Projekt systemu zarządzania łańcuchem dostaw dla sieci sklepów Carrefour

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt systemu zarządzania łańcuchem dostaw dla sieci sklepów Carrefour"

Transkrypt

1 Projekt systemu zarządzania łańcuchem dostaw dla sieci sklepów Carrefour Wersja 1.0 COMII systemy informatyczne Strona 1/74

2 Spis treści 1Wstęp Cel stworzenia dokumentu Zakres projektu...7 2Słownik Ograniczenia przewozowe Planista SCMS (Supply Chain Management System) Sytuacja wyjątkowa Widełki WMS (Warehouse Management System) Zadanie niepodlegające szeregowaniu...8 3Wymagania Wymagania funkcjonalne Planowanie harmonogramu [REQ-1.1.1] Odebranie żądania pobrania ograniczeń przewozowych [REQ-1.1.2] Analizowanie możliwości przewozowych [REQ-1.1.3] Przekazanie możliwości przewozowych do SCMS [REQ-1.1.4] Odebranie informacji o nowym zleceniu z SCMS [REQ-1.1.5] Rozpoczęcie planowania [REQ-1.1.6] Rozpoczęcie planowania [REQ-1.1.7] Zapisanie informacji o zaakceptowaniu harmonogramu [REQ-1.1.8] Zapisanie informacji o zaakceptowaniu harmonogramu [REQ-1.1.9] Zapisanie informacji o zaakceptowaniu harmonogramu [REQ ] Odebranie propozycji harmonogramu z SCMS [REQ ] Badanie czy propozycja z SCMS spełnia kryteria wcześniejszego planu [REQ ] Pobranie danych potrzebnych do harmonogramowania [REQ ] Wyświetlenie sytuacji wyjątkowych [REQ ] Ustalenie sytuacji wyjątkowych w planowaniu [REQ ] Wyświetlenie zadań niepodlegających szeregowaniu [REQ ] Ustalenie zadań niepodlegających szeregowaniu [REQ ] Wyświetlenie danych potrzebnych do harmonogramowania [REQ ] Wprowadzenie zarysu harmonogramu [REQ ] Planowanie wykonania zleceń [REQ ] Korekta harmonogramu [REQ ] Wyświetlenie harmonogramu [REQ ] Korekta harmonogramu [REQ ] Planista zatwierdza harmonogram [REQ ] Ponowne rozpoczęcie procesu planowania Kontrolowanie wykonania harmonogramu [REQ-1.2.1] Pobieranie stanu zleceń od SCMS [REQ-1.2.2] Porównywanie zleceń z harmonogramem [REQ-1.2.3] Zgłoszenie potrzeby ponownego planowania do SCMS...13 Strona 2/74

3 [REQ-1.2.4] Wysłanie informacji o zmianie stanu zlecenia do SCMS Komunikacja z systemem zarządzania magazynem [REQ-1.3.1] Pobieranie harmonogramu zadań do wykonania [REQ-1.3.2] Wysłanie informacji o zmianie przepustowości magazyny [REQ-1.3.3]Wysłanie informacji o zleceniach Komunikacja z systemem GPS [REQ-1.4.1] Pobieranie współrzędnych pojazdów [REQ-1.4.2] Pobieranie mapy dorgowej Administracja REQ-1.5.1] Przeglądanie kont użytkowników [REQ-1.5.2] Modyfikowanie kont użytkowników Wymagania niefunkcjonalne [REQ-2.1] Dostępność [ REQ-2.2]Niezawodność [ REQ-2.2.1]MTTBF (Mean Time Between Failures) [ REQ-2.2.2]MTTR (Mean Time to Recover) [ REQ-2.3]Bezpieczeństwo [ REQ ]Archiwizacja danych [ REQ-2.3.2]Zabezpieczenie przed atakami zewnętrznymi [ REQ-2.3.3]Kontrola dostępu [ REQ-2.3.4]Automatyczne wylogowanie [REQ-2.4] Pojemność [REQ-2.5] Wydajność [REQ-2.5.1] Czas odpowiedzi [REQ-2.5.2] Wyszukiwanie [REQ-2.5.3] Generowanie raportów [REQ-2.5.4] Odświeżanie danych [REQ-2.6] Zarządzalność [REQ-2.7] Wiarygodność [REQ-2.8] Trwałość, odporność [REQ-2.9]Ergonomia, zrozumiałość [REQ-2.10] Kompatybilność [REQ-2.11] Uniwersalność [REQ-2.12] Przenośność [REQ-2.13] Rozszerzalność Inne [REQ-2.4.1] Ewidencja sytuacji wyjątkowych [REQ-2.4.2] Czas pobierania zadania [REQ-2.4.3] Śledzenie zmian sytuacji wyjątkowych Aktorzy Systemu System zarządzania łańcuchem dostaw System zarządzania magazynem System działu księgowości Planista Operator telefoniczny System GPS...19 Strona 3/74

4 4.7Administrator Przypadki użycia Klasa Systemu zarządzania łańcuchem dostaw [UC-1.1] Wysłanie informacji o stanie zlecenia [UC-1.2] Pobranie informacji o możliwościach przewozowych [UC-1.3] Pobranie informacji o stanie zlecenia [UC-1.4] Dodanie zlecenia [UC-1.5] Planowanie harmonogramu Klasa Systemu zarządzania magazynem [UC-2.1]Pobranie harmonogramu zleceń [UC-2.2]Wysłanie informacji o stanie magazynu [UC-2.3]Wysłanie informacji o stanie zlecenia w magazynie Klasa Systemu księgowości [UC-3.1] Pobranie danych księgowych Klasa planisty [UC-4.1] Wprowadzenie sytuacji wyjątkowych [UC-4.2] Ustalenie zadania jako niepodlegającego szeregowaniu [UC-4.3] Wprowadzenie zarysu harmonogramu Klasa operatora telefonicznego [UC-5.1] Pobranie informacji o zadaniu [UC-5.2] Wprowadzenie informacji o sytuacji wyjątkowej Klasa administratora [UC-6.1] Przeglądanie konta użytkownika [UC-6.2] Dodanie konta użytkownika [UC-6.3] Usunięcie konta użytkownika [UC-6.4] Modyfikowanie konta użytkownika [UC-6.5] Zmiana hasła użytkownika System GPS [UC-7.1] Przekazanie współrzędnych pojazdu [UC-7.2] Przekazanie mapy drogowej Diagram klas Diagram klas systemowych i obiektów Diagram klas planowania Diagram klas kontroli Diagram powiązań klas GUI Diagram klas GUI i połączeń sieciowych Diagram korzystania z bazy danych Opis wybranych klas Sytuacja wyjątkowa Diagramy sekwencji Klasa Systemu zarządzania łańcuchem dostaw [SEQ-1.1] Wysłanie informacji o stanie zlecenia [SEQ-1.2] Pobranie informacji o możliwościach przewozowych [SEQ-1.3] Pobranie informacji o stanie zlecenia [SEQ-1.4] Dodanie zlecenia [SEQ-1.5] Planowanie harmonogramu zleceń...48 Strona 4/74

5 7.2Klasa Systemu zarządzania magazynem [SEQ-2.1] Pobranie harmonogramu zleceń [SEQ-2.2] Wysłanie informacji o stanie magazynu [SEQ-2.3] Wysłanie informacji o stanie zlecenia w magazynie Klasa Systemu księgowości Klasa planisty [SEQ-4.1] Wprowadzenie sytuacji wyjątkowych [SEQ-4.2] Ustalenie zadania jako niepodlegające szeregowaniu [SEQ-4.3] Wprowadzenie zarysu harmonogramu Klasa operatora telefonicznego [SEQ-5.1]Pobranie informacji o zadaniu [SEQ-5.2]Wprowadzenie informacji o sytuacji wyjątkowej Modyfikacja informacji o sytuacji wyjątkowej Klasa administratora Przeglądania konta użytkownika Dodanie konta użytkownikach Modyfikacja konta użytkownika Usunięcie konta użytkownika Zmiana hasła użytkownika Klasa systemu GPS Przekazanie współrzędnych pojazdu Przekazanie mapy drogowej Algorytm ustalania harmonogramu Parametry wejściowe Optymalizacja Diagram komponentów i ich rozmieszczenia Diagram Serwer aplikacji Interpretator Podsystem użytkownika Podsystem administracyjny Podsystem zleceń Podsystem prezentacji Podsystem planowania Podsystem zarządzania wywołaniami Nasłuchiwacz systemu działu księgowości Nasłuchiwacz GPS Nasłuchiwacz WMS Nasłuchiwacz SCMS Serwer Frontend Komputer PC (przeglądarka) Serwer bazy danych Serwer SCMS Serwer GPS Serwer WMS Serwer systemu działu księgowości...63 Strona 5/74

6 10Architektura systemu Wstępna specyfikacja sprzętu Serwer aplikacyjny Serwer bazodanowy Stanowisko operatora telefonicznego Stanowisko planisty Infrastruktura sieciowa Infrastruktura telefoniczna Specyfikacja technologii oprogramowania Serwer aplikacyjny Serwer bazodanowy Prototyp interfejsu Okno główne planisty Okno zasobów firmy logistycznej Okno zasobów magazynu firmy logistycznej Okno wprodzania zarysu harmonogramu Okno dodawania/ modyfikacji etapu zlecenia Okno dodawania nowego zadania do listy oczekujących na uszeregowanie Okno modyfikowania wyjątku - sytuacji awaryjnej...74 Strona 6/74

7 1 Wstęp 1.1 Cel stworzenia dokumentu Dokument powstał poprzez zgromadzenie i uporządkowanie wymagań przedstawionych przez Klienta w czasie cyklu spotkań poświęconych rozpoznaniu problemu. Na tej podstawie przeprowadzono analizę systemu oraz rozpoczęto proces projektowania. 1.2 Zakres projektu Strona 7/74

8 2 Słownik 2.1 Ograniczenia przewozowe Górny zakres towaru jaki możemy przewieźć wynikający np. z liczby ciężarówek. 2.2 Planista Patrz SCMS (Supply Chain Management System) System zarządzania łańcuchem dostaw, patrz Sytuacja wyjątkowa Sytuacja przeszkadzająca w realizacji zleceń, np. awaria samochodu, choroba kierowcy. 2.5 Widełki Zakres odchyleń, jakie mogą przyjąć planowane i realizowane zlecenia. 2.6 WMS (Warehouse Management System) System zarządzania magazynem, patrz Zadanie niepodlegające szeregowaniu Zadanie, które z jakiegoś powodu powinno być zaplanowane ręcznie, ma wyższy priorytet od innych zadań. Strona 8/74

9 3 Wymagania 3.1 Wymagania funkcjonalne Planowanie harmonogramu [REQ-1.1.1] Odebranie żądania pobrania ograniczeń przewozowych [Priorytet] Wysoki [Opis] Na żądanie systemu SCMS przesyłane są mu ograniczenia, których na pewno nie przekroczymy planując harmonogram. [Zakończenie] Potwierdzenie odebrania żądania [REQ-1.1.2] Analizowanie możliwości przewozowych [Priorytet] Wysoki [Opis] System bada, jaki jest stan zasobów, uwzględniając możliwe sytuacje wyjątkowe. [Zakończenie] Wygenerowanie aktualnych ograniczeń [REQ-1.1.3] Przekazanie możliwości przewozowych do SCMS [Priorytet] Wysoki [Opis] System przekazuje SCMS ograniczenia w ustalonym formacie. [Zakończenie] Potwierdzenie odebrania ograniczeń przez SCMS [REQ-1.1.4] Odebranie informacji o nowym zleceniu z SCMS [Priorytet] Wysoki [Opis] SCMS przekazuje nam zlecenie w ustalonym formacie. [Zakończenie] Potwierdzenie odebrania wiadomości z SCMS [REQ-1.1.5] Rozpoczęcie planowania [Priorytet] Wysoki [Opis] Co jakiś czas (np. pół godziny) rozpoczynane jest planowanie harmonogramu z uwzględnieniem nowych zleceń i zleceń już istniejących. [Zakończenie] Planowanie zostało rozpoczęte. Strona 9/74

10 [REQ-1.1.6] Rozpoczęcie planowania [Priorytet] Wysoki [Opis] Po zakończeniu planowania następuje etap negocjacji. Żeby się mógł rozpocząć należy upewnić się, że planowanie zakończyło się pozytywnie i dane z planowania są prawidłowe. [Zakończenie] Negocjacje zostały rozpoczęte [REQ-1.1.7] Zapisanie informacji o zaakceptowaniu harmonogramu [Priorytet] Wysoki [Opis] System potwierdza tymczasowy harmonogram i wprowadza zmiany tam, gdzie nowy harmonogram różni się od starego ( niektóre zadania mogły już zostać rozesłane). [Zakończenie] Informacje zostały zapisane [REQ-1.1.8] Zapisanie informacji o zaakceptowaniu harmonogramu [Priorytet] Wysoki [Opis] System dokonuje analizy propozycji harmonogramu pochodzącej od SCMS. W szczególności wyznacza zadania, które powodują największe problemy w zakończeniu planowania. [Zakończenie] Informacje zostały zapisane [REQ-1.1.9] Zapisanie informacji o zaakceptowaniu harmonogramu [Priorytet] Wysoki [Opis] System przekazuje SCMS proponowany harmonogram w ustalonym formacie. [Zakończenie] Potwierdzenie odebrania danych [REQ ] Odebranie propozycji harmonogramu z SCMS [Priorytet] Wysoki [Opis] System odbiera proponowany przez SCMS harmonogram, który powstał na podstawie badania ostatniej naszej propozycji. [Zakończenie] Odebrano poprawne dane w ustalonym formacie [REQ ] Badanie czy propozycja z SCMS spełnia kryteria wcześniejszego planu [Priorytet] Wysoki [Opis] System sprawdza, czy zadania z planu pobranego z SCMS nie kłócą się z planem zaproponowanym wcześniej przez nas, np. czy nie przekroczono widełek dla żadnego z zadań. [Zakończenie] Ustalenie odpowiedzi. Strona 10/74

11 [REQ ] Pobranie danych potrzebnych do harmonogramowania [Priorytet] Wysoki [Opis] System pobiera dane, które są niezbędne do harmonogramowania i je wyświetla. [Zakończenie] System wyświetla programiście poprawne dane [REQ ] Wyświetlenie sytuacji wyjątkowych [Priorytet] Wysoki [Opis] System wyświetla sytuacje wyjątkowe i zaznacza zasoby, których one dotyczą. [Zakończenie] Wyświetlenie danych potrzebnych do wprowadzania sytuacji wyjątkowych do planowania [REQ ] Ustalenie sytuacji wyjątkowych w planowaniu [Priorytet] Średni [Opis] Użytkownik zmienia parametry obliczania harmonogramu. [Zakończenie] Zapisanie wprowadzonych sytuacji wyjątkowych w planowaniu [REQ ] Wyświetlenie zadań niepodlegających szeregowaniu [Priorytet] Wysoki [Opis] Wyświetlenie wszystkich zadań oraz danych takie jak klienci, których zlecenia były najczęściej nierealizowane. [Zakończenie] Wyświetlenie danych potrzebnych do wprowadzania zadań nieszeregowalnych [REQ ] Ustalenie zadań niepodlegających szeregowaniu [Priorytet] Wysoki [Opis] Użytkownik zmienia parametry obliczania harmonogramu. [Zakończenie] Zapisanie wprowadzonych zadań nieszeregowalnych w planowaniu [REQ ] Wyświetlenie danych potrzebnych do harmonogramowania [Priorytet] Wysoki [Opis] Wyświetlenie wprowadzonych przez użytkownika parametrów i danych potrzebych do harmonogramowania. [Zakończenie] Wyświetlenie danych [REQ ] Wprowadzenie zarysu harmonogramu [Priorytet] Wysoki Strona 11/74

12 [Opis] Użytkownik ustalił ręcznie wybrane zadania. [Zakończenie] Użytkownik uruchomił opcję harmonogramowania [REQ ] Planowanie wykonania zleceń [Priorytet] Wysoki [Opis] Uruchomienie optymalizatora, który przy danych ograniczeniach dokonuje wyboru optymalnego harmonogramu. W ramach wykonywania algorytmu zapamiętywane są także zależności między zadaniami (wpływ przesunięcia jednego zadania na wykonywanie innych). [Zakończenie] System kończy obliczanie harmonogramu i zależności między zadaniami [REQ ] Korekta harmonogramu [Priorytet] Wysoki [Opis] W efekcie wprowadzanych ręcznie przez użytkownika zmian powstaje nowa wersja harmonogramu. [Zakończenie] Użytkownik daje sygnał zakończenia [REQ ] Wyświetlenie harmonogramu [Priorytet] Wysoki [Opis] Wyświetlenie obliczonego harmonogramu wraz z zależnościami między zadaniami. [Zakończenie] Wyświetlenie danych [REQ ] Korekta harmonogramu [Priorytet] Wysoki [Opis] Użytkownik ręcznie zmienia harmonogram. System kontroluje poprawność nowego harmonogramu. [Zakończenie] Użytkownik daje sygnał zakończenia [REQ ] Planista zatwierdza harmonogram [Priorytet] Wysoki [Opis] Użytkownik daje sygnał zakończenia planowania [Zakończenie] System zapisuje harmonogram na stałe [REQ ] Ponowne rozpoczęcie procesu planowania [Priorytet] Wysoki [Opis] Użytkownik chce rozpocząć planowanie od nowa [Zakończenie] System kasuje dotychczasowe wyniki. Strona 12/74

13 3.1.2 Kontrolowanie wykonania harmonogramu [REQ-1.2.1] Pobieranie stanu zleceń od SCMS [Priorytet] Wysoki [Opis] Gdy nastąpi zmiana stanu zlecenia w SCMS, to powinien on powiadomić nasz System o tym fakcie. [Zakończenie] Potwierdzenie odebrania stanu zlecenia [REQ-1.2.2] Porównywanie zleceń z harmonogramem [Priorytet] Wysoki [Opis] Pobrane zlecenie porównywane jest z oczekiwanym etapem realizacji. Jeśli zlecenie jest w dobrym etapie i stan jego zaawansowania odpowiada oczekiwanemu, zwracana jest informacja o kontynuowaniu pracy. W przeciwnym przypadku zwracana jest informacja o potrzebie zmiany planu. [Zakończenie] Potwierdzenie, że plan jest wykonywany zgodnie z planem, bądź dowiedzenie się o potrzebie dokonania zmiany w planie [REQ-1.2.3] Zgłoszenie potrzeby ponownego planowania do SCMS [Priorytet] Wysoki [Opis] System zwraca się do SCMS z prośbą o zmianę planu realizacji zagrożonego zadania. [Zakończenie] Potwierdzenie, że SCMS odebrał sygnał [REQ-1.2.4] Wysłanie informacji o zmianie stanu zlecenia do SCMS [Priorytet] Wysoki [Opis] System wysyła do SCMS zmieniony stan danego zlecenia. [Zakończenie] Potwierdzenie, że SCMS odebrał sygnał Komunikacja z systemem zarządzania magazynem [REQ-1.3.1] Pobieranie harmonogramu zadań do wykonania [Priorytet] Wysoki [Opis] System zarządzania magazynem pobiera od Systemu harmonogram zadań, które ma wykonać. Zadanie te dotyczą rozdysponowania towarów wewnątrz magazynu: rozładunek i przechowanie towarów, przeładunek towarów z jednego pojazdu na inny, załadunek pustego pojazdu towarem. System zarządzania magazynem sam decyduje o składowaniu towarów w tym względzie jest niezależny od naszego Systemu. Strona 13/74

14 [REQ-1.3.2] Wysłanie informacji o zmianie przepustowości magazyny. [Priorytet] Wysoki [Opis] System posiada potrzebne informacje o stanie magazynu, które są wymagane do procesu planowania, np. pojemność magazynu, stan zapełnienia, szybkość przeładunku. Dane te po ustaleniu zadań dla magazynu są uaktualniane i zapamiętywane w Systemie. Jednak czasami może zaistnieć konieczność zmiany parametrów ze względu na zaistnienie sytuacji awaryjnych, np. popsucie się maszyn przeładunkowych czy absencji pracowników. System jest o tym informowany przez WMS [REQ-1.3.3]Wysłanie informacji o zleceniach [Priorytet] Wysoki [Opis] System powinien mieć możliwość podglądu stanu zadania zleconego magazynowi Komunikacja z systemem GPS [REQ-1.4.1] Pobieranie współrzędnych pojazdów [Priorytet] Średni [Opis] System odbiera od systemu GPS aktualne dane o pozycji pojazdu dostawczego. Na podstawie tych danych System szacuje stopień wykonania zlecenia. [Zakończenie] Odebrano poprawne dane w ustalonym formacie [REQ-1.4.2] Pobieranie mapy drogowej [Priorytet] Średni [Opis] System odbiera od systemu GPS dane mapy drogowej. Na podstawie tych danych System oblicza trasy dla pojazdów i zleceń. [Zakończenie] Odebrano poprawne dane w ustalonym formacie Administracja REQ-1.5.1] Przeglądanie kont użytkowników [Priorytet] Niski [Opis] System umożliwia przeglądanie danych istniejących kont użytkowników. [Zakończenie] Wyświetlenie danych [REQ-1.5.2] Modyfikowanie kont użytkowników [Priorytet] Niski [Opis] System umożliwia dodawanie, modyfikowanie i usuwanie kont użytkowników. Strona 14/74

15 [Zakończenie] Potwierdzenie modyfikacji. 3.2 Wymagania niefunkcjonalne [REQ-2.1] Dostępność [Priorytet] Wysoki [Opis] System powinien być dostępny przez 99,45 % dni roboczych w roku. Oznacza niedostępność systemu przez 2 dni w ciągu roku [REQ-2.2] Niezawodność [REQ-2.2.1] MTTBF (Mean Time Between Failures) [Priorytet] Średni [Opis] Awaria nie może wystąpić częściej niż raz na pół roku [REQ-2.2.2] MTTR (Mean Time to Recover) [Priorytet] Wysoki [Opis] Przywrócenie częściowej funkcjonalności systemu w ciągu 12h. Przywrócenie pełnej funkcjonalności po 5 dniach roboczych - odzyskanie wszystkich informacji po awarii systemu [REQ-2.3] Bezpieczeństwo [Priorytet] Wysoki [Opis] Kompleksowe zabezpieczenie przechowywanych danych (szczególnie danych klientów oraz danych transportowych) [REQ ] Archiwizacja danych [Priorytet] Wysoki [Opis] Regularne tworzenie kopii zapasowych danych. Dane są archiwizowane na dysku twardym przeznaczonym wyłącznie do tego celu. W czasie pracy z aplikacją co 10 minut automatycznie są zachowywane wprowadzone zmiany i wyniki działania [REQ-2.3.2] Zabezpieczenie przed atakami zewnętrznymi [Priorytet] Wysoki [Opis] Zabezpieczenie systemu przed próbami nieautoryzowanego dostępu do systemu grożącymi wykradzeniem lub zniszczeniem danych. Zastosowanie ścian ogniowych oraz natownic. Strona 15/74

16 [REQ-2.3.3] Kontrola dostępu [Priorytet] Średni [Opis] Kontrolowanie dostępu do danych poprzez wprowadzenie poziomów uprawnień do danych i funkcji systemu. Najwyższy poziom dostępu ma administrator systemu [REQ-2.3.4] Automatyczne wylogowanie [Priorytet] Niski [Opis] System automatycznie wylogowuje pracownika po czasie bezczynności 0,5 godziny [REQ-2.4] Pojemność [Priorytet] Średni [Opis] Maksymalna liczba obsługiwanych zleceń w ciągu jednego dnia Maksymalna liczba osób jednocześnie zalogowanych do systemu [REQ-2.5] Wydajność [REQ-2.5.1] Czas odpowiedzi [Priorytet] Średni [Opis] Czas odpowiedzi systemu w przypadku wprowadzania danych powinien być natychmiastowy - poniżej 5 sekund [REQ-2.5.2] Wyszukiwanie [Priorytet] Średni [Opis] Czas wyszukiwania danych nie powinien przekroczyć 30 sekund [REQ-2.5.3] Generowanie raportów [Priorytet] Średni [Opis] Czas generowania raportów nie powinien przekraczać 5 minut [REQ-2.5.4] Odświeżanie danych [Priorytet] Średni [Opis] Dane są o nadchodzących zadaniach, stanie wykonania zadań są gromadzone bez przerwy. Są one zapisywane w kolejce zadań oczekujących na uszeregowanie. Wprowadzenie zmian w harmonogramie zadań odbywa się co godzinę uruchamianie optymalizatora. Strona 16/74

17 3.2.6 [REQ-2.6] Zarządzalność [Priorytet] Niski [Opis] Łatwość wykonywania czynności administratora takich jak: zarządzanie oprogramowaniem, użytkownikami, danymi, monitorowanie, strojenie. Przejrzysty interfejs użytkownika - administratora [REQ-2.7] Wiarygodność [Priorytet] Wysoki [Opis] System musi gwarantować wykonanie swoich funkcji w sposób poprawny. Zabezpieczanie ważnych przesyłanych danych poprzez MD5 (funkcje skrótu) oraz szyfrowanie, jeśli jest to potrzebne [REQ-2.8] Trwałość, odporność [Priorytet] Średni [Opis] System powinien być zdolny do działania mimo występowania zdarzeń niekorzystnych, np. awarii. Konieczna jest częściowa redundancja sprzętu oraz możliwość przenoszenia kluczowych aplikacji na nowy sprzęt [REQ-2.9]Ergonomia, zrozumiałość [Priorytet] Średni [Opis] System powinien posiadać przejrzysty interfejs użytkownika. Gwarantuje to łatwość wykorzystania funkcji systemu oraz proste komunikowanie się systemu z użytkownikami. Interfejs użytkownika powinien być graficzny. Użytkownicy powinni mieć dostęp do pliku pomocy, w którym to rozdziałami opisana jest instrukcja obsługi programu. Konieczne jest również wprowadzenie możliwości wyszukiwania interesującego nam hasła z pliku pomocy [REQ-2.10] Kompatybilność [Priorytet] Wysoki [Opis] System powinien być kompatybilny z następującymi systemami: system zarządzania łańcuchem dostaw system obsługi magazynu - warehouse managment system GPS system księgowości [REQ-2.11] Uniwersalność [Priorytet] Średni Strona 17/74

18 [Opis] Uniwersalność systemu polega na możliwości wykorzystania systemu w innych firmach logistycznych po odpowiedniej konfiguracji [REQ-2.12] Przenośność [Priorytet] Średni [Opis] System powinien być przenośny niezależny od platformy systemowej (Windows, Linuks) jak również od konfiguracji sprzętowej [REQ-2.13] Rozszerzalność [Priorytet] Średni [Opis] System powinien mieć możliwość rozbudowy o współpracę z systemem monitorowania ruchu w mieście. Rozszerzenie to umożliwiłoby lepsze planowanie tras przejazdu dzięki uwzględnieniu aktualnego stanu dróg: korki, objazdy itp Inne [REQ-2.4.1] Ewidencja sytuacji wyjątkowych [Priorytet] średni [Opis] System powinien umożliwiać aktualizację sytuacji wyjątkowych, poprzez dowiązanie najbardziej aktualnej sytuacji wyjątkowej do sytuacji wyjątkowej względem niej pierwotnej [REQ-2.4.2] Czas pobierania zadania [Priorytet] Średni [Opis] Od momentu wprowadzenia żądania pobrania zadań według określonych kryteriów, do momentu zwrócenia przez system zadań określonych za pomocą kryteriów, nie powinno minąć więcej niż 5 sekund [REQ-2.4.3] Śledzenie zmian sytuacji wyjątkowych [Priorytet] Średni [Opis] System powinien przechowywać informację dotyczącą : daty, osoby wprowadzającej wyjątek, dowiązaną do wprowadzonej sytuacji wyjątkowej). 4 Aktorzy Systemu 4.1 System zarządzania łańcuchem dostaw Obsługuje działalność hurtowni i marketów, między którymi transportujemy towar. Komunikuje się z nami aby nadzorować realizację zleceń oraz żeby zaplanować jak harmonogram pracy. Strona 18/74

19 [Ranking aktora] główny 4.2 System zarządzania magazynem [Ranking aktora] główny 4.3 System działu księgowości To zewnętrzny system, który zajmuje się księgowością. [Ranking aktora] drugorzędny 4.4 Planista Osoba mająca za zadanie zaplanowanie harmonogramu realizacji zleceń. Dysponuje interfejsem umożliwiającym przeglądanie zasobów oraz wybór tras przewozowych. [Ranking aktora] główny 4.5 Operator telefoniczny To osoba z którą można kontaktować się telefonicznie i która ma dostęp do systemu. [Ranking aktora] główny 4.6 System GPS To osoba która kieruje samochodem dostawczym i ma kontakt z systemem poprzez połączenie się z operatorem telefonicznym. [Ranking aktora] główny 4.7 Administrator [Ranking aktora] główny Strona 19/74

20 5 Przypadki użycia 5.1 Klasa Systemu zarządzania łańcuchem dostaw [UC-1.1] Wysłanie informacji o stanie zlecenia [Nazwa] Wysłanie informacji o stanie zlecenia [Aktor] SCMS [Opis] Zlecenia, które realizuje nasze przedsiębiorstwo są także po części realizowane przez dostawców i odbiorców ( np. dostarczenie towaru z hurtowni do ciężarówki). Interesuje nas więc ich status, abyśmy mogli zareagować w sytuacji, gdy zlecenie nie będzie mogło być zrealizowane zgodnie z harmonogramem. [Typ] essential [Waga] główny [Warunki początkowe] [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Przekazanie stanu zlecenia. Strona 20/74

21 [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1. SCMS przekazuje nowy stan zlecenia do Systemu. 2. System sprawdza, czy zlecenie jest realizowane zgodnie z planem. 3. System kończy działanie, jeśli zlecenie jest realizowane zgodnie z planem. [Scenariusz alternatywny] 3.A. Zlecenie nie jest realizowane zgodnie z planem. 3.A.1. System żąda od SCMS, aby zgłosił zlecenie do planowania. [Specjalne wymagania]przekazanie nie dłużej niż 0.5 sekundy [UC-1.2] Pobranie informacji o możliwościach przewozowych [Nazwa] Pobranie informacji o możliwościach przewozowych [Aktor] SCMS [Opis] Zarządzający SCMS mogą dokonać wstępnej analizy możliwości przewozowych naszego przedsiębiorstwa na podstawie ogólnych parametrów, opisujących nasze możliwości, takich jak: maksymalna szybkość ciężarówki, liczba ciężarówek. Ma to umożliwić dokonanie wstępnej analizy przez SCMS, dzięki czemu nie będzie składanych wiele nierealnych zleceń. [Typ] essential [Waga] drugorzędny [Warunki początkowe] [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Pobrane możliwości przewozowe [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1. SCMS zgłasza żądanie pobrania ograniczeń przewozowych. 2. System analizuje możliwości przewozowe. 3. System przekazuje aktualne możliwości przewozowe. [Specjalne wymagania] Procedura trwa nie dłużej 5 sekund [UC-1.3] Pobranie informacji o stanie zlecenia [Nazwa] Pobranie informacji o stanie zlecenia Strona 21/74

22 [Aktor] SCMS [Opis] Zlecenia, które realizuje nasze przedsiębiorstwo są elementami harmonogramu SCMS. Dlatego dla wydajnego działania SCMS, jest on zainteresowany monitorowaniem stanu zleceń, w szczególności aby reagować, gdy dochodzi do opóźnień w realizacji zleceń. [Typ] essential [Waga] główny [Warunki początkowe] [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Pobranie stanu zlecenia [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1. System zmienił stan zlecenia. 2. System przekazuje SCMS stan zlecenia. [Specjalne wymagania] Informacja o zmianie stanu zostaje przekazane na nie dłużej niż 5 sekund po zmianie stanu [UC-1.4] Dodanie zlecenia [Nazwa] Dodanie zlecenia [Aktor] SCMS [Opis] SCMS informuje System o zleceniach do wykonania. [Typ] essential [Waga] główny [Warunki początkowe] [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Wprowadzenie nowego zlecenia [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1. SCMS przekazuje nowe zlecenie. 2. System sprawdza poprawność zlecenia. 3. System zapisuje zlecenie. [Scenariusz alternatywny] Strona 22/74

23 2.A. Niepoprawny format zlecenia. 2.A.1. System informuje o błędnym stanie zlecenia. [Specjalne wymagania] Odebranie poprawnego zlecenia nie powinno trwać dłużej niż 0.1 s [UC-1.5] Planowanie harmonogramu [Nazwa] Planowanie harmonogramu [Aktor] SCMS, planista [Opis] Zaplanowanie wykonania zgłoszonych zleceń. Umożliwia umieszczenie zleceń w harmonogramie. Zlecenia należy zgłosić do zaplanowania, a następnie ustalić kompromisowe rozwiązanie w harmonogramie. Dyspozycje zaplanowania zleceń awaryjnych wykonywane są z mniejszym opóźnieniem. [Typ] real [Waga] główny [Warunki początkowe] [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Wprowadzenie nowego harmonogramu [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1. System pobiera dane potrzebne do wykonania planowania. 2. System wyświetla dane potrzebne do planowania. 3. Planista wprowadza informacje o sytuacjach wyjątkowych include (Pobranie informacji o sytuacjach wyjątkowych). 4. Planista wybiera zadania niepodlegające szeregowaniu include (Ustalenie zadania jako niepodlegającego szeregowaniu). 5. Planista wprowadza zarys harmonogramu include (Wprowadzenie zarysu harmonogramu). 6. Planista rozpoczyna planowanie. 7. System planuje wykonanie zleceń. 8. System wyświetla obliczony harmonogram i zależności między zadaniami. 9. Planista zatwierdza harmonogram. 10. System zapisuje harmonogram. 11. System przesyła harmonogram do SCMS wraz z widełkami realizacji zadań. 12. SCMS zwraca swoją propozycję. 13. System bada, czy jest w stanie zrealizować plan. 14. System wyświetla obliczony harmonogram i zależności między zadaniami. Strona 23/74

24 15. System stwierdza poprawność planu. 16. Planista zatwierdza plan. 17. System wysyła SCMS informacje, że plan został zaakceptowany. [Scenariusz alternatywny] 9.A. Planista chce zmienić harmonogram. 9.A.1. Planista zmienia harmonogram. 9.A.2. Planista zatwierdza zmiany. Powrót do scenariusza głównego w punkcie 10. [Scenariusz alternatywny] 15.A. System stwierdza niepoprawność planu. 15.A.1. System wyświetla planiście elementy decydujące o niepoprawności planu. Powrót do scenariusza głównego w punkcie 2. [Scenariusz alternatywny] 16.A. Planista postanawia ponownie rozpocząć planowanie.. 16.A.1. Planista wybiera możliwość rozpoczęcia planowania. Powrót do scenariusza głównego w punkcie 2. [Specjalne wymagania] Przesyłanie planów między systemami nie powinno być dłuższe niż 10 sekund. Obliczanie planu przez System nie powinno trwać dłużej niż 30 sekund. Strona 24/74

25 5.2 Klasa Systemu zarządzania magazynem [UC-2.1] Pobranie harmonogramu zleceń [Nazwa]Pobranie harmonogramu zleceń [Aktor] System zarządzania magazynem [Opis] System zarządzania magazynem pobiera aktualny harmonogram zadań do zrealizowania. Zadania są zlecane przez nasz system i dotyczą przechowania towarów, rozładunku i załadunku pojazdów. [Typ] real [Waga] główny [Warunki początkowe] Połączenie WMS z Systemem [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Pobranie nowego harmonogramu [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1.System zarządzania magazynem pyta o harmonogram zleceń. 2.Podsystem planistyczny wysyła aktualny harmonogram działań. 3.WMS analizuje harmonogram zleceń sprawdzanie wykonalności zadań. 4.WMS akceptuje harmonogram poprzez wysłanie potwierdzenia realizowalności harmonogramu. 5.WMS przydziela podzadania wewnątrz własnego systemu. Strona 25/74

26 6.WMS przystępuje do realizacji zleceń. 7.WMS informuje Podsystem planistyczny o zrealizowaniu zlecenia wykonanie UC-2.3. [Scenariusz główny] 1-3. Tak jak w scenariuszu głównym. 4.WMS nie akceptuje harmonogramu wysłanie Systemowi odpowiedzi negatywnej. 5.Wysłanie informacji o nowym stanie magazynu jako przyczynie nierealizowalności harmonogramu [UC-2.2] Wysłanie informacji o stanie magazynu. [Nazwa]Wysłanie informacji o stanie magazynu. [Aktor] System zarządzania magazynem [Opis] Nasz system w procesie planowania musi uwzględniać informacje o stanie magazynu. Magazyn jest wyłączną własnością firmy logistycznej, dla której piszemy system. Dzięki temu znamy zasoby magazynu bez konieczności pytania o nie systemu zarządzania magazynem, ponieważ sami ustalamy zlecenia. Istnieje jednak konieczność informowania naszego systemu o zmianie stanu (przepustowości) magazynu spowodowanego sytuacjami awaryjnymi. [Typ] real [Waga] główny [Warunki początkowe] [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1.System zarządzania magazynem wysyła informacje o stanie magazynu. 2.System planistyczny odbiera informacje i wysyła potwierdzenie odbioru [UC-2.3] Wysłanie informacji o stanie zlecenia w magazynie. [Nazwa]Wysłanie informacji o stanie zlecenia w magazynie [Aktor] System zarządzania magazynem [Opis] System zarządzania magazynem na żądanie naszego Systemu przesyła informacje o stanie konkretnego zlecenia. [Typ] real [Waga] główny [Warunki początkowe] [Warunki końcowe] Strona 26/74

27 [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1.System tworzy żądanie podania szczegółowych informacji o stanie zlecenia. 2.WMS wyszukanie zlecenie w systemie i sprawdza jego stan. 3.WMS przesyła raportu stanie zlecenia. 4.System odbiera raport i wysyła potwierdzenie odbioru. 5.3 Klasa Systemu księgowości [UC-3.1] Pobranie danych księgowych [Nazwa] Pobranie danych księgowych [Aktor] System księgowy. [Opis] System księgowy pobiera potrzebne mu informacje. [Typ] Istotny. [Waga] Drugorzędny. [Warunki początkowe] SCMS nie jest w czasie planowania. [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] System księgowy uzyskuje dane księgowe. [Minimalne gwarancje] System księgowy uzyskuje czas kiedy powinien zgłosić się po dane. [Scenariusz główny] 1.System księgowy zgłasza się po dane księgowe określając ich kryteria. 2.SCMS zwraca dane księgowe. [Specjalne wymagania] 5.4 Klasa planisty Diagram: patrz diagram w [UC-4.1] Wprowadzenie sytuacji wyjątkowych [Nazwa] Wprowadzenie sytuacji wyjątkowych [Aktor] Planista [Opis] Umożliwia uwzględnienie sytuacji wyjątkowych w harmonogramowaniu. Może to być np. zmniejszenie liczby ciężarówek Strona 27/74

28 [Typ] essential [Waga] główny [Warunki początkowe] Planista zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Wprowadzenie nowego zlecenia [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1. System wyświetla sytuacje wyjątkowe. 2. System zaznacza, których zasobów dotyczyły sytuacje wyjątkowe. 3. Planista ustala zmiany w parametrach. 4. Planista zatwierdza wprowadzenie sytuacji wyjątkowych. [Specjalne wymagania] [UC-4.2] Ustalenie zadania jako niepodlegającego szeregowaniu [Nazwa] Ustalenie zadania jako niepodlegającego szeregowaniu [Aktor] Planista [Opis] Wybór zadań, które powinny być umieszczone ręcznie w harmonogramie, np. dlatego, że któryś z klientów nie dostał kilka razy towaru i nie powinien być więcej rozczarowywany. [Typ] essential [Waga] główny [Warunki początkowe] Planista zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Wprowadzenie nowego zlecenia [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1. System wyświetla zadania do wykonania. 2. System wyświetla informacje, które mają ułatwić wybór zadań niepodlegających szeregowaniu. 3. Planista wybiera zadania, które należy wstawić ręcznie. 4. Planista decyduje o zakończeniu wybierania zadań. 5. System zapisuje zadania do wstawienia ręcznego. [Specjalne wymagania] Strona 28/74

29 5.4.3 [UC-4.3] Wprowadzenie zarysu harmonogramu [Nazwa] Wprowadzenie zarysu harmonogramu [Aktor] Planista [Opis] Dokonanie wstępnego rozplanowania zleceń. [Typ] essential [Waga] drugorzędne [Warunki początkowe] Planista zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Zapisanie zarysu harmonogramu [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1. System wyświetla zlecenia do wprowadzenia ręcznego. 2. System wyświetla zasoby. 3. System wyświetla czas wykonania zadań zależnie od wybranych zasobów. 4. Planista umieszcza wybrane zadania w harmonogramie, ustala trasę i przyporządkowuje zasoby do zadań. 5. Planista kończy wstępne planowanie. [Specjalne wymagania] Strona 29/74

30 5.5 Klasa operatora telefonicznego [UC-5.1] Pobranie informacji o zadaniu [Nazwa] Pobranie informacji o zadaniu. [Aktor] Osoba przeglądająca. [Opis] Pobranie informacji o zadaniu pod pewnymi kryteriami (kto ma wykonać zadanie, w jakich godzinach itd.) [Typ] Istotny. [Waga] główny. [Warunki początkowe] Osoba przeglądająca uzyskuje dostęp do systemu. [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Osoba przeglądająca dostaje informację o zadaniach o które prosiła pod wyszczególnionymi lub odpowiednio zmienionymi przez system kryteriami. [Minimalne gwarancje] Osoba przeglądająca dostaje informację o zadaniach o które prosiła pod wyszczególnionymi lub odpowiednio zmienionymi przez system kryteriami. [Scenariusz główny] 1.SCMS wyświetla formularz wprowadzenia kryteriów. 2.Osoba przeglądająca podaje kryteria dotyczące zadań o których chce się dowiedzieć. 3.SCMS zwraca zadania. [Scenariusz alternatywny 1] Osoba przeglądająca podaje kryteria, które zapewniały by jej dostęp do informacji do której nie powinna mieć dostępu. 3.A.1 SCMS zmienia kryteria gdyż stwierdza że osoba przeglądająca nie powinna mieć dostępu do zadań określonych przez pierwotne kryteria. Strona 30/74

31 [Specjalne wymagania] [UC-5.2] Wprowadzenie informacji o sytuacji wyjątkowej [Nazwa] Wprowadzenie informacji o sytuacji wyjątkowej. [Aktor] Operator telefoniczny. [Opis] Operator telefoniczny wprowadza informację o sytuacji wyjątkowej, która zaszła podczas wypełniania etapu realizacji jednego ze zleceń. [Typ] Istotny. [Waga] główny. [Warunki początkowe] Operator telefoniczny uzyskał dostęp do systemu. [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] Operator telefoniczny wprowadza/modyfikuje/nie zmienia sytuacji wyjątkową w systemie. [Minimalne gwarancje] Operator telefoniczny wprowadza/modyfikuje/ nie zmienia sytuacji wyjątkową w systemie. [Scenariusz główny] 1.SCMS wyświetla formularz wprowadzenia sytuacji wyjątkowej.. 2. Operator telefoniczny specyfikuje kryteria dotyczące sytuacji wyjątkowej którą chce zgłosić. 3.SCMS wyświetla sytuacje wyjątkowe zgodnie z zadanymi kryteriami. 4.Operator telefoniczny decyduje że sytuacja wyjątkowa nie istnieje jeszcze w systemie. 5.Operator telefoniczny wprowadza nową sytuację wyjątkową. [Scenariusz alternatywny 1] Operator telefoniczny decyduje, że sytuacja wyjątkowa jest już wprowadzona do systemu. 4.A.1 Operator telefoniczny decyduje, że sytuacja wyjątkowa o zadanych kryteriach istnieje już w systemie. 5.A.1 Operator telefoniczny nie wprowadza nowej sytuacji wyjątkowej. [Scenariusz alternatywny 1] Operator telefoniczny decyduje, że sytuacja wyjątkowa jest już wprowadzona do systemu, ale powinna ulec aktualizacji, gdyż opis jest przestarzały (sytuacja zmieniła się). 4.A.1 Operator telefoniczny decyduje, że sytuacja wyjątkowa o zadanych kryteriach istnieje już w systemie, ale powinna ulec aktualizacji. 5.A.1 Operator telefoniczny wybiera sytuację wyjątkową spośród tych wyświetlonych przez system, która jest sytuacją pierwotną do tej wprowadzanej przez operatora. 5.A.2 Operator telefoniczny na podstawie pierwotnej sytuacji wyjątkowej oraz zgłaszanej sytuacji wyjątkowej, aktualizuje wprowadza aktualizacje pierwotnej sytuacji wyjątkowej. Strona 31/74

32 [Specjalne wymagania] 5.6 Klasa administratora [UC-6.1] Przeglądanie konta użytkownika [Nazwa] Przeglądanie konta użytkownika [Aktor] Administrator [Opis] Administrator zarządzą wszystkimi kontami użytkowników systemu [Typ] istotny [Waga] drugorzędny [Warunki początkowe] Administrator jest zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] Spójność informacji o użytkownikach [Scenariusz główny] 1.System przekazuje listę użytkowników. 2.Administrator wskazuje użytkownika. Strona 32/74

33 3.System przekazuje dane konta użytkownika. 4.Administrator wybiera operację. 5.System wykonuje operację (punkt rozszerzany). [Specjalne wymagania] [UC-6.2] Dodanie konta użytkownika [Nazwa] Dodanie konta użytkownika [Aktor] Administrator [Opis] Administrator dodaje nowe konto użytkownika systemu [Typ] istotny [Waga] drugorzędny [Warunki początkowe] Administrator jest zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] Spójność informacji o użytkownikach [Scenariusz główny] 1.System zgłasza monit o podanie danych. 2.Administrator wprowadza dane konta. 3.System weryfikuje dane. 4.System zapisuje przekazane dane. 5.System wysyła potwierdzenie. [Scenariusz alternatywny] 4.A Administrator wprowadził niepoprawne dane. 4.A.1 System wyświetla odpowiedni komunikat. Powrót do scenariusza głównego w punkcie 2. [Specjalne wymagania] [UC-6.3] Usunięcie konta użytkownika [Nazwa] Usunięcie konta użytkownika [Aktor] Administrator [Opis] Administrator usuwa istniejące konto użytkownika systemu Strona 33/74

34 [Typ] istotny [Waga] drugorzędny [Warunki początkowe] Administrator jest zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] Spójność informacji o użytkownikach [Scenariusz główny] 1.System zgłasza monit o podanie potwierdzenia. 2.Administrator wysyła potwierdzenie. 3.System usuwa konto. 4.System wysyła potwierdzenie. [Scenariusz alternatywny] 2.A Administrator rezygnuje z usunięcia. 2.A.1 System porzuca czynności związane z usuwaniem. [Specjalne wymagania] [UC-6.4] Modyfikowanie konta użytkownika [Nazwa] Modyfikowanie konta użytkownika [Aktor] Administrator [Opis] Administrator modyfikuje dane istniejącego konta użytkownika systemu [Typ] istotny [Waga] drugorzędny [Warunki początkowe] Administrator jest zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] Spójność informacji o użytkownikach [Scenariusz główny] 1.Administrator wskazuje pozycję do modyfikacji. 2.System wysyła monit o podanie nowych danych. 3.Administrator podaje nowe dane. Strona 34/74

35 4.System weryfikuje wprowadzone dane. 5.System aktualizuje dane. 6.System wysyła potwierdzenie. [Scenariusz alternatywny] 5.A Administrator podaje niepoprawne dane. 5.A.1 System wyświetla odpowiedni komunikat. Powrót do scenariusza głównego w punkcie 2. [Specjalne wymagania] [UC-6.5] Zmiana hasła użytkownika [Nazwa] Modyfikowanie konta użytkownika [Aktor] Administrator [Opis] Administrator zmienia hasło dostępu do istniejącego konta użytkownika systemu [Typ] istotny [Waga] drugorzędny [Warunki początkowe] Administrator jest zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] Spójność informacji o użytkownikach [Scenariusz główny] 1.System wysyła monit o potwierdzenie chęci zmiany hasła. 2.Administrator wysyła potwierdzenie. 3.System wysyła monit o podanie hasła. 4.Administrator podaje nowe hasło. 5.System weryfikuje złożoność hasła. 6.System zapisuje nowe hasło. 7.System wysyła potwierdzenie. [Scenariusze alternatywne] 2.A Administrator nie potwierdza chęci zmiany hasła. 2.A.1 System porzuca czynności związane z usuwaniem. Strona 35/74

36 5.A Administrator podał niedostatecznie złożone hasło. 5.A.1. System wyświetla stosowny monit. Powrót do scenariusza głównego w punkcie 4. [Specjalne wymagania] 5.7 System GPS [UC-7.1] Przekazanie współrzędnych pojazdu [Nazwa] Przekazanie współrzędnych pojazdu [Aktor] System GPS [Opis] System GPS wysyła aktualne współrzędne danego pojazdu dostawczego. [Typ] istotny [Waga] główny [Warunki początkowe] System GPS jest zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] Zachowania poprzedniej pozycji pojazdu. [Scenariusz główny] 1.System GPS zgłasza nowe współrzędne. 2.System wysyła potwierdzenie odbioru. Strona 36/74

37 [Specjalne wymagania] [UC-7.2] Przekazanie mapy drogowej [Nazwa] Przekazanie mapy drogowej [Aktor] System GPS [Opis] System GPS wysyła dane mapy drogowej potrzebne do wyliczeń. [Typ] istotny [Waga] główny [Warunki początkowe] System GPS jest zalogowany [Warunki końcowe] [Gwarancje powodzenia] [Minimalne gwarancje] [Scenariusz główny] 1.System zgłasza żądanie. 2.System GPS wysyła dane. 3.System wysyła potwierdzenie odbioru. [Specjalne wymagania] Strona 37/74

38 6 Diagram klas 6.1 Diagram klas systemowych i obiektów Strona 38/74

39 6.2 Diagram klas planowania Strona 39/74

40 6.3 Diagram klas kontroli Strona 40/74

41 6.4 Diagram powiązań klas GUI Strona 41/74

42 6.5 Diagram klas GUI i połączeń sieciowych Strona 42/74

43 6.6 Diagram korzystania z bazy danych 6.7 Opis wybranych klas Sytuacja wyjątkowa Sytuacja wyjątkowa może dotyczyć zlecenia, pojazdu, pracownika bądź instalacji. Może to być: awaria odwołanie zlecenia z nieznanych nam przyczyn choroba pracownika, brana pod uwagę w czasie planowania Strona 43/74

44 korek na drodze Awaria może też być nieprzewidziana, tzn. jej typ może nie występować w systemie. Wtedy zgłaszana jest ona do SCMS i tam podejmowana jest decyzja o odpowiedniej reackji na nią. Strona 44/74

45 7 Diagramy sekwencji 7.1 Klasa Systemu zarządzania łańcuchem dostaw [SEQ-1.1] Wysłanie informacji o stanie zlecenia [SEQ-1.2] Pobranie informacji o możliwościach przewozowych Strona 45/74

46 7.1.3 [SEQ-1.3] Pobranie informacji o stanie zlecenia [SEQ-1.4] Dodanie zlecenia Strona 46/74

47 7.1.5 [SEQ-1.5] Planowanie harmonogramu zleceń Strona 47/74

48 7.2 Klasa Systemu zarządzania magazynem [SEQ-2.1] Pobranie harmonogramu zleceń Strona 48/74

49 7.2.2 [SEQ-2.2] Wysłanie informacji o stanie magazynu [SEQ-2.3] Wysłanie informacji o stanie zlecenia w magazynie. Strona 49/74

50 7.3 Klasa Systemu księgowości Strona 50/74

51 7.4 Klasa planisty [SEQ-4.1] Wprowadzenie sytuacji wyjątkowych Strona 51/74

52 7.4.2 [SEQ-4.2] Ustalenie zadania jako niepodlegające szeregowaniu Strona 52/74

53 7.4.3 [SEQ-4.3] Wprowadzenie zarysu harmonogramu Strona 53/74

54 7.5 Klasa operatora telefonicznego [SEQ-5.1] Pobranie informacji o zadaniu Strona 54/74

55 7.5.2 [SEQ-5.2] Wprowadzenie informacji o sytuacji wyjątkowej Modyfikacja informacji o sytuacji wyjątkowej Strona 55/74

56 7.6 Klasa administratora Przeglądania konta użytkownika Strona 56/74

57 7.6.2 Dodanie konta użytkownikach Modyfikacja konta użytkownika Strona 57/74

58 7.6.4 Usunięcie konta użytkownika Zmiana hasła użytkownika Strona 58/74

59 7.7 Klasa systemu GPS Przekazanie współrzędnych pojazdu Przekazanie mapy drogowej Strona 59/74

60 8 Algorytm ustalania harmonogramu Algorytm pozwala wyznaczyć w przybliżeniu optymalny harmonogram realizacji zleceń przy podanych ograniczeniach. Przyjmuje on następujące dane wejściowe na podstawie których dochodzi do wyboru planu. 8.1 Parametry wejściowe Mapa Mapa po której mogą poruszać się ciężarówki zaprezentowana jest w sposób sieciowy, czyli poprzez wierzchołki i połączenia między nimi. Wierzchołkami są hurtownie, hipermarkety, magazyn, ale też wszystkie punkty, na których rozchodzą się drogi (skrzyżowania), po których poruszają się ciężarówki. Połączenia opisywane są atrybutami: długość rodzaj drogi (krajowa, lokalna), czemu odpowiada szybkość, z jaką można się po niej poruszać Ciężarówki Samochodami przewożone są towary. Ich liczba jest ograniczona i różnią się one towarami, które można nimi przewozić (np. chłodziarki mogą przewozić towary w niskiej temperaturze). pojemność spalanie benzyny na km trasy szybkość maksymalna stan techniczny - wozy mogą nie być brane pod uwagę w czasie programowania, co zależy od tego, czy nie wystąpiła awaria Kierowcy Prowadzą samochody. maksymalny czas pracy stawka godzinowa stan - pracownik może być np. chory Magazyn W nim przechowywane są towary jak i dochodzić może do przeładowania zawartości Strona 60/74

61 ciężarówek. czas ładowania i rozładowywania jednostki towaru liczba pracowników liczba urządzeń - może nie dać się jednocześnie rozładowywać towaru z dwóch ciężarówek Hurtownie i hipermarkety priorytet klienta przy planowaniu dostaw rodzaj towaru wielkość zamówienia priorytet czas udostępnienia w hurtowni (najwcześniejszy z możliwych) czas odbioru w hipermarkecie (najpóźniejszy z możliwych) widełki czasowe Zlecenia 8.2 Optymalizacja Funkcja celu umożliwia zminimalizowanie kosztów przy danych ograniczeniach zasobowych i czasowych. W pierwszym kroku szukane jest rozwiązanie dopuszczalne. Jeśli takie zostanie znalezione, to dochodzi do optymalizacji kosztowej problemu. Jeśli rozwiązanie dopuszczalne nie zostanie znalezione, badane są zadanie, których usunięcie wpłynie na znalezienia rozwiązania dopuszczalnego. Następnie, informacja o niemożności rozwiązania zadania trafia do SCMS. Do rozwiązania problemu wykorzystywany jest darmowy solver LP_SOLVE. Strona 61/74

62 9 Diagram komponentów i ich rozmieszczenia 9.1 Diagram Strona 62/74

63 9.2 Serwer aplikacji Interpretator Zarządza wywołaniami zewnętrznymi. Interpretuje wiadomości oraz zapewnia bezpieczeństwo. Wywołuje odpowiednie funkcje wykorzystując wiedzę o zestawionych połączeniach Podsystem użytkownika Zawiera funkcje użytkownika nie będącego administratorem Podsystem administracyjny Zawiera funkcje administratora, takie jak dodawanie i usuwanie użytkowników Podsystem zleceń Zawiera funkcje do obsługi zleceń Podsystem prezentacji Opakowuje dane, które mają być przekazane do serwera Frontend. Zawiera funkcje wywoływane przez podsystemy, które chcą nawiązać z nim kontakt Podsystem planowania Zawiera funkcje do obsług planowania Podsystem zarządzania wywołaniami Zawiera funkcje reagujące na wywołania z danego systemu zewnętrznego Nasłuchiwacz systemu działu księgowości Interpretuje wywołania systemu Nasłuchiwacz GPS Interpretuje wywołania systemu Nasłuchiwacz WMS Interpretuje wywołania systemu Nasłuchiwacz SCMS Interpretuje wywołania systemu. Strona 63/74

64 9.3 Serwer Frontend Interpretuje sygnał użytkownika i wywołuje funkcje w serwerze aplikacji. Przygotowuje dane do wyświetlenia w przeglądarce. 9.4 Komputer PC (przeglądarka) Prezentuje użytkownikowi dane, odbiera sygnały użytkownika. 9.5 Serwer bazy danych W bazie danych zapisywane są informacje, które powinny być przechowywane. Są to np. dane o użytkownikach, dane o zleceniach i etapach zleceń, dane o zasobach. 9.6 Serwer SCMS Zawiera SCMS. 9.7 Serwer GPS Zawiera GPS. 9.8 Serwer WMS Zawiera WMS. 9.9 Serwer systemu działu księgowości Zawiera system działu księgowości. Strona 64/74

65 10 Architektura systemu 10.1Wstępna specyfikacja sprzętu Serwer aplikacyjny Typ komputera: Server Moc obliczeniowa 0.1TF Pamięć 32GB z mozliwością rozszerzenia do 64GB Pamięć dyskowa -Nośniki SSD : 1TB RAID5 Przepustowość łącza sieciowego LAN - 30Gbit w tym możliwość połączeń zarówno typu WLAN(2Gbit) jak I LAN(28Gbit) Serwer bazodanowy Typ komputera: Server Moc obliczeniowa 0.01TF Pamięć 8GB z mozliwością rozszerzenia do 64GB Pamięć dyskowa -Nośniki magnetyczne: 10TB (RAID5) z możliwością rozszerzenia do 100TB. -Nośniki SSD : 0.5TB RAID5 Przepustowość łącza sieciowego LAN - 12Gbit Stanowisko operatora telefonicznego Typ komputera: PC Procesor 2Ghz dual core. Pamięć 2048mb Pamięć dyskowa -Nośniki magnetyczne:120gb Urządzenia wskazujące Klawiatura,mysz Karta graficzna: Złącze DVI 128mb. Inne: Monitor LCD 20' Słuchawka na ucho z zintegrowanym Strona 65/74

66 mikrofonem. -Karta WLAN Stanowisko planisty Typ komputera: PC Procesor 2.4Ghz quad core. Pamięć 8192mb Pamięć dyskowa -Nośniki SSD:120GB RADI5. Urządzenia wskazujące Klawiatura,mysz. Karta graficzna: Sapphire - Radeon HD4870 X2. Inne: Monitor LCD 25' x3. Słuchawka na ucho z zintegrowanym mikrofonem. -Karta LAN 10Gbit Infrastruktura sieciowa Stanowiska operatorów telefonicznych Stanowiska Planistów Połączenie przez infrastrukturę WIFI z centralnym serwerem. Połączenie typu LAN Infrastruktura telefoniczna Stanowiska operatorów telefonicznych 15 telefonów GSM. 10.2Specyfikacja technologii oprogramowania Serwer aplikacyjny System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 Serwer aplikacji JBoss Application Server 5.0 Złożone elementy obliczeniowe związane z harmonogramowaniem i optymalizacją będę napisane w C++. Strona 66/74

67 10.2.2Serwer bazodanowy System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 DBMS Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition 11 Prototyp interfejsu 11.1Okno główne planisty Opcje dostępne w menu: Plik Pokaż zasoby Zasoby firmy Zasoby magazynu - zasoby firmy logistycznej - zasoby magazynu, z których korzysta firma logistyczna Strona 67/74

68 Zakończ Harmonogram Pobierz zarys - pobranie zarysu harmonogramu od SCMS Wprowadź wyjątki - wyróżnienie wyjątków mających wpływ na planowanie Planowanie ręczne - zmiana priorytetów klientów i ich zadań Wprowadź zarys - wprowadzenie wstępnego zarysu harmonogramu Korekta harmonogramu - poprawa harmonogramu zwróconego przez optymalizator Zatwierdź - zatwierdzenie harmonogramu Planuj od nowa - rozpoczęcie procesu planowania od nowa (konieczne w przypadku wystąpienia zbyt wielu zadań nie możliwych do zrealizowania w harmonogramie) Zadania Wyświetl Dodaj Usuń Modyfikuj Optymalizator Optymalizuj Zmień parametry - zmiana parametrów optymalizowania harmonogramu Sytuacje wyjątkowe Wyświetl Wprowadź awarię Strona 68/74

69 11.2Okno zasobów firmy logistycznej Strona 69/74

70 11.3Okno zasobów magazynu firmy logistycznej Strona 70/74

71 11.4Okno wprodzania zarysu harmonogramu Strona 71/74

72 11.5Okno dodawania/ modyfikacji etapu zlecenia Strona 72/74

73 11.6Okno dodawania nowego zadania do listy oczekujących na uszeregowanie Strona 73/74

74 11.7Okno modyfikowania wyjątku - sytuacji awaryjnej Strona 74/74

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo