Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu"

Transkrypt

1 Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu MaGS1 to system klasy WMS wspomagający procesy magazynowe oraz łańcuchy dostaw. System jest wdrażany w sposób całościowy (oprogramowanie, urządzenia, usługi, serwis), dedykowany jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Znajduje zastosowanie również w większych magazynach. Korzystaj z nowoczesnego systemu WMS: usprawniaj procesy magazynowe, obniżaj koszty, wykorzystuj techniki automatycznej identyfikacji, monitoruj pochodzenie towarów (traceability). Działaj na rzeczywistych i bezpiecznych danych.

2 Ogólnie Śledzenie pochodzenia towarów Światowe standardy identyfikacyjne Bezpieczne kody kreskowe Drukowanie etykiet logistycznych Mobilne terminale radiowe Współpraca z zewnętrznym ERP Rzeczywiste stany magazynowe

3 Traceability w magazynie System MaGS1 jest autorskim rozwiązaniem IT dla magazynu, efektywnie wspomagającym monitorowanie przebiegu procesów magazynowych i zarządzanie przestrzenią magazynową z zastosowaniem innowacyjnych metod identyfikacji obiektów, lokalizacji i zdarzeń zgodnie z regułami międzynarodowymi globalnego systemu GS1. Wszelkie operacje magazynowe realizowane są w oparciu o kody kreskowe i/lub RFID. ZGODNY Z GS1 Podczas normalnej, codziennej pracy magazynierów, system MaGS1 rejestruje w tle wykonywanych czynności dane niezbędne do efektywnego śledzenia pochodzenia przyjmowanych i wydawanych materiałów. Firma, która wdroży w swoim magazynie (magazynach) system MaGS1, uzyskuje zdolność do śledzenia pochodzenia materiałów, czyli wypełnia postulaty UE potocznie określane, jako traceability. Śledzenie pochodzenia towarów spożywczych jest od 2005 roku obligatoryjne dla firm działających w branży spożywczej i jest sankcjonowane przez prawo żywieniowe UE (przepis 178/2002). Najbardziej znaną korzyścią traceability jest możliwość identyfikowania i lokalizowania w MaGS1 wadliwych towarów i natychmiastowe blokowanie ich dystrybucji w celu zachowania bezpieczeństwa konsumenta. System MaGS1 powiadamia odbiorców i dostawców o zaistniałym zagrożeniu dla konsumenta. Użytkownik wykorzystujący system WMS MaGS1 w celu obsługi procesów magazynowych, dysponuje funkcjonalnością traceability uzyskiwaną automatycznie i za darmo. MaGS1 posiada wyjątkową zdolność do realizacji traceability w skali międzynarodowej, ponieważ bazuje na unikalnych w skali świata identyfikatorach towarów określonych wg standardów GS1.

4 Dla kogo system MaGS1? System najlepiej sprawdza się w branży FMCG, w której już od dawna stosowane są rozwiązania GS1. System może być używany bez potrzeby jego specjalnego dostosowywania przez następujących użytkowników: Producenci magazynujący wytworzone produkty przeznaczone na rynek otwarty. Dystrybutorzy działający na rzecz w/w producentów. Hurtownicy kupujący i sprzedający wyroby oznakowane wg standardów globalnych. Operatorzy logistyczni wynajmujący magazyny klientom działającym na rynkach otwartych. Każda inna firma, w której magazynowane są standardowo opakowane towary. o System prawidłowo funkcjonuje również na bazie identyfikatorów wewnętrznych (poza GS1). o System został przetestowany dla zastosowań w magazynach obsługiwanych przez 10 magazynierów (10 terminali) realizujących do 100 pozycji przyjęć/wydań podczas jednej zmiany. Cechy systemu Przydatność systemu Jak wdrażamy? Obserwujemy pracę magazynu przez tydzień, analizujemy stan istniejący. Przedstawiamy Zarządowi wizję usprawnienia istniejących procesów magazynowych, które będą bazować na technikach automatycznej identyfikacji (ADC Automatic Data Capture). Mapujemy topografię magazynu i strukturę kartoteki materiałowej w systemie MaGS1. Instalujemy i uruchamiamy system oraz integrujemy go ze sprzętem ADC i siecią WLAN. Przez tydzień szkolimy magazynierów w rzeczywistych warunkach ich pracy. Asystujemy magazynierom podczas pierwszego tygodnia ich samodzielnej pracy z systemem MaGS1. Realizuje funkcje magazynowania w sposób płynny i przyjazny użytkownikowi. Obsługuje zarówno podstawowe i zaawansowane operacje magazynowe. Realizuje traceability. Wspomaga zarządzanie przestrzenią składowania. Wspomaga realizację procesów kompletacyjnych. Redukuje błędy wydań. Działa w czasie rzeczywistym. Umożliwia bezkonfliktową, jednoczesną realizację zadań przez wielu magazynierów. Obsługuje hierarchię opakowaniową składowanych pozycji magazynowych. Identyfikuje pozycje magazynowe poprzez: międzynarodowy numer GS1 (GTIN), symbol wewnętrzny, symbol partii, datę ważności, adres lokalizacyjny, właściciela towaru. Jednoznacznie identyfikuje jednostki logistyczne o jednorodnej i mieszanej zawartości poprzez międzynarodowy numer GS1 (SSCC), uwzględniając: symbol partii, datę wytworzenia, datę ważności, adres lokalizacyjny, właściciela towaru, unikalny numer wysyłki. Wspomaga zarządzanie ruchem towarów wg LIFO, FIFO, FEFO. Generuje etykiety transportowe zgodne z dowolnym systemem operatora logistycznego. W wersji rozszerzonej możliwe jest zintegrowanie z dowolnym systemem ERP.

5 STRUKTURA MAGAZYNU HIERARCHIA OPAKOWAŃ Funkcjonalność systemu POLECENIE PRZYJĘCIA Z ERP WYŁADOWANIE DOSTAWY Z SAMOCHODU / Z PRODUKCJI ANALIZA JAKOŚCIOWO ILOŚCIOWA (drukowanie brakujących etykiet z kodami kreskowymi) PLANOWANIE PRZYJĘCIA SPIS Z NATURY (skanowanie kodów kreskowych) REALIZACJA PRZYJĘCIA WYZNACZENIE MIEJSC SKŁADOWANIA POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA DO ERP PLANOWANE PRZESUNIĘCIA MIĘDZY MIEJSCAMI MAGAZYNY OBSZARY OPAK. LOGISTYCZNE OPAK. ZBIORCZE 1º SEKTORY RZĘDY OPAK. ZBIORCZE 2º OPAK. ZBIORCZE 3º KOLUMNY POZIOMY MIEJSCA OPAKOWANIA ZGRUPOWANE OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE NIEPLANOWANE PRZESUNIĘCIA MIĘDZY MIEJSCAMI POLECENIE WYDANIA Z ERP PLANOWANIE WYSYŁKI KOMPLETOWANIE DO WYDANIA FORMOWANIE WYDANIA GENEROWANIE DOKUMENTÓW WYDANIA REALIZACJA WYDANIA WYZNACZENIE MIEJSC POBIERANIA I KOMPLETOWANIA POTWIERDZENIE WYDANIA DO ERP ZAŁADOWANIE WYSYŁKI NA SAMOCHÓD / DO PRODUKCJI

6 Fundamenty systemu System MaGS1 maksymalizuje wykorzystywanie globalnych numerów identyfikacyjnych GS1 (GTIN, SSCC, GRAI), co pozwala na bezkonfliktowe porozumiewanie się Państwa magazynu z dowolnym ogniwem łańcucha dostaw. Jest to rozwiązanie najkorzystniejsze dla beneficjenta systemu MaGS1, ponieważ zapewnia mu bezpieczeństwo w dowolnie określonej perspektywie czasowej. 108 organizacji krajowych GS1, 150 obsługiwanych krajów. W Polsce zrzeszonych jest ponad przedsiębiorstw. Kraje, reprezentowane przez organizacje krajowe GS1 Magazyn jest dla systemu MaGS1 jednym z ogniw łańcucha dostaw, przyjmującego i wydającego towary w formie jednoznacznie oznakowanych pozycji magazynowych. Zastosowanie międzynarodowych identyfikatorów dla przyjmowanych jednostek logistycznych i opakowań zbiorczych wydatnie zmniejsza koszty działania magazynu z dnia na dzień coraz więcej firm stosuje standardy globalne. Kraje obsługiwane bezpośrednio przez biuro GS1 w Brukseli MaGS1 to lokalne działania wewnątrz magazynu, o globalnym zasięgu, w rozległych sieciach dostaw. MaGS1 oparty na standardach GS1 gwarantuje unikatowość wykorzystywanych identyfikatorów w skali świata. Funkcjonalność MaGS1 jest niezależna od treści zastosowanych identyfikatorów, co w praktyce oznacza możliwość korzystania również z własnych, wewnętrznych symboli towarowych. MaGS1 może działać również w magazynach, w których identyfikatory GS1 powszechnie nie występują lub występują sporadycznie. Wykorzystywanie w systemie MaGS1 standardów GS1, umożliwia otwarcie się na każdy rynek, bazujący na światowych regułach identyfikacyjnych. GLN SSCC GTIN GIAI GRAI zapasy zasoby Wystarczą 2 standardowe identyfikatory (GTIN i SSCC), aby bezbłędnie obsłużyć każdy magazyn w każdym łańcuchu dostaw.

7 Etykieta logistyczna GS1 Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) Symbol partii produkcyjnej Globalny Numer Lokalizacyjny dostawcy (GLN) Liczba sztuk opakowań pośrednich Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (SSCC) Data przydatności towaru do spożycia Etykiety z kodami kreskowymi GS1-128 są drukowane w systemie MaGS1 na bazie wcześniej zdefiniowanych szablonów, których może być wiele. Tyle, ile potrzeba. Przykładowy szablon etykiety logistycznej dla palety homogenicznej, wydrukowanej w systemie MaGS1 zgodnie z oczekiwaniami odbiorców takich, jak np. JMD, Netto lub inne sieci handlowe, zawiera wymagane przez nich dane: IZ(02) identyfikator (numer GTIN) opakowania zbiorczego lub jednostkowego IZ(37) liczba sztuk wyżej identyfikowanych opakowań IZ(15) data ważności produktu IZ(10) symbol partii produkcyjnej (wymagany dla traceability) IZ(412) identyfikator (numer GLN) dostawcy IZ(00) identyfikator (numer SSCC) paletowej (lub innej) jednostki logistycznej Zeskanowanie wszystkich kodów kreskowych podczas przyjęć/wydań do/z magazynu pozwala na automatyczną, jednoznaczną i bezbłędną aktualizację stanów magazynowych w systemie MaGS1 bez używania dokumentów papierowych.

8 Funkcje główne systemu Brama WE Przyjęcia Składowanie Wydania Brama WY PRZYJĘCIE PRZEMIESZCZANIE 3 2 WYDANIE 1 1 KOMPLETACJA 1 Podczas analizy przedwdrożeniowej magazyn uzyskuje wszystkie niezbędne dla systemu definicje adresowe i procesowe.

9 Przyjęcia z zewnątrz 1. Analiza jakościowa dostaw zewnętrznych pod względem prawidłowości identyfikatorów na etykietach, realizowana poza systemem. Określenie brakujących etykiet. 2. Utworzenie Magazynowego Dokumentu Przyjęcia (MDP) na komputerze. 3. Systemowe określenie liczby wymaganych etykiet z kodami kreskowymi. 4. Ewentualne wydrukowanie brakujących etykiet dla przyjmowanych pozycji magazynowych (z wygenerowaniem numerów GTIN i/lub SSCC). 5. Wyznaczenie na terminalu zadania przyjęcia z zewnątrz w 3 schematach: przyjmowane jest wszystko, co wypakowano podczas dostawy (na zasadzie spisu z natury ), przyjmowane są wyznaczone pozycje i ich ilości (dopuszcza się przyjęcie pozycji innych niż wyznaczone, przyjmowane są wyznaczone jednostki paletowe (na podstawie awiza dostawy). 6. Fizyczne przyjęcie dostawy zewnętrznej według w/w schematów poprzez skanowanie etykiet terminalem mobilnym. 7. Logiczne przyjęcie dostarczonych pozycji magazynowych na stan magazynu w systemie MaGS1. 8. Zamknięcie Magazynowego Dokumentu Przyjęcia (MDP) zatwierdzenie zaktualizowanych stanów magazynowych. 9. Raportowanie przyjęcia w celu zaksięgowania wg opcji: do excela, do wydruku dokumentu MDP. Kolejna faza działania systemu, to realizacja typowych funkcji przemieszczenia planowanego lub nieplanowanego z obszaru przyjęć do obszaru składowania, czyli do docelowych miejsc magazynowych z automatyczną aktualizacją lokalizacji stanu magazynowego.

10 Przyjęcia wewnętrzne (z produkcji) 1. Utworzenie Magazynowego Dokumentu Przyjęcia (MDP) na komputerze. 2. Systemowe określenie liczby wymaganych etykiet z kodami kreskowymi dla wytworzonych jednostek logistycznych. 3. Wygenerowanie unikalnych numerów seryjnych (SSCC) dla wytworzonych jednostek logistycznych. 4. Wydrukowanie wymaganych etykiet logistycznych dla przyjmowanych pozycji magazynowych. 5. Wyznaczenie na terminalu zadania przyjęcia z zewnątrz w 3 schematach: przyjęcie w kontekście wybranego przez użytkownika zlecenia przyjęcia z produkcji, przyjęcie w kontekście automatycznie skojarzonego zlecenia przyjęcia z produkcji, przyjęcie na podstawie etykiet utworzonych poza MaGS1. 6. Fizyczne przyjęcie dostawy wewnętrznej (z produkcji) według w/w schematów poprzez skanowanie etykiet terminalem mobilnym. 7. Fizyczne przyjęcie dostawy wewnętrznej (poza produkcją) poprzez skanowanie etykiet terminalem mobilnym wg opcji: wydania z magazynu pierwotnego i przyjęcia do magazynu docelowego (WZ PZ), przesunięcia wewnętrznego z miejsca w magazynie pierwotnym do miejsca w magazynie docelowym (MM). 8. Logiczne przyjęcie pozycji magazynowych na stan magazynu w systemie MaGS1. 9. Zamknięcie Magazynowego Dokumentu Przyjęcia (MDP) zatwierdzenie zaktualizowanych stanów magazynowych. 10. Raportowanie przyjęcia w celu zaksięgowania wg opcji: do excela, do wydruku dokumentu MDP. Kolejna faza działania systemu, to realizacja typowych funkcji przemieszczenia planowanego lub nieplanowanego z obszaru przyjęć do obszaru składowania, czyli do docelowych miejsc magazynowych z automatyczną aktualizacją lokalizacji stanu magazynowego.

11 Przemieszczenia wewnętrzne 1. Dotarcie magazyniera do miejsca magazynowego w opcji: adres wybrany arbitralnie przez magazyniera, adres wskazany na terminalu w wyniku decyzji managera. 2. Odczytanie adresu miejsca magazynowego w opcji: skanowanie etykiety z kodem kreskowym miejsca, wpisanie symbolu miejsca, pobranie adresu po zeskanowaniu SSCC. 3. Pobranie pozycji magazynowej (GTIN) z wybranego miejsca magazynowego na mobilne miejsce magazynowe ( na terminal ) w opcji: skanowanie każdej etykiety z kodem kreskowym pozycji z domyślną liczbą sztuk = 1, skanowanie jednej etykiety z kodem kreskowym pozycji i podaniem liczby sztuk. 4. Pobranie pozycji magazynowej (GTIN) z mobilnego miejsca magazynowego na nośnik. 5. Pobranie jednostki logistycznej (SSCC) w opcji skanowania jej etykiety z kodem kreskowym. 6. Odłożenie pozycji magazynowych (GTIN) znajdujących się na mobilnym miejscu magazynowym ( z terminala ) w opcji: skanowanie każdej etykiety z kodem kreskowym pozycji z domyślną liczbą sztuk = 1, skanowanie jednej etykiety z kodem kreskowym pozycji i podaniem liczby sztuk, potwierdzenie przyciskiem ekranowym "ODŁÓŻ WSZYSTKO" na wybrane miejsce magazynowe. 7. Potwierdzenie wyboru docelowego adresu miejsca magazynowego w opcji: skanowanie etykiety z kodem kreskowym miejsca, wpisanie symbolu miejsca Przemieszczenie pozycji magazynowych odbywa się w dowolnie wybranej przestrzeni magazynu i może być: Zaplanowane magazynier widzi zadania wyznaczone przez managera, Niezaplanowane - manager widzi zadania wykonane przez magazyniera. Zawsze realizowana jest sekwencja czynności: CO SKĄD CO DOKĄD

12 Wydania na zewnątrz 1. Utworzenie Magazynowego Dokumentu Wydania (MDW), określenie ile, czego i dla kogo należy wydać, również z jakich miejsc magazynowych. 2. Wydanie planowane na dwa sposoby: określanie dosłowne symbolu pozycji magazynowej (np. GTIN-u opakowania zbiorczego), planowanie wg symbolu pozycji na najniższym poziomie w hierarchii opakowaniowej (GTIN jednostkowy). 3. Fizyczna realizacja wydań dla dwóch kategorii jednostek logistycznych: wydania palet o jednorodnej zawartości, wydania palet o mieszanej zawartości. 4. Tworzenie jednostek logistycznych i systemowe generowanie numerów SSCC. 5. Drukowanie etykiet logistycznych dla utworzonych (skompletowanych) w magazynie pozycji paletowych. 6. Zarządzanie wydaniem pozycji magazynowych na podstawie informacji zawartych w MDW - magazynier arbitralnie wybiera miejsce pobrań, z uwzględnieniem: zadań przesunięć pozycji magazynowych z miejsc źródłowych do obszaru kompletacji wydań, zadań kompletowania pozycji przy miejscach ich składowania, symbolu partii produkcyjnej, lokalizacji kompletowanej pozycji magazynowej z preferencją wyboru od najniższego poziomu w kolumnie regałowej. 7. Kompletowanie wydawanych pozycji magazynowych za pomocą terminala wraz z tworzeniem i etykietowaniem nowych jednostek logistycznych. 8. Fizyczne załadowanie skompletowanych pozycji magazynowych na zidentyfikowany środek transportu (wewnętrznego lub zewnętrznego) na dwa sposoby: z wymaganiem skanowania każdej jednostki logistycznej, bez wymagania skanowania każdej jednostki logistycznej, z użyciem funkcji typu załaduj wszystko (pozycje magazynowe wcześniej zostały skompletowane i naocznie sprawdzone w miejscu kompletacji). 9. Logiczne wydanie pozycji magazynowych ze stanu magazynu w systemie MaGS Zamknięcie MDW. 11. Raportowanie wydania w celu zaksięgowania wg opcji: do excela, do wydruku dokumentu MDW. Każde wydanie poprzedzone jest fazą typowego przemieszczenia zaplanowanych do wydania pozycji magazynowych z obszaru składowania do obszaru wydań, czyli ze źródłowych miejsc magazynowych z automatyczną aktualizacją lokalizacji stanu magazynowego.

13 Inwentaryzacja stanów Inwentaryzacja stanów w magazynie ma na celu okresowe korygowanie zapisów w bazie danych systemu MaGS1 o fizycznie składowanych pozycjach magazynowych. Inwentaryzacja stanów w magazynie jest realizowana wyrywkowo lub okresowo, ale zawsze z wykorzystaniem technik automatycznej identyfikacji (ADC). Elektroniczny spis z natury tworzony z użyciem terminala skanującego kody kreskowe, gromadzi dane zebrane z najwyższego poziomu identyfikacyjnego, czyli bezpośrednio widzianych przez magazyniera inwentaryzacja jest łatwa, szybka i bezbłędna. Bazując na zdefiniowanej w systemie strukturze opakowaniowej każdej pozycji materiałowej (GTIN) oraz na danych o zawartości każdej jednostki logistycznej (SSCC), system MaGS1 automatycznie raportuje stan magazynowy również na poziomie pojedynczych pozycji materiałowych, czyli tych, które bezpośrednio nie są widoczne. Rezultat inwentaryzacji okresowej automatycznie wypełniony arkusz spisowy może być przekazany w uzgodnionym formacie do systemu ERP, celem rozliczenia wartościowego. System MaGS1 wykorzystywany konsekwentnie w środowisku ADC jest systemem samo inwentaryzującym. Stany magazynowe są aktualizowane w trybie rzeczywistym podczas normalnej pracy magazynierów.

14 Niektóre funkcje terminalowe Rozpakuj SSCC nadrzędne na GTIN podrzędne Jeżeli w zadaniu zdefiniowano wydanie kilku opakowań zbiorczych pośrednich a w magazynie nie ma ich w wymaganej liczbie sztuk, magazynier skanuje numer SSCC palety i uruchamia tę funkcję. Warunek konieczny dla tej funkcji: wszystkie opakowania podrzędne muszą być oznakowane kodami kreskowymi z numerami GTIN. MaGS1 likwiduje numer SSCC jednostki nadrzędnej i automatycznie ujawnia zbiór znajdujących się na niej numerów GTIN podrzędnych. Rozpakuj GTIN Jeżeli w zadaniu zdefiniowano wydanie kilku opakowań jednostkowych a w magazynie nie ma ich w wymaganej liczbie sztuk, magazynier skanuje numer GTIN opakowania zbiorczego oraz adres miejsca magazynowego i uruchamia tę funkcję. System likwiduje numer GTIN opakowania zbiorczego i ujawnia zbiór znajdujących się w opakowaniu zbiorczym numerów GTIN opakowań pojedynczych (lub innych zbiorczych o mniejszej zawartości). Warunek konieczny dla tej funkcji: wszystkie opakowania podrzędne muszą być oznakowane kodami kreskowymi z numerami GTIN. Podmień SSCC Jeżeli w zadaniu występuje konkretny numer SSCC palety do pobrania z danej lokalizacji adresowej (np. z miejsca zdefiniowanego, jako cały rząd palet) a fizycznie ta paleta nie jest dostępna w bezpośredni sposób, magazynier pobiera inną identyczną paletę a nowy numer SSCC jest w danym zadaniu podmieniany na miejsce wyznaczonego. Przemieść jednostkę logistyczną (paletę) Jeżeli występuje konieczność przemieszczenia palety z jednej lokalizacji adresowej do innej, to magazynier skanuje numer SSCC palety, przemieszcza ją do miejsca docelowego i skanuje adres miejsca docelowego. System MaGS1 automatycznie zwalnia dotychczasowe miejsce i przypisuje SSCC do miejsca docelowego. Przemieść opakowanie zbiorcze Jeżeli występuje konieczność przemieszczenia opakowania zbiorczego z jednej lokalizacji adresowej do innej, to magazynier skanuje adres miejsca źródłowego, numer GTIN opakowania zbiorczego (wraz z ewentualnym symbolem partii produkcyjnej), przemieszcza je do docelowej lokalizacji adresowej i skanuje adres miejsca docelowego. MaGS1 automatycznie zwalnia przypisanie numeru GTIN do adresu dotychczasowego i przypisuje GTIN do adresu docelowego. Pokaż, co leży na miejscu Zeskanowanie kodu lokalizacji adresowej powoduje wyświetlenie listy numerów GTIN towarów tam się znajdujących z uwzględnieniem struktury opakowaniowej. Jeżeli na analizowanym miejscu znajduje się jednostka logistyczna, to zeskanowanie numeru SSCC powoduje wyświetlenie jej zawartości z uwzględnieniem struktury opakowaniowej znajdujących się w niej opakowań zbiorczych. Dopełnij paletę homogeniczną jednostką podrzędną Magazynier ma możliwość dopełnienia palety jednorodnej opakowaniem zbiorczym podrzędnym. Skanuje SSCC dopełnianej palety, skanuje GTIN opakowania podrzędnego i fizycznie układa je na dopełnianej palecie. MaGS1 sprawdza czy GTIN opakowania podrzędnego jest identyczny ze znajdującymi się na palecie innymi numerami GTIN i wiąże zeskanowany GTIN (oraz inne dane odczytane z etykiety) z zeskanowanym numerem SSCC. Zmieniła się liczba jednostek podrzędnych, więc należy wydrukować nową etykietę. Dopełnij paletę heterogeniczną jednostką podrzędną Magazynier ma możliwość dopełnienia palety mieszanej opakowaniem zbiorczym (lub jednostkowym) podrzędnym. Skanuje SSCC palety, skanuje GTIN opakowania podrzędnego i fizycznie układa je na dopełnianej palecie. MaGS1 wiąże zeskanowany GTIN (i inne dane odczytane z etykiety) z zeskanowanym numerem SSCC. Nie ma potrzeby drukowania nowej etykiety. Nowa zawartość palety jest zapisana w systemie MaGS1.

15 Standard systemu + rozszerzenia Zakres standardowy systemu Opisane w folderze funkcjonalności i cechy systemu MaGS1 są wystarczające, aby szybko zapoczątkować eksploatowanie w magazynie systemu klasy WMS. Przy otwartej inklinacji dostosowania się użytkownika do wymagań systemu, można już przyjmować, składować i wydawać towary standardowo oznakowane najkorzystniej jest, gdy są oznakowane zgodnie z GS1. MaGS1.std to zwarta całość funkcjonalna systemu WMS, która może być szybko i niedużym kosztem wdrożona w każdym średnio rozbudowanym magazynie. Komunikacja z zewnętrznymi systemami klasy ERP lub FK realizowana jest przez standardowy, niemodyfikowalny moduł API (Application Programming Interface), rozumiany jako określony w systemie MaGS1 zestaw reguł i ich opisów, wykorzystywanych do wymiany danych między systemami. Wdrożenie wersji standardowej realizujemy w ciągu 8 tygodni od momentu podpisania umowy. Zakres rozszerzony systemu Wersję standardową systemu MaGS1 można rozszerzyć o dodatkowe funkcje, dopasowując jego funkcjonalność do specyficznych potrzeb. Przykładowe możliwe rozszerzenia: Fragmentacja magazynu System MaGS1 oferuje atrakcyjną dla usługodawców logistycznych funkcjonalność dynamicznej fragmentacji całej przestrzeni magazynowej w podziale logicznym na poszczególnych Klientów, dzięki czemu usługodawca logistyczny wykorzystujący system MaGS1 może oferować swoje usługi dla wielu Klientów i niezależnie je rozliczać. Automatyczne określenie kosztów usług świadczonych przez operatora logistycznego, np. (liczba wejść /wyjść jednej palety * stawka) + (czas składowania danej palety * stawka) - możliwe jest zaimplementowanie każdej innej metody obliczania kosztów usług podstawowych oraz specjalnych, zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami. Montaż magazynowy (produkcja) Funkcja ta umożliwia wydanie z magazynu określonych pozycji magazynowych (komponentów) i przyjęcie do magazynu nowej pozycji magazynowej ( produktu wytworzonego według określonej receptury). Kompletacja wydań Kompletacja wydań z poziomu zerowego magazynu z jednoczesnym, automatycznym generowaniem zleceń uzupełniania stanów magazynowych na miejscach kompletacji. Integracja z systemami ERP lub FK Utworzenie interfejsu do dowolnego systemu ERP lub FK w kooperacji z jego dostawcą. Zarządzanie zasobami zwrotnymi Moduł śledzenia zasobów zwrotnych (np. nośników paletowych) oznaczonych numerem GRAI. Statusy jakościowe materiałów Funkcjonalność umożliwiająca nadawanie rozszerzonych statusów jakościowych materiałom wraz z ich monitorowaniem. Inne rozszerzenia Funkcjonalności specyficzne są szczegółowo uzgadniane z beneficjentem systemu i wyceniane (koszt i termin opracowania).

16 Korzyści Mniej błędów podczas przyjęć i wydań Szybsze i tańsze wydania Spełnienie wymagań prawa żywnościowego unijnego i polskiego Lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej Identyfikacja towarów wg zdefiniowanych cech Lepsza organizacja pracy magazynu Standardowe magazynowe dokumenty związane z przyjęciami i wydaniami Ciągła inwentaryzacja w tle normalnej pracy magazynierów Wydania wg rzeczywistego FEFO Analiza czasu pracy magazynierów Usystematyzowany podział powierzchni magazynowej Stały dostęp do informacji o rzeczywistej lokalizacji towaru w magazynie Traceability w tle normalnej pracy magazynierów Inwentaryzacja formalna realizowana wielokrotnie sprawniej niż w sposób klasyczny, bez konieczności wyłączania z pracy całego magazynu Mniej reklamacji i zwrotów Ograniczenie dokumentów papierowych do niezbędnego minimum Minimalizacja ryzyka nadużyć Zawsze rzeczywiste dane o stanie magazynowym Co należy zrobić, aby mieć rzeczywiste dane o stanie magazynowym? Zaprojektować prawidłową identyfikację danych o towarach. Usprawnić organizację pracy magazynu wdrożyć standardy GS1. Dobrać odpowiednie do nowej organizacji urządzenia do automatycznej identyfikacji (ADC). Zainstalować dobrane urządzenia ADC. Wdrożyć system MaGS1. Zauważyć po wdrożeniu systemu, że: zmniejszyła się liczba błędów, zwiększyła się wydajność magazynu, uporządkowały się procesy magazynowe, istnieje wiedza o rzeczywistym stanie magazynowym składowanych jednostek opakowaniowych, nowi pracownicy szybko osiągają wysoką wydajność, usystematyzował się podział powierzchni magazynowych, bez systemu MaGS1 praca w magazynie już wydaje się być niemożliwa

17 Warunki sprzedaży systemu MaGS1 oferowany jest w standardowym zakresie funkcjonalnym w licencji pozwalającej na jego użytkowanie przez 10 użytkowników w dowolnej konfiguracji komputerów i mobilnych terminali radiowych. System nie wymaga specjalnych dostosowań, jeżeli w magazynie wykorzystywany będzie niżej przedstawiony sprzęt automatycznej identyfikacji (ADC): Drukarka kodów kreskowych marki Zebra. Terminal radiowy PSION WORKABOUT. Terminal radiowy Motorola MC9090. Terminal radiowy Motorola WT4000. Sieć radiowa WLAN w standardzie WiFi. UWAGA: Sprzęt ADC i sieć radiową WLAN beneficjent systemu zapewnia we własnym zakresie. ILiM może koordynować zakup u wybranych dostawców i zintegrować sprzęt z systemem. Ceny systemu w aktualnej wersji Warunki cenowe systemu są określane w dedykowanej ofercie przygotowanej dla Klienta, po dostarczeniu do ILiM zapytania ofertowego. W ofercie określone są ceny: zakresu standardowego (ujętego w niniejszym folderze), zaktualizowanej wersji systemu poszerzającej zakres standardowy, świadczenia usług serwisowych. Cena opracowania i wdrożenia rozszerzenia specjalnego jest ustalana indywidualnie po uzgodnieniu oczekiwań i możliwości technicznych wykonania. Pomoc techniczna: W cenie standardowego zakresu systemu MaGS1 beneficjent otrzymuje czas pracy konsultantów wspomagających wdrożenie: 15 dniówek na prace analityczne, 15 dniówek na prace informatyczne i instalacyjne, 30 dniówek na prace wdrożeniowe, 30 dniówek na szkolenia i asystę po uruchomieniu systemu. Warunki cenowe i organizacyjne serwisowania wersji standardowej (ujętej w niniejszym folderze) są określane w dedykowanej ofercie po dostarczeniu do ILiM zapytania ofertowego. Gwarancja: Gwarancja systemu MaGS1 jest roczna. ILiM zapewnia prawidłowe działanie systemu w określonym środowisku informatycznym. Ewentualne nieprawidłowe działanie systemu z powodu zmiany środowiska jest w okresie gwarancyjnym naprawiane bezkosztowo. ILiM nie zakłada, że system MaGS1 będzie sprzedawany z błędami formalnymi. Błędy formalne lub algorytmiczne będą naprawiane bezzwłocznie w ramach darmowej pomocy technicznej. Gwarancja nie obejmuje błędów merytorycznych wynikających z danych błędnie wprowadzonych lub błędnie interpretowanych przez użytkownika systemu. UWAGA: Szczegóły dotyczące podstawowej i pełnej pomocy technicznej są elementem umowy zakupu systemu MaGS1.

18 Cechy systemu i kontakty MaGS1 to informatyczne narzędzie efektywnie wspomagające pracę magazynu: Realizuje typowe czynności magazynowe z zastosowaniem mobilnego terminala radiowego. Wykorzystuje unikalne identyfikatory GS1 oraz/lub symbole wewnętrzne. Identyfikuje przemieszczane jednostki opakowaniowe, w których znajdują się towary. Pobiera dane przez bezpieczne kody kreskowe GS1, przez RFID, przez EDI. Realizuje śledzenie pochodzenia towarów zgodnie z przepisem UE 178/2002 (traceability). Może wymieniać dane z eksploatowanym ERP (np. CDN-XL, Impuls, inne). MaGS1 to stabilne środowisko informatyczne: Baza danych MS SQL. Aplikacja klient-server, zrealizowana przy użyciu narzędzi Framework.NET. Powszechnie stosowany system operacyjny Windows. Permanentny upgrade standardowego zakresu systemu dla stałych Klientów. Dostosowywany do specyficznych wymagań zgodnie z uzgodnieniami z Klientem. MaGS1 jest efektywnie wdrażany: Bezpiecznie, szybko, tanio. Możliwość szkolenia wstępnego w laboratorium ILiM. Szkolenie operacyjne w środowisku pracy magazynu Klienta. Asysta konsultacyjna po uruchomieniu systemu. Usługi dodatkowe w ramach umowy serwisowej. Kierownik systemu: Jerzy Majewski 061/ Sprawy handlowe: Wiesław Stachowiak 061/ Sprawy merytoryczne: Piotr Sitarz 061/ Sprawy informatyczne: Klaudiusz Borowiak 061/ Sprawy marketingowe: Michał Pajdak 061/

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania informatyczne

Kompleksowe rozwiązania informatyczne HIT - KODY KRESKOWE Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla logistyki i produkcji HIT-Kody Kreskowe HIT-Kody Kreskowe oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne usprawniające procesy logistyczne i

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Interfejs standardowy systemu

Interfejs standardowy systemu Interfejs standardowy systemu opracowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów

raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów Spis treści 100 projektów inwestycyjnych monitorowanych przez BPC 4 Wskazówki Ekspertów

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 26.06.2015 Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ Po co,

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH Monika ODLANICKA-POCZOBUTT, Ewa KULIŃSKA Streszczenie: Proces kompletacji jest istotnym ogniwem każdego systemu logistycznego. Błędy

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo