Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++"

Transkrypt

1 Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski

2 Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++: Podręcznik użytkownika by Marcin Malinowski, Patryk Nowacki, i Michał Wiktor Żmijewski Data wydania: 12/01/2011 Copyright 2011 Piątka Spółka Jawna - Maciej Lewandowski, Sławomir Nowacki, Sławomir Rusiewicz-Rusiński, Tomasz Szleszyński, Krzysztof Zając Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++ Wstęp... vii 1. Informacje ogólne Wymagania systemu Konwencja zapisu Instalacja systemu Zadania systemu Wersja programu współpracująca z systemem SAP Standardowe elementy systemu Okna dialogowe Proste okna dialogowe Elementy okien dialogowych Pole daty Pole wyboru Przełącznik Pole edycyjne Kalkulator Formularze Stałe elementy formularzy Arkusze Paski narzędziowe Tabele Wydruki Okno dialogowe wydruków Podgląd raportu System Sprzefak Autoryzacja Administracja Zmiana użytkownika Wylogowanie Konfiguracja instalacji Instalacja Definicja numerów dokumentów i inne opcje Transmisja danych Transmisja katalogów z Centrali Transmisja i uzgadnianie kontrahentów Transmisja wpłat i wypłat do systemu PINCASSO Rejestracja wpłat i wypłat w systemie PINCASSO Lista paczek dla systemu PINCASSO Transmisja dokumentów do systemu Finansowo Księgowego Lista paczek dla systemu Finansowo Księgowego Transmisja dokumentów do systemu SAP Lista paczek dla systemu SAP Lista rat za umowy przyłączeniowe systemu Fenix Eksport danych do zewnętrznych systemów Lista użytkowników Dane użytkownika Zmiana hasła Dziennik zarejestrowanych zdarzeń Wczytaj wydruk Koniec Sprzedaż Nowe zamówienie [Ctrl-Alt-F1] Wybór usług Redagowanie opisu dokumentu Zamówienia Rozksięgowanie zaliczek Nowy dokument sprzedaży [Ctrl-Alt-F2] Faktura VAT iii

4 Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak Faktura VAT zwykła Faktura VAT zaliczkowa Faktura VAT końcowa Faktura pro-forma Faktura wewnętrzna Pozostałe dokumenty sprzedaży Dokumenty sprzedaży Wystawienie faktury korygującej Zestawienia Wybór komórki organizacyjnej Zakupy Nowa faktura zakupowa Korekta faktury zakupowej Faktury zakupów Kasa Wczytanie kodu paskowego [Ctrl-K], [Ctrl-Shift-K] Wczytanie zewnętrznego kodu paskowego [Ctrl-Alt-K] Sumowanie wpłat i wypłat [Alt-K, S] Nowa wpłata [Ctrl-Alt-F4] Zapłata kontrahenta za fakturę [A] Zaliczka kontrahenta na poczet zamówienia [B] Inna wpłata kontrahenta [C] Wpłata pracownika [D] Zapłata rachunku za gaz [E] Zapłata noty odsetkowej za gaz [F] Niesystemowa wpłata za gaz/opóźnienie [G] Zapłata rachunku za gaz płatnika [H] Zapłata noty odsetkowej za gaz płatnika [I] Niesystemowa wpłata płatnika [J] Wpłata z innej kasy lub banku [K] Inna wpłata [L] Nowa wypłata [Ctrl-Alt-F5] Zwrot zapłaty za fakturę [A] Zwrot zaliczki na poczet zamówienia [B] Zapłata kontrahentowi [C] Wypłata pracownikowi [D] Zwrot nadpłat za gaz [E] Wypłata pieniędzy do innej kasy lub banku [F] Inna wypłata [G] Nowa zbiorcza wpłata za gaz [Alt-K, Z] Wpłaty i wypłaty [Alt-K, W] Nowy raport kasowy Raporty kasowe Zestawienia wpłat i wypłat Zestawienie wpłat i wypłat według rodzajów Zestawienie ilościowe i wartościowe wpłat i wypłat Zestawienie wpłat do inkas Stan kasy [Alt-K, T] Wybór kasy [Alt-K, K] Opis dokumentu KP / KW Katalogi Komórki organizacyjne Rodzaje usług Ceny usług Kontrahenci Zapisanie nowego kontrahenta Aktualizacja kontrahenta Usuwanie kontrahenta... iv

5 Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak Zamiana kontrahentów Drukowanie listy kontrahentów Katalog tekstów Zapisanie nowego tekstu Aktualizacja zapisanego tekstu Usuwanie zapisanego tekstu Teksty na wydrukach Rejestry Miejsca zakupu i sprzedaży Konta bankowe Zewnętrzne systemy Katalogi PINCASSO Pozostałe katalogi Narzędzia Kalkulator ekranowy Kalkulator nominałów Widok Okna Pomoc Jak wykonać? Skróty klawiaturowe używane w systemie Zakończenie v

6 vi

7 Wstęp Wstęp Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotychczasowych użytkowników Systemu Obsługi Kas i Sprzedaży SPRZEFAK autorzy systemu opracowali nową wersję tej aplikacji, pod nazwą Sprzefak++. Zasadniczą różnicą, którą zauważy każdy z dotychczasowych użytkowników jest graficzny interfejs tego systemu. Jednak, biorąc pod uwagę przyzwyczajenia i nabyte już nawyki użytkowników, autorzy dołożyli wszelkich starań, by sposób obsługi tego programu nie odbiegał zbytnio od wersji dotychczasowej. Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest jedynie wersja Windows-owa. Ponieważ bardzo zróżnicowany jest poziom wiedzy użytkowników w zakresie obsługi systemu Microsoft Windows, instrukcja ta zawiera rozdziały: Rozdział 2, Standardowe elementy systemu ta część opisuje standardowe komponenty wykorzystywane w systemie oraz procedury ich obsługi; Rozdział 3, System Sprzefak++ w tej części opisane są poszczególne opcje menu aplikacji, w takiej kolejności, w jakiej występują w menu; Rozdział 4, Jak wykonać? w ostatniej części opisane są procedury postępowania celem uzyskania zamierzonego efektu (wystawienie faktury, itp.). vii

8 viii

9 Rozdział 1. Informacje ogólne 1. Wymagania systemu Minimalne wymagania do zainstalowania systemu: System operacyjny MS Windows 98 SP2. Procesor Pentium 333 MHz. Pamięć operacyjna 32 MB. Rozdzielczość monitora minimum 800x600 pikseli 16 kolorów. System obsługi bazy danych: Pervasive SQL V8.6. MS Internet Explorer Zalecane wymagania: System operacyjny MS Windows 2000/2003/XP. Procesor Pentium III 900 MHz lub lepszy. Pamięć operacyjna 64 MB lub więcej. Rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli 256 kolorów lub więcej. System obsługi bazy danych: Pervasive SQL V8.7 SP3 (+patch FTF ). MS Internet Explorer Konwencja zapisu Celem ustalenia jednoznaczności postępowania, w dalszej części niniejszej instrukcji przyjęto założenia: w systemie zainstalowana jest myszka dla praworęcznych, zapis np.: Alt-K oznacza wciśnięcie lewego klawisza Alt i trzymając go wciśniętym, jednoczesne wciśnięcie klawisza K, zapis np.: K, M oznacza wciśnięcie klawisza K, a następnie po jego zwolnieniu wciśnięcie klawisza M, w nawiasach kwadratowych podano skróty klawiaturowe prowadzące do opisywanego efektu, np.: zamknięcie aplikacji [Alt-F4]. 3. Instalacja systemu Instalacja systemu opisana jest w oddzielnej dokumentacji (można ją znaleźć na stronie: W niniejszym dokumencie zakłada się, że system jest zainstalowany i prawidłowo skonfigurowany przez instalatora lub administratora. 4. Zadania systemu Zadaniem opisywanego systemu jest ułatwienie prowadzenia sprzedaży i jej ewidencji księgowej oraz obsługi kas. Współpracuje on z innymi systemami naszej firmy: Systemem Finansowo-Księgowym FK-Piątka, Systemem Rozliczeń Odbiorców Paliwa Gazowego PINCASSO, Systemem Obsługi Przyłączeń, Sprzedaży i Rozliczania Odbiorców Gazu FENIX. Istnieje także wersja programu przeznaczona do współpracy z systemem SAP. Główne funkcje systemu to: 1

10 Rozdział 1. Informacje ogólne 5. Wersja programu współpracująca z systemem SAP 1. Obsługa sprzedaży: rejestracja zleceń, przyjmowanie zaliczek, fakturowanie sprzedaży. 2. Obsługa kas: rejestracja wpłat i wypłat, sporządzanie raportów kasowych. 3. Przesyłanie informacji z terenu do zakładu i z zakładu w teren przy pomocy poczty elektronicznej lub dyskietek. 4. Automatyczne rejestrowanie przesłanych informacji w systemie finansowo-księgowym FK. 5. Automatyczne rejestrowanie wpłat za gaz w systemie PINCASSO. Punkty prowadzące sprzedaż oraz kasy mogą znajdować się w wielu miejscowościach. W punkcie sprzedaży może być wiele stanowisk sprzedaży i kas. Ewidencja księgowa sprzedaży oraz wpłat i wypłat w kasach odbywa się w wyróżnionym miejscu nazywanym dalej w tekście centralą. Zwykle centralą będzie miejsce prowadzenia księgowości. System obsługuje przesyłanie informacji z centrali do punktów sprzedaży i z punktów sprzedaży do centrali. System umożliwia jednolitą ewidencję sprzedaży oraz wpłat i wypłat w kasach, ponieważ centralnie ustala się katalogi wykorzystywane we wszystkich punktach sprzedaży i kasach: punkty sprzedaży, stałych kontrahentów, pracowników, sprzedawane usługi i wyroby, rejestry sprzedaży, rodzaje wpłat i wypłat. System ułatwia prowadzenie ewidencji, ponieważ obsługuje: automatyczną rejestrację faktur wystawionych w punktach sprzedaży w rejestrach sprzedaży w centrali, automatyczną dekretację raportów kasowych. System obsługuje automatyczną rejestrację wpłat i wypłat za gaz w systemie PINCASSO oraz naliczanie opłat karnych za zwłokę w zapłacie. System składa się z dwóch modułów: moduł obsługi punktu sprzedaży, moduł obsługi centrali. 5. Wersja programu współpracująca z systemem SAP Obok standardowej wersji Sprzefaka++, zintegrowanej z systemem finansowo-księgowym FK, istnieje wersja przeznaczona do współpracy z systemem SAP. Umożliwia ona automatyczne księgowanie dokumentów sprzedaży oraz dokumentów kasowych wystawianych w Sprzefaku w systemie SAP. Nie jest natomiast możliwa jednoczesna współpraca z systemami SAP i FK. W przypadku gdy obsługa wersji SAP odbiega od standardowej, zostało to zaznaczone w dokumentacji w następujący sposób (przykład): Wersja dla SAP: Wersja współpracująca z systemem SAP umożliwia automatyczne księgowanie dokumentów sprzedaży oraz dokumentów kasowych wystawianych w Sprzefaku. Nie jest możliwa jednoczesna współpraca z systemami SAP i FK. 2

11 Rozdział 1. Informacje ogólne 5. Wersja programu współpracująca z systemem SAP Wersja współpracująca z SAP posiada własny moduł Centrali niezależny od FK. Został on opisany w oddzielnej dokumentacji. 3

12 4

13 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu W rozdziale tym opisane są standardowe elementy występujące w systemie, wraz ze sposobem ich obsługi. Istniejące w systemie Sprzefak++ okienka można umownie podzielić na dwa typy: okna dialogowe oraz formularze. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na tym, że okna dialogowe są niezależne od formularza głównego systemu (Rysunek 2.8, Formularz główny systemu ), można je przesuwać poza granice tego formularza, a służą głównie do interakcji z użytkownikiem. Wszystkie zaś formularze są oknami potomnymi formularza głównego systemu, nie mogą wychodzić poza jego rozmiary, a ich główną funkcją jest wprowadzanie danych przez użytkownika, lub wyświetlanie wprowadzonych już wcześniej danych. W dalszej części instrukcji opisane są poszczególne elementy mogące występować w oknach dialogowych lub formularzach. Niektóre z nich występują tylko w oknach dialogowych, niektóre tylko na formularzach, a z niektórymi z nich można się spotkać zarówno w oknach dialogowych, jak i na formularzach. 1. Okna dialogowe 1.1. Proste okna dialogowe Najprostszym elementem występującym w aplikacji jest proste okno dialogowe. Zawiera ono najczęściej jakąś informację słowną lub pytanie i czeka na reakcję użytkownika. Przykład takiego okna przedstawiono poniżej: Rysunek 2.1. Proste okno dialogowe Reakcją użytkownika jest wciśnięcie jednego z wyświetlonych w oknie przycisków. Można to wykonać klikając na wybranym przycisku kursorem myszki, lub przez przesunięcie zaznaczenia przycisku klawiszem Tab, a następnie zatwierdzenie wyboru klawiszem spacji lub klawiszem Enter. Jeśli na wybranym przycisku jakaś litera wyróżniona jest podkreśleniem, to można ten przycisk wcisnąć przez naciśnięcie klawisza z tą literą, np. na Rysunek 2.1, Proste okno dialogowe wciśnięcie klawisza T spowoduje wybranie przycisku Tak. Zamknięcie takiego okna dowolnym sposobem (np. przez kliknięcie ikony w prawym, górnym rogu okna) zawsze wywołuje taki sam efekt, jak wciśnięcie przycisku Anuluj. Cechą charakterystyczną okien dialogowych jest ich modalność tzn. jeśli jest otwarte dowolne okno dialogowe wówczas nie ma możliwości korzystania z żadnego innego okna aplikacji łącznie z głównym oknem aplikacji, dopóki to okno dialogowe nie zostanie zamknięte Elementy okien dialogowych Oprócz takich najprostszych okien dialogowych można się spotkać z oknami dialogowymi bardziej skomplikowanymi, jak np. na Rysunek 2.2, Okno dialogowe. 5

14 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu 1. Okna dialogowe Rysunek 2.2. Okno dialogowe Okno to zawiera szereg elementów, które są omówione w dalszej części. Chcąc wykonać jakąś operację na jednym z tych elementów, należy go uczynić aktywnym. O aktywności danego elementu świadczy jego wyróżnienie, najczęściej ramką wokół elementu (na rysunku powyżej aktywny jest przycisk OK). Myszka załatwia tę sprawę za nas, jeżeli natomiast do poruszania się po oknie dialogowym lub formularzu posługujemy się klawiaturą, wówczas by przejść do następnego elementu okna należy wcisnąć klawisz Tab, by przejść do poprzedniego elementu klawisze Shift-Tab Pole daty Pole daty jest elementem występującym zarówno w oknach dialogowych, jak i na formularzach, z tą różnicą, że na formularzach nie ma ono dodatkowego pola wyboru. Jest ono przedstawione na Rysunek 2.3, Pole daty. Pole to służy do wyświetlenia (czasami również do edycji) daty. Rysunek 2.3. Pole daty Jeśli w oknie dialogowym pole wyboru przy polu daty jest niezaznaczone, oznacza to, że data ta jest ignorowana podczas definiowania kryterium. Po zaznaczeniu tego pola wyboru myszką lub klawiszem spacji istnieje możliwość edycji tej daty. Można tam wpisać z klawiatury żądaną datę, można również ją edytować klawiszami kursora. Wtedy klawisze strzałek oraz służą do przemieszczania się pomiędzy polem roku, miesiąca oraz dnia, a klawisze i powodują powiększenie lub zmniejszenie odpowiedniego pola o 1. Niejednokrotnie jednak wygodniejszym rozwiązaniem jest rozwinięcie kalendarza poprzez kliknięcie ikony obok pola, lub wciśnięcie Alt-. Wówczas pole to będzie wyglądać, jak na Rysunek 2.4, Rozwinięty kalendarz. Rysunek 2.4. Rozwinięty kalendarz Po kalendarzu tym można się poruszać klawiszami kursora, klawisz PgUp przesuwa jeden miesiąc do przodu, klawisz PgDn jeden miesiąc wstecz, a wybór zatwierdzamy klawiszem Enter. 6

15 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu 1. Okna dialogowe Myszką można wygodniej nawigować po kalendarzu, zmieniając miesiące ikonami i, lub też wybierając go z listy wyświetlonej po kliknięciu na nazwie miesiąca. Rok z kolei można zmienić po kliknięciu na nim Pole wyboru Pojedyncze pole wyboru składa się z opisu oraz kwadracika, który może być pusty lub zaznaczony. Najczęściej jednak mamy do czynienia z zespołem pól wyboru (Rysunek 2.5, Pola wyboru ), w którym należy zaznaczyć żądane opcje jedną, kilka, lub żadnej. Rysunek 2.5. Pola wyboru Jak zwykle, zaznaczenie lub odznaczenie żądanej opcji myszką jest trywialne, natomiast klawiaturą można to zrobić przez wciśnięcie klawisza spacji podczas, gdy żądane pole jest aktywne (na rysunku powyżej np. Gotówka) Przełącznik Czasami zachodzi konieczność wybrania jednej i tylko jednej z możliwych do wyboru opcji. Do tego celu najlepiej nadaje się tzw. przełącznik: Rysunek 2.6. Przełącznik Żądaną opcję można wybrać klawiszami kursora na klawiaturze, lub myszką. O ile pola wyboru są najczęściej zupełnie od siebie niezależne, o tyle w przełączniku zaznaczenie dowolnej opcji powoduje wyłączenie pozostałych opcji w nim występujących Pole edycyjne Pole edycyjne jest elementem często występującym zarówno na oknach dialogowych, jak i na formularzach. Pole to umożliwia wprowadzanie dowolnych wyrażeń z klawiatury oraz ich modyfikowanie. Edytowany tekst można zaznaczać [Shift-strzałki], kopiować [Ctrl-C] i wklejać [Ctrl-V] do innych pól tego typu. Rysunek 2.7. Pole edycyjne Kalkulator Szczególnym przypadkiem pola edycyjnego jest pole zawierające dane numeryczne (liczby) na ogół są to ilości lub kwoty. W każdym takim polu dostępny jest podręczny kalkulator. Umożliwia on wykonanie prostych obliczeń. Aby go uaktywnić należy wcisnąć klawisz F12 lub klawisz K. Aktywność kalkulatora w takim polu sygnalizowana jest zmianą koloru czcionki w tym polu (na ogół na niebieski). Chcąc na przykład wpisać 1/2 pola powierzchni wynajmowanego lokalu o wymiarach 25 m 38 m wystarczy uaktywnić kalkulator w polu Ilość i działać, jak na kalkulatorze, tzn. wciskać kolejno klawisze [2], [5], [*], [3], [8], [/], [2] a na zakończenie dezaktywować kalkulator klawiszem F12 lub K. W efekcie w polu Ilość uzyskamy 2 wynik tj. 475 m. Znaczenie klawiszy: 7

16 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu 2. Formularze 0-9 kolejne cyfry,i. separator dziesiętny *, /, +, - operatory działań =, K, F12 wynik C kasowanie całego wyrażenia E kasowanie ostatnio wprowadzonej liczby Backspace kasowanie ostatnio wprowadzonego pierwiastek kwadratowy R odwrotność wprowadzonej liczby (1/x) 2. Formularze 2.1. Stałe elementy formularzy W przeciwieństwie do okien dialogowych, formularze nie są oknami modalnymi tzn. jednocześnie może być otwartych kilka formularzy, pomiędzy którymi można się poruszać kursorem myszki lub kombinacją klawiszy Ctrl-Tab. Z kolei wszystkie formularze systemu są oknami potomnymi formularza głównego aplikacji, czego konsekwencjami są: formularze nie mogą wychodzić poza rozmiar formularza głównego systemu, zamknięcie formularza głównego powoduje zamknięcie wszystkich otwartych formularzy aplikacji. Jako przykład formularza posłużmy się formularzem głównym systemu (Rysunek 2.8, Formularz główny systemu ). Na formularzu tym znajduje się kilka elementów identycznych dla każdego typu formularza, oraz kilka charakterystycznych tylko dla tego formularza. Elementami powtarzającymi się na większości formularzy są: Nagłówek okna pasek zajmujący górną część każdego okna. Jego uchwycenie, czyli umieszczenie na nim kursora myszki i wciśnięcie lewego przycisku myszki umożliwia przemieszczenie całego okna na ekranie aż do momentu zwolnienia przycisku myszki. Kolor nagłówka świadczy o tym, czy okno jest aktywne, czy też nie. W dowolnym momencie, w systemie aktywne jest zawsze tylko jedno okno i jego dotyczą wszelkie operacje wykonywane czy to z klawiatury, czy też myszką. Ikona minimalizacji okna ikona znajdująca się w prawym końcu nagłówka okna służy do zminimalizowania aktywnego okna. Wówczas okno to jest zwijane do jego nagłówka widocznego na pasku zadań, lub w oknie-rodzicu. Ikona maksymalizacji okna ikona w prawym końcu nagłówka okna służy do powiększenia rozmiarów okna, tak by zajęło cały ekran monitora. Zarówno ta, jak i poprzednia ikona, po wykonaniu swojego zadania przebierają postać ikony:. Jej kliknięcie spowoduje przywrócenie rozmiarów okna do poprzedniej wielkości. Ikona zamykająca okno [Alt-F4] lub [Ctrl-F4] dla okna potomnego zawsze w prawym górnym rogu okna, służy do całkowitego zamknięcia aktywnego okna. 8

17 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu 2. Formularze Rysunek 2.8. Formularz główny systemu Ikona systemowa [Alt-spacja] zawsze w lewym górnym rogu okna. Jej kliknięcie spowoduje wyświetlenie menu umożliwiającego przemieszczenie, zmianę rozmiarów lub zamknięcie aktywnego okna. Ikona ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy użytkownik jest przyzwyczajony bardziej do korzystania z klawiatury, aniżeli z myszki. Wówczas wybierając z wyświetlonego menu rodzaj czynności, można następnie posługiwać się klawiszami kursora, a do zatwierdzenia wyboru używać klawisza Enter. Pasek statusu pasek zajmujący dolną część okna. Najczęściej zawiera on dodatkowe informacje dla użytkownika, niejednokrotnie podpowiedzi oraz opisy dostępnych skrótów klawiaturowych. W prawym końcu paska na formularzu głównym aplikacji zawsze jest wyświetlona informacja o aktualnie zalogowanym użytkowniku, oraz nazwa bazy danych, do której jest dołączony. Rozmiar aktywnego okna można również zmieniać przez ustawienie kursora myszki na dowolnej krawędzi, lub narożniku tego okna, a po zmianie wyglądu kursora (na, lub ) wciśnięciu lewego przycisku myszki. Trzymając wciąż wciśnięty ten przycisk i poruszając myszką zmienia się rozmiar okna, aż do momentu zwolnienia przycisku. Na głównym formularzu systemu oprócz w/w elementów znajdują się: Menu główne systemu spis wszystkich opcji systemu pogrupowanych tematycznie. Niektóre opcje mogą być niedostępne ( wyszarzałe ) dla niektórych użytkowników w zależności od posiadanych przez aktualnego użytkownika uprawnień. Wyboru opcji można dokonać kliknięciem myszki, lub wybranie menu [F10] przesunięcie kursora ( podświetlenia ) klawiszami,, lub do żądanej opcji i wciśnięcie klawisza Enter. Innym sposobem wybrania opcji jest rozwinięcie menu i wciśnięcie Alt-podkreślona litera żądanej opcji, np.: na Rysunek 2.8, Formularz główny systemu wciśnięcie Alt-W spowoduje wybranie opcji Widok. Paski narzędziowe są to w zasadzie ikony reprezentujące poszczególne opcje menu głównego systemu pogrupowane analogicznie do menu głównego. Kliknięcie dowolnej z nich wywołuje efekt dokładnie taki sam, jak wybranie odpowiadającej opcji menu systemu. UWAGI: 1. Formularz z Rysunek 2.8, Formularz główny systemu jest głównym i macierzystym formularzem wszystkich formularzy systemu Sprzefak++. Zatem wszystkie formularze wywoływane z tego systemu nie mogą wychodzić poza rozmiary tego formularza, nie należy go zbytnio zmniejszać! 9

18 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu 2. Zamknięcie tego formularza spowoduje niezamkniętymi dotychczas formularzami. 2. Formularze zamknięcie całej aplikacji, łącznie z 2.2. Arkusze Na niektórych formularzach znajdują się tzw. arkusze. Ich przykład przedstawiono na Rysunek 2.9, Arkusze. Są to jak gdyby wystające zakładki nałożonych na siebie arkuszy, z których każdy zawiera odrębne informacje, a każdy z nich można wyciągnąć na wierzch przez wybranie jego zakładki. Rysunek 2.9. Arkusze Najprościej przechodzenie pomiędzy poszczególnymi arkuszami wykonać przez kliknięcie kursorem myszki na wybranej zakładce. Można tego również dokonać wciskając klawisze Ctrl-PgDn (przejście do następnego arkusza), lub Ctrl-PgUp (przejście do poprzedniego arkusza) Paski narzędziowe Na większości formularzy systemu, do uaktywnienia poszczególnych funkcji służą paski narzędziowe. Mają one formę przycisków z ikonami. Przyciski te można wybierać jedynie myszką, lecz posiadają one również skróty klawiaturowe. Rysunek Pasek narzędziowy Jeśli jakiś przycisk jest niedostępny jest on wyszarzały (np. Zapisz na powyższym rysunku). Podczas przesuwania kursora myszki ponad przyciskami, ikony na dostępnych przyciskach stają się kolorowe, obok przycisku pojawia się etykietka z krótkim objaśnieniem funkcji przycisku oraz przypisanym skrótem klawiaturowym, a w linii statusu formularza głównego znajduje się dłuższy opis tej funkcji Tabele Elementem bardzo często występującym na formularzach są różnego rodzaju tabele. Przykładowa tabela przedstawiona jest na Rysunek 2.11, Tabela. Tabela wstępnie najczęściej jest wypełniona wszystkimi wierszami spełniającymi zadane wcześniej kryteria, poukładanych w standardowych kolumnach. Jej układ jednak można modyfikować do swoich potrzeb. Można np. odfiltrować tylko te wiersze, które zawierają szukane dane w pewnych kolumnach. W tym celu można w wierszu filtru (Rysunek 2.11, Tabela ), w odpowiednie kolumny wpisać szukane dane. Do tego wiersza można przejść kursorem myszki, lub wciskając klawisze Ctrl-F. W miarę wpisywania będą wyświetlane tylko te wiersze, które w odpowiednich kolumnach zawierają wpisane przez użytkownika teksty. 10

19 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu 2. Formularze Rysunek Tabela Można również posortować wyświetlone wiersze według dowolnej kolumny. Aby to uzyskać wystarczy kliknąć na nagłówku kolumny, według której ma nastąpić sortowanie. Wówczas kolumna zmieni swój kolor, a wiersze zostaną posortowane w porządku rosnącym według zawartości wybranej kolumny. Aby odwrócić kolejność sortowania (np. w porządku malejącym), należy podwójnie kliknąć na nagłówku kolumny wcześniej zaznaczonej lub kliknąć na zakończeniu kolumny (szary pasek na dole kolumny). Jeśli wyświetlana tabela zawiera bardzo dużo wierszy sortowanie takie może być dość długotrwałe! Możliwa jest także zmiana szerokości dowolnej kolumny. W tym celu należy kursor myszki ustawić na prawej krawędzi nagłówka zmienianej kolumny. Po zmianie wyglądu kursora (na ) i wciśnięciu lewego przycisku myszki, przesuwając ją można zmieniać szerokość kolumny, aż do chwili zwolnienia tego przycisku. Można również zmieniać kolejność kolumn. Aby na przykład ustawić kolumnę Nazwa kontrahenta z Rysunek 2.11, Tabela pomiędzy kolumnami Numer oraz Data należy po jej zaznaczeniu (kliknięcie nagłówka) uchwycić jej nagłówek, czyli ustawić kursor myszki na nagłówku kolumny Nazwa kontrahenta i wcisnąć lewy przycisk myszki. Poruszając wówczas myszką, można zmieniać położenie tego nagłówka. Przy lewej krawędzi nagłówka tej kolumny pojawią się dwa czerwone trójkąty (Rysunek 2.12, Uchwycenie nagłówka kolumny tabeli ). Wskazują one miejsce, w którym znajdzie się lewa krawędź wybranej kolumny po jej upuszczeniu, czyli zwolnieniu lewego przycisku myszki. Rysunek Uchwycenie nagłówka kolumny tabeli Zatem jeśli te trójkąty zostaną przesunięte w lewo, pomiędzy kolumny Numer oraz Data i zwolnimy przycisk myszki wyląduje tam kolumna Nazwa kontrahenta. Operacją bardziej zaawansowaną jest możliwość tzw. grupowania wierszy. Umożliwia ona wyświetlenie w formie tabelarycznej wierszy pogrupowanych według dowolnych kolumn. Na Rysunek 2.13, Grupowanie wierszy tabeli przedstawiono na przykład wiersze pogrupowane na najwyższym poziomie według daty, a następnie według kontrahenta. Jak widać wszystkie dokumenty z jednego dnia są we wspólnym wierszu daty, a dla jednego kontrahenta w tym dniu również we wspólnym wierszu kontrahenta. By doprowadzić do takiego efektu należy: 1. Zaznaczyć kolumnę Data (kliknięcie na jej nagłówku). 2. Uchwycić nagłówek kolumny Data i przeciągnąć go do obszaru grupowania. Oznacza to naprowadzenie kursora myszki na nagłówek tej kolumny, wciśnięcie lewego przycisku myszki 11

20 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu 3. Wydruki (Rysunek 2.12, Uchwycenie nagłówka kolumny tabeli ), przesunięcie nagłówka w górę, do obszaru grupowania (Rysunek 2.11, Tabela ) i zwolnienie przycisku myszki. 3. Zaznaczyć kolumnę Nazwa kontrahenta. 4. Uchwycić nagłówek kolumny Nazwa kontrahenta i przeciągnąć go do obszaru grupowania z prawej strony nagłówka Data. Rysunek Grupowanie wierszy tabeli Proste prawda? Aby zamienić poziomy grupowania, na przykład najpierw według kontrahenta, a niżej według daty, wystarczy uchwycić nagłówek kolumny Data w obszarze grupowania i przesunąć go w prawo, za nagłówek Nazwa kontrahenta. Ten sam efekt uzyska się przesuwając nagłówek Nazwa kontrahenta w obszarze grupowania w lewo, przed nagłówek Data. W ten sposób można dodać dowolną ilość poziomów grupowania według dowolnych kolumn. Aby zlikwidować grupowanie, należy przeciągnąć wszystkie nagłówki kolumn występujące w obszarze grupowania, z powrotem na swoje miejsce w tabeli. Na ogół każdą tabelę można wydrukować. Jeżeli zastosujemy w/w operacje (sortowanie, filtrowanie, grupowanie) do wybranej tabeli, to efekty otrzymane na ekranie oczywiście podobnie będą wyglądały na wydruku tej tabeli. Obszar na liście zaznaczony myszką można skopiować do schowka [Ctrl-C] a następnie wkleić do arkusza kalkulacyjnego lub pliku tekstowego. Kopiowane dane są w formacie CSV. 3. Wydruki 3.1. Okno dialogowe wydruków Użytkownikowi niejednokrotnie potrzebny będzie jakiś wydruk. Obsługa wydruków w systemie jest na ogół jednakowa dla wszelkiego rodzaju raportów. Zatem, po wybraniu funkcji Drukuj zawsze pojawia się okno dialogowe: Rysunek Okno dialogowe wydruku Okno to może zawierać nieco inne opcje, specyficzne dla danego raportu, jednak jego obsługa jest podobna. W oknie tym należy zaznaczyć żądaną opcję, przy czym jeśli zaznaczona opcja Wydruk do pliku system wyświetli standardowe okno dialogowe umożliwiające wybór folderu i nazwy pliku, do którego dane zostaną zapisane. Jeśli natomiast wybraną opcją będzie dowolna inna zostanie wyświetlony podgląd raportu, który można wydrukować. Jedną z możliwych opcji jest Wydruk zaznaczonych wierszy Zatem wcześniej należy 12

21 Rozdział 2. Standardowe elementy systemu 3. Wydruki zaznaczyć pożądane wiersze tabeli. Zaznaczenie kolejnych wierszy można wykonać, po ustawieniu kursora na pierwszym z potrzebnych wierszy, a następnie: wcisnąć lewy przycisk myszki i trzymając go wciśnięty przesunąć kursor w dół lub w górę, aż do ostatniego z potrzebnych wierszy, po czym zwolnić przycisk myszki, lub wcisnąć klawisz Shift i trzymając go wciśnięty przesunąć kursor myszki do ostatniego i potrzebnych wierszy i wcisnąć lewy przycisk myszki, lub wcisnąć klawisz Shift i trzymając go wciśnięty przesuwać kursor klawiszami lub, aż do ostatniego z potrzebnych wierszy. Natomiast jedynym sposobem zaznaczania wierszy wyrywkowych (nie kolejnych) jest wciśnięcie klawisza Ctrl i trzymając go cały czas wciśnięty, klikanie kursorem myszki na potrzebnych wierszach Podgląd raportu Jak wcześniej opisano, zanim wydruk pojawi się na papierze, użytkownik ma możliwość obejrzenia go na ekranie. Przykładowy podgląd raportu dla listy pozycji w formie tabelarycznej został przedstawiony poniżej: Rysunek Podgląd wydruku Zarówno całe okno raportu, jak i rozmiar samego raportu można dostosować do żądanego, wykorzystując do tego celu wyświetlane ikony, listę z wielkością powiększenia lub polecenia z menu Widok. W menu Plik Ustawienia strony można zmienić rozmiar papieru, marginesy itp. Do przeglądania kolejnych stron służą ikony ze strzałkami, lub klawisze PgUp, PgDn, Home, End. Jeśli wydruk zawiera bardzo wiele stron, a nie interesuje nas całość wydruku, a jedynie np. początkowe kilka stron, które już są widoczne, wówczas operację tworzenia wydruku przez komputer można przerwać wciskając ikonę STOP. Wybranie ikony z drukarką [Ctrl-P] wyświetli okno dialogowe wyboru drukarki i umożliwi przelanie danych na papier. W przypadku wydruku poszczególnych dokumentów (np.: faktur, raportów kasowych, zestawień etc.) okno podglądu wygląda podobnie i również umożliwia zmianę parametrów wydruku: Rysunek Podgląd wydruku dokumentu 13

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK TGSOFT. Ul. Pod Dębami 3 30-389 Kraków tgsoft.pl

Sz@rk FK TGSOFT. Ul. Pod Dębami 3 30-389 Kraków tgsoft.pl 2010 Sz@rk FK TGSOFT Ul. Pod Dębami 3 30-389 Kraków tgsoft.pl Sz@rk FK Oprogramowanie oraz dokumentacja są własnością firmy TGSOFT, chronioną prawami autorskimi. Wykorzystanie unikalnych rozwiązań zawartych

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Handel, Handel Plus Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo