ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): Pakiety prgramwania i systemy infrmatyczne Różne pakiety prgramwania i systemy kmputerwe Pakiety prgramwania użytkweg Pakiety prgramwania antywirusweg (Usługi edukacyjne i szkleniwe) (Usługi szkleniwe) 1. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Rzwju Demkracji Lkalnej Centrum Mazwsze ul. Długa 23/25, Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Niniejsze pstępwanie prwadzne jest zgdnie z zasadą knkurencyjnści kreślną w Zasadach finanswania raz Wytycznych dtyczących kwalifikwalnści wydatków w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, bwiązujących na dzień głszenie zapytania. Zapytanie fertwe zstanie wysłane d c najmniej trzech ptencjalnych wyknawców, udstępnine na strnie internetwej raz w siedzibie FRDL Centrum Mazwsze. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: zakup i dstawa prgramwania i mdułów ddatkwych raz przeszklenie pracwników z bsługi prgramu (jeśli dtyczy) dla 6 gmin partnerskich z wjewództwa mazwieckieg: Skórzec, Suchżebry, Stczek, Wiśniew, Wdynie, Dmanice LP. nazwa 1. Knwerter plików PDF - Adbe Acrbat XI Pr lub równważny spełniający minimum pniższe funkcje i wymagania: Zastswanie: Prgram d przekształcania zeskanwane dkumentów i plików PDF na pstać edytwalną. Sztuk prgram/ Partner licencja 2 Suchżebry Wdynie Funkcjnalnść: Czytanie plików PDF Wyświetlanie, przeszukiwanie i drukwanie plików PDF. Twrzenie plików PDF Twrzenie plików PDF w praktycznie dwlnej aplikacji z funkcją drukwania. Twrzenie i wysyłanie interaktywnych plików PDF z ppularnych aplikacji z pakietu Micrsft Office lub przeglądarek internetwych bsługujących wstążkę zadań prgramu Acrbat. Skanwanie dkumentów papierwych d plików PDF i autmatycznie 1

2 twrzenie dkumentów z mżliwścią przeszukiwania. Opracwywanie standardwych, wieletapwych zadań pzwalających na twrzenie plików PDF z dwlnej liczby plików za pmcą peracji autmatycznych lub z asystą. Knwertwanie plików PDF na inne frmaty. Knwertwanie plików PDF na pliki prgramu Wrd lub Excel z funkcją edycji lub mżliwścią kpiwania i wklejania wybranych elementów. Knwertwanie plików PDF na frmat prgramu Micrsft PwerPint raz prsta aktualizacja tekstów, tabeli, biektów i głównych układów. Przekształcanie plików PDF w strny HTML włącznie z mżliwścią edycji elementów stylów, c pzwala na szybką zmianę wyglądu. Edytwanie plików PDF. Mdyfikwanie tekstów lub brazów raz pnwne układanie akapitów na strnie przez przeciąganie i upuszczanie elementów. Wyszukiwanie i zastępwanie tekstów w plikach PDF. Scalanie plików w jednym dkumencie. Łączenie w jednym pliku PDF wielu dkumentów, w tym arkuszy kalkulacyjnych, wiadmści , zeskanwanych dkumentów papierwych, witryn internetwych i zdjęć. Mżliwść łączenia zawartści różnych typów w dpracwanym prtfli PDF. Dstswywanie za pmcą własnych układów, kmpzycji i klrów. Wstawianie dźwięków, materiałów wide i interaktywnych multimediów d bezpśrednieg dtwarzania. Twrzenie frmularzy PDF i internetwych Wypełnianie frmularzy PDF przez bezpśrednie wpisywanie na strnie internetwej lub klikanie pól frmularzy bsługujących wypełnianie. Przekształcanie istniejących frmularzy w pliki PDF bsługujące wypełnianie Zbieranie danych za pmcą min. flderu sieciweg. Wyświetlanie wyników w czasie rzeczywistym w czytelnych tabelach i wykresach. Recenzwanie dkumentów PDF. Kmentwanie dkumentów przy użyciu wielu narzędzi redakcyjnych, takich jak ntatki, zakreślanie, linie, kształty i stemple. Zarządzanie recenzjami udstępninymi, zbieranie wielu kmentarzy d jedneg pliku PDF i mżliwść dpwiadania na kmentarze. Prównywanie dwóch wersji dkumentu PDF i pdświetlanie różnic między nimi. Cyfrwe pdpisywanie dkumentów. Pdpisywanie dkumentów PDF przez wpisanie lub naryswanie nazwiska, wstawienie brazu pdpisu lub ddanie certyfikatu. Uzyskiwanie pdpisów innych sób w dkumentach PDF Przekazywanie dkumentów d pdpisu i śledzenie bieżąceg stanu dkumentu. Ochrna plików PDF. Ddawanie graniczeń edycji i kpiwania d dkumentów PDF za pmcą innych prgramów knwerujących pliki PDF. Usuwanie ukrytych infrmacji, takich jak metadane, załączniki i pla frmularzy. Narzędzia redakcyjne umżliwiające trwałe usunięcie ważnych tekstów i ilustracji. 2

3 Twrzenie dkumentów PDF zgdnych ze standardami ISO raz knwertwanie istniejących dkumentów PDF na frmaty zgdne ze standardami ISO. Udstępnianie dkumentów PDF sbm niepełnsprawnym Sprawdzanie, weryfikwanie i dpaswywanie dkumentów pd kątem zgdnści ze standardami WCAG 2.0 i PDF/UA. Kmpatybilny z: Micrsft Windws. Wersja językwa: plska. Zintegrwany system aktualizacji. Dstępnść w Internecie na strnach prducenta biuletynów technicznych w języku plskim. 2. Oprgramwanie biurwe - MS Office OEM lub równważne, spełniające minimum pniższe funkcje i wymagania: 1 Wdynie Zastswanie: prgramwanie biurwe. Funkcjnalnść: Stabilne prgramwanie biurwe z mżliwścią bsługi makr VB raz prgram antywiruswy. Zintegrwany pakiet aplikacji biurwych musi zawierać c najmniej: edytr tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie d przygtwywania i prwadzenia prezentacji, narzędzie d zarządzania infrmacją sbistą (pcztą elektrniczną, kalendarzem, kntaktami i zadaniami), zainstalwanie na jednym kmputerze prduktów pchdzących d różnych prducentów nie jest uznane za fertę zintegrwaneg pakietu, pełną plską wersje językwą interfejsu użytkwnika, w tym także systemu interaktywnej pmcy w języku plskim. Rdzaje bsługiwanych frmatów: (PPT, DOCX, DOC, XML, PPTX, PDF, XLSX, XPS, ONE, XLS). Pdstawwe zastswania: twrzenie dkumentów tekstwych, zarządzanie ntatkami i infrmacjami, twrzenie prezentacji, twrzenie arkuszy kalkulacyjnych, bsługa pczty elektrnicznej, twrzenie wykresów, bezpieczeństw - funkcja usuwania niechcianych treści, funkcja dzyskiwania plików, pdpisy cyfrwe. Współpraca z systemami peracyjnymi: Micrsft Windws 7, Micrsft Windws XP SP3 32-bit, Micrsft Windws Vista SP1. Pakiet biurwy pwinien mieć system aktualizacji darmwych pprawek bezpieczeństwa, przy czym kmunikacja z użytkwnikiem pwinna dbywać się w języku plskim. Pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiny przez prducenta, dtyczący rzwju i wsparcia techniczneg w szczególnści w zakresie bezpieczeństwa c najmniej na 5 lat d daty zakupu. 3. Prgram d bsługi dkumentacji e-urząd - Adbe Acrbat Prfessinal v.11 Multiple Platfrms Plish AOO License lub równważny, spełniający minimum pniższe funkcje i wymagania: 1 Dmanice Zastswanie: 3

4 Prjektwanie - przygtwywanie publikacji. Funkcjnalnść: Edytwanie plików PDF Eksprtwanie z plików PDF Twrzenie plików PDF Twrzenie i analizwanie frmularzy Scalanie i łączenie plików Uprszczenie recenzwania i zatwierdzania Ochrna plików PDF Twrzenie plików PDF zgdnych ze standardami Kmpatybilny z: Micrsft Windws Wersja językwa plska Nśnik dystrybucji: Elektrniczny system dstawy prgramwania. Licencja imienna rządwa. Prgram trzystanwiskwy, kmpletny pakiet. 4. Prgram d bsługi dkumentacji e-urząd - Adbe Acrbat X Pr Suite lub równważny, spełniający minimum pniższe funkcje i wymagania: 1 Skórzec Zastswanie: Oprgramwanie służące d pracwywania prfesjnalnych materiałów infrmacyjnych najwyższej jakści partych na standardzie PDF. Umżliwiające twrzenie i edytwanie plików PDF. Funkcjnalnść: Knwertwanie lub skanwanie d pliku PDF Eksprtwanie i edytwanie plików PDF Łączenie plików z wielu aplikacji Usprawnine recenzwanie dkumentów nline Zbieranie danych za pmcą frmularzy PDF bsługujących wypełnianie Ochrna plików i dkumentów PDF Zgdnść ze standardami frmatu PDF raz standardami dstępnści Wyświetlanie, przeszukiwanie i udstępnianie plików PDF. Kmpatybilny z: Micrsft Windws. Wersja językwa plska, w tym także system interaktywnej pmcy w języku plskim. Zintegrwany system aktualizacji. Dstępnść w Internecie na strnach prducenta biuletynów technicznych w języku plskim. 5. Prgram graficzny - CrelDraw Graphics Suite X6 PL lub równważny, spełniający minimum pniższe funkcje i wymagania: Zastswanie: Prgramy d bróbki grafiki. 2 Skórzec, Wiśniew. Funkcjnalnść: Aplikacja d twrzenia ilustracji wektrwych i układów strn, aplikacja d edycji zdjęć raz d przekształcania map bitwych w edytwalne grafiki wektrwe. Pełnekranwa przeglądarka umżliwiająca wyszukiwanie materiałów cyfrwych na kmputerze i w sieci lkalnej. Mżliwść przygtwywania prjektów przeznacznych d prfesjnalneg wydruku i publikacji w Internecie. Min. 10 tys. dstępnych czcinek. Min. 10 tys. zdjęć. 4

5 Min. 10 tys. brazów clipart. Min. 300 prfesjnalnych szablnów. Obsługa prcesrów wielrdzeniwych i systemów 64-bitwych zintegrwany system aktualizacji. Kmpatybilny z: Micrsft Windws Wersja językwa plska Opieka serwiswa Rzbudwane narzędzie edukacyjne np. samuczki wide lub multimedialny przewdnik d bsługi prgramu w języku plskim. Dstępnść w internecie na strnach prducenta biuletynów technicznych, w języku plskim. Pdręcznik użytkwnika Typ nśnika Płyta DVD 6. Prgram dt. pdatków d śrdków transprtwych - System wymiaru pdatku d śrdków transprtwych AUTA lub równważny, spełniający pniższe funkcje i wymagania: Funkcjnalnść: Mżliwść wprwadzenia niezbędnych infrmacji śrdkach transprtwych pdatników. Mżliwść naliczania pdatku dla wszystkich, wybranych lub pjedynczych śrdków transprtwych. Rzliczanie pdatku zgdnie z bwiązującymi przepisami dtyczącymi księgwści. Twrzenie zestawień ułatwiających ściąganie zaległych pdatków umżliwiające prgnzwanie wpływów d budżetu. Pbieranie danych z innych prgramów (ewidencji pjazdów Wydziału Kmunikacji). Prwadzenie kartteki pdatników z pisem wszystkich psiadanych śrdków transprtwych, zarówn dla sób prawnych, jak i fizycznych. Dknywanie wymiaru pdatku, twrzenie dkumentacji wymiarwej. Prwadzenie knt, kart kntwych pdatników i dknywanie rzliczeń księgwych, łącznie z bieżącym księgwaniem i kntrlą (mżliwść wykrzystania w kasie urzędu). Decyzje pdatkwe, rejestry wymiarwe, zestawienia zbircze, karty pdatników, listy pdatników, pjazdów w dwlnych przekrjach. Kmplet zestawień zintegrwanej księgwści pdatkwej. Mżliwść wielstanwiskwej pracy w sieci. Filtrwanie danych wg różnrdnych kryteriów i wyszukiwanie infrmacji wymiarwych i księgwych. Mżliwść aktualizacji psiadanych danych infrmacjami z wydziałów kmunikacji na pdstawie standardwej dyskietki (plik XML) wyknywanej przez system Rejestr Pjazdów. Praca w systemie półautamtycznym umżliwiającym prządkwanie danych według knt, twrzenie różnrdnych zestawień analitycznych i syntetycznych. 3 Suchżebry, Wiśniew, Skórzec. Kmpatybilnść z bazą pdatników w prgramie prducenta Inf System. Współpraca z prgramami już wykrzystywanymi w urzędzie tj.: z Kasa, Pdatki, Księgwść zbwiązań. Wersja językwa: plska. Integracja z innymi systemami. Autmatyczna aktualizacja d zmieniających się przepisów prawa. 5

6 7. Prgram dt. pdatków lkalnych - System wymiaru pdatków lkalnych d sób prawnych JGU lub równważny, spełniający pniższe funkcje i wymagania: 1 Wdynie Zastswanie: Prgram pdatkwy umżliwia ewidencjnwanie nieruchmści raz rzliczanie pdatników i przedmitów pdatkwania. Wymagana aplikacja musi być zgdna ze śrdwiskiem już wykrzystywanym w Urzędzie tj. mżliwść krzystania z jednlitej wspólnej bazy danych becnie wykrzystywanej w Urzędzie przez inne aplikacje. silnik bazdanwy Firebird 2.1. zgdna z baza, która wykrzystywana jest w UG - z aplikacje dstarcza prducent Inf - System S. A. serwis w urzędzie. Wersja sieciwa, licencja na jedn stanwisk. 8. Prgram dt. płat lkalnych - System wymiaru płat lkalnych OPLOK, lub równważny, spełniający pniższe funkcje i wymagania: 1 Wdynie Zastswanie: Aplikacja d rzliczania mieszkańców z generwanych śmieci (zgdnść z tzw. ustawa śmieciwą). Funkcjnalnść: Wymagana aplikacja musi być zgdna ze śrdwiskiem już wykrzystywanym w Urzędzie tj. mżliwść krzystania z jednlitej wspólnej bazy danych becnie wykrzystywanej w Urzędzie przez inne aplikacje silnik bazdanwy Firebird 2.1 zgdna z baza, która wykrzystywana jest w UG - z aplikacje dstarcza prducent Inf - System S. A. Wersja sieciwa, licencja na jedn stanwisk. Serwis w urzędzie. 9. Aplikacja d infrastruktury infrmacji gegraficznej funkcjnującej w Plsce - EWMAPA lub równważny, spełniający pniższe funkcje i wymagania: 1 Stczek Zastswanie: Aplikacja przeznaczna d infrastruktury infrmacji gegraficznej funkcjnującej w Plsce. Prgram winien umżliwiać prwadzenie graficznej bazy danych raz pwiązanie jej z danymi piswymi (w pstaci zintegrwanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) raz wyknywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym pdstawą Systemu Infrmacji terenie. Mżliwść instalacji na pwszechnie dstępnych kmputerach sbistych z systemem Windws, umżliwiając instalwanie g nawet tam, gdzie aktualnie nie dyspnuje się wystarczającymi śrdkami na załżenie kmpleksweg Systemu Infrmacji terenie. Dane w prgramie pwinny być przechwywane w pięciu pdstawwych strukturach: działki, warstwy, biekty, rastry, szrafury. Aplikacja winna umżliwiać również wymianę danych (eksprt i imprt) pmiędzy frmatami.dxf raz.shp. 6

7 Funkcjnalnści: dwlna ilść baz danych dwlna wielkść baz działek i punktów dczyt baz danych Firebird edycja baz danych Firebird edycja bazy punktów edycja bazy działek edycja elementów na warstwach edycja bazy biektów bsługa interfejsów bsługa brazów rastrwych bsługa brazów rastrwych (edycja) wektryzacja brazów rastrwych imprty/eksprty danych bsługa szrafury wydruki, wyrysy, wyplty pdłączanie serwisów WMS działanie jak serwer WMS Licencja wielstanwiskwa-sieciwa. 10. Oprgramwanie d kmpleksweg zarządzania zasbami infrmatycznymi - E-Auditr 3.7 lub równważny, spełniający pniższe funkcje i wymagania: 1 Stczek Architektura systemu System musi psiadać budwę kmpnentwą: Agent kmpnent dpwiedzialny za zbieranie infrmacji, wstępne ich przetwrzenie raz przesyłanie d serwera Knsla administracyjna - przeznaczna d zarządzania całym systemem. Pzwala na knfigurwanie wszystkich składników teg systemu, wyświetlanie i analizę zgrmadznych danych raz raprtwanie. Serwer - kmpnent dpwiadający za utrzymywanie kmunikacji z agentami, weryfikację kmunikacji raz całą wymianę danych pmiędzy agentami raz bazą danych baza danych pracująca na Micrsft SQL Server 2000/2005/2008 lub Express Editin 2005/2008 Mduł wspmagający inwentaryzację działający na systemach Windws Mbile. System musi umżliwić bsługę c najmniej 50 agentów. System pwinien umżliwiać generwanie identyfikatra agenta (pwtarzalneg dla daneg kmputera) na pdstawie kmbinacji parametrów wybranych przez użytkwnika systemu spśród: nazwy prducenta BIOS, numeru seryjneg kmputera, system UUID, nazwy kmputera, dwlneg raz lsweg ciągu znaków. Agent d działania nie mże wymagać instalacji.net Framewrk lub innych ddatkwych kmpnentów prgramistycznych z wyłączeniem WMI Agent musi działać na systemach: Windws 2000, 2000 Server, Server 2003, XP, Vista, 7, Server System ma umżliwiać uruchmienie agenta w trybie niewidcznym (w trybie 7

8 usługi systemu) lub w trybie widcznym dla użytkwnika (interfejs). Interfejs agenta pwinien przedstawiać: wersję aplikacji, identyfikatr, adres serwera raz status płączenia z nim, status skanwania, a także swją bieżącą knfigurację. System ma kreślać prirytety pracy agenta (REALTIME, HIGH, ABOVE_NORMAL, NORMAL, BELOW_NORMAL, IDLE). System musi umżliwiać kmunikację pmiędzy agentami a serwerem w sieciach lkalnych, rzległych, także gdy kmputery znajdują się za NATem. System musi umżliwiać autmatyczną aktualizację agentów działających na stacjach rbczych (agent musi pbierać swją nwą wersję d kmpnentu serwer). System musi umżliwiać persnalizację interfejsu użytkwnika w knsli administracyjnej (wybór wyświetlanych klumn, ich klejnść, język). Interfejs użytkwnika systemu musi być c najmniej dwujęzyczny (plski, angielski). System musi być przygtwany w taki spsób, aby wprwadzenie klejnych języków nie wymagał ingerencji (knsla administracyjna umżliwia twrzenie własnych wersji językwych). System musi umżliwiać pbieranie aktualizacji z publicznej bazy wzrców (reguł kreślających jakie pliki składają się na daną aplikację), także w sieciach wykrzystujących serwer prxy. System musi umżliwiać imprt użytkwników z usługi Active Directry wraz z infrmacjami jednstce rganizacyjnej. System musi być dprny na zmianę nazwy użytkwnika (nie mże imprtwać drugi raz użytkwnika, który zstał edytwany w Active Directry identyfikacja UUID). System musi umżliwiać imprt użytkwników z pliku CSV. System musi umżliwiać pbieranie danych kmputerach/ wyników skanwania z agentów z serwera pcztweg (MAIL) i serwera FTP. System ma umżliwiać imprtwanie wyników ze skanwania i mnitringu z serwera HTTP/HTTPS lub z pczty elektrnicznej. System ma umżliwiać przesyłanie na serwer HTTP/HTTPS lub pcztą elektrniczną imprtwanych wyników skanwania i mnitringu. System ma umżliwiać przesyłanie paczek z danymi między dwlną liczbą e-serwerów, dzięki czemu mżemy je dczytywać, przechwywać raz archiwizwać w różnych bazach danych (np. na serwerze lkalnym i serwerze głównym). System ma umżliwiać knfigurację zakresu skanwania plików w parciu ich nazwę (z uwzględnieniem znaków wielznacznych), lkalizacji na knkretnym dysku, datę utwrzenia pliku raz jeg wielkść. System ma umżliwiać dwustrnną kmunikację pmiędzy użytkwnikiem a administratrem (agent musi psiadać mżliwść wysyłania/dbierania kmunikatów tekstwych z/d knsli administracyjnej). 8

9 System ma mieć mżliwść ustalania harmngramu, zgdnie z którym uruchamiane są prcedury bazy danych (wyknywanie backupów bazy danych, rzpznawanie zainstalwanych aplikacji, reindeksacja bazy danych, aktualizacja danych p skanwaniu, usuwanie starych wyników skanwania, usuwanie starych wyników mnitringu uruchminych prcesów, aplikacji, wydruków, dwiedzanych strn WWW). Harmngram ma mieć mżliwść ustalenia częsttliwści wyknywania prcedury (gdzina, dzień, tydzień, miesiąc), mżliwść zmiany wartść parametrów wejściwych prcedury, a także zatrzymania/uruchmienia harmngramu uruchmienia dla każdej z prcedur. System musi umżliwiać pdłączenie d zapaswych serwerów w przypadku braku płączenia z głównym serwerem. Instalatr agenta ma być dstarczny w pstaci pliku msi umżliwiającym istalację agenta pprzez Active Directry. System musi umżliwiać definiwanie pzimu uprawnień (dczyt, mdyfikwanie, eksprt, wydruk) d pszczególnych widków raz struktury rganizacyjnej dla pszczególnych użytkwników knsli administracyjnej. Funkcjnalnści systemu: Zarządzanie licencjami System ma umżliwiać przeprwadzenie audytu infrmatyczneg w zakresie sprzętu, plików raz prgramwania, także bez kniecznści instalacji agenta na kmputerze (uruchmienie agenta na kmputerze). System ma psiadać wbudwaną publiczną bazę wzrców umżliwiającą identyfikację aplikacji, psiadającą c najmniej 2900 wzrców aplikacji, 1100 prducentów, plików. System ma psiadać mżliwść definiwania własnych wzrców aplikacji w prywatnej bazie wzrców (mżliwść twrzenia przez administratra własnych reguł rzpznawania aplikacji na pdstawie plików). System ma rzpznawać wersję i edycję zainstalwanych pakietów Micrsft Office (np. Micrsft Office 2007 Prfessinal, Micrsft Office 2007 Standard, Micrsft Office 2003 Standard). System ma zbierać szczegółwe infrmacje wersji systemu peracyjneg (wersja, edycja, service pack). System ma umżliwiać dczytywanie kluczy prduktwych z rejestru systemweg dla dwlneg prgramwania. System ma umżliwiać ewidencję licencji prgramwania w ujęciu struktury rganizacyjnej, w tym licencji upgrade/dwngrade. System ma autmatycznie weryfikwać liczbę psiadanych licencji z liczbą używaneg prgramwania (musi pkazywać braki raz nadwyżki). System ma umżliwić licencjnwanie licencji OEM, FREE, SHAREWARE, SELECT, OPEN. System ma autmatycznie rzliczyć licencje typy freeware. System ma umżliwiać definiwanie listy aplikacji zabrninych w rganizacji. System ma umżliwiać pdgląd histrii zmian aplikacji i pakietów. System ma umżliwiać zbieranie infrmacji na temat aplikacji uruchminych na inwentaryzwanych kmputerach (m. in. czas 9

10 uruchmienia, nazwa użytkwnika, nazwa aplikacji). System pwinien psiadać mechanizm zabezpieczający przed utratą tychże danych w przypadku braku zasilania lub awarii inwentaryzwaneg systemu. System ma umżliwiać uzyskanie infrmacji zgrmadznych plikach (nazwa, rzmiar, rdzaj, wielkść, lkalizacja, w przypadku plików wyknywalnych: wersja, prducent). Zarządzanie sprzętem System ma umżliwiać: skanwanie kmputerów znajdujących się w sieci; skanwanie kmputera niepdłączneg d sieci i przekazywanie zebranych danych d bazy sprzętu; zbieranie i zapis szczegółwych infrmacji sprzęcie (prducent, mdel, data prdukcji, numer seryjny); raprtwanie zmian knfiguracji sprzętu; dczytywanie infrmacji z WMI (Windws Management Instrumentatin). System ma mieć mżliwść kreślania, jakie infrmacje sprzęcie mają zstać dczytane przez agenta pprzez dwlne definiwane zapytania w standardzie WMI Query Language. System ma dczytywać infrmacje zainstalwanych kściach pamięci z SPD (Serial Presence Detect): prducent, numer seryjny (Serial Number), numer części (Part Number), rzmiar, częsttliwść, taktwania. System ma mieć mżliwść dczytywania danych z dwlneg miejsca rejestru inwentaryzwanych kmputerów. Musi istnieć mżliwść łączenia (knkatanacji) kilku pzycji z różnych miejsc rejestru raz mżliwść autmatyczneg, rekurencyjneg wyszukiwania wartści pdaneg klucza pcząwszy d wskazaneg miejsca w hierarchii kluczy rejestru. System ma umżliwiać ewidencję zdarzeń serwiswych dwlneg typu (np. naprawy sprzętu, wymiany części). System ma umżliwiać zarządzanie majątkiem infrmatycznym: zapis infrmacji sprzęcie w bazie danych; dpisywanie sprzętu infrmatyczneg raz innych urządzeń d bazy ręcznie"; twrzenie bazy pracwników (użytkwników) z uwzględnieniem struktury firmy; przypisanie sprzętu d użytkwników; rejestrację przesunięć sprzętu; ewidencję napraw, gwarancji; dłączanie elektrnicznych dkumentów, faktur, dkumentacji; inwentaryzację sprzętu; twrzenie raprtów z bazy sprzętu; generwanie i wydruk kdów kreskwych dla wszystkich pzycji z bazy sprzętu. System ma generwać kdy kreskwe (jed i dwuwymiarwe) dla każdeg urządzenia w standardach: Cdabar, Cde11, Cde16k, Cde39, Cde93, Cde128, DataMatrix, Ean8, Ean13, Industrial2f5, Interleaved2f5, Isbn, Msi, Pdf417, Planet, Pstnet, UccEan128, UpcA, UpcE, UspsOneCde4CB, RyalMail, AustraliaPst, RyalTpgPstKix, Sscc18, Pzn, DeutschePstLeitcde, DeutschePstIdentcde, UspsTrayLabel, UspsSackLabel, EanVelcity, SingaprePst, Jan8, Jan13, SwissPstParcel, Opc, Ean99, Itf14, Scc14, Issn, Ismn, NumlyNumber, QRCde, UspsFim, UspsHrizntalBars, Telepen, Pharmacde, Semacde, Cde32UspsPicUccEan128, FedExGrund96. Obsługa kdów kreskwych nie mże wymagać instalacji czcinek. System ma umżliwiać definiwanie klru raz rzmiaru kdu kreskweg. 10

11 System ma umżliwiać zablkwanie dstępu d przenśnych pamięci USB na inwentaryzwanych kmputerach. Zdalna administracja kmputerami System ma autmatyczne wyknywać dwlne plecenia na dwlnych kmputerach: wyknywanie pleceń DOS, uruchamianie aplikacji, instalacja/deinstalacja prgramwania, zmiany w rejestrach systemwych (ddawanie, usuwanie, mdyfikwanie), usuwanie raz kpiwanie plików i flderów, dstarczanie wyników zwrócnych przez wyknane zadanie d bazy danych i prezentwanie ich w knsli zarządzającej, mżliwść wyknywania zadań z uprawnieniami dwlneg użytkwnika. System ma psiadać wbudwany skaner umżliwiający wykrywanie (rzpznawanie) kmputerów z technlgią Intel vpr. System ma umżliwiać zarządzanie kmputerami z technlgią Intel vpr, w tym: Serial Over LAN, zdalne włączanie, wyłączanie kmputera, zdalna knfiguracja BIOS, uruchmienie zdalnie kmputera przy użyciu brazu ISO lub IMG znajdująceg się w dwlnej lkalizacji. System ma umżliwiać płączenie się z wybranym kmputerem w trybie graficznym (d vpr v.6). System ma umżliwiać za pmcą technlgii Ultra VNC: przejęcie ekranu, klawiatury i myszki użytkwnika, zdalne uruchamianie aplikacji, zarządzanie usługami i restart kmputera, zdalną instalacja prgramwania, service packów, patchy. Zarządzanie magazynem IT System ma umżliwiać bsługę magazynu IT. System ma umżliwiać bsługę dwlnej ilści magazynów w różnych lkalizacjach. System ma umżliwiać bsługę dkumentów PZ, WZ, MM+, MM-, LI, a także definiwanie własnych dkumentów pzwalających na rzliczenie stanów magazynwych. System ma umżliwiać generwanie dkumentów wymieninych w pkt z pzimu jednej knsli zarządzającej. System ma umżliwiać ewidencję ilściw-wartściwą części zamiennych i będących aktualnie w użyciu. System ma umżliwiać bsługę kdów kreskwych (jed i dwuwymiarwych). Mnitrwanie wydruków System ma zbierać i prezentwać infrmacje wydrukach, z uwzględnieniem nazwy i rzmiaru dkumentu, frmatu, nazwy drukarki, nazwy użytkwnika, ilści strn, rdzaju druku (m.in. duplex, klr). System ma mieć mżliwść definiwania ksztów jednstkwych wydruku raz bliczanie ksztów całkwitych w zależnści d drukarki, frmatu papieru, klru tnera. Autmatyczne przeliczanie ksztu wydruków za dany kres p zmianie cen jednstkwych. Mnitrwanie strn WWW System ma umżliwiać mnitrwanie dwiedzanych strn WWW bez względu na wykrzystywaną przeglądarkę internetwą w spsób niewidczny dla użytkwnika. System ma psiadać bazę 11

12 kategrii strn WWW, liczącą c najmniej 550 tys. pzycji. System ma umżliwiać szacwanie czasu pświęcneg na przeglądanie strn WWW z pdziałem na użytkwnika. System ma umżliwiać wykrycie d jakiej kategrii należy dwiedzana strna internetwa. System ma umżliwiać definiwanie pzimu dkładnści śledznych adresów pprzez kreślenie pzimu dkładnści raprtwanych lkalizacji na serwerze. System ma umżliwiać blkwanie strn internetwych dwlnych adresach raz wybranym ciągu znaków w adresie strny, również przy użyciu filtrów. System musi umżliwiać definiwanie tekstu wyświetlaneg użytkwnikwi w przeglądarce w mmencie zablkwania glądanej przez nieg strny internetwej (pdmiana zablkwanej strny). Mnitrwanie Dziennika Zdarzeń System ma umżliwiać bieżące przeglądanie infrmacji zawartych w Dzienniku Zdarzeń i wyświetlać je na panelu startwym knsli zarządzającej. System ma umżliwiać ewidencję danych z Dziennika Zdarzeń w układzie kmputer / źródł zdarzenia / typ zdarzenia. System ma umżliwiać generwanie na pdstawie Dziennika Zdarzeń pwiadmień dla administratra wszystkich zdarzeniach dtyczących uruchamianych aplikacji, systemów czy usług katalgwych występujących na kmputerach w rganizacji. Ma również umżliwiać twrzenie własnych pwiadmień. System ma umżliwiać zidentyfikwanie niepżądanych instalacji dzięki infrmwaniu wszystkich prcesach instalacji dknywanych przez pracwników. System ma umżliwiać dstęp d infrmacji czasie lgwania i wylgwania pracwników. System ma umżliwiać archiwizację i przechwywanie lgów raz raprtów. Raprtwanie System ma generwać i wyświetlać dwlne wielparametryczne raprty w standardzie Crystal Reprts (.rpt). System pwinien psiadać c najmniej 200 zdefiniwanych raprtów. System ma umżliwiać wielinstancyjnść raprtwania (wiele twartych raprtów jedncześnie z wielu widków) System pwinien umżliwiać eksprt danych z raprtu d frmatów: RPT, PDF, XLS, DOC, RTF System ma umżliwiać eksprt danych z dwlnych widków d frmatów: XLS, PDF, DOC, HTML, MHT, RPT, CSV, XML, CALC, JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP System ma umżliwić generwanie raprtów bezpśredni z każdeg widku w aplikacji z zastswaniem bieżących filtrów. System ma umżliwić wygenerwanie zaawanswanych raprtów prezentujących zmiany w knfiguracji sprzętwej i prgramwej systemu. Mduł d inwentaryzacji sprzętu i wypsażenia z wykrzystaniem kdów kreskwych. Mduł prgramwania pracujący na Windws Mbile d 12

13 przeprwadzenia pełnej, autmatycznej inwentaryzacji przy pmcy kdów kreskwych. Mduł musi pbierać/zapisywać dane w bazie danych systemu wykrzystując d teg knslę administracyjną. Pdczas wyknywania inwentaryzacji nie jest wymagane płączenie pmiędzy mdułem d inwentaryzacji a bazą danych systemu, ani pmiędzy mdułem inwentaryzacyjnym a knslą administracyjną. Mduł ma umżliwiać przeprwadzenie inwentaryzacji z wykrzystaniem urządzenia przenśneg. Ddatkw Wszystkie w/w funkcjnalnści pwinny być zawarte w jednym systemie, dstępne z pzimu jednej knsli zarządzającej. Wyłącza się mżliwść uzyskiwania pisanych funkcjnalnść pprzez pdłączanie prgramów innych prducentów i ich wywływanie z pzimu ferwaneg prduktu, z pminięciem Ultra VNC. Dane muszą być zapisywane w jednej lub kilku bazach danych w ramach teg sameg silnika bazy danych i tej samej instancji SQL. Bezterminwa licencja na użytkwanie prgramwania. Minimum 1 rk wsparcia techniczneg bejmująceg mżliwść aktualizacji prgramu d nwych wersji raz aktualizację wzrców aplikacji, pmc techniczną świadczną w frmie elektrnicznej; 11. Prgram d ewidencji dróg - GEOBID lub równważny, spełniający pniższe funkcje i wymagania: 1 Stczek Zastswanie: Prgram przeznaczny d prwadzenia części piswej ewidencji dróg i mstów. Funkcjnalnść: Umżliwiający przechwywanie wszystkich danych piswych dróg i mstów przewidzianych przez rzprządzenie, tj. parametry jezdni, chdników, pbczy, zieleńców itd. Na pdstawie tych danych prgram winien umżliwiać wyknanie wydruku książki drgi, wydruków danych zbirczych drdze raz zestawienia zbirczeg dróg w zależnści d klasy raz kategrii drgi. Prgram winien również umżliwiać płączenie z przestrzenną lkalizacją drgi znajdującą się w prgramie EWMAPA. Pdstawwym elementem łączącym grafikę z częścią piswą winna być sieć si drgi stanwiąca pdstawwą graficzną bazę referencyjną ewidencji dróg. W parciu nią wprwadzane winny być wszystkie dane d prgramu DROGI (każde zdarzenie na drdze ewidencjnwane jest przez pdanie kilmetrażu, czyli dległści d pczątku drgi). 12. System d prwadzenia ewidencji śrdków trwałych, prgramwanie i wdrżenie spełniający minimum pniższe funkcje i wymagania: 1 Wiśniew Zastswanie: System przeznaczny d prwadzenia ewidencji śrdków trwałych - wersja sieciwa. Funkcjnalnść: Śrdek trwały pwinien być identyfikwany pprzez swój unikalny numer inwentarzwy, zawierający pełne związane z nim dane, min.: nazwę, rk prdukcji, nr fabryczny, dstawcę, parametry techniczne i klasyfikację ddatkwą, umżliwiający: 13

14 ewidencjnwanie składników majątku nie zaliczanych d śrdków trwałych, które nie pdlegają amrtyzacji, ale są ewidencjnwane na ptrzeby inwentaryzacyjne. prwadzenie ewidencji ilściw-wartściwej i ilściwej wypsażenia w użytkwaniu w pdziale na kartteki użytkwników grupwych i kartteki sbisteg wypsażenia pracwników. rejestracji peracji, jakim pdlegają śrdki trwałe naliczania umrzenia i amrtyzacji wg parametrów kreślnych sbn dla każdeg śrdka, przeszacwania śrdków indywidualneg lub grupweg rejestrację inwentaryzację śrdków trwałych raz twrzenia wydruku arkuszy inwentaryzacyjnych kmplekswą analizę sbistej wypsażenia pracwników. wprwadzanie bilansu twarcia dla pszczególnych użytkwników wypsażenia, wystawianie dkumentów dtyczących likwidacji lub zmiany miejsca użytkwania wypsażenia raz aktualizacja kartteki, System pwinien spełniać następujące funkcje: Przygtwywanie rzdzielnika, pleceń księgwania i dekretów d księgi głównej. Druk tabeli amrtyzacyjnej Obsługa amrtyzacji bilanswej raz pzabilanswej Klasyfikacja KŚT Przekazywanie dekretów d systemu Finansw-Księgweg Obsługa kdów kreskwych i czytnika / klektra danych Prwadzenie szczegółwej kartteki wypsażenia w użytkwaniu, Autmatyczne generwanie dkumentów dtyczących wydania wypsażenia z systemu Gspdarki Magazynwej i aktualizacja kartteki, Generwanie zbirczych zestawień brtów według grup wypsażenia i ich użytkwników, pleceń księgwania d systemu Finansw- Księgweg, Infrmwanie : zdarzeniach związanych ze śrdkami trwałymi, np.: zakupie i likwidacji śrdków raz zmianach ich wartści dknywanych z różnych tytułów stanie śrdków trwałych na pczątek rku i na pczątek każdeg miesiąca umrzeniu i amrtyzacji za dwlny miesiąc i narastając d pczątku rku wartści brutt i nett śrdków trwałych sbach materialnie dpwiedzialnych za śrdki trwałe. Usługa wdrżenia: Wdrżenie i instalacja prgramu i sprzętu Szklenie z zakresu bsługi prgramu (dla 1 sby) Pdręcznik użytkwnika Bezpłatny serwis min. 24 m-ce 13. System d prwadzenia ewidencji śrdków trwałych, prgramwanie z mdułami ddatkwymi, drukarką etykiet i urządzeniem d zbierania, przechwywania i przesyłania danych raz wdrżeniem spełniający minimum pniższe funkcje i wymagania: Zastswanie: System przeznaczny d prwadzenia ewidencji śrdków trwałych - wersja Prgram 1 szt. Drukarka 1 szt. Klektr 1 szt. Dmanice 14

15 sieciwa. Funkcjnalnść: Śrdek trwały pwinien być identyfikwany pprzez swój unikalny numer inwentarzwy, zawierający pełne związane z nim dane, min.: nazwę, rk prdukcji, nr fabryczny, dstawcę, parametry techniczne i klasyfikację ddatkwą, umżliwiający: ewidencjnwanie składników majątku nie zaliczanych d śrdków trwałych, które nie pdlegają amrtyzacji, ale są ewidencjnwane na ptrzeby inwentaryzacyjne. prwadzenie ewidencji ilściw-wartściwej i ilściwej wypsażenia w użytkwaniu w pdziale na kartteki użytkwników grupwych i kartteki sbisteg wypsażenia pracwników. rejestracji peracji, jakim pdlegają śrdki trwałe naliczania umrzenia i amrtyzacji wg parametrów kreślnych sbn dla każdeg śrdka, przeszacwania śrdków indywidualneg lub grupweg rejestrację inwentaryzację śrdków trwałych raz twrzenia wydruku arkuszy inwentaryzacyjnych kmplekswą analizę sbistej wypsażenia pracwników. wprwadzanie bilansu twarcia dla pszczególnych użytkwników wypsażenia, wystawianie dkumentów dtyczących likwidacji lub zmiany miejsca użytkwania wypsażenia raz aktualizacja kartteki, System pwinien spełniać następujące funkcje: Przygtwywanie rzdzielnika, pleceń księgwania i dekretów d księgi głównej. Druk tabeli amrtyzacyjnej Obsługa amrtyzacji bilanswej raz pzabilanswej Klasyfikacja KŚT Przekazywanie dekretów d systemu Finansw-Księgweg Obsługa kdów kreskwych i czytnika / klektra danych Prwadzenie szczegółwej kartteki wypsażenia w użytkwaniu, Autmatyczne generwanie dkumentów dtyczących wydania wypsażenia z systemu Gspdarki Magazynwej i aktualizacja kartteki, Generwanie zbirczych zestawień brtów według grup wypsażenia i ich użytkwników, pleceń księgwania d systemu Finansw- Księgweg, Infrmwanie : zdarzeniach związanych ze śrdkami trwałymi, np.: zakupie i likwidacji śrdków raz zmianach ich wartści dknywanych z różnych tytułów stanie śrdków trwałych na pczątek rku i na pczątek każdeg miesiąca umrzeniu i amrtyzacji za dwlny miesiąc i narastając d pczątku rku wartści brutt i nett śrdków trwałych sbach materialnie dpwiedzialnych za śrdki trwałe. Drukarka termntransferwa i klektr danych d prgramwania d śrdków trwałych, spełniający minimum pniższe funkcje i wymagania: Drukarka i klektr kmpatybilne z prgramwaniem Śrdki trwałe d prwadzenia ewidencji i wypsażenia, prgramwanie z mdułami 15

16 ddatkwymi i wdrżeniem Drukarka musi być bsługiwana przez wszystkie mduły prgramu d prwadzenia ewidencji i wypsażenia. Drukarka d wąskich etykiet wraz z materiałami eksplatacyjnymi 1000 etykiet 50x25 z dprnej na zmywanie flii raz tasma barwiąca: Rzdzielczść 203 dpi Prędkść druku 102 mm/s Szerkść druku 56 mm Długść druku 990 mm Prt USB i prt szeregwy Czujniki materiału: dstęp między etykietami, wcięcie, znacznik Pamięć RAM 8 MB, Flash 4 MB Obsługa języka ZPL i EPL Znakwy klektr danych umżliwiający dczyt wszystkich standardwych kdów kreskwych handlwych i przemysłwych Klrwy wyświetlacz 2,4 cala z mżliwścią zaznaczania klrem Sygnał dźwiękwy i/lub wibracyjny ptwierdzający prawidłwy dczyt kdu. Ogumienia min. na bkach Odprnść na wstrząsy Didwy czytnik kdów kreskwych Zakres dczytu 600 mm Pamięć prgramu 8 MB, danych 4 MB Waga d 240 g Zasilanie akumulatrwe Usługa wdrżenia: Wdrżenie i instalacja sprzętu Szklenie z zakresu bsługi prgramu i sprzętu (dla 2 sób) Bezpłatny serwis min. 24 m-ce 14. System d prwadzenia ewidencji śrdków trwałych, prgramwanie i wdrżenie spełniający minimum pniższe funkcje i wymagania: Zastswanie: System d prac związanych z bsługą śrdków trwałych, wartści niematerialnych i prawnych raz wypsażenia jednstek budżetwych. 3 Skórzec Suchżebry Wdynie Zadaniem prgramu ma być zautmatyzwanie czynnści związanych z prwadzenie kartteki śrdków trwałych, naliczaniem amrtyzacji, bsługą dkumentów brtu śrdkami raz dstarczeniem infrmacji niezbędnych d sprządzania raprtów uwzględniających wszelkie peracje, jakim pdlegały śrdki trwałe w danym kresie. Wymagana aplikacja musi być zgdna ze śrdwiskiem już wykrzystywanym w Urzędzie tj. mżliwść krzystania z jednlitej wspólnej bazy danych becnie wykrzystywanej w Urzędzie przez inne aplikacje silnik bazdanwy Firebird 2.1 zgdna z bazą, która wykrzystywana jest w UG - z aplikacje dstarcza prducent Inf - System S. A. Funkcjnalnści: prwadzenie ewidencji śrdków trwałych, ewidencja umrzeń śrdków trwałych, ewidencja wypsażenia i pzstałych śrdków trwałych, ewidencja i inwentaryzacja wypsażenia, autmatyczne naliczanie umrzenia w mmencie wprwadzenia 16

17 nweg śrdka lub zmiany jeg wartści w kresach miesięcznych, prwadzenie ewidencji w kresach rcznych - zamknięcie rku i generwanie bilansu twarcia na rk następny, mżliwść przeprwadzenia inwentaryzacji i sprządzenie prtkłu rzbieżnści wybór danych d sprawzdania SG-01. mżliwść wydrukwania karty śrdka trwałeg autmatyczna aktualizacja d zmieniających się przepisów prawa mżliwść przeprwadzenia inwentaryzacji i sprządzenie prtkłu rzbieżnści, sprządzanie tabliczek inwentarzwych drukwanie etykiet z kdami jedn raz/lub dwuwymiarwymi, w tym kdami QRCde/ DataMatrix drukwanie tabliczek inwentarzwych pwinn być mżliwe na drukarkach laserwych - cdzienneg użytku Język plski, język SQL Nśnik danych: płyta DVD serwis w urzędzie Usługa wdrżenia: Wdrżenie prgramu Szklenie z zakresu bsługi prgramu (dla 3 sób z gminy Skórzec, 2 sób z gminy Suchżebry, 1 sby z gminy Wdynie) 15. Prgram d bsługi inwentaryzacji śrdków trwałych Lupine (lub równważny) z mdułami ddatkwymi, drukarką etykiet i urządzeniem d zbierania, przechwywania i przesyłania danych raz wdrżeniem, spełniający minimum pniższe funkcje i wymagania: Prgram pwinien umżliwiać znakwanie psiadanych śrdków, przeprwadzenie inwentaryzacji i przygtwać dpwiednie dkumenty. Funkcjnalnść Licencja na niegraniczną liczbę stanwisk. Aplikacja nie wymagająca instalacji drębneg serwera. Działanie w trybie jednstanwiskwym i w trybie sieciwym. Mżliwść jednczesneg krzystania wielu użytkwników, bez kniecznści przeznaczenia sbneg kmputera na serwer. Opieka pwdrżeniwa. Kreatr migracji danych z arkusza Micrsft Excel. Mechanizm kpii zapaswych. Brak graniczenia ilści pzycji (brak graniczeń na ilść śrdków trwałych, które mgą być wprwadzne d prgramu) Zaawanswane mżliwści wyszukiwania i filtrwania danych. Definiwanie własneg szablnu etykiet inwentaryzacyjnych za pmcą wbudwaneg edytra. Mżliwść zdefiniwania własnych pól w karcie śrdka trwałeg, na przykład numeru seryjneg, danych z faktury zakupu lub infrmacji gwarancji. Mżliwść późniejszej rzbudwy systemu ddatkwe mduły Brak płat za ddatkwe stanwiska. Zgdnść z przepisami ptwierdzna przez biegłeg rewidenta. Nielimitwana ilści danych. Współpraca z wielma klektrami danych i drukarkami etykiet. Praca n-line Rzbudwane mżliwści dstswania prgramu d własnych Prgram- 1 szt. Drukarka 1 szt. Klektr 1 szt. Stczek 17

18 ptrzeb. Ergnmiczny interfejs umżliwiający szybką bsługę. Integracja z Active Directry i praca w śrdwisku dmenwym. Precyzyjne pisy śrdka trwałeg. Pełna histria zmian w karttece. Mżliwść przypisania sób dpwiedzialnych za śrdki. Wbudwany kreatr etykiet raz szybkie drukwanie z pzimu prgramu. Mżliwść rzszerzenia mduł liczący amrtyzację. Obsługa wielu standardów kdów jedn- i dwuwymiarwych. Precyzyjne kreślenie lkalizacji i miejsca użytkwania śrdka trwałeg. Mżliwść klnwania śrdków w bazie danych. Wydruki Mżliwść przygtwania etykiety według własneg wzru. wydruk zarówn kdów jednwymiarwych jak i dwuwymiarwych. Kartteka śrdków trwałych. Raprty z inwentaryzacji. Arkusz spisu z natury. Inwentaryzacja Obsługa inwentaryzacji częściwej i całściwej. Obsługa wielu zespłów inwentaryzacyjnych jedncześnie. Wsparcie dla klektrów danych. Mżliwść przeprwadzenia inwentaryzacji ręcznej lub za pmcą czytnika kdów paskwych. Mduły ddatkwe: Obsługa filii Obsługa załączników (zdjęcia, skany, dkumenty) Drukarka i klektr d prgramwania d śrdków trwałych, spełniający minimum pniższe funkcje i wymagania: Drukarka i klektr kmpatybilne z prgramwaniem Śrdki trwałe d prwadzenia ewidencji i wypsażenia, prgramwanie z mdułami ddatkwymi i wdrżeniem Drukarka musi być bsługiwana przez wszystkie mduły prgramu d prwadzenia ewidencji i wypsażenia. Drukarka etykiet wraz z kalką żywiczną i etykietami inwentaryzacyjnymi Umżliwiająca druk termiczny i termtransferwy Rzdzielczść 203 dpi Prędkść druku 150 mm/s Maksymalna szerkść etykiet 104 mm Maksymalna długść etykiet 1000 mm Maksymalna długść kalki 300 m Max. śr. zewn. Kalki 35mm Waga 2,9 kg Język prgramwania: SLCS, EPL2, ZPL2, ESC-PDS, OPL Pamięć 8 MB RAM, 2 MB Flash Interfejs szeregwy (RS232 DB-9), USB, Zasilacz V, 1.5A Ddatkwe akcesria Klektr danych System peracyjny prducenta 18

19 Pamięć 8MB Flash; 4MB RAM Wyświetlacz 2,4" LCD TFT wymiarach min. 220 x 300, 65 tys. klrów Didy Led w 3 klrach Klawiatura gumwa, numeryczna Sygnalizacja dźwiękwa i/lub wibracja Interfejs RS-232, USB Skaner kdów kreskwych didwy CCD (2048 pikseli) Rzdzielczść 0.127mm Maksymalny zasięg dczytu 600 mm Prędkść dczytu 400 skanów/sek. Odczytywane kdy kreskwe wszystkie standardwe kdy jednwymiarwe, w tym GS1 Klasa dprnści IP54 Odprnść na upadek 1,2 m Temperatura pracy d -10 C d 60 C Dp. wilgtnść tczenia d 10% d 90% (bez kndensacji) Waga d 240 g (z baterią) Dk kmunikacyjn-ładujący, kabel kmunikacyjn-ładujący, uchwyt pistletwy, czterstanwiskwa stacja ładująca, futerał Usługa wdrżenia: Wbudwany system pmcy Pdręcznik użytkwnika Wdrżenie prgramu, instalacja urządzeń Szklenie z zakresu bsługi prgramu i sprzętu (dla 4 sób) 4. Termin wyknania zamówienia Usługa musi być uruchmina a pracwnicy urzędów gmin przeszkleni nie później niż 30 dni d pdpisania umwy pmiędzy Wyknawcą, Zamawiającym a Użytkwnikiem (Gminą). 5. Warunki udziału w pstępwaniu raz pis spsbu dknywania ceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mgą się ubiegać wyknawcy, którzy: 1.1 spełniają warunek dtyczący psiadania uprawnień d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeśli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania. Zamawiający wymaga świadczenia (Załącznik nr 2 d zapytania fertweg) lub inneg dkumentu/-ów ptwierdzających spełnienie pwyższeg warunku. 1.2 spełniają warunek dtyczący psiadania wiedzy i dświadczenia. Zamawiający wymaga świadczenia (Załącznik nr 2 d zapytania fertweg) lub inneg dkumentu/-ów ptwierdzających spełnienie pwyższeg warunku. 1.3 spełniają warunek dtyczący psiadania wiedzy i c najmniej 2 lat dświadczenia w sprzedaży systemów infrmatycznych i pakietów prgramwania. Zamawiający wymaga świadczenia (Załącznik nr 2 d zapytania fertweg) lub inneg dkumentu/-ów ptwierdzających spełnienie pwyższeg warunku. Zamawiający nie precyzuje pisu spsbu dknywania ceny spełnienia teg warunku. 1.4 spełniają warunek dtyczący dyspnwania dpwiednim ptencjałem technicznym raz sbami zdlnymi d wyknania zamówienia. Zamawiający wymaga świadczenia (Załącznik nr 2 d zapytania fertweg) lub inneg dkumentu/-ów ptwierdzających spełnienie pwyższeg warunku. 1.5 spełniają warunek dtyczący sytuacji eknmicznej i finanswej, która zapewnia mżliwść wyknania zamówienia. Zamawiający wymaga świadczenia (Załącznik nr 2 d zapytania fertweg) lub inneg dkumentu/-ów ptwierdzających spełnienie pwyższeg warunku. 1.6 nie pdlegają wykluczeniu z pstępwania w trybie zapytania fertweg i złżą stswne świadczenie braku pdstaw d wykluczenia (Załącznik nr 3 d zapytania fertweg), pnieważ Zamawiający nie mże udzielić zamówienia pdmitm pwiązanym z nim sbw lub kapitałw. Przez pwiązania kapitałwe lub sbwe rzumie się wzajemne pwiązania między Beneficjentem lub sbami upważninymi d zaciągania zbwiązań w imieniu Beneficjenta lub sbami 19

20 wyknującymi w imieniu Beneficjenta czynnści związane z przygtwaniem i przeprwadzeniem prcedury wybru wyknawcy a wyknawcą, plegające w szczególnści na: a) uczestniczeniu w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki sbwej; b) psiadaniu c najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji człnka rganu nadzrczeg lub zarządzająceg, prkurenta, pełnmcnika; d) pzstawaniu w związku małżeńskim, w stsunku pkrewieństwa lub pwinwactwa w linii prstej, pkrewieństwa lub pwinwactwa w linii bcznej d drugieg stpnia lub w stsunku przyspsbienia, pieki lub kurateli. 2. Wyknawcy mgą wspólnie ubiegać się udzielenie zamówienia. W takim przypadku wyknawcy ustanawiają pełnmcnika d reprezentwania ich i zawarcia w ich imieniu umwy w pstępwaniu w trybie zapytania fertweg. 3. W przypadku wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, warunki kreślne w punktach d 1.2 d 1.4 musi spełniać c najmniej jeden wyknawca, warunek kreślny w punkcie 1.1 i 1.5 musi spełniać każdy wyknawca z sbna. 4. Zamawiający dkna ceny spełniania przez wyknawcę warunków udziału w pstępwaniu na zasadzie wykazał/nie wykazał, na pdstawie świadczeń lub dkumentów złżnych przez wyknawcę wraz z fertą, wymieninych i pisanych w punkcie 5, pdpunkty 1.1 d 1.5 zapytania fertweg. 5. Zamawiający wykluczy z pstępwania wyknawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w pstępwaniu. 6. Wykaz świadczeń lub dkumentów, jakie mają dstarczyć wyknawcy w celu ptwierdzenie spełniania warunków udziału w pstępwaniu raz wykazania braku pdstaw d wykluczenia z pstępwania 1. W celu ptwierdzenia spełniania warunków udziału w pstępwaniu raz wykazania braku pdstaw d wykluczenia, kreślnych w punkcie 5 zapytania, wyknawcy muszą złżyć wraz z fertą następujące świadczenia i dkumenty: 1.1 Oświadczenie spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu kreślnych w punkcie 5 zapytania, punkty d. 1.1 d 1.5 sprządzne według wzru stanwiąceg Załącznik nr 2 d niniejszeg zapytania 1.2 Oświadczenie braku pdstaw d wykluczenia z pstępwania sprządzne zgdnie z wzrem stanwiącym Załącznik nr 3 d niniejszeg zapytania. 2. Jeżeli wyknawca plega na wiedzy i dświadczeniu, ptencjale technicznym, sbach zdlnych d wyknania zamówienia lub zdlnściach finanswych innych pdmitów, zbwiązany jest udwdnić zamawiającemu, iż będzie dyspnwał zasbami niezbędnymi d realizacji zamówienia, w szczególnści przedstawiając w tym celu pisemne zbwiązanie takich pdmitów d ddania mu d dyspzycji niezbędnych zasbów na kres krzystania z nich przy wyknywaniu zamówienia. 3. W przypadku wnszenia ferty przez wyknawców wspólnie ubiegających się zamówienie, wyknawcy muszą złżyć świadczenia i dkumenty, których mwa w punkcie 5 ustęp 1, z tym, że dkumenty wymienine w ustępie 1 pdpunkt 1.1 i 1.5 należy przesłać dla każdeg wyknawcy. 4. Pełnmcnictw w frmie pisemnej (skan ryginału należy dłączyć d ferty). 5. Odpis z właściweg rejestru przedsiębirców (dpis z KRS itp.) 6. Ilekrć w treści zapytania, a także w załącznikach d niniejszeg zapytania występuje wymóg pdpisywania dkumentów lub świadczeń lub też ptwierdzania dkumentów za zgdnść z ryginałem, należy przez t rzumieć że świadczenia i dkumenty te pwinny być patrzne pdpisem (pdpisami) sby (sób) uprawninej (uprawninych) d reprezentwania wyknawcy, zgdnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub sbę (sby) upważniną d reprezentwania wyknawcy na pdstawie pełnmcnictwa. 7. Pdpisy wyknawcy na świadczeniach i dkumentach muszą być złżne w spsób czytelny i pzwalający zidentyfikwać sbę pdpisującą (np. pdpis i bk czytelnie imię i nazwisk). 8. W przypadku ptwierdzania dkumentów za zgdnść z ryginałem, na dkumentach tych muszą się znaleźć pdpisy wyknawcy, według zasad, których mwa w punktach 4 i 5 raz klauzula za zgdnść z ryginałem. W przypadku dkumentów wielstrnicwych, należy pświadczyć za zgdnść z ryginałem każdą strnę dkumentu, ewentualnie pświadczenie mże znaleźć się na jednej ze strn wraz z infrmacją liczbie pświadczanych strn. 9. Pełnmcnictw, którym mwa w punkcie 4 w frmie ryginału lub kpii ptwierdznej za zgdnść z ryginałem należy dłączyć d ferty. 7. Opis spsbu przygtwania ferty 1. Zamawiający dpuszcza składanie fert częściwych. 20

ZAPYTANIE OFERTOWE. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 5.2.1

ZAPYTANIE OFERTOWE. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 5.2.1 ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę wyknania i dstawy tablic urzędwych, gdła i tablic infrmacyjnych zewnętrznych w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa zasilaczy awaryjnych d serwera raz akcesriów kmputerwych, sprzętu kmputerweg, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Usługa drukwania publikacji pracwanych i wydawanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gv.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Warszawa: Usługa drukwania materiałów infrmacyjnych i prmcyjnych (duży frmat) na ptrzeby Teatru Wielkieg - Opery Nardwej w Warszawie Numer głszenia: 234750-2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.12.2015 Przetarg niegraniczny na dstawę materiałów biurwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Poznań: Zakup i dostawa regałów magazynowych Numer ogłoszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Zakup i dostawa regałów magazynowych Numer ogłoszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Zakup i dstawa regałów magazynwych Numer głszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

9/2011 Wrocław, 8 lutego 2011 r.

9/2011 Wrocław, 8 lutego 2011 r. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjn-Prawny 50-541 Wrcław, al. Armii Krajwej 54 tel. 071 39-74-200 fax 071 39-74-202 e-mail: wrclaw.dwup@dwup.pl 9/2011 Wrcław, 8 luteg 2011 r. Wałbrzych:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: mdernizacja istniejącej infrastruktury serwerwej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chpina w Warszawie Numer głszenia: 181676-2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piorin.gov.pl/wroclaw

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piorin.gov.pl/wroclaw Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pirin.gv.pl/wrclaw Wrcław: Bezgtówkwa dstawa (zakup) pędnych paliw d samchdów służbwych WIORiN we

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez Pwiatwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo,

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo, Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie fertwe Szanwni Państw, Pmrski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza d złżenia ferty na wyknanie i dstarczenie materiałów szkleniwych w ramach prjektu pn. Pstaw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strna/ipaw/ Wałbrzych: Dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla Instytucji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj. Świętchłwice: Dstawa wrków fliwych, treb reklamwych raz zapinek Numer głszenia: 16864-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawy etykiet i taśm do drukarek Zebra Numer ogłoszenia: 302072-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawy etykiet i taśm do drukarek Zebra Numer ogłoszenia: 302072-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawy etykiet i taśm d drukarek Zebra Numer głszenia: 302072-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmsl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmsl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chelmsl.pl Chełm Śląski: Odbiór i zagspdarwanie dpadów kmunalnych d właścicieli nieruchmści z terenu

Bardziej szczegółowo

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.asp.wrc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer głszenia: 89580-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katwice: Dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Oleśnica: Udzielenie kredytu długterminweg w 2014 rku w kwcie 800 000,00 PLN (słwnie: siemset tysięcy PLN) na finanswanie planwaneg deficytu budżetu Gminy Oleśnica Numer głszenia: 352288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Przedłużenie gwarancji/wsparcia techniczneg na: 1. Oprgramwanie Oracle Database Standard

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_9_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA, ZP-21/11/2010 Numer głszenia: 381084-2010; data zamieszczenia: 24.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

EKO! LOGICZNIE! WND-POKL.02.01.01-00-304/13

EKO! LOGICZNIE! WND-POKL.02.01.01-00-304/13 Zapytanie fertwe w sprawie usługi wynajmu sal szkleniwych, wyżywienia raz nclegu w trakcie szkleń w ramach prjektu Wygrywam dzięki EKO! LOGICZNIE! WND-POKL.02.01.01-00-304/13 Wrcław, dnia 2015-02-12 Określenie

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl Milicz: DOSTAWA KOMPUTERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO PRACY BIUROWEJ. Numer pstępwania:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku.

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku. Usługa składu, druku i dstawy d Urzędu d Spraw Kmbatantów i Osób Represjnwanych biuletynu Kmbatant w 2011 rku. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Usługi dtyczące Systemu Infrmatyczneg Elektrniczny Krajwy System Mnitringu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Usługa drukwania biletów i druków wielkfrmatwych dla ptrzeb

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkl.pl Kł: Zakup i dstawa serwera, sprzętu kmputerweg i prgramwania

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Dstawa samchdu ciężarw - sbweg Numer głszenia: 46428-2013;

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 Katwice: Usługa pracwania merytryczneg, graficzneg, wydruku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminalchw.pl Łchów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer głszenia: 501134-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.krus.gv.pl Warszawa: Zakup usługi Asysty Technicznej i Knserwacji prgramwania IDM ORACLE Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo