Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY, CHCĘ BYĆ POTRZEBNY 2. KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT usługi szkoleniowe DODATKOWE PRZEDMIOTY usługi szkolenia zawodowego, 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych w następującym zakresie: Część 1 Profesjonalny handlowiec Część 2 - Kasjer obsługa kasy fiskalnej Część 3 - Opiekun/ka środowiskowy/a Część 4 - Pracownik gastronomii Część 5 - Pracownik ochrony Część 6 - Operator koparko-ładowarki Część 7 Magazynier - obsługa wózków widłowych Część 8 - Stylista/ka paznokci Część 9 - Fryzjer/ka Część 10 Pracownik gospodarczy z uprawnieniami do obsługi urządzeń elektroenergetycznych do 15 KV Część 11 Konserwator terenów zielonych z uprawnieniami do obsługi urządzeń elektroenergetycznych do 15 KV Część 12 - Pracownik administracyjno- biurowy z elementami księgowości Część 13 Florysta/-ka Część 14 Spawacz Część 15 Brukarz Część 1 - Profesjonalny handlowiec 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 5 osób umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu handlowca. 1) rola sprzedawcy, rynek, typologia klientów, 2) techniki sprzedaży, 3) zasady komunikacji z klientem, 4) proces sprzedaży, 5) analiza potrzeb klienta, 6) prezentacja oferty, 7) elementy negocjacji,

2 8) obsługa urządzeń oraz programów wykorzystywanych w handlu. 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 90 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) 6. Uczestnicy w ramach szkolenia wyrabiają książeczkę sanepidu oraz minimum sanitarne. Część 2 Kasjer - sprzedawca 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 12 osób umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu kasjera - sprzedawcy. 1) kulturę zawodu, 2) organizację pracy, 3) techniki sprzedaży 4) podstawowe pojęcia fiskalne 5) rodzaje urządzeń fiskalnych, elementy ich budowy oraz obsługa 6) sprzedaż na kasie fiskalnej 7) obrót towarami zwrotnymi 8) kody kreskowe, podatek od wartości dodanej, 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 18 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) 6. Uczestnicy w ramach szkolenia wyrabiają książeczkę sanepidu oraz minimum sanitarne. Część 3 - Opiekun/ka środowiskowy/a 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 11 osób 2. Celem szkolenia jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie umiejętności umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu Opiekuna/ki środowiskowego/wej. 1) gerontologia, 2) dietetyka, 3) higiena i pielęgnacja, 4) system pomocy społecznej. 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 90 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) 6. Uczestnicy w ramach szkolenia wyrabiają książeczkę sanepidu oraz minimum sanitarne. Część 4 - Pracownik gastronomii 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 8 osób umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu pracownik gastronomii. 1) organizacja punktu gastronomicznego 2) technologia produkcji kulinarnej 3) elementy organizacji usług catering 4) profesjonalna obsługa klienta, obsługa kas fiskalnych 5. zasady higieny w procesie produkcji i obrotu żywnością Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 90 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) 6. Uczestnicy w ramach szkolenia wyrabiają książeczkę sanepidu oraz minimum sanitarne.

3 Część 5- Pracownik ochrony 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 6 osób. umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu pracownika ochrony. potwierdzony wydaniem stosownych uprawnień oraz certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Sposób przeprowadzenia egzaminu oraz wzór i tryb wydawania licencji pracownika ochrony musi być zgodny z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 1) ogólnoprawny 2) ochrony osób 3) ochrony mienia 4) samoobrony i technik interwencyjnych 5) medyczny 6) wyszkolenia bojowego 5. Uczestnicy w ramach szkolenia wyrabiają książeczkę sanepidu oraz minimum sanitarne. 6. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 120 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) W przypadku uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do zdobycia licencji I stopnia szkolenie powinno zostać wydłużone do 245 godzin. Część 6 Operator koparko - ładowarki 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 3 osób umożliwiających samodzielną obsługę koparko-ładowarki. 1) budowa koparko-ładowarki, 2) technologia robót z użyciem koparko- ładowarki, 3) roboty przygotowawcze w robotach ziemnych, 4) organizacja pracy w zakresie robót ziemnych, 5) technologia pracy koparko ładowarką, 6) metody wykonywania wykopów i nasypów, 7) bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach ziemnych 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 180 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) dla 1 uczestnika szkolenia, w tym zajęcia teoretyczne oraz praktyczne 6. Całkowity koszt szkolenia uwzględnia kosztem egzaminu oraz koszt badań lekarskich, niezbędnych do wykonania przed przystąpieniem uczestnika do szkolenia. Część 7 Magazynier z obsługą wózków widłowych 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 14 osób umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu magazyniera. przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzony wydaniem stosownych uprawnień oraz certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia. 1) organizacja prac magazynowych, 2) podstawy obrotu magazynowego 3) obsługę kas fiskalnych, 4) obieg dokumentów handlowych, 5) wystawianie dokumentów magazynowych, 6) typy stosowanych wózków; 7) budowa wózka;

4 8) poznanie czynności operatora wózka; 9) wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa; 10) wiadomości z zakresu BHP; 11) wiadomości o Dozorze Technicznym; 12) praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózkowym 13) minimum sanitarne 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 110 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) 6. Całkowity koszt szkolenia uwzględnia kosztem egzaminu oraz koszt badań lekarskich, w tym testów psychologicznych niezbędnych do wykonania przed przystąpieniem uczestnika do szkolenia. Część 8 Stylistka paznokci 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 4 osób umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu stylisty paznokci. 1) manicure kosmetyczny, 2) pedicure kosmetyczny, 3) manicure SPA 4) pedicure SPA 5) wzornictwo lakierowe, żelowe i akrylowe 6) stylizacja paznokci metodą akrylową 7) stylizacja paznokci metodą żelową UV, 8) manicure hybrydowy 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 80 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) 6. Uczestnicy w ramach szkolenia wyrabiają książeczkę sanepidu oraz minimum sanitarne Część 9 - Fryzjer/ka 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 3 osób umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu fryzjera/ki. 1) zasady prawidłowej pielęgnacji włosów 2) strzyżenie i modelowanie 3) trwała ondulacja 4) farbowanie włosów i belejage; 5) fryzury okolicznościowe [koki itp.] 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią pracownię wyposażoną w sprzęt fryzjerski, materiały [farby i inne preparaty fryzjerskie] oraz modeli, na których będą ćwiczyły kursantki. 6. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 150 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) 7. Uczestnicy w ramach szkolenia wyrabiają książeczkę sanepidu oraz minimum sanitarne Część 10 - Pracownik gospodarczy z uprawnieniami do obsługi urządzeń elektroenergetycznych do 15 KV 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 5 osoby. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do samodzielnego wykonywania zawodu pracownika gospodarczego oraz czynności związanych z obsługą urządzeń elektroenergetycznych do 15 KV. przeprowadzony przez SEP, potwierdzony wydaniem stosownych uprawnień oraz certyfikatu

5 potwierdzającego ukończenie szkolenia. 1) zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń i instalacji; 2) zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń instalacji i sieci; 3) zasady i warunki wykonywania prac kontrolno- pomiarowych i montażowych; 4) zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej i umiejętność udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej; 5) instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 80 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut), w tym zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Całkowity koszt szkolenia uwzględnia koszt egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz oraz Dz. U. z 2005r. Nr 141, poz 1189) Część 11 - Konserwator terenów zielonych z uprawnieniami do obsługi urządzeń elektroenergetycznych do 15 KV 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 6 osób 2. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do samodzielnego wykonywania zawodu konserwator terenów zielonych oraz czynności związanych z obsługą urządzeń elektroenergetycznych do 15 KV. 1) BHP na stanowisku roboczym, I pomoc przedlekarska 2) warunki zagospodarowania terenów zieleni, przygotowanie podłoży, dobieranie terminu siania, sadzenia, przygotowanie kwietników do obsadzenia i sadzenie kwiatów, prace pielęgnacyjne upraw, nasadzeń starych drzew 3) sposoby i środki ochrony roślin, rodzaje nawozów oraz ich zastosowanie 4) cięcie i formowanie żywopłotów 5) odczytywanie projektów budowy sadów i terenów zieleni 6) zasady użytkowania oraz obsługi elektronarzędzi stosowanych w ogrodnictwie 7) zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń i instalacji; 8) zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń instalacji i sieci; 9) zasady i warunki wykonywania prac kontrolno- pomiarowych i montażowych; 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 120 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) 6. Całkowity koszt szkolenia uwzględnia koszt egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz oraz Dz. U. z 2005r. Nr 141, poz 1189) Część 12 Pracownik administracyjno biurowy z elementami księgowości 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 14 osób. 2. Celem szkolenia jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie umiejętności umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu pracownika administracyjnego. 1) elementy prawa administracyjnego 2) czynności biurowe 3) obsługa urządzeń biurowych tj.: automatyczne sekretarki, telefaksy, skanery, drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice

6 4) ogólne zasady prowadzenia rachunkowość 5) zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów 6) zasady ewidencji w księgach rachunkowych 7) podatki oraz rozliczenia z budżetem 8) rozliczenia ZUS 9) komputerowe programy finansowo-księgowe 10) operacje gospodarcze i ich ewidencja 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 120 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) Część 13 Florysta/-ka 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 3 osób. 2. Celem szkolenia jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie umiejętności umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu florysty. 1) Materiałoznawstwo roślinne 2) Materiałoznawstwo nieroślinne 3) Kulturowe podstawy florystyki 4) Środki wyrazu twórczego 5) Kompozycje florystyczne 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 90 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut), w tym zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Część 14 - Spawacz spawanie stali metodą MIG - MAG 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 3 osób. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do samodzielnego wykonywania czynności związanych ze spawaniem stali metodą MIG MAG 1) procesy spajania i pokrewne spawaniu; 2) rysunek techniczny; 3) materiały podstawowe; 4) materiały dodatkowe; 5) podstawy elektrotechniki; 6) urządzenia i sprzęt do spawania; 7) technika i technologia spawania; 8) niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych 9) przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa; 10) konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie 11) bhp i p. poż przy pracach spawalniczych 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 120 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut), w tym zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Część 14 - Brukarz 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 3 osób.

7 2. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do samodzielnego wykonywania zawodu brukarz. 1) szkolenie bhp 2) podstawowe informacje o robotach ziemnych 3) kosztorysowanie 4) materiałoznawstwo 5) nowoczesne technologie wykorzystywane przy pracach brukarskich, 6) wykonywanie wykopów, skarp i nasytpów, 7) wykonywanie nawierzchni brukowych z kamieni, kostek i płytek betonowych 8) organizacja stanowiska pracy, czytanie rysunku technicznego 9) obsługa maszyn i narzędzi do prac ziemnych - zagęszczarki, ugniatarki, niwelatory 10) zajęcia praktyczne: - zapoznanie się z obsługą maszyn i narzędzi do robót ziemnych, - wykonywanie wykopów, skarp i nasypów, - wykonywanie nawierzchni brukowych z kamieni, płytek i kostek. 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 100 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut), w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 70 godzin zajęć praktycznych. Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) przeprowadzenia wszystkich szkoleń na terenie miasta Zgierza lub w przypadku organizacji szkoleń poza Zgierzem (do 30 km od siedziby Zamawiającego) do zapewnienia transportu zorganizowanego np. autokarów, busów i pokrycia tego kosztu, 2) przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych oraz wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu MEN III/1 3) zorganizowania oraz sfinansowania badań lekarskich dla uczestników szkoleń. Badania powinny zostać przeprowadzone przez lekarza zawodowego, który określi czy dany uczestnik kwalifikuje się do przystąpienia i wykonywania zawodu zgodnie ze skierowaniem przez Zamawiającego. Potwierdzeniem wykonania badań będzie wydanie zaświadczenia przez lekarza medycyny pracy. W przypadku stwierdzenia, iż dany uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu na które otrzymał skierowanie, wspólnie z lekarzem zostanie podjęta decyzja o skierowaniu uczestnika na inne szkolenie. Wykonawca poniesie również koszty dodatkowych badań wynikających z diagnozy postawionej przez lekarza medycyny pracy, bądź wynikających ze specyfiki danego zawodu tj: psychotestów, prób wysiłkowych itp. 4) zorganizowania i sfinansowania badań wykonywanych przez Powiatową Stację Sanepidu oraz wydania książeczek zdrowia dla wszystkich uczestników, którzy nie posiadają książeczek zdrowia lub zaktualizowania istniejących. Koszty badań, wydania książeczek nie podwyższają ceny szkoleń, 5) zakupienia strojów formalnych dla wszystkich uczestników, którzy przystąpili do szkoleń zawodowych o wartości 200zł na osobę i wydania ich w ostatnim dniu uczestnictwa. W skład stroju formalnego damskiego powinny wchodzić: spodnie lub spódnica + bluzka + żakiet. W skład stroju formalnego męskiego powinny wchodzić: spodnie + koszula + marynarka. Strój powinien być zgodny z rozmiarem i sylwetką uczestnika. 6) opracowania i prowadzenia (w formie papierowej) następującej dokumentacji: a) dokumentu potwierdzającego odbycie spotkań/warsztatów/szkoleń/ gdzie każdy z uczestników potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem, b) dokumentu potwierdzającego odbiór cateringu, i innych materiałów przekazanych przez Wykonawcę, c) ankiet ewaluacyjnych,

8 d) testów wiedzy, kart obserwacji, protokołów egzaminacyjnych i innych dokumentów potwierdzających pomiar wiedzy uczestników oraz stopień ich zadowolenia z udziału w proponowanych formach wsparcia; e) dyplomów, uprawnień i certyfikatów oraz ich spisów [przekazanych uczestnikom projektu]. Wszelka dokumentacja powinna być prowadzona na papierze zawierającym stosowne logotypy [wzór udostępni Zamawiający] i winna być przechowywana do r. 7) przekazywania Zamawiającemu w formie bezpośredniej, telefonicznej lub , informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości; 8) prowadzenia dokumentacji fotograficznej ze szkoleń oraz przekazywać ja na bieżąco Zamawiającemu w formie elektronicznej; 9) oznaczenia oraz wyposażenia sal szkoleniowych w odpowiedni sprzęt dydaktyczny, a uczestników w materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowej realizacji programu szkolenia, w tym podręczniki lub skrypty przygotowanego przez wykładowcę, spójne z zakresem i przebiegiem zajęć, długopisy; 10) zorganizowania zajęć tak, aby odbywały się one przy jednoosobowej obsadzie tj. jedna osoba na jedno stanowisko fryzjerskie, czy jeden wózek jezdniowy itd. 11) zapewnienia zastępstwa w każdej części szkoleń w przypadku nieobecności wykładowcy lub trenera spośród osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu Zamawiającego; 12) w przypadku wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego Wykonawcy dokonanie zastępstwa zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązany on będzie do zapewnienia zastępcy o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego (po akceptacji danego wykładowcy/ trenera przez Zamawiającego); 13) zapewnienia warunków zgodne z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia; 14) zapewnienia uczestnikom szkolenia catering w postaci: kawy i herbaty w termosach oraz 0,5 L butelki wody mineralnej, słodkiej bułki oraz ciepłego posiłku składającego się z [2 go dania] - dla każdego uczestnika 15) ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia NW należy ująć w koszcie poszczególnych części szkoleń; 16) dokonywania systematycznej oceny postępów uczestników szkoleń oraz badania ich stopnia zadowolenia z odbytych szkoleń, na podstawie: a) kart obserwacji w celu oceny postępów uczestników szkoleń, b) ankiet badających stopień zadowolenia oddzielnie dla każdej części zamówienia, c) ankiet ewaluacyjnych określających stopień realizacji rezultatów projekt 17) przekazania Zamawiającemu powyższych informacji w postaci raportu zbiorczego na koniec realizacji zamówienia. 18) poinformowania uczestników Projektu o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 19) umożliwienia Zamawiającemu i przedstawicielowi instytucji pośredniczącej przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji umowy, a także udostępnić w trakcie kontroli wgląd do dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz elektronicznych związanych z realizacją niniejszej umowy; 20) zarejestrowania szkoleń w bazie danych ofert szkoleniowych na stronie internetowej: Program szkoleń opisanych w częściach powinien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216 z późn. zm.), Uczestnicy projektu będą kierowani do udziału w danej części na podstawie skierowania lub listy imiennej przedłożonej Wykonawcy przez Zamawiającego. Listę uczestników skierowanych na dane szkolenie Zamawiający przedstawi wykonawcy najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach przeciętnie po 5 godzin zegarowych dziennie i obejmować 6 godzin dydaktycznych i do 30 min. przerw.

9 Szkolenia powinny zakończyć się oceną nabytych umiejętności i wydaniem certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 31 poz. 216). Ponadto wydane certyfikaty winny być oznakowane zawierającego logo Europejskiego Funduszu Społecznego i informacją, że projekt był współfinansowany ze środków EFS. Zamawiający podał minimalną liczbę godzin, którą Wykonawca winien uwzględnić, przy tworzeniu harmonogramu, biorąc pod uwagę okres wykonywania zamówienia, liczebność poszczególnych grup, jak również miejsce odbywania się szkoleń. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników każdej części realizowanych usług szkoleniowych co będzie powodować zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy za poszczególne części szkoleń, przy czym całkowite wynagrodzenie wykonawcy nie może być wyższe niż cena złożonej oferty. Termin realizacji zamówienia: od lipca do 30 listopada 2014 r., z zastrzeżeniem przeprowadzenia szkoleń: pracownik gastronomii, kasjer obsługa kasy fiskalnej, profesjonalny handlowiec, opiekun/ka środowiskowy/a, od lipca do 31 sierpnia 2014 r. SPORZĄDZIŁ Zofia Szwarcbach ZATWIERDZIŁ Ewa Lesiak

Znak Sprawy MOPS/3410/4/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/4/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/4/2013 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/341/2/2012 DRUK WZP-05 Załącznik 26.1.a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.NAZWA ZAMÓWIENIA Szkolenia zawodowe wraz z częścią praktyczną 2.KOD ZAMÓWIENIA: 80.53.00.00-8 usługi szkolenia zawodowego 3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu ul. Długa 56

1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu ul. Długa 56 Znak sprawy:dze.26.3.2015 Umowa - wzór Zawarta w dniu...r. w Zgierzu pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu ul. Długa 56 NIP: 732-11-11-540 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zgierz: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY, CHCĘ BYĆ POTRZEBNY Numer ogłoszenia: 258752-2013; data zamieszczenia: 03.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2010. 2... reprezentowaną przez :

Umowa Nr /2010. 2... reprezentowaną przez : Załącznik Nr do SIWZ Umowa Nr /2010 Zawarta w dniu.2010 r. w Zgierzu pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu ul. Długa 56 reprezentowanym przez: 1/ mgr

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 20 r. - (modyfikacja z dnia 27.05.20 r.) LP NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA UCZESTNIKÓW PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Operator obrabiarek CNC z oprogramowaniem i elementami rysunku technicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników BRUKARZ PODSTAWOWE SZKOLENIE KOMPUTEROWE - techniczne podstawy budownictwa i robót brukarskich; - podstawy wiedzy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A I. Informacje ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: 1. Kurs samodzielnego księgowego - 1 osoba 2. Kurs profesjonalnego sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy)

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy) Dotyczy realizacji projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III - kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 4.1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Projekt "Własnymi siłami" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własnymi siłami współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOLEŃ 1. NAZWA SZKOLENIA: POMOC KUCHARZA Z MINIMUM SANITARNYM Liczba osób: dla ok. 11 Czas trwania: minimum 120 godz. (45 teoretyczne) przy założeniu 1 godz. = 45 min. Tematyka szkoleń

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.15.07.2014r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu

Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu Załącznik 2 Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu CZĘŚĆ I A i I B ZAMÓWIENIA SZKOLENIE SPAWANIE METODAMI MAG 135 I TIG 141 Wykonawcy mogą składać oferty tylko na jedną części I A, lub

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Spawanie metodami MAG 135, 3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/341/1/2011 DRUK WZP-05 Załącznik 26.1.a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.NAZWA ZAMÓWIENIA:ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH 2.KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ:

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ: ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y TA N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2013 Długosiodło, dnia 12.07.2013r. I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie:

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie: 2/EFS/2009 OFERENCI Łęczyca, dnia 07.05.2009r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Wykwalifikowany opiekun osób starszych i schorowanych II - Wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. SZKOLENIA GRUPOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS Lp. Nazwa szkolenia 1. Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG. 2. Specjalista ds. księgowokadrowych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.06.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. Jureckiego 28, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego.

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. BOPS.271.1.4.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. 1. Trwa minimum 41godzin zajęć grupowych i średnio 3 godziny zajęć indywidualnych na osobę. 1) Grupowe

Bardziej szczegółowo

a. Kurs w wymiarze minimum 60 godzin.

a. Kurs w wymiarze minimum 60 godzin. ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Bardziej szczegółowo

Wszystkie szkolenia mają odbywać się w Radomiu

Wszystkie szkolenia mają odbywać się w Radomiu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia w ramach projektu PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (II) 1. Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 06.02.2015r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia. Liczba godzin szkolenia oraz zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 15 II/III kwartał Rachunkowość, elementy prawa

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 15 II/III kwartał Rachunkowość, elementy prawa PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Nazwa i zakres Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, spawanie doczołowe blach metodą

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓ W SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i Załącznik 1 Opis szkoleń: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 394576-2013 z dnia 2013-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Zakres usługi: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania szkoleń przy uwzględnieniu następujących

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Usługi szkolenia polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK INFROMUJEMY, ŻE W 2011 ROKU URZĄD NIE BĘDZIE FINANSOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r.

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r. Projekt Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

A. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 (pakiet nr 1): Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscowości Bolesławiec

A. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 (pakiet nr 1): Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscowości Bolesławiec SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia składa się z części A, B i C. Część A. WYMAGANIA OGÓLNE DLA WYKONAWCY BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ KURSU ZAWODOWEGO 1) Nazwa zadania przedmiot

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ Zamawiający : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej związanej z realizacją

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych oraz realizowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na

Zaproszenie do składania ofert na L.dz. PO.322.12.2012 Kielce, dnia 11.04.2012 r. Zaproszenie do składania ofert na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych, językowych oraz kursów prawa jazdy kat. B i kat. C dla usamodzielniających

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV 80 50 00 00 9 usługi szkoleniowe CPV 80 53 00 00 8 usługi szkolenia zawodowego 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności obsługi komputera w stopniu podstawowym. Część I. Podstawowa obsługa komputera dla 5 osób Grupę stanowią osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności umysłowej lub psychicznej. Kod CPV - 80533200-1 Kursy komputerowe Wymagana liczba

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach luty listopad 80 godzin

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach luty listopad 80 godzin PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH W 2017r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia 1. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa 1. Podstawy obsługi komputera z kasa fiskalną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupwagrowiec.pl Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 3 szkoleń dla 25 osób

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĄDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM ZAPLANOWANYCH DO REALIZOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2014 Lp. Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. Szkolenia będą finansowane ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r.

Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r. Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r. Lp. Nazwa Firmy Szkoleniowej 1 Powiatowy Urząd Temat szkolenia Cel szkolenia Miejsce szkolenia Kontakt Źródło Operator koparko ładowarki kl. III

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 232583 2014 z dnia 2014 11 05 r. Ogłoszenie o zamówieniu Słupsk Zamówienie realizowane będzie poprzez różne formy wsparcia w poniższych zakresach tematycznych: Część

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kierowca samochodów ciężarowych kat. C - 16 osób Ogółem Wykłady 1. 1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia. 2. Znaki i sygnały drogowe. 3. Komfort pracy i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części zwane dalej zadaniami. 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz zamawiającego szkoleń dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/11/KURS/2016/JnS

Zapytanie ofertowe nr 2/11/KURS/2016/JnS Wrocław, 2.11.2016r Zapytanie ofertowe nr 2/11/KURS/2016/JnS W związku z realizacją Projektu Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska o nr

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kodrąb, dnia 28.04.2015 r. W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku zrealizowane zrealizowane zrealizowane Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPSIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Część I kształtowanie umiejętności psychologicznych i kompetencji kluczowych niezbędnych do aktywnego wejścia na rynek pracy. CPV - 80500000-9 Usługi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA Milówka, dnia 20.04.2015 r. szkolenia skierowane do uczestników projektu systemowego pn. Milówka. Nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

Lisewo, dnia r.

Lisewo, dnia r. Lisewo, dnia 04.02.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul.toruńska 15, 86-230 Lisewo zaprasza do składania ofert w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia. Oferty proszę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert Organizacja i przeprowadzenie kursów i warsztatów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach etap III w ramach projektu pt: Czas na zmiany. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Iwanowice

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku L.p. Nazwa i zakres szkolenia Ilość Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-05-23 12:57 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 82611-2014 z dnia 2014-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda 1. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie: Część 1. Szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: Zad. 3.10. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: Zad. 3.10. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, 08.04.04r Dotyczy: Zad. 3.0. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II I. Nazwa i adres Lokalna Grupa Działania Małe Morze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów zawodowych i kursów na prawo jazdy oraz wywiadu grupowego zogniskowanego FGI w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego.

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15 64-000 Kościan tel (65) 512 35 43 Kościan, dn. 05.07.2013r..... Rozeznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo