Projekt systemu zarządzania łańcuchem dostaw dla sieci sklepów Carrefour

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt systemu zarządzania łańcuchem dostaw dla sieci sklepów Carrefour"

Transkrypt

1 Projekt systemu zarządzania łańcuchem dostaw dla sieci sklepów Carrefour Wersja 1.0 COMII systemy informatyczne Strona 1/74

2 Spis treści 1Wstęp Cel stworzenia dokumentu Zakres projektu...7 2Słownik Ograniczenia przewozowe Planista SCMS (Supply Chain Management System) Sytuacja wyjątkowa Widełki WMS (Warehouse Management System) Zadanie niepodlegające szeregowaniu...8 3Wymagania Wymagania funkcjonalne Planowanie harmonogramu [REQ-1.1.1] Odebranie żądania pobrania ograniczeń przewozowych [REQ-1.1.2] Analizowanie możliwości przewozowych [REQ-1.1.3] Przekazanie możliwości przewozowych do SCMS [REQ-1.1.4] Odebranie informacji o nowym zleceniu z SCMS [REQ-1.1.5] Rozpoczęcie planowania [REQ-1.1.6] Rozpoczęcie planowania [REQ-1.1.7] Zapisanie informacji o zaakceptowaniu harmonogramu [REQ-1.1.8] Zapisanie informacji o zaakceptowaniu harmonogramu [REQ-1.1.9] Zapisanie informacji o zaakceptowaniu harmonogramu [REQ ] Odebranie propozycji harmonogramu z SCMS [REQ ] Badanie czy propozycja z SCMS spełnia kryteria wcześniejszego planu [REQ ] Pobranie danych potrzebnych do harmonogramowania [REQ ] Wyświetlenie sytuacji wyjątkowych [REQ ] Ustalenie sytuacji wyjątkowych w planowaniu [REQ ] Wyświetlenie zadań niepodlegających szeregowaniu [REQ ] Ustalenie zadań niepodlegających szeregowaniu [REQ ] Wyświetlenie danych potrzebnych do harmonogramowania [REQ ] Wprowadzenie zarysu harmonogramu [REQ ] Planowanie wykonania zleceń [REQ ] Korekta harmonogramu [REQ ] Wyświetlenie harmonogramu [REQ ] Korekta harmonogramu [REQ ] Planista zatwierdza harmonogram [REQ ] Ponowne rozpoczęcie procesu planowania Kontrolowanie wykonania harmonogramu [REQ-1.2.1] Pobieranie stanu zleceń od SCMS [REQ-1.2.2] Porównywanie zleceń z harmonogramem [REQ-1.2.3] Zgłoszenie potrzeby ponownego planowania do SCMS...13 Strona 2/74

3 [REQ-1.2.4] Wysłanie informacji o zmianie stanu zlecenia do SCMS Komunikacja z systemem zarządzania magazynem [REQ-1.3.1] Pobieranie harmonogramu zadań do wykonania [REQ-1.3.2] Wysłanie informacji o zmianie przepustowości magazyny [REQ-1.3.3]Wysłanie informacji o zleceniach Komunikacja z systemem GPS [REQ-1.4.1] Pobieranie współrzędnych pojazdów [REQ-1.4.2] Pobieranie mapy dorgowej Administracja REQ-1.5.1] Przeglądanie kont użytkowników [REQ-1.5.2] Modyfikowanie kont użytkowników Wymagania niefunkcjonalne [REQ-2.1] Dostępność [ REQ-2.2]Niezawodność [ REQ-2.2.1]MTTBF (Mean Time Between Failures) [ REQ-2.2.2]MTTR (Mean Time to Recover) [ REQ-2.3]Bezpieczeństwo [ REQ ]Archiwizacja danych [ REQ-2.3.2]Zabezpieczenie przed atakami zewnętrznymi [ REQ-2.3.3]Kontrola dostępu [ REQ-2.3.4]Automatyczne wylogowanie [REQ-2.4] Pojemność [REQ-2.5] Wydajność [REQ-2.5.1] Czas odpowiedzi [REQ-2.5.2] Wyszukiwanie [REQ-2.5.3] Generowanie raportów [REQ-2.5.4] Odświeżanie danych [REQ-2.6] Zarządzalność [REQ-2.7] Wiarygodność [REQ-2.8] Trwałość, odporność [REQ-2.9]Ergonomia, zrozumiałość [REQ-2.10] Kompatybilność [REQ-2.11] Uniwersalność [REQ-2.12] Przenośność [REQ-2.13] Rozszerzalność Inne [REQ-2.4.1] Ewidencja sytuacji wyjątkowych [REQ-2.4.2] Czas pobierania zadania [REQ-2.4.3] Śledzenie zmian sytuacji wyjątkowych Aktorzy Systemu System zarządzania łańcuchem dostaw System zarządzania magazynem System działu księgowości Planista Operator telefoniczny System GPS...19 Strona 3/74

4 4.7Administrator Przypadki użycia Klasa Systemu zarządzania łańcuchem dostaw [UC-1.1] Wysłanie informacji o stanie zlecenia [UC-1.2] Pobranie informacji o możliwościach przewozowych [UC-1.3] Pobranie informacji o stanie zlecenia [UC-1.4] Dodanie zlecenia [UC-1.5] Planowanie harmonogramu Klasa Systemu zarządzania magazynem [UC-2.1]Pobranie harmonogramu zleceń [UC-2.2]Wysłanie informacji o stanie magazynu [UC-2.3]Wysłanie informacji o stanie zlecenia w magazynie Klasa Systemu księgowości [UC-3.1] Pobranie danych księgowych Klasa planisty [UC-4.1] Wprowadzenie sytuacji wyjątkowych [UC-4.2] Ustalenie zadania jako niepodlegającego szeregowaniu [UC-4.3] Wprowadzenie zarysu harmonogramu Klasa operatora telefonicznego [UC-5.1] Pobranie informacji o zadaniu [UC-5.2] Wprowadzenie informacji o sytuacji wyjątkowej Klasa administratora [UC-6.1] Przeglądanie konta użytkownika [UC-6.2] Dodanie konta użytkownika [UC-6.3] Usunięcie konta użytkownika [UC-6.4] Modyfikowanie konta użytkownika [UC-6.5] Zmiana hasła użytkownika System GPS [UC-7.1] Przekazanie współrzędnych pojazdu [UC-7.2] Przekazanie mapy drogowej Diagram klas Diagram klas systemowych i obiektów Diagram klas planowania Diagram klas kontroli Diagram powiązań klas GUI Diagram klas GUI i połączeń sieciowych Diagram korzystania z bazy danych Opis wybranych klas Sytuacja wyjątkowa Diagramy sekwencji Klasa Systemu zarządzania łańcuchem dostaw [SEQ-1.1] Wysłanie informacji o stanie zlecenia [SEQ-1.2] Pobranie informacji o możliwościach przewozowych [SEQ-1.3] Pobranie informacji o stanie zlecenia [SEQ-1.4] Dodanie zlecenia [SEQ-1.5] Planowanie harmonogramu zleceń...48 Strona 4/74

5 7.2Klasa Systemu zarządzania magazynem [SEQ-2.1] Pobranie harmonogramu zleceń [SEQ-2.2] Wysłanie informacji o stanie magazynu [SEQ-2.3] Wysłanie informacji o stanie zlecenia w magazynie Klasa Systemu księgowości Klasa planisty [SEQ-4.1] Wprowadzenie sytuacji wyjątkowych [SEQ-4.2] Ustalenie zadania jako niepodlegające szeregowaniu [SEQ-4.3] Wprowadzenie zarysu harmonogramu Klasa operatora telefonicznego [SEQ-5.1]Pobranie informacji o zadaniu [SEQ-5.2]Wprowadzenie informacji o sytuacji wyjątkowej Modyfikacja informacji o sytuacji wyjątkowej Klasa administratora Przeglądania konta użytkownika Dodanie konta użytkownikach Modyfikacja konta użytkownika Usunięcie konta użytkownika Zmiana hasła użytkownika Klasa systemu GPS Przekazanie współrzędnych pojazdu Przekazanie mapy drogowej Algorytm ustalania harmonogramu Parametry wejściowe Optymalizacja Diagram komponentów i ich rozmieszczenia Diagram Serwer aplikacji Interpretator Podsystem użytkownika Podsystem administracyjny Podsystem zleceń Podsystem prezentacji Podsystem planowania Podsystem zarządzania wywołaniami Nasłuchiwacz systemu działu księgowości Nasłuchiwacz GPS Nasłuchiwacz WMS Nasłuchiwacz SCMS Serwer Frontend Komputer PC (przeglądarka) Serwer bazy danych Serwer SCMS Serwer GPS Serwer WMS Serwer systemu działu księgowości...63 Strona 5/74

6 10Architektura systemu Wstępna specyfikacja sprzętu Serwer aplikacyjny Serwer bazodanowy Stanowisko operatora telefonicznego Stanowisko planisty Infrastruktura sieciowa Infrastruktura telefoniczna Specyfikacja technologii oprogramowania Serwer aplikacyjny Serwer bazodanowy Prototyp interfejsu Okno główne planisty Okno zasobów firmy logistycznej Okno zasobów magazynu firmy logistycznej Okno wprodzania zarysu harmonogramu Okno dodawania/ modyfikacji etapu zlecenia Okno dodawania nowego zadania do listy oczekujących na uszeregowanie Okno modyfikowania wyjątku - sytuacji awaryjnej...74 Strona 6/74

7 1 Wstęp 1.1 Cel stworzenia dokumentu Dokument powstał poprzez zgromadzenie i uporządkowanie wymagań przedstawionych przez Klienta w czasie cyklu spotkań poświęconych rozpoznaniu problemu. Na tej podstawie przeprowadzono analizę systemu oraz rozpoczęto proces projektowania. 1.2 Zakres projektu Strona 7/74

8 2 Słownik 2.1 Ograniczenia przewozowe Górny zakres towaru jaki możemy przewieźć wynikający np. z liczby ciężarówek. 2.2 Planista Patrz SCMS (Supply Chain Management System) System zarządzania łańcuchem dostaw, patrz Sytuacja wyjątkowa Sytuacja przeszkadzająca w realizacji zleceń, np. awaria samochodu, choroba kierowcy. 2.5 Widełki Zakres odchyleń, jakie mogą przyjąć planowane i realizowane zlecenia. 2.6 WMS (Warehouse Management System) System zarządzania magazynem, patrz Zadanie niepodlegające szeregowaniu Zadanie, które z jakiegoś powodu powinno być zaplanowane ręcznie, ma wyższy priorytet od innych zadań. Strona 8/74

9 3 Wymagania 3.1 Wymagania funkcjonalne Planowanie harmonogramu [REQ-1.1.1] Odebranie żądania pobrania ograniczeń przewozowych [Priorytet] Wysoki [Opis] Na żądanie systemu SCMS przesyłane są mu ograniczenia, których na pewno nie przekroczymy planując harmonogram. [Zakończenie] Potwierdzenie odebrania żądania [REQ-1.1.2] Analizowanie możliwości przewozowych [Priorytet] Wysoki [Opis] System bada, jaki jest stan zasobów, uwzględniając możliwe sytuacje wyjątkowe. [Zakończenie] Wygenerowanie aktualnych ograniczeń [REQ-1.1.3] Przekazanie możliwości przewozowych do SCMS [Priorytet] Wysoki [Opis] System przekazuje SCMS ograniczenia w ustalonym formacie. [Zakończenie] Potwierdzenie odebrania ograniczeń przez SCMS [REQ-1.1.4] Odebranie informacji o nowym zleceniu z SCMS [Priorytet] Wysoki [Opis] SCMS przekazuje nam zlecenie w ustalonym formacie. [Zakończenie] Potwierdzenie odebrania wiadomości z SCMS [REQ-1.1.5] Rozpoczęcie planowania [Priorytet] Wysoki [Opis] Co jakiś czas (np. pół godziny) rozpoczynane jest planowanie harmonogramu z uwzględnieniem nowych zleceń i zleceń już istniejących. [Zakończenie] Planowanie zostało rozpoczęte. Strona 9/74

10 [REQ-1.1.6] Rozpoczęcie planowania [Priorytet] Wysoki [Opis] Po zakończeniu planowania następuje etap negocjacji. Żeby się mógł rozpocząć należy upewnić się, że planowanie zakończyło się pozytywnie i dane z planowania są prawidłowe. [Zakończenie] Negocjacje zostały rozpoczęte [REQ-1.1.7] Zapisanie informacji o zaakceptowaniu harmonogramu [Priorytet] Wysoki [Opis] System potwierdza tymczasowy harmonogram i wprowadza zmiany tam, gdzie nowy harmonogram różni się od starego ( niektóre zadania mogły już zostać rozesłane). [Zakończenie] Informacje zostały zapisane [REQ-1.1.8] Zapisanie informacji o zaakceptowaniu harmonogramu [Priorytet] Wysoki [Opis] System dokonuje analizy propozycji harmonogramu pochodzącej od SCMS. W szczególności wyznacza zadania, które powodują największe problemy w zakończeniu planowania. [Zakończenie] Informacje zostały zapisane [REQ-1.1.9] Zapisanie informacji o zaakceptowaniu harmonogramu [Priorytet] Wysoki [Opis] System przekazuje SCMS proponowany harmonogram w ustalonym formacie. [Zakończenie] Potwierdzenie odebrania danych [REQ ] Odebranie propozycji harmonogramu z SCMS [Priorytet] Wysoki [Opis] System odbiera proponowany przez SCMS harmonogram, który powstał na podstawie badania ostatniej naszej propozycji. [Zakończenie] Odebrano poprawne dane w ustalonym formacie [REQ ] Badanie czy propozycja z SCMS spełnia kryteria wcześniejszego planu [Priorytet] Wysoki [Opis] System sprawdza, czy zadania z planu pobranego z SCMS nie kłócą się z planem zaproponowanym wcześniej przez nas, np. czy nie przekroczono widełek dla żadnego z zadań. [Zakończenie] Ustalenie odpowiedzi. Strona 10/74

11 [REQ ] Pobranie danych potrzebnych do harmonogramowania [Priorytet] Wysoki [Opis] System pobiera dane, które są niezbędne do harmonogramowania i je wyświetla. [Zakończenie] System wyświetla programiście poprawne dane [REQ ] Wyświetlenie sytuacji wyjątkowych [Priorytet] Wysoki [Opis] System wyświetla sytuacje wyjątkowe i zaznacza zasoby, których one dotyczą. [Zakończenie] Wyświetlenie danych potrzebnych do wprowadzania sytuacji wyjątkowych do planowania [REQ ] Ustalenie sytuacji wyjątkowych w planowaniu [Priorytet] Średni [Opis] Użytkownik zmienia parametry obliczania harmonogramu. [Zakończenie] Zapisanie wprowadzonych sytuacji wyjątkowych w planowaniu [REQ ] Wyświetlenie zadań niepodlegających szeregowaniu [Priorytet] Wysoki [Opis] Wyświetlenie wszystkich zadań oraz danych takie jak klienci, których zlecenia były najczęściej nierealizowane. [Zakończenie] Wyświetlenie danych potrzebnych do wprowadzania zadań nieszeregowalnych [REQ ] Ustalenie zadań niepodlegających szeregowaniu [Priorytet] Wysoki [Opis] Użytkownik zmienia parametry obliczania harmonogramu. [Zakończenie] Zapisanie wprowadzonych zadań nieszeregowalnych w planowaniu [REQ ] Wyświetlenie danych potrzebnych do harmonogramowania [Priorytet] Wysoki [Opis] Wyświetlenie wprowadzonych przez użytkownika parametrów i danych potrzebych do harmonogramowania. [Zakończenie] Wyświetlenie danych [REQ ] Wprowadzenie zarysu harmonogramu [Priorytet] Wysoki Strona 11/74

12 [Opis] Użytkownik ustalił ręcznie wybrane zadania. [Zakończenie] Użytkownik uruchomił opcję harmonogramowania [REQ ] Planowanie wykonania zleceń [Priorytet] Wysoki [Opis] Uruchomienie optymalizatora, który przy danych ograniczeniach dokonuje wyboru optymalnego harmonogramu. W ramach wykonywania algorytmu zapamiętywane są także zależności między zadaniami (wpływ przesunięcia jednego zadania na wykonywanie innych). [Zakończenie] System kończy obliczanie harmonogramu i zależności między zadaniami [REQ ] Korekta harmonogramu [Priorytet] Wysoki [Opis] W efekcie wprowadzanych ręcznie przez użytkownika zmian powstaje nowa wersja harmonogramu. [Zakończenie] Użytkownik daje sygnał zakończenia [REQ ] Wyświetlenie harmonogramu [Priorytet] Wysoki [Opis] Wyświetlenie obliczonego harmonogramu wraz z zależnościami między zadaniami. [Zakończenie] Wyświetlenie danych [REQ ] Korekta harmonogramu [Priorytet] Wysoki [Opis] Użytkownik ręcznie zmienia harmonogram. System kontroluje poprawność nowego harmonogramu. [Zakończenie] Użytkownik daje sygnał zakończenia [REQ ] Planista zatwierdza harmonogram [Priorytet] Wysoki [Opis] Użytkownik daje sygnał zakończenia planowania [Zakończenie] System zapisuje harmonogram na stałe [REQ ] Ponowne rozpoczęcie procesu planowania [Priorytet] Wysoki [Opis] Użytkownik chce rozpocząć planowanie od nowa [Zakończenie] System kasuje dotychczasowe wyniki. Strona 12/74

13 3.1.2 Kontrolowanie wykonania harmonogramu [REQ-1.2.1] Pobieranie stanu zleceń od SCMS [Priorytet] Wysoki [Opis] Gdy nastąpi zmiana stanu zlecenia w SCMS, to powinien on powiadomić nasz System o tym fakcie. [Zakończenie] Potwierdzenie odebrania stanu zlecenia [REQ-1.2.2] Porównywanie zleceń z harmonogramem [Priorytet] Wysoki [Opis] Pobrane zlecenie porównywane jest z oczekiwanym etapem realizacji. Jeśli zlecenie jest w dobrym etapie i stan jego zaawansowania odpowiada oczekiwanemu, zwracana jest informacja o kontynuowaniu pracy. W przeciwnym przypadku zwracana jest informacja o potrzebie zmiany planu. [Zakończenie] Potwierdzenie, że plan jest wykonywany zgodnie z planem, bądź dowiedzenie się o potrzebie dokonania zmiany w planie [REQ-1.2.3] Zgłoszenie potrzeby ponownego planowania do SCMS [Priorytet] Wysoki [Opis] System zwraca się do SCMS z prośbą o zmianę planu realizacji zagrożonego zadania. [Zakończenie] Potwierdzenie, że SCMS odebrał sygnał [REQ-1.2.4] Wysłanie informacji o zmianie stanu zlecenia do SCMS [Priorytet] Wysoki [Opis] System wysyła do SCMS zmieniony stan danego zlecenia. [Zakończenie] Potwierdzenie, że SCMS odebrał sygnał Komunikacja z systemem zarządzania magazynem [REQ-1.3.1] Pobieranie harmonogramu zadań do wykonania [Priorytet] Wysoki [Opis] System zarządzania magazynem pobiera od Systemu harmonogram zadań, które ma wykonać. Zadanie te dotyczą rozdysponowania towarów wewnątrz magazynu: rozładunek i przechowanie towarów, przeładunek towarów z jednego pojazdu na inny, załadunek pustego pojazdu towarem. System zarządzania magazynem sam decyduje o składowaniu towarów w tym względzie jest niezależny od naszego Systemu. Strona 13/74

14 [REQ-1.3.2] Wysłanie informacji o zmianie przepustowości magazyny. [Priorytet] Wysoki [Opis] System posiada potrzebne informacje o stanie magazynu, które są wymagane do procesu planowania, np. pojemność magazynu, stan zapełnienia, szybkość przeładunku. Dane te po ustaleniu zadań dla magazynu są uaktualniane i zapamiętywane w Systemie. Jednak czasami może zaistnieć konieczność zmiany parametrów ze względu na zaistnienie sytuacji awaryjnych, np. popsucie się maszyn przeładunkowych czy absencji pracowników. System jest o tym informowany przez WMS [REQ-1.3.3]Wysłanie informacji o zleceniach [Priorytet] Wysoki [Opis] System powinien mieć możliwość podglądu stanu zadania zleconego magazynowi Komunikacja z systemem GPS [REQ-1.4.1] Pobieranie współrzędnych pojazdów [Priorytet] Średni [Opis] System odbiera od systemu GPS aktualne dane o pozycji pojazdu dostawczego. Na podstawie tych danych System szacuje stopień wykonania zlecenia. [Zakończenie] Odebrano poprawne dane w ustalonym formacie [REQ-1.4.2] Pobieranie mapy drogowej [Priorytet] Średni [Opis] System odbiera od systemu GPS dane mapy drogowej. Na podstawie tych danych System oblicza trasy dla pojazdów i zleceń. [Zakończenie] Odebrano poprawne dane w ustalonym formacie Administracja REQ-1.5.1] Przeglądanie kont użytkowników [Priorytet] Niski [Opis] System umożliwia przeglądanie danych istniejących kont użytkowników. [Zakończenie] Wyświetlenie danych [REQ-1.5.2] Modyfikowanie kont użytkowników [Priorytet] Niski [Opis] System umożliwia dodawanie, modyfikowanie i usuwanie kont użytkowników. Strona 14/74

15 [Zakończenie] Potwierdzenie modyfikacji. 3.2 Wymagania niefunkcjonalne [REQ-2.1] Dostępność [Priorytet] Wysoki [Opis] System powinien być dostępny przez 99,45 % dni roboczych w roku. Oznacza niedostępność systemu przez 2 dni w ciągu roku [REQ-2.2] Niezawodność [REQ-2.2.1] MTTBF (Mean Time Between Failures) [Priorytet] Średni [Opis] Awaria nie może wystąpić częściej niż raz na pół roku [REQ-2.2.2] MTTR (Mean Time to Recover) [Priorytet] Wysoki [Opis] Przywrócenie częściowej funkcjonalności systemu w ciągu 12h. Przywrócenie pełnej funkcjonalności po 5 dniach roboczych - odzyskanie wszystkich informacji po awarii systemu [REQ-2.3] Bezpieczeństwo [Priorytet] Wysoki [Opis] Kompleksowe zabezpieczenie przechowywanych danych (szczególnie danych klientów oraz danych transportowych) [REQ ] Archiwizacja danych [Priorytet] Wysoki [Opis] Regularne tworzenie kopii zapasowych danych. Dane są archiwizowane na dysku twardym przeznaczonym wyłącznie do tego celu. W czasie pracy z aplikacją co 10 minut automatycznie są zachowywane wprowadzone zmiany i wyniki działania [REQ-2.3.2] Zabezpieczenie przed atakami zewnętrznymi [Priorytet] Wysoki [Opis] Zabezpieczenie systemu przed próbami nieautoryzowanego dostępu do systemu grożącymi wykradzeniem lub zniszczeniem danych. Zastosowanie ścian ogniowych oraz natownic. Strona 15/74

16 [REQ-2.3.3] Kontrola dostępu [Priorytet] Średni [Opis] Kontrolowanie dostępu do danych poprzez wprowadzenie poziomów uprawnień do danych i funkcji systemu. Najwyższy poziom dostępu ma administrator systemu [REQ-2.3.4] Automatyczne wylogowanie [Priorytet] Niski [Opis] System automatycznie wylogowuje pracownika po czasie bezczynności 0,5 godziny [REQ-2.4] Pojemność [Priorytet] Średni [Opis] Maksymalna liczba obsługiwanych zleceń w ciągu jednego dnia Maksymalna liczba osób jednocześnie zalogowanych do systemu [REQ-2.5] Wydajność [REQ-2.5.1] Czas odpowiedzi [Priorytet] Średni [Opis] Czas odpowiedzi systemu w przypadku wprowadzania danych powinien być natychmiastowy - poniżej 5 sekund [REQ-2.5.2] Wyszukiwanie [Priorytet] Średni [Opis] Czas wyszukiwania danych nie powinien przekroczyć 30 sekund [REQ-2.5.3] Generowanie raportów [Priorytet] Średni [Opis] Czas generowania raportów nie powinien przekraczać 5 minut [REQ-2.5.4] Odświeżanie danych [Priorytet] Średni [Opis] Dane są o nadchodzących zadaniach, stanie wykonania zadań są gromadzone bez przerwy. Są one zapisywane w kolejce zadań oczekujących na uszeregowanie. Wprowadzenie zmian w harmonogramie zadań odbywa się co godzinę uruchamianie optymalizatora. Strona 16/74

17 3.2.6 [REQ-2.6] Zarządzalność [Priorytet] Niski [Opis] Łatwość wykonywania czynności administratora takich jak: zarządzanie oprogramowaniem, użytkownikami, danymi, monitorowanie, strojenie. Przejrzysty interfejs użytkownika - administratora [REQ-2.7] Wiarygodność [Priorytet] Wysoki [Opis] System musi gwarantować wykonanie swoich funkcji w sposób poprawny. Zabezpieczanie ważnych przesyłanych danych poprzez MD5 (funkcje skrótu) oraz szyfrowanie, jeśli jest to potrzebne [REQ-2.8] Trwałość, odporność [Priorytet] Średni [Opis] System powinien być zdolny do działania mimo występowania zdarzeń niekorzystnych, np. awarii. Konieczna jest częściowa redundancja sprzętu oraz możliwość przenoszenia kluczowych aplikacji na nowy sprzęt [REQ-2.9]Ergonomia, zrozumiałość [Priorytet] Średni [Opis] System powinien posiadać przejrzysty interfejs użytkownika. Gwarantuje to łatwość wykorzystania funkcji systemu oraz proste komunikowanie się systemu z użytkownikami. Interfejs użytkownika powinien być graficzny. Użytkownicy powinni mieć dostęp do pliku pomocy, w którym to rozdziałami opisana jest instrukcja obsługi programu. Konieczne jest również wprowadzenie możliwości wyszukiwania interesującego nam hasła z pliku pomocy [REQ-2.10] Kompatybilność [Priorytet] Wysoki [Opis] System powinien być kompatybilny z następującymi systemami: system zarządzania łańcuchem dostaw system obsługi magazynu - warehouse managment system GPS system księgowości [REQ-2.11] Uniwersalność [Priorytet] Średni Strona 17/74

18 [Opis] Uniwersalność systemu polega na możliwości wykorzystania systemu w innych firmach logistycznych po odpowiedniej konfiguracji [REQ-2.12] Przenośność [Priorytet] Średni [Opis] System powinien być przenośny niezależny od platformy systemowej (Windows, Linuks) jak również od konfiguracji sprzętowej [REQ-2.13] Rozszerzalność [Priorytet] Średni [Opis] System powinien mieć możliwość rozbudowy o współpracę z systemem monitorowania ruchu w mieście. Rozszerzenie to umożliwiłoby lepsze planowanie tras przejazdu dzięki uwzględnieniu aktualnego stanu dróg: korki, objazdy itp Inne [REQ-2.4.1] Ewidencja sytuacji wyjątkowych [Priorytet] średni [Opis] System powinien umożliwiać aktualizację sytuacji wyjątkowych, poprzez dowiązanie najbardziej aktualnej sytuacji wyjątkowej do sytuacji wyjątkowej względem niej pierwotnej [REQ-2.4.2] Czas pobierania zadania [Priorytet] Średni [Opis] Od momentu wprowadzenia żądania pobrania zadań według określonych kryteriów, do momentu zwrócenia przez system zadań określonych za pomocą kryteriów, nie powinno minąć więcej niż 5 sekund [REQ-2.4.3] Śledzenie zmian sytuacji wyjątkowych [Priorytet] Średni [Opis] System powinien przechowywać informację dotyczącą : daty, osoby wprowadzającej wyjątek, dowiązaną do wprowadzonej sytuacji wyjątkowej). 4 Aktorzy Systemu 4.1 System zarządzania łańcuchem dostaw Obsługuje działalność hurtowni i marketów, między którymi transportujemy towar. Komunikuje się z nami aby nadzorować realizację zleceń oraz żeby zaplanować jak harmonogram pracy. Strona 18/74

19 [Ranking aktora] główny 4.2 System zarządzania magazynem [Ranking aktora] główny 4.3 System działu księgowości To zewnętrzny system, który zajmuje się księgowością. [Ranking aktora] drugorzędny 4.4 Planista Osoba mająca za zadanie zaplanowanie harmonogramu realizacji zleceń. Dysponuje interfejsem umożliwiającym przeglądanie zasobów oraz wybór tras przewozowych. [Ranking aktora] główny 4.5 Operator telefoniczny To osoba z którą można kontaktować się telefonicznie i która ma dostęp do systemu. [Ranking aktora] główny 4.6 System GPS To osoba która kieruje samochodem dostawczym i ma kontakt z systemem poprzez połączenie się z operatorem telefonicznym. [Ranking aktora] główny 4.7 Administrator [Ranking aktora] główny Strona 19/74

20 5 Przypadki użycia 5.1 Klasa Systemu zarządzania łańcuchem dostaw [UC-1.1] Wysłanie informacji o stanie zlecenia [Nazwa] Wysłanie informacji o stanie zlecenia [Aktor] SCMS [Opis] Zlecenia, które realizuje nasze przedsiębiorstwo są także po części realizowane przez dostawców i odbiorców ( np. dostarczenie towaru z hurtowni do ciężarówki). Interesuje nas więc ich status, abyśmy mogli zareagować w sytuacji, gdy zlecenie nie będzie mogło być zrealizowane zgodnie z harmonogramem. [Typ] essential [Waga] główny [Warunki początkowe] [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Przekazanie stanu zlecenia. Strona 20/74

21 [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1. SCMS przekazuje nowy stan zlecenia do Systemu. 2. System sprawdza, czy zlecenie jest realizowane zgodnie z planem. 3. System kończy działanie, jeśli zlecenie jest realizowane zgodnie z planem. [Scenariusz alternatywny] 3.A. Zlecenie nie jest realizowane zgodnie z planem. 3.A.1. System żąda od SCMS, aby zgłosił zlecenie do planowania. [Specjalne wymagania]przekazanie nie dłużej niż 0.5 sekundy [UC-1.2] Pobranie informacji o możliwościach przewozowych [Nazwa] Pobranie informacji o możliwościach przewozowych [Aktor] SCMS [Opis] Zarządzający SCMS mogą dokonać wstępnej analizy możliwości przewozowych naszego przedsiębiorstwa na podstawie ogólnych parametrów, opisujących nasze możliwości, takich jak: maksymalna szybkość ciężarówki, liczba ciężarówek. Ma to umożliwić dokonanie wstępnej analizy przez SCMS, dzięki czemu nie będzie składanych wiele nierealnych zleceń. [Typ] essential [Waga] drugorzędny [Warunki początkowe] [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Pobrane możliwości przewozowe [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1. SCMS zgłasza żądanie pobrania ograniczeń przewozowych. 2. System analizuje możliwości przewozowe. 3. System przekazuje aktualne możliwości przewozowe. [Specjalne wymagania] Procedura trwa nie dłużej 5 sekund [UC-1.3] Pobranie informacji o stanie zlecenia [Nazwa] Pobranie informacji o stanie zlecenia Strona 21/74

22 [Aktor] SCMS [Opis] Zlecenia, które realizuje nasze przedsiębiorstwo są elementami harmonogramu SCMS. Dlatego dla wydajnego działania SCMS, jest on zainteresowany monitorowaniem stanu zleceń, w szczególności aby reagować, gdy dochodzi do opóźnień w realizacji zleceń. [Typ] essential [Waga] główny [Warunki początkowe] [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Pobranie stanu zlecenia [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1. System zmienił stan zlecenia. 2. System przekazuje SCMS stan zlecenia. [Specjalne wymagania] Informacja o zmianie stanu zostaje przekazane na nie dłużej niż 5 sekund po zmianie stanu [UC-1.4] Dodanie zlecenia [Nazwa] Dodanie zlecenia [Aktor] SCMS [Opis] SCMS informuje System o zleceniach do wykonania. [Typ] essential [Waga] główny [Warunki początkowe] [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Wprowadzenie nowego zlecenia [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1. SCMS przekazuje nowe zlecenie. 2. System sprawdza poprawność zlecenia. 3. System zapisuje zlecenie. [Scenariusz alternatywny] Strona 22/74

23 2.A. Niepoprawny format zlecenia. 2.A.1. System informuje o błędnym stanie zlecenia. [Specjalne wymagania] Odebranie poprawnego zlecenia nie powinno trwać dłużej niż 0.1 s [UC-1.5] Planowanie harmonogramu [Nazwa] Planowanie harmonogramu [Aktor] SCMS, planista [Opis] Zaplanowanie wykonania zgłoszonych zleceń. Umożliwia umieszczenie zleceń w harmonogramie. Zlecenia należy zgłosić do zaplanowania, a następnie ustalić kompromisowe rozwiązanie w harmonogramie. Dyspozycje zaplanowania zleceń awaryjnych wykonywane są z mniejszym opóźnieniem. [Typ] real [Waga] główny [Warunki początkowe] [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Wprowadzenie nowego harmonogramu [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1. System pobiera dane potrzebne do wykonania planowania. 2. System wyświetla dane potrzebne do planowania. 3. Planista wprowadza informacje o sytuacjach wyjątkowych include (Pobranie informacji o sytuacjach wyjątkowych). 4. Planista wybiera zadania niepodlegające szeregowaniu include (Ustalenie zadania jako niepodlegającego szeregowaniu). 5. Planista wprowadza zarys harmonogramu include (Wprowadzenie zarysu harmonogramu). 6. Planista rozpoczyna planowanie. 7. System planuje wykonanie zleceń. 8. System wyświetla obliczony harmonogram i zależności między zadaniami. 9. Planista zatwierdza harmonogram. 10. System zapisuje harmonogram. 11. System przesyła harmonogram do SCMS wraz z widełkami realizacji zadań. 12. SCMS zwraca swoją propozycję. 13. System bada, czy jest w stanie zrealizować plan. 14. System wyświetla obliczony harmonogram i zależności między zadaniami. Strona 23/74

24 15. System stwierdza poprawność planu. 16. Planista zatwierdza plan. 17. System wysyła SCMS informacje, że plan został zaakceptowany. [Scenariusz alternatywny] 9.A. Planista chce zmienić harmonogram. 9.A.1. Planista zmienia harmonogram. 9.A.2. Planista zatwierdza zmiany. Powrót do scenariusza głównego w punkcie 10. [Scenariusz alternatywny] 15.A. System stwierdza niepoprawność planu. 15.A.1. System wyświetla planiście elementy decydujące o niepoprawności planu. Powrót do scenariusza głównego w punkcie 2. [Scenariusz alternatywny] 16.A. Planista postanawia ponownie rozpocząć planowanie.. 16.A.1. Planista wybiera możliwość rozpoczęcia planowania. Powrót do scenariusza głównego w punkcie 2. [Specjalne wymagania] Przesyłanie planów między systemami nie powinno być dłuższe niż 10 sekund. Obliczanie planu przez System nie powinno trwać dłużej niż 30 sekund. Strona 24/74

25 5.2 Klasa Systemu zarządzania magazynem [UC-2.1] Pobranie harmonogramu zleceń [Nazwa]Pobranie harmonogramu zleceń [Aktor] System zarządzania magazynem [Opis] System zarządzania magazynem pobiera aktualny harmonogram zadań do zrealizowania. Zadania są zlecane przez nasz system i dotyczą przechowania towarów, rozładunku i załadunku pojazdów. [Typ] real [Waga] główny [Warunki początkowe] Połączenie WMS z Systemem [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Pobranie nowego harmonogramu [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1.System zarządzania magazynem pyta o harmonogram zleceń. 2.Podsystem planistyczny wysyła aktualny harmonogram działań. 3.WMS analizuje harmonogram zleceń sprawdzanie wykonalności zadań. 4.WMS akceptuje harmonogram poprzez wysłanie potwierdzenia realizowalności harmonogramu. 5.WMS przydziela podzadania wewnątrz własnego systemu. Strona 25/74

26 6.WMS przystępuje do realizacji zleceń. 7.WMS informuje Podsystem planistyczny o zrealizowaniu zlecenia wykonanie UC-2.3. [Scenariusz główny] 1-3. Tak jak w scenariuszu głównym. 4.WMS nie akceptuje harmonogramu wysłanie Systemowi odpowiedzi negatywnej. 5.Wysłanie informacji o nowym stanie magazynu jako przyczynie nierealizowalności harmonogramu [UC-2.2] Wysłanie informacji o stanie magazynu. [Nazwa]Wysłanie informacji o stanie magazynu. [Aktor] System zarządzania magazynem [Opis] Nasz system w procesie planowania musi uwzględniać informacje o stanie magazynu. Magazyn jest wyłączną własnością firmy logistycznej, dla której piszemy system. Dzięki temu znamy zasoby magazynu bez konieczności pytania o nie systemu zarządzania magazynem, ponieważ sami ustalamy zlecenia. Istnieje jednak konieczność informowania naszego systemu o zmianie stanu (przepustowości) magazynu spowodowanego sytuacjami awaryjnymi. [Typ] real [Waga] główny [Warunki początkowe] [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1.System zarządzania magazynem wysyła informacje o stanie magazynu. 2.System planistyczny odbiera informacje i wysyła potwierdzenie odbioru [UC-2.3] Wysłanie informacji o stanie zlecenia w magazynie. [Nazwa]Wysłanie informacji o stanie zlecenia w magazynie [Aktor] System zarządzania magazynem [Opis] System zarządzania magazynem na żądanie naszego Systemu przesyła informacje o stanie konkretnego zlecenia. [Typ] real [Waga] główny [Warunki początkowe] [Warunki końcowe] Strona 26/74

27 [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1.System tworzy żądanie podania szczegółowych informacji o stanie zlecenia. 2.WMS wyszukanie zlecenie w systemie i sprawdza jego stan. 3.WMS przesyła raportu stanie zlecenia. 4.System odbiera raport i wysyła potwierdzenie odbioru. 5.3 Klasa Systemu księgowości [UC-3.1] Pobranie danych księgowych [Nazwa] Pobranie danych księgowych [Aktor] System księgowy. [Opis] System księgowy pobiera potrzebne mu informacje. [Typ] Istotny. [Waga] Drugorzędny. [Warunki początkowe] SCMS nie jest w czasie planowania. [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] System księgowy uzyskuje dane księgowe. [Minimalne gwarancje] System księgowy uzyskuje czas kiedy powinien zgłosić się po dane. [Scenariusz główny] 1.System księgowy zgłasza się po dane księgowe określając ich kryteria. 2.SCMS zwraca dane księgowe. [Specjalne wymagania] 5.4 Klasa planisty Diagram: patrz diagram w [UC-4.1] Wprowadzenie sytuacji wyjątkowych [Nazwa] Wprowadzenie sytuacji wyjątkowych [Aktor] Planista [Opis] Umożliwia uwzględnienie sytuacji wyjątkowych w harmonogramowaniu. Może to być np. zmniejszenie liczby ciężarówek Strona 27/74

28 [Typ] essential [Waga] główny [Warunki początkowe] Planista zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Wprowadzenie nowego zlecenia [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1. System wyświetla sytuacje wyjątkowe. 2. System zaznacza, których zasobów dotyczyły sytuacje wyjątkowe. 3. Planista ustala zmiany w parametrach. 4. Planista zatwierdza wprowadzenie sytuacji wyjątkowych. [Specjalne wymagania] [UC-4.2] Ustalenie zadania jako niepodlegającego szeregowaniu [Nazwa] Ustalenie zadania jako niepodlegającego szeregowaniu [Aktor] Planista [Opis] Wybór zadań, które powinny być umieszczone ręcznie w harmonogramie, np. dlatego, że któryś z klientów nie dostał kilka razy towaru i nie powinien być więcej rozczarowywany. [Typ] essential [Waga] główny [Warunki początkowe] Planista zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Wprowadzenie nowego zlecenia [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1. System wyświetla zadania do wykonania. 2. System wyświetla informacje, które mają ułatwić wybór zadań niepodlegających szeregowaniu. 3. Planista wybiera zadania, które należy wstawić ręcznie. 4. Planista decyduje o zakończeniu wybierania zadań. 5. System zapisuje zadania do wstawienia ręcznego. [Specjalne wymagania] Strona 28/74

29 5.4.3 [UC-4.3] Wprowadzenie zarysu harmonogramu [Nazwa] Wprowadzenie zarysu harmonogramu [Aktor] Planista [Opis] Dokonanie wstępnego rozplanowania zleceń. [Typ] essential [Waga] drugorzędne [Warunki początkowe] Planista zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Zapisanie zarysu harmonogramu [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1. System wyświetla zlecenia do wprowadzenia ręcznego. 2. System wyświetla zasoby. 3. System wyświetla czas wykonania zadań zależnie od wybranych zasobów. 4. Planista umieszcza wybrane zadania w harmonogramie, ustala trasę i przyporządkowuje zasoby do zadań. 5. Planista kończy wstępne planowanie. [Specjalne wymagania] Strona 29/74

30 5.5 Klasa operatora telefonicznego [UC-5.1] Pobranie informacji o zadaniu [Nazwa] Pobranie informacji o zadaniu. [Aktor] Osoba przeglądająca. [Opis] Pobranie informacji o zadaniu pod pewnymi kryteriami (kto ma wykonać zadanie, w jakich godzinach itd.) [Typ] Istotny. [Waga] główny. [Warunki początkowe] Osoba przeglądająca uzyskuje dostęp do systemu. [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Osoba przeglądająca dostaje informację o zadaniach o które prosiła pod wyszczególnionymi lub odpowiednio zmienionymi przez system kryteriami. [Minimalne gwarancje] Osoba przeglądająca dostaje informację o zadaniach o które prosiła pod wyszczególnionymi lub odpowiednio zmienionymi przez system kryteriami. [Scenariusz główny] 1.SCMS wyświetla formularz wprowadzenia kryteriów. 2.Osoba przeglądająca podaje kryteria dotyczące zadań o których chce się dowiedzieć. 3.SCMS zwraca zadania. [Scenariusz alternatywny 1] Osoba przeglądająca podaje kryteria, które zapewniały by jej dostęp do informacji do której nie powinna mieć dostępu. 3.A.1 SCMS zmienia kryteria gdyż stwierdza że osoba przeglądająca nie powinna mieć dostępu do zadań określonych przez pierwotne kryteria. Strona 30/74

31 [Specjalne wymagania] [UC-5.2] Wprowadzenie informacji o sytuacji wyjątkowej [Nazwa] Wprowadzenie informacji o sytuacji wyjątkowej. [Aktor] Operator telefoniczny. [Opis] Operator telefoniczny wprowadza informację o sytuacji wyjątkowej, która zaszła podczas wypełniania etapu realizacji jednego ze zleceń. [Typ] Istotny. [Waga] główny. [Warunki początkowe] Operator telefoniczny uzyskał dostęp do systemu. [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Operator telefoniczny wprowadza/modyfikuje/nie zmienia sytuacji wyjątkową w systemie. [Minimalne gwarancje] Operator telefoniczny wprowadza/modyfikuje/ nie zmienia sytuacji wyjątkową w systemie. [Scenariusz główny] 1.SCMS wyświetla formularz wprowadzenia sytuacji wyjątkowej.. 2. Operator telefoniczny specyfikuje kryteria dotyczące sytuacji wyjątkowej którą chce zgłosić. 3.SCMS wyświetla sytuacje wyjątkowe zgodnie z zadanymi kryteriami. 4.Operator telefoniczny decyduje że sytuacja wyjątkowa nie istnieje jeszcze w systemie. 5.Operator telefoniczny wprowadza nową sytuację wyjątkową. [Scenariusz alternatywny 1] Operator telefoniczny decyduje, że sytuacja wyjątkowa jest już wprowadzona do systemu. 4.A.1 Operator telefoniczny decyduje, że sytuacja wyjątkowa o zadanych kryteriach istnieje już w systemie. 5.A.1 Operator telefoniczny nie wprowadza nowej sytuacji wyjątkowej. [Scenariusz alternatywny 1] Operator telefoniczny decyduje, że sytuacja wyjątkowa jest już wprowadzona do systemu, ale powinna ulec aktualizacji, gdyż opis jest przestarzały (sytuacja zmieniła się). 4.A.1 Operator telefoniczny decyduje, że sytuacja wyjątkowa o zadanych kryteriach istnieje już w systemie, ale powinna ulec aktualizacji. 5.A.1 Operator telefoniczny wybiera sytuację wyjątkową spośród tych wyświetlonych przez system, która jest sytuacją pierwotną do tej wprowadzanej przez operatora. 5.A.2 Operator telefoniczny na podstawie pierwotnej sytuacji wyjątkowej oraz zgłaszanej sytuacji wyjątkowej, aktualizuje wprowadza aktualizacje pierwotnej sytuacji wyjątkowej. Strona 31/74

32 [Specjalne wymagania] 5.6 Klasa administratora [UC-6.1] Przeglądanie konta użytkownika [Nazwa] Przeglądanie konta użytkownika [Aktor] Administrator [Opis] Administrator zarządzą wszystkimi kontami użytkowników systemu [Typ] istotny [Waga] drugorzędny [Warunki początkowe] Administrator jest zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] Spójność informacji o użytkownikach [Scenariusz główny] 1.System przekazuje listę użytkowników. 2.Administrator wskazuje użytkownika. Strona 32/74

33 3.System przekazuje dane konta użytkownika. 4.Administrator wybiera operację. 5.System wykonuje operację (punkt rozszerzany). [Specjalne wymagania] [UC-6.2] Dodanie konta użytkownika [Nazwa] Dodanie konta użytkownika [Aktor] Administrator [Opis] Administrator dodaje nowe konto użytkownika systemu [Typ] istotny [Waga] drugorzędny [Warunki początkowe] Administrator jest zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] Spójność informacji o użytkownikach [Scenariusz główny] 1.System zgłasza monit o podanie danych. 2.Administrator wprowadza dane konta. 3.System weryfikuje dane. 4.System zapisuje przekazane dane. 5.System wysyła potwierdzenie. [Scenariusz alternatywny] 4.A Administrator wprowadził niepoprawne dane. 4.A.1 System wyświetla odpowiedni komunikat. Powrót do scenariusza głównego w punkcie 2. [Specjalne wymagania] [UC-6.3] Usunięcie konta użytkownika [Nazwa] Usunięcie konta użytkownika [Aktor] Administrator [Opis] Administrator usuwa istniejące konto użytkownika systemu Strona 33/74

34 [Typ] istotny [Waga] drugorzędny [Warunki początkowe] Administrator jest zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] Spójność informacji o użytkownikach [Scenariusz główny] 1.System zgłasza monit o podanie potwierdzenia. 2.Administrator wysyła potwierdzenie. 3.System usuwa konto. 4.System wysyła potwierdzenie. [Scenariusz alternatywny] 2.A Administrator rezygnuje z usunięcia. 2.A.1 System porzuca czynności związane z usuwaniem. [Specjalne wymagania] [UC-6.4] Modyfikowanie konta użytkownika [Nazwa] Modyfikowanie konta użytkownika [Aktor] Administrator [Opis] Administrator modyfikuje dane istniejącego konta użytkownika systemu [Typ] istotny [Waga] drugorzędny [Warunki początkowe] Administrator jest zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] Spójność informacji o użytkownikach [Scenariusz główny] 1.Administrator wskazuje pozycję do modyfikacji. 2.System wysyła monit o podanie nowych danych. 3.Administrator podaje nowe dane. Strona 34/74

35 4.System weryfikuje wprowadzone dane. 5.System aktualizuje dane. 6.System wysyła potwierdzenie. [Scenariusz alternatywny] 5.A Administrator podaje niepoprawne dane. 5.A.1 System wyświetla odpowiedni komunikat. Powrót do scenariusza głównego w punkcie 2. [Specjalne wymagania] [UC-6.5] Zmiana hasła użytkownika [Nazwa] Modyfikowanie konta użytkownika [Aktor] Administrator [Opis] Administrator zmienia hasło dostępu do istniejącego konta użytkownika systemu [Typ] istotny [Waga] drugorzędny [Warunki początkowe] Administrator jest zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] Spójność informacji o użytkownikach [Scenariusz główny] 1.System wysyła monit o potwierdzenie chęci zmiany hasła. 2.Administrator wysyła potwierdzenie. 3.System wysyła monit o podanie hasła. 4.Administrator podaje nowe hasło. 5.System weryfikuje złożoność hasła. 6.System zapisuje nowe hasło. 7.System wysyła potwierdzenie. [Scenariusze alternatywne] 2.A Administrator nie potwierdza chęci zmiany hasła. 2.A.1 System porzuca czynności związane z usuwaniem. Strona 35/74

36 5.A Administrator podał niedostatecznie złożone hasło. 5.A.1. System wyświetla stosowny monit. Powrót do scenariusza głównego w punkcie 4. [Specjalne wymagania] 5.7 System GPS [UC-7.1] Przekazanie współrzędnych pojazdu [Nazwa] Przekazanie współrzędnych pojazdu [Aktor] System GPS [Opis] System GPS wysyła aktualne współrzędne danego pojazdu dostawczego. [Typ] istotny [Waga] główny [Warunki początkowe] System GPS jest zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] Zachowania poprzedniej pozycji pojazdu. [Scenariusz główny] 1.System GPS zgłasza nowe współrzędne. 2.System wysyła potwierdzenie odbioru. Strona 36/74

37 [Specjalne wymagania] [UC-7.2] Przekazanie mapy drogowej [Nazwa] Przekazanie mapy drogowej [Aktor] System GPS [Opis] System GPS wysyła dane mapy drogowej potrzebne do wyliczeń. [Typ] istotny [Waga] główny [Warunki początkowe] System GPS jest zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1.System zgłasza żądanie. 2.System GPS wysyła dane. 3.System wysyła potwierdzenie odbioru. [Specjalne wymagania] Strona 37/74

38 6 Diagram klas 6.1 Diagram klas systemowych i obiektów Strona 38/74

39 6.2 Diagram klas planowania Strona 39/74

40 6.3 Diagram klas kontroli Strona 40/74

41 6.4 Diagram powiązań klas GUI Strona 41/74

42 6.5 Diagram klas GUI i połączeń sieciowych Strona 42/74

43 6.6 Diagram korzystania z bazy danych 6.7 Opis wybranych klas Sytuacja wyjątkowa Sytuacja wyjątkowa może dotyczyć zlecenia, pojazdu, pracownika bądź instalacji. Może to być: awaria odwołanie zlecenia z nieznanych nam przyczyn choroba pracownika, brana pod uwagę w czasie planowania Strona 43/74

44 korek na drodze Awaria może też być nieprzewidziana, tzn. jej typ może nie występować w systemie. Wtedy zgłaszana jest ona do SCMS i tam podejmowana jest decyzja o odpowiedniej reackji na nią. Strona 44/74

45 7 Diagramy sekwencji 7.1 Klasa Systemu zarządzania łańcuchem dostaw [SEQ-1.1] Wysłanie informacji o stanie zlecenia [SEQ-1.2] Pobranie informacji o możliwościach przewozowych Strona 45/74

46 7.1.3 [SEQ-1.3] Pobranie informacji o stanie zlecenia [SEQ-1.4] Dodanie zlecenia Strona 46/74

47 7.1.5 [SEQ-1.5] Planowanie harmonogramu zleceń Strona 47/74

48 7.2 Klasa Systemu zarządzania magazynem [SEQ-2.1] Pobranie harmonogramu zleceń Strona 48/74

49 7.2.2 [SEQ-2.2] Wysłanie informacji o stanie magazynu [SEQ-2.3] Wysłanie informacji o stanie zlecenia w magazynie. Strona 49/74

50 7.3 Klasa Systemu księgowości Strona 50/74

51 7.4 Klasa planisty [SEQ-4.1] Wprowadzenie sytuacji wyjątkowych Strona 51/74

52 7.4.2 [SEQ-4.2] Ustalenie zadania jako niepodlegające szeregowaniu Strona 52/74

53 7.4.3 [SEQ-4.3] Wprowadzenie zarysu harmonogramu Strona 53/74

54 7.5 Klasa operatora telefonicznego [SEQ-5.1] Pobranie informacji o zadaniu Strona 54/74

55 7.5.2 [SEQ-5.2] Wprowadzenie informacji o sytuacji wyjątkowej Modyfikacja informacji o sytuacji wyjątkowej Strona 55/74

56 7.6 Klasa administratora Przeglądania konta użytkownika Strona 56/74

57 7.6.2 Dodanie konta użytkownikach Modyfikacja konta użytkownika Strona 57/74

58 7.6.4 Usunięcie konta użytkownika Zmiana hasła użytkownika Strona 58/74

59 7.7 Klasa systemu GPS Przekazanie współrzędnych pojazdu Przekazanie mapy drogowej Strona 59/74

60 8 Algorytm ustalania harmonogramu Algorytm pozwala wyznaczyć w przybliżeniu optymalny harmonogram realizacji zleceń przy podanych ograniczeniach. Przyjmuje on następujące dane wejściowe na podstawie których dochodzi do wyboru planu. 8.1 Parametry wejściowe Mapa Mapa po której mogą poruszać się ciężarówki zaprezentowana jest w sposób sieciowy, czyli poprzez wierzchołki i połączenia między nimi. Wierzchołkami są hurtownie, hipermarkety, magazyn, ale też wszystkie punkty, na których rozchodzą się drogi (skrzyżowania), po których poruszają się ciężarówki. Połączenia opisywane są atrybutami: długość rodzaj drogi (krajowa, lokalna), czemu odpowiada szybkość, z jaką można się po niej poruszać Ciężarówki Samochodami przewożone są towary. Ich liczba jest ograniczona i różnią się one towarami, które można nimi przewozić (np. chłodziarki mogą przewozić towary w niskiej temperaturze). pojemność spalanie benzyny na km trasy szybkość maksymalna stan techniczny - wozy mogą nie być brane pod uwagę w czasie programowania, co zależy od tego, czy nie wystąpiła awaria Kierowcy Prowadzą samochody. maksymalny czas pracy stawka godzinowa stan - pracownik może być np. chory Magazyn W nim przechowywane są towary jak i dochodzić może do przeładowania zawartości Strona 60/74

61 ciężarówek. czas ładowania i rozładowywania jednostki towaru liczba pracowników liczba urządzeń - może nie dać się jednocześnie rozładowywać towaru z dwóch ciężarówek Hurtownie i hipermarkety priorytet klienta przy planowaniu dostaw rodzaj towaru wielkość zamówienia priorytet czas udostępnienia w hurtowni (najwcześniejszy z możliwych) czas odbioru w hipermarkecie (najpóźniejszy z możliwych) widełki czasowe Zlecenia 8.2 Optymalizacja Funkcja celu umożliwia zminimalizowanie kosztów przy danych ograniczeniach zasobowych i czasowych. W pierwszym kroku szukane jest rozwiązanie dopuszczalne. Jeśli takie zostanie znalezione, to dochodzi do optymalizacji kosztowej problemu. Jeśli rozwiązanie dopuszczalne nie zostanie znalezione, badane są zadanie, których usunięcie wpłynie na znalezienia rozwiązania dopuszczalnego. Następnie, informacja o niemożności rozwiązania zadania trafia do SCMS. Do rozwiązania problemu wykorzystywany jest darmowy solver LP_SOLVE. Strona 61/74

62 9 Diagram komponentów i ich rozmieszczenia 9.1 Diagram Strona 62/74

63 9.2 Serwer aplikacji Interpretator Zarządza wywołaniami zewnętrznymi. Interpretuje wiadomości oraz zapewnia bezpieczeństwo. Wywołuje odpowiednie funkcje wykorzystując wiedzę o zestawionych połączeniach Podsystem użytkownika Zawiera funkcje użytkownika nie będącego administratorem Podsystem administracyjny Zawiera funkcje administratora, takie jak dodawanie i usuwanie użytkowników Podsystem zleceń Zawiera funkcje do obsługi zleceń Podsystem prezentacji Opakowuje dane, które mają być przekazane do serwera Frontend. Zawiera funkcje wywoływane przez podsystemy, które chcą nawiązać z nim kontakt Podsystem planowania Zawiera funkcje do obsług planowania Podsystem zarządzania wywołaniami Zawiera funkcje reagujące na wywołania z danego systemu zewnętrznego Nasłuchiwacz systemu działu księgowości Interpretuje wywołania systemu Nasłuchiwacz GPS Interpretuje wywołania systemu Nasłuchiwacz WMS Interpretuje wywołania systemu Nasłuchiwacz SCMS Interpretuje wywołania systemu. Strona 63/74

64 9.3 Serwer Frontend Interpretuje sygnał użytkownika i wywołuje funkcje w serwerze aplikacji. Przygotowuje dane do wyświetlenia w przeglądarce. 9.4 Komputer PC (przeglądarka) Prezentuje użytkownikowi dane, odbiera sygnały użytkownika. 9.5 Serwer bazy danych W bazie danych zapisywane są informacje, które powinny być przechowywane. Są to np. dane o użytkownikach, dane o zleceniach i etapach zleceń, dane o zasobach. 9.6 Serwer SCMS Zawiera SCMS. 9.7 Serwer GPS Zawiera GPS. 9.8 Serwer WMS Zawiera WMS. 9.9 Serwer systemu działu księgowości Zawiera system działu księgowości. Strona 64/74

65 10 Architektura systemu 10.1Wstępna specyfikacja sprzętu Serwer aplikacyjny Typ komputera: Server Moc obliczeniowa 0.1TF Pamięć 32GB z mozliwością rozszerzenia do 64GB Pamięć dyskowa -Nośniki SSD : 1TB RAID5 Przepustowość łącza sieciowego LAN - 30Gbit w tym możliwość połączeń zarówno typu WLAN(2Gbit) jak I LAN(28Gbit) Serwer bazodanowy Typ komputera: Server Moc obliczeniowa 0.01TF Pamięć 8GB z mozliwością rozszerzenia do 64GB Pamięć dyskowa -Nośniki magnetyczne: 10TB (RAID5) z możliwością rozszerzenia do 100TB. -Nośniki SSD : 0.5TB RAID5 Przepustowość łącza sieciowego LAN - 12Gbit Stanowisko operatora telefonicznego Typ komputera: PC Procesor 2Ghz dual core. Pamięć 2048mb Pamięć dyskowa -Nośniki magnetyczne:120gb Urządzenia wskazujące Klawiatura,mysz Karta graficzna: Złącze DVI 128mb. Inne: Monitor LCD 20' Słuchawka na ucho z zintegrowanym Strona 65/74

66 mikrofonem. -Karta WLAN Stanowisko planisty Typ komputera: PC Procesor 2.4Ghz quad core. Pamięć 8192mb Pamięć dyskowa -Nośniki SSD:120GB RADI5. Urządzenia wskazujące Klawiatura,mysz. Karta graficzna: Sapphire - Radeon HD4870 X2. Inne: Monitor LCD 25' x3. Słuchawka na ucho z zintegrowanym mikrofonem. -Karta LAN 10Gbit Infrastruktura sieciowa Stanowiska operatorów telefonicznych Stanowiska Planistów Połączenie przez infrastrukturę WIFI z centralnym serwerem. Połączenie typu LAN Infrastruktura telefoniczna Stanowiska operatorów telefonicznych 15 telefonów GSM. 10.2Specyfikacja technologii oprogramowania Serwer aplikacyjny System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 Serwer aplikacji JBoss Application Server 5.0 Złożone elementy obliczeniowe związane z harmonogramowaniem i optymalizacją będę napisane w C++. Strona 66/74

67 10.2.2Serwer bazodanowy System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 DBMS Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition 11 Prototyp interfejsu 11.1Okno główne planisty Opcje dostępne w menu: Plik Pokaż zasoby Zasoby firmy Zasoby magazynu - zasoby firmy logistycznej - zasoby magazynu, z których korzysta firma logistyczna Strona 67/74

68 Zakończ Harmonogram Pobierz zarys - pobranie zarysu harmonogramu od SCMS Wprowadź wyjątki - wyróżnienie wyjątków mających wpływ na planowanie Planowanie ręczne - zmiana priorytetów klientów i ich zadań Wprowadź zarys - wprowadzenie wstępnego zarysu harmonogramu Korekta harmonogramu - poprawa harmonogramu zwróconego przez optymalizator Zatwierdź - zatwierdzenie harmonogramu Planuj od nowa - rozpoczęcie procesu planowania od nowa (konieczne w przypadku wystąpienia zbyt wielu zadań nie możliwych do zrealizowania w harmonogramie) Zadania Wyświetl Dodaj Usuń Modyfikuj Optymalizator Optymalizuj Zmień parametry - zmiana parametrów optymalizowania harmonogramu Sytuacje wyjątkowe Wyświetl Wprowadź awarię Strona 68/74

69 11.2Okno zasobów firmy logistycznej Strona 69/74

70 11.3Okno zasobów magazynu firmy logistycznej Strona 70/74

71 11.4Okno wprodzania zarysu harmonogramu Strona 71/74

72 11.5Okno dodawania/ modyfikacji etapu zlecenia Strona 72/74

73 11.6Okno dodawania nowego zadania do listy oczekujących na uszeregowanie Strona 73/74

74 11.7Okno modyfikowania wyjątku - sytuacji awaryjnej Strona 74/74

System SZOP, Przypadki użycia: Szczegółowy opis modyfikacji dokumentu. Agata Chrobak Kornel Jakubczyk Tomasz Klukowski Przemek Kosiak

System SZOP, Przypadki użycia: Szczegółowy opis modyfikacji dokumentu. Agata Chrobak Kornel Jakubczyk Tomasz Klukowski Przemek Kosiak System SZOP, Przypadki użycia: Szczegółowy opis modyfikacji dokumentu Agata Chrobak Kornel Jakubczyk Tomasz Klukowski Przemek Kosiak 21 marca 2007 1 2 1 Zakres System SZOP 2 Poziom Cel użytkownika 3 Główny

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Określanie wymagań. Cele przedsięwzięcia. Kontekst przedsięwzięcia. Rodzaje wymagań. Diagramy przypadków użycia use case diagrams

Określanie wymagań. Cele przedsięwzięcia. Kontekst przedsięwzięcia. Rodzaje wymagań. Diagramy przypadków użycia use case diagrams Cele przedsięwzięcia Określanie wymagań Klienta, np. Wzrost efektywności, spadek kosztów, rozszerzenie rynku, unikanie błędów Wykonawcy Biznesowe Techniczne Priorytety! Kontekst przedsięwzięcia Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Cele przedsięwzięcia

Cele przedsięwzięcia Określanie wymagań Cele przedsięwzięcia Klienta, np. Wzrost efektywności, spadek kosztów, rozszerzenie rynku, unikanie błędów Wykonawcy Biznesowe Techniczne Priorytety! Kontekst przedsięwzięcia Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data

Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data Twój nowy asystent logistyczny Prościej Szybciej Wszystkie informacje w jednym miejscu Przyjazna i bezpieczna aplikacja I Każdy użytkownik

Bardziej szczegółowo

Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych

Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych Temat : Centrum Raportowania Sprzedaży w sieciach telefonii komórkowej Wykonali: Pasula Marcin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3: Specyfikacja wymagań Pytania:

Ćwiczenia 3: Specyfikacja wymagań Pytania: Ćwiczenia 3: Specyfikacja wymagań Pytania: 1. Przygotuj przypadek użycia opisujący obsługę zamówienia w sklepie internetowym (krok po kroku). Zaczynamy od identyfikatora przypadku użycia (powiedzmy UC1),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

IG1: INSTALACJA KOMUNIKATORA GADU-GADU

IG1: INSTALACJA KOMUNIKATORA GADU-GADU IG1: INSTALACJA KOMUNIKATORA GADU-GADU 1. UŜytkownik pragnie zainstalować komunikator Gadu-Gadu. 2. UŜytkownik pobiera plik instalacyjny z Internetu i uruchamia go. 3. Instalator instaluje nowe oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu Clickshop w Systemie FLASHCOM FIS.

Instrukcja obsługi modułu Clickshop w Systemie FLASHCOM FIS. Instrukcja obsługi modułu Clickshop w Systemie FLASHCOM FIS. 1. Oznaczenie danych do wysyłki. Podczas pierwszej wysyłki do sklepu internetowego jak i podczas późniejszych synchronizacji, system FIS wysyła:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE WYMAGAŃ PRZYPADKI UŻYCIA (USE CASE)

SPECYFIKACJE WYMAGAŃ PRZYPADKI UŻYCIA (USE CASE) SPECYFIKACJE WYMAGAŃ PRZYPADKI UŻYCIA (USE CASE) Na podstawie http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=io-2-lab Prof. dr hab. Marek Wisła INTERNETOWA SPRZEDAŻ KSIĄŻEK Księgarnia internetowa Przygotuj

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Yet Another Poll System PRZYPADKI UŻYCIA

Yet Another Poll System PRZYPADKI UŻYCIA Yet Another Poll System PRZYPADKI UŻYCIA Łukasz Bieniasz-Krzywiec Dariusz Leniowski Jakub Łącki 21 marca 2007 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 4 1.1 Cel.................................. 4 1.2 Zakres................................

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego.

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego. Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla Administratorów Uprawnień Instytucji (AUI) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Administrator Uprawnień Instytucji (AUI)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ Strona1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DLA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WERSJA 1.0 Strona2 HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU Osoba Data Komentarz Wersja Maciej Strychalski 28.03.2012 Dodanie punktu 1.3.1 1.0 Mateusz Mikołajczak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

INFRA. System Connector. Opis systemu

INFRA. System Connector. Opis systemu INFRA System Connector Opis systemu Spis treści Opis składników systemu... 3 Bezpieczeństwo systemu... 4 Bezpieczeństwo komunikacji... 4 Zabezpieczenie dostępu do serwisów... 4 Autoryzacja użytkowników...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ROZKŁAD JAZDY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ROZKŁAD JAZDY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ROZKŁAD JAZDY Aby pobrać program, należy wejść na stronę http://www.plock.eu/rozklad za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze bądź telefonie komórkowym. Należy pamiętać,

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Wykład 8 Inżynieria wymagań: analiza przypadków użycia a diagram czynności Patrz: Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska. Państwowej Straży Pożarnej. w Lesznie. Wydział Operacyjno - Szkoleniowy

Komenda Miejska. Państwowej Straży Pożarnej. w Lesznie. Wydział Operacyjno - Szkoleniowy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie Wydział Operacyjno - Szkoleniowy Instrukcja obsługi aktualizacji informacji dot. sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP KSRG z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski System CRM dla banku Analiza i projekt Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski Spis treści 1 Cel projektu 3 2 Słownik 4 3 Wymagania funkcjonalne 5 3.1 F.BK Baza klientów.................................

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego)

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego) (bez podpisu elektronicznego) Marketplanet Strona - 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie... 3 3. Nawigacja w systemie... 3 3.1 Podstawowe elementy interfejsu oferenta... 3 3.2 Nagłówek...

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

System Przepustkowy OPTIPASS. Kraków 2013

System Przepustkowy OPTIPASS. Kraków 2013 System Przepustkowy OPTIPASS Kraków 2013 O Programie Aplikacja została stworzona z myślą o instytucjach ewidencjonujących ruch osobowy na terenie swoich obiektów przy pomocy przepustek. Optipass jest systemem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski System CRM dla banku Analiza i projekt Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski Spis treści 1 Wprowadzenie 4 1.1 Cel projektu....................................... 4 1.2 Słownik.........................................

Bardziej szczegółowo

Inżynieria wymagań. Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia. Część 6 Wskazówki i sugestie

Inżynieria wymagań. Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia. Część 6 Wskazówki i sugestie Inżynieria wymagań Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia Część 6 Wskazówki i sugestie Opracowane w oparciu o materiały IBM (kurs REQ570: Writing Good Use Cases) Wyzwania podczas pisania przypadków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wsparcie techniczne dla użytkowników Help Desk) Wersja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów, 2009 Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE Minimalna, sugerowana ilość godzin wdrożenia programu to: bez przenoszenia danych 8 godzin +

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Zatwierdzenia menedżera... 2 2. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS KWSOFT Pleszew 8-03-2005 Ul. Witkiewicza 9 63-300 Pleszew tel. 0509 370 429 http://www.kwsoft.com.pl kwsoft@kwsoft.com.pl System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS Przygotowali: Krzysztof Juśkiewicz

Bardziej szczegółowo