pielęgnacyjnych zostały wykonane następujące prace: wykonanie prac pielęgnacyjnych polegających na wycinaniu odrostów, krzaków i konarów drzew i ich spalanie oraz usuwanie kamieni z pobocza dróg na terenie miasta i gminy Świebodzin, czyszczenie krat i przepustów, studzienek oraz udrożnienie rurociągów pod mostami, drogami odprowadzających wody deszczowe i gruntowe na terenie gminy oraz wymiana przykryć włazów, naprawa drogi dojazdowej do budynku nr 17 przy ul. Konarskiego, zrywanie trelinki, niwelacja terenu, koszenie trzciny w stawie i na jego obrzeżach (Raków staw. p. poż.), odbudowa i naprawa muru oporowego podtrzymującego skarpę i płot od strony Lubuskiej Fabryki Mebli (ul. Marynarska), odmulanie rowu odprowadzającego wodę ze stawu, wykopanie rowu i skarpowanie (Raków staw p.poż. nr 2), naprawa studni wód deszczowych przy drodze naprzeciw bloków, podmurowanie włazu (Rzeczyca), zdjęcie kostki polbrukowej położonej na studni kanału deszczowego, ułożenie płyty i podmurowanie włazu, ponowne położenie kostki polbrukowej (Świebodzin, Park Chopina), 2

3 skuwanie betonu na kanale wód deszczowych i rozbicie góry kanału deszczowego; czyszczenie kanału i wywóz nieczystości; ułożenie płyt z betonu (Świebodzin, Park Chopina przy lokalu ARENDA ), przestawianie przesuniętych kręgów studni wód deszczowych szt. 3 (ul. Kozia Rozłogi), czyszczenie studni deszczowych i odpływu wody ze stawu p.poż. w Glińsku, prace ziemne i transport obrzeży, wykonanie wykopów pod obrzeża, niwelacja terenu, transport ziemi na skarpę i usuwanie nieczystości nawiezionych przez mieszkańców, wytyczenie ścieżek spacerowych, miejsca na ognisko oraz placu pod stół do tenisa stołowego, układanie kostki polbrukowej (Lubinicko - park rekreacji i rozrywki), prace ziemne, wykonanie wykopu pod krawężniki i obrzeża, układanie krawężników i obrzeży, prace niwelacyjne (ul. Łużycka), budowa muru z kamieni polnych, niwelacja terenu, siew trawy, sadzenie krzewów przy skarpie (Lubinicko - park rekreacji i rozrywki), czyszczenie wpustów ulicznych i studni instalacji burzowej na terenie miasta, Świebodzin ul. Kolejowa: wykonanie nowego chodnika, poszerzanie, zrywanie starych płyt chodnikowych, niwelacja terenu przy chodniku oraz trawnika, podłączenie rury odpływowej wód deszczowych, Niedźwiady: murowanie studni osadnika wód deszczowych przy drodze gminnej Chociule Lubogóra, droga Grodziszcze Witosław - Glińsk: wycinanie krzewów i konarów drzew na poboczach, droga przez łąki od ul. Konarskiego do ul. Świerczewskiego przy ujęciu wodociągowym, wycinka krzewów i konarów przy rowie odwadniającym, ul. Cegielniana przy Straży Pożarnej: niwelacja terenu na skarpie, Rozdział Spółki wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,00 Przekazano środki finansowe w kwocie ,00zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie zgodnie z umową nr 1/2008 z dnia 11 lutego 2008 roku z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów robót w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych, będących w ewidencji Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej Świebodzin Rozdział Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie 2.897,14 Na Gminie ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia grzebowiska zwłok padłych zwierząt gospodarskich oraz ptaków w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptasiej. W związku z tym Gmina pokrywa koszty utylizacji zwierząt rolników indywidualnych zgodnie z zawartą umową z firmą PROMAROL PLUS Sp. z o.o. w Ciepielówku oraz zgłoszonych na terenie Gminy padłych ptaków, kotów i psów zgodnie z umową zawartą z Zakładem Utrzymania i Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Roman Trzebniak. W okresie sprawozdawczym dokonano utylizacji 1klaczy, 39 szt. zwierząt (kotów, psów itp.) oraz 8 szt. ptaków. 3

4 Rozdział Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,06 1. Sołectwa Plan ,00 Wykonanie ,82 Zakupy artykułów spożywczych, biletów do ZOO (Rozłogi), paliwa, art. Sportowych (Rudgerzowice, Rzeczyca, Chociule), wyposażenia kuchni w świetlicach (Lubogóra, Nowy Dworek) oraz nagród na konkursy (Chociule). 2. Konkurs Estetyczne zagospodarowanie wsi Plan ,00 Wykonanie ,93 Wydatkowanie środków finansowych na Konkurs Estetyczne zagospodarowanie wsi, a mianowicie: gazony kwiatowe na teren wsi Chociule; kwiaty i krzewy na teren wsi Lubinicko. materiałów budowlanych dla sołectwa Chociule, chłodziarek i lodówki dla Rusinowa, sprzętu kuchennego dla Ługowa 3. Konkurs Uhonorowanie najlepiej działającej wsi Plan ,00 Wykonanie ,23 Konkurs uhonorowanie najlepiej działającej wsi: skrzynki rabatowe oraz krzewy na teren wsi Lubinicko, rośliny zielone do gazonów na teren wsi Chociule. 4. Konkurs Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej Plan ,00 Wykonanie ,12 Zakup kwiatów i bonów na artykuły ogrodnicze dla uczestników konkursu. 5. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych Plan ,00 Wykonanie ,96 Zakup materiałów i sprzętu biurowego na potrzeby rozliczeń zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych 6. Bank dziecięcych uśmiechów Plan - 384,00 Wykonanie - 384,00 Zakup materiałów papierniczych dla dzieci z sołectwa Jeziory Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,30 1. Sołectwa Plan ,00 Wykonanie ,43 4

5 Wyjazdy autokarem (sołectwo Rozłogi, Kępsko), wynajem hali sportowej (sołectwo Chociule), usługi fotograficzne, dekoracyjne. 2. Konkurs Estetyczne zagospodarowanie wsi Plan ,00 Wykonanie ,00 Koszty wymiany drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusinów. 3. Wycinka drzew Plan ,00 Wykonanie ,12 W 2008r. wycięto 43 szt. drzew na terenie miasta i gminy Świebodzin oraz przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 180 szt. drzew na terenie miasta i gminy Świebodzin. 4. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych. Plan ,00 Wykonanie ,25 Wykonanie lady biurowej oraz opłaty pocztowe z tytułu wysyłki decyzji i innych pism w sprawie zwrotów dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 5. Bank Dziecięcych Uśmiechów Plan ,00 Wykonanie ,00 Wyjazd dzieci z sołectwa Jeziory do miejscowości Licheń. 6. Pozostałe Plan ,00 Wykonanie ,50 Koszty wyjazdu sołtysów na targi rolnicze w Poznaniu Różne opłaty i składki Plan ,00 Wykonanie ,19 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych Plan ,00 Wykonanie ,19 Kwota ta stanowi sumę zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z wnioskami wystąpiło 66 producentów. 2. Pozostałe Plan ,00 Wykonanie ,00 Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w Świebodzinie oraz ubezpieczenie z tytułu wyjazdu rolników z Gminy Świebodzin na targi rolnicze w Poznaniu. 5

6 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,96 Zakupiono brakujące mapy sytuacyjno-wysokościowe do ewidencji dróg z terenu miasta Świebodzina w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno-Kartograficznym. W dniu roku po przeprowadzeniu procedury zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Gmina zawarła umowę Nr 22/BZP/08 z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego TOMBET Sp. z o.o. z Krzyża WLKP na dostawę materiałów budowlanych: kostka betonowa o grubości 6 i 8cm, obrzeża trawnikowe i krawężniki. Dostawca dostarczał sukcesywnie w/w materiały wg zgłaszanych potrzeb. Zgodnie z umową 8/Z/08 z dnia roku zakupiono żużel z Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świebodzinie na remont dróg wiejskich do następujących miejscowości: Rosin, Nowy Dworek, Lubinicko, Kupienino, Rudgierzowice, Jeziory, Wilkowo, Kępsko, Borów, Gościkowo, Rozłogi. Wykonawca wybrany w trybie zamówienia do euro. Zakupiono cement oraz piasek pod budowane oraz remontowane place i chodniki gminne Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,89 1. Remont wiat na przystankach PKS Plan ,00 Wykonanie ,52 Wykonawca "DROGBUD" ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie robót utrzymaniowych dróg gminnych na terenie gminy Świebodzin zgodnie z umową nr 17/BZP/07, a następnie zgodnie z umową 20/BZP/08 z roku. przeprowadził wymianę szyb na następujących przystankach PKS: w miejscowości Rzeczyca, ul. Sikorskiego, Wojska Polskiego, Świerczewskiego 15,75 m 2. Wyremontowano przystanek w miejscowości Rudgierzowice. 2. Remonty cząstkowe dróg i ulic Plan ,00 Wykonanie ,86 Wykonawca "DROGBUD" ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie robót utrzymaniowych dróg gminnych na terenie gminy Świebodzin zgodnie z umową nr 17/BZP/07, a następnie zgodnie z umową 20/BZP/08 z roku wykonywał następujące prace remontowe: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi na następujących ulicach miasta: 357,87m2: ul. Kilińskiego, Os. Łużyckie (przy bloku nr 35), Poprzeczna, Cegielniana, Słoneczna, Szkolna, Plac Dworcowy, Os. Widok, Zamkowa, Zielona, Skrajna, Mała, Os. Południowe. Remont chodników : ul. Bramkowa 2,00 m 2, ul. Słoneczna 1,00 m 2, Osiedle Łużyckie bud. Nr 3 remont parkingu o nawierzchni asfaltowej 550,0 m2 i naw. z kostki pow. 265,00m 2 ; ulica Szkolna remont chodnika i parkingu pow. 212,70 m 2 ; przebudowa chodnika na Oś. Widok na wysokości poczty; przebudowa chodnika na ulicy Cegielnianej od ul. Brukowej do ul. Zielonej 6

7 Kupienino: remont chodnika o pow. 311,0m 2 z wymianą krawężników długości 264,0mb. Transport gruzu: ul. Za Groblą przy sadzie 24,09m 2, Wyrównywanie istniejącej podbudowy dróg rumuszem z frezowania nawierzchni : ul. Północna 40,00m 3, ul. Okrężna 7,00m 3, ul. Za Groblą 13,00m 3, garaże przy ul. Koziej 7,00m 3, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem: przy ogródkach działkowych Os. Słoneczne - 21,60m Remonty dróg wiejskich Plan ,00 Wykonanie ,51 Wykonawca "DROGBUD" ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie robót utrzymaniowych dróg gminnych na terenie gminy Świebodzin zgodnie z umową nr 17/BZP/07, a następnie zgodnie z umową 20/BZP/08 z r. wykonywał następujące prace remontowe: remont dróg tłuczniem: w m. Jordanowo 6,10m 2, Jeziory 3,80m 2, Rozłogi 4,20m 2, wyrównania istniejącej podbudowy masą bitumiczną: Rozłogi 21,50m 2, Kamionka 9,00m 2, profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych m 2, wyrównanie istniejącej podbudowy rumuszem: w Wilkowie - 52,00m 3, Lubinicko 19,50m 3, Ługów 71,50m 3, Lubogóra 60,00m 3, Borów 6,00m 3, wykaszanie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg na terenie niezadrzewionym: droga Witosław Glińsk - droga Grodziszcze Witosław, - droga Witosław Rusinów, Kupienino dr krajowa nr 2.Ogółem pow m Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,82 1. Składowanie materiałów Plan ,00 Wykonanie ,20 W ramach umowy Nr BZP-4/Z/08 z dnia r. przechowywaniem materiałów budowlanych należących do Gminy Świebodzin zajmował się Zakład Ogólnobudowlany "ARMIL" w Świebodzinie. Wykonawca wybrany jako zamówienie do euro. 2. Zimowe utrzymanie dróg Plan ,00 Wykonanie ,18 W sezonie zimowym 2007/2008 zgodnie z umową Nr 39/BZP/07 z dnia 22 października 2007 roku, a w sezonie 2008/2009 zgodnie z umową Nr 36/BZP/08 z dnia 31 października 2008 roku, akcję zimowego utrzymania i odśnieżania dróg prowadzi PRO-BUD ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego 3. Oznakowanie pionowe i poziome Plan ,00 Wykonanie ,44 Zgodnie z umową nr 20/ BZP/08 z dnia 19 maja 2008 roku Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROGBUD" po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym zajmowało się 7

8 robotami związanymi z utrzymaniem dróg i ulic na terenie gminy w tym oznakowaniem poziomym i pionowym dróg i ulic. W ramach oznakowania poziomego malowano linie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych oraz odtwarzano pasy rozgraniczające jezdnię o łącznej powierzchni 946,0m 2. Oznakowanie dróg: wymiana i montaż słupków do znaków pionowych na ul. Ogrodowej, Kamiennej, Kupieckiej, Os. Łużyckie przy bloku nr 19, Osiedle Widok droga do garaży oraz przy budynku ŚTBS i przedszkolu, ulica Szkolna, m. Grodziszcze, m. Rusinów, m. Glińsk, m. Witosław, Gościkowo 37 szt., montaż znaków pionowych do znaków: ul. Ogrodowa, Kamienna, Kupiecka, Szkolna, 30- go Stycznia, Zielona, Szpitalna- Górna, Os. Łużyckie- całość, m. Rusinów, m. Glińsk, m. Grodziszcze 39 szt. montaż słupków przeszkodowych: ul. Za Groblą - 2 szt. odnowienie oznakowania poziomego - 946,90m 2. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych. Plan ,00 Wykonanie ,64 Opłata w kwocie ,64zł za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej droga dojazdowa do międzygminnego wysypiska śmieci w Jeziorach. Rozdział Towarzystwa budownictwa społecznego 4270 Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,96 W/w środki finansowe zostały wpłacone na konta Wspólnot Mieszkaniowych tytułem zaliczek na fundusz remontowy w częściach wspólnych budynków oraz prac remontowych na częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych rozpoczętych w 2007 roku zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w marcu 2007 roku i prac remontowych ustalonych na 2008 rok zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w 2008 roku Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,38 Zgodnie z zawartymi w dniu 01 marca 2002 roku z Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Świebodzinie umowami o zarządzanie nieruchomością wspólną w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych Rozdział Pozostała działalność Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina administruje 697 mieszkaniami komunalnymi w tym 70 lokalami socjalnymi, oraz zarządza 18 budynkami komunalnymi ze 100 % udziałem. 8

9 Zadania dotyczące udzielenia pomocy mieszkaniowej dla osób oczekujących na wskazanie mieszkania, z uwagi na niewielki odzysk mieszkań zwalnianych do ponownego zasiedlenia nie są realizowane w zadawalający sposób. Prowadzona nadal na szeroką skalę prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego ogranicza możliwości sprawnej realizacji ustalonej listy wytypowanych rodzin do zawarcia umów najmu, ponieważ odzyskuje się mniej lokali. Jednak korzyści wynikające z prywatyzacji są o wiele większe i wpływają m.in. na zmniejszenie wydatków na remonty, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zmniejszenie zadłużenia oraz estetykę budynków wspólnot mieszkaniowych itp. W 2008 roku wprowadzono zmianę wysokości stawki czynszu za lokale komunalne (Zarządzenie nr 317a/B/08 Burmistrza Świebodzina z dnia 06 maja 2008 roku), która obowiązuje od 01 września 2008 oku. Nowa stawka będzie wynosiła 2 zł za 1 m 2 z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających stawkę. Maksymalna stawka nie może przekroczyć kwoty 4 zł za 1 m2. Na 2008 rok ustalano listę wytypowanych rodzin do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne na której ujęto do realizacji 77 wniosków. Poza tym, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, w zakresie pomocy mieszkaniowej Gmina ma obowiązek zapewnienia lokali socjalnych rodzinom lub osobom, które znalazły się w niedostatku. W 2008 roku z listy otrzymało mieszkania zaledwie 6 rodzin, w tym: wskazanie do zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony 5 rodzin, wskazanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 1 rodzina. Ponadto wydano: wskazanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego 1 rodzina, wskazanie lokalu na podstawie wyroku eksmisyjnego 1 rodzina. Dokonano zamiany 2 mieszkań pomiędzy lokatorami. Dla 63 rodzin przedłużono umowy najmu na lokale socjalne (umowy zawierane są na okres 1 roku). Do listy realizacyjnej dopisano 24 rodziny, które zakwalifikowano z wniosków złożonych w 2008 roku. W grudniu 2008 roku dokonano ponownej weryfikacji wniosków oczekujących do realizacji i ostatecznie na liście znajduje się obecnie łącznie 87 rodzin. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku: zawarto 111 umów dzierżawy na pomieszczenia gospodarcze, garażowe oraz ogródki przydomowe, sporządzono 5362 aneksy do umów najmu z tytułu zmiany stawek czynszu, rozliczenia wody i kanalizacji lub zmiany najemcy, przyjęto 218 zgłoszeń dotyczących awarii w mieszkaniach komunalnych (hydraulicznych, gazowych, elektrycznych, kominiarskich, deratyzacji pomieszczeń), wystawiono 57 zleceń na usunięcie awarii, podjęto 950 interwencji w terenie w sprawach: konfliktów między sąsiedzkich, przebywania osób nie zameldowanych, dotyczących nieprzestrzegania regulaminu porządku domowego, wykonania pomiarów pomieszczeń gospodarczych, ogródków itp, sprawdzenia zasadności wniosków lokatorów w sprawie remontów w mieszkaniach komunalnych, przyjęto 641 wniosków od lokatorów dotyczących wymiany okien, drzwi, zawilgocenia i stanu technicznego lokalu, sporządzono z 28 lokatorami ugody na spłatę zadłużenia czynszu w miesięcznych ratach, w ramach cotygodniowych przyjęć w poniedziałki u Zastępcy Burmistrza przyjęto 331 interesantów, podczas dyżurów przy ul. Cegielnianej 2, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przyjął 269 wniosków, skarg oraz interwencji od mieszkańców lokali komunalnych. Gmina co miesiąc przekazywała należności za zarządzanie częściami wspólnymi w 7 wyodrębnionych wspólnotach mieszkaniowych oraz zaliczki na wydatki związane z utrzymaniem lokali tj. energii cieplnej, elektrycznej, zimnej wody, kanalizacji oraz wywozu 9

10 nieczystości stałych i innych. Przekazane w 2007 roku zaliczki zostały rozliczone na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych w I kw 2008 roku. Problemem pozostaje nadal sprawa płatności czynszu przez najemców. Zaległości w opłatach i ilość lokatorów, którzy zalegają z opłatami za mieszkania stale wzrasta. Podjęte w 2008r działania (pisemne wezwania do zapłaty, uzyskane nakazy sądowe i windykacje prowadzone przez komornika) wpłynęły nieznacznie na poprawę sytuacji. Duże grono osób z którymi Gmina spisała ugody na spłatę zadłużenia w ratach nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Wprowadzone w przepisach zmiany dotyczące braku możliwości eksmisji na bruk miały znaczny wpływ na wzrost zadłużenia. Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kończy budowę trzeciego budynku oraz rozpoczęło budowę czwartego budynku na Osiedlu Południowym przewidywany termin zakończenia budowy czerwiec 2009 roku. Rada Miejska w Świebodzinie w dniu 27 marca 2008 roku podjęła Uchwałę Nr XVIII/236/08 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzin na lata zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005, nr 31, poz. 266 z późn. zm) oraz Uchwałę Nr XVIII/237/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w części dotyczącej wysokości dochodów wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy najmu Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,27 Zakupiono artykuły (zamki, wkładki, kłodki) na potrzeby Wydziału GKiM, w celu zabezpieczenia mienia komunalnego oraz materiały instalacyjne, które zostały przeznaczone do usunięcia awarii instalacji gazowej po przeprowadzonej kontroli jej szczelności, wykonania wentylacji zgodnie z zaleceniem kominiarskim przez pracownika Urzędu Miejskiego w lokalach mieszkalnych i budynkach komunalnych : Zakup energii Plan ,00 Wykonanie ,72 Przyznane w budżecie Gminy środki finansowe zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkach komunalnych Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,30 W 2008 roku wykonane zostały następujące prace remontowe: Naprawa awaryjna instalacji elektrycznej: przy Pl. Wolności nr 2/5, 2/3, 17c/6, ul. Poznańska 8/8, ul. Gen. Sikorskiego 7/3, ul. Głowackiego 1/3, ul.1 Maja 6/1, 15, ul. M. Żymierskiego nr 15/1, 17/2, 17/3, 19/2, 24/6, ul. Łąki Zamkowe 10/3a, ul. J. Piłsudskiego 8a/3, 15/1, ul. Łużycka 2/7, ul. Żaków 2a/9, ul. Średnia 2/3, ul. Głogowska 9/6, ul. Łęgowska 2/7, ul. Generała Świerczewskiego 27/2, 76b/45, ul. Mała 1b/3 oraz w miejscowości Borów 17/2. Naprawa awaryjna instalacji sanitarnej w mieszkaniach komunalnych przy ul. Łużyckiej 46 a/38, 46 a/13, Generała Świerczewskiego 11 Roboty ogólnobudowlane, awaryjne przy ul. Kawaleryjskiej 8/3, ul. Marynarskiej 5/1, ul. M. Żymierskiego 24/6, Pl. Wolności 17, ul. J. Piłsudskiego

11 Ponadto w ramach przyznanych przez Radę Miejską środków finansowych na wykonanie remontów w budynkach i mieszkaniach komunalnych wykonane zostały n/w roboty budowlane: usunięcie przecieku dachu budynku komunalnego przy ul. J. Piłsudskiego 38 wykonanie uszczelnienia zaprawą styku komina z dachem z dachówki ceramicznej. rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Wałowej 52, podłączenie budynku nr 24 w m. Wilkowo do sieci ogólnospławnej z wykonaniem sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku, remont mieszkania komunalnego przy ul. 1 Maja 6/2, naprawa dachu budynku gospodarczego w m. Rzeczyca 38, wymieniono stolarkę okienną w mieszkaniach komunalnych przy ul. M. Żymierskiego 13/2 i ul. Łęgowskiej 2/7, zakupiono i zamontowano kuchenkę węglową w mieszkaniu komunalnym przy ul. Łęgowskiej 2/7 pustostan. wykonano remont w mieszkaniach komunalnych (pustostany po zgonie dotychczasowych najemców ) przy ul. Wałowej 36/2, ul. Łęgowska 2/7. wykonano remont mieszkania komunalnego przy ul. Gen. Sikorskiego 6/1 (pustostan) w zakresie: remont podłogi w kuchni, przygotowanie i malowanie sufitów i ścian, dopasowanie i malowanie stolarki drzwiowej i okiennej. wykonano zabudowę płytami gipsowo-kartonowymi ocieplonej wełną mineralną ściany szczytowej oraz poszpachlowano i pomalowano dwa razy farbą emulsyjną pomieszczenie mieszkalne dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Poznańskiej 3/2, wykonano remont podłogi w kuchni w mieszkaniach komunalnych przy ul. Łużyckiej 2/7 i w m. Wilkowo 24/4 oraz remont podłogi w pokoju mieszkanie komunalne przy ul. Generała Świerczewskiego 6/1, naprawiono sufit w łazience w mieszkaniu przy ul. J. Piłsudskiego 9a/1, zabezpieczono szambo przy ul. J. Piłsudskiego 4, wykonano remont elewacji budynku przy ul. J. Piłsudskiego 42, wykonano podbudowę kuchenki kaflowej w mieszkaniu komunalnym przy ul. J. Piłsudskiego 1/1, wykonano przegląd i remont piecy kaflowych w mieszkaniach komunalnych przy ul. Konarskiego 10b/12, ul. Młyńskiej 23/2, Placu Jana Pawła II 5/3, ul. Generała Świerczewskiego 6/5, 8/3, ul. Wojska Polskiego 13 B/5, ul. 1 Maja 1/1, ul. J. Piłsudskiego 1/1 oraz ul. Kościuszki 5/2, wykonano przebudowę piecy w n/w mieszkaniach komunalnych: Plac Jana Pawła II 21/4 1 szt, ul. M. Żymierskiego 24/6 1 szt, ul. M. Żymierskiego 19/4 1 szt, ul. 1 Maja 1/1-1 szt, ul. Gen. Sikorskiego 17/6 1 szt, ul. Konarskiego 19 b/7 2 szt, ul. Wałowa 38/4 1 szt, Plac Wolności 4/4 1 szt, ul. Kawaleryjska 1/6 1 szt, ul. Poznańska 50/4 1 szt, ul. Ogrodowa 8a/8 2 szt, Plac Jana Pawła II 5/8 2 szt, ul. Łęgowska 2/7 1 szt, ul. 1 Maja 15/2 2 szt, ul. Młyńska 23/2 1 szt, Plac Jana Pawła II 20/5 1 szt, ul. Łużycka 29/7 1 szt, wykonano ekspertyzę stanu technicznego kotła CO z instalacjami w lokalu przy ul. Moniuszki 2/1 oraz wymianę kotła CO stalowego z przerobieniem instalacji, wykonano uszczelnienie zaprawą styku komina z dachem z dachówki ceramicznej na budynku nr 38 przy ul. J. Piłsudskiego, wymieniono piec centralnego ogrzewania, naczynie wzbiorcze, zamontowano 3 szt grzejników z blachy stalowej, wykonano przebudowę instalacji wodnej i gazowej, przemontowano naczynie wzbiorcze na strychu w mieszkaniu komunalnym przy ul. Marynarskiej 5/2, wykonano wymianę drzwi wejściowych do mieszkania komunalnego przy ul. Poznańskiej 15/5, podłączono kuchenkę węglową do komina w mieszkaniu komunalnym przy ul. Łęgowskiej 2/7, wykonano zalecenia kominiarskie oraz naprawę rynny dachowej na budynku komunalnym w m. Borów 17, wykonano pomiary ochronne instalacji elektrycznej w budynkach i mieszkaniach komunalnych, 11

12 wykonano remont elewacji frontowej budynku gospodarczego i garaży przy ul. Cegielnianej 2, wykonano naprawę pokrycia papowego oraz obróbek blacharskich na budynkach komunalnych przy ul. Cegielnianej 2 i Poznańskiej 2 z wywozem urobku i utylizacją papy asfaltowej, wykonano i zamontowano furtkę przy ul. Cegielnianej 2, wykonano malowanie farbą olejną bram wjazdowych do garaży w budynku gospodarczym przy ul. Cegielnianej, zamontowano okienka stalowe w ilości 2 szt. oraz uzupełniono brakujące szyby w magazynie przy ul. Cegielnianej 2, rozebrano pomieszczenia gospodarcze 2 szt. zlokalizowane przy ul. Kawaleryjskiej 8-10, wykonano roboty elektryczne (montaż wyłącznika WG p.poż, założenie linii WLZ, wykonanie badań instalacji) w budynku komunalnym w m. Jordanowo 82, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zabezpieczenie skarpy i przejścia dla pieszych po rozbiórce pomieszczeń gospodarczych przy ul. Głogowskiej 11, wymieniono stolarkę okienną w systemie 50/50 w n/w mieszkaniach komunalnych; ul. 1 Maja 12/3 2 szt, ul. Kolejowa 8 b/2 3 szt, ul. Generała Świerczewskiego 30/9 3 szt, ul. Wałowa 38/6 3 szt, ul. Konarskiego 10 d/11 2 szt Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,98 W marcu 2008 roku została zawarta umowa z Zakładem Kominiarskim Zdzisława Kawy z Niesulic na wykonanie usługi w budynkach będących w całości własnością Gminy Świebodzin polegającej na: rocznym systematycznym czyszczeniu przewodów kominowych (dymowych 4 razy, spalinowych - 2 razy, wentylacyjnych 1 raz) kanałów łączących paleniska (piec) z przewodami kominowymi, z wyłączeniem rur stalowych łączący piec bezpośrednio z przewodem kominowym oraz wybieranie sadzy z otworów kominowych wraz z jej uprzątnięciem z budynku komunalnych będących w całości własnością Gminy Świebodzin, przeprowadzeniu rocznej okresowej kontroli w budynkach komunalnych w zakresie sprawdzenia stanu technicznego sprawności przewodów kominowych i podłączeń wraz z dostarczeniem protokołów z kontroli i graficzną inwentaryzacją przewodów kominowych w poszczególnych budynkach. wykonaniu zgłaszanych przez Urząd Miejski przeglądów stanu technicznego kuchni i piecy kaflowych ze sporządzeniem protokołu, wykonaniu zgłaszanych przez Urząd Miejski dodatkowych przeglądów przewodów wentylacyjnych w celu wskazania miejsca podłączenia wentylacji dla pomieszczeń w lokalach komunalnych. Umowa obowiązywała od dnia 14 marca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Wykonano deratyzację w budynku komunalnym przy ul.1 -go Maja 15, będącym w 100% własnością Gminy Świebodzin oraz mieszkaniu komunalnym przy ul. Generała Świerczewskiego 6/1. Po zgonie najemców uporządkowano mieszkania komunalne przy ul. Łęgowskiej 2/ oraz ul. Generała Świerczewskiego 6/1. Wykonano pielęgnację dwóch drzew rosnących przy ul. Generała Świerczewskiego 39 i Cegielnianej Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan ,00 Wykonanie ,93 Problemem pozostaje sprawa zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin eksmitowanych z lokali spółdzielni mieszkaniowej i innych, którym Sąd przyznał uprawnienia do lokali 12

13 socjalnych. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Gmina miała obowiązek wypłaty odszkodowań dla Spółdzielni za to, że nie dostarczyła eksmitowanym lokatorom spółdzielni lokali socjalnych. Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc odszkodowanie dla Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z orzeczonym uprawnieniem do ich otrzymania zajmującymi lokale Spółdzielni Mieszkaniowej. Miesięcznie jest to kwota około zł (dotyczy to około 6-7 rodzin nie wnoszących opłat za zajmowany w ŚSM lokal mieszkalny). Aktualnie na wskazanie lokali socjalnych oczekuje jeszcze 14 rodzin zajmujących dotychczas lokale spółdzielcze. W 2008 roku z uwagi na brak lokali socjalnych nie wskazano żadnego lokalu dla oczekujących na wykonanie eksmisji z lokali spółdzielni mieszkaniowej. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,39 W dniu r. w trybie zapytania o cenę podpisano umowę nr 10/BZP/08 z Usługi geodezyjne Jan Klorek na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych obejmujących teren na południe od drogi wojewódzkiej nr 276 o pow. ok. 77ha, która została wykonana w terminie. W dniu r. podpisano umowę nr BZP/9/08 z mgr inż. arch. Julitą Zdrzalik- Rogóż na pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W dniu 30 września 2008r. została uchwalona zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Słonecznej w Świebodzinie, Uchwałą nr XXIV/296/2008 Rady Miejskiej w Świebodzinie. Plan obowiązuje od dnia r. Plan opracowany został w oparciu o umowę z dnia r. nr 8/BZP/07 ze ŚMIETANKA Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosław Śmietanka z Wrocławia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie, w obrębie czwartym, w rejonie ulicy Sobieskiego i Koziej, opracowywany zgodnie z umową nr 12/BZP/08 z dn r. zawartą w trybie przetargu nieograniczonego z Biurem Urbanistyki i Architektury sp. z o.o. w Jeleniej Górze uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas III oraz zgody Marszałka Województwa na przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych oraz na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy IV. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 276, opracowywany zgodnie z umową nr 11/BZP/08 z dn r. zawartą w trybie przetargu nieograniczonego z Biurem Urbanistyki i Architektury sp. z o.o. w Jeleniej Górze - uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas III oraz zgody Marszałka Województwa na przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych o ogólnej powierzchni 1,23ha oraz na cele nierolnicze gruntów klasy IV. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie w obrębie drugim w rejonie ulic: Kawaleryjska, 30 Stycznia, Walki Młodych, Wałowa, Aleja 700-lecia, opracowywany zgodnie z umową nr 49/BZP/07 z dn r. zawartą w trybie negocjacji bez ogłoszenia z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góry- ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (termin r.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie w obrębie drugim w rejonie ulicy Konarskiego, Strugi Świebodzińskiej, ul. Grzybowej i Alei 700-lecia,opracowywany zgodnie z umową nr 49/BZP/07 z dn r. 13

14 zawartą z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góryogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (termin r.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w III obrębie Świebodzina przy ul. Sobieskiego, opracowywany zgodnie z umową nr 49/BZP/07 z dn r. zawartą z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góry- ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego wraz z prognoza oddziaływania na środowisko (termin r.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Ługów na północ od obwodnicy Świebodzina, opracowywany zgodnie z umową nr 49/BZP/07 z dn r. zawartą z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góry - ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego wraz z prognoza oddziaływania na środowisko (termin r.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w II obrębie Świebodzina przy ul. Poznańskiej, opracowywany zgodnie z umową nr 49/BZP/07 z dn r. zawartą z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góry- ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego wraz z prognoza oddziaływania na środowisko (termin r.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Grodziszcze, opracowywany zgodnie z umową nr 49/BZP/07 z dn r. zawartą z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góry - ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego wraz z prognoza oddziaływania na środowisko (termin r.). Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i sportowo rekreacyjnej w Świebodzinie, opracowywany zgodnie z umową nr 49/BZP/07 z dn r. zawartą z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góry - ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (termin r.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzin, opracowywany zgodnie z umową nr 19/BZP/08 z dn r. zawartą w trybie przetargu nieograniczonego z Biurem Urbanistyki i Architektury sp. z o.o. w Jeleniej Górze uzyskano wymagane uzgodnienia projektu w/w planu miejscowego. Zmiana Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina w zakresie lokalizacji terenów usługowych i kultu religijnego - w dniu r. podpisano z Biurem Urbanistyki i Architektury sp. z o.o. umowę nr 36/Z/08 na wykonanie projektu zmiany jako zamówienie do euro. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin obejmująca: teren położony na południe od południowej obwodnicy Świebodzina w obrębie Chociule oraz teren działek nr 17/25 i 17/27 w obrębie Lubinicko, opracowywana zgodnie z umową nr 27/Z/08 z dn r. zawartą z Biurem Urbanistyki i Architektury sp. z o.o. w Jeleniej Górze- projekt zmiany studium został wysłany do uzgodnień. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego całego terenu miasta i gminy Świebodzin opracowywana zgodnie z umową nr 5/BZP/08 z dn r. zawartą w trybie przetargu nieograniczonego z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góry. W dniu r. podpisano umowę z Bogdanem Rogóż prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne KAPITOL architekt Bogdan Rogóż na sporządzenie koreferatu dot. Projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy dla całego obszaru miasta i gminy w granicach administracyjnych. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych 14

15 Plan ,00 Wykonanie ,40 Dokumentacja geodezyjna oraz wyceny nieruchomości Do wykonania zlecono następujące prace: wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych sprzedawanych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu: 70 szt., wycenę działek pod budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, niezbędnych do wyliczenia opłaty za grunt przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych: 60 szt., wycenę działek zabudowanych i niezabudowanych: 15 szt., wycenę prawa użytkowania wieczystego w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste: 262 szt., wycenę nieruchomości gruntowych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: 29 szt., wykonanie wykazu zmian gruntowych: 45 szt., podział działek zabudowanych i niezabudowanych: 30 szt.. Mapy, wypisy i wyrysy księgi wieczyste, opłaty notarialne Do wykonania zlecono następujące prace: wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie: 1162 szt., wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych oraz map ewidencyjnych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie: 34 szt., opłaty sądowe za odpisy, sprostowania oraz zakładanie ksiąg wieczystych, pokrycie kosztów notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości na rzecz Gminy Świebodzin: nieruchomość oznaczona geodezyjnie działką nr 5/4, położona w I obrębie miasta Świebodzin przy ul. Świerczewskiego akt notarialny Rep. A Nr 27/2008 z 4 stycznia 2008 roku; nieruchomości oznaczone geodezyjnie działkami nr 10/33 oraz 8/17, położone w obrębie Wilkowo akt notarialny Rep. A. Nr 2293/2008r. z dnia 5 lutego 2008 roku; nieruchomość oznaczona geodezyjnie działką nr 795/26, położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Łużyckim akt notarialny Rep. A. Nr 6163/2008r. z dnia 12 czerwca 2008roku; nieruchomości oznaczone geodezyjnie działkami nr 141/22 (Grodziszcze), 575/16 (Glińsk Witosław), 164/1 (Jeziory), 68/5 (Podlesie), 74/1 (Rozłogi) oraz 166/3 (Rzeczyca) akt notarialny Rep. A. Nr 12112/2008 z dnia 18 lipca 2008 oku; nieruchomość oznaczona geodezyjnie działką nr 186, położona w I obrębie miasta Świebodzin pryz ul. Strzeleckiej akt notarialny Rep. A. Nr 8270/2008r. z dnia 24 lipca 2008 roku; nieruchomości oznaczone geodezyjnie działkami nr 86/17 (Borów), 299 (Świebodzin, ul. Wojska Polskiego), 8/14 oraz 182/9 (Wilkowo) akt notarialny Rep. A. Nr 15499/2008 z dnia 18 września 2008 roku; nieruchomość oznaczona geodezyjnie działką nr 373/14, położona w I obrębie miasta Świebodzin na os. Widok akt notarialny Rep. A. Nr 10183/2008r. z dnia 25 września 2008 roku; nieruchomości oznaczone geodezyjnie działkami nr 74/5 (Jeziory), 65/2 (Kępsko) oraz 14/1 (Wilkowo) akt notarialny Rep. A. Nr 21009/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku. Rozdział Cmentarze 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia. Plan ,00 Wykonanie ,02 dokonano zakupu wody pitnej i środków bhp, zakupiono ubrania robocze i buty ochronne, na okres zimowy i letni oraz koszule flanelowe dla pracowników fizycznych cmentarza, 15

16 zakupiono obuwie, koszule i kamizelki do ceremonii pogrzebowej dla asysty pogrzebowej, zakupiono kombinezony jednorazowe ekshumacyjne i kombinezony ochronne przeciw biologiczno chemiczne dla ekshumacji do paru lat od daty pochowania, zakupiono posiłki regeneracyjne za okres styczeń marzec i listopad - grudzień zakupiono rękawice robocze Wynagrodzenia bezosobowe Plan ,00 Wykonanie ,60 W styczniu 2008 roku zostały podpisane umowy zlecenia z Zarządcami Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanym na terenie n/w miejscowości wiejskich : Cmentarz Komunalny w m. Jordanowo Cmentarz Komunalny w m. Lubinicko Cmentarz Komunalny w m. Jeziory Cmentarz Komunalny w m. Chociule Zakup materiałów i wyposażenia. Plan ,00 Wykonanie ,67 W ramach przyznanych środków finansowych w 2008 roku zakupiono: akcesoria pogrzebowe - trumny - z PPHU PTAK-POL z Niwisk Górnych oraz krzyże i obudowy grobów - z Zakładu Stolarskiego Ewy Żarskiej z Otynia; miotły brzozowe do zamiatania alejek; paliwo do karawanu, samochodu dostawczego Lublin, samochodu VW T5 karawan, kosiarek, nożyc spalinowych i młota spalinowego; rękawiczek ochronnych lateksowych, artykuły gospodarcze jak: ręczniki papierowe, płyny do mycia szyb, podłóg, wc, szmatki, gąbki, ściereczki, wiadro z mopem do Biura Cmentarza, odświeżacz powietrza na Dom Pogrzebowy, płyny do pielęgnacji drewna (trumny), podajnik do ręczników papierowych, elementy plastikowe (rura, kolanko) do naprawy wc w pomieszczeniu socjalnym przy Biurze Cmentarza, sztuczne wieńce i wiązanki do biura cmentarza komunalnego i komunalnego domu pogrzebowego, jedna duża gaśnica do magazynu akcesoriów oraz dwie małe samochodowe do samochodów karawan polonez i dostawczy Lublin, sprężyny do stelaża nagrobnego, krzyże nagrobne metalowe, litery samoprzylepne do wyklejania tabliczek nagrobkowych, worki foliowe na szczątki i odpady niebezpieczne, worki plastykowe na zwłoki i na trumny, szpicak do młota spalinowego, klej biurowy do wyklejania klepsydr, mikrofon do nagłośnienia w kaplicy cmentarnej, głowice do kranów na cmentarzu, kłódki do wymiany na bramach wyjazdowych cmentarza w Świebodzinie, akumulatorek do ładowania baterii do mikrofonów bezprzewodowych, aktualizację do zbioru przepisów Cmentarz w prawie i praktyce żyłkę tnącą, głowicę żyłkową i smar do przekładni do kos spalinowych, części do samochodów użytych podczas napraw, pilarkę do drewna, świece ołtarzowe, tabliczki nagrobne, taśmę ostrzegawczą do zaznaczenia drzew przeznaczonych do wycinki, plastelinę florystyczną do mocowania wiązanek na trumnie, 16

17 tablicę korkową do biura cmentarza, dywaniki gumowe do samochodu VW T5 karawan, stojaki pod trumny do Domu Pogrzebowego, farby, pędzle, sznur murarski i wapno hydratyzowane, kwiaty i dekoracje dla honorowych obywateli Świebodzina, tłuczeń do utwardzenia alejki między kwaterami K i J, wkład blaszany do trumny do przewozu zwłok po ekshumacji, podest nagrobny składany do obsługi ceremonii pogrzebowych na cmentarzach wiejskich, opony zimowe z felgami do samochodu Vw T5 karawan, pozostałe drobne rzeczy jak: trzonki drewniane do narzędzi, szpadel, łopaty, siekierę, folie budowlana do zabezpieczania nagrobków podczas kopania, żarówki, pastę do butów, baterie alkaliczne do mikrofonów, haczki dla skazanych odpracowujących zasądzone godziny, odśnieżacze plastikowe Zakup usług remontowych. Plan ,00 Wykonanie ,31 dokonano naprawy rozrusznika w samochodzie dostawczym Lublin dokonano naprawy silnika, naprawy układu zasilania, wymiany rury wydechowej, czyszczenia tłoczków hamulcowych, wymiany hamulców tarczowych i pomiaru szczelności wnętrza cylindrów w samochodzie polonez karawan, dokonano zaprogramowania funkcji hamowania silnikiem i sprawdzenia stanu akumulatorów w pojeździe Melex, dokonano wymiany uszczelki głowicy, wymontowania i wyrównania płaszczyzny głowicy, klejono blok silnika i wymieniono przewody paliwa w samochodzie polonez karawan, dokonano naprawy młota spalinowego, wykonano naprawę i malowanie ogrodzenia oraz bram i furtki wejściowej na Cmentarzu Komunalnym w m. Jordanowo Zakup usług pozostałych. Plan ,00 Wykonanie ,92 wykonano wizytówki dla Komunalnego Domu Pogrzebowego, świadczono usługi w zakresie wywozu odpadów stałych z cmentarza komunalnego w Świebodzinie, dokonano wycinki uschniętych drzew oraz przycinki drzew liściastych i suchych gałęzi drzew iglastych na kwaterach A,B,C,D,E,G oraz K Centrum na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie, dokonano wycinki i pielęgnacji drzew liściastych i iglastych na kwaterach F,H,K,J i L wywieziono odpady niebezpieczne po ekshumacjach, przeprowadzono badania techniczne samochodów polonez karawan i dostawczy Lublin, wyczyszczono obrusy na ołtarz w kaplicy, wykonano pokrowce na siedzenia do samochodu VW T5 karawan Zakup usług remontowo konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Plan 610,00 Wykonanie 610,00 Wykonano opracowanie dotyczące konserwacji ołtarza w kaplicy cmentarnej w zakresie: Program prac konserwacyjnych ołtarza pw. Ukrzyżowania Pańskiego w kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie. Opracowanie wykonane zostało przez Pracownię Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki GOREK RESTAURO s.c. z Warszawy. 17

18 DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan ,00 Wykonanie ,13 Wypłata diet dla radnych. Wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,54 Zakup materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady, turnieje, zawody itp. Zakup materiałów dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Doroczne spotkanie sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,40 Turniej radnych, wynajem autokaru, wywołanie zdjęć, ogłoszenia, Szkolenie wyjazdowe sołtysów, Oprawa dokumentów. Rozdział Urzędy gmin 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Plan ,00 Wykonanie ,50 Zakup środków bhp (mydło, herbata, papier toaletowy, ręczniki, ubrania robocze, okulary ochronne). Środki wydatkowano też na materiały biurowe, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży Wynagrodzenie bezosobowe Plan ,00 Wykonanie ,16 Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zleceń, umów o dzieło ( Okolice Najbliższe, obsługa muzyczna uroczystości w USC) Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,88 Zakup opału do urzędu miejskiego, paliwa do samochodu LUBLIN, zakupy dla sekretariatu, materiały biurowe, kwiaty na uroczystości związane z obchodem świąt państwowych i branżowych oraz na potrzeby USCiSO, nagrody dla uczniów szkół w związku z organizowanymi konkursami, zakup prenumeraty czasopism (Dzienniki Ustaw, Dzienniki Urzędowe, Monitory Polski i orzecznictwa), zakup druków, artykułów chemicznych, częściowa wymiana oświetlenia, zakup farb i materiałów do odnawiania pomieszczeń biurowych, zakup posiłków regeneracyjnych, wody pitnej, zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarek laserowych. 18

19 4260 Zakup energii Plan ,00 Wykonanie ,98 Zakupiono energię elektryczną, wodę, energię cieplną do UM i ratusza i opłacono koszty utylizacji ścieków Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,90 Naprawa i konserwacja kserokopiarek, konserwacja sieci elektrycznej, konserwacja maszyn, klimatyzacji, naprawa i konserwacja komputerów i drukarek oraz zegara na wieży ratuszowej, usuwanie awarii, remont sanitariatów, remont pomieszczeń biurowych. W rezultacie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zwarto umowę nr 26/BZP/08 na remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzinie. Umowa została ujęta w środkach, które nie wygasają z upływem 2008 roku Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,82 Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, dzierżawa kanalizacji kablowej Dialogu, opłaty telefoniczne, usługi drukarskie (druk opłaty targowej i plakatów, oprawa dzienników, dokumentacji biura rady), obsługa muzyczna uroczystości Złote gody, oprawa i renowacja ksiąg USCiSO, opłaty pocztowe i kurierskie, opłaty bankowe, badanie walizki kasowej, nagrody dla jubilatów USCiSO, ogłoszenia w prasie, usługi fotograficzne, obsadzanie kwiatami terenu urzędu i ratusza, montaż rolet, przegląd i regeneracja gaśnic, wykonanie pieczątek, zakup flag, abonamenty za aktualizację oprogramowania, abonamenty dostępowe, utrzymanie domen, serwis informatyczny, konserwacja oprogramowania, prace wdrożeniowe, opieka nad programami, polisy serwisowe na oprogramowanie, hosting i inne zakupy Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan ,00 Wykonanie ,17 Zakup usług do sieci Internet, w tym koszty ponoszone przez gminę z tytułu bezpłatnego Internetu dla mieszkańców. Usługa typu HOT-Spot umożliwiająca bezpłatny dostęp do Internetu mieszkańcom Gminy Świebodzin została zrealizowana w miesiącu października 2008 roku Zakup usług obejmujących tłumaczenia Plan 3.000,00 Wykonanie 2.700,00 Opłata za tłumacza języka niemieckiego, za tłumaczenia korespondencji USCiSO (tłumacz przysięgły) Podróże służbowe krajowe Plan ,00 Wykonanie ,02 Zwrot kosztów podróży krajowych i diet związanych z delegacją oraz wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych. 19

20 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, programów licencjonowanych Plan ,00 Wykonanie ,70 Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek i komputerów, naprawa i wymiana części w sprzęcie komputerowym, zakup programu antywirusowego, zakup licencji oprogramowania Ewidencji Przestrzennej. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenie bezosobowe Plan ,00 Wykonanie ,04 Opłata za umowy zlecenia osób pełniących obowiązki kierowców oraz gospodarzy jednostek OSP odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie. Ilość umów 7szt Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,02 Zakup paliwa do pojazdów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego jednostek OSP. wozy bojowe średnie GBA2,5/16. 2 szt. wozów bojowych lekkich GLM-8 8 szt. pomp pożarniczych typu PO-5 6 szt. pomp pożarniczych typu M8/8-1 6 szt. agregat prądotwórczy z masztem 1 szt. pompa pływająca Niagara 1 szt. piła spalinowa 1 szt. Zakup części zamiennych oraz artykułów niezbędnych do eksploatacji pojazdów. Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontów remiz OSP Jordanowo, Rusinów, Glińsk, Rzeczyca, Rudgerzowice, Rosin. Prace wykonano przez członków OSP. Zakup akumulatorów (wymiana starych) OSP Rzeczyca, OSP Rudgerzowice. Zakup węży tłocznych atestowanych i pilarek spalinowych (OSP Rusinów i Jordanowo), materiałów szkoleniowych bhp i p.poż dla strażaków czynnych biorących bezpośrednio udział w akcjach ratowniczych. Zakup uzupełniający sprzętu podręcznego do gaszenia lasu i likwidacji pogorzelisk (tłumice, łopaty, szpadle, grabie, miotły) Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Plan 1 000,00 Wykonanie 640,00 Zakup uzupełniający zużytych i przeterminowanych opatrunków oraz leków do apteczek pierwszej pomocy znajdujących się na wyposażeniu wozów bojowych OSP zostanie zrealizowany w miesiącu wrzesień Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,16 Wykonano przeglądy techniczne oraz naprawy pojazdów. 20

UCHWAŁA NR XX/245/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/245/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XX/245/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 879 UCHWAŁA NR XXX/448/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 31 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 879 UCHWAŁA NR XXX/448/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 879 UCHWAŁA NR XXX/448/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzin na lata 2013-2017.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2017 r. Poz. 4059 UCHWAŁA NR XLVI/299/17 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie,,wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 czerwca 2017

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 czerwca 2017 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2017 r. Poz. 1616 UCHWAŁA NR XLV/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

Dział Wyszczególnienie Kwiecień Maj Czerwiec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział Wyszczególnienie Kwiecień Maj Czerwiec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2006 roku Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2006 roku Dział Wyszczególnienie Kwiecień

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 502 021,00 4 502 021,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 502 021,00 4 502 021,00 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIII/137/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA 2013-2017 1. Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2008 roku DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 5426 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

LIMIT FUNDUSZU PŁAC NA ROK Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA na rok 2017

LIMIT FUNDUSZU PŁAC NA ROK Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA na rok 2017 Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA na rok 2017 Przedkładamy Państwu plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA na rok 2017 obejmujący fundusz płac, eksploatację, fundusz remontowy oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 3000 UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 r. Plan na 2007 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXII/542/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXII/542/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 czerwca 4 r. Poz. UCHWAŁA NR LXII/54/4 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia marca 4 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XI.87.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA 2016-2020 Rozdział 1 CELE PROGRAMU 1. 1. Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2016-2026 (wg. stanu na 31 grudnia 2016 roku) Świebodzin, marzec 2017 rok 1 Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 296 UCHWAŁA NR XXIV/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 18 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/2016 RADY GMINY ANDRZEJEWO. z dnia 24 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/2016 RADY GMINY ANDRZEJEWO. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 3444 UCHWAŁA NR XIV/88/2016 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1778 SPRAWOZDANIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO BZURA z wykonania budżetu za rok 2011 Budżet Związku Międzygminnego BZURA

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WIELGIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2016 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz. 5676 UCHWAŁA NR XXVII/246/2016 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.

UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 2 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 2 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2012-2016". Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/2017 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 14 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 3/2017 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 14 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 3/2017 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach)

Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.331.2017 z dnia 08.12.2017 r. Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach) Lp. Nazwa Kwota Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/276/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 listopada 2017 r.

Wrocław, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/276/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz. 4988 UCHWAŁA NR XXXIX/276/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVI/350/2013 Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r.

U C H W A Ł A Nr XXXVI/350/2013 Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r. U C H W A Ł A Nr XXXVI/350/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/134/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 26-704 Przyłęk Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2009 r.) -1 965,20 PLN I.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BIELAWA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BIELAWA NA LATA WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BIELAWA NA LATA 2013-2017 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielawa na lata 2013-2017, został sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2009 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku ...Załącznik Nr 11...do Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Słupsku...z dnia 1.2.11. Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku I. WYDATKI GMINY - MIASTA SŁUPSK Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Kwota 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 7 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/276/2014 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 7 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/276/2014 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 1499 UCHWAŁA Nr XXXI/276/2014 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 września 2017 r. Poz. 4120 UCHWAŁA NR XXXVI/287/17 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/226/17

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 6563 UCHWAŁA NR 220/XXV/2016 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I

I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I Załącznik nr l do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pan Konrad

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/303/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/303/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 kwietnia 217 r. Poz. 225 UCHWAŁA NR XXVII/33/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 marca 217 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok

Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 197 663,00 2 197 663,00 01095 Pozostała działalność 1 082 185,00 1 082 185,00 4110 Składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia. komunalnego Gminy Świebodzin. na dzień 31.12.2013 rok

Informacja o stanie mienia. komunalnego Gminy Świebodzin. na dzień 31.12.2013 rok Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świebodzin na dzień 31.12.2013 rok Świebodzin, marzec 2014 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świebodzin na dzień 31 grudnia 2013 roku Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r.

U C H W A Ł A NR XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r. U C H W A Ł A NR XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranowo w latach 2017-2025. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo