Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Przegląd platform cloud computing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Przegląd platform cloud computing"

Transkrypt

1 Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 2 Przegląd platform cloud computing

2 Zawartość Dostępne platformy Przykłady 2

3 Platformy

4 Platformy Cloud computing ma olbrzymi potencjał komercyjny. Zgodnie badaniem rynku firmy IDC, wydatki na usługi chmurowe będą rosły z ok. 16 mld USD w 2008 do ok. 42 mld. w 2012, z ogólnym udziałem w wydatkach na IT z 4.2% do 8.5%. Firma Platforma Rok uruchomienia Amazon.com AWS (Amazon Web Services) Kluczowi gracze w cloud computing Główne cechy 2006 Infrastructure as a service (Storage, Computing, Message queues, Datasets, Content distribution) Microsoft Azure 2009 Application platform as a service (.Net, SQL data services) Google Google App. Engine 2008 Web Application Platform as a service (Python run- time environment) IBM Blue Cloud 2008 Virtualised Blue cloud data center Salesforce.com Force.com 2008 Proprietary 4GL Web application framework as an on- demand platform Borko Furht, Handbook of Cloud Computing Lakshmanan, G. (April 2009). Cloud computing Relevance to enterprise. Infosys White Paper. 4

5 Ceny Ceny dla platform i usług chmurowych oparte są na trzech podstawowych metrykach: Magazynowanie Zazwyczaj mierzone jako średnia dzienna ilość danych w GB w ciągu miesiąca. Pasmo Mierzone przez obliczenie całkowitej ilości danych transferowanych do i z platformy serwisowej, zarówno w ramach transakcji jak i przetwarzania wsadowego. Zazwyczaj transfer danych w ramach jednej platformy jest bezpłatny. Obliczenie Mierzone jako jednostki czasowe wymagane do działania instancji, aplikacji lub maszyny do obsługi żądań. Borko Furht, Handbook of Cloud Computing 5

6 Ceny Podsumowując, poprzez przeanalizowanie kosztów cloud computing, zależnie od charakterystyki aplikacji, koszt wdrożenia aplikacji może różnić się zależnie od wybranej platformy. Wydaj się, że ceny jednostkowe dla trzech głównych platform (Amazon, Google i Azure) są zbliżone. Oprócz cen jednostkowych, należy uwzględnić miesięczne koszty rozwoju aplikacji, wdrożeń i utrzymania. Borko Furht, Handbook of Cloud Computing 6

7 Ceny Porównanie cen jednostkowych popularnych platform Zasób Jednostka Amazon Google Microsoft Przechowywane dane GB/mies. $0.10 $0.15 $0.15 Transakcja przechowywania 10 tys. żądań $0.10 $0.10 Pasmo wychodzące GB $0.10 $0.17 $0.12 $0.15 Pasmo przychodzące GB $0.10 $0.10 $0.10 Czas obliczeniowy Godziny instancji $0.10 $1.20 $0.10 $0.12 Borko Furht, Handbook of Cloud Computing Which Cloud Platform is Right for You?, 7

8 Infrastructure as a Service

9 Amazon EC2 Amazon dostarcza popularne uniwersalne i łatwe do nauczenia rozwiązanie nazwane Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Rozwiązanie to zostało publicznie udostępnione w wersji beta 25 sierpnia 2006 i gwałtownie rozwinęło się przez kilka następnych lat. Oznaczenie beta zostało usunięte 23 października 2008 po dodaniu do EC2 wielu istotnych i potężnych cech. Obecnie EC2 zapewnia pełną kontrolę nad zasobami obliczeniowymi, dzięki czemu nowe instancje serwerów mogą zostać zdefiniowane i uruchomione w ciągu kilku minut, a ich pojemność skalowana przez prosty interfejs usługi sieciowej (web service). 9

10 Amazon EC2 EC2 zapewnia klientom wiele użytecznych cech, włączając w to: Dojrzały i niedrogi system billingowy, który obciąża kosztami na bardzo drobnoziarnistym poziomie (użycie pamięci, CPU, transfer danych, itp.), Wdrożenia między osobnymi lokalizacjami, Elastyczne adresy IP, Połączenia do istniejącej infrastruktury klienta przez VPN, Monitorowanie usług przez Amazon CloudWatch, Elastyczny load balancing. EC2 posiada taką drobnoziarnistość i precyzję, że traktuje się go jako benchmark i rozwiązanie modelowe w cloud computing. 10

11 Amazon EC2 Amazon s EC2 dostarcza środowiska obliczeniowe oparte na wirtualnych maszynach. Do zarządzania obrazami i instancjami wirtualnych maszyn (Amazon Machine Image, AMI) używa hiperwizora Xen. Używając prostego interfejsu usługi sieciowej, użytkownicy mogą uruchamiać, wykonywać, monitorować i kończyć swoje instancje. Ponadto, mogą w czasie rzeczywistym dodawać wymienione powyżej cechy do swojej konfiguracji w miarę potrzeb. 11

12 GoGrid GoGrid dzieli z Amazonem wspólną charakterystykę w obszarach klasycznego cloud computing: wspiera wiele systemów operacyjnych przez własne zarządzanie obrazami, wspiera load balancing, magazynowanie w chmurze, itd. Dodatkowo, GoGrid zapewnia klientom przyjazny interfejs usługi sieciowej, łatwe do zrozumienia pokazy wideo i sztywny, ale niedrogi, system billingowy. Zarówno EC2 i GoGrid dostarczają podstawowe i powszechne cechy cloud computing. Różnica między dostarczanymi usługami wynika głównie ze stosowanego modelu biznesowego. Na przykład, GoGrid zapewnia darmowe trwałe magazynowanie w chmurze, co różni go nieco od EC2. 12

13 GoGrid GoGrid zapewnia także Hybrid Hosting, co jest jego wyróżniającą cechą Wiele aplikacji nie działa dobrze w czysto wielo- użytkownikowym (multi- tenant) środowisku serwerowym, Bazy danych działają lepiej na dedykowanych serwerach, gdzie nie muszą konkurować o zasoby IO podobnie jak aplikacje na serwerach webowych. GoGrid oferuje tym aplikacjom dedykowane serwery, co oznacza także zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 13

14 Amazon S3 Amazon Simple Storage Service (S3) jest usługą magazynowania on- line oferowaną przez AWS (Amazon Web Services). S3 dostępna jest dla użytkowników przez usługi sieciowe, RESTowe interfejsy HTTP lub interfejs SOAP. Podobnie do innych usług cloud computing, użytkownicy mogą żądać małych lub dużych objętości magazynowania w czasie rzeczywistym, uzyskując wysoko skalowalny system magazynowania. 14

15 Amazon S3 Amazon S3 organizuje magazynowanie w formie licznych kubłów (buckets), gdzie każde posiada własną globalnie unikatową przestrzeń nazw, co pozwala lokalizować adresy danych, identyfikować konta użytkowników pod kątem płatności i gromadzić informacje o użyciu zasobów. S3 obsługuje wszystkie typy danych jako obiekty i przechowuje je wraz z ich metadanymi w wiadrze wybranym przez właściciela danych. Dostęp do obiektu można uzyskać przez URL złożony z jego klucza i identyfikatora wersji (w ramach przestrzeni nazw kubła) jako prefiksu. 15

16 Amazon S3 Użytkownicy Amazon S3 reprezentują niezliczone pola, na przykład: SmugMug, Slideshare i Twitter używają Amazon S3 do hostingu obrazów, Apache Hadoop używa S3 do przechowywania danych obliczeniowych, Narzędzia synchronizacji on- line, jak na przykład Dropbox czy Ubuntu One, wykorzystują S3 jako udogodnienie dla własnego magazynowania i przesyłania. 16

17 Rackspace Cloud Rackspace Cloud miał premierę 4 marca 2006 pod nazwą Mosso. W kolejnych trzech latach zmieniał nazwę na Mosso LLC, Mosso: The Hosting Cloud i wreszcie 17 czerwca 2009 na Rackspace Cloud. Firma dostarcza usługi związane z serwerami plikami i stronami chmurowymi. 17

18 Rackspace Cloud Usługa plików dotyczy magazynowania w chmurze, zapewniając nieograniczoną przestrzeń i CDN (Content Delivery Network) dla mediów na bazie obliczeń użytkowych. Poza panelem zarządzania on- line, firma dostarcza usługowe API, którego można używać za pomocą interfejsów RESTful klienta open- source. Rackspace radzi sobie z problemem bezpieczeństwa poprzez replikację trzech pełnych kopii danych na wielu komputerach w wielu oddzielnych strefach i zabezpieczając każde działanie przez SSL. 18

19 Porównanie Amazon EC2 GoGrid Rackspace Wirtualizacja Xen Xen VMware Wsparcie OS Linux, Windows Linux, Windows Linux, Windows RAM serwera 1.7 GB do 68.4 GB 0.5 GB do 8 GB 256 MB do 16 GB Load balancer Blokowe trwałe magazynowanie Porównanie trzech popularnych IaaS (dane z lutego 2010) Amazon Elastic Load Balancer Free F5 Load Balancer No Yes Yes No Hybrid Hosting No Yes Yes 24/7 Support No Yes Yes Ceny USD 3.18 USD za godzinę (zależnie od instancji i regionu). Ceny za transfer danych zależą od kierunku (wychodzące/ przychodzące) i wahają się od 0.00 USD do 0.15 USD za przesłany GB USD za GB użytego RAM na godzinę i 60 GB dysku, 0.50 USD za GB wysłanych/odebranych danych (bezpłatny transfer wewnętrzny) USD za GB użytego RAM na godzinę i 40 GB dysku, 0.05 USD za GB transferu wewnętrznego i 0.22 USD za GB transferu zewnętrznego. 19

20 Platform as a Service

21 Google App Engine Głównym celem Google App Engine (GAE) jest wydajne działanie aplikacji webowych użytkowników. GAE wspiera środowiska wykonawcze Pythona i Javę dla serwerów aplikacji oraz proste API dla dostępu do usług Google. 21

22 Google App Engine Front- end obsługuje żądania HTTP z load balancingiem i strategiami routingu zależnymi od zawartości Systemy czasu wykonania na serwerach aplikacji obsługują logikę przetwarzania aplikacji i dostarczają dynamiczną zawartość webową, podczas gdy statyczne strony są obsługiwane przez współdzieloną infrastrukturę Google. W celu rozdzielenia danych trwałych od serwerów aplikacji, GAE umieszcza je w składzie danych (Datastore) zamiast lokalnego systemu plików. Aplikacje mogą integrować usługi danych i inne usługi Google App, np. , magazynowanie obrazów, poprzez API oferowane przez GAE. 22

23 Google App Engine Poza usługami, Google zapewnia także deweloperom niektóre narzędzia, aby pomóc im sprawnie budować aplikacje na GAE. Jednak ponieważ są one ściśle związane z infrastrukturą Google, istnieją pewne restrykcje ograniczające funkcjonalność i przenośność aplikacji. 23

24 Microsoft Azure Strategią chmury Microsoftu jest utworzenie platformy chmurowej, do której użytkownicy mogą przenosić swoje aplikacji w gładki sposób i zapewnienie, że zarządzane przez nią zasoby są dostępne dla zarówno usług chmurowych i lokalnych (on- premises) aplikacji. Microsoft oferuje Windows Azure Platform (WAP), zbudowaną z chmurowego systemu operacyjnego (Windows Azure) i zestawu pomocniczych usług. 24

25 Microsoft Azure 25

26 Microsoft Azure Windows Azure stanowi podstawową część WAP. Używa wirtualnych maszyn jako środowisk wykonawczych. Aplikacje w chmurze Microsoftu można podzielić na dwa typy: Instancje Web role, które mogą obsługiwać żądania poprzez IIS (internet information services), Instancje Worker role, które mogą jedynie otrzymywać komunikaty z innych instancji Web role lub aplikacji lokalnych (on- premises). 26

27 Microsoft Azure Windows Azure używa fabric controllera w celu zarządzania wirtualnymi maszynami i serwerami magazynowania na fizycznych maszynach w centrum danych MS. Podobnie do magazynowania GAE, WAP zapewnia bazę danych (SQL Azure) przechowująca dane w chmurze. Jedną z cech SQL Azure jest zapewnianie narzędzia dla synchronizacji danych pomiędzy bazami lokalnymi (on- premises) i/lub (off- premises). Usługa infrastruktury wspierana przez WAP opiera się na.net i aktualnie zawiera kontrolę dostępu i eksponowanie usług. Obydwie są dostępne w chmurze i dla aplikacji lokalnych (on- premises). 27

28 Force.com Force.com jest biznesową (enterprise) platformą cloud computing oferowaną przez Salesforce. Pomaga dostawcom usług rozwijać i dostarczać stabilne, bezpieczne i skalowalne aplikacje. 28

29 Force.com Dwie kluczowe technologie Force.com dotyczą wielo- użytkownikowości (multi- tenancy) i metadanych: Podejście multi- tenancy pozwala różnym użytkownikom współdzielić szablony aplikacji na publicznej fizycznej puli zasobów, podczas gdy instancje aplikacji pozostają niezależne od siebie. Dla spersonalizowanych aplikacji oferowana jest architektura sterowana metadanymi (metadata- driven architecture), która generuje komponenty aplikacji zgodnie z własnymi opisami. Pozostałe technologie i usługi platformy Force.com dotyczą infrastruktury dostarczania usług, bazy danych, usług logicznych, interfejsów użytkownika i narzędzi deweloperskich. 29

30 Force.com Idea rozwiązania chmury Force.com opiera się na założeniu, że powinna ona zajmować się wszystkimi podległymi wymaganiami, podczas gdy użytkownicy mogą skupić się na projektowaniu aplikacji. Jednym z potencjalnych problemów jest silna zależność aplikacji od infrastruktury i usług Force.com, co ogranicza ich przenośność. 30

31 Porównanie Porównanie czterech dostawców PaaS Google Azure Force.com Heroku (saleforce.com) Środowisko programowania Python i Java.Net (Microsoft Visual Studio) Apex Programming i Java Ruby Infrastruktura Google Data Center (Virtual Machine Based) Microsoft Data Centers Saleforce Data Center Amazon EC2 i S3 Hostowane aplikacje Socialwok, Gigapan, LingoSpot Microsoft Pinpoint EA, Author Solutions, The Wall Street Journal Übermind, Kukori.ca, act.ly, Cardinal Blue 31

32 Software as a Service

33 Desktop as a Service: G.ho.st Global Hosted Operating SysTem (G.ho.st) jest darmowym i kompletnym zestawem internetowego wirtualnego komputera (virtual computer, VC), włączając osobisty desktop, pliki i aplikacje. Oferuje użytkownikom obraz systemu operacyjnego symulowany w dowolnej przeglądarce za pomocą Flasha i Javascriptu. Usługi aplikacji G.ho.st są hostowane na AWS, więc użytkownicy mogą używać zasobów EC2 i S3 ze swoich pulpitów G.ho.st. Jedynym ograniczeniem G.ho.st, jako lekkiej (lightweight) usługi pulpitu, jest to, że wspiera jedynie aplikacje on- line i użytkownicy nie mogą uruchamiać własnych programów. 33

34 Desktop as a Service: VDI W przeciwieństwie do przeglądarkowego G.ho.st, Desktone Virtual- D Platform implementuje usługę pulpitu przez enkapsulowanie w usłudze pulpitu opartego na wirtualnej maszynie, zwanego Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Zaletą VDI jest to, że może oferować to samo środowisko, co natywne systemy operacyjne i pozwala użytkownikom instalować własne oprogramowanie. Desktone Virtual- D Platform integruje warstwy wirtualizacji i upraszcza zarządzanie pulpitem, poprawiając bezpieczeństwo i zgodność. Rozwiązanie jest dostarczane jako nisko płatna usługa subskrypcyjna z chmury. 34

35 Google Apps Google Apps to typowa implementacja SaaS. Dostarcza szereg aplikacji webowych z funkcjonalnością podobną do tradycyjnego oprogramowania biurowego (edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.). Ponadto pozwala użytkownikom komunikować się oraz wygodnie i wydajnie współpracować. Ponieważ wszystkie te aplikacji mają charakter on- line i dostępne są przez przeglądarkę, użytkownicy mają dostęp do swoich kont z dowolnego komputera podłączonego do Internetu i nie muszą instalować niczego lokalnie. 35

36 Google Apps Google Apps zawiera kilka komponentów: Komponenty komunikacyjne opierają się poczcie Google i Google Talk ( , instant messaging i rozmowy głosowe), Komponenty biurowe zawierają dokumenty i arkusze kalkulacyjne, Google Calendar to elastyczna aplikacja do zarządzania spotkaniami i wydarzeniami, Google Web Pages pozwalają administratorom publikować swoje strony webowe, Google Start Pages oferują bogatą zawartość i pozwalają się łatwo personalizować. 36

37 Google Apps Google Apps oferuje kilka kluczowych cech: Zapewnia łatwy w użyciu panel sterowania ułatwiający większość standardowych zadań administracyjnych, np. włączanie/wyłączanie aplikacji, zarządzanie kontami i personalizacja interfejsu, Pomimo hostowania na Google, użytkownik może kontrolować branding na wszystkich interfejsach, np. adresy będą zawierać domenę organizacji, nie wspominając o Google w ciele wiadomości, użytkownicy mogą dowolnie dostosować interfejsy webowe, układu i kolory. Administratorzy mogą integrować istniejące platformy jak również rozszerzać główną funkcjonalność aplikacji Google Apps poprzez oferowane API. Dostępne API dotyczą dostarczania (provisioning), raportowania, migracji, obsługi danych w kalendarzu i arkuszach kalkulacyjnych oraz integracji z systemami SSO (single sign- on). 37

38 Salesforce Salesforce to biznesowa platforma SaaS oferująca personalizowane aplikacje, głownie usługi CRM (customer relationship management). Istnieją dwa główne produkty oferowane przez Salesforce: Sales Cloud jest grupą wszechstronnych aplikacji mających na celu poprawienie wygody i wydajności czynności biznesowych, Service Cloud integruje aplikacje społecznościowe, jak Facebook i Twitter, dla zbudowania społeczności obsługi klientów. 38

39 Salesforce Usługi Saleforce CRM działają na platformie Force.com, która obsługuje architekturę zorientowaną na multi- tenancy i jest sterowana metadanymi. Multi- tenancy pozwala na współdzielenie jednej wersji aplikacji pomiędzy wieloma użytkownikami, przy czym każdy użytkownik ma dostęp jedynie do swoich prywatnych danych, co utrzymuje ich działania w izolacji. Wszystkie funkcjonalności i konfiguracja aplikacji opisane są przez metadane, więc użytkownicy mogą personalizować dowolnie swoje instancje aplikacji. 39

40 Salesforce Pomimo możliwości interferencji między użytkownikami współdzielącymi aplikację, SaaS Salesforce posiada kilka zalet: Dostawcy usług mogą rozwijać jedynie jedną wersję aplikacji i nie muszą się martwić o heterogeniczne środowiska wykonawcze, Dzielenie fizycznego zasobu obliczeniowego, systemu operacyjnego i środowiska wykonawczego obniża koszt obsługi aplikacji. Konsumenci usług mogą dowolnie wybierać preferowaną wersję aplikacji i dopasowywać ją do swojego biznesu. 40

41 Inne przykłady SaaS Wraz z rozwojem cloud computing pojawia się coraz więcej implementacji SaaS. Usługi pokrywają wiele obszarów poza przetwarzaniem własnych plików i administracją biznesem: Dostawca A2Zapps.com Envysion.com Learn.com Microsoft OpenID Zoho Kluczowe usługi Automatyzacja marketingu, Automatyzacja szkół (ERP) Zarządzanie video Szkolenia, HR, kursy on- line Office Live Meeting, Dynamics CRM, SharePoint Identyfikacja/logowanie Poczta, dokumenty, wiki, CRM, spotkania, biznes 41

42 Rodzina Amazon

43 Amazon Od początkowych etapów rozwoju cloud computing, Amazon dominował rynek chmurowy dostarczając skalowalną infrastrukturę na żądanie, w szczególności EC2 i S3, czyniąc dla przedsiębiorstw uzyskanie mocy obliczeniowej i magazynowania niezwykle łatwym. The network world 10 cloud computing companies to watch, cloud- companies- to- watch.html. 43

44 Amazon Jednym z pierwszych sukcesów związanych z efektywnością cloud computing w dostarczaniu przedsiębiorstwom tanich i szybkich rozwiązań na żądanie był przypadek New York Times: W celu publicznego udostępnienia artykułów z lat , gazeta była w stanie tworzyć wersje PDF przy użyciu 100 instancji EC2. To było duże zadanie w niektórych przypadkach trzeba było pobierać kilka obrazów TIFF i skalować je i sklejać do jednego dokumentu PDF w mniej niż 24 godziny. Kiedy tylko archiwum zostało utworzone, zostało umieszczone na S3, zajmując 4 TB. 44

45 Amazon Ostatnio Amazon wyposażył swoje usługi infrastruktury IT o nowe usługi, motywując wiele firm, przedsiębiorstw i uczelni do rozpoczęcia używania ciągle rozwijanej infrastruktury w celu zbudowania własnej działalności i aplikacji. Ponadto, niektóre przedsiębiorstwa używają usług chmury Amazona w celu dostarczania własnych usług chmurowych. Przykładami są RightScale (IaaS), Heroku (PaaS), Animoto i G.ho.st (SaaS). 45

46 Wybrane usługi 46

47 Wybrane usługi Usługa Elastic Compute Cloud (EC2) Simple Storage Service (S3) SimpleDB CloudFront Simple Queue Service (SQS) Elastic MapReduce Relational Database Service (RDS) Krótki opis (z aws.amazon.com) A web service that provides resizable compute capacity in the cloud Provides a simple web services interface that can be used to store and retrieve any amount of data, at any time, from anywhere on the web Automatically indexing your data and providing a simple API for storage and access and requiring no schema A web service for content delivery. It delivers the static and streaming content using a global network of edge locations. By routing the requests for any objects to the nearest edge location, so content is delivered with the best possible performance. Amazon CloudFront works seamlessly with Amazon S3 Offers a reliable, highly scalable, hosted queue for storing messages as they travel between computers. Amazon SQS makes it easy to build an automated workflow, working in close conjunction with the Amazon EC2 Elastic MapReduce is a web service that enables businesses, researchers, data analysts, and developers to easily and cost- effectively process vast amounts of data. It utilises a hosted Hadoop framework running on the web- scale infrastructure of Amazon EC2 and Amazon S3 Gives you access to the full capabilities of a familiar MySQL database. This means the code, applications, and tools you already use today with your existing MySQL databases work seamlessly with Amazon RDS 47

48 AWS management console 48

49 RightScale: IaaS oparty na AWS Rightscale jest webowym rozwiązaniem wdrażającym i zarządzającym usługami na wierzchu chmur IaaS dostawców takich jak Amazon czy GoGrid. RightScale pozwala użytkownikom w prosty sposób budować, monitorować i automatycznie skalować ich wirtualną infrastrukturę. Pojawił się na liście top 10 companies to watch in cloud computing po olbrzymim sukcesie związanym z zarządzaniem usługami EC2 dla firm takich jaki Animoto i G.ho.st. RightScale dostarcza także narzędzia do zarządzania wdrożeniami poprzez wiele chmur, zapewniając elastyczność wyboru wszystkich rodzajów usług. 49

50 RightScale: IaaS oparty na AWS Ostatnio wiele przedsiębiorstw zaczęło korzystać z Rightscale, wdrażając tam różne aplikacje jak skalowalne strony webowe (ShareThis), aplikacje gridowe (Animoto), testowanie i rozwój oraz aplikacje social gaming (PlayFish). 50

51 Heroku: PaaS używający AWS Heroku jest PaaS opartym na Ruby m, oferującym przeglądarkowe wielo- użytkownikowe środowisko deweloperskie Ruby on Rails z chmurowymi usługami hostingowymi. Platforma Heroku jest całkowicie oparta na AWS (EC2 i S3). Dzięki temu może skalować swoją infrastrukturę w celu zaspokojenia oczekiwań klientów za ułamek tradycyjnych kosztów. 51

52 Heroku: PaaS używający AWS W Heroku kod użytkowników jest kompilowany do zamkniętych samodzielnych jednostek (slugs), które następnie są wykonywane wewnątrz pewnej liczby dynos, zależnie od potrzeb aplikacji. Dalej, w celu skalowania aplikacji, nowe dyno mogą być uruchomione dla większości aplikacji w ciągu 2 sekund. Dyno to niezależny proces rozciągający się na wiele serwerów. Ostatnimi czasy Heroku wykorzystywane jest przez wielu deweloperów W roku 2010 hostowało ponad aplikacji, włączając w to strony webowe i aplikacje Facebooka. 52

53 Animoto: SaaS używający AWS Animoto to aplikacja webowa, która automatycznie generuje szybkie darmowe (do 30 s) i unikalne wideo ze zdjęć, klipów i muzyki użytkowników. Oparte jest na własnej opatentowanej technologii i projekcie. System zbudowany jest na AWS (EC2, S3 i SQS). EC2 używane jest dla serwerów webowych, serwerów aplikacji, serwerów uploadu i serwerów baz danych, Cała muzyka i zdjęcia są obsługiwane przez S3, SQS jest wykorzystane do połączenia wszystkich operacji w procesie tworzenia wideo. 53

54 Animoto: SaaS używający AWS Wcześniej Animoto używało regularnie 50 wirtualnych maszyn EC2, jednak po olbrzymim sukcesie aplikacji Facebooka, rozbudowało się do 3500 instancji przy wykorzystaniu RightScale jedynie w trzy dni W szczytowym momencie RightScale uruchamiał i konfigurował 40 nowych instancji na minutę. 54

55 SmugMug: SaaS używający AWS SmugMug jest firmą zajmującą się współdzieleniem (sharing) zdjęć, która oferuje nieograniczoną przestrzeń magazynowania na S3. Na początku 2006 SmugMug (z 15 pracownikami i 1 programistą) przeniosło swoje magazynowanie do S3 i stało się w pełni działające w ciągu jednego tygodnia, posiadając około 100 TB zdjęć klientów ( oryginalnych i 6 wyświetlanych kopii każdego). Zaoszczędziło to ok USD w porównaniu z klasyczną rozbudową własnego centrum danych. 55

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Dorota Grudzień-Molenda Cloud Business Development Manager 24.06.2013 Zjawiska mające wpływ na rozwój chmury obliczeniowej Konsumeryzacja IT Eksplozja

Bardziej szczegółowo

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Klasyfikacja chmur i usług

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Klasyfikacja chmur i usług Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 2 Klasyfikacja chmur i usług Zawartość Usługi w chmurach Typy chmur 2 Struktura i typy usług Usługi i role Chmura jest zasadniczo klasą systemów, która dostarcza

Bardziej szczegółowo

Co to jest chmura (Cloud Computing)?

Co to jest chmura (Cloud Computing)? Co to jest chmura (Cloud Computing)? Według jednej z teorii chmura to przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce. I to bez względu na to czy to

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017 ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś MAINFRAME PC WWW Chmura 1970 & 80 1990 2000 Dziś Prywatna Publiczna AUTOMATYZACJA ELASTYCZNOŚĆ SAMOOBSŁUGA Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor publiczny Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa, sektor

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych w chmurze

Przetwarzanie danych w chmurze Materiały dydaktyczne Katedra Inżynierii Komputerowej Przetwarzanie danych w chmurze Wprowadzenie dr inż. Robert Arsoba Robert.Arsoba@weii.tu.koszalin.pl Koszalin 2017 Wersja 1.0 Wprowadzenie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Gemini Cloud Project Case Study

Gemini Cloud Project Case Study Gemini Cloud Project Case Study business model and integration/implementation aspects Maciej Morawski - Gemini Cloud Polska Gemini Cloud Usługi IT od 1995 10+ lat doświadczenia w projektach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. Sieci komputerowe laboratorium A1 (praca grupowa w chmurze)

Chmura obliczeniowa. Sieci komputerowe laboratorium A1 (praca grupowa w chmurze) Chmura obliczeniowa Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

"System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1

System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1 "System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1 Tło Jednolity dostęp do informacji, bez względu na miejsce na Ziemi. WWW Tło Jednolity dostęp

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ lipiec - wrzesień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ lipiec - wrzesień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

CloudFerro. Chmury publiczne, chmury prywatne, serwery dedykowane zalety, wady, problemy, ograniczenia, wyzwania.

CloudFerro. Chmury publiczne, chmury prywatne, serwery dedykowane zalety, wady, problemy, ograniczenia, wyzwania. CloudFerro Chmury publiczne, chmury prywatne, serwery dedykowane zalety, wady, problemy, ograniczenia, wyzwania. Stanisław Dałek 2015 Agenda Środowiska do uruchamiania aplikacji internetowych Jakie są

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Building service testbeds on FIRE Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Michał Giertych, Bartosz Belter PCSS Agenda Platforma chmurowa BonFIRE Konkursy na nowe pomysły Open Calls Dostęp dla każdego

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Architektury usług internetowych. Tomasz Boiński Mariusz Matuszek

Architektury usług internetowych. Tomasz Boiński Mariusz Matuszek Architektury usług internetowych 2016 Tomasz Boiński Mariusz Matuszek Organizacja przedmiotu 1. Wykład 2 kolokwia po 25 punktów (23 listopada i 27 stycznia) 2. 6 zadań laboratoryjnych, zadania 1-5 po 8

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Piotr Bubacz Cloud Computing

Piotr Bubacz Cloud Computing Cloud Computing ITA-112 Wersja 0.9 Warszawa, Czerwiec 2011 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Wprowadzenie do Cloud Computing 1-1 Moduł 2 Wprowadzenie do Windows 2-1 Moduł 3 Storage Tabele 3-1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Cleeng Case Study. Klient Cleeng. Branża. Okres realizacji. Zakres usługi: Consulting. Projekt i wdrożenie Chmury AWS. Zarządzanie chmurą

Cleeng Case Study. Klient Cleeng. Branża. Okres realizacji. Zakres usługi: Consulting. Projekt i wdrożenie Chmury AWS. Zarządzanie chmurą Klient Cleeng Branża E-commerce, Video, Internet Okres realizacji 2014 - nadal Zakres usługi: Projekt i wdrożenie infrastruktury chmurowej AWS, consulting, zarządzanie chmurą Projekt i wdrożenie Chmury

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Piotr Zacharek HP Polska

Piotr Zacharek HP Polska HP Integrity VSE Rozwój bez ograniczeń HP Restricted Piotr Zacharek HP Polska Technology for better business outcomes 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Cloud Computing - Wprowadzenie Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Cloud computing Cloud computing (ang. "przetwarzanie w chmurze,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Paweł Berus Zespół Bezpieczeństwa PCSS 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET Poznań, 13.10. 2011 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

EMC ViPR Pamięć masowa definiowana programowo

EMC ViPR Pamięć masowa definiowana programowo EMC ViPR Pamięć masowa definiowana programowo Prawdziwa wirtualizacja Karol Boguniewicz, vspecialist, EMC Mirosław Kulka, Systems Engineer, EMC 1 Tradycyjne spojrzenie na Centrum Danych MESSAGING ERP/CRM

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Zenoss. Monitorowanie nowoczesnej serwerowni

Zenoss. Monitorowanie nowoczesnej serwerowni Zenoss Monitorowanie nowoczesnej serwerowni Zenoss wprowadzenie Zenoss Enterprise to nowoczesne i zaawansowane narzędzie do wszechstronnego monitorowania nowoczesnego środowiska IT. Kompletne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Identity Management w Red Hat Enterprise Portal Platform. Bolesław Dawidowicz

Identity Management w Red Hat Enterprise Portal Platform. Bolesław Dawidowicz Identity Management w Red Hat Enterprise Portal Platform Związany z projektem GateIn (wcześniej JBoss Portal) od 2006r. Obecnie pełni rolę GateIn Portal Project Lead (razem z Julien Viet z exo) Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

Prestige MJM Case Study

Prestige MJM Case Study Klient Prestige MJM Branża Wydarzenia artystyczne, opieka menadżerska Okres realizacji 1 luty 19 sierpień 2014 Rodzaj usługi: Zarządzanie serwerami, doradztwo przy tworzeniu architektury, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 13 maja 2014 www.hyperone.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Technologie dla aplikacji klasy enterprise. Wprowadzenie. Marek Wojciechowski

Technologie dla aplikacji klasy enterprise. Wprowadzenie. Marek Wojciechowski Technologie dla aplikacji klasy enterprise Wprowadzenie Marek Wojciechowski Co oznacza enterprise-ready? Bezpieczeństwo Skalowalność Stabilność Kompatybilność wstecz Wsparcie Dokumentacja Łatwość integracji

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Przegląd dostępnych hypervisorów Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Agenda Podział hypervisorów Architektura wybranych rozwiązań Najwięksi gracze na rynku Podział hypervisorów Hypervisor

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, II półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 Rynek oprogramowania evolpe Consulting Group Open Source Commercial Open Source Polecane produkty Korzyści z wdrożenia Podsumowanie Pytania 2 evolpe Consulting Group

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

2016 Proget MDM jest częścią PROGET Sp. z o.o.

2016 Proget MDM jest częścią PROGET Sp. z o.o. Proget MDM to rozwiązanie umożliwiające administrację urządzeniami mobilnymi w firmie takimi jak tablet czy telefon. Nasza platforma to także bezpieczeństwo danych firmowych i prywatnych: poczty email,

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Novell Cloud Security Service

Novell Cloud Security Service Broszura informacyjna www.novell.pl ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWO Novell Cloud Security Service Realizowanie obietnic związanych z Cloud Computing W p r o w a d z e n i e Novell Cloud Security

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1 Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka Page 1 Co to są web-aplikacje? Aplikacja internetowa (ang. web application) program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja sieci - VMware NSX

Wirtualizacja sieci - VMware NSX Wirtualizacja sieci - VMware NSX Maciej Kot Senior System Engineer mkot@vmware.com 2014 VMware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Software-Defined Data Center a Usługi Sieciowe Software-Defined Data Center

Bardziej szczegółowo

Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych

Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych Rozwiązania dopasowane do dużych i małych firm MDM 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28 tel./fax: +48 /33/ 822 14 85 Proget MDM Coraz większa ilość urządzeń

Bardziej szczegółowo

HP Matrix Operating Environment: Infrastructure Administration

HP Matrix Operating Environment: Infrastructure Administration Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK920S HP Matrix Operating Environment: Infrastructure Administration Dni: 4 Opis: Adresaci szkolenia Doświadczeni administratorzy, którzy zarządzają rozwiązaniami private

Bardziej szczegółowo

Płatność tylko za faktycznie zużyte zasoby Zero barier wejścia (opłat minimalnych) Najniższa cena na rynku od 0,06 zł/h za serwer w chmurze i 0,0001

Płatność tylko za faktycznie zużyte zasoby Zero barier wejścia (opłat minimalnych) Najniższa cena na rynku od 0,06 zł/h za serwer w chmurze i 0,0001 Kasa z chmury Dlaczego e24cloud? Płatność tylko za faktycznie zużyte zasoby Zero barier wejścia (opłat minimalnych) Najniższa cena na rynku od 0,06 zł/h za serwer w chmurze i 0,0001 PLN/godz z 1 GB plików

Bardziej szczegółowo

podstawowa obsługa panelu administracyjnego

podstawowa obsługa panelu administracyjnego podstawowa obsługa panelu administracyjnego Poniższy dokument opisuje podstawowe czynności i operacje jakie należy wykonać, aby poprawnie zalogować się i administrować środowiskiem maszyn wirtualnych usługi

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, I półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych.

Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych. Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych. Chmura jako koncepcja Koncepcja znana do dawna Główne powody szukania rozwiązań chmurowych Koszty infrastruktury Koszty utrzymania i administracji

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu Bibliotekarz.NET Web Platform. Instrukcja została przygotowana 26.07.2016.

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

e-off f i f ce: :Sekr k e r tari r at t w chm h urz r e Marcin Pytel

e-off f i f ce: :Sekr k e r tari r at t w chm h urz r e Marcin Pytel e-office: Sekretariat w chmurze Marcin Pytel Plan prezentacji 1. Wprowadzenie do systemu e-office. 2. Architektura systemu. 3. Doświadczenia praktyczne z pracy z Azure. 4. Plany dotyczące rozwoju systemu.

Bardziej szczegółowo

StormGrind hackowanie w chmurkach. Marek Goldmann Software Developer, JBoss by Red Hat 15.04.2010, Gliwice

StormGrind hackowanie w chmurkach. Marek Goldmann Software Developer, JBoss by Red Hat 15.04.2010, Gliwice StormGrind hackowanie w chmurkach Marek Goldmann Software Developer, JBoss by Red Hat 15.04.2010, Gliwice Agenda Cloud computing StormGrind CirrAS Demo BoxGrinder CoolingTower StormFolio, Cantiere Q&A

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą 1 Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach Quality Software Solutions Aurea BPM Aurea BPM system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Disaster Recovery w Chmurze

Disaster Recovery w Chmurze Disaster Recovery w Chmurze Kontakt: Norbert Busch (norbert.busch@oracle.com) +420 721 903 945 Copyright 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Co to jest chmura NIST (National Institute

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań zespół PCSS/MIC: Jacek Kochan, Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Bardziej szczegółowo

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing >>> >>> Ćwiczenie Ćwiczenie polega na utworzeniu virtualnego dysku (Cloud computing) u jednego z usługodawcy. Bo chmura obliczeniowa (miejsce w tzw. chmurze) to nic innego jak dysk, miejsce na serwerze.

Bardziej szczegółowo

Platforma serwerowa Microsoft - do usług. O wdrożeniu Microsoft Cloud Platform w Beyond.pl

Platforma serwerowa Microsoft - do usług. O wdrożeniu Microsoft Cloud Platform w Beyond.pl Platforma serwerowa Microsoft - do usług. O wdrożeniu Microsoft Cloud Platform w Beyond.pl Bartłomiej Machnik, Datacenter & Cloud Platform Product Manager, Microsoft Maciej Madziała, Cloud Architect, Beyond.pl

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt. About this Course

Cel szkolenia. Konspekt. About this Course Cel szkolenia About this Course This course describes how to monitor and operate a private cloud with Microsoft System Center 2012.This course focuses on how to manage and administer the private cloud,

Bardziej szczegółowo

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi:

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi: Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża IT, software Okres realizacji Lipiec 2015 - nadal Rodzaj usługi: Projekt i wdrożenie infrastruktury opartej o chmurę obliczeniową AWS, doradztwo,

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 Warszawa, 23.01.2015r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS eakceptacje,

Bardziej szczegółowo