Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY, CHCĘ BYĆ POTRZEBNY 2. KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT usługi szkoleniowe DODATKOWE PRZEDMIOTY usługi szkolenia zawodowego, 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych w następującym zakresie: Część 1 Profesjonalny handlowiec Część 2 - Kasjer obsługa kasy fiskalnej Część 3 - Opiekun/ka środowiskowy/a Część 4 - Pracownik gastronomii Część 5 - Pracownik ochrony Część 6 - Operator koparko-ładowarki Część 7 Magazynier - obsługa wózków widłowych Część 8 - Stylista/ka paznokci Część 9 - Fryzjer/ka Część 10 Pracownik gospodarczy z uprawnieniami do obsługi urządzeń elektroenergetycznych do 15 KV Część 11 Konserwator terenów zielonych z uprawnieniami do obsługi urządzeń elektroenergetycznych do 15 KV Część 12 - Pracownik administracyjno- biurowy z elementami księgowości Część 13 Florysta/-ka Część 14 Spawacz Część 15 Brukarz Część 1 - Profesjonalny handlowiec 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 5 osób umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu handlowca. 1) rola sprzedawcy, rynek, typologia klientów, 2) techniki sprzedaży, 3) zasady komunikacji z klientem, 4) proces sprzedaży, 5) analiza potrzeb klienta, 6) prezentacja oferty, 7) elementy negocjacji,

2 8) obsługa urządzeń oraz programów wykorzystywanych w handlu. 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 90 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) 6. Uczestnicy w ramach szkolenia wyrabiają książeczkę sanepidu oraz minimum sanitarne. Część 2 Kasjer - sprzedawca 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 12 osób umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu kasjera - sprzedawcy. 1) kulturę zawodu, 2) organizację pracy, 3) techniki sprzedaży 4) podstawowe pojęcia fiskalne 5) rodzaje urządzeń fiskalnych, elementy ich budowy oraz obsługa 6) sprzedaż na kasie fiskalnej 7) obrót towarami zwrotnymi 8) kody kreskowe, podatek od wartości dodanej, 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 18 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) 6. Uczestnicy w ramach szkolenia wyrabiają książeczkę sanepidu oraz minimum sanitarne. Część 3 - Opiekun/ka środowiskowy/a 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 11 osób 2. Celem szkolenia jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie umiejętności umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu Opiekuna/ki środowiskowego/wej. 1) gerontologia, 2) dietetyka, 3) higiena i pielęgnacja, 4) system pomocy społecznej. 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 90 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) 6. Uczestnicy w ramach szkolenia wyrabiają książeczkę sanepidu oraz minimum sanitarne. Część 4 - Pracownik gastronomii 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 8 osób umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu pracownik gastronomii. 1) organizacja punktu gastronomicznego 2) technologia produkcji kulinarnej 3) elementy organizacji usług catering 4) profesjonalna obsługa klienta, obsługa kas fiskalnych 5. zasady higieny w procesie produkcji i obrotu żywnością Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 90 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) 6. Uczestnicy w ramach szkolenia wyrabiają książeczkę sanepidu oraz minimum sanitarne.

3 Część 5- Pracownik ochrony 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 6 osób. umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu pracownika ochrony. potwierdzony wydaniem stosownych uprawnień oraz certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Sposób przeprowadzenia egzaminu oraz wzór i tryb wydawania licencji pracownika ochrony musi być zgodny z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 1) ogólnoprawny 2) ochrony osób 3) ochrony mienia 4) samoobrony i technik interwencyjnych 5) medyczny 6) wyszkolenia bojowego 5. Uczestnicy w ramach szkolenia wyrabiają książeczkę sanepidu oraz minimum sanitarne. 6. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 120 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) W przypadku uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do zdobycia licencji I stopnia szkolenie powinno zostać wydłużone do 245 godzin. Część 6 Operator koparko - ładowarki 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 3 osób umożliwiających samodzielną obsługę koparko-ładowarki. 1) budowa koparko-ładowarki, 2) technologia robót z użyciem koparko- ładowarki, 3) roboty przygotowawcze w robotach ziemnych, 4) organizacja pracy w zakresie robót ziemnych, 5) technologia pracy koparko ładowarką, 6) metody wykonywania wykopów i nasypów, 7) bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach ziemnych 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 180 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) dla 1 uczestnika szkolenia, w tym zajęcia teoretyczne oraz praktyczne 6. Całkowity koszt szkolenia uwzględnia kosztem egzaminu oraz koszt badań lekarskich, niezbędnych do wykonania przed przystąpieniem uczestnika do szkolenia. Część 7 Magazynier z obsługą wózków widłowych 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 14 osób umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu magazyniera. przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzony wydaniem stosownych uprawnień oraz certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia. 1) organizacja prac magazynowych, 2) podstawy obrotu magazynowego 3) obsługę kas fiskalnych, 4) obieg dokumentów handlowych, 5) wystawianie dokumentów magazynowych, 6) typy stosowanych wózków; 7) budowa wózka;

4 8) poznanie czynności operatora wózka; 9) wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa; 10) wiadomości z zakresu BHP; 11) wiadomości o Dozorze Technicznym; 12) praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózkowym 13) minimum sanitarne 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 110 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) 6. Całkowity koszt szkolenia uwzględnia kosztem egzaminu oraz koszt badań lekarskich, w tym testów psychologicznych niezbędnych do wykonania przed przystąpieniem uczestnika do szkolenia. Część 8 Stylistka paznokci 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 4 osób umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu stylisty paznokci. 1) manicure kosmetyczny, 2) pedicure kosmetyczny, 3) manicure SPA 4) pedicure SPA 5) wzornictwo lakierowe, żelowe i akrylowe 6) stylizacja paznokci metodą akrylową 7) stylizacja paznokci metodą żelową UV, 8) manicure hybrydowy 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 80 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) 6. Uczestnicy w ramach szkolenia wyrabiają książeczkę sanepidu oraz minimum sanitarne Część 9 - Fryzjer/ka 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 3 osób umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu fryzjera/ki. 1) zasady prawidłowej pielęgnacji włosów 2) strzyżenie i modelowanie 3) trwała ondulacja 4) farbowanie włosów i belejage; 5) fryzury okolicznościowe [koki itp.] 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią pracownię wyposażoną w sprzęt fryzjerski, materiały [farby i inne preparaty fryzjerskie] oraz modeli, na których będą ćwiczyły kursantki. 6. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 150 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) 7. Uczestnicy w ramach szkolenia wyrabiają książeczkę sanepidu oraz minimum sanitarne Część 10 - Pracownik gospodarczy z uprawnieniami do obsługi urządzeń elektroenergetycznych do 15 KV 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 5 osoby. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do samodzielnego wykonywania zawodu pracownika gospodarczego oraz czynności związanych z obsługą urządzeń elektroenergetycznych do 15 KV. przeprowadzony przez SEP, potwierdzony wydaniem stosownych uprawnień oraz certyfikatu

5 potwierdzającego ukończenie szkolenia. 1) zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń i instalacji; 2) zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń instalacji i sieci; 3) zasady i warunki wykonywania prac kontrolno- pomiarowych i montażowych; 4) zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej i umiejętność udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej; 5) instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 80 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut), w tym zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Całkowity koszt szkolenia uwzględnia koszt egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz oraz Dz. U. z 2005r. Nr 141, poz 1189) Część 11 - Konserwator terenów zielonych z uprawnieniami do obsługi urządzeń elektroenergetycznych do 15 KV 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 6 osób 2. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do samodzielnego wykonywania zawodu konserwator terenów zielonych oraz czynności związanych z obsługą urządzeń elektroenergetycznych do 15 KV. 1) BHP na stanowisku roboczym, I pomoc przedlekarska 2) warunki zagospodarowania terenów zieleni, przygotowanie podłoży, dobieranie terminu siania, sadzenia, przygotowanie kwietników do obsadzenia i sadzenie kwiatów, prace pielęgnacyjne upraw, nasadzeń starych drzew 3) sposoby i środki ochrony roślin, rodzaje nawozów oraz ich zastosowanie 4) cięcie i formowanie żywopłotów 5) odczytywanie projektów budowy sadów i terenów zieleni 6) zasady użytkowania oraz obsługi elektronarzędzi stosowanych w ogrodnictwie 7) zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń i instalacji; 8) zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń instalacji i sieci; 9) zasady i warunki wykonywania prac kontrolno- pomiarowych i montażowych; 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 120 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) 6. Całkowity koszt szkolenia uwzględnia koszt egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz oraz Dz. U. z 2005r. Nr 141, poz 1189) Część 12 Pracownik administracyjno biurowy z elementami księgowości 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 14 osób. 2. Celem szkolenia jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie umiejętności umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu pracownika administracyjnego. 1) elementy prawa administracyjnego 2) czynności biurowe 3) obsługa urządzeń biurowych tj.: automatyczne sekretarki, telefaksy, skanery, drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice

6 4) ogólne zasady prowadzenia rachunkowość 5) zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów 6) zasady ewidencji w księgach rachunkowych 7) podatki oraz rozliczenia z budżetem 8) rozliczenia ZUS 9) komputerowe programy finansowo-księgowe 10) operacje gospodarcze i ich ewidencja 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 120 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) Część 13 Florysta/-ka 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 3 osób. 2. Celem szkolenia jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie umiejętności umożliwiających samodzielne wykonywanie zawodu florysty. 1) Materiałoznawstwo roślinne 2) Materiałoznawstwo nieroślinne 3) Kulturowe podstawy florystyki 4) Środki wyrazu twórczego 5) Kompozycje florystyczne 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 90 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut), w tym zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Część 14 - Spawacz spawanie stali metodą MIG - MAG 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 3 osób. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do samodzielnego wykonywania czynności związanych ze spawaniem stali metodą MIG MAG 1) procesy spajania i pokrewne spawaniu; 2) rysunek techniczny; 3) materiały podstawowe; 4) materiały dodatkowe; 5) podstawy elektrotechniki; 6) urządzenia i sprzęt do spawania; 7) technika i technologia spawania; 8) niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych 9) przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa; 10) konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie 11) bhp i p. poż przy pracach spawalniczych 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 120 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut), w tym zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Część 14 - Brukarz 1. Szkolenie jest przeznaczone dla 3 osób.

7 2. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do samodzielnego wykonywania zawodu brukarz. 1) szkolenie bhp 2) podstawowe informacje o robotach ziemnych 3) kosztorysowanie 4) materiałoznawstwo 5) nowoczesne technologie wykorzystywane przy pracach brukarskich, 6) wykonywanie wykopów, skarp i nasytpów, 7) wykonywanie nawierzchni brukowych z kamieni, kostek i płytek betonowych 8) organizacja stanowiska pracy, czytanie rysunku technicznego 9) obsługa maszyn i narzędzi do prac ziemnych - zagęszczarki, ugniatarki, niwelatory 10) zajęcia praktyczne: - zapoznanie się z obsługą maszyn i narzędzi do robót ziemnych, - wykonywanie wykopów, skarp i nasypów, - wykonywanie nawierzchni brukowych z kamieni, płytek i kostek. 5. Liczba godzin szkolenia powinna obejmować minimum 100 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut), w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 70 godzin zajęć praktycznych. Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) przeprowadzenia wszystkich szkoleń na terenie miasta Zgierza lub w przypadku organizacji szkoleń poza Zgierzem (do 30 km od siedziby Zamawiającego) do zapewnienia transportu zorganizowanego np. autokarów, busów i pokrycia tego kosztu, 2) przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych oraz wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu MEN III/1 3) zorganizowania oraz sfinansowania badań lekarskich dla uczestników szkoleń. Badania powinny zostać przeprowadzone przez lekarza zawodowego, który określi czy dany uczestnik kwalifikuje się do przystąpienia i wykonywania zawodu zgodnie ze skierowaniem przez Zamawiającego. Potwierdzeniem wykonania badań będzie wydanie zaświadczenia przez lekarza medycyny pracy. W przypadku stwierdzenia, iż dany uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu na które otrzymał skierowanie, wspólnie z lekarzem zostanie podjęta decyzja o skierowaniu uczestnika na inne szkolenie. Wykonawca poniesie również koszty dodatkowych badań wynikających z diagnozy postawionej przez lekarza medycyny pracy, bądź wynikających ze specyfiki danego zawodu tj: psychotestów, prób wysiłkowych itp. 4) zorganizowania i sfinansowania badań wykonywanych przez Powiatową Stację Sanepidu oraz wydania książeczek zdrowia dla wszystkich uczestników, którzy nie posiadają książeczek zdrowia lub zaktualizowania istniejących. Koszty badań, wydania książeczek nie podwyższają ceny szkoleń, 5) zakupienia strojów formalnych dla wszystkich uczestników, którzy przystąpili do szkoleń zawodowych o wartości 200zł na osobę i wydania ich w ostatnim dniu uczestnictwa. W skład stroju formalnego damskiego powinny wchodzić: spodnie lub spódnica + bluzka + żakiet. W skład stroju formalnego męskiego powinny wchodzić: spodnie + koszula + marynarka. Strój powinien być zgodny z rozmiarem i sylwetką uczestnika. 6) opracowania i prowadzenia (w formie papierowej) następującej dokumentacji: a) dokumentu potwierdzającego odbycie spotkań/warsztatów/szkoleń/ gdzie każdy z uczestników potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem, b) dokumentu potwierdzającego odbiór cateringu, i innych materiałów przekazanych przez Wykonawcę, c) ankiet ewaluacyjnych,

8 d) testów wiedzy, kart obserwacji, protokołów egzaminacyjnych i innych dokumentów potwierdzających pomiar wiedzy uczestników oraz stopień ich zadowolenia z udziału w proponowanych formach wsparcia; e) dyplomów, uprawnień i certyfikatów oraz ich spisów [przekazanych uczestnikom projektu]. Wszelka dokumentacja powinna być prowadzona na papierze zawierającym stosowne logotypy [wzór udostępni Zamawiający] i winna być przechowywana do r. 7) przekazywania Zamawiającemu w formie bezpośredniej, telefonicznej lub , informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości; 8) prowadzenia dokumentacji fotograficznej ze szkoleń oraz przekazywać ja na bieżąco Zamawiającemu w formie elektronicznej; 9) oznaczenia oraz wyposażenia sal szkoleniowych w odpowiedni sprzęt dydaktyczny, a uczestników w materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowej realizacji programu szkolenia, w tym podręczniki lub skrypty przygotowanego przez wykładowcę, spójne z zakresem i przebiegiem zajęć, długopisy; 10) zorganizowania zajęć tak, aby odbywały się one przy jednoosobowej obsadzie tj. jedna osoba na jedno stanowisko fryzjerskie, czy jeden wózek jezdniowy itd. 11) zapewnienia zastępstwa w każdej części szkoleń w przypadku nieobecności wykładowcy lub trenera spośród osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu Zamawiającego; 12) w przypadku wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego Wykonawcy dokonanie zastępstwa zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązany on będzie do zapewnienia zastępcy o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego (po akceptacji danego wykładowcy/ trenera przez Zamawiającego); 13) zapewnienia warunków zgodne z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia; 14) zapewnienia uczestnikom szkolenia catering w postaci: kawy i herbaty w termosach oraz 0,5 L butelki wody mineralnej, słodkiej bułki oraz ciepłego posiłku składającego się z [2 go dania] - dla każdego uczestnika 15) ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia NW należy ująć w koszcie poszczególnych części szkoleń; 16) dokonywania systematycznej oceny postępów uczestników szkoleń oraz badania ich stopnia zadowolenia z odbytych szkoleń, na podstawie: a) kart obserwacji w celu oceny postępów uczestników szkoleń, b) ankiet badających stopień zadowolenia oddzielnie dla każdej części zamówienia, c) ankiet ewaluacyjnych określających stopień realizacji rezultatów projekt 17) przekazania Zamawiającemu powyższych informacji w postaci raportu zbiorczego na koniec realizacji zamówienia. 18) poinformowania uczestników Projektu o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 19) umożliwienia Zamawiającemu i przedstawicielowi instytucji pośredniczącej przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji umowy, a także udostępnić w trakcie kontroli wgląd do dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz elektronicznych związanych z realizacją niniejszej umowy; 20) zarejestrowania szkoleń w bazie danych ofert szkoleniowych na stronie internetowej: Program szkoleń opisanych w częściach powinien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216 z późn. zm.), Uczestnicy projektu będą kierowani do udziału w danej części na podstawie skierowania lub listy imiennej przedłożonej Wykonawcy przez Zamawiającego. Listę uczestników skierowanych na dane szkolenie Zamawiający przedstawi wykonawcy najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach przeciętnie po 5 godzin zegarowych dziennie i obejmować 6 godzin dydaktycznych i do 30 min. przerw.

9 Szkolenia powinny zakończyć się oceną nabytych umiejętności i wydaniem certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 31 poz. 216). Ponadto wydane certyfikaty winny być oznakowane zawierającego logo Europejskiego Funduszu Społecznego i informacją, że projekt był współfinansowany ze środków EFS. Zamawiający podał minimalną liczbę godzin, którą Wykonawca winien uwzględnić, przy tworzeniu harmonogramu, biorąc pod uwagę okres wykonywania zamówienia, liczebność poszczególnych grup, jak również miejsce odbywania się szkoleń. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników każdej części realizowanych usług szkoleniowych co będzie powodować zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy za poszczególne części szkoleń, przy czym całkowite wynagrodzenie wykonawcy nie może być wyższe niż cena złożonej oferty. Termin realizacji zamówienia: od lipca do 30 listopada 2014 r., z zastrzeżeniem przeprowadzenia szkoleń: pracownik gastronomii, kasjer obsługa kasy fiskalnej, profesjonalny handlowiec, opiekun/ka środowiskowy/a, od lipca do 31 sierpnia 2014 r. SPORZĄDZIŁ Zofia Szwarcbach ZATWIERDZIŁ Ewa Lesiak

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Oznaczenie sprawy : DOA-IV.272.36.2014 Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu:

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo