1. Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania po danego wyposa enia sprz towo-materiałowego Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpiecze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania po danego wyposa enia sprz towo-materiałowego Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpiecze"

Transkrypt

1 1. Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania pożądanego wyposażenia sprzętowo-materiałowego Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpieczeństwa Kraju 1. Analiza rodzajów i strat powodowanych występowaniem zagrożeń bezpieczeństwa w obszarze odpowiedzialności Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpieczeństwa Kraju (PJO SBK) 2. Opracowanie modeli matematycznych regresji liczby zdarzeń wyróżnionych rodzajów względem czasu do celów prognostycznych 3. Analiza możliwych do zastosowania miar poziomu bezpieczeństwa dziedzinowego w obszarze odpowiedzialności PJO SBK 4. Analiza potrzeb sprzętowo-materiałowych elementów aktywnych PJO SBK do zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa dziedzinowego w jej obszarze odpowiedzialności względem liczby zdarzeń wyróżnionych rodzajów 5. Opracowanie modeli regresji dla wyników analizy z punktu Opracowanie metody (procedury) komputerowego wspomagania wyznaczania pożądanego wyposażenia sprzętowo-materiałowego PJO SBK 7. Projekt i implementacja programowa metody komputerowego wspomagania wyznaczania pożądanego wyposażenia sprzętowo-materiałowego PJO SBK 8. Przykład Uwagi: 1. praca może być zespołowa, 2. będą dostępne dane z przeszłości, 3. zapewnione konsultacje PSP. 2. Optymalizacja działań ratownictwa medycznego w zdarzeniach masowych w ujęciu zbiorów rozmytych 1. Analiza i opis działań ratownictwa medycznego w przypadku zdarzenia masowego 2. Analiza i opis procedur segregacji medycznej, określania środków transportu oraz Szpitalnych Oddziałów Ratownictwa w przypadku zdarzenia masowego 3. Określenie zmiennych lingwistycznych i ich charakterystyk uwzględnianych w sformułowaniu zadań optymalizacyjnych organizacji działania ratownictwa medycznego w przypadku zdarzenia masowego, dla: 3.1. segregacji medycznej, 3.2. określania środków transportu, 3.3. oraz Szpitalnych Oddziałów Ratownictwa. 4. Sformułowanie zadań optymalizacyjnych dla wyróżnionych w punkcie 3. problemów organizacji działania ratownictwa medycznego w przypadku zdarzenia masowego 1

2 5. Opracowanie metody rozwiązania wyróżnionych zadań optymalizacyjnych 6. Opracowanie procedury programowej wyznaczania rozwiązań optymalnych 7. Przykład Uwagi: 1. praca może być zespołowa, 2. jest bogata literatura (w tym w języku polskim) dotycząca organizacji działania ratownictwa medycznego w przypadku zdarzenia masowego, 3. została wykonana analogiczna praca w ujęciu klasycznym, 4. zapewnione konsultacje RM. 3. Model obiektowy funkcjonowania Rejonowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w zakresie działań ratowniczych 1. Zadania ratownictwa realizowane przez CPR 2. Struktura organizacyjno-funkcjonalna CPR 3. Procedury realizacji zadań CPR w zakresie działań ratowniczych 4. Współdziałanie i wymiana informacji CPR z otoczeniem 5. Model systemu informatycznego wspomagania procesów informacyjno decyzyjnych ratownictwa realizowanych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego 6. Technologia realizacji wybranych procesów informacyjno-decyzyjnych w CPR w zakresie działań ratowniczych Tematy prac dyplomowych inżynierskich dla kierunku studiów: Informatyka w roku akademickim 2009/2010 Autor tematów: dr hab. inż. Edward Kołodziński prof. UWM 1. Projekt systemu komputerowego wspomagania organizacji przewozu materiałów niebezpiecznych transportem drogowym Zadania 1. Analiza możliwych zagrożeń powodowanych przez transport drogowy materiałów niebezpiecznych 2. Analiza unormowań prawnych transportu drogowego materiałów niebezpiecznych 3. Procedury reagowania na wyróżnione rodzaje zdarzeń w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych 4. Analiza możliwości i uwarunkowań odnośnie monitorowania transportu drogowego materiałów niebezpiecznych 2

3 5. Identyfikacja pożądanej zawartości informacyjnej bazy danych systemu komputerowego wspomagania organizacji drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych 6. Projekt systemu komputerowego wspomagania organizacji przewozu materiałów niebezpiecznych transportem drogowym 7. Implementacja programowa 8. Uruchomienie oprogramowania w określonym środowisku programowym 9. Dokumentacja projektowo wdrożeniowo -eksploatacyjna 2. Projekt systemu komputerowego wspomagania przyjmowania zgłoszeń przez Rejonowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego 1. Analiza procedur przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach wymagających działań ratowniczych 2. Analiza unormowań prawnych w przedmiotowym zakresie 3. Analiza pożądanego stopnia szczegółowości identyfikacji wyróżnionych rodzajów zdarzeń ze względu na potrzeby decyzyjne sposobu prowadzenia działań ratowniczych 4. Analiza możliwości weryfikacji autentyczności zgłoszeń o zdarzeniach, wymagających działań ratowniczych, przy wspomaganiu komputerowym 5. Opracowanie technologii identyfikacji zgłoszeń o zdarzeniach wymagających działań ratowniczych, przy wspomaganiu komputerowym 6. Opracowanie projektu systemu komputerowego wspomagania przyjmowania zgłoszeń i identyfikacji zdarzeń 7. Implementacja programowa 8. Uruchomienie oprogramowania w określonym środowisku programowym 9. Dokumentacja projektowo wdrożeniowo -eksploatacyjna 3. Projekt podsystemu komputerowego wspomagania oceny stopnia przygotowania zawodowego osób funkcyjnych stanowisk kierowania ratownictwem 1. Analiza możliwości i metod ilościowej oceny stopnia przygotowania zawodowego osób funkcyjnych stanowisk kierowania ratownictwem 2. Analiza możliwości i metod ilościowej oceny stopnia przyswojenia wiedzy w procesie nauczania programowego 3. Opracowanie procedur programowych oceny stopnia przyswajania wiedzy i umiejętności w procesie szkolenia oraz przygotowania zawodowego osób funkcyjnych stanowisk kierowania ratownictwem do wykonywania przypisanych im zadań 4. Opracowanie i uruchomienie modułu programowego oceny stopnia przyswojenia wiedzy i umiejętności w procesie szkolenia oraz przygotowania zawodowego osób funkcyjnych stanowisk kierowania ratownictwem do wykonywania przypisanych im zadań, z uwzględnieniem środowiska programowego podsystemu doskonalenia zawodowego. 5. Przykład 6. Dokumentacja projektowo wdrożeniowo -eksploatacyjna 4. Projekt komputerowego wspomagania doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych stanowisk kierowania ratownictwem 3

4 1. Analiza pożądanej wiedzy i umiejętności osób funkcyjnych stanowisk kierowania ratownictwem - z uwzględnieniem rodzaju ratownictwa. 2. Analiza możliwości i koncepcja organizacji szkoleń doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych stanowisk kierowania ratownictwem w czasie pełnienia dyżurów. 3. Opracowanie programu doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych stanowisk kierowania ratownictwem - na przykładzie ustalonego przedmiotu, np. unormowań prawnych 4. Opracowanie projektu komputerowego wspomagania doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych stanowisk kierowania ratownictwem - na przykładzie ustalonego przedmiotu, np. unormowań prawnych 5. Implementacja programowa 6. Przykład 7. Dokumentacja projektowo wdrożeniowo -eksploatacyjna 5. Podręcznik multimedialny unormowań prawnych bezpieczeństwa obywateli RP 1. Analiza rozwiązań i oprogramowania narzędziowego w zakresie wytwarzania podręczników multimedialnych 2. Identyfikacja i analiza aktualnych i przygotowywanych unormowań prawnych: międzynarodowych, unijnych i krajowych pod kątem bezpieczeństwa obywateli RP. 3. Zadania i kompetencje organów władzy publicznej, instytucji i organizacji, działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. 4. Prawa i obowiązki obywateli w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa. 5. Zadania, obowiązki i uprawnienia osób funkcyjnych kierujących ratownictwem i reagowaniem kryzysowym na wyróżnionych poziomach hierarchicznych. 6. Projekt multimedialnego podręcznika unormowań prawnych bezpieczeństwa obywateli RP do doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych kierujących ratownictwem i reagowaniem kryzysowym na wyróżnionych poziomach hierarchicznych - podczas dyżuru. 6. Projekt komputerowego wspomagania doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych stanowisk kierowania ratownictwem Zadania : 1. Analiza potrzeb permanentnego doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych stanowisk kierowania ratownictwem 2. Analiza możliwości doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych stanowisk kierowania w hierarchicznym systemie ratownictwa z zastosowaniem technologii e- learningowej 3. Analiza platform programowych pod kątem zastosowania w opracowaniu hierarchicznego systemu doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych stanowisk kierowania w hierarchicznym systemie ratownictwa z zastosowaniem technologii e- learningowej 4. Projekt doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych w hierarchicznym systemie ratownictwa z zastosowaniem technologii e-learningowej i wykorzystaniem aktualnie stosowanego systemu informatycznego wspomagania kierowania ratownictwem: a) projekt interfejsu; b) wymagania na SI; c) projekt funkcjonalny oprogramowania, 4

5 d) implementacja programowa wybranych elementów, uruchomienie i przetestowanie; 5. Dokumentacja projektowa i wdrożeniowo-eksploatacyjna 7. Projekt komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem turystyki żeglarskiej w regionie warmińsko-mazurskim Zadania do wykonania: 1. Analiza czynników mających wpływ na bezpieczeństwo turystyki żeglarskiej w regionie warmińsko-mazurskim 2. Analiza unormowań prawnych w przedmiotowym zakresie 3. Analiza metod sposobów przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa turystyki żeglarskiej stosowanej w Polsce i na świecie 4. Analiza możliwości i zakresu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa turystyki żeglarskiej w regionie warmińsko-mazurskim 5. Analiza możliwości zwiększania bezpieczeństwa turystyki żeglarskiej w regionie warmińsko-mazurskim za pomocą rozwiązań informacyjnych 6. Model obiektowy (biznesowy i analityczny) systemu zarządzania bezpieczeństwem turystyki żeglarskiej w regionie warmińsko-mazurskim 7. Projekt i implementacja programowa systemu komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem turystyki żeglarskiej w regionie warmińsko-mazurskim: e) zawartość i projekt bazy danych, f) projekt interfejsu; g) technologia wymiany informacji z otoczeniem; h) wymagania na SI; i) projekt funkcjonalny oprogramowania, j) implementacja programowa, uruchomienie i przetestowanie; 8. Dokumentacja projektowa i wdrożeniowo-eksploatacyjna 8. Komputerowe wspomaganie monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i satelitów 1. Analiza i charakterystyka metod i technik wykrywania i monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa za pomocą bezzałogowych statków powietrznych i satelitów 2. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim i możliwości ich wykrywania za pomocą bezzałogowych statków powietrznych i satelitów 3. Przegląd i charakterystyka oprogramowania wspomagającego wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa na podstawie informacji zawartej w obrazach przekazywanych z statków powietrznych i satelitów 4. Opracowanie materiałów szkoleniowych do posługiwania się oprogramowaniem firmy Definiens w identyfikacji określonych elementów na zdjęciach 5

6 5. Przykład 10. Projekt komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem epidemiologicznym w województwie warmińsko-mazurskim 1. Cel i zadania Systemu Bezpieczeństwa Epidemiologicznego (SBE) w województwie 2. Model biznesowy hierarchicznego SBE 3. Model analityczny SI SBE 4. Projekt komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem epidemiologicznym w województwie warmińsko-mazurskim a. zawartość i projekt baz danych rozproszonego SI SBE, b. projekt interfejsów; c. technologia wymiany informacji z otoczeniem; d. wymagania na SI; e. projekt funkcjonalny oprogramowania, f. implementacja programowa wybranych modułów funkcjonalnych oraz ich uruchomienie i przetestowanie; 5. Dokumentacja projektowa i wdrożeniowo-eksploatacyjna 11. Projekt komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem weterynaryjnym w województwie warmińsko-mazurskim 5. Cel i zadania Systemu Bezpieczeństwa Weterynaryjnego (SBW) w województwie 6. Model biznesowy hierarchicznego SBW 7. Model analityczny SI SBW 8. Projekt komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem epidemiologicznym w województwie warmińsko-mazurskim a) zawartość i projekt baz danych rozproszonego SI SBW, b) projekt interfejsów; c) technologia wymiany informacji z otoczeniem; d) wymagania na SI; e) projekt funkcjonalny oprogramowania, f) implementacja programowa wybranych modułów funkcjonalnych oraz ich uruchomienie i przetestowanie. 5. Dokumentacja projektowa i wdrożeniowo-eksploatacyjna 12. Projekt komputerowego wspomagania monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i satelitów 2. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim 3. Analiza unormowań prawnych w przedmiotowym zakresie 6

7 4. Model obiektowy (biznesowy i analityczny) Systemu Bezpieczeństwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego z bardzo szczegółową charakterystyką obiektów otoczenia 5. Potrzeby informacyjne Podsystemu Zarządzania Bezpieczeństwem i źródła ich pozyskiwania 6. Analiza możliwości wykrywania i monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i satelitów. 7. Projekt systemu komputerowego wspomagania monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i satelitów: a. zawartość i projekt bazy danych, b. projekt interfejsu; c. technologia wymiany informacji z otoczeniem; d. wymagania na SI; e. projekt funkcjonalny oprogramowania, f. implementacja programowa wybranych modułów funkcjonalnych oraz ich uruchomienie i przetestowanie; 6. Dokumentacja projektowa i wdrożeniowo-eksploatacyjna 13. Pozycjonowanie witryn w Google [6] Zadania 1. Istota zagadnienia i odzwierciedlenie w literaturze przedmiotowej 2. Analiza czynników uwzględnianych przy pozycjonowaniu 3. Kryteria rankingu 4. Analiza przyczyn zmian pozycji witryn w rankingu i metody ich identyfikacji 5. Analiza i charakterystyka metod zapewnienia nie obniżania pozycji witryn w rankingu 6. Analiza i charakterystyka metody i algorytmów zwiększania pozycji witryn w rankingu 7. Analiza i charakterystyka oprogramowania wspomagającego zwiększania pozycji witryn w rankingu 8. Opracowanie procedury (w postaci algorytmu) zwiększania pozycji witryn w rankingu z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego Tematy prac dyplomowych magisterskich dla kierunku studiów: Informatyka w roku akademickim 2009/2010 Autor tematów: dr hab. inż. Edward Kołodziński prof. UWM 1. Projekt systemu ekspertowego do wspomagania analizy i oceny bezpieczeństwa dziedzinowego w regionie Zadania do wykonania: 1. Analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo w regionie 7

8 2. Analiza wielkości charakteryzujących bezpieczeństwo dziedzinowe w regionie i ich miary 3. Analiza możliwości i sposobu badania wpływu właściwości elementów systemu bezpieczeństwa dziedzinowego na poziom bezpieczeństwa 4. Model obiektowy systemu bezpieczeństwa dziedzinowego w regionie 5. Projekt i implementacja programowa systemu ekspertowego do wspomagania analizy i oceny bezpieczeństwa dziedzinowego w regionie 6. Przykład zastosowania systemu ekspertowego do analizy bezpieczeństwa dziedzinowego w regionie warmińsko-mazurskim Uwaga: 1. dziedzinowe oznacza, że konkretna praca dyplomowa dotyczy jednego z rodzajów bezpieczeństwa : epidemiologicznego, weterynaryjnego, publicznego, transportu, skażeń środowiska itp. 2. Projekt systemu ekspertowego do wspomagania wykrywania, oceny i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa dziedzinowego w regionie warmińsko - mazurskim Zadania do wykonania: 1. Analiza możliwych rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa w regionie warmińsko - mazurskim 2. Analiza możliwości i metod wykrywania ustalonych rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa spośród występujących w regionie warmińsko - mazurskim 3. Analiza metod i modeli prognozowania wybranych rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa i możliwych ich skutków 4. Analiza (literaturowa) możliwości i zakresu zastosowania metod sztucznej inteligencji do wspomagania wykrywania, oceny i prognozowania ustalonych rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa w regionie warmińsko - mazurskim 5. Opracowanie projektu systemu ekspertowego do wspomagania wykrywania, oceny i prognozowania rozwoju ustalonych rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa i możliwych ich skutków dla regionu warmińsko - mazurskiego Uwaga: 1. dziedzinowe oznacza, że konkretna praca dyplomowa dotyczy jednego z rodzajów bezpieczeństwa : epidemiologicznego, weterynaryjnego, publicznego, transportu, skażeń środowiska itp. 3. Komputerowe wspomaganie optymalizacji rozmieszczenia sił i środków systemu bezpieczeństwa w rejonie Zadania do wykonania: 1. Analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo w rejonie 2. Analiza wielkości charakteryzujących bezpieczeństwo w rejonie i ich miary 3. Analiza wpływu właściwości i rozmieszczenia elementów aktywnych systemu bezpieczeństwa w rejonie na poziom bezpieczeństwa dziedzinowego 4. Sformułowanie zadania optymalnego rozmieszczenia elementów aktywnych systemu bezpieczeństwa w rejonie 5. Projekt i implementacja modułu programowego komputerowego wspomagania optymalizacji rozmieszczenia elementów aktywnych systemu bezpieczeństwa w rejonie 8

9 6. Przykład zastosowania modułu programowego do optymalizacji rozmieszczenia elementów aktywnych systemu bezpieczeństwa w rejonie 4. Model obiektowy systemu zarządzania bezpieczeństwem dziedzinowym w województwie Zadania do wykonania: 1. Analiza zadań systemu bezpieczeństwa w województwie na podstawie obowiązujących i przygotowywanych przedmiotowych unormowań prawnych 2. Identyfikacja struktury organizacyjno-funkcjonalnej systemu zarządzania bezpieczeństwem w województwie 3. Identyfikacja obiektów otoczenia elementów składowych hierarchicznego systemu zarządzania bezpieczeństwem dziedzinowym w województwie 4. Model biznesowy przypadków użycia elementów składowych hierarchicznego systemu zarządzania bezpieczeństwem dziedzinowym w województwie 5. Identyfikacja przepływów informacyjnych miedzy systemem zarządzania bezpieczeństwem dziedzinowym a obiektami otoczenia oraz między jego elementami składowymi 6. Identyfikacja pożądanej zawartości bazy danych systemu zarządzania bezpieczeństwem dziedzinowym w województwie oraz jej struktury 7. Model przypadków użycia systemu informatycznego do wspomagania realizacji procesów informacyjno-decyzyjnych w hierarchicznym systemie zarządzania bezpieczeństwem dziedzinowym w województwie 8. Wymagania na SI 9. Analiza techniczno-ekonomiczna SI Uwaga: 1. dziedzinowe oznacza, że konkretna praca dyplomowa dotyczy jednego z rodzajów bezpieczeństwa : epidemiologicznego, weterynaryjnego, publicznego, transportu, skażeń środowiska itp. 5. Model systemu wykrywania i monitorowania dziedzinowych zagrożeń bezpieczeństwa na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych 6. Analiza literaturowa, charakterystyka i ocena jakości metod i technik wykrywania dziedzinowych zagrożeń bezpieczeństwa na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych 7. Analiza literaturowa, charakterystyka i ocena jakości oprogramowania umożliwiającego wspomaganie wykrywania dziedzinowych zagrożeń 9

10 bezpieczeństwa na podstawie informacji zawartej w obrazach przekazywanych ze statków powietrznych i satelitów 8. Identyfikacja i ocena właściwości użytkowych oprogramowania wspomagającego wykrywanie dziedzinowych zagrożeń bezpieczeństwa na podstawie informacji zawartej w obrazach przekazywanych ze statków powietrznych i satelitów firmy Definiens 9. Model systemu wykrywania i monitorowania wybranego dziedzinowego zagrożenia bezpieczeństwa na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego firmy Definiens Uwaga: 1. dziedzinowe oznacza, że konkretna praca dyplomowa dotyczy jednego z rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa : epidemiologicznego, weterynaryjnego, publicznego, transportu, chemicznego, biologicznego, skażeń środowiska, upraw, lasów itp. 10

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Studia drugiego stopnia Kierunek: INFORMATYKA Profil: ogólnoakademicki Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 (od semestru zimowego) Formy studiów: Stacjonarne (ścieżka 4-semestralna)

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

II. MODUŁY KSZTAŁCENIA

II. MODUŁY KSZTAŁCENIA PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Poziom kształcenia: s

Bardziej szczegółowo

1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności 1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r. Część wspólna dla kierunku 1 IMS1.01 Obiektowe projektowanie SI 2 2 E 3 60 3 2 IMS1.02 Teleinformatyka 2 2 E 4 60 4 3 IMS2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 2 2 E 3 60 3 4 IMS2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku Część wspólna dla kierunku 1 IMN1.01 Obiektowe projektowanie SI 15 15 E 3 3 2 IMN1.02 Teleinformatyka 15 15 E 4 4 3 IMN2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 15 15 E 3 3 4 IMN2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zadania systemu bezpieczeństwa SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PODMIOTU PODSYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PODSYSTEM WYKONAWCZY

Zadania systemu bezpieczeństwa SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PODMIOTU PODSYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PODSYSTEM WYKONAWCZY Dr hab. inż. Edward Kołodziński prof. UWM Katedra Informatyki Stosowanej WNT Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl/kis ekolodzinski@wp.pl ISTOTA INŻYNIERII SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia niestacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -NZ-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003056W Algebra z geometrią analityczną

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach.

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

ECTS Razem 30 Godz. 330

ECTS Razem 30 Godz. 330 3-letnie stacjonarne studia licencjackie kier. Matematyka profil: ogólnoakademicki Semestr 1 Przedmioty wspólne Algebra liniowa z geometrią analityczną I 7 30 30 E Analiza matematyczna I 13 60 60 E Technologie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU.

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 IIN-1-103-s

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metody drążenia danych D1.3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metody drążenia danych D1.3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 130/2012 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 września 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 130/2012 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 września 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 130/2012 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 września 2012 roku w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH 19

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 15 ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH 19 1.1. Pojęcie i rozwój systemów ekspertowych 19 1.1.1. Definiowanie systemu ekspertowego w literaturze przedmiotu 20

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W05, K_W07 K_U 01, K_U02, K_U05, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03. Egzamin pisemny, obserwacja studenta na zajęciach, ocena projektu

PROGRAM STUDIÓW K_W05, K_W07 K_U 01, K_U02, K_U05, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03. Egzamin pisemny, obserwacja studenta na zajęciach, ocena projektu PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zgodnie z zawartym w dniu 28 czerwca 2012r. porozumieniem o dofinansowanie, zrealizował

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 217/218 Język wykładowy: Polski Semestr 1 IIN-1-13-s

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Układ sterowania płaszczyzną sterową o podwyższonej niezawodności 1. Analiza literatury. 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach.

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 8. Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące: a) procedury współpracy Na terenie województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA LUDNOŚCI GMINY KRUPSKI MŁYN W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA LUDNOŚCI GMINY KRUPSKI MŁYN W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY NA LATA ZATWIERDZAM Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Krupski Młyn Nr 0050/82/2016 z dnia 16. 09. 2016 r. Jan Murowski WÓJT GMINY KRUPSKI MŁYN SZEF OBRONY CYWILNEJ PROGRAM

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Relacja zakresu nauk humanistyczno-społecznych z Krajową Inteligentną Specjalizacją

Relacja zakresu nauk humanistyczno-społecznych z Krajową Inteligentną Specjalizacją Relacja zakresu nauk humanistyczno-społecznych z Krajową Inteligentną Specjalizacją Inteligentne uczenie się Moduł nr 1 Inteligentne szkolnictwo wyższe dla inteligentnej gospodarki i jej kadr Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie systemu monitorowania zmian cen na rynku nieruchomości

Opracowanie systemu monitorowania zmian cen na rynku nieruchomości Opracowanie systemu monitorowania zmian cen na rynku nieruchomości Ogólne założenia planowanego projektu Firma planuje realizację projektu związanego z uruchomieniem usługi, która będzie polegała na monitorowaniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE TELEINFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WSPARCIE TELEINFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI BEZPIECZEŃSTWO W EPOCE CYFROWEJ WSPARCIE TELEINFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO dr Ryszard SULĘTA Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 42 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 572).

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 572). listy: relacyjne bazy danych Oracle, MS SQL, programowanie obiektowe (Java, C++), systemy operacyjne, sieci komputerowe, bezpieczeństwo systemów komputerowych i kryptografia, język XML i jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Dyscyplina:

KARTA PRZEDMIOTU. Dyscyplina: KARTA PRZEDMIOTU Jednostka: WIPiE Dyscyplina: Poziom studiów: 3 Semestr: 3 lub 4 Forma studiów: stacjonarne Język wykładowy: Nazwa przedmiotu: Metody sztucznej inteligencji Symbol przedmiotu: MSI Liczba

Bardziej szczegółowo

System Powiadamiania Ratunkowego

System Powiadamiania Ratunkowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach System Powiadamiania Ratunkowego SPR 112 Centra Powiadamiania Ratunkowego a SWO -Centrum Zarządzania Kryzysowego Konwent,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej

Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Dr inż. Andrzej Loska VII Konferencja Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny bezpieczeństwa lotów. ppłk dr hab. inż. Mariusz Zieja

Zintegrowany system informatyczny bezpieczeństwa lotów. ppłk dr hab. inż. Mariusz Zieja Zintegrowany system informatyczny bezpieczeństwa lotów ppłk dr hab. inż. Mariusz Zieja Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie Polega na zorganizowanym (systemowym) podejściu do rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Wydział o Zdrowiu UM w Lublinie Ratownictwo medyczne

SYLABUS Rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Wydział o Zdrowiu UM w Lublinie Ratownictwo medyczne Nazwa modułu/przedmiotu: Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: SYLABUS Rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Ratownictwo specjalistyczne Kod modułu RM.1.034 Wydział o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka. kod kierunku (dodaj kod przedmiotu)

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka. kod kierunku (dodaj kod przedmiotu) A 08-IN-S2- Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod kierunku (dodaj kod przedmiotu) Nazwa modułu 1 0 0 RAZEM B: forma zajęć studia drugiego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab.

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab. Lp TOK TUDIÓW rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015 w ć w ko n lab EC T 1 Podstawy prawno-etyczne 15 1 x 2 Podstawy ekonomii 15 1 x 3 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe do szkolenia Ludności w zakresie

Założenia programowe do szkolenia Ludności w zakresie URZĄD GMINY NĘDZA GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO i OCHRONY LUDNOŚCI ZATWIERDZAM... Założenia programowe do szkolenia Ludności w zakresie POWSZECHNEJ SAMOOBRONY w GMINIE NĘDZA na lata 2009-2014

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne IV 30 20 10 2

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne IV 30 20 10 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4k16-2012-S Pozycja planu: B16 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Metody uczenia się i studiowania. 1 15 1 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015

Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015 Instytut Informatyki 14.05.14 r. Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015 Tematy prac magisterskich Zakład Modelowania Materiałów dr hab. Marian Stanisław Uba 1. System wspomagający pracę telemarketera

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Analiza i wizualizacja danych Data analysis and visualization

Analiza i wizualizacja danych Data analysis and visualization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U. I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U. I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.3. Działania podejmowane na poziomie dysponenta...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 2 Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE. 3

Bardziej szczegółowo

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11 Gry społecznościowe wykład 0 Joanna Kołodziejczyk 24 lutego 2017 Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego 2017 1 / 11 Program przedmiotu Dwie formy zajęć: 1 Wykład studia stacjonarne (15h) 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki 1 Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki IB2A_W1 WIEDZA zna pojęcia i rozumie zasady matematycznego modelowania

Bardziej szczegółowo