UCHWAŁA NR LXXIX/1654/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR LXXIX/1654/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXXIX/1654/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265 i 1317), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów. 2. Plan sieci publicznych szkół podstawowych stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 3. Granice obwodów tychże publicznych szkół podstawowych stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 3. Traci moc uchwała Nr III/44/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 30, poz. 264), zmieniona uchwałą Nr LIX/1269/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2423). 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi Joanna KOPCIŃSKA Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIX/1654/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych. 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 24; 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego, Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 137/139; 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala, Łódź, al. Harcerzy Zatorowców 6; 4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej, Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 101; 5. Szkoła Podstawowa nr 5, Łódź, ul. Łęczycka 23; 6. Szkoła Podstawowa nr 6, Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 116; 7. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich, Łódź, ul. Wiosenna 1; 8. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego, Łódź, ul. Stanisława Przybyszewskiego 15/21; 9. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej, Łódź, ul. Hufcowa 20a; 10. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki, Łódź, ul. Juliusza Jurczyńskiego 1/3; 11. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Józefa Lompy, Łódź, ul. Stanisława Wigury 8/10; 12. Szkoła Podstawowa nr 19, Łódź, ul. Balonowa 1; 13. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, Łódź, ul. Gdańska 16; 14. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Hanki Sawickiej, Łódź, ul. Ciesielska 14a; 15. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii Łódź, Łódź, ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 27/29; 16. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego, Łódź, ul. Przędzalniana 70; 17. Szkoła Podstawowa nr 30 im. rotmistrza Witolda Pileckiego, Łódź, ul. Rysownicza 1/3; 18. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Kopcińskiego, Łódź, ul. Michała Lermontowa 7; 19. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Leona Kruczkowskiego, Łódź, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 9; 20. Szkoła Podstawowa nr 35 im. Mariana Piechala, Łódź, ul. Stanisława Tybury 4; 21. Szkoła Podstawowa nr 36, Łódź, ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 35; Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 1

3 22. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego, Łódź, ul. Szpitalna 9/11; 23. Szkoła Podstawowa nr 38 im. dr. Henryka Jordana, Łódź, ul. Krochmalna 21; 24. Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r., Łódź, ul. Ksawerego Praussa 2; 25. Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły, Łódź, ul. Rajdowa 18; 26. Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stanisława Staszica, Łódź, ul. Przyszkole 42; 27. Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla, Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 100; 28. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki, Łódź, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3; 29. Szkoła Podstawowa nr 46 im. Józefa Chełmońskiego, Łódź, ul. kpt. Franciszka Żwirki 11/13; 30. Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki, Łódź, ul. Rydzowa 15; 31. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Stefana Linkego, Łódź, ul. Konstantego Ciołkowskiego 11a; 32. Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego, Łódź, ul. Wróbla 5; 33. Szkoła Podstawowa nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego, Łódź, ul. Antoniego Mackiewicza 9; 34. Szkoła Podstawowa nr 56 im. Bronisława Czecha, Łódź, ul. Turoszowska 10; 35. Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza, Łódź, ul. Młynarska 42/46; 36. Szkoła Podstawowa nr 61 im. św. Franciszka z Asyżu, Łódź, ul. Okólna 183; 37. Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena, Łódź, ul. Władysława Anczyca 6; 38. Szkoła Podstawowa nr 65 im. Juliusza Słowackiego, Łódź, ul. Pojezierska 10; 39. Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1, Łódź, ul. Maratońska 47b; 40. Szkoła Podstawowa nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego, Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 22; 41. Szkoła Podstawowa nr 71 im. Henryka Sienkiewicza, Łódź, ul. Rojna 58c; 42. Szkoła Podstawowa nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków, Łódź, ul. Pomorska 138; 43. Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi, Łódź, ul. Emilii Plater 28/32; 44. Szkoła Podstawowa nr 83 im. Stanisława Jachowicza, Łódź, ul. Podmiejska 21; 45. Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi, Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 45; 46. Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego, Łódź, ul. Wspólna 5/7; 47. Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej, Łódź, ul. Pryncypalna 74; 48. Szkoła Podstawowa nr 110 im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej, Łódź, ul. Zamknięta 3; 49. Szkoła Podstawowa nr 111, Łódź, ul. Stefana Jaracza 44/46; Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 2

4 50. Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adolfa Dygasińskiego, Łódź, ul. Unicka 6; 51. Szkoła Podstawowa nr 114 im. prof. Jana Dembowskiego, Łódź, ul. Milionowa 64; 52. Szkoła Podstawowa nr 116 im. Aleksego Rżewskiego, Łódź, ul. Ratajska 2/4; 53. Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja, Łódź, ul. Centralna 40; 54. Szkoła Podstawowa nr 122, Łódź, ul. Jesionowa 38; 55. Szkoła Podstawowa nr 125 im. Janusza Korczaka, Łódź, ul. Dzwonowa 18/20; 56. Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Łódź, ul. Gościniec 1; 57. Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego, Łódź, ul. Florecistów 3b; 58. Szkoła Podstawowa nr 138 im. Leopolda Staffa, Łódź, ul. św. Franciszka z Asyżu 53; 59. Szkoła Podstawowa nr 139 im. Wojska Polskiego, Łódź, ul. Giewont 28; 60. Szkoła Podstawowa nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego, Łódź, ul. Zakładowa 35; 61. Szkoła Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego, Łódź, ul. Łupkowa 6; 62. Szkoła Podstawowa nr 143 Łódź, ul. Kuźnicka 12; 63. Szkoła Podstawowa nr 149 im. Obrońców Westerplatte, Łódź, ul. Tatrzańska 69a; 64. Szkoła Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej, Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54; 65. Szkoła Podstawowa nr 153 im. Marii Skłodowskiej Curie, Łódź, ul. Obrońców Westerplatte 28; 66. Szkoła Podstawowa nr 160 im. Powstańców Śląskich, Łódź, ul. Andrzeja Struga 24a; 67. Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Łódź, ul. Powszechna 15; 68. Szkoła Podstawowa nr 164 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Łódź, ul. Walerego Wróblewskiego 65; 69. Szkoła Podstawowa nr 166 im. 19 Stycznia, Łódź, ul. Szamotulska 1/7; 70. Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej, Łódź, ul. Napoleońska 7/17; 71. Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń, Łódź, ul. Miedziana 1/3; 72. Szkoła Podstawowa nr 172 im. prof. Stefana Banacha, Łódź, ul. Jaskrowa 15; 73. Szkoła Podstawowa nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej, Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 46; 74. Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego, Łódź, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 6; 75. Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla, Łódź, ul. Pomorska 27; 76. Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego Zośki, Łódź, ul. Łanowa 16; 77. Szkoła Podstawowa nr 184 im. Ludwika Waryńskiego, Łódź, ul. Syrenki 19a; Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 3

5 78. Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk, Łódź, ul. Juliusza Kossaka 19; 79. Szkoła Podstawowa nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza, Łódź, ul. Jacka Malczewskiego 37/47; 80. Szkoła Podstawowa nr 192 im. prof. Heleny Radlińskiej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1, Łódź, ul. Krzemieniecka 24a; 81. Szkoła Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Łódź, ul. Stanisława Standego 1; 82. Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima, Łódź, ul. Józefa Elsnera 8; 83. Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II, Łódź, ul. Jugosłowiańska 2; 84. Szkoła Podstawowa nr 204 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Łódź, ul. Tadeusza Gajcego 7/11; 85. Szkoła Podstawowa nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski, Łódź, ul. Dąbrówki 1; 86. Szkoła Podstawowa nr 206, Łódź, ul. Łozowa 9; 87. Publiczna Szkoła Podstawowa Mileszki, Łódź, ul. Pomorska 437. Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 4

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/1654/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. Granice obwodów publicznych szkół podstawowych Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, Łódź ul. Seweryna Sterlinga Do obwodu szkoły włączone są ulice: Dąbrowskiego Henryka, pl. 1-6, Jaracza Stefana 48-78, 51-71, Knychalskiego Witolda cała, Lindleya Williama cała, Narutowicza Gabriela prez , 39-79, Rewolucji 1905 r. od 48 i od 45 do końca, Składowa od 12 i 11 do końca, Sterlinga Seweryna, dr. cała, Uniwersytecka 2-18, Węglowa cała Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego, Łódź ul. Henryka Sienkiewicza 137/ Do obwodu szkoły włączone są ulice: 10 Lutego cała, Abramowskiego Edwarda cała, Brzeźna strona parzysta, Kilińskiego Jana, płk , Kościuszki Tadeusza, al , , Orla cała, Piotrkowska , , Sienkiewicza Henryka 52 do końca, 69 do końca, Tylna 1-7, 2-10, Tymienieckiego Wincentego, ks. bp i 7-15, Żwirki Franciszka, pilota, kpt. 2-20, 1-5. Dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, uczniowie kl. IV, V, VI będą uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 14 w Łodzi, ul. Wigury Stanisława 8/ Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala, Łódź ul. Harcerzy Zatorowców Cedry Krzysztofa od nr 13 do końca i 16 do końca, Cepowa cała, Chłopska cała, Duńska cała, Fiedorfa Nila Augusta Emila, gen. cała, Grabieniec 1-19, od 2 do końca, Harcerzy Zatorowców, al. cała, Jaszowskiego Stanisława, kpt. cała, Judyma Tomasza cała, Juliusza cała, Kaczeńcowa cała, Kieratowa cała, Koprowa cała, Krynicka cała, Ludowa cała, Marzanny cała, Na Uboczu cała, Nowożeńców cała, Orna cała, Pabianka cała, Parcelacyjna cała, Pasjonistów 1-23, 2-20, Podborskiej Joasi, al. cała, Radka Andrzeja cała, Rojna 1-23, 2-42, Sałatowa cała, Samopomocy cała, Sierpowa cała, Słomiana cała, Traktorowa od nr 65 do końca i od 2 do końca, Warecka cała, Wersalska 1-35, 2-40, Wszędyrównego Jana, ojca, al. cała, Zapustna cała, Ziemniaczana cała, Żabieniec cała, Żeńców cała Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej, Łódź al. marsz. Józefa Piłsudskiego Do obwodu szkoły włączone są ulice: Borsucza cała, Głęboka cała, Kopcińskiego Stefana, dr , 28-62, Niska cała, Nowa cała, Paryska cała, Piłsudskiego Józefa, marsz., al , Popowskiego Stanisława cała, Przędzalniana 26-44, 37-47, Ruska cała, Sarnia cała, Sucha cała, Winna cała, Wydawnicza cała, Zbiorcza cała, Żelazna cała Szkoła Podstawowa nr 5, Łódź ul. Łęczycka Brzechwy Jana cała, Częstochowska 1-9, 2-10, Kilińskiego Jana, płk i , Łęczycka cała, Łowicka cała, Milionowa 27-39, Ozorkowska cała, Płocka cała, Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 1

7 Poznańska cała, Przędzalniana od 77 i 76 do końca, Przybyszewskiego Stanisława i , Rawska cała, Senatorska od nr 34 i 29 do końca, Siedlecka cała, Skierniewicka 1-13 i 2-12, Śmigłego - Rydza Edwarda, marsz., al i 20-30, Tatrzańska 17-21a i 28-48, Wacława nieparzysta, Zbaraska od Łęczyckiej do al. marsz. Edwarda Śmigłego Rydza Szkoła Podstawowa nr 6, Łódź ul. Janusza Kusocińskiego Do obwodu szkoły włączone są ulice: Brus cała, Kusocińskiego Janusza od nr 97 i 98 do końca, Popiełuszki Jerzego, ks. od nr 32 i 31 do końca, Smulska cała, Wyszyńskiego Stefana, ks. kard. al. od nr 31 do końca (strona nieparzysta) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich, Łódź ul. Wiosenna Do obwodu szkoły włączone są ulice: Astronautów cała, Będzińska cała, Bogusławskiego Wojciecha cała, Ceramiczna cała, Chocimska cała, Chrzanowska cała, Ciasna cała, Galileusza cała, Głogowska cała, Karpacka cała, Kosmonautów cała, Obwodowa cała, Oświęcimska cała, Pabianicka , Paderewskiego Ignacego 1-29, Trwała cała, Wiosenna cała, Wiwulskiego Antoniego cała, Zaolziańska cała, Żywiecka cała Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego, Łódź ul. Stanisława Przybyszewskiego Do obwodu szkoły włączone są ulice: Brzozowa cała, Dębowa cała, Grabowa cała, Kaliska cała, Krucza cała, Lubelska cała, Łomżyńska cała, Milionowa 2-4, 1-25, Niepodległości, pl. cały, Piotrkowska 292 i 287 do końca, Praska cała, Przybyszewskiego Stanisława 2-22, 1-51, Radomska cała, Reymonta Władysława, pl. cały, Rzgowska 1-7, 2-30, Senatorska 2-32, 1-27, Sieradzka cała, Skargi Piotra, ks. cała, Słowiańska cała, Sosnowa cała, Stocka cała, Suwalska cała, Szczucińska cała, Zarzewska cała Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej, Łódź ul. Hufcowa Do obwodu szkoły włączone są ulice: Armii Krajowej od nr 51 do końca, Babickiego Józefa cała, Batalionów Chłopskich cała, Hubala cała, Hufcowa cała, Kostki - Napierskiego cała, Kusocińskiego Janusza 37-57, 22-58, Retkińska , Sympatyczna cała, Tomaszewicza Wincentego cała, Wyszyńskiego Stefana, ks., kard., al oraz 26-36, Zagrodniki cała, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki, Łódź ul. Juliusza Jurczyńskiego 1/3. 2. Do obwodu szkoły włączone są ulice: Adamieckiego Karola cała, Jurczyńskiego Juliusza cała, Maszynowa cała, Rokicińska , Służbowa cała, Szafera Władysława, prof. cała Szkoła Podstawowa nr 14 im. Józefa Lompy, Łódź ul. Stanisława Wigury 8/ Do obwodu szkoły włączone są ulice: od klasy pierwszej: Józewskiego Henryka Jana, al. cała, Kilińskiego Jana, płk , , Kościuszki Tadeusza, al , 67-95, Nawrot 2-52, 1-51, Piłsudskiego Józefa, marsz., al. 2-26, 1-37, od klasy czwartej również z obwodu Szkoły Podstawowej nr 2: Piotrkowska , , Roosevelta Franklina Delano, prez. cała, Wigury Stanisława cała, Wólczańska , ZHP, al. cała Szkoła Podstawowa nr 19, Łódź ul. Balonowa 1. Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 2

8 2. Do obwodu szkoły włączone są ulice: Armii Krajowej 1-29, 2-30, Armii Łódź cała, Balonowa cała, Batalionu Platerówek cała, Biwakowa cała, Bobslejowa cała, Bohaterów Września cała, Bojerowa cała, Bokserska cała, Bystra cała, Cylla Wawrzyńca cała, Dedala cała, Gałeckiego Antoniego cała, Gillette Kinga C. cała, Gimnastyczna cała, Golfowa cała, Gwarków cała, Hippiczna cała, I Korpusu Pancernego WP cała, Ikara cała, Kolarska cała, Konarzewskiego Tomasza cała, Kukuczki Jerzego cała, Langiewicza Mariana cała, Latawcowa cała, Lublinek cała, Łyżwiarska cała, Maratońska od nr 23 i 22 do końca, Nowy Józefów cała, Ostowa cała, Oszczepowa cała, Pilotów cała, Piłkarska, Plocka Franciszka cała, Pływacka cała, Popiełuszki Jerzego, ks. 1-29, 2-30, Sanitariuszek od nr 47 i 46 do końca, Slalomowa cała, Sołtyka Tadeusza cała, Spartańska cała, Synów Pułku cała, Szarych Szeregów cała, Szermiercza cała Szkutnicza cała, Wyszyńskiego Stefana, ks., kard., al od nr 38 do końca, Załogowa cała, Zamiejska cała, Zapaśnicza cała, Żaglowa cała, Żużlowa cała Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, Łódź ul. Gdańska Do obwodu szkoły włączone są ulice: Cmentarna cała, Gdańska 1-25, 2-26, Legionów 1-35, 2-32, Mielczarskiego Romualda 1-37, 2-34, Ogrodowa strona parzysta, Próchnika Adama, dr , Zachodnia od nr i Szkoła Podstawowa nr 24 im. Hanki Sawickiej, Łódź ul. Ciesielska 14a. 2. Do obwodu szkoły włączone są ulice: Adwokacka cała, Ciesielska cała, Drukarska cała, Głucha cała, Karwińska cała, Kaszubska cała, Kominiarska cała, Limanowskiego Bolesława 1-91, 2-20, Piekarska cała, Profesorska cała, Prusa Bolesława cała, Sędziowska cała, Snycerska cała, Urzędnicza cała bez nr 46, 47, Wrocławska nr 14, Zachodnia 1-17, 2-6, Zgierska Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii Łódź, Łódź ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 27/ Do obwodu szkoły włączone są ulice: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 1-31, 2-26, 6 Sierpnia 35-59, 38-58, 1 Maja, al. 27 i 22 do końca, Artyleryjska cała, Jerzego, św. cała, Legionów od nr 54 i 61 do końca, Lipowa 1-57, 2-62, Naftowa cała, Pogonowskiego Stefana 1-65, 2-66, Próchnika Adama, dr. od nr 47 i 48 do końca, Więckowskiego Stanisława, płk., dr. od 43 i 50 do końca, Zielona 37 do końca, 28-50, Żeligowskiego Lucjana, gen. 2-24, 1-17, Żeromskiego Stefana Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego, Łódź ul. Przędzalniana Do obwodu szkoły włączone są ulice: Chełmska cała, Częstochowska od 11 i 12 do końca, Fabryczna cała, Gołębia cała, Kilińskiego Jana, płk , Księży Młyn cała, Magazynowa cała, Michałowskiego cała, Milionowa 41-61, 6-38, Nieszawska cała, Piłsudskiego Józefa, marsz. al , Przędzalniana i 49-75, Skierniewicka od 14 i 15 do końca, Śmigłego - Rydza Edwarda, marsz., al. 1-21, 2-18, Targowa od 40 i 41 do końca, Tatrzańska 1-15 i 2-26, Tylna od 9 i 12 do końca, Tymienieckiego Wincentego, ks., bp. od 22 i 17 do końca, Wacława parzysta, Wilcza cała Szkoła Podstawowa nr 30 im. rotmistrza Witolda Pileckiego, Łódź ul. Rysownicza 1/3. 2. Do obwodu szkoły włączone są ulice: Admiralska 1-31, 2-24, Astrów cała, Bluszczowa cała, Czysta cała, Franciszkańska od 142 i 127 do końca, Górnicza 1-3, 2-4, Inflancka 1-65, 2 74, Irysowa 1-5, 2-6a, Kaletnicza cała, Korzenna cała, Kowalska cała, Łagiewnicka , Malarska cała, Marysińska 101 i 88 do końca, Młynarska 67 i 56 Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 3

9 do końca, Narcyzowa cała, Okopowa 1-59, 2-60, Próżna cała, Przelotna cała, Rysownicza cała, Sukiennicza cała, Szewska cała, Szklarska cała, Warszawska 1-33, Żołędziowa cała Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Kopcińskiego, Łódź ul. Michała Lermontowa Do obwodu szkoły włączone są ulice: Bacewicz Grażyny cała, Czajkowskiego Piotra cała, Gogola Mikołaja cała, Gorkiego Maksyma , Kolbego Maksymiliana, św., al. cała, Lermontowa Michała cała, Rokicińska od ul. Puszkina Aleksandra do nr 131 (strona nieparzysta) Szkoła Podstawowa nr 34 im. Leona Kruczkowskiego, Łódź ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej Do obwodu szkoły włączone są ulice: Andrzejewskiej Jadzi cała, Bodo Eugeniusza cała, Ćwiklińskiej Mieczysławy cała, Dostojewskiego Fiodora cała, Gorkiego Maksyma 1-43, Mankiewiczówny Toli cała, Przybyszewskiego Stanisława od ul. Puszkina Aleksandra do ul. Augustów, Puszkina Aleksandra cała, Snowalniana cała, Wujaka Zdzisława, ks. cała Szkoła Podstawowa nr 35 im. Mariana Piechala, Łódź ul. Stanisława Tybury Do obwodu szkoły włączone są ulice: Czarnkowska cała, Drewnowska , , Gandhiego Mahatmy 1-21, 2-22, Karskiego Jana cała, Kasprzaka Marcina od nr 61 do końca, nieparzysta, Klonowa parzyste, Limanowskiego Bolesława , , Lutomierska , , Malinowa od nr 23 do końca i od nr 28 do końca, Obornicka cała, Odolanowska od nr 7 i 14, do końca, Ogrodowa strona nieparzysta, Piwna 1-31, 2-26, Popiela cała, Powstańców Wielkopolskich 1-19, 2-20, Sierakowskiego Zygmunta, gen. 1-15, 2-16, Sprawiedliwa cała, Stolarska cała, Tybury Stanisława cała, Wrześnieńska , Żytnia cała Szkoła Podstawowa nr 36, Łódź ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego Do obwodu szkoły włączone są ulice: 1 Maja, al. 1-25, 2-20, Barlickiego Norberta, dr., plac cały, Gdańska 27-69, 28-62, Legionów 37-59, 34-52, Mała cała, Próchnika Adama, dr , 16-46, Więckowskiego Stanisława, płk., dr. 1-41, 2-48, Wólczańska 1-23 i 2-16, Zachodnia , 66-72, Zielona 13-35, 12-26, Żeromskiego Stefana 2-38, Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego, Łódź ul. Szpitalna 9/ Do obwodu szkoły włączone są ulice: Antoniewska cała, Batorego Stefana, króla 1-13, 2-14, Białoruska cała, Bobrowa cała, Borowiakowej Tekli cała, Czechosłowacka cała, Edwarda cała, Elana cała, Grodzka cała, Józefa cała, Kazimierza, św. cała, Konstytucyjna 42-44b (od ul. Józefa do al. marsz. J. Piłsudskiego), Kresowa cała, Lawinowa cała, Lewarowa cała, Łosiowa cała, Mazowiecka cała, Miechowska cała, Neonowa cała, Niciarniana cała, Niechowska cała, Nowogrodzka cała, Niedźwiedzia cała, Nowy Świat 1-19, 2-20, Ormiańska cała, Oskardowa cała, Parowozowa cała, Piłsudskiego Józefa, marsz. al. od nr 82 i 157 do końca, Pograniczna cała, Rokicińska 2-40, Selekcyjna cała, Sępia cała, Sobolowa cała, Stylonowa cała, Surowcowa cała, Szpitalna cała, Teodora cała, Tunelowa cała, Wagonowa cała, Widzewska 1-29, 2-30, Wilanowska cała, Wodociągowa cała Szkoła Podstawowa nr 38 im. dr. Henryka Jordana, Łódź ul. Krochmalna Do obwodu szkoły włączone są ulice: Broniewskiego Władysława 33-55, 2-40, Chełmońskiego Józefa cała, Dąbrowskiego Jarosława, gen , 43-67, Doroszewskiego Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 4

10 Witolda, prof. Cała, Kilińskiego Jana, płk , , Kołowa cała, Kraszewskiego Józefa Ignacego 2-50, 1-37, Krochmalna cała, Krzywa cała, Lenartowicza Teofila cała, Podgórna cała, Przyborowskiego Walerego cała, Siarczana cała, Siemiradzkiego Henryka cała, Śmigłego - Rydza Edwarda, marsz., al. od nr 45 do końca Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r., Łódź ul. Ksawerego Praussa Do obwodu szkoły włączone są ulice: Azaliowa cała, Barska cała, Bobowa cała, Borowa cała, Daniłowskiego Gustawa cała, Filomatów cała, Grochowa cała, Grzybowa cała, Henryka Barona Smukłego cała, Jarzynowa cała, Jęczmienna cała, Konstantynowska cała, Krakowska 1-41, 2-94, Lontowa cała, Mania cała, Michałowicza Jerzego cała, Minerska cała, Omłotowa cała, Orzechowa cała, Owsiana cała, Perla Feliksa cała, Perłowa cała, Praussa Ksawerego cała, Prochowa cała, Przygraniczna cała, Pszenna cała, Rzeszowska cała, Saperów cała, Siewna cała, Solec cała, Srebrzyńska od nr 28 i 73 do końca, Tarnowska cała, Unii Lubelskiej, al. od ul. Konstantynowskiej do końca, Warneńska cała, Wieczność cała, Wilsona Thomasa Woodrowa, prez. cała, Zdrowie cała, Żniwna cała Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły, Łódź ul. Rajdowa Do obwodu szkoły włączone są ulice: Kusocińskiego Janusza 1-35, 2-20, Lokajskiego Eugeniusza cała, Piaski cała, Rajdowa cała, Retkińska 56-90, Sprinterów cała, Wyszyńskiego Stefana, ks. kard., al Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stanisława Staszica, Łódź ul. Przyszkole Do obwodu szkoły włączone są ulice: Błońska cała, Bohdanowicza Karola cała, Braterska cała, Brużycka cała, Brzozowskiego Stanisława cała, Cieszkowskiego Augusta cała, Cieszyńska cała, Czackiego Tadeusza cała, Energetyków cała, Felsztyńskiego Sebastiana cała, Flatta Oskara cała, Jana Pawła II, al. od ul. Wróblewskiego, gen. do ul. Pabianickiej, Janiny cała, Jasień cała, Komfortowa cała, Nad Jasieniem cała, Obywatelska 2-88 i 1-97, Ordona Juliusza cała, Pabianicka 43-71, Piasta cała, Piękna cała, Politechniki, al. 13 i 16 do końca, Przechodnia cała, Przyszkole cała, Rejtana Tadeusza cała, Rogozińskiego Stefana cała, Różana cała, Różyckiego Ludomira cała, Skrzywana Stefana, inż. cała, Tagore a Rabindranatha cała, Wieniawskiego Henryka cała, Wróblewskiego Walerego, gen Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla, Łódź ul. Janusza Kusocińskiego Do obwodu szkoły włączone są ulice: Armii Krajowej od nr 31 do nr 49 i 32 do końca, Juszczakiewicza Stanisława Kornika, płk. cała, Kusocińskiego Janusza 59-95, Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki, Łódź ul. Bojowników Getta Warszawskiego Do obwodu szkoły włączone są ulice: Bojowników Getta Warszawskiego cała, Drewnowska 1-17, 2-16, Franciszkańska 1-37, 2-32, Harnama Szymona cała, Jakuba cała, Kościelna cała, Krótka cała, Lutomierska 1-15, 2-14, Łagiewnicka 1-21, 2-20, Pacanowskiej Zuli cała, Plac Kościelny cała, Podrzeczna cała, Północna strona parzysta, bez nr 46, Smugowa cała, Stary Rynek cała, Wojska Polskiego 1-41, 2-42, Wolborska cała, Zachodnia 8-28, Zgierska 1-41, Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 5

11 29.1. Szkoła Podstawowa nr 46 im. Józefa Chełmońskiego, Łódź ul. kpt. Franciszka Żwirki 11/ Do obwodu szkoły włączone są ulice: Brzeźna strona nieparzysta Czerwona cała, Gdańska strona parzysta i nieparzysta od al. Mickiewicza Adama do końca, Inżynierska cała, Kościuszki Tadeusza, al. od 126 i 123 do końca, Łaska cała, Kostki Stanisława, św. cała, Mickiewicza Adama, al. cała, Parkowa cała, PCK, al. cała, Piotrkowska , , Politechniki, al. 1-11, 2-14, Potza Jerzego cała, Proletariacka cała, Ptasia cała, Radwańska cała, Rembielińskiego Rajmunda cała, Skorupki Ignacego, ks., hcm. cała, Sowia cała, Stanisława cała, Stefanowskiego Bohdana, prof. cała, Towarowa cała, Jana Pawła II, al. od al. Mickiewicza do ul. Wróblewskiego, Wołowa cała, Wólczańska a i , Wróblewskiego Walerego, gen. 1-33, Żeromskiego Stefana strona parzysta i nieparzysta od al. Mickiewicza do końca, Żwirki Franciszka, pilota, kpt. od 7 i 22 do końca Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki, Łódź ul. Rydzowa Do obwodu szkoły włączone są ulice: Aleksandrowska i od nr 32 do końca, Alzacka cała, Baczyńskiego Krzysztofa Kamila cała, Bartkiewicza Zygmunta cała, Belgijska cała, Białych Róż, cała, Brukselska cała, Bylinowa cała, Ciechowskiego Grzegorza cała, Czcibora cała, Czerwonych Maków cała, Flamandzka cała, Flandryjska cała, Fogga Mieczysława cała, Iwaszkiewicza Jarosława cała, Jażdżewskiego Konrada cała, Kaczmarskiego Jacka cała, Kędry Władysława cała, Klinowa cała, Kondka Wacława cała, Kwitnącej Wiśni cała, Lniana strona nieparzysta, Masłochów Lone i Lucjana cała, Mencla Bernarda Wojciecha cała, Micińskiego Tadeusza cała, Niemena Czesława cała, Normandzka cała, Piętaka Stanisława cała, Plonowa cała, Przybosia Juliana cała, Rojna od nr 41 do końca, Romanowska cała bez nr 55, 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, 55G, 55H, 55I, 55J, Rydzowa cała, Safrina Horacego cała, Sikiryckiego Igora cała, Skwarczyńskiej Stefanii cała, Sycylijska cała, Szarej Piechoty cała, Szczecińska 1-21, 2-22, Sztaudyngera Jana Izydora cała, Szuberta Wacława, prof. cała, Tatarczana cała, Wici cała, Włoska cała, Żuławskiego Wawrzyńca cała Szkoła Podstawowa nr 51 im. Stefana Linkego, Łódź ul. Konstantego Ciołkowskiego 11a. 2. Do obwodu szkoły włączone są ulice: Browarna cała, Ciołkowskiego Konstantego cała, Jarosławska cała, Krakusa cała, Krośnieńska cała, Myśliwska cała, Paderewskiego Ignacego 2-30 i od 31 do końca, Smocza cała, Sokola cała, Strycharska cała, Tuszyńska i 36-58, Zakliczyńska cała, Zakopiańska cała, Zygmuntowska cała Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego, Łódź ul. Wróbla Do obwodu szkoły włączone są ulice: Bazarowa cała, Biała cała, Gnieźnieńska cała, Graficzna cała, Jeneralska cała, Kołodziejska cała, Kwidzyńska cała, Limanowskiego Bolesława 22 80, Lutomierska 17-75, Malinowa 1-21, 2-26, Modra cała, Osiedlowa cała, Pawia cała, Piwna od nr 28 i 33 do końca, Rybna cała, Wolna cała, Wrocławska cała oprócz nr 14, Wróbla cała, Wrześnieńska od nr 1 do końca i 2-70, Zachodnia Szkoła Podstawowa nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego, Łódź ul. Antoniego Mackiewicza Do obwodu szkoły włączone są ulice: Brukowa 26-46, 27-45, Fredry Aleksandra cała, Gdyńska cała, Gliniana cała, Grunwaldzka cała, Hipoteczna od nr 11 i 14 do końca, Jana od nr 17 i 18 do końca, Jasna cała, Mackiewicza Antoniego cała, Malborska cała, Ogórkowa Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 6

12 cała, Oliwska cała, Olsztyńska cała, Pojezierska od nr 31 i 24 do końca, Polna cała, Prożka Franciszka cała, Radłowa cała, Rajska cała, Rumuńska cała, Sierakowskiego Zygmunta, gen. od nr 60 do końca, Srebrna cała, Warmińska cała, Włókniarzy, al. od ul. Pojezierskiej do ul. Limanowskiego Bolesława Szkoła Podstawowa nr 56 im. Bronisława Czecha, Łódź ul. Turoszowska Do obwodu szkoły włączone są ulice: Brukowa 1-25, 2-24, Dmowskiego Romana, pl. cały, Gorzowska cała, Grudziądzka cała, Helska cała, Inowrocławska cała, Kartuska cała, Limanowskiego Bolesława od nr 161 i 162 do końca, Narodowa cała, Poddębicka cała, Pola Wincentego cała, Pułaskiego Kaziemierza, gen. cała, Skarpowa cała, Swojska cała, Turoszowska cała, Uniejowska cała, Wielkopolska cała, Woronicza Jana Pawła, ks., abp. cała, Zbąszyńska cała, Żabieniec cała, Żubardzka cała Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza, Łódź ul. Młynarska 42/ Do obwodu szkoły włączone są ulice: Berlińskiego Hersza cała, Czarnieckiego Stefana cała, Franciszkańska , , Garbarska cała, Joselewicza Berka, płk. cała, Krawiecka cała, Łagiewnicka 23-61, Młynarska 1-65, 2-54, Organizacji Wolność i Niezawisłość 2-30, 1-27, Pasterska cała, Przodowników Pracy cała, Skury- Skoczyńskiego Bronisława Robotnika, por. cała, Spacerowa cała, Tokarzewskiego Michała, gen. 1-23, 2-20, Wawelska cała, Wojska Polskiego 43-59, 44-64, Współzawodnicza cała, Zawiszy Czarnego cała, Zofii cała Szkoła Podstawowa nr 61 im. św. Franciszka z Asyżu, Łódź ul. Okólna Do obwodu szkoły włączone są ulice: Antyczna cała, Barokowa cała, Czapli cała, Gotycka cała, Jaskółcza cała, Klasyczna cała, Koryncka cała, Kuropatwia cała, Marczyńskich Kazimiery i Jana cała, Mrówcza cała, Okólna od nr 125 i 120 do końca, Przyklasztorze cała, Przepiórcza cała, Pszczelna cała, Romańska cała, Renesansowa cała, Secesyjna cała, Serwituty cała, Szczygła cała, Sójki cała, Świetlików cała, Tajnego Nauczania cała, Wycieczkowa od nr 83 i 86 do końca, Żółwiowa cała, Łagiewnicka od nr 250 i 253 do końca Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena, Łódź ul. Władysława Anczyca Do obwodu szkoły włączone są ulice: Anczyca Władysława cała, Bielska cała, Broniewskiego Władysława od nr 64 i 71 do końca, Dąbrowskiego Jarosława, gen. od nr 91 do końca, Felińskiego Alojzego od nr 3a do końca i strona parzysta, Gojawiczyńskiej Poli cała, Jędrzejowska cała, Kadłubka Wincentego, bł. cała, Kotoniarska cała, Kowalszczyzna cała, Leśmiana Bolesława cała, Lodowa od nr 93 i 96 do końca, Makuszyńskiego Kornela cała, Młynek cała, Mysłowicka cała, Nałkowskiej Zofii cała, Ordonówny Hanki cała, Poselska cała, Przedborska cała, Przyjacielska od toru do ul. Śląskiej, Rydla Lucjana od nr 8 i 9 do końca, Sosnowiecka cała, Staffa Leopolda cała, Startowa cała, Szybowa cała, Ujejskiego Kornela cała, Wełniana cała Szkoła Podstawowa nr 65 im. Juliusza Słowackiego, Łódź ul. Pojezierska Do obwodu szkoły włączone są ulice: Brzóski Stanisława, ks., gen. cała, Jana 1-15, 2-16, Kalinowa cała, Kniaziewicza Karola, gen. cała, Liściasta 2-68, Morwowa cała, Nad Sokołówką cała, Osinowa cała, Pancerna cała, Piotrowiczowej Marii cała, Pojezierska 1-29, 2-22, Sierakowskiego Zygmunta, gen. od nr 17 do końca, 18-58, Szpinakowa cała, Teresy od Dzieciątka Jezus, św. od ul. Zgierskiej do torów, Urzędnicza nr 46 i 47, Włókniarzy, al. od ul. Liściastej do ul. Pojezierskiej, Zduńska cała, Zgierska , Żeglarska cała. Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 7

13 39.1. Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1, Łódź, ul. Maratońska 47b. 2. Bez obwodu Szkoła Podstawowa nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego, Łódź ul. Rewolucji 1905 r Do obwodu szkoły włączone są ulice: Piotrkowska 1-45, 2-52, Próchnika Adama, dr. 2-14, 1-11, Wschodnia od nr 28 i 21 do końca, Rewolucji 1905 r. 2-32, 1-33, Zachodnia od nr 74 do końca, Zielona 1-11, Szkoła Podstawowa nr 71 im. Henryka Sienkiewicza, Łódź ul. Rojna 58c. 2. Do obwodu szkoły włączone są ulice: Banachiewicza Tadeusza, prof. cała, Bastionowa cała, Basztowa cała, Brynickiej Salomei, al. cała, Cebertowicza Romualda, prof. cała, Celownicza cała, Chemiczna cała, Cieplarniana cała, Czwartaków cała, Dąbrowszczaków cała, Desantowa cała, Dożynkowa cała, Dylika Jana, prof. cała, Dyngusowa cała, Fizyczna cała, Geodezyjna cała, Grenadierów cała, Grodowa cała, Gryczana cała, Hejnałowa cała, Holenderska cała, Janowskiego Aleksandra cała, Jasne Błonia cała, Jeziorańczyków cała, Jeździecka cała, Kanonierska cała, Kapitańska cała, Kawaleryjska cała, Komputerowa cała, Kosmiczna cała, Kotarbińskiego Tadeusza, prof. cała, Laserowa cała, Lniana strona parzysta, Luksemburska cała, Majewskiego Hilarego cała, Małogoskie Pole, plac cały, Marciniaka Floriana, hcm. cała, Markietanki cała, Marszowa cała, Musztrowa cała, Obronna cała, Odrowąża Józefa, al. cała, Odważna cała, Oficerska cała, Orężna cała, Patrolowa cała, Piechura cała, Pisankowa cała, Radarowa cała, Rąbieńska od nr 47 i 50 do końca, Rojna i od nr 44 do końca, Romera Eugeniusza, prof. cała, Sojowa cała, Strzałkowskiego Romka cała, Szlachetna cała, Szwadronowa cała, Szwoleżerów cała, Świąteczna cała, Telewizyjna cała, Toeplitza Jerzego cała, Ułańska cała, Upominkowa cała, Urody Życia cała, Waleczna cała, Walońska cała, Wernera Jerzego, prof. cała, Wielkanocna cała, Wiernej Rzeki cała, Wojskowa cała, Wolińska cała, Wykowa cała, Zadraż cała, Zapłocie cała, Żołnierska cała Szkoła Podstawowa nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków, Łódź ul. Pomorska Do obwodu szkoły włączone są ulice: Banacha Stefana cała, Bystrzycka cała, Dniestrzańska cała, Doły cała, Drwęcka cała, Dwernickiego Józefa, gen. cała, Edukacyjna cała, Jaracza Stefana od nr 73 i 80 do końca, Jaszuńskiego Salomona cała, Kamińskiego Aleksandra, hcm. cała, Kołłątaja Hugona, ks. cała, Konstytucyjna od ul. Pomorskiej do ul. Małachowskiego, Kopcińskiego Stefana, dr. 2 26, 1-31, Krzywickiego Ludwika cała, Lubeckiego Franciszka cała, Lumumby Patrice cała, Małachowskiego Stanisława cała, Matejki Jana cała, Muszyńskiego Jana, dr. cała, Narutowicza Gabriela prez. od nr 80 i 81 do końca, Palki Grzegorza, al. cała, Pilarskiego Józefa cała, Pokoju, pl. 1-8, Pomorska , , Poranna cała, Rodzeństwa Fibaków cała, Sempołowskiej Stefanii cała, Smutna cała, Solskiego Ludwika cała, Strykowska 2-24, 1-17, Styrska cała, Tamka cała, Telefoniczna 2-30, 1-23, Tkacka cała, Uniwersytecka od nr 20 do końca i cała strona nieparzysta, Wierzbowa cała, Zacisze cała, Zelwerowicza Aleksandra cała, Źródłowa Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi, Łódź ul. Emilii Plater 28/ Do obwodu szkoły włączone są ulice: Boya - Żeleńskiego Tadeusza cała, Bracka cała, Brauna Mieczysława cała, Brudzińskiego Józefa cała, Brzeska cała, Chryzantem cała, Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 8

14 Cytryna Abrama cała, Czeremoska cała, Dekerta Jana cała, Gibalskiego Edwarda 1-11, 2-12, Głowackiego Wojciecha cała, Górnicza od nr 5 i 6 do końca, Harcerska cała, Jonschera Karola, dr. cała, Kolińskiego Józefa, dr. cała, Libelta Karola cała, Łomnicka cała, Miarki Karola cała, Mostowskiego Tadeusza cała, Nasypowa cała, Niemojewskiego Andrzeja cała, Nowopolska cała, Okopowa od nr 61, 62 do końca, Oświatowa cała, Pankiewicza Anastazego, bł. cała, Plater Emilii cała, Popularna cała, Produkcyjna cała, Przemysłowa cała, Radlińskiej Heleny cała, Reja Mikołaja cała, Setna cała, Sporna cała, Starosikawska od nr 25 i 26 do końca, Staszica Stanisława, ks. cała, Strykowska od nr 19 do nr 53, Sucharskiego Henryka, mjr. cała, Ściegiennego Piotra, ks. cała, Wojska Polskiego od nr 100 i 101 do końca, Wolff Heleny cała, Zagajnikowa cała, Zmienna cała, Źródłowa cała z wyjątkiem nr nieparzystych Szkoła Podstawowa nr 83 im. Stanisława Jachowicza, Łódź ul. Podmiejska Do obwodu szkoły włączone są ulice: Dąbrowskiego Jarosława, gen. 2-14, 1-41, Jachowicza Stanisława cała, Kasowa cała, Lecznicza cała, Lelewela Joachima cała, Łączna 23 i 26 do końca, Łukasińskiego Waleriana, mjr. cała, Mochnackiego Maurycego cała, Podmiejska cała, Rzgowska 32-84, Słowackiego Juliusza cała, Wysockiego Piotra, płk. cała Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi, Łódź ul. Marcina Kasprzaka Do obwodu szkoły włączone są ulice: Augustyniaka Jana cała, Bardowskiego Piotra cała, Ciepła cała, Długosza Jana, ks. cała, Drewnowska od nr 130 i 173 do końca, Floriańska cała, Gazowa cała, Górna cała, Kasprzaka Marcina 1-59, 2-64, Kupiecka cała, Lorentza Zygmunta cała, Odolanowska 1-5, 2-12, Okrzei Stefana cała, Ossowskiego Michała cała, Pietrusińskiego Jana cała, Rychlińskiego Tomasza cała, Srebrzyńska 1-71, 2-26, Wapienna cała, Waryńskiego Ludwika cała, Włókniarzy, al , , Zana Tomasza cała, Zimna cała Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego, Łódź ul. Wspólna 5/7. 2. Do obwodu szkoły włączone są ulice: Bałucki Rynek cała, Blacharska cała, Ceglana cała, Chopina Fryderyka cała, Chrobrego Bolesława, króla cała, Dolna cała, Dzika cała, Flisacka cała, Gęsia cała, Goplańska cała, Julianowska 1/3, Kochanowskiego Jana cała, Krzyżowa cała, Łagiewnicka , Małopolska cała, Marcina cała, Murarska cała, Pocztowa cała, Sadowa cała, Stefana cała, Tokarska cała, Trenknera Henryka, dr. cała, Wąska cała, Wspólna cała, Zgierska , Żabia cała, Żurawia cała Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej, Łódź ul. Pryncypalna Do obwodu szkoły włączone są ulice: Antenowa cała, Bajeczna cała, Beniowskiego Maurycego cała, Bezpieczna cała, Białostocka cała, Budowlana cała, Budziszyńska cała, Bułgarska cała, Cegielniana cała, Czynna cała, Czytelnicza cała, Dachowa cała, Frycza - Modrzewskiego Andrzeja cała, Gładka cała, Gościnna cała, Grażyny cała, Jana Bożego, św. cała, Jutrzenki cała, Kluczowa cała, Koncertowa cała, Kongresowa cała, Kosynierów Gdyńskich cała, Kozielska cała, Królewska cała, Kwiecista cała, Kwietniowa cała, Luźna cała, Łazowskiego Klaudiusza cała, Michała cała, Mieszkalna cała, Mocna cała, Mroźna cała, Musiała Włodzimierza cała, Natalii cała, Obszerna cała, Ofiarna cała, Okienna cała, Okręgowa cała, Opoczyńska cała, Osobliwa cała, Pałacowa cała, Płynna cała, Ponura cała, Postępowa 1-5, 2-12, Potulna cała, Paradna cała, Pryncypalna 1-115, 2-114, Przedświt cała, Przełomowa cała, Przygodna cała, Przyrzeczna cała, Radosna cała, Rentowna cała, Rycerska cała, Rzgowska od nr 125 do końca, Sarmacka cała, Starościńska cała, Strażacka cała, Szkolna cała, Średnia cała, Trębacka cała, Trybunalska cała, Tuszyńska Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 9

15 od nr 71 i 60 do końca, Ujazd cała, Wczesna cała, Wesoła cała, Zagraniczna cała, Żółta cała, Żywotna cała Szkoła Podstawowa nr 110 im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej, Łódź ul. Zamknięta Do obwodu szkoły włączone są ulice: Bronisławy cała, Chłodnikowa cała, Chóralna cała, Codzienna cała, Ideowa cała, Ireny cała, Kominowa cała, Komorniki cała, Konopnickiej Marii cała, Kurczaki strona parzysta, Kwartalna cała, Mikołaja, św. cała, Ogniskowa cała, Piesza cała, Płaska cała, Rolnicza cała, Rzgowska , , Sąsiedzka cała, Serdeczna cała, Społeczna cała, Sternfelda Ary od ul. Komorniki do ul. Kurczaki, Studzienna cała, Szumna od ul. Rolniczej do ul. Kurczaki, Torowa cała, Wańkowicza Melchiora cała, Warneńczyka Władysława, króla cała, Wigilijna cała, Zamknięta cała Szkoła Podstawowa nr 111, Łódź ul. Stefana Jaracza 44/ Do obwodu szkoły włączone są ulice: Jaracza Stefana 2-46, 1-49, Kilińskiego Jana, płk , 27-49, Narutowicza Gabriela, prez. 2-50, Piramowicza Grzegorza 2-14, 1-15, Polskiej Organizacji Wojskowej cała, Rewolucji 1905 r , Tramwajowa cała, Włókiennicza cała Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adolfa Dygasińskiego, Łódź ul. Unicka Do obwodu szkoły włączone są ulice: Bankowa cała, Bednarska cała, Doroty cała, Dygasińskiego Adolfa cała, Dynowska cała, Granitowa cała, Henryka cała, Korsaka Juliana cała, Korzeniowskiego Józefa cała, Krasickiego Ignacego, ks., bp. cała, Lokatorska cała, Łączna 1-21, 2-24, Miła cała, Niemcewicza Juliana Ursyna cała, Pabianicka 1-41, 2-62, Paderewskiego Ignacego od nr 32 do końca, Piaseczna cała, Poprzeczna cała, Rymanowska cała, Rzgowska 9-123, Sanocka cała, Sejmowa cała, Szara cała, Szenwalda Lucjana cała, Szymonowica Szymona cała, Tuszyńska 1-47, 2-34, Ukryta cała, Unicka cała, Wójtowska cała, Wólczańska od nr 229 i 236 do końca, Żółkiewskiego Stanisława, hetmana cała Szkoła Podstawowa nr 114 im. prof. Jana Dembowskiego, Łódź ul. Milionowa Do obwodu szkoły włączone są ulice: Batorego Stefana, króla od nr 15 i 16 do końca, Cicha cała, Dziewiarska cała, Emaliowa cała, Farbiarska cała, Jelenia cała, Koplowicza Abrama cała, Lodowa 1-91, 2-94, Maciejewskiego Władysława cała, Mechaniczna cała, Milionowa od nr 40 i 63 do końca, Motorowa cała, Nowy Świat od nr 21 i 22 do końca, Papiernicza cała, Przybyszewskiego Stanisława , , Smetany Bedricha strona parzysta, Turza cała, Wałowa cała, Węgierska cała, Widzewska od nr 31 i 32 do końca, Wiejska cała Szkoła Podstawowa nr 116 im. Aleksego Rżewskiego, Łódź ul. Ratajska 2/4. 2. Do obwodu szkoły włączone są ulice: Aleksandrowska od nr 125 do końca, Bruzdowa cała, Chlebowa cała, Chochoła cała, Drozdowa cała, Glebowa cała, Gruntowa cała, Hektarowa cała, Hodowlana cała, Jaglana cała, Kąkolowa cała, Kłosowa cała, Kompostowa cała, Konopna cała, Kozia cała, Kujawska cała, Lechicka cała, Liściasta od nr 91 i od ul. Krajowej do końca, Morgowa cała, Nasienna cała, Ogrody Romanów cała, Piaskowiec cała, Pistacjowa cała, Ratajska cała, Rodła cała, Romanowska nr 55, 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, 55G, 55H, 55I, 55J, Selerowa cała, Sezamkowa cała, Skibowa cała, Sokołowska cała, Spadkowa cała, Szałwiowa cała, Szczecińska od nr 24 i 23 do końca, Szparagowa cała, Śniadeckiego Jędrzeja cała, Teofilowska cała, Teresy od Dzieciątka Jezus, św. od torów do ul. Szczecińskiej, Tytoniowa cała, Uprawna cała, Warzywna cała, Wersalska Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 10

16 od nr 37 i 42 do końca, Wierzb Płaczących cała, Wronia cała, Zagonowa cała, Zimna Woda cała, Żyzna cała Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja, Łódź ul. Centralna Do obwodu szkoły włączone są ulice: Admiralska od nr 26 i 33 do końca, Akademicka cała, Babiego Lata cała, Barbary cała, Bażancia cała, Cementowa cała, Centralna cała, Cynowa cała, Czeremchy cała, Deczyńskiego Kazimierza cała, Dojazdowa cała, Działkowa cała, Dziewanny cała, Ekologiczna cała, Eterowa cała, Fiołkowa cała, Gajowa cała, Gibalskiego Edwarda od nr 13 do końca i od nr 14 do końca, Góralska cała, Inflancka od nr 76 i 67 do końca, Jagodowa cała, Jarowa cała, Jastrzębia cała, Jeża cała, Jodowa cała, Kacza cała, Kasztelańska cała, Kauffmana Mieczysława, dr. cała, Klimatyczna cała, Kogucia cała, Konwaliowa cała, Krasnoludków cała, Kraterowa cała, Księżycowa cała, Kwarcowa cała, Magnoliowa cała, Mateusza cała, Metalowa cała, Mineralna cała, Miodowa cała, Mosiężna cała, Ołowiana cała, Owcza cała, Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto, al. cała, Perlicza cała, Piliczna cała, Platynowa cała, Powojowa cała, Promienna cała, Roślinna cała, Rysia cała, Sabały Jana cała, Skrzydlata cała, Słowicza cała, Stalowa cała, Strusia cała, Strykowska 26-76, 55-99, Strzeleckiego Pawła cała, Studencka cała, Szpacza cała, Tęczowa cała, Tlenowa cała, Turystyczna cała, Uranowa cała, Urlopowa cała, Uzdrowiskowa cała, Wakacyjna cała, Wałbrzyska 1-49, 2-32, Warszawska od nr 35 i 38 do końca, Wczasowa cała, Widokowa cała, Wycieczkowa 1-29 i 2-84, Wypoczynkowa cała, Zajęcza cała, Żucza cała Szkoła Podstawowa nr 122, Łódź ul. Jesionowa Do obwodu szkoły włączone są ulice: 11 Listopada cała, Agatowa cała, Agrestowa cała, Ajnenkiela Eugeniusza cała, Akwarelowa cała, Amazonitowa cała, Anyżowa cała, Arktyczna cała, Berylowa cała, Biedronkowa cała, Bliska cała, Boksytowa cała, Brukowa od nr 47 i 48 do końca, Brzoskwiniowa cała, Cyprysowa cała, Czereśniowa cała, Dereniowa cała, Gipsowa cała, Gruszowa cała, Helenówek cała, Jagiellońska cała, Jagoszewskiego Mieczysława cała, Jantarowa cała, Jaspisowa cała, Jesionowa cała, Jeziorna cała, Koniczynowa cała, Krajowa cała, Kruszynowa cała, Lawendowa cała, Lewa cała, Liryczna cała, Liściasta i od nr 70 do ul. Krajowej, Macierzanki cała, Malachitowa cała, Mglista cała, Migdałowa cała, Moczarowa cała, Motylowa cała, Nagietkowa cała, Nefrytowa cała, Niezapominajki cała, Okręglik cała, Okulickiego Leopolda Niedźwiadka, gen. cała, Onyksowa cała, Opalowa cała, Osadnicza cała, Pasieczna cała, Pastelowa cała, Piołunowa cała, Planetarna cała, Podbiałowa cała, Prawa cała, Rumiankowa cała, Sianokosy cała, Smolika Przecława cała, Spalska cała, Stara Baśń cała, Stawowa cała, Storczykowa cała, Szuwarowa cała, Szwajcera Abrahama cała, Tarninowa cała, Topazowa cała, Trawiasta cała, Truskawkowa cała, Turzycowa cała, Włókniarzy, al. od ul. Zgierskiej do ul. Liściastej, Zgierska od nr 196 do końca (parzyste), Ziołowa cała, Złocieniowa cała, Żywokostowa cała Szkoła Podstawowa nr 125 im. Janusza Korczaka, Łódź ul. Dzwonowa 18/ Do obwodu szkoły włączone są ulice: 3 Maja cała, Aleksandra cała, Alojzego cała Amatorska cała, Astronomiczna cała, Atutowa cała, Barwna cała, Bierna cała, Bilardowa cała, Biskupińska cała, Brydżowa cała, Bulwarowa cała, Czerwcowa cała, Daleka cała, Dawna cała, Demokratyczna cała, Deszczowa cała, Dodatnia cała, Dolnośląska cała, Duetowa cała, Dumna cała, Dzwonowa cała, Ekonomiczna cała Epokowa cała, Feliksy cała, Finansowa cała, Foremna cała, Giełdowa cała, Godna cała, Gombrowicza Witolda cała, Gontowa cała, Graniczna cała, Halki cała, Heleny cała, Joanny cała, Karowa cała, Kierowa cała, Klubowa cała, Komunalna cała, Korczaka Janusza cała, Króla Władysława Jagiełły cała, Krzywoń Anieli cała, Kwaterunkowa cała, Leszczyńskiej Stanisławy cała, Leżakowa cała, Łabędzkiego Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 11

17 Tadeusza cała, Łagodna cała, Magdaleny cała, Marii cała, Matek Polskich, al. cała, Matowa cała, Miejska cała, Mierzyńskiego Zdzisława, dr. cała, Miniaturowa cała, Morska cała, Municypalna cała, Mylna cała, Opiekuńcza cała, Oazowa cała, Okrężna cała, Pabianicka , Panoramiczna cała, Pańska cała, Pasjansowa cała, Pawła cała, Pikowa cała, Piwniczna cała, Piwowarska cała, Plastyczna cała, Plenerowa cała, Płomienna cała, Płytka cała, Podwale cała, Pokojowa cała, Policyjna cała, Postępowa od nr 7 i 14 do końca, Powolna cała, Prosta cała, Pryncypalna od nr 117 i 116 do końca, Przesmyk cała, Przestrzenna cała, Przewodnia cała, Przyjemna cała, Rejonowa cała, Rodziewiczówny Marii cała, Romana cała, Roszkowskiego Lechosława cała, Rozalii cała, Równa cała, Rtęciowa cała, Ruchliwa cała, Rudzianka cała, Rzemieślnicza cała, Sczanieckiej Emilii cała, Siostrzana cała, Skalskiego Stanisława cała, Skośna cała, Skromna cała, Skwerowa cała, Sławna cała, Spokojna cała, Starorudzka cała, Statutowa cała, Strefowa cała, Stylowa cała, Sygnałowa cała, Szczera cała, Szymanowskiego Karola cała, Świecka cała, Świetlicowa cała, Tabelowa cała, Treflowa cała, Trudna cała, Twórcza cała, Ustronna cała, Wazów cała, Widna cała, Wojewódzka cała, Wolska cała, Woźnicza cała, Zacna cała, Zagadkowa cała, Zespołowa cała, Zgodna cała, Zjednoczenia cała, Żwawa cała, Życzliwa cała Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Łódź ul. Gościniec Do obwodu szkoły włączone są ulice: Alabastrowa cała, Boczna cała, Bronisin cała, Brójecka cała, Ciągnikowa cała, Cierniówki cała, Czajewskiego Wiktora cała, Czołowa cała, Czółenkowa cała, Czternastu Straconych cała, Dzikich Pól cała, Elewatorowa cała, Gatunkowa cała, Gościniec cała, Jedwabnicza cała, Kalinowskiego Rafała, św. cała, Kamieńca Podolskiego cała, Kolumny od nr 217 i 218 do końca, Konspiracji cała, Kopalniana cała, Kresowych Stanic cała, Mahoniowa cała, Małego Rycerza cała, Morenowa cała, Mozaikowa cała, Nad Stawem cała, Ogrodnicza cała, Paprociowa cała, Piechala Mariana cała, Pieśni Rycerskiej cała, Rosseta Edwarda, prof. cała, Suszarniana cała, Tomaszowska od nr 110 i 111 do końca, Transportowa cała, Wiktorii Wiedeńskiej cała, Wiskicka cała, Wiśniowieckiego Jeremiego Jaremy, księcia cała, Zagrodowa cała, Ziemiańska cała Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego, Łódź ul. Florecistów 3b. 2. Do obwodu szkoły włączone są ulice: Andersena Hansa Christiana cała, Bratysławska nr 17a i nr 21 oraz od nr 50 do końca, Burzliwa cała, Czerwonego Kapturka cała, Denna od ul. Pienistej do ul. Laskowickiej, Dolinna cała, Falista cała, Florecistów cała, Hokejowa cała, Jasia i Małgosi cała, Komandorska cała, Korsarska cała, Kubusia Puchatka cała, Lajkonika cała, Laskowicka cała, Maczka Stanisława gen. cała, Marusarzówny Heleny cała, Olimpijska cała, Pienista cała, Przełajowa cała, Retkińska od nr 92 i 105 do końca, Rusałki cała, Sieciowa cała, Sumowa cała, Sztormowa cała, Waltera - Janke Zygmunta, gen., al. strona nieparzysta cała, Władysława Króla od 27 i 38 do końca, Wyszyńskiego Stefana, ks. kard., al. 2-24, Zboczowa cała Szkoła Podstawowa nr 138 im. Leopolda Staffa, Łódź ul. św. Franciszka z Asyżu Do obwodu szkoły włączone są ulice: Akademii Zamojskiej cała, Antoniny cała, Arabska cała, Basenowa cała Baśniowa cała, Beczkowa cała, Błędowska cała, Błotna cała, Bolesława cała, Burtowa cała, Chachuły cała, Czahary cała, Człuchowska cała, Daktylowa cała, Darniowa cała, Deltowa cała, Denna od ul. Laskowickiej do ul. Prądzyńskiego, Dobrzyńska cała, Drzymały Michała cała, Dubois Stanisława cała, Dźwiękowa cała, Eleonory cała, Emerytalna cała, Eugeniusza cała, Ewangelicka cała, Familijna cała, Franciszka z Asyżu, św. cała, Gliwicka cała, Hoffmanowej Antoniny cała, Holownicza cała, Jastarnia Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 12

18 cała, Jubileuszowa cała, Kaktusowa cała, Kanałowa cała, Kanclerska cała, Kawowa cała, Kijanki cała, Kolejowa cała, Kołobrzeska cała, Koralowa cała, Kotwiczna cała, Kutnowska cała, Lazurowa cała, Leszczowa cała, Libijska cała, Lotnicza cała, Łopianowa cała, Łódzka cała, Łukowa cała, Magnesowa cała, Mewy cała, Michałowska cała, Mielizny cała, Międzyrzecze cała, Miłosna cała, Morawska cała, Muszlowa cała, Narewska cała, Niedziałkowskiego Mieczysława cała, Niepołomicka cała, Nizinna cała, Notecka cała, Nowe Sady od nr 83 i 80 do końca, Nurkowa cała, Odrzańska cała, Opałowa cała, Pabianicka i , Pilska cała, Podmokła cała, Pokładowa cała, Polarna cała, Portowa cała, Powiatowa cała, Prądzyńskiego Ignacego, gen. cała, Prośnieńska cała, Przystań cała, Pusta cała, Pustynna cała, Reduta cała, Regatowa cała, Regera Tadeusza cała, Retmańska cała, Reymonta Władysława cała, Rocznicowa cała, Rokicka cała, Rozległa cała, Rozwojowa cała, Równikowa cała, Ruczajowa cała, Saharyjska cała, Skarżyńskiego Stanisława, pilota, płk. cała, Sopocka cała, Spławna cała, Starogardzka cała, Stepowa cała, Sternicza cała, Szkoły Orląt cała, Szybowcowa cała, Świętojańska cała, Teodorowicza Józefa cała, Terenowa cała, Torfowa cała, Toruńska cała, Ujście cała, Uroczysko cała, Widawska cała, Zabrzeźna cała, Zagłębie cała, Zalewowa cała, Zamojska cała, Zamorska cała, Zatokowa cała, Zenitowa cała, Zuchów cała, Zwrotnikowa cała Szkoła Podstawowa nr 139 im. Wojska Polskiego, Łódź ul. Giewont Do obwodu szkoły włączone są ulice: Alpejska cała, Bachledy Klimka cała, Bacowa cała, Bazaltowa cała, Brzezińska 1-131, 2-152, Chałubińskiego Tytusa cała, Chmurna cała, Ciupagowa cała, Czecha Bronisława cała, Czorsztyńska cała, Dębowskiego Jana cała, Dolina Kościeliska cała, Dunajec cała, Gazdy cała, Giewont cała, Gorce cała, Górska cała, Graniowa cała, Gubałówka cała, Halna cała, Harnasia cała, Hyrna cała, Jadwigi cała, Janosika cała, Jesienna cała, Jędrowizna cała, Juhasowa cała, Junacka cała, Kalatówki cała, Karkonoska cała, Kasprowy Wierch cała, Kerna Andrzeja cała, Kierpcowa cała, Kłodzka cała, Kmiecia cała, Kobzowa cała, Krasińskiego Zygmunta cała, Krokiew cała, Krokusowa cała, Krupówki cała, Krzemieniowa cała, Krzeptowskiego Józefa cała, Limbowa cała, Listopadowa cała, Marmurowa cała, Morskie Oko cała, Nasypowa cała, Obłoczna cała, Okrętowa cała, Olkuska cała, Opolska od nr 38 i 43 do końca, Ostrołęcka cała, Pieniny cała, Pisarska cała, Podgórze cała, Połoniny cała, Pomorska od , , Poronińska cała, Potokowa cała, Powstańców Śląskich cała, Prezydenta cała, Promień cała, Przełęcz cała, Przeskok cała, Pstrowskiego cała, Pszczyńska cała, Raszyńska cała, Reglowa cała, Rysy cała, Saneczkowa cała, Sapieżyńska cała, Sawickiej Hanki cała, Sądecka cała, Skalna cała, Spartakusa cała, Spiska cała, Stokowska cała, Strążyska cała, Szałasowa cała, Szarotki cała, Szczawnicka cała, Szczytowa cała, Śnieżna cała, Śpiących Rycerzy cała, Tadeusza cała, Taternicza cała, Telefoniczna od nr 25 i 32 do końca, Turnie cała, Wąwozowa cała, Weselna cała, Wichrowa cała, Wierchowa cała, Wiślicka cała, Wodospadowa cała, Wydmowa cała, Wyżynna cała, Zaruskiego Mariusza cała, Zaspowa cała, Zbocze cała, Zbójnicka cała, Zjazdowa cała, Zrębowa cała, Żlebowa cała Szkoła Podstawowa nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego, Łódź ul. Zakładowa Do obwodu szkoły włączone są ulice: Anny Jagiellonki cała, Augustów cała, Bolesława Szczodrego cała, Dorabialskiej Alicji cała, Hermana Władysława cała, Informatyczna cała, Janowska cała, Kaczmarka Romana cała, Kazimierza Odnowiciela cała, Leszka Białego cała, Łokietkówny Elżbiety cała, Marczaka Karola cała, Mazowieckiego Janusza, księcia cała, Nalepińskiej Marii cała, Niewiarowskiej Krystyny cała, Ofiar Terroryzmu 11 Września, al. od ul. Informatycznej do końca, Olechowska od nr 39 i 34 do końca, Opolczyka Władysława, księcia cała, Orłowicza Mieczysława cała, Przewozowa cała, Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 13

19 Puchalskiego Włodzimierza cała, Rogowicza Stefana cała, Szwalma Bronisława cała, Świdnickiego Bolka cała, Trakcyjna cała, Transmisyjna cała, Tranzytowa cała, Zakładowa nieparzysta cała, parzysta do nr Szkoła Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego, Łódź ul. Łupkowa Do obwodu szkoły włączone są ulice: Aksamitna cała, Ametystowa cała, Arniki cała, Balsamowa cała, Bittdorfa Anastazego cała, Bociania cała, Boruty cała, Brylantowa cała, Bursztynowa cała, Bzury cała, Chromowa cała, Cyrkonii cała, Diamentowa cała, Dolomitowa cała, Dworzaczka Józefa cała, Działka Stanisława cała, Gadomskiego Jana cała, Herbowa cała, Jakubowicza Wojciecha, ks. cała, Jana i Cecylii cała, Jeziorańskiego Antoniego, gen. cała, Kiwi cała, Kobaltowa cała, Koniakowska cała, Korczyńskiego Andrzeja cała, Krajobrazowa cała, Kryształowa cała, Książka Antoniego cała, Łodzianka cała, Łukaszewska cała, Łupkowa cała, Mikowa cała, Moskule cała, Moskuliki cała, Nad Niemnem cała, Okólna 1-123, 2-118, Opolska 1-41, 2-36, Orzelskiej Justyny cała, Oxińskiego Józefa, mjr. cała, Piaskowa cała, Pirytowa cała, Porfirowa cała, Rogowska cała, Rosickiego Andrzeja cała, Rubinowa cała, Rżewskiego Aleksego cała, Sawickiego Józefa cała, Stasia cała, Strykowska od nr 78 i 99a do końca, Szafirowa cała, Szmaragdowa cała, Taczanowskiego Edmunda, gen. cała, Turkusowa cała, Wawrzyniaka Piotra, ks. cała, Wiewiórcza cała, Woskowa cała, Wycieczkowa 31-81, Zajączkowskiego Józefa cała, Zaścianek Bohatyrowicze cała Szkoła Podstawowa nr 143, Łódź ul. Kuźnicka Do obwodu szkoły włączone są ulice: Albańska cała, Altanowa cała, Betonowa cała, Białowieska cała, Blokowa cała, Bosmańska cała, Chocianowicka cała, Chylońska cała, Ciechocińska cała, Cienista cała, Długa cała, Dolina Szwajcarska cała, Dorszowa cała, Działowa cała, Elbląska cała, Falowa cała, Farna cała, Głębinowa cała, Goplany cała, Iłowa cała, Jesiotrowa cała, Kierunkowa cała, Konna cała, Koszalińska cała, Ksawerowska cała, Kurantowa cała, Kurpińskiego Karola cała, Kutrowa cała, Kuźnicka cała, Laskowa cała, Leśna cała, Letniskowa cała, Lubuska cała, Łaskowice cała, Łużycka cała, Masztowa cała, Mierzejowa cała, Murawy cała, Nad Dobrzynką cała, Nad Nerem cała, Namysłowskiego Władysława cała, Narwik cała, Niwelacyjna cała, Oksywie cała, Orłowska cała, Pabianicka od nr 197 i 196 do końca, Patriotyczna cała, Placowa cała, Plażowa cała, Podlaska cała, Pogorzel cała, Polesie cała, Popioły cała, Pozioma cała, Profilowa cała, Promowa cała, Przejściowa cała, Pucka cała, Purpurowa cała, Raduńska cała, Rafowa cała, Redowa cała, Rodzinna cała, Rozewie cała, Rudzka cała, Sanitariuszek 1-45 i 2-44, Scaleniowa cała, Skrajna cała, Słupska cała, Solankowa cała, Sportowa cała, Swobodna cała, Świerszczyka cała, Tczewska cała, Wejherowska cała, Wędkarska cała, Wiekowa cała, Wigerska cała, Wirowa cała, Wyspowa cała, Wyścigowa cała, Zamulna cała, Zarzeczna cała, Zastawna cała Szkoła Podstawowa nr 149 im. Obrońców Westerplatte, Łódź ul. Tatrzańska 69a. 2. Do obwodu szkoły włączone są ulice: Dąbrowskiego Jarosława, gen , Rodakowskiego Henryka cała, Rudnickiego cała, Tatrzańska , 50-86, Śmigłego - Rydza Edwarda, marsz., al Szkoła Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej, Łódź ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/ Do obwodu szkoły włączone są ulice: 6 Sierpnia od nr 60 i 61 do końca, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 33-77, 28-58, Hallera Józefa, gen. pl. cały, Karolewska 1-33, 2-46, Kopernika Mikołaja 33-79, 36-78, Lipowa i 64-82, Łąkowa cała, Ofiar Zbrodni Katyńskiej pl. cały, Pogonowskiego Stefana, kpt. od nr 67 i 68 do końca, Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 14

20 Skłodowskiej - Curie Marii od nr 15 i 16 do końca, Struga Andrzeja od nr 37 i 50 do końca, Włókniarzy, al. od ul. Zielonej do al. Mickiewicza Adama, Zielona od nr 52 do końca, Żeligowskiego Lucjana, gen. od nr 19 i 26 do końca Szkoła Podstawowa nr 153 im. Marii Skłodowskiej Curie, Łódź ul. Obrońców Westerplatte Do obwodu szkoły włączone są ulice: Chłodna cała, Kolektywna cała, Komunardów cała, Koszykowa cała, Marynarska cała, Marysińska 1-99, 2-86, Mianowskiego Józefa cała, Oblęgorska cała, Obrońców Warszawy cała, Obrońców Westerplatte cała, Organizacji Wolność i Niezawisłość od nr 29 i 32 do końca, 1 Dywizji, al. od nr 1 i 2 do końca, Przodowników Pracy cała, Racjonalizatorów cała, Sojczyńskiego Stanisława, kpt. cała, Starosikawska 1-23, 2-24, Szendzielarza Łupaszki Zygmunta, mjr. cała, Szklana cała, Tokarzewskiego Michała, gen. od nr 22 i 25 do końca, Widok cała, Wojska Polskiego 61-71, 66-98, Zbożowa cała, Zielna cała, Złotnicza cała Szkoła Podstawowa nr 160 im. Powstańców Śląskich, Łódź ul. Andrzeja Struga Do obwodu szkoły włączone są ulice: 6 Sierpnia 1-33, 2-36, Gdańska od nr 64 i 71 do al. Mickiewicza Adama, Kopernika Mikołaja 1-31, 2-34, Kościuszki Tadeusza, al. 1-43, 2-36, Piotrkowska 47-95, 54-98, Skłodowskiej - Curie Marii 2-14, 1-13, Struga Andrzeja 1-35, 2-48, Wólczańska , , Zamenhofa Ludwika cała, Żeromskiego Stefana od nr 40 i 51 do al. Mickiewicza Adama Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Łódź ul. Powszechna Do obwodu szkoły włączone są ulice: Bałtycka cała, Bieszczadzka cała, Błękitna cała, Faszynowa cała, Gospodarcza cała, Józefowska cała, Józefów cała, Keniżanki Władysławy cała, Klasowa cała, Kolumny 1-215, 2-216, Kurczaki strona nieparzysta, Lotna cała, Maciejowicka cała, Mieszczańska cała, Mulinowicza cała, Nadwodna cała, Nowe Górki cała, Odległa cała, Powszechna cała, Powtórna cała, Przednia cała, Przyjacielska część od ul. Zygmunta do toru, Racławicka cała, Rzgowska od nr 196 do końca, Skupiona cała, Socjalna cała, Sternfelda Ary od ul. Rzgowskiej do ul. Kurczaki, Strażnicza cała, Strzelecka cała, Szumna od ul. Kurczaki do końca, Świetna cała, Wdzięczna cała, Witolda cała, Władysława Łokietka cała, Wojciecha, św. cała, Wołodyjowskiego Michała cała, Wrzecionowa cała, Zygmunta cała Szkoła Podstawowa nr 164 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Łódź ul. Walerego Wróblewskiego Do obwodu szkoły włączone są ulice: Bratysławska strona nieparzysta (bez 17a i 21), strona parzysta od nr 2 do nr 48, Celna cała, Chodkiewicza Karola, hetmana cała, Dembińskiego Henryka, gen. cała, Elektronowa cała, Kajakowa cała, Karolewska od nr 35 i 48 do końca, Maratońska 1-21, 2-20, Mińska cała, Nad Karolewką cała, Narciarska cała, Norwida Cypriana Kamila cała, Nowe Sady 1-81, 2-78, Objazdowa cała, Obywatelska od nr 90 i 99 do końca, Trójskok cała, Unii Lubelskiej, al. od al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej, Waltera - Janke Zygmunta, gen., al. strona parzysta cała, Wileńska 2-22, 1-29, Wioślarska cała, Wróblewskiego Walerego od 35 i 78 do końca, Wygodna cała, Wyspiańskiego Stanisława cała, Żubrowej Joanny cała Szkoła Podstawowa nr 166 im. 19 Stycznia, Łódź ul. Szamotulska 1/7. 2. Do obwodu szkoły włączone są ulice: Bydgoska cała, Gandhiego Mahatmy od nr 24 i 23 do końca, Hipoteczna 1-9, 2-12, Kasprzaka Marcina od nr 66 do końca, Id: A3-B A65A-496EF358C8B9. Podpisany Strona 15

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Prezydent Miasta Łodzi przekazuje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ULIC DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-BAŁUTY

WYKAZ ULIC DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-BAŁUTY WYKAZ ULIC DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-BAŁUTY Nazwa ulicy Numery domów parzyste nieparzyste Agatowa wszystkie wszystkie Agrestowa,,,, Eugeniusza Ajnenkiela,,,, Akwarelowa,,,, Aleksandrowska,,,, Amazonitowa,,,,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH PRACUJACYCH W OKRESIE WAKACYJNYM 2017 r. PRZEDSZKOLA PRACUJĄCE W LIPCU

WYKAZ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH PRACUJACYCH W OKRESIE WAKACYJNYM 2017 r. PRZEDSZKOLA PRACUJĄCE W LIPCU WYKAZ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH PRACUJACYCH W OKRESIE WAKACYJNYM 2017 r. PRZEDSZKOLA PRACUJĄCE W LIPCU Nazwa placówki Adres Dzielnica Osiedle Przedszkole Miejskie nr 9 Łódź ul. Bracka 51a Bałuty Bałuty - Doły

Bardziej szczegółowo

Wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi o przebiegu i wynikach wyborów do rad osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Wykaz siedzib

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Przedszkola Miejskie Wykaz jednostek oświaty prowadzonych przez Miasto Łódź Załącznik nr 2 do umowy Lp. Nazwa Adres 1. Przedszkole Specjalne nr 1 Łódź ul. Mahatmy Gandhiego 26 2. Przedszkole Miejskie nr

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe publiczne

Szkoły podstawowe publiczne Szkoły podstawowe publiczne Lp Placówka Adres, telefon, 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza 2 Szkoła Podstawowa nr 2 (kl. I - III) 3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. majora Henryka Dobrzańskiego Hubala

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ - ŚRÓDMIEŚCIE. ul. Wólczańska 220 Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań tel

ŁÓDŹ - ŚRÓDMIEŚCIE. ul. Wólczańska 220 Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań tel 68 ŁÓDŹ - ŚRÓDMIEŚCIE Numer obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Granice obwodu głosowania głosowania 285 al. PCK: cała, Czerwona: nieparzyste od 1 do 3a, Ks. Biskupa Tymienieckiego: nieparzyste

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MIEJSKA. Organizację ruchu przygotowała firma Roadproject 1

KOMUNIKACJA MIEJSKA. Organizację ruchu przygotowała firma Roadproject  1 KOMUNIKACJA MIEJSKA Tymczasowa organizacja ruchu komunikacji miejskiej na czas Maratonu Dbam o Zdrowie, który odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2012r. w godz. około 6:30-15:30. Prowadzenie ww. Maratonu wymaga

Bardziej szczegółowo

Nazwa Ulica Numer Kod Przedszkole Miejskie nr 160 Marysińska 100A 91-850 Szkoła Podstawowa Nr 173 Sienkiewicza 46 90-009 Przedszkole Miejskie Nr 129

Nazwa Ulica Numer Kod Przedszkole Miejskie nr 160 Marysińska 100A 91-850 Szkoła Podstawowa Nr 173 Sienkiewicza 46 90-009 Przedszkole Miejskie Nr 129 Nazwa Ulica Numer Kod Przedszkole Miejskie nr 160 Marysińska 100A 91-850 Szkoła Podstawowa Nr 173 Sienkiewicza 46 90-009 Przedszkole Miejskie Nr 129 Tatrzańska 100 93-208 Przedszkole Miejskie Nr 63 Potokowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień r.

Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień r. Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień 1.01.2008 r. 1. 11 go Listopada 2. 1 go Maja aleja 3. 3 go Maja 4. 6 go Sierpnia 5. Abramowskiego Edwarda 6. Aksamitna 7.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 1751 UCHWAŁA NR XXX/421/17 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 4593 UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY MIEJSKIEJ w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWI VIII KOMISARIATU POLICJI W ŁODZI

DZIELNICOWI VIII KOMISARIATU POLICJI W ŁODZI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W ŁODZI Źródło: http://www.lodz.policja.gov.pl/eld/twoja-komenda/twoj-dzielnicowy/dzielnicowi/2382,dzielnicowi-viii-komisariatu-policji-w-lod zi.html Wygenerowano: Poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia Druk Nr 317/2005 Projekt z dnia 10 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych - przedszkoli miejskich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ULIC URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-POLESIE

WYKAZ ULIC URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-POLESIE WYKAZ ULIC URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-POLESIE Nazwa ulicy Numery domów parzyste nieparzyste Christiana Andersena wszystkie wszystkie Armii Krajowej,,,, Armii Łódź,,,, Artyleryjska,,,, Artylerzystów,,,, Jana

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 1843 UCHWAŁA NR XL/230/17 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 14 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 14 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 2656 UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4:

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4: Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4: Balonowa, Bałtycka, Stefana Batorego od nr 1 do nr 9A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8A (strona parzysta),

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1379 UCHWAŁA NR XLI/271/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2016 r. Poz. 4043 UCHWAŁA NR XXXIII/888/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 2103 UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 1611 UCHWAŁA NR XXXI/253/17 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XXVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XXVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 1769 UCHWAŁA NR 0007.XXVI.218.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 września 2013 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 4410 UCHWAŁA NR XCVIII/2021/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A C J A M I E J S K A

K O M U N I K A C J A M I E J S K A K O M U N I K A C J A M I E J S K A Tymczasowa organizacja ruchu komunikacji miejskiej na czas Maratonu Dbam o Zdrowie, który odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2016 r. w godz. około 8:30-15:30. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowe. LP Szkoła Adres Imię i nazwisko dyrektora Telefon Adres e-mail

Szkoły Podstawowe. LP Szkoła Adres Imię i nazwisko dyrektora Telefon Adres e-mail Szkoły Podstawowe LP Szkoła Adres Imię i nazwisko dyrektora Telefon Adres e-mail 1 Szkoła Podstawowa nr 1 2 Szkoła Podstawowa nr 2 Łódź ul. dr. Seweryna Sterlinga 24 Łódź ul. Henryka Sienkiewicza 137/139

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): Główny kod CPV: 39.16.21.00-6 Pomoce dydaktyczne 2. Przedmiotem postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): Główny kod CPV: 39.16.21.00-6 Pomoce dydaktyczne 2. Przedmiotem niniejszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/253/17 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. z dnia 23 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/253/17 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. z dnia 23 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/253/17 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 października 2015 r. Poz. 4093 UCHWAŁA NR XVIII/402/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/189/2017 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA. z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 5 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/189/2017 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 maja 2017 r. Poz. 4363 UCHWAŁA NR XXXI/189/2017 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień r.

Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień r. Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień 1.01.2013 r. 1. 11 Listopada 2. 1 Maja aleja 3. 3 Maja 4. 6 Sierpnia 5. Abramowskiego Edwarda 6. Aksamitna 7. Augustów 8.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 10 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 10 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień 01.01.2015 r.

Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień 01.01.2015 r. Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień 01.01.2015 r. 1. 11 Listopada 2. 1 Maja aleja 3. 3 Maja 4. 6 Sierpnia (odc. Kościuszki - Al. Włókniarzy) 5. Abramowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 26 stycznia 2017 r. Projekt z dnia 19 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1196 UCHWAŁA NR XXV/585/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI PRZEZ PGKIM SP.Z O.O. W 2017 ROKU

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI PRZEZ PGKIM SP.Z O.O. W 2017 ROKU Rejon I, obejmuje ulice: Sikorskiego, Wiśniowa, Spokojna, Zielona, Ogrodowa, Sybiraków, Chrobrego, Wojska Polskiego, Józefowska, Skorupki, Obrońców Pokoju, Broniewskiego, Lipowa, Szymanowskiego, Polna,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POSIADAJĄCYCH ZAREJESTROWANE SZKOLNE PTSM

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POSIADAJĄCYCH ZAREJESTROWANE SZKOLNE PTSM Wykaz Placówek, które zarejestrowały Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza w Łodzi, ul. Zamenhofa 13 (opracowała

Bardziej szczegółowo

Wykaz planowanych linii TRAMWAJOWYCH - wariant W2. częstotliwość podstawowa 7,5 minuty

Wykaz planowanych linii TRAMWAJOWYCH - wariant W2. częstotliwość podstawowa 7,5 minuty 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 CHOJNY Kilińskiego - Wojska Polskiego - Zgierska - Limanowskiego ŻABIENIEC DĄBROWA - Dąbrowskiego - Piotrkowska - Kościuszki - Zachodnia - Limanowskiego - Aleksandrowska

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/430/16 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/430/16 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/430/16 RADY MIASTA KROSNA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 5339 UCHWAŁA NR XXXVII/977/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 28 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby. 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Giżycku Giżycko, ul. Warszawska 39 2

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby. 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Giżycku Giżycko, ul. Warszawska 39 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXV/35/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 marca 2017 r. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy, publicznych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/219/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/219/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2017 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda na okres od dnia 1 września

Bardziej szczegółowo

Wykaz linii TRAMWAJOWYCH - wariant W0 - istniejący układ

Wykaz linii TRAMWAJOWYCH - wariant W0 - istniejący układ 1 20 20 DWORZEC ŁÓDŹ CHOJNY - Kilińskiego - Franciszkańska - Wojska Polskiego - STRYKOWSKA 2 12 12 DĄBROWA - Dąbrowskiego - Rzgowska - plac Niepodległości - Piotrkowska - Żwirki - Kościuszki - Zachodnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Załącznik. Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2014 r. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 2221 Załącznik do uchwały nr LXXXIII/1761/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/823/12 Rady Miejskiej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 czerwca 2017 r. Poz. 3887 UCHWAŁA NR 416/2017 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/19/2017 Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2017 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy wraz z granicami

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek nadzorowanych przez UMŁ I. Prezydent Miasta nadzoruje: II. Wiceprezydent Miasta właściwy w sprawach pomocy społecznej nadzoruje:

Wykaz jednostek nadzorowanych przez UMŁ I. Prezydent Miasta nadzoruje: II. Wiceprezydent Miasta właściwy w sprawach pomocy społecznej nadzoruje: Wykaz jednostek nadzorowanych przez UMŁ I. Prezydent Miasta nadzoruje: 1. Straż Miejską (jednostka budżetowa) II. Wiceprezydent Miasta właściwy w sprawach pomocy społecznej nadzoruje: 1. Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień r. Lp. Nazwa ulicy Przebieg

Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień r. Lp. Nazwa ulicy Przebieg Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień 01.01.2018 r. Lp. Nazwa ulicy Przebieg 1. 11 Listopada Al. Włókniarzy - Okulickiego 2. 1 Maja Wólczańska - Al. Włókniarzy

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień r. Lp. Nazwa ulicy Przebieg

Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień r. Lp. Nazwa ulicy Przebieg Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień 01.01.2018 r. Lp. Nazwa ulicy Przebieg 1. 11 Listopada Al. Włókniarzy - Okulickiego 2. 1 Maja Wólczańska - Al. Włókniarzy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/168/17 RADY MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 29 marca 2017 r.

Białystok, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/168/17 RADY MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 1404 UCHWAŁA NR XXIX/168/17 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2017 R. Jana Sobieskiego. Orzechowa Piaskowa Piekarska Podmiejska Pszeniczna. Stefana Batorego

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2017 R. Jana Sobieskiego. Orzechowa Piaskowa Piekarska Podmiejska Pszeniczna. Stefana Batorego Biała Kazimierza Wielkiego HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2017 R. Bolesława Chrobrego Jana Sobieskiego Jasińskiego Stefana Jeżowska Laskowa Mszczonowska Murarska Ogrodowa Orzechowa Piaskowa Piekarska Podmiejska

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 513 UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 24 lutego 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 513 UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 24 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 513 UCHWAŁA NR XXVII.173.2017 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXV/35/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 marca 2017 r. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy, publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁA CARITAS

SZKOLNE KOŁA CARITAS SZKOLNE KOŁA CARITAS W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 L.p. Nazwa szkoły Adres 1. Przedszkole Miejskie nr 10 Przędzalniana 70, 90-338 Łódź 2. Przedszkole miejskie nr 56 Pogonowskiego 71, 90-619 łódź 3. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Dział I: Wykaz ulic dotyczący rozszerzenia strefy płatnego parkowania

Dział I: Wykaz ulic dotyczący rozszerzenia strefy płatnego parkowania Dział I: Wykaz ulic dotyczący rozszerzenia strefy płatnego parkowania 1.3 Maja 2.5 Lipca /od pl. Szarych Szeregów do al. Bohaterów Warszawy/ 3. Adama Mickiewicza /od al. Wojska Polskiego do al. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

2. 1. Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo

2. 1. Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo UCHWAŁA NR XXVIII/364/2017 RADY MIASTA LEGIONOWO w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA ŻARY NA 2016 ROK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA ŻARY NA 2016 ROK HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA ŻARY NA 2016 ROK Odpady zmieszane (pojemniki) 4,9*,11,15,18, 1,5,8,12,15,19, 4,7,11,14,18 1,4,8,11,15,18, 2,6,9,13,16,20, 3,6,10,13,17, 1,4,8,11,15,18

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3282

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3282 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3282 UCHWAŁA NR XXIX/381/2017 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 240/2017 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 28 lutego 2017 r.

Wrocław, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 240/2017 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 28 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 marca 2017 r. Poz. 1148 UCHWAŁA NR 240/2017 RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LV/461/17 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 28 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LV/461/17 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 kwietnia 2017 r. Poz. 1907 UCHWAŁA NR LV/461/17 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia 19 października 2017 r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia 19 października 2017 r. UCHWAŁA NR 36.338.2017 RADY MIASTA RYDUŁTOWY z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 26.182.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału obszaru gminy Rydułtowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień r.

Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień r. Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień 01.01.2017 r. 1. 11 Listopada 2. 1 Maja aleja 3. 3 Maja 4. 6 Sierpnia (odc. Kościuszki - Al. Włókniarzy) 5. Abramowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/42/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/42/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/42/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2010 r.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2010 r. OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2010 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulic na terenie miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg gminnych. Stan na dzień r.

Wykaz ulic na terenie miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg gminnych. Stan na dzień r. Wykaz ulic na terenie miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg gminnych. Stan na dzień 01.01.2016 r. Dzielnica Łódź Polesie 1. I Korpusu Pancernego WP 2. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 3. Artylerzystów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/207/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA Nr XX/207/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA Nr XX/207/08 w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów w Szczecinku oraz granic ich obwodów. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 maja 2014 r.

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz. 2213 UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Olsztyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Świebodzice Na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 1634 UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 28 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 1752 UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XX/153/17 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 23 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XX/153/17 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 23 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XX/153/17 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz planowanych linii TRAMWAJOWYCH - wariant W1 Częstotliwość podstawowa 10 minut

Wykaz planowanych linii TRAMWAJOWYCH - wariant W1 Częstotliwość podstawowa 10 minut 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 CHOJNY Kilińskiego - Franciszkańska - Wojska Polskiego - Zgierska HELENÓWEK 20 z 44) 20 CHOCHOŁA - Aleksandrowska - Limanowskiego - Zachodnia - Kościuszki - Mickiewicza - Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

44. ul. Skarszewska 104A, Kalisz 45. ul. Piechurów 26, Kalisz 46. ul. Saperska 40A, Kalisz 47. ul. Augustyna Kordeckiego 22C, 62-

44. ul. Skarszewska 104A, Kalisz 45. ul. Piechurów 26, Kalisz 46. ul. Saperska 40A, Kalisz 47. ul. Augustyna Kordeckiego 22C, 62- 1. ul. Krajobrazowa 28, 62-800 Kalisz 2. ul. 29 Pułku Piechoty 19D, 62-800 Kalisz 3. ul. Ignacego Adama Bujnickiego 54, 62-800 Kalisz 4. ul. Halna 9, 62-800 Kalisz 5. ul. Korczak 81, 62-800 Kalisz 6. ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/206/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA Nr XX/206/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA Nr XX/206/08 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Szczecinku oraz granic ich obwodów. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/172/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/172/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/172/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/257/2017. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/257/2017. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 26 stycznia 2017 r. Uchwała Nr XXXI/257/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DRÓG GMINNYCH OŚWIĘCIM

WYKAZ DRÓG GMINNYCH OŚWIĘCIM 1 Hansa Chrystiana Andersena 2 Adama Asnyka 3 Przysiółek Bajcarki 4 Św. Barbary 5 Stefana Batorego 6 Jana Brzechwy 7 Budowlanych 8 Bulwary 9 Gen. Józefa Bema 10 Św. Jana Bosko 11 Ceglana 12 Fryderyka Chopina

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa jednostki Dochody Wydatki

Lp. Nazwa jednostki Dochody Wydatki Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku. w złotych 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011 gmina Bełchatów I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 97-400 Bełchatów 1 Maja 6 gmina Kutno podstawowy 1 44,00 88,00 % rozszerzony 2 28,50 57,00 % II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/415/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady powiatu Malborskiego w roku 2002

UCHWAŁA Nr L/415/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady powiatu Malborskiego w roku 2002 UCHWAŁA Nr L/415/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 3 lipca 2002r w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady powiatu Malborskiego w roku 2002 Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulic na terenie miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg gminnych. Stan na dzień r.

Wykaz ulic na terenie miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg gminnych. Stan na dzień r. Wykaz ulic na terenie miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg gminnych. Stan na dzień 01.01.2016 r. Dzielnica Łódź Bałuty 1. Admiralska 2. Agrestowa 3. Akacjowa 4. Akademicka 5. Astrów 6. Bałucki Rynek

Bardziej szczegółowo

Wszystkich Świętych Sprawdź, jak dojechać na cmentarze w Łodzi [MAPY]

Wszystkich Świętych Sprawdź, jak dojechać na cmentarze w Łodzi [MAPY] 1/23 jak dojechać na cmentarze w Łodzi 24.10.2017 12:21 Tomasz Andrzejewski / ZDiT kategoria: Aktualności ZDiT Aktualności - Transport i komunikacja Miasto Na czas Wszystkich Świętych uruchomione zostanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/429/2017 RADY MIASTA SIEDLCE. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/429/2017 RADY MIASTA SIEDLCE. z dnia 27 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 lipca 2017 r. Poz. 5883 UCHWAŁA NR XXXVII/429/2017 RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania oraz zmiany nazw ulic, placów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 391/XXXIII/2017 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 30 marca 2017 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 391/XXXIII/2017 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 30 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2017 r. Poz. 2741 UCHWAŁA NR 391/XXXIII/2017 RADY MIASTA GORLICE z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWI IV KOMISARIATU POLICJI W ŁODZI

DZIELNICOWI IV KOMISARIATU POLICJI W ŁODZI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W ŁODZI Źródło: http://www.lodz.policja.gov.pl/eld/twoja-komenda/twoj-dzielnicowy/dzielnicowi/1638,dzielnicowi-iv-komisariatu-policji-w-lodz i.html Wygenerowano: Sobota, 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 24 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 24 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1494 UCHWAŁA NR XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nr przysta nku. Dostępne panele. Aktualizacja od enie WYKAZ LINII W DANEJ LOKALIZACJI

Nr przysta nku. Dostępne panele. Aktualizacja od enie WYKAZ LINII W DANEJ LOKALIZACJI 13 E. G ALEKSANDROWSKA Bielicowa wsch. A 78, 81, 89, 96, N1A, N1B 14 F, H ALEKSANDROWSKA Warecka zach. T 2, 8, 13, 16 24 A, B ARMI KRAJOWEJ Napierskiego płn. A N2 25 A, B ARMI KRAJOWEJ Wyszyńskiego płd.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulic na terenie miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg gminnych. Stan na dzień r.

Wykaz ulic na terenie miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg gminnych. Stan na dzień r. Wykaz ulic na terenie miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg gminnych. Stan na dzień 01.01.2018 r. Dzielnica Łódź Bałuty Lp. Nazwa ulicy Przebieg 1. Admiralska Irysowa - Stalowa 2. Agrestowa Trawiasta

Bardziej szczegółowo

Alzacka Adwokacka Admiralska Aksamitna Akademicka Czereśniowa Boya -

Alzacka Adwokacka Admiralska Aksamitna Akademicka Czereśniowa Boya - RODZAJ ODPADU Zmieszane HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2016 r. SEKTOR BAŁUTY DLA KLIENTÓW ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ REJON 1 REJON 2 REJON 3 REJON 4 REJON 5 REJON 6 Alzacka Adwokacka Admiralska Aksamitna Akademicka

Bardziej szczegółowo

Wczasowa, Widokowa, Pogodna, Cicha, Słoneczna, Spokojna, Plażowa, Żeglarska.

Wczasowa, Widokowa, Pogodna, Cicha, Słoneczna, Spokojna, Plażowa, Żeglarska. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/145/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 lutego 2017 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmża, a także granice obwodów publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo