Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008"

Transkrypt

1 W tym roku mija 20 lat od momentu powstania firmy SYSTHERM. Zarejestrowana przez trzech pracowników Politechniki Poznańskiej jako spółka z ograniczoną działalnością miała w założeniu być jednostką projektową w zakresie budownictwa, ogrzewnictwa i klimatyzacji. Po kilku latach naturalną koleją rzeczy było spolaryzowanie kierunków działania i wyniku tego w 1996 roku dokonano podziału firmy na dwa niezależne, nie powiązane ze sobą w żaden sposób podmioty gospodarcze SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja oraz SYSTHERM INFO. 20 lat działalności firmy zawsze budzi szacunek. Jeżeli prawie przez cały ten czas firma zajmuje się głównie jednym tematem, a w naszym przypadku tworzeniem szeroko rozumianego oprogramowania GIS, to z naszego punktu widzenia jest to dodatkowy powód do dumy. W tym czasie nasza działalność została wielokrotnie nagrodzona prestiżowymi nagrodami, listami gratulacyjnymi Głównego Geodety Kraju, firma uzyskała międzynarodowy znak jakości ISO Dla uczczenia tej ważnej dla nas rocznicy postanowiliśmy zorganizować dwudniowe spotkanie i zaprosić Państwa na krótkie seminarium mające zaprezentować nasz dotychczasowy dorobek i plany na przyszłość. Chcielibyśmy przedstawić w którym miejscu jesteśmy w chwili obecnej, a w którym chcielibyśmy być za rok czy za dwa lata. A zapewnić możemy ze swojej strony, że nasze plany będą dla Państwa interesujące. Zaproszeni tutaj Państwo jesteście ważnym dla nas Partnerem w dyskusjach merytorycznych, jesteście osobami, z których doświadczeń często korzystamy i które niejednokrotnie mają duży wpływ na kształt oferowanych przez nas produktów. Jestem przekonany, że oprócz wysłuchania interesujących wystąpień będzie to okazja do wymiany doświadczeń i wysłuchania Państwa opinii. Zbigniew Figas Prezes Systherm Info Sp. z o.o. Strona 1

2 AGENDA Środa Rejestracja uczestników Kolacja Zapraszamy do Piekiełka Czwartek lecie firmy Systherm Info Zbigniew Figas, Systherm Info System GEO-INFO wczoraj, dziś, jutro - Aleksander Danielski, Systherm Info Nowe usługi dla użytkowników Systemu GEO-INFO V Jacek Plewa, Systherm Info Przerwa kawowa Integracja i udostępnianie danych przestrzennych w jednostce samorządowej Marcin Bajorski, Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych GEO-INFO V i.net internetowa przeglądarka danych geodezyjnych Marcin Skolasa, Systherm Info Metadane w polskiej infrastrukturze danych przestrzennych standardy, wytyczne, narzędzia (Dyrektywa INSPIRE) - Maciej Rossa, Państwowy Instytut Geologiczny Obiad Błędy w dokumentowaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i możliwość ich naprawienia Jacek Prentkowski, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego GEJRA Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji w samorządach oraz do budowy lokalnej i regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Wojciech Matela, INFOGIS Przerwa kawowa Prezentacja firmy OCE, Marek Michalak Prezentacja firmy IMPEXGEO, Dariusz Stepnowski 20:00 Uroczysta kolacja Piątek System GEO-INFO w dydaktyce Katedry Geodezji Szczegółowej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie prof. Władysław Dąbrowski Opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z EFRR Wojciech Matela, INFOGIS Elektroniczne usługi publiczne administracji geodezyjnej udostępnienie i aktualizacja danych pzgik studium przypadku: współpraca w ramach projektu budowy systemu informacji przestrzennej administracji samorządowej, inaczej lokalnego systemu informacji o terenie Jacek Frąckowiak, PRO-INFO Przerwa kawowa Podsumowanie konferencji panel dyskusyjny Obiad Strona 2

3 System Informacji Przestrzennej GEO-INFO Wczoraj, dziś i jutro. Aleksander Danielski Systherm Info Sp. z o.o. Mówiąc o rozwoju SIP GEO-INFO należy wziąć pod uwagę trzy obszary czasowe: wczoraj, dziś i jutro. Szczególnie, jeśli się o tym mówi na uroczystości 20-lecia firmy Systherm. Historia SIP GEO-INFO jest ściśle powiązania z działalnością firmy od 1991 roku aż do dzisiaj i niebawem (3 lata to nie tak dużo) będziemy obchodzili 20-lecie zaistnienia systemu w świecie geodezyjnym. Jestem o tym przekonany, że SIP GEO-INFO w znaczącym stopniu wpłynął na środowisko geodezyjne w Polsce wprowadzając, tam gdzie został przyjęty, najnowocześniejsze rozwiązania i trendy w technologiach informatycznych w geodezji. GEO-INFO wczoraj Oczywiście zawsze najciekawsze przed nami, ale najpierw klika słów o przeszłości, z której przecież bezpośrednio wywodzi się dzisiejsze GEO-INFO, a bez wieloletnich doświadczeń nie byłoby takie jak dzisiaj. Idea stworzenia mapy numerycznej w województwie poznańskim pojawiła się w pod koniec 1990 roku. W tym czasie stanowisko Geodety Wojewódzkiego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pełnił Roman Wojtynek, który zapalił się do idei mapy w komputerze i w połowie roku 1991 uruchomił zlecenie na stworzenie programu do tworzenia mapy numerycznej we wszystkich (9) terenowych filiach Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Poznaniu. Na wykonawcę systemu wybrano, działającą od dwóch lat, firmę informatyczną SYSTHERM z Poznania zatrudniającą zawodowych informatyków, programujących już wcześniej zbliżony do mapy numerycznej temat wykorzystując środowisko graficzne AutoCAD wer. 10. Pierwsza wersja systemu pojawiła się na rynku geodezyjnym w połowie 1992 roku. O wszystkich działaniach związanych z tworzeniem i wdrażaniem GEO-INFO był na bieżąco informowany ówczesny Główny Geodeta Kraju. Był także wielokrotnie zapraszany na konferencje i prezentacje systemu. Niestety, nie spotkało się to z entuzjazmem, a nawet zainteresowaniem ówczesnych władz geodezyjnych w kraju, przez które System GEO-INFO był całkowicie ignorowany. Mówiono nawet, że w latach używanie słowa geo-info było zabronione w Departamencie Geodezji i Kartografii w Warszawie. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ta sytuacja tym bardziej mobilizowała nas twórców systemu do ciągłego udoskonalania jego funkcjonalności. W tym trudnym okresie GEO-INFO wysunęło się na czołową pozycję wśród innych konkurencyjnych rozwiązań. W roku 1993 zastąpiono bazę danych własnej konstrukcji na standard Btrieve Record Manager Btrieve Technologies Inc, oferując transakcyjny system obsługi danych. Środowisko graficzne stanowił AutoCAD wydania 10PL i 11PL. W marcu 1993 odbyła się w Poznaniu pierwsza konferencja związana ściśle z funkcjonowaniem systemu GEO-INFO pt. Modernizacja Systemu Informacji o Terenie w Województwie Poznańskim. Wzięli w niej udział przedstawiciele branży geodezyjnej z całej Polski. Organizatorem był Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w Poznaniu. W konferencji uczestniczył wojewoda poznański prof. Dr hab. Włodzimierz Łęcki. Niestety, pomimo zaproszenia nie był obecny ówczesny Główny Geodeta Kraju. Na międzynarodowych targach w Poznaniu, w uznaniu wysokich walorów informatycznych system GEO-INFO został odznaczony Złotym Medalem INFOSYSTEM 93. Jeszcze w tym samym 1993 roku przeprowadzono akcję promocyjną systemu GEO-INFO na obszarze niemal całego kraju. W owym czasie wielu Strona 3

4 uczestników prezentacji promocyjnych pierwszy raz w życiu zetknęło się z tematyką mapy numerycznej i problematyką Systemów Informacji o Terenie. W jedenastu województwach (kaliskie, kieleckie, konińskie, leszczyńskie, opolskie, polskie, poznańskie, radomskie, słupskie, tarnobrzeskie, zielonogórskie) dyrektorzy Wydziałów Geodezji zakupili GEO-INFO z zamiarem wprowadzenia tego standardu na terenie całego województwa. Równolegle kilka uczelni w kraju (Akademia Rolnicza w Olsztynie, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Technikum Geodezyjne w Poznaniu i Zielonej Górze) umieściło GEO-INFO w cyklu dydaktycznym, co zaowocowało przygotowaniem nowej kadry geodezyjnej w technice tworzenia mapy numerycznej i pracami dyplomowymi na ten temat. Z perspektywy czasu można ocenić, że największe zasługi w propagowaniu wiedzy akademickiej o GEO-INFO ma prof. Władysław Dąbrowski z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego (dawniej AR w Olsztynie). Na przełomie lat 1994/95 przeprojektowano i stworzono zupełnie nowy system (wersja 2.0), w którym zrealizowano w pełni ideał matematycznego modelu przestrzeni topograficznej w całości opartego o obiekty umieszczone w tekstowej bazie danych. Idea ta funkcjonuje do dziś i nadal jest dla wielu konkurencyjnych systemów niedoścignionym wzorem. W roku 1995 można już było stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że GEO-INFO wykreowało standard działający w oparciu o oryginalne rozwiązania systemowe. Podstawowymi elementami tego standardu są: system kodowania obiektów, numeracja obiektów, tekstowe formaty wymiany danych. W tym samym roku powstała pierwsza w Polsce, do dziś funkcjonująca aplikacja GEO-INFO GESUT. Warto przypomnieć, że dopiero w 1995 pojawiła się pierwsza wersja instrukcji technicznej K1, która miała na celu wprowadzić jednolity standard w obszarze mapy numerycznej. Reakcja na ten nowy standard techniczny była natychmiastowa. Nowe GEO-INFO w wersji (2.5) uwzględniało regulacje wynikające z tej instrukcji. Przy końcu roku 1997 pojawiła się nowa wersja systemu pod nazwą GEO-INFO 97 stanowiąca kolejny skok jakościowy. Nastąpiło wejście w środowisko Windows. Warto dodać, że w roku 1997 wykorzystano system GEO-INFO do analizy szkód spowodowanych powodzią. (cytat z prasy: Jestem pod wrażeniem sprawności systemu GEO-INFO i jego zastosowań stwierdził Jerzy Albin, wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, członek sztabu przeciwpowodziowego. Zaletą systemu jest przystępność I szybkość działania. Można powiedzieć, że sprawdził się w trudnych, ekstremalnych warunkach. ) Główną przyczyną wprowadzenia przy końcu roku 1999 nowej wersji systemu pod nazwą GEO-INFO 2000 było wprowadzenie do obligatoryjnego stosowania instrukcji K-1 wyd.3, instrukcji G-7 wyd.1 i projektu instrukcji G-5. Przy końcu tysiąclecia GEO-INFO zostało uhonorowane nagrodą GEA 2000 za najlepsze oprogramowanie roku 2000 na Międzynarodowych Targach Geodezji i Geoinformatyki w Toruniu. Równolegle, bo już w roku 2000 na zlecenie Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie działającego w porozumieniu z Wojewodą Wielkopolskim i Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego rozpoczęto prace nad całkowicie nowym systemem - System Informacji Przestrzennej GEO-INFO V. Zasadniczym elementem tego projektu było stworzenie narzędzia do budowy tzw. Mapy bazowej, na której miał być zbudowany System Informacji Przestrzennej dla województwa wielkopolskiego. Sprostanie warunkom tego zlecenia wymagało otwarcia się GEO-INFO na obszar mapy topograficznej. Było to ogromne wyzwanie, gdyż dotyczyło zagadnień, którymi dotychczas nikt się nie zajmował. (tzw. numeryczna mapa topograficzna była w Polsce zwykłym rysunkiem CAD owskim). Należało rozwiązać problem umieszczenia obiektów topograficznych w bazie danych (na wzór Numerycznej Mapy Wielkoskalowej), których reguły funkcjonowania są całkowicie odmienne od obiektów zasobu wielkoskalowego. Tak narodziła się idea geometrii wielokrotnej jedynej możliwej do stworzenia numerycznego zasobu topograficznego w tekstowej bazie danych. W 2002 roku pojawił się działający do teraz System Informacji Przestrzennej GEO-INFO V. Napisano go całkowicie od nowa. Podstawowym elementem systemu jest wielowymiarowa bazy danych, której strukturę definiuje standardowy zestaw metadanych. Dzięki możliwości modyfikacji metadanych użytkownik otrzymał narzędzie pozwalające na skalowanie całego systemu. Obiekt w systemie uzyskał nową definicję, stał się uniwersalnym bytem mogący reprezentować dowolny element przestrzeni niekoniecznie tylko geodezyjnej. Dzięki temu GEO-INFO V można Strona 4

5 wykorzystać do prowadzenia zasobów numerycznych większości dziedzin szeroko rozumianej geodezji, ale także do prowadzenia jakiegokolwiek innego zasobu obiektów o zdefiniowanych metadanych. (Np. Istnieje wdrożenie, gdzie GEO-INFO V jest wykorzystywane do inwentaryzacji pomieszczeń. Obiektami są tam pokoje, wszelkie pomieszczenia, stoły, szafy, komputery, osoby itd.) W systemie pojawiły się nowe moduły tematyczne m.in.: TOPO (zasób topograficzny 1:10000, 25000, 50000) TBD (zasób Topograficznej Bazy Danych) Ośrodek (obsługa zleceń, KERG, operatów geodezyjnych) Integra (część opisowa zasobu EGB) PRG (Państwowy Rejestr Granic) Melioracje (zasób numeryczny dla Powiatowych zarządów Melioracji) I-Net (przeglądarka internetowa) Mapa Gleboznawcza. Zaistnienie niektórych z tych modułów wygenerowało ofertę systemu zintegrowanego dedykowanego przede wszystkim ODGiK om miejskim i powiatowym do zintegrowanego prowadzenia całego zasobu numerycznego (m.in. prowadzenie zintegrowanych Zmian w części opisowej i geometrycznej EGB, ciągłą obsługę zleceń prac geodezyjnych w obszarze rejestracji KERG, materiałów podstawowych, kontroli przyjmowanego operatu, wprowadzania obiektów do zasobu numerycznego oraz tworzenie zasobu szkiców i dokumentacji podstawowej). Na przestrzeni lat SIP GEO-INFO V poza starymi bastionami GEO-INFO (głównie wielkopolska i opolskie) rozprzestrzenił się na nowe obszary kraju, tam gdzie działały wcześniej inne programy, a ich użytkownicy postanowili je zmienić. GEO-INFO V pojawiło się w ODGiK ach i u wykonawstwa geodezyjnego województw dolnośląskiego, śląskiego, w większości zachodniopomorskiego i w łódzkim (MODGiK w mieście Łódzi, MODGiK w Piotrkowie Trybunalskim). GEO-INFO dzisiaj Bieżący rozwój SIP GEO-INFO V odbywa się dwukierunkowo: Serwisowanie bieżącej wersji systemu oraz zwiększanie funkcjonalności wynikające z specyfiki i oczekiwań nowych użytkowników. W połowie lutego 2008 roku pojawiła się na rynku nowa wersja GEO-INFO pod nazwą SIP GEO-INFO V Wer. 2008, w którym zwiększono funkcjonalność systemu o 52 nowości i 40 zmian w już istniejących procedurach. Oto kilka najważniejszych elementów nowej wersji: Przygotowano obsługę współpracy z edytorem graficznym AutoCAD (oraz zachowano serwisowanie współpracy z AutoCAD: 2004, 2005, 2006, 2007) Wprowadzono SIP GEO-INFO V do środowiska Windows Vista. Rozszerzono działanie systemu w nowych wersjach środowisk baz danych: MS SQL 2005 Oracle ver. 10g z zachowaniem serwisowania dotychczasowych wersji: MS SQL 2000 i Oracle ver. 9. Do funkcji zamykającej Zmianę lub zmieniającej jej status włączono (działającą w tle) kompleksową kontrolę i monitorowanie obiektów uwikłanych w tę Zmianę. Stworzono nową funkcję (ZAZNACZOBW) przeznaczoną do tworzenia i zapisywania schematów zaznaczania obiektów (wraz z legendą) wg wybranych filtrów (tworzenie specjalnych raportów graficznych np. dla Planów Zagospodarowania, map gleboznawczych itp.). Wprowadzono szereg nowości w analizach przestrzennych wzajemnego przecięcia obiektów powierzchniowych i liniowych (analizy geometrycznego zawierania obiektów w obszarze innych obiektów). Dodano nową funkcjonalność w procedurach redakcji mapy, która śledzi redakcję nawet wówczas, gdy ustawiono w bazie danych parametr Bez historii redakcji (dotyczy funkcji Odśwież mapę, gdzie grafika obiektu jest poprawiana na mapie). Stworzono nową funkcjonalność pozwalającą na umieszczanie plików dokumentów w bazie danych, ale dotychczasowe zarządzanie plikami dokumentów przechowywanych na dysku pozostaje nadal jako opcja do wyboru. Strona 5

6 Nowa funkcjonalność redakcyjna, która automatycznie przesuwa opisy na mapie do wyznaczonego obszaru (np. wnętrza ramki). Wymieniono klucze zabezpieczające na klucze nowej generacji. 3 marca 2008 zorganizowano w Kobylnikach pod Poznaniem dwudniowe spotkanie z nowymi użytkownikami SIP GEO-INFO V w celu wysłuchania opinii i propozycji dotyczących aktualnej funkcjonalności systemu. Wiele z nich jest teraz sukcesywnie uwzględnianych w kolejnych wydaniach programu. Na spotkaniu pojawiły się też ciekawe głosy sugerujące dalekosiężne zmiany nie tylko w samym programie, ale także w polityce wdrażania i współpracy z nowymi użytkownikami. Ta konfrontacja była szczególnie owocna dla nas, twórców GEO-INFO, pozwalając spojrzeć na całość z zupełnie innej perspektywy. Planujemy organizować podobne spotkania przynajmniej raz w roku. Do końca września 2008 udostępniono użytkownikom kolejne nowości i zmiany. Najważniejsze z nich: Wprowadzono optymalizację do obsługi Zmiany minimalizując blokadę obiektów. Procedura wyboru z bazy danych obiektów złożonych analizuje aktualnie także wierzchołki z całej historii (dotychczas brano pod uwagę tylko wierzchołki bieżące). Zwiększono funkcjonalność procedury wydawania plików dokumentów (rozwiązano problem powtarzających się nazw plików). Powstała bardzo użyteczna funkcja zmiany bieżącej konfiguracji mapy. Powstał nowy, predefiniowany, automatycznie generowany raport wykazu budynków dla GUS. Wbudowano do systemu definicję i obsługę nowego, lokalnego układu współrzędnych miasta Olsztyna. Zwiększono listę predefiniowanych zapytań SQL w funkcji Szybki wybór obiektów (zapytania wnioskowane przez użytkowników). Zmieniono strategię kontroli obiektów w czasie importu danych (kolejność kontroli i reakcja systemu na błędy w pliku importu). Rozszerzono możliwość ingerencji operatora w czasie działania funkcji Kasuj obiekty. Analizę: Kontrola przyłączy obiektów uzbrojenia terenu udostępniono także użytkownikom nieposiadającym moduł GESUT. Zwiększono funkcjonalność modułu Państwowego Rejestru Granic PRG o odpowiednią obsługę elipsoid Krassowskiego i GRS 80. Obecnie zasób PRG może być prowadzony w układzie 1992 oraz we wszystkich strefach układu 1965 (5 stref). Współpraca z AutoCAD Aktualnie prowadzone są prace, z których większość chcemy sfinalizować do końca roku Lista najważniejszych: Zakończenie Projektu dla Łodzi (moduły: Ośrodek i I-Net). Zmiany i nowości w module PRG wynikające z nowego standardu prowadzenia tej bazy danych w CODGiK. Dotyczy: historii obiektów, eksportu/importu różnicowego, predefiniowane, specjalne formaty przekazywania i wymiany danych z PRG do baz powiatowych. Specjalna kontrola funkcji zmiany kodu obiektu. Nowy obiekt Zmiana dla obsługi zasobu ZUDP. Obsługa bufora nowa analiza przestrzenna. Import danych w układzie innym niż bieżący. Nowe uprawnienia operatora. Nowy identyfikator obiektu standard Globally Unique Identifier (GUID) - 32-znakowy łańcuch składający się z cyfr i liter od A do F. System Operatorów zintegrowanych. Automatyczna obsługa klienta ODGiK przez Internet (zamawianie robót geodezyjnych i automatyczne przygotowanie dokumentacji podstawowej). Selektywne backup y dla gmin. Dostęp Użytkowników SIP GEO-INFO V do rejestru Mantis zgłaszania i monitorowania propozycji, zadań i błędów w systemie. Nowa wersja programu GEO-INFO V Ośrodek. Nowa wersja programu przeglądarki internetowej GEO-INFO V I-Net Nowy interfejs użytkownika w module GEO-INFO V Integra Zintegrowana rezerwacja numeracji Działek i Budynków (moduły: GEO-INFO V Mapa, GEO-INFO V Ośrodek, GEO-INFO V Integra). Nowa funkcjonalność Szybkie odświeżanie bieżącej mapy. Modyfikacje w module GEO-INFO V Sigma (menie gminy). Poza tym na bieżąco realizowane są: Kolejne skrypty specjalne (standardy metadanych dla ośrodków) oraz skrypty modernizujące metadane GEO-INFO z powodu naturalnych zmian w samym standardzie (np. nowe atrybuty w Punktach osnowy geodezyjnej, nowe atrybuty słownikowe w obiektach ZUDP). Strona 6

7 Kolejne kompleksowe oferty wdrożeniowe SIP GEO-INFO V z konwersją danych oraz szkoleniami obejmujące całe spektrum usług prowadzonych przez ODGiK. Wsparcie wdrożeniowe w pierwszych miesiącach funkcjonowania nowego systemu. Cykliczne wizyty serwisowe u bieżących użytkowników. W konsekwencji stałego zwiększania obszaru działania SIP GEO-INFO V w kraju zatrudniono kilku nowych pracowników do bieżącej obsługi klientów. GEO-INFO jutro Mówienie o przyszłości czegokolwiek jest zawsze stąpaniem w obszarze niepewności - prognoza nie zawsze się spełnia. Szczególnie prognozowanie w tak szybko i dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest informatyka jest zawsze obarczone dużym ryzykiem. Można jednak przyjąć, bazując na obecnych trendach, że główny wysiłek należy skierować w umieszczenie SIP GEO-INFO w środowisku Internetowym. Mówiąc o Internecie mamy na myśli uniwersalne rozwiązanie udostępniające szerokiemu klientowi danych wprost z baz danych zasobu numerycznego ODGiK (w trybie tylko do odczytu ) jak i zezwolenie na prace edycyjne i modernizacyjne bezpośrednio na tych bazach danych z wykorzystaniem Internetu i/lub Intranetu. Część z tych zamierzeń jest już aktualnie realizowana przy pomocy modułu GEO-INFO V I-Net oraz funkcjonalności aktualnie tworzonego modułu do automatycznej obsługi zgłoszenia robót geodezyjnych przez Internet. Docelowa funkcjonować, to bezpośredni dostęp do baz danych PODGiK i MODGiK z dowolnego miejsca, również z domu wykonawcy robót geodezyjnych. Wykonawca będzie miał możliwość pobrania wszelkich niezbędnych mu do wykonania zlecenia dokumentów podstawowych (wyrysów, wypisów, szkiców, protokółów, wykazów), a po realizacji prac terenowych przeprowadzi aktualizację bezpośrednio (przez Internet) na bazie danych PODGiK. Oczywiście, wszystkie prace związanie z danym KERG będą monitorowane przez ODGiK i będą przeprowadzane w trybie zmiany, co na wzór długiej transakcji pozwoli, w przypadku odrzucenia przez kontrolę, wycofania z zasobu części lub całego opracowania. W opisanej koncepcji zostaną wykorzystane ustalenia dotyczące serwera udostępniania danych w formatach wms/wfs wg projektu pilotowanego przez GUGiK. Aby powyższe założenia były możliwe występuje konieczność stworzenia szybkiego, sprawnego i wysokowydajnego środowiska graficznego funkcjonującego w Internecie, oferującego mapę zgodną z instrukcjami technicznymi K1 i G7, co do prezentacji graficznej obiektów, ich edycji i przetwarzania. Taki edytor jest już zastosowany w nowej wersji przeglądarki GEO-INFO V I-Net. Aktualnie rozpoczęto prace projektowe nad całkowitym zastąpieniem obecnie używanych w GEO-INFO edytorów graficznych (AutoCAD i IntelliCAD) własnym, bazującym na edytorze z przeglądarki GEO-INFO I-Net. Kolejny kierunek to kompleksowa oferta dla administracji państwowej i samorządowej w oparciu o zintegrowany system wykorzystujący GEO-INFO i ISDP firmy ISPiK z Gliwic. Powstanie także całkowicie zmodernizowana, nowa wersja programu GEO-INFO V Delta (moduł dla wykonawstwa geodezyjnego). Przewiduje się stworzenie w niedalekiej przyszłości oprogramowania do zastosowań mobilnych, (jako część przedsięwzięcia GEO-INFO w Internecie ), pozwalającego na przekazywanie danych z terenu między ODGiK i wykonawcą drogą elektroniczną (przez Internet), z wykorzystaniem nowoczesnych metod transmisji danych (UMTS, HDSPA, VPN). Strona 7

8 Nowe Usługi dla użytkowników systemu GEO-INFO V Jacek Plewa Systherm Info Sp. z o.o. Centralna Baza Danych Geodezyjnych SIP GEO-INFO V i.net Pomysł scentralizowanej bazy danych SIP GEO-INFO V i.net powstał z myślą o przesunięciu obowiązków związanych z utrzymaniem wydajnej infrastruktury informatycznej z poszczególnych placówek ODGiK do wyspecjalizowanego centrum informatycznego. Centrum to, dysponując wysokiej klasy sprzętem komputerowym, szybkimi i niezawodnymi łączami internetowymi oraz wykwalifikowanym personelem, zapewnia wydajną, bezpieczną i ciągłą pracę systemu. Zcentralizowana baza danych SIP GEO-INFO V i.net zasilana jest danymi przekazywanymi przez poszczególne placówki ODGiK. Poprzez Internet oraz bezpieczne kanały VPN, każdy uprawniony ODGiK może przesyłać dane, które zostają w sposób różnicowy umieszczane na serwerze w bazie danych. Klienci placówek ODGiK łączą się z Centralną Bazą Danych SIP GEO-INFO V i poprzez internetową przeglądarkę SIP GEO-INFO V i.net mogą przeglądać zasoby geodezyjne wystawione przez poszczególne placówki. Strona 8

9 Zalety wprowadzenia zcentralizowanej bazy danych SIP GEO-INFO V i.net: Nie występują koszty związane z zakupem wysokiej klasy sprzętu komputerowego potrzebnego do zbudowania wydajnej infrastruktury informatycznej w każdej z placówek ODGiK Nie występują koszty związane z podłączeniem oraz utrzymaniem szybkich i pewnych łączy internetowych, pozwalających na ciągłą pracę centrum Nie występują koszty związane z zatrudnieniem oraz szkoleniem personelu utrzymującego działanie infrastruktury informatycznej oraz zapewniającego bezpieczny przepływ informacji Dostępne jest stałe wsparcie ze strony specjalistów tworzących oprogramowanie SIP GEO-INFO V i.net oraz ciągła rozbudowa możliwości i funkcjonalności systemu, Firma Systherm Info, jako twórca SIP GEO-INFO V i.net bierze na siebie odpowiedzialność za: 1. Stworzenie Centralnej Bazy Danych SIP GEO-INFO V, udostępnianej przez Internet w oparciu o platformę i.net. 2. Stworzenie bezpiecznego mechanizmu zasilania centralnej bazy SIP GEO-INFO V z zasobów ODGiK. 3. Utrzymanie łącza internetowego oraz odpowiedniej infrastruktury sprzętowej. 4. Zarządzanie centralną bazą SIP GEO-INFO V. 5. Profesjonalną obsługę klientów przez wykwalifikowany personel. Strona 9

10 Internet Strona 10

11 Centralna Baza Danych SIP GEO-INFO V Obejmuje stworzenie infrastruktury sprzętowej, w postaci zaawansowanych serwerów i macierzy dyskowych zapewniającej wydajną, bezpieczną i nieprzerwaną pracę. Serwery będą podłączone do szybkiego Internetu, z gwarantowaną wydajnością i ciągłością pracy. W infrastrukturze sprzętowej zostanie zainstalowany system Bazy Danych wraz z oprogramowaniem SIP GEO-INFO V i.net Server. 1. Zasilenie Zasilanie Centralnej bazy danych składa się z dwóch procesów. Zasilanie startowe wykonywane jest podczas rozruchu Centralnej Bazy Danych z backupów baz macierzystych przekazanych przez PODGiK. Zasilanie startowe polega na całościowym imporcie danych z baz danych prowadzonej przez daną placówkę ODGiK. W czasie funkcjonowania bazy danych w placówce ODGiK pojawia się konieczność aktualizowania Centralnej Bazy Danych. Aktualizacja taka odbywa się poprzez zasilenie różnicowe wykonywane przez ODGiK poprzez szyfrowane połączenie VPN. Po stronie ODGiK konieczne jest zainstalowanie systemu Firewall z obsługą VPN oraz odpowiednie oprogramowanie do udostępniania danych z baz systemu SIP GEO-INFO V. Do zasilania centralnej bazy SIP GEO-INFO V z baz ODGiK konieczne jest łącze internetowe o minimalnej przepustowości upload 512 Kbps (przepustowość wyjściowa z ODGiK). 2. Infrastruktura Firma Systherm Info zapewnia utrzymanie właściwej infrastruktury sprzętowej i programowej zdolnej do wydajnej pracy systemu udostępniania danych przez Internet. Systherm Info zapewnia również odpowiednią przepustowość łączy, mocy obliczeniowej oraz przestrzeni dyskowej. 3. Zarządzanie Centralną Bazą Danych SIP GEO-INFO V Centralna baza danych będzie pod stałym nadzorem informatyków, których zadaniem będzie zapewnienie nieprzerwanej pracy systemu, usuwanie ewentualnych awarii, a także skalowanie infrastruktury wraz z rozwojem i rosnącymi wymaganiami systemu. 4. Wsparcie techniczne Wykwalifikowany personel firmy Systherm Info zapewnia asystę dla użytkowników końcowych. Proponowane rozwiązanie nie angażuje zasobów ODGiK. Podsystem obsługi Wykonawców geodezyjnych Jedną z najważniejszych funkcjonalności, oferowanych przez Centralną Baza Danych SIP GEO-INFO V, jest podsystem obsługi Wykonawców geodezyjnych. Rolą podsystemu jest zautomatyzowanie procesu zgłaszania robót geodezyjnych oraz wydawania materiałów z zasobu ODGiK na potrzeby wykonania robót. Proponowany system oferuje funkcjonalność, przedstawioną na poniższym schemacie. Strona 11

12 Strona 12

13 Strona 13

14 Strona 14

15 GEO-INFO V i.net internetowa przeglądarka danych geodezyjnych Marcin Skolasa Systherm Info Sp. z o.o. Internet w dzisiejszych czasach jest obecny niemal we wszystkich dziedzinach życia. Korzystamy z niego na co dzień zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Jest to aktualnie najobszerniejsze źródło informacji na dowolny temat. Szybko rozwijające się technologie przesyłu danych, wysoko wydajne sieci internetowe i upowszechnienie się tej usługi sprzyjają powstawaniu coraz to ciekawszych zastosowań Internetu. Wykorzystując najnowsze technologie aplikacji internetowych, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tworzeniu rozwiązań dla geodezji oraz zapałowi naszego zespołu informatycznego stworzyliśmy internetową przeglądarkę zasobów przestrzennych GEO-INFO V i.net. Gromadzone latami przez miejskie i powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dane przestrzenne mogą być teraz dostępne w każdej przeglądarce internetowej. Zastosowanie GEO-INFO V i.net daje nowe możliwości szybkiego i wygodnego wykorzystania danych przestrzennych przez instytucje państwowe i przedsiębiorstwa prywatne. GEO-INFO V i.net to krok w przyszłość szeroko pojętej geodezji i usług z nią związanych. Strona 15

16 Wybrane możliwości GEO-INFO V i.net: Przeglądanie danych zapisanych w bazach geometrycznych GEO-INFO V mapa i opisowych GEO-INFO V integra. Przeglądanie map wygenerowanych z baz danych GEO-INFO V. Prezentacja mapy jest zgodna z instrukcjami technicznymi K1 dla mapy wielkoskalowej oraz Wytycznymi Technicznymi TBD dla mapy topograficznej. Możliwość przygotowania mapy o dowolnej treści (np. mapa sytuacyjna, mapa ewidencyjna, mapa topograficzna, mapa miejska), Generowanie i prezentowanie mapy numerycznej w postaci wektorowej, Zarządzanie prezentacją warstw graficznych, Powiększanie, pomniejszanie i przesuwanie obrazu, Prezentacja wartości dowolnych atrybutów opisowych, Prezentacja danych powiązanych relacyjnie, np. danych osobowych powiązanych ze wskazaną działką, Wybór obiektów do analizy poprzez wskazanie pojedynczo, oknem, wielobokiem, okręgiem lub zasięgiem bufora, Pomiar odległości, Zapis mapy w formatach PNG, GIF i JPG, Filtrowanie obiektów według wartości dowolnych atrybutów, Tworzenie raportów i przesyłanie wartości atrybutów wybranych obiektów do arkusza kalkulacyjnego, Przechowywanie na serwerze profili użytkownika, obejmujących konfigurację treści mapy i atrybutów, Wypisy z rejestru ewidencji gruntów, GEO-INFO V i.net pozwala na bezpośredni i różnicowy transfer danych z baz danych GEO-INFO V mapa oraz transfer danych EGB z GEO-INFO V integra za pomocą formatu SWDE. Zakres informacji udostępnianych końcowemu użytkownikowi jest definiowany przez wystawcę danych, w postaci praw zaszyfrowanych i zapisanych w kluczu etoken. Aplikacja serwerowa GEO-INFO V i.net działa w środowisku Linux, Windows XP/Vista. Dane składowane są w bazie danych z wykorzystaniem indeksów przestrzennych. Po stronie użytkownika wymagana jest przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Firefox, Opera, lub inna wspierająca technologię Java. Podczas prezentacji towarzyszącej niniejszemu referatowi zostaną przedstawione, na przykładowych bazach danych, aktualne możliwości przeglądarki GEO-INFO V i.net oraz dalsze kierunków rozwoju tej Strona 16

17 aplikacji. Strona 17

18 Integracja i udostępnianie danych przestrzennych w jednostce samorządowej Dr inż. Marcin Bajorski Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. Wprowadzenie do tematu Administracja publiczna zarządza przestrzenią i utrzymywanie baz geoinformacyjnych jest tu oczywiste. Nieodzowne są przy tym trudności wynikające z rozproszenia, obszerności i różnorodności materiałów, na które nakładają się zróżnicowane oczekiwania dotyczące sposobów przetwarzania. Powszechna komputeryzacja powoduje, że podobne zasoby są w coraz to większym stopniu utrzymywane i przetwarzane w formie informatycznej. Jest to zjawisko pozytywne jednak samo w sobie nie tylko nie rozwiązuje sygnalizowanych problemów, a wręcz może je potęgować. Utrzymywanie niekompatybilnych i hermetycznych systemów wiąże się z koniecznością wielokrotnego rejestrowania tych samych danych w wielu miejscach, przez co dochodzi do rozsynchronizowania. Często uzyskanie informacji o tym jakimi danymi urząd dysponuje jest trudne, nie wspominając o ich udostępnianiu w postaci zintegrowanej zarówno wewnątrz jednostki jak i poza nim, np. z myślą o mieszkańcach czy inwestorach. Rozproszenie geoprzestrzennych baz w administracji jest nieuniknione, ale ich integracja niezbędna. Sprawdzonym sposobem jest połączenie rozdzielonych systemów w otwartą infrastrukturę danych przestrzennych, uwzględniającą węzeł lub węzły wyposażone w hurtownię i serwer danych przestrzennych. Podobny układ może wspierać łączenie i udostępnianie danych z wielu źródeł bez konieczności bezwzględnej wymiany istniejących systemów dziedzinowych. Jest oczywiste, że w jego ramach powinny działać usługi publikacji zaspokajające potrzeby wewnętrzne jednostki samorządowej (czyt. urzędu), ale i internautów. W referacie zostaną zaprezentowane praktyczne przykłady stosowanych rozwiązań. Strona 18

19 Metadane w polskiej infrastrukturze danych przestrzennych standardy, wytyczne, narzędzia Maciej Rossa Państwowy Instytut Geologiczny Pomysłodawcą i twórcom inicjatywy INSPIRE przyświecała idea, aby..uczynić odpowiednie i zharmonizowane dane geoprzestrzenne dostępnymi dla wspólnotowej polityki środowiskowej (opracowywanie, zastosowanie, monitorowanie i ocena) i dla obywateli poprzez ustanowienie zintegrowanych usług w zakresie informacji geoprzestrzennej, opartych na sieciowo rozproszonych bazach danych, powiązanych wspólnymi standardami i protokółami dla zapewnienia (technicznej) zgodności.. (źródło archiwum INSPIRE). Obecnie znajdujemy się na kolejnym etapie urzeczywistniania tej idei w fazie transpozycji ( ) Dyrektywy INSPIRE do prawa krajowe. Obowiązująca od ponad roku, Dyrektywa INSPIRE nakłada na kraje członkowskie obowiązek udostępnienia informacji o krajowych referencyjnych (normatywnych) danych przestrzennych o środowisku. Nie oznacza to jednak konieczności uruchomienia procesów rozdawnictwa danych przestrzennych. Dyrektywa podaje harmonogram realizacji poszczególnych działań oraz określa zakres i charakter usług, jakie maja być publicznie dostępne w pierwszej kolejności zobowiązuje do utworzenie i prowadzenia usług wyszukiwania i przeglądania zasobów danych przestrzennych. W dużym uproszeniu, przekłada się to na konieczność opracowania odpowiednich metadanych (danych o danych) oraz i ich publikację w serwisach internetowych (katalogach metadanych). Same metadane oraz odpowiednie dla nich usługi internetowe muszą być realizowane zgodnie z określonymi standardami geoinformacyjnymi, Zasadami Wdrażania INSPIRE (Implementing Rules) oraz wytycznymi krajowymi i branżowymi. Celem prezentacji jest omówienie zarówno zagadnień technicznych jak i formalno-prawnych związanych z obowiązkiem utworzenia metadanych oraz prowadzenia katalogów metadanych wspartych serwisami mapowymi typu WebMapService (WMS). Główny nacisk położono tu na przedstawienie aktualnego stanu prac nad wytycznymi technicznymi (INSPIRE, krajowymi i branżowymi) oraz transpozycją Dyrektywy do prawa krajowego (projektem Ustawy o infrastrukturze danych przestrzennych). Zagadnienia omawiane w prezentacji zostały również poparte konkretnymi przykładami realizacji usług wyszukiwania i przeglądania zasobów danych przestrzennych (usługi katalogów metadanych) na poziomie europejskim i krajowym. Strona 19

20 Błędy w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i możliwość ich naprawienia. fragment wykładu Jacek Prentkowski Kancelaria Doradztwa Gospodarczego GEJRA Katowice, ul. Jesionowa 9a fax: +48 (32) Problematyka warunków podmiotowych opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych i uszczegółowionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentów, które wykonawcy mają złożyć na poparcie oświadczenia o spełnianiu tych warunków, jest regulacją sprawiającą wiele kłopotów zamawiającym i wykonawcom. Zmiana wprowadzona w 2007 roku nie rozwiązała problemów, a jej wprowadzenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Regulacja zawarta w art. 26, nakazująca wezwanie wykonawcy do uzupełnienia brakujących lub wadliwych dokumentów złożonych wraz z ofertą czy wnioskiem, miała pozwolić uratować dobre oferty w wyjątkowych sytuacjach. Zamiast tego zamawiający ratują oferty złożone przez niechlujnych wykonawców tracąc cenny czas i pieniądze. Można mieć wątpliwości czy to nie jest świadome działanie wykonawców, którzy składają oferty przygotowywane na ostatnią chwilę, zawierające błędy (tutaj nowelizacja otwiera też nieostrą drogę do ratowania ) i braki. Sztywny wymóg uzupełniania brakujących lub wadliwych dokumentów dodał zamawiającym pracy, a często jest to wysiłek, który i tak nie ma wpływu na rozstrzygnięcie. Sztywny, bo rzadko można odstąpić od wezwania. Formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz pisemna forma dokumentów nakładające się na wymogi zapisane w art. 26 znacznie oddalają upragnione rozstrzygnięcie, a czas płynie. Oczywiście istnieje jeszcze problem możliwości zmowy między wykonawcami. Konieczność jego usunięcia, jak się zdaje, przyświecała autorom nowelizacji. Moim zdaniem problem był tylko medialny. Medialny, bo przecież nie słychać o masowych aresztowaniach zmawiających się wykonawców. a może był też problem zmowy zamawiającego z wykonawcą, skoro wykonawca mógł warunki spełnić już po złożeniu wniosku lub oferty? Ustawodawcy wydaje się, że domniemany problem zmowy usunął, nakazując postanowieniami nowelizacji zatrzymywać wadium tym wykonawcom, którzy nie będą potrafili wykazać, że niedoręczenie w wyznaczonym terminie brakującego dokumentu nie wynika z przyczyn leżących po ich stronie. Jakie to mogą być przyczyny? Wykonawca w dacie złożenia oferty złożył przecież oświadczenie, że spełnia warunki! Więc albo je wówczas rzeczywiście spełniał i oświadczenie było prawdziwe, albo też złożone oświadczenie było nieprawdziwe a wykonawca, w terminie złożenia oferty, warunków nie spełniał. Do tej pory wykonawca, korzystając z kolejnego dziwnego rozwiązania łagodzącego warunki udziału w postępowaniu, dostarczał dokumenty wystawione po dacie złożenia wniosków lub ofert i potwierdzające spełnianie warunku w dacie ich wystawienia, a więc już po złożeniu wniosku lub oferty. Autorzy nowelizacji naprawili ten błąd, wszyscy Strona 20

21 będą traktowani równo muszą wykazać spełnianie warunków w dacie składania wniosków lub ofert. Niektórzy wykonawcy nie mogą więc spełnić warunków później niż inni np. zapłacić zaległego podatku, ale dokumenty dostarczyć później mogą. Jaki termin powinien wyznaczyć zamawiający na uzupełnienie dokumentów? Ma to być termin na skorygowanie przez wykonawcę błędu technicznego, czy na uzyskanie dokumentu? Jak wykonawca taki dokument ma uzyskać? Urzędy Skarbowe i ZUS wystawiają zaświadczenia, zgodnie z właściwymi przepisami, opisujące stan na dzień ich wydania. Rozwiązanie nasuwa wątpliwości przy małych postępowaniach, gdzie termin złożenia wniosku lub oferty wynosi 7 dni to tyle samo, co termin wydania dokumentu przez US lub ZUS. o ile wykonawcy dysponujący dużym potencjałem i często startujący w postępowaniach odbierają zaświadczenia regularnie, niejako na zapas, o tyle dla mniejszych koszta (zarówno opłata jak i czas niezbędny na wizyty w urzędach) ich uzyskania są zbyt wysokie, aby co trzy miesiące o nie się ubiegać, bez względu na udział w jakimkolwiek postępowaniu. Przyglądając się już bez zmrużenia oka nowym przepisom, wydaje się że skutek będzie jeden. Wykonawcy, którzy nie mieli świadomości własnej ułomności, nadal będą składać (co najmniej do pierwszej przykrej niespodzianki) oferty przygotowane byle jak. Część z nich utratę wadium wkalkuluje w cenę Najbardziej, jak zawsze, stracą wykonawcy mniej zasobni (mali i średni). Dla nich utrata wadium może okazać się dotkliwym doświadczeniem. Pozostali będą znacznie ostrożniejsi i w sytuacji gdy znajdą się na granicy spełniania warunku, oferty nie złożą, jeśli będzie musiała być zabezpieczona dużym wadium. Może to jest pomysł na usprawnienie zamówień: mniej ofert, mniej odwołań, mniej korespondencji, tylko ceny nie będą mniejsze. Ciekawe czy dzięki tym przepisom specyfikacje staną się bardziej jednoznaczne? Ile spraw w Krajowej Izbie Odwoławczej, a przede wszystkim w Sądach Powszechnych (!) będą musieli przegrać zamawiający w związku z zatrzymaniem wadium? Czy nie lepiej było na początku? Jeden termin, jedna oferta, bez uzupełnień. Wykonawcy uczyli się, oferty stawały się coraz lepsze Kiedy przytrafił mi się jakiś błąd miałem zwyczaj powtarzać, że nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Znamy wszyscy to powiedzenie. Niedawno jednak, gdy przytoczyłem tę frazę w odpowiedzi na przejście nad szczęśliwie mało istotną pomyłką, mój rozmówca rzekł, że on na początku swej drogi zawodowej, w podobnej sytuacji usłyszał: nie myli się ten, co robi starannie. Czego i sobie i Państwu życzę. Strona 21

22 Finansowanie projektów budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej Wojciech Matela Firma usługowo Konsultingowa INFOGIS Trzy aspekty decydują o powodzeniu budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej: regulacje prawne, rozwiązania techniczne i finansowanie. W referat przedstawiono, pomijając hierarchie ważności aspektów, gdyż wszystkie trzy są w równym stopniu istotne dla osiągnięcia zamierzonych celów ten trzeci, finansowanie.. Na wstępie kilka informacji natury ogólnej o funduszach strukturalnych stanowiących pomoc finansową dla państw członkowskich Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. W szczególności fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Służy on osiągnięciu spójności gospodarczej i społecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej poprzez finansowanie działań w ramach pięciu obszarów wsparcia: o aktywna polityka rynku pracy, o przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, o kształcenie ustawiczne, o adaptacyjność i rozwój przedsiębiorczości, o wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy. Sektorowe Programy Operacyjne (SPO). wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP), rozwoju zasobów ludzkich (SPO RZL), restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich (SPO ROL), rybołówstwa i przetwórstwa ryb (SPO Ryby), infrastruktury transportowej i gospodarki morskiej (SPO Transport). Uzupełnieniem funduszy strukturalnych są: Inicjatywy Wspólnotowe (IW). Są to programy pomocy bezzwrotnej organizowane przez Unię Europejską dla określonych środowisk i grup społecznych. o INTERREG zajmuje się wzmacnianiem współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego INTERREG IV C obejmuje Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej oraz Programy Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Strona 22

23 Rzeczpospolita Polska, Południowy Bałtyk a także Republika Litewska Rzeczpospolita Polska o EQUAL pomaga w zwalczaniu wszelkich przejawów dyskryminacji i nierówności na rynku pracy oraz działa w kierunku integracji społecznej i zawodowej imigrantów o URBAN działa w ramach projektów mających na celu rozwój infrastruktury miast europejskich powyżej mieszkańców o LEADER + wspomaga wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich Fundusz Spójności (FS). Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Współfinansuje przede wszystkim projekty służące rozwojowi infrastruktury publicznej. Łączna wysokość funduszu wynosi mln euro. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie). Są to fundusze związane są z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wsparcie finansowe udzielane przez kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) w łącznej wysokości mln euro. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Fundusz jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Jego celem jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym - łączna wysokość funduszu przeznaczonego dla Polski to 310 mln euro. Budowa społeczeństwa informacyjnego Polsce jest jednym z priorytetów określonych w Narodowej Strategii Spójności (NSS), dokumencie zaakceptowanym przez Komisję Europejską zatwierdzającym elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (nazwa urzędowa dokumentu) umożliwiającym wykorzystanie strukturalnych funduszy unijnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty Europejskiej na lata Cele NSS są realizowane za pomocą programów (tzw. programów operacyjnych), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, programów regionalnych (tzw. regionalnych programów operacyjnych), zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.: Program Infrastruktura i Środowisko Program Innowacyjna Gospodarka Program Kapitał Ludzki Program Rozwój Polski Wschodniej Program Pomoc Techniczna Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Strona 23

24 16 Programów Regionalnych Z pośród powyższych programów na szczególna uwagę zasługują te ostatnie Regionalne Programy Operacyjne (RPO), w ramach których regiony po raz pierwszy stały się gospodarzami swoich programów uzyskując dowolność przy przygotowaniu i wyborze własnych programów i projektów, które będą zgodne z ich strategiami rozwoju. Stworzona w ten sposób została również szansa na możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Polsce. Finansowanie bowiem budowy IIP, jest obok regulacji prawnych i rozwiązań technicznych jednym z ważnych aspektów decydującym o powodzeniu jej budowy i powszechnego wdrożenia, szczególnie w obszarze działania lokalnej administracji samorządowej. Dzięki tym programom zostały stworzone warunki, aby działania, skupione dotychczas przeważnie wokół rozwiązań dziedzinowych zostały podjęte na szczeblu lokalnym, czyli tam gdzie jej znaczenie i odbiór powinien być najszerszy, spełniając potrzeby zarówno administracji publicznej, gospodarki i biznesu, a przede wszystkim obywateli. Pomimo, iż budowa IIP w żadnym programie operacyjnym nie wymieniona bezpośrednio, to finansowanie jej jest możliwe w oparciu o opisy działań zawarte w osiach priorytetowych Społeczeństwo Informacyjne. I choć w różnych programach wojewódzkich przybiera inną nazwę, to przedstawione w nich cele szczegółowe pozwalają na realizację zadań związanych z budową systemów informacji przestrzennej. Wiąże się to przeważnie z działaniami zmierzającymi do budowy społeczeństwa informacyjnego m.in. poprzez: nowoczesną elektroniczną administracją co oznacza wsparcie wdrażania innowacyjnych, interaktywnych usług administracji elektronicznej (egovernment) dostęp do publicznych zasobów danych on-line poprzez wsparcie przebudowy zaplecza administracji (back - office) gwarantujący sprawny i skuteczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej, tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front - office). Społeczeństwo Informacyjne jest też jednym z działań programu operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka w ramach Priorytetu 7, Działanie 7.1 Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji wspierane będą działania z zakresu budowy elektronicznej administracji poprzez tworzenie w pełni zintegrowanych platform, które umożliwią świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną na rzecz obywateli i przedsiębiorców. Istotnym obszarem interwencji w ramach tej osi priorytetowej będzie również tworzenie i rozwój polskich zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególności zasobów o istotnym znaczeniu dla konkurencyjności polskiej gospodarki w UE, rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej. Podstawowym zadaniem w tym zakresie będzie przebudowa i integracja rejestrów państwowych w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego dostępu do zawartych w nich danych oraz rozwój systemów udostępniania informacji publicznej. Alokacja środków funduszu na to działanie wynosi 664 mln euro - dysponent MSWiA Strona 24

25 W okresie programowania Polska będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności. Spośród 347 mld euro przeznaczonych na ten cel 67,3 mld euro zostało przyznane Polsce i w układzie poszczególnych programów operacyjnych kształtuje się w następujący sposób: Program Infrastruktura i Środowisko 41,5% (27,9 mld euro), 16 programów regionalnych 24,7% (16,6 mld euro), Program Kapitał Ludzki 14,4% (9,7 mld euro), Program Innowacyjna Gospodarka 12,3% (8,3 mld euro), Program Rozwój Polski Wschodniej 3,4% (2,3 mld euro), Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 1,0 % (0,7 mld euro) Program Pomoc Techniczna - 0,7% całości środków (0,5 mld euro). Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na utworzenie krajowej rezerwy wykonania tj. 2% wartości alokacji, czyli 1,3 mld euro. Podział środków finansowych w ramach RPO na poszczególne województwa przedstawia się następująco : Dolnośląskie mln, Kujawsko-Pomorskie 951 mln, Lubelskie mln, Lubuskie 439 mln, Łódzkie mln, Małopolskie mln, Mazowieckie mln, Opolskie 427 mln, Podkarpackie mln, Podlaskie 636 mln, Pomorskie 885 mln, Śląskie mln, Świętokrzyskie 726 mln, Warmińsko-Mazurskie mln, Wielkopolskie mln, Zachodniopomorskie 836 mln euro. Z kwoty 16,6 mld euro, przeznaczonych na 16 wojewódzkich RPO, w ramach osi priorytetowych dotyczących budowy społeczeństwa informacyjnego zostało przeznaczone średnio w skali kraju 7,8 % tj. 1,3 mld euro. Wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych rozpoczęło się 12 grudnia 2007 r. z chwilą zakończenia podpisania umów pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a 16 Zarządami Województw. Pierwszym województwem, które uruchomiło nabór wniosków w ramach RPO było Województwo Śląskie (28 grudzień 2007 r.). Jest też jak na razie jedynym województwem, które uruchomiło działania z zakresu osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, to jest tej, w ramach której istnieje możliwość finansowania projektów związanych z budową Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W pozostałych województwach uruchomienie procedur zaplanowane jest na 2009 rok. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w Priorytecie II Społeczeństwo informacyjne obejmuje dwa Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, którego celem jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu oraz Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, w którym jako cel główny przyjęto wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. To właśnie w ramach Działania 2.2 uzyskano możliwość finansowania projektów na poziomie lokalnym samorządu terytorialnego w zakresie: Tworzenia i wdrażania systemów informatycznych w zakresie e-government, zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną, Strona 25

26 Budowy zintegrowanych systemów wspomagania zarządzania w administracji publicznej. Środki finansowe przeznaczone na te cele pochodzące z funduszu strukturalnego EFRR wynoszą 50 mln euro, z czego na obecnym etapie przygotowania projektów zarezerwowano kwotę 43 mln (35 mln na projekty w ramach Programu Rozwoju Subregionów i 8 mln na projekty objęte procedurą konkursową). Pozostałe 7 mln euro przeznaczono na II etap konkursów pod koniec 2009 roku. Wykorzystując właśnie możliwości jakie niesie za sobą Działanie 2.2 przygotowano dokumentację i złożono wnioski o dofinansowanie realizacji projektów z zakresu budowy systemów informacji przestrzennej na ogólną kwotę przekraczającą 10 mln euro, obejmując projektami 15 jednostek administracji samorządowej. Znacząca część tej kwoty, 3,3 mln euro, przypada na utworzenie baz danych stanowiących integralny element Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Pozostałą część kwoty z 10 mln euro stanowią : sprzęt i oprogramowanie 1,5 mln euro, budowa systemów, zasilanie i szkolenia 4,5 euro, dokumentacja, nadzory i promocja 0,7 mln euro. Zakres tematyczny zgłoszonych projektów obejmował m.in.: Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną; System Informacji o Terenie powiatu; Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu; E-Usługi dla mieszkańców; Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną; Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną; Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej, w zakresie działań związanych z zarządzaniem kryzysowym i ratownictwem; Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego. Działania prowadzone w Województwie Śląskim wskazują więc na możliwości, zakres i sposób wykorzystania funduszy strukturalnych przyznanych Polsce na lata , w ramach pomocy finansowej skierowanej dla państw członkowskich Unii Europejskiej i powinny stać się wzorcem dla innych województw do przygotowywania projektów zgłaszanych w ramach osi priorytetowych Społeczeństwo Informacyjne. Strona 26

27 arodowa Strategia Spójności Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS) w ramach budżetu Wspólnoty na lata Jest instrumentem odniesienia dla przygotowania programów operacyjnych, uwzględniając jednocześnie zapisy Strategii Rozwoju Kraju na lata (SRK) oraz Krajowego Programu Reform na lata (KPR), odpowiadającego na wyzwania zawarte w Strategii Lizbońskiej. Strategia Lizbońska Program społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej, który ma na celu stworzenie do 2010 r. na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, opartej na wiedzy, zdolnej do długotrwałego rozwoju, tworzącej większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującej się większą spójnością społeczną. Uchwalona została w 2000 roku podczas szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie Firma Usługowo Konsultingowa I FOGIS Cele SS Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji w samorządach oraz do budowy lokalnej i regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Matela Wojciech Rosnówek, listopada 2008 Cele SS sa realizowane za pomocą programów (tzw. programów operacyjnych) zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, programów regionalnych (tzw. regionalnych programów operacyjnych) zarzadzanych przez zarzady poszczególnych województw oraz projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych. Strona 27

28 Pomoc finansowa dla państw członkowskich Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Sektorowe Programy Operacyjne (SPO) Fundusz Spójności (FS) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) orweski Mechanizm Finansowy. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Inicjatywy Wspólnotowe (IW) - I TERREG, URBA, LEADER Zadaniem funduszu EFRR jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do unii Europejskiej. W szczególności fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i średnim przedsiebiorstwom Programy operacyjne Środki finansowe programów operacyjnych EFRR + EFS + FS = 67,3 mld euro Program Infrastruktura i Środowisko Program Kapitał Ludzki Program Innowacyjna Gospodarka Program Rozwój Polski Wschodniej Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Pomoc Techniczna 16 programów regionalnych PO IS 27,9 RPO 16,6 PO KL 9,7 PO IG 8,3 PO RPW 2,3 PO EWT 0,7 PO PT 0,5 Rezerwa 1,3 Podział środków finansowych w ramach RPO Dolnośląskie Lubelskie Lubuskie 439 Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie 427 Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Wielkopolskie Kujawsko Pomorskie 951 Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie 836 Kategorie interwencji funduszy strukturalnych określone w Strategii Lizbońskiej Obszary i zagadnienia tematyczne objęte pomocą na zasadach obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej. Kategorie interwencji w zakresie funduszy strukturalnych określone zostały w celu identyfikacji, badania i monitorowania działań. Do głównych obszarów interwencji w Strategii Lizbońskiej zaliczono: rolnictwo, leśnictwo, promowanie dostosowania i rozwoju obszarów rolniczych, rybołówstwo, pomoc dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, turystykę, infrastrukturę transportową, infrastrukturę telekomunikacyjną i społeczeństwo informacyjne, infrastruktury energetyczne, infrastrukturę środowiskową, planowanie przestrzenne i odbudowę, infrastrukturę społeczną i ochronę zdrowia publicznego. Strona 28

29 Społeczeństwo informacyjne taki etap rozwoju techniczno-organizacyjnego, że poziom zaawansowania technologii informacyjnotelekomunikacyjnych stwarza warunki techniczne, ekonomiczne, edukacyjne i inne do powszechnego wykorzystania informacji w produkcji wyrobów i świadczeniu usług. zapewnia obywatelom powszechny dostęp i umiejętność korzystania z technologii teleinformatycznych w ich działalności zawodowej i społecznej, w celu podnoszenia i aktualizacji wiedzy, korzystania ze zdobyczy kultury, ochrony zdrowia oraz spędzania wolnego czasu i innych usług mających wpływ na wyższą jakość życia Kategorie interwencji Strategii Lizbońskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe). 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania innowacyjne, treści cyfrowe, itp.). 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.). 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.). Zgodnie z polityką rozwoju SI i wymogami prawa w zakresie informatyzacji zadań publicznych wszystkie projekty z zakresu informacji przestrzennej zakładają świadczenie usług drogą elektroniczną w obszarze elektronicznej administracji (egovernment) albo w sferze wewnętrznej administracji (back office) albo zewnętrznej (front office) m.in. poprzez udostępnianie informacji. Rozwój systemów informacji przestrzennej (w tym z zakresu geodezji i kartografii) jest elementem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w którym podstawowym wymogiem jest udostępnianie e_usług informacyjnych i transakcyjnych uzyskania wsparcia finansowego dla budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej, choć w żadnym programie nie wymienionej bezpośrednio, jest możliwe w zasadzie tylko z osi priorytetowych Społeczeństwo Informacyjne. Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka Osie priorytetowe RPO W ramach priorytetu 7, Działanie 7.1 Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji wspierane są działania z zakresu budowy elektronicznej administracji poprzez tworzenie w pełni zintegrowanych platform, które umożliwią świadczenie usług publicznych droga elektroniczną na rzecz obywateli i przedsiębiorstw. Istotnym obszarem interwencji w ramach tej osi będzie również tworzenie i rozwój zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególności w zakresie przebudowy i integracji rejestrów państwowych w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego dostępu do zawartych w nich danych oraz rozwój systemów udostępniania informacji publicznej. Badania i rozwój Społeczeństwo informacyjne Turystyka Kultura Środowisko Zrównoważony rozwój miast Transport Infrastruktura edukacyjna Zdrowie i rekreacja Pomoc techniczna Strona 29

30 Działania w ramach osi priorytetowych Społeczeństwo Informacyjne Budowa nowoczesnej elektronicznej administracji poprzez wsparcie wdrażania innowacyjnych, interaktywnych usług administracji elektronicznej (egovernment) Zapewnienie dostępu do publicznych zasobów danych on-line poprzez wsparcie przebudowy zaplecza administracji (back - office) gwarantujące sprawny i skuteczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej, Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front - office). Finansowanie projektów osi priorytetowych Społeczeństwo informacyjne w mln euro 50 Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie 5 Lubelskie 44 Lubuskie 13 Łódzkie 25 Małopolskie 45 Mazowieckie 42 Opolskie 8 Podkarpackie 21 Podlaskie 18 Pomorskie 16 Śląskie 50 Świętokrzyskie 11 Warmińsko-Mazurskie 13 Wielkopolskie 40 Zachodniopomorskie 12 Regionalny Program Operacyjny na lata Oś priorytetowa X: Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie X.x : Rozwój społeczeństwa informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego Cel główny : Wspieranie rozwoju Województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także zwiększenie wykorzystania Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do świadczenia usług publicznych Cele szczegółowe : Zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Rozwój usług publicznych opartych na ICT służących polepszeniu jakości życia obywateli Wykorzystanie ICT do poprawy efektywności pracy administracji publicznej Regionalny Program Operacyjny na lata Rodzaje projektu: Budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów zarządzania z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, a w szczególności wdrażanie elektronicznych systemów obiegu dokumentów, systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów, systemów bazodanowych, integracja systemów, budowa i rozbudowa systemów transmisji danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, geograficzne systemy informacji przestrzennej. Budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki komunalnej Źródła i wysokość finansowania projektu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Maksymalny udział środków EFRR w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie 85 % kosztów projektu Minimalny wkład własny Beneficjenta 15 % Zakresy projektów integracja technologiczna i funkcjonalna systemów stosowanych w administracji z systemami geoinformacyjnymi opartymi na informacji przestrzennej (geograficznej) budowa elektronicznej administracji (e-urzędów) poprzez przetworzenie istniejących zasobów informacyjnych na postać cyfrową wraz z uruchomieniem elektronicznej obsługi obywateli Cele główne projektów wzrost liczby usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami, informacyjnymi podniesienie efektywności procesów decyzyjnych optymalizacja kosztów pozyskiwania danych stworzenie warunków do współdziałania i wymiany informacji zapewnienie bezpośredniego dostępu do zasobów informacyjnych i baz danych Strona 30

31 Typy Beneficjentów w/g Uszczegółowienia RPO jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; parki narodowe i krajobrazowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia; jednostki naukowe; instytucje kultury; szkoły wyższe; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; instytucje otoczenia biznesu; przedsiębiorcy. Przykłady tytułów projektów w ramach RPO WŚ Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną System Informacji o Terenie powiatu Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu E-Usługi dla mieszkańców Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej, w zakresie działań związanych z zarządzaniem kryzysowym i ratownictwem Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego Zestawienie kosztów dla projektów z zakresu IIP (GIS) dla 14 JST w ramach RPO WŚ Zasady i uwarunkowania wdrożeń sprzęt i oprogramowanie 6 mln zł budowa systemów, zasilanie,szkolenia 18 mln zł dokumentacja, nadzory, promocja 3 mln zł budowa i informatyzacja baz danych 13 mln zł zaplanowanie działań własnych jednostki samorządowej zorganizowanie wspólnych działań podmiotów zaangażowanych w rozwój danej jednostki samorządowej opracowanie studium wykonalności budowy i wdrożenia systemu pozyskanie środków pomocowych dla wsparcia finansowego realizacji projektu Kryteria Studium Wykonalności neutralność technologiczna studium nie powinno faworyzować żadnej konkretnej technologii, jak również ograniczać możliwości technologicznego wyboru; swobodny (otwarty) dostęp studium powinno stwarzać możliwość podłączenia się do zbudowanej infrastruktury wszystkim zainteresowanym stronom, każdego operatora czy użytkownika bez dyskryminacji każdego z nich. Cele szczegółowe Studium Wykonalności opracowanie modelu systemu określenie docelowej funkcjonalności systemu określenie komponentów systemu określenie możliwości dostosowania obecnej infrastruktury do potrzeb proponowanego systemu opracowanie planu organizacyjnego budowy, wdrożenia i eksploatacji sytemu wraz z przedstawieniem propozycji etapowania prac; Strona 31

32 Cele szczegółowe Studium Wykonalności opracowanie modelu systemu określenie docelowej funkcjonalności systemu określenie komponentów systemu określenie możliwości dostosowania obecnej infrastruktury do potrzeb proponowanego systemu opracowanie planu organizacyjnego budowy, wdrożenia i eksploatacji sytemu wraz z przedstawieniem propozycji etapowania prac; Elementy Studium Wykonalności Analiza otoczenia społeczno gospodarczego Analiza instytucjonalna Analiza prawna Analiza techniczna Analiza finansowa Analiza ekonomiczna Elementy Studium Wykonalności (1) Elementy Studium Wykonalności (2) Analiza otoczenia społeczno gospodarczego z uwzględnieniem : danych geograficzno administracyjnych; charakterystyki ekonomiczno społecznej; uwarunkowań i potencjału gospodarczego Analiza instytucjonalna dotyczy : bezpośrednich i pośrednich beneficjentów wdrażanego systemu; instytucji/osób zaangażowanych w wdrożeniu, włącznie z podziałem odpowiedzialności; innych organizacji, na które wdrożenie systemu będzie miało oddziaływanie; wzajemnych powiązań podmiotów; rozwiązań związanych z udostępnieniem systemu podmiotom trzecim. Elementy Studium Wykonalności (3) Analiza prawna obejmuje opisy : wymogów prawnych w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych; bezpieczeństwa przechowywania i transmisji danych; standardów technicznych, tworzenia obligatoryjnych raportów, dokumentów i zestawień, wynikających z odpowiednich regulacji prawnych; wymogów formalnych w zakresie pozwoleń, zgłoszeń czy opłat; zaleceń krajowych (np. KIIP) i międzynarodowych (np. I SPIRE) nie stanowiących obecnie unormowanych przepisów prawnych; obowiązków wynikających dla wszystkich stron z obowiązujących i spodziewanych uregulowań prawnych; Elementy Studium Wykonalności (4) Analiza techniczna zawiera inwentaryzacje : istniejących narzędzi i oprogramowań; istniejących baz danych, ich zakres i funkcjonalność; potrzeb informacyjnych i planów inwestycyjnych wraz z określeniem priorytetów; zadań realizowanych przez podmioty pod kątem wykorzystania informacji przestrzennej; zakresu danych udostępnianych innym użytkownikom. Strona 32

33 Elementy Studium Wykonalności (5) Analiza finansowa : wydatki bieżące; wydatki inwestycyjne; wysokość zadłużenia; obsługa zadłużenia; dochody własne; dochody z majątku. Analiza ekonomiczna : kosztów (nakładów) i korzyści (efektów) wielokryterialna - rezultatów i oddziaływań Kluczowe dokumenty UE Dyrektywa 2007/2/WE I SPIRE ustanawiająca Infrastrukturę Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego; Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska; Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 24 października 1995 r. o ochronie osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu tych danych; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., określające przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie UE; Kluczowe dokumenty Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Plan Informatyzacji Państwa na lata ; Strategia Rozwoju Regionalnego; Plan Rozwoju Lokalnego; Wieloletni Plan Inwestycyjny; Program (Strategia) Informatyzacji Urzędu; Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office). Rezultaty : skrócenie czasu realizacji procedury ilość procedur wewnętrznych zatwierdzanych podpisem elektronicznym liczba użytkowników, którzy objęci są systemem identyfikacji liczba archiwizowanych lub backupowanych danych liczba użytkowników objętych systemem antywirusowym Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office). Produkty : liczba wdrożonych systemów informatycznych, zakupionych serwerów liczba wdrożonych platform serwerowych dla funkcjonowania aplikacji liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików liczba wdrożonych platform GIS liczba wdrożonych systemów intranetu w jednostkach publicznych liczba wdrożonych wewnętrznych systemów zarządzania informacją w jednostkach publicznych liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w jednostkach publicznych liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych liczba zakupionych zestawów komputerowych Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie egovernment zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office) Produkty : liczba portali o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem liczba wdrożonych systemów informatycznych liczba zakupionych serwerów liczba wdrożonych platform serwerowych dla funkcjonowania aplikacji liczba wdrożonych systemów archiwizacji i backupu danych liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików liczba wdrożonych systemów antywirusowych liczba wdrożonych systemów identyfikacji i autentykacji liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach RPO liczba zakupionych zestawów komputerowych Strona 33

34 Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie egovernment zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office) Rezultaty : skrócenie czasu obsługi interesantów ilość usług typu "informacja" dostępnych w wyniku realizacji projektu ilość usług typu "interakcja" dostępnych w wyniku realizacji projektu ilość usług typu "transakcja" dostępnych w wyniku realizacji projektu liczba użytkowników, którzy objęci są systemem identyfikacji liczba archiwizowanych lub backupowanych danych liczba użytkowników objętych systemem antywirusowym liczba nowych miejsc pracy liczba nowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych Cele budowy lokalnej IIP Cel główny: wzrost liczby usług publicznych, świadczonych przez jst drogą elektroniczną Wybrane cele szczegółowe: podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami, informacyjnymi jst podniesienie efektywności procesów decyzyjnych przeprowadzanych przez urzędy zapewnienie bezpośredniego dostępu do zasobów jednostkom organizacyjnym powiatu, urzędom gminnym, służbom i strażom usprawnienie obsługi mieszkańców poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów informacyjnych urzędów oraz współpracujących z nim jednostek promocja powiatu/gminy Beneficjenci lokalnej IIP mieszkańcy - poprzez Internet uzyskają łatwy i szybki dostęp do danych i informacji, będą w stanie szybko i skutecznie komunikować się z administracją publiczną, będą mogli korzystać z szeregu usług świadczonych drogą elektroniczną, administracja samorządowa (powiat/miasta/gminy) - ułatwienie wykonywania zadań, skrócenie i uproszczenie procedur, poprawienie efektywności zarządzania mieniem, uszczelnienie systemu podatkowego, ułatwienia podejmowania decyzji, jednostki organizacyjne jst oraz służby i straże odpowiedzialne za ład i bezpieczeństwo publiczne - uzyskanie dostępu do danych umożliwiających szybkie i optymalne kierowanie podjętymi działaniami oraz podejmowanie trafnych decyzji związanych z uruchamianiem oraz alokacją sił i środków, inwestorzy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie powiatu dostęp do danych które związane są z koniecznością zakupu / wydzierżawienia nieruchomości lub wybudowania nowej infrastruktury. turyści - korzystanie z Interaktywnych Map i Planów (Geoportalu Turystycznego), Referencyjne bazy danych IIP ewidencja gruntów i budynków obiekty ogólnogeograficzne, odpowiadające treścią wielkoskalowej mapy zasadniczej geodezyjna (branżowa) ewidencja sieci uzbrojenia terenu baza danych adresowych bazy danych topograficznych ortofotomapa ewidencja dróg publicznych i obiektów inżynierskich, z oznakowaniem zmiany organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego dane o środowisku przyrodniczym, w tym zieleni, odpadów i zanieczyszczeń ewidencje: zabytków, działalności gospodarczej, placówek oświatowych i kulturalnych, etc. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania mpzp miast i gmin dane o nieruchomościach Skarbu Państwa, powiatu i gmin, Korzyści z wdrożenia IIP w jst uproszczenie procedur i skrócenie czasu pozyskiwania danych w celach wewnętrznych urzędów redukcja zjawiska duplikacji (nadmiarowości) danych w komórkach organizacyjnych urzędów redukcja czasu i kosztów dostępu do danych przestrzennych redukcja kosztów zakupu oprogramowania do przeglądania danych gromadzonych w różnych systemach, dzięki zastosowaniu przeglądarki internetowej, jako interfejsu wejścia do systemu skrócenie czasu obsługi mieszkańców, w sprawach które wymagają dostępu do zintegrowanych danych o przestrzeni skrócenie czasu analiz przestrzennych, wykonywanych przez służby zarządzania kryzysowego oraz służby ratownicze zwiększenie efektywności pracy komórek organizacyjnych urzędów podczas wykonywania wszelkich zadań, wymagających dostępu do informacji o przestrzeni promocja Firma Usługowo Konsultingowa I FOGIS Matela Wojciech Tel./fax : tel. kom.: Dziękuję za uwagę Strona 34

35 Strona 35

36 Elektroniczne usługi publiczne administracji geodezyjnej udostępnienie i aktualizacja danych pzgik studium przypadku: współpraca w ramach projektu budowy systemu informacji przestrzennej administracji samorządowej, inaczej lokalnego systemu informacji o terenie Jacek Frąckowiak PRO-INFO ul. Jagodowa 39/ Murowana Goślina tel współpraca: dr Wojciech Kaliński Maruta i Wspólnicy spółka jawna Kancelaria Radców Prawnych Kraków, Al. Słowackiego 64 tel: +48 (0) fax +48 (0) Mobil: Upowszechnienie technik komputerowych, bogactwo funkcjonalne systemów GIS, coraz większa dostępność cyfrowych danych mapowych oraz rosnące potrzeby użytkowników systemów GIS otwierają nowe możliwości w powstawaniu systemów tej klasy w Polsce. W działaniach tych szczególnie widoczna staje się ostatnio administracja publiczna, w tym administracja geodezyjna, która świadoma, że wdrożenie tego typu systemów nie jest wyłącznie zakupem programu z półki coraz częściej i skuteczniej sięga po fundusze celowe przede wszystkim fundusze strukturalne dostępne obecnie w ramach różnych programów operacyjnych jak: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, czy też Regionalne Programy Operacyjne poszczególnych województw. Potwierdzeniem tej tezy jest wiele złożonych obecnie wniosków aplikacyjnych oraz między innymi zrealizowane projekty współfinansowane w latach z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w których istotną lub zasadniczą rolę odgrywały systemy informacji o terenie / systemy informacji przestrzennej. Są to takie projekty jak: Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska, Wrota Podlasia, Wrota Parsęty, Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej, e-puławy, czy też dość zmieniający swoje oblicze (cele i rezultaty) projekt GeoPortal prowadzony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. W ten sposób pozytywnie, do administracji publicznej, w tym administracji geodezyjnej, coraz częściej zaczynają przenikać dobre praktyki racjonalnego wykorzystywania środków inwestycyjnych, w rozumieniu których projekty informatyczne powinny: 1. rozwiązywać zidentyfikowane problemy i potrzeby danej organizacji, 2. służyć zdefiniowanym celom strategicznym i operacyjnym, posiadającym mierzalne wskaźniki ich realizacji, Strona 36

37 3. mieć właściwe umocowanie prawne i przygotowanie organizacyjne, nie tylko w obszarze struktur organizacyjnych projektu, 4. być wykonywalne i poprzedzone analizą ryzyka - wrażliwości projektu, 5. być weryfikowalne na poziomie twardych rezultatów projektów tj. dostarczonych produktów i usług, 6. przynosić korzyści nie tylko niewymierne, ale również te wyliczalne, jeżeli nie pieniężne to chociażby w formie oszczędności czasu, zasobów, 7. mieć czytelne kryteria akceptacji projektu, 8. być poprzedzone studium wykonalności łączącym w sobie co najmniej ww. aspekty. Takie metodyczne podejście w przygotowaniu projektu, poparte koniecznością zdefiniowania mierzalnych wskaźników realizacji celów otwiera z kolei drugą stronę informatyzacji nie tylko istotnego i oczekiwanego jej oddziaływania na kształt i sprawność funkcjonowania organizacji beneficjenta, ale również jej wpływu na aspekty formalno prawne działania organizacji, wskutek zastosowania technologii informatycznej. Aspekt ten uwidacznia się szczególnie w przypadku projektów dotyczących wdrożenia systemów informacji o terenie / systemów informacji przestrzennej, które: a) poprzez swój interdyscyplinarny wymiar oraz cechę integracji, łączenia w sobie wielu danych z różnych źródeł umożliwiają bardzo szerokie ich zastosowanie de facto wszędzie tam, gdzie mamy jakikolwiek proces decyzyjny związany z przetwarzaniem danych przestrzennych, b) podlegają wprost regulacjom Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne dla systemów opracowanych na potrzeby Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, lub pośrednio dla systemów tworzonych przez inne organy lub jednostki administracji publicznej przez zastosowanie w nich referencyjnych danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie), c) coraz powszechniej są łączone z procesem wdrożenia usług publicznych, w tym z procesem wdrożenia systemów elektronicznego obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego w ramach tzw. e-administracji (e-urząd), z dwóch powodów: funkcjonujące w systemach EOD rejestry publiczne są dla nich źródłem wielu danych np. rejestr inwestycji celu publicznego, rejestr wydanych warunków zabudowy, rejestr pozwoleń na budowę, rejestr wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, inne, niejednokrotnie jest to wymóg wynikający z realizacji celów strategicznych poszczególnych programów operacyjnych, które widzą rozwiązywanie problemów funkcjonowania administracji publicznej i związanego z tym procesu informatyzacji z perspektywy interesanta mieszkańca, inwestora, a przez to z perspektywy dostarczonej dla nich usługi publicznej i wpływania w ten sposób na rozwój społeczeństwa informacyjnego, d) podlegają uwarunkowaniom Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takiej sytuacji wyzwaniem dla projektów mających na celu wdrożenie systemów informacji o terenie / systemów informacji przestrzennej jest zapewnienie właściwego, bezpiecznego umocowania prawnego budowanego systemu, tak aby nie opierał się on wyłącznie na naszym intuicyjnym rozumieniu i interpretacji prawa, ale aby również zabezpieczał nasz interes biznesowy np. istotny jest świadomy wybór czy nasz projekt SIT / SIP zostaje umocowany w strukturach organizacyjno Strona 37

38 prawnych KSIT, czy tez będzie stanowił lokalny system informacji o terenie zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, rejestrowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie danych. Rysunek 1 SIT / SIP a systemy e-administracji (przykład dla poziomu administracji powiatu) Niestety dość często w realizowanych projektach aspekt prawny jest bagatelizowany, chociaż może rodzić poważne konsekwencje prawne, w tym karne. Nie chodzi tutaj o kwestie ochrony danych osobowych, z którymi administracja publiczna już sobie jakoś radzi, ale o kwestie dotyczące prawnych zasad wykorzystywania i przetwarzania danych geodezyjnych pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Sytuację tę komplikuje niejednoznaczność zapisów ustaw i rozporządzeń, a zwłaszcza różnie interpretowana zależność prawna pomiędzy Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne a Ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne, w świetle stanowiska Ministra MSWiA dotyczącego odpłatności za udostępnianie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie ortofotomapy, z którego wynikać może, że Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne jest ustawą lex specialis, ale czy aby na pewno? Strona 38

39 Węzeł miejskiej i powiatowej infrastruktury informacji przestrzennych. Wspólne przedsięwzięcie informatyczne firm Systherm Info Sp. z o.o. oraz ISPIK Znacząca część działań administracyjnych urzędów powiatowych i miejskich jest ściśle związana z przestrzenią topograficzną. Mówiąc o przestrzeni topograficznej mamy na myśli wszystko to, co aktualnie przedstawiane jest na mapach geodezyjnych wielkoskalowych i topograficznych. W praktyce działania te sprowadzają się do umieszczania na tych mapach informacji związanej z działalnością danego wydziału czy departamentu. Umieszczanie tych danych można rozumieć dosłownie poprzez rysowanie na mapach analogowych odpowiednich oznaczeń i tekstów. Przy zastosowaniu bardziej zaawansowanych technologii to zaznaczanie odbywa się na mapach umieszczonych w komputerze. Mapom tym często towarzyszą bazy danych, czy to w postaci ksiąg i rejestrów czy komputerowych baz danych np. Arkusz kalkulacyjny EXCEL. Niestety, w przytłaczającej większości mapy (czy to analogowe, czy numeryczne), czy ogólniej ujmując wszelkie dane geodezyjne są dokumentami z tzw. drugiej ręki, co oznacza, że są nieaktualne, ubogie w treść i niestety często nieautoryzowane. Wspólny projekt firm Systherm INFO i ISPIK przedstawia ofertę systemową pozwalającą na rozwiązanie problemów komunikacyjnych pomiędzy bazami danych Wydziału Geodezji, a wszystkimi innymi wydziałami urzędu, które do swej działalności statutowej wykorzystują zasoby geodezyjne w oryginalnej lub przetworzonej postaci. Niniejsze rozwiązanie zapewnia stały dostęp do zasobów geodezyjnych wraz z danymi Ewidencji Gruntów i Budynków. Dane te są stale aktualizowane i dostępne dla każdego, kto uzyskał prawo do korzystania z nich w odpowiednim do tych uprawnień zakresie. Projekt ten będzie także umożliwiał pozyskiwanie informacji dalece przetworzonej wprost z baz danych geodezyjnych. W niedalekiej, dającej się przewidzieć przyszłości na bazie niniejszego projektu zostanie udostępniona możliwość aktywnego działania na geodezyjnych bazach danych poprzez portal przeznaczony dla wykonawstwa geodezyjnego. Strona 39

40 Schemat współdziałania rozwiązań informatycznych SYSTHERM INFO oraz ISPiK tworzących węzeł powiatowej/miejskiej infrastruktury informacji przestrzennych: strefa wydziału geodezji / ODGiK strefa urzędu GEO-IFO V integra prowadzenie rejestru EGB GEO-INFO V prowadzenie mapy numerycznej RIZK zarządzanie kryzysowe powiatowy/miejski węzeł IIP inne systemy GEO-INFO V ośrodek zarządzanie ODGiK GEO-INFO V zudp zarządzanie uzgodnieniami GEO-INFO zarządzanie zasobem geodezyjnym ISDP hurtownia i serwer danych przestrzennych MEDARD obsługa metadanych Intranet GEO-INFO V sigma ewidencja mienia ISDP aplikacje dostępu i analiz SOWA obieg dokumentów i obsługa wniosków zabezpieczenia Internet GEO-INFO V programy dla wykonawców Portal geodety Portal mieszkańca i inwestora Katalog metadanych Powiatowe/miejskie węzły IIP mogą być łączone tworząc szersze infrastruktury. Przykładem może być powiązanie z kilku węzłów powiatowych między sobą lub/i z węzłem wojewódzkim, powiązanie z krajową lub inną bramą katalogu metadanych itp. Dla zapewnienia interoperacyjności stosuje się standardy krajowe, INSPIRE, OGC, ISO, np.: WMS, WFS, CSW, ISO z serii 19100, XML/GML, SWDE, krajowy profil metadanych i inne. Strona 40

41 Strefa Wydziału Geodezji Systherm Info System Informacji Przestrzennej GEO-INFO V to kompleksowe rozwiązanie dla szerokiego grona użytkowników. GEO-INFO V to aplikacja o budowie modułowej przeznaczonej do prowadzenia mapy numerycznej w zakresie kompletnej mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, mapy TBD oraz innych specjalizowanych opracowań. Użytkownik, w zależności od swoich potrzeb kompletuje potrzebne dla siebie moduły jak np. ewidencja (gruntów i budynków), uzbrojenie terenu, analiz i kontroli, danych projektowych i wielu innych. System obiektowy, umożliwiający pracę operatorów w środowisku wielodostępowym na jednym wspólnym zasobie. Każdy obiekt posiada cechy przestrzenne i atrybuty opisowe. Raz wprowadzone dane stają się przedmiotem wszechstronnego wykorzystania i mogą zostać automatycznie wygenerowane, wg zadanego obszaru i zakresu treści rysunku mapy, oraz mogą być wykorzystane do wszelkiego rodzaju analiz przestrzennych i opisowych. System zapewnia jednoczesny dostęp do zasobu numerycznego o stopniu szczegółowości mapy wielkoskalowej (od 1:250 do 1:5 000, 1: jako ekstrapolacji mapy w skali 1:5000) oraz mapy topograficznej (od 1: do 1: ). System gwarantuje kontrolę jakości zasobu na etapie jego tworzenia i w trakcie aktualizacji, zapewniając jego spójność i zgodność ze standardem. System zawiera unikatowy mechanizm zapisu w bazie danych elementów redakcji każdego obiektu dla poszczególnych skali mapy z osobna, dzięki czemu pracochłonny proces redakcji mapy wykonywany jest tylko raz, a jego rezultaty mogą być przekazywane innym użytkownikom zasobu. Proces aktualizacji następuje w oparciu o mechanizm zmian. Każda czynność edycyjna odbywa się w kontekście otwartej zmiany, aż do momentu jej zakończenia obiekty, będące jej przedmiotem, dostępne są wyłącznie do przeglądania dla pozostałych operatorów. Strona 41

42 System zapamiętuje wszystkie zmiany geometrii i atrybutów opisowych obiektów, tworząc historię zasobu. System umożliwia wygenerowanie rysunku mapy według stanu na dowolnie wybrany dzień. System zawiera mechanizmy autoryzacji, jednoznacznie identyfikując autora tworzonego obiektu i wprowadzanych zmian. Wbudowane algorytmy obsługi układów odniesień przestrzennych (w tym wszystkich układów państwowych i większości lokalnych) zapewniają kontrolę poprawności współrzędnych, obsługę ramek sekcyjnych i godeł map, obliczanie poprawek odwzorowawczych, transformację całych baz danych z elementami redakcji mapy włącznie. System zarządza automatycznie systematyką obiektów zgodną z instrukcjami technicznymi K1 i G5 dla mapy wielkoskalowej oraz TBD dla mapy topograficznej. Równocześnie otwarta budowa systemu umożliwia skonstruowanie własnej systematyki. Zaawansowane mechanizmy kontroli dostępu do danych pozwalają zdefiniować prawa operatora do przeprowadzania określonych czynności na poszczególnych klasach obiektów, a także określić zakres atrybutów udostępnianych operatorowi do podglądu lub edycji. Wymiana danych z innymi systemami odbywa się za pomocą wbudowanych procedur importu i eksportu w takich formatach jak SWING, TANGO, SWDE, SHAPE i GML. GEO-INFO V integra to aplikacja do tworzenia ewidencji gruntów i budynków, stanowiąca część zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO V. Dzięki jej zastosowaniu dane opisowe i dane geometryczne stanowią jeden zasób numeryczny. GEO-INFO V Ośrodek to aplikacja realizująca potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z zakresu gromadzenia i zarządzania zasobem numerycznym oraz obsługi robót geodezyjnych, a w szczególności obsługi zleceń i robót, sprzedaży, windykacji i zarządzania pracownikami. GEO-INFO V zudp to aplikacja dedykowana jednostkom odpowiedzialnym za prowadzenie Zespołów Uzgadniania Danych Projektowych, umożliwiający rejestrację i zarządzanie ewidencją wniosków oraz wydawanych uzgodnień projektowych. GEO-INFO V i.net to internetowa przeglądarka zasobu informacji przestrzennych stworzonego za pomocą SIP GEO-INFO V. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest udostępnianie danych tworzonych w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zewnętrznym organizacjom państwowym jak i podmiotom prywatnym. Mapa w przeglądarce GEO-INFO V i.net, jako Strona 42

43 jedyne rozwiązanie tego typu w Polsce, prezentuje mapę w postaci wektorowej, generowanej z baz SIP GEO-INFO V. GEO-INFO V sigma to aplikacja przeznaczona do ewidencjonowania i zarządzania mieniem gminy, powiatu lub województwa. Działa w ścisłym powiązaniu z bazą opisową EGB. Strona 43

44 Strefa Urzędu - ISPIK ISDP Internetowy Serwer Danych Przestrzennych (ISDP) można określić jako system informatyczny i bazę danych przestrzennych umożliwiające gromadzenie, aktualizację i udostępnianie interaktywnych map i zestawień w środowisku przeglądarki WWW. System zapewnia sprawne udostępnianie, wyszukiwanie i analizy danych przestrzennych poprzez darmową przeglądarkę internetową, taką jak: Internet Explorer, Netscape Navigator itp. Dotyczy to ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, ortofotomapy, planów zagospodarowania przestrzennego itp. ISDP jest w stanie połączyć podobne materiały niezależnie od miejsca pochodzenia (np. wydziały Urzędu, inne organizacje) i prezentować w postaci interaktywnych map i zestawień generowanych on-line na żądania użytkowników. ISDP ma budowę modułową. Oprócz funkcjonalności standardowej może być wyposażony w szereg opcjonalnych aplikacji i funkcji. Wśród nich są zarówno klasyczne, spotykane w serwerach mapowych (np. związane z poruszaniem się po mapie i wyszukiwaniem), ale również daleko wykraczają poza ramy standardowego WebGIS (np. związane z wymianą informacji o błędach/brakach w danych). System stosuje się więc w tworzeniu uproszczonych serwisów mapowych oraz obszernych ilościowo i funkcjonalnie infrastruktur danych przestrzennych. W niektórych miejscach kompleksowość zastosowanych rozwiązań sięga aż po pełną obsługę obiegu dokumentów zintegrowaną z zasobami przestrzennymi, internetową obsługę robót geodezyjnych, internetowe serwisy mapowe czy interaktywne plany budynków. ISDP nie zastępuje istniejących dziedzinowych systemów informatycznych stosowanych do prowadzenie zasobów źródłowych (np. ewidencji gruntów i budynków). Jego rolą jest powiązanie danych pochodzących z wielu baz celem Strona 44

45 zaspokojenia potrzeby jaką jest konieczność szybkiego i bezpiecznego/kontrolowanego wglądu do szeregu informacji gromadzonych w ramach jednej lub wielu organizacji. Pierwsza wersja ISDP ujrzała światło dzienne już w 1998r. Od tego czasu system jest stale rozwijany i wdrażany w różnych wersjach w wielu instytucjach, głównie w jednostkach samorządu terytorialnego. SOWA System Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA) jest aplikacją służącą do usprawniania procesu przepływu dokumentów oraz wymiany informacji. Dzięki zdefiniowanym ścieżkom przepływu dokumentów pomiędzy odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, system ułatwia i przyspiesza proces wydawania decyzji. Dokumenty, które wcześniej miały postać tradycyjną teraz mogą być archiwizowane i rozprowadzane w postaci cyfrowej. System SOWA umożliwia współpracę z serwerem mapowym ISDP. Rozwiązanie to pozwala, poprzez wiązanie spraw z geometrią obiektów (np. działek), na wizualizację toczących się spraw bezpośrednio na odpowiednio skonfigurowanej mapie prowadzone sprawy i postępowania administracyjne posiadają lokalizację przestrzenną. Ponadto możliwe jest dla danego obiektu przestrzennego (np. działki) uzyskanie informacji o prowadzonych sprawach i postępowaniach, co daje unikalną możliwość przeglądania szczegółów spraw bezpośrednio z mapy. Do najistotniejszych zalet systemu SOWA należą: możliwość śledzenia wniosku od jego złożenia, aż po wydanie decyzji, elektroniczne rejestrowanie dokumentów przychodzących, automatyczne wprowadzanie cyfrowej wersji wniosków do bazy danych, rozbudowany mechanizm wspomagający generację wydruków na podstawie przygotowanych szablonów pism, możliwość współpracy z ISDP (lub innymi serwerami mapowymi) (m.in. w zakresie nanoszenia spraw na mapę, korzystania ze wspólnego słownika ulic, prezentacji w SOWIE informacji o atrybutach obiektów (np. działek) zaczerpniętych bezpośrednio z danych przestrzennych lub ewidencyjnych), podgląd przepływu informacji między jednostkami organizacyjnymi, mechanizmy wzajemnego wiązania spraw i tworzenia tym samym hierarchii spraw (sprawa podrzędna, nadrzędna, kontynuacja, itd.), szybkie przeszukiwanie bazy na podstawie prostych lub zaawansowanych kryteriów wyszukiwania, Strona 45

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej Maciej Bednarski mbednarski@ispik.pl Cieszyn, 14 października 2010 Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. GLIWICE Krótka historia Instytutu Rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

Off-line równa się On-line Jak to się robi? Aleksander Danielski

Off-line równa się On-line Jak to się robi? Aleksander Danielski Off-line równa się On-line Jak to się robi? Aleksander Danielski Architektura systemu Wykonawstwo Geodezyjne w Internecie Internetowy Klient danych I n t e r n e t i.net Delta Dla wykonawstwa geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE Polska w przebudowie i w budowie Πάντα ῥεῖ - wszystko płynie Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει. Wszystko płynie, nic nie stoi

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH Waldemar Izdebski Geo-System Sp. z o.o. WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH W POWIATOWYCH OŚRODKACH DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Powiatowe Ośrodki Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim

Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim Powiat Myślenicki Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim Podsumowanie realizacji projektu MATELA WOJCIECH Inżynier

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna Iwona Nakonieczna TERMINOLOGIA TBD? BDOT? GBDOT? Określana tymi kilkoma skrótami Baza Danych Obiektów Topograficznych jest urzędowym systemem informacji o topografii terenu w skali 1:10 000, funkcjonującym

Bardziej szczegółowo

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt Projekt MSIP-GPW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa Seminarium i podsumowujące projekt Warszawa, 27.08.2008 2008 Sygnity Jeden z największych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

STRATEG podstawowe informacje

STRATEG podstawowe informacje URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Baza System Demografia Monitorowania podstawowe Rozwoju informacje STRATEG podstawowe informacje Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Metody ewaluacji projektów unijnych

Metody ewaluacji projektów unijnych Metody ewaluacji projektów unijnych D R E W A K U S I D E Ł K A T E D R A E K O N O M E T R I I P R Z E S T R Z E N N E J W Y D Z I A Ł E K O N O M I C Z N O - S O C J O L O G I C Z N Y U Ł E K U S I D

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych

Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 1 Podstawa prawna pozyskiwania danych Dane graficzne i opisowe systemu EBDP 3 Budowa systemu EBDP 4 Plany na przyszłość 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05.

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja gruntów i budynków Łączna powierzchnia gruntów objętych i budynków wynosi 312 680 km2, ewidencją gruntów w tym w granicach miast 21 609 km2, a na obszarach wiejskich 291 071 km2. Dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK Projekt nr WTSL.01.02.00-12-052/08 Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej Konferencja podsumowująca

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wisła, 08-10.2010r.

System Zarządzania Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wisła, 08-10.2010r. System Zarządzania Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Wisła, 08-10.2010r. Dzień Dobry! GEOPOLIS Sp. z o.o. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania PZGiK Projektowanie i wdrażanie systemów

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Urząd Miasta Bytomia Wydział Geodezji GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Wojciech Jeszka Agata Szeliga Arkadiusz Dzadz Plan prezentacji: Kamienie milowe na drodze do powstania BIIP;

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Dominik Kopczewski GUGIK dziś i jutro Dominik Kopczewski, Karlova Studánka, maja 2012

Dominik Kopczewski GUGIK dziś i jutro Dominik Kopczewski, Karlova Studánka, maja 2012 Dominik Kopczewski Premier RP Min. Administracji Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji i Cyfryzacji Min. Obrony Narodowej Główny Geodeta Kraju Instytut Geodezji i Kartografii P2 Zarząd Analiz Wywiadowczych

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Witold Radzio zastępca dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Doradca Głównego Geodety Kraju Pogorzelica, 23-25

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Patronat honorowy: mgr inż. Paweł Zawartka mgr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.:

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W DOBIE ROZWOJU USŁUG SIECIOWYCH. Waldemar Izdebski

AUTOMATYZACJA POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W DOBIE ROZWOJU USŁUG SIECIOWYCH. Waldemar Izdebski AUTOMATYZACJA POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W DOBIE ROZWOJU USŁUG SIECIOWYCH Waldemar Izdebski 2011-09-06 Automatyzacja PODGiK w dobie rozwoju usług sieciowych 1 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE r.

Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE r. Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE 24.05.2012r. 2 Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE 24.05.2012r. 3 Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM w latach 2000 2009

OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM w latach 2000 2009 OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM w latach 2000 2009 I. OPRACOWANIE STANDARDU I WDROŻENIE BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH. 1. Prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE Wydanie drugie rozszerzone na lata 2007-2013 Redakcja Zbigniew Bajko Bartosz Jóźwik Marcin Szewczak Wydawnictwo KUL Lublin Spis treści Noty o autorach 11 Wykaz skrótów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania Projekt realizowany ze środków 7 osi POIG 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności.

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności. Agenda Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota Partnerzy Obecny stan UMM Elementy i Funkcjonalności Uniwersalność Korzyści Zasady współpracy Zakończenie Służby ratownicze

Bardziej szczegółowo

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.11.2014 r.

Warszawa, 06.11.2014 r. Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Ocena internetowych serwisów mapowych jako wsparcia dla partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym

Ocena internetowych serwisów mapowych jako wsparcia dla partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym I-sza Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Aktualne trendy rozwoju regionalnego w cyklu PRZESTRZEŃ TECHNOLOGIA EKONOMIA (6 marca 2015r. Kraków) Ocena internetowych serwisów mapowych jako wsparcia dla

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

System GEO-INFO V składa się z wielu modułów, kompletowanych w zależności od potrzeb użytkownika. Dostępne są następujące moduły:

System GEO-INFO V składa się z wielu modułów, kompletowanych w zależności od potrzeb użytkownika. Dostępne są następujące moduły: System GEO-INFO V składa się z wielu modułów, kompletowanych w zależności od potrzeb użytkownika. Dostępne są następujące moduły: MODUŁ PODSTAWOWY Moduł ten jest niezbędnym elementem każdej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów "Zawód kartografa" d kartografa" - III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Lidia Piotrowska Naczelnik Wydziału Planowania Regionalnego i Współpracy Transgranicznej Minister

Bardziej szczegółowo

Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego

Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego Henryka Bałys Tomasz Gołębiowski Starostwo Powiatowe w Cieszynie Jacek Kozłowski GEOINFO Wrocław Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

1. Praktyczne realizacje wykorzystania zasobów PODGIK w serwisach internetowych

1. Praktyczne realizacje wykorzystania zasobów PODGIK w serwisach internetowych dr inż. Waldemar Izdebski Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii Geo-system Sp. z o.o. Wykorzystanie Internetu i nowych technologii geoinformatycznych w obsłudze prac geodezyjnych W ostatnich

Bardziej szczegółowo

System Monitorowania Rozwoju STRATEG

System Monitorowania Rozwoju STRATEG URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY System Monitorowania Rozwoju STRATEG Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające szybki dostęp do danych statystycznych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Andrzej Perkowski Kierownik Wydziału Koordynacji i Realizacji Projektów Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP MODUŁU OSR JAKO CZĘŚCI OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo