PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r."

Transkrypt

1 PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu r. Lp. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Grafika i animacja 2D w reklamie (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe InDesing) Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów AutoCad, Autodesk Inventor Programowanie aplikacji mobilnych w języku JAVA dla systemu Android Szkolenie komputerowe rozszerzone od podstaw Programowanie w języku PHP - grafika reklamowa Corel Draw, Adobe Photoshop - modelowanie 2D - obsługa programu Adobe InDesign - rysowanie w układach współrzędnych - omówienie narzędzi do rysowania 2D i do zmiany projektu - przygotowanie projektów konstrukcyjnych - wymiarowanie, rysowanie, edycja i operacje na bryłach - uzyskiwanie płatków, przekrojów, przenikań brył - obsługa programu Autodesk Inventor - wprowadzenie do systemu Android - podstawowe komponenty aplikacji - zasoby w systemie (rodzaje zasobów graficznych i ich przechowywanie) - budowanie i modyfikowanie aplikacji - zapisywanie danych użytkownika - operacje w tle - komunikacja aplikacji z usługami zewnętrznymi - komunikacja z systemem - funkcje telefonu, konta i synchronizacja - lokalizacja, przydatne biblioteki zewnętrzne - publikacja aplikacji - działanie, zastosowanie komputerów i ich elementów - obsługa systemu Windows, pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej - wprowadzenie do języka PHP - umieszczanie skryptów na stronach www - podobieństwa do innych języków programowania - podstawy składni (operacje na danych, podstawowe struktury i operatory) - instrukcje, tablice, formularze, podstawowe funkcje - przenoszenie zmiennych w obrębie serwisu www - praca z bazami danych Liczba miejsc Planowany termin realizacji I VI nabór I III nabór VIII nabór III - nabór VII I I Przewidywany czas trwania ok.240 godz. ok. 8 tyg. ok.200 godz. ok.180 godz. ok. 6 tyg. ok.120 godz. ok.80 godz. ok. 3 tyg. Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przewidziane, dobra znajomość obsługi komputera, wyobraźnia przestrzenna, uzdolnienia plastyczne., znajomość obsługi komputera oraz podstawy rysunku technicznego. informatyczne. b.w. informatyczne. Egzamin zewnętrzny Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia Źródło finans.

2 6. Programowanie w języku C++ 7. Excel rozszerzony od podstaw Podatkowa książka przychodów i rozchodów Obsługa księgoworachunkowych programów komputerowych - wprowadzenie do języka C++ (etapy tworzenia programu, edytor środowiska) - podstawy zapisywania programu - struktura programu - zmienne i stałe, funkcje wejścia/wyjścia - operatory i wyrażenia, operator warunkowy - instrukcje, funkcje, tablice - programowanie obiektowe - projektowanie aplikacji dla środowiska graficznego - różne typy danych i sposób ich wprowadzania - zmiana danych w arkuszu - wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem różnego typu funkcji, formuł - zaawansowane formuły, typy szablonów - formatowanie niestandardowe - funkcje matematyczne, statystyczne, tekstowe, wyszukiwania, logiczne, daty, czasu i zagnieżdżone - zaawansowane filtry, funkcje związane z filtrowaniem - tworzenie i modyfikacja wykresów prostych i złożonych - opcje importu, praca z bazami danych - tabele przestawne i wykresy przestawne - tworzenie, edycja oraz uruchamianie makr - grafika w arkuszu Excel - zabezpieczenia arkuszy i skoroszytu hasłem - posługiwanie się dokumentami księgowymi, realizacja operacji księgowych - prowadzenie dokumentacji płacowej, podatkowej, ZUS - obsługa programów OPTIMA, PŁATNIK, SYMFONIA, KaPeR - rozliczenia z ZUS, sporządzanie i rozliczania listy płac, dokumentacja kadrowa w programie PŁATNIK - ewidencja, obsługa zdarzeń gospodarczych, ewidencja i rozliczenia podatkowe, wykonywanie zestawień, rejestru, bilansu, rachunku zysków i strat, bilans otwarcia, ewidencja operacji gospodarczych - obsługa programu KaPeR - przesyłanie danych z programu SYMFONIA, KaPeR do programu PŁATNIK Szkolenie nie będzie realizowane I VIII I VIII I VII ok.80 godz. ok. 3 tyg. ok.150 godz. ok. 6 tyg. ok.120 godz. ok.200 godz. informatyczne., dobra znajomość obsługi komputera. ekonomiczne. ekonomiczne lub wyższe kierunkowe, doświadczenie w księgowości.

3 Księgowość i kadry w małej firmie Specjalista ds. zamówień publicznych Merchandising z obsługą komputera Przedstawiciel handlowy + moduł języka angielskiego 14. Obsługa sklepu internetowego - przepisy z zakresu podstaw finansów przedsiębiorstwa, zasad prowadzenia ewidencji kadrowo-księgowej - wybrane przepisy prawne, fundusze w przedsiębiorstwie - naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac - rozliczenia z budżetem i ZUS-em - praktyczne zastosowanie komputerowych programów księgowo-kadrowych - warunki udziału w postępowaniu, SIWZ - dokumentacja przetargowa, wadium - podwykonawstwo w zamówieniach publicznych - praktyczne aspekty sporządzania oferty - zamówienie uzupełniające i dodatkowe - wykluczenie z postępowania, odrzucanie ofert - merchandising istota, strategie - kształtowanie przestrzeni handlowej - psychologia zachowań klienta - efektywne wykorzystanie powierzchni wystawienniczej w sklepie - kategoryzacja asortymentu, towaroznawstwo - obsługa kas fiskalnych, terminali kart płatniczych - obsługa programów komputerowych wykorzystywanych w handlu - techniki sprzedaży, prezentacja produktu - typy komunikacji międzyludzkiej, negocjacje, telemarketing, analizy sektora sprzedaży - prawne uregulowania sprzedaży - obsługa programu handlowego - moduł języka angielskiego (ok.0h) - Internet jako źródło informacji - charakterystyka działania sklepu internetowego - marketing internetowy - dostępne narzędzia informatyczne do zarządzania sklepem internetowym - obróbka grafiki i tekstów na potrzeby sklepu internetowego - wprowadzanie i modyfikacja asortymentu do sklepu - zarządzanie i realizacja zamówień - rynek firm kurierskich VII VI nabór I I VI nabór I ok.240 godz. ok. 8 tyg. ok. 150 godz. ok. 150 godz. ok. 250 godz. ok. 8 tyg. ok. 120 godz. ekonomiczne. Wykształcenie wyższe., preferowane osoby z doświadczeniem w zawodzie sprzedawcy., aktualne prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera, predyspozycje do pracy z klientem., znajomość obsługi komputera, predyspozycje do pracy z klientem. ROP WP

4 Marketing internetowy od podstaw promocja firmy w Internecie Fakturzysta z obsługą komputera Kosztorysowanie robót budowlanych z wykorzystaniem programów Zuzia, Norma Pro Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych, użytkowych programów komputerowych oraz kasy fiskalnej Kierowca operator wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem Monter urządzeń energii odnawialnej - kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energii odnawialnej - istota marketingu internetowego - narzędzia i formy promocji - skuteczność i efektywność e-marketingu - pozycjonowanie i optymalizacja stron internetowych - tworzenie struktur społecznościowych w Internecie - analiza najnowszych trendów w e-marketingu - wystawianie faktur i paragonów - nowoczesne techniki sprzedaży - przepisy dotyczące reklamacji i gwarancji towarów, inwentaryzacja - obsługa programów komputerowych służących do wystawiania faktur - podstawy towaroznawstwa - definicje, pojęcia, przepisy prawne z zakresu kosztorysowania - zasady i podstawy kosztorysowania, sporządzanie dokumentacji kosztorysowej - sporządzanie kosztorysów z wykorzystaniem programów komputerowych (w 2 programach) - typy, budowa, obsługa wózków - programy magazynowo księgowe, dokumentacja magazynowa - powierzchnie magazynowe - przyjmowanie, wydawanie towarów - obsługa kasy fiskalnej - podstawy teoretyczne urządzeń energii odnawialnej - budowa, rodzaje, zasada działania urządzeń energii odnawialnych - instalacja, konserwacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz innych urządzeń energii odnawialnej - zasady inwestowania i opłacalność urządzeń energii odnawialnej - eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kv Szkolenie nie będzie realizowane VI VIII II nabór III nabór III nabór I I ok. 120 godz. ok. 140 godz. ok. 140 godz. ok. 160 godz. ok. 89 godz. ok. 3 tyg. ok. 150 godz. informatyczne. zasadnicze zawodowe, znajomość obsługi komputera. budowlane, znajomość obsługi komputera. zasadnicze zawodowe, znajomość obsługi komputera. b.w. Wykształcenie min, zasadnicze zawodowe, podstawowa znajomość zagadnień odnawialnych źródeł energii. - - zaświadczenie UDT - - zaświadczenie UDT - gr. I

5 Szkolenie autoryzowanego montera instalacji fotowoltaicznych Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1kV Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie + egzamin czeladniczy Monter izolacji budowlanych + egzamin czeladniczy z uprawnieniami montażysty rusztowań budowlanomontażowych metalowych - podstawy teoretyczne systemów fotowoltaicznych - budowa, rodzaje, zasada działania systemów fotowoltaicznych - projektowanie, instalowanie i uruchamianie systemów fotowoltaicznych - konserwacja i serwisowanie systemów fotowoltaicznych - zasady inwestowania i opłacalność sprzedaży energii - eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kv - zasady działania, budowa oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej - instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia - wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych - dokumentacja budowlana, materiałoznawstwo - wykonywanie ścianek działowych z różnych materiałów, obudowa pionów i urządzeń sanitarnych - nakładanie gładzi gipsowych - zasady wykonywania tynków, okładzin, malowanie ścian, sposoby układania płytek - wykonywanie i rodzaje posadzek - plac budowy i jego organizacja - narzędzia, urządzenia i sprzęt do ręcznego i mechanicznego wykonywania izolacji - technologie wykonywania izolacji wodochronnych, termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych - ocieplanie ścian budynków - zasady konserwacji, naprawy i demontaż izolacji - dokumentacja techniczna oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych - konstrukcja rusztowań budowlano montażowych z rur stalowych oraz systemowych - zasady montażu i demontażu rusztowań - kontrola stanu technicznego rusztowania III nabór VI nabór V VIII I ok. 120 godz. ok. 40 godz. ok. 2 tyg. ok. 280 godz. ok. 9 tyg. ok. 360 godz. ok. 12 tyg. Wykształcenie min, zasadnicze zawodowe, podstawowa znajomość zagadnień odnawialnych źródeł energii. Wykształcenie min, zasadnicze zawodowe. - gr. I - gr. I - czeladnicze w zawodzie - czeladnicze w zawodzie -zaświadczenie i książka operatora maszyn roboczych

6 25. Cieśla szalunkowy Operator programista CNC ze znajomością rysunku technicznego i technologii obróbki skrawaniem Spawacz spoin pachwinowych blach i rur w metodzie TIG. Spawacz spoin czołowych blach oraz czołowych rur w metodzie TIG Spawacz spoin pachwinowych blach i rur w metodzie MAG. Spawacz spoin czołowych blach w metodzie MAG Recepcjonista + moduł języka angielskiego - składowanie elementów deskowania indywidualnego i szalunków systemowych - sporządzanie przedmiaru robót związanych z wykonaniem i montażem elementów szalunków - wykonywanie obróbki elementów drewnianych - montowanie i demontowanie szalunków systemowych - montowanie i rozbieranie deskowania indywidualnego - transportowanie ręczne i mechaniczne deskowania indywidualnego oraz szalunków systemowych - wykonywanie innych konstrukcji drewnianych na budowie - sporządzanie, analiza rysunku technicznego pod kątem realizacji obróbki na obrabiarkach CNC - programowanie tokarek CNC - metodyka dokonywanych pomiarów - obsługa obrabiarek CNC wraz z doborem narzędzi, parametrów skrawania - rysunek techniczny - technologia obróbki skrawaniem - rola, znaczenie i funkcjonowanie recepcji w hotelu - wizerunek recepcjonisty, kod ubraniowy - psychologiczne aspekty obsługi klienta - savoir-vivre w relacjach z klientem - style korespondencji w wersji polskiej i europejskiej - ochrona danych osobowych - komputerowe wspomaganie stanowiska pracy - moduł języka angielskiego (ok.0h) 15 II/III nabór III nabór VII nabór I VIII nabór VII VIII nabór ok. 200 godz. ok. 6 tyg. ok. 2 godz. ok. 296 godz. ok. tyg. ok. 220 godz. ok. 260 godz. ok. 9 tyg. techniczne, znajomość rysunku technicznego, znajomość podstaw obsługi komputera., znajomość języka angielskiego. w stopniu podstawowym, osoby komunikatywne. - egzaminu spawacza - książka spawacza z aktualnym wpisem - egzaminu spawacza - książka spawacza z aktualnym wpisem

7 Profesjonalna pokojowa w hotelu + moduł języka angielskiego Profesjonalna organizacja imprez okolicznościowych z elementami cateringu Prawo jazdy kat. C z egzaminem oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C, C1, C+ E, C1+E - podstawowe zasady sprzątania (sprzątanie pokoju, metody ścielenia łóżka i dekorowania pokoju) - utrzymanie czystości w obiektach - rodzaje i typy podłóg - środki chemiczne, ich rodzaje i zastosowanie - kontrolowanie i ocena jakości wykonanej pracy - wyposażenie i przygotowanie do pracy pokojowej w hotelu - zasady savoir vivre etyka w pracy pokojowej - komunikacja z gośćmi - moduł języka angielskiego (ok.0h) - zasady kalkulacji finansowej i produktowej - przygotowywania karty menu, - aranżacji tematycznej miejsca i otoczenia imprezy - zasady profesjonalnej obsługi kelnerskiej - catering VI I VII nabór I nabór ok. 260 godz. ok. 9 tyg. ok. 150 godz. ok. 190 godz. ok. 6 tyg. zasadnicze zawodowe. zasadnicze zawodowe. Aktualne prawo jazdy kat. B, ukończony 21 rok życia. 33. Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C, C1, C+E, C1+E ok. 140 godz. ok. 4 tyg Aktualne prawo jazdy kat. C wydane po r., ukończony 21 rok życia Logistyk/spedytor międzynarodowy + moduł języka angielskiego Pracownik odnowy biologicznej WELLNESS i SPA - obowiązujące przepisy - planowanie, organizacja procesów transportowych w relacji krajowej i międzynarodowej, łańcuch dostaw, czas pracy kierowców i załóg - umowa przewozu, ubezpieczenie w transporcie - narzędzia informatyczne w logistyce i spedycji - standardy identyfikacji ładunków w procesach przewozowych, elektroniczne platformy logistyczne - moduł języka angielskiego (ok.0h) - masaż dłoni i stóp - klasyczny, relaksacyjny - zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp - zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała - profilaktyka przy defektach i schorzeniach kończyn dolnych i górnych - podologia - aromaterapia, fitoterapia, terapie oparte na zmysłach - masaże i pielęgnacja ciała - zabiegi modelująco-wyszczuplające, detoksykujące, ujędrniające - obsługa nowoczesnej aparatury kosmetycznej II nabór I ok. 330 godz. ok. 11 tyg. ok. 330 godz. ok. 11 tyg. (preferowane wyższe), dobra znajomość obsługi komputera, podst. znajomość języka angielskiego. kosmetyczne.

8 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej Kurs designu i stylizacji wnętrz - rysunek techniczny i podstawy projektowania architektonicznego - projektowanie wnętrz z ergonomią - materiałoznawstwo i wzornictwo przemysłowe - rysunek odręczny - projektowanie z wykorzystaniem komputera IV, VI nabór I II nabór I VI ok. 280 godz. ok. 9 tyg. ok. 245 godz. ok. 8 tyg. ok. 200 godz., predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu. Ukończone 21 lat, wykształcenie min. lub ukończone gimnazjum, niekaralność. plastyczne. 39. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy Szkolenie realizowane zgodnie z programem MPiPS I ok. 80 godz. ok. 3 tyg. Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zarejestrowane w PUP. zaświadczenie wydane przez PUP 40. Szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne 159 Osoba, która uprawdopodobni, że szkolenie to zapewni jej uzyskanie odpowiedniej pracy lub innej pracy zarobkowej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu. Ogłoszenia o rekrutacji kandydatów na poszczególne szkolenia będą zamieszczane na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej urzędu (w zakładce Aktualności Nabór na szkolenia) Szkolenia proponowane w przedmiotowym planie będą realizowane według kolejności wskazania w oparciu o posiadane środki finansowe. Zaplanowane szkolenia mogą ulec zmianie w związku z bieżącym monitorowaniem i analizą informacji o wolnych miejscach pracy zgłaszanych przez pracodawców. Terminy realizacji poszczególnych szkoleń ze względu na konieczność stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych mogą ulec przesunięciu. W planowanych szkoleniach mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy. Źródło finansowania szkolenia oraz specyfika kursu mają wpływ na kryteria kwalifikowania kandydatów. Osoby zainteresowane udziałem w powyższych szkoleniach proszone są o kontakt w Centrum Aktywizacji Zawodowej, Rzeszów, al. Batalionów Chłopskich 7 pok. 2, tel , , , ,

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach

Bardziej szczegółowo

Szkolenia e-learning.,,e-learning nauka na odległośd

Szkolenia e-learning.,,e-learning nauka na odległośd Szkolenia e-learning,,e-learning nauka na odległośd Warszawa 2010 Spis szkoleo -------------------------------------------------------------------------------------------- ECDL podstawy Podstawy technik

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 15.10.2014r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2014 WYDAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów Kształcenie ustawiczne Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych

Bardziej szczegółowo

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW Publikacja opracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach projektu Pomorski barometr zawodowy diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 26.08.2013r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Marcin

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 31.12.2011r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej Adres i nr

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop 1. Kurs Adobe Photoshop poziom podstawowy ma na celu poznanie możliwości programu do obróbki obrazu osobom nie posiadających wykształcenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo