Projekt OTWÓRZ SI NA SIEBIE współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt OTWÓRZ SI NA SIEBIE współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Zał cznik nr 6. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z DORADC ZAWODOWYM PROCES REKRUTACJI BO DO PROJEKTU OTWÓRZ SI NA SIEBIE Materiały dla klientów Materiał współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego Test do samooceny

2 Otocz kółkiem numer stwierdzenia z którym si zgadzasz 1. Posiadanie silnego i zgrabnego ciała jest dla mnie wa n rzecz. 2. Staram si dogł bnie zrozumie rzeczy. 3. Muzyka, kolory, pi kno ka dego rodzaju mo e wpłyn na moje usposobienie. 4. Ludzie wzbogacaj moje ycie i nadaj mu sens. 5. Wierz w siebie i w to, e mam wpływ na rzeczy. 6. Doceniam jasno wytyczone kierunki działania, które dokładnie okre laj, co mam robi. 7. Zwykle potrafi budowa, nosi wszystko sam, sam dawa sobie rad. 8. Mog godzinami my le o czym. 9. Doceniam pi kne otoczenie. Kolory i formy znacz dla mnie bardzo du o. 10. Kocham towarzystwo. 11. Lubi rywalizacj. 12. Musz mie najpierw uporz dkowane zaplecze i dopiero potem rozpocz prac nad projektem. 13. Lubi pracowa r kami. 14. Badanie nowych idei daje mi zadowolenie. 15. Zawsze poszukuj nowych sposobów, aby da wyraz moim twórczym zdolno ciom. 16. Doceniam mo liwo dzielenia moich osobistych spraw z innymi. 17. To, e jestem najwa niejsz osob w grupie, daje mi zadowolenie. 18. Jest dla mnie spraw honoru, by dba o wszystkie szczegóły w mojej pracy. 19. Nie przeszkadza mi, e zabrudz r ce w czasie pracy. 20. Wykształcenie jest dla mnie nieustaj cym procesem rozwijania i wyostrzania mojego sposobu my lenia. 21. ubiera si nietradycyjnie oraz próbowa nowe kierunki mody i kolory. 22. Cz sto wyczuwam, gdy jaka osoba odczuwa potrzeb rozmowy. 23. organizowa ludzi i dawa impuls do pracy. 24. Rutyna pomaga mi w uko czeniu pracy. 25. Lubi kupowa s rzeczy, które punktem wyj cia do dalszej pracy. 26. Czasami mog siedzie godzinami i pracowa nad rozwi zaniem problemów, czyta lub my le o yciu. 27. Potrafi wyobrazi sobie rzeczy. 28. Czuj si dobrze, kiedy zajmuj si innymi lud mi. 29. Lubi, gdy daj mi kredyt zaufania w pracy.

3 30. Jestem podbudowany, wiedz c, e dobrze i starannie rozwi załem powierzone zadanie. 31. Chciałbym najch tniej by sob i wykonywa rzeczy praktyczne, pracowa r kami. 32. Ch tnie czytam ksi ki na jakikolwiek z tematów, który budzi moj ciekawo. 33. Lubi wprowadza w ycie nowe pomysły. 34. W sytuacji, gdy mam jakie problemy z innymi, preferuj rozmow i znalezienie rozwi zania. 35. eby osi gn sukces, nale y mierzy wysoko. 36. Lubi sytuacje, które wymagaj ode mnie podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialno ci. 37. Lubi dyskutowa. 38. Analizuj dany problem gruntownie, zanim podejm działania. 39. Lubi zmienia otoczenie tak, aby uczyni je czym innym i specjalnym. 40. Kiedy jest mi przykro, znajduj przyjaciela, by z nim porozmawia. 41. Kiedy proponuj plan, wol eby inni zajmowali si szczegółami. 42. Zwykle jestem zadowolony z miejsca, gdzie przebywam. 43. Praca na wie ym powietrzu dostarcza mi nowego zasobu energii. 44. Bez przerwy zadaj pytanie dlaczego?". 45. Podoba mi si, e moja praca jest wyrazem mojego nastroju i uczu. 46. Lubi znajdowa sposoby pomagania ludziom, by byli bardziej ludzcy wobec siebie. 47. Branie udziału w podejmowaniu wa nych decyzji jest niezmiernie ciekawe. 48. Zawsze ciesz si, gdy kto inny przejmuje kierownictwo. 49. Lubi, gdy moje otoczenie jest proste i praktyczne. 50. Roztrz sam problem, dopóki nie znajd odpowiedzi. 51. Pi kno natury porusza co s s ukrytego we mnie. 52. Bliskie stosunki z innymi dla mnie wa ne. 53. Lepsze stanowisko i awans dla mnie wa ne. 54. Efektywno to co dla mnie - pracowa okre lon ilo godzin ka dego dnia. 55. Dla unikni cia chaosu potrzebny jest silny system z ustalonym prawem i porz dkiem. 56. Ksi ki zmuszaj ce do my lenia zawsze poszerzaj moje horyzonty. 57. Bardzo ciesz si z mo liwo ci pój cia na wystaw, do teatru czy do kina. 58. Nie widziałem ci długi czas powiedz, co u ciebie?. 59. Niezmiernie ciekaw rzecz jest mo liwo wpływania na innych ludzi. 60. Kiedy przyrzekam, e co zrobi, wykonuj to do najdrobniejszego szczegółu.

4 61. Solidna, fizyczna i twarda praca nikomu nie zaszkodzi. 62. Chciałbym nauczyć się wszystkiego, co jest dostępne o tematach, które mnie interesują. 63. Nie chcę być jak inni, lubię robić rzeczy inaczej. 64. Powiedz mi, jak ci mogę pomóc". 65. Jestem gotów podjąć ryzyko, by kontynuować sprawy dalej. 66. Lubię jasne i precyzyjne linie postępowania, kiedy coś zaczynam. 67. Pierwsze, co widzę w samochodzie, to dobry silnik. 68. Ci ludzie działają stymulująco na mój intelekt. 69. Kiedy czymś się zajmuję, mam tendencję do zapominania o całym świecie. 70. Martwi mnie, że jest tylu ludzi w naszym społeczeństwie, którzy potrzebują pomocy. 71. Zabawnie jest podsuwać innym ludziom pomysły. 72. Nie znoszę, kiedy ktoś bez przerwy zmienia metodę, kiedy akurat kończę pisanie pracy. 73. Zwykle znajduję wyjście w sytuacjach podbramkowych". 74. Nawet samo czytanie o odkryciach jest ciekawe. 75. Lubię robić happeningi. 76. Zawsze staram się, jak mogę, by okazać uwagę ludziom, którzy wyglądają na samotnych i bez przyjaciół. 77. Lubię działać. 78. Nie lubię robić rzeczy, które nie są zatwierdzone. 79. Sport jest ważny, jeśli ciało ma być zdrowe. 80. Sposób funkcjonowania natury budził zawsze moją ciekawość. 81. Zabawnie być w dobrym humorze i robić coś niezwyczajnego. 82. Sądzę, że ludzie w głębi duszy są dobrzy. 83. Jeśli nie daję sobie rady za pierwszym razem, rozpoczynam jeszcze raz z nową energią i entuzjazmem. 84. Cenię wysoko sytuacje, kiedy wiem, czego inni ode mnie oczekują. 85. Lubię rozłożyć rzeczy na czynniki pierwsze, by zobaczyć, czy dam sobie radę. 86. Nie denerwuj się, możemy przemyśleć sprawę i zaplanować następny krok." 87. Byłoby mi trudno wyobrazić sobie moje życie bez pięknych rzeczy wokół mnie. 88. Często tak się dzieje, że inni przychodzą do mnie, by opowiedzieć o swoich problemach. 89. Zwykle nawiązuję kontakt z ludźmi, którzy mogą pokazać mi drogę do nowych możliwości. 90. Nie potrzebuję dużo, by być szczęśliwym. Wyniki testu do samooceny

5 Należy zakreślić te same liczby, które zostały zakreślone w teście samooceny. R B A S P K Zapisz liczb cyfr zakre lonych w ka dej kolumnie: R B A S P K Wpisz litery, które otrzymały najwi ksz liczb punktów: l (R) REALISTA (rzeczy) Osob t cechuje: niezależność, praktycyzm, sprawność fizyczna, przebojowość, konserwatyzm, fizyczna koordynacja, siła, logika; preferuje wykorzystywanie zmysłów wzroku i dotyku. Osoba ta lubi: napięcie, podejmowanie ryzyka, pracę na świeżym powietrzu konkretne problemy, pieniądze, posługiwać się narzędziami i maszynami. Osoba ta rozwiązuje problemy poprzez działanie. (B) BADACZ (informacje)

6 Osob t cechuje: niezależność, ciekawość świata, intelektualizm, chęć analizowania swoich myśli i uczuć, brak tradycjonalizmu. Taka osoba korzysta z zasobu informacji, posiada swoiste powiązania z ludźmi i rzeczami, stosuje przyrządy do badania idei; posiada zdolności intelektualne, umiejętność logicznego myślenia. Osoba ta lubi: studiowanie, wyzwania, wymianę myśli i skomplikowane, abstrakcyjne problemy. Osoba ta rozwiązuje problemy przez myślenie. 1. TRADYCJONALISTA (informacje) typ konwencjonalny Osob t cechuje: łagodne usposobienie, dokładność, logika myślenia, odpowiedzialność; wykorzystuje ona informacje płynące z narządów zmysłów i procesów myślowych. Osoba ta lubi: porządek, zdecydowanie, bezpieczeństwo, identyfikowanie się z osobami posiadającymi władzę, wpływy. Osoba ta rozwiązuje problem y kierując się uznanymi zasadami, regułami. (A) ARTYSTA (informacje, rzeczy) Osob t cechuje: kreatywność, uczuciowość, poczucie estetyki, analizowanie swoich myśli i uczuć, ekspresyjność. Jest to osoba inteligentna, wrażliwa na kolory, formę, dźwięki; za pomocą procesów myślowych przetwarza informacje uzyskane za pomocą zmysłów. Osoba ta lubi: piękno, wymianę myśli, interesujące i niezwykłe widoki. Osoba ta rozwiązuje problemy w sposób twórczy i nietypowy. (P) INICJATOR (ludzie) typ przedsiębiorczy Osob t cechuje: energiczność, niezależność, pełna wiara we własne siły, chęć dominacji, elokwentność; w pracy z ludźmi i podczas wykonywania zadań kieruje się uczuciami i logiką. Osoba ta lubi: organizować, przekonywać, kierować, administrować.

7 Osoba ta rozwiązuje problemy poprzez podejmowanie ryzyka. (S) SPOŁECZNY (ludzie) Osob t cechuje: otwartość na kontakty z ludźmi, zainteresowanie ludźmi, uczuciowość, potrzeba wspierania, odpowiedzialność. W pracy z innymi używa uczuć, słów, idei. Posiada umiejętność wczuwania się, rozumienia spraw, jest otwarta, naturalna, taktowna. Osoba ta lubi: pomagać innym, przewodzić. Osoba ta rozwiązuje problemy kierując się uczuciami. Heksagonalny model osobowości ( R ) Realista ( B ) Badacz ( K ) Tradycjonalista typ konwencjonalny ( A ) Artysta ( P ) Inicjator typ przedsiębiorczy ( S ) Społecznik PROFIL ZAINTERESOWA

8 POLSKA WERSJA TESTU DUŃSKIEGO Sprawa istotną jest, aby każdy lubił wykonywać pracę. Dlatego tak ważną kwestię stanowi rozpoznanie własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych. Profil zainteresowań może pomóc Ci zadecydować o tym, jakiego rodzaju pracę chciałbyś wykonywać. Zawiera zestawienie 200 zawodów powszechnie spotykanych w naszym kraju. Wypełnij tabel Z każdej pary wybierz jeden zawód ten bardziej dla Ciebie interesujący. Nie namyślaj się zbyt długo, nawet gdy będziesz musiał wybierać między dżumą a cholerą. Pamiętaj nie ma dobrych i złych odpowiedzi, bowiem to Ty decydujesz. 1. monter 2. zegarmistrz 1. kasjer 2. elektromechanik 1. pośrednik w handlu nieruchomościami 2. radio TV mechanik 1. bibliotekarz 2. mechanik samochodowy 1. nauczyciel 2. elektryk 1. pedagog w świetlicy 2. mechanik precyzyjny 1. ekspedient 2. hydraulik 1. taksówkarz 2. mechanik precyzyjny 1. rolnik 2. mechanik samochodowy 1. muzyk 2. monter M

9 1. elektryk 2.księgowy 1. mechanik samolotowy 2. pracownik poczty 1. automechanik 2. tłumacz 1. radio/tv mechanik 2. nauczyciel 1. księgowy 2. funkcjonariusz bankowy 1. pracownik banku 2. księgarz 1. księgowy 2. redaktor 1. nauczyciel matematyki 2. lekarz 1. hydraulik 1. nauczyciel rachunków 2. doradca zawodowy 2. ksiądz 1. mechanik precyzyjny1. matematyk 2. kelner 1. kowal 2. maszynista 1. elektromechanik 2. pracownik leśny 1. zegarmistrz 2. tancerz baletowy 2. polityk 1. pracownik banku 2. transportowiec 1. nauczyciel rachunków 2. cieśla 1. księgowy 2. śpiewak 1. pracownik biurowy 1. dziennikarz 2. matematyk 1. handel sklep z farbami 2. kasjer 1. sprzedawca handel rybami 2. nauczyciel jez. polskiego 1. urzędnik 2. adwokat 1. kupiec 2. pedagog w świetlicy 1. pracownik poczty 2. fryzjer 1. handel 1001 drobiazgów 2. kierowca autobusu 1. księgarz 2. rolnik 1. kasjer 2. rysownik biuro reklamowe 2. księgowy 1. tłumacz 2. pracownik biura 1. pisarz 2. polityk 1. księgowy 2. aptekarz 1. polityk 2. doradca socjalny 1. nauczyciel języka 2. portier w hotelu 1. nauczyciel jez.. polskiego 2. taksówkarz 1. redaktor 2. leśniczy 1. tłumacz 2. chemik 1. inżynier 2. nauczyciel rachunków 1. dentysta 2. pośrednik w handlu nieruchomościami 1. sędzia 2. bibliotekarz 1. architekt 2. weterynarz 1. aptekarz 2. pracownik przedszkola 1. lekarz 2. handel przenośny 1. weterynarz 2. pilot 1. naukowiec 2. sadownik 1. adwokat 2. artysta malarz 1. pielęgniarka 2. kasjer 1. doradca socjalny 2. kupiec 1. ksiądz 2. dziennikarz 1. pomoc domowa (starszym ludziom) 2. inżynier 1. przedszkolanka 2. konsultant w urzędzie pracy 1. pielęgniarz 2. ekspedient 1. konsultant w urzędzie pracy 2. kierowca pogotowia 1. przewodnik 2. nauczyciel matematyki 1. handel przenośny 2. handel 1001 drobiazgów 1. polityk 2. pisarz 1. portier hotelowy 2. naukowiec 1. kelner 2. pomoc domowa (starszym ludziom) 1. pracownik klubu młodzieżowego 2. przewodnik 1. pomoc domowa (starszym ludziom) 2. listonosz 1. doradca zawodowy 1. pracownik biura podróży 2. murarz 2. ogrodnik 1. pracownik przedszkola 2. muzyk 1. fryzjer 2. poeta 1. kapitan okrętu 2. księgowy 1. listonosz 2. urzędnik 1. kierowca długodystansowy 2. nauczyciel jeżyka 1. pilot 2. sędzia 1. maszynista 2. pielęgniarka 1. transportowiec 2. pracownik biura podróży 1. murarz 2. pracownik banku 1. rybak 2. handel sklep z rybami 1. leśniczy 2. księgarz 1. ogrodnik 2. architekt 1. pracownik budowlany 2. przedszkolanka 1. cieśla 2. pracownik klubu młodzieżowego 1. kierowca autobusu 1. sadownik 2. kapitan statku 1. sternik 2. kominiarz 1. kierowca pogotowia 2. rzeźbiarz 2. kierowca długodystansowy 1. kominiarz 2. rybak 1. leśniczy 2. kompozytor 1. rzeźbiarz 2. nauczyciel rachunków 1. tancerz baletowy 2. sprzedawca ryb 1. artysta malarz 2. tłumacz 1. kompozytor 2. dentysta 1. chemik 2. pielęgniarka 1. rysownik w biurze reklamowym 2.pomoc domowa (starszym ludziom) 1. aktor 2. sternik 1. poeta 2. pracownik budowlany M R H J W S K T P A 1. śpiewak 2. aktor R H J W S K T P A Po wypełnieniu tabeli oblicz uzyskane wyniki. Cyfry umieszczone obok zawodów oznaczają punkty. Obliczanie rozpocznij pionowo jedynki to punkt 1. Następnie poziomo dwójki

10 to jeden punkt. Przykładowo masz zakreślone 4 jedynki pionowo i 2 dwójki poziomo. Twój wynik wynosi 6. Piszesz to w kratce przy literze po prawej stronie Otrzymane wyniki nanieś na wykres. Narysuj krzywą. M R H J W S K T P A Jeżeli po obliczeniu wyników uzyskałeś: Do 5 punktów, to raczej nie wykazujesz zainteresowania daną grupą zawodów. Od 6 do 9 punktów, to wykazujesz stosunkowo małe zainteresowanie daną grupą zawodów, Od 10 do 14 punktów, to oznacza, że jesteś zainteresowany wykonywaniem zawodów danej grupy, Powyżej 15 punktów, to znaczy, że wykazujesz szczególnie duże zainteresowanie daną grupą zawodów. Przeanalizuj wyniki powyżej 10 punktów one mówią o Twoich preferencjach zawodowych. INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

11 Litery znajdujące się po obydwu stronach tabeli oznaczają grupy zawodów. M - zawody, w których ważna jest sprawność manualna, wrażliwy dotyk, skoordynowane użycie oczu i rąk, zwinność, siła lub wytrzymałość. Precyzyjne pracy z użyciem narzędzi lub przyrządów (mechanika, rzemiosło, stolarz, projektant narzędzi). R Obliczanie, działanie na liczbach, prowadzenie rachunkowości, wykonywanie inwentaryzacji, obliczanie z dużą dokładnością, umiejętności w dziedzinie matematyki, arytmetyki, wykonywanie kalkulacji, precyzyjne formułowanie i rozwiązywanie zadań statystycznych, przeprowadzanie analizy liczbowej, kreślenie wykresów, przygotowanie sprawozdań finansowych, szacowanie, ocena kosztów, planowanie finansowe, kontrolowanie rachunkowości (ekonomia, bankowość, rachmistrz, inspektor, planujący działalność gospodarczą). H Zdolność oszacowania możliwości innych ludzi, szybkie orientowanie się w sytuacji, realistyczna ocena potrzeb ludzi, wpływanie na innych, wzbudzanie zaufania i lojalności, zachęcanie, jasne wyrażanie własnych myśli, łatwość wysławiania się, umiejętne redagowanie dokumentów, zmysł organizacyjny, dobra pamięć, koncentracja i podzielność uwagi (handel, prace biurowe). J Umiejętność posługiwania się słowami w mowie i piśmie, śmiałe występowanie przed grupą, wrażliwość na nastroje widowni, prowadzenie wykładów, wyjaśnianie, instruowanie, reprezentowanie innych, tłumaczenie czyichś idei i języka (tłumacz, nauczyciel, dziennikarz, spiker). W Kompilowanie, wyszukiwanie, badanie, wybitna inteligencja, upodobanie do zajmowania się ideami, informacjami oraz koncepcjami, okazywanie nieustannej ciekawości, zamiłowanie do rzeczy drukowanych, oddanie dla ciągłego osobistego rozwoju i ciągłe uczenie się, przeszukiwanie zbiorów danych, odkrywanie, stwierdzanie, określanie (zawody książkowe związane z długim wykształceniem, historyk, biochemik, językoznawca). S Sfera socjalna, bliski ciepły kontakt z ludźmi, umiejętność rozpoczynania rozmów z nieznajomymi, uważne i dokładne słuchanie, intuicyjne rozumienie, delikatne wypytywanie, umiejętność obserwowania ludzi, precyzyjna ocena nastrojów społecznych, pomaganie osobom z problemami psychicznymi, duchowymi, społecznymi, fizycznymi lub zawodowymi, usługi szpitalne (doradca zawodowy, terapeuta, fizykoterapeuta, pielęgniarka).

12 K Powierzchowny, zimny kontakt z ludźmi, wykonywanie poleceń, obsługiwanie lub pomaganie, świadczenie usług bez wchodzenia w głębsze relacje interpersonalne (kelner, szatniarz). T - Praca związana z ciągłym ruchem, zmiana otoczenia, w terenie, dyspozycyjność, wytrzymałość fizyczna, zdolności adaptacyjne, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów, ciekawość świata i ludzi (transport, podróżowanie, kierowca, pilot wycieczek). P zawody wykonywane na wolnym powietrzu, uprawa i pielęgnacja roślin, umiejętne obchodzenie się ze zwierzętami, hodowla i tresura (rolnik, ogrodnik). A - Kreatywność, wymyślanie, tworzenie, generowanie nowych pomysłów, wynajdowanie i wprowadzanie innowacji, posiadanie dużych zdolności koncepcyjnych, oryginalność, wyobraźnia i improwizowanie pod wpływem impulsu, chwili, komponowanie, nieustanne tworzenie nowych pomysłów dotyczących systemów, metod i procedur (kompozytor, projektant, copywriter, architekt ).

Od planowania do konstruowania kariery

Od planowania do konstruowania kariery Od planowania do konstruowania kariery Dawniej planowanie kariery było jak jazda pociągiem po wyznaczonym torze. Niemal każdy wiedział, n której stacji należy wysiąść, aby zrealizować wybrane cele. Jeszcze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Test samooceny GRA TOWARZYSKA 1

Ćwiczenie 1. Test samooceny GRA TOWARZYSKA 1 Ćwiczenie 1. Test samooceny GRA TOWARZYSKA 1 Wybór zawodu jest pochodną osobistych zainteresowań i moŝliwości, jakie stwarza świat. Do poszczególnych zawodów predysponuje ludzi ich osobowość oraz czynniki

Bardziej szczegółowo

ANKIETA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH. Wypisz wszystkie zajęcia zawodowe, które wykonywałeś/wykonywałaś dotychczas.

ANKIETA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH. Wypisz wszystkie zajęcia zawodowe, które wykonywałeś/wykonywałaś dotychczas. ANKIETA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH 1. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ. Wypisz wszystkie zajęcia zawodowe, które wykonywałeś/wykonywałaś dotychczas. Napisz, co podobało Ci się w każdej pracy, a co nie i dlaczego.

Bardziej szczegółowo

Moje umiejętności. odpowiedzialność pomysłowość. entuzjazm uprzejmość. zorganizowanie kreatywność punktualność

Moje umiejętności. odpowiedzialność pomysłowość. entuzjazm uprzejmość. zorganizowanie kreatywność punktualność Moje umiejętności Poszukując pracy oferujemy przyszłym pracodawcom swoje kwalifikacje, które pozwalają nam dobrze wykonywać pracę. We współczesnym świecie ludzie zmieniają pracę średnio co 5 lat - wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego przeprowadzonego w ramach projektu Otwórz się na siebie

Raport z konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego przeprowadzonego w ramach projektu Otwórz się na siebie Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

TEORIA OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ JOHNA HOLLANDA TYP OSOBOWOŚCI REALISTYCZNY

TEORIA OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ JOHNA HOLLANDA TYP OSOBOWOŚCI REALISTYCZNY TEORIA OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ JOHNA HOLLANDA I. KONCEPCJA OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ 1. Realistyczny(R) 2. Badawczy(I) 3. Konwencjonalny(C) 4. Przedsiębiorczy(E) 5. Artystyczny(A) 6. Społeczny(S) TYP OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH. Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania

TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH. Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania Katarzyna Rewers TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania Instrukcja Każdy z nas posiada jakieś zainteresowania i lubi wykonywać innego typu czynności,

Bardziej szczegółowo

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY 0 Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY KLASA III 1 Zestaw testów powstał w wyniku realizacji projektu: Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz stylu komunikacji

Kwestionariusz stylu komunikacji Kwestionariusz stylu komunikacji Z każdego stwierdzenia wybierz jedno, które uważasz, że lepiej pasuje do twojej osobowości i zaznacz jego numer. Stwierdzenia w parach nie są przeciwstawne, przy wyborze

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Kim będę? Podział Zawodów. B. A. Klimow podzielił zawody na 5 grup: 1. Człowiek - człowiek. 2. Człowiek - technika. 3. Człowiek - przyroda

Kim będę? Podział Zawodów. B. A. Klimow podzielił zawody na 5 grup: 1. Człowiek - człowiek. 2. Człowiek - technika. 3. Człowiek - przyroda Kim będę? Podział Zawodów B. A. Klimow podzielił zawody na 5 grup: 1. Człowiek - człowiek 2. Człowiek - technika 3. Człowiek - przyroda 4. Człowiek dane/system znaków 5. Człowiek działalność artystyczna

Bardziej szczegółowo

Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor polski aforysta

Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor polski aforysta Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać Aleksander Kumor polski aforysta P R O G R A M Z A J Ę Ć D L A U C Z N I Ó W G I M N A Z J U M 2 S P O T K A N I E CO NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PLANUJĄC

Bardziej szczegółowo

I Harmonogram przebiegu zajęć: Termin Godzina Ilość godzin. Temat

I Harmonogram przebiegu zajęć: Termin Godzina Ilość godzin. Temat Sprawozdanie indywidualne i grupowe z zajęć aktywizacyjnych z zakresu poradnictwa zawodowego - Projekt: Dobre perspektywy odbywających się w dniach od 28.05.2012 r. do dnia 01.06.2012 r. Zajęcia poprowadziła

Bardziej szczegółowo

CAREER PORTFOLIO H5 ZAŁĄCZNIK 6: KLASYFIKACJA ZAWODÓW

CAREER PORTFOLIO H5 ZAŁĄCZNIK 6: KLASYFIKACJA ZAWODÓW CAREER PORTFOLIO H5 ZAŁĄCZNIK 6: KLASYFIKACJA ZAWODÓW http://www.acs-ghs.org/portals/0/career%20dev.jpg http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/helvia/sitio/upload/img/jobs.jpg CO

Bardziej szczegółowo

Katalog umiejętności (do wydrukowania i wycięcia na spotkanie; każda umiejętność powinna być wydrukowana tyle razy ilu jest uczestników spotkania)

Katalog umiejętności (do wydrukowania i wycięcia na spotkanie; każda umiejętność powinna być wydrukowana tyle razy ilu jest uczestników spotkania) Katalog umiejętności (do wydrukowania i wycięcia na spotkanie; każda umiejętność powinna być wydrukowana tyle razy ilu jest uczestników spotkania) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Predyspozycje zawodowe według teorii Hollanda dzielą się na sześć niezależnych typów osobowości. Są to kolejno osobowości:

Predyspozycje zawodowe według teorii Hollanda dzielą się na sześć niezależnych typów osobowości. Są to kolejno osobowości: Osobowość zawodowa Teoria osobowości zawodowych Hollanda, znana szerzej jako teoria Hollanda jest już dość leciwym, ale jednym z najpopularniejszych pojęć w doradztwie zawodowym. Trudno odmówić mu słuszności,

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji otwartej zajęć z wychowawcą przeprowadzonych w dn r w klasie II e przez Dorotę Sugier

Konspekt lekcji otwartej zajęć z wychowawcą przeprowadzonych w dn r w klasie II e przez Dorotę Sugier Konspekt lekcji otwartej zajęć z wychowawcą przeprowadzonych w dn. 4.12.13r w klasie II e przez Dorotę Sugier TEMAT LEKCJI: Przyjęcie moje predyspozycje zawodowe CEL OGÓLNY : Uświadomienie uczniom roli

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów. Kutno, maj 2013 r. 1 Wstęp Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3 GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3 TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ HOLLANDA Wybierając przyszły zawód należy poszukiwać takiego środowiska pracy, które umożliwi realizację Twoich

Bardziej szczegółowo

TWÓJ TEST NA MOCNE STRONY

TWÓJ TEST NA MOCNE STRONY Joanna Bogielczyk www. TWÓJ TEST NA MOCNE STRONY Oddaję w Twoje ręce Test na mocne strony. Opracowałam go, bo pracując jako coach zauważyłam, że wiele osób nie uświadamia sobie sporej ilości posiadanych

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Ankieta: Obszar preferencji zawodowych

Ankieta: Obszar preferencji zawodowych Ankieta: Obszar preferencji zawodowych Dzień dobry, Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jej celem jest rozpoznanie Pana/Pani motywacji do udziału w Projekcie. Typ i źródło motywacji decyduje często

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla II klasy gimnazjum

Scenariusz zajęć dla II klasy gimnazjum Scenariusz zajęć dla II klasy gimnazjum TEMAT: Poznajemy zawody klasyfikacja zawodów. CZAS TRWANIA : 45 min. CELE LEKCJI : Cel główny: Zapoznanie uczniów z klasyfikacją zawodów. Cele szczegółowe: Po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Test badający predyspozycje zawodowe

Test badający predyspozycje zawodowe Test badający predyspozycje zawodowe Projekt WTZ Wspieramy Tworzymy Zatrudniamy Nr:POKL.0.0.00-0-0/ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

SZUKANIE PRACY DANE OSOBOWE BEZROBOTNY. nazwisko imię adres numer telefonu numer telefonu komórkowego

SZUKANIE PRACY DANE OSOBOWE BEZROBOTNY. nazwisko imię adres numer telefonu numer telefonu komórkowego 1. SZUKANIE PRACY BEZROBOTNY DANE OSOBOWE zasiłek dla bezrobotnych biuro pośrednictwa pracy ogłoszenia z pracą wolna posada życiorys list motywacyjny rozmowa kwalifikacyjna oferta pracy okres próbny umowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBIERAM ZAWÓD WYBIERAM ZAWÓD

PROGRAM WYBIERAM ZAWÓD WYBIERAM ZAWÓD PROGRAM WYBIERAM ZAWÓD WYBIERAM ZAWÓD GRUPY ZAWODÓW 5 GRUP ZAWODÓW wg B.A. Klimowa 1. CZŁOWIEK CZŁOWIEK 2. CZŁOWIEK TECHNIKA 3. CZŁOWIEK PRZYRODA 4. CZŁOWIEK DANE/SYSTEM ZNAKÓW 5. CZŁOWIEK DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU INSTYTUT SOCJOLOGII

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU INSTYTUT SOCJOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU INSTYTUT SOCJOLOGII 3.1. Karta do portfolio - Zainteresowania 1 (przygotowała - Marzanna Mazur - Witek) Poznaj swoje uzdolnienia - samoocena Uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

Copyright: Instytut Miasta Test Talentów. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. ani nie pasuje pasuje pasuje

Copyright: Instytut Miasta  Test Talentów. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. ani nie pasuje pasuje pasuje Copyright: Instytut Miasta www.instytutmiasta.pl Test Talentów Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do ciebie. Są to określenia, które

Bardziej szczegółowo

Jak się uczyć? Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy?

Jak się uczyć? Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? Jak się uczyć? Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? Jak działa nasz umysł? Lewa półkula odpowiada za: Czytanie Pisanie Uczenie Podział czasu Rozumowanie logiczne

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KWALIFIKUJĄCA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Cel: PRACA

ANKIETA KWALIFIKUJĄCA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Cel: PRACA ANKIETA KWALIFIKUJĄCA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Cel: PRACA Celem ankiety jest wstępne określenie predyspozycji i poziomu motywacji do udziału w projekcie i rozwoju zawodowego. Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PRACA - 10 TESTÓW - Przetłumacz ok. 340 słówek na. język angielski. 1. Szukanie pracy 2. Organizacja pracy. 3. Pracownik 4.

PRACA - 10 TESTÓW - Przetłumacz ok. 340 słówek na. język angielski. 1. Szukanie pracy 2. Organizacja pracy. 3. Pracownik 4. PRACA - 10 TESTÓW - 1. Szukanie pracy 2. Organizacja pracy 3. Pracownik 4. Zarobki Przetłumacz ok. 340 słówek na język angielski. 5. Zawody I 6. Zawody II 7. Zawody III 8. Zawody IV 9. Czasowniki I 10.

Bardziej szczegółowo

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży.

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu) Kontakt tel.: +48 600779294 e-mail: iwona@gabinetterapeutyczny.eu Iwona Czerwoniuk psychoterapeuta

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się Praca w grupie 131 Praca w grupie jest jednym z założeń kompetencji zdolność uczenia się i zarazem jednym z aktualnych społecznie tematów. Chodzi o wymianę myśli i wzajemne uzupełnianie się w grupie oraz

Bardziej szczegółowo

SZTUKA UCZENIA SIĘ-PORADY. Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy?

SZTUKA UCZENIA SIĘ-PORADY. Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? SZTUKA UCZENIA SIĘ-PORADY Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? Jak działa nasz umysł? Lewa półkula odpowiada za: Czytanie Pisanie Uczenie Podział czasu Rozumowanie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusza Preferencji Zawodowych JOB-6 1

Kwestionariusza Preferencji Zawodowych JOB-6 1 Kwestionariusza Preferencji Zawodowych JOB-6 1 Instrukcja PoniŜej znajduje się 29 stwierdzeń opisujących róŝne rodzaje codziennych zachowań. Wiele z nich ma związek z pracą zawodową. Spróbuj ocenić siebie

Bardziej szczegółowo

Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca

Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca mgr Aniela Kobusińska-Luty Pedagog i Doradca Zawodowy w Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu 3 kroki do wyboru zawodu 1. SAMOPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r

Konferencja Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym Warszawa, 23.10.2013r Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r E W A K O S U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I K W E S T I O N A R I U S Z P R E D Y S P O Z Y C J I Z A W O D O W Y

Bardziej szczegółowo

Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum

Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum Krakowska kademia im. ndrzeja Frycza Modrzewskiego Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum utor: gnieszka Guzik, Patrycja Huget Instrukcja: Poniżej przedstawione zostały do wyboru po dwa stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty Załącznik do rozporządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 6/10 z dnia 13 sierpnia 2010 roku Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji

Bardziej szczegółowo

MOCNE STRONY OSOBOWE:

MOCNE STRONY OSOBOWE: MOCNE STRONY OSOBOWE: To ja Kreatywność / pomysłowość Znajduję różne rozwiązania problemów Łatwo wpadam na nowe pomysły Mam wizjonerskie pomysły Szukam nowych możliwości i wypróbowuję je Potrafię coś zaprojektować

Bardziej szczegółowo

Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych prezentacji, w których ujęto:

Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych prezentacji, w których ujęto: Spacery po zawodach to seria multimedialnych programów będących bogatym źródłem informacji o zawodach ze wszystkich 17 branż - Przewodnika po Zawodach. Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

3. PODEJMUJEMY DECYZJĘ!

3. PODEJMUJEMY DECYZJĘ! 1. SAMOPOZNANIE 2. ŚWIAT ZAWODÓW 3. PODEJMUJEMY DECYZJĘ! Kliknij na rysunek SAMOPOZNANIE To najważniejszy krok do wyboru zawodu! Poznawanie siebie jest ważne na każdym etapie, ponieważ cały czas się zmieniamy.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

POLACY O ZAWODACH. Warszawa, luty 2000

POLACY O ZAWODACH. Warszawa, luty 2000 POLACY O ZAWODACH Warszawa, luty 2000 W którym zawodzie jest najłatwiej, a w którym najtrudniej znaleźć pracę, jakie zawody cieszą się szczególnym poważaniem społecznym, a które dają największe dochody?

Bardziej szczegółowo

Test Becka. do samodzielnego wykonania

Test Becka. do samodzielnego wykonania Test Becka do samodzielnego wykonania Skala Depresji Becka (BDI) (Wypełnia pacjent) Skala Depresji Becka składa się z 21 punktów ocenianych od 0 do 3. Na jej podstawie można samodzielnie ocenić obecność

Bardziej szczegółowo

OSOBOWOŚĆ ZAWODOWA TEORIA JOHNA HOLLANDA

OSOBOWOŚĆ ZAWODOWA TEORIA JOHNA HOLLANDA Anna Paszkowska-Rogacz OSOBOWOŚĆ ZAWODOWA TEORIA JOHNA HOLLANDA Plan wykładu Model heksagonalny osobowości Charakterystyka typów osobowości zawodowej Narzędzia do badania typu osobowości zawodowej John

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Samoocena, umiejętności...

Samoocena, umiejętności... Samoocena, umiejętności... 1 Chyba nikt nie będzie negował, iż kwestie samooceny i umiejętności zawodowych mają ogromny wpływ na nasze życie. W swojej istocie samoocena jest uogólnioną postawą w stosunku

Bardziej szczegółowo

systematyczne nauczanie

systematyczne nauczanie dojrzałość Osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, który czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowanie; harmonijne współgranie

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 INSTRUKCJA Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pewnych cech, zachowań, umiejętności i zdolności,

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

Droga Gimnazjalistko! Drogi Gimnazjalisto! Przed Tobą. Szkoła Edukacja Kariera Sukces

Droga Gimnazjalistko! Drogi Gimnazjalisto! Przed Tobą. Szkoła Edukacja Kariera Sukces Droga Gimnazjalistko! Drogi Gimnazjalisto! Przed Tobą Szkoła Edukacja Kariera Sukces Doradcy zawodowi PPPP w Tarnowie Kilka słów o PPPP w Tarnowie Siedziba Tarnów, ul. Krzyska 17 a Nasze filie: Tuchów,

Bardziej szczegółowo

Arkusz ćwiczeń. z różnymi. osobowościami. typy osobowości mocne strony. Obszary do rozwoju

Arkusz ćwiczeń. z różnymi. osobowościami. typy osobowości mocne strony. Obszary do rozwoju współpraca typy osobowości mocne strony i obszary do rozwoju Mój typ osobowości: Analityczny Kierujący Ekspresywny Przyjacielski Zakreśl swój typ osobowości zacznij od posiadanych informacji na temat swojego

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYKI W IDENTYFIKACJI BRAKUJĄCYCH KOMPETENCJI MIĘKKICH

METODY STATYSTYKI W IDENTYFIKACJI BRAKUJĄCYCH KOMPETENCJI MIĘKKICH Wroclaw Univesity of Economics From the SelectedWorks of Józef Z. Dziechciarz 2015 METODY STATYSTYKI W IDENTYFIKACJI BRAKUJĄCYCH KOMPETENCJI MIĘKKICH Jozef Z. Dziechciarz, Wroclaw Univesity of Economics

Bardziej szczegółowo

Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie,

Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie, Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie, natchnienie i niezłomną wiarę w sukces. Dziewczyny, bez

Bardziej szczegółowo

Pomagamy uczniowi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej.

Pomagamy uczniowi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej. Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz Pomagamy uczniowi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej. Model doradztwa zawodowego lokalne działania globalne rozwiązanie Małgorzata Sienna - Kierownik

Bardziej szczegółowo

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48.

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48. Tabela 1. Lista zawodów/specjalności, dla których opracowane zostały standardy kwalifikacji zawodowych (wg kodu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) Lp. Pozycja w Nazwa

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LEARNIT KOBIETY W IT SARAH (UK) Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Artystyczne (np. muzyka, plastyka, literatura, film, teatr) 203

Artystyczne (np. muzyka, plastyka, literatura, film, teatr) 203 Numer pytania z ankiety Treść pytania Razem 1 2 3 4 Płeć: Dziewczyna 300 Chłopak 351 Średnia twoich ocen na świadectwie z klasy II wynosi: 0 >5,0 52 >4,0 5,0 249 3,0 4,0 253

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNAWANIE PREDYSPOZYCJI I ZAINTERESOWAŃ GWARANCJĄ ŻYCIOWEGO SUKCESU

ROZPOZNAWANIE PREDYSPOZYCJI I ZAINTERESOWAŃ GWARANCJĄ ŻYCIOWEGO SUKCESU ROZPOZNAWANIE PREDYSPOZYCJI I ZAINTERESOWAŃ GWARANCJĄ ŻYCIOWEGO SUKCESU Test do badania predyspozycji i zainteresowań uczniów w szkole podstawowej 1 Kim chciałbyś być w przyszłości? Na pewno często słyszałeś

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r. Kelner 1 Wykszt średnie, dyspozycyjność, komunikatywna znajomość języka obcego Kucharz 2 Wykszt min zawodowe gastronomiczne, doświadczenie min 1 rok

Bardziej szczegółowo

Fryzjer. specyfika zawodu, tendencje rozwojowe, miejsce zawodu w regionie

Fryzjer. specyfika zawodu, tendencje rozwojowe, miejsce zawodu w regionie Fryzjer specyfika zawodu, tendencje rozwojowe, miejsce zawodu w regionie I. Specyfika wykonywanego zawodu Fryzjer damski Fryzjer męski Fryzjer teatralny i filmowy Fryzjer - perukarz II. Środowisko pracy

Bardziej szczegółowo

Przygotuj kredki lub flamastry, długopis lub ołówek oraz kilka kartek.

Przygotuj kredki lub flamastry, długopis lub ołówek oraz kilka kartek. Pamiętaj! Ø Poniższa praca jest do wykonania przez Ciebie, nie przez dziecko/dzieci. Ø Jej wykonanie nie jest warunkiem czytania, rozmowy z dzieckiem, ale wydaje nam się, że to może Ci pomóc. Ø Znajdź

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE. Opracował: Marek Krzyżanowski

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE. Opracował: Marek Krzyżanowski PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE Opracował: Marek Krzyżanowski LUBLIN 2014 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA [Film]. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych "Synergia",

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH prowadzić będzie w roku szkolnym 2015/2016 rekrutację do następujących szkół ponadgimnazjalnych:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH prowadzić będzie w roku szkolnym 2015/2016 rekrutację do następujących szkół ponadgimnazjalnych: ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH prowadzić będzie w roku szkolnym 2015/2016 rekrutację do następujących szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej o 3-letnim cyklu nauczania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Idealny lider grupy to ja Dr Marcin Stencel Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy O sztuce wyznaczania i osiągania celów Małgorzata Dębowska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 14 maja 2015 r. Cel to zamierzony rezultat Daje poczucie sprawczości Świadomość,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 1 Znajdujesz się w najważniejszej fazie rozwoju kariery zawodowej - fazie poszukiwań. Powoli stajesz się niezależny od rodziców. Chcesz samodzielnie kierować swoim życiem. Jeżeli myślisz o przyszłej pracy,

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

LP. TEMAT TREŚĆ METODA 1 Praca w życiu człowieka.

LP. TEMAT TREŚĆ METODA 1 Praca w życiu człowieka. STRATEGIA DORADZTWA ZAWODOWEGO LP. TEMAT TREŚĆ METODA 1 Praca w życiu człowieka. 2 Czy marzenia pomagają w wyborze zawodu? 3 Poznawanie siebie. Precyzowanie własnego sukcesu. 4 Dlaczego sukces gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz indywidualnego spotkania z uczniem

Scenariusz indywidualnego spotkania z uczniem Scenariusz indywidualnego spotkania z uczniem Rodzaj zajęć: Czas trwania: Realizacja: indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe 3 godziny dydaktyczne doradca zawodowy Cele zajęć: 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Kariera i przedsiębiorczość

Kariera i przedsiębiorczość Kariera i przedsiębiorczość Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb. Siłą napędową przedsiębiorczości są niezaspokojone potrzeby człowieka. Psychologiczne i socjologiczne

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl pracownika Tytuł do pracy ebooka Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną Jak powinny brzmieć pytania rekrutacyjne w razie potrzeby podtytuł Jak zorganizować

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA STANOWISKOWA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE ( wymagania)

STRUKTURA STANOWISKOWA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE ( wymagania) STRUKTURA STANOWISKOWA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE ( wymagania) Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Lp. Stanowisko Wykształcenie Doświadczenie zawodowe 1. Dyrektor 3 lata lub 5 lat w innych

Bardziej szczegółowo

Kompetencje przyszłości

Kompetencje przyszłości Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Praca z uczniem zdolnym Katarzyna Lotkowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 maja 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Kompetencje

Bardziej szczegółowo

CZYM DLA CIEBIE JEST SUKCES DZIECKA?

CZYM DLA CIEBIE JEST SUKCES DZIECKA? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy WYCHOWANIE DO SUKCESU Joanna Banaś Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 17 pażdziernika 2013 r. CZYM DLA CIEBIE JEST SUKCES DZIECKA? 1 SUKCES Wykiełkować może tylko

Bardziej szczegółowo

Podmioty odpowiedzialne za planowanie kariery zawodowej: Pracodawca

Podmioty odpowiedzialne za planowanie kariery zawodowej: Pracodawca Podmioty odpowiedzialne za planowanie kariery zawodowej: Pracodawca Pracownik Treść wykładów obejmuje pracownika jako osobę odpowiedzialną za planowanie własnej kariery zawodowej. Dr AnnaWalczyna Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. O sztuce wyznaczania i osiągania celów. Małgorzata Budzyńska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. O sztuce wyznaczania i osiągania celów. Małgorzata Budzyńska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy O sztuce wyznaczania i osiągania celów Małgorzata Budzyńska Uniwersytet w Białymstoku 27 kwietnia 2011 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z przedsiębiorczości

Scenariusz zajęć z przedsiębiorczości Scenariusz zajęć z przedsiębiorczości Poziom edukacyjny: szkoła ponadgimanzjalna Ilość osób w grupie: 11 Czas trwania zajęć: 1 godz. dydaktyczna Krótka charakterystyka grupy: Grupa złożona z 11 osób w

Bardziej szczegółowo

Trzy filary motywacji wewnętrznej: jak je budować? Joanna Steinke-Kalembka

Trzy filary motywacji wewnętrznej: jak je budować? Joanna Steinke-Kalembka Trzy filary motywacji wewnętrznej: jak je budować? Joanna Steinke-Kalembka Czym jest motywacja wewnętrzna? motywacja to coś, co pobudza nas do działania i powoduje, że możemy w tym działaniu wytrwać. Motywacja

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - STAŻ 1) Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, w tym przygotowujące do egzaminu zawodowego),

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Empatia to uświadamianie sobie odczuć, potrzeb i motywów działania

Empatia to uświadamianie sobie odczuć, potrzeb i motywów działania 1.1.5 Empatia Empatia to uświadamianie sobie odczuć, potrzeb i motywów działania innych osób. Można przyjąć, że słowo to oznacza szczególnego rodzaju wsłuchiwanie się w to, co mówi drugi człowiek. Osoby

Bardziej szczegółowo

Płeć K M M M M M. Wiek 18 17 18 18 17 17. Pomoc zwierzętom, Udzielanie wsparcia rówieśnikom. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia

Płeć K M M M M M. Wiek 18 17 18 18 17 17. Pomoc zwierzętom, Udzielanie wsparcia rówieśnikom. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia Płeć K M M M M M Wiek 18 17 18 18 17 17 Czy byłaś/eś wolontariuszem? Nie Nie Tak Tak Nie Nie Jeśli tak, to na jakich polach działeś? Jeśli nie, to czy chciałabyś/chciałabyś być wolontariuszem? W której

Bardziej szczegółowo

podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole

podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole Scenariusz lekcji zawodowej podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole Blok tematyczny: Rynek pracy. Temat jednostki metodycznej: Analiza rynku pracy. Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne.

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH MŁOKOZZ

MŁODZIEŻOWY KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH MŁOKOZZ MŁODZIEŻOWY KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH MŁOKOZZ Test opracowany i wydany w ramach projektu Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych MŁOKOZZ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne właściwości plastycznej ekspresji twórczej u dzieci.

Terapeutyczne właściwości plastycznej ekspresji twórczej u dzieci. Terapeutyczne właściwości plastycznej ekspresji twórczej u dzieci. Oddziaływanie przez sztukę jest uznaną i cenioną formą terapii. Dzieje się tak, ponieważ zarówno muzyka jak i plastyka poruszają w człowieku

Bardziej szczegółowo