Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++"

Transkrypt

1 Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski

2 Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++: Podręcznik użytkownika by Marcin Malinowski, Patryk Nowacki, i Michał Wiktor Żmijewski Data wydania: 12/01/2011 Copyright 2011 Piątka Spółka Jawna - Maciej Lewandowski, Sławomir Nowacki, Sławomir Rusiewicz-Rusiński, Tomasz Szleszyński, Krzysztof Zając Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++ Wstęp... vii 1. Informacje ogólne Wymagania systemu Konwencja zapisu Instalacja systemu Zadania systemu Wersja programu współpracująca z systemem SAP Standardowe elementy systemu Okna dialogowe Proste okna dialogowe Elementy okien dialogowych Pole daty Pole wyboru Przełącznik Pole edycyjne Kalkulator Formularze Stałe elementy formularzy Arkusze Paski narzędziowe Tabele Wydruki Okno dialogowe wydruków Podgląd raportu System Sprzefak Autoryzacja Administracja Zmiana użytkownika Wylogowanie Konfiguracja instalacji Instalacja Definicja numerów dokumentów i inne opcje Transmisja danych Transmisja katalogów z Centrali Transmisja i uzgadnianie kontrahentów Transmisja wpłat i wypłat do systemu PINCASSO Rejestracja wpłat i wypłat w systemie PINCASSO Lista paczek dla systemu PINCASSO Transmisja dokumentów do systemu Finansowo Księgowego Lista paczek dla systemu Finansowo Księgowego Transmisja dokumentów do systemu SAP Lista paczek dla systemu SAP Lista rat za umowy przyłączeniowe systemu Fenix Eksport danych do zewnętrznych systemów Lista użytkowników Dane użytkownika Zmiana hasła Dziennik zarejestrowanych zdarzeń Wczytaj wydruk Koniec Sprzedaż Nowe zamówienie [Ctrl-Alt-F1] Wybór usług Redagowanie opisu dokumentu Zamówienia Rozksięgowanie zaliczek Nowy dokument sprzedaży [Ctrl-Alt-F2] Faktura VAT iii

4 Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak Faktura VAT zwykła Faktura VAT zaliczkowa Faktura VAT końcowa Faktura pro-forma Faktura wewnętrzna Pozostałe dokumenty sprzedaży Dokumenty sprzedaży Wystawienie faktury korygującej Zestawienia Wybór komórki organizacyjnej Zakupy Nowa faktura zakupowa Korekta faktury zakupowej Faktury zakupów Kasa Wczytanie kodu paskowego [Ctrl-K], [Ctrl-Shift-K] Wczytanie zewnętrznego kodu paskowego [Ctrl-Alt-K] Sumowanie wpłat i wypłat [Alt-K, S] Nowa wpłata [Ctrl-Alt-F4] Zapłata kontrahenta za fakturę [A] Zaliczka kontrahenta na poczet zamówienia [B] Inna wpłata kontrahenta [C] Wpłata pracownika [D] Zapłata rachunku za gaz [E] Zapłata noty odsetkowej za gaz [F] Niesystemowa wpłata za gaz/opóźnienie [G] Zapłata rachunku za gaz płatnika [H] Zapłata noty odsetkowej za gaz płatnika [I] Niesystemowa wpłata płatnika [J] Wpłata z innej kasy lub banku [K] Inna wpłata [L] Nowa wypłata [Ctrl-Alt-F5] Zwrot zapłaty za fakturę [A] Zwrot zaliczki na poczet zamówienia [B] Zapłata kontrahentowi [C] Wypłata pracownikowi [D] Zwrot nadpłat za gaz [E] Wypłata pieniędzy do innej kasy lub banku [F] Inna wypłata [G] Nowa zbiorcza wpłata za gaz [Alt-K, Z] Wpłaty i wypłaty [Alt-K, W] Nowy raport kasowy Raporty kasowe Zestawienia wpłat i wypłat Zestawienie wpłat i wypłat według rodzajów Zestawienie ilościowe i wartościowe wpłat i wypłat Zestawienie wpłat do inkas Stan kasy [Alt-K, T] Wybór kasy [Alt-K, K] Opis dokumentu KP / KW Katalogi Komórki organizacyjne Rodzaje usług Ceny usług Kontrahenci Zapisanie nowego kontrahenta Aktualizacja kontrahenta Usuwanie kontrahenta... iv

5 Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak Zamiana kontrahentów Drukowanie listy kontrahentów Katalog tekstów Zapisanie nowego tekstu Aktualizacja zapisanego tekstu Usuwanie zapisanego tekstu Teksty na wydrukach Rejestry Miejsca zakupu i sprzedaży Konta bankowe Zewnętrzne systemy Katalogi PINCASSO Pozostałe katalogi Narzędzia Kalkulator ekranowy Kalkulator nominałów Widok Okna Pomoc Jak wykonać? Skróty klawiaturowe używane w systemie Zakończenie v

6 vi

7 Wstęp Wstęp Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotychczasowych użytkowników Systemu Obsługi Kas i Sprzedaży SPRZEFAK autorzy systemu opracowali nową wersję tej aplikacji, pod nazwą Sprzefak++. Zasadniczą różnicą, którą zauważy każdy z dotychczasowych użytkowników jest graficzny interfejs tego systemu. Jednak, biorąc pod uwagę przyzwyczajenia i nabyte już nawyki użytkowników, autorzy dołożyli wszelkich starań, by sposób obsługi tego programu nie odbiegał zbytnio od wersji dotychczasowej. Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest jedynie wersja Windows-owa. Ponieważ bardzo zróżnicowany jest poziom wiedzy użytkowników w zakresie obsługi systemu Microsoft Windows, instrukcja ta zawiera rozdziały: Rozdział 2, Standardowe elementy systemu ta część opisuje standardowe komponenty wykorzystywane w systemie oraz procedury ich obsługi; Rozdział 3, System Sprzefak++ w tej części opisane są poszczególne opcje menu aplikacji, w takiej kolejności, w jakiej występują w menu; Rozdział 4, Jak wykonać? w ostatniej części opisane są procedury postępowania celem uzyskania zamierzonego efektu (wystawienie faktury, itp.). vii

8 viii

9 Rozdział 1. Informacje ogólne 1. Wymagania systemu Minimalne wymagania do zainstalowania systemu: System operacyjny MS Windows 98 SP2. Procesor Pentium 333 MHz. Pamięć operacyjna 32 MB. Rozdzielczość monitora minimum 800x600 pikseli 16 kolorów. System obsługi bazy danych: Pervasive SQL V8.6. MS Internet Explorer Zalecane wymagania: System operacyjny MS Windows 2000/2003/XP. Procesor Pentium III 900 MHz lub lepszy. Pamięć operacyjna 64 MB lub więcej. Rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli 256 kolorów lub więcej. System obsługi bazy danych: Pervasive SQL V8.7 SP3 (+patch FTF ). MS Internet Explorer Konwencja zapisu Celem ustalenia jednoznaczności postępowania, w dalszej części niniejszej instrukcji przyjęto założenia: w systemie zainstalowana jest myszka dla praworęcznych, zapis np.: Alt-K oznacza wciśnięcie lewego klawisza Alt i trzymając go wciśniętym, jednoczesne wciśnięcie klawisza K, zapis np.: K, M oznacza wciśnięcie klawisza K, a następnie po jego zwolnieniu wciśnięcie klawisza M, w nawiasach kwadratowych podano skróty klawiaturowe prowadzące do opisywanego efektu, np.: zamknięcie aplikacji [Alt-F4]. 3. Instalacja systemu Instalacja systemu opisana jest w oddzielnej dokumentacji (można ją znaleźć na stronie: W niniejszym dokumencie zakłada się, że system jest zainstalowany i prawidłowo skonfigurowany przez instalatora lub administratora. 4. Zadania systemu Zadaniem opisywanego systemu jest ułatwienie prowadzenia sprzedaży i jej ewidencji księgowej oraz obsługi kas. Współpracuje on z innymi systemami naszej firmy: Systemem Finansowo-Księgowym FK-Piątka, Systemem Rozliczeń Odbiorców Paliwa Gazowego PINCASSO, Systemem Obsługi Przyłączeń, Sprzedaży i Rozliczania Odbiorców Gazu FENIX. Istnieje także wersja programu przeznaczona do współpracy z systemem SAP. Główne funkcje systemu to: 1

10 Rozdział 1. Informacje ogólne 5. Wersja programu współpracująca z systemem SAP 1. Obsługa sprzedaży: rejestracja zleceń, przyjmowanie zaliczek, fakturowanie sprzedaży. 2. Obsługa kas: rejestracja wpłat i wypłat, sporządzanie raportów kasowych. 3. Przesyłanie informacji z terenu do zakładu i z zakładu w teren przy pomocy poczty elektronicznej lub dyskietek. 4. Automatyczne rejestrowanie przesłanych informacji w systemie finansowo-księgowym FK. 5. Automatyczne rejestrowanie wpłat za gaz w systemie PINCASSO. Punkty prowadzące sprzedaż oraz kasy mogą znajdować się w wielu miejscowościach. W punkcie sprzedaży może być wiele stanowisk sprzedaży i kas. Ewidencja księgowa sprzedaży oraz wpłat i wypłat w kasach odbywa się w wyróżnionym miejscu nazywanym dalej w tekście centralą. Zwykle centralą będzie miejsce prowadzenia księgowości. System obsługuje przesyłanie informacji z centrali do punktów sprzedaży i z punktów sprzedaży do centrali. System umożliwia jednolitą ewidencję sprzedaży oraz wpłat i wypłat w kasach, ponieważ centralnie ustala się katalogi wykorzystywane we wszystkich punktach sprzedaży i kasach: punkty sprzedaży, stałych kontrahentów, pracowników, sprzedawane usługi i wyroby, rejestry sprzedaży, rodzaje wpłat i wypłat. System ułatwia prowadzenie ewidencji, ponieważ obsługuje: automatyczną rejestrację faktur wystawionych w punktach sprzedaży w rejestrach sprzedaży w centrali, automatyczną dekretację raportów kasowych. System obsługuje automatyczną rejestrację wpłat i wypłat za gaz w systemie PINCASSO oraz naliczanie opłat karnych za zwłokę w zapłacie. System składa się z dwóch modułów: moduł obsługi punktu sprzedaży, moduł obsługi centrali. 5. Wersja programu współpracująca z systemem SAP Obok standardowej wersji Sprzefaka++, zintegrowanej z systemem finansowo-księgowym FK, istnieje wersja przeznaczona do współpracy z systemem SAP. Umożliwia ona automatyczne księgowanie dokumentów sprzedaży oraz dokumentów kasowych wystawianych w Sprzefaku w systemie SAP. Nie jest natomiast możliwa jednoczesna współpraca z systemami SAP i FK. W przypadku gdy obsługa wersji SAP odbiega od standardowej, zostało to zaznaczone w dokumentacji w następujący sposób (przykład): Wersja dla SAP: Wersja współpracująca z systemem SAP umożliwia automatyczne księgowanie dokumentów sprzedaży oraz dokumentów kasowych wystawianych w Sprzefaku. Nie jest możliwa jednoczesna współpraca z systemami SAP i FK. 2

11 Rozdział 1. Informacje ogólne 5. Wersja programu współpracująca z systemem SAP Wersja współpracująca z SAP posiada własny moduł Centrali niezależny od FK. Został on opisany w oddzielnej dokumentacji. 3

12 4

13 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu W rozdziale tym opisane są standardowe elementy występujące w systemie, wraz ze sposobem ich obsługi. Istniejące w systemie Sprzefak++ okienka można umownie podzielić na dwa typy: okna dialogowe oraz formularze. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na tym, że okna dialogowe są niezależne od formularza głównego systemu (Rysunek 2.8, Formularz główny systemu ), można je przesuwać poza granice tego formularza, a służą głównie do interakcji z użytkownikiem. Wszystkie zaś formularze są oknami potomnymi formularza głównego systemu, nie mogą wychodzić poza jego rozmiary, a ich główną funkcją jest wprowadzanie danych przez użytkownika, lub wyświetlanie wprowadzonych już wcześniej danych. W dalszej części instrukcji opisane są poszczególne elementy mogące występować w oknach dialogowych lub formularzach. Niektóre z nich występują tylko w oknach dialogowych, niektóre tylko na formularzach, a z niektórymi z nich można się spotkać zarówno w oknach dialogowych, jak i na formularzach. 1. Okna dialogowe 1.1. Proste okna dialogowe Najprostszym elementem występującym w aplikacji jest proste okno dialogowe. Zawiera ono najczęściej jakąś informację słowną lub pytanie i czeka na reakcję użytkownika. Przykład takiego okna przedstawiono poniżej: Rysunek 2.1. Proste okno dialogowe Reakcją użytkownika jest wciśnięcie jednego z wyświetlonych w oknie przycisków. Można to wykonać klikając na wybranym przycisku kursorem myszki, lub przez przesunięcie zaznaczenia przycisku klawiszem Tab, a następnie zatwierdzenie wyboru klawiszem spacji lub klawiszem Enter. Jeśli na wybranym przycisku jakaś litera wyróżniona jest podkreśleniem, to można ten przycisk wcisnąć przez naciśnięcie klawisza z tą literą, np. na Rysunek 2.1, Proste okno dialogowe wciśnięcie klawisza T spowoduje wybranie przycisku Tak. Zamknięcie takiego okna dowolnym sposobem (np. przez kliknięcie ikony w prawym, górnym rogu okna) zawsze wywołuje taki sam efekt, jak wciśnięcie przycisku Anuluj. Cechą charakterystyczną okien dialogowych jest ich modalność tzn. jeśli jest otwarte dowolne okno dialogowe wówczas nie ma możliwości korzystania z żadnego innego okna aplikacji łącznie z głównym oknem aplikacji, dopóki to okno dialogowe nie zostanie zamknięte Elementy okien dialogowych Oprócz takich najprostszych okien dialogowych można się spotkać z oknami dialogowymi bardziej skomplikowanymi, jak np. na Rysunek 2.2, Okno dialogowe. 5

14 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu 1. Okna dialogowe Rysunek 2.2. Okno dialogowe Okno to zawiera szereg elementów, które są omówione w dalszej części. Chcąc wykonać jakąś operację na jednym z tych elementów, należy go uczynić aktywnym. O aktywności danego elementu świadczy jego wyróżnienie, najczęściej ramką wokół elementu (na rysunku powyżej aktywny jest przycisk OK). Myszka załatwia tę sprawę za nas, jeżeli natomiast do poruszania się po oknie dialogowym lub formularzu posługujemy się klawiaturą, wówczas by przejść do następnego elementu okna należy wcisnąć klawisz Tab, by przejść do poprzedniego elementu klawisze Shift-Tab Pole daty Pole daty jest elementem występującym zarówno w oknach dialogowych, jak i na formularzach, z tą różnicą, że na formularzach nie ma ono dodatkowego pola wyboru. Jest ono przedstawione na Rysunek 2.3, Pole daty. Pole to służy do wyświetlenia (czasami również do edycji) daty. Rysunek 2.3. Pole daty Jeśli w oknie dialogowym pole wyboru przy polu daty jest niezaznaczone, oznacza to, że data ta jest ignorowana podczas definiowania kryterium. Po zaznaczeniu tego pola wyboru myszką lub klawiszem spacji istnieje możliwość edycji tej daty. Można tam wpisać z klawiatury żądaną datę, można również ją edytować klawiszami kursora. Wtedy klawisze strzałek oraz służą do przemieszczania się pomiędzy polem roku, miesiąca oraz dnia, a klawisze i powodują powiększenie lub zmniejszenie odpowiedniego pola o 1. Niejednokrotnie jednak wygodniejszym rozwiązaniem jest rozwinięcie kalendarza poprzez kliknięcie ikony obok pola, lub wciśnięcie Alt-. Wówczas pole to będzie wyglądać, jak na Rysunek 2.4, Rozwinięty kalendarz. Rysunek 2.4. Rozwinięty kalendarz Po kalendarzu tym można się poruszać klawiszami kursora, klawisz PgUp przesuwa jeden miesiąc do przodu, klawisz PgDn jeden miesiąc wstecz, a wybór zatwierdzamy klawiszem Enter. 6

15 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu 1. Okna dialogowe Myszką można wygodniej nawigować po kalendarzu, zmieniając miesiące ikonami i, lub też wybierając go z listy wyświetlonej po kliknięciu na nazwie miesiąca. Rok z kolei można zmienić po kliknięciu na nim Pole wyboru Pojedyncze pole wyboru składa się z opisu oraz kwadracika, który może być pusty lub zaznaczony. Najczęściej jednak mamy do czynienia z zespołem pól wyboru (Rysunek 2.5, Pola wyboru ), w którym należy zaznaczyć żądane opcje jedną, kilka, lub żadnej. Rysunek 2.5. Pola wyboru Jak zwykle, zaznaczenie lub odznaczenie żądanej opcji myszką jest trywialne, natomiast klawiaturą można to zrobić przez wciśnięcie klawisza spacji podczas, gdy żądane pole jest aktywne (na rysunku powyżej np. Gotówka) Przełącznik Czasami zachodzi konieczność wybrania jednej i tylko jednej z możliwych do wyboru opcji. Do tego celu najlepiej nadaje się tzw. przełącznik: Rysunek 2.6. Przełącznik Żądaną opcję można wybrać klawiszami kursora na klawiaturze, lub myszką. O ile pola wyboru są najczęściej zupełnie od siebie niezależne, o tyle w przełączniku zaznaczenie dowolnej opcji powoduje wyłączenie pozostałych opcji w nim występujących Pole edycyjne Pole edycyjne jest elementem często występującym zarówno na oknach dialogowych, jak i na formularzach. Pole to umożliwia wprowadzanie dowolnych wyrażeń z klawiatury oraz ich modyfikowanie. Edytowany tekst można zaznaczać [Shift-strzałki], kopiować [Ctrl-C] i wklejać [Ctrl-V] do innych pól tego typu. Rysunek 2.7. Pole edycyjne Kalkulator Szczególnym przypadkiem pola edycyjnego jest pole zawierające dane numeryczne (liczby) na ogół są to ilości lub kwoty. W każdym takim polu dostępny jest podręczny kalkulator. Umożliwia on wykonanie prostych obliczeń. Aby go uaktywnić należy wcisnąć klawisz F12 lub klawisz K. Aktywność kalkulatora w takim polu sygnalizowana jest zmianą koloru czcionki w tym polu (na ogół na niebieski). Chcąc na przykład wpisać 1/2 pola powierzchni wynajmowanego lokalu o wymiarach 25 m 38 m wystarczy uaktywnić kalkulator w polu Ilość i działać, jak na kalkulatorze, tzn. wciskać kolejno klawisze [2], [5], [*], [3], [8], [/], [2] a na zakończenie dezaktywować kalkulator klawiszem F12 lub K. W efekcie w polu Ilość uzyskamy 2 wynik tj. 475 m. Znaczenie klawiszy: 7

16 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu 2. Formularze 0-9 kolejne cyfry,i. separator dziesiętny *, /, +, - operatory działań =, K, F12 wynik C kasowanie całego wyrażenia E kasowanie ostatnio wprowadzonej liczby Backspace kasowanie ostatnio wprowadzonego pierwiastek kwadratowy R odwrotność wprowadzonej liczby (1/x) 2. Formularze 2.1. Stałe elementy formularzy W przeciwieństwie do okien dialogowych, formularze nie są oknami modalnymi tzn. jednocześnie może być otwartych kilka formularzy, pomiędzy którymi można się poruszać kursorem myszki lub kombinacją klawiszy Ctrl-Tab. Z kolei wszystkie formularze systemu są oknami potomnymi formularza głównego aplikacji, czego konsekwencjami są: formularze nie mogą wychodzić poza rozmiar formularza głównego systemu, zamknięcie formularza głównego powoduje zamknięcie wszystkich otwartych formularzy aplikacji. Jako przykład formularza posłużmy się formularzem głównym systemu (Rysunek 2.8, Formularz główny systemu ). Na formularzu tym znajduje się kilka elementów identycznych dla każdego typu formularza, oraz kilka charakterystycznych tylko dla tego formularza. Elementami powtarzającymi się na większości formularzy są: Nagłówek okna pasek zajmujący górną część każdego okna. Jego uchwycenie, czyli umieszczenie na nim kursora myszki i wciśnięcie lewego przycisku myszki umożliwia przemieszczenie całego okna na ekranie aż do momentu zwolnienia przycisku myszki. Kolor nagłówka świadczy o tym, czy okno jest aktywne, czy też nie. W dowolnym momencie, w systemie aktywne jest zawsze tylko jedno okno i jego dotyczą wszelkie operacje wykonywane czy to z klawiatury, czy też myszką. Ikona minimalizacji okna ikona znajdująca się w prawym końcu nagłówka okna służy do zminimalizowania aktywnego okna. Wówczas okno to jest zwijane do jego nagłówka widocznego na pasku zadań, lub w oknie-rodzicu. Ikona maksymalizacji okna ikona w prawym końcu nagłówka okna służy do powiększenia rozmiarów okna, tak by zajęło cały ekran monitora. Zarówno ta, jak i poprzednia ikona, po wykonaniu swojego zadania przebierają postać ikony:. Jej kliknięcie spowoduje przywrócenie rozmiarów okna do poprzedniej wielkości. Ikona zamykająca okno [Alt-F4] lub [Ctrl-F4] dla okna potomnego zawsze w prawym górnym rogu okna, służy do całkowitego zamknięcia aktywnego okna. 8

17 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu 2. Formularze Rysunek 2.8. Formularz główny systemu Ikona systemowa [Alt-spacja] zawsze w lewym górnym rogu okna. Jej kliknięcie spowoduje wyświetlenie menu umożliwiającego przemieszczenie, zmianę rozmiarów lub zamknięcie aktywnego okna. Ikona ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy użytkownik jest przyzwyczajony bardziej do korzystania z klawiatury, aniżeli z myszki. Wówczas wybierając z wyświetlonego menu rodzaj czynności, można następnie posługiwać się klawiszami kursora, a do zatwierdzenia wyboru używać klawisza Enter. Pasek statusu pasek zajmujący dolną część okna. Najczęściej zawiera on dodatkowe informacje dla użytkownika, niejednokrotnie podpowiedzi oraz opisy dostępnych skrótów klawiaturowych. W prawym końcu paska na formularzu głównym aplikacji zawsze jest wyświetlona informacja o aktualnie zalogowanym użytkowniku, oraz nazwa bazy danych, do której jest dołączony. Rozmiar aktywnego okna można również zmieniać przez ustawienie kursora myszki na dowolnej krawędzi, lub narożniku tego okna, a po zmianie wyglądu kursora (na, lub ) wciśnięciu lewego przycisku myszki. Trzymając wciąż wciśnięty ten przycisk i poruszając myszką zmienia się rozmiar okna, aż do momentu zwolnienia przycisku. Na głównym formularzu systemu oprócz w/w elementów znajdują się: Menu główne systemu spis wszystkich opcji systemu pogrupowanych tematycznie. Niektóre opcje mogą być niedostępne ( wyszarzałe ) dla niektórych użytkowników w zależności od posiadanych przez aktualnego użytkownika uprawnień. Wyboru opcji można dokonać kliknięciem myszki, lub wybranie menu [F10] przesunięcie kursora ( podświetlenia ) klawiszami,, lub do żądanej opcji i wciśnięcie klawisza Enter. Innym sposobem wybrania opcji jest rozwinięcie menu i wciśnięcie Alt-podkreślona litera żądanej opcji, np.: na Rysunek 2.8, Formularz główny systemu wciśnięcie Alt-W spowoduje wybranie opcji Widok. Paski narzędziowe są to w zasadzie ikony reprezentujące poszczególne opcje menu głównego systemu pogrupowane analogicznie do menu głównego. Kliknięcie dowolnej z nich wywołuje efekt dokładnie taki sam, jak wybranie odpowiadającej opcji menu systemu. UWAGI: 1. Formularz z Rysunek 2.8, Formularz główny systemu jest głównym i macierzystym formularzem wszystkich formularzy systemu Sprzefak++. Zatem wszystkie formularze wywoływane z tego systemu nie mogą wychodzić poza rozmiary tego formularza, nie należy go zbytnio zmniejszać! 9

18 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu 2. Zamknięcie tego formularza spowoduje niezamkniętymi dotychczas formularzami. 2. Formularze zamknięcie całej aplikacji, łącznie z 2.2. Arkusze Na niektórych formularzach znajdują się tzw. arkusze. Ich przykład przedstawiono na Rysunek 2.9, Arkusze. Są to jak gdyby wystające zakładki nałożonych na siebie arkuszy, z których każdy zawiera odrębne informacje, a każdy z nich można wyciągnąć na wierzch przez wybranie jego zakładki. Rysunek 2.9. Arkusze Najprościej przechodzenie pomiędzy poszczególnymi arkuszami wykonać przez kliknięcie kursorem myszki na wybranej zakładce. Można tego również dokonać wciskając klawisze Ctrl-PgDn (przejście do następnego arkusza), lub Ctrl-PgUp (przejście do poprzedniego arkusza) Paski narzędziowe Na większości formularzy systemu, do uaktywnienia poszczególnych funkcji służą paski narzędziowe. Mają one formę przycisków z ikonami. Przyciski te można wybierać jedynie myszką, lecz posiadają one również skróty klawiaturowe. Rysunek Pasek narzędziowy Jeśli jakiś przycisk jest niedostępny jest on wyszarzały (np. Zapisz na powyższym rysunku). Podczas przesuwania kursora myszki ponad przyciskami, ikony na dostępnych przyciskach stają się kolorowe, obok przycisku pojawia się etykietka z krótkim objaśnieniem funkcji przycisku oraz przypisanym skrótem klawiaturowym, a w linii statusu formularza głównego znajduje się dłuższy opis tej funkcji Tabele Elementem bardzo często występującym na formularzach są różnego rodzaju tabele. Przykładowa tabela przedstawiona jest na Rysunek 2.11, Tabela. Tabela wstępnie najczęściej jest wypełniona wszystkimi wierszami spełniającymi zadane wcześniej kryteria, poukładanych w standardowych kolumnach. Jej układ jednak można modyfikować do swoich potrzeb. Można np. odfiltrować tylko te wiersze, które zawierają szukane dane w pewnych kolumnach. W tym celu można w wierszu filtru (Rysunek 2.11, Tabela ), w odpowiednie kolumny wpisać szukane dane. Do tego wiersza można przejść kursorem myszki, lub wciskając klawisze Ctrl-F. W miarę wpisywania będą wyświetlane tylko te wiersze, które w odpowiednich kolumnach zawierają wpisane przez użytkownika teksty. 10

19 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu 2. Formularze Rysunek Tabela Można również posortować wyświetlone wiersze według dowolnej kolumny. Aby to uzyskać wystarczy kliknąć na nagłówku kolumny, według której ma nastąpić sortowanie. Wówczas kolumna zmieni swój kolor, a wiersze zostaną posortowane w porządku rosnącym według zawartości wybranej kolumny. Aby odwrócić kolejność sortowania (np. w porządku malejącym), należy podwójnie kliknąć na nagłówku kolumny wcześniej zaznaczonej lub kliknąć na zakończeniu kolumny (szary pasek na dole kolumny). Jeśli wyświetlana tabela zawiera bardzo dużo wierszy sortowanie takie może być dość długotrwałe! Możliwa jest także zmiana szerokości dowolnej kolumny. W tym celu należy kursor myszki ustawić na prawej krawędzi nagłówka zmienianej kolumny. Po zmianie wyglądu kursora (na ) i wciśnięciu lewego przycisku myszki, przesuwając ją można zmieniać szerokość kolumny, aż do chwili zwolnienia tego przycisku. Można również zmieniać kolejność kolumn. Aby na przykład ustawić kolumnę Nazwa kontrahenta z Rysunek 2.11, Tabela pomiędzy kolumnami Numer oraz Data należy po jej zaznaczeniu (kliknięcie nagłówka) uchwycić jej nagłówek, czyli ustawić kursor myszki na nagłówku kolumny Nazwa kontrahenta i wcisnąć lewy przycisk myszki. Poruszając wówczas myszką, można zmieniać położenie tego nagłówka. Przy lewej krawędzi nagłówka tej kolumny pojawią się dwa czerwone trójkąty (Rysunek 2.12, Uchwycenie nagłówka kolumny tabeli ). Wskazują one miejsce, w którym znajdzie się lewa krawędź wybranej kolumny po jej upuszczeniu, czyli zwolnieniu lewego przycisku myszki. Rysunek Uchwycenie nagłówka kolumny tabeli Zatem jeśli te trójkąty zostaną przesunięte w lewo, pomiędzy kolumny Numer oraz Data i zwolnimy przycisk myszki wyląduje tam kolumna Nazwa kontrahenta. Operacją bardziej zaawansowaną jest możliwość tzw. grupowania wierszy. Umożliwia ona wyświetlenie w formie tabelarycznej wierszy pogrupowanych według dowolnych kolumn. Na Rysunek 2.13, Grupowanie wierszy tabeli przedstawiono na przykład wiersze pogrupowane na najwyższym poziomie według daty, a następnie według kontrahenta. Jak widać wszystkie dokumenty z jednego dnia są we wspólnym wierszu daty, a dla jednego kontrahenta w tym dniu również we wspólnym wierszu kontrahenta. By doprowadzić do takiego efektu należy: 1. Zaznaczyć kolumnę Data (kliknięcie na jej nagłówku). 2. Uchwycić nagłówek kolumny Data i przeciągnąć go do obszaru grupowania. Oznacza to naprowadzenie kursora myszki na nagłówek tej kolumny, wciśnięcie lewego przycisku myszki 11

20 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu 3. Wydruki (Rysunek 2.12, Uchwycenie nagłówka kolumny tabeli ), przesunięcie nagłówka w górę, do obszaru grupowania (Rysunek 2.11, Tabela ) i zwolnienie przycisku myszki. 3. Zaznaczyć kolumnę Nazwa kontrahenta. 4. Uchwycić nagłówek kolumny Nazwa kontrahenta i przeciągnąć go do obszaru grupowania z prawej strony nagłówka Data. Rysunek Grupowanie wierszy tabeli Proste prawda? Aby zamienić poziomy grupowania, na przykład najpierw według kontrahenta, a niżej według daty, wystarczy uchwycić nagłówek kolumny Data w obszarze grupowania i przesunąć go w prawo, za nagłówek Nazwa kontrahenta. Ten sam efekt uzyska się przesuwając nagłówek Nazwa kontrahenta w obszarze grupowania w lewo, przed nagłówek Data. W ten sposób można dodać dowolną ilość poziomów grupowania według dowolnych kolumn. Aby zlikwidować grupowanie, należy przeciągnąć wszystkie nagłówki kolumn występujące w obszarze grupowania, z powrotem na swoje miejsce w tabeli. Na ogół każdą tabelę można wydrukować. Jeżeli zastosujemy w/w operacje (sortowanie, filtrowanie, grupowanie) do wybranej tabeli, to efekty otrzymane na ekranie oczywiście podobnie będą wyglądały na wydruku tej tabeli. Obszar na liście zaznaczony myszką można skopiować do schowka [Ctrl-C] a następnie wkleić do arkusza kalkulacyjnego lub pliku tekstowego. Kopiowane dane są w formacie CSV. 3. Wydruki 3.1. Okno dialogowe wydruków Użytkownikowi niejednokrotnie potrzebny będzie jakiś wydruk. Obsługa wydruków w systemie jest na ogół jednakowa dla wszelkiego rodzaju raportów. Zatem, po wybraniu funkcji Drukuj zawsze pojawia się okno dialogowe: Rysunek Okno dialogowe wydruku Okno to może zawierać nieco inne opcje, specyficzne dla danego raportu, jednak jego obsługa jest podobna. W oknie tym należy zaznaczyć żądaną opcję, przy czym jeśli zaznaczona opcja Wydruk do pliku system wyświetli standardowe okno dialogowe umożliwiające wybór folderu i nazwy pliku, do którego dane zostaną zapisane. Jeśli natomiast wybraną opcją będzie dowolna inna zostanie wyświetlony podgląd raportu, który można wydrukować. Jedną z możliwych opcji jest Wydruk zaznaczonych wierszy Zatem wcześniej należy 12

21 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu 3. Wydruki zaznaczyć pożądane wiersze tabeli. Zaznaczenie kolejnych wierszy można wykonać, po ustawieniu kursora na pierwszym z potrzebnych wierszy, a następnie: wcisnąć lewy przycisk myszki i trzymając go wciśnięty przesunąć kursor w dół lub w górę, aż do ostatniego z potrzebnych wierszy, po czym zwolnić przycisk myszki, lub wcisnąć klawisz Shift i trzymając go wciśnięty przesunąć kursor myszki do ostatniego i potrzebnych wierszy i wcisnąć lewy przycisk myszki, lub wcisnąć klawisz Shift i trzymając go wciśnięty przesuwać kursor klawiszami lub, aż do ostatniego z potrzebnych wierszy. Natomiast jedynym sposobem zaznaczania wierszy wyrywkowych (nie kolejnych) jest wciśnięcie klawisza Ctrl i trzymając go cały czas wciśnięty, klikanie kursorem myszki na potrzebnych wierszach Podgląd raportu Jak wcześniej opisano, zanim wydruk pojawi się na papierze, użytkownik ma możliwość obejrzenia go na ekranie. Przykładowy podgląd raportu dla listy pozycji w formie tabelarycznej został przedstawiony poniżej: Rysunek Podgląd wydruku Zarówno całe okno raportu, jak i rozmiar samego raportu można dostosować do żądanego, wykorzystując do tego celu wyświetlane ikony, listę z wielkością powiększenia lub polecenia z menu Widok. W menu Plik Ustawienia strony można zmienić rozmiar papieru, marginesy itp. Do przeglądania kolejnych stron służą ikony ze strzałkami, lub klawisze PgUp, PgDn, Home, End. Jeśli wydruk zawiera bardzo wiele stron, a nie interesuje nas całość wydruku, a jedynie np. początkowe kilka stron, które już są widoczne, wówczas operację tworzenia wydruku przez komputer można przerwać wciskając ikonę STOP. Wybranie ikony z drukarką [Ctrl-P] wyświetli okno dialogowe wyboru drukarki i umożliwi przelanie danych na papier. W przypadku wydruku poszczególnych dokumentów (np.: faktur, raportów kasowych, zestawień etc.) okno podglądu wygląda podobnie i również umożliwia zmianę parametrów wydruku: Rysunek Podgląd wydruku dokumentu 13

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++ Wersja 1.1.7.320 Punkt sprzedaży Czerwiec 2005 Strona 2 System Sprzefak++ Informacje ogólne Spis treści WSTĘP...7 1. INFORMACJE OGÓLNE...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ - Moduł Centrali

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ - Moduł Centrali Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ - Moduł Centrali Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Sprzefak (++) Opis marketingowy

Sprzefak (++) Opis marketingowy Sprzefak (++) Opis marketingowy Warszawa/Marzec 2016 1 Wstęp Sprzefak ++ jest produktem stworzonym przez firmę Piątka Sp. J. w celu ułatwienia prowadzenia sprzedaży oraz ewidencji księgowej i obsługi kas.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją wspierającą

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją pracującą

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Generatora CSV

Instrukcja obsługi. Generatora CSV Instrukcja obsługi Generatora CSV Spis treści: 1. Wstęp 2. Praca z programem Generator CSV 2.1. Rozpoczęcie pracy 2.2. Sprawdzanie docelowego pliku CSV 2.3 Korekta błędów w docelowym pliku CSV 2.3.1. Odnajdywanie

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo