Systemy kodów kreskowych. Architektury systemów fiskalnych. Systemy kodów kreskowych. Systemy kodów kreskowych. Systemy kodów kreskowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy kodów kreskowych. Architektury systemów fiskalnych. Systemy kodów kreskowych. Systemy kodów kreskowych. Systemy kodów kreskowych"

Transkrypt

1 Interfejsy komunikacyjne : Geneza powstania kodów kreskowych Prace nad stworzeniem systemu identyfikacji towarów przy użyciu specjalnych znaków i symboli rozpoczęto w latach sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Do rozwoju prac w znacznym stopniu przyczynił się gwałtowny rozwój supermarketów, w których nastawiono się na masową obsługę klientów. Na początku lat siedemdziesiątych utworzono stowarzyszenie mające opracować jednolite zasady znakowania towarów. Tak doszło do powstania kodu UPC (Universal Product Code). Wysoko uprzemysłowione kraje europejskie, które wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu ze strony własnego handlu detalicznego, a nie chcąc uzależniać się od Stanów Zjednoczonych, wprowadziły własny jednolity system znakowania towarów EAN (European Article Numbering - Europejski Kod Towarowy). System kodów kreskowych stosowany jest w wielu gałęziach gospodarki, przede wszystkim do oznaczania i identyfikacji towarów trafiających do sprzedaży hurtowej i detalicznej. System EAN-UCC W 1998 roku organizacje EAN i UCC podjęły decyzję o kompleksowym scaleniu systemu UPC z systemem EAN, dzięki czemu obecnie funkcjonuje jeden globalny system EAN-UCC. EAN-UCC (European Article Numbering - Uniform Code Council) jest zbiorem międzynarodowych standardów ułatwiających efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw obejmującymi wiele branż, poprzez unikalną identyfikację produktów, przesyłek transportowych, zasobów, lokalizacji i usług. Czym jest kod kreskowy Kod kreskowy jest graficznym odwzorowaniem informacji za pomocą kresek i odstępów pomiędzy nimi. Umożliwia on kodowanie informacji w celu jej późniejszego szybkiego i bezbłędnego odczytu za pomocą czytnika kodów kreskowych. UCC dotyczy firm z USA i Kanady, EAN dotyczy firm z pozostałych rejonów świata. EAN International ma siedzibę w Brukseli. Szacuje się, że dziennie przeprowadza się ponad 5 miliardów transakcji na bazie systemu EAN-UCC. Z systemu korzysta ponad 900tys. przedsiębiorstw ze 128 krajów świata. Nadrzędną zasadą systemu EAN-UCC jest jednoznaczna identyfikacja firm i towarów w skali całego świata. Polska reprezentowana jest w EAN International od 1990 roku poprzez organizację narodową Centrum Kodów Kreskowych (CKK) w Poznaniu. Korzyści wynikające ze stosowania kodów kreskowych to m.in..: zautomatyzowanie prac ewidencyjno-kontrolnych, wyeliminowanie dużej ilości dokumentacji, udoskonalenie i przyspieszenie obsługi klienta, usprawnienie prac inwentaryzacyjnych, możliwość automatycznego sygnalizowania braków w zaopatrzeniu. Rodzaje kodów kreskowych Istnieje wiele różnych systemów kodów kreskowych m.in. UCC/EAN-128, UPC-A, EAN/JAN- 13, Codabar, ITF, Code 39/Code 32, Code 128, MSI/Plessey, Telepen, German Postal Code. Różnią się one układem kresek i możliwościami kodowania (cyfry, litery, ilość znaków). W Europie najbardziej rozpowszechnioną formą kodu kreskowego jest kod EAN, który został zatwierdzony do powszechnego stosowania w obrocie detalicznym w roku Kod EAN13 Kod EAN128 Kod EAN8 Kody EAN13 i EAN8 zawierają tylko numer identyfikacyjny towaru. Szczegółowe informacje o produkcie pobierane są z bazy danych na podstawie numeru identyfikacyjnego. W systemie EAN wykorzystywany jest także kod EAN-128, który umożliwia zawarcie w numerze kodowym dodatkowych informacji (data produkcji, termin ważności, adres, numer serii itp.) wg ściśle określonych zasad. Stosowany jest on do znakowania opakowań wysyłkowych. Rodzaje kodów kreskowych Kody kreskowe dwuwymiarowe wykorzystują w swojej budowie białe i czarne komórki o określonej szerokości i/lub wysokości. Umożliwiają zapisanie na tej samej powierzchni większej ilości informacji w porównaniu do kodów paskowych. Znajdują zastosowanie tam, gdzie wymagane jest zapisanie dużej ilości informacji na małej powierzchni: w znakowaniu przesyłek, faktur, komponentów produkcyjnych. Kod PDF417 Kod matrycowy Aztec Kody PDF417 umożliwia zapisanie ponad 1000 znaków i jest odporny na skutki zniszczenia nawet dużego fragmentu powierzchni. Kody matrycowy Aztec ma kształt kwadratu, tworząc unikalny wzór składający się z kilkudziesięciu rzędów i kolumn. Umożliwia zapisanie ponad 3000 znaków. 1

2 Przykład zastosowania kodu Aztec Budowa kodu kreskowego Każda cyfra reprezentowana jest przez ciąg siedmiu bitów tworzących wzór złożony z dwóch obszarów jasnych (zera) i dwóch ciemnych (jedynki). Jeden obszar zawiera od 1 do 4 bitów. Kody cyfr Kody cyfr Kod UPC-A w części L: w części R: 0: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : S(start), E(end) = 101 M(middle) = S + 6xL + M + 6xR + E Liczba bitów: 3 + 6x x7 + 3 = 95 Zastosowanie różnych kodów cyfr w części lewej i prawej pozwalna określić kierunek odczytu ciągu cyfr przez skaner kodu. Struktura numeru w kodzie kreskowym Barcode systems Binary encoding of data digits into EAN-13 barcode Struktura numeru w kodzie UPC-A numer systemu Kod producenta Kod produktu cyfra kontrolna Encoding of the digits X XXXXX XXXXX K Numer systemu jest pojedynczą cyfrą, która określa rodzaj produktu. Numer systemu Opis 0 Zwykły kod UPC 1 Zarezerwowany 2 Waga artykułów oznaczana w sklepach 3 Lekarstwa 4 Nie ma szczególnych zastosowań, w sklepach używane do artykułów nie będących żywnością 5 Kupony 6 Zarezerwowany 7 Zwykły kod UPC 8 Zarezerwowany 9 Zarezerwowany EAN13 code Barcode systems Budowa kodu kreskowego Patterns for encoding digits Struktura numeru w kodzie kreskowym Struktura numeru w kodzie EAN13 EAN-13 numer kraju numer przedsiębiorstwa numer produktu cyfra kontrolna XXX XXXX XXXXX K XXX XXXXX XXXX K XXX XXXXXX XXX K XXX XXXXXXX XX K Polska 590, USA i Kanada Wyjątki w numeracji: 1. kody z prefiksem "2" (kody wewnętrzne i towarów o zmiennej ilości), 2. kody z prefiksem "978" i "977" (wydawnictwa i czasopisma). S + 6xL + M + 6xR + E S(start), E(end) = 101 M(middle) = Struktura numeru w kodzie EAN8 EAN-8 numer kraju numer produktu cyfra kontrolna XXX XXXX K 2

3 Struktura numeru w kodzie kreskowym Do oznaczania wydawnictw stosowany jest kod EAN-13 zawierający numer ISBN. prefiks dla kodowania książek numer ISBN bez ostatniego znaku kontrolnego cyfra kontrolna kodu EAN 978 XXXXXXXXX K Przy znakowaniu periodyków (wydawnictw ciągłych) wykorzystuje się ich numer ISSN. prefiks dla kodowania periodyków numer ISSN bez ostatniego znaku kontrolnego oznaczenie wydania cyfra kontrolna kodu EAN 977 XXXXXXX XX K Kod kreskowy powinien posiadać marginesy ochronne (strefa o określonej szerokości) po lewej i prawej stronie kodu o barwie tła nie zawierająceżadnych elementów graficznych. Lewy margines jest większy od prawego. Interfejsy komunikacyjne : Interfejsy komunikacyjne Functional units in fiscal systems are connected with use of different interfaces: RS232, USB as well as Bluetooth. In sale systems, where greater distances between devices are required, RS485 and TCP/IP interfaces are used as well. Usually in sale system more devices must be connected to one PC, hence multiplexers are used. In order to elliminate costy wiring, wireless communication with barcode scanners and data collectors are used. Interfejsy komunikacyjne Keyboard wedge Keyboard wedge is a hardware device or software program that interfaces with a computer to translate data read by a device other than a keyboard, such as a magnetic strip or barcode reader or other such scanning device, into keyboard data. The term wedge comes from the fact that the hardware device typically sits, or wedges, between the keyboard and the system unit. The keyboard is attached to the scanner, which is attached to processing component of the computer. Older keyboard wedges are built to interface with a computer via a PS/2 port, as this is the traditional keyboard port. Interfejsy komunikacyjne Software keyboard wedge Software wedges are programs that reroute the data once it has been input into a computer, typically through a COM or USB port. The input data is routed to the keyboard buffer by the software, making it appear as if it entered the system through the keyboard. Keyboard wedges can be used simultaneously with keyboards. Interfejsy komunikacyjne (Optically Coupled Interface Adapter) OCIA jest dwukierunkowym szeregowym interfejsem z optoizolacją łączącym urządzenie typu host (komputer PC, kasa fiskalna) z urządzeniem peryferyjnym (czytnik kodów, drukarka etykiet). Interfejs obejmuje cztery linie sygnałowe po dwa przewody tworzące pętlę prądową. Obowiązuje logika ujemna. host CLOCKO SDATA CLOCKI RDATA peripheral Sygnały zegarowe: CLOCKO CLOCKI Sygnały danych: SDATA RDATA - optoizolacja Urządzenie host kontroluje szybkość przepływu danych w obu kierunkach. Urządzenie peryferyjne zgłasza gotowość transmisji danych do hosta ustawiając RDATA = 1. Wówczas host generuje 8 impulsów na linii CLOCKI. Na każdy impuls urządzenie peryferyjne wysyła jeden bit bajtu danych. Jeżeli urządzenie peryferyjne nie zgłasza gotowości transmisji danych to ustawia RDATA = 0. 3

4 : : służą do identyfikacji produktów oznakowanych kodami kreskowymi. Dane o produktach trafiają do kasy fiskalnej lub do systemu sprzedaży. Czytnik może być bezpośrednio dołączony do komputera stacjonarnego, kasy fiskalnej, terminala przenośnego lub sieciowego. Zasada działania czytnika Czytnik kodów kreskowych składa się ze źródła światła i elementu światłoczułego. Idea odczytu opiera się na tym, iż powierzchnie jasne odbijająświatło, podczas gdy powierzchnie ciemne je pochłaniają. Klasyfikacja czytników kodów kreskowych ze względu na: metodę odczytu kodu kreskowego: piórowe, diodowe i laserowe, rodzaj wzoru skanującego: jednokierunkowe i wielokierunkowe, rodzaj odczytywanych kodów: jednowymiarowe, dwuwymiarowe, sposób instalacji i wykorzystania: ręczne i stacjonarne, sposób wyzwalania odczytu: automatyczny lub przyciskiem, rodzaj transmisji danych: przez złącze kablowe (interfejs RS-232, USB, emulacja klawiatury lub pióra świetlnego), bezprzewodowo (Bluetooth). Programowanie czytników odbywa się bezprzewodowo za pomocą książek kodów lub przez złącze kablowe z poziomu odpowiedniego programu zainstalowanego na komputerze PC. Konwersja danych uzyskanych przez fotodetektor na format standardowy (np. ASCII) realizowana jest przez dekoder wbudowany w czytnik lub przez oprogramowanie komputera do którego jest dołączony czytnik. Odczyt kodu realizowany jest w dwóch technologiach, różniących się typem zastosowanego oświetlenia pola oraz sposobem przetwarzania odbitego światła. Czytnik diodowy (skaner CCD) wytwarza jednolity, rozproszony strumień światła, którego źródłem są diody LED. Świetło po odbiciu od kodu trafia do układu soczewek wewnątrz czytnika, a nastepnie na matrycę CCD. Procesor analizuje otrzymany obraz i dekoduje kod. Czytnik ten wymaga przysunięcia kodu kreskowego do głowicy czytnika, pozwala jednak na rozpoznanie nawet mocno zniszczonego kodu. Dostępne obecnie skanery typu long range umożliwiają odczyt kodów z większej odległości. Czytnik laserowy (skanery laserowy) oświetla badany obszar wąskim promieniem światła, którego źródłem jest dioda laserowa. Po odbiciu od kodu promień trafia do fotokomórki i następnie przetwarzany jest na sygnał cyfrowy. W czytniku znajduje się układ luster, które kilka-, kilkanaście razy na sekundę zmieniają kierunek emisji promienia świetlnego przed czytnikiem. Eliminuje to konieczność przesuwania czytnika nad kodem, jak to ma miejsce w czytniku piórowym. Z uwagi na zastosowanie promienia laserowego odczyt kodu możliwy jest z odległości nawet kilkudziesięciu centymetrów. Czytniki jednokierunkowe służą m.in. do wprowadzania kodów towaru podczas sprzedaży, przyjmowania towarów na magazyn, odczytu i identyfikacji kart stałego klienta, odczytu numerów odcinków wpłat, identyfikacji różnego typu dokumentów i innych, odczytu kodów z recept i leków. Czytniki wielokierunkowe umożliwiają odczyt kodu kreskowego niezależnie od jego położenia względem diody laserowej. Znajdują zastosowanie w punktach handlowych z produktami wielkogabarytowymi, supermarketach i sklepach z dużym przepływem towarów. 4

5 Czytnik ręczny, laserowy, bezprzewodowy MS9535 Voyager komunikacja bezprzewodowa Bluetooth przycisk Code Gate ułatwiający pracę automatyczna aktywacja odczytu do odczytów przed całkowitym wyładowaniem akumulatora system oszczędzania energii "sleep mode" zasięg do 10 metrów buforowanie kodów interfejsy: emulacja klawiatury, RS-232 lub USB Czytnik ręczny, laserowy, bezprzewodowy MS9535 Voyager Dołączenie czytnika do komputera Czytnik stacjonarny, laserowy, wielokierunkowy MS7625 Horizon prędkość skanowania 2000 skanów/sek, promień w kształcie pięciokąta 20 linii skanujących wbudowany system EAS - dezaktywacja etykiet możliwość podłączenia przez USB opcja podłączenia czytnika ręcznego system oszczędzania energii obudowa aluminiowa trzy rodzaje szkła ochronnego Czytnik stacjonarny, laserowy, wielokierunkowy MS7625 Horizon Gniazda interfejsów : Podstawowe cechy sprzętowe: Kasy fiskalne (ang. cash registers) Kasa fiskalna Novitus PS3000 Kasa może pracować jako: autonomiczne urządzenie fiskalne, w połączeniu z komputerem jako niewielki system jednostka funkcjonalna systemu sprzedaży. możliwość równoczesnej współpracy z kilkoma czytnikami kodów kreskowych i kilkoma elektronicznymi wagami kalkulacyjnymi, współpraca z terminalem płatniczym EFT, współpraca z szufladą na pieniądze, wbudowane zasilanie akumulatorowe wykorzystywane w sytuacji awarii zasilania, dwa podświetlane wyświetlacze LCD: klienta i obsługi, współpraca z komputerem za pośrednictwem złącza RS232, możliwość podłączenia do sieci Ethernet. 5

6 Kasa fiskalna Novitus PS3000 Kasy fiskalne Funkcje fiskalne Urządzenie fiskalne (kasa, drukarka) posiada wbudowaną, elektroniczną pamięć fiskalną typu EPROM przechowującą dane o obrotach i podatku przez okres co najmniej 5lat. Pod koniec każdego dnia pracy drukowany jest i zapisywany do pamięci fiskalnej raport sprzedaży. Do pamięci zapisywane są również wszelkie zerowania systemowe z uwzględnieniem daty i godziny oraz przyczyny zerowania. W procesie produkcji w pamięci fiskalnej zapisany jest numer unikatowy urządzenia nadany przez Ministerstwo Finansów. Numer ten jest drukowany na każdym paragonie i raporcie fiskalnym po zafiskalizowaniu kasy. Urządzenia fiskalne (kasy, drukarki) mogą pracować w dwóch trybach: niefiskalnym (teningowym), fiskalnym. Funkcje fiskalne Tryb treningowy jest trybem przejściowym, służącym do nauki obsługi urządzenia fiskalnego. Pamięć fiskalna jest wówczas zablokowana i nie są do niej zapisywane żadne dane dotyczące wielkości dziennej sprzedaży. W trybie tym, na dokumentach sprzedaży nie jest drukowany numer unikatowy urządzenia. Po zaprogramowaniu daty, godziny, stawek PTU oraz numeru NIP użytkownika, drukarka może zostać zafiskalizowana. Schemat połączeń elektrycznych kasy fiskalnej POS6200 Ufiskalnienie (fiskalizacja) kasy jest to operacja zainicjowania pamięci fiskalnej i wpisania do niej informacji o użytkowniku urządzenia. Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Finansów dane te powinny zawierać numer identyfikacji podatkowej NIP. Fiskalizacji urządzenia może dokonać producent lub autoryzowany serwisant, zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym. Urządzenie jest zabezpieczane przed dostępem osób niepowołanych ołowianą plombą fiskalną. Dodatkowo pamięć fiskalna zalewana jest specjalną masą na której odciskane są specjalne cechy producenta lub serwisu. W trybie fiskalnym wszystkie dane dotyczące wielkości dziennej sprzedaży są zapisywane w pamięci fiskalnej podczas sporządzania dobowego raportu fiskalnego. Wydruk raportu dobowego zawiera m.in.: numer ewidencyjny NIP oraz numer unikatowy urządzenia. Rozmieszczenie modułów wewnętrznych Kasa fiskalna POS6200 Mechanizm drukujący W kasie POS6200 zastosowano dwie drukarki termiczne pracujące równolegle. Na dwóch paskach papieru drukowane są paragony i wydruki będące potwierdzeniem działania kasy, raporty oraz wydruki kontrolne. Jeden pasek papieru jest nawijany wewnątrz kasy na nawijacz, jest to tzw. kopia lub dziennik, natomiast druga taśma papieru jest odrywana i wręczana klientom (paragon fiskalny) lub, jeśli to jest raport przechowywana przez obsługującego. 6

7 Sposób dołączenia drukarki termicznej Kasa fiskalna POS6200 Umiejscowienie pamięci fiskalnej Kasa fiskalna POS6200 Dokumenty fiskalne i niefiskalne Urządzenie fiskalne może drukować dwa rodzaje wydruków: fiskalne, niefiskalne. Wszystkie dokumenty drukowane w trybie treningowym są dokumentami niefiskalnymi. Dokumenty fiskalne drukowane są tylko wówczas, gdy urządzenie pracuje w trybie fiskalnym. Należą do nich: paragony sprzedaży, raporty dobowe, szczegółowe okresowe i miesięczne. Urządzenie fiskalne może wykonywać wydruki niefiskalne także po zafiskalizowaniu. Każdy z nich posiada na początku komunikat #NIEFISKALNY# Do wydruków niefiskalnych można zaliczyć wydruki będące wynikiem: programowania urządzenia, wykonywania raportów innych niż raporty fiskalne, drukowania operacji wpłaty lub wypłaty środków płatniczych z szuflady, wydruki komentujące pracę urządzenia (zmiana daty, godziny itp.), paragony anulowane. Paragon fiskalny Nagłówek wydruku (max 6 linii) NIP użytkownika kasy Data wydruku, numer wydruku Nazwa wydruku (paragon fiskalny) Nazwa towaru (do 40 znaków), K: - kod towaru (opcja) Ilość sztuk, cena jednostkowa, wartość pozycji, stawka PTU Podsumowanie paragonu SP.OP.A wartość sprzedaży, stawka podatku, podatek Suma podatków na paragonie Suma do zapłaty za towary na paragonie Numer wydruku fiskalnego, nr kasy, godzina wydruku Logo PL, pełny numer unikatowy kasy Dodatek: Rozliczenie opakowań zwrotnych Numer opakowania, ilość sztuk, cena, wartość Suma towary + opakowania Gotówka otrzymana od klienta Wydana reszta Raport fiskalny dobowy Nagłówek wydruku (max 6 linii) NIP użytkownika kasy Data wydruku, numer wydruku Nazwa wydruku (raport dobowy) Stawki PTU zaprogramowane w kasie oraz ich wartości (procentowe) Litera G sprzedaż zwolniona z podatku Data wykonania raportu, numer raportu dobowego Sprzedaż opodatkowana stawką A Sprzedaż opodatkowana stawką B Sprzedaż opodatkowana stawką C Sprzedaż zwolniona z podatku Kwota podatku A Kwota podatku B Suma podatków A+B+ Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów, ilość wydanych paragonów od ostatniego raportu dobowego Wartość anulowanych paragonów Ilość anulowanych paragonów Ilość pozycji na wydruku (liczona od linii PTUA) Nazwa kasjera, numer kasy, godzina wydruku Logo fiskalne (PL) i pełny numer unikatowy kasy (3 litery i 8 cyfr) : 7

8 Metody wydruku: Drukarki termiczna Wydruk termiczny z czasem traci na jakości, więc służy głównie do oznaczania produktów, które nie będą składowane przez dłuższy czas np. spożywczych. Okres trwałości etykiet termicznych waha się w przedziale od 6 miesięcy do 2 lat. Wynika to z dużej wrażliwości tych etykiet na światło, wilgoć, temperaturę, uszkodzenia mechaniczne i inne czynniki. Technika ta wymaga specjalnych etykiet TERMICZNYCH. termotransferowa Zadruk odbywa się poprzez wgrzanie na powierzchnię etykiety specjalnego wosku lub mieszanki woskowo-żywicznej, dlatego etykiety te są odporne na ścieranie, wilgoć, światło słoneczne, temperaturę, pleśnie, grzyby, środki chemiczne i inne czynniki - w zależności od rodzaju etykiety. Metoda umożliwia wydruk na etykietach papierowych, foliowych i z tworzyw sztucznych. Do wydruku wykorzystuje się kalkę barwiącą. Kalki dzielimy na 3 podstawowe rodzaje: woskowe - przeznaczone głównie do zadruku etykiet papierowych, woskowo-żywiczne - przeznaczone do zadruku etykiet papierowych, powlekanych, lakierowanych, żywiczne - przeznaczone do zadruku etykiet foliowych, wszywek tekstylnych i innych z tworzyw sztucznych. Drukarki W zależności od zastosowania drukarki dzielimy na: niefiskalne: etykiet i kodów kreskowych, paragonowe, fiskalne. Drukarki Drukarki etykiet i kodów kreskowych przeznaczone są do szybkiego oznaczenia towaru etykietą samopryzlepą z kodem kreskowym w celu usprawnienia identyfikacji. Na etykiecie oprócz kodu kreskowego jedno- lub dwuwymiarowego mogą być drukowane: dowolny tekst, rysunki oraz proste figury geometryczne. W zależności miejsca użytkowania drukarki etykiet dzielimy na: biurowe, półprzemysłowe, przemysłowe, przenośne. Drukarka półprzemysłowa Zebra 105 SL wyposażona w interfejsy RS232/422/485 Drukarka Palmprinter CMP-10 Drukarki Opis urządzenia: Przenośna drukarka termiczna DATECS CMP-10, współpracująca z palmtopami działającymi na systemie Pocket PC. Posiada wewnętrzne zasilanie akumulatorowe. Drukarka biurowa LP2824 drukuje na papierze termicznym, natomiast model TLP 2824 na papierze termicznym lub termotransferowym. Wyposażone są w interfejsy RS-232 lub Centronics. Drukarki termiczne pracujące jako stacje dokujące do palmtopów. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem interfejsów RS-232 lub USB. Drukarki Drukarki fiskalne przeznaczone są do prowadzenia rejestracji sprzedaży oraz kwot podatku należnego dokonywanego na rzecz osób fizycznych w komputerowych systemach sprzedaży. Drukarka fiskalna nie jest urządzeniem samodzielnym i musi być dołączona do komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem realizującym sprzedaż. Drukarka termiczna Novitus Quarto Drukarki fiskalne wyposażone są w pamięć fiskalną. ewidencja 150 tys. PLU, wewnętrzne zasilanie akumulatorowe, trzy złącza RS-232 i jedno USB do komunikacji z komputerem oraz terminalem płatniczym EFT. złącze do sterowania szufladą na pieniądze, Możliwość drukowania raportów: dobowych, miesięcznych, okresowych, zmian, gotówki, rozliczeniowych, opisów stałych i monitora komunikacji : 8

9 Szuflady kasowe (ang. Cash Drawers) Szuflada kasowa BDR-100H szuflada z pojemnikami na: 4 rodzaje banknotów i 5 rodzajów bilonu (wyjmowany wkład), trójpozycyjny zamek, możliwość otwierania szuflady poprzez: impuls elektryczny 12V z kasy lub kluczykiem. : Wagi elektroniczne Waga kontrolna DS-671D Wagi elektroniczne Rodzaje wag: kontrolne (proste), kalkulacyjne, etykietujące, liczące. Wagi kontrolne (proste) służą tylko do ważenia, bez dodatkowych funkcji kalkulacyjnych. Niektóre modele posiadają złącze do komunikacji z kasą fiskalną (RS 232). wysokokontrastowy, dwustronny wyświetlacz LCD, zasilanie sieciowe lub bateryjne, funkcja automatycznego wyłączania, wskaźnik wyczerpania baterii. Waga kalkulacyjna DS-788P RS Wagi elektroniczne Wagi kalkulacyjne służą do obliczania ceny towaru na wagę. Podają trzy informacje: wagę towaru, cenę za kilogram i cenę towaru. Wagi kalkulacyjne mogą wyświetlać na koniec dnia raport sprzedaży oraz współpracować z kasami fiskalnymi. Waga etykietująca SM-100B Wagi elektroniczne Wagi etykietujące służą do ważenia i etykietowania produktów. Współpracują z programami obsługi sprzedaży oraz programami do projektowania wyglądu etykiet. Dzielą się na wagi niesystemowe oraz systemowe (RS422, RS485, Ethernet, WiFi). podwójny zakres ważenia, 8 klawiszy szybkiego dostępu, współpraca z kasami poprzez RS-232C dwustronny wysokokontarstowy wyświetlacz LED, zasilanie sieciowe lub akumulatorowe, funkcja automatycznego wyłączania, wskaźnik poziomu wyczerpania akumulatora. możliwość podłączenia do systemu komputerowego za pomocą interfejsu RS-232, Ethernet lub Wireless RF IEEE b (opcja), możliwość zaprogramowania kompletnych danych dotyczących ok towarów (pamięć 1.0MB), z możliwością rozszerzenia do ok towarów (pamięć 2.0MB), 42 klawisze szybkiego dostępu drukarka termiczna do drukowania etykiet o szerokości do 60mm i długości do 220mm, na których mogą być drukowane wszelkie dane dotyczące towaru, możliwość pracy wagi w trybie pre-pack (ważenie automatyczne) i wydruku etykiety zbiorczej, wyświetlacze segmentowe LCD (19 segmentów na każdy znak do 25 znaków), 9

10 Waga licząca DIBAL F-200 CP Wagi elektroniczne Wagi liczące znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zliczenia dużej ilości takich samych elementów jak np. śruby. Posiadają z reguły oprócz funkcji liczenia także funkcje sortowania i porównywania. zasilanie sieciowe lub bateryjne, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, współpraca z kasą fiskalną lub komputerem przez złącze RS 232, funkcja automatycznego wyłączania, wskaźnik wyczerpania baterii. : Klawiatura programowalna KC420 Klawiatury programowalne 79 programowalnych klawiszy + klawisz SHIFT. Klawiatury programowalne umożliwiają, poprzez zaprogramowane klawisze funkcyjne, bezpośredni dostęp do funkcji kasy fiskalnej lub programu działającego na komputerze PC lub bezpośrednie wywołanie kodów towarowych. Klawiatury programowalne mogą być wyposażone w czytnik kart magnetycznych. Każdy klawisz programowalny może wysyłać do kasy (po odpowiednim zaprogramowaniu) do 15 komend. Komendą może być numer PLU (kod kreskowy) lub określony znak powodujący naciśnięcie odpowiedniego klawisza z klawiatury kasy. Dwa tryby pracy: emulacja czytnika kodów kreskowych lub emulacja klawiatury kasy. Emulacja czytnika kodów kreskowych polega na tym, że klawiatura KC420 wysyła do kasy kod kreskowy, a w przypadku emulacji klawiatury symuluje naciśnięcie klawisza na klawiaturze kasy. Weryfikatory cen Weryfikatory cen umożliwiają sprawdzanie cen produktów przez klientów. Dołączone są do systemu sprzedaży za pośrednictwem intefejsu Weryfikator cen ELZAB RW port komunikacyjny RS232, baza danych o towarach i oprogramowanie obsługujące, zainstalowane są w pamięci weryfikatora. porty komunikacyjne: Ethernet TCP-IP, RS232, Wbudowany czytnik kart magnetycznych i elektronicznych umożliwia identyfikację stałych klientów, usprawniając np. działania promocyjne, Zainstalowana w terminalu drukarka umożliwia wydruk kuponu z informacją o produkcie i jego cenie. Weryfikator cen Koncept-l TKC510 Kolektory danych (ang. Portable Data Terminals) Kolektory danych są to przenośne komputery wyposażone w zintegrowany czytnik kodów kreskowych, klawiaturę, wyświetlacz LCD oraz pamięć. Przeznaczone są do gromadzenia, przechowywania i transmisji danych. Dane mogą być wprowadzane za pomocą wbudowanego czytnika kodów kreskowych, klawiatury alfanumerycznej, portu komunikacyjnego RS232 lub portu IrDA. Zastosowania: inwentaryzacja, przyjęcia i wydania towarów na magazynie, kontrola cen, procesy produkcyjne, logistyka, transport, obsługa wypożyczalni, identyfikacja klientów. Kolektory wyposażone są zwykle w łącze radiowe i posiadają dostęp ON LINE do aktualnych danych w komputerze stacjonarnym. Wszystkie operacje odbywają się na bazie danych w serwerze, stąd nie ma potrzeby gromadzenia danych w pamięci kolektora. Terminale płatnicze EFT (ang. Electronic Funds Transfer ) Terminale płatnicze EFT są to szybkie i bezpieczne urządzenia pozwalające na autoryzację oraz realizację transakcji za pomocą kart płatniczych. Obsługują zarówno karty magnetyczne jak i karty chipowe. Wyposażone są w drukarkę termiczną, modem, klawiaturę alfanumeryczną typu PIN Pad z kodowaniem DES i 3DESi ciekłokrystaliczny wyświetlacz. Terminale płatnicze mogą funkcjonować samodzielnie lub przy współpracy z kasą fiskalną lub komputerowym systemem sprzedaży. Podstawowe cechy terminala Nurit 8320: 32-bitowy procesor ARM 7, do 4MB pamięci flash, interfesjy: RS-232, gniazdo Ethernet lub modem GSM/GPRS, RS-485 LAN możliwość współpracy z następującymi urządzeniami peryferyjnymi: zewnętrznym PIN PADem, PADem do składania podpisu przez klienta, czytnikiem obrazów, czytnikiem kodu kreskowego, kasą fiskalną, czytnikiem kart zbliżeniowych typu: MIFARE, RFID, opcjonalne wewnętrzne zasilanie akumulatorowe. 10

11 : Czynniki, które należy wziąć pod uwagę planując system sprzedaży: Jaka jest powierzchnia sklepu? Ile stanowisk kasowych będzie docelowo znajdowało się w sklepie? Jaka jest przewidywana ilość transakcji w sklepie i jaka jest zakładana średnia wartość koszyka? Jak będą opisywane towary w systemie sprzedaży? Jak będą znakowane towary kodami kreskowymi? Czy sklep będzie pracował jako samodzielna jednostka, czy będzie częścią sieci sklepów zarządzaną centralnie? Jakie raporty i analizy sprzedaży mają być wykonywane? Jaki ma być zastosowany system monitoringu i nadzoru? System przenośny W systemie sprzedaży jednostki funkcjonalne łączy się ze sobą na kilka sposobów: stosując multipleksery umożliwiające podłączenie kilku do kilkunastu urządzeń (kasy, wagi, drukarki) do komputera poprzez port RS232 lub USB, wykorzystując sieć Ethernet, stosując komunikację bezprzewodową z kolektorami danych, czytnikami kodów kreskowych. W skład systemu wchodzi palmtop i mała walizka z dwiema drukarkami: termiczną do wydruku paragonów fiskalnych, termiczną lub igłową do drukowania faktur. Komunikacja drukarek z palmtopem lub komputerem stacjonarnym, na których pracuje aplikacja sprzedaży, odbywa się z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Drukowanie odbywa się poprzez podanie kodu PIN. Zestaw wyposażony został w akumulator umożliwiający wydrukowanie 200 dokumentów bez zewnętrznego źródła zasilania. Zestaw można ładować z zasilacza stacjonarnego AC230V/DC14V lub ze złącza zapalniczki samochodowej 12V. W skład systemu wchodzą: kasa fiskalna PS 3000, System do 4 stanowisk kasowych terminal komputerowy z drukarką VIVO, waga kalkulacyjna, terminale płatnicze, komputer zaplecza do obsługi bazy danych towarów i sprzedaży z zainstalowanym systemem obsługi magazynu i sprzedaży, kolektor danych, drukarka faktur, UPS. W skład przedstawionego systemu wchodzą: System do 5 do 8 stanowisk kasowych kasy fiskalne PS 3000 lub terminale komputerowe, terminale kart płatniczych, wagi etykietujące, komputer na zapleczu z zainstalowanym systemem sprzedaży, drukarka faktur, UPS Wagi etykietujące pozwalają przyspieszyć obsługę klienta i poprawić wygodę pracy. Komputer na zapleczu programuje bazę towarową w kasach, zbiera informacje o sprzedaży z dokładnością paragonu. Tam też drukuje się metki, etykiety i cenówki na półki. W przypadku towarów bez kodu kreskowego można nadać kod wewnętrzny. System może być dowolnie rozbudowany. Urządzenia fiskalne mogą być połączone z komputerem na zapleczu tradycyjnie poprzez RS 232 lub poprzez sieć Ethernet. 11

12 System powyżej 8 stanowisk kasowych System powyżej 8 stanowisk kasowych serwer z zainstalowanym oprogramowaniem terminale komputerowe z drukarkami fiskalnymi czytnik kodów kreskowych drukarka kodów kreskowych stanowisko komputerowe do wprowadzenia danych magazynowych i drukowania etykiet kolektor danych terminale kart płatniczych Ponadto w systemie występują: elektroniczne wagi metkujące, stanowisko obsługi klienta do wystawianie faktur, korekt dokumentów, zwrotów, UPS. kontrolne wagi kalkulacyjne na stanowiskach sprzedaży kasy fiskalne PS3000 Cechy wyróżniające system: jedno zabezpieczone miejsce przechowywania informacji, dokładna i aktualna informacja o sprzedaży dostępna on-line, modułowa struktura systemu umożliwiająca rozbudowę do kilkudziesięciu stanowisk sprzedaży. Korzyści wynikające z wprowadzenia komputerowego systemu sprzedaży: przyspieszenie zadań związanych inwentaryzacją, analiza zapotrzebowania na określone towary lub grupy towarów, śledzenie historii każdego produktu od momentu zakupu do sprzedaży, możliwość łatwego porównywanie cen od różnych dostawców, zwiększenie poziomu zabezpieczeń przed kradzieżami, analiza natężenia ruchu w sklepie, możliwość obsługi Kart Stałego Klienta. 12

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny

KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny R KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny Dane techniczne kasy Specyfikacja INSTRUKCJA OBSŁUGI Wartość KASY(zakres) Wymiary Masa Zasilanie sieciowe Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw Win S-Ben zintegrowany system zarządzania stacją paliw Informacje ogólne System zarządzania stacją paliw Win S-Ben obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie możliwe sposoby dystrybucji paliw. W prezentowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV wersja oprogramowania 02.1 kwiecień 2010 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres wdobraczynski@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Kredytowo - przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody LEWsystem Apator

Kredytowo - przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody LEWsystem Apator Kredytowo - przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody LEWsystem Apator LEWsystem Apator to system kredytowo -przedpłatowy dający możliwość sprzedaży i zakupu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo