Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą techniczną (GIS) sieci wdciągw- kanalizacyjnej, wdy padwe i rztpwe, zarządzanie zielenią miejską i drgami przez Przedsiębirstw Usług Miejskich Sp. z.. w Gubinie Prjekt znacza przedsięwzięcie pd nazwą Budwa Systemu Infrmacji Przestrzennej (GIS) w Przedsiębirstwie Usług Miejskich Sp. z.. w Gubinie Prjekt realizwany jest w ramach Prirytetu I Rzwój infrastruktury wzmacniającej knkurencyjnść reginu Lubuskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg, Działanie 1.3 Rzwój spłeczeństwa infrmacyjneg Przewidywany Harmngram rzeczw- finanswy zakłada realizację następujących etapów zadania: Analiza i ekspertyzy II III kwartał 2013 r. Dstawa sprzętu i prgramwania narzędziweg- II III kw r. Instalacja i knfiguracja prgramwania narzędziweg II - III kw r. Operacja na danych (migracja danych) III IV kw r. Prace prgramistyczne- III IV kw r. Testy akceptacyjne III IV kw r. Szklenia- III IV kw r. Knsultacje III IV kw r. Przedmit zamówienia bejmuje dstawę: Sprzętu Serwera GIS wraz z wybraną platfrmą bazdanwą, Oprgramwania narzędziweg dla stacji rbczych (2 licencje pływające). Usług: Prace analityczne, Instalacja i knfiguracja, Prace prgramistyczne, bejmujące realizację listy wymaganych funkcjnalnści, Operacje na danych, Prace wdrżeniwe. 2

3 Specyfikacja szczegółwa zamawianych dstaw Nr Wymaganie Opis specyfikwanej pzycji 1 Sprzęt SERWER Element knfiguracji Obudwa Prcesr Liczba prcesrów Pamięć peracyjna Slty rzszerzeń Dysk twardy Kntrler Karty sieciwe Karta graficzna Prty Zasilacz Chłdzenie Bezpieczeństw Zarządzanie bsługa Techniczna i Wymagania minimalne Typu Twer. Minimum jeden prcesr minimum sześcirdzeniwy, x86-64 bity, Intel E lub równważne prcesry minimum sześcirdzeniwy, siągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie grszy niż 393 punktów w knfiguracji dwuprcesrwej. W przypadku zaferwania prcesra równważneg, wynik testu musi być publikwany na strnie Zamawiający nie wymaga złżenia wraz z fertą wyników w/w testów. Minimum 1 Minimum 16 GB RDIMM DDR3, z mżliwścią rzbudwy d minimum 768GB. Minimum 24 slty na pamięć. Minimum 2 slty PCI- Express Generacji 3, w tym jeden slt x16 (prędkść sltu bus width) raz minimum jedn gniazd pełnej wyskści. 2x dysk 1TB typu Ht Swap, Midline SAS, 7 200br./min., wielkść 3,5, 2x dysk 450GB typu Ht Swap, Enterprise SAS, br./min, wielkść 3,5 Kntrler macierzwy SAS wypsażny w pamięć cache 1GB raz pdtrzymywanie zawartści pamięci typu flash (FBWC) lub równważne, zapewniający bsługę 4 napędów dyskwych SATA/SAS raz bsługujący pzimy RAID 0/1/1+0/5 Minimum 4 prty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45 Zintegrwana karta graficzna 1 x szeregwy 7 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny). VGA Wewnętrzny slt na kartę SD lub prtu SSD. Minimum 2 szt., typ Ht-plug, redundantne mcy minimum 460W każdy. Zestaw wentylatrów redundantnych typu ht-plug Zintegrwany z płytą główną mduł TPM. Serwer musi być wypsażny w kartę zdalneg zarządzania (knsli) pzwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, pdgląd lgów sprzętwych serwera i karty, przejęcie pełnej knsli tekstwej 3

4 Wsparcie techniczne serwera niezależnie d jeg stanu (także pdczas startu, restartu OS). Mżliwść przejęcia zdalnej knsli graficznej i pdłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rzwiązanie sprzętwe, niezależne d systemów peracyjnych, zintegrwane z płytą główną lub jak karta zainstalwana w gnieździe PCI. Ddatkw wymagane jest prgramwanie zarządzające, które musi zapewniać: zautmatyzwane instalacje systemu peracyjneg z wykrzystaniem mechanizmu PXE (btwanie z sieci) zautmatyzwane, persnalizwane, zrównleglne instalacje systemów peracyjnych raz aplikacji z wykrzystaniem tzw. plików dpwiedzi dstarczanych przez prducenta prgramwania użytkweg zautmatyzwane, zrównleglne kpiwanie śrdwisk, płączne z natychmiastwą persnalizacją systemu zdalna dystrybucja prgramwania, autmatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalwanych w ramach infrastruktury (serwery, budwy blade, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w pstaci graficznej mnitrwanie utylizacji następujących pdzespłów serwera 36 miesięcy gwarancji z naprawą u klienta, czas reakcji na zgłszenie t następny dzień rbczy, zgłaszanie awarii w dni rbcze w gdzinach 8:00 17:00. UPS MOC 3000VA /2700W Technlgia n-line Obudwa Rack19 i Twer wys. 2U max gł. 465mm Czas autnmii 5 min przy 100% bateryjnej Zakres napięcia 120V 276 VAC wejście nie przechdzi na pracę z baterii wejściweg AC Pzim hałasu (4ba) 50 db (A) Zakres 45 66Hz częsttliwści wejściwej Regulacja napięcia <3% RMS dla zakresu napięcia baterii AC Ochrna Przed > 110 %, alarmy i żółta dida mruga ciągle przeciążeniem Praca z sieci Ochrna Przed 110 % ~ 150 % dla 30 sec, > 150 % dla 200 ms, ptem zamknięcie UPS-a przeciążeniem Praca z baterii Ochrna Przez Wyłącznik zwarciwy zwarciami Praca z sieci Ochrna Przez Obwód elektryczny zwarciami Praca z baterii Panel kntrlny LCD + LED Kmunikaty z Stan UPS-a, Częsttliwść napięcia wej. I wyj., Pzim bciążenia, Pzim i wyświetlacza napięcie baterii, Temperatura, Mdel 4

5 Drukarka Didweg Kmunikaty z Praca z sieci, Ostrzeżenie, Alarm gólny wyświetlacza LCD Alarm Praca z Sygnał dźwiękwy c 4 sek. baterii Alarm niski pzim Sygnał dźwiękwy c 1 sek. baterii Alarm Przeciążenie Pdwójny sygnał dźwiękwy c 1 sek. Alarm Ogólny Sygnał dźwiękwy ciągły Kmunikacja Slt na kartę SNMP Złącze RS232 TAK Złącze USB TAK złącza IEC A Złącze DC d TAK ddatkwych baterii Mżliwść TAK uruchmienia z baterii Autmatyczny TAK restart p pwrcie napięcia Oprgramwanie Windws9x, 2000, NT Nvel NetWare, UNIX, OS-2 w języku Plskim Zakres temperatur 0 d 40 C pracy Wypsażenie Kabel USB, szyny mntażwe, uchwyty d mntażu w szafie 19, pdstawki dla pcji TOWER 1.2 Drukarka frmat A3 Drukarka pzwalająca na drukwanie map klrwych w wyskiej rzdzielczści. Pwinna się charakteryzwać parametrami nie grszymi niż: rdzaj: klrwa, frmat: A3,A4,LTR,A5,A6, kperty, wyświetlacz, szybkść druku w czerni: 35 str./min, szybkść druku w klrze: 27 str./min, maksymalna rzdzielczść: 1200 x 6000, Ethernet, wbudwany printserwer, gwarancja: min. 24 miesiące. Skaner 1.3 Skaner frmat A3 typ skanera: płaski, frmat: A3, rzdzielczść skanwania: 1200 x 1200 dpi, gwarancja: min. 24 miesiące. 5

6 Nr Wymaganie Opis specyfikwanej pzycji 2 Wymagania dla prgramwania serwera GIS (serwer raz baza danych geprzestrzennych) 2.1 Obsługa standardów Open Gespatial Cnstrtium (OGC) 2.2 Definicja reguł pprawnści i związków 2.3 Twrzenie aplikacji Zapewnia mżliwść publikacji usług internetwych, takich jak mapa, rastry, lkalizatr, geprzetwarzanie, KML, WMS, WCS, WFS, WFS-T, REST, i SOAP Psiada mżliwść definiwania reguł tplgicznych i związków pmiędzy biektami, które w całści są kntrlwane przez bazę danych. Zawiera narzędzia d twrzenia rzbudwanych aplikacji mapwych partych na przeglądarce internetwej 2.4 Obsługa map rastrwych i rtftmap 2.5 Narzędzia nawigacji, zapytań, wydruków Obsługuje kmpletny system zarządzania danymi rastrwymi, umżliwiając publikację dużych zbirów map rastrwych i rtftmap, zarówn w śrdwisku przeglądarki internetwej jaki i aplikacji klienckich. Zawiera narzędzia w pstaci kmpnentów, które mżna wykrzystać w aplikacjach internetwych (przesuwanie, skalwanie, identyfikacja biektów, pmiar dległści, wyszukiwanie adresów, zapytania i wyszukiwanie atrybutów, edycję danych wektrwych i wydruki). 2.6 Interfejs API Udstępnia twarty interfejs prgramistyczny (Applicatin Prgramming Interface - API) i śrdwisk prgramistyczne dla narzędzi.net, Java, JavaScript, Flex i Micrsft Silverlight/WPF 2.7 Edycja Obsługuje zadania pdstawwej edycji danych przestrzennych, takie danych w jak ddawanie, usuwanie i mdyfikacja biektów mapy, w zakresie śrdwisku punktów, linii i biektów pwierzchniwych przeglądarki internetwej 2.8 Baza danych Umżliwia pracę w śrdwisku różnych baz danych: IBM DB2, Infrmix Dynamic Server, Micrsft SQL Server, Oracle, PstgreSQL 2.9 Archiwalnść Umżliwia przechwywanie histrycznych stanów danych. 6

7 3 Oprgramwanie narzędziwe GIS stacji rbczych 3.1 Wieldstęp Umżliwia wielu użytkwnikm równległą mdyfikację tych samych danych, z mechanizmami wykrywania knfliktów i twrzenie wielu wersji tych samych danych. 3.2 Edycja rzłączna Pzwala na edycję rzłączną i implementację prcedur zarządzania jakścią, c umżliwia pracę w terenie na wycinku bazy danych, a następnie dczytu i weryfikacji 3.3 Obsługa tplgii wprwadznych zmian. Zapewnia integralnść i wyską jakść danych dzięki autmatycznemu wyszukiwaniu i naprawianiu błędów zgdnie z regułami tplgicznymi i atrybutwymi zdefiniwanymi na pzimie bazy danych. 3.4 Edycja Zawiera zaawanswane narzędzia edycyjne (w tym stawianie biektów na pdstawie wartści pmiarów GPS), narzędzia służące d knstrukcji biektów i wykrywania knfliktów pmcne w autmatyzwaniu zadań edycyjnych 3.5 Dstęp d Umżliwia przeglądanie histrycznych stanów danych. danych histrycznych 3.6 Autmatyzacja Psiada wbudwane twarte śrdwisk prgramistyczne d autmatyzacji prcesów i zadań z zakresu przetwarzania danych i analiz. 3.7 Licencjnwanie Mdel licencyjny party na tzw. licencjach pływających, który pzwala na bieżące zarządzanie licencjami dstępnymi w puli. 7

8 4 Usługi 4.1 Prace analityczne Realizacja funkcjnalnści zdefiniwanych w punkcie Opracwanie prjektu zawierająceg kncepcję wdrżenia, szczegółwy plan wdrżenia, spsób i jeg zakres integracji (OPZ pkt.4.3.1). Opis dstępnych danych, dkumentację struktury danych, szczegółwy harmngram prac. 4.2 Instalacja i Realizacja prac zdefiniwanych w punktach d Knfiguracja Instalacja śrdwiska bazy danych i serwera GIS na dstarcznym serwerze Knfiguracja śrdwiska bazy danych, zdefiniwanie ról, knt i uprawnień użytkwników raz załżenie struktur dla danych przestrzennych Instalacja prgramwania stacji rbczych 4.3 Prace prgramistycz ne Realizacja funkcjnalnści zdefiniwanych w punktach d Stanwiska edycyjne (prgramwanie narzędziwe stacji rbczych): Wprwadzania danych piswych i gemetrycznych pprzez wektryzację, wprwadzanie ze współrzędnych, imprt z frmatów zewnętrznych (dxf, dwg, dgn, Esri shapefile i plików tekstwych). Kalibracja danych rastrwych i ich katalgwanie (zarządzanie zbirem rastrów). Edycja tplgiczna biektów sieci wdciągwej i kanalizacyjnej w zakresie: Odcinków sieci wdciągwej i kanalizacyjnej (przewdy, magistralne rzdzielcze, przyłącza), zasuw, hydrantów, studni i kmór wdciągwych, głębinwych i ujęć wdy raz punktów zmiany cech (trójniki, wcinki) raz innych biektów wydrębninych na etapie prjektu wdrżenia. Odcinków sieci kanalizacyjnej (z pdziałem na rdzaj kanalizacji), studni i kmór kanalizacyjnych, wpustów deszczwych i punktów zmiany cech raz innych biektów wydrębninych na etapie prjektu wdrżenia. 8

9 Edycja grupwa Wprwadzanie atrybutów dla wszystkich lub wybranych biektów Przeliczanie wartści dla wszystkich lub wybranych biektów Specyficzne funkcje edycyjne umżliwiające sprawne i kntrlwane wprwadzanie biektów sieci wdciągwej i kanalizacyjnej: Kreślenie linii prstpadłych i równległych raz zadanej długści i/lub azymucie, Określanie współrzędnych na bazie dwóch dległści d wskazanych punktów, Pdział linii na wskazanej długści lub na równe części. Bufrwanie biektów z mżliwścią przeniesienia gemetrii d wskazanej grupy biektów. Kpiwanie i wklejanie biektów z mżliwścią knwersji gemetrii (zmiana pwierzchni na linie itp.). Dciąganie d wierzchłka, pczątku lub kńca linii, centridu lub d krawędzi. Wkreślanie kół, elips i prstkątów zadanych wymiarach. Śledzenie fragmentu przebiegu biektu lub wybranych biektów. Definiwanie atrybutów i słwników raz atrybutów dmyślnych dla kreślnych kategrii biektów. Definiwanie symbli i pisów raz wiązanie tych ustawień ze stanem lub atrybutami biektu. Eksprt danych wektrwych d frmatów zewnętrznych (dxf, dwg, dgn, Esri shapefile i plików tekstwych). Opracwywanie zaawanswanych kmpzycji mapwych (mapa, wykresy, tabele, pliki graficzne) umżliwiających wydruk w standardwym (A-0, A-1, A-3, A-4 itp.) lub 9

10 dwlnym, zdefiniwanym przez użytkwnika. Eksprt kmpzycji mapwych d frmatu pdf z mżliwścią zapisu pdziału na warstwy i infrmacji atrybutach biektów. Załączanie dla biektów dwlnych plików (graficznych, tekstwych i innych). Definiwanie łączy, które pzwlą na przekierwanie z pzimu biektu na wskazany adres URL lub plik na dysku. Dłączanie usług udstępnianych w pstaci serwisów (WMS, WFS). Autmatyczne zapis infrmacji dacie wprwadzenia, mdyfikacji raz użytkwniku dla każdeg z biektów. Definiwanie zapamiętanych zasięgów (tzw. zakładek przestrzennych). Wyszukiwanie biektów pprzez selekcje przestrzenne (zawieranie, stykanie itp.) raz atrybutwe (wybór wg adresu, materiału, średnicy itp.) lub kmbinację tych metd. Eksprt atrybutów wybranych biektów d frmatów zewnętrznych (MS Excel, dbase i MS Access). Mechanizm eksprtu danych d systemu bliczeń hydraulicznych raz wizualizacja wyników bliczeń (standard EPANET) Funkcjnalnść aplikacji dstępna pprzez przeglądarkę internetwą: Nawigacja na mapie (pwiększanie, pwiększanie d zasięgu, pmniejszanie, przesuwanie) z mżliwścią śledzenia płżenia z knie pdglądu. Wyszukiwanie biektów wg zadaneg kryterium (wybór wg adresu, materiału, średnicy itp.). Edycja wybranych danych wektrwych w zakresie ustalnym na etapie prjektu wdrżenia. Obejmuje: Wprwadzania nwych, usuwanie raz mdyfikacja istniejących biektów 10

11 gemetrycznych. Wprwadzanie i mdyfikacja pisu biektów. Załączanie dla biektów dwlnych plików (graficznych, tekstwych i innych). Infrmacja biekcie wraz z dstępnymi dla nieg załącznikami. Włączanie/wyłączanie widcznści warstw. Dstęp d legendy bjaśniającej znaczenie wybranych symbli na mapie. Definiwanie zapamiętanych zasięgów (tzw. zakładek przestrzennych). Drukwanie w skali. Eksprt danych dla wybranych biektów d frmatów Esri shapefile, dwg, dxf i dgn. Eksprt mapy d frmatu pdf. 4.4 Operacje danych na Realizacja zadań zdefiniwanych w punktach d Migracja danych wektrwych z użytkwaneg w Pwiatwym Ośrdku Dkumentacji Gedezyjnej i Kartgraficznej systemu infrmatyczneg. Zamawiający deklaruje pzyskanie danych, które zstaną przekazane w frmacie dwg lub dxf, zależnie d zaleceń zawartych w prjekcie wdrżenia Skanwanie, kalibracja i umieszczenie w strukturach systemu dwudziestu arkuszy mapy zasadniczej zapewnia Wyknawca Paszprtyzacja w strukturach i z użyciem narzędzi edycyjnych systemu sieci wdciągwej i kanalizacyjnej na bazie dstępnych materiałów źródłwych i dwudziestu arkuszy mapy zasadniczej. Paszprtyzacja (inwentaryzacja techniczna i piswa biektów) zstanie wyknana i naniesina d systemu przez wyknawcę w zakresie dwudziestu arkuszy mapy zasadniczej Zamawiająceg zbwiązuje się d bieżącej weryfikacji wprwadzanych danych raz służyć będzie dświadczeniem i wiedzą w przedmicie zamówienia. Elementy sieci wdciągwej: przyłącza rurciągi 11

12 zasuwy dpwietrzniki dwdnienia hydranty przepustnice zdrje syfny kmry wdmierze pmpwnie hydrfrnie stacje uzdatniania wdy SUW Elementy sieci kanalizacyjnej: kmry przelty przyłącza (przykanaliki) studnia kanalizacyjna trójniki syfny kaskady przepmpwnie zbirniki retencyjne urządzenia przeciwpwdziwe biekty specjalne Mżliwść wielstanwiskwej edycji danych gemetrycznych i piswych Opisy pszczególnych elementów uzbrjenia sieci c najmniej w zakresie w zależnści d dstępnych danych: identyfikacja biektu rdzaj, typ biektu-krótki pis (przy pmpwniach) średnica biektu, rk budwy, numer biektu, numer szkicu branżweg, adres (ulica,punkt adreswy) 12

13 4.4.6 materiał, wartść nr inwentarzwy wyknawca, własnść gruntu, służebnść gruntwa, płaty za umieszczenie urządzeń w pasie drgwym, system pwinien sygnalizwać z wyprzedzeniem kniecznść przedłużenia płat klejny rk, data zakńczenia gwarancji, Ddatkw dla sieci kanalizacyjnej : rzędne wyskściwe(rzędna dna kanału i rzędna terenu) rzumiana jak rzędna góry włazu kanalizacyjneg zamntwaneg na elemencie sieci kanalizacyjnej) przedstawine graficznie, wymiar kanału prfilweg, rdzaj kanału prfilwaneg(np. prfil walny,kwadratwy, prstkątny) lkalizacja rewizji kanalizacyjnej, spadki. Prgram d kmputerwej bsługi mapy zieleni miejskiej. Inwentaryzacja terenów zieleni miejskiej w Zamawiająceg i bejmuje pwierzchnię k.40ha. W pracach należy wykrzystać pdkłady gedezyjne z Wydziału Gedezji w zakresie dwudziestu szt. arkuszy mapy zasadniczej. Inwentaryzacja składa się z dwóch elementów: 1.Inwentaryzacji dendrlgicznej, która zawierała: plską i łacińską nazwę gatunkwą i dmianwą drzew, plską i łacińską Operacje na nazwę gatunkwą krzewów i rślin w żywpłtach, bwód raz średnicę danych drzew mierzną na wyskści 1,3m,wyskść drzew, pwierzchnię raz liczbę krzewów, pwierzchnię żywpłtów, wyskść żywpłtów, pis stanu fitsanitarneg drzew i krzewów, zalecenia pielęgnacyjne. 2. Inwentaryzację terenów zieleni zawierającej: pwierzchnię trawników, pwierzchnię kwietników, pwierzchnię alejek, elementy małej architektury- ławki, ksze, latarnie, pmniki, fntanny itp. elementy placów zabaw sprzęt zabawwy, piaskwnice raz grdzenia placów zabaw. Prgram jest szczególnie przydatny gdy: ptrzebne jest prste i efektywne narzędzie d stałej inwentaryzacji drzew, krzewów, 13

14 trawników i zarządzania zielenią miejską, wskazane jest prwadzenie prac na kilku kmputerach, ptrzebny jest prgram łatwy w użyciu, dpaswany d wymagań. Prgram będzie realizwać następujące funkcje: pruszanie się p mapie ( pwiększanie,zmniejszanie, przesuwanie, widk całej dzielnicy, cfanie się d pprzednieg widku) dpaswanie widku d zadanej skali, wyszukiwanie ulic i adresów wyszukiwanie skwerów, zieleńców i parków na pdstawie nazw, wybór biektów(np. drzew, krzewów, trawników) na mapie pprzez wskazanie lub zaznaczenie bszaru, zaznaczenie miejsca i wprwadzanie infrmacji drzewach, krzewach, trawnikach, kwietnikach, żywpłtach,grdzeniach, alejkach, rzeźbach, pmnikach, tablicach i małej architekturze, aktualizację wprwadznych infrmacji (piswych i graficznych) uzyskiwanie infrmacji pjedynczym wskazanym biekcie(drzewie, trawniku itp.) pdgląd tabeli z danymi drzewach, trawnikach, kwietnikach, alejkach itp., dynamiczny pmiar dległści i autmatyczne bliczanie pwierzchni (np. trawników, kwietników itp.) ddawanie nwych warstw w tym również map rastrwych i numerycznych, twrzenie i zarządzanie katalgami używanych nazw (np. mżliwść rzbudwy i mdyfikacji katalgu gatunków drzew i krzewów) włączanie i wyłączanie warstw, ustawianie klejnści wyświetlania warstw, ustawianie spsbu wyświetlania warstw:klrystyka, rdzaj wypełnienia, rdzaj i grubść linii, wygląd punktu, drukwanie widku ekranweg, zapis w frmacie bmp zapamiętywanie prjektu (układ warstw, klrystyki) drukwanie raprtów Operacja danych Prgram d kmputerweg zarządzania wdami padwymi i rztpwymi. na Inwentaryzacja terenów utwardznych w Zamawiająceg i w parciu dstarczne zasby Wydziału Gedezji w pstaci dwudziestu arkuszy mapy 14

15 zasadniczej. Inwentaryzacja składa się następujących elementów: 1.wyknanie mapy pwierzchni terenów; mapa zasadnicza (przedstawiającą sieć kanalizacji sanitarnej i deszczwej raz warstwy sytuacyjne w tym szlaki kmunikacyjne, chdniki, drgi, parking i cieki wdne) mapa pwierzchni terenów utwardznych 2.szczegółwe ich pisanie; rdzaj nawierzchni, pwierzchnia nawierzchni szczelnść nawierzchni, kntakt ze studzienką kanalizacyjną, Prgram jest szczególnie przydatny gdy; ptrzebne jest prste i efektywne narzędzie d stałej inwentaryzacji wód padwych i rztpwych z terenów zarządzanych przez Zamawiająceg pzwli w pełni administrwać zasbem terenów utwardznych c znacznie ułatwi pdpisywanie umów za wdy padwe i rztpwe z właścicielami i najemcami wskazane jest prwadzenie prac na kilku kmputerach, ptrzebny jest prgram łatwy w użyciu, dpaswany d wymagań. Prgram będzie realizwać następujące funkcje: pruszanie p mapie ( pwiększanie, pmniejszanie, przesuwanie całej dzielnicy, cfanie się d pprzednieg wydruku) dpaswanie widku d zadanej skali,. wyszukiwanie ulic i adresów ( na jakiej działce znajdują sie tereny utwardzne z kreśleniem właścicieli i władających terenami ) uzyskiwanie infrmacji pjedynczym wskazanym biekcie, aktualizację wprwadzanych infrmacji (piswych i graficznych), dynamiczny pmiar dległści i autmatyczne bliczanie pwierzchni, ddawanie nwych warstw w tym również map rastrwych i numerycznych, włączanie i wyłączanie warstw, ustawianie klejnści wyświetlania warstw, ustawienie spsbu wyświetlania warstw: klrystyka, rdzaj wypełnienia,rdzaj i grubść linii,wygląd punktu drukwanie widku ekranweg, 15

16 zapamiętywanie prjektu ( układ warstw, klrystyki) mżliwści składania świadczeń krygujących ( trzymanych wymiarów na pdstawie Mapy Terenów Utwardznych ) drukwanie raprtów zaimprtwać d systemu listę Usługbirców( z płat za dstarczanie wdy i dprwadzanie ścieków) Operacja na danych Prgram d kmputerweg zarządzania drgami i chdnikami. Inwentaryzacja dróg utwardznych wraz z chdnikami i pbczami w parciu zasby Wydziału Gedezji. Inwentaryzacja składa sie z następujących elementów; 1.Inwentaryzacji z wyknaniem map pwierzchni i terenów na bszarze dwudziestu arkuszy dstarcznej mapy zasadniczej. drgi utwardzne w ilści k.35km drgi gruntwe w ilści k.16km *. Inwentaryzacja chdników *. Inwentaryzacja pbczy. *. Inwentaryzacja zatczek autbuswych wraz z przystankami. * Inwentaryzacja znakwania pinweg i pzimeg dróg. * Inwentaryzacja drzew i krzewów w pasach dróg w zakresie wykazanym w zarządzaniu zielenią miejska. Prgram jest szczególnie przydatny gdy: ptrzebne jest prste i efektywne narzędzie d stałej inwentaryzacji terenów zarządzanych przez Zamawiająceg wskazane jest prwadzenie prac na kilku kmputerach, ptrzebny jest prgram łatwy w użyciu, dpaswany d wymagań, Prgram będzie realizwać następujące funkcje: pruszanie p mapie ( pwiększanie, zmniejszanie, przesuwanie, widk całej dzielnicy, cfanie się d pprzednieg widku) dpaswanie widku d zadanej skali, zaznaczenie miejsca i wprwadzenie infrmacji drgach, chdnikach i pbczach parametry techniczne dróg 16

17 - długść i szerkść - rdzaj nawierzchni - rdzaj pdbudwy -stan techniczny drgi parametry techniczne chdników - długść i szerkść - rdzaj nawierzchni - stan techniczny nawierzchni uzyskanie infrmacji pjedynczym wskazanym biekcie (dcinku drgi, chdnika itp.) dynamiczny pmiar dległści i autmatyczne bliczanie pwierzchni (dróg, chdników, pbczy) ddawanie nwych warstw w tym również map rastrwych i numerycznych, włączanie i wyłączanie warstw, ustawianie klejnści wyświetlania warstw, ustawianie spsbu wyświetlania warstw: klrystyka, rdzaj, wypełnienie i grubść lini, wygląd punktu drukwanie widku ekranweg, zapamiętywanie prjektu (układ warstw, lrystyki) drukwanie raprtów. 4.5 Prace wdrżeniwe Realizacja zadań zdefiniwanych w punktach d Szklenia. Zamawiający przewiduje minimum dwie tury szkleń użytkwników raz szklenie administratra. Szklenia użytkwników będą prwadzne z pdziałem na użytkwników dpwiedzialnych za edycję raz pracwników krzystających z systemu w trybie pdglądu Knsultacje prwadzne pprzez pcztę elektrniczną lub telefniczne. Wyknawca wyznaczy sbę dpwiedzialną za udzielanie infrmacji raz numer telefnu i adres na który będą przesyłane pytania Zmiany w knfiguracji aplikacji bejmujące mdyfikacje dtyczące bieżących ustawień istniejącej instalacji systemu raz wyników testów i wnisków ze szkleń 2. MONITOROWANIE I OCENA 2.1. Określenie wskaźników (a) Wyknanie Usług zgdnie z przyjętym przez Strny harmngramem prac. 17

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1 Oferwane urządzenie musi psiadać następujące funkcjnalnści raz integrwać wymienine pniżej elementy: Lp Typ zamawian eg Specyfikacja zamawianeg sprzętu raz usług ddatkwych pwiązanych z zamówieniem Zadanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D Prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk Przyrdniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki d gspdarki dzięki wzmcnieniu infrastruktury badawcz-rzwjwej MCLNP-6-3-15/15 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001 Wsparcie badań naukwych i prac rzwjwych w skali demnstracyjnej DEMONSTRATOR+ Nr Umwy Tytuł prjektu UOD-DEM-1-501/001 Nwczesny demnstratr symulatra dla peratrów pjazdów szynwych zwiększający efektywnść

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Efektywne wspieranie procesu projektowego

Efektywne wspieranie procesu projektowego Wrk smarter nt harder Efektywne wspieranie prcesu prjektweg Rzeczywistść Knkurencja Terminwść Życie na krawędzi zmian technlgicznych Ścisłe budżety 1 Elementy prjektów Specyfikacja Prgramwani e Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Relacje w bazach danych 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadmści: Uczeń ptrafi: kreślić cel pdziału bazy danych na tabele; zdefiniwać pjęcie nrmalizacji, redundancji, związku (encji),

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Kielce: Dstawa sprzętu i prgramwania kmputerweg Numer głszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BIM dla menedżerów

Szkolenie BIM dla menedżerów DLA KOGO? Szklenie dedykwane jest dla sób krdynujących i zarządzających mdelami BIM w zakresie budwnictwa kubaturweg. Jeg zakres będzie również dpwiedni dla architektów, knstruktrów raz działów fertwania

Bardziej szczegółowo

PV-RPDVR. Oznaczenia przykładowego rejestratora RP16400H:

PV-RPDVR. Oznaczenia przykładowego rejestratora RP16400H: PV-RPDVR Rejestratr hybrydwy PV-RACK PRO DVR (PV-RPDVR) zaprjektwany d pracy w trybie ciągłym, slidnej knstrukcji, bazujący na budwie przemysłwej RACK 19" 4U wyknanej z blachy stalwej 1mm. Zalecany d systemów

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2_ /B2B zadanie nr 1 - konfiguracja infrastruktury sprzętowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2_ /B2B zadanie nr 1 - konfiguracja infrastruktury sprzętowej Załącznik nr 1 d zapytania fertweg nr 2_20062013/B2B zadanie nr 1 - knfiguracja infrastruktury sprzętwej Przedmitem zapytania fertweg jest infrastruktura sprzętwa według pniższych załżeń: 1.. Serwer typu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 1 ZESTAWIENIE SZKOLEŃ DO PRZEPROWADZENIA W RAMACH ZAMÓWIENIA... 3 2 CHARAKTERYSTYKA MINIMALNEGO ZAKRESU SZKOLEŃ...

SPIS TREŚCI... 1 1 ZESTAWIENIE SZKOLEŃ DO PRZEPROWADZENIA W RAMACH ZAMÓWIENIA... 3 2 CHARAKTERYSTYKA MINIMALNEGO ZAKRESU SZKOLEŃ... Załącznik nr 7 d SIWZ Lista i Zakres Szkleń Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 1 ZESTAWIENIE SZKOLEŃ DO PRZEPROWADZENIA W RAMACH ZAMÓWIENIA.... 3 2 CHARAKTERYSTYKA MINIMALNEGO ZAKRESU SZKOLEŃ.... 5 2.1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic SYSTEM I FORMACJI PRZESTRZE EJ GEO-I FO V Państwwy Rejestr Granic Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03

Bardziej szczegółowo

Standardy zapisu Dokumentów Planistycznych na potrzeby importu i eksportu dokumentów w ramach Modułu RP

Standardy zapisu Dokumentów Planistycznych na potrzeby importu i eksportu dokumentów w ramach Modułu RP Standardy zapisu Dkumentów Planistycznych na ptrzeby imprtu i eksprtu dkumentów w ramach Mdułu RP Prjekt: dstswanie i wdrżenie aplikacji przeznacznej d prwadzenia rejestru dkumentów planistycznych na pzimie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl Krzyżwice: Budwa stacji uzdatniania wdy w Gminie Pawłwice wraz z siecią wdciągwą i instalacjami ftwltaicznymi - budwa stacji uzdatniania wdy w Warszwicach Numer głszenia: 116284-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione:

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione: Earth Explrer Earth Explrer jest wyszukiwarką stwrzną przez USGS (United States Gelgical Survey) przeznaczną d wyszukiwania i pbierania zdjęć satelitarnych, ltniczych raz różnych prduktów kartgraficznych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strna 1 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup stanwisk dstępwych, kart inteligentnych, czytników kart raz mnitrów wielkfrmatwych na ptrzeby zintegrwaneg systemu infrmatyczneg pwiadamiania ratunkweg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie dla systemu Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umożliwiające wsparcie dla:

1. Oprogramowanie dla systemu Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umożliwiające wsparcie dla: Załącznik Nr 1 d SIWZ 1. Oprgramwanie dla systemu Windws Server 2008 R2, Windws Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umżliwiające wsparcie dla: Micrsft Crypt-API, Micrsft CNG and PKCS #11 Middleware Secure

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamwienia/ Olsztyn: Sprzedaż wraz z dstawą laptpów na ptrzeby realizacji zadania naukw-techniczneg

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkl.pl Kł: Zakup i dstawa serwera, sprzętu kmputerweg i prgramwania

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: mdernizacja istniejącej infrastruktury serwerwej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chpina w Warszawie Numer głszenia: 181676-2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2 mgr inż. Adam Lachwski tel. 0501 827 031 Dziekanów Leśny ul. Pgdna 36 05-092 Łmianki E-mail: al-prjekt@2.pl REGON: 016835695 NIP: 118-049-73-61 NR RACHUNKU: II ODDZIAŁ W WARSZAWIE PKO BP SA 74 1020 1026

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Opis przedmitu zamówienia (OPZ) na mdernizację Centrum Certyfikacji Kluczy na ptrzeby Prjektu pl.id plska ID karta raz Prjektu SIPR tekst jednlity uwzględniający zmianę z dnia 28 czerwca 2011 1 Wstęp Przedmitem

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwy, zarządzalny 6-prtwy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 prtem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: 5 prtów 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I TESTOWANIE TEST-DRIVEN DEVELOPMENT APLIKACJI Z UŻYCIEM KOD: TDD

TWORZENIE I TESTOWANIE TEST-DRIVEN DEVELOPMENT APLIKACJI Z UŻYCIEM KOD: TDD TWORZENIE I TESTOWANIE APLIKACJI Z UŻYCIEM TEST-DRIVEN DEVELOPMENT KOD: TDD PROFIL UCZESTNIKA Prgramista: zna język Java lub C# w stpniu pdstawwym (istnieje mżliwść dpaswania szklenia d inneg języka);

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47, 91-

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47, 91- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa sprzętu teleinfrmatyczneg dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyknanie usługi skanwania i archiwizacji dkumentów z zasbu gedezyjneg i kartgraficzneg PODGiK Łuków Numer głszenia: 82123-2014; data zamieszczenia: 15.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nr sprawy: SP.ZP.272.118.2012 Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wyknanie dkumentacji prjektwej i przetargwej dla zadania: Przebudwa dróg pwiatwych na terenie miejscwści Smlec,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo