Centrala Oddział Rzeszów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrala Oddział Rzeszów www.mat.net.pl"

Transkrypt

1 TEGOROCZNY CADMAT

2 Sesja Ogólna Godz. Program sala 8:30-9:30 Rejestracja uczestników z niespodzianką 9:30-10:30 Sesja główna 1 10:30-11:00 Przerwa kawowa I. ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE, INSTALACJE PoniŜsze sesje dedykowane są projektantom z branŝy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalatorskiej. Spotkanie rozpocznie się wspólną prezentacją platformy REVIT w technologii BIM. Jesteś projektantem i często brakuje Ci czasu, pokaŝemy Ci dzięki czemu Twoja praca moŝe być bardziej wydajna i przyjemna. Sesja nr 1: BIM Pracownia Architektoniczna Sesja nr 2: BIM Pracownia Konstrukcyjna Sesja nr 3: BIM Pracownia Instalatora II. INFRASTRUKTURA, GIS Sesja nr 4: InŜynieria, Infrastruktura, Geodezja, GIS Przedmiotowa sesja tematyczna zahacza o większą część problematyki projektowania tego, co znajduje się na zewnątrz budynków. Jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych nowymi trendami w geodezji, projektowaniu drogowo infrastrukturalnym, inŝynierii środowiska oraz GIS. PokaŜemy, jak wykorzystywać moŝliwości obiektowego projektowania i dostępu do danych z niekonwencjonalnych źródeł, w celu przyspieszenia i usprawnienia procesu projektowego oraz decyzyjnego. Dodatkowo pokaŝemy, jak projektowanie infrastruktury zewnętrznej łączy się z projektowaniem instalacji przemysłowych i jak ten proces moŝe być usprawniony dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi Autodesk. Znajdzie tu coś dla siebie równieŝ menadŝer projektów, poniewaŝ jeden z modułów sesji będzie pokazywał zalety projektowania z wykorzystaniem środowiska do zarządzania dokumentacją.

3 III. WIZUALIZACJA NA 1000 SPOSOBÓW Jeśli jesteś architektem wnętrz i interesują Cię róŝne sposoby na wizualizowanie swoich projektów, weź udział w sesji III. WIZUALIZACJE. IV. PROJEKTOWANIE PRZEMYSŁOWYCH INSTALACJI RUROWYCH Projektantów zainteresowanych przemysłowymi instalacjami rurowymi zapraszamy na sesję nr III. RURY. V. MECHANIKA Sesja nr 6: Zarządzanie Projektem i Dokumentacją Projektową Sesja nr 8: Wprowadzenie do Analizy: MES, CFD, Kinematycznej Sesja nr 9: Projektowanie wielobranŝowe, LAYOUT-y Sesja nr 10: Autodesk INVENTOR zaawansowany Sesja nr 11: Projektowanie form wtryskowych 8. Podczas sesji prezentowane będą moŝliwości modułów obliczeniowych do analiz i symulacji za pomocą MES. Wykonywane będą analizy obliczeń strukturalnych (Autodesk Simulation ex. ALGOR) oraz numerycznej mechaniki płynów (Autodesk Simulation CFD ex. CFdesign). PokaŜemy jak wykorzystać całą moc obliczeniową Waszych komputerów dla potrzeb technik obliczeniowych. 9. Zaprezentujemy technologie BIM (Building Information Modeling modelowanie informacji o budynkach). Przejdziemy drogę od koncepcji do kompletnej dokumentacji projektowej. Zasymulujemy współbieŝną pracę architekta, konstruktora i instalatora. PokaŜemy jak wykorzystując program AutoCAD Architecture przygotować podkład architektoniczny do pracy w środowisku Autodesk Factory Design Suite. Za pomocą zestawu narzędzi Factory Design przygotujemy szkic layout-u projektowanego zakładu. Na zakończenie zbierzemy w programie Navisworks przygotowane wcześniej wszystkie projekty celem przeanalizowania kolizji, stworzenia wizualizacji oraz połączymy projekt z Microsoft Project prezentując go na ścieŝce czasu. 10. Sesja przeznaczona dla uŝytkowników oprogramowania Inventor. Szczegółowo zostaną omówione zaawansowane funkcje programu, takie jak ilogic, icopy oraz Inventor Fusion. Przedstawimy narzędzie Autodesk VAULT przy pomocy którego pokaŝemy pracę zespołową z uŝyciem Autodesk Inventor. Ponadto zostanie zaprezentowany moduł do projektowania instalacji rurowych zawarty w Autodesk Inventor. Omówimy oprogramowanie umoŝliwiające generowanie, udostępnianie, przeglądanie i drukowanie. Zostaną przedstawione zarówno produkty darmowe, jak i płatne programy wspomagające proces tworzenia dokumentacji. 11. Podczas sesji prześledzimy etapy tworzenia modelu 3D formy wtryskowej oraz tworzenia jej dokumentacji rysunkowej. Stworzymy w pełni parametryczny model formy, dzięki czemu w dowolnej fazie projektowania moŝliwe będzie wprowadzenie niezbędnych poprawek i modyfikacji z jednoczesną aktualizacją poszczególnych komponentów. Wykonamy równieŝ analizę szybkości rozpływu tworzywa w formie, analizę skurczu oraz analizę punktu wtrysku tworzywa.

4 ZAJĘCIA PRZY KOMPUTERACH Godziny: Program: sala :00-15:00 Autodesk Simulation (Algor) i Autodesk Simulation CFD MAT Kraków 08:15 09:15 Revit MEP Hotel Holiday Inn 09:30 10:30 Revit Structure Hotel Holiday Inn 10:45 11:45 Inventor od podstaw Hotel Holiday Inn 12:00 13:00 Revit Architecture Hotel Holiday Inn 13:00 14:30 Inventor Tooling Hotel Holiday Inn Zapraszamy do zapoznania się z programem warsztatów (poniŝej). WYSPY FIRM W lobby hotelu staną wyspy firm, przy których będzie moŝna przycumować i porozmawiać. Kompleksowa obsługa pracowni projektowych. Oprogramowanie dla projektantów wszystkich branŝ. Stacje robocze, drukarki wielkoformatowe, serwery. Innowacje w mobilnym świecie. Kompleksowe usługi z zakresu pozyskiwania i opracowania danych przestrzennych. Konsultanci do spraw technologii BIM. Progman OY - Twórca i dostawca oprogramowania dla projektantów instalacji elektrycznych, rurowych i HVAC. rozwiązania wspierające przygotowanie technologii obróbczych dla róŝnego typu maszyn sterowanych numerycznie klasyfikowanych, jako rozwiązania CAM. Centrala: tel ; fax ; ul. Rzemieślnicza 1; KRAKÓW Oddział Rzeszów: tel ; ; al. Armii Krajowej 80; RZESZÓW

5 WARSZTATY AUTODESK SIMULATION (ALGOR) I AUTODESK SIMULATION CFD projektantów Warsztaty komputerowe prowadzone będą przez wykwalifikowanych specjalistów z zagranicy (Wielka Brytania, Francja) odpowiedzialnych w firmie Autodesk za rozwój oprogramowania do analiz numerycznych. W trakcie całodziennego szkolenia przeprowadzimy proces cyfrowego prototypowania podczas którego: - zdefiniujemy zaawansowane siatki MES - pokaŝemy szeroki zakres definiowania przypadków obciąŝeń - wykonamy analizę przepływu płynów - pokaŝemy jak korzystać z wyników przeprowadzonej analizy w innym przypadku obliczeniowym - pokaŝemy jak zaprezentować wyniki obliczeń W trakcie warsztatów zobaczą Państwo funkcjonalności programów: Autodesk Simulation (Algor) Autodesk Simulation CFD

6 WARSZTATY REVIT MEP instalatorów Warsztaty Revit MEP skierowane są do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z tym programem. Na warsztatach, pod opieką certyfikowanego trenera, kaŝdy będzie mógł poznać podstawowe narzędzia programu dla pracy projektanta instalacji. Poruszone zostaną następujące zagadnienia: Odmienny interfejs programu Podstawowe narzędzia projektanta Tworzenie widoków modelowych Edycja elementów rysunkowych W trakcie warsztatów zobaczą Państwo funkcjonalności programów: Autodesk Revit MEP 2012 WARSZTATY REVIT STRUCTURE konstruktorów Opis modułu: Warsztaty Revit Structure skierowane do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z tym programem. Na warsztatach pod opieką certyfikowanego trenera kaŝdy będzie mógł poznać działanie edytora rodzin. Wspólnie zajmiemy się następującymi zagadnieniami: UŜywanie narzędzia rozszerzającego moŝliwości pracy generator rodzin, Zaprojektowanie własnego kształtu kratownicy, Zastosowanie zaleŝności parametrycznych, Opcje wstawiania do projektu utworzonej przez siebie kratownicy. W trakcie warsztatów zobaczą Państwo funkcjonalności programów: Autodesk Revit Structure 2012 WARSZTATY REVIT ARCHITECTURE architektów Opis modułu: Warsztaty Revit Architecture kierowane do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z tym programem. Najtrudniej zacząć samemu. Na warsztatach pod opieką certyfikowanego trenera kaŝdy będzie mógł poznać to, od czego naleŝy zacząć pracę w programie Revit. Wspólnie przejdziemy przez następujące zagadnienia: Opcje programu i formaty plików Revit Interfejs Revit Architecture, Podstawowe narzędzia programu, Jak najszybciej nauczyć się samemu Revita W trakcie warsztatów zobaczą Państwo funkcjonalności programów: Autodesk Revit Architecture 2012

7 WARSZTATY INVENTOR TOOLING konstruktorów Opis modułu: Podczas sesji warsztatowej kaŝdy z uczestników będzie mógł aktywnie uczestniczyć w procesie projektowania formy wtryskowej na podstawie modelu 3D wypraski, stworzonej w programie Inventor lub zaimportowanej z innego systemu CAD. Prześledzimy wykonywanie poszczególne etapy tworzenia modelu 3D formy wtryskowej oraz tworzenia jej dokumentacji rysunkowej. Wykonamy rysunki wykonawcze poszczególnych części oraz rysunki złoŝeniowe odpowiednich zespołów funkcjonalnych. Stworzymy w pełni parametryczny model formy, dzięki czemu w dowolnej fazie projektowania moŝliwe będzie wprowadzenie niezbędnych poprawek i modyfikacji z jednoczesną aktualizacją poszczególnych komponentów. W projektowaniu wykorzystamy równieŝ liczne elementy biblioteczne zaimplementowane w Inventor Tooling takich producentów jak: STRACK, DME, FUTABA, HASCO, LKM, PEDROTTI, POLIMOLD. Wykonamy równieŝ analizę szybkości rozpływu tworzywa w formie, analizę skurczu oraz analizę punktu wtrysku tworzywa. W trakcie warsztatów zobaczą Państwo funkcjonalności programów: Autodesk AutoCAD Inventor Tooling 2012

8 BIM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Godz. Program sala 11:00-12:00 Wprowadzenie do technologii BIM 1 12:00-12:45 Autodesk REVIT Architecture Tricks & Tips 1 12:45-13:00 Przerwa kawowa 13:00-13:30 Wizualizacja Autodesk REVIT Architecture :30-14:30 Wizualizacja 3D MAX Design 1 14:30-15:00 Koordynacja projektu w programie Navisworks :00-16:00 Biesiadowanie przy grillu i bujnie w chmurach wspierane piwem MODUŁ: WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII BIM architektów, konstruktorów, instalatorów, projekt managerów. BIM (Building Information Modeling modelowanie informacji o budynkach) to proces wykorzystujący inteligentny model danych wirtualnego projektu. To technologia, która coraz dynamiczniej wkracza do pracowni architektonicznych, konstrukcyjnych, instalatorskich. Ideą tej technologii jest projektowanie współbieŝne, moŝliwość równoczesnej pracy projektantów róŝnych branŝ nad tym samym projektem w tym samym fizycznym pliku. Technologia umoŝliwia koordynację projektu oraz analizę kolizji. W trakcie prezentacji będziemy chcieli zaprezentować szersze spojrzenie na wykorzystanie tej technologii w Państwa pracowniach. Przejdziemy drogę od koncepcji do kompletnej dokumentacji projektowej. Zasymulujemy współbieŝną pracę architekta, konstruktora i instalatora. PokaŜemy: jak przygotować przestrzeń do projektowania współbieŝnego jaką technologię wybrać przy projektowaniu współbieŝnym: o praca współbieŝna na jednym fizycznym pliku projektu o praca z wykorzystaniem projektów linkowanych koordynację projektu, analizy kolizji pokaŝemy jak porozmawiać nad projektem wtedy gdy dzieli nas km PokaŜemy Państwu, jak wykorzystać narzędzie REVIT Server do projektowania współbieŝnego, gdy pracownie, z którymi współpracujemy nad projektem, znajdują się w róŝnych lokalizacjach. PokaŜemy jak pracować zdalnie nad projektem. Wykorzystamy technologię: VPN, pracę terminalową, telekonferencje. Oczywiście w trakcie tej prezentacji zobaczycie Państwo równieŝ funkcjonalność programów: Autodesk REVIT Architecture 2012 Autodesk REVIT Structure 2012 Autodesk REVIT MEP 2012

9 MODUŁ: AUTODESK REVIT ARCHITECTURE TRICKS & TIPS Sesja dla architektów W trakcie tej sesji pokaŝemy Państwu nowości najnowszej wersji pakietu Autodesk REVIT Architecture Skoncentrujemy się jednak na pokazaniu Państwu zaawansowanych funkcji programu, pokaŝemy róŝne sztuczki, dzięki którym projektowanie w REVIT stanie się jeszcze przyjemniejsze i szybsze. Będziemy mieli okazję przedstawić Państwu nakładki do platformy Revit naszego autorstwa, które uzyskały najlepsze opinie uŝytkowników i pracowników Autodesk. Teraz dzięki: MATdoors orientation łatwo i szybko oznaczycie Państwo orientacje drzwi MATelements renumbering szybko przenumerujemy elementy projektu REVIT-a MATfamily parameters filler pozwoli nam na hurtowe uzupełnienie właściwości elementów rodzin. MODUŁ: WIZUALIZACJA W AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2012 architektów, grafików, projekt menadŝerów Wizualizacja nie jest juŝ opcjonalnym elementem projektu budowlanego. Inwestorzy oczekują moŝliwości pełnego zapoznania się z projektem zanim zostanie on zrealizowany. Nowa jakość wizualizacji podglądu 3D, to nowy sposób przedstawienia wizji architekta. PokaŜemy najnowsze usprawnienia REVITa. Niespodzianka świeŝynka jeszcze nie ogłoszona oficjalnie przez producenta!!! MODUŁ: WIZUALIZACJA W 3D MAX DESIGN 2012 architektów, projektantów wnętrz, grafików, projekt menadŝerów Wizualizacja na najwyŝszym poziomie coraz częściej staje się standardem prezentacji projektu inwestorowi lub jury konkursowemu. Profesjonalna prezentacja dopasowana jakością do standardu samego projektu moŝe mieć ogromny wpływ na decyzje o podjęciu współpracy. Autodesk 3ds Max Design 2012 to kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie do modelowania 3D, wizualizacji i do tworzenia animacji, uŝywane przez ekspertów w dziedzinie architektury, budownictwa, inŝynierii i grafiki. Wysoka jakość obrazu, którą oferują zaawansowane narzędzia do modelowania wielokątów oraz wbudowane w animacji moduły do tworzenia postaci i efektów teraz mogą być obliczane duŝo szybciej poprzez nieograniczony rendering sieciowy. Przedstawimy Państwu: moŝliwości współpracy programu 3ds Max Design 2012 z programami do projektowania Autodesk wbudowane narzędzia ułatwiające tworzenie profesjonalnych wizualizacji i animacji rendering sieciowy Omawiane oprogramowanie: Autodesk 3ds Max Design 2012, Autodesk Composite 2012

10 MODUŁ: KOORDYNACJA PROJEKTU W PROGRAMIE NAVISWORKS 2012 Sesja dla wszystkich uczestników CADMAT W trakcie tej sesji podsumujemy CADMAT-a, spróbujemy zebrać w programie Navisworks projekty przygotowane w REVIT-ach, Plant 3D, Inventorze, AutoCAD MEP, AutoCAD Architecture oraz innych programach. Wczytamy inwentaryzację istniejącego obiektu w postaci chmury punktów. Przeanalizujemy kolizje, zrobimy wizualizację oraz połączymy projekt z Microsoft Project prezentując go na ścieŝce czasu.

11 BIM PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA Godz. Program sala 11:00-12:00 Wprowadzenie do technologii BIM 1 12:00-12:45 Autodesk ROBOT Structural Analysis w BIM I MSD 3 12:45-13:00 Przerwa kawowa 13:00-13:30 Autodesk REVIT Structure :30-14:30 Autodesk Structural Detailing :30-15:00 Koordynacja projektu w programie Navisworks :00-16:00 Biesiadowanie przy grillu i bujnie w chmurach wspierane piwem MODUŁ: WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII BIM. architektów, konstruktorów, instalatorów, projekt managerów. BIM (Building Information Modeling modelowanie informacji o budynkach) to proces wykorzystujący inteligentny model danych wirtualnego projektu. To technologia, która coraz dynamiczniej wkracza do pracowni architektonicznych, konstrukcyjnych, instalatorskich. Ideą tej technologii jest projektowanie współbieŝne, moŝliwość równoczesnej pracy projektantów róŝnych branŝ nad tym samym projektem w tym samym fizycznym pliku. Technologia umoŝliwia koordynację projektu oraz analizę kolizji. W trakcie prezentacji będziemy chcieli zaprezentować szersze spojrzenie na wykorzystanie tej technologii w Państwa pracowniach. Przejdziemy drogę od koncepcji do kompletnej dokumentacji projektowej. Zasymulujemy współbieŝną pracę architekta, konstruktora i instalatora. PokaŜemy: jak przygotować przestrzeń do projektowania współbieŝnego jaką technologię wybrać przy projektowaniu współbieŝnym: o praca współbieŝna na jednym fizycznym pliku projektu o praca z wykorzystaniem projektów linkowanych koordynację projektu, analizy kolizji pokaŝemy jak porozmawiać nad projektem wtedy gdy dzieli nas km PokaŜemy Państwu, jak wykorzystać narzędzie REVIT Server do projektowania współbieŝnego, gdy pracownie, z którymi współpracujemy nad projektem, znajdują się w róŝnych lokalizacjach. PokaŜemy jak pracować zdalnie nad projektem. Wykorzystamy technologię: VPN, pracę terminalową, telekonferencje. Oczywiście w trakcie tej prezentacji zobaczycie Państwo równieŝ funkcjonalność programów: Autodesk REVIT Architecture 2012 Autodesk REVIT Structure 2012 Autodesk REVIT MEP 2012

12 AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS W BIM I MSD Sesja dla konstruktorów. W trakcie tej sesji pokaŝemy Państwu nowości najnowszej wersji pakietu Autodesk ROBOT Structural Analysis Skupimy się na współpracy programu Autodesk ROBOT Structural Analysis z Autodesk REVIT Stucture. Zobaczycie Państwo, w którą stronę rozwija się ten produkt. PokaŜemy Państwu wymianę danych pomiędzy Autodesk INVENTOR i Autodesk ROBOT Structural Analysis. W pracy wykorzystamy analizę konstrukcji w oparciu o EUROCOD. Mamy teŝ dla Państwa niespodziankę: PokaŜemy po raz pierwszy w Polsce, a być moŝe i na świecie:??? MODUŁ: AUTODESK REVIT STRUCTURE 2012 Sesja dla konstruktorów W trakcie tej sesji Autodesk REVIT Structure 2012 pokaŝemy Państwu: nowości wersji 2012 projektowanie konstrukcji Ŝelbetowych projektowanie konstrukcji stalowych projektowanie konstrukcji mostowych przygotowanie dokumentacji projektowej UŜyjemy platformy REVIT jako narzędzia do wymiany danych z innymi systemami: Autodesk Plant 3D 2012 AutoCAD Civil 3D 2012 Autodesk INVENTOR 2012 Autodesk Structure Detailing 2012 MODUŁ: AUTODESK STRUCTURE DETAILING 2012 Sesja dla konstruktorów W tej części sesji pokaŝemy Państwu jak przygotować kompletną dokumentację: konstrukcji Ŝelbetowej konstrukcji stalowej Wymienimy dane z Autodesk ROBOT Structural Analysis i Autodesk REVIT Structure. PokaŜemy wymianę informacji z pakietem AutoCAD Plant 3D przy projektowaniu przemysłowych konstrukcji stalowych.

13 MODUŁ: KOORDYNACJA PROJEKTU W PROGRAMIE NAVISWORKS 2012 Sesja dla wszystkich uczestników CADMAT W trakcie tej sesji podsumujemy CADMAT-a, spróbujemy zebrać w programie Navisworks projekty przygotowane w REVIT-ach, Plant 3D, Inventorze, AutoCAD MEP, AutoCAD Architecture oraz innych programach. Wczytamy inwentaryzację istniejącego obiektu w postaci chmury punktów. Przeanalizujemy kolizje, zrobimy wizualizację, oraz połączymy projekt z Microsoft Project prezentując go na ścieŝce czasu.

14 BIM PRACOWNIA INSTALATORSKA Godz. Program sala 11:00-12:00 Wprowadzenie do technologii BIM 1 12:00-12:45 MagiCAD wsparcie dla projektowania 3D 4 12:45-13:00 Przerwa kawowa 13:00-13:15 CFDesign modelowanie wpływu powietrza z nawiewników 4 13:15-14:00 Autodesk REVIT MEP projektowanie instlacji HVAC 4 i grzewczych 14:00-14:30 Autodesk REVIT MEP projektowanie instalacji wod-kan 4 i ppoŝ 14:30-15:00 Koordynacja projektu w programie Navisworks :00-16:00 Biesiadowanie przy grillu i bujnie w chmurach wspierane piwem MODUŁ: WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII BIM. architektów, konstruktorów, instalatorów, projekt managerów. BIM (Building Information Modeling modelowanie informacji o budynkach) to proces wykorzystujący inteligentny model danych wirtualnego projektu. To technologia, która coraz dynamiczniej wkracza do pracowni architektonicznych, konstrukcyjnych, instalatorskich. Ideą tej technologii jest projektowanie współbieŝne, moŝliwość równoczesnej pracy projektantów róŝnych branŝ nad tym samym projektem w tym samym fizycznym pliku. Technologia umoŝliwia koordynację projektu oraz analizę kolizji. W trakcie prezentacji będziemy chcieli zaprezentować szersze spojrzenie na wykorzystanie tej technologii w Państwa pracowniach. Przejdziemy drogę od koncepcji do kompletnej dokumentacji projektowej. Zasymulujemy współbieŝną pracę architekta, konstruktora i instalatora. PokaŜemy: jak przygotować przestrzeń do projektowania współbieŝnego jaką technologię wybrać przy projektowaniu współbieŝnym: o praca współbieŝna na jednym fizycznym pliku projektu o praca z wykorzystaniem projektów linkowanych koordynację projektu, analizy kolizji pokaŝemy jak porozmawiać nad projektem wtedy gdy dzieli nas km PokaŜemy Państwu, jak wykorzystać narzędzie REVIT Server do projektowania współbieŝnego, gdy pracownie, z którymi współpracujemy nad projektem, znajdują się w róŝnych lokalizacjach. PokaŜemy jak pracować zdalnie nad projektem. Wykorzystamy technologię: VPN, pracę terminalową, telekonferencje. Oczywiście w trakcie tej prezentacji zobaczycie Państwo równieŝ funkcjonalność programów: Autodesk REVIT Architecture 2012 Autodesk REVIT Structure 2012 Autodesk REVIT MEP 2012

15 MAGICAD WSPARCIE DLA PROJEKTOWANIA 3D Sesja dla projektantów instalacji budowlanych Firma Progman Oy, producent oprogramowania MagiCAD, jest skandynawską spółką specjalizującą się w produktach i usługach dla projektantów systemów ogrzewania, rurowych, wentylacji i klimatyzacji, ppoŝ i elektrycznych. Firma od czasu swojego załoŝenia, czyli od roku 1983, specjalizuje się w dwóch najwaŝniejszych tematach: rozwiązaniach programowych takich jak MagiCAD dla projektantów instalacji HVAC i elektrycznych aplikacje na zamówienie dla producentów urządzeń Progman Oy jest wiodącym twórcą i dostawcą oprogramowania dla projektantów instalacji elektrycznych i HVAC w krajach skandynawskich. Posiada sieć swoich przedstawicielstw w wielu krajach Europy. Zarówno w Europie, jak i globalnie, firma zanotowała juŝ ponad 9000 sprzedanych licencji ich najwaŝniejszego produktu jakim jest MagiCAD. Aplikacja MagiCAD jest narzędziem, które działa zarówno w środowisku AutoCAD, jak i Revit MEP. Jest narzędziem dedykowanym projektantom instalacji wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania, wod-kan, ppoŝ i elektrycznych. Zawiera biblioteki producentów wraz z ich danymi technicznymi, które umoŝliwiają przeprowadzenie obliczeń dla instalacji. W trakcie tej prezentacji zostanie Państwu przedstawiona zasada działania nakładki na oprogramowanie AutoCAD, jak i Revit MEP. Narzędzie MagiCAD swoją funkcjonalnością wpisuje się idealnie we wcześniej juŝ Państwu zaprezentowaną technologię BIM. Dzięki bogatym bibliotekom producenckim, które zawierają pełne informacje techniczne dotyczące konkretnych typów i wielkości urządzeń, program pozwala na pełną dokumentację projektową, a takŝe kompletne obliczenia. W trakcie tej prezentacji zobaczycie Państwo równieŝ funkcjonalność programów: AutoCAD MEP 2012 Autodesk REVIT MEP 2012 CFDESIGN MODELOWANIE WYPŁYWU POWIETRZA Z NAWIEWNIKÓW Sesja dla projektantów instalacji budowlanych Zasadniczym zadaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji jest zapewnienie w obsługiwanym przez owe instalacje pomieszczeniu komfortu cieplnego osób w nim przebywających. Zadanie to jest realizowane nie tylko poprzez odpowiednie uzdatnianie powietrza jak ogrzewanie, ochładzanie, nawilŝanie czy osuszanie. Dobór odpowiedniej liczby nawiewników, ich typu, wielkości, jak i rozmieszczenie w pomieszczeniu ma równieŝ niebagatelne znaczenie. W tym celu producenci urządzeń przeprowadzają kosztowne testy fizyczne. W naszej prezentacji zobaczą Państwo symulację rozpływu powietrza z nawiewników w pomieszczeniu. Zastosowanie oprogramowania Autodesk pozwala na eliminację kosztów testów fizycznych oraz na podejmowanie słusznych decyzji projektowych zanim projekt zostanie oddany do realizacji. W trakcie tej prezentacji zobaczą Państwo funkcjonalność programu: Autodesk Simulation CFD (CFDesign) 2012

16 AUTODESK REVIT MEP PROJEKTOWANIE INSTALACJI HVAC I GRZEWCZYCH Sesja dla projektantów instalacji budowlanych W trakcie tej sesji wykorzystamy program Autodesk REVIT MEP do projektowania ogrzewania: policzymy zapotrzebowanie na ciepło i chłód wstawimy do projektu dyfuzory, kratki, grille zapoznamy Państwa z System Browser'em automatycznie, półautomatycznie i ręcznie podłączymy terminale do kanałów wentylacyjnych pokaŝemy jak prowadzić trasy kanałów wentylacyjnych zwymiarujemy kanały wentylacyjne przeprowadzimy analizę rozchodzenia się dźwięku w kanałach w oparciu o program MATsound analyzer wyznaczymy zapotrzebowanie na ciepło w oparciu o OZC i REVIT wykorzystamy program MATheaters do automatycznego projektowania instalacji grzewczych poprowadzimy trasy instalacji grzewczych przygotujemy dokumentację projektową i zestawienia elementów instalacji Oprócz tego zaprezentujemy proces tworzenia własnych rodzin (bibliotek) AUTODESK REVIT MEP PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD-KAN I PPOś Sesja dla projektantów instalacji budowlanych W trakcie tej sesji wykorzystamy program Autodesk REVIT MEP do projektowania instalacji wod-kan i ppoŝ: pokaŝemy projektowanie instalacji sanitarnych pokaŝemy projektowanie instalacji rurowych pokaŝemy projektowanie instalacji ppoŝ zwymiarujemy instalacje W tej sesji zestawimy ze sobą wszystkie instalacje, równocześnie pokaŝemy koordynację projektu w programie Autodesk REVIT MEP. MODUŁ: KOORDYNACJA PROJEKTU W PROGRAMIE NAVISWORKS 2012 Sesja dla wszystkich uczestników CADMAT W trakcie tej sesji podsumujemy CADMAT-a, spróbujemy zebrać w programie Navisworks projekty przygotowane w REVIT-ach, Plant 3D, Inventorze, AutoCAD MEP, AutoCAD Architecture oraz innych programach. Wczytamy inwentaryzację istniejącego obiektu w postaci chmury punktów. Przeanalizujemy kolizje, zrobimy wizualizację, oraz połączymy projekt z Microsoft Project prezentując go na ścieŝce czasu.

17 MODUŁ: GEOBAZA INśYNIERIA, INFRASTRUKTURA, GEODEZJA, GIS Godz. Program sala 11:00-11:30 GEOBAZA szybsze tworzenie dokumentacji geodezyjnej (ACAD Civil 3D) 8 11:30-12:00 GEOBRAMA korzyści wynikające z łączenia danych CAD i GIS (ACAD Civil/ 8 Map 3D) 12:00-12:45 PROJ + DOK 3D projektowanie i zarządzanie dokumentacją (ACAD Civil 8 3D + Autodesk Vault) 12:45-13:00 Przerwa kawowa 13:00-13:30 HYDRO hydrologia, hydraulika (ACAD Civil 3D+ Storm & Sanitary 8 Analysis) 13:30-14:00 GIS stwórz swój własny geoportal (Autodesk Infrastructure Map Server) 8 14:00-14:30 Civil & Plant 3D zintegrowane projektowanie przemysłowe 8 i infrastrukturalne 14:30-15:00 Koordynacja projektu w programie Navisworks :00-16:00 Biesiadowanie przy grillu i bujnie w chmurach wspierane piwem geodetów projektantów dróg, kolei, regulacji rzecznych i innych projektantów sieci zewnętrznych projektantów powierzchniowego ukształtowania terenu architektów krajobrazu pracowników administracji publicznej zajmujących się geodezją oraz infrastrukturą Będzie to demonstracja najwaŝniejszych moŝliwości programu AutoCAD Civil 3D w zakresie wczytywania danych z urządzeń pomiarowych oraz tworzenia dokumentacji geodezyjnej. Dodatkowo waŝnym fragmentem tego modułu będzie praca z danymi ze skaningu laserowego (chmura punktów) w środowisku AutoCAD Civil 3D. MODUŁ: GEOBRAMA geodetów projektantów dróg, kolei, regulacji rzecznych i innych projektantów sieci zewnętrznych projektantów powierzchniowego ukształtowania terenu architektów krajobrazu pracowników administracji publicznej zajmujących się geodezją oraz infrastrukturą W trakcie tego modułu zademonstrujemy wykorzystanie funkcji programu AutoCAD Map 3D/ AutoCAD Civil 3D do połączenia danych CAD z danymi GIS i korzyści z tego wynikające. JeŜeli skoordynowanie projektu budowlanego z projektem podziału działek oraz automatyzacja raportów i analiz oraz redukcja błędów z tego wynikająca Cię ciekawi, to ten moduł jest dla Ciebie.

18 MODUŁ: PROJ+DOK 3D menadŝerów projektu geodetów projektantów dróg, kolei, regulacji rzecznych i innych projektantów sieci zewnętrznych projektantów powierzchniowego ukształtowania terenu architektów krajobrazu pracowników administracji publicznej zajmujących się geodezją oraz infrastrukturą Tematem tego modułu będzie projektowanie liniowe (drogi, koleje, rzeki) i powierzchniowe (nasypy, wykopy, parkingi) oraz sieci zewnętrznych w oprogramowaniu AutoCAD Civil 3D z wykorzystaniem róŝnorodnych danych, w tym danych z chmury punktów. W trakcie tego modułu całość demonstracji zintegrowana będzie z platformą do zarządzania dokumentacją projektową Autodesk Vault. MODUŁ: HYDRO specjalistów od obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych projektantów regulacji rzecznych projektantów sieci zewnętrznych Na tym module pokazane zostanie Autodesk Storm and Sanitary Analysis, zaawansowane środowisko do obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych oraz jego integracja z programem AutoCAD Civil 3D. JeŜeli jesteś zainteresowany, jak przyspieszyć swój projekt z zakresu budownictwa wodnego czy inŝynierii środowiska wykorzystując te same dane w programie do obliczeń hydrologicznych oraz w programie CAD, to powinieneś być na tym module. MODUŁ: GIS geodetów projektantów dróg, kolei, regulacji rzecznych i innych projektantów sieci zewnętrznych projektantów powierzchniowego ukształtowania terenu architektów krajobrazu pracowników administracji publicznej zajmujących się geodezją oraz infrastrukturą W trakcie tego modułu pokaŝemy praktyczne wykorzystanie danych geoprzestrzennych z serwerów WMS i WFS przy projektowaniu w programach AutoCAD Map 3D/ AutoCAD Civil 3D. Dodatkowo zaprezentujemy, jak zbudować swój własny geoportal wykorzystując wcześniej przygotowane lub pozyskane dane (oprogramowanie Autodesk Infrastructure Map Server) JeŜeli zastanawiasz się, jak w prosty i szybki sposób uzyskać do swoich projektów zdjęcia lotnicze lub np. dane o działkach, to ten moduł jest dla Ciebie. Dodatkowo, jeŝeli jesteś zainteresowany stworzeniem własnego portalu GIS i publikowaniem danych geoprzestrzennych, nie moŝesz tego przegapić.

19 MODUŁ: Civil & Plant 3D projektantów instalacji przemysłowych, projektantów sieci zewnętrznych menadŝerów projektu Wielkie przedsięwzięcia przemysłowe wymagają dokładnej koordynacji z infrastrukturą zewnętrzną je otaczającą. Dzięki ścisłej współpracy oprogramowania Autodesk proces projektowania na styku instalacji przemysłowych oraz infrastruktury jest szybszy i dokładniejszy. W tym module pokaŝemy zintegrowane projektowanie instalacji przemysłowych i infrastruktury zewnętrznej przy wykorzystaniu oprogramowania AutoCAD Plant 3D oraz AutoCAD Civil 3D oraz korzyści z tego wynikające. MODUŁ: KOORDYNACJA PROJEKTU W PROGRAMIE NAVISWORKS 2012 Sesja dla wszystkich uczestników CADMAT W trakcie tej sesji podsumujemy CADMAT-a, spróbujemy zebrać w programie Navisworks projekty przygotowane w REVIT-ach, Plant 3D, Inventorze, AutoCAD MEP, AutoCAD Architecture oraz innych programach. Wczytamy inwentaryzację istniejącego obiektu w postaci chmury punktów. Przeanalizujemy kolizje, zrobimy wizualizację, oraz połączymy projekt z Microsoft Project prezentując go na ścieŝce czasu.

20 RURY PROJEKTOWANIE PRZEMYSŁOWYCH INSTALACJI RUROWYCH Godz. Program sala 11:00-11:15 Wprowadzenie do Autodesk P&ID oraz Autodesk Plant 3D 6 11:15-11:45 Autodesk P&ID :45-12:45 Autodesk Plant 3D :45-13:00 Przerwa kawowa 13:00-13:45 Autodesk Inventor :45-14:30 Autodesk Simulation CFD :30-15:00 Koordynacja projektu w programie Navisworks :00-16:00 Biesiadowanie przy grillu i bujnie w chmurach wspierane piwem WPROWADZENIE DO AUTOCAD P&ID ORAZ AUTOCAD PLANT 3D projektantów konstruktorów technologów W trakcie krótkiej prezentacji wprowadzimy Państwa w technologię P&ID i PLANT firmy Autodesk. Spróbujemy spozycjonować rozwiązania Autodesk wśród rozwiązań konkurencji. Omówimy proponowane rozwiązania: AutoCAD P&ID i AutoCAD Plant 3D Autodesk Plant Design Suite AUTOCAD P&ID projektantów konstruktorów technologów W trakcie tej sesji pokaŝemy Państwu istotę tworzenia schematów technologicznych w programie AutoCAD P&ID. Stworzymy własne elementy biblioteczne, a następnie korzystając właśnie z nich rozbudujemy przykładowy schemat technologiczny. PokaŜemy, jak łatwo przekształcić istniejące juŝ schematy stworzone w środowisku 2D AutoCAD, na inteligentne schematy AutoCAD P&ID. PokaŜemy takŝe jak program AutoCAD P&ID wspomaga nas w tworzeniu, sprawdzając poprawność schematu. Podczas sesji omówimy: istotę tworzenia schematów w AutoCAD P&ID tworzenie własnych elementów bibliotecznych rozbudowę schematów w oparciu o nowe elementy przekształcanie istniejących schematów na inteligentne schematy P&ID funkcję sprawdzania poprawności projektu w AutoCAD P&ID

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji)

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) I. Dwa zestawy oprogramowania (2 licencje (PODAĆ NAZWĘ PRODUCENTA I NAZWĘ PAKIETU 1. Parametryczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie parametryczne

Bardziej szczegółowo

Producent kotłów i palników na biomasę

Producent kotłów i palników na biomasę Producent kotłów i palników na biomasę FIRMA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOSTRZEWA zostało założone w roku 1978. Od początku firma zajmowała się produkcją urządzeń grzewczych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczenia

autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczenia Lista produktów szkoleniowych Struktura dokumentu została przygotowana z uwzględnieniem następujących elementów: - Podział narzędziowy (według środowiska pracy), - Tytuł handlowy produktu - Definicja produktu

Bardziej szczegółowo

Poznaj pakiety Autodesk Design & Creation Suites 2014

Poznaj pakiety Autodesk Design & Creation Suites 2014 Creation Poznaj pakiety & Creation Suites 2014 Pakiety & Creation Suites 2014 oferują jeszcze więcej narzędzi i usług w chmurze, zapewniając tym samym płynniejszy przepływ zadań, lepszy dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO I: NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA; Trening umiejętności twardych związanych z obsługą programu AutoCAD w polskiej wersji językowej szkolenie. II: CEL Trening w załoŝeniu ma na celu

Bardziej szczegółowo

Autodesk: Projektowanie dla środowiska

Autodesk: Projektowanie dla środowiska Insomniac Games/Sony Computer Entertainment Autodesk: Projektowanie dla środowiska Przemysław Nogaj AEC CHANNEL SALES MANAGER Image courtesy of Magna Steyr Design Model and image created by Spine 3D Images

Bardziej szczegółowo

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Ventpack moduł oprogramowania FDBES (Fluid Desk Building Engineering Solutions), służy do projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Nowości w programie Subskrypcji

Nowości w programie Subskrypcji FY 2014 Nowości w programie Subskrypcji Chmura Autodesk 360 - korzyści dla Subskrybentów Zwiększony zakres usług w chmurze Autodesk 360 dla posiadaczy pakietów oprogramowania objętych Subskrypcją Zmiana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 Prosimy zaznaczyć opcję czy wymaganie jest spełnione (kolumna TAK),

Bardziej szczegółowo

Usługi kampusowe U3 w projekcie PLATON. Wrocław, czerwiec 2012

Usługi kampusowe U3 w projekcie PLATON. Wrocław, czerwiec 2012 Usługi kampusowe U3 w projekcie PLATON Wrocław, czerwiec 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie do usług Platona 2. Opis usługi U3 Opis funkcjonalności Zasoby sprzętowe i aplikacje 3. Dostęp do usługi U3

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY. (wzór)

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY. (wzór) Załącznik nr 1 do Istotnych Warunków Zamówienia (IWZ) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY (wzór) zawarta dnia... w Katowicach pomiędzy: firmą... reprezentowaną przez: 1.... -...(stanowisko, funkcja) 2.... -...(stanowisko,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 TEMATYKA Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Część 2 Załącznik nr 1.2

Część 2 Załącznik nr 1.2 Część 2 Załącznik nr 1.2 WSTĘP: Uwagi ogólne do zapisów dotyczących oprogramowania wyspecyfikowanego w Częściach: 1,2,3 System operacyjny Obecnie Zamawiający posiada komputery stacjonarne i przenośne z

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zastosowanie BIM w infrastrukturze i efektywne wykorzystanie narzędzi Autodesk

Skuteczne zastosowanie BIM w infrastrukturze i efektywne wykorzystanie narzędzi Autodesk Skuteczne zastosowanie BIM w infrastrukturze i efektywne wykorzystanie narzędzi Autodesk Mateusz Dunaj Marek Majewski Tomáš Lendvorský Lafrentz Polska Aplikom Autodesk Zintegrowany proces BIM Projekt drogi

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Autodesk Inventor Bazowy

Autodesk Inventor Bazowy Autodesk Inventor Bazowy Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/15/7154/3888 Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 353,00 zł Cena netto za godzinę 61,11 zł Cena brutto za godzinę 75,17 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna Zadanie I zakup typu CAD - 3

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ Femap PLAN SZKOLEŃ Femap Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady projektowania w technice

Podstawowe zasady projektowania w technice Podstawowe zasady projektowania w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych i moŝe dotyczyć głównie nowych i modernizowanych: produktów (wyrobów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Cztery kroki do symulacji dynamicznej w Autodesk

PORADNIK. Cztery kroki do symulacji dynamicznej w Autodesk PORADNIK Cztery kroki do symulacji dynamicznej w Autodesk DLACZEGO INŻYNIER P R O J E K T U J Ą C Y MASZYNY POWINIEN ZAINTERESOWAĆ SIĘ MOŻLIWOŚCIĄ SYMULACJI Symulacje niosą za sobą wiele korzyści. W ankiecie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została

Bardziej szczegółowo

mbim- następny poziom współpracy i koordynacji Jakub Kulig BIM Project Manager

mbim- następny poziom współpracy i koordynacji Jakub Kulig BIM Project Manager mbim- następny poziom współpracy i koordynacji Jakub Kulig BIM Project Manager QUALITY 2D/3D Integration ANALYSIS Design Energy Steel CAD Software TIMBER INNOVATION CONSTRUCTION Visualisation AEC Concrete

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Wprowadzenie do systemów CAD

Wykład 1. Wprowadzenie do systemów CAD Wykład 1 Wprowadzenie do systemów CAD Objaśnienie pojęć CAD (ang. Computer Aided Design) - komputerowe wspomaganie projektowania, obejmuje wszystkie etapy przygotowania projektu: opracowanie koncepcji,

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Biała księga ZW3D CAD/CAM ULEPSZONE PROJEKTOWANIE FORM W ZW3D CAD/CAM. 3D MASTER

Biała księga ZW3D CAD/CAM ULEPSZONE PROJEKTOWANIE FORM W ZW3D CAD/CAM. 3D MASTER ULEPSZONE PROJEKTOWANIE FORM W ZW3D CAD/CAM 3D MASTER WPROWADZENIE Wymagania użytkowników w zakresie systemów CAX ciągle rosną, projektowanie form w chwili obecnej stawia więcej wyzwań niż kiedykolwiek,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1. Wstęp do programu REVIT

Zajęcia nr 1. Wstęp do programu REVIT Zajęcia nr 1 Część 1-30 min 1. Informacja ogólna o przedmiocie, o programie, o wymaganiach. 2. Zasady pracy zespołu projektowego oraz pracy w pracowni. 3. Co to jest CAD, modelowanie parametryczne, BIM?

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DARMOWA PRZEGLĄDARKA MODELI IFC

DARMOWA PRZEGLĄDARKA MODELI IFC DARMOWA PRZEGLĄDARKA MODELI IFC Datacomp (rok założenia 1987) jest producentem i dystrybutorem oprogramowania głównie dla przemysłu i budownictwa. Oferujemy oprogramowanie własne i systemy kilku firm wiodących

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa!

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Opanuj podstawy projektowania CAD części i złożeń Naucz się korzystać z zaawansowanych narzędzi inżynierskich Poznaj praktyczne przykłady zastosowania ich w projektach

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 1. Wprowadzenie

WSCAD. Wykład 1. Wprowadzenie WSCAD Wykład 1 Wprowadzenie 1 WSCAD Opis wersji podstawowej UmoŜliwia łatwe kreślenie schematów z zakresu elektrotechniki i automatyki, jak równieŝ do tworzenia schematów zabudowy szaf sterowniczych, schematów

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Wszechstronne analizy projektów konstrukcyjnych.

Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Wszechstronne analizy projektów konstrukcyjnych. Autodesk Robot Structural Analysis Professional Wszechstronne analizy projektów konstrukcyjnych. Ułatwione wykonywanie zintegrowanych analiz konstrukcyjnych. Oprogramowanie Autodesk Robot Structural Analysis

Bardziej szczegółowo

ALLPLAN SERIA PODSTAWY BIM PRZEWODNIK ZARZĄDZANIA BIM

ALLPLAN SERIA PODSTAWY BIM PRZEWODNIK ZARZĄDZANIA BIM ALLPLAN SERIA PODSTAWY BIM PRZEWODNIK ZARZĄDZANIA BIM CZYM JEST BIM? Building Information Modeling (BIM) Building information modeling to wizualizacja procesowa, która w całym cyklu życia projektu tworzy

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ TOMANA. INNOWACYJNA TECHNOLOGIA W BUDOWNICTWIE podstawy, standardy, narzędzia REKOMENDOWANA PRZEZ

ANDRZEJ TOMANA. INNOWACYJNA TECHNOLOGIA W BUDOWNICTWIE podstawy, standardy, narzędzia REKOMENDOWANA PRZEZ ANDRZEJ TOMANA INNOWACYJNA TECHNOLOGIA W BUDOWNICTWIE podstawy, standardy, narzędzia REKOMENDOWANA PRZEZ SPIS TREŚCI Wstęp 10 Dla kogo jest ta książka 14 1 Zacznijmy od źródeł 16 2 Krótka historia CAD

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie plików DWF w komunikacji z współpracownikami lub klientami.

Wykorzystanie plików DWF w komunikacji z współpracownikami lub klientami. Biuletyn techniczny Inventor nr 35 Wykorzystanie plików DWF w komunikacji z współpracownikami lub klientami. Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2013, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48)

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady / Jerzy Domański. Gliwice, cop Spis treści

SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady / Jerzy Domański. Gliwice, cop Spis treści SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady / Jerzy Domański. Gliwice, cop. 2017 Spis treści Wprowadzenie 9 Część I. Praca z programem 11 Rozdział 1. Wprowadzenie do programu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Zaawansowane projektowanie inżynierskie 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra

Bardziej szczegółowo

BIMx Building Information Model Explorer

BIMx Building Information Model Explorer BIMx Building Information Model Explorer DO CZEGO SŁUŻY BIMx? ZAPIS MODELU BIM DO FORMATU BIMx Wielokrotnie nagradzana aplikacja BIMx oferuje unikalną technologię przeglądania dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych KATALOG SZKOLEŃ IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowane rozwiązanie do modelowania informacji o budynku przeznaczone dla inżynierii lądowej

Rozbudowane rozwiązanie do modelowania informacji o budynku przeznaczone dla inżynierii lądowej Rozbudowane rozwiązanie do modelowania informacji o budynku przeznaczone dla inżynierii lądowej Zintegrowany proces obejmujący projektowanie, analizy, wizualizację, tworzenie dokumentacji i budowę, oparty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 2. Szkolenia informatyczne zawodowe dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 2. Szkolenia informatyczne zawodowe dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców Załącznik nr 8 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 2 Szkolenia informatyczne zawodowe dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców 1.Kurs Auto CAD/ Mechanikal dla uczniów

Bardziej szczegółowo

NX CAD. Modelowanie powierzchniowe

NX CAD. Modelowanie powierzchniowe NX CAD Modelowanie powierzchniowe Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. System ArCADia BIM

Rys. 1. System ArCADia BIM System ArCADia BIM INTERsoft sp. z o.o. Data wprowadzenia: 21.09.2017 r. Firma INTERsoft jest polską firmą działającą na rynku oprogramowania dla budownictwa, architektury i instalacji od 1997 r. Jej autorskie

Bardziej szczegółowo

Poznaj Centrum Szkoleniowe Johnson Controls

Poznaj Centrum Szkoleniowe Johnson Controls Poznaj Centrum Szkoleniowe Johnson Controls Działające od ponad 2 lat Centrum Szkoleniowe Johnson Controls pomaga inżynierom programistom pracującym przy obsłudze i uruchomieniach systemów automatyki budynkowej

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Civil 3D 2016

AutoCAD Civil 3D 2016 AutoCAD Civil 3D 2016 Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/22/7150/1964 Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 000,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

system kontroli dostępu

system kontroli dostępu system kontroli dostępu Nowa, rozbudowana funkcjonalność Zalety urządzeń systemu kontroli dostępu ACCO czynią go atrakcyjnym produktem dla firm i instytucji zainteresowanych nadzorem nad przemieszczaniem

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW - 1/6 - UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz ( słuchacz) powinien umieć: 1. rozróŝnić elementy zestawu komputerowego, 2. zdefiniować system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Marta KORDOWSKA, Andrzej KARACZUN, Wojciech MUSIAŁ DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK Projekt nr WTSL.01.02.00-12-052/08 Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej Konferencja podsumowująca

Bardziej szczegółowo

IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej

IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej Co warto wiedzieć o łączeniu komputerów w sieci? Spójrz na rysunek IV.3p, który przedstawia właściwości Połączeń lokalnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter

Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter Ryszard Ostrowski 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Dostarcza rozwiązania

Bardziej szczegółowo

1 Spotkanie Użytkowników Systemów B&R, 9 10 października Hotel Ossa Congress & SPA, Ossa, Rawa Mazowiecka - -

1 Spotkanie Użytkowników Systemów B&R, 9 10 października Hotel Ossa Congress & SPA, Ossa, Rawa Mazowiecka - - 1 Spotkanie Użytkowników Systemów B&R, 9 10 października 2013 Hotel Ossa Congress & SPA, Ossa, 96200 Rawa Mazowiecka 2 Spotkanie Użytkowników Systemów B&R, 9 10 października 2013 Zaprezentujemy szereg

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

System 32-Bit 1: Microsoft Windows 7 Home Premium 2;, Professional, Ultimate, Enterprise Microsoft Windows 8/8.1, Pro, Enterprise 2;

System 32-Bit 1: Microsoft Windows 7 Home Premium 2;, Professional, Ultimate, Enterprise Microsoft Windows 8/8.1, Pro, Enterprise 2; System 32-Bit 1: Microsoft Windows 7 Home Premium 2;, Professional, Ultimate, Enterprise Microsoft Windows 8/8.1, Pro, Enterprise 2; Wspierane systemy operacyjne System 64-bit: Microsoft Windows 7 Home

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

SEE Electrical Installation Standard

SEE Electrical Installation Standard Program SEE Electrical Installation Schematy jednokreskowe i instalacje elektryczne w budynkach - program dla elektroinstalatorów SEE Electrical Installation Standard Konfiguracja jest zbudowana na bazie

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010.

Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Opracował: dr inŝ. Andrzej Wilk Autodesk Inventor jest programem

Bardziej szczegółowo

Sukces tkwi w szczegółach. AutoCAD. Structural Detailing

Sukces tkwi w szczegółach. AutoCAD. Structural Detailing Sukces tkwi w szczegółach AutoCAD Structural Detailing Od projektu po fabrykację Oprogramowanie AutoCAD Structural Detaling usprawnia współpracę inżynierów, kreślarzy i specjalistów w zakresie detalowania

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości i pojęcia związane z projektowaniem schematów elektrycznych

Podstawowe wiadomości i pojęcia związane z projektowaniem schematów elektrycznych Niniejszy artykuł zawiera podstawowa informację o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce. Podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

Elastyczne projektowanie produktu w ZW3D. ZW3D CAD/CAM Biała księga

Elastyczne projektowanie produktu w ZW3D. ZW3D CAD/CAM Biała księga Elastyczne projektowanie produktu w ZW3D Wprowadzenie Doświadczenie użytkownika wraz z efektem wizualnym zawsze było bardzo istotną częścią ZW3D. Ludzie wolą produkty z kształtami rzucającymi się w oczy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/DIAGSTAR/2017/Op

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/DIAGSTAR/2017/Op 1 Invenco Sp. z o.o., al. Bernardyńska 1/69, 0-904 Warszawa, Polska ZAPYTANIE OFERTOWE NR /POIR/DIAGSTAR/017/Op dotyczące zakupu jednej licencji oprogramowanie Solid Works Premium z -letnią subskrypcją

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta SZKOLENIOWA

Nasza oferta SZKOLENIOWA Katalog szkoleń IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo