8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards"

Transkrypt

1

2

3 8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz under the honorary patronage of the Mayor of Warsaw Hanna Gronkiewicz-Waltz organizator / organiser Fundacja Cinema Art / Cinema Art Foundation dotacje / public funding Miasto stołeczne Warszawa / City of Warsaw Polski Instytut Sztuki Filmowej / Polish Film Institute Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Ministry of Culture and National Heritage Telewizja Kino Polska / Kino Polska Television Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej / Foundation for Polish-German Cooperation partnerzy / partners Kino LUNA Filmoteka Narodowa Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych Teatr Syrena Hotel Intercontinental Warszawa Legalna Kultura Resort ZAIKS Włoski Instytut Kultury Instytut Francuski w Warszawie Instytut Cervantesa w Warszawie Lidex Warexpo ZAIKS Restauracja U Szwejka Instytut Rozwoju Kultury Alternatywnej IRKA Etnosystem.pl Warsaw Tour oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy partnerzy medialni / media partners TVP Warszawa TVP INFO TOK FM KINO Stopklatka.pl Dziękujemy! Thank you!

4 WITOLD KON Dyrektor Grand OFF / Prezes Fundacji Cinema Art Grand OFF Director / Chairman of Cinema Art Foundation Drodzy Filmowcy, Drodzy Przyjaciele, Ósma już edycja Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata jest kolejną okazją do zapoznania się ze światową twórczością filmową twórców niezależnych. Ponownie odnotowujemy rekordowe zainteresowanie naszą inicjatywą. Do Warszawy nadesłano ponad 1400 filmów. Wysoki poziom zgłoszonych filmów spowodował dopuszczenie do nominacji większej ilości filmów niż poprzednio. W efekcie, w 10 kategoriach, nominowano 54 obrazy. 6 grudnia poznamy te najlepsze, obejrzane, ocenione i wybrane przez ponad 70 członków Akademii Grand OFF filmów z 87 krajów to niespotykane osiągnięcie, które możliwe było przede wszystkim dzięki twórczości autorów i niezwykłej, wielomiesięcznej pracy zespołu Fundacji Cinema Art. Nasze filmowe święto uświetnione jest obecnością kilkudziesięciu autorów i członków Akademii z Polski i kilkudziesięciu krajów całego świata. To niezwykła okazja do poznania filmowych przyjaciół i zapoznania się z ich twórczością. W Warszawie i 50 kinach na terenie całego kraju prezentowane będą filmy nagrodzone. Warto je oglądać, bo każdy z nich jest wyjątkowy. Każdy prezentuje inną problematykę, inne spojrzenie na świat, na otaczającą twórców rzeczywistość. Wszystkim gościom festiwalu, widzom i obserwatorom życzę wielu niezapomnianych wrażeń, ciekawych spotkań i interesujących rozmów. Dziękuję także zespołowi, dzięki któremu wydarzenie to może się odbyć. Dziękuję Marysi Milewskiej, Tinie Zhuk, Emilce Brzezińskiej, Marzenie Frączak, Mariuszowi Dobrzelakowi, Zosi Barańskiej, Klarze Kopcińskiej, Tomkowi Gajewskiemu, Marcie Zając, Marcelemu Zielnikowi. Dziękuję bardzo serdecznie Jolancie Macenowicz, Waldemarowi Piątkowi, Markowi Widarskiemu, Pawłowi Łęskiemu. Dziękuję wszystkim członkom Kapituły Grand OFF za ich niezwykle odpowiedzialną pracę. Dziękuję wszystkim, którzy myślami i uczynkami zawsze są z nami.

5 Dear Filmmakers, Dear Friends, This is already the eight edition of Grand OFF World Independent Short Film Awards and yet another opportunity to get acquainted with the world of independent filmmaking. Once again, we note the record interest in our initiative. Over 1400 films were sent to Warsaw. The competition was very strong this year resulting in having more films than ever before in the nomination process. Despite high ratings of many of them, 54 selected pictures received nominations in 10 categories. On the 6 th of December the winners will be announced the best films carefully viewed, evaluated and selected by more than 70 members of the Grand OFF Jury submissions from 87 countries is an unprecedented achievement, behind which lies an extraordinary work of independent film authors, as well as several-months effort of the Cinema Art Foundation team. Our film festival will be graced with the presence of numerous guests, filmmakers and Jury members from Poland and many other countries around the world. This is a unique opportunity to meet new film friends and get acquainted with their work. Awarded films will be screened in Warsaw, as well as in more than 50 cities all over the country. They are worth watching because every single one of these films is unique. They showcase different problems, offer extraordinary perspectives on the world and on the reality surrounding their authors. I wish all festival guests, participants and cinema-goers many unforgettable impressions, valuable meetings and interesting conversations. I would also like to express my gratitude to our team, thanks to which the event will take place. Many thanks to Marysia Milewska, Tina Zhuk, Emilka Brzezińska, Marzena Frączak, Mariusz Dobrzelak, Zosia Barańska, Klara Kopcińska, Tomek Gajewski, Marta Zając, Marceli Zielnik. Many warm thanks to Jolanta Macenowicz, Waldemar Piątek, Marek Widarski, Pawel Łęski. Thanks to all the members of the Grand OFF Jury, for their very responsible work. And thanks to all, who through their thoughts and actions, have been always with us.

6 HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ Prezydent m. st. Warszawy Mayor of Warsaw Szanowni Państwo, Organizowany w Warszawie już od 8 lat Festiwal Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata jest znaczącym wydarzeniem w kulturalnym życiu stolicy, prawdziwą filmową ucztą dla wielbicieli, koneserów i filmowców polskiego i światowego kina niezależnego. Prezentowane i nagradzane na Festiwalu filmy należą do najciekawszych pozycji kina krótkiej formy, a ich twórcy dzięki pasji, kreatywności i otwartości w postrzeganiu świata cieszą się uznaniem krytyków i licznej publiczności. Cieszę się, że kino niezależne, tak dynamicznie rozwijające się na całym świecie, właśnie w Warszawie może promować obrazy ambitne, zaangażowane, stanowiące ważną i poszukiwaną alternatywę dla tradycyjnych nurtów kinematografii. Gratuluję organizatorom Festiwalu i życzę jego kolejnych znakomitych edycji, zaś publiczności wielu niezapomnianych wrażeń, jakich dostarcza sztuka kina. Ladies and Gentlemen, Grand OFF World Independent Short Film Awards, organized in Warsaw for 8 years now, has become an important event in the cultural life of the capital, a true film feast for all cinema-lovers, connoisseurs, and independent filmmakers from Poland and all over the world. The films showcased and awarded during the Festival are among the most compelling samples of the short form in the contemporary cinema, and their creators have a chance to gain recognition from critics and wide audiences alike, thanks to their passion, creativity and perceptual openness to the world. I am glad that independent cinema, so dynamically evolving around the world, is also so vigorously promoted in Warsaw with ambitious and socially aware pictures, which constitute a valid alternative to the traditional cinematography. I would like to congratulate the organizers and wish them many more excellent Festival editions. And to all participants, I wish the cinematic art leaves you with many unforgettable impressions. 4

7 AGNIESZKA ODOROWICZ Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Director of the Polish Film Institute Szanowni Państwo, Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata jest festiwalem szczególnym dla młodych twórców. Dzięki tej imprezie, wielbiciele kina niezależnego spotykają się co roku w Warszawie, by zobaczyć najlepsze krótkometrażowe produkcje zrealizowane przez prawdziwych pasjonatów sztuki filmowej. Grand OFF to przede wszystkim szeroka prezentacja dokonań filmowców, którzy nie boją się w kinie eksperymentować. W tym roku do konkursu zgłoszono imponującą liczbę ponad 1400 filmów z całego świata. Wśród ponad 50 wyselekcjonowanych tytułów, które będą rywalizowały o wyróżnienia w 10 kategoriach, jest pięć produkcji polskich twórców. Polski Instytut Sztuki Filmowej wspiera organizację Grand OFF od samego początku. To właśnie filmy krótkometrażowe są pierwszą oznaką talentu reżyserek i reżyserów. Jednocześnie, możliwość skonfrontowania własnej wizji kina z dziełami rówieśników z całego świata, jest wartością nie do przecenienia. Grand OFF to dla wielu nagrodzonych na tym festiwalu twórców zaledwie początek udanej przygody filmowej. Widzom, gościom i organizatorom ósmej edycji Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata życzę udanych projekcji festiwalowych i jak najwięcej emocji ze spotkania z najlepszym kinem niezależnym. Ladies and Gentlemen, The Grand OFF World Independent Short Film Awards is a festival of special significance for young filmmakers. Thanks to this event, enthusiasts of independent cinema met every year in Warsaw to see a selection of the best short films produced by people who are truly passionate about the art of filmmaking. Grand OFF is, above all, a wide showcase of works by filmmakers who are not afraid of experimenting. This year s competition had a record number of over 1400 submissions from around the world. The final selection of over 50 titles competing for awards in the festival s ten categories includes five films by Polish filmmakers. The Polish Film Institute has supported the Grand OFF festival since the very beginning. Short films play a unique role in developing a filmmaker s career; they serve as the first sign of their talent. The possibility to confront one s own vision of cinema with works by contemporaries from around the world has special value all on its own. For many winners from years past, the Grand OFF festival was only the beginning of a successful journey through the world of filmmaking. I hope that all audiences, guests, and the festival team of the eighth edition of the Grand OFF World Independent Short Film Awards enjoy the upcoming festival screenings and a multitude of emotions that arises from encountering the best of independent world cinema. 5

8 Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata to najważniejsza inicjatywa promująca kino niezależne w Polsce oraz jedna z najważniejszych tego typu idei na świecie. Celem Festiwalu jest nagrodzenie wybitnych i wyjątkowych niezależnych produkcji filmowych. Realizację tego celu zapewnia skrupulatny proces nominacji zgłoszonych produkcji przez członków Kapituły Grand OFF przedstawicieli środowisk filmowych z 28 krajów świata. W tym roku wybór nominowanych filmów był niezwykle trudny do konkursu nadesłano ponad 1400 zgłoszeń z 87 krajów. Stałym punktem każdej edycji festiwalu stały się pokazy nominowanych i nagrodzonych filmów, które odbywają się w tym roku w kinie LUNA, a także uroczysta Gala, podczas której autorom najlepszych niezależnych krótkich filmów świata wręczone zostaną statuetki. Tydzień po warszawskim przeglądzie nagrodzone filmy prezentowane będą w ponad 50 miastach Polski. Początkowo filmy z Europy nominowane były w 9 kategoriach: reżyseria, scenariusz, zdjęcia, montaż, aktor, aktorka, najlepsza fabuła, najlepszy dokument oraz najlepsza animacja. W roku 2008 powstała dodatkowa kategoria najlepszy film pozaeuropejski. Ze względu na ogromne powodzenie, jakim cieszyła się nowa kategoria, a także bardzo ciepłe przyjęcie przez członków kapituły Grand OFF oraz polską widownię, postanowiliśmy otworzyć podwoje honorowych nagród Grand OFF na filmy nadsyłane z całego świata. W ten sposób, Grand OFF Europejskie Nagrody Filmów Niezależnych stały się Grand OFF Światowymi Nagrodami Filmów Niezależnych, a następnie Grand OFF Najlepszymi Niezależnymi Krótkimi Filmami Świata. W ubiegłym roku pojawiła się także 10. kategoria scenografia i kostiumy, której pomysłodawcą jest Allan Starski, członek kapituły od 2013 r. Od 2009 roku kapituła przyznaje także nagrodę za Całokształt Twórczości dla filmowca, który przez całe swoje życie wiernie realizuje ideę kina niezależnego. Twórczość tego honorowego gościa festiwalu ma stanowić dla innych twórców niezależnych jasną wytyczną kierunku, w którym należy podążać, a także pomagać precyzować przesłanie Grand OFF. W tym roku nagrodę tę otrzymają dwie wybitne postaci polskiego kina: reżyser filmowy i teatralny, pisarz, poeta, malarz Lech Majewski oraz wybitny aktor filmowy i teatralny Janusz Gajos. Gratulujemy! Festiwal Grand OFF to w końcu wrota do magicznego świata filmu niezależnego, do którego serdecznie zapraszamy koneserów sztuki filmowej, wytrawną widownię oraz filmowców z całego świata! 6

9 Grand OFF World Independent Short Film Awards The Grand OFF World Independent Short Film Awards is one of the most important events dedicated to promoting independent cinema in Poland and beyond. The aim of the festival is to reward outstanding independent films. In order to achieve this objective there is a meticulous nomination process involving members of the Jury Grand OFF representatives of the film industry from 28 countries of the world. This year, the selection of the nominated films was particularly difficult, as we have received over 1400 entries from 87 countries! The screenings of nominated and awarded films, that this year take place in the cinema LUNA, have become a fixed point of every festival, together with the Awards Ceremony, honoring the authors of the best independent short films. A week after the shows in Warsaw, the awarded films will be presented in more than 50 Polish cities. As of 2006 European independent short films received nominations in 9 categories: directing, scriptwriting, editing, cinematography, best actor, best actress, best fiction, best documentary and best animation. In the year 2008, one additional category, namely the Best Non-European Production was added. In the light of extraordinary popularity of the category among the pictures submitted to the Awards as well as the films enthusiastic reception among the audience and critics alike, we have decided to open up Grand OFF European OFF Film awards towards pictures from all over the world. That is how Grand OFF European Off Film Awards have turned into Grand OFF World Off Film Awards, and afterwards: Grand OFF World Independent Short Film Awards. Last year we introduced a new, tenth category, for Best Costume and Stage Production, as suggested by Allan Starski, a member of the Jury since In 2009 Grand OFF introduced the Lifetime Contribution Prize to celebrate those who have paved the way for the new generation of talents making their mark in independent film. The work of this festival guest of honor is to be for other independents filmmakers a guideline, a clear direction in which to go, and also to helps us to clarify the message of the Grand OFF. This year, the prize has been awarded to two outstanding figures of Polish cinema: to film and theatre director, writer, poet, and painter Lech Majewski and remarkable film and theatre actor Janusz Gajos. Congratulations! Grand OFF is a gateway to the magical world of independent cinema. Everyone from cinema connoisseurs to industry professionals is invited to experience the very best of independent cinema and those who create it. 7

10 8

11 9

12 filmy nominowane FABUŁA THE MOURNING HOUR [16 ] Osoba nominowana / Nominee: Susan Cohen Reżyser / Director: Susan Cohen USA Lata 50., Stany Zjednoczone. Na wieść o śmierci męża, Virginia Bakely rozpoczyna emocjonalną i psychologiczną podróż ku przebudzeniu. Set in 1950 s America, Virginia Bakely embarks on an emotional and psychological journey of reawakening upon learning of the death of her husband. ESA MÚSICA / THAT MUSIC [28 ] Osoba nominowana / Nominee: Dario Vejarano Reżyser / Director: Dario Vejarano Kolumbia / Colombia Omar, robotnik na budowie, otrzymuje wiadomość głosową od nieznanego rozmówcy. Nie słychać słów, a zarejestrowana melodia jest ledwie rozpoznawalna pośród szumu nagrania. Omar rozpoczyna poszukiwania, próbując rozpoznać nazwę utworu i jednocześnie przypomnieć sobie życie, które kiedyś wiódł. Omar, a construction worker, receives a recorded message in his cell phone from an unknown caller, even though nobody speaks in the message, he vaguely recognizes the melody of a song amidst the noise of the recording. From that moment on, he will start a search to find out the name of that song in an attempt to remember the life he once had with his family. THE MASS OF MEN [17 ] Osoba nominowana / Nominee: Gabriel Gauchet Reżyser / Director: Gabriel Gauchet Wielka Brytania / UK Richard, bezrobotny 55-latek, przybywa spóźniony 3 minuty na spotkanie w urzędzie pracy. Urzędniczka, stłamszona ograniczeniami systemu, jest zmuszona ukarać go za opieszałość. Aby dalej nie pogrążać się w nędzy, Richard podejmuje rozpaczliwe środki. Richard, an unemployed 55-year-old, arrives 3 minutes late for his appointment at a job centre. An advisor, stifled by the limits of the system she works in, has no choice but to penalise him for his tardiness. To avoid plunging further into destitution, Richard takes desperate measures. 10

13 nominated films FICTION CHAQUE JOUR EST UNE PETITE VIE / EVERY DAY IS A SMALL LIFE [28 ] Osoba nominowana / Nominee: Albane Fioretti Reżyser / Director: Albane Fioretti Francja / France Osiedle komunalne na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Osiemdziesięcioletnia Rachel, mieszkająca w skromnej przyczepie kempingowej pośród wieżowców, marzy o powrocie do rodzinnej Algierii. Jej syn, Simon, nie chce o tym słyszeć, zaś Stella, jej wnuczka, uważa ich za naprawdę okropną rodzinę. Na szczęście otaczają ich pełni dobrego humoru Yazid, zwany Gino, oraz cała społeczność... A council estate on the Mediterranean coast. Living in a modest caravan amongst the tower blocks, Rachel, 80 years old, dreams of returning to her native Algeria. Her son Simon doesn t want to know anything about it. Stella, her grand-daughter, describes them as a really awful family. Fortunately they are surrounded by the good humour of Yazid, alias Gino, and the entire neighborhood SZCZUR / THE 128 th RAT [30 ] Osoba nominowana / Nominee: Jakub Pączek Reżyser / Director: Jakub Pączek Polska / Poland Czarna komedia o niezajmowaniu swojego miejsca w wyścigu szczurów i o tym, że szczęśliwi bywają tylko idioci. Paweł Burak, sfrustrowany student teologii, wypowiada wojnę otaczającej go rzeczywistości. A black-humour comedy about staying away from the rat race, and about a wry constatation that only idiots are capable of true happiness. Paweł Burak, a much frustrated theology student, declares war against an oppressive reality. 11

14 filmy nominowane REŻYSERIA D OÙ QUE VIENNE LA DOULEUR / WHEREVER COMES THE PAIN FROM [37 ] Osoba nominowana / Nominee: Khalil Cherti Reżyser / Director: Khalil Cherti Francja / France Dwa lata temu Romy opuściła swoją matkę, Monique, żałosną prostytutkę, nie zostawiając po sobie śladu i nie wysyłając jakichkolwiek wiadomości. Ich konfrontacja przybiera formę walki o honor. Two years ago, Romy left her mother Monique, an unalluring prostitute, behind without leaving a trace or sending any news. Their confrontational reunion takes the form of a gallant last stand. LA FAVEUR DES MOINEAUX / THE BIRDS BLESSING [22 ] Osoba nominowana / Nominee: Serge Mirzabekiantz Reżyser / Director: Serge Mirzabekiantz Belgia / Belgium Rezydencja na skraju lasu. Jedenastoletni Albert i jego trzynastoletni brat Edgar nieustannie są na wojennej ścieżce. Jest to dzień tradycyjnego rodzinnego polowania. Jeden z braci ma przywilej korzystania ze strzelby ich zmarłego dziadka. Między młodymi chłopcami zaczyna się pojedynek. A mansion at the edge of the forest. Eleven-year-old Albert and his thirteen-year-old brother Edgar are in constant confrontation. It is the day of the traditional family hunt. One of the brothers has the privilege of using their deceased grandfather s shotgun. A new duel begins between the two young men. A CURIOUS COMFORT [12 ] Osoba nominowana / Nominee: Alex Johnson Reżyser / Director: Alex Johnson Nowa Zelandia / New Zealand Josephine to niespokojna nastolatka, poszukująca czegoś więcej w swoim powszednim życiu. Niezadowolona z codziennej rutyny, pewnej nocy postanawia zmienić swój wygląd i przybrać nową osobowość. Jednak prędko dogania ją jej prawdziwa tożsamość. Josephine is a restless teenage girl who is looking for something more in her ordinary life. Discontent with her everyday routine she sets out to change her appearance and take on a new persona one night after babysitting. However, it is not long until her real identity catches up with her. 12

15 nominated films DIRECTING THE LULL BREAKER [5 ] Osoba nominowana / Nominee: Mako Kamitsuna Reżyser / Director: Mako Kamitsuna USA Gospodyni domowa, i zarazem ofiara przemocy, przeżywa traumatyczne chwile z dzieciństwa, które prowokują ją do aktu zemsty. A housewife, a victim of domestic violence, relives a traumatic moment from her childhood that initiated her to an act of vengeance. CZĘSTOTLIWOŚĆ DRGAŃ / BEAT FREQUENCY [ 31] Osoba nominowana / Nominee: Arek Biedrzycki Reżyser / Director: Arek Biedrzycki Polska / Poland Natalia wraca do kraju po siedmiu latach emigracji. W Polsce zostawiła swoją córeczkę Helę i matkę Zofię. Jest gotowa wcielić się w rolę prawdziwej matki. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że jest już za późno, by przedrzeć się do świata dziewczynki, świata z którego przed laty uciekła; świata rządzonego niegdyś twardą ręką ojca. After seven years of living an emigrant s life, Natalia returns to Poland, where she left her daughter, Hela and her mother, Zofia, when she went abroad. She is ready to take on the role of a true mother. What she fails to realise, though, is that it is too late to break into her daughter s and mother s world, the world she ran away from for years; a world once ruled by a father s iron hand. 13

16 filmy nominowane SCENARIUSZ ELOEIM YAKAR / DEAR GOD [13 ] Osoby nominowane / Nominees: Erez Tadmor, Guy Nattiv Reżyserzy/ Directors: Erez Tadmor, Guy Nattiv Izrael / Israel Film przedstawia romantyczną Jerozolimę widzianą oczami Aarona, prostego człowieka, który strzeże Ściany Płaczu. Pewnego dnia piękna, tajemnicza kobieta zostawia notkę pomiędzy świętymi kamieniami, a Aaron postanawia spełnić jej najgłębsze pragnienie, ucząc się jednocześnie, że miłość to przede wszystkim komunikacja. The film depicts romantic Jerusalem, as seen through the eyes of Aaron, a simple man who guards the Wailing Wall. One day a beautiful, mysterious woman puts a note between the holy stones and Aaron decides to fulfill her deepest wish, while learning that love is all about communication. KAMI AN SOOTAR / A LITTLE FARTHER [30 ] Osoba nominowana / Nominee: Nikan Nezami Reżyser / Director: Nikan Nezami Iran Cudowna wiosna w odległej wsi. Coś przydarza się ludziom, którzy przechodzą przez drogę There is a miraculous spring in an outland village. Something happens to the people who are passing the road ALLAH IS GREAT [25 ] Osoba nominowana / Nominee: Andrea Iannetta Reżyser / Director: Andrea Iannetta Indie, Włochy / India, Italy Duński inżynier Frank Asmas w drodze z odległej wioski indiańskiej do Nairobi spotyka taksówkarza Salima. Wspólna podróż tych, pochodzących z różnych światów, mężczyzn wywołuje katastrofę. Frank Asmas, a Danish engineer, meets Salim, a taxi driver, when he is on his way out of a remote Indian village to Nairobi. Coming from different worlds, their journey together results in mayhem. 14

17 nominated films SCRIPT THE CHICKEN [15 ] Osoba nominowana / Nominee: Una Gunjak Reżyser / Director: Una Gunjak Chorwacja, Niemcy / Croatia, Germany Na swoje szóste urodziny Selma dostaje w prezencie żywego kurczaka. Kiedy zdaje sobie sprawę, że zwierzę zostanie zabite, aby wykarmić rodzinę, postanawia je uratować, nieświadoma do czego może to doprowadzić. Podczas poszukiwań wypuszczonego na wolność kurczaka, mama Selmy staje się celem strzału snajpera. Rzecz dzieje się w Sarajewie, w 1993 roku. As a present for her 6 th birthday, Selma gets a live chicken. When she realises the animal is going to be killed to feed the family, she decides to save it and set it free, unaware of the high stakes such action will lead to. While trying to bring back the missing chicken, Selma s mum becomes the target of a sniper shoot. It s Sarajevo, year running VLOEIBAAR STAAL / DAYS OF STEEL [23 ] Osoba nominowana / Nominee: Lenina Ungari Reżyser / Director: Flynn von Kleist Holandia / Netherlands Franka (17) mieszka z ojcem w zadymionej okolicy huty Hoogovens. Opiekuje się swoim ojcem i gospodarstwem domowym. Gdy zakochuje się w windsurferze Kesie, zaczyna postrzegać swój związek z ojcem w innym świetle. Franka (17) lives with her father under the smoke of the Hoogovens steel works. She takes care of her father and the household. When Franka falls in love with the windsurfer Kes, she starts to see this relationship in a different light. LE PETIT CYRANO / THE LITTLE CYRANO [26 ] Osoba nominowana / Nominee: Thibault Mombellet Reżyser / Director: Thibault Mombellet Francja / France Podczas spektaklu Cyrano de Bergerac główny bohater upada i traci przytomność. Ale przedstawienie nie jest jeszcze stracone. Przez miłość do Roxane, młody inspicjent postanawia zająć miejsce Cyrano na scenie, pomimo sprzeciwu jednego z głównych bohaterów spektaklu, Christiana. Spektakl musi trwać! During a theatrical play of Cyrano de Bergerac, the main character falls down and passes out. No issue to save the show! By love for Roxane, a young stage manager decides to take the place of Cyrano on stage, despite the opposition of one of the main characters of the play, Christian. The show must go on! 15

18 filmy nominowane ZDJĘCIA PRZEDTEM, POTEM / BEFORE AND AFTER [32 ] Osoba nominowana / Nominee: Jan Holoubek Reżyser / Director: Edyta Sewruk Polska / Poland Trzydziestoletnia Celina, zajęta karierą w wielkiej warszawskiej korporacji, z trudem znajduje czas na odwiedzenie rodzinnych stron. Kiedy wreszcie dociera do domu, okazuje się że trafia na dość dziwaczny pogrzeb. Czyj tę zagadkę będzie musiała rozwiązać razem z widzami. Celina (30), is doing a career in the city and she hardly ever finds time to pay a visit back home. When she finally does, she is surprised to see that she has come just in time for the funeral. Whose funeral is it? GARÇONNE / FLAPPER [29 ] Osoba nominowana / Nominee: Benjamin Chartier Reżyser / Director: Nicolas Sarkissian Francja / France Lata 20. gdzieś na francuskiej wsi. Lato. Lisa (17) stara się uniknąć rodzinnej nudy. Odkrywa siebie głęboko na dnie jeziora. The 20 s somewhere in French countryside. Summertime. Lisa (17) avoids the bourgeois family boredom. At the bottom of a remote lake, she reveals herself. LA PARKA / THE REAPER [29 ] Osoba nominowana / Nominee: Carlos Correa Reżyser / Director: Gabriel Serra Meksyk / Mexico Efrain, znany jako Rozpruwacz od 25 lat pracuje w rzeźni. W filmie odkrywamy jego głęboki związek ze śmiercią i walkę o życie. Efrain, known as the Reaper, has worked at a slaughterhouse for 25 years. We will discover his deep relationship with death and his struggle to live. 16

19 nominated films CINEMATOGRAPHY CARNE / MEAT [20 ] Osoba nominowana / Nominee: Roberto Iuri Reżyser / Director: Carlos Nigro Brazylia / Brazil Z czego jesteśmy stworzeni? Film opowiada historię syna rzeźnika, który od najmłodszych lat spędza czas w rzeźni. To sprawia, że jego wizja świata i relacji międzyludzkich stała się instynktowna i automatyczna. What are we made of? Carne tells the story of the son of a butcher, who from an early age spends time at the slaughterhouse. This makes his vision of the world and human relations instinctive and automatic. SCARS OF CAMBODIA [30 ] Osoba nominowana / Nominee: Emilie Arfeuil Reżyser / Director: Alexandre Liebert Francja / France Tut jest 52-letnim rybakiem mieszkającym w Kampot. Pomimo bariery językowej opowiada, po raz pierwszy i bez słowa, swoją przeszłość w czasach reżimu Czerwonych Khmerów. Tut is a 52-year-old fisherman living in Kampot. In spite of the language barrier, he recounts for the first time and without any words his past during the Khmer Rouge regime. THE ANGEL OF THOUSANDS STONES [21 ] Osoba nominowana / Nominee: Rahmat Abdeyani Reżyser / Director: Keivan Majidi Iran Muzułmanka, stara Kurdyjka próbuje zbudować krzyż na grób chrześcijańskiego lekarza, który zginął w tych okolicach. A Kurd Muslim old woman tries to make a cross for a Christian doctor s grave. The doctor has been killed there. 17

20 filmy nominowane MONTAŻ ENTRE LUI ET MOI / BETWEEN HIM AND ME [15 ] Osoba nominowana / Nominee: Maud Dubois-Babinot Reżyser / Director: Olivier Dujols Francja / France Guillame wybiera się do szpitala odwiedzić żonę, która właśnie urodziła maleńką Juliette. Jednak niespodziewany telefon przywraca bolesne wspomnienia z dzieciństwa. Jego ojciec, którego nie widział od lat, ma jedno życzenie: poznać swoją synową i wnuczkę... Guillaume s getting ready to meet his wife at the maternity whom just gave birth to little Juliette, but an unexpected phone call plunges him back into painful childhood memories: his father that he hasn t seen for years has one wish to meet his daughterin-law and especially the child who has just seen the day... SAFARI [15 ] Osoba nominowana / Nominee: Kurro González Reżyser / Director: Gerardo Herrero Hiszpania / Spain To zwyczajny dzień w amerykańskim liceum. Ale ten dzień nie będzie taki jak inne It is an ordinary day in an American high school, but that day will not be like the others LE BOCHE / NAMELESS [9 ] Osoba nominowana / Nominee: Arthur Muller Reżyser / Director: Jean Decré Francja / France Dwóch żołnierzy. Francuz i Niemiec. Spotkanie, na chwilę, w środku piekła z Two soldiers. A French and a German. Just for a moment, an encounter right in the middle of the hell of

21 nominated films FILM EDITING THE MOURNING HOUR [16 ] Osoba nominowana / Nominee: Steven Ansell Reżyser / Director: Susan Cohen USA Lata 50., Stany Zjednoczone. Na wieść o śmierci męża, Virginia Bakely rozpoczyna emocjonalną i psychologiczną podróż ku przebudzeniu. Set in 1950 s America, Virginia Bakely embarks on an emotional and psychological journey of reawakening upon learning of the death of her husband. EX.AMEN [17 ] Osoba nominowana / Nominee: Yury Sukhodolskiy Reżyser / Director: Yury Sukhodolskiy Rosja / Russia Zamożny moskiewski bankier przyjeżdża odebrać syna ze szkoły, ale ostatecznie zderza się ze swoją przeszłością i duchami z dzieciństwa. A prosperous Moscow banker came to take his son out of the school and met with himself and the ghosts of his childhood. 19

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People th W a r s z a w a Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Organizator Organizer Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ The Polish Centre of

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com Zapraszamy ON-LINE DrIrenaEris.com tym numerze Sense of Beauty piękno odkrywamy za sprawą premiery wyjątkowego kalendarza, który powstał z inicjatywy ambasadora Polski w Paryżu i jego żony w cudownych

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y t y t u ł roboczy 2 0 0 9 2009 transform (034) n o t e s 2 0 0 9 foto Olga Mielnikiewicz >> Oskar de Sage, Metr 2 Wisły/ Square Meter of the Vistula >>>> o r g a n i z a t o r z y / o r g a n i z e r

Bardziej szczegółowo

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie:

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie: 1 Motyw tegorocznej Nocy Muzeów związany jest z dwoma ważnymi wydarzenia obchodzonymi w stolicy Roku Janusza Korczaka i 100-lecia śmierci Bolesława Prusa. Bolesław Prus najbardziej warszawski pisarz autor

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

Nowe drogi do innowacji Relevance + Innovation = Impact

Nowe drogi do innowacji Relevance + Innovation = Impact 2013 1/2013 ISSN 0824-6075 Nowe drogi do innowacji Relevance + Innovation = Impact Politechnika Warszawska 26 czerwca 2013 CANADA - EU FREE TRADE AGREEMENT Aula FSNT- NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków Radykalne Języki Radical Languages 7 9.12.2012 Kraków Nicole Beutler Yann Chateigné Tytelman Sebastian Cichocki Michael Elmgreen & Ingar Dragset Jos de Gruyter & Harald Thys Styrmir Örn Guðmundsson Zhana

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Podziękowania Acknowledgements

Podziękowania Acknowledgements MTG PrintArt Kraków Katowice 2012 horyzont horizon Witoldowi Skuliczowi, pomysłodawcy Międzynarodowego Triennale Grafiki i wieloletniemu dyrektorowi tej imprezy, dobremu duchowi grafiki, Przyjacielowi

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

VO L. 17, NO 5-6 (187-188) MAY- J U N E / M A J - C Z E RW I E C 2 0 0 9 Mazur w Kaliforni

VO L. 17, NO 5-6 (187-188) MAY- J U N E / M A J - C Z E RW I E C 2 0 0 9 Mazur w Kaliforni P POLISH a n o r a m a Niezalezny magazyn kulturalny Independent Cultural Magazine POLSKA VO L. 17, NO 5-6 (187-188) MAY- J U N E / M A J - C Z E RW I E C 2 0 0 9 Mazur w Kaliforni Od 28 marca do 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY

PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY F I D E S E T R A T I O Strona 1 ISSN 2082-7067 3(11)2012 KWARTALNIK NAUKOWY Rada Naukowa: prof. dr hab. Franciszek Adamski (UJ), prof. UM, dr hab. Anna Doboszyńska (Uniwersytet Medyczny), prof. UJ, dr

Bardziej szczegółowo

(Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009

(Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009 Saint Louis Polish R. C. Parish (Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009 CZCZĄC WŁASNĄ PRZESZŁOŚĆ, WZRASTAMY KU PRZYSZŁOŚCI HONORING OUR PAST AND GROWING TOWARDS OUR FUTURE

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

Gazetka. Polish Club of Denver. 3121 W Alameda Avenue Denver, Colorado 80219 303-934-3955 www.polishclubofdenver.com APRIL 2013. Volume 64, Issue 4

Gazetka. Polish Club of Denver. 3121 W Alameda Avenue Denver, Colorado 80219 303-934-3955 www.polishclubofdenver.com APRIL 2013. Volume 64, Issue 4 Gazetka Polish Club of Denver 3121 W Alameda Avenue Denver, Colorado 80219 303-934-3955 www.polishclubofdenver.com APRIL 2013 Volume 64, Issue 4 OGŁOSZENIA Announcements Strona 1-5 & 23 KARDYNAŁ DZIWISZ

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

L I B R E T T O. text Georgi Gospodinov. tekst Georgi Gospodinov. translated from the Bulgarian by Angela Rodel

L I B R E T T O. text Georgi Gospodinov. tekst Georgi Gospodinov. translated from the Bulgarian by Angela Rodel L I B R E T T O L I B R E T T O text Georgi Gospodinov translated from the Bulgarian by Angela Rodel tekst Georgi Gospodinov przekład z bułgarskiego Magdalena Pytlak CHARACTERS mezzo-soprano bass-baritone

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Z historii History 19

Z historii History 19 Z historii History 19 Jabłonna pałac, Łuk Triumfalny, M. Pusek, ok. 1897 r., repr. Kraj w obrazach. Wydawca: Konstanty Woźniak, 1897, fot. ze zbiorów Jacka Szczepańskiego Jabłonna palace, Triumphant Arch

Bardziej szczegółowo