OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ.. Miasto Jasło Pieczęć Wykonawcy Ul. Rynek Jasło OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: Poniższe wymagania określają zakres Systemu Informacji Przestrzennej w ramach niniejszej SIWZ i mają charakter minimalny. Wykonawcy mogą zaoferować rozwiązanie o takich samych lub lepszych parametrach. 1. System Informacji Przestrzennej 1.1. Założenia podstawowe. a) System Informacji Przestrzennej zostanie wdrożony w oparciu o standardy zapewniające interoperacyjność zalecaną dyrektywą INSPIRE. W szczególności w oparciu o normy ISO serii (ISO/TC 211) oraz specyfikacje OGC (OpenGeospatialConsortium). b) System Informacji Przestrzennej zostanie wdrożony przy zastosowaniu usług sieciowych w oparciu o trójwarstwową architekturę zorientowaną na usługi (SOA Service-Oriented Architecture) Opis architektury Systemu System zostanie wdrożony w oparciu o następujące usługi: - Prezentacja serwisów mapowych z wykorzystaniem usługi przeglądania. - Publikacja danych z wykorzystaniem serwera mapowego. - Zarządzanie uprawnieniami dostępu do serwisów mapowych. - Zarządzanie danymi z wykorzystaniem aplikacji GIS desktop Prezentacja serwisów mapowych a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja aplikacji internetowej umożliwiającej przeglądanie serwisów OGC Web Map Service (WMS). b) Usługa zostanie udostępniona w domenie Zamawiającego c) Interfejs graficzny zostanie dostosowany do szaty graficznej portalu Miasta Jasło przy współpracy z Zamawiającym. d) Podstawowe cechy oprogramowania. 1

2 - Aplikacja internetowa działająca w oparciu o cienkiego klienta wspierająca standardowe przeglądarki internetowe (min. Internet Explorer od wersji 6.0 oraz Firefox od wersji 1.5). - Przeglądanie danych bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów wtyczek czy plug-in ów instalowanych na komputerach użytkowników. - Aplikacja niezależna od platformy systemowej - Polskojęzyczny interfejs aplikacji. - Możliwość dodawania predefiniowanych serwisów WMS. - Możliwość dodawania dowolnych serwisów WMS poprzez podanie URL serwisu. - Możliwość wydruku okna mapy do formatu HTML lub PDF. e) Funkcjonalność w zakresie interakcji z mapą: - Przesuwanie/powiększanie/pomniejszenie - Możliwość selekcji obiektów i przeglądania ich atrybutów. - Pomiar odległości. - Pomiar powierzchni. - możliwość wnoszenia uwag do treści mapy i przesyłania ich drogą elektroniczną w postaci widoku mapy. f) Funkcjonalność w zakresie prezentacji mapy - Obsługa układów współrzędnych WGS84, UTM strefa 34, 2000, 1992, Obsługa OGC SLD (Styled Layer Descriptor) w wersji 1.0 dla umożliwienia wyboru predefiniowanych stylów dla wyświetlanych warstw. - Webowy interfejs umożliwiający konfigurację serwisów mapowych w zakresie: dodawania, usuwania, ukrywania warstw oraz edycji profili SLD. - Wyświetlanie współrzędnych kursora w zdefiniowanym układzie Publikacja danych Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja serwera mapowego udostępniającego serwisy OGC Web Map Service (WMS) i OGC Web Feature Service (WFS). a) Podstawowe cechy oprogramowania. - Obsługa formatów danych przestrzennych: Shapefile, Oracle, ArcSDE. - Obsługa rastrów: Tagged Image File Format (TIFF). - Interfejs umożliwiający definiowanie profilu SLD dla wyświetlanych warstw. b) Konfiguracja i udostępnienie serwisów WMS: - Serwis Ewidencji Gruntów i Budynków (EGIB) na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego w formacie SWDE. Serwis musi współpracować z aplikacją zarządzającą uprawnieniami dostępu do serwisów mapowych opisanej w punkcie 1.5. umożliwiając autoryzowany dostęp do części opisowej EGIB przez uprawnionych pracowników Urzędu Miasta. 2

3 - Serwis Planu Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego w formie analogowej. Serwis musi udostępniać plan w postaci rastrowej. - Serwis Plan Miasta Jasła na podstawie danych przestrzennych dostarczonych przez Wykonawcę określonych w punkcie Zarządzanie uprawnieniami dostępu do serwisów mapowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja aplikacji sieciowej przeznaczonej do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami do serwisów Systemu Informacji Przestrzennej. Podstawowe cechy oprogramowania: - Możliwość tworzenia uprawnień dla użytkowników oraz grup użytkowników. - Możliwość definiowania i przyporządkowania ról do użytkowników i ich grup. - Możliwość zabezpieczenia serwisów WMS poprzez tworzenie ról ograniczających dostęp do serwisu, warstw serwisu oraz czasowy dostęp do danych. - Możliwość dostępu do ograniczonych serwisów uprawnionym użytkownikom poprzez autoryzację i identyfikację. - Zarządzanie aplikacją internetową przez interfejs webowy wspierający standardowe przeglądarki internetowe (min. Internet Explorer od wersji 6.0 oraz Firefox od wersji 1.5). - Polskojęzyczny interfejs aplikacji 1.6. Zarządzanie danymi z wykorzystaniem aplikacji GIS desktop Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja aplikacji GIS typu desktop do zarządzania danymi Systemu Informacji Przestrzennej. a) Podstawowe cechy oprogramowania. - Intuicyjne menu i obsługa. - Możliwość rozbudowy aplikacji o dodatkowe komponenty. - Możliwość pracy w sieci (Internet/Intranet). - Możliwość rozbudowy o opcje użytkownika na bazie Visual Basic for Aplication (VBA). - Polskojęzyczny interfejs. - Możliwość wczytywania i nakładania danych utworzonych w różnych układach współrzędnych, a w szczególności w układzie WGS84 oraz obowiązujących państwowych układach współrzędnych geodezyjnych, w tym 1965, 2000, b) Interakcja z mapą. - Przesuwanie/Powiększanie/Identyfikowanie obiektów. - Wyszukiwanie obiektów na mapie. - Korzystanie z dynamicznych informacji mapowych. - Pomiar odległości i powierzchni. 3

4 - Korzystanie z narzędzi selekcji danych według położenia. - Korzystanie z narzędzi selekcji danych według atrybutów. - Tworzenie hiperłącz do zewnętrznych aplikacji, makr, plików lub URL. c) Wyświetlanie mapy. - Wizualizacja mapy lub określonego zestawu danych. - Interaktywne ustawianie przezroczystości dla warstw danych. - Ustawianie minimalnej i maksymalnej skali wyświetlania danych. - Przycięcie obszaru wyświetlania mapy do określonego obiektu lub grafiki. - Odwzorowanie w locie wszystkich danych do układu współrzędnych mapy. - Wyświetlanie kartograficznej, kilometrowej lub indeksowej siatki mapy. d) Praca z danymi tabelarycznymi. - Korzystanie w locie z dynamicznych połączeń pomiędzy różnymi bazami danych. - Tworzenie i korzystanie z relacji wiele-do-1 i 1-do-wielu. - Wyświetlanie tabel złączonych. - Generowanie statystyk. - Sumowanie danych. - Tworzenie wykresów i raportów. - Sortowanie według wielu atrybutów. - Wyświetlanie na mapie danych z tabeli lub pliku współrzędnych w postaci punktów. e) Kompozycja i wydruk mapy. - Predefiniowane biblioteki symboli, linii, paternów, znaków kartograficznych. - Proste w użyciu kreatory i narzędzia do tworzenia elementów opisowych mapy. - Eksport kompozycji mapy do formatów rastrowych (BMP, TIFF, PDF, JPEG). f) Edycja i wprowadzanie danych. - Tworzenie własnych obiektów, klas obiektów, warstw mapy. - Zbieranie własnych danych w otwartych formatach wymiany danych. - Narzędzia edycji i kontroli poprawności topologii obiektów. g) Obsługa danych wektorowych. - Shapefile. - Warstwa informacyjna ArcInfo. - Vector Product Format (VPF). - OGC Web Map Service (WMS). h) Bezpośredni odczyt danych CAD. - Autodesk Drawing Exchange Format (DXF). - AutoCAD Drawing File (DWG). 4

5 - Microstation DGN. i) Bezpośredni odczyt danych rastrowych. - Digital Terrain Elevation Data (DTED) Level 0, 1 i 2. - ER Mapper. - Graphics Interchange Format (GIF). - Intergraph Raster Files: CIT - dane binarne. - Joint Photographic Experts Group (JPEG). - JPEG j) Bezpośredni odczyt i zapis danych rastrowych w formacie TIFF i GeoTIFF. 2. Mapa numeryczna Miasta Jasło Przedmiotem zamówienia jest dostawa mapy numerycznej Miasta Jasło w formacie shapefile dla potrzeb wewnętrznych Urzędu Miasta oraz publikacji Planu Miasta w Internecie. a) Zakres wymaganych warstw informacyjnych: - drogi z podziałem na kategorie i przypisanymi nazwami ulic, - kompletna baza punktów adresowych, - tereny zabudowane, - wody w tym powierzchniowe oraz cieki, - lasy, zieleń miejska z wyróżnieniem parków, cmentarzy i ogródków działkowych, - tereny przemysłowe, - budynki użyteczności publicznej, - linie kolejowe, - wybrane punkty użyteczności publicznej (urzędy, stacje benzynowe, banki, bankomaty) - granice miasta - nazwy geograficzne b) Szczegółowość mapy numerycznej odpowiadająca mapom w skali nie mniejszej niż 1: c) Stan aktualności dostarczonych warstw informacyjnych na dzień 1 marca 2008 r. 3. Dostawa serwera oraz stacji roboczych 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja serwera wraz z dedykowanym systemem operacyjnym o parametrach nie gorszych niż: Opis wymagań Obudowa Obudowa wolnostojąca typu Tower z możliwością zamontowania w szafie rack 19". Typ procesora Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w serwerach, o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi Intel Xeon 1,86 GHz (seria 5000/5100), pracującemu na magistrali systemowej 1063/1333 MHz. 5

6 Ilość procesorów Pamięć RAM Płyta główna Sloty PCI 1 4 GB DDR2 667 MHz, Fully Buffered, z technologią ECC. Możliwość rozszerzenia pamięci do max 32 GB. Możliwość konfiguracji pamięci z ochroną online spare. dykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym. 4 sloty PCI Dyski HDD 1 dysk min. 146 GB rpm SAS Hot-Plug, możliwość zainstalowania przynajmniej 8 dysków w wewnętrznych zatokach serwera pracujące w technologii RAID 5. Karta sieciowa 2 x Gbit Ethernet 10/100/1000 Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna (16 MB) Porty 1 port RJ-45, 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania 4 porty USB, 1 port VGA (15-pin video), 1 port szeregowy. Napęd dysków 48-CD/DVD ROM optycznych Zasilanie Możliwość doinstalowania redundantnych zasilaczy Hot-Plug. Zarządzanie Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI- X/PCI-Express. W/w. Rozwiązanie sprzętowe jest niezależne od systemów operacyjnych, System operacyjny Gwarancja i serwis Inne zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Small Business Server 2003 Microsoft Windows 2000 Server and Advanced Server Novell NetWare 6.5 LINUX (Red Hat, SuSE) Serwis w miejscu instalacji w ciągu nie więcej niż 12h od zgł., 24x7, 36 miesięcy Mysz, klawiatura oraz niezbędne kable i połączenia do wszystkich urządzeń Powyższe wymagania mają charakter minimalny i Wykonawcy mogą zaoferować urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach 3.2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja dwóch stacji roboczych do prowadzenia ewidencji dróg o parametrach nie gorszych niż: - Pamięci RAM: Min 1GB - Procesora zgodnego z wymaganiami sprzętowymi oferowanej aplikacji - Pojemności dysku twardego: Min. 200GB - Karty grafiki wspierającej sprzętowo DirectX9 z pamięcią min. 256 MB szt 1 - Karty grafiki wspierającej sprzętowo DirectX9 z pamięcią min. 256 MB z wyjściami na 2 monitory szt 1-2 monitory: LCD min monitor LCD 22 - System operacyjny zgodny z wymaganiami oferowanej aplikacji. - Dodatkowo mysz, klawiatura oraz niezbędne kable i połączenia do wszystkich urządzeń. - Drukarka atramentowa A3 HP Business Inkret 2800 lub inna o parametrach równoważnych 4. Ewidencja Dróg Gminnych 4.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej oraz wykonanie ewidencji dróg gminnych na terenie miasta Jasła obejmującego: 6

7 a) Wykonanie ewidencji dróg obejmującej następujące dokumenty ewidencyjne, które szczegółowo określają załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom / Dz. U. Nr 67, poz. 582 z dnia r. /: - książkę drogi, której wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia, - dziennik objazdu dróg, którego wzór określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia, - mapę techniczno eksploatacyjną dróg, sporządzoną z zastosowaniem znaków umownych określonych w załączniku Nr 3 do rozporządzenia, - książkę obiektu mostowego oraz tunelu, których wzory określa załącznik Nr 4 do rozporządzenia, - kartę obiektu mostowego, której wzór określa załącznik Nr 5 do rozporządzenia, - wykaz obiektów mostowych, tuneli, przepustów, których wzory określa załącznik Nr 6 do rozporządzenia. b) Pozyskanie danych o drogach gminnych na terenie miasta Jasło i wprowadzenie ich do systemu dostarczonego przez Wykonawcę. Długość dróg i ulic podlegających ewidencji wynosi 122 km. Możliwe jest jednak, że w trakcie realizacji zadania zakres opracowania ze względu na faktyczną długość ulic może ulec zmianie o około 10%, co nie będzie powodowało zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 4.2 Założona ewidencja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. 4.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Realizacja zadania odbywać się będzie z podziałem na poszczególne etapy: Etap I Dostarczenie i Instalacja oprogramowania Instalacja oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych winna być przeprowadzona na stacjach roboczych dostarczonych przez Wykonawcę w ramach postępowania zgodnie z parametrami określonymi w pkt. 3. Instalacja oprogramowania obejmuje dwie licencje umożliwiające pracę w systemie na dwóch stanowiskach roboczych. Wymagania dotyczące systemu ewidencji dróg. System ewidencji powinien: 1. Umożliwiać prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w: rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i 7

8 promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583), i powinien zawierać: a) książkę drogi, b) wykaz dróg, c) dziennik objazdu dróg d) mapę techniczno- eksploatacyjną dróg, e) książkę obiektu mostowego, f) kartę obiektu mostowego, g) wykaz obiektów mostowych, h) wykaz oznakowania poziomego i) wykaz oznakowania pionowego j) wykaz zieleni k) wykaz urządzeń związanych z drogą l) wykaz reklam 2. Umożliwiać tworzenie książki drogi poprzez rysowanie obiektów na mapie np. z geodezyjnych podkładów powykonawczych. Powinien pozwalać na automatyczne rzutowanie obiektów na drogę wyliczając kilometraż, pole powierzchni i automatycznie wprowadzać je do bazy danych książki drogi. 3. Umożliwiać graficzną ilustrację danych wykonanej mapy sieci dróg wszystkich elementów znajdujących się w pasie drogowym, a wprowadzanych w kolejnych etapach zakładania ewidencji. Szczegóły sytuacyjne winny być pokazywane z dokładnością i według symboli stosowanych dla wykonania mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 Ponadto system musi mieć możliwość opracowania i naniesienia danych zebranych w trakcie prac inwentaryzacyjnych na oddzielne warstwy tematyczne wg. następującego podziału rzeczowego: a) osie dróg z nazwami, numerami i kilometrażem, b) jezdnie, c) opaski, d) chodniki, e) pasy zieleni, f) drzewa i krzewy, g) oznakowanie pionowe, h) oznakowanie poziome, i) sygnalizacja świetlna, j) urządzenia bezpieczeństwa ruchu, k) parkingi, miejsca parkingowe, zatoki postojowe l) zatoki autobusowe, przystanki autobusowe, m) kanalizacja deszczowa ze studniami kanalizacyjnymi i kratkami ściekowymi, n) oświetlenie uliczne, o) drogowe obiekty inżynierskie (mosty, kładki dla pieszych, przepusty drogowe), p) ścieżki rowerowe, q) zjazdy, 8

9 r) rodzaje nawierzchni jezdni i chodników, s) reklamy. 4. Być w pełni spolonizowany, tj. posiadać polskojęzyczny interfejs komunikacji z użytkownikiem, polskojęzyczne formaty wartości danych przechowywanych w systemie (sortowanie, reprezentacja dat,), polskojęzyczne komunikaty dialogowe np.: o błędach, musi posiadać kompletną polskojęzyczną dokumentację użytkową i techniczną. 5. Umożliwiać pracę zarówno na mapach wektorowych jak i rastrowych. 6. Umożliwiać wczytywanie map cyfrowych sporządzonych programami: AutoCAD albo Microstation, oraz wczytywanie rastrów w formatach obsługiwanych przez te programy. 7. Umożliwiać sporządzanie sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583). 8. Zapewnić pełną integrację graficznej bazy danych z atrybutami opisowymi. 9. Zapewnić nieskomplikowane przeglądanie i aktualizowanie map (usuwanie i nanoszenie dodatkowych elementów). 10. Wskazywać rzeczywisty przebieg granicy pasa drogowego, umożliwiać określenie granic teoretycznego pasa drogowego, wynikającego z przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz umożliwiać obmiar różnic pomiędzy teoretycznym a rzeczywistym przebiegiem pasa drogowego. 11. Umożliwiać utworzenie ewidencji w zakresie rejestracji i prezentacji rodzajów nawierzchni jezdni i chodników oraz innych powierzchni pasa drogowego, automatyczne przenoszenie danych o drogach do tabel zgodnych z rozporządzeniem. 12. Umożliwiać drukowanie map w różnych skalach. 13. Generować rysunki w formacie dwg, dgn 14. Mieć prostą możliwość uzupełniania konfiguracji przez Zamawiającego o dodatkowe atrybuty, a także tworzenia własnych dodatkowych obiektów. 15. Posiadać zestaw bibliotek zawierających aktualnie obowiązujące znaki drogowe, pionowe i poziome oraz narzędzia do ich modyfikacji i tworzenia nowych. 16. Umożliwiać sporządzanie projektów organizacji ruchu w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 17. Pozwalać na ewidencjonowanie zdarzeń na drodze oraz na rejestrację obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym dla których wydawana jest decyzja administracyjna na zajęcie pasa drogowego. System do zarządzania, ewidencji dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich musi charakteryzować się następującymi cechami: 1. System musi posiadać możliwość przetwarzania danych osobowych zgodnie z pełnym możliwym zakresem zabezpieczeń przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych. 9

10 2. Każda informacja powinna być wprowadzana do systemu tylko raz z automatycznym przepływem danych i możliwością przetwarzania w każdym zakresie realizowanych zadań. 3. Każde działanie użytkownika powinno być monitorowane, w zakresie minimalnym obejmującym: a) wymogi wynikające z przepisów ochrony danych osobowych, b) rejestrację rozpoczęcia, zakończenia pracy użytkownika z modułem, c) rejestrację wprowadzenia, edycji, usunięcia rekordu w bazie modułu z którym użytkownik pracuje, d) prowadzenie dziennika uprawnień jakie użytkownik posiada lub posiadał w przeszłości do pracy nad systemem zintegrowanym, e) rejestrację daty wprowadzenia rekordu po raz pierwszy oraz ostatniej zmiany edycyjnej rekordu, 4. Zapewnia możliwość wykonania kopii danych z jednej lokalizacji. 5. System do zarządzania, ewidencji dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich musi zapewnić możliwość zasilenia bazy danych informacją graficzną o działkach z ewidencji gruntów i budynków miasta Jasła w dowolnym momencie z funkcją akceptacji lub odrzucenia zmian, ich wyraźnym wskazaniem przez system. 6. System musi posiadać zabezpieczenia przed dostępem do danych osób nieuprawnionych. 7. Poza zakresem określonym w rozporządzeniu system powinien pozwalać także na: a) dokonywanie wyceny majątku drogowego, b) dokonywanie oceny stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników, bazując na danych o sieci dróg wprowadzonych w części ewidencyjnej systemu, c) rejestrowanie zdarzeń na drodze (w tym zdarzeń związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa na drodze np. wypadków drogowych), d) rejestrację obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym dla których wydawana jest decyzja administracyjna na zajęcie pasa drogowego, e) rejestrację dowolnych innych obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym i podlegających administracji drogowej np. reklama, dzierżawa. System do zarządzania, ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich należy zainstalować na dostarczonych przez Wykonawcę stacjach roboczych pod nadzorem pracowników Zespołu Informatyków Urzędu Miasta. Docelowo instalacja oprogramowania obejmuje dwie licencje umożliwiające pracę w systemie przez dwie osoby w danej chwili oraz w przyszłości podgląd na innych stanowiskach. Etap II. Opracowanie systemu referencyjnego System referencyjny musi być opracowany dla całej sieci dróg gminnych w Jaśle i dowiązany do krajowego systemu referencyjnego (zgodnego z wytycznymi GDDKiA) System referencyjny musi być oparty na Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1965, 1992 lub Wykonany system referencyjny sieci dróg, musi być zgodny z elektroniczną mapą, granicami własności gruntów, Wykonawca pozyska w swoim zakresie mapy geodezyjne. Opracowanie systemu referencyjnego powinno zawierać określenie: - punktów węzłowych - odcinków międzywęzłowych - określenie numerów, kategorii oraz nazw poszczególnych ulic 10

11 System referencyjny powinien zostać opracowany w dwóch formach: - forma elektroniczna - w postaci komputerowej mapy elektronicznej (wektorowej), możliwej do obróbki i edycji, w dostarczonym przez Wykonawcę oprogramowaniu, do ewidencji dróg i obiektów mostowych; - forma pisemna - 3 egzemplarze map w kolorze w skali 1:1000, z uwzględnionymi atrybutami systemu referencyjnego. Etap III. Zebranie danych Pozyskanie podkładów sytuacyjno-wysokościowych wraz z przeprowadzeniem pomiarów uzupełniających dróg gminnych niezbędnych do sporządzenia ewidencji [A1]należy do Wykonawcy. Prace inwentaryzacyjne należy przeprowadzić w granicach pasa drogowego. Zebrane dane należy opracować w formie pisemnej i elektronicznej mapy dróg (w systemie podziału na odcinki referencyjne) w dostarczonym systemie oraz naniesione na oddzielne warstwy tematyczne wg następującego podziału rzeczowego: 1. osie dróg z nazwami, numerami i kilometrażem, 2. jezdnie, 3. chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy 4. pasy zieleni, 5. drzewa i krzewy, 6. oznakowanie pionowe, 7. oznakowanie poziome, 8. sygnalizacja świetlna, 9. urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 10. parkingi, miejsca parkingowe, zatoki postojowe 11. zatoki autobusowe, przystanki autobusowe, 12. kanalizacja deszczowa ze studniami kanalizacyjnymi i kratkami ściekowymi, 13. oświetlenie uliczne, 14. reklamy, 15. drogowe obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, kładki dla pieszych, przepusty drogowe), 16. istniejące granice pasa drogowego i działek zlokalizowanych w pasie szerokości 25 (dla dróg klasy Z) lub 15 m (dla dróg klasy L,D) jeśli na określenie granic pasa drogowego pozwalają istniejące zasoby kartograficzne[a2] 17. rodzaje nawierzchni jezdni i chodników. Wszystkie informacje opisowe przypisane danym obiektom odzwierciedlonym na mapach numerycznych muszą być udostępnione równolegle z ich przeglądaniem w warstwie graficznej. Obiekty mostowe winny być zwymiarowane w zakresie uproszczonym pozwalającym na naniesienie ich na mapy cyfrowe. Do wyceny prac należy przyjąć 1 obiekt mostowy, 3 kładki dla pieszych. 11

12 Etap IV. Wprowadzenie pozyskanych danych do systemu. Wprowadzenie danych do systemu powinno umożliwiać prowadzenie ewidencji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582), a w szczególności zawierać: W zakresie ewidencji dróg: 1. dane techniczne charakteryzujące odcinek drogi (tabela nr 8 rozporządzenia) 2. dane do zagospodarowania odcinka drogi (tabela nr 9) 3. dane do wyposażenia technicznego odcinka drogi (tabela nr 10) 4. schematy skrzyżowań z drogami i dane charakterystyczne skrzyżowań (tabela 11) 5. wykazy dróg 6. mapę techniczno - eksploatacyjną 7. umożliwiać tworzenie zestawień zbiorczych (tabela. 3a i 3b) oraz innych zestawień np. wg klas technicznych dróg. W zakresie ewidencji obiektów mostowych: 1. wykaz obiektów mostowych, osobno dla mostów i przepustów 2. kartę obiektu mostowego, (dla mostów o parametrach podanych w 14 rozporządzenia), w zakresie danych uzyskanych z pomiarów tj. szerokość, długość obiektu mostowego, rozpiętość teoretyczna przęseł. Etap V. Dokumentacja fotograficzna dróg Dokumentację fotograficzną pasa drogowego należy wykonać w dowiązaniu do systemu referencyjnego oraz kilometrażu dróg, w formie cyfrowych zdjęć sekwencyjnych z krokiem do 5 m; Zdjęcia należy wykonać przynajmniej z czterech kamer jednocześnie: stereoskopowy widok do przodu obejmujący prawą i lewą stronę drogi umożliwiający pomiar elementów drogi i wykorzystywany do inwentaryzacji zdarzeń drogowych z dokładnością 0,1 m, widok do przodu z widokiem prawej granicy pasa drogowego, widok do tyłu. Zdjęcia należy wykonać przy zachowaniu następujących zasad: zgodnie z kierunkiem drogi, rozdzielczość zdjęć nie mniejsza niż 1200x800, wykonane zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu na nośnikach typu DVD w formacie zgodnym z proponowanym przez Wykonawcę systemu, nośniki ze zdjęciami muszą również zawierać oprogramowanie, uruchamiane automatycznie po włożeniu nośnika do napędu (bez wcześniejszej instalacji), umożliwiające przeglądanie zdjęć przynajmniej z 4 kamer jednocześnie oraz szacowanie poziomych i pionowych wymiarów elementów widocznych na zdjęciach. Wszystkie dane przygotowane w ramach realizacji niniejszego zamówienia należy dostarczyć w formacie JPG. Etap VI. Opieka autorska nad oprogramowaniem. 12

13 W ramach opieki autorskiej Wykonawca zobowiązany jest do niżej wymienionych usług: 1. konsultacje telefoniczne udzielane administratorowi systemu z każdego poziomu zarządzania, 2. interwencje telefoniczne mające na celu usunięcie błędów w funkcjonowaniu systemu u poszczególnych użytkowników ze strony Zamawiającego, 3. drobne modyfikacje w oprogramowaniu wynikające z eksploatacji systemu. Okres opieki autorskiej objęty niniejszą umową wynosi 12 miesięcy od daty zainstalowania systemu u Zamawiającego. Inne postanowienia: Ewidencja w formie elektronicznej wymaga stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed utratą danych. Mapy pasów drogowych należy sporządzić na aktualnym sytuacyjno-wysokościowym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 z mapy zasadniczej miasta Jasła. Podkład geodezyjny uzyska i zaktualizuje własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca. Mapy pasów drogowych muszą być wykonane w kolorze, w skali 1:1000 po 3 egzemplarze dla każdej ulicy osobno oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, że przedmiot umowy wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz że został wykonany w stanie kompletnym i niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć. Wykonawca dokona inwentaryzacji pasów drogowych w celu pozyskania danych do sporządzenia ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich. Wszelkie koszty związane z opracowaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 5. Wsparcie techniczne a) Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w zakresie wdrożonego Systemu Informacji Przestrzennej w postaci gwarancji przez okres 12 miesięcy od daty odbioru pracy. b) Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi zastosowanych aplikacji dla wybranej grupy użytkowników ok. 5 osób (w formie prezentacji on-line). Szkolenie dwudniowe. Wykonawca zapewni organizację szkolenia. c) Wykonawca zapewni szkolenie administratora Systemu Ewidencji Dróg w zakresie konfiguracji i dostosowania systemu do struktury jednostki i podziałów kompetencyjnych oraz typowych zabiegów konserwacyjnych. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. d) Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie funkcjonowania i obsługi Systemu Ewidencji Dróg w zakresie ewidencji dróg i wykorzystania zawartych w systemie danych przez wszystkich użytkowników będących włączonych do sieci komputerowej. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 13

14 e) Zamawiający dostarczy pełną dokumentację wdrożonego Systemu Informacji Przestrzennej obejmującą funkcjonalność zastosowanych aplikacji w formie podręcznika użytkowania. 14

15 Załącznik nr 2 do SIWZ.. Miasto Jasło Pieczęć Wykonawcy Ul. Rynek Jasło OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655/ Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta w Jaśle oświadczam, że : 1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).. Miejscowość, data... (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo