1. Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej?"

Transkrypt

1 1. Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych muszą prowadzić ewidencję takiej sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Taki obowiązek wynika z art. 111 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w 2 i 3, nie stosuje się w przypadku: c) naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), d) w zakresie wymiany opon lub kół, e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, f)w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, g) prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P, h) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych i) gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia, W praktyce oznacza to, że od 1 stycznia 2015 roku, wyżej wymienione podmioty, nie będą miały prawa do żadnych zwolnień z urządzeń fiskalnych.

2 2. Warunki otrzymania ulgi z urzędu skarbowego. Warunki niezbędne do skorzystania z odliczenia wydatków na kasę fiskalną to: rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu oraz kwot należnego podatku, nie później niż w terminach (np. 2 miesiące następujące po miesiącu, w którym organizacja utraciła prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy), użycie kas rejestrujących zakupionych w okresie, kiedy były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą. 3. Limit obrotów Obowiązek rozpoczęcia ewidencji na urządzeniu fiskalnym następuje po przekroczeniu limitu zł obrotu sprzedaży, dokonanej na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych. W sytuacji, gdy przedsiębiorca rozpoczyna sprzedaż detaliczną w trakcie roku, limit jest wyliczany proporcjonalnie do okresu dokonywania sprzedaży detalicznej. Firmy objęte nowymi przepisami, które obecnie obsługują indywidualnych klientów do 31 grudnia 2014r. które nie przekroczą rocznego limitu obrotu, po wejściu w życie nowego rozporządzenia MF nadal będą świadczyć usługi, wtedy ostateczny termin zakupienia i wprowadzenia do użytku kasy fiskalnej wyznaczony jest na termin 1 marca 2015 r.

3 4. Kto dokonuje fiskalizacji urządzenia fiskalnego? Fiskalizacji urządzenia dokonuje serwisant, który posiada odpowiednie uprawnienia, dlatego zwykły użytkownik nie może dokonywać fiskalizacji na własną rękę. Serwis, który zajmuje się sprzedażą urządzeń rejestrujących, wybieramy na etapie zakupu kasy. Do zadań serwisu należy: wykonanie fiskalizacji kasy, polega to na wpisaniu do pamięci kasy numeru NIP oraz danych organizacji (jest to czynność jednokrotna i niepowtarzalna! ) wykonanie przeglądów technicznych ( przegląd powinien być wykonany co 2 lata od zakupu urządzenia), interwencja w przypadku awarii urządzenia, Warto wiedzieć! Podczas awarii urządzenia, nie możemy prowadzić sprzedaży na kasie, aż do czasu jej usunięcia. Awaria może potrwać nawet kilka dni, dlatego warto pomyśleć podczas zakupu kasy o dodatkowym urządzeniu fiskalnym. odczyt pamięci fiskalnej (po zakończeniu działalności należy wykonać odczyt, z którego sporządza się protokół w trzech egzemplarzach: dla użytkownika, dla serwisu, oraz dla urzędu skarbowego. Do protokołu należy dołączyć raport rozliczeniowy.) Warto wiedzieć! W przypadku braku możliwość dokonania przez serwis odczytu pamięci fiskalnej, należy niezwłocznie przesłać urządzenie do głównego serwisu prowadzącego, w celu jego dokonania. W przypadku niewykonania odczytu, organy podatkowe mogą uznać ten czyn za przestępstwo skarbowe, które podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

4 5. Zgłoszenie dotyczące liczby kas fiskalnych Podatnik ma obowiązek złożyć pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących do właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego. Zgłoszenie powinno zawierać dane dotyczące sprzętu oraz miejsce (adres) instalacji kasy. 6. Gdzie i jakie dokumenty musisz złożyć? Po zakupie kasy fiskalnej,zanim rozpoczniemy ewidencję sprzedaży na urządzeniu, musimy w ciagu 7 dni po fiskalizacji, dokonać zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego o miejscu instalacji kasy oraz jej danych w celu uzyskania numeru ewidencyjnego. Dokonuje się tego w formularzu. Firma serwisujaca kasę ma taki sam obowiązek. Każda kasa fiskalna ma fabrycznie przypisaną książkę rejestrującą, gdzie po zafiskalizowaniu kasy, wpisuje się dane firmy uprawnionej do prowadzenia serwisu, a także dane właściciela urządzenia fiskalnego. Po otrzymaniu numeru ewidencyjnego z urzędu skarbowego, każdy posiadacz kasy fiskalnej ma obowiązek wpisania go do książki rejestrującej oraz umieszczenia na obudowie urządzenia.

5 7. Jak wybrać odpowiednią kasę fiskalną? Kupujesz swoją pierwszą kasę fiskalną? Musisz dopasować ją do Twojej działalności, aby podnieść jakość świadczonych przez Ciebie usług oraz usprawnić pracę użytkownikom kasy. Wybór kasy fiskalnej dla swojej działalności powinien być dobrze przemyślany. W opdpowiednim wyborze nie tylko sam rodzaj kasy, lecz na przykład mechanizm drukujący, co wpływa to na przyszłe koszty eksploatacji kasy. Stosując porady z naszego poradnika nie powinniście mieć większych problemów z doborem kasy fiskalnej dla swojej firmy. Bardzo ważny podczas wyboru kasy jest mechanizm drukujący, jaki będzie funkcjonował w naszej kasie. Do wyboru mamy mechanizmy igłowe i termicznie. Te pierwsze są głośne oraz dużo wolniejsze od termicznych. Dodatkowo, do ich funkcjonowania konieczne są taśmy barwiące. Z reguły w eksploatacji kasy z mechanizmem drukoującym igłowym są tańsze od innych, natomiast zaletą drukarek termicznych jest cicha i szybka praca, jednak wadą jest to, że konieczny do nich papier termiczny jest na ogół dwa razy droższy od papieru offsetowego stosowanego w drukarkach igłowych dwutraktowych. Warto podkreślić, że użyte rolki papieru termicznego trzeba przechowywać w odpowiednich warunkach, gdyż w innym przypadku mogą wyblaknąć i stanął się niemożliwe do odczytania. Rolki kopiowane z kasy fiskalnej należy przechowywać przez 5 lat, ponieważ w takiej perspektywie czasu urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę. W każdym przypadku sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej odbywa się na podstawie kodów, które zaprogramowane są wcześniej przez użytkownika lub serwis. Istnieją dwa sposoby programowania kodów w kasach fiskalnych. Chodzi tu o kody ogólne i kody szczegółowe. Ogólne określają daną grupę towarów pod konkretną nazwą, do której przypisana jest odpowiednia stawka podatku VAT, zaś kody szczegółowe wyznaczają precyzyjnie nazwę każdego towaru, cenę sprzedaży oraz stawkę VAT, mogą również określać kod kreskowy i cenę zakupu. Sprzedaż przy pomocy kodów szczegółowych polega tylko na podaniu numeru kodu, który odpowiada danemu produktowi. Kod mozna podać do kasy poprzez czytnik kodu kreskowego, co znacznie poprawia sprawność obsługi klienta. Ilość kodów w kasach fiskalnych w nowoczesnych kasach wynosi od kilkuset do kilku tysięcy. W zwyczajnych sklepach spożywczych kasa fiskalna powinna mieć możliwość zaprogramowania co najmniej 4000 kodów.

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny

KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny R KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny Dane techniczne kasy Specyfikacja INSTRUKCJA OBSŁUGI Wartość KASY(zakres) Wymiary Masa Zasilanie sieciowe Zasilanie

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W LATACH 2013-2014. 1. Ogólne zasady korzystania ze zwolnień

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W LATACH 2013-2014. 1. Ogólne zasady korzystania ze zwolnień ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W LATACH 2013-2014 1. Ogólne zasady korzystania ze zwolnień a) Zwolnienia przedmiotowe b) Zwolnienia podmiotowe c) Zwolnienia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz działalność?

Rozpoczynasz działalność? Rozpoczynasz działalność? Zapraszamy do naszego biura z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, podpowiemy jak założyć działalność gospodarczą oraz jaką wybrać formę opodatkowania. Wszystkim którzy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI WIEDZA OPINIE

AKTUALNOŚCI WIEDZA OPINIE Numer 4/2014 (12) 31 grudnia 2014 ISSN 2299-6966 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ wiejska E biuletyn Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Wydarzenia CDR Prawo i podatki Profesjonalne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo