BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;"

Transkrypt

1 1. B W XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, s. : mapy, il., rys., wykr. ; 23 cm. SAMORZĄD TERYTORIALNY - POLSKA R.-; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA R.-; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ASPEKT POLITYCZNY - POLSKA R.-; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ASPEKT SPOŁECZNY - POLSKA R.-; 2. B A teraz... stwórz wielką firmę! : 7 sposobów maksymalizacji zysków na każdym rynku / Brian Tracy, Mark Thompson ; przekład Urszula Zinserling. - Warszawa : MT Biznes, s. ; 24 cm. BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 3. B ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz Markowski. - Łódź : MARCUS, s. ; 24 cm. - ( ABC Small Business'u - MARCUS ; 02/2012) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - POLSKA - PORADNIK; DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - FORMULARZE I WZORY PISM; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - POLSKA - PORADNIK; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - PODATKI; 4. A ACCOUNTING for real exchange rates using micro-data / Mario J. Crucini, Anthony Landry. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],40 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17812) KURSY WALUTOWE - MODELE; 5. A ADJUSTMENT patterns to commodity terms of trade shocks : the role of exchange rate and international reserves policies / Joshua Aizenman, Sebastian Edwards, Daniel Riera- Crichton. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 50 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17692) TERMS OF TRADE; REZERWY WALUTOWE; AMERYKA ŁACIŃSKA - GOSPODARKA; 1

2 6. B /1 ADMINISTRACJA i zarządzanie. T.1, Perspektywa społeczna i organizacyjna / Andrzej Potoczek, Ireneusz Pyrzyk ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, ,[1] s. ; 24 cm. SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZARZĄDZANIE; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZARZĄDZANIE - POLSKA R.-; ADMINISTRACJA - ZARZĄDZANIE; METROPOLIE - ZARZĄDZANIE; 7. B W ADMINISTRACJA rządowa w Polsce / red. nauk. Marek Chmaj. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. ADMINISTRACJA RZĄDOWA - POLSKA; ADMINISTRACJA RZĄDOWA - PRAWO - POLSKA; 8. A AFTER the fall : the end of the European dream and the decline of a continent / Walter Laqueur. - New York : Thomas Dunne Books, XIV, 322 s. ; 22 cm. KRYZYS FINANSOWY - EUROPA; EUROPA - GOSPODARKA - 21 W; EUROPA - SYTUACJA SPOŁECZNA; EUROPA - STOSUNKI ZAGRANICZNE; EUROPA - POLITYKA I RZĄDY; EUROPA - HISTORIA - 21 W.; 9. A AKSJOLOGIA współczesnego prawa międzynarodowego / pod red. Agaty Wnukiewicz- Kozłowskiej. - Wrocław : Uniw.Wrocławski. Wydaw., s. ; 21 cm. - ( Acta Universitatis Wratislaviensis. Ius Inter Gentes ; 8) PRAWO MIĘDZYNARODOWE - KONFERENCJE; WARTOŚĆ (FILOZOFIA) - KONFERENCJE; 10. B AKTUALNE trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości. Vol.3 / red. nauk. Maciej Urbaniak. - Łódź : Uniw.Łódzki. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. ( Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica ; 261) ZARZĄDZANIE - ZAGADNIENIA; FINANSE - ZAGADNIENIA; RACHUNKOWOŚĆ - ZAGADNIENIA; BANKOWOŚĆ - ZAGADNIENIA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZAGADNIENIA; LOGISTYKA - ZAGADNIENIA; 2

3 11. B AKTYWA pieniężne i rozrachunki : zbiór zadań / Iwona Kumor, Aneta Wszelaki. - Katowice : Uniw.Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. ; 24 cm. ( Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) AKTYWA (RACHUNKOWOŚĆ); RACHUNKOWOŚĆ - ZADANIA I TESTY; RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; 12. A ALIMENTY a prawo karne : praktyka wymiaru sprawiedliwości / Danuta Joanna Sosnowska. - Warszawa : LexisNexis, ,[2] s. ; 21 cm. - ( Monografie - LexisNexis Polska) ALIMENTY - PRAWO - POLSKA; PRAWO KARNE - POLSKA; 13. C W W ALMOST periodically correlated time series in business fluctuations analysis / Łukasz Lenart, Mateusz Pipień. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, [2], 37 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - National Bank of Poland ; No.107) CYKL KONIUNKTURALNY - MODELE; PRODUKCJA - MODELE; SZEREGI CZASOWE - SEZONOWE WYRÓWNANIE DANYCH - METODY; 14. B ANALIZA danych gospodarczych : metody i zastosowania / red. nauk. Dorota Appenzeller. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; 203) EKONOMETRIA FINANSOWA; ANALIZA DANYCH; RYNEK FINANSOWY - ANALIZA; 15. B ANALIZA kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego / Agnieszka Becla, Stanisław Czaja, Anetta Zielińska. - Warszawa : DIFIN, s. : rys. ; 23 cm. ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI; ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE - OCENA; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - EKONOMIA; 16. A ANGIELSKO-POLSKI słownik terminologii celnej Unii Europejskiej / Piotr Kapusta. - Kraków : Dr Lex, s. ; 21 cm. - ( Foreign Trade Collection) CŁO - SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI; SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI; 3

4 17. B ASCENT after decline : regrowing global economies after the Great Recession / Otaviano Canuto and Danny M. Leipziger. - Washington : World Bank ; Growth Dialogue, XXII, 294 s. : wykr. ; 23 cm. GOSPODARKA - POLITYKA - ZAGADNIENIA; ROZWÓJ GOSPODARCZY A POLITYKA GOSPODARCZA; KRYZYS GOSPODARCZY - 21 W.; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; WZROST GOSPODARCZY A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; GOSPODARKA ŚWIATOWA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 18. B THE ATLANTIC Community : the Titanic of the XXI century? / ed. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, s. : wykr. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - ( REUPUS Recifer Eurofutures Publication Series ; Vol. 6) 21 W. - PROGNOZOWANIE; GLOBALIZACJA; AZJA - GOSPODARKA; GOSPODARKA ŚWIATOWA - 21 W; ATLANTYK PÓŁNOCNY (REGION); ATLANTYK PÓŁNOCNY (REGION) - GOSPODARKA; 19. B W ATRAKCYJNOŚĆ inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce / red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., ,[1] s. : mapy, wykr. ; 25 cm. - ( Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ REGIONALNA - POLSKA R.-; REGIONY - INWESTYCJE - POLSKA; ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA; ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA - POLSKA R.; 20. B AUTONOMIA szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich / Monika Stachowiak-Kudła. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. PROCES BOLOŃSKI; SZKOLNICTWO WYŻSZE - NAUCZANIE - JAKOŚĆ; SZKOLNICTWO WYŻSZE - NAUCZANIE - JAKOŚĆ - EUROPA; SZKOLNICTWO WYŻSZE - NAUCZANIE - JAKOŚĆ - POLSKA R. -; SZKOLNICTWO WYŻSZE - NAUCZANIE - OCENA; 21. B BADANIA operacyjne z Excelem / Marcin Anholcer, Helena Gaspars-Wieloch. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., s. : wykr., il. ; 24 cm. ( Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; 203) BADANIA OPERACYJNE; MODELE MATEMATYCZNE; MICROSOFT EXCEL FOR WINDOWS (OPROGRAMOWANIE) - STOSOWANIE; 4

5 22. A THE BANK of England note : a history of its printing / by A. D. MacKenzie. - Cambridge : Cambridge University Press, X, 163 s. : fot. ; 21 cm. BANK OF ENGLAND - HISTORIA; PIENIĄDZ PAPIEROWY - HISTORIA - WIELKA BRYTANIA; PIENIĄDZ - EMISJA; 23. B BANKING and finance in the Mediterranean : a historical perspective / ed. by John A. Consiglio [et al.]. - Farnham, England ; Burlington : Ashgate, XV,[1] s. : wykr. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ - HISTORIA - REGION ŚRÓDZIEMNOMORSKI; FINANSE - HISTORIA - REGION ŚRÓDZIEMNOMORSKI; REGION ŚRÓDZIEMNOMORSKI; 24. B W W BANKOWOŚĆ : podstawowe zagadnienia / Piotr Niczyporuk, Aniela Talecka. - Białystok : Temida 2, s. : rys. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ - PODRĘCZNIK; BANKOWOŚĆ - POLSKA; 25. B W W BEZPIECZEŃSTWO ekonomiczne : wyzwania dla zarządzania państwem / red. nauk. Konrad Raczkowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE; BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE - POLSKA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; STABILNOŚĆ FINANSOWA; ROZWÓJ GOSPODARCZY - POLITYKA; POLITYKA ZAGRANICZNA; SZARA STREFA GOSPODARKI; PODATEK - SYSTEM; BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE - POLSKA; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA R.-; 26. B BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s., 4 k. tabl. kolor. : wykr., il. kolor. ; 25 cm. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - PRAWO - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY; 27. B BIZNES nowych możliwości : czterolistna koniczyna - nowy paradygmat biznesu / Robert Kozielski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : rys. ; 25 cm. BIZNES; BIZNES - MODELE; KULTURA ORGANIZACJI; PRZYWÓDZTWO; KIEROWNICTWO; ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; 5

6 28. C.65048/1 THE CARTOON introduction to economics. Vol.1, Microeconomics / by Grady Klein and Yoram Bauman. - New York : Hill and Wang, [8], 211 s. : il. ; 25 cm. EKONOMIA - PODRĘCZNIK; MIKROEKONOMIA; KOMIKS; 29. C.65048/2 THE CARTOON introduction to economics. Vol.2, Macroeconomics / by Grady Klein and Yoram Bauman. - New York : Hill and Wang, [10], 227 s. : il. ; 25 cm. EKONOMIA - PODRĘCZNIK; MAKROEKONOMIA; KOMIKS; 30. A COLLATERAL crises / Gary B. Gorton, Guillermo Ordonez. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],44 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17771) KRYZYS FINANSOWY; TEORIA INFORMACJI W EKONOMII; ZABEZPIECZENIE (PRAWO); 31. A CONFRONTING model misspecification in macroeconomics / Daniel F. Waggoner, Tao Zha. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],50 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17791) MAKROEKONOMIA - MODELE; 32. B CONSUMER behavior on international market / Sławomir Smyczek. - Warszawa : PLACET, s. : il., wykr. ; 24 cm. KONSUMENT - POSTĘPOWANIE NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM; KONSUMENT - POSTĘPOWANIE NA RYNKU - BADANIA; MARKETING MIĘDZYNARODOWY; 33. B THE CONTINUING evolution of Europe / ed. by Thiess Buettner and Wolfgang Ochel. - Cambridge, Massachusetts ; London : MIT Press, c [10],173 s. : wykr. ; 24 cm. ( CESifo Seminar Series) RYNEK FINANSOWY - EUROPA; PAŃSTWO DOBROBYTU - EUROPA; EUROPA - GOSPODARKA - 21 W; EUROPA - SYTUACJA SPOŁECZNA - 21 W.; EUROPA - POLITYKA I RZĄDY - 21 W.; 6

7 34. B W W CYKLE i wskaźniki koniunktury / Maria Drozdowicz-Bieć. - Warszawa : Poltext, ,[1] s. : wykr. ; 24 cm. CYKL KONIUNKTURALNY; CYKL KONIUNKTURALNY - POLSKA; INFLACJA A CYKL KONIUNKTURALNY; RYNEK PRACY A CYKL KONIUNKTURALNY; KONSUMENT - BADANIA; 35. A CZEGO nie nauczyłem się na studiach biznesowych : zarządzanie w prawdziwym świecie / Jay B. Barney, Trish Gorman Clifford ; przeł. Janusz Stawiński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 21 cm. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; DECYZJE; ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; 36. B ĆWICZENIA z mikro i makroekonomii / Elżbieta Jendrzejczak, Alina Naruniec. - Warszawa : Politechnika Warszawska. Oficyna Wydaw., s. : rys., wykr. ; 23 cm. EKONOMIA - PODRĘCZNIK; EKONOMIA - ĆWICZENIA I ZADANIA DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH; MAKROEKONOMIA; MIKROEKONOMIA; 37. B ĆWICZENIA z zarządzania organizacjami / Mateusz Codogni [et al.]. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydaw., ,[1] s. : rys. ; 24 cm. ORGANIZACJA - ZADANIA I ĆWICZENIA; ZARZĄDZANIE - ZADANIA I ĆWICZENIA; ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE - PODRĘCZNIK; 38. B DETERMINANTY innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług / Małgorzata Brojak-Trzaskowska. - Szczecin : Uniw.Szczeciński. Wydaw.Naukowe, s. : rys. ; 24 cm. - ( Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (891) 817) INNOWACJE; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE - POLSKA; 7

8 39. B W DETERMINANTY rozwoju przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Irena Lichniak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 25 cm. - ( Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POLSKA R.-; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - ROZWÓJ - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE - POLSKA; 40. A W DŁUŻNE finansowanie spółki kapitałowej / Patryk Laskorzyński. - Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, s. ; 21 cm. SPÓŁKA KAPITAŁOWA - FINANSE; 41. A DOBRA osobiste w XXI wieku : nowe wartości, zasady, technologie = Rights of personality in the XXI century : new values, rules, technologies / red. nauk. Justyna Balcarczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 21 cm. ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH; WIZERUNEK - OCHRONA - PRAWO; WOLNOŚĆ SŁOWA - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; 42. B DYFUZJA innowacji : jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług / Krzysztof Klincewicz. - Warszawa : Uniw.Warszawski. Wydz.Zarządzania. Wydaw.Naukowe, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. INNOWACJE - DYFUZJA; INNOWACJE - STUDIA PRZYPADKÓW; INNOWACJE - DYFUZJA - ASPEKT EKONOMICZNY; 43. B DZIEDZICTWO Druckera : znaczenie dorobku najwybitniejszego przedstawiciela nauk o zarządzaniu dla współczesnych liderów biznesu / red. Craig L. Pearce, Joseph A. Maciariello, Hideki Yamawaki ; [tł. Maciej Jabłoński]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 25 cm. DRUCKER, PETER FERDINAND ( ; TEORIA ZARZĄDZANIA); PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - TEORIA; PRZYWÓDZTWO; KADRY - ZARZĄDZANIE; MARKETING; 8

9 44. A E-BIZNES : 50 kroków do pozyskiwania klientów na twojej stronie www / Łukasz Sosna. - Poznań : Nakom, s. : il. ; 21 cm. HANDEL ELEKTRONICZNY - PORADNIK; INTERNET - PORADNIK; 45. B ECONOMIC integration in South Asia / Nepal Rastra Bank. Research Department. International Finance Division. - [S.l.] : Nepal Rastra Bank, [2005]. - [6],164 s. ; 24 cm. INTEGRACJA GOSPODARCZA - AZJA POŁUDNIOWA; INTEGRACJA REGIONALNA - AZJA; 46. B THE ECONOMICS of abundance : a political economy of freedom, equity, and sustainability / Wolfgang Hoeschele. - Farnham, England : Gower, c XIV,244 s. ; 25 cm. - ( Green Economics and Sustainable Growth Series) ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - EKONOMIA; EKOROZWÓJ; POPYT; NIEDOSTATEK (EKONOMIA); 47. B W W EFEKTY działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej Wojtyna. - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, s. : wykr. ; 24 cm. RYNEK FINANSOWY A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; GOSPODARKA ŚWIATOWA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE - EMERGING MARKETS; STABILIZACJA GOSPODARCZA - AMERYKA ŁACIŃSKA; RYNEK FINANSOWY - AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA; STABILIZACJA GOSPODARCZA - AZJA POŁUDNIOWO- WSCHODNIA; STABILIZACJA GOSPODARCZA - EMERGING MARKETS; 48. B W EKONOMETRIA / G. S. Maddala; red. nauk. przekładu Marek Gruszczyński; przekład Marek Gruszczyński, Emilia Tomczyk, Bartosz Witkowski. - Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, c s. : rys., wykr. ; 24 cm. EKONOMETRIA - PODRĘCZNIK; 49. B EKONOMIA kultury : kompendium / Ruth Towse ; przekład Horacy Dębowski, Karol Lew Pogorzelski, Łukasz Marcin Skrok. - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, s. : wykr. ; 25 cm. - ( Kultura się Liczy!) KULTURA - ASPEKT EKONOMICZNY; EKONOMIA A KULTURA; SZTUKA - ASPEKT EKONOMICZNY; PRAWO AUTORSKIE; KULTURA - FINANSOWANIE; KULTURA - ZARZĄDZANIE; 9

10 50. A W EKONOMICZNE i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego / red. nauk. Jolanta Szołno-Koguc, Alicja Pomorska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) FINANSE PUBLICZNE; FINANSE PUBLICZNE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; FINANSE PUBLICZNE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; FINANSE PUBLICZNE - POLSKA; FINANSE PUBLICZNE - KONFERENCJE; BUDŻET PAŃSTWA - DEFICYT; DŁUGI PUBLICZNE; DŁUGI PUBLICZNE - POLSKA; DŁUGI PUBLICZNE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; POLITYKA FISKALNA - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZADŁUŻENIE - POLSKA; FINANSE LOKALNE - POLSKA; PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE - POLSKA; OBLIGACJE KOMUNALNE - POLSKA; 51. B W EKONOMICZNE uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne / Mieczysław Kowerski. - Kraków ; Rzeszów ; Zamość : Konsorcjum Akademickie, , [22] s. : wykr. ; 24 cm. DYWIDENDY; SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA; SPÓŁKI NOTOWANE NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - DYWIDENDY - POLSKA; 52. B EMERYTURY i renty 2012 : zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy / [praca zbiorowa pod red. Krystyny Trojanowskiej]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, s. ; 24 cm. - ( Vademecum Płatnika) EMERYTURA - POLSKA R.-; RENTA - POLSKA R -; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA R.-; 53. B ENERGIA : zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje, modele biznesowe, planowanie rozwoju / Franciszek Krawiec. - Warszawa : DIFIN, s. : fot., wykr. ; 23 cm. ELEKTROENERGETYKA - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA; ELEKTROENERGETYKA - ZARZĄDZANIE; ENERGIA ELEKTRYCZNA - DYSTRYBUCJA; ELEKTROENERGETYKA - ROZWÓJ - PLANOWANIE; 54. A AN EQUILIBRIUM asset pricing model with labor market search / Lars-Alexander Kuehn, Nicolas Petrosky-Nadeau, Lu Zhang. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 45 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17742) WYCENA AKTYWÓW - MODELE; RYNEK PRACY - MODELE; 10

11 55. B THE ESSENTIAL of financial markets : handbook for students / Andrzej Sopoćko. - Warszawa : Uniw.Warszawski. Wydz.Zarządzania. Wydaw.Naukowe, ,[1] s. : wykr. ; 24 cm. RYNEK FINANSOWY - PODRĘCZNIK; 56. A ESTIMATING trade elsticies : demand composition and the trade collapse of / Matthieu Bussière [et al.]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 41 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17712) KRYZYS FINANSOWY A HANDEL MIĘDZYNARODOWY; HANDEL MIĘDZYNARODOWY - MODELE; KRAJE OECD - GOSPODARKA - BADANIE; 57. A ETYKA public relations : konteksty, koncepcje, kontrowersje / Karina Stasiuk- Krajewska. - Wrocław : Uniw.Wrocławski. Wydaw., s. ; 21 cm. - ( Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3396) PUBLIC RELATIONS - ETYKA; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - ASPEKT ETYCZNY I MORALNY; REKLAMA - ETYKA; 58. B THE EU and federalism : polities and policies compared / ed. Finn Laursen. - Farnham, England : Ashgate, cop XVI, [4], 283 s. ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA; FEDERALIZM; FEDERALIZM - UNIA EUROPEJSKA; FEDERALIZM - KANADA; WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA - UNIA EUROPEJSKA; EUROPA - ZJEDNOCZENIE; 59. B EUROPA - kontynet ryzyka? : społeczne, polityczne i normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie / red. Martin Bożek, Marek Troszyński ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej. Wydaw., s. : rys. ; 25 cm. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - EUROPA; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - KONFERENCJE; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - POLSKA - KONFERENCJE; TERRORYZM - FINANSOWANIE - PRZECIWDZIAŁANIE - UNIA EUROPEJSKA; 11

12 60. B EUROPEJSKI kodeks postępowania karnego / red. nauk. Piotr Kruszyński, Szymon Pawelec, Marcin Warchoł. - Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ,[2] s. ; 24 cm. PRAWO KARNE PROCESOWE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 61. B EUROPEJSKIE bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce : aspekty prawno finansowe / pod red. Wiesławy Miemiec ; aut. Maria Jastrzębska [et al.]. - Wrocław : Unimex, s. ; 24 cm. REGIONY - POLITYKA - FINANSOWANIE - POLSKA; PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - POLSKA; 62. B EUROPEJSKIE prawo procesowe cywilne i kolizyjne / pod red. Pawła Grzegorczyka i Karola Weitza ; [aut.] Paweł Grzegorczyk [et al.]. - Warszawa : LexisNexis, ,[1] s. ; 25 cm. - ( Biblioteka Prawnika) PRAWO CYWILNE PROCESOWE - UNIA EUROPEJSKA; PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE - UNIA EUROPEJSKA; 63. B THE EUROSYSTEM, the Union and beyond : the single currency and implications for governance : an ECB colloquium held in honour of Tommaso Padoa-Schioppa 27 April 2005 / European Central Bank. - Frankfurt a.main : European Central Bank, c s. ; 25 cm. PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; INTEGRACJA WALUTOWA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EURO; EUROSYSTEM; 64. B EWOLUCJA prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych : elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości / Joanna Misztal-Konecka, Grzegorz Tylec ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Prawa. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski. Wydaw., s. : fot. ; 24 cm. INFORMATYKA PRAWNICZA; INFORMATYKA - PRAWO; PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE - PRAWO; DOWODY ELEKTRONICZNE (PRAWO) - POLSKA; KSIĘGI WIECZYSTE ELEKTRONICZNE - POLSKA; ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA - POLSKA; 12

13 65. B EWOLUCJA sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej / Joanna Wielgórska-Leszczyńska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. ; 24 cm. - ( Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ; 585) RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; BANKI - SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI; BANKI - RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; 66. A FIGHT against EU fraud : administrative and criminal law issues / ed. by Celina Nowak ; transl. by Marek Albigowski, Agata Małecka, Celina Nowak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) PRAWO - KONFERENCJE; PRAWO KARNE - UNIA EUROPEJSKA - KONFERENCJE; FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - KONFERENCJE; PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA - PRZECIWDZIAŁANIE; OSZUSTWO - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; OSZUSTWO - ZAPOBIEGANIE; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE A PRAWO KRAJOWE - POLSKA; 67. C FINANCIAL algebra / Robert Gerver, Richard Sgroi. - Mason, Ohio : South-Western Cengage Learning, cop XVII, 560 s. : fot. kolor., wykr. ; 29 cm. - ( Sgroi, Richard J.) MATEMATYKA FINANSOWA - PODRĘCZNIK; 68. A FINANCIAL turmoil in Europe and the United States : essays / George Soros. - New York : Public Affairs, cop XXXVI, 161 s. ; 20 cm. KRYZYS FINANSOWY - EUROPA; KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE - 21 W; PIENIĄDZ - POLITYKA - EUROPA; EUROPA - GOSPODARKA - POLITYKA; STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA - POLITYKA R.-; EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 69. B W FINANSE przedsiębiorstwa : kategorie wartości / Jolanta Iwin-Garzyńska ; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński. Zakład Finansów Przedsiębiorstw. - Szczecin : ECONOMICUS, s. : wykr. ; 24 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE; 13

14 70. B W W FINANSOWANIE działalności przedsiębiorstw ze źródeł bankowych : zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania ZH w ocenie zdolności kredytowej / red. nauk. Anita Szyguła. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - FINANSOWANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - KREDYT; DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - FINANSOWANIE; BANKI A PRZEDSIĘBIORSTWA; SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA; ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA; KREDYT BANKOWY - POLSKA; 71. B FINANSOWANIE instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce / Tadeusz Stanisławski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Nauki Administracji. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski. Wydaw., s. ; 24 cm. INSTYTUCJE RELIGIJNE; INSTYTUCJE RELIGIJNE - FINANSOWANIE - POLSKA; KOŚCIÓŁ; KOŚCIÓŁ KATOLICKI - FINANSE - HISTORIA - 20 W; KOŚCIÓŁ A PAŃSTWO; MAJĄTEK KOŚCIELNY - PODATEK - POLSKA; PRAWO WYZNANIOWE - POLSKA; 72. B W FINANSOWANIE samorządu gminnego : studia przypadków / red. Stanisława [i.e. Sławomira] Kańduła. - Warszawa : CeDeWu, s. : il., wykr. ; 24 cm. FINANSE LOKALNE - POLSKA; FINANSE LOKALNE - POLSKA - STUDIA PRZYPADKÓW; 73. B FORESIGHT jako metoda kształtowania przyszłości : identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Safina. - Wrocław : Uniw.Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. ANALIZA TYPU FORESIGHT; JAKOŚĆ ŻYCIA - BADANIE; JAKOŚĆ ŻYCIA - POLSKA - ŚLĄSK, DOLNY (REGION) R.-; ŚLĄSK, DOLNY (POLSKA ; REGION); 74. A W W FOREX : rynek walutowy dla początkujących inwestorów / Marcin Milewski. - Warszawa : Edgard, cop s. : wykr. ; 21 cm. - ( Samo Sedno) RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; RYNEK WALUTOWY - BADANIE; RYZYKO WALUTOWE; RYNEK WALUTOWY; KURSY WALUTOWE - TEORIA; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - RYZYKO; 14

15 75. B W FUNKCJONOWANIE Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; 261) GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); GIEŁDA - ANALIZA; 76. B THE FUTURE of central banking / ed. by Robert Pringle and Claire Jones. - London : Central Banking Publications, c XIV,178 s. ; 25 cm. BANKI CENTRALNE; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; POLITYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWA; 77. A THE FUTURE of Europe : towards a two-speed EU? / Jean-Claude Piris. - Cambridge [et al.] : Cambridge University Press, X,166 s. ; 22 cm. UNIA EUROPEJSKA; WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA - UNIA EUROPEJSKA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - POLITYKA I RZĄDY - 21 W.; 78. A GETTING up to speed on the financial crisis : a one-weekend-reader's guide / Gary B. Gorton, Andrew Metrick. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 32 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17778) KRYZYS FINANSOWY - 21 W; 79. B W GIEŁDA : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. - Gliwice : HELION, cop s. : wykr. ; 24 cm. - ( Onepress Exclusive) GIEŁDA - INWESTYCJE; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - RYZYKO; INSTRUMENTY FINANSOWE; INWESTYCJE PORTFELOWE - PORADNIK; ANALIZA FUNDAMENTALNA; ANALIZA TECHNICZNA (FINANSE); 15

16 80. B THE GLOBAL financial crisis : triggers, responses and aftermath / Tony Ciro. - Farnham, England ; Burlington : Ashgate, XII,[2],251 s. : err. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W; RYNEK FINANSOWY - PRAWO; FINANSE - USŁUGI - PRAWO; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; 81. B A GLOBAL history of accounting, financial reporting and public policy : Europe / ed. Gary J. Previts, Peter Walton, Peter Wolnizer. - Bingley, United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited, XII,302 s. ; 24 cm. - ( Studies in the Development of Accounting Thought ; vol. 14A) RACHUNKOWOŚĆ - HISTORIA - EUROPA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - HISTORIA - EUROPA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - PRAWO - HISTORIA - EUROPA; EUROPA - GOSPODARKA - POLITYKA; 82. A GLOBAL macroeconomic and financial supervision : where next? / Charles Goodhart. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 30 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17682) FINANSE MIĘDZYNARODOWE - 21 W; NADZÓR FINANSOWY - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; 83. B GŁÓWNE kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie / Ryszard Zięba. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Łośgraf, s. ; 24 cm. - ( Stosunki Międzynarodowe - Oficyna Wydawnicza Łośgraf) POLSKA - STOSUNKI ZAGRANICZNE R -; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - PODRĘCZNIK; POLSKA - POLITYKA ZAGRANICZNA R.-; 84. B W GOSPODARKA i finanse gmin w Polsce : wybrane zagadnienia / pod red. Marka Stefańskiego, Henryka Stępnia ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, ,[3] s. : wykr. ; 24 cm. FINANSE LOKALNE - POLSKA - PODRĘCZNIK; GMINA - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA R.-; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA R.-; 16

17 85. B GOSPODARKA nieruchomościami w gospodarce przestrzennej / red. nauk. Elżbieta Gołąbeska. - Białystok : Politechnika Białostocka. Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Rozprawy Naukowe - Politechnika Białostocka ; nr 217) GOSPODARKA PRZESTRZENNA - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE; 86. B W W GOSPODARKA Polski po akcesji do Unii Europejskiej : wymiar finansowy / red. nauk. Waldemar Czternasty ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; 207) BANKOWOŚĆ - ZAGADNIENIA - POLSKA; FINANSE - ZAGADNIENIA - POLSKA; FINANSE - ZAGADNIENIA; 87. B.99954/2 GOSPODARKA przestrzenna w krajach Unii Europejskiej : akty prawne, komentarze, mapy, statystyka. Cz.2/ praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Czornik. - Katowice : Uniw.Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., ,[5] s. : mapy ; 24 cm. ( Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ZAGADNIENIA; 88. B W GOSPODARKA regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : mapy, wykr. ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI; UNIA EUROPEJSKA - BUDŻET; KRYZYS GOSPODARCZY - 21 W.; REGIONY - ROZWÓJ - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; REGIONY - ROZWÓJ - POLSKA; REGIONY - ROZWÓJ - FINANSOWANIE; REGIONY - PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - POLSKA; POLITYKA ROZWOJU - EUROPA; POLITYKA ROZWOJU - AZJA; WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA - POLSKA WSCHODNIA R.-; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - ZARZĄDZANIE; PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE - POLSKA; 89. A GOSPODARKA rynkowa wobec nowych wyzwań : Polska i Rosja / red. nauk. Joanna Kotowicz-Jawor ; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk ; Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Key Text, s. ; 21 cm. ROSJA - GOSPODARKA R.-; ROSJA - GOSPODARKA - POLITYKA R.-; POLSKA A ROSJA; POLSKA - STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ - ROSJA; ROSJA - STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ - POLSKA; 17

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2013 Korekta

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo