Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą techniczną (GIS) sieci wdciągw- kanalizacyjnej, wdy padwe i rztpwe, zarządzanie zielenią miejską i drgami przez Przedsiębirstw Usług Miejskich Sp. z.. w Gubinie Prjekt znacza przedsięwzięcie pd nazwą Budwa Systemu Infrmacji Przestrzennej (GIS) w Przedsiębirstwie Usług Miejskich Sp. z.. w Gubinie Prjekt realizwany jest w ramach Prirytetu I Rzwój infrastruktury wzmacniającej knkurencyjnść reginu Lubuskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg, Działanie 1.3 Rzwój spłeczeństwa infrmacyjneg Przewidywany Harmngram rzeczw- finanswy zakłada realizację następujących etapów zadania: Analiza i ekspertyzy II III kwartał 2013 r. Dstawa sprzętu i prgramwania narzędziweg- II III kw r. Instalacja i knfiguracja prgramwania narzędziweg II - III kw r. Operacja na danych (migracja danych) III IV kw r. Prace prgramistyczne- III IV kw r. Testy akceptacyjne III IV kw r. Szklenia- III IV kw r. Knsultacje III IV kw r. Przedmit zamówienia bejmuje dstawę: Sprzętu Serwera GIS wraz z wybraną platfrmą bazdanwą, Oprgramwania narzędziweg dla stacji rbczych (2 licencje pływające). Usług: Prace analityczne, Instalacja i knfiguracja, Prace prgramistyczne, bejmujące realizację listy wymaganych funkcjnalnści, Operacje na danych, Prace wdrżeniwe. 2

3 Specyfikacja szczegółwa zamawianych dstaw Nr Wymaganie Opis specyfikwanej pzycji 1 Sprzęt SERWER Element knfiguracji Obudwa Prcesr Liczba prcesrów Pamięć peracyjna Slty rzszerzeń Dysk twardy Kntrler Karty sieciwe Karta graficzna Prty Zasilacz Chłdzenie Bezpieczeństw Zarządzanie bsługa Techniczna i Wymagania minimalne Typu Twer. Minimum jeden prcesr minimum sześcirdzeniwy, x86-64 bity, Intel E lub równważne prcesry minimum sześcirdzeniwy, siągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie grszy niż 393 punktów w knfiguracji dwuprcesrwej. W przypadku zaferwania prcesra równważneg, wynik testu musi być publikwany na strnie Zamawiający nie wymaga złżenia wraz z fertą wyników w/w testów. Minimum 1 Minimum 16 GB RDIMM DDR3, z mżliwścią rzbudwy d minimum 768GB. Minimum 24 slty na pamięć. Minimum 2 slty PCI- Express Generacji 3, w tym jeden slt x16 (prędkść sltu bus width) raz minimum jedn gniazd pełnej wyskści. 2x dysk 1TB typu Ht Swap, Midline SAS, 7 200br./min., wielkść 3,5, 2x dysk 450GB typu Ht Swap, Enterprise SAS, br./min, wielkść 3,5 Kntrler macierzwy SAS wypsażny w pamięć cache 1GB raz pdtrzymywanie zawartści pamięci typu flash (FBWC) lub równważne, zapewniający bsługę 4 napędów dyskwych SATA/SAS raz bsługujący pzimy RAID 0/1/1+0/5 Minimum 4 prty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45 Zintegrwana karta graficzna 1 x szeregwy 7 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny). VGA Wewnętrzny slt na kartę SD lub prtu SSD. Minimum 2 szt., typ Ht-plug, redundantne mcy minimum 460W każdy. Zestaw wentylatrów redundantnych typu ht-plug Zintegrwany z płytą główną mduł TPM. Serwer musi być wypsażny w kartę zdalneg zarządzania (knsli) pzwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, pdgląd lgów sprzętwych serwera i karty, przejęcie pełnej knsli tekstwej 3

4 Wsparcie techniczne serwera niezależnie d jeg stanu (także pdczas startu, restartu OS). Mżliwść przejęcia zdalnej knsli graficznej i pdłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rzwiązanie sprzętwe, niezależne d systemów peracyjnych, zintegrwane z płytą główną lub jak karta zainstalwana w gnieździe PCI. Ddatkw wymagane jest prgramwanie zarządzające, które musi zapewniać: zautmatyzwane instalacje systemu peracyjneg z wykrzystaniem mechanizmu PXE (btwanie z sieci) zautmatyzwane, persnalizwane, zrównleglne instalacje systemów peracyjnych raz aplikacji z wykrzystaniem tzw. plików dpwiedzi dstarczanych przez prducenta prgramwania użytkweg zautmatyzwane, zrównleglne kpiwanie śrdwisk, płączne z natychmiastwą persnalizacją systemu zdalna dystrybucja prgramwania, autmatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalwanych w ramach infrastruktury (serwery, budwy blade, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w pstaci graficznej mnitrwanie utylizacji następujących pdzespłów serwera 36 miesięcy gwarancji z naprawą u klienta, czas reakcji na zgłszenie t następny dzień rbczy, zgłaszanie awarii w dni rbcze w gdzinach 8:00 17:00. UPS MOC 3000VA /2700W Technlgia n-line Obudwa Rack19 i Twer wys. 2U max gł. 465mm Czas autnmii 5 min przy 100% bateryjnej Zakres napięcia 120V 276 VAC wejście nie przechdzi na pracę z baterii wejściweg AC Pzim hałasu (4ba) 50 db (A) Zakres 45 66Hz częsttliwści wejściwej Regulacja napięcia <3% RMS dla zakresu napięcia baterii AC Ochrna Przed > 110 %, alarmy i żółta dida mruga ciągle przeciążeniem Praca z sieci Ochrna Przed 110 % ~ 150 % dla 30 sec, > 150 % dla 200 ms, ptem zamknięcie UPS-a przeciążeniem Praca z baterii Ochrna Przez Wyłącznik zwarciwy zwarciami Praca z sieci Ochrna Przez Obwód elektryczny zwarciami Praca z baterii Panel kntrlny LCD + LED Kmunikaty z Stan UPS-a, Częsttliwść napięcia wej. I wyj., Pzim bciążenia, Pzim i wyświetlacza napięcie baterii, Temperatura, Mdel 4

5 Drukarka Didweg Kmunikaty z Praca z sieci, Ostrzeżenie, Alarm gólny wyświetlacza LCD Alarm Praca z Sygnał dźwiękwy c 4 sek. baterii Alarm niski pzim Sygnał dźwiękwy c 1 sek. baterii Alarm Przeciążenie Pdwójny sygnał dźwiękwy c 1 sek. Alarm Ogólny Sygnał dźwiękwy ciągły Kmunikacja Slt na kartę SNMP Złącze RS232 TAK Złącze USB TAK złącza IEC A Złącze DC d TAK ddatkwych baterii Mżliwść TAK uruchmienia z baterii Autmatyczny TAK restart p pwrcie napięcia Oprgramwanie Windws9x, 2000, NT Nvel NetWare, UNIX, OS-2 w języku Plskim Zakres temperatur 0 d 40 C pracy Wypsażenie Kabel USB, szyny mntażwe, uchwyty d mntażu w szafie 19, pdstawki dla pcji TOWER 1.2 Drukarka frmat A3 Drukarka pzwalająca na drukwanie map klrwych w wyskiej rzdzielczści. Pwinna się charakteryzwać parametrami nie grszymi niż: rdzaj: klrwa, frmat: A3,A4,LTR,A5,A6, kperty, wyświetlacz, szybkść druku w czerni: 35 str./min, szybkść druku w klrze: 27 str./min, maksymalna rzdzielczść: 1200 x 6000, Ethernet, wbudwany printserwer, gwarancja: min. 24 miesiące. Skaner 1.3 Skaner frmat A3 typ skanera: płaski, frmat: A3, rzdzielczść skanwania: 1200 x 1200 dpi, gwarancja: min. 24 miesiące. 5

6 Nr Wymaganie Opis specyfikwanej pzycji 2 Wymagania dla prgramwania serwera GIS (serwer raz baza danych geprzestrzennych) 2.1 Obsługa standardów Open Gespatial Cnstrtium (OGC) 2.2 Definicja reguł pprawnści i związków 2.3 Twrzenie aplikacji Zapewnia mżliwść publikacji usług internetwych, takich jak mapa, rastry, lkalizatr, geprzetwarzanie, KML, WMS, WCS, WFS, WFS-T, REST, i SOAP Psiada mżliwść definiwania reguł tplgicznych i związków pmiędzy biektami, które w całści są kntrlwane przez bazę danych. Zawiera narzędzia d twrzenia rzbudwanych aplikacji mapwych partych na przeglądarce internetwej 2.4 Obsługa map rastrwych i rtftmap 2.5 Narzędzia nawigacji, zapytań, wydruków Obsługuje kmpletny system zarządzania danymi rastrwymi, umżliwiając publikację dużych zbirów map rastrwych i rtftmap, zarówn w śrdwisku przeglądarki internetwej jaki i aplikacji klienckich. Zawiera narzędzia w pstaci kmpnentów, które mżna wykrzystać w aplikacjach internetwych (przesuwanie, skalwanie, identyfikacja biektów, pmiar dległści, wyszukiwanie adresów, zapytania i wyszukiwanie atrybutów, edycję danych wektrwych i wydruki). 2.6 Interfejs API Udstępnia twarty interfejs prgramistyczny (Applicatin Prgramming Interface - API) i śrdwisk prgramistyczne dla narzędzi.net, Java, JavaScript, Flex i Micrsft Silverlight/WPF 2.7 Edycja Obsługuje zadania pdstawwej edycji danych przestrzennych, takie danych w jak ddawanie, usuwanie i mdyfikacja biektów mapy, w zakresie śrdwisku punktów, linii i biektów pwierzchniwych przeglądarki internetwej 2.8 Baza danych Umżliwia pracę w śrdwisku różnych baz danych: IBM DB2, Infrmix Dynamic Server, Micrsft SQL Server, Oracle, PstgreSQL 2.9 Archiwalnść Umżliwia przechwywanie histrycznych stanów danych. 6

7 3 Oprgramwanie narzędziwe GIS stacji rbczych 3.1 Wieldstęp Umżliwia wielu użytkwnikm równległą mdyfikację tych samych danych, z mechanizmami wykrywania knfliktów i twrzenie wielu wersji tych samych danych. 3.2 Edycja rzłączna Pzwala na edycję rzłączną i implementację prcedur zarządzania jakścią, c umżliwia pracę w terenie na wycinku bazy danych, a następnie dczytu i weryfikacji 3.3 Obsługa tplgii wprwadznych zmian. Zapewnia integralnść i wyską jakść danych dzięki autmatycznemu wyszukiwaniu i naprawianiu błędów zgdnie z regułami tplgicznymi i atrybutwymi zdefiniwanymi na pzimie bazy danych. 3.4 Edycja Zawiera zaawanswane narzędzia edycyjne (w tym stawianie biektów na pdstawie wartści pmiarów GPS), narzędzia służące d knstrukcji biektów i wykrywania knfliktów pmcne w autmatyzwaniu zadań edycyjnych 3.5 Dstęp d Umżliwia przeglądanie histrycznych stanów danych. danych histrycznych 3.6 Autmatyzacja Psiada wbudwane twarte śrdwisk prgramistyczne d autmatyzacji prcesów i zadań z zakresu przetwarzania danych i analiz. 3.7 Licencjnwanie Mdel licencyjny party na tzw. licencjach pływających, który pzwala na bieżące zarządzanie licencjami dstępnymi w puli. 7

8 4 Usługi 4.1 Prace analityczne Realizacja funkcjnalnści zdefiniwanych w punkcie Opracwanie prjektu zawierająceg kncepcję wdrżenia, szczegółwy plan wdrżenia, spsób i jeg zakres integracji (OPZ pkt.4.3.1). Opis dstępnych danych, dkumentację struktury danych, szczegółwy harmngram prac. 4.2 Instalacja i Realizacja prac zdefiniwanych w punktach d Knfiguracja Instalacja śrdwiska bazy danych i serwera GIS na dstarcznym serwerze Knfiguracja śrdwiska bazy danych, zdefiniwanie ról, knt i uprawnień użytkwników raz załżenie struktur dla danych przestrzennych Instalacja prgramwania stacji rbczych 4.3 Prace prgramistycz ne Realizacja funkcjnalnści zdefiniwanych w punktach d Stanwiska edycyjne (prgramwanie narzędziwe stacji rbczych): Wprwadzania danych piswych i gemetrycznych pprzez wektryzację, wprwadzanie ze współrzędnych, imprt z frmatów zewnętrznych (dxf, dwg, dgn, Esri shapefile i plików tekstwych). Kalibracja danych rastrwych i ich katalgwanie (zarządzanie zbirem rastrów). Edycja tplgiczna biektów sieci wdciągwej i kanalizacyjnej w zakresie: Odcinków sieci wdciągwej i kanalizacyjnej (przewdy, magistralne rzdzielcze, przyłącza), zasuw, hydrantów, studni i kmór wdciągwych, głębinwych i ujęć wdy raz punktów zmiany cech (trójniki, wcinki) raz innych biektów wydrębninych na etapie prjektu wdrżenia. Odcinków sieci kanalizacyjnej (z pdziałem na rdzaj kanalizacji), studni i kmór kanalizacyjnych, wpustów deszczwych i punktów zmiany cech raz innych biektów wydrębninych na etapie prjektu wdrżenia. 8

9 Edycja grupwa Wprwadzanie atrybutów dla wszystkich lub wybranych biektów Przeliczanie wartści dla wszystkich lub wybranych biektów Specyficzne funkcje edycyjne umżliwiające sprawne i kntrlwane wprwadzanie biektów sieci wdciągwej i kanalizacyjnej: Kreślenie linii prstpadłych i równległych raz zadanej długści i/lub azymucie, Określanie współrzędnych na bazie dwóch dległści d wskazanych punktów, Pdział linii na wskazanej długści lub na równe części. Bufrwanie biektów z mżliwścią przeniesienia gemetrii d wskazanej grupy biektów. Kpiwanie i wklejanie biektów z mżliwścią knwersji gemetrii (zmiana pwierzchni na linie itp.). Dciąganie d wierzchłka, pczątku lub kńca linii, centridu lub d krawędzi. Wkreślanie kół, elips i prstkątów zadanych wymiarach. Śledzenie fragmentu przebiegu biektu lub wybranych biektów. Definiwanie atrybutów i słwników raz atrybutów dmyślnych dla kreślnych kategrii biektów. Definiwanie symbli i pisów raz wiązanie tych ustawień ze stanem lub atrybutami biektu. Eksprt danych wektrwych d frmatów zewnętrznych (dxf, dwg, dgn, Esri shapefile i plików tekstwych). Opracwywanie zaawanswanych kmpzycji mapwych (mapa, wykresy, tabele, pliki graficzne) umżliwiających wydruk w standardwym (A-0, A-1, A-3, A-4 itp.) lub 9

10 dwlnym, zdefiniwanym przez użytkwnika. Eksprt kmpzycji mapwych d frmatu pdf z mżliwścią zapisu pdziału na warstwy i infrmacji atrybutach biektów. Załączanie dla biektów dwlnych plików (graficznych, tekstwych i innych). Definiwanie łączy, które pzwlą na przekierwanie z pzimu biektu na wskazany adres URL lub plik na dysku. Dłączanie usług udstępnianych w pstaci serwisów (WMS, WFS). Autmatyczne zapis infrmacji dacie wprwadzenia, mdyfikacji raz użytkwniku dla każdeg z biektów. Definiwanie zapamiętanych zasięgów (tzw. zakładek przestrzennych). Wyszukiwanie biektów pprzez selekcje przestrzenne (zawieranie, stykanie itp.) raz atrybutwe (wybór wg adresu, materiału, średnicy itp.) lub kmbinację tych metd. Eksprt atrybutów wybranych biektów d frmatów zewnętrznych (MS Excel, dbase i MS Access). Mechanizm eksprtu danych d systemu bliczeń hydraulicznych raz wizualizacja wyników bliczeń (standard EPANET) Funkcjnalnść aplikacji dstępna pprzez przeglądarkę internetwą: Nawigacja na mapie (pwiększanie, pwiększanie d zasięgu, pmniejszanie, przesuwanie) z mżliwścią śledzenia płżenia z knie pdglądu. Wyszukiwanie biektów wg zadaneg kryterium (wybór wg adresu, materiału, średnicy itp.). Edycja wybranych danych wektrwych w zakresie ustalnym na etapie prjektu wdrżenia. Obejmuje: Wprwadzania nwych, usuwanie raz mdyfikacja istniejących biektów 10

11 gemetrycznych. Wprwadzanie i mdyfikacja pisu biektów. Załączanie dla biektów dwlnych plików (graficznych, tekstwych i innych). Infrmacja biekcie wraz z dstępnymi dla nieg załącznikami. Włączanie/wyłączanie widcznści warstw. Dstęp d legendy bjaśniającej znaczenie wybranych symbli na mapie. Definiwanie zapamiętanych zasięgów (tzw. zakładek przestrzennych). Drukwanie w skali. Eksprt danych dla wybranych biektów d frmatów Esri shapefile, dwg, dxf i dgn. Eksprt mapy d frmatu pdf. 4.4 Operacje danych na Realizacja zadań zdefiniwanych w punktach d Migracja danych wektrwych z użytkwaneg w Pwiatwym Ośrdku Dkumentacji Gedezyjnej i Kartgraficznej systemu infrmatyczneg. Zamawiający deklaruje pzyskanie danych, które zstaną przekazane w frmacie dwg lub dxf, zależnie d zaleceń zawartych w prjekcie wdrżenia Skanwanie, kalibracja i umieszczenie w strukturach systemu dwudziestu arkuszy mapy zasadniczej zapewnia Wyknawca Paszprtyzacja w strukturach i z użyciem narzędzi edycyjnych systemu sieci wdciągwej i kanalizacyjnej na bazie dstępnych materiałów źródłwych i dwudziestu arkuszy mapy zasadniczej. Paszprtyzacja (inwentaryzacja techniczna i piswa biektów) zstanie wyknana i naniesina d systemu przez wyknawcę w zakresie dwudziestu arkuszy mapy zasadniczej Zamawiająceg zbwiązuje się d bieżącej weryfikacji wprwadzanych danych raz służyć będzie dświadczeniem i wiedzą w przedmicie zamówienia. Elementy sieci wdciągwej: przyłącza rurciągi 11

12 zasuwy dpwietrzniki dwdnienia hydranty przepustnice zdrje syfny kmry wdmierze pmpwnie hydrfrnie stacje uzdatniania wdy SUW Elementy sieci kanalizacyjnej: kmry przelty przyłącza (przykanaliki) studnia kanalizacyjna trójniki syfny kaskady przepmpwnie zbirniki retencyjne urządzenia przeciwpwdziwe biekty specjalne Mżliwść wielstanwiskwej edycji danych gemetrycznych i piswych Opisy pszczególnych elementów uzbrjenia sieci c najmniej w zakresie w zależnści d dstępnych danych: identyfikacja biektu rdzaj, typ biektu-krótki pis (przy pmpwniach) średnica biektu, rk budwy, numer biektu, numer szkicu branżweg, adres (ulica,punkt adreswy) 12

13 4.4.6 materiał, wartść nr inwentarzwy wyknawca, własnść gruntu, służebnść gruntwa, płaty za umieszczenie urządzeń w pasie drgwym, system pwinien sygnalizwać z wyprzedzeniem kniecznść przedłużenia płat klejny rk, data zakńczenia gwarancji, Ddatkw dla sieci kanalizacyjnej : rzędne wyskściwe(rzędna dna kanału i rzędna terenu) rzumiana jak rzędna góry włazu kanalizacyjneg zamntwaneg na elemencie sieci kanalizacyjnej) przedstawine graficznie, wymiar kanału prfilweg, rdzaj kanału prfilwaneg(np. prfil walny,kwadratwy, prstkątny) lkalizacja rewizji kanalizacyjnej, spadki. Prgram d kmputerwej bsługi mapy zieleni miejskiej. Inwentaryzacja terenów zieleni miejskiej w Zamawiająceg i bejmuje pwierzchnię k.40ha. W pracach należy wykrzystać pdkłady gedezyjne z Wydziału Gedezji w zakresie dwudziestu szt. arkuszy mapy zasadniczej. Inwentaryzacja składa się z dwóch elementów: 1.Inwentaryzacji dendrlgicznej, która zawierała: plską i łacińską nazwę gatunkwą i dmianwą drzew, plską i łacińską Operacje na nazwę gatunkwą krzewów i rślin w żywpłtach, bwód raz średnicę danych drzew mierzną na wyskści 1,3m,wyskść drzew, pwierzchnię raz liczbę krzewów, pwierzchnię żywpłtów, wyskść żywpłtów, pis stanu fitsanitarneg drzew i krzewów, zalecenia pielęgnacyjne. 2. Inwentaryzację terenów zieleni zawierającej: pwierzchnię trawników, pwierzchnię kwietników, pwierzchnię alejek, elementy małej architektury- ławki, ksze, latarnie, pmniki, fntanny itp. elementy placów zabaw sprzęt zabawwy, piaskwnice raz grdzenia placów zabaw. Prgram jest szczególnie przydatny gdy: ptrzebne jest prste i efektywne narzędzie d stałej inwentaryzacji drzew, krzewów, 13

14 trawników i zarządzania zielenią miejską, wskazane jest prwadzenie prac na kilku kmputerach, ptrzebny jest prgram łatwy w użyciu, dpaswany d wymagań. Prgram będzie realizwać następujące funkcje: pruszanie się p mapie ( pwiększanie,zmniejszanie, przesuwanie, widk całej dzielnicy, cfanie się d pprzednieg widku) dpaswanie widku d zadanej skali, wyszukiwanie ulic i adresów wyszukiwanie skwerów, zieleńców i parków na pdstawie nazw, wybór biektów(np. drzew, krzewów, trawników) na mapie pprzez wskazanie lub zaznaczenie bszaru, zaznaczenie miejsca i wprwadzanie infrmacji drzewach, krzewach, trawnikach, kwietnikach, żywpłtach,grdzeniach, alejkach, rzeźbach, pmnikach, tablicach i małej architekturze, aktualizację wprwadznych infrmacji (piswych i graficznych) uzyskiwanie infrmacji pjedynczym wskazanym biekcie(drzewie, trawniku itp.) pdgląd tabeli z danymi drzewach, trawnikach, kwietnikach, alejkach itp., dynamiczny pmiar dległści i autmatyczne bliczanie pwierzchni (np. trawników, kwietników itp.) ddawanie nwych warstw w tym również map rastrwych i numerycznych, twrzenie i zarządzanie katalgami używanych nazw (np. mżliwść rzbudwy i mdyfikacji katalgu gatunków drzew i krzewów) włączanie i wyłączanie warstw, ustawianie klejnści wyświetlania warstw, ustawianie spsbu wyświetlania warstw:klrystyka, rdzaj wypełnienia, rdzaj i grubść linii, wygląd punktu, drukwanie widku ekranweg, zapis w frmacie bmp zapamiętywanie prjektu (układ warstw, klrystyki) drukwanie raprtów Operacja danych Prgram d kmputerweg zarządzania wdami padwymi i rztpwymi. na Inwentaryzacja terenów utwardznych w Zamawiająceg i w parciu dstarczne zasby Wydziału Gedezji w pstaci dwudziestu arkuszy mapy 14

15 zasadniczej. Inwentaryzacja składa się następujących elementów: 1.wyknanie mapy pwierzchni terenów; mapa zasadnicza (przedstawiającą sieć kanalizacji sanitarnej i deszczwej raz warstwy sytuacyjne w tym szlaki kmunikacyjne, chdniki, drgi, parking i cieki wdne) mapa pwierzchni terenów utwardznych 2.szczegółwe ich pisanie; rdzaj nawierzchni, pwierzchnia nawierzchni szczelnść nawierzchni, kntakt ze studzienką kanalizacyjną, Prgram jest szczególnie przydatny gdy; ptrzebne jest prste i efektywne narzędzie d stałej inwentaryzacji wód padwych i rztpwych z terenów zarządzanych przez Zamawiająceg pzwli w pełni administrwać zasbem terenów utwardznych c znacznie ułatwi pdpisywanie umów za wdy padwe i rztpwe z właścicielami i najemcami wskazane jest prwadzenie prac na kilku kmputerach, ptrzebny jest prgram łatwy w użyciu, dpaswany d wymagań. Prgram będzie realizwać następujące funkcje: pruszanie p mapie ( pwiększanie, pmniejszanie, przesuwanie całej dzielnicy, cfanie się d pprzednieg wydruku) dpaswanie widku d zadanej skali,. wyszukiwanie ulic i adresów ( na jakiej działce znajdują sie tereny utwardzne z kreśleniem właścicieli i władających terenami ) uzyskiwanie infrmacji pjedynczym wskazanym biekcie, aktualizację wprwadzanych infrmacji (piswych i graficznych), dynamiczny pmiar dległści i autmatyczne bliczanie pwierzchni, ddawanie nwych warstw w tym również map rastrwych i numerycznych, włączanie i wyłączanie warstw, ustawianie klejnści wyświetlania warstw, ustawienie spsbu wyświetlania warstw: klrystyka, rdzaj wypełnienia,rdzaj i grubść linii,wygląd punktu drukwanie widku ekranweg, 15

16 zapamiętywanie prjektu ( układ warstw, klrystyki) mżliwści składania świadczeń krygujących ( trzymanych wymiarów na pdstawie Mapy Terenów Utwardznych ) drukwanie raprtów zaimprtwać d systemu listę Usługbirców( z płat za dstarczanie wdy i dprwadzanie ścieków) Operacja na danych Prgram d kmputerweg zarządzania drgami i chdnikami. Inwentaryzacja dróg utwardznych wraz z chdnikami i pbczami w parciu zasby Wydziału Gedezji. Inwentaryzacja składa sie z następujących elementów; 1.Inwentaryzacji z wyknaniem map pwierzchni i terenów na bszarze dwudziestu arkuszy dstarcznej mapy zasadniczej. drgi utwardzne w ilści k.35km drgi gruntwe w ilści k.16km *. Inwentaryzacja chdników *. Inwentaryzacja pbczy. *. Inwentaryzacja zatczek autbuswych wraz z przystankami. * Inwentaryzacja znakwania pinweg i pzimeg dróg. * Inwentaryzacja drzew i krzewów w pasach dróg w zakresie wykazanym w zarządzaniu zielenią miejska. Prgram jest szczególnie przydatny gdy: ptrzebne jest prste i efektywne narzędzie d stałej inwentaryzacji terenów zarządzanych przez Zamawiająceg wskazane jest prwadzenie prac na kilku kmputerach, ptrzebny jest prgram łatwy w użyciu, dpaswany d wymagań, Prgram będzie realizwać następujące funkcje: pruszanie p mapie ( pwiększanie, zmniejszanie, przesuwanie, widk całej dzielnicy, cfanie się d pprzednieg widku) dpaswanie widku d zadanej skali, zaznaczenie miejsca i wprwadzenie infrmacji drgach, chdnikach i pbczach parametry techniczne dróg 16

17 - długść i szerkść - rdzaj nawierzchni - rdzaj pdbudwy -stan techniczny drgi parametry techniczne chdników - długść i szerkść - rdzaj nawierzchni - stan techniczny nawierzchni uzyskanie infrmacji pjedynczym wskazanym biekcie (dcinku drgi, chdnika itp.) dynamiczny pmiar dległści i autmatyczne bliczanie pwierzchni (dróg, chdników, pbczy) ddawanie nwych warstw w tym również map rastrwych i numerycznych, włączanie i wyłączanie warstw, ustawianie klejnści wyświetlania warstw, ustawianie spsbu wyświetlania warstw: klrystyka, rdzaj, wypełnienie i grubść lini, wygląd punktu drukwanie widku ekranweg, zapamiętywanie prjektu (układ warstw, lrystyki) drukwanie raprtów. 4.5 Prace wdrżeniwe Realizacja zadań zdefiniwanych w punktach d Szklenia. Zamawiający przewiduje minimum dwie tury szkleń użytkwników raz szklenie administratra. Szklenia użytkwników będą prwadzne z pdziałem na użytkwników dpwiedzialnych za edycję raz pracwników krzystających z systemu w trybie pdglądu Knsultacje prwadzne pprzez pcztę elektrniczną lub telefniczne. Wyknawca wyznaczy sbę dpwiedzialną za udzielanie infrmacji raz numer telefnu i adres na który będą przesyłane pytania Zmiany w knfiguracji aplikacji bejmujące mdyfikacje dtyczące bieżących ustawień istniejącej instalacji systemu raz wyników testów i wnisków ze szkleń 2. MONITOROWANIE I OCENA 2.1. Określenie wskaźników (a) Wyknanie Usług zgdnie z przyjętym przez Strny harmngramem prac. 17

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

Dział II opis przedmiotu zamówienia Urządzenia do Przedszkola Lp. Nazwa urządzenia Ilość

Dział II opis przedmiotu zamówienia Urządzenia do Przedszkola Lp. Nazwa urządzenia Ilość Dział II pis przedmitu zamówienia Urządzenia d Przedszkla Lp. Nazwa urządzenia Ilść 1. Laptp: Prcesr (2 rdzeniwy, 4 wątkwy, 2,4 GHz, 3 MB cache) 4 GB szybkiej pamięci RAM DDR3 1600 MHz Dysk twardy pjemnści

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Rmualda Traugutta w Kszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA Autr: Pitr Simiński KL II LB Kszalin 2006 C t jest grafika wektrwa? Spsób pisu brazu party na frmułach matematycznych. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo