Raport z konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego przeprowadzonego w ramach projektu Otwórz się na siebie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego przeprowadzonego w ramach projektu Otwórz się na siebie"

Transkrypt

1 Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego przeprowadzonego w ramach projektu Otwórz się na siebie Paweł Łebkowski Kutno r. 1

2 Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odzwierciedleniem sytuacji rynku pracy jest zależność pomiędzy poziomem wchłaniania fachowców do pracy a ilością znajdujących się fachowców na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie jako instytucja zajmująca się ustawowo rynkiem pracy prowadzi stały monitoring rynku pracy pod względem zawodów zwyżkowych jak i zawodów deficytowych. Raport ten wg. PUP w Kutnie: posłuży jako informacja do: - dostosowania poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, - określenia zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy kierunków szkoleń osób bezrobotnych, - podnoszenia jakości usług poradnictwa zawodowego poprzez wskazywanie doradcom zawodowym zawodów najbardziej poszukiwanych przez lokalnych pracodawców oraz takich, na które maleje zapotrzebowanie, - prowadzenia racjonalnej i zgodnej z realiami rynku pracy gospodarki środkami Funduszu Pracy, pozostającymi w dyspozycji powiatowego urzędu pracy, w zakresie asygnowania środków na aktywizację zawodową bezrobotnych, - planowania działań przez instytucje i organizacje współpracujące na lokalnym rynku pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Odbiorcami informacji zawartych i niniejszym monitoringu będą : - lokalne władze oświatowe i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, - lokalne organy samorządowe, - instytucje i organizacje społeczno polityczne z terenu powiatu zainteresowane współdziałaniem na rynku pracy. Według ostatniego dostępnego raportu zamykającego rok 2008 przedstawionego na stronie PUP w Kutnie: (Źródło cytowanych poniżej danych RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KUTNOWSKIM W ROKU 2008 cz. I) w powiecie kutnowskim najwięcej problemu ze znalezieniem pracy mają osoby z wykształceniem wyższym (ekonomista, inżynier rolnictwa, pedagog ) i średnim technicznym ( asystent ekonomiczny, technik 2

3 Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego żywienia i gospodarstwa domowego, technik informatyk). Większość zawodów to zawody z branży usługowej. Największy wskaźnik intensywności nadwyżki czyli taki równy 0 wystąpił w 327 zawodach co stanowi 79,36% ogółu zawodów nadwyżkowych. Były to zawody ze wszystkich branż. W powiecie kutnowskim w 2008 roku : 412 zawody były zawodami nadwyżkowymi, czyli średni miesięcznie urząd dysponował mniejszą liczbą ofert pracy niż wynosiła liczba osób bezrobotnych pozostających w ewidencji; 206 zawodów było zawodami deficytowymi, czyli średni miesięcznie urząd dysponował większą liczbą ofert pracy niż wynosiła liczba osób bezrobotnych pozostających w ewidencji; 14 zawodów było zawodami zrównoważonymi, czyli popyt na osoby bezrobotne o danym zawodzie był równy podaży, np m.in.: nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej, nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, specjalista do spraw kadr, ratownik medyczny, technik fizjoterapii, ogrodnik terenów zielonych, monter pojazdów i urządzeń transportowych, sprzątacz pojazdów. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie w roku 2008 najliczniejszą grupę stanowili sprzedawcy 344 osoby, w tym 311 kobiet co stanowi 90,4% ogółu zarejestrowanych w tym zawodzie. Największe grupy zawodowe wśród osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie były: osoby bez zawodu, sprzedawcy, asystenci ekonomiczni. Sytuacja taka może być spowodowana niską mobilnością tych osób do poszukiwania pracy. Najwięcej ofert pracy (150 i więcej) w powiecie kutnowskim w roku 2008 było dla: robotników gospodarczych, sprzedawców, robotników budowlanych, robotników pomocniczych w przemyśle przetwórczym, pracowników administracyjnych. W zawodach sprzedawcy i robotnika budowlanego zjawisko zgłaszania dużej liczby ofert pracy związane jest z rotacyjnością w tym zawodzie w firmach. Natomiast w przypadku robotnika gospodarczego i pracownika administracyjnego w większości ofert pracy to miejsca subsydiowane. 3

4 Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawody deficytowe o najwyższych wskaźnikach deficytu (powyżej 10,0000) w powiecie kutnowskim w roku 2008 to przede wszystkim: glazurnik, kasjer handlowy, sekretarka, przedstawiciel handlowy, ogrodnik uprawy pod osłonami, tynkarz. Wśród zawodów deficytowych w powiecie kutnowskim w roku 2008 większość to istotne zawody dla dalszego rozwoju ryku pracy i aktywizacji bezrobotnych, bowiem są to zawody w których średnia miesięczna liczba ofert była większa od 1. Poza zawodami deficytowymi o najwyższym wskaźniku deficytu były to: spawacz ręczny łukiem gazowym, księgowy, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy, kierowca samochodu ciężarowego, pracownik administracyjny. Zawody nadwyżkowe, w których występowało najwięcej osób bezrobotnych przy jednocześnie bardzo niskiej liczbie ofert pracy w powiecie kutnowskim w 2008 roku to: asystent ekonomiczny, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, technik elektryk, tokarz, ślusarz, pedagog, mechanik samochodów osobowych, ekonomista. W ramach opracowania PUP w Kutnie: RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KUTNOWSKIM W ROKU 2008 cz. I deficytowymi zawodami były: Tabela przedstawia wskaźnik intensywności deficytu zawodów w powiecie kutnowskim Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2008roku Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2008 roku Wskaźnik intensywności deficytu Glazurnik 4,0000 0, , Kasjer handlowy 2,2500 0, , Sekretarka 1,5000 0, , Przedstawiciel handlowy 2,1667 0, , Ogrodnik uprawy pod osłonami 1,0833 0, , Tynkarz 1,7500 0, , Dekarz 2,4167 0,2500 9, Robotnik gospodarczy 117, ,4167 9, Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 4,5833 0,5000 9,1667 4

5 Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2008roku Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2008 roku Wskaźnik intensywności deficytu Księgowy 3,0000 0,3333 9, Operator koparek i zwałowarek 0,7500 0,0833 9, Opiekun w domu pomocy społecznej 2,1667 0,2500 8, Wulkanizator 0,6667 0,0833 8, Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 1,2500 0,1667 7, Pomoc kuchenna 2,5833 0,4167 6, Zaopatrzeniowiec 2,0000 0,3333 6, Monter rowerów i wózków 3,7500 0,7500 5, Psycholog 0,4167 0,0833 5, Inżynier mechanik maszyny i urządzenia przemysłowe 0,4167 0,0833 5,0000 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym 0,8333 0,1667 5, Kierowca samochodu ciężarowego 11,7500 2,4167 4, Kierowca operator wózków jezdniowych 0,7500 0,1667 4, Pracownik administracyjny 12,5000 3,0833 4, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 12,6667 3,1667 4, Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych 0,3333 0,0833 4, Cieśla 1,3333 0,3333 4, Technik logistyk 0,3333 0,0833 4, Ubojowy 2,1667 0,5833 3, Technik geodeta 0,5833 0,1667 3, Opiekunka dziecięca 1,7500 0,5000 3,5000 5

6 Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2008roku Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2008 roku Wskaźnik intensywności deficytu Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2008 roku Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2008 roku Wskaźnik intensywności nadwyżki Asystent ekonomiczny 0, ,6667 0, Technik żywienia i gospodarstwa domowego 0, ,0000 0, Ekonomista 0,1667 4,5833 0, Krawiec 0,3333 8,5000 0, Pedagog 0, ,2500 0, Elektromonter maszyn elektrycznych 0,0833 1,4167 0, Frezer 0,2500 3,2500 0, Technik informatyk 0,3333 3,0833 0, Inżynier rolnictwa 0,0833 0,6667 0, Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych 0,1667 1,3333 0, Technik elektryk 1,2500 9,5833 0, Technik budownictwa 0,5000 3,5000 0, Asystent rachunkowości 0,0833 0,5833 0, Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 1,4167 8,6667 0, Tokarz 1,0833 6,5833 0, Ślusarz narzędziowy 0,0833 0,5000 0, Formierz odlewnik 0,1667 1,0000 0, Stolarz 0,3333 1,8333 0, Nauczyciel historii 0,0833 0,4167 0, Stolarz budowlany 0,3333 1,6667 0,2000 6

7 Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2008roku Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2008 roku Wskaźnik intensywności deficytu Elektromonter instalacjki elektrycznych 0,9167 3,9167 0, Ślusarz 2, ,8333 0, Specjalista żywienia człowieka 0,0833 0,3333 0, Monter elektronik układy elektroniczne automatyki przemysłowej 0,9167 3,6667 0, Mechanik samochodów osobowych 2,7500 9,6667 0, Mechanik pojazdów samochodowych 1,2500 4,0833 0, Blacharz samochodowy 0,3333 1,0833 0, Cukiernik 0,5833 1,8333 0, Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 0,0833 0,2500 0, Malarz budowlany 1,4167 3,7500 0,3778 Źródło Tabeli RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KUTNOWSKIM W ROKU 2008 cz. I. Tabela przedstawia wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów w powiecie kutnowskim. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2008 roku Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2008 roku Wskaźnik intensywności nadwyżki Asystent ekonomiczny 0, ,6667 0, Technik żywienia i gospodarstwa domowego 0, ,0000 0, Ekonomista 0,1667 4,5833 0, Krawiec 0,3333 8,5000 0, Pedagog 0, ,2500 0, Elektromonter maszyn elektrycznych 0,0833 1,4167 0,0588 7

8 Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2008 roku Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2008 roku Wskaźnik intensywności nadwyżki Frezer 0,2500 3,2500 0, Technik informatyk 0,3333 3,0833 0, Inżynier rolnictwa 0,0833 0,6667 0, Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych 0,1667 1,3333 0, Technik elektryk 1,2500 9,5833 0, Technik budownictwa 0,5000 3,5000 0, Asystent rachunkowości 0,0833 0,5833 0, Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 1,4167 8,6667 0, Tokarz 1,0833 6,5833 0, Ślusarz narzędziowy 0,0833 0,5000 0, Formierz odlewnik 0,1667 1,0000 0, Stolarz 0,3333 1,8333 0, Nauczyciel historii 0,0833 0,4167 0, Stolarz budowlany 0,3333 1,6667 0, Elektromonter instalacjki elektrycznych 0,9167 3,9167 0, Ślusarz 2, ,8333 0, Specjalista żywienia człowieka 0,0833 0,3333 0, Monter elektronik układy elektroniczne automatyki przemysłowej 0,9167 3,6667 0, Mechanik samochodów osobowych 2,7500 9,6667 0, Mechanik pojazdów samochodowych 1,2500 4,0833 0, Blacharz samochodowy 0,3333 1,0833 0, Cukiernik 0,5833 1,8333 0,3182 8

9 Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2008 roku Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2008 roku Wskaźnik intensywności nadwyżki Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 0,0833 0,2500 0, Malarz budowlany 1,4167 3,7500 0,3778 Źródło Tabeli RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KUTNOWSKIM W ROKU 2008 cz. I. W ramach projektu POKL Otwórz się na siebie realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, w terminie od 27 stycznia 2009 do dnia 04 kwietnia 2009 odbywały się Indywidualne Konsultacje z Doradztwa zawodowego. Celem konsultacji było pozyskanie informacji o potencjalnych Beneficjentach Ostatecznych projektu. W ramach w/w konsultacji osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w projekcie w trakcie spotkania z Doradcą Zawodowym oprócz rozmowy doradczej, jako ostatniego elementu konsultacji (w trakcie której po określeniu profilu zainteresowań zawodowych oraz wypełnieniu testu samooceny) przedstawiali swój dorobek zawodowy oraz ścieżkę dotychczasowej edukacji. W ramach tychże indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym zostały przeprowadzone testy: 1. Test samooceny, który miał na celu wskazanie dominujących cech osobowości jako niejednokrotnie wyznacznika do ścieżki kariery zawodowej. 2. Test POLSKA WERSJA TESTU DUŃSKIEGO, który pozwolił na określenie Profilu zainteresowań zawodowych. W omawianym okresie prowadzenia konsultacji Indywidualnych z Doradztwa Zawodowego z usługi tej skorzystało 132 osoby (jednej osobie nie przeprowadzono testów ze względu na chorobę). W spotkaniach uczestniczyło 70 kobiet i 62 mężczyzn. W dalszej części niniejszego raportu przedstawiona zostanie charakterystyka klientów z podziałem na płeć, wykształcenie, status na rynku pracy oraz najczęściej pojawiające się propozycje obszarów edukacyjnych dla klientów. Propozycje obszarów edukacyjnych dla klientów wypływały przede wszystkim w trakcie prowadzonej rozmowy doradczej. Wybór propozycji obszarów edukacyjnych wypływał ściśle z poziomu wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz profilu zainteresowań zawodowych. 9

10 Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Według danych uzyskanych w trakcie indywidualnych spotkań podział klientów przedstawia się następująco: a) ze względu na wykształcenie: Płeć Podstawowe Gimnazjalne Zasadnicze zawodowe Średnie Pomaturalne Wyższe Inne Kobiety Trzyletnie praktyki czeladnicze Mężczyźni Brak b) ze względu na status na rynku pracy: Płeć Bezrobotne Długotrwale bezrobotne Nieaktywne zawodowo Zatrudnieni Brak danych Kobiety Mężczyźni Przyczyną pozostawania bez zatrudnienia, lub pozostawania w sferze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - to brak zawodu, posiadanie zdezaktualizowanych kwalifikacji zawodowych, krótkoterminowe zatrudnienie, etc. Poniżej przedstawiam podział na obszary edukacyjne dobrane do indywidualnych możliwości poszczególnych klientów według testu profilu zainteresowań zawodowych oraz innych: 10

11 Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego L.p Obszary edukacyjne Kasjer - Sprzedawca Wózki widłowe Kierowca kat. B Księgowość Komputerowa Komputerowy Instruktor BHP Kierowca kat. C Fryzjersko kosmetyczny Magazynier z komputerem i wózkami widłowymi Kadry i płace z komputerem Księgowość, kadry i płace Kelner barman Kucharz małej gastronomi Spawacz Obsługa obrabiarek, skrawarek precyzyjnych Gastronomiczno cukierniczy Ochroniarski Elektryk z uprawnieniami do 1 kv Tokarz - frezer Operator wózków widłowych Cukierniczy Kelner Grafika komputerowa Terapeuta zajęciowy Florystyka/a bukieciarz 11

12 Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 26 Ślusarz tokarz 27 Magazynier fakturzysta 28 Kadrowo księgowy 29 Kierowca kat. D 30 Mechaniczne 31 Kierowca kat. E 32 Opiekunka osób starszych i dzieci 33 Utrzymanie terenów zielonych 34 Kosmetyczka wizażystka 35 Kadry i płace 36 Świadectwo kwalifikacyjne kierowców 37 Język obcy 38 Cukierniczy 39 Kucharz garmażer 40 Przewóz materiałów niebezpiecznych 41 Murarz tynkarz 42 Blacharz lakiernik samochodowy 43 Operator maszyn samobieżnych koparki 44 Barman kelner z kasą fiskalną 45 Fryzjer kosmetyczka z wizażem 46 Masaż odchudzający 47 Konserwator terenów zielonych 48 Hydraulik 49 Architekt Projektowanie terenów zielonych 50 Budownictwo murarka 51 Wizażysta stylista 52 Informatyczny tworzenie stron internetowych 12

13 Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sprzedawca magazynier Kasy fiskalne Wybór kursów powinien być jak najbardziej dostosowany do indywidualnych możliwości poszczególnych osób. W załączeniu przedstawiam analizę indywidualną klientów ze szczególnym uwzględnieniem statusu na rynku pracy, niepełnosprawności i opieki nad dzieckiem do lat 7 bądź osobą zależną, Profilem zainteresowań zawodowych oraz propozycją obszarów edukacyjnych, jakie winno uwzględniać się w trakcie kierowania na kursy zawodowe poszczególnych klientów. Kursy winny być dostosowane zarówno do możliwości indywidualnych poszczególnych klientów oraz uwzględniające możliwości powrotu na rynek pracy bądź nie wypadnięciem z niego poszczególnych klientów. Należy nadmienić, ze wyznacznikiem powodzenia w poszukiwaniu pracy przez osoby kończące kursy będą twarde umiejętności potwierdzone uzyskanymi certyfikatami i zaświadczeniami np. w ramach kursu Kasjer sprzedawca kluczowym elementem będzie uzyskanie umiejętności obsługi kas fiskalnych, w przypadku kursu Magazynier z komputerem i wózkami widłowymi będzie uzyskanie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie kierowania wózkami jezdniowymi, w zakresie kursu komputerowego kluczowym będzie pozyskanie umiejętności tworzenia stron www lub programowania, w przypadku kursu Księgowość komputerowa, bądź Kadry i płace z komputerem będą kluczowymi specjalistyczne programy wykorzystywane w poszczególnych zawodach. Najczęściej pojawiającymi się obszarami edukacyjnymi a co za tym idzie dominującymi przy określeniu kursów zawodowych to: 1. Z zakresu / zawodu Magazynier z komputerem i wózkami widłowymi 2. Z zakresu / zawodu Księgowość komputerowa, kadry i płace 3. Z zakresu / zawodu Kasjer Sprzedawca 4. Z zakresu / zawodu Fryzjersko kosmetyczny z wizażem, 5. Z zakresu / zawodu kierowca B, C, D, E 6. Z zakresu / zawodu Kucharsko gastronomiczno cukierniczego. 13

14 Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7. Z zakresu / zawodu komputerowe ogólne i specjalistyczne. W związku z powyższym proponuje się organizację kursów w ramach projektu Otwórz się na siebie : 1. Magazynier z obsługą komputera oraz uprawnieniami na wózki widłowe 2. Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac. 3. Kasjer Sprzedawca 4. Kurs komputerowy z indywidualnym tokiem nauczania dla BO 5. Kierowca kat. B, C. 6. Kurs Fryzjersko kosmetyczny z wizażem. Należy pamiętać o tym, że niektóre kursy można uzupełnić o kursy zbieżne dodatkowe np. w przypadku kursu Kasjer Sprzedawca: Kurs Kelner Barman; w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu zewnętrznego dla kierowców można uzupełnić o Kurs przewozu materiałów niebezpiecznych, bądź kurs Operatora wózków jezdniowych. Takie sugerowane rozwiązanie jest korzystne ponieważ uzyskuje się wtedy efekt wielozawodowości. Przedstawione informacje należy łączyć je z własnymi obserwacjami lokalnego rynku pracy oraz zmieniającą się sytuacją gospodarczą w naszym regionie. Załączniki: 1. Ankieta wstępna dotycząca zgłaszanych oczekiwań i potrzeb w zakresie szkoleń zawodowych projektu "Otwórz się na siebie"; 2. Oświadczenie /zgoda na konsultację z doradcą zawodowym/; 3. Formularz "Dane osoby zgłaszającej swój udział w projekcie"; 4. Karta usługi doradczej uczestnika projektu "Otwórz się na siebie"; 5. Oświadczenie o korzystaniu z usługi; 6. Materiały dla klientów "Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Proces rekrutacji BO do projektu "Otwórz się na siebie""; 14

15 Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7. Lista osób biorących udział w konsultacjach z doradcą zawodowym; 8. Zestawienie osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu o kierunku: magazynier; 9. Zestawienie osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu o kierunku:ksiegowość; 10. Zestawienie osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu o kierunku: kasjer; 11. Zestawienie osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu o kierunku: komputery; 12. Zestawienie osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu o kierunku: kierowca; 13. Zestawienie osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu o kierunku: fryzjer; 14. Zestawienie osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu o kierunku: szkolenia inne. 15

16 INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM PROCES REKRUTACJI BO DO PROJEKTU OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE Materiały dla klientów Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1

17 Test do samooceny Otocz kółkiem numer stwierdzenia z którym się zgadzasz 1. Posiadanie silnego i zgrabnego ciała jest dla mnie ważną rzeczą. 2. Staram się dogłębnie zrozumieć rzeczy. 3. Muzyka, kolory, piękno każdego rodzaju może wpłynąć na moje usposobienie. 4. Ludzie wzbogacają moje życie i nadają mu sens. 5. Wierzę w siebie i w to, że mam wpływ na rzeczy. 6. Doceniam jasno wytyczone kierunki działania, które dokładnie określają, co mam robić. 7. Zwykle potrafię budować, nosić wszystko sam, sam dawać sobie radę. 8. Mogę godzinami myśleć o czymś. 9. Doceniam piękne otoczenie. Kolory i formy znaczą dla mnie bardzo dużo. 10. Kocham towarzystwo. 11. Lubię rywalizację. 12. Muszę mieć najpierw uporządkowane zaplecze i dopiero potem rozpocząć pracę nad projektem. 13. Lubię pracować rękami. 14. Badanie nowych idei daje mi zadowolenie. 15. Zawsze poszukuję nowych sposobów, aby dać wyraz moim twórczym zdolnościom. 16. Doceniam możliwość dzielenia moich osobistych spraw z innymi. 17. To, że jestem najważniejszą osobą w grupie, daje mi zadowolenie. 18. Jest dla mnie sprawą honoru, by dbać o wszystkie szczegóły w mojej pracy. 19. Nie przeszkadza mi, że zabrudzę ręce w czasie pracy. 20. Wykształcenie jest dla mnie nieustającym procesem rozwijania i wyostrzania mojego sposobu myślenia. 21. Lubię ubierać się nietradycyjnie oraz próbować nowe kierunki mody i kolory. 22. Często wyczuwam, gdy jakaś osoba odczuwa potrzebę rozmowy. 23. Lubię organizować ludzi i dawać impuls do pracy. 24. Rutyna pomaga mi w ukończeniu pracy. 25. Lubię kupować rzeczy, które są punktem wyjścia do dalszej pracy. 26. Czasami mogę siedzieć godzinami i pracować nad rozwiązaniem problemów, czytać lub myśleć o życiu. 27. Potrafię wyobrazić sobie rzeczy. 2

18 28. Czuję się dobrze, kiedy zajmuję się innymi ludźmi. 29. Lubię, gdy dają mi kredyt zaufania w pracy. 30. Jestem podbudowany, wiedząc, że dobrze i starannie rozwiązałem powierzone zadanie. 31. Chciałbym najchętniej być sobą i wykonywać rzeczy praktyczne, pracować rękami. 32. Chętnie czytam książki na jakikolwiek z tematów, który budzi moją ciekawość. 33. Lubię wprowadzać w życie nowe pomysły. 34. W sytuacji, gdy mam jakieś problemy z innymi, preferuję rozmowę i znalezienie rozwiązania. 35. Żeby osiągnąć sukces, należy mierzyć wysoko. 36. Lubię sytuacje, które wymagają ode mnie podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności. 37. Lubię dyskutować. 38. Analizuję dany problem gruntownie, zanim podejmę działania. 39. Lubię zmieniać otoczenie tak, aby uczynić je czymś innym i specjalnym. 40. Kiedy jest mi przykro, znajduję przyjaciela, by z nim porozmawiać. 41. Kiedy proponuję plan, wolę żeby inni zajmowali się szczegółami. 42. Zwykle jestem zadowolony z miejsca, gdzie przebywam. 43. Praca na świeżym powietrzu dostarcza mi nowego zasobu energii. 44. Bez przerwy zadaję pytanie dlaczego?". 45. Podoba mi się, że moja praca jest wyrazem mojego nastroju i uczuć. 46. Lubię znajdować sposoby pomagania ludziom, by byli bardziej ludzcy wobec siebie. 47. Branie udziału w podejmowaniu ważnych decyzji jest niezmiernie ciekawe. 48. Zawsze cieszę się, gdy ktoś inny przejmuje kierownictwo. 49. Lubię, gdy moje otoczenie jest proste i praktyczne. 50. Roztrząsam problem, dopóki nie znajdę odpowiedzi. 51. Piękno natury porusza coś ukrytego we mnie. 52. Bliskie stosunki z innymi są dla mnie ważne. 53. Lepsze stanowisko i awans są dla mnie ważne. 54. Efektywność to coś dla mnie - pracować określoną ilość godzin każdego dnia. 55. Dla uniknięcia chaosu potrzebny jest silny system z ustalonym prawem i porządkiem. 56. Książki zmuszające do myślenia zawsze poszerzają moje horyzonty. 57. Bardzo cieszę się z możliwości pójścia na wystawę, do teatru czy do kina. 58. Nie widziałem cię długi czas powiedz, co u ciebie?. 3

19 59. Niezmiernie ciekawą rzeczą jest możliwość wpływania na innych ludzi. 60. Kiedy przyrzekam, że coś zrobię, wykonuję to do najdrobniejszego szczegółu. 61. Solidna, fizyczna i twarda praca nikomu nie zaszkodzi. 62. Chciałbym nauczyć się wszystkiego, co jest dostępne o tematach, które mnie interesują. 63. Nie chcę być jak inni, lubię robić rzeczy inaczej. 64. Powiedz mi, jak ci mogę pomóc". 65. Jestem gotów podjąć ryzyko, by kontynuować sprawy dalej. 66. Lubię jasne i precyzyjne linie postępowania, kiedy coś zaczynam. 67. Pierwsze, co widzę w samochodzie, to dobry silnik. 68. Ci ludzie działają stymulująco na mój intelekt. 69. Kiedy czymś się zajmuję, mam tendencję do zapominania o całym świecie. 70. Martwi mnie, że jest tylu ludzi w naszym społeczeństwie, którzy potrzebują pomocy. 71. Zabawnie jest podsuwać innym ludziom pomysły. 72. Nie znoszę, kiedy ktoś bez przerwy zmienia metodę, kiedy akurat kończę pisanie pracy. 73. Zwykle znajduję wyjście w sytuacjach podbramkowych". 74. Nawet samo czytanie o odkryciach jest ciekawe. 75. Lubię robić happeningi. 76. Zawsze staram się, jak mogę, by okazać uwagę ludziom, którzy wyglądają na samotnych i bez przyjaciół. 77. Lubię działać. 78. Nie lubię robić rzeczy, które nie są zatwierdzone. 79. Sport jest ważny, jeśli ciało ma być zdrowe. 80. Sposób funkcjonowania natury budził zawsze moją ciekawość. 81. Zabawnie być w dobrym humorze i robić coś niezwyczajnego. 82. Sądzę, że ludzie w głębi duszy są dobrzy. 83. Jeśli nie daję sobie rady za pierwszym razem, rozpoczynam jeszcze raz z nową energią i entuzjazmem. 84. Cenię wysoko sytuacje, kiedy wiem, czego inni ode mnie oczekują. 85. Lubię rozłożyć rzeczy na czynniki pierwsze, by zobaczyć, czy dam sobie radę. 86. Nie denerwuj się, możemy przemyśleć sprawę i zaplanować następny krok." 87. Byłoby mi trudno wyobrazić sobie moje życie bez pięknych rzeczy wokół mnie. 88. Często tak się dzieje, że inni przychodzą do mnie, by opowiedzieć o swoich problemach. 89. Zwykle nawiązuję kontakt z ludźmi, którzy mogą pokazać mi drogę do nowych możliwości. 90. Nie potrzebuję dużo, by być szczęśliwym. 4

20 Wyniki testu do samooceny Należy zakreślić te same liczby, które zostały zakreślone w teście samooceny. R B A S P K Zapisz liczbę cyfr zakreślonych w każdej kolumnie: R B A S P K Wpisz litery, które otrzymały największą liczbę punktów: (R) REALISTA (rzeczy) l Osobę tę cechuje: niezależność, praktycyzm, sprawność fizyczna, przebojowość, konserwatyzm, fizyczna koordynacja, siła, logika; preferuje wykorzystywanie zmysłów wzroku i dotyku. Osoba ta lubi: napięcie, podejmowanie ryzyka, pracę na świeżym powietrzu konkretne problemy, pieniądze, posługiwać się narzędziami i maszynami. Osoba ta rozwiązuje problemy poprzez działanie. 5

21 (B) BADACZ (informacje) Osobę tę cechuje: niezależność, ciekawość świata, intelektualizm, chęć analizowania swoich myśli i uczuć, brak tradycjonalizmu. Taka osoba korzysta z zasobu informacji, posiada swoiste powiązania z ludźmi i rzeczami, stosuje przyrządy do badania idei; posiada zdolności intelektualne, umiejętność logicznego myślenia. Osoba ta lubi: studiowanie, wyzwania, wymianę myśli i skomplikowane, abstrakcyjne problemy. Osoba ta rozwiązuje problemy przez myślenie. (K) TRADYCJONALISTA (informacje) typ konwencjonalny Osobę tę cechuje: łagodne usposobienie, dokładność, logika myślenia, odpowiedzialność; wykorzystuje ona informacje płynące z narządów zmysłów i procesów myślowych. Osoba ta lubi: porządek, zdecydowanie, bezpieczeństwo, identyfikowanie się z osobami posiadającymi władzę, wpływy. Osoba ta rozwiązuje problem y kierując się uznanymi zasadami, regułami. (A) ARTYSTA (informacje, rzeczy) Osobę tę cechuje: kreatywność, uczuciowość, poczucie estetyki, analizowanie swoich myśli i uczuć, ekspresyjność. Jest to osoba inteligentna, wrażliwa na kolory, formę, dźwięki; za pomocą procesów myślowych przetwarza informacje uzyskane za pomocą zmysłów. Osoba ta lubi: piękno, wymianę myśli, interesujące i niezwykłe widoki. Osoba ta rozwiązuje problemy w sposób twórczy i nietypowy. (P) INICJATOR (ludzie) typ przedsiębiorczy Osobę tę cechuje: energiczność, niezależność, pełna wiara we własne siły, chęć dominacji, w pracy z ludźmi i podczas wykonywania zadań kieruje się uczuciami i logiką. elokwentność; 6

22 Osoba ta lubi: organizować, przekonywać, kierować, administrować. Osoba ta rozwiązuje problemy poprzez podejmowanie ryzyka. (S) SPOŁECZNY (ludzie) Osobę tę cechuje: otwartość na kontakty z ludźmi, zainteresowanie ludźmi, uczuciowość, potrzeba wspierania, odpowiedzialność. W pracy z innymi używa uczuć, słów, idei. Posiada umiejętność wczuwania się, rozumienia spraw, jest otwarta, naturalna, taktowna. Osoba ta lubi: pomagać innym, przewodzić. Osoba ta rozwiązuje problemy kierując się uczuciami. Heksagonalny model osobowości ( R ) Realista ( B ) Badacz ( K ) Tradycjonalista typ konwencjonalny ( A ) Artysta ( P ) Inicjator typ przedsiębiorczy ( S ) Społecznik 7

23 PROFIL ZAINTERESOWAŃ POLSKA WERSJA TESTU DUŃSKIEGO Sprawa istotną jest, aby każdy lubił wykonywać pracę. Dlatego tak ważną kwestię stanowi rozpoznanie własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych. Profil zainteresowań może pomóc Ci zadecydować o tym, jakiego rodzaju pracę chciałbyś wykonywać. Zawiera zestawienie 200 zawodów powszechnie spotykanych w naszym kraju. Wypełnij tabelę Z każdej pary wybierz jeden zawód ten bardziej dla Ciebie interesujący. Nie namyślaj się zbyt długo, nawet gdy będziesz musiał wybierać między dżumą a cholerą. Pamiętaj nie ma dobrych i złych odpowiedzi, bowiem to Ty decydujesz. 8

24 1. monter 2. zegarmistrz 1. elektryk 2.księgowy 1. mechanik samolotowy 2. pracownik poczty 1. automechanik 2. tłumacz 1. radio/tv mechanik 2. nauczyciel 1. hydraulik 2. doradca zawodowy 1. kasjer 2. elektromechanik 1. księgowy 2. funkcjonariusz bankowy 1. pracownik banku 2. księgarz 1. księgowy 2. redaktor 1. nauczyciel matematyki 2. lekarz 1. nauczyciel rachunków 2. ksiądz 1. mechanik precyzyjny 1. matematyk 2. kelner 1. kowal 2. maszynista 1. elektromechanik 2. pracownik leśny 1. zegarmistrz 2. tancerz baletowy 2. polityk 1. pracownik banku 2. transportowiec 1. nauczyciel rachunków 2. cieśla 1. księgowy 2. śpiewak 1. pośrednik w handlu nieruchomościami 2. radio TV mechanik 1. pracownik biurowy 2. matematyk 1. handel sklep z farbami 2. kasjer 1. sprzedawca handel rybami 2. nauczyciel jez. polskiego 1. urzędnik 2. adwokat 1. kupiec 2. pedagog w świetlicy 1. pracownik poczty 2. fryzjer 1. handel 1001 drobiazgów 2. kierowca autobusu 1. księgarz 2. rolnik 1. kasjer 2. rysownik biuro reklamowe 1. bibliotekarz 2. mechanik samochodowy 1. dziennikarz 2. księgowy 1. tłumacz 2. pracownik biura 1. pisarz 2. polityk 1. księgowy 2. aptekarz 1. polityk 2. doradca socjalny 1. nauczyciel języka 2. portier w hotelu 1. nauczyciel jez.. polskiego 2. taksówkarz 1. redaktor 2. leśniczy 1. tłumacz 2. chemik 1. nauczyciel 2. elektryk 1. inżynier 2. nauczyciel rachunków 1. dentysta 2. pośrednik w handlu nieruchomościami 1. sędzia 2. bibliotekarz 1. architekt 2. weterynarz 1. aptekarz 2. pracownik przedszkola 1. lekarz 2. handel przenośny 1. weterynarz 2. pilot 1. naukowiec 2. sadownik 1. adwokat 2. artysta malarz 1. pedagog w świetlicy 2. mechanik precyzyjny 1. pielęgniarka 2. kasjer 1. doradca socjalny 2. kupiec 1. ksiądz 2. dziennikarz 1. pomoc domowa (starszym ludziom) 2. inżynier 1. przedszkolanka 2. konsultant w urzędzie pracy 1. pielęgniarz 2. ekspedient 1. konsultant w urzędzie pracy 2. kierowca pogotowia 1. doradca zawodowy 2. murarz 1. pracownik przedszkola 2. muzyk 1. ekspedient 2. hydraulik 1. przewodnik 2. nauczyciel matematyki 1. handel przenośny 2. handel 1001 drobiazgów 1. polityk 2. pisarz 1. portier hotelowy 2. naukowiec 1. kelner 2. pomoc domowa (starszym ludziom) 1. pracownik klubu młodzieżowego 2. przewodnik 1. pomoc domowa (starszym ludziom) 2. listonosz 1. pracownik biura podróży 2. ogrodnik 1. fryzjer 2. poeta 1. taksówkarz 2. mechanik precyzyjny 1. kapitan okrętu 2. księgowy 1. listonosz 2. urzędnik 1. kierowca długodystansowy 2. nauczyciel jeżyka 1. pilot 2. sędzia 1. maszynista 2. pielęgniarka 1. transportowiec 2. pracownik biura podróży 1. kierowca autobusu 2. kapitan statku 1. sternik 2. kominiarz 1. kierowca pogotowia 2. rzeźbiarz 1. rolnik 2. mechanik samochodowy 1. murarz 2. pracownik banku 1. rybak 2. handel sklep z rybami 1. leśniczy 2. księgarz 1. ogrodnik 2. architekt 1. pracownik budowlany 2. przedszkolanka 1. cieśla 2. pracownik klubu młodzieżowego 1. sadownik 2. kierowca długodystansowy 1. kominiarz 2. rybak 1. leśniczy 2. kompozytor 1. muzyk 2. monter 1. rzeźbiarz 2. nauczyciel rachunków 1. tancerz baletowy 2. sprzedawca ryb 1. artysta malarz 2. tłumacz 1. kompozytor 2. dentysta 1. chemik 2. pielęgniarka 1. rysownik w biurze reklamowym 2.pomoc domowa (starszym ludziom) 1. aktor 2. sternik 1. poeta 2. pracownik budowlany M R H J W S K T P A 1. śpiewak 2. aktor M R H J W S K T P A 9

25 Po wypełnieniu tabeli oblicz uzyskane wyniki. Cyfry umieszczone obok zawodów oznaczają punkty. Obliczanie rozpocznij pionowo jedynki to punkt 1. Następnie poziomo dwójki to jeden punkt. Przykładowo masz zakreślone 4 jedynki pionowo i 2 dwójki poziomo. Twój wynik wynosi 6. Piszesz to w kratce przy literze po prawej stronie Otrzymane wyniki nanieś na wykres. Narysuj krzywą. M R H J W S K T P A Jeżeli po obliczeniu wyników uzyskałeś: Do 5 punktów, to raczej nie wykazujesz zainteresowania daną grupą zawodów. Od 6 do 9 punktów, to wykazujesz stosunkowo małe zainteresowanie daną grupą zawodów, Od 10 do 14 punktów, to oznacza, że jesteś zainteresowany wykonywaniem zawodów danej grupy, 10

26 Powyżej 15 punktów, to znaczy, że wykazujesz szczególnie duże zainteresowanie daną grupą zawodów. Przeanalizuj wyniki powyżej 10 punktów one mówią o Twoich preferencjach zawodowych. INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU Litery znajdujące się po obydwu stronach tabeli oznaczają grupy zawodów. M - zawody, w których ważna jest sprawność manualna, wrażliwy dotyk, skoordynowane użycie oczu i rąk, zwinność, siła lub wytrzymałość. Precyzyjne pracy z użyciem narzędzi lub przyrządów (mechanika, rzemiosło, stolarz, projektant narzędzi). R Obliczanie, działanie na liczbach, prowadzenie rachunkowości, wykonywanie inwentaryzacji, obliczanie z dużą dokładnością, umiejętności w dziedzinie matematyki, arytmetyki, wykonywanie kalkulacji, precyzyjne formułowanie i rozwiązywanie zadań statystycznych, przeprowadzanie analizy liczbowej, kreślenie wykresów, przygotowanie sprawozdań finansowych, szacowanie, ocena kosztów, planowanie finansowe, kontrolowanie rachunkowości (ekonomia, bankowość, rachmistrz, inspektor, planujący działalność gospodarczą). H Zdolność oszacowania możliwości innych ludzi, szybkie orientowanie się w sytuacji, realistyczna ocena potrzeb ludzi, wpływanie na innych, wzbudzanie zaufania i lojalności, zachęcanie, jasne wyrażanie własnych myśli, łatwość wysławiania się, umiejętne redagowanie dokumentów, zmysł organizacyjny, dobra pamięć, koncentracja i podzielność uwagi (handel, prace biurowe). J Umiejętność posługiwania się słowami w mowie i piśmie, śmiałe występowanie przed grupą, wrażliwość na nastroje widowni, prowadzenie wykładów, wyjaśnianie, instruowanie, reprezentowanie innych, tłumaczenie czyichś idei i języka (tłumacz, nauczyciel, dziennikarz, spiker). W Kompilowanie, wyszukiwanie, badanie, wybitna inteligencja, upodobanie do zajmowania się ideami, informacjami oraz koncepcjami, okazywanie nieustannej ciekawości, zamiłowanie do rzeczy drukowanych, oddanie dla ciągłego osobistego rozwoju i ciągłe uczenie się, przeszukiwanie zbiorów danych, odkrywanie, stwierdzanie, określanie (zawody książkowe związane z długim wykształceniem, historyk, biochemik, językoznawca). S Sfera socjalna, bliski ciepły kontakt z ludźmi, umiejętność rozpoczynania rozmów z nieznajomymi, uważne i dokładne słuchanie, intuicyjne rozumienie, delikatne wypytywanie, 11

27 umiejętność obserwowania ludzi, precyzyjna ocena nastrojów społecznych, pomaganie osobom z problemami psychicznymi, duchowymi, społecznymi, fizycznymi lub zawodowymi, usługi szpitalne (doradca zawodowy, terapeuta, fizykoterapeuta, pielęgniarka). K Powierzchowny, zimny kontakt z ludźmi, wykonywanie poleceń, obsługiwanie lub pomaganie, świadczenie usług bez wchodzenia w głębsze relacje interpersonalne (kelner, szatniarz). T - Praca związana z ciągłym ruchem, zmiana otoczenia, w terenie, dyspozycyjność, wytrzymałość fizyczna, zdolności adaptacyjne, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów, ciekawość świata i ludzi (transport, podróżowanie, kierowca, pilot wycieczek). P zawody wykonywane na wolnym powietrzu, uprawa i pielęgnacja roślin, umiejętne obchodzenie się ze zwierzętami, hodowla i tresura (rolnik, ogrodnik). A - Kreatywność, wymyślanie, tworzenie, generowanie nowych pomysłów, wynajdowanie i wprowadzanie innowacji, posiadanie dużych zdolności koncepcyjnych, oryginalność, wyobraźnia i improwizowanie pod wpływem impulsu, chwili, komponowanie, nieustanne tworzenie nowych pomysłów dotyczących systemów, metod i procedur (kompozytor, projektant, copywriter, architekt ). 12

28 ANKIETA WSTĘPNA DOTYCZĄCA ZGŁASZANYCH OCZEKIWAŃ I POTRZEB W ZAKRESIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH PROJEKTU OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE Wiek: Wykształcenie:. Płeć:. Prosimy o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w udoskonaleniu szkoleń organizowanych w ramach projektu Otwórz się na siebie oraz dostosowaniu ich do Państwa indywidualnych potrzeb. 1. Jakie motywy zadecydowały o zgłoszeniu przez Pana/Pani chęci uczestnictwa w Projekcie? Jakie są Pana/Pani oczekiwania związane z kierunkiem kursu zawodowego w Projekcie? Jakie są Pana/Pani oczekiwania związane z udziałem w Projekcie? a. dotyczące przebiegu zajęć b. dotyczące wykładowców c. dotyczące warunków technicznych (wyposażenia, sale, zaplecze socjalne i higieniczno sanitarne) d. dotyczące materiałów DZIĘKUJEMY... Data, czytelny podpis klienta

29 Karta usługi doradczej uczestnika projektu Otwórz się na siebie * Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA O USŁUGODAWCY Nazwa usługodawcy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres usługodawcy: Imię i nazwisko doradcy zawodowego: ul. Warszawskie Przedmieście 10a, Kutno Paweł Łebkowski Telefon kontaktowy: DANE PERSONALNE KLIENTA Nazwisko i imię klienta: Data i miejsce urodzenia: Adres: Telefon: KWALIFIKACJE Poziom wykształcenia Gimnazjalne i poniżej Zasadnicze zawodowe Średnie ogólnokształcące Policealne i średnie zawodowe Wyższe zawodowe(licencjat, inżynier) Wyższe magisterskie Podyplomowe

30 Kierunek wykształcenia zawód - specjalizacja Dodatkowe szkolenia, kursy, uprawnienia DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Zawód wykonywany Staż pracy Zakres obowiązków

31 INNE INFORMACJE Zainteresowania Ograniczenia zdrowotne Czynniki charakteryzujące status społeczno ekonomiczny klienta Posiadane umiejętności o znaczeniu zawodowym (praktyczne, intelektualne) ZASTOSOWANE NARZĘDZIA Nazwa Wynik Test do samooceny Profil zainteresowań Rozmowa doradcza

32 Miejscowość Data Imię i nazwisko doradcy Podpis klienta Kutno Paweł Łebkowski Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeba realizacji projektu OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE (zgodnie z ustawą z dnia roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz.926) podpis klienta

33 OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z USŁUGI Imię i nazwisko klienta: Data:... Imię i nazwisko doradcy: Paweł Łebkowski L.p. Opis usługi Czas trwania usługi 1 Test do samooceny 20 min. 3 Profil zainteresowań 20 min. 4 Rozmowa doradcza 20 min. Podpis doradcy. Paweł Łebkowski Oświadczam, że korzystałem z wyżej wymienionej usługi doradczej realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie w ramach projektu Otwórz się na siebie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Data. Podpis klienta

34 DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SWÓJ UDZIAŁ W PROJEKCIE IMIĘ/IMIONA NAZWISKO WIEK /w latach/ PESEL ADRES ZAMELDOWANIA /kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu/ ADRES POBYTU /kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu/ TELEFON E - mail /wpisać, jeżeli jest inny niż adres zameldowania/ KUTNO, WYKSZTAŁCENIE /należy zaznaczyć właściwe/ podstawowe, gimnazjalne i niższe ponadgimnazjalne /tj. średnie lub zasadnicze zawodowe/ pomaturalne /tj. ukończona szkoła policealna/ wyższe /tj. tytuł licencencjata, inżyniera, magistra, doktora, studia podyplomowe/ OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ TAK NIE STATUS NA RYNKU PRACY /należy zaznaczyć właściwe/ osoba bezrobotna 1 w tym długotrwale bezrobotna 2 osoba nieaktywna zawodowo 3 w tym osoba ucząca się lub kształcąca się 4 osoba zatrudniona 5 w tym rolnicy w tym samozatrudnieni 6 Osoba niepełnosprawna TAK NIE w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 7 w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach 8 w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach 9 w tym zatrudnieni w dużych przediębiorstwach 10 w tym zatrudnieni w administracji publicznej w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych w tym pracownicy w gorszym położeniu 11 Ja niżej podpisany oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) oraz na udział w badaniu ankietowym zgodnie z zakresem określonym przez Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Data i czytelny podpis osoby zgłaszajacej swój udział w projekcie:...

35 Słownik: 1. Bezrobotny: oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z późn. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. 2. Osoba długotrwale bezrobotna: oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. 3. Nieaktywny zawodowo: oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. 4. Osoba ucząca się lub kształcąca: oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego (kształcenie formalne: proces nauczania uczenia się w ramach zorganizowanych instytucji; nieformalne: odbywa się poza oficjalnym i powszechnym systememszkolnym i przeznaczony jest dla tych, którzy z różnych względów nie mogą realizować obowiązku szkolnego w ramach obowiązującej struktury szkolnej (kształcenie domowe, instytucje edukacji alternatywnej). 5. Zatrudniony: oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło). 6. Osoba samozatrudniona: osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników. W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnosci godpodarczej (Dz. U. Z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) osoba samozatrudniona jest przedsiebiorcą tj.: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2). Jednocześnie, przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (art. 3). Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw przyjęto następujące definicje przedsiębiorstw: 7. Mikroprzedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 8. Małe przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 9. Średnie przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. 10. Duże przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw. 11. Pracownik w gorszym położeniu: zgodnie z ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej: każdą młodą osobę poniżej 25 roku życia, która nie uzyskała wcześniej swego pierwszego regularnie opłacanego zatrudnienia; każdą osobę o poważnym stopniu niezdolności, będącej wynikiem fizycznego, psychicznego lub psychologicznego uchybienia, która jest już w stanie wejść na rynek pracy; każdego pracownika - migranta, który przenosi się lub przenosił wewnątrz Wspólnoty lub stał się rezydentem Wspólnoty, aby podjąć pracę, a który potrzebuje szkolenia zawodowego i/lub szkolenia językowego; każdą osobę, chcącą ponownie zacząć życie zawodowe po co najmniej trzyletniej przerwie, w szczególności każdą osobę, która porzuciła pracę na skutek trudności z pogodzeniem życia zawodowego z życiem rodzinnym, przez pierwszych sześć miesięcy po rekrutacji; każdą osobę po ukończeniu 45 roku życia, która nie zdobyła wykształcenia średniego lub równorzędnego; każdą osobę niezatrudnioną przez długi okres czasu, to jest każdą osobę, która pozostawała bez zatrudnienia przez 12 kolejnych miesięcy, przez pierwszych sześć miesięcy po rekrutacji.

36 Kutno, dnia... OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż wyrażam zgodę na konsultację z doradcą zawodowym w dniu... Celem konsultacji jest m.in. ustalenie moich predyspozycji zawodowych oraz oczekiwań związanych z kierunkiem szkoleń zawodowych, które będą organizowane w trakcie realizacji projektu w roku Zostałem/am poinformowany/a, iż w/w konsultacja jest częścią procesu rekrutacji uczestników do projektu Otwórz się na siebie, który jest wspólfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /czytelny podpis osoby zainteresowanej/

Od planowania do konstruowania kariery

Od planowania do konstruowania kariery Od planowania do konstruowania kariery Dawniej planowanie kariery było jak jazda pociągiem po wyznaczonym torze. Niemal każdy wiedział, n której stacji należy wysiąść, aby zrealizować wybrane cele. Jeszcze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Test samooceny GRA TOWARZYSKA 1

Ćwiczenie 1. Test samooceny GRA TOWARZYSKA 1 Ćwiczenie 1. Test samooceny GRA TOWARZYSKA 1 Wybór zawodu jest pochodną osobistych zainteresowań i moŝliwości, jakie stwarza świat. Do poszczególnych zawodów predysponuje ludzi ich osobowość oraz czynniki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH. Wypisz wszystkie zajęcia zawodowe, które wykonywałeś/wykonywałaś dotychczas.

ANKIETA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH. Wypisz wszystkie zajęcia zawodowe, które wykonywałeś/wykonywałaś dotychczas. ANKIETA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH 1. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ. Wypisz wszystkie zajęcia zawodowe, które wykonywałeś/wykonywałaś dotychczas. Napisz, co podobało Ci się w każdej pracy, a co nie i dlaczego.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE. Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE. Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Beneficjent Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Data wpływu formularza i podpis przyjmującego FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Krok po kroku do AGROTURYSTYKI- kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt OTWÓRZ SI NA SIEBIE współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt OTWÓRZ SI NA SIEBIE współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał cznik nr 6. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z DORADC ZAWODOWYM PROCES REKRUTACJI BO DO PROJEKTU OTWÓRZ SI NA SIEBIE Materiały dla klientów Materiał współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Teraz My aktywna integracja w gminie Skomlin" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Teraz My aktywna integracja w gminie Skomlin współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANKIETA REKRUTACYJNA-BADAJĄCA BARIERY, OCZEKIWANIA I POTRZEBY KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOMLINIE w związku z realizacją projektu systemowego pn.: Teraz My aktywna integracja w gminie

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 Centrum Szkoleń Domasik- Magdalena Domasik Projekt pt.: Najkrótsza droga do pracy Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONSULTACJE REKRUTACYJNE Karta usługi doradczej uczestnika projektu Otwórz się na siebie

INDYWIDUALNE KONSULTACJE REKRUTACYJNE Karta usługi doradczej uczestnika projektu Otwórz się na siebie INDYWIDUALNE KONSULTACJE REKRUTACYJNE Karta usługi doradczej uczestnika projektu Otwórz się na siebie * Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Ja niżej podpisana/y...(imię i nazwisko) deklaruję

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu: Pokaż swój język! 2. Nr projektu : POKL.09.06.02-02-110/12 3. Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d.

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d. Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji dla projektu Kulinarne rewolucje Znak formularza: KR.01 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Kulinarne rewolucje. realizowanym przez Stowarzyszenie Klub

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

K...... Dane kontaktowe:

K...... Dane kontaktowe: KARTA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,DYPLOM ZAWODOWY SZANSĄ NA RYNKU PRACY NR 786/POKL.09.03.00-06-054/11 Wypełnia Organizator Wpłynęło dnia: Podpis: Nazwisko: Imię /

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Załącznik nr 2 Lp. Nazwa 1 Tytuł Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP w Radomiu w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

Imię: Wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, pomaturalne lub wyższe):... PESEL: Kod pocztowy. Wieś 1. Nr domu: Nr lokalu:

Imię: Wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, pomaturalne lub wyższe):... PESEL: Kod pocztowy. Wieś 1. Nr domu: Nr lokalu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do udziału w projekcie KWALIFIKACJE + DYPLOM = SUKCES realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Śląskiego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Deklaracja zgłoszeniowa dla Beneficjentów projektu WSPARCIE I ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Człowiek najlepsza inwestycja. Deklaracja zgłoszeniowa dla Beneficjentów projektu WSPARCIE I ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ Deklaracja zgłoszeniowa dla Beneficjentów projektu WSPARCIE I ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Aktywne kobiety na rynku pracy Projekt Aktywne kobiety na rynku pracy jest realizowany przez Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Szkolenia pomagają pomagającym realizowanego w ramach Działania 8.1.1 POKL Prosimy o wypełnienie danych zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przystąpienia do projektu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej)

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej) FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim II edycja nr POKL.06.01.01-06-114/13 Wypełnia osoba bezrobotna Imię (imiona) Nazwisko... Płeć: Kobieta Mężczyzna Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: Szkolenia dla kierowców przedstawicieli handlowych z bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia samochodu Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 - Instrukcja do załącznika nr 2 wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL

Załącznik nr 4 - Instrukcja do załącznika nr 2 wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Załącznik nr 4 - Instrukcja do załącznika nr 2 wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Dane liczbowe przedstawiane w załączniku dotyczą odpowiednio: wartości osiągniętych w danym ie m 1 (oznaczone

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej Projekt Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu Od zwolnienia do zatrudnienia nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Zawód lub specjalność

Zawód lub specjalność Zawód lub specjalność Zarejestrowani bezrobotni ogółem kobiety mężczyźni Bez zawodu 50 37 13 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi osobiste i porządkowe 1 1 0 Kierownik lokalu gastronomicznego

Bardziej szczegółowo

Formularz Rekrutacyjny do projektu,,dolnośląscy sportowcy na rynek pracy

Formularz Rekrutacyjny do projektu,,dolnośląscy sportowcy na rynek pracy Formularz Rekrutacyjny do projektu,,dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 1 Tytuł projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 2 Nr projektu WND-POKL.07.02.01-02-019/12 3 Priorytet, w ramach którego VII

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie Powiatu Białogardzkiego za II półrocze 2006r. Białogard kwiecień 2007r. URZĄD PRACY Informacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu: Szczecineccy Romowie na rynku pracy (nr umowy POKL ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-500 Złotoryja, Al. Miła 18 tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202 e-mail: wrzl@praca.gov.pl, www.pup.zlotoryja.pl ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 Projekt Kobieta na rynku pracy! jest realizowany przez Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, w ramach: Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY /09/ 2010r. (data złożenia kwestionariusza-wypełnia ACZE) Beneficjent Tytuł projektu Centrum Szkoleniowe ACZE ZAKŁADAM FIRMĘ WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE SOKOŁOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O W Y D O U D Z I A Ł U W P R O J E K C IE W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E Realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu... Godzina wpływu... ZAŁĄCZNIK 1 Przyjął... wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie 1. Dane projektu: 1. Tytuł projektu Aktywne kobiety ku nowej przyszłości aktywizacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANKIETA REKRUTACYJNA do Projektu SZANSA NA LEPSZE ŻYCIE, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata Analiza informacji o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Sporządzona zgodnie z 71.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA WYPEŁNIA KANDYDAT: Część I DANE UCZESTNIKA Imię Nazwisko PESEL ANKIETA REKRUTACYJNA Nr POKL.09.06.02-30-178/13 WYKSZTAŁCE (zaznacz X) BRAK Brak formalnego wykształcenia PODSTAWOWE Kształcenie ukończone

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Powiatowy Urząd Pracy Projekt Doświadczenie w cenie Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA - Umowa

DEKLARACJA UCZESTNICTWA - Umowa DEKLARACJA UCZESTNICTWA - Umowa Załącznik nr 2 Do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,taniec zbliża ludzi Data: w projekcie TANIEC ZBLIŻ LUDZI nr projektu POKL.07.03.00-14-239/10 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie pt.: Akademia języka angielskiego nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo