Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Przegląd platform cloud computing

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Przegląd platform cloud computing"

Transkrypt

1 Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 2 Przegląd platform cloud computing

2 Zawartość Dostępne platformy Przykłady 2

3 Platformy

4 Platformy Cloud computing ma olbrzymi potencjał komercyjny. Zgodnie badaniem rynku firmy IDC, wydatki na usługi chmurowe będą rosły z ok. 16 mld USD w 2008 do ok. 42 mld. w 2012, z ogólnym udziałem w wydatkach na IT z 4.2% do 8.5%. Firma Platforma Rok uruchomienia Amazon.com AWS (Amazon Web Services) Kluczowi gracze w cloud computing Główne cechy 2006 Infrastructure as a service (Storage, Computing, Message queues, Datasets, Content distribution) Microsoft Azure 2009 Application platform as a service (.Net, SQL data services) Google Google App. Engine 2008 Web Application Platform as a service (Python run- time environment) IBM Blue Cloud 2008 Virtualised Blue cloud data center Salesforce.com Force.com 2008 Proprietary 4GL Web application framework as an on- demand platform Borko Furht, Handbook of Cloud Computing Lakshmanan, G. (April 2009). Cloud computing Relevance to enterprise. Infosys White Paper. 4

5 Ceny Ceny dla platform i usług chmurowych oparte są na trzech podstawowych metrykach: Magazynowanie Zazwyczaj mierzone jako średnia dzienna ilość danych w GB w ciągu miesiąca. Pasmo Mierzone przez obliczenie całkowitej ilości danych transferowanych do i z platformy serwisowej, zarówno w ramach transakcji jak i przetwarzania wsadowego. Zazwyczaj transfer danych w ramach jednej platformy jest bezpłatny. Obliczenie Mierzone jako jednostki czasowe wymagane do działania instancji, aplikacji lub maszyny do obsługi żądań. Borko Furht, Handbook of Cloud Computing 5

6 Ceny Podsumowując, poprzez przeanalizowanie kosztów cloud computing, zależnie od charakterystyki aplikacji, koszt wdrożenia aplikacji może różnić się zależnie od wybranej platformy. Wydaj się, że ceny jednostkowe dla trzech głównych platform (Amazon, Google i Azure) są zbliżone. Oprócz cen jednostkowych, należy uwzględnić miesięczne koszty rozwoju aplikacji, wdrożeń i utrzymania. Borko Furht, Handbook of Cloud Computing 6

7 Ceny Porównanie cen jednostkowych popularnych platform Zasób Jednostka Amazon Google Microsoft Przechowywane dane GB/mies. $0.10 $0.15 $0.15 Transakcja przechowywania 10 tys. żądań $0.10 $0.10 Pasmo wychodzące GB $0.10 $0.17 $0.12 $0.15 Pasmo przychodzące GB $0.10 $0.10 $0.10 Czas obliczeniowy Godziny instancji $0.10 $1.20 $0.10 $0.12 Borko Furht, Handbook of Cloud Computing Which Cloud Platform is Right for You?, 7

8 Infrastructure as a Service

9 Amazon EC2 Amazon dostarcza popularne uniwersalne i łatwe do nauczenia rozwiązanie nazwane Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Rozwiązanie to zostało publicznie udostępnione w wersji beta 25 sierpnia 2006 i gwałtownie rozwinęło się przez kilka następnych lat. Oznaczenie beta zostało usunięte 23 października 2008 po dodaniu do EC2 wielu istotnych i potężnych cech. Obecnie EC2 zapewnia pełną kontrolę nad zasobami obliczeniowymi, dzięki czemu nowe instancje serwerów mogą zostać zdefiniowane i uruchomione w ciągu kilku minut, a ich pojemność skalowana przez prosty interfejs usługi sieciowej (web service). 9

10 Amazon EC2 EC2 zapewnia klientom wiele użytecznych cech, włączając w to: Dojrzały i niedrogi system billingowy, który obciąża kosztami na bardzo drobnoziarnistym poziomie (użycie pamięci, CPU, transfer danych, itp.), Wdrożenia między osobnymi lokalizacjami, Elastyczne adresy IP, Połączenia do istniejącej infrastruktury klienta przez VPN, Monitorowanie usług przez Amazon CloudWatch, Elastyczny load balancing. EC2 posiada taką drobnoziarnistość i precyzję, że traktuje się go jako benchmark i rozwiązanie modelowe w cloud computing. 10

11 Amazon EC2 Amazon s EC2 dostarcza środowiska obliczeniowe oparte na wirtualnych maszynach. Do zarządzania obrazami i instancjami wirtualnych maszyn (Amazon Machine Image, AMI) używa hiperwizora Xen. Używając prostego interfejsu usługi sieciowej, użytkownicy mogą uruchamiać, wykonywać, monitorować i kończyć swoje instancje. Ponadto, mogą w czasie rzeczywistym dodawać wymienione powyżej cechy do swojej konfiguracji w miarę potrzeb. 11

12 GoGrid GoGrid dzieli z Amazonem wspólną charakterystykę w obszarach klasycznego cloud computing: wspiera wiele systemów operacyjnych przez własne zarządzanie obrazami, wspiera load balancing, magazynowanie w chmurze, itd. Dodatkowo, GoGrid zapewnia klientom przyjazny interfejs usługi sieciowej, łatwe do zrozumienia pokazy wideo i sztywny, ale niedrogi, system billingowy. Zarówno EC2 i GoGrid dostarczają podstawowe i powszechne cechy cloud computing. Różnica między dostarczanymi usługami wynika głównie ze stosowanego modelu biznesowego. Na przykład, GoGrid zapewnia darmowe trwałe magazynowanie w chmurze, co różni go nieco od EC2. 12

13 GoGrid GoGrid zapewnia także Hybrid Hosting, co jest jego wyróżniającą cechą Wiele aplikacji nie działa dobrze w czysto wielo- użytkownikowym (multi- tenant) środowisku serwerowym, Bazy danych działają lepiej na dedykowanych serwerach, gdzie nie muszą konkurować o zasoby IO podobnie jak aplikacje na serwerach webowych. GoGrid oferuje tym aplikacjom dedykowane serwery, co oznacza także zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 13

14 Amazon S3 Amazon Simple Storage Service (S3) jest usługą magazynowania on- line oferowaną przez AWS (Amazon Web Services). S3 dostępna jest dla użytkowników przez usługi sieciowe, RESTowe interfejsy HTTP lub interfejs SOAP. Podobnie do innych usług cloud computing, użytkownicy mogą żądać małych lub dużych objętości magazynowania w czasie rzeczywistym, uzyskując wysoko skalowalny system magazynowania. 14

15 Amazon S3 Amazon S3 organizuje magazynowanie w formie licznych kubłów (buckets), gdzie każde posiada własną globalnie unikatową przestrzeń nazw, co pozwala lokalizować adresy danych, identyfikować konta użytkowników pod kątem płatności i gromadzić informacje o użyciu zasobów. S3 obsługuje wszystkie typy danych jako obiekty i przechowuje je wraz z ich metadanymi w wiadrze wybranym przez właściciela danych. Dostęp do obiektu można uzyskać przez URL złożony z jego klucza i identyfikatora wersji (w ramach przestrzeni nazw kubła) jako prefiksu. 15

16 Amazon S3 Użytkownicy Amazon S3 reprezentują niezliczone pola, na przykład: SmugMug, Slideshare i Twitter używają Amazon S3 do hostingu obrazów, Apache Hadoop używa S3 do przechowywania danych obliczeniowych, Narzędzia synchronizacji on- line, jak na przykład Dropbox czy Ubuntu One, wykorzystują S3 jako udogodnienie dla własnego magazynowania i przesyłania. 16

17 Rackspace Cloud Rackspace Cloud miał premierę 4 marca 2006 pod nazwą Mosso. W kolejnych trzech latach zmieniał nazwę na Mosso LLC, Mosso: The Hosting Cloud i wreszcie 17 czerwca 2009 na Rackspace Cloud. Firma dostarcza usługi związane z serwerami plikami i stronami chmurowymi. 17

18 Rackspace Cloud Usługa plików dotyczy magazynowania w chmurze, zapewniając nieograniczoną przestrzeń i CDN (Content Delivery Network) dla mediów na bazie obliczeń użytkowych. Poza panelem zarządzania on- line, firma dostarcza usługowe API, którego można używać za pomocą interfejsów RESTful klienta open- source. Rackspace radzi sobie z problemem bezpieczeństwa poprzez replikację trzech pełnych kopii danych na wielu komputerach w wielu oddzielnych strefach i zabezpieczając każde działanie przez SSL. 18

19 Porównanie Amazon EC2 GoGrid Rackspace Wirtualizacja Xen Xen VMware Wsparcie OS Linux, Windows Linux, Windows Linux, Windows RAM serwera 1.7 GB do 68.4 GB 0.5 GB do 8 GB 256 MB do 16 GB Load balancer Blokowe trwałe magazynowanie Porównanie trzech popularnych IaaS (dane z lutego 2010) Amazon Elastic Load Balancer Free F5 Load Balancer No Yes Yes No Hybrid Hosting No Yes Yes 24/7 Support No Yes Yes Ceny USD 3.18 USD za godzinę (zależnie od instancji i regionu). Ceny za transfer danych zależą od kierunku (wychodzące/ przychodzące) i wahają się od 0.00 USD do 0.15 USD za przesłany GB USD za GB użytego RAM na godzinę i 60 GB dysku, 0.50 USD za GB wysłanych/odebranych danych (bezpłatny transfer wewnętrzny) USD za GB użytego RAM na godzinę i 40 GB dysku, 0.05 USD za GB transferu wewnętrznego i 0.22 USD za GB transferu zewnętrznego. 19

20 Platform as a Service

21 Google App Engine Głównym celem Google App Engine (GAE) jest wydajne działanie aplikacji webowych użytkowników. GAE wspiera środowiska wykonawcze Pythona i Javę dla serwerów aplikacji oraz proste API dla dostępu do usług Google. 21

22 Google App Engine Front- end obsługuje żądania HTTP z load balancingiem i strategiami routingu zależnymi od zawartości Systemy czasu wykonania na serwerach aplikacji obsługują logikę przetwarzania aplikacji i dostarczają dynamiczną zawartość webową, podczas gdy statyczne strony są obsługiwane przez współdzieloną infrastrukturę Google. W celu rozdzielenia danych trwałych od serwerów aplikacji, GAE umieszcza je w składzie danych (Datastore) zamiast lokalnego systemu plików. Aplikacje mogą integrować usługi danych i inne usługi Google App, np. , magazynowanie obrazów, poprzez API oferowane przez GAE. 22

23 Google App Engine Poza usługami, Google zapewnia także deweloperom niektóre narzędzia, aby pomóc im sprawnie budować aplikacje na GAE. Jednak ponieważ są one ściśle związane z infrastrukturą Google, istnieją pewne restrykcje ograniczające funkcjonalność i przenośność aplikacji. 23

24 Microsoft Azure Strategią chmury Microsoftu jest utworzenie platformy chmurowej, do której użytkownicy mogą przenosić swoje aplikacji w gładki sposób i zapewnienie, że zarządzane przez nią zasoby są dostępne dla zarówno usług chmurowych i lokalnych (on- premises) aplikacji. Microsoft oferuje Windows Azure Platform (WAP), zbudowaną z chmurowego systemu operacyjnego (Windows Azure) i zestawu pomocniczych usług. 24

25 Microsoft Azure 25

26 Microsoft Azure Windows Azure stanowi podstawową część WAP. Używa wirtualnych maszyn jako środowisk wykonawczych. Aplikacje w chmurze Microsoftu można podzielić na dwa typy: Instancje Web role, które mogą obsługiwać żądania poprzez IIS (internet information services), Instancje Worker role, które mogą jedynie otrzymywać komunikaty z innych instancji Web role lub aplikacji lokalnych (on- premises). 26

27 Microsoft Azure Windows Azure używa fabric controllera w celu zarządzania wirtualnymi maszynami i serwerami magazynowania na fizycznych maszynach w centrum danych MS. Podobnie do magazynowania GAE, WAP zapewnia bazę danych (SQL Azure) przechowująca dane w chmurze. Jedną z cech SQL Azure jest zapewnianie narzędzia dla synchronizacji danych pomiędzy bazami lokalnymi (on- premises) i/lub (off- premises). Usługa infrastruktury wspierana przez WAP opiera się na.net i aktualnie zawiera kontrolę dostępu i eksponowanie usług. Obydwie są dostępne w chmurze i dla aplikacji lokalnych (on- premises). 27

28 Force.com Force.com jest biznesową (enterprise) platformą cloud computing oferowaną przez Salesforce. Pomaga dostawcom usług rozwijać i dostarczać stabilne, bezpieczne i skalowalne aplikacje. 28

29 Force.com Dwie kluczowe technologie Force.com dotyczą wielo- użytkownikowości (multi- tenancy) i metadanych: Podejście multi- tenancy pozwala różnym użytkownikom współdzielić szablony aplikacji na publicznej fizycznej puli zasobów, podczas gdy instancje aplikacji pozostają niezależne od siebie. Dla spersonalizowanych aplikacji oferowana jest architektura sterowana metadanymi (metadata- driven architecture), która generuje komponenty aplikacji zgodnie z własnymi opisami. Pozostałe technologie i usługi platformy Force.com dotyczą infrastruktury dostarczania usług, bazy danych, usług logicznych, interfejsów użytkownika i narzędzi deweloperskich. 29

30 Force.com Idea rozwiązania chmury Force.com opiera się na założeniu, że powinna ona zajmować się wszystkimi podległymi wymaganiami, podczas gdy użytkownicy mogą skupić się na projektowaniu aplikacji. Jednym z potencjalnych problemów jest silna zależność aplikacji od infrastruktury i usług Force.com, co ogranicza ich przenośność. 30

31 Porównanie Porównanie czterech dostawców PaaS Google Azure Force.com Heroku (saleforce.com) Środowisko programowania Python i Java.Net (Microsoft Visual Studio) Apex Programming i Java Ruby Infrastruktura Google Data Center (Virtual Machine Based) Microsoft Data Centers Saleforce Data Center Amazon EC2 i S3 Hostowane aplikacje Socialwok, Gigapan, LingoSpot Microsoft Pinpoint EA, Author Solutions, The Wall Street Journal Übermind, Kukori.ca, act.ly, Cardinal Blue 31

32 Software as a Service

33 Desktop as a Service: G.ho.st Global Hosted Operating SysTem (G.ho.st) jest darmowym i kompletnym zestawem internetowego wirtualnego komputera (virtual computer, VC), włączając osobisty desktop, pliki i aplikacje. Oferuje użytkownikom obraz systemu operacyjnego symulowany w dowolnej przeglądarce za pomocą Flasha i Javascriptu. Usługi aplikacji G.ho.st są hostowane na AWS, więc użytkownicy mogą używać zasobów EC2 i S3 ze swoich pulpitów G.ho.st. Jedynym ograniczeniem G.ho.st, jako lekkiej (lightweight) usługi pulpitu, jest to, że wspiera jedynie aplikacje on- line i użytkownicy nie mogą uruchamiać własnych programów. 33

34 Desktop as a Service: VDI W przeciwieństwie do przeglądarkowego G.ho.st, Desktone Virtual- D Platform implementuje usługę pulpitu przez enkapsulowanie w usłudze pulpitu opartego na wirtualnej maszynie, zwanego Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Zaletą VDI jest to, że może oferować to samo środowisko, co natywne systemy operacyjne i pozwala użytkownikom instalować własne oprogramowanie. Desktone Virtual- D Platform integruje warstwy wirtualizacji i upraszcza zarządzanie pulpitem, poprawiając bezpieczeństwo i zgodność. Rozwiązanie jest dostarczane jako nisko płatna usługa subskrypcyjna z chmury. 34

35 Google Apps Google Apps to typowa implementacja SaaS. Dostarcza szereg aplikacji webowych z funkcjonalnością podobną do tradycyjnego oprogramowania biurowego (edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.). Ponadto pozwala użytkownikom komunikować się oraz wygodnie i wydajnie współpracować. Ponieważ wszystkie te aplikacji mają charakter on- line i dostępne są przez przeglądarkę, użytkownicy mają dostęp do swoich kont z dowolnego komputera podłączonego do Internetu i nie muszą instalować niczego lokalnie. 35

36 Google Apps Google Apps zawiera kilka komponentów: Komponenty komunikacyjne opierają się poczcie Google i Google Talk ( , instant messaging i rozmowy głosowe), Komponenty biurowe zawierają dokumenty i arkusze kalkulacyjne, Google Calendar to elastyczna aplikacja do zarządzania spotkaniami i wydarzeniami, Google Web Pages pozwalają administratorom publikować swoje strony webowe, Google Start Pages oferują bogatą zawartość i pozwalają się łatwo personalizować. 36

37 Google Apps Google Apps oferuje kilka kluczowych cech: Zapewnia łatwy w użyciu panel sterowania ułatwiający większość standardowych zadań administracyjnych, np. włączanie/wyłączanie aplikacji, zarządzanie kontami i personalizacja interfejsu, Pomimo hostowania na Google, użytkownik może kontrolować branding na wszystkich interfejsach, np. adresy będą zawierać domenę organizacji, nie wspominając o Google w ciele wiadomości, użytkownicy mogą dowolnie dostosować interfejsy webowe, układu i kolory. Administratorzy mogą integrować istniejące platformy jak również rozszerzać główną funkcjonalność aplikacji Google Apps poprzez oferowane API. Dostępne API dotyczą dostarczania (provisioning), raportowania, migracji, obsługi danych w kalendarzu i arkuszach kalkulacyjnych oraz integracji z systemami SSO (single sign- on). 37

38 Salesforce Salesforce to biznesowa platforma SaaS oferująca personalizowane aplikacje, głownie usługi CRM (customer relationship management). Istnieją dwa główne produkty oferowane przez Salesforce: Sales Cloud jest grupą wszechstronnych aplikacji mających na celu poprawienie wygody i wydajności czynności biznesowych, Service Cloud integruje aplikacje społecznościowe, jak Facebook i Twitter, dla zbudowania społeczności obsługi klientów. 38

39 Salesforce Usługi Saleforce CRM działają na platformie Force.com, która obsługuje architekturę zorientowaną na multi- tenancy i jest sterowana metadanymi. Multi- tenancy pozwala na współdzielenie jednej wersji aplikacji pomiędzy wieloma użytkownikami, przy czym każdy użytkownik ma dostęp jedynie do swoich prywatnych danych, co utrzymuje ich działania w izolacji. Wszystkie funkcjonalności i konfiguracja aplikacji opisane są przez metadane, więc użytkownicy mogą personalizować dowolnie swoje instancje aplikacji. 39

40 Salesforce Pomimo możliwości interferencji między użytkownikami współdzielącymi aplikację, SaaS Salesforce posiada kilka zalet: Dostawcy usług mogą rozwijać jedynie jedną wersję aplikacji i nie muszą się martwić o heterogeniczne środowiska wykonawcze, Dzielenie fizycznego zasobu obliczeniowego, systemu operacyjnego i środowiska wykonawczego obniża koszt obsługi aplikacji. Konsumenci usług mogą dowolnie wybierać preferowaną wersję aplikacji i dopasowywać ją do swojego biznesu. 40

41 Inne przykłady SaaS Wraz z rozwojem cloud computing pojawia się coraz więcej implementacji SaaS. Usługi pokrywają wiele obszarów poza przetwarzaniem własnych plików i administracją biznesem: Dostawca A2Zapps.com Envysion.com Learn.com Microsoft OpenID Zoho Kluczowe usługi Automatyzacja marketingu, Automatyzacja szkół (ERP) Zarządzanie video Szkolenia, HR, kursy on- line Office Live Meeting, Dynamics CRM, SharePoint Identyfikacja/logowanie Poczta, dokumenty, wiki, CRM, spotkania, biznes 41

42 Rodzina Amazon

43 Amazon Od początkowych etapów rozwoju cloud computing, Amazon dominował rynek chmurowy dostarczając skalowalną infrastrukturę na żądanie, w szczególności EC2 i S3, czyniąc dla przedsiębiorstw uzyskanie mocy obliczeniowej i magazynowania niezwykle łatwym. The network world 10 cloud computing companies to watch, cloud- companies- to- watch.html. 43

44 Amazon Jednym z pierwszych sukcesów związanych z efektywnością cloud computing w dostarczaniu przedsiębiorstwom tanich i szybkich rozwiązań na żądanie był przypadek New York Times: W celu publicznego udostępnienia artykułów z lat , gazeta była w stanie tworzyć wersje PDF przy użyciu 100 instancji EC2. To było duże zadanie w niektórych przypadkach trzeba było pobierać kilka obrazów TIFF i skalować je i sklejać do jednego dokumentu PDF w mniej niż 24 godziny. Kiedy tylko archiwum zostało utworzone, zostało umieszczone na S3, zajmując 4 TB. 44

45 Amazon Ostatnio Amazon wyposażył swoje usługi infrastruktury IT o nowe usługi, motywując wiele firm, przedsiębiorstw i uczelni do rozpoczęcia używania ciągle rozwijanej infrastruktury w celu zbudowania własnej działalności i aplikacji. Ponadto, niektóre przedsiębiorstwa używają usług chmury Amazona w celu dostarczania własnych usług chmurowych. Przykładami są RightScale (IaaS), Heroku (PaaS), Animoto i G.ho.st (SaaS). 45

46 Wybrane usługi 46

47 Wybrane usługi Usługa Elastic Compute Cloud (EC2) Simple Storage Service (S3) SimpleDB CloudFront Simple Queue Service (SQS) Elastic MapReduce Relational Database Service (RDS) Krótki opis (z aws.amazon.com) A web service that provides resizable compute capacity in the cloud Provides a simple web services interface that can be used to store and retrieve any amount of data, at any time, from anywhere on the web Automatically indexing your data and providing a simple API for storage and access and requiring no schema A web service for content delivery. It delivers the static and streaming content using a global network of edge locations. By routing the requests for any objects to the nearest edge location, so content is delivered with the best possible performance. Amazon CloudFront works seamlessly with Amazon S3 Offers a reliable, highly scalable, hosted queue for storing messages as they travel between computers. Amazon SQS makes it easy to build an automated workflow, working in close conjunction with the Amazon EC2 Elastic MapReduce is a web service that enables businesses, researchers, data analysts, and developers to easily and cost- effectively process vast amounts of data. It utilises a hosted Hadoop framework running on the web- scale infrastructure of Amazon EC2 and Amazon S3 Gives you access to the full capabilities of a familiar MySQL database. This means the code, applications, and tools you already use today with your existing MySQL databases work seamlessly with Amazon RDS 47

48 AWS management console 48

49 RightScale: IaaS oparty na AWS Rightscale jest webowym rozwiązaniem wdrażającym i zarządzającym usługami na wierzchu chmur IaaS dostawców takich jak Amazon czy GoGrid. RightScale pozwala użytkownikom w prosty sposób budować, monitorować i automatycznie skalować ich wirtualną infrastrukturę. Pojawił się na liście top 10 companies to watch in cloud computing po olbrzymim sukcesie związanym z zarządzaniem usługami EC2 dla firm takich jaki Animoto i G.ho.st. RightScale dostarcza także narzędzia do zarządzania wdrożeniami poprzez wiele chmur, zapewniając elastyczność wyboru wszystkich rodzajów usług. 49

50 RightScale: IaaS oparty na AWS Ostatnio wiele przedsiębiorstw zaczęło korzystać z Rightscale, wdrażając tam różne aplikacje jak skalowalne strony webowe (ShareThis), aplikacje gridowe (Animoto), testowanie i rozwój oraz aplikacje social gaming (PlayFish). 50

51 Heroku: PaaS używający AWS Heroku jest PaaS opartym na Ruby m, oferującym przeglądarkowe wielo- użytkownikowe środowisko deweloperskie Ruby on Rails z chmurowymi usługami hostingowymi. Platforma Heroku jest całkowicie oparta na AWS (EC2 i S3). Dzięki temu może skalować swoją infrastrukturę w celu zaspokojenia oczekiwań klientów za ułamek tradycyjnych kosztów. 51

52 Heroku: PaaS używający AWS W Heroku kod użytkowników jest kompilowany do zamkniętych samodzielnych jednostek (slugs), które następnie są wykonywane wewnątrz pewnej liczby dynos, zależnie od potrzeb aplikacji. Dalej, w celu skalowania aplikacji, nowe dyno mogą być uruchomione dla większości aplikacji w ciągu 2 sekund. Dyno to niezależny proces rozciągający się na wiele serwerów. Ostatnimi czasy Heroku wykorzystywane jest przez wielu deweloperów W roku 2010 hostowało ponad aplikacji, włączając w to strony webowe i aplikacje Facebooka. 52

53 Animoto: SaaS używający AWS Animoto to aplikacja webowa, która automatycznie generuje szybkie darmowe (do 30 s) i unikalne wideo ze zdjęć, klipów i muzyki użytkowników. Oparte jest na własnej opatentowanej technologii i projekcie. System zbudowany jest na AWS (EC2, S3 i SQS). EC2 używane jest dla serwerów webowych, serwerów aplikacji, serwerów uploadu i serwerów baz danych, Cała muzyka i zdjęcia są obsługiwane przez S3, SQS jest wykorzystane do połączenia wszystkich operacji w procesie tworzenia wideo. 53

54 Animoto: SaaS używający AWS Wcześniej Animoto używało regularnie 50 wirtualnych maszyn EC2, jednak po olbrzymim sukcesie aplikacji Facebooka, rozbudowało się do 3500 instancji przy wykorzystaniu RightScale jedynie w trzy dni W szczytowym momencie RightScale uruchamiał i konfigurował 40 nowych instancji na minutę. 54

55 SmugMug: SaaS używający AWS SmugMug jest firmą zajmującą się współdzieleniem (sharing) zdjęć, która oferuje nieograniczoną przestrzeń magazynowania na S3. Na początku 2006 SmugMug (z 15 pracownikami i 1 programistą) przeniosło swoje magazynowanie do S3 i stało się w pełni działające w ciągu jednego tygodnia, posiadając około 100 TB zdjęć klientów ( oryginalnych i 6 wyświetlanych kopii każdego). Zaoszczędziło to ok USD w porównaniu z klasyczną rozbudową własnego centrum danych. 55

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 1 Wprowadzenie do chmur

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 1 Wprowadzenie do chmur Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 1 Wprowadzenie do chmur Żenujący żart Było znacznie przyjemniej zanim ludzie zaczęli przechowywać wszystko w chmurze 3 Zaliczenie Wykład: 10h Test wyboru (możliwość

Bardziej szczegółowo

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie Ewelina ZAJĄC, Tomasz CIEPLAK Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:ewelina.n.zajac@gmail.com, t.cieplak@pollub.pl Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru

Bardziej szczegółowo

Co to jest chmura (Cloud Computing)?

Co to jest chmura (Cloud Computing)? Co to jest chmura (Cloud Computing)? Według jednej z teorii chmura to przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce. I to bez względu na to czy to

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

SAAS jako metoda świadczenia e-usług

SAAS jako metoda świadczenia e-usług SAAS jako metoda świadczenia e-usług Michał Małyszko UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Michał Małyszko UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP

MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP Warszawa 27.06.2014 Agenda Część I Godz. 10:00 12:15 1. Wprowadzenie: Cloud computing podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą Cloud computing Czym jest praca w chmurze? Praca w chmurze obliczeniowej oznacza pracę z aplikacjami lub usługami, udostępnianymi przez internet, w odróżnieniu od tradycyjnych aplikacji instalowanych lokalnie

Bardziej szczegółowo

Webinarium Microsoft. Prelegenci. Cykl webinariów. Agenda spotkania. Windows Azure. Spotkanie piąte: Aplikacje i serwisy internetowe

Webinarium Microsoft. Prelegenci. Cykl webinariów. Agenda spotkania. Windows Azure. Spotkanie piąte: Aplikacje i serwisy internetowe Prelegenci Maciej Wrzód, Kierownik zespołu wsparcia sprzedaży w Atena S.A. Marcin Kosiedowski, Kierownik zespołu rozwoju oprogramowania, Atena S.A.. Atena od 20 lat produkuje oprogramowanie dostosowane

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych.

Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych. Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych. Chmura jako koncepcja Koncepcja znana do dawna Główne powody szukania rozwiązań chmurowych Koszty infrastruktury Koszty utrzymania i administracji

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Serwer to komputer lub zestaw sprzężonych ze sobą bezpośrednio komputerów (np. w klastry), z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft 1. Prelegenci Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft Paweł Kowalski, Integrity Solutions, główny inżynier ds. chmury, serwerów Exchange i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechnika Śląska w Gliwicach PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Piotr Kandziora Praca wykonana w: Zakładzie Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo