Rozbudowa Systemu Informatycznego i platformy GIS na podstawie doświadczeń MODGiK w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa Systemu Informatycznego i platformy GIS na podstawie doświadczeń MODGiK w Łodzi"

Transkrypt

1

2 KONFERENCJA Administracja publiczna a ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej obowiązki, wymagania, korzyści Targi Wiedzy i Rozwiązań Geoinformacyjnych Kielce października 2011 Rozbudowa Systemu Informatycznego i platformy GIS na podstawie doświadczeń MODGiK w Łodzi Jacek Przepiórkiewicz - MODGiK w Łodzi

3 Historia tworzenia numerycznych baz danych miasta

4 faza I i II opracowanie granicy miasta Łodzi wraz z określeniem granic obrębów oraz obliczenie powierzchni miasta oraz wszystkich 215 obrębów, realizacja 9 obrębów obszaru Śródmieścia - teren najgęściej zabudowany, najtrudniejszy do zewidencjonowania a jednocześnie wykazujący najmniej zmian

5 2002 faza III kolejne 27 obrębów dla części Widzewa aż po wschodnią granicę miasta

6 2003 faza III kolejne 27 obrębów dla części Widzewa aż po wschodnią granicę miasta

7 faza IV 36 obrębów w części dzielnicy Bałut oraz dzielnic Widzewa i Górnej wzdłuż wschodniej i południowej granicy miasta oraz część dzielnicy Polesie

8 faza V 42 obręby tereny zachodniej Łodzi oraz pozostała część centrum miasta ze względu na ich znaczenie jako terenów przygotowywanych pod inwestycje i trasę szybkiego ruchu do Pabianic w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR

9 faza VI 9 obrębów obszaru części dzielnic Widzew i Górna

10 faza VII 19 obrębów jako zasób danych gromadzony przez MODGiK udostępniany w ramach Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (RSIPWŁ)

11 faza VIII 23 obręby w zakresie budowy baz danych opisowych i przestrzennych ewidencji budynków i lokali oraz wykonania mapy numerycznej dla obszarów strategicznych miasta, w tym lotniska

12 faza IX 50 obrębów, 5725 ha powierzchni), co stanowi pozostałe 20% powierzchni miasta.

13 Dane ewidencyjne jako baza dla wielu aplikacji w mieście Numeryczna Mapa Zasadnicza Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Ewidencja Nieruchomości InterSIT Mapa Internetowa Ewidencja gruntów Podsystem Finansowo- Księgowy epa Ewidencja Punktów Adresowych Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Podsystem Wymiaru i Windykacji Podatków

14 Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali

15 System EGBiL system jest programem stworzonym pod kontrolą systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych ORACLE i służy do pozyskiwania danych, jego zadaniem jest gromadzenie informacji o ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz powiązanych z nimi podmiotów. zapewnia wprowadzanie zmian ewidencyjnych w części opisowej i graficznej Część opisowa Część graficzna

16

17 Moduł części opisowej przechowuje dane oraz realizuje funkcje w zakresie następujących tematów: Wprowadzanie dokumentów i wniosków obsługa sekretariatu. Wyszukiwanie przedmiotów i podmiotów do zmian. Wprowadzanie i edycja zmian Zarządzanie słownikami Wydruki dokumentów

18 Moduł części graficznej zbudowany jest warstwowo: WARSTWY Część graficzna Obręby Działki Kontury Użytki Budynki Ulice Zmiany Projekty Warstwa projektowa jest jedną z warstw prowadzonych w części graficznej, na której rejestrowane są przyszłe zmiany ewidencyjne

19

20 Przeglądarka danych ewidencyjnych Aplikacja do udostępniania danych z Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali

21 Przeglądarka EGBiL ma na celu: uzyskania podstawowych informacji podmiotowych, uzyskania podstawowych informacji przedmiotowych, Przeglądarka jest przeznaczona dla grupy użytkowników w zakresie uprawnień określonych przez administratora. Wykorzystywana jest w: MODGiK, Urzędzie Miasta Łodzi Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

22

23 Numeryczna mapa zasadnicza

24 GEO-INFO V jest nowoczesnym, obiektowo zorientowanym systemem informatycznym, przeznaczonym do tworzenia i eksploatacji numerycznego zasobu informacji przestrzennej. Numeryczna mapa zasadnicza miasta Łodzi prowadzona jest : zgodnie z Instrukcją Techniczną K-1, w lokalnym układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych (PUWG ).

25

26 Sercem systemu jest relacyjna baza danych, w której gromadzone są wszystkie dane o obiektach, zarówno geometryczne jak i opisowe, niezbędne do prezentacji rysunku mapy, analiz przestrzennych i statystycznych.

27

28 Zasilanie bazy danych odbywa się z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych źródeł informacji, takich jak szkice polowe, dzienniki polowe, wykazy współrzędnych, jak i przy użyciu nowoczesnych technik pozyskiwania danych, do których należą digitalizacja numeryczna, pliki wsadowe oraz technologia eksport/import danych w formatach tekstowych.

29

30 i.net - przeglądarka danych mapy zasadniczej

31 Przeglądarka i.net : umożliwia przeglądanie i przeszukiwanie map wektorowych i rastrowych, umożliwia pozyskiwanie danych opisowych i dokumentów elektronicznych powiązanych z obiektami.

32

33 Cele operacyjne: zasilanie zasobu ze źródeł zewnętrznych. tworzenie użytkowników i nadawanie uprawnień. autoryzacja i identyfikacja użytkowników. raportowanie rejestru aktywności użytkowników. zarządzanie treścią i prezentacją graficzną mapy. prezentacja mapy wektorowej i wydruki. prezentacja obrazów rastrowych. nawigacja po mapie. wyszukiwanie obiektów po wartościach wybranego zestawu atrybutów. wyszukiwanie obiektów powiązanych relacyjnie. prezentacja wartości dowolnego zestawu atrybutów dla wskazanych obiektów. pobieranie zestawień i raportów oraz dokumentów elektronicznych.

34

35 Zakres działania aplikacji: aplikacja działa w Intranecie MODGIK i UMŁ, każdy użytkownik posiada konto logowania zakres uprawnień określa administrator zasób aplikacji zasilany jest różnicowo z bazy danych GeoInfo V

36 GEO-INFO V Ośrodek rejestrowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych rejestrowanie i obsługa wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej przyjmowanie do zasobu materiałów będących wynikiem prac geodetów oraz projektantów wypożyczanie materiałów będących w zasobie korzystanie z gotowych jak i tworzonych indywidualnie przez użytkownika raportów dzięki współpracy z programem GEO-INFO V Mapa istnieją relacje pomiędzy np. zgłoszeniami prac geodezyjnych w GIVO a graficznym przedstawieniem ich zasięgu w GIVM

37 PORTAL GIS Aplikacja ma na celu umożliwienie załatwienia drogą elektroniczną podstawowych spraw związanych z obsługą interesantów, rzeczoznawców majątkowych i geodetów przez MODGiK, w tym umożliwienie otrzymania podstawowych dokumentów wydawanych przez Ośrodek takich jak wypisy, wyrysy czy kopie mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

38 Portal powiązany jest z aplikacjami: EGBiL w zakresie weryfikacji danych o podmiocie, OŚRODEK - nadawanie numerów KERG, wykorzystanie słownika cennika opłat, InterSIT wykorzystanie mapy do wskazania i wyszukania obiektów lub zakresu, Elektroniczny Obieg Dokumentów (POD) - rejestracja wniosków, publikacja wytycznych dla Geodety i przesłanie ich do portalu itd.

39 Cele operacyjne Aplikacja umożliwia: złożenie wniosku przez Internet, naliczenie należnych opłat, za złożone wnioski (w tym celu wykorzystana jest aplikacja Ośrodek słownik cennika) rejestrację wniosku w Podsystemie Obiegu Dokumentów i przesłanie do osoby merytorycznie odpowiedzialnej za sprawę, utworzenie odpowiednich do sprawy dokumentów wyjściowych wraz z załącznikami, rejestrację dokumentów wyjściowych z załącznikami w Podsystemie Obiegu Dokumentów, przesłanie dokumentów lub powiadomienie o możliwości odbioru.

40 Rodzaje składanych wniosków 1. Interesant: wniosek o wypis z rejestru gruntów, wniosek o wypis z rejestru budynków, wniosek o wypis z rejestru lokali, wniosek o wypis z kartoteki budynków, wniosek o wypis z kartoteki lokali, wniosek o uproszczony wypis z rejestru gruntów, wniosek o wyrys z mapy ewidencyjnej, wniosek o kopię mapy ewidencyjnej. wniosek o kopię mapy zasadniczej (mapa do celów lokalizacji)

41

42 Rodzaje składanych wniosków 2. Geodeta : zgłoszenie pracy geodezyjnej do zgłoszenia pracy geodezyjnej geodeta będzie mógł złożyć wnioski: wniosek o wypis z rejestru gruntów, wniosek o wypis z rejestru budynków, wniosek o wypis z rejestru lokali, wniosek o wypis z kartoteki budynków, wniosek o wypis z kartoteki lokali, wniosek o uproszczony wypis z rejestru gruntów, wniosek o kopię mapy ewidencyjnej, wniosek o kopię mapy zasadniczej, wniosek o wykaz współrzędnych, wniosek o osnowę.

43

44 Bezpośrednie logowanie z poziomu portalu do aplikacji Przeglądarka EGBiL przez zarejestrowanych w MODGiK rzeczoznawców majątkowych Aplikacja udostępnia: informacje o działkach, informacje o budynkach, informacje o lokalach, mapę ewidencyjną, wykaz transakcji, wykaz z zarejestrowanych wyciągów z operatu szacunkowego.

45

46 Akceptowane formy płatności: przelew realizowany zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie e-łódź, Zasady weryfikacji wpłaconej należności: W momencie zaakceptowania wyliczonej należności przez Wnioskodawcę zostanie wygenerowany numer identyfikacyjny wpłaty związany ze składanym wnioskiem, Numer ten będzie umieszczony w tytule wpłaty Po przelaniu należności, system, na podstawie wyciągów o ustalonym formacie będzie weryfikował czy należność już jest na odpowiednim koncie.

47 Portal GIS i aplikacje merytoryczne System WPŁATY GeoInfo Off-line GeoInfo V Mapa Portal GIS Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali Podsystem Obiegu Dokumentów GeoInfo V Ośrodek

48 Serwery w MODGiK 5 serwerów Rack IBM 366 macierz dyskowa D TB 6 serwerów Blade Dell PowerEdge M600 macierz dyskowa EMC CX TB (faza IX) 7 serwerów Blade Cisco UCS B200/250 macierz dyskowa EMC 65 TB

49 Wirtualizacja serwerów Ponad 50 maszyn wirtualnych

50 InterSIT obywatelski system informacji przestrzennej w Internecie Krótka historia łódzkiego InterSIT: 1998 artykuł dr inż. Zygmunta Szumskiego w miesięczniku Geodeta, opisujący internetowe, obywatelskie systemy informacji przestrzennej w USA opracowanie i wdrożenie w MODGiK, przez łódzką firmę Aplikom, aplikacji MapGuide System Map Przeglądowych Od października 2000 pierwsze próby InterSIT, początkowo w sieci wewnętrznej Ośrodka Maj 2001 InterSIT dostępny w Internecie to już ponad 10 lat! Obecnie kilkanaście map tematycznych, serwisy dedykowane (WMS/WFS)

51 InterSIT obywatelski system informacji przestrzennej w Internecie Łódzki InterSIT w liczbach: budynków działek ewidencyjnych numerów adresowych ulic ponad obiektów punktowych, takich jak np. urzędy, kina, teatry, puby, restauracje, zabytki i wiele innych wyszukiwanie obiektów na mapie komunikacja miejska linie, przystanki, rozkłady jazdy dowolnie ustalana, bez utraty jakości, skala mapy od 1: (całe miasto) do 1:100 (szczegóły budowli) dołączone do obiektów mapy zewnętrzne bazy danych (np. strony www, zdjęcia itp..) ortofotomapy lotnicze i satelitarna

52 InterSIT obywatelski system informacji przestrzennej w Internecie Łódzki InterSIT w liczbach cd. dane systemu - ok. 600 GB - dane wektorowe, barwne ortofotomapy serwery blade Dell PowerEdge M600, Windows 2008 Server, maszyny wirtualne VMWare, baza ORACLE 10g r.2 oprogramowanie GIS: ArcGIS Server 10, ArcGIS SDE), Autodesk MapGuide 6.5 import danych z baz ORACLE : z systemu GeoInfo, w którym prowadzona jest w Łodzi mapa zasadnicza oraz z systemu EGBiL w którym prowadzona jest Ewidencja Gruntów i Budynków obecnie system odwiedza około 50 tys. użytkowników miesięcznie w 2010 było ponad 750 tys. wejść do map (2.3 mln. odsłon), w 2011 już ok. 600 tys. wejść

53

54

55

56

57 Mapy Tematyczne w InterSIT Studium i plany zagospodarowania przestrzennego Mapy historyczne Łodzi ( ) Rewitalizacja Łodzi Rowerowa Łódź Mapa zagrożeń ładu i porządku w Łodzi Mapa Czyste Miasto Mapa historyczna Litzmannstadt Getto Mapa punktów darmowego dostępu do Internetu (WiFi) Mapa Wybory Mapa Akustyczna

58

59

60

61 Usługi WMS/WFS (zgodnie z INSPIRE/IIP) Ogólnodostępny serwis WMS: granice miasta obręby geodezyjne działki ewidencyjne budynki osie ulic numery adresowe Serwis WMS Tło miasta dla jednostek Urzędu Miasta Łodzi Dedykowane serwisy WMS/WFS dla różnych jednostek UMŁ Dedykowany serwis WMS dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa

62

63

64 Dziękuję za uwagę

65

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT r.ak. 2009/2010 5 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Informacja przestrzenna towarzyszy człowiekowi od zawsze i kojarzy się głównie z położeniem

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

UDA-POIG.08.02.00-10-002/12-00

UDA-POIG.08.02.00-10-002/12-00 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-002/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

CitrusGIS. Tel. 667 674 385, Email: CitrusGIS@w p.pl, w w w.mapakrakow.pl

CitrusGIS. Tel. 667 674 385, Email: CitrusGIS@w p.pl, w w w.mapakrakow.pl Tel. 667 674 385, Email: @w p.pl, w w w.mapakrakow.pl Mapy tras turystycznych przez internet Komunikacja miejska na mapie Plan Zagospodarowania - w internecie Mapy atrakcji turystycznych Urzędy na internetowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.11.2014 r.

Warszawa, 06.11.2014 r. Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo