Faktura VAT przygotowanie szablonu 1. Proszę wprowadzić następujące dane w odpowiednich komórkach arkusza:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Faktura VAT przygotowanie szablonu 1. Proszę wprowadzić następujące dane w odpowiednich komórkach arkusza:"

Transkrypt

1 Faktura VAT przygotowanie szablonu 1. Proszę wprowadzić następujące dane w odpowiednich komórkach arkusza: Adres komórki Tekst w komórce H3 FAKTURA VAT H4 ORYGINAŁ I4 / KOPIA C5 Sprzedawca: D6 Nazwa firmy D7 ul.: D8 kod i miejscowość: D9 NIP: D10 tel.: C13 Nabywca: D14 Nazwa firmy D15 ul.: D16 kod i miejscowość: D17 NIP: D18 tel.: F7 (pieczęć firmowa) K6 FAKTURA NR K11 DATA WYSTAWIENIA: K12 DATA SPRZEDAŻY: B23 LP D23 Nazwa towaru lub usługi F23 Symbol PKWiU G23 J.M. H23 Ilość I23 Cena jedn. netto J23 Wartość netto K23 Wysokość VAT L23 Wartość VAT M23 Wartość brutto (z VAT) B24 1 B25 2 B26 3 B27 4 B28 5 B29 6 B30 7 B31 8 B32 9 H35 Do zapłaty: I36 w tym K35 X K36 zwoln. K37 0% K38 3% K39 5% 1

2 K40 8% K41 23% C C43 osoba upoważniona do wystawienia faktury E E43 osoba upoważniona do odbioru faktury W przypadku ewentualnych pytań dotyczących tej faktury proszę o kontakt: nazwisko osoby F48 kontaktowej, numer telefonu i adres 2. Następnie ustawiamy szerokość kolumn wg podanych wartości: Kolumna Szerokość A 4 B 4 C 9 D 30 E 9 F 15 G 9 H 11 I 17 J 20 K 15 L 20 M 20 2

3 3. Formatujemy tekst w komórkach w sposób pokazany na ilustracji: 4. Formatowanie tabeli Uwaga! Przed przystąpieniem do formatowania tabeli należy scalić komórki w kolumnie Nazwa towaru lub usługi. Aby to wykonać: - zaznaczamy nagłówek kolumny Nazwa towaru lub usługi - wybieramy narzędzie Scal i wyśrodkuj 3

4 - efekt działania wygląda następująco: - działanie to powtarzamy dla każdego wiersza w kolumnie Nazwa towaru lub usługi 5. Następnie formatujemy wygląd tabeli w sposób pokazany na ilustracji: 4

5 6. Przygotowanie rozwijanych pól wyboru dla kolumny J.M. (jednostka miary) oraz dla kolumny Wysokość VAT. Wpisujemy odpowiednie wartości w komórki: Adres komórki Zawartość komórki O5 Jednostki miary: O6 g O7 kg O8 kpl. O9 l O10 m O11 szt. Q5 Dozwolone stawki VAT: Q6 23% Q7 8% Q8 5% Q9 3% Q10 0% Q11 zwoln. Następnie umieszczamy kursor w komórce G24. Z menu wybieramy Dane, a następnie Sprawdzanie poprawności. 5

6 Otworzyło się okno dialogowe, z którego wybieramy zakładkę Ustawienia, a następnie wartość Lista: Wpisujemy w pole Źródło następującą wartość: =$O$6:$O$11 Zatwierdzamy OK W komórce G24 powstało rozwijane pole, z którego możemy wybrać wartości wpisane w komórkach od O6 do O11. W ten sam sposób postępujemy ze wszystkimi komórkami w kolumnie J.M. Po wykonaniu powyższego umieszczamy kursor w komórce K24. Z menu wybieramy Dane, a następnie Sprawdzanie poprawności. Z okna dialogowego wybieramy zakładkę Ustawienia, a następnie wartość Lista. Wpisujemy w pole Źródło następującą wartość: 6

7 =$Q$6:$Q$11 Zatwierdzamy OK W komórce K24 powstało rozwijane pole, z którego możemy wybrać wartości wpisane w komórkach od Q6 do Q11. W ten sam sposób postępujemy ze wszystkimi komórkami w kolumnie Wysokość VAT 7. Wpisywanie formuły liczącej wartość netto. W komórce J24 wpisujemy formułę: =JEŻELI(H24>0;H24*I24;"") Formuła ta mnoży wartość z komórki H24 (Ilość) przez wartość z komórki I24 (Cenę netto) pod warunkiem, że w komórce H24 jest wartość większa niż 0 (zero). Jeżeli warunek ten nie jest spełniony to komórka J24 pozostaje pusta. Funkcja JEŻELI opisana jest w pomocy pakietu MSOffice. Formułę tę należy wprowadzić do wszystkich komórek w kolumnie Wartość netto, poprzez przeciągnięcie jej w dół. 8. Wpisywanie formuły liczącej wartość VAT. W komórce L24 wpisujemy formułę: =JEŻELI(LUB(J24="";K24="");0;JEŻELI(LUB(K24=0,23;K24=0,08;K24=0,05;K24=0,0 3;K24=0);ZAOKR(J24*K24;2);(JEŻELI(K24="zwoln.";0)))) Formuła ta mnoży wartość z komórki J24 (Wartość netto) przez wartość z komórki K24 (Wysokość VAT) podając wynik z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Funkcja LUB oraz ZAOKR opisana jest w pomocy pakietu MSOffice. Formułę tę należy wprowadzić do wszystkich komórek w kolumnie Wartość VAT, poprzez przeciągnięcie jej w dół. 9. Wpisywanie formuły liczącej wartość brutto (z VAT) W komórce M24 wpisujemy formułę: =JEŻELI(LUB(J24="";J24=0);0;J24+L24) Formuła ta dodaje wartość z komórki J24 (wartość netto) do wartości z komórki L24 (wartość VAT) pod warunkiem, że komórka J24 (wartość netto) nie jest pusta lub nie ma wartości 0 (zero). Formułę tę należy wprowadzić do wszystkich komórek w kolumnie Wartość brutto (z VAT), poprzez przeciągnięcie jej w dół. 7

8 8 10. Wpisywanie formuł liczących podsumowanie faktury Adres komórki Zawartość komórki J34 =SUMA(J24:J32) J35 =SUMA((JEŻELI(K24="zwoln.";J24;0))+(JEŻELI(K25="zwoln.";J25;0))+(JEŻELI( K26="zwoln.";J26;0))+(JEŻELI(K27="zwoln.";J27;0))+(JEŻELI(K28="zwoln.";J28; 0))+(JEŻELI(K29="zwoln.";J29;0))+(JEŻELI(K30="zwoln.";J30;0))+(JEŻELI(K31 ="zwoln.";j31;0))+(jeżeli(k32="zwoln.";j32;0))) J36 =SUMA((JEŻELI(K24=0;J24;0))+(JEŻELI(K25=0;J25;0))+(JEŻELI(K26=0;J26;0)) +(JEŻELI(K27=0;J27;0))+(JEŻELI(K28=0;J28;0))+(JEŻELI(K29=0;J29;0))+(JEŻ ELI(K30=0;J30;0))+(JEŻELI(K31=0;J31;0))+(JEŻELI(K32=0;J32;0))) J37 =SUMA((JEŻELI(K24=0,03;J24;0))+(JEŻELI(K25=0,03;J25;0))+(JEŻELI(K26=0, 03;J26;0))+(JEŻELI(K27=0,03;J27;0))+(JEŻELI(K28=0,03;J28;0))+(JEŻELI(K29 =0,03;J29;0))+(JEŻELI(K30=0,03;J30;0))+(JEŻELI(K31=0,03;J31;0))+(JEŻELI(K 32=0,03;J32;0))) J38 =SUMA((JEŻELI(K24=0,05;J24;0))+(JEŻELI(K25=0,05;J25;0))+(JEŻELI(K26=0, 05;J26;0))+(JEŻELI(K27=0,05;J27;0))+(JEŻELI(K28=0,05;J28;0))+(JEŻELI(K29 =0,05;J29;0))+(JEŻELI(K30=0,05;J30;0))+(JEŻELI(K31=0,05;J31;0))+(JEŻELI(K 32=0,05;J32;0))) J39 =SUMA((JEŻELI(K24=0,08;J24;0))+(JEŻELI(K25=0,08;J25;0))+(JEŻELI(K26=0, 08;J26;0))+(JEŻELI(K27=0,08;J27;0))+(JEŻELI(K28=0,08;J28;0))+(JEŻELI(K29 =0,08;J29;0))+(JEŻELI(K30=0,08;J30;0))+(JEŻELI(K31=0,08;J31;0))+(JEŻELI(K 32=0,08;J32;0))) J40 =SUMA((JEŻELI(K24=0,23;J24;0))+(JEŻELI(K25=0,23;J25;0))+(JEŻELI(K26=0, 23;J26;0))+(JEŻELI(K27=0,23;J27;0))+(JEŻELI(K28=0,23;J28;0))+(JEŻELI(K29 =0,23;J29;0))+(JEŻELI(K30=0,23;J30;0))+(JEŻELI(K31=0,23;J31;0))+(JEŻELI(K 32=0,23;J32;0))) L34 =SUMA(L24:L32) L35 =SUMA((JEŻELI(K24="zwoln.";L24;0))+(JEŻELI(K25="zwoln.";L25;0))+(JEŻELI( K26="zwoln.";L26;0))+(JEŻELI(K27="zwoln.";L27;0))+(JEŻELI(K28="zwoln.";L28 ;0))+(JEŻELI(K29="zwoln.";L29;0))+(JEŻELI(K30="zwoln.";L30;0))+(JEŻELI(K31 ="zwoln.";l31;0))+(jeżeli(k32="zwoln.";l32;0))) L36 =SUMA((JEŻELI(K24=0;L24;0))+(JEŻELI(K25=0;L25;0))+(JEŻELI(K26=0;L26;0) )+(JEŻELI(K27=0;L27;0))+(JEŻELI(K28=0;L28;0))+(JEŻELI(K29=0;L29;0))+(JEŻ ELI(K30=0;L30;0))+(JEŻELI(K31=0;L31;0))+(JEŻELI(K32=0;L32;0))) L37 =SUMA((JEŻELI(K24=0,03;L24;0))+(JEŻELI(K25=0,03;L25;0))+(JEŻELI(K26=0, 03;L26;0))+(JEŻELI(K27=0,03;L27;0))+(JEŻELI(K28=0,03;L28;0))+(JEŻELI(K29 =0,03;L29;0))+(JEŻELI(K30=0,03;L30;0))+(JEŻELI(K31=0,03;L31;0))+(JEŻELI(K 32=0,03;L32;0))) L38 =SUMA((JEŻELI(K24=0,05;L24;0))+(JEŻELI(K25=0,05;L25;0))+(JEŻELI(K26=0, 05;L26;0))+(JEŻELI(K27=0,05;L27;0))+(JEŻELI(K28=0,05;L28;0))+(JEŻELI(K29 =0,05;L29;0))+(JEŻELI(K30=0,05;L30;0))+(JEŻELI(K31=0,05;L31;0))+(JEŻELI(K 32=0,05;L32;0))) L39 =SUMA((JEŻELI(K24=0,08;L24;0))+(JEŻELI(K25=0,08;L25;0))+(JEŻELI(K26=0, 08;L26;0))+(JEŻELI(K27=0,08;L27;0))+(JEŻELI(K28=0,08;L28;0))+(JEŻELI(K29 =0,08;L29;0))+(JEŻELI(K30=0,08;L30;0))+(JEŻELI(K31=0,08;L31;0))+(JEŻELI(K 32=0,08;L32;0))) L40 =SUMA((JEŻELI(K24=0,23;L24;0))+(JEŻELI(K25=0,23;L25;0))+(JEŻELI(K26=0, 23;L26;0))+(JEŻELI(K27=0,23;L27;0))+(JEŻELI(K28=0,23;L28;0))+(JEŻELI(K29 =0,23;L29;0))+(JEŻELI(K30=0,23;L30;0))+(JEŻELI(K31=0,23;L31;0))+(JEŻELI(K 32=0,23;L32;0))) M34 =SUMA(M24:M32) M35 =SUMA((JEŻELI(K24="zwoln.";M24;0))+(JEŻELI(K25="zwoln.";M25;0))+(JEŻELI (K26="zwoln.";M26;0))+(JEŻELI(K27="zwoln.";M27;0))+(JEŻELI(K28="zwoln.";M 28;0))+(JEŻELI(K29="zwoln.";M29;0))+(JEŻELI(K30="zwoln.";M30;0))+(JEŻELI( K31="zwoln.";M31;0))+(JEŻELI(K32="zwoln.";M32;0))) M36 =SUMA((JEŻELI(K24=0;M24;0))+(JEŻELI(K25=0;M25;0))+(JEŻELI(K26=0;M26; 0))+(JEŻELI(K27=0;M27;0))+(JEŻELI(K28=0;M28;0))+(JEŻELI(K29=0;M29;0))+(

9 M37 M38 M39 M40 JEŻELI(K30=0;M30;0))+(JEŻELI(K31=0;M31;0))+(JEŻELI(K32=0;M32;0))) =SUMA((JEŻELI(K24=0,03;M24;0))+(JEŻELI(K25=0,03;M25;0))+(JEŻELI(K26= 0,03;M26;0))+(JEŻELI(K27=0,03;M27;0))+(JEŻELI(K28=0,03;M28;0))+(JEŻELI( K29=0,03;M29;0))+(JEŻELI(K30=0,03;M30;0))+(JEŻELI(K31=0,03;M31;0))+(JE ŻELI(K32=0,03;M32;0))) =SUMA((JEŻELI(K24=0,05;M24;0))+(JEŻELI(K25=0,05;M25;0))+(JEŻELI(K26= 0,05;M26;0))+(JEŻELI(K27=0,05;M27;0))+(JEŻELI(K28=0,05;M28;0))+(JEŻELI( K29=0,05;M29;0))+(JEŻELI(K30=0,05;M30;0))+(JEŻELI(K31=0,05;M31;0))+(JE ŻELI(K32=0,05;M32;0))) =SUMA((JEŻELI(K24=0,08;M24;0))+(JEŻELI(K25=0,08;M25;0))+(JEŻELI(K26= 0,08;M26;0))+(JEŻELI(K27=0,08;M27;0))+(JEŻELI(K28=0,08;M28;0))+(JEŻELI( K29=0,08;M29;0))+(JEŻELI(K30=0,08;M30;0))+(JEŻELI(K31=0,08;M31;0))+(JE ŻELI(K32=0,08;M32;0))) =SUMA((JEŻELI(K24=0,23;M24;0))+(JEŻELI(K25=0,23;M25;0))+(JEŻELI(K26= 0,23;M26;0))+(JEŻELI(K27=0,23;M27;0))+(JEŻELI(K28=0,23;M28;0))+(JEŻELI( K29=0,23;M29;0))+(JEŻELI(K30=0,23;M30;0))+(JEŻELI(K31=0,23;M31;0))+(JE ŻELI(K32=0,23;M32;0))) Dla studentów z 1gr WF 2 rok Ćwiczenia należy wysłać na grupy do dnia 5 kwietnia 2011 r. Wartość brutto do zapłaty powinna być równa numerowi albumu studenta wysyłającego pracę, np. student o numerze albumu powinien wysłać pracę, w której w komórce M34 powinna widnieć kwota ,00 zł. Wszystkie wiersze w tabeli należy wypełnić. Kolumna Symbol PKWiU może zostać pusta. Należy wykorzystać wszystkie stawki podatku VAT. 9

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż Instrukcja obsługi programu 2.16. Rozrachunki, sprzedaż Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Rozrachunki, sprzedaż Spis treści 1. Rozrachunki, sprzedaż...2

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Ofertowanie 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Program - Faktury. Opis działania

Program - Faktury. Opis działania Wiadomości ogólne. Program - Faktury Opis działania tel: 50 50 50 640 biuro@soft-tom.pl Program podzielony jest na moduły: - Dokumenty - Klienci - Artykuły / usługi - Raporty - Słowniki - Ustawienia Moduły

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA FAKTURA_VAT.XLSX

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA FAKTURA_VAT.XLSX INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA FAKTURA_VAT.XLSX 08.2014 wersja 1.0.0 Spis treści 1. Opis programu... 2 2. Numeracja faktur, termin płatności, rodzaj... 2 2.1 Numeracja faktur... 2 2.2 Termin płatności... 3

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business

Instrukcja programu Faktura Small Business Instrukcja programu Faktura Small Business 1 / 35 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3

Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3 Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

wersja 1.17 czyli program służący do sporządzania i ewidencji: faktur, towarów, usług, kontrahentów

wersja 1.17 czyli program służący do sporządzania i ewidencji: faktur, towarów, usług, kontrahentów wersja 1.17 czyli program służący do sporządzania i ewidencji: faktur, towarów, usług, kontrahentów V.M.C. Soft & Hardware, mgr inż. Krzysztof Stępień Szczecinek 1995-2001 UMOWA LICENCYJNA Zawarta pomiędzy

Bardziej szczegółowo

MaxFaktura2. Oprogramowanie komputerowe do generowania, rejestrowania i rozliczania faktur sprzedaży i zakupu. Dokumenty wielowalutowe i wielojęzykowe

MaxFaktura2. Oprogramowanie komputerowe do generowania, rejestrowania i rozliczania faktur sprzedaży i zakupu. Dokumenty wielowalutowe i wielojęzykowe INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MaxFaktura2 Oprogramowanie komputerowe do generowania, rejestrowania i rozliczania faktur sprzedaży i zakupu. Dokumenty wielowalutowe i wielojęzykowe Producentem i autorem programu

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Regnator. Instrukcja obsługi.

Regnator. Instrukcja obsługi. Regnator Instrukcja obsługi. Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo