ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Opoczno, dnia 18 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014 Szanowni Państwo, W związku projektem pt. Wdrożenie innowacji w łańcuchu dostaw i sprzedaży w branży wyposażenia wnętrz realizowanym przez spółkę Caolin Sp. z o.o. w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na zakup wraz z wdrożeniem pełnego oprogramowania klasy WMS oraz oprogramowania klasy TMS. Podstawą do opracowania oferty jest layout Centrum Obsługi Biznesowej, który zostanie udostępniony Oferentom po dostarczeniu podpisanego formularza 1 i 2 oraz spełnienia kryteriów kwalifikacji w postępowaniu ofertowym. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z wdrożeniem pełnego oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) oraz oprogramowania klasy TMS (Transport Management System) w ramach budowy Centrum obsługi branży wyposażenia wnętrz Caolin Sp. z o.o. w Opocznie zwanym dalej COB Zakres prac: Wdrożenie pełnego oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) oraz oprogramowania klasy TMS (Transport Management System) oraz dostarczenie licencji dla użytkowników. Na wycenę zadania składa się: system klasy WMS spełniający wymagania podane w dalszej części Zapytania przeznaczony na 80 stanowisk roboczych system klasy TMS (wraz z emapą) na 10 stanowisk roboczych przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej (administracyjnej, DTR, instrukcji stanowiskowych) minimum 5letni okres aktualizacji oferowanego systemu uruchomienie sieci CISCO Dodatkowo, do zakresu przedmiotu zamówienia wchodzi bezpłatne wdrożenie systemu w pracowni komputerowej oraz laboratorium magazynowym, szkolenia administratora systemu oraz minimum 10 użytkowników (dotyczy systemów WMS i TMS). Główne założenia dla funkcjonowania systemu WMS: 1. Wszystkie procesy transportowe takie jak pobieranie i odstawianie palet muszą być wspierane przez operacje skanowania. 2. System powinien umożliwiać identyfikację produktu we wszystkich procesach zarówno przez skanowanie kodu kreskowego jak i manualnie.

2 3. System powinien być zabezpieczony przed wprowadzaniem przez pracowników nielogicznych, niezgodnych ze zdefiniowanym formatem informacji. 4. Wraz z produktem powinna być możliwość rejestracji wartości opakowań zwrotnych. 5. Możliwość tworzenia tzw. składów konsygnacyjnych czyli części magazynu w których składowane są artykuły różnych. Utrzymywanie zapasu w systemie jest konieczne zarówno z punktu widzenia kontroli właścicieli produktów jak również z powodów ubezpieczenia produktów. 6. System powinien posiadać funkcję rejestrowania wszystkich operacji wykonywane w magazynie w połączeniu z danymi pracownika, który je wykonywał (dotyczy to operacji zarządzanych przez system jak również ewentualnych zmian przez pracownika decyzji systemowych). Minimalnie system powinien utrzymywać: dane związane z czasami rozpoczęcia i zakończenia operacji, czasy skanowania, dane pracownika, rodzaj operacji, miejsce gdzie została wykonana. 7. Zintegrowane rozwiązanie głosowe dwukierunkowe obsługujące język polski. 8. Możliwość graficznego modelowania procesów głosowych. Poszczególne kroki procesy powinny być możliwe do przedstawienia w formie grafu, z możliwością edycji kolejnych węzłów i powiązań logicznych. 9. Dostawca powinien rozwiązać zagadnienie związane ze stosowaniem różnych rodzajów opakowania dla tego samego artykułu. System musi mieć możliwość akceptacji, rozdzielania oraz składowania różnych rozmiarów opakowań tego samego artykułu (dostarczanych przez różnych dostawców jak również przez tego samego dostawcę). 10. W dostawach z produkcji zlecenie/awizo musi być otwarte przez czas w jakim produkty będą przyjmowane do magazynu w związku z tym, że dostarczane one będą partiami. Dostawy na numer dostawy już wcześniej używany powinny być również możliwe. System musi mieć możliwość do ustawienia ilości dni dla przyjmowania dostaw na numer który był już wcześniej użyty. 11. System musi posiadać wbudowaną inteligencję związaną z przydzielaniem kolejnych operacji dla operatora wózka (za/rozładunkowego, typu rechtruck, kompletacyjnego) w związku z ograniczaniem/optymalizacją pokonywanych dystansów jak również minimalizacji jazdy wózka bez ładunku. 12. Wszystkie dokumenty biorące udział w przepływie materiałowym muszą posiadać pole tekstowe umożliwiające wpisanie informacji tekstowej, która pomocna może być dla pracowników realizujących procesy. System powinien zapewnić możliwość wyświetlania tych informacji na terminalach systemowych. 13. System musi umożliwiać ewidencjonowanie właściciela dla produktów jak.ie są w obrocie magazynowym oraz we wszystkich operacjach magazynowych 14. System musi zezwalać na składowanie w jednej lokalizacji różnych artykułów oraz więcej niż jednej jednostki magazynowej jak również jednostek niejednorodnych (mix) z kilkoma artykułami. 15. System musi posiadać możliwość projektowania i edytowania etykiet używanych w procesach magazynowych. 16. System powinien umożliwiać zarządzanie prawami dostępu użytkowników do poszczególnych funkcji systemu z podziałem na różne kategorie pracy.

3 Ogólna specyfikacja wymogów technicznych: System WMS powinien pracować w architekturze Klient/Serwer System WMS powinien opierać się o bazę danych równoważną z ORACLE lub MS SQL; System WMS powinien obsługiwać peryferyjne urządzenia drukujące w tym: Drukarki kodu kreskowego, Drukarko etykieciarki itp. System WMS powinien być tak zaprojektowany aby umożliwiał prace na terminalach mobilnych także w trybie offline dla sytuacji awaryjnych. W standardzie system musi mieć funkcjonalność synchronizacji danych o operacjach przeprowadzonych w trybie offline. System powinien obsługiwać terminale mobilne wyposażone w system operacyjny równoważny z Windows CE, Windows Mobile Raporty i wydruki w oferowanym systemie powinny być generowane w narzędziu równoważnym z Crystal Reports, Reporting Services Zamawiający powinien mieć możliwość w standardowej wersji systemu do modyfikacji wydruków, raportów, tworzenia, nowych raportów. Administracja i zarządzanie Systemem WMS: System WMS powinien być wielomagazynowy System WMS powinien dawać możliwość konfiguracyjnego odzwierciedlenie struktury Magazynów, w zakresie: Struktury fizycznej, tj. lokalizacje, grupy lokalizacji, pola odkładcze, regały, miejsca regałowe Struktura magazynów musi w standardzie być możliwa do sparametryzowania danymi podstawowymi takimi jak: wysokość, szerokość, głębokość, obciążalność Struktura Magazynów i lokalizacji Magazynowych musi mieć możliwość opisania dodatkowymi parametrami, dowolnie zdefiniowanymi przez Administratora (słownik). Parametry te musza także umożliwiać konfigurację realizacji procesów dla odpowiednio sparametryzowanych Towarów (np. sparametryzowane strefy magazynu pozwalają na lokowanie tylko niektórych towarów w danych lokalizacjach i jednocześnie uniemożliwiają lokowani Towarów nie posiadających odpowiednich parametrów np. Towary łatwopalne będą lokowane tylko i wyłącznie w odpowiednie strefie zagrożenia Wybuchem, itp.) Struktura procesowa Magazynów przypisanie lokalizacji do stref procesowych: Strefa Przyjęć, strefa Składowania, Strefa kompletacji, Strefa Wydań Pełnopaletowych, Strefa Wydań Mix, Kwarantanny. Struktura wydajnościowa parametr ma umożliwiać prowadzenie polityki ABC tj. lokowanie towarów o najwyższej rotacji w miejscach do tego sparametryzowanych, tak aby czas dotarcia do Towarów szybko rotujących był jak najkrótszy Podział Magazynów na grupy Lokalizacji (Obszary), które umożliwiają logowanie operatorów i zawężają dyspozycje systemu dla danego operatora tylko do obszaru gdzie pracuje. System WMS powinien prowadzić pełną gospodarkę jednostkami logistycznymi, w tym: Umożliwiać dodawanie nowych jednostek

4 Parametryzowanie jednostek Logistycznych: Typ jednostki, Standard, Rodzaj, Jednorodność Schemat pakowania towaru dla danej jednostki Znakowanie jednostek logistycznych kodami SSCC Opisywanie jednostek logistycznych konfigurowalnymi parametrami determinującymi ich zachowanie w systemie patrz punkt konfiguracja Magazynów System WMS powinien umożliwiać prowadzenie zaawansowanej parametryzacji Towarów w zakresie: Prowadzenie rejestru wielu jednostek miar (np. kostka, paleta, pojemnik Mauser itd.) definiowalny parametryzowany słownik Prowadzenie wielu kodów kreskowych do jednego towaru w powiązaniu z jednostkami miary Możliwość niejednoznacznego przeliczania jednostek miary (np. jednostka miary pojemnik w momencie wejścia na magazyn miała 1000l, a przy wydaniu 980l) system powinien prowadzić odrębne rozliczenia stanu Towarów w tych jednostkach miary. System powinien mieć możliwość parametryzowania indywidualnych Warunków Wydań towaru do konkretnego Odbiorcy. System musi mieć możliwość rozbudowanego mechanizmu blokowania Towarów, według wielu kryteriów takich jak Partia, typ jednostki logistycznej do wszelkich procesów, Magazynów, Lokalizacji, Operatorów. Warunki Składowania mechanizm umożliwiający definiowanie algorytmów rozmieszczenia Towarów w magazynach, wg kryteriów: rotacji, ABC, oraz dynamicznego mechanizmu cech (patrz opis w części wymogów dotyczących konfiguracji Magazynów) System WMS powinien w standardzie posiadać elastyczny mechanizm blokowania/rezerwacji z możliwością dowolnego kreowania kroków rezerwacji w danym schemacie blokowania. Trybu pracy systemu: Adhoc procesy bez zlecenia Ze zlecenia procesy bazujące na zleceniach (np. komunikatach generowanych z systemu ERP) Imperatywnie system na bazie zadysponowanych zleceń (np. komunikatów z ERP) samodzielnie narzuca kolejność wykonywanych operacji dla każdego operatora System WMS powinien umożliwiać konfiguracje uprawnień wszystkich użytkowników, poprzez tworzenie domen uprawnień i przypisywanie tych domen do profili użytkowników System WMS w standardzie powinien pozwalać na konfigurację interfejsu użytkownika terminali mobilnych tj. zawartości formatek, kolejność pól, wymogów dotyczących skanowania kodów itp. z możliwością dostosowywania się do różnych Towarów, Grup Towarowych i Magazynów w opcjach konfiguracyjnych bez konieczności wykonywania żadnych prac programistycznych. System w opcjach konfiguracyjnych powinien umożliwić generowanie dedykowanych zadań wykonywanych przez system automatycznie (np. proces inwentaryzacji wyrywkowej dla najbardziej rotujących Towarów, alokacja (WM) towarów pomiędzy lokalizacjami przy zmianie parametru rotacji ABC itd.) System powinien umożliwiać szeroką konfigurację wydruków w zakresie: dowiązania do procesów, urządzeń, szablonów wydruku, typów operacji, zachowań dedykowanych.

5 System powinien mieć możliwość konfiguracji siatki zmian pracowniczych i rozliczania wykonywanych operacji wg zdefiniowanych w tej siatce zmian. Procesy magazynowe realizowane przez system WMS w wersji minimum: PW Przyjęcie Wewnętrzne PZ Przyjęcie Zewnętrzne ZZ Zwrot Zewnętrzny WM Przesunięcie Wewnątrzmagazynowe WZ Wydanie Zewnętrzne RW Rozchód wewnętrzny Inwentaryzacja Szczegółowe wymagani dotyczące procesów znajdują się w dokumencie analizy procesowej. Procesy powinny mieć możliwość kolejkowani wg następujących algorytmów: FIFO LIFO FEFO Dedykowane Wymagania dodatkowe w standardzie systemu na dzień składania oferty Dedykowana interpretacja numerów partii i schematów pakowania (dotyczy przyjęć i wydań) Obsługa kilku zakładów w kontekście przyjęć, wydań, przesunięć pomiędzy zakładami (+ obsługa ciągnika) Obsługa placu z jednoczesnym wsparciem standardu (palety WMS) oraz palet IFS (kompletacja w locie) Brak natywnych stanów magazynowych z dokładnością do palet (plac) Obsługa strategii przyjęć / wydań Kolejkowanie, filtrowanie i podział zadań na profile i podprofile Anulowanie i edycja linii transportu i WM na każdym etapie realizacji (lokalizacje źródłowe, partia, całe linie) Dedykowane statystyki realizacji zadań + moduł zarządzania transportami (dllka) Ręczne wymuszenie zadań kompletacji Komasacja palet Obsługa sklepu i innych magazynów specjalnych (reklama, porządkowanie itd..) Porządkowanie magazynu zgodnie z dedykowanymi wymaganiami Obsługa wielu formatów kodów kreskowych dot. jednostek handlowych / logistycznych / oznakowania magazynu (różne sposoby formatowania, standardów) Hurtowa inwentura Hurtowe przyjęcia palet na PZ

6 Walidacja odcień / kaliber na przyjęciach Beztransakcyjna komunikacja z zewnętrznym systemem (sprawdzanie stanów, tworzenie jednostek logistycznych) Główne funkcjonalności systemu TMS: Optymalizacja dostaw poprzez: konsolidację zamówień, planowanie transportu i dostaw, zarządzanie kierowcami, flotą pojazdów i dostawcami usług transportowych, monitoring zdarzeń transportowych Obsługa nietypowych zleceń spedycyjnych dzięki funkcji definiowania cech dla rożnych branż, według indywidualnych potrzeb Pełna obsługa zamówień w łańcuchu dostaw Obsługa umów dotyczących zadań transportowych oraz floty transportowej, przygotowanie analiz i raportów Możliwość definiowania przez użytkownika cenników na usługi transportowe oraz rozliczanie usług transportowych Raportowanie kosztów transportu według kryteriów np. odbiorcy, towary Selekcjonowanie przewoźników w tym najbardziej popularnych i optymalizowanie tras na podstawie wydruków porównawczych kosztów Łatwa integracja z systemami nadrzędnymi ERP/WMS Duża elastyczność implementowania wyselekcjonowanych indywidualnych funkcji dla końcowego rozwiązania TMS dzięki zastosowania innowacyjnego silnika aplikacji 1.2 Wymagania ogólne dotyczące Oferenta: Oferent powinien posiadać doświadczenia we wdrażaniu systemów WMS. Oferent powinien posiadać doświadczenie w integracji oferowanego systemu WMS z systemami nadrzędnymi, minimum realizacje z takimi systemami ERP jak: SAP IFS Applications ORACLE JDE SIMPLE Impuls MS AXAPTA Oferent winien mieć możliwość modyfikacji oferowanego oprogramowania WMS Oferent powinien mieć doświadczenia w realizacji kompleksowych dostaw systemów WMS, w skład których wchodzą: Oprogramowanie aplikacyjne Oprogramowanie systemowe Sprzęt, w tym: terminale mobilne sieci radiowe, Usługi uruchomienia i konfiguracji Usługi utrzymania i wsparcia

7 Posiadane certyfikaty osób zatrudnionych u oferenta na podstawie umowy o pracę na okres nie krótszy niż 1 rok Certyfikat Ilość osób Cisco ASA 2 Developing ASP. NET 4.5 MVC Web Applications 2 Implementing a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 2 Podstawy XML oraz modelowanie struktury dokumentu XML z wykorzystaniem Shema 2 Programowanie na platformie Android 3 Standardy GS1 w zarządzaniu otwartymi łańcuchami dostaw 4 Tuning and optimizing Queries using Microsoft SQL server Usability zasady budowania interfejsu użytkownika 4 Writing Queries Using Microsoft SQL Server Prince 2 Foundation 2 Prince 2 Practitioner 2 Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database, MS CiscoJakość usług w sieciach IP 2 Cisco Konfiguracja urządzeń 2 Podstawy zarządzania wymaganiami REQB 3 Oracle Database 11G Advanced PL/SQL 1 Cisco Routing 2 Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa IT 1 Oferent powinien posiadać kompetencje techniczne w zakresie: Projektowania, konfiguracji i instalacji sieci radiowych wymaganie w tym zakresie dotyczą certyfikatów oraz posiadania profesjonalnych narzędzi do projektowania i pomiarów sieci radiowych (wskazać narzędzia i posiadane przez Oferenta Tworzenia aplikacji mobilnych na platformie Windows CE potwierdzone certyfikatem Microsoft Partner Program Mobility Solutions.

8 Oferent powinien wdrożyć od 1 stycznia 2013 roku minimum jeden system WMS dla nowego Klienta posiadającego przynajmniej 3 odrębne lokalizacje, w minimalne funkcjonalności: automatyczne znakowanie palet, automatyczne procesy PW, ręczne znakowanie palet, zarzadzanie wydaniami i załadunkami, integracja z systemem nadrzędnym. Zakres prac dostarczenie i uruchomienie minimum 20 urządzeń mobilnych/wózkowych, sieci Cisco zarządzanej przez Centralny kontroler minimalna wartość zamówienia powyżej 1 mln zł. Oferent powinien być członkiem międzynarodowej organizacji GS1 Oferent powinien posiadać minimum 3 wdrożenia swoich rozwiązań z wykorzystaniem technologii RFID w standardzie GEM2 Oferent powinien posiadać minimum jedna referencję wdrożenie technologii RFID gdzie dostarczył i uruchomił minimum [sześć tysięcy] znaczników RFID Oferowane rozwiązanie powinno posiadać certyfikat zgodności z systemem GS1 Oferent powinien posiadać Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie: Projektowanie, produkcja, wdrażanie, serwisowanie systemów IT wykorzystujących techniki automatycznej identyfikacji oraz oprogramowania wykorzystującego technologie odczytu kodów kreskowych i kodów 2D, technologie identyfikacji głosowej, technologie identyfikacji radiowej. Tworzenie systemów automatyki przemysłowej, sieci radiowych. Wsparcie techniczne, szkolenia, serwis. Świadczenie usług doradczych i projektowanie rozwiązań dla logistyki i produkcji. Oferent powinien posiadać Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia, do poziomu poufne. Oferent powinien posiadać własne służby wdrożeniowe i serwisowe, oraz potwierdzić jakie zasoby planuje zaangażować w realizacje projektu: Liczba programistów i zakres zadań Liczba wdrożeniowców Liczba pracowników wsparcia technicznego. 1.3 Kryteria kwalifikacji w postępowaniu ofertowym 1. Oferent w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wyrządził szkody przez nie wykonanie zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania; 2. W stosunku do Oferenta nie wszczęto postępowania likwidacyjnego ani też nie ogłoszono upadłości; 3. Oferent nie zalega z uiszczaniem żadnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 4. Oferent posiada polisę ON ca minimum 1 milion zł; 5. Oferent powinien prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dostarczania systemów wspierających logistykę od minimum 10 lat; 6. Oferent powinien być członkiem międzynarodowej organizacji GS1; 7. Oferowane rozwiązanie powinno posiadać certyfikat zgodności z systemem GS1; 8. Oferent winien mieć możliwość modyfikacji oferowanego oprogramowania WMS; 9. Oferent powinien posiadać Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie: Projektowanie, produkcja, wdrażanie, serwisowanie systemów IT; 10. Oferent spełnia wszystkie warunki wskazane w tabeli wymogów obligatoryjnych stanowiącej załącznik do niniejszego formularza.

9 Wymagania ogólne dotyczące warunków zamówienia: Termin płatności wynosi co najmniej 60 dni. Termin realizacji zamówienia nie później niż do r. Powyższe kryteria będą oceniane systemem zerojedynkowym. Brak spełnienia któregoś z powyższych kryteriów lub dostarczenie formularza nr 1 i 2 w terminie późniejszym niż do 25 listopada stanowi podstawę do odrzucenia oferty. 1.4 Kryteria oceny ofert (dla celów stworzenia listy rankingowej wykonawców) Oferenci, którzy spełnią wszystkie kryteria kwalifikacji w postępowaniu ofertowym oraz dostarczą podpisane formularze nr 1 i 2 w terminie do 25 listopada zostaną zaproszeni do dalszych etapów postępowania. Etap 1: Prezentacja rozwiązania: a) bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami firmy Caolin celem: zapoznania się z oczekiwaniami oraz polityką firmy przedstawienia koncepcji rozwiązań na podstawie udostępnionej na miejscu dokumentacji (analiza przedwdrożeniowa) wraz z przedstawieniem parametrów technicznych oferowanego rozwiązania b) okazanie dokumentacji potwierdzającej zdobyte doświadczenie w zakresie realizacji projektów grupy poprzez okazanie podpisanych umów dotyczących zrealizowanych projektów (do wglądu) lub prezentacja zrealizowanych wdrożeń Kryteria oceny w ramach etapu 1: a) dotychczasowe doświadczenie w zrealizowanych wdrożeniach 05 pkt; b) koncepcja proponowanych rozwiązań na podstawie udostępnionej dokumentacji 010 pkt; c) parametry techniczne oferowanego rozwiązania 05 pkt. Zamawiający na podstawie analizy przedstawionych informacji przyzna w postępowaniu liczbę punktów w przedziale od 0 20 pkt. Maksymalna ilość punktów do otrzymania w etapie 1: 20 pkt. Uwaga: udział w prezentacji rozwiązania nie jest obligatoryjny. Oferenci, którzy nie wezmą udziału w etapie 1 otrzymują 0 punktów za ten etap.

10 Etap 2 : Złożenie formularza ofertowego wraz z załącznikami. Do etapu 2 zostaną zaproszeni Oferenci, którzy spełnią wszystkie kryteria kwalifikacji w postępowaniu ofertowym oraz załączą formularze nr 1 i 2 w terminie do 25 listopada. Metoda przyznawania punktów: ocenie będzie podlegać: cena netto wymagania funkcjonalne oferowanego rozwiązania zgodnie z tabelą przyznawania punktów w załączniku do formularza nr 2 wymagania dodatkowe oferowanego rozwiązania zgodnie z tabelą przyznawania punktów ujętą w załączniku do formularza nr 2 najniższa cena maksymalna ilość punktów: 70 wymagania funkcjonalne maksymalna ilość punktów: 16,5 pkt. wymagania dodatkowe oferowanego rozwiązania maksymalna ilość punktów: 67,5 pkt. Algorytm wyliczenia punktów: Jednostka miary Waga Sposób obliczania punktów dla danego kryterium Cena (wartość netto) Max. liczba punktów: 70 cena najniższa cena zadeklarowana przez Oferenta x 70 = liczba pkt. Wymagania funkcjonalne Wymagania dodatkowe oferowanego rozwiązania Max. liczba punktów: 16,5 Max. liczba punktów: 67,5 Zgodnie z tabelą wymagań funkcjonalnych ujętą w załączniku do formularza nr 2 Zgodnie z tabelą wymagań funkcjonalnych ujętą w załączniku do formularza nr 2 Maksymalna ilość punktów do otrzymania w etapie 2: 154 pkt. Maksymalna łączna ilość punktów do otrzymania za etap 1 i 2: 174 pkt. Zamawiający dokona wyboru dostawcy w oparciu o kryteria: a) Cena b) Wymagania obligatoryjne c) Wymagania funkcjonalne i wymagania dodatkowe oferowanego rozwiązania d) Prezentacja rozwiązania

11 Zainteresowani Oferenci, którzy spełniają kryteria opisane powyżej są proszeni o dostarczenie pisemnego potwierdzenia tego faktu na załączonych formularzach (formularz 1 i 2) i deklaracji uczestnictwa w dalszym postępowaniu nie później niż do 25 Listopada 2014 r. (dane teleadresowe: Caolin Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5, Opoczno, mail: tel , tel , tel ). 2. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: a. nazwę i adres oferenta, b. sporządzona na formularzu ofertowym lub papierze firmowym oferenta, opatrzona pieczątką firmową, c. posiadać datę sporządzenia, d. być podpisana przez przedstawiciela oferenta należycie upełnomocnionego do wystawienia oferty, na dowód czego powinny zostać załączone stosowne dokumenty, 3. Sposób złożenia oferty: Dokumenty składane przez Państwa powinny zostać dostarczone za pośrednictwem poczty, kuriera na adres siedziby spółki, bądź też odebrana osobiście przez Zamawiającego lub w formie elektronicznej jako skan podpisanej oferty na adres: Minimalny termin ważności oferty powinien wynosić 90 dni. Oferta powinna być złożona nie później niż do 09 grudnia 2014 r. 4. Miejsce realizacji zamówienia Opoczno ul. Przemysłowa 5 działki nr 397/5, 397/6, 397/7, 397/8, 397/10, 397/11, 397/12 w obrębie nr Inne istotne postanowienia/uwagi. a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania przetargowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów. b. Zamawiający zastrzega sobie że wybrana przez komisję najkorzystniejsza z pośród złożonych ofert nie stanowi zawarcia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi przyjęcia oferty a jedynie do zaproszenie dostawcy do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy na podstawie której dane zamówienie zostanie udzielone, przy czym negocjacje nie będą prowadzić do zmiany parametrów zamówienia (np. cena, zakres, termin), na mniej korzystne dla zamawiającego niż określone w ofercie. c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia podmiotom trzecim zweryfikowania informacji przesłanych przez Oferentów, istotne rozbieżności między danymi lub brak zgodności z oświadczeniami mogą stanowić podstawę do wykluczenia Oferenta z

12 postępowania. d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wybranych Oferentów do uzupełnienia braków o charakterze formalnym w otrzymanych ofertach. e. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ofert przez Konsorcja. W razie pytań, prosimy o kontakt: Krzysztof Owczarski: tel Krzysztof Mól: tel Paweł Kaluźny: tel W imieniu Caolin Sp. z o.o. Paweł Kaluźny Wiceprezes Zarządu

13 FORMULARZE Oferent powinien je wypełnić, podpisać i dostarczyć: formularze nr 1 i nr 2 powinny być dostarczone razem z potwierdzeniem przyjęcia oferty do dnia 25 Listopada 2014 r., formularz nr 3 powinien być dostarczony do dnia 09 grudnia 2014 r.. FORMULARZE Formularz nr 1 Oświadczenie o spełnieniu wymagań Formularz nr 2 Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności Formularz nr 3 Formularz ofertowy

14 FORMULARZ NR 1 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ Nazwa Oferenta: Adres: Oświadczamy, że Oferent: 1. Jest uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z zapytaniem ofertowym, 2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym; 3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; 4. Dysponuje w wymaganej ilości odpowiednio wymaganą kadrą należycie uprawnioną, wskazaną w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, 5. Sytuacja finansowa Oferenta zapewnia wykonanie zamówienia; Jednocześnie oświadczam, że nie istnieją jakiekolwiek podstawy do wykluczenia Oferenta z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, co oznacza, że: Oferent w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wyrządził szkody przez nie wykonanie zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania; W stosunku do Oferenta nie wszczęto postępowania likwidacyjnego ani też nie ogłoszono upadłości; Oferent nie zalega z uiszczaniem żadnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; Oferent posiada polisę ON ca minimum 1 milion zł (jeśli więcej, proszę podać wartość:.); Oferent spełnia wszystkie warunki wskazane w tabeli wymogów obligatoryjnych stanowiącej załącznik do niniejszego formularza. 14

15 Tabela wymagań obligatoryjnych Wyjaśnienia Tak/Nie Ilość Oferent potwierdza spełenie wymagania na dzień złożenia oferty lub niespełnienie wymagania Dla parametrów wymagających podania ilości, Oferent wypełnia Kolumnę TAK/NIE wartością TAK i w kolumnie Ilość podaje odpowiednią wartość Lp. ID Treść Wymagania Tak/Nie Uwagi/Komentarze Oferenta Wymagania 1 WO.01 Oferent powinien prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dostarczania systemów wspierających logistykę od minimum 10 lat 2 WO.02 Oferent powinien być członkiem międzynarodowej organizacji GS1 3 WO.03 Oferowane rozwiązanie powinno posiadać certyfikat zgodności z systemem GS1 4 WO.04 Oferent winien mieć możliwość modyfikacji oferowanego oprogramowania WMS 5 WO.05 Oferent powinien posiadać Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie: Projektowanie, produkcja, wdrażanie, serwisowanie systemów IT 6 WO.06 Oferent powinien posiadać polisę OC na minimum 1 milion zł Podpis należycie upełnomocnionego przedstawiciela oferenta.. 15

16 FORMULARZ NR 2 OŚWIADCZENIE Oświadczenie nr, dnia.. Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności złożone przez:, w..., NIP., REGON.., reprezentowaną przez.. dalej zwaną Zobowiązanym do zachowania poufności W związku z dopuszczeniem do dostępu do informacji, w stosunku do których istnieje obowiązek zachowania poufności, które to informacje dotyczą: Wdrożenia innowacji w łańcuchu dostaw i wsparciu sprzedaży dla branży wyposażenia wnętrz oraz budowy centrum obsługi biznesowej realizowanego przez Caolin Sp. z o.o. w Opocznie przy ulicy Przemysłowej. Zobowiązany do zachowania poufności składa oświadczenie o następującej treści: 1. Zobowiązuje się do zachowania z najwyższą starannością w tajemnicy wszelkich informacji poufnych (rozumianych jako wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne) otrzymanych lub uzyskanych niezależnie od Caolin Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie lub od wszystkich doradców, konsultantów jak i innych uczestników postępowania oraz osób biorących udział w postępowaniu dotyczącym wyboru kontrahenta, ich doradców lub konsultantów. 2. Oświadcza, że ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkodę wywołaną ujawnieniem informacji poufnych w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia danych innym podmiotom i osobom nieuprawnionym do otrzymania informacji oraz za brak odpowiedniego zabezpieczenia informacji poufnych, który umożliwi lub potencjalnie może umożliwić dostęp do nich innym podmiotom i osobom nieuprawnionym. 16

17 3. Przyjmuje do wiadomości, iż powielanie, utrwalanie na nośnikach informacji poufnych jakichkolwiek jest dozwolone jedynie za zgodą Caolin Sp. z o.o. 4. Zobowiązanie do informacji poufnych wygasa jedynie w odniesieniu do tych informacji, które zostaną upowszechnione w wyniku okoliczności nie stanowiących naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania podmiotu do zachowania poufności oraz jeżeli wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w zakresie wynikającym z tych przepisów. W drugim przypadku Zobowiązany do zachowania poufności zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Caolin Sp z o.o. o obowiązku ujawnienia informacji oraz podjąć wszelkie prawnie dopuszczalne kroki zmierzające do zminimalizowania zakresu ujawnianych informacji. 5. Zobowiązuje się, iż na wyrażone w każdym czasie pisemne żądanie Caolin sp z o.o. obowiązany jest najpóźniej w terminie 7 dni lub zgodnie z żądaniem Caolin Sp z o.o. zwrócić wszystkie nośniki, na których zostały utrwalone Informacje Poufne lub usunąć je w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie nie zatrzymując żadnych ich kopii ani innych reprodukcji. W tym samym terminie Zobowiązany do zachowania poufności zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o należytym wykonaniu obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym. W przypadku naruszenia postanowień powyższych w zakresie zachowania poufności Caolin Sp. z o.o., zobowiązany do zachowania poufności zapłaci karę umowną w kwocie: pln, (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie postanowień niniejszej umowy. Kara ta nie wyklucza możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych. Wszelkie stosunki wynikające z niniejszego zobowiązania podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym w sprawach spornych będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Caolin Sp. z o.o. Za naruszenie powyższych postanowień przez osoby, którym informacje zostały przekazane przez Zobowiązanego do zachowania poufności, odpowiada on jak za własne naruszenie. Niniejsza treść tego oświadczenia ma charakter poufny. Zobowiązany do zachowania poufności 17

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 Warszawa, dnia 16.01.2014 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie remontu wagi kolejowej w LOTOS Oil Sp. z o.o. w Zakładzie w Gdańsku.

Wykonanie remontu wagi kolejowej w LOTOS Oil Sp. z o.o. w Zakładzie w Gdańsku. Gdańsk, dnia 2017-09-21 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/OIL/OI/2017 LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, kod 80-718, ul. Elbląska 135 zaprasza do udziału w procesie wyboru kontrahenta (wykonawcy) dotyczący

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. ZAPYTANIE OFERTOWE 02.01.2012, Ciechanów ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Achtel Sp. z o. o. projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 Białystok, dnia 02.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę oprogramowania do sterowania procesem produkcyjnym oraz usługę doradczą polegającą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 2 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 Warszawa, dnia 13.09.2013 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT INFRASTRUKTURA IT DOSTAWA TERMINALI MOBILNYCH SKANERÓW KODÓW KRESKOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT INFRASTRUKTURA IT DOSTAWA TERMINALI MOBILNYCH SKANERÓW KODÓW KRESKOWYCH Sandomierz, 12 stycznia 2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT INFRASTRUKTURA IT DOSTAWA TERMINALI MOBILNYCH SKANERÓW KODÓW KRESKOWYCH Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że firmie Pilkington Automotive

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW Sandomierz, 12 marzec 2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że firmie Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy poniższych usług:

Kraków, dnia Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy poniższych usług: Kraków, dnia 1.07.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy poniższych usług: 1. Analiza przedwdrożeniowa 2. Opracowanie projektu funkcjonalnego systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI TERMINALI POCZTOWYCH

DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI TERMINALI POCZTOWYCH Poznań, dnia 18 września 2015 r. Zapytanie ofertowe na DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI TERMINALI POCZTOWYCH Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach Działania 8.2 POIG pn. Wdrożenie systemów automatyzujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 Firma KOMPUTRONIK S.A., mającą siedzibę w Poznaniu, adres: Poznań 60-003, ul. Wołczyńska 37, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie koncepcji oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. MEPP PRO PLUS. Warszawa, 14.03.2014 r. 1. Zamawiający MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SPÓŁKA z. o. o ul. Mińska 63A, 03-828

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 Gdańsk, 01.08.2013r. Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie internetowej platformy GAMEREER usprawniającej proces zarządzania drogą rozwoju kariery przez:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 16.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Instytut Studiów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Load Balancer

Zapytanie ofertowe: Load Balancer Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: Load Balancer Tytuł projektu: Wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) ZAMAWIAJĄCY PIOMAR Sp. z o.o. ul. Światowida 16 45-325 Opole 2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W niniejszym zamówieniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę wykonania projektu funkcjonalnego dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

WMS System Zarządzania Powierzchnią Magazynową

WMS System Zarządzania Powierzchnią Magazynową WMS System Zarządzania Powierzchnią Magazynową SKRÓCONY OPIS FUNKCJONALNOŚCI 1. URZĄDZENIA MOBILNE 2. ADRESOWANIE 3. ADMINISTRACJA 4. MAGAZYN 5. DYSPOZYCJE 6. KARTOTEKI 7. ETYKIETY 8. RAPORTY 9. MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: BP/001/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: BP/001/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr: BP/001/2016 I. Zamawiający: NIP: 521-32-79-750 II. Informacje ogólne Warszawa, 09.05.2016 r. W dniu 09.05.2016 r. zamawiający wszczyna postępowanie ofertowe nr BP/001/2016 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr SLC9/2017/B+R

Zapytanie ofertowe Nr SLC9/2017/B+R Zapytanie ofertowe Nr SLC9/2017/B+R na dostawę specjalistycznego oprogramowania programowania paneli dotykowych HMI w ramach projektu pt. Wprowadzenie na rynek innowacyjnego manipulatora automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

E- Fakturomat - praktyczne narzędzie dla sieci handlowych i agencji badania rynku i opinii." Itezone.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

E- Fakturomat - praktyczne narzędzie dla sieci handlowych i agencji badania rynku i opinii. Itezone.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2014 z dnia 19.02.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. E- Fakturomat - praktyczne narzędzie dla sieci handlowych i agencji badania rynku i opinii." realizowanego przez:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/3.2/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/3.2/2016 Sosnowiec, 1 wrzesień 2016 r. NOBUD Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 23a 41-208 Sosnowiec www.nobud.pl ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/3.2/2016 1. Informacje Wprowadzające. NOBUD Sp. z o.o. rozpoczyna postępowanie

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT URZĄDZENIE 3 D DO POMIARÓW KSZTAŁTU I WYMIARU( RAMIĘ POMIAROWE)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT URZĄDZENIE 3 D DO POMIARÓW KSZTAŁTU I WYMIARU( RAMIĘ POMIAROWE) Sandomierz, 17 listopada 2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT URZĄDZENIE 3 D DO POMIARÓW KSZTAŁTU I WYMIARU( RAMIĘ POMIAROWE) Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że firmie Pilkington Automotive

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka K2 Internet S.A. al. Solidarności 74A, 00-145 Warszawa Warszawa, 14.04.2011 biuro@k2.pl, +48 22 448 70 00, www.k2.pl DW: kontrahenci K2 Internet S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016 Błonie, dnia 02.11.2016 Zamawiający: Ostrowski Handel Internetowy Sp. z o.o. ul. Bieniewicka 43 05-870 Błonie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016 W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tel/Fax (22) 886 55 79, dane kontaktowe: Krystian Chemski, Tel.: +(48)785 830 455, e-mail: k.chemski@vinderen.

Zapytanie ofertowe. Tel/Fax (22) 886 55 79, dane kontaktowe: Krystian Chemski, Tel.: +(48)785 830 455, e-mail: k.chemski@vinderen. Zapytanie ofertowe Spółka VINDEREN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 22 zaprasza do składania ofert do realizacji projektu wdrożenia platformy sprzętowej i systemowej w Zakładzie Spółki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/3.2/201

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/3.2/201 Sosnowiec, 25 styczeń 2016 r. NOBUD Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 23a 41-208 Sosnowiec www.nobud.pl ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/3.2/201 3 /3.2/2016 1. Informacje Wprowadzające. NOBUD Sp. z o.o. rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2014r. numer umowy: UDA-POIG.01.04.00-14-156/09-00 UDA-POIG.04.01.00-14.156-09-00

Zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2014r. numer umowy: UDA-POIG.01.04.00-14-156/09-00 UDA-POIG.04.01.00-14.156-09-00 Formularz zapytania Warszawa,10.06.2014r Zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2014r. na: dostawę trójfazowego kalibratora w ramach projektu: System monitorowania jakości energii elektrycznej z przesyłem danych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy/wykonawcy Stanowiska do testowania urządzeń laserowych - szt. 15.

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy/wykonawcy Stanowiska do testowania urządzeń laserowych - szt. 15. Warszawa, 30-01-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIG.04.03.00-00-750/11-00

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. (UDA-POIG.08.02.00-14-206/13-00) Warszawa, 8 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Kampanie marketingowe, Reklama w portalach, serwisach i magazynach branżowych

Zapytanie ofertowe Kampanie  marketingowe, Reklama w portalach, serwisach i magazynach branżowych Kampanie e-mail marketingowe, Reklama w portalach, serwisach i Nazwa firmy: Techescure Sp. z o.o. Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe Temat zapytania: Kampanie e-mail marketingowe, Reklama w portalach,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano 12-10-2012 Kwiatowa 3 84-207 Bojano NIP 584-26-36-178 REGON - 220531780 Firma Maximus A. Domalik Spółka Jawna pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu magazynowego systemu informatycznego (WMS)

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu magazynowego systemu informatycznego (WMS) Pyskowice, 15.11.2016r. Polmarkus Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 62 44-120 Pyskowice tel. +48/32 30 19 100 faks: +48/32 720 69 61 e-mail: biuro@polmarkus.com.pl strona internetowa: www.polmarkus.com.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. TEST & TRAINING SAFETY CENTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, tel./fax +48 61 81 56 001 Bednary, 01.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/UE na dostawę Oprogramowania do zarządzania klasy ERP

Zapytanie ofertowe nr 2/UE na dostawę Oprogramowania do zarządzania klasy ERP Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania II.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe nr 2/UE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo