ROZLICZANIE I DOKUMENTOWANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. PROBLEMY SPORNE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZLICZANIE I DOKUMENTOWANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. PROBLEMY SPORNE."

Transkrypt

1 Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis Doradztwa Podatkowego dostępny jest bezpłatnie dla wszystkich Osób oraz Instytucji zainteresowanych profesjonalną wiedzą podatkową, a zwłaszcza księgowych, biur rachunkowych, płatników podatków, doradców podatkowych i biegłych rewidentów. Serwis dostępny jest na stronie: Witold Modzelewski Redaktor prowadzący: Agata Strocka ROZLICZANIE I DOKUMENTOWANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. PROBLEMY SPORNE. WARSZAWA, 24 maja 2013 Materia³y szkoleniowe

2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 6 Wstęp... 7 Rozdział I. Zagadnienia wstępne Co zrobić z podatkiem od towarów i usług, gdy powoli przekształca się w swoją karykaturę? Dlaczego musimy uchwalić nową ustawę podatku od towarów i usług? Kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 1 lipca 2011 r.? Kłopotliwa uchwała NSA Dlaczego zabrakło w budżecie w ciągu trzech lat aż 50 mld złotych z podatku od towarów i usług? Czy jest możliwe, aby przez kilkanaście lat wydano decyzje i wyroki na podstawie ustawy, której nikt dokładnie nie przeczytał? Kiedy powstaje podatek naliczony w podatku od towarów i usług? Obowiązkowa korekta podatku naliczonego w przypadku zbycia towarów nie będących środkami trwałymi Przepis warty (co najmniej) 4 mld złotych Rozdział II. Podstawa opodatkowania, podatek naliczony i należny Czy zmiana podstawy opodatkowania rodzi obowiązek podatkowy? Istota podatku naliczonego w koncepcji podatku od towarów i usług Czy będzie odliczenie od samochodów nieosobowych o ładowności do 500 kg? Konieczność korekty odliczenia z tytułu zakupu udziału w nieruchomości skutek jednej z ostatnich uchwał NSA Czy roczna korekta podatku naliczonego obejmuje również modernizację budynków, budowli i innych środków trwałych o wartości powyżej 15 tys. zł? Roczna korekta podatku naliczonego czy nieruchomości oddane do użytkowania przed dniem 1 maja 2004 r. podlegają korekcie na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.? Podatek naliczony czy dostawa towarów i świadczenie usług dokumentowane fakturą VAT-netto daje prawo do odliczenia? Czym jest podatek naliczony w przypadku, gdy podatnikiem z tytułu dostawy towarów na terytorium kraju jest nabywca? Kiedy powstaje ujemny podatek naliczony? Brak zasadnej współmierności podatku naliczonego z podatkiem należnym Błędy w uchwale NSA dotyczącej art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r Podatek naliczony w deklaracjach VAT-7 (VAT-7k, VAT-7D) składanych od dnia 1 stycznia 2013 r Czy odliczenie na podstawie faktury dotyczącej czynności zwolnionej od podatku od towarów i usług, która została wystawiona zgodnie z uchwałą NSA zawierającej błędny pogląd prawny rodzi obowiązek korekty deklaracji? Rozdział III. Zwolnienia Nowy zakres zastosowania zwolnień przedmiotowych w podatku od towarów i usług od usług finansowych od dnia 1 stycznia 2011 r Co oznacza nowy sposób definiowania i identyfikowania usług zwolnionych od podatku od towarów i usług? Czy refaktura usługi pocztowej zwolnionej od podatku od towarów i usług, korzysta również ze zwolnienia przedmiotowego? Rozszerzenie zakresu zwolnień mniejszy zakres stawki 23% Rozdział IV. Miejsce świadczenia Kiedy stałe miejsce prowadzenia działalności jest podatnikiem, który świadczy opodatkowanie usług? Czy spółka prawa handlowego mająca osobowość prawną może mieć w Polsce status podatkowy stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej? Materia³y szkoleniowe 2013

3 3. Czy zagraniczni importerzy i nabywcy wewnątrzwspólnotowa nie posiadający w Polsce siedziby (stałego miejsca zamieszkania) lub stałego miejsca działalności nie mają już obowiązku wystawiać faktury VAT z podatkiem należnym z tytułu dostaw towaru w kraju? Opodatkowanie dostawy towarów na terytorium kraju przez nierezydentów: przywilej czy pułapka? Czy spółka prawa handlowego, mająca siedzibę na terytorium kraju, może mieć miejsce siedziby działalności gospodarczej w innym państwie? Czy wykonując czynność (dostawę towarów lub świadczenie usług), która jest jednocześnie zwolniona od podatku oraz nie podlega opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia, podatnik ma prawo do odliczenia? Rozdział V. Stawki podatku Jaki jest sens dyskusji o jednej stawce podatku od towarów i usług? Czy nazwa handlowa towaru (usługi), inna od użytej przez ustawodawcę dla potrzeb ustalenia stawki obniżonej (zwolnienia) decyduje o zastosowaniu stawki podstawowej? Chyba będzie w przyszłym roku 24% stawka podatku od towarów i usług Jeszcze raz o refakturowaniu mediów w tym roku. Czy stosujemy nowe czy jeszcze stare stawki? O fakturowaniu i refakturowaniu usług wykonywanych częściowo do zeszłego roku Czy podwyżki stawek podatku od towarów i usług (23%, 8%, 5%) są obiektywną koniecznością? Jak opodatkować zaliczki (przedpłaty, zadatki), gdy wchodzi w życie zmiana stawek podatku od towarów i usług? Schemat określenia zakresu zastosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług w 2011 r Opodatkowanie stawką 23% usług finansowych w 2011 r Kolejna nowelizacja podatku od towarów i usług jak będzie opodatkowana gastronomia i usługi cateringowe, 5%, 8% czy 23%? Podwyżka stawek podatku od towarów i usług zasady intertemporalne Jak fakturować usługi najmu w związku ze zmianą stawek, jeżeli płatność występuje z góry, czyli na początku okresu rozliczeniowego, który się kończy w przyszłym roku? Podwyższenie stawek podatku od towarów i usług do 2017 roku Rozdział VI. Fakturowanie Jak wystawić fakturę VAT w przypadku zbycia budynków i budowli, gdy pierwsze zasiedlenie nieruchomości nastąpiło przed 1 maja 2004 r Czy faktura VAT przesłana w formie elektronicznej jest również fakturą w rozumieniu cywilnoprawnym? O fakturach owych, bajzlu i postępie cywilizacyjnym Faktura VAT netto, czyli najnowszy wynalazek kwietniowej nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r Faktura VAT netto: skutki wystawienia, pierwsza deklaracja Faktura VAT netto przypadki szczególne O fakturach VAT netto po raz trzeci, daj Boże ostatni Co robić, gdy dostawca wystawi nam fakturę VAT netto? Czym ryzykuje podatnik, który otrzymał faktury VAT-netto? Czy faktura wewnętrzna jest fakturą w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r.? Do kiedy należy wystawić fakturę wewnętrzną aby można było odliczyć podatek naliczony? O złomie, fakturach wewnętrznych i fakturach VAT netto, czyli urok lobbystycznego prawodawstwa podatkowego Czy faktura VAT przesłana w formie elektronicznej jest również fakturą w rozumieniu cywilnoprawnym? O fakturach owych, bajzlu i postępie cywilizacyjnym Faktura VAT netto, czyli najnowszy wynalazek kwietniowej nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r Faktura VAT netto: skutki wystawienia, pierwsza deklaracja Faktura VAT netto przypadki szczególne O fakturach VAT netto po raz trzeci, daj Boże ostatni Co robić, gdy dostawca wystawi nam fakturę VAT netto? Czym ryzykuje podatnik, który otrzymał faktury VAT-netto? Materia³y szkoleniowe

4 21. Czy faktura wewnętrzna jest fakturą w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r.? Do kiedy należy wystawić fakturę wewnętrzną aby można było odliczyć podatek naliczony? O złomie, fakturach wewnętrznych i fakturach VAT netto, czyli urok lobbystycznego prawodawstwa podatkowego Czy faktury VAT wystawione w 2010 roku z tytułu czynności wykonanych w 2011 r. trzeba będzie korygować w przyszłym roku? Kiedy faktura jest dokumentem, o którym mowa w art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług? Regulamin fakturowania jak racjonalnie zabezpieczyć rzetelność i wiarygodność wystawianych faktur podatkowych? Na opracowanie regulaminu fakturowego nie będziemy mieć więcej czasu, mimo wydłużenia vacatio legis projektowanych zmian Absurd w projektowanym rozporządzeniu fakturowym dotyczy korekt faktur Nonsens fakturowy po co przyspieszać rewolucję fakturową o jeden miesiąc? Likwidacja noty korygującej Kto wystawiać będzie nowe faktury w przypadku, gdy obowiązek podatkowy ciążyć będzie na nabywcy czy usługobiorcy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.? Regulamin fakturowania czy od 1 stycznia 2013 r. można wystawić fakturę podatkową bez przyjęcia regulaminu (instrukcji) fakturowania? Czy nowa faktura wystawiona na podstawie znowelizowanych przepisów o fakturowaniu na podstawie art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. jest fakturą VAT? Czy rewolucja fakturowa roku 2013 stanie się klęską? Nonsensy nowego rozporządzenia fakturowego Istota obowiązków wynikających z 20a rozporządzenia fakturowego resort wprowadza w błąd podatników Wciskanie kitu, czyli o prawie do odliczenia ze sfałszowanych faktur Nie ma już kopii faktur podatkowych Czy wystawienie przez podatnika faktury wewnętrznej uchyla obowiązek wystawienia faktury podatkowej? Recepta jak wystawić fikcyjną fakturę, czyli nowelizowane rozporządzenie fakturowe z dnia 1 stycznia 2013 r Czy paragony fiskalne staną się fakturami podatkowymi? Faktura VAT przeżyje ministra Rostowskiego Nowe obowiązki leasingodawców korygujemy a nie deklarujemy faktury Rozdział VII. Opodatkowanie obrotu złomem Super absurd, czyli nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług obrotu złomem Coś jeszcze dla złomiarzy, czyli niewesołe refleksje nad ostatnią nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r Cudowne rozmnożenie złomu, czyli kosztowna luka w ustawie z dnia 11 marca 2004 r Rozdział VIII. Charakterystyka ewolucji ustawodawstwa w 2013 r Sensy i bezsensy nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. niezbyt mądre zasady korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego Sensy i bezsensy nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. niezbyt mądre zasady korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego Sensy i bezsensy projektu nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r.: jakim dokumentem będziemy dokumentować import usług i WNT Sensy i bezsensy nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r.: czy faktury podatkowe będzie można wystawiać przed zdarzeniem rodzącym obowiązek podatkowy z końcem miesiąca? Sensy i bezsensy nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r.: faktury podatkowe i faktury handlowe Sensy i nonsensy podatkowej nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. kto odpowiada za faktury podatkowe, na podstawie których zadeklarowany jest podatek naliczony? Sensy i nonsensy projektowanej nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. fakturowanie po nowemu Materia³y szkoleniowe 2013

5 8. Nonsensowna interpretacja pierwszego zasiedlenia nieruchomości dla potrzeb podatku od towarów i usług Sensy i bezsensy nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. zwolnienia lobbingowe napisane dla instytucji finansowych Sensy i bezsensy nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. czy można wystawić fakturę VAT w przyszłym roku? Nonsensy nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. czy autorzy tego dokumentu powinni zajmować się tworzeniem prawa? Sensy i bezsensy rewolucji fakturowej: czy w 2013 r. z tytułu WNT wystawiamy nową fakturę podatkową? Co to jest niefaktura? Sensy i bezsensy projektowanej nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r.: faktura VAT-RR (przez przypadek) uratowana Zmiany w podmiotowości podatku od towarów i usług Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. nonsensy przepisów przejściowych dotyczących fakturowania Totalna bzdura: chyba ktoś zwariował pisząc nowelizację ustawy z dnia 11 marca 2004 r Koniec legalnego szwindla, czyli nowelizacja art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r Kwietniowe zmiany związane ze zwolnieniem podmiotowym po co zbędnie komplikować ustawę? Czy można było do końca marca 2013 r. odliczyć podatek naliczony z tytułu WNT nie wykazując w deklaracji podatku należnego? O rozszerzeniu opodatkowania podatku od towarów i usług nieodpłatnego udostępnienia towarów (w tym nieruchomości) od dnia 1 kwietnia 2013 r Od 1 stycznia 2014 r. sprzedaż używanych samochodów osobowych będzie w większości opodatkowana Rozdział IX. Pozostałe zagadnienia Kiedy sprzedaż gruntu przez rolnika podlega opodatkowaniu podatku od towarów i usług? Czy poczęstunek jest prezentem nie podlegającym opodatkowaniu? Czyli nowy zakres opodatkowania czynności nieodpłatnych podatkiem od towarów i usług Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 kwietnia 2011 r.: wszystkie usługi świadczone nieodpłatnie (nawet nieświadomie), będą opodatkowane. To nie prima aprilis Jak rozliczyć zakupiony bilet lotniczy, czyli uproszczenie podatku od towarów i usług Koniec sporu o treść art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.? O czynnościach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rachunku proporcji jutrzenka nadziei Obrót z tytułu czynności nie dających prawa do odliczenia w rachunku proporcji błąd w uzasadnieniu uchwały NSA W jakich sytuacjach ma zastosowanie art. 108 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.? Czy uchwała NSA dotycząca tzw. pakietów medycznych tworzy usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług? Refleksje na tle uchwały NSA dotyczącej premii pieniężnych Czy udostępnianie nieodpłatnie samochodu osobowego dla potrzeb osobistych pracowników podlega opodatkowaniu od dnia 1 kwietnia 2013 r. zakup opon powoduje opodatkowanie Niedościgniony nonsens podatkowy: nabywca wrażliwych towarów w przetargu publicznym zapłaci dwa razy podatek od towarów i usług Materia³y szkoleniowe

6 WYKAZ SKRÓTÓW II Dyrektywa Druga Dyrektywa Rady 67/228/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych struktura i procedury zastosowania wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 71 z dnia 14 kwietnia 1967 r.) VI Dyrektywa Szósta Dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) (Dz. Urz. UE L 145 z dnia 13 czerwca 1977 r.) Dyrektywa 112 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 11 grudnia 2006 r.) Dyrektywa 118 Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z dnia 14 stycznia 2009 r.) Dyrektywa 45 - Dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L z 2010 r. nr 189/1) Minister Finansów lub minister właściwy do spraw finansów publicznych MF NSA Naczelny Sąd Administracyjny PKB produkt krajowy brutto RP Rzeczpospolita Polski SN Sąd Najwyższy Rozporządzenie MF z dnia 28 marca 2011 r. Rozporządzenie MF z dnia 4 kwietnia 2011 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U nr 68, poz. 360) - Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz 247) Rozporządzenie wykonawcze nr 282/2011 środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku - Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia r. ustanawiające od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2011 r. nr 77/1) TK Trybunał Konstytucyjny TSUE lub Trybunał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) Ustawa z dnia ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. oz mianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 35) 7 grudnia 2012 r. WDT wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny 6 Materia³y szkoleniowe 2013

7 WSTĘP Niniejszy materiał jest zbiorem wybranych artykułów autorstwa Profesora Witolda Modzelewskiego dotyczących podatku od towarów i usług opublikowanych w Serwisie Doradztwa Podatkowego - wydawanym przez Instytut Studiów Podatkowych, dostępnym pod adresem będącym dodatkiem elektronicznym do miesięcznika Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych. Wybrane artykuły zostały uporządkowane według następujących kryteriów: zagadnienia wstępne, podstawa opodatkowania oraz podatek naliczony i należny, zwolnienia, fakturowanie, stawki, opodatkowanie obrotu złomem, pozostałe zagadnienia. Artykuły zostały opublikowane w Serwisie Doradztwa Podatkowego w latach ROZDZIAŁ I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE. 1. Co zrobić z podatkiem od towarów i usług, gdy powoli przekształca się w swoją karykaturę? Wiemy, że nasze państwo od kilkunastu lat stało VAT-em : dostarczał on aż połowę podatkowych dochodów budżetu państwa, bo na pozostałe podatki, wszystkie city, pity i, co ciekawe, akcyzę, przypadała cała reszta. Dzięki jego efektywności fiskalnej uzdrowiono finanse publiczne po katastrofie sprzed dwudziestu laty, zmniejszono deficyt budżetowy i ustabilizowano jako tako naszą walutę. Bez tego podatku wszelkie restrykcyjne polityki pieniężne na niewiele by się zdały: żeby uzdrowić pieniądze, trzeba mieć pieniądze z podatków. Osiągnęliśmy coś więcej: stabilizację polityczną, bo bez dochodów podatkowych tak skomplikowany i w sumie niesprawny sposób rządzenia jak demokracja, zwłaszcza w naszym wydaniu, nie ma szansy. Politykom pozwolił m.in. na niekończące się reformy podatków dochodowych, ich sławetne upraszczanie i obniżanie, co ostatecznie przyniosło niestety ich destrukcję. Notabene podatki te są obecnie w stanie całkowitego upadku: ilość nowelizacji dawno przekroczyła liczbę przepisów tych ustaw, a liczba wciąż obowiązujących przepisów przejściowych jest już ponad trzy razy więcej niż artykułów w obu podatkach. Gorzej, że od kilku lat rozpoczął się również demontaż podatku od towarów i usług. Jego druga postać, obowiązująca od chwili naszego wuniowstąpienia, była od początku wersją upośledzoną intelektualnie. Napisano ją przy pomocy nożyczek: sklejono lepsze czy gorsze tłumaczenie dyrektyw oraz tez wybranych przypadkowo wyroków TSUE z dużymi fragmentami starej ustawy. Rozwiązania w tej drugiej części trzymają się w miarę mocno gorzej z tą pierwszą. Tu zaczęły się harce, które doprowadziły (po raz pierwszy w historii!) do spadku dochodów budżetowych z tego źródła. W sumie za lata zabrakło w kasie państwa prawie trzydziestu miliardów złotych. A były to pieniądze do wzięcia. Dziś ten podatek stał się już swoją karykaturą. W kraju, w którym można legalnie sprzedawać paliwa samochodowe bez obciążenia tym podatkiem, dzieje się źle a może nawet bardzo źle. Warto wiedzieć, że dzięki ostatnim reformom tego roku praktycznie każdy towar i usługę można sprzedać w kraju nie płacąc faktycznie złotówki podatku. Czy jesteśmy więc skazani na upadek finansów publicznych, skoro z najważniejszym podatkiem dzieje się tak źle? Czy grożą nam niedawno uchwalone podwyżki stawki podstawowej do 24% a nawet do 25%? Niekoniecznie. Trzeba oczywiście wyrzucić na śmietnik całą legislację optymalizacyjną, tworzoną po to, aby nie trzeba było nic płacić do budżetu. Sądzę, że politycy to już wiedzą, bo, dzięki Bogu, zaczęli przyglądać się temu, co się dzieje z naszym prawodawstwem podatkowym. Zapewne po wyborach czeka nas szybka rekonstrukcja przepisów. Naprawić go można w formie kolejnej nowelizacji, lecz lepiej napisać nowa ustawę. Oczywiście bez udziału lobbystów poprzebieranych za ekspertów, którym zawdzięczamy obecny stan rzeczy. Niektóre posunięcia powinny jednak być natychmiastowe: wprowadzony od kwietnia tego roku zakaz (coś niesłychanego) opodatkowania sprzedaży towarów i świadczenia usług przez podatników, którzy w kraju mają tylko rejestrację, jest gangreną, która wymaga ostrych działań chirurgicznych. Trzeba natychmiast uchylić te przepisy, a ludziom, którzy podrzucili politykom tę minę objąć moralnym zakazem zbliżania się od tej ustawy, a zwłaszcza do tworzenia prawa. Przecież dziś każdy uczciwy hurtownik czy producent musi przegrać z wirtualnymi konkurentami, którzy oferują towary bez podatku od towarów i usług. Przecież każdy, kto w kraju ma firmę, magazyny, zakłady produkcyjne musi sprzedawać podwyższając cenę o 23% podatku od towarów i usług. Mam nieśmiałe pytanie: gdzie są renomowane organizacje przedsiębiorców, które ponoć bronią interesów naszego biznesu? Co robią ujawniające się co pewien czas w mediach rady podatkowe, działające w interesie podatników? Jakoś o nich cicho, chyba że są tylko zjawiskiem medialnym? Usunięcie z ustawy wszelkiego zła, które już doprowadziło do tego, że ci, co płacą, mają wyższe obciążenie, jest oczywiście dość długą drogą. Zapewne nie będzie to łatwe, bo w obronie swoich przywilejów odezwie się chór lobbystów. Jak będą atakować próbę naprawy? Jak zawsze, bo scenariusz jest znany od lat: wszystko to, co likwidować będą przywileje niepłacenia podatku będzie przedstawione jako zbędne komplikowanie, bo podatek przecież musi być prosty, tak jak urojony świat obowiązującej poprawności. Nie miejmy złudzeń: zwalcza- Materia³y szkoleniowe

8 jąc próbę odebrania tych przywilejów sięgnie się do każdej metody, bo idzie o setki milionów a nawet o miliardy złotych, które zamiast do budżetu trafiły do prywatnej kieszeni. Wszystko już było, a wszystkie chwyty są dozwolone. Trzymam kciuki za polityków: musi się wam udać, bo już nie mamy innego wyjścia. Inaczej czeka nas równia pochyła podwyżek stawek idącej w parze ze spadkiem dochodów budżetowych. Macie po swojej stronie wszystkich uczciwych podatników, którzy nie mogą dziś wystawić faktury bez podatku od towarów i usług i nie chcą płacić 24% czy 25% podatku. O tym, co sądzą na ten temat konsumenci, nie muszę pisać. Na koniec refleksja o charakterze osobistym. Przed dwoma laty jeden poczytny dziennik opublikował tekst pewnej osoby pracującej niegdyś niesławnej firmie Arthur Andersen, w którym ów polemista sugerował, nazywając mnie ojcem VAT-u, że trzeba mi odebrać jego ojcostwo. Zgadzam się, nie mam i nie chce mieć nic wspólnego z karykaturą tego podatku, którą stworzono w ciągu ostatnich lat. W tej wersji należy je tylko uchylić. 2. Dlaczego musimy uchwalić nową ustawę podatku od towarów i usług? Obowiązująca od siedmiu lat ustawa o drugim w naszej historii podatku od towarów i usług powinna być zastąpiona nowym aktem. Dlaczego? Jest wiele, może nawet bardzo wiele uzasadnień tej tezy. Nie sposób w jednym, krótkim tekście przedstawić je, dlatego dziś skoncentruję się na argumentacji czysto legislacyjnej. Obecna ustawa powstała poprzez sklejenie dużych fragmentów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r., która wprowadzała ten podatek obowiązujący w latach , z czymś, co stanowi mieszankę: opowiedzianych lub tylko przetłumaczonych fragmentów Szóstej Dyrektywy dotyczącej podatku od wartości dodanej, wtrętów wynikających z konieczności uregulowania nowych problemów, przypadkowo umieszczonych w jakimś miejscu. Powstał w ten sposób akt ustawodawczy, który nawet nie zachowuje konsekwencji pojęciowej w podstawowych przypadkach: raz zdarzenie podlegające opodatkowaniu nazywa się czynnością, w innych zupełnie przypadkach transakcją. Również nie bardzo wiadomo czym różni się uczestnictwo w transakcji od uczestnictwa w czynności. Takich przykładów jest znacznie więcej; słowem jest to akt zredagowany wyjątkowo niechlujnie i bez jakiejkolwiek koncepcji legislacyjnej. O ile przepisy rodem ze starej ustawy dają się zrozumieć i można ustalić, mimo ich wszelkich wad, treść obowiązujących na ich podstawie norm prawnych, to części opowiadanych przepisów dyrektyw nie da się racjonalnie zinterpretować. Znów przykładów jest wiele. Weźmy pierwszy z brzegu czyli obowiązkowe korekty podatku naliczonego (art. 90, 90a i 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.). Nawet pobieżna analiza interpretacji urzędowych na ich temat świadczy, że nie ma możliwości ustalenia bezspornej treści norm prawnych, które obowiązują w tym zakresie sądzę, że w przypadku tej ustawy jej twórcy nie rozumieli czym jest implementacja dyrektyw podatkowych. Raczej nie polega ona na tym, aby przepisać jakiś przepis, bo on ma zupełnie innego adresata. Polska ustawa musi określić, zgodnie z treścią dyrektywy, prawa i obowiązki podatników podatku od towarów i usług np. w przypadku miejsca świadczenia, a nie powtarzać ogólne zasady, które mają rządzić w tym zakresie w UE. Tej wiedzy zabrakło. Jeszcze gorzej jest z wtrętami, które co rusz dopisywane są do tej ustawy. Wpycha się do niej coraz to nowe treści, przy czym nie bardzo wiadomo, dlaczego akurat w tym miejscu ustawy postanowiono go uregulować. Niechlujne wciskanie do tej ustawy kolejnych przepisów prowadzić będzie do dalszej degradacji jego aktu. Po prostu jego normy nie są skrojone na tak dużą materię. W konkluzji należy stwierdzić co następuje: należy stworzyć nowy plan tej ustawy, który uporządkuje i pogrupuje przepisy dotyczące tego podatku, należy zastąpić przepisywanie dyrektyw ich implementacją, czyli stworzeniem przepisów, które będą transponowały treść dyrektyw na prawa i obowiązki podatników podatku od towarów i usług, należy w większości już porzucić utrzymywane przez tyle lat rozwiązania zaczerpnięte ze starej ustawy o podatku od towarów i usług: w większości się już zestarzały (np. część dotycząca podstawy opodatkowania) lub są sprzeczne z prawem UE. 3. Kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 1 lipca 2011 r.? Pytanie brzmi pozornie banalnie, choć odpowiedź ogólna jest też banalnie prosta ten, kogo ustawa uznaje za podatnika. I tu zaczyna się kłopot. Zarówno nasz ustawodawca jak i Dyrektywa 112, nie udzielają tu jasnej odpowiedzi. A powinni. Przedmiotem artykułu jest próba odpowiedzi na postawione w tytule pytanie de lege lata. Część druga formułować będzie postulaty de lege ferenda. Zacznijmy od refleksji ogólnej: są dwa znaczenia pojęcia podatnika tego podatku: formalne i materialne. Podatnikiem w sensie formalnym jest podmiot, który zamierza wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu w przyszłości i zarejestruje się jako podatnik na podstawie art. 96 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Podmiot ten, zwany dalej podatnikiem potencjalnym, może nigdy nie wykonywać czynności podlegającej opodatkowaniu, albo wykonać czynność, z tytułu której nie jest podatnikiem. Nie wpływa to na jego status, który w istocie wynika z aktu jego woli, zgłoszenie 8 Materia³y szkoleniowe 2013

9 rejestrujące jest tu aktem o charakterze konstytutywnym. Podmiot ten może również utracić ten status w wyniku wykreślenia z rejestru podatników z własnej woli lub z urzędu. Podatnikiem w sensie materialnym jest podmiot, który wykonał czynność podlegającą opodatkowaniu lub czynność niepodlegającą opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia, lub jest stroną czynności podlegającej opodatkowaniu, którą wykonał podmiot nie będący podatnikiem z tytułu jej wykonania, a ustawa nadaje stronie status podatnika. Podmiotowość ta co do zasady ma całkowicie niezależny charakter w stosunku do podmiotowości potencjalnej, choć jest tu jeden wyjątek, o czym niżej. To, co łączy powyższe przypadki, ma charakter przedmiotowy. Musi mieć miejsce czynności, którą ustawodawca uznaje za podlegającą opodatkowaniu. Czynności te należy podzielić na trzy grupy: czynności podlegające opodatkowaniu podatku od towarów i usług ze względu na miejsce świadczenia na terytorium kraju, czynności niepodlegająca opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia tym podatkiem, lecz wykonane przed podmiot, który byłby podatnikiem tego podatku, gdyby czynność ta miała miejsce świadczenia na terytorium kraju, którzy stają się również podatnikami, czynność podlegająca opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia na terytorium kraju, wykonywane przez podatnika tego podatku, lecz obowiązek podatkowy z tego tytułu ciąży na innym podmiocie nabywcy towaru albo usługobiorcy. Przypadek pierwszy jest prostszy. P pierwsze, miejscem świadczenia czynności jest terytorium kraju, a podmiot wykonuje tę czynność jako podatnik albo jest stroną tej czynności jako podatnik. Te ostatnie dwa pojęcia wymagają wyjaśnienia. Podmiot staje się podatnikiem, gdy wykonuje tę czynność jako podatnik, czyli w wykonaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Jeżeli wykonuje tę czynność poza jej zakresem nie staje się podatnikiem. Po drugie, czynność rodzi obowiązek podatkowy, ale podmiot wykonujący tę czynność jest podatnikiem jako strona czynności, a dokładnie jest nabywcą towarów albo usługobiorcą, przy czym nabywa te towary i usługi jako podatnik. Co to znaczy? Czynnością w tych przypadkach jest albo dostawa albo świadczenie usług, lecz podmiot wykonujący tę czynność nie jest podatnikiem z tytułu wykonywania tych czynności, na którym ciąży obowiązek podatkowy, a nabywca (usługobiorca) nabywa te towary lub usługi jako podatnik, czyli w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub na jej rzecz. Jest to stan o charakterze zarówno obiektywnym jak i woluntatywnym. Nabyty towar (usługa) musi mieć zarówno obiektywnie jak i subiektywnie (w przekonaniu nabywcy) związek z jego działalnością. Przypadek drugi jest trudniejszy. Tu podmiotowość podatnika ma szczególny charakter, a status podatnika różni się od wszystkich pozostałych przypadków. Podmiot wykonuje czynność jako podatnik (czyli wykonaniu działalności gospodarczej), która to czynność niepodległa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ze względu na miejsce świadczenia poza terytorium kraju. Dotyczy to tylko dostawy towarów i świadczenia usług; w przypadku importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonanych poza terytorium kraju podmiotowość ta nie powstaje. Podmiot wykonujący czynność dostawy towarów lub świadczenia usług musi jednocześnie spełniać trzy warunki: dostawa towarów (świadczenie usług) są czynnościami wykonywanymi w ramach jego działalności gospodarczej, czynności te podlegałyby opodatkowaniu, gdyby ich miejscem świadczenia było terytorium kraju, czynność jest wykonywana na rzecz innego podmiotu, który staje się podatnikiem innego podatku w kraju miejsca świadczenia przynajmniej potencjalnie, albo czynności te wykonuje dany podmiot jako podatnik kraju miejsca świadczenia. Przypadek trzeci jest zbliżony do przypadku b), gdyż podmiot staje się tu podatnikiem o szczególnym charakterze. Dotyczy to wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług, lecz czynność ta musi spełniać łącznie następujące warunki: miejscem świadczenia jest terytorium kraju, nabywca towarów (usługobiorca) jest podatnikiem, który nabywa towar (usługę) jako podatnik, obowiązek podatkowy ex lege ciąży z tego tytułu na nabywcy (usługobiorcy). W przypadku drugim i trzecim podmiot wykonujący czynność jest podatnikiem, na którym nie ciąży obowiązek podatkowy. Przysługują mu jednak wszystkie prawa podatnika oraz ciążą na nim wszystkie obowiązki, z wyjątkiem obowiązku podatkowego i siłą rzeczy zobowiązania podatkowego. Uogólniając dotychczasowe rozwiązania podatników podatku od towarów i usług w sensie materialnym można podzielić na trzy podgrupy: 1) podatników wykonujących czynności podlegające opodatkowaniu, na których ciąży obowiązek podatkowy, 2) podatników będących nabywcą towarów lub usługobiorcą, na którym ciąży obowiązek podatkowy, 3) podatników, na których nie ciąży obowiązek podatkowy, który: wykonujący dostawę towarów lub świadczący usługi niepodlegające Materia³y szkoleniowe

10 opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia, wykonujący dostawę towarów lub świadczący usługi, które podlegają opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia na terytorium kraju, w których obowiązek podatkowy z tego tytułu ciąży na nabywcach (usługobiorcach), którzy są również podatnikami. Jest rzeczą charakterystyczną, że tylko w tym ostatnim przypadku obie strony czynności są podatnikami polskiego podatku od towarów i usług, czyli zarówno dostawca (usługodawca) jak i nabywca składają deklarację, ewidencjonują te czynności i wystawiają dokumenty podatkowe (faktury). 4. Kłopotliwa uchwała NSA Podatek od towarów i usług, komplikowany przez wiele niezależnych ośrodków decyzyjnych, sprawia nawet fachowcom wiele kłopotów. Chyba przed kilku laty gdzieś zgubiliśmy jakąkolwiek przewodnią myśl, która rządziłaby jego koncepcją. Kolejne, niezbyt przemyślane nowelizacje Dyrektywy 112, potwierdzają tylko tezę, że rządzą tym podatkiem chwilowe pomysły, z których następnie po cichu należy się wycofać. Najlepszym tego przykładem jest pomysł upowszechnienia przeniesienia obowiązku podatkowego na nabywcę towarów, czyli każda dostawa na terytorium kraju miałaby za swoich autorów dwóch podatników: ułomnego, będącego dostawcą i rzeczywistego, będącego kupującym. Oczywiście budżet nie zarobiłby na tym ani grosza; po co więc wprowadzać tego rodzaju obowiązki podatkowe, nie mające jakiegokolwiek znaczenia fiskalnego? Skutkiem dotychczasowej ewolucji tego podatku mamy aż cztery formy dawnej czynności wykonywanej przez podatnika, dokonującego dostawy towarów i świadczenia usług: 1. czynności podlegające opodatkowaniu, gdzie podatnikiem jest dostawca lub usługodawca, 2. czynności podlegające opodatkowaniu, gdzie podatnikiem jest kupujący lub usługobiorca, 3. czynności niepodlegające opodatkowaniu, gdzie podatnikiem innego niż podatek od towarów i usług podatku jest kupujący lub usługobiorca, będący w jurysdykcji innego kraju, 4. czynności niepodlegające opodatkowaniu, gdzie podatnikiem innego państwa jest podmiot wykonujący te czynności, czyli dany podmiot jest podwójnym podatnikiem. Oczywiście obok tego każdy podatnik wykonuje niezliczoną ilość zachowań bezwzględnie niepodlegających opodatkowaniu, czyli będących poza przedmiotem danego podatku jak i podatków obcych. Trudno dziś skonstatować, że jest to podatek prosty, tak jak przekonywano nas swego czasu w tasiemcowych artykułach publikowanych na łamach Gazety Wyborczej tuż przed naszym wuniowstąpieniem. Nie dziwmy się więc, że nawet sądy nie bardzo wiedzą, jak rozstrzygnąć dany problem i podejmują, oględnie mówiąc, niezbyt przemyślane uchwały. Przykładem niech będzie jedna z najnowszych z dnia 24 października 2011 r. 1 gdzie stwierdzono, że w świetle art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. czynności niepodlegające opodatkowaniu tym podatkiem nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego określonego w art. 90 ust. 3 tej ustawy. Trzeba więc zadać pytanie: o które czynności niepodlegające opodatkowaniu tu idzie? Czy te, o których była mowa w punkcie 3. i 4., czy tylko o czynności, które bezwzględnie nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy zostały wykonane przez podatnika? Z treści uchwały to nie wynika. Być może coś na ten temat znajdziemy w uzasadnieniu. Przynajmniej w moim 1 Uchwala NSA z dnia 24 października 2011 r. (I FSP 9/10) przekonaniu wszystkie czynności wymienione w pkt. 1-4 należy uwzględniać w rachunku proporcji, ponieważ wykonane są przez podatnika potencjalnie, bądź realnie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju oraz co najważniejsze dają albo nie dają prawa do odliczenia. Co jednak mogą zrobić podatnicy, skoro w celu wyjaśnienia spornych problemów wydawane są niejasne uchwały? 5. Dlaczego zabrakło w budżecie w ciągu trzech lat aż 50 mld złotych z podatku od towarów i usług? Już w 2009 r. rząd planował zupełnie realistycznie w sensie makroekonomicznym dochody z podatku od towarów i usług na poziomie 119 mld złotych. Faktyczne wpływy były aż o 20 mld niższe, co zapoczątkowało pierwsze w jego kilkunastoletniej historii załamanie efektywności fiskalnej tego podatku. Dopiero za 2011 rok uzyskamy poziom dochodów budżetowych planowany nominalnie na 2009 r. dzięki jednak pierwszej w historii generalnej podwyżce stawek tego podatku. Oznacza to, że gdyby zachowano w 2011 r. stawki na dotychczasowym poziomie, osiągnięto by wpływy na poziomie maksymalnie 112 mld zł, czyli wciąż w wysokości nominalnie znacznie niższej niż realistyczny plan sprzed trzech lat. Oczywiście projektowane na 2012 r. wpływy na poziomie ponad 132 mld (bez wzrostu stawek) są dziś zupełną fikcją, ale to już zupełnie inny problem. Co więc dzieje się z podatkiem od towarów i usług, dlaczego po latach prosperity (podatek ten w latach sfinansował stabilizację polityczną i finansową naszego kraju) przyszło załamanie w dynamice wpływów? Odpowiedź jest niezbyt skomplikowana: od 2009 r. wprowadzono co najmniej kilkanaście zmian w przepisach o podatku od towarów i usług, które pozwalają legalnie lub przy zachowaniu pozorów legalności uchylać się od płacenia tego podatku. Niżej 10 Materia³y szkoleniowe 2013

11 zostaną przedstawione najważniejsze z nich. Pierwszą jest tak zwana ulga na złe długi, art. 89a tej ustawy: mechanizm uchylania się od podatku jest dość prosty: nabywca, który nie ma prawa do odliczenia, nie płaci dostawcy (usługodawcy) przez co najmniej 180 dni, następnie ten ostatni na podstawie wspomnianego przepisu koryguje podatek należny i zbywa wierzytelności z tego tytułu osobie trzeciej, którą zaspokaja dłużnik, z reguły w zamian za rezygnację z dochodu należnych odsetek. Oczywiście wszyscy są zadowoleni z wyjątkiem budżetu, który bezpowrotnie traci podatek należny z tytułu tych operacji. W latach straty budżetu z tego tytułu są trudne do oszacowania, bo większość tych operacji jest niejawna. Wynoszą one jednak co najmniej 7 mld złotych. Drugim wynalazkiem jest obowiązujący od 2010 r. sposób na wyzerowanie ciężaru tego podatku z tytułu świadczenia usług, dla których miejsce świadczenia określa art. 28b tej ustawy. Schemat postępowania jest następujący. Usługobiorca tworzy w dowolnym kraju tzw. stałe miejsce prowadzenia działalności, które staje się formalnym usługobiorcą dla krajowych kontrahentów wystawiających z tego tytułu faktury netto na czynności nie podlegające opodatkowaniu, czyli bez podatku należnego. Stałe miejsce prowadzenia działalności rozlicza za granicą podatek należny i naliczony z tytułu importu usług (czyli znów na zero), a następnie przy pomocy wewnętrznych rozliczeń przerzuca koszt tych usług na centralę, czyli podatnika, który ma miejsce siedziby na terytorium kraju. Notabene operacje te mają wiele innych, znacznie bardziej złożonych wariantów, a pomysłowość podatników wykazuje wyjątkową dynamikę. Skutki są wręcz katastrofalne; powoli budżet traci większość dochodów z tytułu tych usług w przypadku, gdy świadczone są między podatnikami krajowymi i zagranicznymi. Straty dochodów budżetowych wynoszą tu za ostatnie dwa lata co najmniej 16 mld zł (szacunek optymistyczny), bo prawdopodobnie są większe. Trzecim sposobem na niepłacenie tego podatku jest przenoszenie miejsc siedziby usługodawców do państw (terytoriów) stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Po wyroku ETS, który uznał część przepisu art. 88 ustawy wprowadzającego zakaz odliczania z tytułu importu usług z tych państw (terytoriów), istotna część usług niematerialnych jest już świadczona przez podmioty mające miejsce siedziby w tych państwach. Warto dodać, że działania te powodują również spadek wpływów budżetowych z tytułu podatku dochodowego płaconego przez usługobiorców. Szacunkowe straty budżetu państwa tylko z tytułu podatku od towarów i usług można określić za rok 2011 na kwotę co najmniej 4 mld zł. Kolejnym mechanizmem uchylania się od płacenia tego podatku są zasady opodatkowania złomu od dnia 1 kwietnia 2011 r., oraz pozostałych odpadów od połowy tego roku. Tu w obrocie między podatnikami nie ma ani grosza wpływów na wszystkich etapach obrotu: straty dochodów budżetowych wynoszą już co najmniej 6 mld zł. Coraz bardziej rozbudowane formy przyjmuje również wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy przy wykorzystaniu filii lub oddziałów będących formalnymi nabywcami towarów wywożonych a następnie przywożonych z innych państw wspólnoty. Zapewne część towarów w rzeczywistości naprawdę wyjeżdża z kraju tylko po to, aby następnie przyjechać z powrotem do rzeczywistego nabywcy. Skala tego zjawiska jest bardzo duża i wykazuje, zwłaszcza na terenach przygranicznych, dalszy wzrost. Szacunek utraconych dochodów budżetowych już oscyluje wokół 6-8 mld w skali rocznej a może znacznie więcej. Oczywiście największym hitem podatkowym jest możliwość sprzedaży towarów na terytorium kraju przez podatników mających na terytorium kraju wyłącznie rejestrację, gdy na nabywcach towarów ciąży obowiązek podatkowy z tytułu zakupu tych towarów. W ten sposób handluje się już stalą, cementem, paliwami silnikowymi, a straty budżetowe za ten rok wyniosły około 4 mld zł (w 2012 roku będą dwa razy większe). To nie koniec listy sposobów na VAT, ale te należy uznać za najgroźniejsze. Inne zmiany przyniosły też spore straty w dochodach budżetowych. Gdyby zachować średnioroczną dynamikę wpływów z tego podatku z lat również w trzech ostatnich latach w roku 2011 do budżetu powinno wpłynąć już co najmniej 130 mld złotych (bez podwyżek z 2011 r.), a na rok 2012 zupełnie realny byłby plan wynoszący 138 mld. Ale to wymagałoby już napisania od nowa ustawy o podatku od towarów i usług i wszystkich przepisów wykonawczych, oczyszczając ich treść z nowelizacji optymalizacyjnych. 6. Czy jest możliwe, aby przez kilkanaście lat wydano decyzje i wyroki na podstawie ustawy, której nikt dokładnie nie przeczytał? Sądzę, że jest to możliwe, a przykładem jest m.in. judykatura dotycząca art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Przypomnę, że przepis ten (słynne 30 dni od dnia wykonania np. usługi transportowej) jest powszechnie traktowany jako lex specjalis w stosunku do równie słynnej zasady faktury dnia siódmego, która jest ponoć zasadą ogólną, a wiadomo, co ma wtedy pierwszeństwo. Prawdopodobnie nikt dotychczas nie przeczytał treści ustawy, która od zawsze traktowała obie powyższe zasady jako równorzędne zasady szczególnie (art. 19 ust. 1). Aby ratować dotychczasową linię rozumowania zaprezentowano w orzecznictwie pogląd, że są zasady bardziej szczególne i mniej szczególne, a nakaz wystawienia faktury w ciągu siedmiu dni, który przesuwa obowią- Materia³y szkoleniowe

12 zek podatkowy, należy do tych pierwszych, które są uchylane przez te drugie, czyli m.in. art.19 ust. 13 pkt 2 tej ustawy. Nonsens? Oczywiście, bo żadna z tych zasad nie jest bardziej ogólna od drugiej: zasada faktury dnia siódmego ma zastosowanie do wszystkich czynności, które są obowiązkowo fakturowane, w tym do usług wymienionych w art. 19 ust. 13 pkt.2 ustawy, zasada trzydziestego dnia dotyczy usług wymienionych w tym przepisie zarówno wówczas, gdy są one obowiązkowo fakturowane, jak i gdy świadczone są na rzecz konsumentów. Czyli przepisy te mają część wspólną (usługi transportowe, spedycyjne i budowlane wykonane przez podatnika polskiego na terytorium kraju na rzecz innych podatników), a to nie oznacza, że któryś z nich ma bardziej ogólny charakter. Zauważył to jeden sąd (wyrok NSA z dnia 4 listopada 2011 r. 2 ) i chwała mu za to. Ale poprzednio przez wiele lat dominowało coś wręcz przeciwnego, co nie tylko obrażało przepis ustawy, ale również zdrowy rozsądek. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest chyba dość prosta: nikt nie czyta ustaw, sądy orzekają na podstawie swoich wyroków, podatnicy czytają leksykony, gdzie zbiera się wszystko oprócz wiedzy na temat prawa, a sam prawodawca nie bardzo przejmuje się tym, co napisał mu ostatni ekspert z jakiejś kolejnej mutacji Arthura Andersena. I jak tu działać zgodnie z prawem? 7. Kiedy powstaje podatek naliczony w podatku od towarów i usług? Pytanie zadane w tytule niniejszego artykułu ma podstawowe znaczenie zarówno praktyczne jak i teoretyczne: czy powstaje podatek naliczony, gdy powstał podatek należny z tytułu czynności w wyniku której nabyto 2 FSK 873/10 towar czy usługę, czy też powstaje on z chwilą formalnego udokumentowania przez podatnika faktycznego nabycia towaru lub usługi. Ogólne przesłanki powstania podatku naliczonego są bezsporne: wśród nich podstawowe znaczenie ma powstanie podatku należnego z tytułu czynności na podstawie której nabywca (podatnik) otrzymuje towar lub usługę, które zamierza wykorzystać do czynności dających prawo do odliczenia. Podatek należny z tego tytułu może powstać zarówno po stronie dostawcy (usługodawcy), będącym podatnikiem z tytułu tych czynności, jak i po stronie nabywcy, gdy na nim ciąży obowiązek podatkowy (w drugim przypadku). Pierwszy przypadek ma miejsce, gdy nabycie towarów lub usług następuje w wyniku dostawy towarów i świadczenia usług, a obowiązek podatkowy ciąży na podmiotach wykonujących te czynności. Przypadek drugi występuje, gdy: a) towar jest przedmiotem importu, b) usługa jest opodatkowana jako import usług, c) towar jest przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów, d) towar jest przedmiotem dostawy na terytorium kraju, lecz obowiązek podatkowy z tytułu tej czynności ciąży na nabywcy, e) towary nabyte w okresie zwolnienia podmiotowego od opodatkowania będą po utracie prawa do tego zwolnienia używane do czynności dających prawo do odliczenia. Bezspornie w świetle art ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatek naliczony powstaje dopiero wówczas, gdy podatnik: zadeklaruje jego kwotę w deklaracji podatkowej, albo w toku postępowania podatkowego, mimo braku wczesnego zadeklarowania jego kwoty, zgłosi organowi podatkowemu zamiar zmniejszenia podatku należnego o ten podatek. Warunkiem skutecznego wykonywania tych działań jest jednak posiadanie oryginałów dokumentów potwierdzających powstanie podatku należnego z tytułu tych czynności. Dotyczy to bezspornie dostawy towarów i świadczenia usług, gdy obowiązek podatkowy ciąży na dostawcy (usługodawcy), importu towarów oraz podatku naliczonego, o którym była wyżej mowa w pkt e). Natomiast w przypadku b) d) niezbędną a zarazem wystarczającą przesłanką powstania podatku naliczonego jest wykazanie przez podatnika podatku należnego z tytułu tych czynności w deklaracji podatkowej lub określenie kwoty tego podatku w decyzji organu podatkowego. Natomiast sam fakt udokumentowania tych czynności w postaci wystawienia faktury wewnętrznej (przypadki b) c)) nie jest prawnym warunkiem powstania podatku naliczonego. 8. Obowiązkowa korekta podatku naliczonego w przypadku zbycia towarów nie będących środkami trwałymi. Problem jest dość skomplikowany w sensie prawnym, bo art. 91 ust. 4-6 ustawy z dnia 11 marca dotyczy tylko przypadku zbycia nieruchomości oraz ruchomości będących środkami trwałymi oraz wartości niematerialnych i prawnych, w dodatku o wartości początkowej przekraczającej 15 tys. zł (odwołanie do ust. 2 tego artykułu). Korekta podatku naliczonego w przypadku zbycia następuje tylko w okresie korekty (10 albo 5 od roku, w tym zaliczono ją do środków trwałych). Bezspornie nie ma okresu korekty w stosunku do pozostałych towarów, czyli środków trwałych o wartości początkowej do 15 tys. zł, oraz surowców i materiałów. Należy zastanowić się, czy ma do nich zastosowanie ust. 7d tego artykułu: mówi on o zmianie przeznaczenia podatkowego, co w przypadku towarów handlowych oznacza nic innego jak sprzedaż. Tak chyba musimy interpretować ten przepis, bo zmiana przeznaczenia może polegać na: 12 Materia³y szkoleniowe 2013

13 zużyciu surowców i materiałów do innych niż planowano czynności, użyciu towarów do czynności dających prawo do odliczenia, gdy nabycie wiązało się z zamiarem użycia ich do czynności nie dających prawa do odliczenia (i odwrotnie), dostawa towarów dających prawo do odliczenia, mimo że przy nabyciu nie odliczono w całości lub części podatku naliczonego (i odwrotnie). Chyba nie mamy innego wyjścia: w okresie, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia tych towarów, podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego w następujący sposób: gdy nie dokonał odliczenia ma obowiązek odliczyć, podobnie w przypadku odliczenia częściowego, gdy dokonał odliczenia albo dokonał je częściowo, a czynność nie daje prawa do odliczenia korekta polega na zmniejszeniu bieżącego podatku naliczonego o tę kwotę. Oczywiście nie dotyczy to podatku naliczonego, który powstał przed wejściem w życie tej ustawy (przed dniem 1 maja 2004 r.) oraz korekta ta nie zmniejsza się w czasie jak w przypadku art. 91 ust. 4-6 tej ustawy. 9. Przepis warty (co najmniej) 4 mld złotych. Jest źle z dochodami budżetowymi. Aby w roku 2011 osiągnąć poziom nominalny planowany na 2009 rok, trzeba było podwyższyć prawie wszystkie stawki podatkowe. W tym roku jeżeli w połowie lipca nie będzie kolejnej podwyżki też nie będzie wykonana prognoza dochodów. Mogę jednak podpowiedzieć, jak przy pomocy prostej zmiany przepisów uzyskać do końca roku co najmniej 4 mld złotych. Wystarczy w art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.: nakazać podatnikom sprzedającym towary, którzy nie posiadają w kraju siedziby ani stałego miejsca zamieszkania, rozliczać podatek należny z tytułu tych czynności, usunąć ust. 1 pkt 7 tego przepisu oraz załącznik nr 11 dotyczący złomu oraz odpadów. Przypomnę, że na podstawie tego przepisu nikt nie płaci podatku od ogromnych obrotów fakturowych tzw. fakturę VAT-netto. Mechanizm jest prosty: sprzedawca nie wykazuje podatku należnego, nabywca będący formalnym podatnikiem oczywiście wystawia fakturę wewnętrzną z podatkiem należnym, który jest jednocześnie podatkiem naliczonym, czyli do budżetu nie wpływa ani jeden grosz. Tak jak handluje się paliwami, stalą, lekami, materiałami budowlanymi. Są to klasyczne przepisy napisane przez lobbystów w celu optymalizacji rozliczeń podatkowych. Jeżeli władzy zależy na pieniądzach, wystarczy napisać ustawę liczącą kilka przepisów. Warto przypomnieć, że od jesieni leży w Sejmie projekt nowej ustawy o podatku od towarów i usług, który usuwa z tego podatku wiele rozwiązań optymalizacyjnych, w tym oczywiście wyżej opisane. Resort finansów jest zdecydowanym przeciwnikiem uchwalenia tej ustawy. ROZDZIAŁ II. PODSTAWA OPODATKOWANIA, PODATEK NALICZONY I NALEŻNY. 1. Czy zmiana podstawy opodatkowania rodzi obowiązek podatkowy? Pytanie zawarte w tytule niniejszego artykułu dziś zadaje sobie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy podatników, którzy w zeszłym roku (lub wcześniej) wykonali czynności podlegające opodatkowaniu, a w tym roku, czyli pod rządami nowych stawek, zamierzają podwyższyć powstałą z ich tytułu podstawę opodatkowania. Czy ma w tym przypadku zastosowanie art. 41 ust. 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.? Bo jeśli tak, to podwyżka jest opodatkowana starą, a jeżeli nie, to nową stawką. Problem wydaje się prosty, choć w tzw. warstwie medialnej stał się sporny. Odpowiedź na to pytanie wynika bezpośrednio z treści art. 19 tej ustawy: obowiązek podatkowy jest zdarzeniem prawnym o jednorazowym charakterze; to czynność (transakcja) rodzi ów obowiązek i zgodnie z zasadą jednorazowości wyceny podatnik ma również wówczas obowiązek określić na ten moment podstawę opodatkowania. Jeżeli następnie podstawa ulegnie zmianie, np. w wyniku zmiany treści czynności prawnej (np. podwyżka ceny), to zdarzenie to nie jest czynnością (transakcją), o której mowa w art. 5 ustawy i nie rodzi obowiązku podatkowego. Powstaje on tylko wtedy, gdy podatnik wykonałby nową (inną) czynność, co oczywiście rodziłoby obowiązek wystawienia faktury. Gdy jednak czynność została wykonana, a następuje podwyżka podstawy opodatkowania, zdarzenie to (nie czynność!) należy ocenić według stanu prawnego obowiązującego w tym momencie. Nie ma tu jakiejkolwiek niespodzianki: jeżeli uchylono poprzedni stan prawny, to do tego zdarzenia ma zastosowanie wyłącznie nowy stan prawny, czyli podwyżki podstawy opodatkowania musi być zastosowana stawka (zwolnienie) obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r. Przepis międzyczasowy mógł do tego zdarzenia nakazać stosowanie stanu prawnego, ale tworząc pokraczne konstrukcje art. 41 ust. 14a-14f tej ustawy zapomniano o tym problemie. Skutek jest oczywisty: faktura korygująca in plus z tytułu podwyżki ceny musi być wystawiona zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili podwyżki ceny. Inaczej w przypadku, gdy wystąpi przypadek rodzący prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania. Jeżeli zwracana jest zaliczka czy towar, podatnik ma obowiązek usunąć skutek podatkowy tej czynności, czyli wystawić fakturę korygującą, która zmniejsza aktualnie podstawę opodatkowania z tytułu czynności, która była w prze- Materia³y szkoleniowe

14 szłości przedmiotem opodatkowania. Nie trzeba odrębnie regulować tego problemu: usunięcie to dotyczy wyceny czynności, która z natury rzeczy miała miejsce w przeszłości, czyli nie następuje ani nowa wycena podstawy opodatkowania oraz nie rodzi się tym samym podatek należny (chyba że lubimy posługiwać się nowotworami typu ujemny podatek należny ). 2. Istota podatku naliczonego w koncepcji podatku od towarów i usług. 1. Niniejsze rozważania mają głównie charakter teoretyczny: autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, co jest istotą podatku naliczonego jako podstawowej instytucji prawnej podatku od towarów i usług, obowiązującego w naszym kraju 3 od dnia 1 maja 2004 r. Inspiracją do napisania niniejszego tekstu była m.in. dyskusja na ten temat na Uniwersytecie Warszawskim wskazująca na istnienie zasadniczych różnic poglądów na ten temat Analizę problemu należy zacząć od określenia niezbędnych elementów tej instytucji. Należą do nich: 1) od strony przedmiotowej: a) nabycie towarów i usług na terytorium kraju, 3 Przedmiotem analizy jest aktualny stan prawny określony ustawą z dnia 11 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz dotychczasowa ewolucja tego podatku w naszym kraju od dnia 1 maja 2004 r., zwana dalej ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 4 Dyskusja odbyła się na Konferencji w dniu 14 października 2011 r. na temat podatku naliczonego zorganizowanej przez ELSA z udziałem naukowców oraz praktyków. W dyskusji m.in. zaprezentowano pogląd, że jeśli podatek jest niezbędnym elementem konstrukcji tego podatku, przez co jego powstanie nie może być uzależnione od woli podatnika. Jeżeli dobrze rozumiem ten pogląd, to element konstrukcji podatku zawsze powstaje ex lege niezależnie od woli podatnika, a organ podatkowy w postępowaniu podatkowym musi uwzględniać kwotę tego podatku przy ustaleniu zobowiązania podatkowego, nawet wbrew woli podatnika. Trudno zgodzić się z tym poglądem, gdyż większość niezbędnych elementów konstrukcji podatku zależy od woli podatnika, w tym zwłaszcza sam przedmiot opodatkowania: gdy podmiot nie chce, to nie wykona czynności podlegającej opodatkowaniu, przez co nie powstanie przedmiot opodatkowania. b) nabycie to musi nastąpić w wyniku czynności opodatkowanej tym podatkiem, rodzącej dodatni podatek należny, c) nabycie musi być udokumentowane wyłącznie w sposób określony w ustawie, 2) od strony podmiotowej: a) nabycie towaru i usługi musi nastąpić przez podatnika podatku od towarów i usług, b) nabycie to musi być dokonane w związku z prowadzoną przez tego podatnika działalnością gospodarczą w rozumieniu tego podatku, c) podatnik zadeklaruje, że zamierza wykorzystać nabyty towar lub usługę do czynności, które dają mu prawo do odliczenia lub zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Dopiero gdy wystąpią łącznie wszystkie powyższe elementy, powstaje w sensie prawnym podatek naliczony. Tu pozwolę sobie na istotną refleksję na marginesie: ekonomiczny cel tej instytucji prawnej jest ponoć bezsporny. Podatnik podatku od towarów i usług, który wykonuje czynności dające prawo do odliczenia, ma nie ponosić ekonomicznego ciężaru pośredniego opodatkowania w przypadku nabycia towarów i usług, które mają być wykorzystane do tych czynności. Niekiedy jest to nazywane ogólnikowo zasadą neutralności 5 tego podatku, co zdaniem autora, oddala nas od wyjaśnienia istoty problemu. Kierując się tym rozumowaniem podatek naliczony jest instytucją prawną, która stanowi prawną wycenę tej części pośredniego opodatkowania podatnika tego podatku, której ciężar ma być wyeliminowany. Eliminacja ta może mieć dwoisty charakter: 5 Zasada neutralności jest uwypuklona zwłaszcza w piśmiennictwie związanym zwłaszcza z interpretacją prawa UE dotyczącego podatku od wartości dodanej. Wykaz publikacji na ten temat jest na tyle obszerny, że przytoczenie go nie jest potrzebne, zwłaszcza że są to prace znane i często cytowane. pośredni poprzez zmniejszenie kwoty podatku należnego właśnie o kwotę podatku naliczonego, bezpośredni poprzez zwrot kwoty stanowiącej równowartość podatku naliczonego, dokonywanej przez organy podatkowe (zwrot różnicy podatku albo zwrot podatku naliczonego). Oznacza to jednak, że każdy podatnik jednak ponosi przynajmniej częściowo ciężar ekonomiczny pośredniego opodatkowania tym podatkiem. Trwałe obciążenie wystąpi w przypadku nabycia towarów i usług: które ex lege nie powodują powstania podatku naliczonego nawet w przypadku, gdy zaistniały wszystkie elementy konstrukcji podatku naliczonego6, których nabycie jest wadliwie udokumentowane, mimo że obiektywnie towary lub usługi będą wykorzystane do czynności dających prawo do odliczenia7, które mogą być i będą wykorzystane tylko częściowo do czynności dających prawo do odliczenia8, przez podatnika działającego pod wpływem błędu, który uważa, że nie będą one wykorzystane do czynności dających prawo do odliczenia. Czasowe poniesienie ciężaru ekonomicznego pośredniego opodatkowania wystąpi przede wszystkim w następujących przypadkach: a) między faktem poniesienia w sensie ekonomicznym wydatku na nabycie towarów i usług wykorzystywanych do czynności dających prawo do odliczenia, a momentem dokonania odliczenia lub zwrotu różnicy podatku (zwrotu podatku naliczonego) mija określony czas, b) podatnik świadomie lub nieświadomie nie wykorzystuje tej instytucji prawnej, mimo nabycia towa- 6 Dotyczy to zwłaszcza ustawowych zakazów odliczania w przypadkach określonych w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 7 Przypadki te wymienia przede wszystkim art. 88 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 8 Zob. art. 90 i 90a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 14 Materia³y szkoleniowe 2013

15 rów i usług wykorzystywanych do czynności dających prawo do odliczenia, a następnie dokonuje korekty podatku naliczonego w związku z: wycofaniem się z błędu co do podatkowego przeznaczenia danych towarów i usług, zmiany podatkowego przeznaczenia danych towarów i usług do czynności dających prawo do odliczenia. Dlatego też instytucja prawna podatku naliczonego może służyć co najwyżej do ograniczenia lub złagodzenia ciężaru pośredniego opodatkowania podatników tego podatku, który wykonują czynności dające prawo do odliczenia. 3. Oczywiście pełne omówienie wszystkich elementów konstrukcji podatku naliczonego przekracza ramy niniejszego artykułu. Autor szerzej przedstawia tylko problemy dotyczące strony podmiotowej tej instytucji. Nabycie towarów i usług przez podmiot będący podatnikiem tego podatku ma co najmniej trzy znaczenia: normatywne, funkcjonalne i rzeczywiste. Znaczenie normatywne tego pojęcia polega na tym, że podmiot będący nabywcą dlatego jest w chwili nabycia podatnikiem tego podatku, ponieważ został zarejestrowany jako podatnik na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. A tu wystarczy tylko zamiar wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu oraz złożenie zgłoszenia nic więcej 9. 9 Konstrukcja normatywnej podmiotowości w tym podatku jest wyjątkowo liberalna i tak samo kłopotliwa. Teoretycznie każdy może być podatnikiem tego podatku, bo każdy może mieć zamiar wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu, nawet gdy jej faktycznie nie wykona. Organ podatkowy, w którym dokonana jest rejestracja, ma oczywiście obowiązek sprawdzić, czy podatnik wykonał czynność, która go uczyni podatnikiem w sensie rzeczywistym, lecz jest nie zawsze możliwe, a w praktyce jest niezbyt częste. Głównym sposobem poinformowania organu o wykonaniu czynności przez podatnika jest wykazanie jej w deklaracji podatkowej, oczywiście przy założeniu, że podatnik ten ma obowiązek jej złożenia nawet wtedy, gdy nie wykona żadnej czynności. W znaczeniu funkcjonalnym pojęcie to oznacza, że podmiot nabywający towar lub usługę uważa, że jest podatnikiem, czyli wobec dostawców lub usługodawców występuje jako podatnik, nawet gdy nie jest zarejestrowany jako podatnik na podstawie przepisów. Oczywiście podmiot ten musi mieć podstawowe cechy, które wiążą się z posiadaniem tej podmiotowości: musi być osoba fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, która posiada obiektywną zdolność do nabycia jako podatnik towarów i usług w wyniku czynności opodatkowanych. W znaczeniu rzeczywistym nabycie przez podatnika oznacza, że podmiot ten biorąc pod uwagę późniejsze zdarzenia nabył towar (usługę) wykorzystywany do czynności dających prawo do odliczenia, nawet gdy w chwili nabycia nie był podatnikiem w znaczeniu normatywnym lub funkcjonalnym. Istotne jest tu tylko faktyczne wykorzystanie tych towarów i usług przez nabywcę, czyli podmiotowość prawnopodatkowa tego podmiotu nie z chwili nabycia, lecz w chwili wykorzystania tych towarów i usług. Jest tu bardzo wiele przykładów, które uzasadniają potrzebę tego właśnie rozumienia tego pojęcia: nabycie towaru; podmiot w chwili nabycia towaru, który mógłby być środkiem trwałym, otrzymał fakturę z podatkiem należnym, choć nie był w tamtej chwili podatnikiem jako nabywca w jakimkolwiek znaczeniu. Następnie ten towar wyłączył z majątku osobistego i zaliczył do środków trwałych, służących czynnościom dającym prawo do odliczenia. W tym przypadku podmiot ten, z dniem wykonania pierwszej czynności dającej prawo do odliczenia, dokonuje korekty podatku naliczonego, która przecież oznacza tu wykazanie podatku naliczonego w deklaracji z tytułu nabycia tych towarów. Autor opowiada się za drugim funkcjonalnym rozumieniem tego pojęcia, przy czym należy dodać, że do dziś nie istnieje na ten temat spójna doktryna sądowa czy też urzędowa, choć treść przepisów ustawy w pełni uzasadnia ten pogląd 10. Drugi warunek podmiotowy nabycie towarów i usług w związku z prowadzeniem przez tego podatnika działalności gospodarczej jest prostszy: podmiot, który nabywa dany towar lub usługę (nabycie jest zawsze zdarzeniem bardzo konkretnym), wiąże się z prowadzeniem lub zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu tego podatku 11. Oczywiście pojęcie działalności gospodarczej jest i będzie zaliczać się do pojęć otwartych, bo to, co jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika, w podstawowym stopniu zależy od jego inwencji i zamiarów. Zamiary te nie muszą się mieścić w jakichkolwiek ramach statystycznych czy technicznych: wystarczy, że podmiot miał zamiar prowadzić lub prowadził działalność o charakterze zarobkowym, która nie jest zakazana (na pewno nie jest działalnością gospodarczą pośrednictwo w obrocie narkotykami), lub których wykonywanie nie wiąże się z popełnieniem czynności zabronionych (handel wyrobami, których sprzedaż wymaga zezwolenia). W istocie wystarczy, aby podatnik nabywał towar i usługi, których nie wykorzysta jako konsument (niepodatnik), a jednocześnie miał on zamiar lub faktycznie wykonywał działalność zarobkową, która potencjalnie może podlegać opodatkowaniu tym podatkiem Szerzej na ten temat: Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (praca zbiorowa), Warszawa 2011, wyd. ISP (komentarz do art i źródła tam podane), str Zob. komentarz do art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Komentarz, str W prawie polskim istnieje dość trudna do przeprowadzenia granica między działalnością gospodarczą a działalnością wykonywaną osobiście w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (T.J. z 2010 Nr 51 poz. 307 ze zm.). Ta ostatnia działalność ma wszystkie cechy działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., choć podmiot wykonujący tę działalność może być podatnikiem w świetle ust. 3 tego artykułu, co powoduje, że nie powstaje u niego podatek naliczony. Materia³y szkoleniowe

16 Warunek trzeci zadeklarowanie zamiaru wykorzystania towaru lub usługi do czynności, które dają prawo do odliczenia lub zwrotu różnicy podatku albo podatku naliczonego ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia tej instytucji prawnej. Podatnik może prowadzić każdą niezakazaną działalność gospodarczą ten fakt jest istotny, lecz niewystarczający: podatnik musi również w związku z ta działalnością wykonywać czynności w rozumieniu tej ustawy, które dają mu prawo do odliczenia. Należy zastrzec, że nie każda czynność opodatkowana jest tożsama z tym pojęciem. Należy przez to bowiem rozumieć: 1) dostawę towarów i świadczenie usług, które są opodatkowane i powstaje podatek należny z tytułu tych czynności, 2) dostawę towarów i świadczenie usług, które nie podlegają opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia, które to czynności byłyby opodatkowane w rozumieniu pkt 1), gdyby były wykonane na terytorium kraju, jako miejscu świadczenia, 3) czynności, które nie podlegają opodatkowaniu, lecz przepis szczególny daje podatnikowi prawo do zwrotu podatku należnego z tego tytułu, 4) usługi finansowe, o których mowa w art. 86 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.13. Jest rzeczą bezsporną, że wszystkie inne czynności nawet gdy są opodatkowane, nie dają prawa do odliczenia nawet gdy podatnik wykorzystał je w związku z prowadzona działalnością gospodarczą. Tu należy wnieść określone zastrzeżenia: podatkiem naliczonym nie jest podatek, który podlega zwrotowi z tytułu zakupu towarów i usług w innych państwach: jest to zwrot podatku a nie zwrot różnicy podatku albo zwrot podatku naliczonego Szerzej na ten temat: Komentarz, str Zob. art. 89 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Zadeklarowany zamiar wykorzystania nabytych towarów i usług do tych czynności musi mieć charakter obiektywny i podatnik musi złożyć deklarację, w której wykaże z tego tytułu kwotę podatku naliczonego, prowadzić ewidencję tego podatku oraz posiadać dokumenty, które określają kwotę podatku należnego w tytułu dostawy (nabycia) albo zakupu (importu) usługi. Ten ostatni warunek ma oczywiście charakter przedmiotowy, lecz należy dostrzec jego stronę podmiotową: jeżeli zakup towaru lub usługi następuje w obrocie wewnątrzwspólnotowym, to w przypadku, gdy podmiot w chwili nabycia nie był podatnikiem z tego tytułu, czynność ta nie stała się ani wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ani importem usług, przez co późniejsza zmiana ich przeznaczenia i wykorzystanie do czynności dających prawo do odliczenia nie może zrodzić podatku naliczonego. Dlaczego? Bo nie powstał tu należny podatek od towarów i usług, a kwota podatku należnego z tytułu tych czynności w podatku od wartości dodanej innego państwa członkowskiego nie może stać się podatkiem naliczonym w rozumieniu tej ustawy: może podlegać zwrotowi w odrębnym tytule, lecz to zupełnie inny problem. Należy podkreślić, że zamiar wykorzystania nabytych towarów i usług do czynności dających prawo do odliczenia musi mieć charakter racjonalny: towary te (usługi) mogą być empirycznie wykorzystane do tych czynności, choć subiektywnie może to nawet nie nastąpić. Aby wyjaśnić ten problem najlepiej posłużyć się przykładem nabycia pojazdu do świadczenia usług transportowych w przypadku, gdy pojazd ten ze względu na jego cechy prawne lub faktyczne, nie może być dopuszczony do ruchu drogowego. Pojazd ten będzie jednak towarem, którego nabycie spowoduje powstanie podatku naliczonego gdy podatnik dokona zmian w tym pojeździe umożliwiających dopuszczenie go do ruchu drogowego, mimo że zrezygnuje on ze świadczenia tych usług ze względu na zmiany w sytuacji ekonomicznej np. brak popytu na te usługi. Kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia tej kwestii ma pojęcie wykorzystania do tych czynności. Jest to oczywiście słowo wieloznaczne, bo wykorzystanie może mieć zarówno charakter bezpośredni (towar jest wykorzystywany do czynności w ten sposób, że jest przedmiotem dostawy w nieprzetworzonym stanie), jak i pośredni (materiały biurowe są wykorzystywane do pracy sekretariatu zarządu, który kieruje pracami spółki wykonującej czynności dające prawo do odliczenia). Ustawa nie ogranicza tego pojęcia wyłącznie do pierwszego przypadku: wykorzystanie towaru (usługi) może mieć nawet dość odległy związek z tymi czynnościami pod warunkiem jednak, że mieści się w zakresie przedmiotowym lub podmiotowym działalności gospodarczej. Na koniec należy poruszyć kwestię obowiązku uwzględnienia kwoty podatku naliczonego przez organ wydający decyzję określającą zobowiązanie podatkowe, różnicę podatku, zwrot różnicy lub zwrot podatku naliczonego. Obowiązek ten wynika wprost z treści art. 99 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Określenie tych kwot przez właściwe organy w prawidłowej wysokości wymaga określenia kwoty podatku naliczonego, co jest łatwiejsze przede wszystkim z tego powodu, że postępowanie jest prowadzone ex post, czyli należy określić w tym postępowaniu faktyczne wykorzystanie towarów (usług) do czynności dających prawo do odliczenia; zamiary podatnika mają tu istotne znaczenie tylko w przypadku, gdy miały racjonalny charakter, lecz nie z przyczyn obiektywnych wykorzystanie to nie wystąpiło. 3. Czy będzie odliczenie od samochodów nieosobowych o ładowności do 500 kg? Rząd okazał się wyjątkowo skuteczny: decyzja wykonawcza Rady, 16 Materia³y szkoleniowe 2013

17 która zezwala na wprowadzenie zakazów odliczeń związanych z nabywaniem (leasingiem, najmem, itp.) niektórych samochodów, różni się diametralnie od projektu tej decyzji z dnia 7 czerwca 2010 r. Treść projektu pozwalała patrzeć z nadzieją na koniec sporu o zwrot nadpłat z tytułu sprzeczności zakazów odliczeń wprowadzonych w latach 2004 i 2005, związanych z samochodami osobowymi: pierwotnie decyzja miała zezwalać na wprowadzenie tego zakazu do wszelkich pojazdów osobowych i nieosobowych przeznaczonych dla przewozu do 9 osób (o masie do 3,5 tony i ładowności powyżej 500 kg), czyli sankcjonowała pogląd, że dziś tego zakazu w prawie polskim nie ma. To, co zostało ostatecznie uchwalone, potwierdza jednak kontrowersyjny pogląd resortu finansów: Polska stosuje ograniczenia odliczenia podatku VAT na samochody osobowe (tak w oryginale), a uzyskuje zgodę tylko na wprowadzenie zakazu odliczenia dotyczącego czegoś, co nie jest formalnie samochodem osobowym, ale służy do przewozu osób m.in. pod warunkiem, że ma ładowność powyżej 500 kg. Punkt dla rządu, bo jest skuteczny. Na pewno tekst tej decyzji będzie istotnym argumentem za ostatecznym rozstrzygnięciem sporów sądowych na korzyść stanowiska resortu z dnia 13 lutego 2009 r. Niezależnie od tego, jak oryginalnie wyrażone są tu poglądy (np. zmartwychwstanie niektórych przepisów uchylonej z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.), sprawa jest ciągle otwarta i decydujące znaczenie może tu mieć uchwała NSA, która ma zapaść w tym przedmiocie. Będzie ona mieć znaczenie również dla praktycznego zastosowania powyższej decyzji wykonawczej Rady, bowiem wyrażony w niej pogląd, że Polska stosuje ograniczenia ( ) do samochodów osobowych może okazać się nieaktualny. Jak dotąd uchwały NSA nie były najmocniejszą stroną naszej judykatury, a wyrażane w nich poglądy budziły często wiele zastrzeżeń natury prawnej. Najlepszym tego przykładem jest tegoroczna, dość kontrowersyjna uchwała w sprawie pakietów medycznych, która będzie prawdopodobnie zmieniana, bo akceptacja poglądu o potencjalnym charakterze przychodów niewiele ma wspólnego z podatkiem dochodowym. Również uchwały na temat podatku od towarów i usług są często raczej dyskusyjne. Tu przykładem koronnym jest wyrażony w jednej z nich przed pięcioma laty pogląd, że jakoby ustawa z dnia 11 marca 2004 r. stanowiła kontynuację prawną ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. 15, podczas gdy Sejm wyraził w tej sprawie pogląd wręcz przeciwny odrzucając przepis, który wprowadzałby tę zasadę. Zresztą między odrębnymi ustawami, które regulują określony podatek, co do zasady nie ma jakiekolwiek generalnej kontynuacji, bo na czym miałaby ona polegać? Jest to pogląd absurdalny, bo jeśli podatnik jest jednocześnie podatnikiem dwóch podatków, to dlaczego miałby ponosić ciężar tylko jednego z nich? Uchylenie ustawy uchyla również podatek, który przechodzi do historii. Raz na zawsze, chyba że ustawa wprost stanowi inaczej, że podatnikiem się jest mimo uchylenia ustawy i jest to dziedziczny obowiązek. Dlatego też wydając uchwałę w sprawie określenia skutków wyroku ETS z dnia 23 grudnia 2008 r., sąd nie może popełniać błędu, a przede wszystkim nie przejmować roli ustawodawcy, wymyślać stan prawny na podstawie przepisów, których nie da się już zinterpretować. To nie jego rola. Broniąc swojego poglądu dotyczącego interpretacji skutku powyższego wyroku ETS, co jak widzimy miało wpływ na ostateczny kształt tej decyzji, zdarzyło się coś, co nie powinno mieć miejsca. Otóż uzyskano zgodę na wprowadzenie zakazu odliczania 15 Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U nr 11 poz. 50) dla samochodów nieosobowych o ładowności powyżej 500 kg (masa do 3,5 tony) przeznaczonych do przewozu do 9 osób, oraz zapewniono Radę, że Polska stosuje ten zakaz do samochodów osobowych. Tu przez przypadek (?) wyszło, że samochody nieosobowe o ładowności do 500 kg nie są i nie mogą być objęte tym zakazem. Wynika to wprost z treści decyzji, bo ów nowy zakaz ma być stosowany do samochodów luksusowych (tak w oryginale), przy czym wybrano kryterium tego luksusu raczej dość zabawne. Co to znaczy? Że pojazdy te nie mogą być objęte zakazem odliczania, czyli dano, być może nieświadomie, sygnał, co należy produkować, aby podatek od towarów i usług był odliczony. Jeżeli nie chcemy przeżywać kilku lat sporów na tym tle, to treść decyzji raczej powinna być zmieniona. 4. Konieczność korekty odliczenia z tytułu zakupu udziału w nieruchomości skutek jednej z ostatnich uchwał NSA. W dniu 24 października 2011 r. 16, NSA podjął uchwałę, że zbycie udziału w użytkowaniu wieczystym lub w nieruchomościach jest dostawą towaru a nie usługą. W sumie przynajmniej dotychczas tak sądziła większość podatników, przez co ta sama większość przyjęła treść tej uchwały z ulgą: nie będzie powtórki z uchwały leasingowej, która przekreśliła kilkanaście lat praktyki większości (wszystkich?) podatników, stawiając tysiące podatników w stan zaległości podatkowej. Warto jednak przypomnieć, że niewielka część podatników, czytająca na co dzień żółte gazety podatkowe (zwane popularnie chińszczyzną ) uwierzyła w uczone wywody znawców prawa europejskiego, którzy twierdzili, że wykładnia prowspólnotowa uzasadnia traktowanie zbycia udziału w nieruchomości jako usługi, co przecież oznaczało, że trzeba było 16 I FPS 2/11 Materia³y szkoleniowe

18 obciążać te czynności stawką 22% (a dziś 23%). Z reguły to były duże kwoty, bo to transakcje często na wiele milionów. Czy nabywcy tych usług muszą dziś korygować odliczenie i płacić odsetki? Znając sposób interpretowania uchwał NSA raczej tak. Trzeba. Bo uchwały potwierdzają to, co jest (i było), a nie tworzą nowego prawa. Może jednak nie warto czytać chińszczyzny, bo potem trzeba korygować skutki praktycznego zastosowania wykładni prowspólnotowej. 5. Czy roczna korekta podatku naliczonego obejmuje również modernizację budynków, budowli i innych środków trwałych o wartości powyżej 15 tys. zł? Niniejszym rozpoczynam cykl artykułów dotyczących rachunku proporcji oraz obowiązkowych korekt podatku naliczonego. Powód jest oczywisty 25 lutego składamy deklarację VAT-7, w której musimy uwzględnić te korekty. Dziś o problemie szczególnie spornym: czy art. 91 ust 2, ust. 7 i 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ma zastosowanie do modernizacji środków trwałych podlegających amortyzacji, czyli do zwiększenia ich wartości początkowej? Bezspornie korekcie tej podlega podatek naliczony, który jednocześnie spełnia następujące cechy: powstał po dniu 30 kwietnia 2004 r., związany jest z nabyciem lub wytworzeniem towaru zaliczonego przez podatnika do środków trwałych, wartość początkowa tego środka jest większa niż 15 tys. zł. Analiza gramatyczna przepisu w pełni uzasadnia pogląd, że podatek naliczony związany z modernizacją (ulepszeniem) tych środków nie jest objęty obowiązkiem tej korekty. Pogląd ten potwierdza w pełni wykładnia celowościowa tych przepisów, gdyż podatnik nie byłby obiektywnie w stanie wykonać tego obowiązku: każda modernizacja zwiększająca wartość środka trwałego z tej grupy powinna być odrębnie przedmiotem korekty wynikającej z ust 2 i ust 7 i 7a tego artykułu w ciągu 10 lat (nieruchomości) albo 5 lat (ruchomości) od roku, w którym zwiększono wartość środka trwałego. Obrazowo mówiąc modernizacja dokonana w 5 roku użytkowania środka trwałego nabytego np. w 2005 r., czyli w 2010 r. powinna być korygowana aż do 2015 r., czyli w styczniu 2016 r. W przypadku nieruchomości okresy te byłyby dwukrotnie dłuższe. Można tu postawić trzy różniące się wnioski, co do korekty podatku naliczonego związanego z tymi zdarzeniami: 1. podatek naliczony związany z tymi nakładami podlega korekcie jednorazowej zgodnie z art. 91 ust 1 (czyli po roku, w którym zwiększono wartość środka trwałego), 2. jeżeli wartość nakładów przekracza 15 tys. zł, to dokonuje się jej zgodnie z ust 2,nie jest on objęty korektą określoną w ust 7 i 7a tego artykułu, bo zmiana przeznaczenia może dotyczyć wyłącznie towaru, a nie nakładów modernizujących na ten towar; co najwyżej może tu mieć zastosowanie art. 91 ust 7d tej ustawy, choć nie wynika to wprost z jego treści. 6. Roczna korekta podatku naliczonego czy nieruchomości oddane do użytkowania przed dniem 1 maja 2004 r. podlegają korekcie na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.? Jest to pytanie podstawowe, a praktyka udziela na ten temat co najmniej dwóch sprzecznych odpowiedzi: pierwsza: ustawa określa warunki prawne stosowania korekty, które nie mogą mieć mocy wstecznej, czyli obejmować nawet pośrednio okresu przed jej wejściem w życie, czyli pierwsze zasiedlenie musi nastąpić pod rządami tej ustawy, druga: pojęcie pierwszego zasiedlenia odnosi się do zjawiska obiektywnego (pierwsza sprzedaż lub wynajem po wybudowaniu), a ustawa może powołać się na zdarzenia rodzące skutki prawnopodatkowe, które miały miejsce w przeszłości, zwłaszcza gdy skutek ten jest korzystny dla podatnika, bo oznacza zwolnienie z podatku. Przyjmując pierwszy z powyższych poglądów wszystkie budynki i budowle, które były wybudowane przed dniem 1 maja 2004 r., są w chwili dostawy opodatkowane, chyba że dopiero po tej dacie były przedmiotem pierwszego zasiedlenia w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, czyli mówiąc po ludzku choć raz zostały wynajęte (nawet na jeden dzień wyjątkowy nonsens) albo choć raz zbyte w wyniku dostawy. Gdy dokonano w nich większych modernizacji (co najmniej 30% wartości początkowej) oczywiście po dacie, to zdarzenie to jest traktowane na równi z pierwszym zasiedleniem, czyli zbycie zmodernizowanej nieruchomości w ciągu dwóch lat od tej modernizacji jest opodatkowane. Przyjmując natomiast drugą definicję należy badać, czy w bliższej lub dalszej przeszłości budynek lub budowla były podmiotem owego pierwszego zasiedlenia. Jeśli tak, to wszystkie tak zasiedlone nieruchomości od dnia 1 maja 2004 r. są zwolnione od podatku, chyba że są wciąż używane przez podmiot, który je wybudował, wówczas ich zbycie jest opodatkowane. Jak widać skutek podatkowy obu doktryn jest różny. Która jest prawdziwa? Sądzę, że obie, a podatnik powinien konsekwentnie opowiedzieć się i stosować jedną z nich. Prawdopodobnie ostatecznie zwycięży druga: wskazują na to interpretacje urzędowe, choć prezentowane tam poglądy nie są zbyt klarowne. Co to jednak oznacza dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w tytule niniejszego artykułu? Tylko tyle, że korekta dokonana zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy dotyczy tylko nieruchomości oddanych do użytkowania po dniu 1 maja 2004 r. gdyż 18 Materia³y szkoleniowe 2013

19 zostały nabyte z podatkiem należnym od tej dostawy w rozumieniu tej ustawy. A ten przypadek wystąpi tylko wówczas, gdy dostawa ta nastąpi przed pierwszym zasiedleniem w ciągu dwóch lat od tego zdarzenia lub po zakończonej modernizacji, której wartość przekroczyła 30% wartości początkowej. 7. Podatek naliczony czy dostawa towarów i świadczenie usług dokumentowane fakturą VAT-netto daje prawo do odliczenia? Rzecz dotyczy czynności wykonywanych na terytorium kraju przez podatników podatku od towarów i usług, z tytułu to których czynności obowiązek podatkowych ciąży na nabywcy (usługodawcy), będącym również podatnikiem tego podatku. Schemat tych przypadków przedstawia się następująco: miejscem świadczenia czynności jest terytorium RP, podmiot wykonujący tę czynność jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nabywcą towarów lub usługobiorcą jest również podmiot będący podatnikiem tego podatku, obowiązek podatkowy z tytułu tej czynności nie ciąży zgodnie z zasadą ogólną na jej wykonawcy, lecz na nabywcy (usługobiorcy). W ustawie o podatku od towarów i usług problem ten jest uregulowany w art. 17 ust. 1 pkt 4-8. Jeżeli czynność ta jest opodatkowana, rodząc podatek należny wynikający ze stawek 0%, 5%, 8% i 23%, to podmiot, który wykonał czynność opodatkowaną, określony w art. 86 ust. 1 tej ustawy, czyli czynność dającą prawo do odliczenia. Jest to przecież niezależne od tego, czy obowiązek podatkowy z tego tytułu ciąży na dostawcy (usługodawcy), czy nabywcy (usługobiorcy). To prawdziwym podatnikiem z tytułu tej czynności jest oczywiście nabywca, a obroty z tytułu tych czynności podatnik wykazuje w poz. 41 działu C deklaracji VAT-7, które należy traktować jako czynność dającą prawo do odliczenia. Należy również przypomnieć, że w rachunku proporcji są to obroty wykazywane zarówno w liczniku, jak i w mianowniku. 8. Czym jest podatek naliczony w przypadku, gdy podatnikiem z tytułu dostawy towarów na terytorium kraju jest nabywca? Pytanie tylko pozorne wydaje się banalne. Obecnie teoretycznie każdy podatnik podatku od towarów i usług mający miejsce siedziby na terytorium kraju może być podatnikiem w związku z nabyciem towarów. Przypadek ten ma miejsce gdy dostawca: jest podatnikiem posiadającym na terytorium kraju wyłącznie rejestrację, posiada na terytorium kraju stałe miejsce prowadzenia działalności, które jednak nie uczestniczy w tej dostawie. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy, który w związku z tym musi wykazać w fakturze wewnętrznej, w ewidencji oraz w deklaracji podatek należny będący jednocześnie podatkiem naliczonym, gdy zakupiony towar ma być wykorzystany do czynności dających prawo do odliczenia. Rodzi się pytanie, czy przesłanką powstania podatku naliczonego jest sam fakt powstania podatku należnego, który jest wykazywany w deklaracji, czy fakt wystawienia faktury wewnętrznej? Inaczej mówiąc, aby powstał podatek naliczony w tym przypadku musi być: prowadzony rejestr zakupu, w którym będzie wykazana ta kwota, do dnia złożenia deklaracji musi być realnie wystawiona faktura wewnętrzna określająca jednocześnie kwotę podatku należnego i naliczonego, akt woli podatnika w postaci złożenia deklaracji, w której wykazany zostanie podatek naliczony w związku z tą czynnością. Poglądy praktyki na ten temat są bardzo podzielone i często skrajne: prezentowany jest nawet pogląd, że podatek naliczony powstaje tu wyłącznie poprzez wypełnienie działu D deklaracji, w której wystarczy przepisać z pola 42 działu C kwotę podatku należnego. I już: ponoć żadnych innych przesłanek dokumentujących czy dowodowych nie trzeba spełniać. Sądzę, że jest to pogląd skrajny: wykazując w deklaracji podatek naliczony podatnik musi posiadać nie tylko te dowody, na które wskazuje ustawa, lecz również prowadzić ewidencję podatku naliczonego (rejestr zakupu). Wynika to wprost z treści art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług. 9. Kiedy powstaje ujemny podatek naliczony? Ujemny podatek naliczony jest pojęciem prawnym, określanym na podstawie ewidencji oraz występujących w deklaracji podatkowej VAT-7 (VAT-7k albo VAT-7D). Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym podatnik otrzyma: 1. wyłącznie faktury korygujące in minus faktury VAT, które w poprzednich okresach tworzyły podatek naliczony, 2. faktury korygujące, o których mowa w pkt 1, w kwocie wyższej niż wynikający z innych dokumentów dodatni podatek naliczony, 3. decyzje organu podatkowego określające podatek należny z tytułu importu towarów w kwocie niższej niż wynikający z dokumentu celnego, gdy brak jest w danym okresie innych dokumentów określających dodatni podatek naliczony, 4. dokumenty lub zaistnieją zdarzenia nakazujące wystawienie wewnętrznej faktury korygującej in minus na kwotę większą niż bieżący dodatni podatek naliczony, podatnik ma obowiązek wykazania ujemnego podatku naliczonego. Należy zadać pytanie o okres podatkowy, w którym podatnik ma obowiązek wykazać w deklaracji tę kwotę: czy jest to wyłącznie miesiąc Materia³y szkoleniowe

20 (kwartał). w którym otrzymał dokumenty wymienione w pkt 1-4?. Czy też może, analogicznie jak w przypadku dodatniego podatku naliczonego, wybrać jeden z trzech występujących po sobie okresów rozliczeniowych? Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. nie daje wprost odpowiedzi na to pytanie. Opowiadam się za poglądem, że podatnik może korzystać z tego uprawnienia, choć w praktyce dominuje pogląd, że wykazanie ujemnego podatku naliczonego jest obowiązkiem już w pierwszym okresie rozliczeniowym, w którym on wystąpił. Problem w moim przekonaniu polega nie na porozumieniu: ujemny podatek naliczony zmniejsza dodatni podatek należny najbliższego okresu rozliczeniowego, czyli jest niejako automatycznie wykazywany w następnym okresie rozliczeniowym. 10. Brak zasadnej współmierności podatku naliczonego z podatkiem należnym. Moment, w którym podatnik podatku od towarów i usług ma zgodnie z prawem możliwość zadeklarowania podatku naliczonego, może być określony przez ustawodawcę na podstawie trzech różniących się zasad: 1) zasady współmierności, nakazującej zadeklarowanie podatku naliczonego wyłącznie w okresie, w którym: zostanie wykonana czynność dająca prawo do odliczenia, do której był wykorzystany towar lub usługa nabyta przez podatnika, lub powstanie podatek należny z tytułu czynności określonej w pkt a), 2) zasady zamiaru wykorzystania, nakazującej zadeklarowanie podatku naliczonego w momencie powstania podatku należnego z tytułu nabycia towarów i usług, które podatnik zamierza wykorzystać do czynności dających prawo do odliczenia, 3) zasady ujawnienia nabytego towaru lub usługi w majątku podatnika, a zwłaszcza z chwilą: oddanie do użytkowania środka trwałego, lub przyjęcia do magazynu towaru handlowego lub wyrobu gotowego (oczywiście, jeżeli mają one być wykorzystane do czynności dających prawo do odliczenia). Prawo polskie najbliższe jest drugiej z powyższych zasad; zadeklarowanie podatku naliczonego może nastąpić w okresie podatkowym, w którym powstał podatek należny z tytułu czynności w związku z którą nastąpiło nabycie towaru lub usługi, oczywiście, jeżeli podatnik ma zamiar wykorzystać je do czynności dających prawo do doliczenia. Muszą jednak być jeszcze spełnione dodatkowe przesłanki faktyczne oraz dokumentacyjne. Jest to również co do zasady zgodne ze wzorem, który wynika z Dyrektywy 112, choć można doszukać się pewnych różnic między treścią art ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Nasz ustawodawca wyraźnie rozróżnia również przypadek, gdy: podatek należny z tytułu czynności, na podstawie której następuje nabycie towarów lub usługi, powstał u dostawcy towarów lub usługi, podatek należny z tytułu tej czynności powstał u podatnika. W przypadku pierwszym zadeklarowanie podatku naliczonego jest uwarunkowane nie tylko wykonaniem tych czynności oraz powstania podatku należnego, lecz przede wszystkim: fizycznym otrzymaniem towaru lub wykonaniem usługi, fizycznym otrzymaniem dokumentu (faktury, faktury korygującej), które określają podatek należny. Natomiast w przypadku drugim warunkiem powstania podatku naliczonego jest wyłącznie wykazanie w deklaracji przez podatnika podatku należnego z tytułu tych czynności. Wystawianie faktury wewnętrznej nie jest tu warunkiem koniecznym, choć na podatniku ciąży obowiązek jej wystawienia. Import towarów jest natomiast bliższy przypadkowi pierwszemu: mimo że podatek należny powstaje tu u nabywcy, to warunkiem powstania podatku naliczonego jest otrzymanie dokumentu celnego lub komunikatu o jego wystawieniu. We wszystkich jednak przypadkach podatnik musi prowadzić ewidencję podatku naliczonego, w którym jest wykazana kwota tego podatku oraz posiadać określone dokumenty. Dopiero na tej podstawie jest składana deklaracja. 11. Błędy w uchwale NSA dotyczącej art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, które wykonują czynności bezwzględnie niepodlegające opodatkowaniu, występują na niespotykaną skalę o zwroty podatków na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Straty budżetowe z tego tytułu ostrożnie licząc (zawsze liczę bardzo ostrożnie), wyniosą w przyszłych dwóch latach następnych nawet 11 mld złotych. Podstawą tych żądań jest uchwała NSA z dnia 24 października 2011 r. 17 na temat art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Pogląd w niej wyrażony jest bardzo prosty: w rachunku proporcji nie uwzględnia się (w mianowniku) wartości czynności bezwzględnie niepodlegających opodatkowaniu. Niby prawda, ale właśnie takie niby prawdy wynikają bardzo często z orzecznictwa sądów administracyjnych. Oczywiście, że podatnik obliczając proporcje bierze pod uwagę wartość ogółu czynności: użytego zarówno w dyrektywie, jak i w art. 90 tej ustawy pojęcia obrót nie można rozumieć w sposób wąski, utożsamiając je wyłącznie z treścią art. 29 tej ustawy. W liczniku jest obrót z ty- 17 I FPS 9/10 20 Materia³y szkoleniowe 2013

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG od 01 lipca 2011 Dostosowanie niektórych przepisów ustawy VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Reakcja Ministra Finansów na wyrok ETS o odliczeniach VAT od paliwa do samochodów

Reakcja Ministra Finansów na wyrok ETS o odliczeniach VAT od paliwa do samochodów Niespełna dwa miesiące po tym wyroku, minister finansów w interpretacji ogólnej wskazał, jak w praktyce z tej możliwości mogą skorzystać wszyscy podatnicy VAT. Niespełna dwa miesiące po wyroku ETS dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia:

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: VAT W INSTYTUCJACH KULTURY AKTUALNE PROBLEMY I ZMIANY 2015-2016 Data: 29 stycznia 2016, 10:00-15:00 Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania W jaki sposób ustalić miejsce świadczenia usług, jak postąpić z rozliczeniami w podatku VAT, gdy nabywca korzysta z samochodu np. przez 7 tygodni (przekracza ustawowy termin 30 dni)? Spółka GAMMA prowadzi

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-266/15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Korekty krajowe obniżające obroty - kwoty podatku należnego powinny być ujmowane w okresie określonym zgodnie

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Studium VAT, czyli kompleksowo o zasadach i mechanizmach opodatkowania transakcji VAT w Polsce i w obrocie międzynarodowym

Studium VAT, czyli kompleksowo o zasadach i mechanizmach opodatkowania transakcji VAT w Polsce i w obrocie międzynarodowym Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Studium VAT, czyli kompleksowo o zasadach i mechanizmach opodatkowania transakcji VAT w Polsce i w obrocie międzynarodowym Szkolenie 4-dniowe:

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień

KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień Kurs 4-dniowy: 1 dzień 21.10, 2 dzień 22.10, 3 dzień 25.11, 4 dzień 26.11 Szkolenie 4-dniowe organizowane

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 392814 Temat: VI Forum Rachunkowości i Podatków. Roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2011 ISBN

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2011 ISBN Projekt okładki: kwadrans.com Teksty orzeczeń ETS dostępne są nieodpłatnie na stronie internetowej Trybunału: www.curia.europa.eu, a wersje ostateczne orzeczeń są publikowane w Zbiorze Orzeczeń Trybunału

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

1. Stosowanie przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia - omówienie praktyki stosowania przepisów.

1. Stosowanie przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia - omówienie praktyki stosowania przepisów. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 458316 Temat: Kompendium podatku VAT - Omówienie problematyki oraz projektowanych zmian na 2016 rok wynikających z projektu PIS z 15.09.2015 7-8 Kwiecień

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R 1. NOWE ZASADY OPODATKOWANIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, ELEKTRONICZNYCH I NADAWCZYCH ŚWIADCZONYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym.

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L nr 44/11 z dnia 20 lutego 2008 r., opublikowana została dyrektywa

Bardziej szczegółowo

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. Dorota Pokrop i Roman Namysłowski, Ernst & Young Świadczenia nieodpłatne Świadczenia nieodpłatne - towary Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem

VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem Zapraszamy na szkolenie: VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem 18-19 października 2016 r. Adresaci: Skarbnicy

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE UNIWERSALNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWEJ CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. DO 1 STYCZNIA 2017 R. W ZWIAZKU

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. RODZAJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMIN... 29 1. Jednostki organizacyjne gmin... 29 2. Jednostki budżetowe gmin... 32

Spis treści. III. RODZAJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMIN... 29 1. Jednostki organizacyjne gmin... 29 2. Jednostki budżetowe gmin... 32 Wstęp... 19 III. ETAPY CENTRALIZACJI VAT W GMINACH............... 13 1. Uchwała NSA z 24.06.2013 r.... 13 2. Rozprawa przed Trybunałem Europejskim 5.05.2015 r... 17 3. Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału

Bardziej szczegółowo

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona.

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. PUSTE FAKTURY Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 757017 Temat: odw-kompendium podatku VAT - Podatek VAT a JPK, Fakturowanie, odliczenia i zwrot nadwyżki podatku naliczonego 24-30 Sierpień Częstochowa, Hotel

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 462116 Temat: VAT w aktualnym stanie prawnym oraz przewidywane kierunki zmian przepisów na 2016 rok. 19 Kwiecień Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników.

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845213 Temat: Podatek od towarów i usług - nowelizacja ustawy wchodząca w życie od 1 października 2013r. oraz od 1 stycznia 2014 r. 16 Grudzień Olsztyn, Centrum

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w praktyce

Faktury VAT w praktyce Faktury VAT w praktyce Informacje ogólne Miejscowość: Katowice Termin: 2017-03-31 Cena: 490 PLN + 23% VAT Czas trwania: 1 dzień Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Prowadzący Ekspert

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

29.01.2009 / Bartosz Stradomski / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków

29.01.2009 / Bartosz Stradomski / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków 29.01.2009 / Bartosz Stradomski / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków Regulacje ustawy VAT ograniczające możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu są niezgodne z prawem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług transportu osób i towarów na terenie kraju, transportu wewnątrzwspólnotowego, a

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE Art Art. 5a Art

Spis treści. ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE Art Art. 5a Art PRZEDMOWA... 13 WYKAZ SKRÓTÓW... 15 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług... 17 Dział I. Przepisy ogólne... 19 Art. 1....21 Art. 2....56 Art. 2a....66 Art. 3....66 Art. 4....67 Dział

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r.

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. PODATKI NR 10 INDEKS 36990X ISBN 9788374403702 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. Kiedy kupujący będzie rozliczał

Bardziej szczegółowo

VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy. Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy

VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy. Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy Odsetki za zwłokę Podstawowa stawka odsetek podatkowych Art. 56. Ordynacji podatkowej 1. Stawka odsetek za

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 405116 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 31 Maj Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś, Hotel SPA dr

Bardziej szczegółowo

Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów?

Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów? Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów? W wyroku z dnia 22 grudnia 2008 roku ETS orzekł, że obowiązujące w Polsce ograniczenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2011.07.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 728913 Temat: Nowelizacja ustawy VAT - 2014 - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 1.01.2014 roku oraz projektowane zmiany przepisów od 1.10.2013 (uchwalone

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA RAMOWA dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług przez podatników świadczących usługi oraz nabywających usługi będące importem usług (wersja skrócona) Opracował

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 20712 Temat: Vademecum VAT - warsztaty praktyczne 10-30 Maj Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 20712 Koszt szkolenia: 1580.00 + 23% VAT Program Celem

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT dla początkujących

Podatek VAT dla początkujących Terminy szkolenia Podatek VAT dla początkujących Opis Omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od 1 stycznia 2013r., 1 kwietnia 2013r. oraz 1 stycznia 2014r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Podzielona Płatność i inne zmiany w podatku VAT oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT

Podzielona Płatność i inne zmiany w podatku VAT oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Podzielona Płatność i inne zmiany w podatku VAT oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT W trakcie szkolenie przekażemy Państwu wiedzę

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11 Wstęp........................................ 9 Definicje i skróty................................. 11 Rozdział I. Aspekty cywilnoprawne............................. 13 1. Pojęcie i zakres umowy komisu.....................

Bardziej szczegółowo

Ekspert VAT kurs autorski Jerzego Martini

Ekspert VAT kurs autorski Jerzego Martini Portal TaxFin.pl i Kancelaria Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. zapraszają na Ekspert VAT kurs autorski Jerzego Martini 40 h lekcyjnych 30 października 18 grudnia 2012 r., Warszawa Partnerzy: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 939 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 939 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 939 USTAWA z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT-7 1.4. Deklaracja VAT-7K 1.5.

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... O autorach... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Jednostka samorządu terytorialnego podatnikiem VAT... 1 1. Definicja podatnika VAT... 1 2. Definicja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Zmiany od 1 stycznia 2013 Zmiany od 1 stycznia 2014 pi rkzoyrgzoytsutaj 2 HARMONOGRAM ZMIAN W VAT Harmonogram zmian w VAT W trakcie prac r ządowych i sejmowych nad zmianami

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Podatek VAT. - bieżące zmiany w praktyce. 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań. Partnerzy: www.taxfin.

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Podatek VAT. - bieżące zmiany w praktyce. 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań. Partnerzy: www.taxfin. Warsztaty portalu TaxFin.pl Podatek VAT - bieżące zmiany w praktyce 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań Partnerzy: Prowadzący: Maciej Guzek, doradca podatkowy, menadżer TPA Horwath W 2001 roku Maciej

Bardziej szczegółowo