ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Opoczno, dnia 18 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014 Szanowni Państwo, W związku projektem pt. Wdrożenie innowacji w łańcuchu dostaw i sprzedaży w branży wyposażenia wnętrz realizowanym przez spółkę Caolin Sp. z o.o. w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na zakup wraz z wdrożeniem pełnego oprogramowania klasy WMS oraz oprogramowania klasy TMS. Podstawą do opracowania oferty jest layout Centrum Obsługi Biznesowej, który zostanie udostępniony Oferentom po dostarczeniu podpisanego formularza 1 i 2 oraz spełnienia kryteriów kwalifikacji w postępowaniu ofertowym. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z wdrożeniem pełnego oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) oraz oprogramowania klasy TMS (Transport Management System) w ramach budowy Centrum obsługi branży wyposażenia wnętrz Caolin Sp. z o.o. w Opocznie zwanym dalej COB Zakres prac: Wdrożenie pełnego oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) oraz oprogramowania klasy TMS (Transport Management System) oraz dostarczenie licencji dla użytkowników. Na wycenę zadania składa się: system klasy WMS spełniający wymagania podane w dalszej części Zapytania przeznaczony na 80 stanowisk roboczych system klasy TMS (wraz z emapą) na 10 stanowisk roboczych przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej (administracyjnej, DTR, instrukcji stanowiskowych) minimum 5letni okres aktualizacji oferowanego systemu uruchomienie sieci CISCO Dodatkowo, do zakresu przedmiotu zamówienia wchodzi bezpłatne wdrożenie systemu w pracowni komputerowej oraz laboratorium magazynowym, szkolenia administratora systemu oraz minimum 10 użytkowników (dotyczy systemów WMS i TMS). Główne założenia dla funkcjonowania systemu WMS: 1. Wszystkie procesy transportowe takie jak pobieranie i odstawianie palet muszą być wspierane przez operacje skanowania. 2. System powinien umożliwiać identyfikację produktu we wszystkich procesach zarówno przez skanowanie kodu kreskowego jak i manualnie.

2 3. System powinien być zabezpieczony przed wprowadzaniem przez pracowników nielogicznych, niezgodnych ze zdefiniowanym formatem informacji. 4. Wraz z produktem powinna być możliwość rejestracji wartości opakowań zwrotnych. 5. Możliwość tworzenia tzw. składów konsygnacyjnych czyli części magazynu w których składowane są artykuły różnych. Utrzymywanie zapasu w systemie jest konieczne zarówno z punktu widzenia kontroli właścicieli produktów jak również z powodów ubezpieczenia produktów. 6. System powinien posiadać funkcję rejestrowania wszystkich operacji wykonywane w magazynie w połączeniu z danymi pracownika, który je wykonywał (dotyczy to operacji zarządzanych przez system jak również ewentualnych zmian przez pracownika decyzji systemowych). Minimalnie system powinien utrzymywać: dane związane z czasami rozpoczęcia i zakończenia operacji, czasy skanowania, dane pracownika, rodzaj operacji, miejsce gdzie została wykonana. 7. Zintegrowane rozwiązanie głosowe dwukierunkowe obsługujące język polski. 8. Możliwość graficznego modelowania procesów głosowych. Poszczególne kroki procesy powinny być możliwe do przedstawienia w formie grafu, z możliwością edycji kolejnych węzłów i powiązań logicznych. 9. Dostawca powinien rozwiązać zagadnienie związane ze stosowaniem różnych rodzajów opakowania dla tego samego artykułu. System musi mieć możliwość akceptacji, rozdzielania oraz składowania różnych rozmiarów opakowań tego samego artykułu (dostarczanych przez różnych dostawców jak również przez tego samego dostawcę). 10. W dostawach z produkcji zlecenie/awizo musi być otwarte przez czas w jakim produkty będą przyjmowane do magazynu w związku z tym, że dostarczane one będą partiami. Dostawy na numer dostawy już wcześniej używany powinny być również możliwe. System musi mieć możliwość do ustawienia ilości dni dla przyjmowania dostaw na numer który był już wcześniej użyty. 11. System musi posiadać wbudowaną inteligencję związaną z przydzielaniem kolejnych operacji dla operatora wózka (za/rozładunkowego, typu rechtruck, kompletacyjnego) w związku z ograniczaniem/optymalizacją pokonywanych dystansów jak również minimalizacji jazdy wózka bez ładunku. 12. Wszystkie dokumenty biorące udział w przepływie materiałowym muszą posiadać pole tekstowe umożliwiające wpisanie informacji tekstowej, która pomocna może być dla pracowników realizujących procesy. System powinien zapewnić możliwość wyświetlania tych informacji na terminalach systemowych. 13. System musi umożliwiać ewidencjonowanie właściciela dla produktów jak.ie są w obrocie magazynowym oraz we wszystkich operacjach magazynowych 14. System musi zezwalać na składowanie w jednej lokalizacji różnych artykułów oraz więcej niż jednej jednostki magazynowej jak również jednostek niejednorodnych (mix) z kilkoma artykułami. 15. System musi posiadać możliwość projektowania i edytowania etykiet używanych w procesach magazynowych. 16. System powinien umożliwiać zarządzanie prawami dostępu użytkowników do poszczególnych funkcji systemu z podziałem na różne kategorie pracy.

3 Ogólna specyfikacja wymogów technicznych: System WMS powinien pracować w architekturze Klient/Serwer System WMS powinien opierać się o bazę danych równoważną z ORACLE lub MS SQL; System WMS powinien obsługiwać peryferyjne urządzenia drukujące w tym: Drukarki kodu kreskowego, Drukarko etykieciarki itp. System WMS powinien być tak zaprojektowany aby umożliwiał prace na terminalach mobilnych także w trybie offline dla sytuacji awaryjnych. W standardzie system musi mieć funkcjonalność synchronizacji danych o operacjach przeprowadzonych w trybie offline. System powinien obsługiwać terminale mobilne wyposażone w system operacyjny równoważny z Windows CE, Windows Mobile Raporty i wydruki w oferowanym systemie powinny być generowane w narzędziu równoważnym z Crystal Reports, Reporting Services Zamawiający powinien mieć możliwość w standardowej wersji systemu do modyfikacji wydruków, raportów, tworzenia, nowych raportów. Administracja i zarządzanie Systemem WMS: System WMS powinien być wielomagazynowy System WMS powinien dawać możliwość konfiguracyjnego odzwierciedlenie struktury Magazynów, w zakresie: Struktury fizycznej, tj. lokalizacje, grupy lokalizacji, pola odkładcze, regały, miejsca regałowe Struktura magazynów musi w standardzie być możliwa do sparametryzowania danymi podstawowymi takimi jak: wysokość, szerokość, głębokość, obciążalność Struktura Magazynów i lokalizacji Magazynowych musi mieć możliwość opisania dodatkowymi parametrami, dowolnie zdefiniowanymi przez Administratora (słownik). Parametry te musza także umożliwiać konfigurację realizacji procesów dla odpowiednio sparametryzowanych Towarów (np. sparametryzowane strefy magazynu pozwalają na lokowanie tylko niektórych towarów w danych lokalizacjach i jednocześnie uniemożliwiają lokowani Towarów nie posiadających odpowiednich parametrów np. Towary łatwopalne będą lokowane tylko i wyłącznie w odpowiednie strefie zagrożenia Wybuchem, itp.) Struktura procesowa Magazynów przypisanie lokalizacji do stref procesowych: Strefa Przyjęć, strefa Składowania, Strefa kompletacji, Strefa Wydań Pełnopaletowych, Strefa Wydań Mix, Kwarantanny. Struktura wydajnościowa parametr ma umożliwiać prowadzenie polityki ABC tj. lokowanie towarów o najwyższej rotacji w miejscach do tego sparametryzowanych, tak aby czas dotarcia do Towarów szybko rotujących był jak najkrótszy Podział Magazynów na grupy Lokalizacji (Obszary), które umożliwiają logowanie operatorów i zawężają dyspozycje systemu dla danego operatora tylko do obszaru gdzie pracuje. System WMS powinien prowadzić pełną gospodarkę jednostkami logistycznymi, w tym: Umożliwiać dodawanie nowych jednostek

4 Parametryzowanie jednostek Logistycznych: Typ jednostki, Standard, Rodzaj, Jednorodność Schemat pakowania towaru dla danej jednostki Znakowanie jednostek logistycznych kodami SSCC Opisywanie jednostek logistycznych konfigurowalnymi parametrami determinującymi ich zachowanie w systemie patrz punkt konfiguracja Magazynów System WMS powinien umożliwiać prowadzenie zaawansowanej parametryzacji Towarów w zakresie: Prowadzenie rejestru wielu jednostek miar (np. kostka, paleta, pojemnik Mauser itd.) definiowalny parametryzowany słownik Prowadzenie wielu kodów kreskowych do jednego towaru w powiązaniu z jednostkami miary Możliwość niejednoznacznego przeliczania jednostek miary (np. jednostka miary pojemnik w momencie wejścia na magazyn miała 1000l, a przy wydaniu 980l) system powinien prowadzić odrębne rozliczenia stanu Towarów w tych jednostkach miary. System powinien mieć możliwość parametryzowania indywidualnych Warunków Wydań towaru do konkretnego Odbiorcy. System musi mieć możliwość rozbudowanego mechanizmu blokowania Towarów, według wielu kryteriów takich jak Partia, typ jednostki logistycznej do wszelkich procesów, Magazynów, Lokalizacji, Operatorów. Warunki Składowania mechanizm umożliwiający definiowanie algorytmów rozmieszczenia Towarów w magazynach, wg kryteriów: rotacji, ABC, oraz dynamicznego mechanizmu cech (patrz opis w części wymogów dotyczących konfiguracji Magazynów) System WMS powinien w standardzie posiadać elastyczny mechanizm blokowania/rezerwacji z możliwością dowolnego kreowania kroków rezerwacji w danym schemacie blokowania. Trybu pracy systemu: Adhoc procesy bez zlecenia Ze zlecenia procesy bazujące na zleceniach (np. komunikatach generowanych z systemu ERP) Imperatywnie system na bazie zadysponowanych zleceń (np. komunikatów z ERP) samodzielnie narzuca kolejność wykonywanych operacji dla każdego operatora System WMS powinien umożliwiać konfiguracje uprawnień wszystkich użytkowników, poprzez tworzenie domen uprawnień i przypisywanie tych domen do profili użytkowników System WMS w standardzie powinien pozwalać na konfigurację interfejsu użytkownika terminali mobilnych tj. zawartości formatek, kolejność pól, wymogów dotyczących skanowania kodów itp. z możliwością dostosowywania się do różnych Towarów, Grup Towarowych i Magazynów w opcjach konfiguracyjnych bez konieczności wykonywania żadnych prac programistycznych. System w opcjach konfiguracyjnych powinien umożliwić generowanie dedykowanych zadań wykonywanych przez system automatycznie (np. proces inwentaryzacji wyrywkowej dla najbardziej rotujących Towarów, alokacja (WM) towarów pomiędzy lokalizacjami przy zmianie parametru rotacji ABC itd.) System powinien umożliwiać szeroką konfigurację wydruków w zakresie: dowiązania do procesów, urządzeń, szablonów wydruku, typów operacji, zachowań dedykowanych.

5 System powinien mieć możliwość konfiguracji siatki zmian pracowniczych i rozliczania wykonywanych operacji wg zdefiniowanych w tej siatce zmian. Procesy magazynowe realizowane przez system WMS w wersji minimum: PW Przyjęcie Wewnętrzne PZ Przyjęcie Zewnętrzne ZZ Zwrot Zewnętrzny WM Przesunięcie Wewnątrzmagazynowe WZ Wydanie Zewnętrzne RW Rozchód wewnętrzny Inwentaryzacja Szczegółowe wymagani dotyczące procesów znajdują się w dokumencie analizy procesowej. Procesy powinny mieć możliwość kolejkowani wg następujących algorytmów: FIFO LIFO FEFO Dedykowane Wymagania dodatkowe w standardzie systemu na dzień składania oferty Dedykowana interpretacja numerów partii i schematów pakowania (dotyczy przyjęć i wydań) Obsługa kilku zakładów w kontekście przyjęć, wydań, przesunięć pomiędzy zakładami (+ obsługa ciągnika) Obsługa placu z jednoczesnym wsparciem standardu (palety WMS) oraz palet IFS (kompletacja w locie) Brak natywnych stanów magazynowych z dokładnością do palet (plac) Obsługa strategii przyjęć / wydań Kolejkowanie, filtrowanie i podział zadań na profile i podprofile Anulowanie i edycja linii transportu i WM na każdym etapie realizacji (lokalizacje źródłowe, partia, całe linie) Dedykowane statystyki realizacji zadań + moduł zarządzania transportami (dllka) Ręczne wymuszenie zadań kompletacji Komasacja palet Obsługa sklepu i innych magazynów specjalnych (reklama, porządkowanie itd..) Porządkowanie magazynu zgodnie z dedykowanymi wymaganiami Obsługa wielu formatów kodów kreskowych dot. jednostek handlowych / logistycznych / oznakowania magazynu (różne sposoby formatowania, standardów) Hurtowa inwentura Hurtowe przyjęcia palet na PZ

6 Walidacja odcień / kaliber na przyjęciach Beztransakcyjna komunikacja z zewnętrznym systemem (sprawdzanie stanów, tworzenie jednostek logistycznych) Główne funkcjonalności systemu TMS: Optymalizacja dostaw poprzez: konsolidację zamówień, planowanie transportu i dostaw, zarządzanie kierowcami, flotą pojazdów i dostawcami usług transportowych, monitoring zdarzeń transportowych Obsługa nietypowych zleceń spedycyjnych dzięki funkcji definiowania cech dla rożnych branż, według indywidualnych potrzeb Pełna obsługa zamówień w łańcuchu dostaw Obsługa umów dotyczących zadań transportowych oraz floty transportowej, przygotowanie analiz i raportów Możliwość definiowania przez użytkownika cenników na usługi transportowe oraz rozliczanie usług transportowych Raportowanie kosztów transportu według kryteriów np. odbiorcy, towary Selekcjonowanie przewoźników w tym najbardziej popularnych i optymalizowanie tras na podstawie wydruków porównawczych kosztów Łatwa integracja z systemami nadrzędnymi ERP/WMS Duża elastyczność implementowania wyselekcjonowanych indywidualnych funkcji dla końcowego rozwiązania TMS dzięki zastosowania innowacyjnego silnika aplikacji 1.2 Wymagania ogólne dotyczące Oferenta: Oferent powinien posiadać doświadczenia we wdrażaniu systemów WMS. Oferent powinien posiadać doświadczenie w integracji oferowanego systemu WMS z systemami nadrzędnymi, minimum realizacje z takimi systemami ERP jak: SAP IFS Applications ORACLE JDE SIMPLE Impuls MS AXAPTA Oferent winien mieć możliwość modyfikacji oferowanego oprogramowania WMS Oferent powinien mieć doświadczenia w realizacji kompleksowych dostaw systemów WMS, w skład których wchodzą: Oprogramowanie aplikacyjne Oprogramowanie systemowe Sprzęt, w tym: terminale mobilne sieci radiowe, Usługi uruchomienia i konfiguracji Usługi utrzymania i wsparcia

7 Posiadane certyfikaty osób zatrudnionych u oferenta na podstawie umowy o pracę na okres nie krótszy niż 1 rok Certyfikat Ilość osób Cisco ASA 2 Developing ASP. NET 4.5 MVC Web Applications 2 Implementing a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 2 Podstawy XML oraz modelowanie struktury dokumentu XML z wykorzystaniem Shema 2 Programowanie na platformie Android 3 Standardy GS1 w zarządzaniu otwartymi łańcuchami dostaw 4 Tuning and optimizing Queries using Microsoft SQL server Usability zasady budowania interfejsu użytkownika 4 Writing Queries Using Microsoft SQL Server Prince 2 Foundation 2 Prince 2 Practitioner 2 Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database, MS CiscoJakość usług w sieciach IP 2 Cisco Konfiguracja urządzeń 2 Podstawy zarządzania wymaganiami REQB 3 Oracle Database 11G Advanced PL/SQL 1 Cisco Routing 2 Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa IT 1 Oferent powinien posiadać kompetencje techniczne w zakresie: Projektowania, konfiguracji i instalacji sieci radiowych wymaganie w tym zakresie dotyczą certyfikatów oraz posiadania profesjonalnych narzędzi do projektowania i pomiarów sieci radiowych (wskazać narzędzia i posiadane przez Oferenta Tworzenia aplikacji mobilnych na platformie Windows CE potwierdzone certyfikatem Microsoft Partner Program Mobility Solutions.

8 Oferent powinien wdrożyć od 1 stycznia 2013 roku minimum jeden system WMS dla nowego Klienta posiadającego przynajmniej 3 odrębne lokalizacje, w minimalne funkcjonalności: automatyczne znakowanie palet, automatyczne procesy PW, ręczne znakowanie palet, zarzadzanie wydaniami i załadunkami, integracja z systemem nadrzędnym. Zakres prac dostarczenie i uruchomienie minimum 20 urządzeń mobilnych/wózkowych, sieci Cisco zarządzanej przez Centralny kontroler minimalna wartość zamówienia powyżej 1 mln zł. Oferent powinien być członkiem międzynarodowej organizacji GS1 Oferent powinien posiadać minimum 3 wdrożenia swoich rozwiązań z wykorzystaniem technologii RFID w standardzie GEM2 Oferent powinien posiadać minimum jedna referencję wdrożenie technologii RFID gdzie dostarczył i uruchomił minimum [sześć tysięcy] znaczników RFID Oferowane rozwiązanie powinno posiadać certyfikat zgodności z systemem GS1 Oferent powinien posiadać Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie: Projektowanie, produkcja, wdrażanie, serwisowanie systemów IT wykorzystujących techniki automatycznej identyfikacji oraz oprogramowania wykorzystującego technologie odczytu kodów kreskowych i kodów 2D, technologie identyfikacji głosowej, technologie identyfikacji radiowej. Tworzenie systemów automatyki przemysłowej, sieci radiowych. Wsparcie techniczne, szkolenia, serwis. Świadczenie usług doradczych i projektowanie rozwiązań dla logistyki i produkcji. Oferent powinien posiadać Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia, do poziomu poufne. Oferent powinien posiadać własne służby wdrożeniowe i serwisowe, oraz potwierdzić jakie zasoby planuje zaangażować w realizacje projektu: Liczba programistów i zakres zadań Liczba wdrożeniowców Liczba pracowników wsparcia technicznego. 1.3 Kryteria kwalifikacji w postępowaniu ofertowym 1. Oferent w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wyrządził szkody przez nie wykonanie zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania; 2. W stosunku do Oferenta nie wszczęto postępowania likwidacyjnego ani też nie ogłoszono upadłości; 3. Oferent nie zalega z uiszczaniem żadnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 4. Oferent posiada polisę ON ca minimum 1 milion zł; 5. Oferent powinien prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dostarczania systemów wspierających logistykę od minimum 10 lat; 6. Oferent powinien być członkiem międzynarodowej organizacji GS1; 7. Oferowane rozwiązanie powinno posiadać certyfikat zgodności z systemem GS1; 8. Oferent winien mieć możliwość modyfikacji oferowanego oprogramowania WMS; 9. Oferent powinien posiadać Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie: Projektowanie, produkcja, wdrażanie, serwisowanie systemów IT; 10. Oferent spełnia wszystkie warunki wskazane w tabeli wymogów obligatoryjnych stanowiącej załącznik do niniejszego formularza.

9 Wymagania ogólne dotyczące warunków zamówienia: Termin płatności wynosi co najmniej 60 dni. Termin realizacji zamówienia nie później niż do r. Powyższe kryteria będą oceniane systemem zerojedynkowym. Brak spełnienia któregoś z powyższych kryteriów lub dostarczenie formularza nr 1 i 2 w terminie późniejszym niż do 25 listopada stanowi podstawę do odrzucenia oferty. 1.4 Kryteria oceny ofert (dla celów stworzenia listy rankingowej wykonawców) Oferenci, którzy spełnią wszystkie kryteria kwalifikacji w postępowaniu ofertowym oraz dostarczą podpisane formularze nr 1 i 2 w terminie do 25 listopada zostaną zaproszeni do dalszych etapów postępowania. Etap 1: Prezentacja rozwiązania: a) bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami firmy Caolin celem: zapoznania się z oczekiwaniami oraz polityką firmy przedstawienia koncepcji rozwiązań na podstawie udostępnionej na miejscu dokumentacji (analiza przedwdrożeniowa) wraz z przedstawieniem parametrów technicznych oferowanego rozwiązania b) okazanie dokumentacji potwierdzającej zdobyte doświadczenie w zakresie realizacji projektów grupy poprzez okazanie podpisanych umów dotyczących zrealizowanych projektów (do wglądu) lub prezentacja zrealizowanych wdrożeń Kryteria oceny w ramach etapu 1: a) dotychczasowe doświadczenie w zrealizowanych wdrożeniach 05 pkt; b) koncepcja proponowanych rozwiązań na podstawie udostępnionej dokumentacji 010 pkt; c) parametry techniczne oferowanego rozwiązania 05 pkt. Zamawiający na podstawie analizy przedstawionych informacji przyzna w postępowaniu liczbę punktów w przedziale od 0 20 pkt. Maksymalna ilość punktów do otrzymania w etapie 1: 20 pkt. Uwaga: udział w prezentacji rozwiązania nie jest obligatoryjny. Oferenci, którzy nie wezmą udziału w etapie 1 otrzymują 0 punktów za ten etap.

10 Etap 2 : Złożenie formularza ofertowego wraz z załącznikami. Do etapu 2 zostaną zaproszeni Oferenci, którzy spełnią wszystkie kryteria kwalifikacji w postępowaniu ofertowym oraz załączą formularze nr 1 i 2 w terminie do 25 listopada. Metoda przyznawania punktów: ocenie będzie podlegać: cena netto wymagania funkcjonalne oferowanego rozwiązania zgodnie z tabelą przyznawania punktów w załączniku do formularza nr 2 wymagania dodatkowe oferowanego rozwiązania zgodnie z tabelą przyznawania punktów ujętą w załączniku do formularza nr 2 najniższa cena maksymalna ilość punktów: 70 wymagania funkcjonalne maksymalna ilość punktów: 16,5 pkt. wymagania dodatkowe oferowanego rozwiązania maksymalna ilość punktów: 67,5 pkt. Algorytm wyliczenia punktów: Jednostka miary Waga Sposób obliczania punktów dla danego kryterium Cena (wartość netto) Max. liczba punktów: 70 cena najniższa cena zadeklarowana przez Oferenta x 70 = liczba pkt. Wymagania funkcjonalne Wymagania dodatkowe oferowanego rozwiązania Max. liczba punktów: 16,5 Max. liczba punktów: 67,5 Zgodnie z tabelą wymagań funkcjonalnych ujętą w załączniku do formularza nr 2 Zgodnie z tabelą wymagań funkcjonalnych ujętą w załączniku do formularza nr 2 Maksymalna ilość punktów do otrzymania w etapie 2: 154 pkt. Maksymalna łączna ilość punktów do otrzymania za etap 1 i 2: 174 pkt. Zamawiający dokona wyboru dostawcy w oparciu o kryteria: a) Cena b) Wymagania obligatoryjne c) Wymagania funkcjonalne i wymagania dodatkowe oferowanego rozwiązania d) Prezentacja rozwiązania

11 Zainteresowani Oferenci, którzy spełniają kryteria opisane powyżej są proszeni o dostarczenie pisemnego potwierdzenia tego faktu na załączonych formularzach (formularz 1 i 2) i deklaracji uczestnictwa w dalszym postępowaniu nie później niż do 25 Listopada 2014 r. (dane teleadresowe: Caolin Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5, Opoczno, mail: tel , tel , tel ). 2. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: a. nazwę i adres oferenta, b. sporządzona na formularzu ofertowym lub papierze firmowym oferenta, opatrzona pieczątką firmową, c. posiadać datę sporządzenia, d. być podpisana przez przedstawiciela oferenta należycie upełnomocnionego do wystawienia oferty, na dowód czego powinny zostać załączone stosowne dokumenty, 3. Sposób złożenia oferty: Dokumenty składane przez Państwa powinny zostać dostarczone za pośrednictwem poczty, kuriera na adres siedziby spółki, bądź też odebrana osobiście przez Zamawiającego lub w formie elektronicznej jako skan podpisanej oferty na adres: Minimalny termin ważności oferty powinien wynosić 90 dni. Oferta powinna być złożona nie później niż do 09 grudnia 2014 r. 4. Miejsce realizacji zamówienia Opoczno ul. Przemysłowa 5 działki nr 397/5, 397/6, 397/7, 397/8, 397/10, 397/11, 397/12 w obrębie nr Inne istotne postanowienia/uwagi. a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania przetargowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów. b. Zamawiający zastrzega sobie że wybrana przez komisję najkorzystniejsza z pośród złożonych ofert nie stanowi zawarcia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi przyjęcia oferty a jedynie do zaproszenie dostawcy do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy na podstawie której dane zamówienie zostanie udzielone, przy czym negocjacje nie będą prowadzić do zmiany parametrów zamówienia (np. cena, zakres, termin), na mniej korzystne dla zamawiającego niż określone w ofercie. c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia podmiotom trzecim zweryfikowania informacji przesłanych przez Oferentów, istotne rozbieżności między danymi lub brak zgodności z oświadczeniami mogą stanowić podstawę do wykluczenia Oferenta z

12 postępowania. d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wybranych Oferentów do uzupełnienia braków o charakterze formalnym w otrzymanych ofertach. e. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ofert przez Konsorcja. W razie pytań, prosimy o kontakt: Krzysztof Owczarski: tel Krzysztof Mól: tel Paweł Kaluźny: tel W imieniu Caolin Sp. z o.o. Paweł Kaluźny Wiceprezes Zarządu

13 FORMULARZE Oferent powinien je wypełnić, podpisać i dostarczyć: formularze nr 1 i nr 2 powinny być dostarczone razem z potwierdzeniem przyjęcia oferty do dnia 25 Listopada 2014 r., formularz nr 3 powinien być dostarczony do dnia 09 grudnia 2014 r.. FORMULARZE Formularz nr 1 Oświadczenie o spełnieniu wymagań Formularz nr 2 Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności Formularz nr 3 Formularz ofertowy

14 FORMULARZ NR 1 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ Nazwa Oferenta: Adres: Oświadczamy, że Oferent: 1. Jest uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z zapytaniem ofertowym, 2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym; 3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; 4. Dysponuje w wymaganej ilości odpowiednio wymaganą kadrą należycie uprawnioną, wskazaną w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, 5. Sytuacja finansowa Oferenta zapewnia wykonanie zamówienia; Jednocześnie oświadczam, że nie istnieją jakiekolwiek podstawy do wykluczenia Oferenta z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, co oznacza, że: Oferent w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wyrządził szkody przez nie wykonanie zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania; W stosunku do Oferenta nie wszczęto postępowania likwidacyjnego ani też nie ogłoszono upadłości; Oferent nie zalega z uiszczaniem żadnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; Oferent posiada polisę ON ca minimum 1 milion zł (jeśli więcej, proszę podać wartość:.); Oferent spełnia wszystkie warunki wskazane w tabeli wymogów obligatoryjnych stanowiącej załącznik do niniejszego formularza. 14

15 Tabela wymagań obligatoryjnych Wyjaśnienia Tak/Nie Ilość Oferent potwierdza spełenie wymagania na dzień złożenia oferty lub niespełnienie wymagania Dla parametrów wymagających podania ilości, Oferent wypełnia Kolumnę TAK/NIE wartością TAK i w kolumnie Ilość podaje odpowiednią wartość Lp. ID Treść Wymagania Tak/Nie Uwagi/Komentarze Oferenta Wymagania 1 WO.01 Oferent powinien prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dostarczania systemów wspierających logistykę od minimum 10 lat 2 WO.02 Oferent powinien być członkiem międzynarodowej organizacji GS1 3 WO.03 Oferowane rozwiązanie powinno posiadać certyfikat zgodności z systemem GS1 4 WO.04 Oferent winien mieć możliwość modyfikacji oferowanego oprogramowania WMS 5 WO.05 Oferent powinien posiadać Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie: Projektowanie, produkcja, wdrażanie, serwisowanie systemów IT 6 WO.06 Oferent powinien posiadać polisę OC na minimum 1 milion zł Podpis należycie upełnomocnionego przedstawiciela oferenta.. 15

16 FORMULARZ NR 2 OŚWIADCZENIE Oświadczenie nr, dnia.. Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności złożone przez:, w..., NIP., REGON.., reprezentowaną przez.. dalej zwaną Zobowiązanym do zachowania poufności W związku z dopuszczeniem do dostępu do informacji, w stosunku do których istnieje obowiązek zachowania poufności, które to informacje dotyczą: Wdrożenia innowacji w łańcuchu dostaw i wsparciu sprzedaży dla branży wyposażenia wnętrz oraz budowy centrum obsługi biznesowej realizowanego przez Caolin Sp. z o.o. w Opocznie przy ulicy Przemysłowej. Zobowiązany do zachowania poufności składa oświadczenie o następującej treści: 1. Zobowiązuje się do zachowania z najwyższą starannością w tajemnicy wszelkich informacji poufnych (rozumianych jako wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne) otrzymanych lub uzyskanych niezależnie od Caolin Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie lub od wszystkich doradców, konsultantów jak i innych uczestników postępowania oraz osób biorących udział w postępowaniu dotyczącym wyboru kontrahenta, ich doradców lub konsultantów. 2. Oświadcza, że ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkodę wywołaną ujawnieniem informacji poufnych w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia danych innym podmiotom i osobom nieuprawnionym do otrzymania informacji oraz za brak odpowiedniego zabezpieczenia informacji poufnych, który umożliwi lub potencjalnie może umożliwić dostęp do nich innym podmiotom i osobom nieuprawnionym. 16

17 3. Przyjmuje do wiadomości, iż powielanie, utrwalanie na nośnikach informacji poufnych jakichkolwiek jest dozwolone jedynie za zgodą Caolin Sp. z o.o. 4. Zobowiązanie do informacji poufnych wygasa jedynie w odniesieniu do tych informacji, które zostaną upowszechnione w wyniku okoliczności nie stanowiących naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania podmiotu do zachowania poufności oraz jeżeli wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w zakresie wynikającym z tych przepisów. W drugim przypadku Zobowiązany do zachowania poufności zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Caolin Sp z o.o. o obowiązku ujawnienia informacji oraz podjąć wszelkie prawnie dopuszczalne kroki zmierzające do zminimalizowania zakresu ujawnianych informacji. 5. Zobowiązuje się, iż na wyrażone w każdym czasie pisemne żądanie Caolin sp z o.o. obowiązany jest najpóźniej w terminie 7 dni lub zgodnie z żądaniem Caolin Sp z o.o. zwrócić wszystkie nośniki, na których zostały utrwalone Informacje Poufne lub usunąć je w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie nie zatrzymując żadnych ich kopii ani innych reprodukcji. W tym samym terminie Zobowiązany do zachowania poufności zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o należytym wykonaniu obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym. W przypadku naruszenia postanowień powyższych w zakresie zachowania poufności Caolin Sp. z o.o., zobowiązany do zachowania poufności zapłaci karę umowną w kwocie: pln, (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie postanowień niniejszej umowy. Kara ta nie wyklucza możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych. Wszelkie stosunki wynikające z niniejszego zobowiązania podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym w sprawach spornych będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Caolin Sp. z o.o. Za naruszenie powyższych postanowień przez osoby, którym informacje zostały przekazane przez Zobowiązanego do zachowania poufności, odpowiada on jak za własne naruszenie. Niniejsza treść tego oświadczenia ma charakter poufny. Zobowiązany do zachowania poufności 17

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Nr przetargu: ŚOT/7/3.3/2011 Katowice, 22 sierpnia 2011r. ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice NIP : 9542494931 Tel : 0048 32 207 2071, fax. : 0048 32 207 2072 www.silesia-sot.pl,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo