Centrala Oddział Rzeszów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrala Oddział Rzeszów www.mat.net.pl"

Transkrypt

1 TEGOROCZNY CADMAT

2 Sesja Ogólna Godz. Program sala 8:30-9:30 Rejestracja uczestników z niespodzianką 9:30-10:30 Sesja główna 1 10:30-11:00 Przerwa kawowa I. ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE, INSTALACJE PoniŜsze sesje dedykowane są projektantom z branŝy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalatorskiej. Spotkanie rozpocznie się wspólną prezentacją platformy REVIT w technologii BIM. Jesteś projektantem i często brakuje Ci czasu, pokaŝemy Ci dzięki czemu Twoja praca moŝe być bardziej wydajna i przyjemna. Sesja nr 1: BIM Pracownia Architektoniczna Sesja nr 2: BIM Pracownia Konstrukcyjna Sesja nr 3: BIM Pracownia Instalatora II. INFRASTRUKTURA, GIS Sesja nr 4: InŜynieria, Infrastruktura, Geodezja, GIS Przedmiotowa sesja tematyczna zahacza o większą część problematyki projektowania tego, co znajduje się na zewnątrz budynków. Jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych nowymi trendami w geodezji, projektowaniu drogowo infrastrukturalnym, inŝynierii środowiska oraz GIS. PokaŜemy, jak wykorzystywać moŝliwości obiektowego projektowania i dostępu do danych z niekonwencjonalnych źródeł, w celu przyspieszenia i usprawnienia procesu projektowego oraz decyzyjnego. Dodatkowo pokaŝemy, jak projektowanie infrastruktury zewnętrznej łączy się z projektowaniem instalacji przemysłowych i jak ten proces moŝe być usprawniony dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi Autodesk. Znajdzie tu coś dla siebie równieŝ menadŝer projektów, poniewaŝ jeden z modułów sesji będzie pokazywał zalety projektowania z wykorzystaniem środowiska do zarządzania dokumentacją.

3 III. WIZUALIZACJA NA 1000 SPOSOBÓW Jeśli jesteś architektem wnętrz i interesują Cię róŝne sposoby na wizualizowanie swoich projektów, weź udział w sesji III. WIZUALIZACJE. IV. PROJEKTOWANIE PRZEMYSŁOWYCH INSTALACJI RUROWYCH Projektantów zainteresowanych przemysłowymi instalacjami rurowymi zapraszamy na sesję nr III. RURY. V. MECHANIKA Sesja nr 6: Zarządzanie Projektem i Dokumentacją Projektową Sesja nr 8: Wprowadzenie do Analizy: MES, CFD, Kinematycznej Sesja nr 9: Projektowanie wielobranŝowe, LAYOUT-y Sesja nr 10: Autodesk INVENTOR zaawansowany Sesja nr 11: Projektowanie form wtryskowych 8. Podczas sesji prezentowane będą moŝliwości modułów obliczeniowych do analiz i symulacji za pomocą MES. Wykonywane będą analizy obliczeń strukturalnych (Autodesk Simulation ex. ALGOR) oraz numerycznej mechaniki płynów (Autodesk Simulation CFD ex. CFdesign). PokaŜemy jak wykorzystać całą moc obliczeniową Waszych komputerów dla potrzeb technik obliczeniowych. 9. Zaprezentujemy technologie BIM (Building Information Modeling modelowanie informacji o budynkach). Przejdziemy drogę od koncepcji do kompletnej dokumentacji projektowej. Zasymulujemy współbieŝną pracę architekta, konstruktora i instalatora. PokaŜemy jak wykorzystując program AutoCAD Architecture przygotować podkład architektoniczny do pracy w środowisku Autodesk Factory Design Suite. Za pomocą zestawu narzędzi Factory Design przygotujemy szkic layout-u projektowanego zakładu. Na zakończenie zbierzemy w programie Navisworks przygotowane wcześniej wszystkie projekty celem przeanalizowania kolizji, stworzenia wizualizacji oraz połączymy projekt z Microsoft Project prezentując go na ścieŝce czasu. 10. Sesja przeznaczona dla uŝytkowników oprogramowania Inventor. Szczegółowo zostaną omówione zaawansowane funkcje programu, takie jak ilogic, icopy oraz Inventor Fusion. Przedstawimy narzędzie Autodesk VAULT przy pomocy którego pokaŝemy pracę zespołową z uŝyciem Autodesk Inventor. Ponadto zostanie zaprezentowany moduł do projektowania instalacji rurowych zawarty w Autodesk Inventor. Omówimy oprogramowanie umoŝliwiające generowanie, udostępnianie, przeglądanie i drukowanie. Zostaną przedstawione zarówno produkty darmowe, jak i płatne programy wspomagające proces tworzenia dokumentacji. 11. Podczas sesji prześledzimy etapy tworzenia modelu 3D formy wtryskowej oraz tworzenia jej dokumentacji rysunkowej. Stworzymy w pełni parametryczny model formy, dzięki czemu w dowolnej fazie projektowania moŝliwe będzie wprowadzenie niezbędnych poprawek i modyfikacji z jednoczesną aktualizacją poszczególnych komponentów. Wykonamy równieŝ analizę szybkości rozpływu tworzywa w formie, analizę skurczu oraz analizę punktu wtrysku tworzywa.

4 ZAJĘCIA PRZY KOMPUTERACH Godziny: Program: sala :00-15:00 Autodesk Simulation (Algor) i Autodesk Simulation CFD MAT Kraków 08:15 09:15 Revit MEP Hotel Holiday Inn 09:30 10:30 Revit Structure Hotel Holiday Inn 10:45 11:45 Inventor od podstaw Hotel Holiday Inn 12:00 13:00 Revit Architecture Hotel Holiday Inn 13:00 14:30 Inventor Tooling Hotel Holiday Inn Zapraszamy do zapoznania się z programem warsztatów (poniŝej). WYSPY FIRM W lobby hotelu staną wyspy firm, przy których będzie moŝna przycumować i porozmawiać. Kompleksowa obsługa pracowni projektowych. Oprogramowanie dla projektantów wszystkich branŝ. Stacje robocze, drukarki wielkoformatowe, serwery. Innowacje w mobilnym świecie. Kompleksowe usługi z zakresu pozyskiwania i opracowania danych przestrzennych. Konsultanci do spraw technologii BIM. Progman OY - Twórca i dostawca oprogramowania dla projektantów instalacji elektrycznych, rurowych i HVAC. rozwiązania wspierające przygotowanie technologii obróbczych dla róŝnego typu maszyn sterowanych numerycznie klasyfikowanych, jako rozwiązania CAM. Centrala: tel ; fax ; ul. Rzemieślnicza 1; KRAKÓW Oddział Rzeszów: tel ; ; al. Armii Krajowej 80; RZESZÓW

5 WARSZTATY AUTODESK SIMULATION (ALGOR) I AUTODESK SIMULATION CFD projektantów Warsztaty komputerowe prowadzone będą przez wykwalifikowanych specjalistów z zagranicy (Wielka Brytania, Francja) odpowiedzialnych w firmie Autodesk za rozwój oprogramowania do analiz numerycznych. W trakcie całodziennego szkolenia przeprowadzimy proces cyfrowego prototypowania podczas którego: - zdefiniujemy zaawansowane siatki MES - pokaŝemy szeroki zakres definiowania przypadków obciąŝeń - wykonamy analizę przepływu płynów - pokaŝemy jak korzystać z wyników przeprowadzonej analizy w innym przypadku obliczeniowym - pokaŝemy jak zaprezentować wyniki obliczeń W trakcie warsztatów zobaczą Państwo funkcjonalności programów: Autodesk Simulation (Algor) Autodesk Simulation CFD

6 WARSZTATY REVIT MEP instalatorów Warsztaty Revit MEP skierowane są do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z tym programem. Na warsztatach, pod opieką certyfikowanego trenera, kaŝdy będzie mógł poznać podstawowe narzędzia programu dla pracy projektanta instalacji. Poruszone zostaną następujące zagadnienia: Odmienny interfejs programu Podstawowe narzędzia projektanta Tworzenie widoków modelowych Edycja elementów rysunkowych W trakcie warsztatów zobaczą Państwo funkcjonalności programów: Autodesk Revit MEP 2012 WARSZTATY REVIT STRUCTURE konstruktorów Opis modułu: Warsztaty Revit Structure skierowane do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z tym programem. Na warsztatach pod opieką certyfikowanego trenera kaŝdy będzie mógł poznać działanie edytora rodzin. Wspólnie zajmiemy się następującymi zagadnieniami: UŜywanie narzędzia rozszerzającego moŝliwości pracy generator rodzin, Zaprojektowanie własnego kształtu kratownicy, Zastosowanie zaleŝności parametrycznych, Opcje wstawiania do projektu utworzonej przez siebie kratownicy. W trakcie warsztatów zobaczą Państwo funkcjonalności programów: Autodesk Revit Structure 2012 WARSZTATY REVIT ARCHITECTURE architektów Opis modułu: Warsztaty Revit Architecture kierowane do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z tym programem. Najtrudniej zacząć samemu. Na warsztatach pod opieką certyfikowanego trenera kaŝdy będzie mógł poznać to, od czego naleŝy zacząć pracę w programie Revit. Wspólnie przejdziemy przez następujące zagadnienia: Opcje programu i formaty plików Revit Interfejs Revit Architecture, Podstawowe narzędzia programu, Jak najszybciej nauczyć się samemu Revita W trakcie warsztatów zobaczą Państwo funkcjonalności programów: Autodesk Revit Architecture 2012

7 WARSZTATY INVENTOR TOOLING konstruktorów Opis modułu: Podczas sesji warsztatowej kaŝdy z uczestników będzie mógł aktywnie uczestniczyć w procesie projektowania formy wtryskowej na podstawie modelu 3D wypraski, stworzonej w programie Inventor lub zaimportowanej z innego systemu CAD. Prześledzimy wykonywanie poszczególne etapy tworzenia modelu 3D formy wtryskowej oraz tworzenia jej dokumentacji rysunkowej. Wykonamy rysunki wykonawcze poszczególnych części oraz rysunki złoŝeniowe odpowiednich zespołów funkcjonalnych. Stworzymy w pełni parametryczny model formy, dzięki czemu w dowolnej fazie projektowania moŝliwe będzie wprowadzenie niezbędnych poprawek i modyfikacji z jednoczesną aktualizacją poszczególnych komponentów. W projektowaniu wykorzystamy równieŝ liczne elementy biblioteczne zaimplementowane w Inventor Tooling takich producentów jak: STRACK, DME, FUTABA, HASCO, LKM, PEDROTTI, POLIMOLD. Wykonamy równieŝ analizę szybkości rozpływu tworzywa w formie, analizę skurczu oraz analizę punktu wtrysku tworzywa. W trakcie warsztatów zobaczą Państwo funkcjonalności programów: Autodesk AutoCAD Inventor Tooling 2012

8 BIM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Godz. Program sala 11:00-12:00 Wprowadzenie do technologii BIM 1 12:00-12:45 Autodesk REVIT Architecture Tricks & Tips 1 12:45-13:00 Przerwa kawowa 13:00-13:30 Wizualizacja Autodesk REVIT Architecture :30-14:30 Wizualizacja 3D MAX Design 1 14:30-15:00 Koordynacja projektu w programie Navisworks :00-16:00 Biesiadowanie przy grillu i bujnie w chmurach wspierane piwem MODUŁ: WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII BIM architektów, konstruktorów, instalatorów, projekt managerów. BIM (Building Information Modeling modelowanie informacji o budynkach) to proces wykorzystujący inteligentny model danych wirtualnego projektu. To technologia, która coraz dynamiczniej wkracza do pracowni architektonicznych, konstrukcyjnych, instalatorskich. Ideą tej technologii jest projektowanie współbieŝne, moŝliwość równoczesnej pracy projektantów róŝnych branŝ nad tym samym projektem w tym samym fizycznym pliku. Technologia umoŝliwia koordynację projektu oraz analizę kolizji. W trakcie prezentacji będziemy chcieli zaprezentować szersze spojrzenie na wykorzystanie tej technologii w Państwa pracowniach. Przejdziemy drogę od koncepcji do kompletnej dokumentacji projektowej. Zasymulujemy współbieŝną pracę architekta, konstruktora i instalatora. PokaŜemy: jak przygotować przestrzeń do projektowania współbieŝnego jaką technologię wybrać przy projektowaniu współbieŝnym: o praca współbieŝna na jednym fizycznym pliku projektu o praca z wykorzystaniem projektów linkowanych koordynację projektu, analizy kolizji pokaŝemy jak porozmawiać nad projektem wtedy gdy dzieli nas km PokaŜemy Państwu, jak wykorzystać narzędzie REVIT Server do projektowania współbieŝnego, gdy pracownie, z którymi współpracujemy nad projektem, znajdują się w róŝnych lokalizacjach. PokaŜemy jak pracować zdalnie nad projektem. Wykorzystamy technologię: VPN, pracę terminalową, telekonferencje. Oczywiście w trakcie tej prezentacji zobaczycie Państwo równieŝ funkcjonalność programów: Autodesk REVIT Architecture 2012 Autodesk REVIT Structure 2012 Autodesk REVIT MEP 2012

9 MODUŁ: AUTODESK REVIT ARCHITECTURE TRICKS & TIPS Sesja dla architektów W trakcie tej sesji pokaŝemy Państwu nowości najnowszej wersji pakietu Autodesk REVIT Architecture Skoncentrujemy się jednak na pokazaniu Państwu zaawansowanych funkcji programu, pokaŝemy róŝne sztuczki, dzięki którym projektowanie w REVIT stanie się jeszcze przyjemniejsze i szybsze. Będziemy mieli okazję przedstawić Państwu nakładki do platformy Revit naszego autorstwa, które uzyskały najlepsze opinie uŝytkowników i pracowników Autodesk. Teraz dzięki: MATdoors orientation łatwo i szybko oznaczycie Państwo orientacje drzwi MATelements renumbering szybko przenumerujemy elementy projektu REVIT-a MATfamily parameters filler pozwoli nam na hurtowe uzupełnienie właściwości elementów rodzin. MODUŁ: WIZUALIZACJA W AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2012 architektów, grafików, projekt menadŝerów Wizualizacja nie jest juŝ opcjonalnym elementem projektu budowlanego. Inwestorzy oczekują moŝliwości pełnego zapoznania się z projektem zanim zostanie on zrealizowany. Nowa jakość wizualizacji podglądu 3D, to nowy sposób przedstawienia wizji architekta. PokaŜemy najnowsze usprawnienia REVITa. Niespodzianka świeŝynka jeszcze nie ogłoszona oficjalnie przez producenta!!! MODUŁ: WIZUALIZACJA W 3D MAX DESIGN 2012 architektów, projektantów wnętrz, grafików, projekt menadŝerów Wizualizacja na najwyŝszym poziomie coraz częściej staje się standardem prezentacji projektu inwestorowi lub jury konkursowemu. Profesjonalna prezentacja dopasowana jakością do standardu samego projektu moŝe mieć ogromny wpływ na decyzje o podjęciu współpracy. Autodesk 3ds Max Design 2012 to kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie do modelowania 3D, wizualizacji i do tworzenia animacji, uŝywane przez ekspertów w dziedzinie architektury, budownictwa, inŝynierii i grafiki. Wysoka jakość obrazu, którą oferują zaawansowane narzędzia do modelowania wielokątów oraz wbudowane w animacji moduły do tworzenia postaci i efektów teraz mogą być obliczane duŝo szybciej poprzez nieograniczony rendering sieciowy. Przedstawimy Państwu: moŝliwości współpracy programu 3ds Max Design 2012 z programami do projektowania Autodesk wbudowane narzędzia ułatwiające tworzenie profesjonalnych wizualizacji i animacji rendering sieciowy Omawiane oprogramowanie: Autodesk 3ds Max Design 2012, Autodesk Composite 2012

10 MODUŁ: KOORDYNACJA PROJEKTU W PROGRAMIE NAVISWORKS 2012 Sesja dla wszystkich uczestników CADMAT W trakcie tej sesji podsumujemy CADMAT-a, spróbujemy zebrać w programie Navisworks projekty przygotowane w REVIT-ach, Plant 3D, Inventorze, AutoCAD MEP, AutoCAD Architecture oraz innych programach. Wczytamy inwentaryzację istniejącego obiektu w postaci chmury punktów. Przeanalizujemy kolizje, zrobimy wizualizację oraz połączymy projekt z Microsoft Project prezentując go na ścieŝce czasu.

11 BIM PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA Godz. Program sala 11:00-12:00 Wprowadzenie do technologii BIM 1 12:00-12:45 Autodesk ROBOT Structural Analysis w BIM I MSD 3 12:45-13:00 Przerwa kawowa 13:00-13:30 Autodesk REVIT Structure :30-14:30 Autodesk Structural Detailing :30-15:00 Koordynacja projektu w programie Navisworks :00-16:00 Biesiadowanie przy grillu i bujnie w chmurach wspierane piwem MODUŁ: WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII BIM. architektów, konstruktorów, instalatorów, projekt managerów. BIM (Building Information Modeling modelowanie informacji o budynkach) to proces wykorzystujący inteligentny model danych wirtualnego projektu. To technologia, która coraz dynamiczniej wkracza do pracowni architektonicznych, konstrukcyjnych, instalatorskich. Ideą tej technologii jest projektowanie współbieŝne, moŝliwość równoczesnej pracy projektantów róŝnych branŝ nad tym samym projektem w tym samym fizycznym pliku. Technologia umoŝliwia koordynację projektu oraz analizę kolizji. W trakcie prezentacji będziemy chcieli zaprezentować szersze spojrzenie na wykorzystanie tej technologii w Państwa pracowniach. Przejdziemy drogę od koncepcji do kompletnej dokumentacji projektowej. Zasymulujemy współbieŝną pracę architekta, konstruktora i instalatora. PokaŜemy: jak przygotować przestrzeń do projektowania współbieŝnego jaką technologię wybrać przy projektowaniu współbieŝnym: o praca współbieŝna na jednym fizycznym pliku projektu o praca z wykorzystaniem projektów linkowanych koordynację projektu, analizy kolizji pokaŝemy jak porozmawiać nad projektem wtedy gdy dzieli nas km PokaŜemy Państwu, jak wykorzystać narzędzie REVIT Server do projektowania współbieŝnego, gdy pracownie, z którymi współpracujemy nad projektem, znajdują się w róŝnych lokalizacjach. PokaŜemy jak pracować zdalnie nad projektem. Wykorzystamy technologię: VPN, pracę terminalową, telekonferencje. Oczywiście w trakcie tej prezentacji zobaczycie Państwo równieŝ funkcjonalność programów: Autodesk REVIT Architecture 2012 Autodesk REVIT Structure 2012 Autodesk REVIT MEP 2012

12 AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS W BIM I MSD Sesja dla konstruktorów. W trakcie tej sesji pokaŝemy Państwu nowości najnowszej wersji pakietu Autodesk ROBOT Structural Analysis Skupimy się na współpracy programu Autodesk ROBOT Structural Analysis z Autodesk REVIT Stucture. Zobaczycie Państwo, w którą stronę rozwija się ten produkt. PokaŜemy Państwu wymianę danych pomiędzy Autodesk INVENTOR i Autodesk ROBOT Structural Analysis. W pracy wykorzystamy analizę konstrukcji w oparciu o EUROCOD. Mamy teŝ dla Państwa niespodziankę: PokaŜemy po raz pierwszy w Polsce, a być moŝe i na świecie:??? MODUŁ: AUTODESK REVIT STRUCTURE 2012 Sesja dla konstruktorów W trakcie tej sesji Autodesk REVIT Structure 2012 pokaŝemy Państwu: nowości wersji 2012 projektowanie konstrukcji Ŝelbetowych projektowanie konstrukcji stalowych projektowanie konstrukcji mostowych przygotowanie dokumentacji projektowej UŜyjemy platformy REVIT jako narzędzia do wymiany danych z innymi systemami: Autodesk Plant 3D 2012 AutoCAD Civil 3D 2012 Autodesk INVENTOR 2012 Autodesk Structure Detailing 2012 MODUŁ: AUTODESK STRUCTURE DETAILING 2012 Sesja dla konstruktorów W tej części sesji pokaŝemy Państwu jak przygotować kompletną dokumentację: konstrukcji Ŝelbetowej konstrukcji stalowej Wymienimy dane z Autodesk ROBOT Structural Analysis i Autodesk REVIT Structure. PokaŜemy wymianę informacji z pakietem AutoCAD Plant 3D przy projektowaniu przemysłowych konstrukcji stalowych.

13 MODUŁ: KOORDYNACJA PROJEKTU W PROGRAMIE NAVISWORKS 2012 Sesja dla wszystkich uczestników CADMAT W trakcie tej sesji podsumujemy CADMAT-a, spróbujemy zebrać w programie Navisworks projekty przygotowane w REVIT-ach, Plant 3D, Inventorze, AutoCAD MEP, AutoCAD Architecture oraz innych programach. Wczytamy inwentaryzację istniejącego obiektu w postaci chmury punktów. Przeanalizujemy kolizje, zrobimy wizualizację, oraz połączymy projekt z Microsoft Project prezentując go na ścieŝce czasu.

14 BIM PRACOWNIA INSTALATORSKA Godz. Program sala 11:00-12:00 Wprowadzenie do technologii BIM 1 12:00-12:45 MagiCAD wsparcie dla projektowania 3D 4 12:45-13:00 Przerwa kawowa 13:00-13:15 CFDesign modelowanie wpływu powietrza z nawiewników 4 13:15-14:00 Autodesk REVIT MEP projektowanie instlacji HVAC 4 i grzewczych 14:00-14:30 Autodesk REVIT MEP projektowanie instalacji wod-kan 4 i ppoŝ 14:30-15:00 Koordynacja projektu w programie Navisworks :00-16:00 Biesiadowanie przy grillu i bujnie w chmurach wspierane piwem MODUŁ: WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII BIM. architektów, konstruktorów, instalatorów, projekt managerów. BIM (Building Information Modeling modelowanie informacji o budynkach) to proces wykorzystujący inteligentny model danych wirtualnego projektu. To technologia, która coraz dynamiczniej wkracza do pracowni architektonicznych, konstrukcyjnych, instalatorskich. Ideą tej technologii jest projektowanie współbieŝne, moŝliwość równoczesnej pracy projektantów róŝnych branŝ nad tym samym projektem w tym samym fizycznym pliku. Technologia umoŝliwia koordynację projektu oraz analizę kolizji. W trakcie prezentacji będziemy chcieli zaprezentować szersze spojrzenie na wykorzystanie tej technologii w Państwa pracowniach. Przejdziemy drogę od koncepcji do kompletnej dokumentacji projektowej. Zasymulujemy współbieŝną pracę architekta, konstruktora i instalatora. PokaŜemy: jak przygotować przestrzeń do projektowania współbieŝnego jaką technologię wybrać przy projektowaniu współbieŝnym: o praca współbieŝna na jednym fizycznym pliku projektu o praca z wykorzystaniem projektów linkowanych koordynację projektu, analizy kolizji pokaŝemy jak porozmawiać nad projektem wtedy gdy dzieli nas km PokaŜemy Państwu, jak wykorzystać narzędzie REVIT Server do projektowania współbieŝnego, gdy pracownie, z którymi współpracujemy nad projektem, znajdują się w róŝnych lokalizacjach. PokaŜemy jak pracować zdalnie nad projektem. Wykorzystamy technologię: VPN, pracę terminalową, telekonferencje. Oczywiście w trakcie tej prezentacji zobaczycie Państwo równieŝ funkcjonalność programów: Autodesk REVIT Architecture 2012 Autodesk REVIT Structure 2012 Autodesk REVIT MEP 2012

15 MAGICAD WSPARCIE DLA PROJEKTOWANIA 3D Sesja dla projektantów instalacji budowlanych Firma Progman Oy, producent oprogramowania MagiCAD, jest skandynawską spółką specjalizującą się w produktach i usługach dla projektantów systemów ogrzewania, rurowych, wentylacji i klimatyzacji, ppoŝ i elektrycznych. Firma od czasu swojego załoŝenia, czyli od roku 1983, specjalizuje się w dwóch najwaŝniejszych tematach: rozwiązaniach programowych takich jak MagiCAD dla projektantów instalacji HVAC i elektrycznych aplikacje na zamówienie dla producentów urządzeń Progman Oy jest wiodącym twórcą i dostawcą oprogramowania dla projektantów instalacji elektrycznych i HVAC w krajach skandynawskich. Posiada sieć swoich przedstawicielstw w wielu krajach Europy. Zarówno w Europie, jak i globalnie, firma zanotowała juŝ ponad 9000 sprzedanych licencji ich najwaŝniejszego produktu jakim jest MagiCAD. Aplikacja MagiCAD jest narzędziem, które działa zarówno w środowisku AutoCAD, jak i Revit MEP. Jest narzędziem dedykowanym projektantom instalacji wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania, wod-kan, ppoŝ i elektrycznych. Zawiera biblioteki producentów wraz z ich danymi technicznymi, które umoŝliwiają przeprowadzenie obliczeń dla instalacji. W trakcie tej prezentacji zostanie Państwu przedstawiona zasada działania nakładki na oprogramowanie AutoCAD, jak i Revit MEP. Narzędzie MagiCAD swoją funkcjonalnością wpisuje się idealnie we wcześniej juŝ Państwu zaprezentowaną technologię BIM. Dzięki bogatym bibliotekom producenckim, które zawierają pełne informacje techniczne dotyczące konkretnych typów i wielkości urządzeń, program pozwala na pełną dokumentację projektową, a takŝe kompletne obliczenia. W trakcie tej prezentacji zobaczycie Państwo równieŝ funkcjonalność programów: AutoCAD MEP 2012 Autodesk REVIT MEP 2012 CFDESIGN MODELOWANIE WYPŁYWU POWIETRZA Z NAWIEWNIKÓW Sesja dla projektantów instalacji budowlanych Zasadniczym zadaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji jest zapewnienie w obsługiwanym przez owe instalacje pomieszczeniu komfortu cieplnego osób w nim przebywających. Zadanie to jest realizowane nie tylko poprzez odpowiednie uzdatnianie powietrza jak ogrzewanie, ochładzanie, nawilŝanie czy osuszanie. Dobór odpowiedniej liczby nawiewników, ich typu, wielkości, jak i rozmieszczenie w pomieszczeniu ma równieŝ niebagatelne znaczenie. W tym celu producenci urządzeń przeprowadzają kosztowne testy fizyczne. W naszej prezentacji zobaczą Państwo symulację rozpływu powietrza z nawiewników w pomieszczeniu. Zastosowanie oprogramowania Autodesk pozwala na eliminację kosztów testów fizycznych oraz na podejmowanie słusznych decyzji projektowych zanim projekt zostanie oddany do realizacji. W trakcie tej prezentacji zobaczą Państwo funkcjonalność programu: Autodesk Simulation CFD (CFDesign) 2012

16 AUTODESK REVIT MEP PROJEKTOWANIE INSTALACJI HVAC I GRZEWCZYCH Sesja dla projektantów instalacji budowlanych W trakcie tej sesji wykorzystamy program Autodesk REVIT MEP do projektowania ogrzewania: policzymy zapotrzebowanie na ciepło i chłód wstawimy do projektu dyfuzory, kratki, grille zapoznamy Państwa z System Browser'em automatycznie, półautomatycznie i ręcznie podłączymy terminale do kanałów wentylacyjnych pokaŝemy jak prowadzić trasy kanałów wentylacyjnych zwymiarujemy kanały wentylacyjne przeprowadzimy analizę rozchodzenia się dźwięku w kanałach w oparciu o program MATsound analyzer wyznaczymy zapotrzebowanie na ciepło w oparciu o OZC i REVIT wykorzystamy program MATheaters do automatycznego projektowania instalacji grzewczych poprowadzimy trasy instalacji grzewczych przygotujemy dokumentację projektową i zestawienia elementów instalacji Oprócz tego zaprezentujemy proces tworzenia własnych rodzin (bibliotek) AUTODESK REVIT MEP PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD-KAN I PPOś Sesja dla projektantów instalacji budowlanych W trakcie tej sesji wykorzystamy program Autodesk REVIT MEP do projektowania instalacji wod-kan i ppoŝ: pokaŝemy projektowanie instalacji sanitarnych pokaŝemy projektowanie instalacji rurowych pokaŝemy projektowanie instalacji ppoŝ zwymiarujemy instalacje W tej sesji zestawimy ze sobą wszystkie instalacje, równocześnie pokaŝemy koordynację projektu w programie Autodesk REVIT MEP. MODUŁ: KOORDYNACJA PROJEKTU W PROGRAMIE NAVISWORKS 2012 Sesja dla wszystkich uczestników CADMAT W trakcie tej sesji podsumujemy CADMAT-a, spróbujemy zebrać w programie Navisworks projekty przygotowane w REVIT-ach, Plant 3D, Inventorze, AutoCAD MEP, AutoCAD Architecture oraz innych programach. Wczytamy inwentaryzację istniejącego obiektu w postaci chmury punktów. Przeanalizujemy kolizje, zrobimy wizualizację, oraz połączymy projekt z Microsoft Project prezentując go na ścieŝce czasu.

17 MODUŁ: GEOBAZA INśYNIERIA, INFRASTRUKTURA, GEODEZJA, GIS Godz. Program sala 11:00-11:30 GEOBAZA szybsze tworzenie dokumentacji geodezyjnej (ACAD Civil 3D) 8 11:30-12:00 GEOBRAMA korzyści wynikające z łączenia danych CAD i GIS (ACAD Civil/ 8 Map 3D) 12:00-12:45 PROJ + DOK 3D projektowanie i zarządzanie dokumentacją (ACAD Civil 8 3D + Autodesk Vault) 12:45-13:00 Przerwa kawowa 13:00-13:30 HYDRO hydrologia, hydraulika (ACAD Civil 3D+ Storm & Sanitary 8 Analysis) 13:30-14:00 GIS stwórz swój własny geoportal (Autodesk Infrastructure Map Server) 8 14:00-14:30 Civil & Plant 3D zintegrowane projektowanie przemysłowe 8 i infrastrukturalne 14:30-15:00 Koordynacja projektu w programie Navisworks :00-16:00 Biesiadowanie przy grillu i bujnie w chmurach wspierane piwem geodetów projektantów dróg, kolei, regulacji rzecznych i innych projektantów sieci zewnętrznych projektantów powierzchniowego ukształtowania terenu architektów krajobrazu pracowników administracji publicznej zajmujących się geodezją oraz infrastrukturą Będzie to demonstracja najwaŝniejszych moŝliwości programu AutoCAD Civil 3D w zakresie wczytywania danych z urządzeń pomiarowych oraz tworzenia dokumentacji geodezyjnej. Dodatkowo waŝnym fragmentem tego modułu będzie praca z danymi ze skaningu laserowego (chmura punktów) w środowisku AutoCAD Civil 3D. MODUŁ: GEOBRAMA geodetów projektantów dróg, kolei, regulacji rzecznych i innych projektantów sieci zewnętrznych projektantów powierzchniowego ukształtowania terenu architektów krajobrazu pracowników administracji publicznej zajmujących się geodezją oraz infrastrukturą W trakcie tego modułu zademonstrujemy wykorzystanie funkcji programu AutoCAD Map 3D/ AutoCAD Civil 3D do połączenia danych CAD z danymi GIS i korzyści z tego wynikające. JeŜeli skoordynowanie projektu budowlanego z projektem podziału działek oraz automatyzacja raportów i analiz oraz redukcja błędów z tego wynikająca Cię ciekawi, to ten moduł jest dla Ciebie.

18 MODUŁ: PROJ+DOK 3D menadŝerów projektu geodetów projektantów dróg, kolei, regulacji rzecznych i innych projektantów sieci zewnętrznych projektantów powierzchniowego ukształtowania terenu architektów krajobrazu pracowników administracji publicznej zajmujących się geodezją oraz infrastrukturą Tematem tego modułu będzie projektowanie liniowe (drogi, koleje, rzeki) i powierzchniowe (nasypy, wykopy, parkingi) oraz sieci zewnętrznych w oprogramowaniu AutoCAD Civil 3D z wykorzystaniem róŝnorodnych danych, w tym danych z chmury punktów. W trakcie tego modułu całość demonstracji zintegrowana będzie z platformą do zarządzania dokumentacją projektową Autodesk Vault. MODUŁ: HYDRO specjalistów od obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych projektantów regulacji rzecznych projektantów sieci zewnętrznych Na tym module pokazane zostanie Autodesk Storm and Sanitary Analysis, zaawansowane środowisko do obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych oraz jego integracja z programem AutoCAD Civil 3D. JeŜeli jesteś zainteresowany, jak przyspieszyć swój projekt z zakresu budownictwa wodnego czy inŝynierii środowiska wykorzystując te same dane w programie do obliczeń hydrologicznych oraz w programie CAD, to powinieneś być na tym module. MODUŁ: GIS geodetów projektantów dróg, kolei, regulacji rzecznych i innych projektantów sieci zewnętrznych projektantów powierzchniowego ukształtowania terenu architektów krajobrazu pracowników administracji publicznej zajmujących się geodezją oraz infrastrukturą W trakcie tego modułu pokaŝemy praktyczne wykorzystanie danych geoprzestrzennych z serwerów WMS i WFS przy projektowaniu w programach AutoCAD Map 3D/ AutoCAD Civil 3D. Dodatkowo zaprezentujemy, jak zbudować swój własny geoportal wykorzystując wcześniej przygotowane lub pozyskane dane (oprogramowanie Autodesk Infrastructure Map Server) JeŜeli zastanawiasz się, jak w prosty i szybki sposób uzyskać do swoich projektów zdjęcia lotnicze lub np. dane o działkach, to ten moduł jest dla Ciebie. Dodatkowo, jeŝeli jesteś zainteresowany stworzeniem własnego portalu GIS i publikowaniem danych geoprzestrzennych, nie moŝesz tego przegapić.

19 MODUŁ: Civil & Plant 3D projektantów instalacji przemysłowych, projektantów sieci zewnętrznych menadŝerów projektu Wielkie przedsięwzięcia przemysłowe wymagają dokładnej koordynacji z infrastrukturą zewnętrzną je otaczającą. Dzięki ścisłej współpracy oprogramowania Autodesk proces projektowania na styku instalacji przemysłowych oraz infrastruktury jest szybszy i dokładniejszy. W tym module pokaŝemy zintegrowane projektowanie instalacji przemysłowych i infrastruktury zewnętrznej przy wykorzystaniu oprogramowania AutoCAD Plant 3D oraz AutoCAD Civil 3D oraz korzyści z tego wynikające. MODUŁ: KOORDYNACJA PROJEKTU W PROGRAMIE NAVISWORKS 2012 Sesja dla wszystkich uczestników CADMAT W trakcie tej sesji podsumujemy CADMAT-a, spróbujemy zebrać w programie Navisworks projekty przygotowane w REVIT-ach, Plant 3D, Inventorze, AutoCAD MEP, AutoCAD Architecture oraz innych programach. Wczytamy inwentaryzację istniejącego obiektu w postaci chmury punktów. Przeanalizujemy kolizje, zrobimy wizualizację, oraz połączymy projekt z Microsoft Project prezentując go na ścieŝce czasu.

20 RURY PROJEKTOWANIE PRZEMYSŁOWYCH INSTALACJI RUROWYCH Godz. Program sala 11:00-11:15 Wprowadzenie do Autodesk P&ID oraz Autodesk Plant 3D 6 11:15-11:45 Autodesk P&ID :45-12:45 Autodesk Plant 3D :45-13:00 Przerwa kawowa 13:00-13:45 Autodesk Inventor :45-14:30 Autodesk Simulation CFD :30-15:00 Koordynacja projektu w programie Navisworks :00-16:00 Biesiadowanie przy grillu i bujnie w chmurach wspierane piwem WPROWADZENIE DO AUTOCAD P&ID ORAZ AUTOCAD PLANT 3D projektantów konstruktorów technologów W trakcie krótkiej prezentacji wprowadzimy Państwa w technologię P&ID i PLANT firmy Autodesk. Spróbujemy spozycjonować rozwiązania Autodesk wśród rozwiązań konkurencji. Omówimy proponowane rozwiązania: AutoCAD P&ID i AutoCAD Plant 3D Autodesk Plant Design Suite AUTOCAD P&ID projektantów konstruktorów technologów W trakcie tej sesji pokaŝemy Państwu istotę tworzenia schematów technologicznych w programie AutoCAD P&ID. Stworzymy własne elementy biblioteczne, a następnie korzystając właśnie z nich rozbudujemy przykładowy schemat technologiczny. PokaŜemy, jak łatwo przekształcić istniejące juŝ schematy stworzone w środowisku 2D AutoCAD, na inteligentne schematy AutoCAD P&ID. PokaŜemy takŝe jak program AutoCAD P&ID wspomaga nas w tworzeniu, sprawdzając poprawność schematu. Podczas sesji omówimy: istotę tworzenia schematów w AutoCAD P&ID tworzenie własnych elementów bibliotecznych rozbudowę schematów w oparciu o nowe elementy przekształcanie istniejących schematów na inteligentne schematy P&ID funkcję sprawdzania poprawności projektu w AutoCAD P&ID

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99 info@mtp.pl,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

O CAD, CAM, CAE. dla inżynierów projektantów branży mechanicznej. Raport. Oprogramowanie CAD, CAM, CAE...

O CAD, CAM, CAE. dla inżynierów projektantów branży mechanicznej. Raport. Oprogramowanie CAD, CAM, CAE... O CAD, CAM, CAE dla inżynierów projektantów branży mechanicznej AUTOR: Maciej Stanisławski Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, iż komputerowe wspomaganie projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), analiz

Bardziej szczegółowo

SOLIDWORKS PREMIUM POBUDZANIE INNOWACYJNOŚCI DYNAMICZNE ROZWIĄZANIE DO PROJEKTO- WANIA 3D

SOLIDWORKS PREMIUM POBUDZANIE INNOWACYJNOŚCI DYNAMICZNE ROZWIĄZANIE DO PROJEKTO- WANIA 3D SOLIDWORKS PREMIUM POBUDZANIE INNOWACYJNOŚCI DYNAMICZNE ROZWIĄZANIE DO PROJEKTO- WANIA 3D Szeroka gama rozwiązań do projektowania 3D w ramach oprogramowania SOLIDWORKS Premium 2015 umożliwia tworzenie

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04

Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Moczarski Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie: Oracle Projekty

Rozwiązanie: Oracle Projekty Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu

Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania 27 Julian JAKUBOWSKI, Damian WERETKO Instytut Politechniczny PWSZ w Sulechowie Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Uniwersytet Zielonogórski e mail:

Bardziej szczegółowo

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autodesk Vault 2012 Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autorzy: Jamie Eckmier i Dave Sukowatey, Autodesk Po blisko trzydziestu latach obecności oprogramowania projektowego

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

79 (1/2014) ISSN 1507-3890

79 (1/2014) ISSN 1507-3890 79 (1/2014) ISSN 1507-3890 XX Wonderware 2014 (czytaj na str. 10) XX ASTOR Tour 2014 tradycyjnie nowocześni XX Referencje z branży wod-kan XX Obsługa zmiennych symbolicznych w Cscape 9.5 XX Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

YF003N. Najszybszy robot Kawasaki 69 (3/2011) ISSN 1507-3890

YF003N. Najszybszy robot Kawasaki 69 (3/2011) ISSN 1507-3890 69 (3/2011) ISSN 1507-3890 YF003N Najszybszy robot Kawasaki Nowa seria przemienników Astraada Drive Moduły komunikacyjne Profinet Nowoczesne projektowanie stanowisk zrobotyzowanych www.biuletyn.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo