SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007"

Transkrypt

1 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece

2

3 Szanowni Państwo! Słowo od Zarządu Foreword by the Management Board Dear All! 1 wstęp intro Przyszłość Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice W miesiącu lipcu otworzyliśmy dla Państwa nowy Terminal B. Jest to pierwsza na tak wielką skalę ukończona inwestycja w katowickim porcie. To również pierwszy etap rozbudowy lotniska. W kolejnych latach planujemy realizację szeroko zakrojonego planu inwestycyjnego, którego głównym celem jest dalsza rozbudowa infrastruktury. Wszystkie te działania sprawią, że katowickie lotnisko nadal będzie liderem wśród portów w Polsce w kategorii zadowolenie klientów. Ciągłe podnoszenie standardów świadczonych usług to nasz główny cel. Pragniemy, aby poprzez jakość i profesjonalną obsługę Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice był ciągle postrzegany jako przyjazny dla pasażerów, którzy ceniąc sobie komfort obsługi chętnie z niego korzystają. Z poważaniem Artur Tomasik Prezes Zarządu GTL S.A. The Future of Katowice International Airport The new B Terminal was opened for passengers in July. It is the first investment project of such scale that was completed at the Katowice airport. It is also the first stage of the airport extension. In the oncoming years we are planning to implement a broad investment plan whose main goal is further development of the airport s infrastructure. All the actions and operations will make the Katowice airport still hold the leading position among airports in Poland in the category of customer satisfaction. Continuous enhancement of the standard of the offered services is our main objective we want to accomplish. Thanks to the quality and professionalism of our customer service we would like Katowice International Airport to be still perceived as a place which is passenger-friendly and willingly used by customers who appreciate the comfort of the service. Yours faithfully Artur Tomasik President of the Board of GTL S.A. Słowo od redaktora naczelnego Foreword by the Editor-in-Chief Szanowni Czytelnicy! Rok 2007 to rok dużych zmian w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice. Otwarcie nowego terminalu pasażerskiego, zapowiedziane już wejście nowej linii niskokosztowej Ryanair - największego tego typu przewoźnika w Europie, ciągłe powiększanie portfolio destynacji linii Wizz Air z naszego lotniska - wszystko to powoduje, że katowickie lotnisko w kolejnych latach nadal będzie się rozwijało niezwykle dynamicznie. Zmiany nastąpiły także w naszym magazynie: ten numer, jak i poprzedni powstały pod kierownictwem nowej Rady Programowej. Żywię nadzieję, że odmieniona formuła Silesia Airport przypadnie Państwu do gustu i magazyn nadal będzie cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem. Pragnę jednocześnie zaprosić Państwa do lektury kolejnego, listopadowego numeru, w którym opublikujemy wywiad z Panem Irkiem Dudkiem (znanym także jako Shakin` Dudi) - twórcą, organizatorem i wykonawcą Rawa Blues Festival. Piotr Adamczyk redaktor naczelny Dear Readers! The year 2007 has been a year of significant changes for Katowice International Airport. Opening a new passenger terminal, an earlier announced entry of Europe s largest low fare airline - Ryanair, and continuous enlargement of Wizz Air portfolio of destinations accessible from Katowice will make the Katowice airport develop extremely dynamically over the next years. Changes have also been introduced to the magazine. This issue as well as the previous one were prepared under the supervision of the new Program Board. I truly hope that the transformed formula of Silesia Airport will find your appreciation and our magazine will still enjoy constantly increasing interest. At the same time I would like to encourage you to read the next issue of the magazine. In November there will be an interview with Mr Irek Dudek (known as Shakin Dudi) who is the author, organizor and performer of the Rawa Blues Festival. Piotr Adamczyk Editor-in-Chief

4 3 2 News spis treści table of contents Terminal B / B Terminal Warto latać do Chorzowa! / Chorzów is worth flying to! Szybko i wysoko! / Fast and High! Kolekcja Silesia / Silesia Collection Konkurs / Contest Dwie minuty do pożaru! / Two minutes to a fire! Słowniczek pasażera / A passenger glossary Tam, gdzie urodził się Zeus / Where Zeus was born Tawerna u Greka / Tavern at the Greek s Królestwo z 1001 nocy / Kingdom of 1001 Nights Orzech w niebie / Orzech in heaven Pomysł na Śląsk / A concept for Silesia SILESIA Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine REDAKTOR NACZELNY EDITOR-IN-CHIEF Piotr Adamczyk RADA PROGRAMOWA PROGRAMME BOARD Artur Tomasik Monika Krzykawska Monika Olszewska Paweł Wojda PRZEKŁAD TRANSLATION BY Agnieszka Szajter DRUK, SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE PRINTING, TYPESETTING AND GRAPHICS BY WYDAWCA EDITOR Agencja Reklamowa S-print 2 Sp. z o.o. Advertising Agency S-print 2 Ltd. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Upper Silesian Aviation Group PATRONAT PATRONAGE BY Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Marshal Office of the Silesian Voivodship KREATOR ARTYSTYCZNY ART DESIGNER Igor Popławski REDAKCJA TECHNICZNA TECHNICAL EDITOR Dorota Mańka REKLAMA ADVERTISING S-print 2 Sp. z o.o. Beata Darmolińska tel OKŁADKA COVER fot. Igor Popławski Śląska Organizacja Turystyczna Silesian Tourist Organisation KONTAKT CONTACT US

5 news 3 Podsumowanie półrocza Pierwsze 6 miesięcy br. było najlepszym półroczem w historii Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice. W tym czasie z usług portu skorzystało pasażerów, czyli o 34% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik ten plasuje katowickie lotnisko na drugim miejscu wśród polskich regionalnych portów lotniczych za lotniskiem Kraków-Balice, a przed portem lotniczym Gdańsk-Rębiechowo. Taka skala ruchu przekłada się na 19% udział MPL Katowice w rynku przewozów pasażerskich polskich portów regionalnych. Według prognoz katowickie lotnisko obsłuży w roku 2007 około dwa miliony pasażerów. Pierwsi pasażerowie w Terminalu B 9 lipca br. została otwarta część przylotowa oraz ogólnodostępna Terminalu B MPL Katowice. Pierwszymi gośćmi na nowym terminalu byli pasażerowie lotu nr W6 136 niskokosztowej linii lotniczej Wizz Air z Mediolanu-Bergamo. Dwóm pierwszym pasażerom obsłużonym w nowym terminalu, tj. Richardowi Flackowi z Wielkiej Brytanii i Tiziano Bone z Włoch, wręczono bilety na dowolną trasę obsługiwaną przez linię Wizz Air oraz upominki ufundowane przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Start nowych połączeń Wizz Air W lipcu niskokosztowa węgierska linia lotnicza Wizz Air uruchomiła kolejne trzy nowe połączenia z MPL Katowice. 7 lipca ruszyły połączenia do Malme-Sturup oraz Bournemouth, a 13 lipca do Birmingham-Coventry. Pasażerowie inauguracyjnych lotów zostali powitani przez przedstawicieli MPL Katowice. Wręczono im upominki i materiały promujące województwo śląskie. Katowice - Glasgow z Wizz Air Linia lotnicza Wizz Air uruchomiła dziesiąte już w tym roku nowe połączenie z MPL Katowice, tym razem do szkockiego miasta Glasgow. Inauguracyjny lot miał miejsce 3 września 2007 r. Loty na tej trasie będą odbywać się trzy razy w tygodniu. Half-year sum-up The first six months of 2007 were the best in the history of Katowice International Airport. At that time passengers were served there, i.e. 34% more than in the same period of the previous year. This result ranks the Katowice airport second among Polish regional airports; just behind Kraków-Balice and ahead of Gdańsk-Rębiechowo. Traffic of such size translates into 19% of Katowice MPL share in the passenger transportation market of Polish regional airports. According to forecasts the Katowice airport will serve two million passengers in the year First passengers in B Terminal On 9 July the arrival hall and the landside area of B Terminal at Katowice MPL was opened. The first guests in the new terminal were passengers of the flight number W6 136 of Wizz Air, the low cost airlines flying from Milan-Bergamo. The very first two passengers served in the new terminal, i.e. Richard Flack from Great Britain and Tiziano Bone from Italy, were handed tickets for any connection operated by Wizz Air and gifts funded by Upper Silesian Aviation Group. New destinations of Wizz Air In July Wizz Air, the low fare airlines, made another three destinations available from Katowice MPL. On 7 July, the connections to Malmø-Sturup and Bournemouth and on 13 July to Birmingham-Coventry were started. Passengers of the inaugural flights were greeted by Katowice MPL representatives. They were also given little gifts and promotional materials of the Silesian Province. Katowice - Glasgow with Wizz Air Wizz Air airlines opened of the tenth new connection in this year from Katowice MPL, this time to the Scottish city of Glasgow. The inaugural flight was done on 3 September The flights on this route will be operated three times a week. fot. Igor Popławski

6 4 Terminal B B Terminal Uroczyste otwarcie Terminalu B fot. Piotr Komander Ceremonial opening of B Terminal On Monday, 30 July 2007, in the departure lounge of the recently built B Terminal at Katowice MPL, the official opening ceremony of this investment project being extremely important when taking into account the prospects for air transport development in the region was held. The ceremony was attended by Jerzy Polaczek, the Minister of Transport, Eugeniusz Wróbel, the Under-Secretary for Transport, Marek Zająkała, the Secretary of State for Defense, Tomasz Pietrzykowski, the governor of The Silesian Province, Janusz Moszyński, the Marshall of the Silesian Province, Adam Śmigielski, the bishop of Sosnowiec and general Anatol Czaban, the Head of Polish Air Force Training Department. Representatives of local authorities, Members of Parliament, senators and representatives of airlines as well as companies operating on site of and cooperating with Katowice MPL were also present. During the ceremony Adam Śmigielski, the bishop of Sosnowiec consecrated B Terminal and the plaque dedicated to the 39th Regiment of Fighter Aviation which was stationed at the airport in Pyrzowice in the years After the speeches delivered by the President of the Upper Silesian Aviation Group, the Minister of Transport, the Marshall of the Province and representatives of airlines, Jerzy Polaczek, the Minister of Transport opened B Terminal. Then the guests were shown the Interactive Visualization of the new terminal in 3D technology prepared by i3d, a company from Gliwice. When the official part had been finished, the guests were invited to visit B Terminal and to attend the banquet. W poniedziałek 30 lipca br, w hali odlotów nowowybudowanego Terminalu B MPL Katowice, odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia tej niezwykle ważnej z perspektywy rozwoju transportu lotniczego w regionie inwestycji. W uroczystości wzięli udział m.in.: Minister Transportu Jerzy Polaczek, Wiceminister Transportu Eugeniusz Wróbel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Zająkała, Wojewoda Śląski Tomasz Pietrzykowski, Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński, biskup sosnowiecki Adam Śmigielski, gen. Anatol Czaban - Szef Szkolenia Sił Powietrznych RP, a także przedstawiciele władz samorządowych, posłowie i senatorowie, przedstawiciele linii lotniczych oraz firm działających na terenie MPL Katowice i kooperujących z katowickim lotniskiem. W trakcie uroczystości biskup sosnowiecki Adam Śmigielski poświęcił Terminal B oraz płytę dedykowaną 39. Pułkowi Lotnictwa Myśliwskiego, który w latach stacjonował na pyrzowickim lotnisku. Po przemówieniach Prezesa Zarządu GTL S.A., Ministra Transportu, Marszałka Województwa oraz przedstawicieli przewoźników lotniczych, Minister Transportu Jerzy Polaczek uroczyście otworzył Terminal B. Następnie zgromadzonym gościom przedstawiono Interaktywną Wizualizację nowego terminalu w technologii 3D, przygotowaną przez gliwicką firmę i3d. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do zwiedzania Terminalu B oraz na bankiet. fot. Piotr Komander

7

8

9 7 fot. Piotr Oleś Zabytkowy budynek poczty przy ulicy Wolności Monumental post office building in Wolności street region local Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Chorzów - ponad 100-tysięczne miasto położone w samym sercu 4-milionowej aglomeracji śląskiej - jeszcze kilka lat temu było typowym dla Górnego Śląska ośrodkiem przemysłowym. Dzięki przemianom w Polsce i za sprawą odrodzenia się samorządności, dawny wizerunek Chorzowa odchodzi do przeszłości. Chorzów uwierzył w siebie. Wykorzystuje swój potencjał i dynamicznie się rozwija. Zapraszamy do nas, by zobaczyć dzisiejszy Chorzów i jego nowy wizerunek. Warto do Chorzowa przyjeżdżać i łatwo tu trafić. Centralnie położony w regionie, z doskonałymi połączeniami drogowymi i kolejowymi, oddalony 20 minut jazdy samochodem od portu lotniczego w Pyrzowicach, dogodnie położony na trasie autostrady A4 między Wrocławiem a Krakowem i sąsiadujący z Katowicami, odwiedza Chorzów coraz więcej gości. By się przekonać o gościnności jego mieszkańców, warto się tutaj zatrzymać może chociaż na jeden dzień, a może na... Największym turystycznym atutem Chorzowa jest unikalny w skali europejskiej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. fot. Piotr Oleś A few years ago, Chorzów, a city with over 100 thousand inhabitants situated in the very heart of the four-million Silesian agglomeration, was a typical Upper Silesia industrial center. Thanks to transformations having been made in Poland and owing to the rebirth of selfgovernment idea, the old image of Chorzów is fading away. Chorzów started to believe in itself. The city uses its potential and develops dynamically. We invite you to come and see today s Chorzów and its new image. Chorzów is worth visiting and easy to get to. It is located centrally in the region, has perfect road and railway connections, lies a 20-minute-drive away from the airport in Pyrzowice and is conveniently situated on the route of A-4 expressway between Wrocław and Krakow. All of the above make more and more guests come and visit Chorzów. To check hospitality of Chorzów inhabitants you should stay there at least a day or two or maybe... The greatest tourist asset of Chorzów is the unique, on the European scale, the Park of Culture and Recreation. The attractiveness of this over 600-hectare inimitable nature and recreation complex, including Amusement Park, the zoo, ethnology park, planetarium, all year round open tobogganing track, hotel and open swimming pool complex, attracts crowds of inhabitants of the region and visitors from the whole country. The park owes this great popularity to the fact that on its site the largest Poland s stadium Silesian Stadium considered to be a national one is located. Polish national football team has played a number of games here. Successful performances the team produced and has still been producing at this stadium will always be remembered by millions of football fans. The stadium has been modernized and soon its auditorium Stadion Śląski - Narodowy Silesian Stadium - National

10 region local 8 Atrakcyjność tego ponad 600-hektarowego, niepowtarzalnego kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego z Wesołym Miasteczkiem, ogrodem zoologicznym, parkiem etnograficznym, planetarium, całorocznym torem saneczkowym, hotelem i kompleksem otwartych basenów, fot. Adrian Ślązok przyciąga tłumy mieszkańców regionu i odwiedzających z całego kraju. Park zawdzięcza dużą popularność również temu, że na jego terenie zlokalizowany jest największy w Polsce Stadion Śląski, uznany za Narodowy. To tutaj reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała wiele meczów. Sukcesy, jakie odnosiła i odnosi na tym stadionie, na zawsze zapadły w pamięci milionów kibiców piłkarskich. Obiekt jest modernizowany i wkrótce doczeka się zadaszenia widowni. Przygotowuje się do EURO 2012 oraz przyjęcia piłkarzy i kibiców z całej Europy. Kogo jednak nie przywiodła piłka nożna do Chorzowa, mogły to zrobić koncerty megagwiazd muzyki: U2, The Rolling Stones, Metallica czy Genesis. Tylko na koncert tej ostatniej grupy przyjechało do Chorzowa prawie 80 tysięcy fanów muzyki Phila Collinsa. Stadion Śląski - Narodowy tuż przed wejściem kadry narodowej na płytę boiska Silesian Stadium - National Stadium just before the national football team enters the pitch Ale nie samym Parkiem Chorzów żyje. Dumą Chorzowian jest także reprezentacyjny pasaż handlowy - ulica Wolności. Nowoczesny deptak, na zabytkowej zarazem ulicy, z jednej strony wieńczy wzniesiony w XIX wieku budynek poczty z podświetlaną wieżą i plac z fontanną, z drugiej zaś monumentalny kościół św. Jadwigi z 1874 roku. Eleganckie sklepy, restauracje, kawiarenki, puby, galerie wkomponowane w piękną XIX-wieczną architekturę mieszczańskich kamienic, tworzą niepowtarzalny klimat pasażu. Deptak zajmuje również szczególne znaczenie w życiu kulturalnym miasta. Co roku można tutaj podziwiać barwny korowód artystów Międzynarodowych Studenckich Festiwali Folklorystycznych, a latem przywill be roofed. The facility is getting prepared for EURO 2012, for hosting footballers and fans from all over Europe. Those who were not attracted to Chorzów by football may have been made to come by music megastars like U2, The Rolling Stones, Metallica, or Genesis who played concerts here. Only for the latter band almost 80 thousand fans of Phil Collins s music arrived. Chorzów cannot live by the Park alone. Chorzów residents are proud of their representative shopping arcade - Wolności street. A modern pedestrianized but at the same time monumental street from one side is crowned with a post office building erected in the 19th century having a lightened tower and a square with a fountain. On the other side there is a monumental St. Jadwiga Church (1874). Elegant stores, cafes, restaurants, pubs, galleries put into the beautiful 19th century architecture of bourgeois tenements create unforgettable atmosphere of the arcade. This street has a special meaning for the cultural life of the city. Every year one can admire a colorful parade of artists participating in the International Student Folklore Festivals. In summer brass bands ingrained in Silesian tradition play there. On 30 August, Wolności street will again be conquered by a colorful singing crowd of students from all over the world. Chorzów is well-known because of fabulous musicals staged by The Entertainment Theater. The Museum famous for its rich numismatic collections is an important institution of culture. The oldest monument dated to the end of the 16th century is the wooden church of St. Wawrzyniec. Inimitable charm the city owes to sacral and industrial culture monuments - former working colonies and St. Elizabeth s mining shaft placed in the city center. fot. Aleksandra Siembiga Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) Trans-Regional Highway (DTŚ)

11 9 Pasaż handlowy - ulica Wolności Shopping arcade - Wolności street grywają zakorzenione w śląskiej tradycji orkiestry dęte. 30 sierpnia znowu zawładnął ulicą Wolności kolorowy i rozśpiewany tłum studentów z całego świata. Chorzów jest również znany dzięki wspaniałym musicalom Teatru Rozrywki. Ważną instytucją kultury jest Muzeum, słynące z bogatych zbiorów numizmatycznych. Najstarszym zabytkiem, bo pochodzącym z końca XVI wieku, jest drewniany kościół św. Wawrzyńca. Niepowtarzalny urok nadają miastu zabytki kultury sakralnej oraz przemysłowej: dawne kolonie robotnicze i stojący w centrum szyb górniczy św. Elżbiety. Rok 2007 to rok obchodów 750-lecia istnienia Chorzowa. Od zarania swych dziejów Chorzów był zawsze w Europie. I choć nie jest metropolią, nie mamy dziś powodów by wstydzić się swej przeszłości, by mieć jakiekolwiek kompleksy wobec innych europejskich miast. W ciągu ostatnich kilku lat stworzono w Chorzowie i w regionie najlepszą sieć drogową. Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) i Autostrada A4 dały miastu nowy impuls do gospodarczego rozwoju. Nic dziwnego, że atrakcyjne dla inwestorów z zakresu handlu i usług okazały się tereny położone przy szlakach komunikacyjnych. Ulokowały się tu salony samochodowe i markety dużych sieci handlowych. Najbardziej spektakularną inwestycją jest wybudowane w 2006 r. centrum logistyczne, zrealizowane przez notowaną na nowojorskiej giełdzie spółkę ProLogis. Dzięki wsparciu finansowanemu przez UE realizuje Chorzów duże projekty w sferze społecznej, ochrony środowiska naturalnego i dróg, które ze względu na swój wysoki koszt najprawdopodobniej nie zostałyby tak szybko wykonane. Atrakcyjne tereny rekreacyjne, baseny, kryte pływalnie, korty i hale sportowe - to kolejne aspekty rozwoju współczesnego miasta. Chorzów może się pochwalić profesjonalnymi obiektami sportowym, a ich mapę uzupełniają ośrodki jeździeckie, siłownie, kluby fitness i kręgielnie. Chorzów jest przyjazny dla przedsiębiorców i kapitału zagranicznego, a inwestorzy lokujący się w strefach gospodarczych korzystać mogą z ulg podatkowych i zwolnień. Zachęcamy do spędzenia czasu w Chorzowie przekonani, że będzie on sprzyjał udanym interesom, dobremu wypoczynkowi i rozrywce. fot. Daniel Mitros 2007 is the year of celebrating the 750-year existence of Chorzów. From the very beginning of its history Chorzów has always been in Europe. And even though it is not a metropolis, there are no reasons to be ashamed of our past, or to have any complexes towards other European cities. Over the last couple of years the best road network was built in the region and in Chorzów. Trans-Regional Highway (DTŚ) and A-4 Expressway gave the city a new stimulus for economic development. It is not weird then, that investors of the trading and services sectors found the area located near the transport routes attractive. Car dealers and markets of huge shopping networks placed their businesses there. The most spectacular investment has been the logistics center built in 2006 by ProLogis, a company listed on the New York Stock Exchange. Thanks to support of UE funding Chorzów implements significant projects in the social sphere, in the field of environment protection as Barwny korowód uczestników Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego The colorful parade of participants of the International Folklore Student Festival well as the roads. Due to their high costs, these projects could not be developed so fast without the funding. Attractive recreational areas, indoor and outdoor swimming pools, tennis courts, sports facilities (halls) are another aspects of the development of the modern city. The city can be proud of professional sports facilities and the facilities map is completed with horse riding centers, gyms, fitness clubs and bowling alleys. Chorzów is friendly for entrepreneurs and foreign capital and investors locating their operations in the economic zones may use the tax relieves and exemptions. We strongly encourage you to spend some time in Chorzów because we are sure that this time will favor successful business deals, good relax and entertainment. All about us at Visiting Poland? Need a car? Just call! +48 (0) fot.adrian Ślązok region local reklama Wszystko o nas na Katowice Kraków Wrocław Warszawa Łódź Gdańsk w w w. j o k a. c om. p l

12 rekreacja recreation 10 Kolejka górska mknie z prędkością 70 km na godzinę. Przez pierwsze pół minuty sześć czteroosobowych wagoników wspina się po szynach na maksymalną wysokość 21 m, a potem siłą bezwładu spada w dół, wykonując dwie pętle. Szalona jazda trwa zaledwie 1,5 minuty, ale wrażeń jest co niemiara. Sprowadzony z Anglii rollercoaster stał się wielką atrakcją tegorocznego sezonu w Wesołym Miasteczku w Chorzowie. Kolejka górska, której nadano imię TIC TAC TORNADO, ma podwójną pętlę, co jest rzadkością wśród tego typu urządzeń zabawowych. SZYBKO I WYSOKO! czyli nowe atrakcje Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku WPKiW przygotował w tym roku jeszcze jedną niespodziankę. W odległości 300 m od lunaparku (na terenie byłego ośrodka BAMBINO - pomiędzy Wesołym Miasteczkiem, a stadionem GKS-u) zbudowano Park Linowy Palenisko, czyli tor przeszkód, biegnący nawet na wysokości piątego piętra. Między 26. palami wbitymi w ziemię rozpięte są ścieżki spacerowe o różnym stopniu trudności. Drewniane pale mają wysokość nawet 14 m. Pod nadzorem wytrawnych alpinistów rozwieszono między nimi liny, siatki, drabinki i mostki. Chorzowski park, położony na 600 hektarach, dynamicznie się rozwija i już planuje kolejne, nowe inwestycje - zarówno ku pokrzepieniu ciała, jak i duszy. R O Z D A J E M Y Z A P R O S Z E N I A! Mamy dla Was całodzienne wejściówki do nowootwartego parku linowego, znajdującego się w Wojewódzkim Paku Kultury i Wypoczynku. Otrzymają je trzy osoby, które jako pierwsze prześlą na adres hasło: Śląski Park Linowy Palenisko w WPKiW. A roller coaster speeds 70 km per hour. For the first 30 seconds six four-passenger cars climb the rails to the maximum height of 21 meters and then by force of inertia they fall downwards making two loops. This crazy ride lasts only 1,5 minute but it gives quite a lot of sensations. The roller coaster brought from England has become a great attraction of this year s season in the Amusement Park in Chorzów. The roller coaster, called TIC TAC TORNADO, has a double loop which is rare among similar amusement ride tracks. WPKiW prepared another surprise this year. 300 meters away from the Luna FAST AND HIGH! new attractions of the Silesian Culture and Recreation Park (WPKiW) park (on site of the former BAMBINO center between the Amusement Park and the stadium of GKS) Palenisko Rope Park has been built. It is an obstacle course running at the height of even the fifth floor. Between 26 piles driven in the ground strolling paths of different difficulty levels are stretched. Wooden piles are of the height of 14 meters. Under the supervision of seasoned mountaineers, ropes, nets, ropes ladders and bridges were hung among the piles. The Chorzów park, located in 600 hectares, has been developing dynamically and has already been planning another new investments - both for the body and soul. F R E E I N V I T A T I O N S! We have all-day admission tickets to the newly opened rope park, situated in the Silesian Culture and Recreation Park. They will be handed to three people who will be the first to send the password: Palenisko Rope Park in the Silesian Culture and Recreation Park to

13 11 KOLEKCJA SILESIA: PAMIĄTKI ZE ŚLĄSKA SILESIA COLLECTION: SOUVENIRS FROM SILESIA Czy można kupić sobie kawałek śląskiej tradycji? Tak, przynajmniej symbolicznie. Jeśli szukasz typowo śląskiej pamiątki, koniecznie odwiedź stoisko KOLEKCJA SILESIA przy Punkcie Informacyjnym na Placu Śląskim w Silesia City Center. W specjalnej gablocie eksponujemy kolekcję niezwykłych gadżetów o śląskich korzeniach. Na stoisku kupić można m.in. efektowne miniatury kopalnianych wagoników, górniczych lamp i czak, popularną lampę karbidkę, szklano-cynowe kufle do piwa, karty do skata, drobne przedmioty ozdobne lub użytkowe, wykorzystujące górnicze motywy. W kolekcji są też książki Marka Szołtyska znawcy śląskiej kultury. Miłośników twórczości Kazimierza Kutza, najwybitniejszego śląskiego reżysera, zapewne ucieszą książki i zestawy filmów z jego autografem. Dostępny jest także bogaty wybór pocztówek. Nie tylko z wizerunkiem Silesii, lecz również archiwalnych z wizerunkiem Katowic. Pamiątki doskonale nadają się na prezent i są pakowane w drewniane pudełka lub eleganckie firmowe torby. Najwyższa jakość wykonania, niebanalny design i nawiązania do górniczej przeszłości Silesia City Center sprawiają, że gadżety cieszą się dużym powodzeniem wśród turystów odwiedzających to centrum handlowo-rozrywkowe. Nie wracaj ze Śląska bez kawałka jego historii w walizce. Can you buy a piece of Silesian tradition? Yes, at least symbolically. If you are looking for a typical Silesian souvenir, visiting SILESIA COLLECTION stand at the Information Point at the Silesian Square in Silesia City Center is a must. In a special showcase a collection of unusual gadgets of Silesian roots is displayed. At the stand impressive miniatures of mining cars, lamps and caps, a popular carbide lamp, glass and tin beer glasses, skat (game) cards as well as little decorative or functional objects using mining motifs can be bought. In the collection there are also books by Marek Szołtysek an expert on Silesian culture. Lovers of the work of Kazimerz Kutz, the most distinguished Silesian movie director, will be delighted to find books and sets of movies with his autograph. A large selection of postcards illustrating not only Silesia but also archive views of Katowice, is available, too. Souvenirs are perfectly fit to be gifts and are packed in wooden boxes or elegant brand bags. The highest quality of work, unique design and references to the mining past of Silesia City Center make the gadgets be in huge demand among tourists visiting this shopping and entertainment center. Don t get back from Silesia without a piece of its history in your suitcase. Silesia City Center ul. Chorzowska 107, Katowice tel GG

14 konkurs contest 12 Zwycięzcy upolowani! Winners shot! W naszym fotokonkursie pt. Upoluj zwierzaka, realizowanym wspólnie z Leśnym Parkiem Niespodzianek w Ustroniu, wyłoniliśmy zwycięzców. Są nimi: Pani Agnieszka Kozioł z Dobieszowic i Pan Zygmunt Sznajder z Radzionkowa. Gratulujemy! Wszystkim myśliwym serdecznie dziękujemy za udział! Zdjęcia Laureatów publikujemy poniżej i oczywiście, jak zawsze, nagradzamy. Za pierwsze miejsce dla Pana Zygmunta mamy dwa rodzinne bilety wstępu do Leśnego Parku Niespodzianek oraz prezenty od Wydawcy - Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. Pani Agnieszce, za drugie miejsce, przyznaliśmy jeden rodzinny bilet wstępu do Leśnego Parku Niespodzianek i także firmowe prezenty GTL S.A. In our photo contest, Shoot an animal, organized together with Forest Surprise Park in Ustroń, winners were chosen. They are: Agnieszka Kozioł from Dobieszowice and Zygmunt Sznajder from Radzionków. Congratulations! Let us thank all the shooters for their participation! The photos are published below and of course, they are awarded as usual. For winning the first place Zygmunt receives two family admission tickets to Forest Surprise Park and gifts funded by the Publisher - Upper Silesian Aviation Group. Agnieszka, ranked second, gets one admission ticket to Forest Surprise Park, and also company gifts from GTL S.A. 1 miejsce / 1 place: Zygmunt Sznajder 2 miejsce / 2 place: Agnieszka Kozioł Foto-konkurs przedłużony Photo contest continues Zagadkowa fotografia niestety nie doczekała się prawidłowej odpowiedzi, dlatego dajemy Państwu jeszcze jedną szansę i małą podpowiedź: prosimy dokładnie oglądać samoloty, a na pewno uda Wam się to wypatrzeć. Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: Czekamy tylko do 30 września. Do wygrania atrakcyjne nagrody! The question regarding the mysterious photograph has not been answered. That is why you are given another chance and a little hint - if you observe the airplanes carefully you will see it. Please send your answers to: We are waiting for your answers only till 30 September. There are attractive prizes waiting to be won!

15

16 14 fot. Piotr Adamczyk Dwie minuty do pożaru! Two minutes to a fire! ROZMOWA ZE ZBIGNIEWEM WACŁAWCZYKIEM - KOMENDANTEM LOTNISKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MPL KATOWICE W PYRZOWICACH. Ilu strażaków czuwa nad bezpieczeństwem podróżnych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach? - Gdy zaczynałem służbę w porcie podlegało mi 18 strażaków. Dziś jest nas 47. Jakie szczególne umiejętności musi opanować strażak pracujący na lotnisku? - Zgodnie z międzynarodowymi przepisami, od chwili ogłoszenia alarmu do momentu rozpoczęcia gaszenia pożaru nie może upłynąć więcej niż 2 minuty. Na pobranie sprzętu i zajęcie miejsca w wozie bojowym mamy 30 sekund. Następnie w ciągu półtorej minuty musimy pokonać 1,5-kilometrowy odcinek drogi na skraj pasa. Ten manewr ćwiczymy nieustannie. Samochody gaśnicze są w stałej gotowości, aby od razu ruszyły do akcji i silnik osiągnął maksymalną moc 580 koni mechanicznych. Dlatego też olej w silnikach jest podgrzewany cały czas do temperatury 60 0 C. Dzięki temu ciężki, ważący 40 ton samochód strażacki w ciągu 24 sekund osiąga prędkość 80 km/h. To wystarczy, by za około 1,5 minuty znaleźć się na skraju pasa. Lotnisko w Pyrzowicach spełnia kategorię przeciwpożarową zalecaną przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego ICAO? - W dziesięciostopniowej skali mamy kategorię ósmą - taką samą jak Okęcie czy krakowskie Balice. Kategorie zależą od ilości i jakości sprzętu przeciwpożarowego oraz ilości pożarników. Jeśli przewoźnik zażyczy sobie, by lotnisko wykazało się dziewiątą kategorią - jesteśmy w stanie spełnić jego oczeki- AN INTERVIEW WITH ZBIGNIEWEM WACŁAWCZYK - THE COMMAN- DANT OF AERIAL FIRE FIGHTING BRIGADE AT KATOWICE MPL IN PYRZOWICE. How many firefighters watch over the travelers safety at Katowice International Airport in Pyrzowice? - When I started my service at the airport there were 18 firefighters subordinate to me. Today there are 47. Which particular skills does a firefighter working at the airport have to master? - According to the international regulations from the moment of the fire announcement till the moment the extinguishing action begins not more than two minutes may pass. We have 30 seconds to collect the equipment and board the fire engine. Then, within 90 seconds we have to cover a 1500-meter leg to the edge of the strip. We practice this particular maneuver constantly. The fire engines are in constant readiness so that they could move to action at once and the engine could reach the maximum of 580 horsepower. Therefore the oil in the motors is heated all the time to the temperature of 60 Centigrade. Owing to that a heavy, weighing 40 tons fire engine reaches the speed of 80 km/h within 24 seconds. It is enough to get to the edge of the strip in 90 seconds. Does the airport in Pyrzowice meet the standards of firefighting category recommended by the International Civil Aviation Organization (ICAO)? - In the 10-grade scale we have category No. 8 the same as Okęcie or Balice in Kraków. Categories depend on the quantity and quality of the firefighting equipment as well as on the number of firefighters. If some airlines require the airport to have category No. 9 we are able to meet this requirement. More firefighters will have to get employed then. Few airports in the world have the tenth category. These are only those that admit the largest aircrafts of Boeing 747, or in the near future, Airbus 380 type on a daily basis.

17 15 wania: musi wtedy przyjść do pracy więcej strażaków. Kategorię dziesiątą mają nieliczne lotniska na świecie - tylko te, które na co dzień przyjmują największe maszyny typu Boeing 747 czy - w niedalekiej przyszłości - Airbusy 380. W Katowicach lądowały skrzydlate giganty: Jumbo Jet Cargo, An-124 Rusłan, An-225 Mrija. Kategoria ósma była wystarczająca? - W przypadku samolotów transportowych jest ona wystarczająca. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby zrealizować plany rozbudowy bazy cargo na naszym lotnisku. Rozbudowuje się ciągle część pasażerska portu, bo ruch jest coraz większy. Niedawno oddany został do użytku nowy Terminal B. Czy to oznacza, że Lotniskowa Straż Pożarna również zwiększa swoje siły? - Planujemy wymianę wozów bojowych Barracuda na nowocześniejsze. Zakup specjalistycznych, lotniskowych samochodów gaśniczych typu Rosenbauer chcemy kupić przy wsparciu unijnych dotacji. Jedno auto kosztuje 600 tys. euro. Pierwsze dwa Rosenbauery powinny pojawić się w porcie za dwa lata. Jak większość chłopców w dzieciństwie też chciał pan zostać odważnym, bohaterskim strażakiem? - Oczywiście! Gdy uczyłem się w Technikum Samochodowym już wstąpiłem do Ochotniczej Straży Pożarnej i startowałem w wielu zawodach pożarniczych. Po maturze byłem strażakiem w kopalni Miechowice i Szombierki, a następnie w Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu i Chorzowie. W wieku 21. lat został pan najmłodszym w Polsce komendantem Lotniskowej Straży Pożarnej. Co o tym zdecydowało? - Mieszkałem w pobliżu lotniska i samoloty wzbijały się w powietrze nad moim domem. Wiedziałem, że to jest również miejsce, gdzie chcę wykonywać mój zawód. Widać patron strażaków, święty Florian, mnie sobie upodobał. Potrafi pan ustawić samolot na płycie lotniska. To także należy do obowiązków strażaka? - Nie, ale ja także posiadam uprawnienia dyżurnego portu oraz tzw. marszałka. W sytuacjach wyjątkowych wykonuję również te zadania. Winged giants have landed in Katowice, i.e. Jumbo Jet Cargo, An- 124 Rusłan, An-225 Mrija. Was the eighth category sufficient? - In case of transport aircrafts it is sufficient. There is no reason why the plans of development of the cargo base of our airport could not be implemented. The passenger section of the airport has been constantly extended because the traffic is getting bigger. Recently the new B Terminal has been put into operation. Does that mean that the Aerial Firefighting Brigade also increases its forces? - We are planning to replace Barracuda fire engines with more modern ones. The purchase of specialist airport firefighting vehicles of Rosenbauer type is planned with support of UE funding. One vehicle costs 600 thousand EURO. The first two Rosenbauer fire engines should arrive at the airport in two years time. Did you want, like most of the boys in the childhood years, to become a brave and heroic firefighter? - Certainly! When I studied in the Auto Mechanic High School I joined the Volunteer Firefighting Brigade and participated in a number of firefighting competitions. After I had left school I was a firefighter in the mine in Miechowce and Szombierki. Later I worked in the National Firefighting Brigades of Bytom and Chorzów. At the age of 21 you became the youngest commandant of the Aerial Firefighting Brigade in Poland? How did it happen? - I lived near the airport and airplanes soared into the air just above my home. I knew it was a place where I wanted to do my job. It seems the firefighters patron saint, St Florian, took the liking to me. You can place an airplane in the airstrip. Does it also belong to a firefighter s duties? - No, but I have powers of an airport duty officer, so called marshall. In exceptional situations I perform such tasks. Ludzie MPL Katowice people of Katowice International Airport reklama Zbigniew Wacławczyk ma 42 lata. Absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie i od 20 lat komendant Lotniskowej Straży Pożarnej w MPL Katowice. Zawodowe szkolenia odbył w Monachium, Londynie i Atenach. Żonaty. Ma dwoje dzieci: córka Milena ma 20 lat, a syn Maciek 4. Zbigniew Wacławczyk - 42, graduated from Firefighting Warrant Officers School in Kraków. For 20 years he has been a commandant of the Aerial Firefighting Brigade in Katowice International Airport. He attended professional training in Munich, London and Athens. Married, two children: his daughter Milena is 20 and Maciek, the son, is 4. rozmawiała / interview by Teresa Semik

18 16 Słowniczek pasażera ADULT - osoba dorosła, która może podróżować sama. Linie lotnicze stosują tu zwykle granicę 16 lat. APRON - potocznie płyta postojowa samolotów. ARRIVAL - miejsce odprawy pasażerów kończących podróż, zwane także halą przylotów. BOARDING CARD - karta uprawniająca do wejścia na pokład samolotu, karta pokładowa. CHARTER - rejs samolotu nie wynikający z rozkładu lotów danej linii lotniczej - wynajęty samolot. CHECK-IN - miejsce przed lotem, gdzie pasażerowie otrzymują kartę pokładową (boarding card) i odprawiają bagaż rejestrowany. DEPARTURE - miejsce odprawy pasażerów rozpoczynających podróż, zwane także halą odlotów. ETIX - bilet w formie zapisu elektronicznego. Pasażer otrzymuje jedynie potwierdzenie dokonania transakcji wraz z numerem biletu, zamiast tradycyjnego papierowego bloczka biletowego. EXECUTIVE LOUNGE - wydzielone, luksusowe miejsce na lotnisku dla pasażerów klasy pierwszej lub biznes. GATE - wyjście (bramka) dla pasażerów z terminalu do konkretnych samolotów. HANDLING - całość obsługi samolotów i pasażerów linii lotniczych, obejmująca odprawę biletowo-bagażową pasażerów, obsługę towarów i poczty, obsługę rampową samolotów, obsługę techniczną/liniową samolotów, w tym przeglądy i naprawy oraz sprzątanie i zaopatrzenie pokładowe. IATA - International Air Transport Association - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych. INFANT - dziecko w wieku 0-2 lata. Bilet dla niemowlaka jest zazwyczaj o ok. 90% tańszy, jednak dziecko podróżuje na kolanach rodzica bez prawa do własnego miejsca. NO-SHOW - sytuacja, kiedy pasażer nie anuluje swojej rezerwacji i nie zgłosi się do odprawy w wyznaczonym czasie lub w ogóle nie pojawi się na lotnisku. W takim przypadku linia kasuje rezerwację. MARSHALL - pracownik portu odpowiedzialny za prawidłowe ustawianie samolotów na płytach postojowych. OVERBOOKING - sytuacja, kiedy linia lotnicza sprzedała więcej biletów niż jest miejsc w samolocie. PAX - potoczne określenie pasażera. PUSHBACK - procedura wypychania samolotu ze stanowiska na płycie postojowej za pomocą specjalnego pojazdu. SENIOR - osoba w wieku powyżej 65 lat. STOPOVER - przerwa w podróży trwająca dłużej niż transfer. TAX - opłaty pobierane przez lotniska w momencie zakupu biletu za obsługę pasażerów, podatki państwowe, a także opłaty paliwowe. Są one niezależne od linii lotniczej i agenta sprzedającego bilet. TRANSFER - port lotniczy, w którym pasażer jedynie przesiada się i nie przebywa w danym porcie dłużej niż 24 godziny (w niektórych portach mniej: 12 lub 6 godzin). Określenie stosowane w przypadku połączeń, które nie są bezpośrednie. WAITLIST - lista oczekujących na miejsce w samolocie lub bilet na określony rejs. A passenger glossary ADULT - a grownup who can travel on his or her own. Airlines usually set the age limit of 16. APRON - colloquial word used to describe the paved strip in front and around airport hangars and terminal buildings where aircraft are loaded, unloaded and maintained. ARRIVAL - a location where passport control of passengers who finish their journey takes place, also called arrival hall. BOARDING CARD - a card that allows passengers to board on an aircraft, boarding pass. CHARTER - an airplane flight not resulting from the particular airline schedule - a rented plane. CHECK-IN - a location in the air terminal designated for passenger and baggage check in where passengers receive their boarding cards before the departure. DEPARTURE - a location where passport control of passengers who start their journey takes place, also called the departure lounge. ETIX - an electronic ticket. A passenger receives only the confirmation of the transaction having been made together with the ticket number instead of a traditional ticket book. EXECUTIVE LOUNGE - a part of the airport where passengers of Business Class and First Class travelers can spend time between check in and boarding the plane. GATE - the area in an airport where passengers board a plane - different gates for different airplanes. HANDLING - it means the complete service of aircrafts and passengers of airlines including passenger and baggage check-in, mail and cargo service, ramp aircraft service, technical/line service of airplanes covering overhaul and repair as well as aircraft interior cleaning and on-board supplying. IATA - International Air Transport Association. INFANT - a baby who is under the age of 2. A ticket for a baby is usually 90% cheaper but the child travels on parents knees having no right to his/her own seat. NO-SHOW - a situation in which a passenger does not cancel his/her reservation and does not show up to check in at the definite time or does not show up at the airport at all. In such case the airlines cancel the reservation. MARSHALL - an airport worker responsible for appropriate escorting and placing airplanes on the apron. OVERBOOKING - a situation in which the airlines have sold more tickets than the number of seats available in the aircraft. PAX - colloquial term used for a passenger. PUSHBACK - a procedure of pushing a plane from its stand on the apron using a special vehicle. SENIOR - a person who is over 65 years old. STOPOVER - a break in traveling lasting longer than a transfer. TAX - fees charged by airport including payments for passenger service, state taxes, and also fuel fees. They are charged at the moment of purchasing a ticket, without regard to airlines type or a ticket agent. TRANSFER - an airport where passengers only change and do not stay longer than 24 hours (at some airports this is 6 or 12 hours). It is a term used when talking about indirect flights. WAITLIST - a list of passengers waiting for a seat in the plane or a ticket for a specific flight. Czarek Orzech, PR Katowice

19 17 fot. Igor Popławski fot. Jacek Birnbach fot. Jacek Birnbach fot. Igor Popławski fot. Igor Popławski fot. Igor Popławski fot. Igor Popławski fot. Igor Popławski

20 18 Lataj z Katowic! liniami tradycyjnymi Fly from Katowice! with traditional airlines Kreta - tam, gdzie urodził się Zeus Crete - where Zeus was born archiwum Komitetu Promocji Turystycznej Prefektury Rethymnon archive of Tourism Promotion Committee of Rethymnon Prefecture Na Kretę można dotrzeć z MPL Katowice korzystając z jednego z dwóch połączeń na tę wyspę. W sezonie wakacyjnym regularne połączenie do Heraklionu obsługuje linia lotnicza Wizz Air. Z kolei do Chanii można dolecieć korzystając z usług przewoźników czarterowych. Szczegóły dotyczące terminów i godzin wylotów na stronie internetowej katowickiego lotniska: You can reach Crete from Katowice International Airport (MPL) taking one of the two available connections with the island. In the summer holiday season Wizz Air airlines operate a regular connection to Heraklion. To Chania you can get flying with charter flights operators. For details on departures dates and time please visit MPL website Port w mieście Chania A port in the city of Chania

14 Dzieje się w Europie What's on in Europe. 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport

14 Dzieje się w Europie What's on in Europe. 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport KATOWICE AIRPORT MAGAZINE kwiecień maj april may 2 (34) 2011 14 Dzieje się w Europie What's on in Europe 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport 20 20 lat GTL SA część

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Lato/Summer 29.03-24.10.2011

Lato/Summer 29.03-24.10.2011 Lato/Summer 29.03-24.10.2011 ROZKŁAD LOTÓW FLIGHT TIMETABLE SPIS TREŚCI SUMMARY INFO Ważne telefony Important phone numbers............................. 4 Informacje o porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka

Bardziej szczegółowo

4-5 December Novotel Warszawa Centrum

4-5 December Novotel Warszawa Centrum nr 10 / (41) LISTOPAD 2013 ISSN 2081-1683 Cena 40 PLN / 10 Euro (w tym 8% VAT) LISToPAD 2013 4-5 December Novotel Warszawa Centrum Zapraszamy do serwisu WWW.THECITY.COM.PL 2 nd Edition Smart Strategies

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Z historii History 19

Z historii History 19 Z historii History 19 Jabłonna pałac, Łuk Triumfalny, M. Pusek, ok. 1897 r., repr. Kraj w obrazach. Wydawca: Konstanty Woźniak, 1897, fot. ze zbiorów Jacka Szczepańskiego Jabłonna palace, Triumphant Arch

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century

Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century NAUKA SCIENCE Dominika Kuśnierz-Krupa Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century Zapewne pierwszym

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com Zapraszamy ON-LINE DrIrenaEris.com tym numerze Sense of Beauty piękno odkrywamy za sprawą premiery wyjątkowego kalendarza, który powstał z inicjatywy ambasadora Polski w Paryżu i jego żony w cudownych

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo